OznačenieNázov kategórieAddMod
AUmenie
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
ABUmenie: všeobecné témy
ABATeória umenia
Pozri tiež: QDTN Filozofia: estetika
ABCOchrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne
ABKFalšovanie, falzifikácia a krádeže umeleckých diel
ABQUmenie: finančné aspekty
Sem zaradiť: predaj a dražby umeleckých diel, financovanie, záštity a sponzorstvo
AFVýtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AFCMaľby a obrazy
Class here: painting or paintings in general, or in any medium with no more specific category below. Use all AFC* codes for: works about a painting or paintings, by individuals or groups, including the history of particular paintings, or a particular style of painting. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of painters, AGZ for specialist works about technique, etc. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFCCAkvarel a akvarelové maľby
Class here: gouache
1.4
AFCLOlejomaľby
AFCMMurals and wall paintings
Class here: trompe l’oeil, frescos, ceiling paintings, muralism, marouflage
1.31.4
AFCPPaintings and painting in ink
Class here: ink wash
1.4
AFFKreslenie a kresby
Class here: sketches. Use all AFF* codes for: works about a drawing or drawings, by individual artists or groups, including the history of particular drawings, or a particular style or technique of drawing. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of artists, AGZ for specialist works about technique. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFFCDrawing and drawings in pencil, charcoal, crayon or pastel
Class here: graphite, chalk, conté
1.4
AFFKDrawing and drawings in pen or brush and ink1.4
AFHTlač a umelecká tlač
Class here: etchings, silk screens, screenprints, woodcuts, lithographs, line engravings, aquatints, dry point, mezzotints, monotypes, woodblocks
1.4
AFJOstatné grafické druhy umenia
Sem zaradiť: koláž; fotomontáž; grafity a street art; body art a tetovanie
1.4
AFJYBody art and tattoos
Class here: body piercing, body painting as art. Use with: AFKP for performance art
1.4
AFKNegrafické druhy umenia
Use for: general works on non-graphic forms of art, or art using forms not listed below, including newer forms of media
1.4
AFKBSochárstvo
Class here: statues, figurines, monumental sculpture. Use for: works about three-dimensional art made in any material, and for works about the art form, or associated traditions and techniques
1.4
AFKCRezby: umelecké diela
Class here: petroglyphs, small-scale and monumental carvings. Use for: both the technique and works about specific carved objects or carved designs in any material
1.4
AFKGDrahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
Sem zaradiť: zlato- a striebrotepectvo, fabergé a pod.
Pozri tiež: WFJ Šperky a korálkovanie, WCP Starožitnosti a zberateľské predmety: šperky, WCR Starožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky), WFP Dekoratívne umelecké kováčstvo
AFKNInštalačné umenie
Class here: land art, site-specific art, environmental art
1.4
AFKPPerformancia
AFKVElektronické, holografické a video- umenie
Class here: computer, electronic, holographic, virtual, cyborg, interactive, internet, generative, telematic, sound and evolutionary arts
Pozri tiež: UG* Grafické a digitálne mediálne aplikácie a podradené kategórie
1.4
AFPKeramika a sklo: umelecké diela
Sem zaradiť: keramika, porcelán, mozaiky, sklo a farebné sklo ako umelecké diela
Pozri tiež: WFN Hrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
1.4
AFTDekoratívne umenie
Použite pri postupoch podľa umeleckých kníh
Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
1.4
AFWUmelecké diela z textilu
Sem zaradiť: koberce, tapisérie a iné tkaniny ako umelecké diela
Pozri tiež: AKT Móda a textílie, WFB* Ručné práce a textilné umenie a podradené kategórie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie
1.4
AGVýtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AGADejiny umenia
Použite podľa potreby kód AGA v spojení s ostatnými kódmi umenia; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
AGBJednotliví umelci, umelecké monografie
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGCKatalógy výstav a špecifické zbierky
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum
Pozri tiež: WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod., GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
1.4
AGHĽudské postavy zobrazené v umení
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGHFPortréty v umení1.3
AGHNAkty v umení
AGHXErotické umenie
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: AJCX Erotická fotografia a fotografia aktov
AGKMalorozmerné svetské a rodinné scény v umení
Sem zaradiť: „žánrové“ témy v umení
1.3
AGNZvieratá a príroda v umení (zátišia, krajiny, morské scenérie a pod.)
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGNAAnimals in art
Class here: animal painters, wildlife art, birds, insects, fish in art. Use for: any depiction of fauna in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.31.4
AGNBBotanické umenie
Class here: botanical illustration. Use for: flowers or plants depicted in any art form or tradition. Use with: PST for botanical art that has a scientific purpose
1.4
AGNLLandscapes / seascapes1.3
AGNSStill life
Class here: vanitas. Use for: depictions of small scale scenes of mostly inanimate objects both natural and man-made
1.3
AGPČlovekom vytvorené objekty zobrazené v umení (veľkomestské scenérie, stroje a pod.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGRNáboženské umenie
Použite podľa potreby príslušný kód z QR*
1.4
AGTPublic art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGTSUrban arts
Class here: guerrilla art, graffiti art, flyposting, sticker art, yarn bombing, street installations, urban styles etc. Use for: works about visual or applied art forms in urban areas, inspired by urban lifestyles or environment and in the public space
1.4
AGZVýtvarné techniky a princípy
Sem zaradiť: učebnice a práce o technikách na pokročilej úrovni, teória farieb, perspektíva a pod.
Pozri tiež: WFA Príručky o maľovaní a umení
1.4
AGZCColours and colour theory
Class here: colour science in art. Use with: P* or T* codes for more scientific or technical works
1.4
AJFotografia a fotografie
AJCFotografie: zbierky
Use for: works that are or are about collections or curated selections of photos usually with a common theme or principle or representing the collection of a museum, gallery, agency or collector. Use with: AG* codes for specific treatments or subjects or other codes indicating the theme as appropriate
Pozri tiež: WQP Miesta na starých fotografiách
1.3
AJCDJednotliví fotografi
Class here: photographic monographs
1.4
AJCPPortrétovanie
Use for: works that present an individual or individuals and groups through photos, including selfies and individual models, as well as works on portrait photography. Use with: AJTF for works on the practical techniques of portrait photography
1.11.4
AJCXErotická fotografia a fotografia aktov
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: AGHX Erotické umenie
AJFFotožurnalizmus
Sem zaradiť: fotografické reportáže
Pozri tiež: DNP Reportáže a spravodajstvo
1.4
AJTFotografické zariadenia a techniky: všeobecné
Class here: cameras, lenses, lighting, film, flash, darkroom techniques and photo processing, retouching and digital manipulation, principles of colour, composition, black and white etc
Pozri tiež: UGP Úprava fotografií a obrázkov
1.4
AJTANávody k fotoaparátom
Use for: any publication about a specific camera type or brand
1.4
AJTFFotografia: špecifické techniky
Sem zaradiť: letecké snímkovanie
1.4
AJTHDigital photography1.4
AJTVFoto a video
Pozri tiež: AFKV Elektronické, holografické a video- umenie, ATFX Filmová produkcia: technické zručnosti a práca v zákulisí, ATJX Televízne produkcie: technické zručnosti a práca v zákulisí
1.3
AKIndustriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AKBJednotliví dizajnéri
Class here: design agencies, brands, companies, firms or houses as well as named individuals. Use with: other subject codes to indicate what field of design as appropriate, e.g. AKT for fashion designers, plus AKX for historical approaches
1.4
AKCGrafický dizajn
AKDTypografia a lettering
Class here: typefaces, font design and fonts, sign painting, shufa, shodo, khatt and other forms of calligraphy as an art
Pozri tiež: WFU Kaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
1.4
AKHGrafická úprava kníh
Class here: cover design, fine binding, paper marbling, etc as arts. Use for: works on the arts of designing and creating books
Pozri tiež: WFT Remeslá spojené s knihami a papierom, AKLB Ilustrácie, KNTP1 Nakladateľstvo a predaj kníh
1.4
AKHMManuscripts and illumination
Class here: miniatures, illuminated or painted manuscripts, scrolls and codices
1.31.4
AKLIlustrácie a komerčné umenie
AKLBIlustrácie
Class here: book illustrations and information graphics as an art. Use for: works on illustration as an art form as well as illustration, both contemporary and historical, used for scientific, technical, narrative and other purposes
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
1.4
AKLCUmenie: komiksy a karikatúry
Use all AKLC* codes with: X* subject codes to indicate the form of the comic book involved, with AGZ for specialist works about the techniques of drawing comic book art or characters, with AKX for histories of comic book art. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches or UGL for more technical digital illustration
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
1.4
AKLC1Grafický román a manga
Tam, kde je to potrebné, označte formu daného umeleckého diela pomocou príslušného kódu z X*
Pozri tiež: XA* Grafické romány a komiksy: druhy a podradené kategórie, XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie, AFF Kreslenie a kresby
1.2
AKLFUmelecké aspekty tvorby počítačových hier
Použite pri prácach o umeleckých aspektoch game designu, umeleckých diel, hernej grafiky a pod.
Pozri tiež: UGG Game design (návrhárstvo počítačových hier)
1.1
AKLPPlagátové umenie
AKPProduktový dizajn
Class here: universal or accessible design for products, Industrial design. Use for: works about product design in general, including associated trade or brand names, about design of an individual product or types of products, about functionality and safety, sustainable design of products etc
Pozri tiež: TBD Technický dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
1.4
AKRDizajn nábytku
AKTMóda a textílie
Use for: fashion styles and trends in fashion design, general and reference works, works about specific items of clothing, illustrated works about fashion etc. Use all AKT* codes with: AKB for individual fashion designers, with AKX for history of fashion, plus STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate, with AJC* for photographic collections or fashion photography, with AGZ for practical techniques for fashion students and designers. Prefer: WJF as the main subject code for works aimed at a general audience about how to dress, guides to looking stylish, practical tips etc
Pozri tiež: TDPF* Textílie a vlákna a podradené kategórie, KNDD Apparel, garment and textile industries, KNSX Fashion and beauty industries, WJF Sprievodca módou a štýlom
1.3
AKTFFashion and textile design: accessories
Class here: millinery, cordwainer, glove making, fashion and style in bags, hats, shoes and other accessories . Use for: works, usually illustrated, that look at aspects of the design, or the aesthetics of different accessories in fashion or costume
1.4
AKTRNational or regional costume
Class here: folk, ethnic and traditional costume. Use for: works that look at costumes of the past as well as contemporary costume. Use with: PLACE 1* Qualifiers codes as appropriate
1.31.4
AKXHistory of design
Use with: other AK* and also STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
AMArchitektúra
Popri kódoch AM* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AMATeória architektúry
AMBJednotliví architekti a architektonické firmy
Class here: architectural monographs
1.4
AMCArchitektonická štruktúra a dizajn
Class here: architectural drawings, sections, elevations, architectural renderings, floor plans. Use for: works that look at the subject from an architectural perspective. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Prefer: TN* codes for works that look at the technical nature of building and construction
Pozri tiež: TN* Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba a podradené kategórie
1.4
AMCDArchitectural details, components and motifs
Use for: works that examine the individual elements of a building or structure, e.g. windows, doors, roof design, ornamentation etc
1.3
AMCMMaterials in architecture
Use for: works, often highly illustrated, that look at structures specifically from the point of view of the materials they are made from, such as concrete, brick, steel, glass, wood etc. Prefer: TN* codes for more technical, structural engineering approaches
Pozri tiež: TN* Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba a podradené kategórie
1.4
AMCRArchitektúra šetrná k prírode („zelená“ architektúra) a dizajn
Class here: low-impact, sustainable and energy-efficient or energy-neutral architecture, building and interior design and technologies, arcology, green buildings, ecodesign and environmental design, biophilic and biomimetic architecture
1.4
AMDArchitektúra: odborná prax
AMGArchitektúra: verejné stavby
Sem zaradiť: občianske, komerčné a priemyselné stavby; tiež koncertné siene, arény, štadióny, pamätníky, monumenty a pod.
Pozri tiež: JWT Vojenské inštitúcie, pamätníky, WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
1.4
AMKArchitektúra: obytné budovy
Class here: private homes, houses, apartments, flats, lofts, cottages, villas. Use for: works on house design, or about residential dwellings, both contemporary and historical, that can either be purpose built or converted structures. Use with: AMR interior design as appropriate
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom, AMR Architektúra: interiérový dizajn
1.4
AMKHArchitektúra: rekreačné domy a chaty
Class here: works on cabins, huts, sheds, tree houses, follies, tiny houses, summerhouses, outhouses, boathouses etc. Use for: works about smaller domestic, but not necessarily residential, buildings and structures, often connected with leisure, holidays, recreation or pleasure
1.21.4
AMKLArchitektúra: hrady a opevnenia
AMKSArchitektúra: paláce, panské sídla a vily1.2
AMNArchitektúra: náboženské stavby
Class here: architectural aspects of abbeys, cathedrals, churches, mosques, synagogues, temples and other religious buildings or structures
1.4
AMRArchitektúra: interiérový dizajn
Sem zaradiť: profesionálna práca
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
1.4
AMVZáhradné umenie a záhradná architektúra
Pozri tiež: WMD Záhradný dizajn a plánovanie
1.3
AMVDÚzemné plánovanie a urbanizmus: architektonické aspekty
Pozri tiež: RPC Mestské a komunálne územné plánovanie
AMXHistória architektúry
V prípade potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
ATMúzické umenie
Use all AT* codes with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
ATCJednotliví herci a umelci
Použite s príslušným kódom AT* na označenie,konkrétneho média – divadla, filmu, televízie, rádia a pod.
Pozri tiež: DNBF* Biografie: umenie a zábava a podradené kategórie
1.3
ATDDivadelná veda
Pozri tiež: DD* Divadelné hry a scenáre a podradené kategórie
ATDCHerecké techniky
Sem zaradiť: monológy, prípravy na herecké konkurzy a pod.
ATDFDivadelná réžia a produkcia
ATDHDivadlo: technické a zákulisné zručnosti
Sem zaradiť: divadelníctvo, kostýmy a líčenie, osvetlenie, výprava a pod.
ATDSVedenie divadla
ATFFilmy, kino
Použite kódy ATF* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNTC Kino, televízia a rádio
1.4
ATFADejiny filmu, teória a kritika filmu
Use for: works on national cinemas, history or critiques of individual films, film studios, movie franchises
1.4
ATFBJednotliví filmoví režiséri, filmoví tvorcovia
ATFDFilmové scenáre
ATFGFilmoví sprievodcovia a filmové recenzie
ATFNFilm: štýly a žánre
Sem zaradiť: práce o špecifických žánroch, napr. o filme noir, westernoch, hororových filmoch a pod.
Pozri tiež: ATM* Film, television, radio and performing arts genres a podradené kategórie
1.4
ATFRDokumentárne filmy
Use for: works on short or long form documentaries, for documentary film making for the big and small screen, works on scripted, largely factual programming
1.4
ATFVAnimované filmy
Use for: works about animated films or shorts. Use with: AGZ for techniques of animation
Pozri tiež: UGN Digitálne animácie
1.4
ATFV1Anime
Use for: Japanese style animated films
Pozri tiež: AKLC1 Grafický román a manga
1.3
ATFXFilmová produkcia: technické zručnosti a práca v zákulisí
Sem zaradiť: kinematografia
Pozri tiež: CBVS Techniky písania scenárov, UG* Grafické a digitálne mediálne aplikácie a podradené kategórie
1.4
ATJTelevízia
Použite kódy ATJ* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNTC Kino, televízia a rádio
1.4
ATJDTelevízne scenáre a inscenácie
Pozri tiež: WHG Humor a televízia
1.2
ATJSTelevízna dráma
Sem zaradiť: práce o seriáloch, telenovelách, televíznych hrách a pod.
Pozri tiež: ATM* Film, television, radio and performing arts genres a podradené kategórie
1.4
ATJXTelevízne produkcie: technické zručnosti a práca v zákulisí
Sem zaradiť: kamera v televízii
1.4
ATLRádio
Použite kódy ATL* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
1.4
ATLDRozhlasové hry, scenáre a inscenácie1.2
ATMFilm, television, radio and performing arts genres
Use for: the performing arts aspects of these genres only. Use with: other AT* codes to indicate that a work is about a particular genre of film, tv show, stage production etc. Prefer: F* codes for fictionalised works in particular genres, including tie-ins
Pozri tiež: ATJS Televízna dráma, ATFN Film: štýly a žánre
1.4
ATMBFilm, television, radio genres: Action, adventure, crime and thrillers
Class here: works about martial arts, disaster, mysteries, suspense, gangster, heist, spy, espionage, westerns, action-based war films, shows, programmes or series
1.4
ATMCFilm, television, radio genres: Comedy and humour
Use for: works about humour-based films, shows, programmes or series
1.4
ATMFFilm, television, radio genres: Drama
Use for: works about films, shows, programmes or series
1.4
ATMHFilm, television, radio genres: Historical
Class here: period drama, peplums, historical biographies, historical epic films, samurai cinema etc. Use for: works on films, shows, programmes or series where the historical period is one of the most important aspects
1.4
ATMNFilm, television, radio genres: Science fiction, fantasy and horror1.4
ATMPFilm, television, radio genres: superhero and comic book inspired
Use for: works about films, shows, programmes or series inspired by comic book characters or stories
1.4
ATNInternet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
Sem zaradiť: všetky aspekty internetu ako mediálneho kanálu, najmä materiál, ktorý má pôvod online; internetové celebrity, blogeri a blogovanie, vlogeri, podcasty a pod.
Pozri tiež: UD* Digitálny životný štýl a podradené kategórie, KNTV Computer and video game industry, KNTX Informačné technológie
1.2
ATQTanec
Popri kódoch ATQ* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
ATQCChoreografia
ATQLBalet
ATQRSpoločenský tanec
Class here: Latin dance
1.3
ATQTSúčasný tanec
ATQVDancers / choreographers
Class here: dance troupes, dance groups, companies
1.3
ATQZĽudový tanec
ATXOstatné múzické umenia
Sem zaradiť: pantomíma, pouličné divadlo, stand-upy, kúzlenie, estrády, varieté, kabarety, žonglovanie, cirkus a cirkusové zručnosti a pod.
1.3
ATXCCircus and circus skills
Class here: clowns, funambulism, acrobatics
Pozri tiež: ATXZ Atrakcie so zvieratami, predvádzanie zvierat
1.3
ATXDComedy and stand-up
Class here: Improvisational comedy, impressionists, alternative comedy, sketch comedy, comedians
1.3
ATXFConjuring and magic
Class here: illusions, prestidigitation, card tricks, magicians as performers
Pozri tiež: QRYX2 Magické myslenie, alchýmia a hermetizmus, VXWM Mágia, kúzla a alchýmia
1.3
ATXMBábkarstvo, miniatúrne a papierové divadlo
ATXPSúťaže krásy, prehliadky a sprievody, festivaly
ATXZAtrakcie so zvieratami, predvádzanie zvierat
ATXZ1Býčie zápasy
ATYHistory of Performing Arts
Use with: other AT* codes as appropriate
1.4
ATZFilm, television, radio and performing arts: companion works
Use for: non-fiction, companion works to TV series, films, shows, franchises, etc. These are typically uncritical, such as a compendium of characters, a guide to the making of, or art of a series. Use with: other AT* codes as appropriate. Prefer: FYV or FZ for tie-in versions of novels, novelisations or novels inspired by a particular film, series, show or franchise
Pozri tiež: FYV Fiction: inspired by or adapted from, FZ Literárny sprievodcovia (beletriou), YFZZ Children’s / Teenage fiction: Companion works
1.4
AVHudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AVATeória hudby a muzikológia
AVCHudobné recenzie a kritika
AVDDiskografia a nákupní sprievodcovia
AVLHudba: štýly a žánre
Popri kódoch AVL* VŽDY priraďte vhodné kvalifikátor/y ŠTÝLU
1.4
AVLAKlasická hudba, orchestrálna a vážna hudba
AVLCChorály
AVLFOpera
Class here: comic opera, operetta, Opéra comique, sainete, Singspiel, Zarzuela
1.4
AVLKDuchovná a náboženská hudba
Class here: spirituals, hymns. Use for: works on music associated with, or used in, sacred rituals or religious observance. Use with: QR* codes as appropriate
1.4
AVLMFilmová a divadelná hudba
Sem zaradiť: práce o muzikálovej, filmovej hudbe
1.11.4
AVLPPopulárna hudba
Použite pri všetkých formách populárnej hudby (na rozdiel od umeleckej a tradičnej hudby), ako napr. koncertnej hudbe, hudbe od producentov Tin Pan Alley, všetkých druhoch jazzu, rocku a popu, soulu a rapu Konkrétny hudobný štýl či žáner VŽDY označte jedným alebo viacerými kvalifikátormi ŠTÝLU
1.4
AVLTTradičná a folková hudba
Use for: works about songs and tunes which have often been performed, by custom, over a long period (usually several generations). They are most often folk songs, country dance or similar types of music, often associated with the folklore, traditions or cultural heritage of a region. Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
AVLW„Svetová hudba“ a oblastné štýly
Class here: ‘World music’, worldbeat, global or world fusion. Use for: works about music that is a blend of two or more different styles or cultural traditions or works about music that do not fit into one of the other music categories. Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
AVLXElektronická hudba
Use for: works on all forms of music produced using electronic musical instruments, digital instruments or circuitry-based music technology
Pozri tiež: AVRS Elektronické hudobné nástroje
1.4
AVMHistória hudby
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
AVNHudobní skladatelia a autori textov
AVPHudobníci, speváci, kapely a skupiny
Class here: conductors, orchestras and other musical or singing ensembles or individuals
1.4
AVQHudobné partitúry, texty a libretá
Class here: sheet music. Use with: AVR* codes to indicate if the music is for a particular type of instrument
1.4
AVQSSpevníky
Sem zaradiť: nenáročné skladby pre klavír, gitaru a pod.
AVRHudobné nástroje
AVRGKlávesové nástroje
Class here: Harpsichord, Organ
1.4
AVRG1Klavír1.2
AVRJBicie nástroje
Class here: Drums
1.4
AVRLStrunové nástroje
AVRL1Gitara
AVRL2Brnkacie nástroje
Class here: Harp
1.4
AVRL3Husle1.2
AVRNDychové nástroje
Class here: brass instruments such as trumpet, trombone, cornet, reed instruments such as oboe or saxophone, and woodwind instruments such as recorder, flute, clarinet
1.4
AVRQMechanické hudobné nástroje
AVRSElektronické hudobné nástroje
Pozri tiež: AVLX Elektronická hudba
AVSHudobné techniky/hudobné výukové programy/výučba hudby
Sem zaradiť: učenie sa na hudobný nástroj; výukové programy pre samoukov a učebnice hudby alebo knihy o hudobnej výchove
1.4
AVSASpev: techniky
Class here: learning to sing, the voice as a musical instrument
1.4
AVSDMusic composition
Class here: orchestration, musical arrangement, transposition, songwriting
1.4
AVXHudobný záznam a reprodukcia
Use for: works about the recording and reproduction of music and sound, both general works and practical approaches. For more technical works use with or prefer the appropriate codes from T* or U*
Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel, TTA Zvukové inžinierstvo, UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky, UGM Digitálna hudba: profesionálna
1.4
CJazyk a jazykoveda (lingvistika)
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CBJazyk: príručky a všeobecné práce
Popri kódoch CB* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA
CBDSlovníky
Class here: Glossaries. Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
CBDXDvojjazyčné a viacjazyčné slovníky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBFSynonymické a náučné slovníky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBGPríručky používania jazyka a gramatiky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBPVerejné prejavy: rady a príručky
Použite pri všeobecných príručkách rétoriky, ukážkových prejavoch a citátoch Pri svadobných príhovoroch používajte s WJW
1.4
CBVTvorivé písanie a príručky o tvorivom písaní
CBVSTechniky písania scenárov
CBWPríručky o písaní a redigovaní
Sem zaradiť: všeobecné príručky aj príručky o publicistickom štýle, technickom písaní a pod.
1.3
CBXJazyk: história a všeobecné práce
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4
CFLingvistika
Popri kódoch CF* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA; kódy CF* používajte len pri akademických a odborných prácach
1.4
CFAFilozofia jazyka
Pozri tiež: GTD Sémiotika/sémiologia
CFBSociolingvistika
CFCGramotnosť
Pozri tiež: JNF Vzdelávacia stratégia a politika, VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých
CFDPsycholingvistika
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFDCOsvojovanie jazyka (akvizícia jazyka)
CFDMBilingvizmus a mnohojazyčnosť
CFFHistorická a komparatívna lingvistika
Sem zaradiť: etymológia, štúdie o jazykových rodinách
Pozri tiež: CBX Jazyk: história a všeobecné práce
CFFDDialekt, slang a žargón
Use with: CB* codes for dictionaries etc as well as PLACE 1* and LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: WHL Humor založený na slangu a dialekte
1.4
CFGSémantika, diskurzívna analýza, štylistika
Sem zaradiť: pragmatika, lexikológia, rétorika
CFHFonetika, fonológia
CFKGramatika, syntax a morfológia
CFLPaleografia
Sem zaradiť: štúdium písma a písmo (jazykoveda)
1.2
CFLAPísma, abecedy
CFMLexikografia
CFPPreklady a tlmočenie
Sem zaradiť: hermeneutika
CFXPočítačová lingvistika1.3
CFZZnakové jazyky, Braillovo písmo a ďalšia jazyková komunikácia
CJVyučovanie jazykov a jazykové vzdelávanie
Použite kódy CJ* pri všetkých materiáloch na výučbu alebo štúdium cudzieho jazyka pre dospelých, vrátane materiálov ELT (English Language Teaching); priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKOVÉHO a VZDELÁVACIEHO ÚČELU
Pozri tiež: YPC* Vzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť a podradené kategórie, 4LE* Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT) a podradené kategórie, 4LZ* Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka) a podradené kategórie
1.4
CJATeória a metódy výučby jazyka
CJABLanguage teaching and learning: first or native languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of a first language or languages
Pozri tiež: YPCA Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk
1.4
CJADLanguage teaching and learning: second or additional languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of, or in, an additional language or languages
Pozri tiež: YPCK Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky, 4L* Jazykové výukové kurzy a prípravy na certifikáty, skúšky a testy a podradené kategórie, 4TP Content and language integrated learning (CLIL), 4TQ For Intercultural bilingual education (IBE)
1.4
CJBVýučba jazyka, jazykové výukové materiály a seminárne práce
CJBGJazykové vzdelávanie: gramatika, slovná zásoba a výslovnosť
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBRZjednodušené cudzojazyčné čítanky
Use for: purpose-written or simplified versions of texts written for language learners. These are usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate and other secondary subject codes to indicate what subject or genre they are, for example with F* codes for fiction
1.4
CJBTTexty pre jazykových samoukov
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L
Pozri tiež: WTK Jazykové konverzačné knižky
1.3
CJCJazykové vzdelávanie: konkrétne zručnosti
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCKJazykové vzdelávanie: rozprávanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCLJazykové vzdelávanie: počúvanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCRJazykové vzdelávanie: čítanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCWJazykové vzdelávanie: písanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJPJazykové vzdelávanie na špecifické účely
Use with: other secondary subject codes to indicate specific purpose or type of language and LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.4
CJPDJazykové vzdelávanie na obchodné účely
Use with: other secondary subject codes, as appropriate, to give specific purpose and indicate type of language, for example with KJ* for Business, and LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.4
CJPGJazykové vzdelávanie na technické a vedecké účely
Use with: other secondary subject codes, as appropriate, to give specific purpose and indicate type of language, for example with P* for science and LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.4
DBiografie, literatúra a literárna veda
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DBStaroveké, klasické a stredoveké texty
Použite pri textoch, ktoré nemožno zaradiť pod ságy a eposy, v skorom, starovekom alebo klasickom jazyku, najlepšie s ďalším D* kódom na upresnenie literárneho druhu
1.4
DBSSágy a eposy
Použite pri starovekých a stredovekých ságach a eposoch, či už v origináli alebo v modernom preklade Podľa možnosti priraďte kvalifikátor/y MIESTA Použite kód FN na moderné románové prerozprávania
Pozri tiež: FT Generačné romány, FN Mýty a legendy podané ako beletrie
1.11.4
DBSGStaré grécke a rímske povesti
Use for: the texts of classical epics, prose, verse or plays, including versions of traditional myths and legends, written by Classical Greek, Hellenic or Latin authors, in the original language, an annotated version or a modern translation
Pozri tiež: QRSG Náboženstvo a mytológia starovekého Grécka, QRSL Rímske náboženstvo a rímska mytológia
1.11.4
DBSNIslandské a staroseverské ságy
Use for: the texts of Icelandic and Old Norse sagas in the original language, an annotated version or a modern translation
Pozri tiež: QRSW Severské náboženstvo a severská mytológia
1.11.3
DCPoézia
Popri kódoch DC* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátor ŠTÝLU
1.4
DCAKlasická poézia a poézia do 20. storočia
Use with: DCF or DCQ and DB* as appropriate
1.4
DCCModerná a súčasná poézia (od roku 1900)
Use with: DCF or DCQ or DCR* as appropriate
1.4
DCFPoézia podľa jednotlivých básnikov
Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate
1.4
DCQAntológie poézie (rôzni básnici)
Class here: anthologies of poems by genre or by tradition. Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate; PLACE 1* Qualifiers only to indicate national context where significant, e.g. an anthology of the poetry of Australia or the poetry of Mexico; TIME PERIOD 3* qualifiers for an anthology of a specific period; LANGUAGE 2* Qualifiers only with poetry anthologies where the language of the poems is a key part of the content, e.g. an anthology of Anglo-Saxon poetry in both Anglo-Saxon and a modern translation, meant to be used for improving understanding of Anglo-Saxon
Pozri tiež: DNT Antológia: všeobecne
1.4
DCRPoetry by form
Use for: collections of poetry by single or multiple poets, where the form is one of the major aspects for classification or search. Use all DCR* codes with: other DC* or DB* codes as appropriate
1.4
DCRBPoetry by form: Haiku
Class here: Senryu, Haikai
1.4
DCRCPoetry by form: Tanka
Class here: Kyoka, Waka
1.4
DCRGPoetry by form: Ghazal1.4
DCRHPoetry by form: Calligram1.4
DCRLPoetry by form: Limerick1.4
DCRSPoetry by form: Sonnet1.4
DDDivadelné hry a scenáre
Popri kódoch DD* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátor ŠTÝLU
Pozri tiež: ATFD Filmové scenáre, ATJD Televízne scenáre a inscenácie, ATLD Rozhlasové hry, scenáre a inscenácie
1.4
DDAKlasické divadelné hry a divadelné hry do 20. storočia
DDCModerné a súčasné divadelné hry (od roku 1900)
DDLKomédie
Class here: farce, entremés. Use for: different traditions of comedic theatre
1.21.4
DDTTragédie
Class here: tragedies, revenge tragedy
1.21.3
DDVMonologues / Duologues1.4
DNBiografie a literatúra faktu
Poznámka: ak je to pri kóde DN* možné, upresnite oblasť i zadaním konkrétneho kódu témy, napr. ku kódu DNBS pridajte tiež SFH pre „golf“
Pozri tiež: FC Biografická beletria
1.4
DNBBiografie: všeobecné
DNBAAutobiografie: všeobecne
DNBBBiografie: obchod a priemysel
DNBB1Autobiografie: obchod a priemysel
DNBFBiografie: umenie a zábava
Sem zaradiť: biografie známych osobností
1.4
DNBF1Autobiografie: umenie a zábava
Sem zaradiť: autobiografie známych osobností
1.4
DNBHBiografie: historické, politické a vojenské
DNBH1Autobiografie: historické, politické a vojenské
DNBLBiografia: literárne
Class here: literary biography, biographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBL1Autobiografie: literárne
Class here: literary autobiography, autobiographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBMBiografie: filozofia a spoločenské vedy1.2
DNBM1Autobiografie: filozofia a spoločenské vedy1.2
DNBPBiography: adventurers and explorers1.3
DNBP1Autobiography: adventurers and explorers1.3
DNBRBiografie: členovia kráľovských rodín
DNBR1Autobiografie: členovia kráľovských rodín
DNBSBiografie: šport
DNBS1Autobiografie: šport
DNBTBiografie: veda, technika a medicína
DNBT1Autobiografie: veda, technika a medicína
DNBXBiografie: náboženské a duchovné
DNBX1Autobiografie: náboženské a duchovné
DNBZSúborné biografie
Použite pri biografiách niekoľkých ľudí v jednom zväzku. Ak je to možné, použite po príslušnom kóde DNB* označujúcom oblasť literatúry
Pozri tiež: GBCB Biografické slovníky
DNCMemoáre
Memoáre sú zvyčajne menej štruktúrované a mávajú menší rozsah ako celistvé autobiografie. Takisto sa zvyčajne týkajú len určitej časti života (napr. detstvo, život politika počas výkonu funkcie). Ak je to možné, upresnite oblasť kódom pre autobiografie z vyššie uvedenej skupiny DNB*
DNDDenníky, listy a zápisky
Používajte skôr na označenie zozbieraných denníkov, zápiskov, či listov, než na práce písané ako autobiografie Používajte s konkrétnym kódom pre oblasť autobiografie z horeuvedenej skupiny DNB*
1.4
DNGPríbehy zo života zvierat
Použite pre biografie zvierat, ako sú cvičené zvieratá, závodné kone, zachránené zvieratá a pod.
1.3
DNLLiterárne eseje
Použite iba pri esejach týkajúcich sa viacerých tém; eseje o jednej konkrétnej téme, napr. o filozofii, ekonómii, zaraďte podľa témy
1.3
DNPReportáže a spravodajstvo
Použite iba pri všeobecných prácach. Reportáže a spravodajstvo o konkrétnej téme, napr. o ekonómii, kategorizujte v rámci tejto témy
Pozri tiež: WTL* Cestopisy a podradené kategórie, AJF Fotožurnalizmus
1.4
DNSPríhovory
Použite pri zbierkach prejavov v písomnej podobe. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému.
Pozri tiež: QRVH Kázne
DNTAntológia: všeobecne
Použite pri antológiách okrem antológií poézie. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému alebo literárny druh.
Pozri tiež: DCQ Antológie poézie (rôzni básnici)
DNXSkutočné príbehy: všeobecne
Použite kódy DNX* pri populárne písaných opisoch skutočných udalostí v románovom štýle
1.4
DNXCSkutočný zločin
Use with: JKV* or other codes as appropriate
1.3
DNXC3True crime: serial killers and murderers1.3
DNXHSkutočné príbehy objavov
Použite pri historických alebo vedeckých objavoch
1.2
DNXMSkutočné vojnové a bojové príbehy
DNXPSkutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
Použite predovšetkým pri fyzickom utrpení spôsobenom nešťastnou náhodou, konfliktom, katastrofou a pod.
Pozri tiež: DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
1.2
DNXRSkutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
Použite pri fyzickom a emočnom utrpení spôsobenom úmyselným týraním, justičnými omylmi a pod. Sem zaradiť: patografická literatúra („spomienky na utrpenie“). Uprednostnite DNXC pri objektívnych pohľadoch na kriminálnu činnosť a pri textoch písaných z pohľadu zločinca
Pozri tiež: DNXC Skutočný zločin, DNXP Skutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
1.21.3
DNXZErotické priznania a skutočné príbehy
DSLiteratúra: história a kritika
Popri kódoch DS* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU a JAZYKA
1.4
DSATeória literatúry
DSBLiterárna veda: všeobecne
DSBBLiterárna veda: staroveká, klasická a stredoveká literatúra1.1
DSBCLiterárna veda: 1400 – 1600
DSBDLiterárna veda: 1600 – 1800
DSBFLiterárna veda: 1800 – 1900
DSBHLiterárna veda: 1900 – 2000
DSBH5Literárna veda: postkoloniálna literatúra1.4
DSBJLiterárna veda: od r. 2000
DSCLiterárna veda: poézia a básnici
Use for: critical books on poetry or individual poets and also for general books that talk about poems or poetry, including the appreciation of poetry
1.4
DSGLiterárna veda: divadelné hry a dramatici
DSKLiterárna veda: autori beletrie, románov a prózy
DSMKomparatívna literatúra1.2
DSRLiterárne príručky
DSRCLiterárni sprievodcovia, prehľady kníh a príručky
Pozri tiež: FZ Literárny sprievodcovia (beletriou), XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie
DSYLiterárna veda pre deti a mládež: všeobecne
DSYCSprievodcovia a kritiky kníh pre deti a mládež
FBeletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.4
FBBeletria: všeobecná a literárna
FB použite iba pri literárnych a nežánrových fiktívnych dielach, kde nie je jednoznačne určený čas deja; podľa možnosti uprednostnite kódy FBA alebo FBC; kódy FB* možno použiť podľa potreby s ostatnými kódmi F* označujúcimi témy, žánre alebo vlastnosti diela
1.4
FBAModerná a súčasná beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované po roku 1960 (vrátane)
1.4
FBAN‘Street’ fiction
Class here: urban fiction. Use for: stories, usually set in urban, inner-city enclaves, that are often dark, focusing on the underside of city life
1.3
FBCKlasická beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“. Ak je to ale možné, pojem „klasický“ uprednostňujte pri žánroch fiktívnej literatúry uvedených nižšie.
Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, FFC Klasický detektívny román, FLC Klasické sci-fi
1.4
FCBiografická beletria
Použite pri vysoko beletrizovaných opisoch životov skutočných ľudí (vrátane beletrizovaných autobiografií). Môže byť prípadne použité s FV
Pozri tiež: DN* Biografie a literatúra faktu a podradené kategórie
1.11.4
FDŠpekulatívne beletrie
FDBDystopie a utópie
Použite pri akejkoľvek beletrii odohrávajúcej sa v ideálnej, dysfunkčnej alebo rozkladajúce sa spoločnosti; použite podľa potreby s kódmi FL* alebo s inými kódmi F*
1.1
FDKAlternatívna historická beletria
Použite pri akejkoľvek beletrii okrem fantasy alebo diel pod kódom SF, odohrávajúcej sa v imaginárnom svete, ktorá by mohla nastať, keby sa kľúčové historické udalosti odohrali inak, napr. keby sa 2. svetová vojna skončila inak
FDMAfrofuturism / Black Speculative fiction
Use with: FL* for Black Science Fiction, or FK* or FM* codes as appropriate
1.4
FFDetektívne a záhadné príbehy
FFCKlasický detektívny román
Sem zaradiť: detektívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
FFDCrime and mystery: private investigator / amateur detectives
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFHHistorické záhady
Použite pri záhadných príbehoch publikovaných v súčasnosti, no odohrávajúcich sa v minulosti, napr. vo viktoriánskom, stredovekom období alebo období starovekého Ríma; použite podľa potreby kvalifikátory MIESTA a/alebo časového obdobia na označenie prostredia
1.3
FFJDetektívne a záhadné príbehy: „cozy mystery“ (nadľahčený detektívny román s prvkami humoru)
Použite pri záhadných príbehoch odohrávajúcich sa na vidieku v malých tradičných komunitách, s minimom násilia, obvykle s detektívom – amatérom
FFKZábavné (humorné) detektívne a záhadné príbehy
FFLDetektívne a záhadné príbehy: detektívky drsnej školy, román noir
FFPDetektívne a záhadné príbehy: policajný román s kriminálnou zápletkou
Class here: police and forensic investigation, judicial or detective investigators
1.3
FFSDetektívne a záhadné príbehy: ženy v úlohe detektívov
FGŠportové beletrie
Kódy S* možno pridať po kódoch FG na označenie konkrétnych spomínaných športov
1.1
FHTrilery/napínavé príbehy
FHDŠpionáže a špionážne trilery
FHKTechno-trilery
Použite pri trileroch a napínavých románoch, ktoré v sebe zahŕňajú vedecké, technologické (vrátane výpočtovej techniky), lekárske a pod. prvky ako dôležitú súčasť rozprávania
1.1
FHPPolitické/právnické trilery
FHQEzoterické trilery
Použite pri trileroch a napínavých románoch, v ktorých sa vyskytujú prastaré, tajné alebo ezoterické prvky, ako je napr. Svätý grál
FHXPsychologický triler
FJDobrodružná literatúra
Use for: works that primarily emphasise physical, and sometimes violent, action, that often have a sense of danger and are meant to give the reader a sense of excitement or adventure
Pozri tiež: FH Trilery/napínavé príbehy
1.4
FJHHistorická dobrodružná literatúra
Použite pri dobrodružných románoch odohrávajúcich sa v minulosti. Ak je to možné, preferujte kód FJM*; priraďte podľa potreby kvalifikátor/y MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
FJMVojnová a bojová beletria
Class here: Special forces stories. Use for: stories that primarily emphasise the action or adventure side of war or combat, but prefer other F* codes and TIME PERIOD 1* qualifiers for works where war or conflict is part of the background of the story or that examine the impact of war but where the primary theme could not be seen as action or adventure
1.4
FJMCBeletria o napoleonských vojnách
FJMFBeletria o 1. svetovej vojne
FJMSBeletria o 2. svetovej vojne
FJMVBeletria o vojne vo Vietname
FJNSea stories
Class here: naval and maritime fiction, nautical fiction. Use for: adventure or action stories featuring seafarers, pirates, sailors, fishermen and so on, or largely set at sea
1.31.4
FJWDobrodružná literatúra: Westerny
FKHorory a beletrie s nadprirodzenými javmi
FKCKlasické horory a strašidelné príbehy
Sem zaradiť: horory a strašidelné príbehy prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne považované za „klasické“
1.4
FKMSúčasné horory
Use for: horror set in the present day or contemporary settings, typically first published in the last few decades
1.4
FKWOkultná beletria
FLScience fiction (sci-fi)
FLCKlasické sci-fi
Sem zaradiť: sci-fi prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
FLGSci-fi: cestovanie v čase
FLMSci-fi: Steampunk
Sem zaradiť: sci-fi v alternatívnom svete, kde sa parná sila 19. storočia stala dominantnou technológiou
1.3
FLPSci-fi: blízka budúcnosť
Sem zaradiť: Kyberpunk; sci-fi založené na postavách na okraji spoločnosti či postavách so spornou morálkou vo vysoko technicky vyspelej spoločnosti
1.3
FLPBScience fiction: cyberpunk / biopunk
Use for: science fiction based on marginalised or low-life characters in a highly technologically advanced society or focused on the implications of biotechnology or genetic engineering
1.3
FLQSci-fi: apokalyptické a post-apokalyptické1.1
FLRSci-fi: vojenské
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva v prostredí armády alebo v ktorom je organizované použitie zbraní kľúčové pre dej
Pozri tiež: FLS Sci-fi: Space opera (vesmírny epos)
1.1
FLSSci-fi: Space opera (vesmírny epos)
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva vo vesmíre, obvykle s vyspelými kultúrami a technológiami
FLUSci-fi: mimozemšťania/UFO
Class here: first contact, alien invasion
1.11.3
FLWScience fiction: space exploration
Class here: colonisation of space
1.3
FMFantasy
FMBEpické fantasy
Sem zaradiť: Hrdinské fantasy
1.3
FMHHistorické fantasy
FMKKomické (humorné) fantasy
FMMMagický realizmus
Use for: works that incorporates fantastic, magical, mythical or supernatural elements into an otherwise real-world or mundane setting. Use with: FBA or FBC for literary works that incorporate magical realism, for example, those of the kind frequently associated with literature from Latin America
1.11.4
FMRĽúbostné fantasy, temná ľúbostná literatúra
Sem zaradiť: upírske milostné romány a pod.
Pozri tiež: FRV Dark romance, FRT Romance: fantasy and paranormal
1.3
FMTDark fantasy
Use for: fantasy stories with darker and frightening themes, often incorporating elements of horror or that have a gloomy and threatening atmosphere or a sense of horror and dread
1.3
FMWContemporary fantasy
Use for: fantasy set in the present day or contemporary settings
1.3
FMXMestské fantasy
FNMýty a legendy podané ako beletrie
Použite pri moderných románových prerozprávaniach
Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, QRS* Staroveké náboženstvá a mytológie a podradené kategórie, JBGB Folklór, mýty a legendy, YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNRU Všeobecné záujmy detí a mládeže: staroveké náboženstvá a mytológia
1.4
FNFFairy and Folk tales
Class here: folk and fairy tales from any culture told in a story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional fairy stories
Pozri tiež: JBGB Folklór, mýty a legendy, YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNXB4 Children’s / Teenage general interest: Fairies, elves, etc
1.4
FNMMyths and Legends
Class here: myths and legends from any culture told in story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional myths. Use with: QRS* or QRR* codes to indicate which tradition, as appropriate
Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, JBGB Folklór, mýty a legendy, QRS* Staroveké náboženstvá a mytológie a podradené kategórie, YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNRU Všeobecné záujmy detí a mládeže: staroveké náboženstvá a mytológia
1.4
FPErotická literatúra
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: FRX Erotický ľúbostný román
1.3
FQBeletria o súčasnom životnom štýle
Sem zaradiť: „chick lit“ (literatúra, kde je hlavná hrdinka žena/dievča), „lad lit“ (literatúra, kde je hlavným hrdinom muž/chlapec)
1.11.4
FRĽúbostný román
FRDErotický a súčasný ľúbostný román
Use for: romance where main characters live and work in a world most readers can understand, with modern conveniences and current social mores
1.3
FRFRomance: wholesome
Class here: sweetheart, clean and cosy romance. Use for: romance that does not contain any strong language or physical intimacy. Use with: FW for religious romance, as appropriate, and with 5P* values from INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.3
FRHHistorický ľúbostný román
Poznámka: použite pri ľúbostných románoch odohrávajúcich sa pred rokom 1900, napr. počas vlády konkrétneho kráľa. V prípade potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
1.3
FRJRomance: ‘western’, rural or ‘outback’
Class here: cowboy romance. Use for: romance that takes place in very rural environments, often set on farms, ranches or in small rural communities, usually far from any city
1.3
FRMNapínavý ľúbostný román
FRPRomance in uniform
Class here: military, armed services, firefighters, police, pilots, cabin crew etc. Use for: romance stories where one or more of the main protagonists is in a job that means wearing a formal uniform
1.3
FRQRomance: medical
Use for: romance stories featuring doctors, nurses, etc
1.3
FRTRomance: fantasy and paranormal
Class here: vampire romance, were / shifter romance. Use for: a romance story which blends elements from the fantasy genre or features mythical creatures or supernatural elements but remain primarily and recognisably a romance story. Use with: FM* codes as appropriate
1.3
FRURomance: time travel1.3
FRVDark romance
Use for: genre romance stories where the themes are dark, often exploring themes of evil or horror, usually featuring an anti-hero or non-heroic characters and/or distressing situations
1.3
FRXErotický ľúbostný román
Použite pri ľúbostnej beletrii s explicitným sexuálnym obsahom. Použite podľa potreby s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: FP Erotická literatúra
1.3
FSBeletria o rodinnom živote
Použite pri románoch o domácom rodinnom živote alebo rodinnom živote v úzkom rodinnom kruhu
Pozri tiež: FT Generačné romány
1.11.4
FTGeneračné romány
Použite pri románoch, ktoré zachytávajú osudy rodiny alebo rodín často po niekoľko generácií; nepoužívajte pri islandských alebo severských ságach Sem zaradiť: rodinné ságy
Pozri tiež: FS Beletria o rodinnom živote
1.4
FUHumorná beletria
Použite pri beletrii, kde je humor primárnym zámerom a rysom. Ak je to možné, dávajte však prednosť žánrovo špecifickým označeniam humorných diel. V prípade potreby možno použiť s ostatnými kódmi F*
FUPSatirické romány a paródie
Použite pri satirickej humornej beletrii a/alebo humornej beletrii, ktorá paroduje už existujúci román, žáner alebo spisovateľa
Pozri tiež: WHP Paródia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra, FYH Beletria: pastiš
FVHistorická beletria
Použite pri súčasných románoch odohrávajúcich sa v minulosti, t. j. pred rokom 1900; ak je to ale možné, uprednostnite žánrovo špecifické historické označenia, ak sú dostupné. Použite podľa možnosti s inými kódmi F*; podľa potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO ODBOBIA na označenie prostredia
Pozri tiež: FFH Historické záhady, FJH Historická dobrodružná literatúra, FMH Historické fantasy, FRH Historický ľúbostný román
1.3
FWNáboženská a duchovné beletria
Použite pri beletrii určenej na propagáciu konkrétneho náboženského, duchovného alebo vizionárskeho posolstva. Podľa potreby použite s príslušným kódom 5PG* alebo, ak nie je k dispozícii, s kódom QR* alebo VX*
1.3
FXBeletrie: témy literárnych diel
Použite kódy FX* po iných kódoch F* označujúcich žáner alebo druh literatúry na označenie základných tém v beletrii
1.11.4
FXBTéma literárneho diela: dospievanie
Sem zaradiť: bildungsroman
1.1
FXDNarrative theme: Love and relationships
Use for: fiction where a strong relationship or love is the central theme but not a genre romance novel. This can include friendships, family relationships etc as long as it is one of the principal themes of the story. Use with: INTEREST 5* Qualifiers for detail of specific kinds of relationships as appropriate
1.31.4
FXETéma literárneho diela: problémy životného prostredia
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho problému, ktorý sa týka životného prostredia
1.2
FXLTéma literárneho diela: smrť, žiaľ, strata
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je strata blízkeho človeka alebo trúchlenie
1.2
FXMTéma literárneho diela: vnútorný život
Použite pri beletrii, ktorá kladie osobitý dôraz na charakterizáciu vnútorného sveta postáv a na ich motívy, pocity a myšlienky Pre psychologické trilery použite FHX
1.1
FXNNarrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXPTéma literárneho diela: politika
Použite pri beletrii, v ktorej sú základnou témou rozprávania politické záujmy. Zaraďte sem aj politické alegórie Pre politické trilery použite FHP
1.1
FXQNarrative theme: Displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXRTéma literárneho diela: Vnímanie miesta
Použite pri beletrii odohrávajúcej sa na skutočnom mieste (často, ale nie nevyhnutne, na vidieku alebo na historickom mieste), v ktorej prostredie veľmi hlboko prestupuje dielom až do takej miery, že by sa nemohlo odohrávať inde; napr. francúzsky „roman du terroir“ Pridajte príslušné kvalifikátory MIESTA
1.2
FXSTéma literárneho diela: Sociálne problémy
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho sociálneho problému alebo otázky
1.11.3
FYBeletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.4
FYBPoviedky
FYDEpistolary fiction
Use for: fiction written in a series of documents, letters, diaries, emails, blogs etc
1.3
FYHBeletria: pastiš
Použite pri beletrii zámerne písanej v štýle iného autora (zvyčajne zo skoršieho obdobia a skôr ako poctu než ako paródiu), obvykle ako pokračovanie románu napísaného pôvodným autorom alebo s použitím populárnej postavy vytvorenej pôvodným autorom
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
FYMBeletria: mashup (spojenie dvoch diel)
Použite pri beletrii, ktorá kombinuje už existujúci text (často klasický román) s iným kontrastným žánrom, napr. hororom, a vytvára tak jeden príbeh; použite s ostatnými kódmi F* a kódmi pre literatúru faktu na označenie čiastkových prvkov
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
1.1
FYQFiction: special features: Yaoi / BL novels
Use with: other F* codes to indicate genre, for example FR* codes for Romance stories, 5LKE * codes if they are about that generation
Pozri tiež: XAMT Manga: jaoi
1.4
FYRCategory fiction
Use for: the kind of romance, science fiction or other types of genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other F* code indicating genre or type. DO NOT USE: FYR as the main or primary subject or the only code
1.31.4
FYSFiction: special features: ranobe (‘light novels’)
Use for: short fiction aimed at adults, usually driven primarily by dialogue and character and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles. Use with: other F* codes to indicate the genre. FYS may be used as a main subject as appropriate
1.4
FYTPrekladová beletria
Použite pri beletrii preloženej z iných jazykov. Nepoužívajte geografické alebo jazykové kvalifikátory na detailný popis pôvodného jazyka. Môžete však použiť geografický kvalifikátor, ak súvisí so zápletkou alebo prostredím diela. Použite ďalšie kódy F*, aby zaradenie dávalo zmysel aj mimo prekladu samotného diela.
1.4
FYVFiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, novelizations and novels inspired by a popular film franchise, an online game or a TV series. Use with: other F* codes indicating genre or type, or with DB*, DC*, DD* or XQ* codes if this work is presented as a poem or a comic book. DO NOT USE: for titles that were subsequently made into films, film tie-in versions (this is described in other metadata)
1.31.4
FYWFiction: special features: game-related
Class here: LitRPG, GameLit, RoLit. Use for: fiction that is structured like a videogame, or features the same kind of challenges as would be found in a game, or is about or set in a videogame. Use with: other F* codes especially FL* or FM* as appropriate
1.4
FZLiterárny sprievodcovia (beletriou)
Sem zaradiť: sprievodcovia populárnou beletriou, zvyčajne nekritické, fanúšikovské, obdivné
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie
1.4
GOdborné, informačné a interdisciplinárne témy
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GBEncyklopédie a príručky
GBAVšeobecné encyklopédie
Použite iba pri dielach, ktoré nie sú tematicky vyhranené
GBCPríručky
Kód GBC použite po iných tematických kódoch označujúcich oblasť alebo rozsah diela
Pozri tiež: CB* Jazyk: príručky a všeobecné práce a podradené kategórie, DSR* Literárne príručky a podradené kategórie
GBCBBiografické slovníky
Popri kódoch GBC* priraďte podľa potreby tiež kód témy označujúci oblasť alebo rozsah diela
1.3
GBCDOdborné slovníky
Použite pri slovníkoch z určitého odboru, napr. právnických slovníkoch
1.21.4
GBCQKnihy citátov
Sem zaradiť: zbierky bežných fráz alebo aforizmov, citáty na konkrétne účely
1.3
GBCRBibliografie, katalógy
Pozri tiež: AVD Diskografia a nákupní sprievodcovia
GBCSPeriodické publikácie, časopisy a magazíny, abstrakty, indexy
GBCTRegistre
Use for: works listing individuals or organisations (generally arranged alphabetically, thematically, phonetically, etc) with details such as names, addresses, and telephone numbers
1.4
GBCYRočenky, almanachy
GBDMiscellanies and compendia
Use for: works containing a mixture or assortment of pieces compiled from varied sources and that can include many subjects and be in a variety of different forms, such as quotes, facts, illustrations etc. Use with: other subject codes when the miscellany covers one broad subject, (e.g. for a bestiary use with WN* codes)
Pozri tiež: WDKX Vedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami
1.3
GLKnihovníctvo a informačné vedy/muzeológia
GLCSpráva knižníc, archívov a informácií
GLCAZískavanie informácií a prístup k informáciám
GLFIT, internet a elektronické zdroje v knižniciach
GLHVytváranie a rozširovanie zbierok
GLKBibliografie a organizácia podľa témy
Sem zaradiť: indexácie, katalogizácie a klasifikácie
GLMKnižničné a informačné služby
Sem zaradiť: akademické, odborné, verejné a školské knižnice; referenčné, komunitné služby a služby pre šírenie tlačovín
GLPArchivácia, konzervácia a digitalizácia
GLZMuzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
Sem zaradiť: muzeológia; kurátorské práce; interpretácia dedičstva; historické zachovanie miest kultúrneho a sociálneho významu, budov, pamätníkov a pod.
Pozri tiež: ABC Ochrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne, AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky, NK* Archeológia a podradené kategórie, RNK Ochrana životného prostredia, TNKX Snaha o zachovanie budov a stavebného materiálu, NK* Archeológia a podradené kategórie
1.4
GPVýskum a informácie: všeobecne
GPFInformačné teórie
GPFCKybernetika a teória systémov
Sem zaradiť: riadenie a stabilita systémov, entropia
GPHAnalýza údajov: všeobecne
Class here: data visualization and infographics, large data sets, big data. Use for: interdisciplinary works about data and its uses. Use with: other subject codes as appropriate
Pozri tiež: UN* Databázy a podradené kategórie, UX* Aplikované výpočty a podradené kategórie, UYZF Vizualizácia informácií
1.4
GPJTeória kódovania a kryptológie
Class here: cryptography
Pozri tiež: URY Šifrovanie dát
1.4
GPQTeória rozhodovania: všeobecne
Pozri tiež: KJMD Rozhodovanie v manažmente
GPQDVyhodnotenie rizík
Class here: risk management, risk analysis
1.4
GPSVýskumné metódy: všeobecne
Use with: other subject codes for research methods within a particular discipline
Pozri tiež: JHBC Sociálny výskum a štatistika, KJT Operačný výskum
1.3
GTInterdisciplinárne štúdiá
GTBDejiny vzdelanosti/akademických štúdií (predovšetkým sociálne a humanitné vedy)
Pri historických štúdiách zaoberajúcich sa odbormi, ktoré nespadajú pod anglický pojem „science“ (porovnaj s dejinami vedy), ale patria napr. pod nemecký výraz „Wissenschaft“ (t. j. všetky druhy akademických štúdií)
Pozri tiež: PDA Filozofia vedy, PDX Dejiny vedy
1.1
GTCKomunikačné štúdiá
Použite pri učebniciach komunikačných štúdií a prácach zastrešujúcich viacero aspektov komunikácie – lingvistické, sociálne, priemyselné, technologické a pod.
Pozri tiež: JBCT* Mediálne štúdiá a podradené kategórie
GTDSémiotika/sémiologia
Pozri tiež: CFA Filozofia jazyka
GTKKognitívne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach
Pozri tiež: QDTM Filozofia mysle, JM* Psychológia a podradené kategórie, MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, PSAN Neurovedy, UYQ* Umelá inteligencia a podradené kategórie, UXJ Počítačové aplikácie v sociálnych a behaviorálnych vedách
1.1
GTMRegionálne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach pokrývajúcich škálu tém v rámci vymedzenej oblasti; vždy zadajte kvalifikátor MIESTA
Pozri tiež: RGL Regionálna geografia
1.4
GTPRozvojové štúdiá
Pozri tiež: KCM Rozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
GTQGlobalizácia
GTTVlajky, emblémy, symboly, logá
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
GTUMierové štúdiá a riešenia konfliktov
Pozri tiež: JWLP Mierové operácie
GTVInštitúcie a vzdelané spoločnosti: všeobecne
Pozri tiež: JPSN Medzinárodné inštitúcie
GTZVšeobecné štúdiá
Použite pri seminárnych prácach zameraných špeciálne na kurzy všeobecných štúdií na pokročilej stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni
Pozri tiež: WDKX Vedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami, YPWL Vzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
1.4
JSpoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names
1.4
JBSpoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach
Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBCKultúrne a mediálne štúdiá
JBCCKultúrne štúdiá
Class here: intercultural studies, studies of cultural identity, general studies of cultural heritage, contemporary culture in society. Use with: PLACE 1*, LANGUAGE 2* or 5P* INTEREST Qualifiers to indicate the cultural studies of a particular region(s) or country / countries, language grouping or groups of people
1.4
JBCC1Popkultúra
JBCC2Materiálna kultúra
Sem zaradiť: úloha ľudských výtvorov a predmetov v spoločnosti
1.3
JBCC3Kultúrne štúdiá: móda a spoločnosť
Class here: ideas of beauty or body image in culture, fashions in different cultures or societies. Use with: NHTB for an historical approach or AKT* codes as appropriate
1.4
JBCC4Kultúrne štúdiá: jedlo a spoločnosť
Use for: works that examine the traditions, habits, customs, rituals, ceremonies, taboos linked to food and drink in different cultures, food or drink as intangible cultural heritage. Use with: NHTB for an historical approach and with WB* codes as appropriate
1.4
JBCC6Kultúrne štúdiá: zvyky a tradície
Class here: studies of traditional rituals and ceremonies; cultural taboos or superstitions, social behaviour, values and norms as defined by society, institutions, traditions and cultural beliefs
Pozri tiež: JBGB Folklór, mýty a legendy
1.21.4
JBCC7Cross-cultural studies and topics
Class here: cross-cultural encounters, cross-cultural exchanges, cultural clashes. Use for: works that examine social and cultural topics and issues around the meeting of different of cultures, including conflicts, negative or positive exchanges, on a personal or a societal level. Use with: NH* codes for historical topics
1.4
JBCC8Cultural policies and debates
Use for: works about current debates, policies, ideas, controversies around the role of culture or cultural heritage in society
1.4
JBCC9Dejiny myslenia
Use for: works that look at the expression, preservation, and change of human ideas over time. Use with: other J* or NH* or QD* codes as appropriate
1.4
JBCTMediálne štúdiá
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá
JBCT1Mediálne štúdiá: internet, digitálne médiá a spoločnosť
Use for: all aspects of online, digital and social media and their role or impact in society, including things such as blogging, tweeting, influencers, spread of real and false information, changing habits and behaviour linked to digital media
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.4
JBCT2Mediálne štúdiá: Televízia a spoločnosť
Use for: works on both traditional and new forms of consuming small screen entertainment, including streaming and on demand services, impacts and influences on culture, links to popular culture, etc
1.4
JBCT3Mediálne štúdiá: reklama a spoločnosť
JBCT4Mediálne štúdiá: Žurnalistika
Pozri tiež: KNTP Vydavateľský sektor a publicistika
1.2
JBCT5Disinformation and misinformation
Class here: propaganda, ‘fake news’. Use for: the purposeful use of false or misleading information, manipulation of thoughts and actions by use of information, the spread of misleading or non-fact based information. Use with: JBCT1 for works about the role of digital platforms
1.4
JBFSociálne a etické problémy
Pozri tiež: PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť, QDTQ Etika a morálna filozofia, RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia
JBFASociálna diskriminácia a rovnosť
Sem zaradiť: otázky nerovnosti aj diskriminácie a opatrenia na riešenie týchto problémov; pozitívna diskriminácia
1.4
JBFA1Racism and racial discrimination
Class here: institutional racism, xenophobia. Use for: works about discrimination and prejudice based on skin colour, race or ethnic origin, or prejudices based on the perception that someone is foreign or from outside the community, and issues of inequality and discrimination, as well as measures to address racism
1.4
JBFBSocial Integration and assimilation1.3
JBFCChudoba a nezamestnanosť
Use for: works about food poverty, food banks, unemployment or employment when linked to poverty, the precariat, economic insecurity, underemployment, chaotic lifestyles, malnutrition linked to poverty, in-work poverty, the working poor etc
1.4
JBFDBývanie a bezdomovectvo
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFFSociálny vplyv katastrof
Class here: diseases, famine, malnutrition, forced movement of peoples as a result of disasters etc. Use with: other subject codes as appropriate
Pozri tiež: RNR Prírodné katastrofy
1.4
JBFGUtečenci a politický azyl
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFG1Aiding escape and evasion
Class here: the Underground Railroad, the Comet Line, Fluchthilfe, etc. Use for: titles about helping refugees escape repression, slavery, conflicts etc. Use with: NH* codes and PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
JBFHMigrácia, imigrácia a emigrácia
Use for: works about diasporas, expatriates, settlers or the migrants themselves, or cultural or social topics linked to migration. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFJHuman trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour
Pozri tiež: NHTS Otroctvo a zrušenie otroctva
1.3
JBFKNásilie v spoločnosti
Class here: ill-treatment, maltreatment or wilful neglect in society, violence based on cultural traditions, violence against particular groups or individuals, institutional violence, violent criminal behaviour in society etc. Use for: works about perceptions of violence and insecurity in society, as well as works on actual violence, abuse and neglect
Pozri tiež: JKV Kriminalita a kriminológia
1.4
JBFK1Zneužívanie detí
Class here: child neglect
1.4
JBFK2Sexuálne zneužívanie a obťažovanie
Class here: sexual violence, rape, sexual assault
Pozri tiež: JKVN Violent crimes
1.3
JBFK3Domáce násilie
Class here: domestic violence, family violence, intimate partner violence, coercive control, gaslighting, master suppression techniques and countermeasures
1.4
JBFK4Bullying and harassment
Class here: mobbing, social media trolling, cyberbullying, intimidation, coercion, mobbing, stalking and threatening behaviour. Use with: JBCT* codes when linked to different kinds of media, KNXC or KJMV2 for workplace harassment
1.31.4
JBFLControl, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion
Pozri tiež: JPV Politická kontrola a slobody
1.4
JBFMTelesné postihnutie: sociálne aspekty
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFNZdravie, choroba a závislosť: sociálne aspekty
Použite s MBP na označenie sociálnych aspektov týkajúcich sa systémov zdravotnej starostlivosti
1.4
JBFN2Drugs and alcohol: social aspects
Class here: drug or alcohol addiction, opioid addiction, substance abuse. Use for: works about impact of drugs and alcohol addiction or abuse on society, groups or individuals, intervention strategies, public policies etc
1.4
JBFQSociálna mobilita
JBFSKonzumný spôsob života
JBFUZvieratá a spoločnosť
Sem zaradiť: práva zvierat, pokusy na zvieratách, poľovníctvo a ďalšie témy, ktoré sú považované za problematické
1.4
JBFVEtické otázky a debaty
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate
Pozri tiež: PSAD Bioetika, QDTQ Etika a morálna filozofia
1.4
JBFV1Etické otázky: potrat a plánované rodičovstvo1.1
JBFV2Etické otázky: trest smrti
Class here: the death penalty
1.11.4
JBFV3Etické otázky: cenzúra
Class here: debates around freedom of speech, censorship vs security, etc
1.11.4
JBFV4Etické otázky: eutanázia a právo zomrieť
Class here: assisted suicide, assisted death. Use with: LNT for legal aspects
1.11.4
JBFV5Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj1.1
JBFWSex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
Sem zaradiť: práce o sexe a spoločnosti, pornografii a sexuálnom priemysle pre širokú verejnosť
Pozri tiež: JMU Psychológia: sexuálne správanie, VFVC Sex a sexualita: rady a otázky
1.3
JBFXSpoločenské postoje
Sem zaradiť: politická korektnosť
1.4
JBFZSpoločenské prognózovanie, futurológia
JBGPopulárne názory a kontroverzné poznatky1.2
JBGBFolklór, mýty a legendy
Sem zaradiť: Atlantída, Svätý grál a pod.
Pozri tiež: FN Mýty a legendy podané ako beletrie, QRS* Staroveké náboženstvá a mytológie a podradené kategórie, VXQM* Monštrá a legendárne bytosti a podradené kategórie
1.4
JBGXKonšpiračné teórie
Sem zaradiť: konšpiračné teórie, hoaxy a pod.
1.21.3
JBSSociálne skupiny
Use all JBS* codes with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, NHTB for social history, FX* for novels and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JBSASociálna triedy
Class here: class conflict, social stratification, socio-economic groups. Use for: works that examine class, a particular class, characteristics and distinctions of that class, interaction between different strata of society, perceptions and prejudices about particular classes
1.4
JBSCVidiecke komunity
Class here: small settlements in rural areas, people living in the countryside, semi-rural areas, isolated communities
1.4
JBSDMestské komunity
Class here: inner cities, suburbs, city and town dwellers, suburban communities. Use for: any works on urban or semi-urban settings
1.4
JBSFRodové štúdiá, rodové skupiny
Use for: works that examine social roles based on the sex of the person (gender role) or personal identification of one’s own gender based on an internal awareness (gender identity), as well as works that look at sex (based on the anatomy of an individual’s reproductive system, and secondary sex characteristics), including intersex people
1.4
JBSF1Rodové štúdiá: ženy a dievčatá
Class here: Women’s studies. Use with: other subject codes when a work is primarily about women or girls. Use with: JBFA for discrimination based on gender or sexism, NHTB for women’s history, etc
1.4
JBSF11Feminizmus a feministická teória
JBSF2Rodové štúdiá: muži a chlapci
Class here: Men’s studies, topics around masculinity. Use with: other subject codes when a work is primarily about men or boys
1.4
JBSF3Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia
Class here: transsexual, transgender, gender non-conforming, non-binary, genderqueer, gender minority, two spirit, third gender etc. Use for: works that look at those whose gender is different (wholly or partially) from that assigned to them at birth, or gender variance in cultures who have established more than two genders. Use with: JBFA for issues around discrimination and transphobia
1.21.4
JBSJQueer štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PS* z kvalifikátorov ZÁUJMU
Pozri tiež: JBSF3 Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia
1.4
JBSLEtnické štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PB* z kvalifikátorov ZÁUJMU
1.4
JBSL1Etnické menšiny a multikultúrne štúdiá
Sem zaradiť: vzťahy medzi rasami
Pozri tiež: JBFA Sociálna diskriminácia a rovnosť
1.4
JBSL11Domorodci
JBSL13Mixed heritage / mixed race groups or people1.3
JBSPVekové skupiny a generácie
Use for: works that look at different generations, or topics, issues, problems for different generations or generational misunderstandings or conflicts, intergenerational topics, etc
1.4
JBSP1Vekové skupiny: deti
JBSP2Vekové skupiny: dospievajúci
JBSP3Vekové skupiny: dospelí
JBSP4Vekové skupiny: starší ľudia
JBSRSociálne skupiny: náboženské skupiny a komunity
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PG* z kvalifikátorov ZÁUJMU alebo kódy QR*
JBSWSociálne skupiny: alternatívne životné štýly
Use for: lifestyles that are diverse in regards to the mainstream or perceived to be outside the cultural norms
1.4
JBSXTajné spolky
Sem zaradiť: slobodomurárstvo
Pozri tiež: QRY* Alternatívne svetonázory a podradené kategórie, FHQ Ezoterické trilery
JBSYSociálne skupiny: kluby a spolky
Sem zaradiť: dobrovoľné združenia alebo skupiny spoločných záujmov, ako a prečo sa ľudia spájajú a stotožňujú s určitými skupinami
JHSociológia a antropológia
Použite kódy JH* pri učebniciach alebo akademických a odborných prácach; použite podľa potreby s inými kódmi J* označujúcimi konkrétne témy
JHBSociológia
Pozri tiež: LAQ Právo a spoločnosť, sociológia práva, MBS Medicínska sociológia
JHBASociálna teória
JHBCSociálny výskum a štatistika
Pozri tiež: GPS Výskumné metódy: všeobecne
JHBDPopulácia a demografia
JHBKSociológia: rodina a vzťahy
Sem zaradiť: sociológia sexuálnych vzťahov
Pozri tiež: JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne, VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
1.4
JHBLSociológia: práca a zamestnanie
Class here: sociology of employment / unemployment
1.3
JHBSSociológia: šport a voľný čas
JHBZSociológia: smrť a umieranie
Pozri tiež: VFJX Ako sa vyrovnať so smrťou a stratou blízkeho
JHMAntropológia1.2
JHMCSociálna a kultúrna antropológia
Sem zaradiť: etnografia, príbuzenské väzby, zvyky a tradície
Pozri tiež: JBCC* Kultúrne štúdiá a podradené kategórie
1.4
JKSociálne služby a zabezpečenia, kriminológia
JKSSociálne zabezpečenie a sociálne služby
JKSBSociálne zabezpečenie a systémy dávok
JKSB1Starostlivosť o deti
Class here: child protection and safeguarding, social work services aimed at support of vulnerable/under-privileged youths in society
Pozri tiež: LNMK Rodinné právo: deti
1.4
JKSFAdopcia a pestúnska starostlivosť
JKSGStarostlivosť o starších ľudí
Class here: elder abuse, maltreatment and neglect, institutions for the care of older people. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles
1.4
JKSLCare of people with specific needs
Class here: care of people with visible or hidden disabilities, people with physical and sensory impairments, care of neurodivergent persons with additional needs. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
1.4
JKSMStarostlivosť o ľudí s mentálnym postihnutím
Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
Pozri tiež: MBPK Starostlivosť o duševné zdravie, VFJQ Coping with mental health issues
1.4
JKSNSociálna práca
JKSN1Charity, dobrovoľné služby a filantropia
JKSN2Sociálne poradenstvo a sociálne služby
JKSRProgramy pomoci a podpory
Class here: works on international and foreign aid or assistance, humanitarian aid, disaster relief. Use for: domestic and international programmes, either short term or long term aid programmes, relief initiatives etc
1.4
JKSWPohotovostné služby
JKSW1Polícia a bezpečnostné služby
JKSW2Hasičské zbory
JKSW3Záchranka a záchranná služba
Use for: non-medical works about paramedical and equivalent emergency services
Pozri tiež: MQF Prvá pomoc a nelekárske zdravotnícke služby
1.4
JKVKriminalita a kriminológia
Pozri tiež: DNXC Skutočný zločin
JKVCPríčiny a prevencia kriminality
Class here: surveillance, anti-terrorism measures, protection of the public from crime, policies around prevention and causes of crime, Social control theory
1.4
JKVFVyšetrovanie zločinov a ich odhaľovanie
JKVF1Forenzná veda
Pozri tiež: JMK Forenzná (kriminálna) psychológia, MKT Forenzná medicína
JKVGObchod/obchodovanie s drogami
JKVJPouličná kriminalita/trestné činy páchané zbraňami
Class here: mugging, pickpocketing, vandalism, knife crime, gun crime
1.3
JKVKPodniková trestná činnosť
Class here: financial crimes, fraud, scams, embezzlement, bribery and corruption etc
1.3
JKVMOrganizovaný zločin
Class here: criminal gangs, mafia, banditry, piracy
1.3
JKVNViolent crimes
Class here: murder, unlawful killings, kidnapping, torture, assault, honour crimes, rape and crimes of sexual violence, etc. Use for: works that examine different aspects of different types of violent crime. Use with: DNXC* codes for journalistic style accounts of actual violent crimes
1.4
JKVPPenológia a tresty
Sem zaradiť: väzenia, nápravné systémy; trestné systémy a teórie
Pozri tiež: JWXR Vojnoví zajatci
JKVQPáchatelia
JKVQ1Rehabilitácia páchateľov
JKVQ2Mladiství páchatelia
Sem zaradiť: kriminalita mladistvých
JKVSProbačné služby
JKVVVictimology and victims of crime
Class here: victim’s rights
Pozri tiež: DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
1.3
JMPsychológia
Použite kódy JM*pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
Pozri tiež: VSP* Populárna psychológia a podradené kategórie
JMAPsychologické teórie, systémy, školy a hľadiská
Pozri tiež: QDTM Filozofia mysle
1.2
JMAFPsychoanalytická a freudovská psychológia
Sem zaradiť: psychoanalýza
1.2
JMAF1Lacanian psychoanalysis1.3
JMAJAnalytická a Jungova psychológia
JMALBehaviorizmus, behaviorálne teórie1.2
JMANHumanistická psychológia
JMAPPozitívna psychológia1.2
JMAQKognitivizmus, kognitívne teórie
JMBPsychologická metodológia
JMBTPsychologické testovanie a meranie
Class here: psychometrics
1.4
JMCDetská, vývojová psychológia a psychológia celoživotného vývinu
Pozri tiež: JNC Pedagogická psychológia
JMDPsychológia starnutia
JMFRodinná psychológia
JMGRodová psychológia
JMHSociálna, skupinová alebo kolektívna psychológia
JMHCInterpersonal communication and skills
Class here: psychology of communication, both verbal and non-verbal
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá
1.31.4
JMJPsychológia práce a priemyselná psychológia
Pozri tiež: SCGP Športová psychológia
JMKForenzná (kriminálna) psychológia
Pozri tiež: JKV* Kriminalita a kriminológia a podradené kategórie
JMLExperimentálna psychológia
JMMFyziologická psychológia a neuropsychológia, biopsychológia
JMPAbnormálna psychológia
Pozri tiež: MKM* Klinická psychológia a podradené kategórie
JMQPsychológia: emócie
Class here: affective neuroscience
1.4
JMRPoznanie a kognitívna psychológia
Sem zaradiť: psychologické práce o učení, pamäti, inteligencii, uvažovaní, vnímaní
1.4
JMSPsychológia: (bytostné) ja, ego, identita, osobnosť
JMTPsychológia: stavy vedomia
Sem zaradiť: psychologické práce o vedomí a nevedomí; spánok a sny; zmenené stavy vedomia, hypnóza, stavy vyvolané drogami a pod.
Pozri tiež: VXN Sny a ich výklad
JMUPsychológia: sexuálne správanie
Pozri tiež: VFVC Sex a sexualita: rady a otázky, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
JMXParapsychologické štúdiá
Použite pri serióznych akademických prácach
Pozri tiež: VXP Nadprirodzené sily a paranormálne javy
JNVzdelávanie
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education
1.4
JNAFilozofia a teória vzdelávania1.1
JNAMMorálne a sociálne účely vzdelávania
Sem zaradiť: práce podporujúce teórie na pozadí vzdelávania zamerané predovšetkým na témy spojené so spoločnosťou a správaním v spoločnosti
1.11.2
JNBDejiny pedagogiky a školstva
Sem zaradiť: história konkrétnych škôl, vysokých škôl; všeobecná história
JNCPedagogická psychológia
JNDŠkolstvo a školský systém
Sem zaradiť: problematika výberu a prijatia, inšpekcie, vedenie a pod.
1.4
JNDGPlánovanie a vývoj študijných plánov
JNDHVzdelávanie: skúšky a hodnotenie
JNESocial pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNFVzdelávacia stratégia a politika
Sem zaradiť: výukové programy gramotnosti, matematickej gramotnosti a pod.; stratégie delenia žiakov/študentov do odborových/prospechových skupín a pod.
1.2
JNFCŠtudentské poradenstvo
Sem zaradiť: psychologické poradenstvo (vrátane osobných problémov, nie len školských)
1.21.4
JNFKVzdelávacie stratégie a politika: inkluzívne vzdelávanie
Use for: both formulating policy and practical applications
1.21.3
JNGEarly childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject
Pozri tiež: JNLA Predškolské zariadenia a materské školy
1.3
JNHDomáce vzdelávanie
JNKSpráva a organizácia školských zariadení
Sem zaradiť: problematika šikanovania, záškoláctvo a disciplína
1.3
JNKGFinancovanie vzdelávania a finančná podpora žiakov/študentov
JNKHUčiteľský zbor
JNLŠkoly
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.3
JNLAPredškolské zariadenia a materské školy
JNLBZákladné a stredné školy
Sem zaradiť: základné, prípravné a stredné školy
JNLCStredné školy
Class here: senior and high schools
JNLPNezávislé školy, súkromné ​​vzdelávanie
JNLRCirkevné školy
JNLVOutdoor schools / education
Class here: adventure education, outdoor learning, forest schools. Use for: organized learning that takes place in the outdoors
1.3
JNMVyššie a ďalšie vzdelávanie, terciárne vzdelávanie
Sem zaradiť: všetko pokročilé a ďalšie vzdelávanie; nadstavbové vzdelávanie; vyššie odborné školy s odbornými a technickými odbormi alebo odbormi bez titulu; univerzity
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.4
JNMTPríprava učiteľov na povolanie
JNPVzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training
Pozri tiež: VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých, VSN Príručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
1.4
JNQOtvorené vyučovanie, dištančné štúdium
JNRProfesijné a kariérne poradenstvo
JNRDWork experience, placements and internships1.3
JNRVPriemyselná a odborná príprava
Použite pri prácach o priemyselnej/odbornej príprave ako téme; odborné kurzy zaraďte pod príslušný predmet
1.4
JNSŠpeciálna pedagogika
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNSCPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
Sem zaradiť: pedagogika študentov s poruchou sluchu alebo zraku alebo s iným fyzickým postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.4
JNSGPedagogika detí s poruchami učenia a správania
Sem zaradiť: pedagogika študentov s dyslexiou, autizmom, poruchami správania alebo iným mentálnym postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.3
JNSLTeaching of students with social, emotional or behavioural difficulties1.3
JNSPTeaching of gifted or talented students1.3
JNSRRemedial education and teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3
JNSVEducation of bilingual or multilingual students
Class here: works looking at the theory of education through a secondary language, education in mixed language classes, works about the education of pupils who speak another language, but where the language teaching itself is not the focus of the education
1.4
JNTPedagogické schopnosti, zručnosti a metódy
Sem zaradiť: vedenie triedy, mentoring
1.4
JNTCRozvoj kompetencií
Class here: competency-based education and training, competency learning. Use for: works that examine the practical approach to developing competencies and concrete skills in education or training
1.21.4
JNTPProject-based learning1.3
JNTRPlay-based learning
Use for: works that examine the theories or approaches to using play and activity to teach and learn
1.4
JNTSTeaching of reading, writing and numeracy
Use for: works about the theory or different approaches of learning or teaching the basic skills
Pozri tiež: CJCR Jazykové vzdelávanie: čítanie, CJCW Jazykové vzdelávanie: písanie, JNF Vzdelávacia stratégia a politika, YPCA2 Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: zručnosti čítania a písania
1.4
JNUVýučba konkrétneho predmetu
Podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
JNUMUčebné pomôcky a materiály
Sem zaradiť: interaktívne pomôcky, učebnice pre učiteľov a pod.; zadajte tiež kód vyučovaného predmetu, podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
1.4
JNUM1Lesson plans
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
1.3
JNVVzdelávacie vybavenie a technológie, výučba pomocou počítača (CAL)
Class here: media technology in classroom, Learning management systems. Use for: works about using digital technologies in class and for learning
1.4
JNWMimoškolské aktivity
Sem zaradiť: exkurzie, školské výlety, športové a spoločenské aktivity, akcie, predstavenia a pod.; tiež veľká prestávka a čas na jedlo, školské družiny a kluby a pod.
1.3
JNZŠtudijné a učebné zručnosti: všeobecne
JPPolitika a štát
JPAPolitológia a politické teórie
Pozri tiež: QDTS Sociálna a politická filozofia
JPBKomparatívna politológia
JPFPolitické ideológie
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFAGreen politics / ecopolitics / environmentalism
Class here: green movements, activist organisations
Pozri tiež: RNA Environmentalizmus a ekologické zmýšľanie, RNB Ekologické organizácie na ochranu prírody a životného prostredia
1.4
JPFBAnarchizmus
JPFCMarxizmus a komunizmus
Class here: Communism, Marxism-Leninism, Trotskyism, Maoism, extreme-left, radical left, hard left, democratic socialists, populist socialists, social populists, left-wing populism
1.4
JPFFSocializmus a stredoľavé demokratické ideológie
Class here: social democracy, socialism
1.4
JPFKLiberalizmus a demokratické ideológie politického stredu
Class here: Communitarianism, Centrism
1.4
JPFMKonzervativizmus a stredopravé demokratické ideológie
Class here: Conservatism, Christian Democracy
1.4
JPFNNacionalizmus
Class here: ethnic nationalism, language nationalism, nationalist or nativist movements. Use for: works that examine any form of nationalism. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFN2Pan-nationalism
Use for: works about specific forms of nationalism that look beyond traditional boundaries of basic national identities, in order to create a ‘higher’ pan-national (all-inclusive) identity, based on various common denominators. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFQFašizmus a nacizmus
Class here: Fascism and neo-fascism, Nazism and neo-Nazism, ultra-nationalism, Extreme right, alt right, hard right, radical right, Palaeoconservatism, nativism, right-wing populism
1.4
JPFRNáboženské a teokratické ideológie
Class here: Theocracy. Use for: works about religion used as a source of political ideology, identity or action. Use with: QR* codes to indicate particular religion as appropriate
1.4
JPHPolitická štruktúra a politické postupy a procesy
JPHCÚstava: vláda a štát
JPHFVoľby a referendá
Sem zaradiť: psefológia
1.4
JPHLVedúci politickí predstavitelia a politické vedenie
JPHVPolitické štruktúry: demokracia
JPHXPolitické štruktúry: totalita a diktatúra
Class here: authoritarianism, tyranny, absolutism
1.4
JPLPolitické strany
Use for: works that look at individual or multiple political parties, or examine particular party platforms or programs. Use with: JPF* codes for works about a particular party on the political spectrum
1.4
JPNIndigenous people: governance and politics
Class here: works on policies, government
1.31.4
JPPVerejná správa
Pozri tiež: KNV Štátna správa a verejný sektor
JPQÚstredná/národná/federálna vláda
JPQBPolitiky ústredných/národných/federálných vlád
Pozri tiež: KCP Politická ekonomika
JPRRegionálna, štátna a iná miestna správa
Sem zaradiť: každá štátna správa, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT
Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPRBRegionálna, štátna a iná miestna správna politika
Sem zaradiť: každá štátna politika, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT
Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPSMedzinárodné vzťahy
Class here: International politics, foreign policy
1.4
JPSDDiplomacia
JPSFKontrola zbraní a vyjednávania o kontrole zbraní
Sem zaradiť: Preteky v zbrojení, hromadenie zbraní
1.4
JPSHŠpionáž a tajná služba
Class here: surveillance, counterintelligence, spying, military intelligence
1.4
JPSLGeopolitika
JPSNMedzinárodné inštitúcie
Sem zaradiť: OSN a agentúry OSN, inštitúcie EÚ a pod.
Pozri tiež: GTV Inštitúcie a vzdelané spoločnosti: všeobecne
1.3
JPTObecné/mestské zastupiteľstvo
Môže zahŕňať mestské regióny, napr. Veľký Londýn, Bay Area alebo samosprávne mestské obvody a iné dôležité časti
1.21.3
JPVPolitická kontrola a slobody
Sem zaradiť: politická propaganda
JPVCObčianska výchova a občianstvo
JPVHĽudské práva, občianske práva
Sem zaradiť: sloboda prejavu, informácií, vierovyznania; územné práva a pod.
Pozri tiež: LNDC Ľudské práva a občianske slobody
JPVRPolitický útlak a perzekúcia
JPVR1Political abduction, imprisonment, ‘Disappearance’ and assassination
Use for: works about forced abduction, imprisonment, or unlawful killings used as a form of political oppression, the ‘Disappeared’ in various societies, the search for the people or their bodies, etc. Use with: LBBR or LNDC for legal aspects or NH* codes for historical material
1.4
JPWPolitický aktivizmus
JPWAVerejná mienka a prieskumy verejnej mienky
JPWCPolitická agitácia a reklama
JPWGNátlakové skupiny a protestné hnutia
Sem zaradiť: lobovanie, demonštrácie, občianska neposlušnosť, pasívny odpor
1.3
JPWHMimovládne neziskové organizácie (tretí sektor)
JPWLTerorizmus, pokusy o prevraty
Sem zaradiť: politické atentáty
Pozri tiež: JWCG Partizánske/povstalecké jednotky a vojna
1.2
JPWQRevolučné skupiny a hnutia
Pozri tiež: NHTV Revolúcie, povstania, vzbury
JPWSOzbrojený konflikt
Sem zaradiť: povstania, ozbrojené šarvátky, ohniská vojenského napätia, každé prepuknutie organizovaného násilia okrem skutočnej vojny
JPZPolitická korupcia
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption, bribery and corruption as part of everyday life in society etc
Pozri tiež: JKV* Kriminalita a kriminológia a podradené kategórie
1.4
JWVojenstvo a obrana
JWATeória vojenského umenia a vojenská veda
Use with: RG* codes for Military Geography topics
1.4
JWCVojenské sily a odvetvia
JWCDPozemné sily a vojna
JWCGPartizánske/povstalecké jednotky a vojna
Class here: armed resistance movements, insurgents, foreign fighters. Use for: works about non-regular military forces who fight for political, economic, ideological or religious reasons. Use with: NHW* codes as appropriate and PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
JWCKNámorné sily a vojna
Pozri tiež: NHTM Námorná história
JWCMVzdušné sily a vojna
JWCSŠpeciálne a elitné jednotky
JWJVojenská správa
Sem zaradiť: záležitosti mužstva, tresty, nábor, financovanie a pod.
JWKVojenská a obranná stratégia
Sem zaradiť: vojenská taktika, civilná obrana
1.4
JWKFVojenské spravodajské služby
JWLVojnové a obranné operácie
Pozri tiež: NHW* Vojenská história a podradené kategórie
JWLFBitky a vojenské ťaženia
JWLPMierové operácie
Pozri tiež: GTU Mierové štúdiá a riešenia konfliktov
JWMZbrane a výbava
Použite s kódom spomedzi JWC na označenie sektoru
Pozri tiež: WCK Militárie, zbrane a brnenia
JWMCChemické a biologické zbrane
JWMNJadrové zbrane
JWMVVojenské vozidlá
Použite s kódom spomedzi JWC na označenie sektoru
1.3
JWTVojenské inštitúcie, pamätníky
Sem zaradiť: pluky, uniformy, označenia, pamätníky, vojenské cintoríny a pod.
Pozri tiež: AMG Architektúra: verejné stavby, WCK Militárie, zbrane a brnenia
1.4
JWTUMilitary uniforms / insignia1.3
JWXIné oblasti vojenstva a obrany
Pozri tiež: TTM Ženijné vojsko
JWXFObchod so zbraňami
Class here: Armaments, weapons industry
1.4
JWXJNon-combatants
Class here: civilians, journalists, aid workers, combat medics, military chaplains, neutrals etc
1.4
JWXKVojnové zločiny
Pozri tiež: NHTZ Genocída a etnické čistky, NHTZ1 Holokaust
JWXNŽoldnieri
Class here: soldiers of fortune, private armies and private defence companies. Use for: works about soldiers who fight for money or personal gain
1.4
JWXRVojnoví zajatci
JWXTVzbury
JWXVVojnoví veteráni
JWXZBojové/obranné schopnosti a príručky
KEkonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KCEkonómia
KCATeória a filozofie ekonómie
Zahŕňa dejiny ekonomického myslenia, pre ktoré zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory ČASOVÉHO OBDOBIA
1.2
KCBMakroekonómia
KCBMMonetárna ekonómia
Class here: monetary policy
1.3
KCCMikroekonómia
Sem zaradiť: ekonomika domáceho obchodu; spotreba, obchodné rozhodnutia a pod.
1.4
KCCDDomestic or internal trade
Class here: wholesale and retail trade. Use for: works on the economics of exchange of domestic goods within the boundaries of a country
Pozri tiež: KCLT International trade and commerce
1.4
KCDEkonomika priemyselných organizácií
KCFEkonomika práce
Class here: wage and salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income
Pozri tiež: JBFC Chudoba a nezamestnanosť
1.3
KCGEkonomický rast
KCHEkonometria a ekonomické štatistiky
KCJEkonomická prognostika
KCKBehaviorálna ekonómia
KCLMedzinárodná ekonómia
Sem zaradiť: medzinárodné financie, medzinárodný obchod, obchodné zmluvy a pod.
Pozri tiež: RGCM Ekonomická geografia
1.3
KCMRozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
Pozri tiež: GTP Rozvojové štúdiá
KCLTInternational trade and commerce
Class here: International trade agreements, free trade and protectionism, economics of tariffs and quotas, subsidies, dumping, trade negotiations
Pozri tiež: KCCD Domestic or internal trade
1.31.4
KCPPolitická ekonomika
KCSEkonomické systémy a štruktúry
Sem zaradiť: práce o systémoch ako voľný trh, prechodné ekonomiky, plánované hospodárstva a pod.
1.3
KCSACapitalism
Class here: laissez-faire, market economies, free market, neoliberal economics, corporate capitalism, mercantilism, etc. Use for: works that look at capitalism as an economic model in all its variations
1.31.4
KCSDMixed economic systems
Class here: social market economies, welfare economies, social corporatism, state-sponsored capitalism, distributed ownership models, etc
1.31.4
KCSGPlanned economic systems
Class here: centrally-planned economies, command economies
1.3
KCSTCircular economic systems
Class here: Circularity models. Use for: works about circular economic models based on repairing, remaking, reusing, redesigning goods and sustainable economic models aimed at eliminating waste and creating a continual use of resources
1.4
KCVEkonomiky konkrétnych sektorov
KCVDPoľnohospodárska ekonomika
KCVGEnvironmentálne hospodárstvo
Class here: green economy, green accounting, ecotaxation, environmental economic strategies and policies
1.4
KCVJEkonomika zdravotníctva
KCVKSociálna ekonomika
KCVMDigital or internet economics1.3
KCVPKnowledge economics
Class here: information economy, knowledge-based economy, intellectual capital
1.31.4
KCVQService sector economics
Use for: works that look of the economics of the service sector, usually firms offering ‘intangible goods’ such as entertainment, retail, insurance, tourism, banking and other services
1.4
KCVSUrbánna ekonómia
KCXEkonomické a finančné krízy a katastrofy
KCYPopulárna ekonómia
Sem zaradiť: diela pre bežného čitateľa
KCZHospodárske dejiny
Use with: NH* codes as appropriate and PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
KFFinancie a účtovníctvo
Použite kódy KF* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KFCÚčtovníctvo
Pozri tiež: UFK Účtovný softvér
KFCCNákladové účtovníctvo
KFCFFinančné účtovníctvo
KFCMManažérske účtovníctvo
Sem zaradiť: audity a revízie účtovníctva
KFCPÚčtovníctvo verejného sektora
KFCRVýkazníctvo, účtovné uzávierky
Class here: International Financial Reporting Standards (IFRS), generally accepted accounting principles (GAAP) and works on other recognised international or national standards
1.4
KFCXÚčtovníctvo: študijné príručky a repetitóriá
Class here: revision or preparation for recognised international or national accountancy and bookkeeping qualifications, for example ACCA, CIMA or ICAEW etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Pozri tiež: KFFX Bankovníctvo a financie: študijné príručky a repetitóriá
1.4
KFFFinancie
Class here: general works on the financial services sector etc. Prefer: U* codes especially UXT for financial technologies, fintech
Pozri tiež: VSB Osobné financie
1.4
KFFDVerejné financie a daňový systém
Pozri tiež: KCP Politická ekonomika
KFFHPodnikové financie
KFFJCurrency / Foreign exchange
Class here: currency trading, money markets, cryptocurrencies (from a finance / investment aspect) etc
Pozri tiež: UNKD Distributed ledgers
1.3
KFFKBankovníctvo
KFFLÚvery a úverové inštitúcie
KFFMInvestície a cenné papiere
Sem zaradiť: komodity, akcie a podiely, dlhopisy, termínované obchody, hedgeové fondy a pod.
Pozri tiež: VSB Osobné financie
KFFNPoistné a poistno-matematické štúdiá
KFFPDôchodky
Pozri tiež: VSR Odchod do dôchodku
KFFRReality a nehnuteľnosti
Pozri tiež: VSH Bývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
KFFXBankovníctvo a financie: študijné príručky a repetitóriá
Class here: revision or preparation for recognised international or national banking, finance, insurance qualifications, for example IMC, CFA, FIA etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Pozri tiež: KFCX Účtovníctvo: študijné príručky a repetitóriá
1.4
KJObchod a manažment
Použite kódy KJ* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KJBObchodné štúdiá: všeobecne
KJBXObchod a financie: študijné príručky a repetitóriá
KJCObchodná stratégia
KJDObchodné inovácie
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business
Pozri tiež: KJH Podnikanie
1.4
KJDDPrevratné inovácie
Použite pri inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy a ktoré zvyčajne ničia a nahrádzajú existujúce trhy
KJEElektronické obchodovanie: obchodné aspekty
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions
Pozri tiež: KJSG Online marketing
1.4
KJFObchodná konkurencia
KJGObchodná etika a sociálna zodpovednosť
KJHPodnikanie
KJJObchod a životné prostredie; ekologické prístupy k obchodu
KJKMedzinárodný obchod
KJLPoradenstvo a finančná podpora podnikov
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJMManažment a techniky manažmentu
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJMBManažment: vedenie (leadership) a motivácia
Class here: management of change
1.3
KJMDRozhodovanie v manažmente
Pozri tiež: GPQ Teória rozhodovania: všeobecne
KJMKZnalostný manažment
Pozri tiež: KCVP Knowledge economics
KJMPProjektový manažment
Class here: Agile, Scrum, etc, project and programme management methodologies
1.4
KJMQZabezpečovanie kvality (Quality Assurance – QA) a Komplexné riadenie kvality (Total Quality manažment – TQM)
KJMTOrganizácia času
KJMVManažment konkrétnych oblastí
KJMV1Rozpočtovanie a finančný manažment
KJMV2Personalistika a riadenie ľudských zdrojov
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJMV21Performance management / appraisals
Class here: professional aptitude tests, performance testing, reviews and evaluations
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
1.31.4
KJMV22Diversity and inclusion in the workplace1.31.4
KJMV4Správa nehnuteľností, realít a závodov
Class here: management of physical assets, Facilities management
1.4
KJMV5Riadenie výroby a kvality
KJMV6Riadenie výskumu a rozvoja
KJMV7Riadenie predaja a marketingu
Pozri tiež: KJS Predaj a marketing
KJMV8Riadenie nákupu a zásobovania
KJMV9Riadenie distribúcie a logistiky
Pozri tiež: KNP Maloobchod a veľkoobchod
KJNObchodné rokovania
KJPObchodná komunikácia a prezentácia
KJQObchodná matematika a systémy
KJRSpráva a riadenie spoločností: úlohy a povinnosti vedenia a riaditeľov
Sem zaradiť: úlohy a povinnosti tajomníka spoločnosti a pod.
Pozri tiež: KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť
1.1
KJSPredaj a marketing
Class here: general works on selling techniques, sales skills
Pozri tiež: KJMV7 Riadenie predaja a marketingu
1.4
KJSAReklama
Class here: Advertising industry
1.3
KJSCObchodné značky a branding
KJSGOnline marketing
Sem zaradiť: využitie sociálnych médií a online prostriedkov na predaj produktov
Pozri tiež: KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
1.4
KJSJDirect marketing / telemarketing1.3
KJSMPrieskum trhu
KJSPPráca s verejnosťou (PR)
KJSUZákaznícky servis
KJTOperačný výskum
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
KJUTeória organizácie a organizačné správanie
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJVVlastníctvo a organizácia podnikov
KJVBPrevzatie, zlučovanie a skúpenie
KJVDPrivatizácia
KJVFFranšízy
KJVGNadnárodné spoločnosti
KJVNVerejné vlastníctvo/znárodnenie
KJVPMonopoly
KJVSMalé podniky a SZČO
Class here: creating and running your own business, freelancing, new business enterprises, start-ups
1.4
KJVTOutsourcing
Use for: works that look at using external contractors and resources or using an organisation’s own internal resources
1.4
KJVVPodniky so spoločnou/zahraničnou majetkovou účasťou
Class here: Business partnerships, collaborations
1.4
KJVWZamestnanecké vlastníctvo a družstvá
KJVXNeziskové organizácie
KJWKancelária a pracovisko
KJWBOffice manažment (starostlivosť o chod kancelárie)
KJWFKancelárske systémy a vybavenie
KJWSSekretárske, úradnícke a kancelárske zručnosti
KJWXPracovné časy a postupy
Sem zaradiť: telepráca (práca z domu po telefóne), call centrá a pod.
1.4
KJZHistória konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
Pozri tiež: NHTK Industrializácia a dejiny priemyslu
KNPriemysel a priemyselné inžinierstvo
Use all KN* codes for: studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNAAgropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
Sem zaradiť: rybolov, lesníctvo, baníctvo a pod.
Pozri tiež: KCVD Poľnohospodárska ekonomika
1.3
KNACAgriculture, agribusiness and food production industries
Use for: titles about the agriculture and food production sector from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TV* Poľnohospodárstvo a chov a podradené kategórie
1.3
KNAFFisheries and related industries
Class here: whaling industry. Use for: titles about fishing sector from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TVT Akvakultúra a chov rýb: prax a techniky
1.3
KNALForestry industry
Use for: titles about the business or industry of creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Pozri tiež: TDPJ Timber and wood processing, TVR Lesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky
1.3
KNATExtractive industries
Class here: mining, drilling, dredging and quarrying. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: RBGL Ekonomická geológia, TTU Technológie ťažobného priemyslu a banícke inžinierstvo
1.3
KNBEnergetický priemysel a technická infraštruktúra
Sem zaradiť: tuhé palivá, plyn, elektrina, jadrové elektrárne, ropa, obnoviteľná energia a vodné hospodárstvo
Pozri tiež: TH* Energetické technológie a inžinierstvo a podradené kategórie
1.3
KNBLElectrical power generation and distribution industries
Class here: public and private utility companies, nuclear power industry etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: THY* Energia, výroba, distribúcia a skladovanie energie a podradené kategórie
1.3
KNBPPetroleum, oil and gas industries
Class here: fracking. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: RBGL Ekonomická geológia, TDCF Pohonné látky a petrochemikálie
1.31.4
KNBTAlternative and renewable energy industries
Use for: works on the renewable energy industry (hydroelectric, wind, solar, wave etc) from a business, industrial studies perspective
Pozri tiež: THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie
1.3
KNBWWater industries
Class here: public and private utility companies, drinking water and waste water industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu, TQSW Zásobovanie vodou a úprava vôd
1.3
KNDSpracovateľský priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia spracovateľského priemyslu vrátane potravinárstva, chemického priemyslu, hi-tech, zbraní, motorových vozidiel a pod.
Pozri tiež: TDP* Ďalšie výrobné technológie a podradené kategórie
1.3
KNDCChemical, biotechnology and pharmaceutical industries
Class here: petrochemical, plastics industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDC* Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo a podradené kategórie
1.3
KNDDApparel, garment and textile industries
Use for: titles about the business or industry of manufacturing clothing, cloth etc, particularly works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDPF Textílie a vlákna, AKT Móda a textílie
1.3
KNDRVehicle and transport manufacturing industries
Class here: automotive industry, shipbuilding, aircraft and rail vehicle manufacturing industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Use with: WG* codes to indicate what type of vehicle or transport as appropriate
Pozri tiež: TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.31.4
KNGDopravný priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia dopravného priemyslu; cestný, lodný, železničný, letecký, kozmický a pod.
Pozri tiež: KNDR Vehicle and transport manufacturing industries, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie, WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
KNJStavebný a ťažký priemysel
Sem zaradiť: železiarsky a oceliarsky priemysel, kovopriemysel
1.3
KNJCConstruction and building industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TN* Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba a podradené kategórie
1.3
KNJHIron, steel and other metal industries
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDPM Hutníctvo/metalurgia
1.3
KNPMaloobchod a veľkoobchod
Class here: Distribution, warehousing business. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: KJMV9 Riadenie distribúcie a logistiky
1.3
KNSPohostinstvo a sektor služieb
Sem zaradiť: turistický, hotelový a cateringový priemysel, športový a voľnočasový priemysel, bezpečnostný priemysel, módny a kozmetický priemysel
Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva
1.3
KNSBFood and drink service industries
Class here: catering industry
Pozri tiež: TDCT Technológia prípravy pokrmov a nápojov, TTVC2 Catering and food preparation skills and trades
1.3
KNSGHospitality, sports, leisure and tourism industries
Class here: hotel industry, hotel management, theme parks, fitness business. Use for: titles about the business or industry of leisure
Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva, WT* Cestovanie a prázdniny a podradené kategórie
1.31.4
KNSJEvents management industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
1.3
KNSXFashion and beauty industries
Class here: make up, perfume industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: AKT Móda a textílie, JBCC3 Kultúrne štúdiá: móda a spoločnosť, KNDD Apparel, garment and textile industries, TTVH Kadernícke zručnosti, WJF Sprievodca módou a štýlom
1.3
KNTMediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
Sem zaradiť: reklamný priemysel, poštové a telekomunikačné služby a pod.
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá, JBCT Mediálne štúdiá
1.3
KNTCKino, televízia a rádio
Use for: works about the industries, companies and technologies associated with the television, cinema, video, radio, podcast and audio industries, including associated streaming services
1.11.4
KNTFHudobný priemysel
Sem zaradiť: sektor nahrávok a živej hudby, hudobné nakladateľstvo
1.11.4
KNTPVydavateľský sektor a publicistika1.2
KNTP1Nakladateľstvo a predaj kníh
Sem zaradiť: tlač, e-knihy a digitálne publikovanie, časopisy
1.21.4
KNTP2Spravodajské médiá a žurnalistika
Sem zaradiť: tlačené a online správy, noviny a časopisy
1.2
KNTRPrinting and reprographic industries
Class here: printed packaging and labelling industries
1.4
KNTVComputer and video game industry
Class here: Interactive entertainment industry
1.3
KNTXInformačné technológie
Class here: tech sector, tech industry, Silicon Valley
Pozri tiež: KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
1.3
KNVŠtátna správa a verejný sektor
Pozri tiež: JPP Verejná správa
KNXPracovnoprávne vzťahy, zdravie a bezpečnosť
Sem zaradiť: odbory, štrajky, arbitráže a vyjednávania, zdravie a bezpečnosť v priemysle a pod. Použite pri všetkých oblastiach priemyslu a obchodu, nie výhradne pre spracovateľský alebo ťažký priemysel
1.3
KNXCOtázky zdravia a bezpečnosti1.11.3
KNXNArbitráže a vyjednávania v priemysle1.1
KNXUOdbory
Class here: labour unions, organized labour
1.11.3
LPrávo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles
1.4
LAPrávna veda a všeobecné témy
LABMetódy, teória a filozofia práva
LAFPrávne systémy
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAFCPrávne systémy: zvykové/sudcovské právo
LAFDPrávne systémy: občianske zákonníky/občianske právo
Use for: works about bodies of law or civil law systems that are based on a code of law, legal codes or law codes
Pozri tiež: LAFR Právne systémy: rímske právo
1.4
LAFFSystems of law: customary law
Use for: works about bodies of law or legal systems wholly or partially based on custom and precedent
1.4
LAFGSystems of law: mixed systems
Use for: works about bodies of law or legal systems that are based on more than one legal system
1.4
LAFRPrávne systémy: rímske právo
LAFSPrávne systémy: islamské právo
Pozri tiež: LW Islamské právo šaría
LAFTPrávne systémy: židovské náboženské právo
LAFXPrávne systémy: cirkevné (kanonické) právo
LAMPorovnávacie právo
LAQPrávo a spoločnosť, sociológia práva
LAQGPrávo a spoločnosť, rodové otázky
LARPrávne aspekty kriminológie
LASPrávne zručnosti a právna prax
LASDPrávny zručnosti: obhajoba
LASHLegal skills: drafting and legal writing
Class here: academic legal writing
1.3
LASKLegal skills: negotiating and interviewing
Class here: legal skills: oral communication
1.3
LASNLegal skills: research methods
Class here: legal skills: using online tools, legal databases etc
1.3
LASPPrávna prax: právni asistenti
LATPrávne profesie: všeobecne
Pozri tiež: LNAL Právne systémy: regulácia právnickej profesie
LATCPrávna etika a profesionálne správanie
LAYAplikovanie práva v iných profesiách a disciplínach
Pozri tiež: VSD Zákony, občianstvo a práva pre laikov
LAZDejiny práva
LBMedzinárodné právo
LBBMedzinárodné právo verejné
LBBCMedzinárodné právo verejné: zmluvy, dohody a iné zdroje
LBBC1Medzinárodné právo verejné: zvykové právo
LBBDMedzinárodné právo verejné: diplomatické právo
LBBFMedzinárodné právo verejné: jurisdikcia a imunita
LBBJMedzinárodné právo verejné: územie a štátnosť
LBBKMedzinárodné právo verejné: morské právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa námornými hranicami, morskými zdrojmi a pod. čo sa nezávislých štátov týka
Pozri tiež: LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo, LNCB5 Lodné právo
LBBLMedzinárodné právo verejné: zdravie
LBBMMedzinárodné právo verejné: hospodárstvo a obchod
LBBM1Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: clo
LBBM3Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: investičné zmluvy a spory
LBBM5Medzinárodné právo verejné: energetické a prírodné zdroje
LBBM7Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: spoločnosti
LBBPMedzinárodné právo verejné: životné prostredie
LBBP1Medzinárodné právo verejné, životné prostredie: poľnohospodárske právo
LBBQMedzinárodné právo verejné: administratíva
LBBRMedzinárodné právo verejné: ľudské práva
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBR1Medzinárodné právo verejné, ľudské práva: práca a sociálne aspekty
LBBSMedzinárodné právo verejné: humanitárne právo
Sem zaradiť: utečenecké právo, vojnové právo
LBBUMedzinárodné právo verejné: medzinárodné organizácie a inštitúcie
LBBVMedzinárodné právo verejné: zodpovednosť štátov a iných subjektov
LBBZMedzinárodné právo verejné: trestné právo
LBDMedzinárodné právo: doprava, komunikácie a obchodný styk
LBDAMedzinárodné právo, doprava: vesmírne a letecké právo
LBDKMedzinárodné právo: právo medzinárodného obchodu a medzinárodného predaja tovaru
LBDMMedzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa lodnou dopravou, nákladom, poistením, pirátstvom a pod., čo sa jednotlivých obchodných subjektov (a nie nezávislých štátov) týka
Pozri tiež: LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo, LNCB5 Lodné právo
LBDTMedzinárodné právo: masovokomunikačné prostriedky, telekomunikácie a médiá
LBGMedzinárodné právo súkromné a kolízie právnych predpisov
LBHMedzinárodné právo: medzinárodné spory a občianskoprávne konanie
LBHGMedzinárodné právo: súdy a procesy
LBHTMedzinárodné právo: arbitráže
LBJMedzinárodné právo: duševné vlastníctvo
LBKMedzinárodné právo: šport
LBLZbierky rozhodnutí medzinárodných súdov
LNPráva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNAPrávne systémy: všeobecne
LNAAPrávne systémy: súdy a procesy
LNAA1Právne systémy: súdne právomoci
LNAA2Právne systémy: pohŕdanie súdom
LNACPrávne systémy: občiansky súdny poriadok, súdne spory a riešenia sporov
Pozri tiež: LNFX Trestné konanie
LNAC1Opravné prostriedky v občianskoprávnom konaní
LNAC12Reštitúcia
LNAC14Škody a kompenzácia
LNAC16Súdne nariadenia a ďalšie príkazy
LNAC3Občianskoprávne konanie: dôkazy
LNAC4Občianskoprávne konanie: vyšetrovanie a konkrétne súdne konania
LNAC5Arbitráž, sprostredkovanie a alternatívne riešenie sporov
Class here: moderation and legal negotiation
1.4
LNAFPrávne systémy: náklady a financovanie
LNALPrávne systémy: regulácia právnickej profesie
LNBSúkromné ​​alebo občianske právo: všeobecne
LNBAPrávnická osoba (fyzické a právnické osoby)
LNBBRegister obyvateľov
LNCFiremné, obchodné a súťažné právo: všeobecne
LNCBObchodné právo
LNCB1Licenčné právo
LNCB2Právo elektronického obchodu
LNCB3Právne aspekty predaja tovaru
LNCB4Právne aspekty outsourcingu
LNCB5Lodné právo
Use for: domestic law governing maritime activities
Pozri tiež: LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo, LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo
1.3
LNCB6Letecké právo
LNCB7Právne aspekty cateringu, reštaurácií a remesiel
Use for: works on laws and regulations covering preparation and cooking of food for consumption and the laws relating to the institutions, businesses or individuals who prepare, sell or serve food to the public, including hygiene, sanitary and safety laws
Pozri tiež: LNTV Potravinové právo
1.4
LNCB8Hospitality, Travel and Tourism law
Class here: Holiday law. Use for: works that relate to laws and regulations in the hospitality, travel and tourism industries
1.4
LNCCDodržiavanie právnych predpisov
LNCDObchodné právo (právo obchodných spoločností)
LNCD1Právo fúzií a akvizícií
LNCEPrávo registračných a matričných úradov, konaní a postupov
LNCFPrávo obchodných spoločností a družstevné právo
LNCGTransformačné zákony, zmena právnej formy
LNCHSúťažné/antitrustové právo
LNCJZmluvné právo
LNCKFiremné a obchodné priestupky
LNCLPrávo (nielen obchodného) zastúpenia, fiduciárne právo
LNCNPrávo verejných zákaziek
LNCQStavebné právo
LNCQ1Súkromná výstavba a stavebné právo
LNCQ2Verejné stavebné právo
LNCREnergetické právo a právo prírodných zdrojov
LNDÚstavné a správne právo: všeobecne
LNDAPrávo: občianstvo a národnosť
LNDA1Imigračné právo
LNDA3Azylové právo
LNDBSprávna jurisdikcia a verejná správa
LNDB1Správne právo, všeobecne
LNDB2Správne konanie a súdy
LNDB3Štátne a verejné nehnuteľnosti a štátny a verejný majetok
LNDB4Sankčné právomoci (verejné) správy
LNDB5Nútené vyvlastnenie a nútené obmedzenie vlastníckeho práva
LNDB6Tvorba predpisov a správnych aktov
LNDB7Regulácia verejných služieb
Pozri tiež: LNCN Právo verejných zákaziek
1.2
LNDB8Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
Pozri tiež: PDJ Predpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie
LNDCĽudské práva a občianske slobody
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction
Pozri tiež: JPVH Ľudské práva, občianske práva
1.4
LNDC1Ústavné právo a ľudské práva
LNDC2Právo na súkromie
LNDC4Právo na slobodu prejavu
LNDC5Dejiny ústavy a porovnávacie ústavné právo
LNDEPrávo týkajúce sa štátnych zamestnancov1.3
LNDFLegislatíva slobody informácií
LNDGNáboženské právo a konkordáty
LNDHPrávomoci štátu
LNDJZodpovednosť štátu a zákony o kompenzáciách
LNDKLegislatíva vojenskej a civilnej služby a obrany
LNDLBezpečnostné a policajné právo, legislatíva zbraní a ich regulácie
LNDMSúdne preskúmanie
LNDPParlamentné a legislatívne postupy
LNDSVolebný zákon
LNDULegislatíva miestnej správy
LNDVLegislatíva regionálnej správy
LNDXÚstava
LNEEkonomicko-správne právo a verejné obchodné právo
LNEAFinančná správa a legislatíva verejných financií
LNEBLegislatíva zahraničných ekonomík a colných zákonov
LNECLegislatíva dávok a dotácií
LNEFVerejné obstarávanie, služby a zásoby
LNFTrestné právo: súdne procesy a priestupky
LNFBLegislatíva orgánov činných v trestnom konaní
LNFGTrestné právo: trestné činy proti štátu
LNFG1Trestné činy proti štátu, verejnej správe a výkonu spravodlivosti
LNFG2Trestné činy proti predpisom v oblasti užívania pôdy, územného plánovania, ochrany pamiatok, pôdy a životného prostredia
LNFJTrestné právo: trestné činy proti životu a zdraviu
LNFJ1Obťažovanie a prenasledovanie1.4
LNFJ2Rodové násilie1.4
LNFLTrestné právo: trestné činy proti majetku
LNFNPodvody
LNFQTrestné právo mladistvých
LNFRTrestné činy proti verejnému zdraviu, bezpečnosti, poriadku
LNFSTrestné právo: dodatočné sankcie
LNFTLegislatíva cestnej dopravy, dopravné priestupky
LNFUTrestné právo: finančné trestné činy
LNFVTrestné právo: protiteroristická legislatíva
LNFWKorupcia
LNFXTrestné konanie
LNFX1Odsúdenie a trest
LNFX3Trestné konanie: dôkazy
LNFX31Trestné konanie: vyšetrovanie a konkrétne súdne konania
LNFX5Policajné právo a policajné postupy
LNFX51Policajné právo: predbežné opatrenia
LNFX7Právo väzby
LNFYSúdne konania pred porotou
LNHPracovné právo: všeobecne
LNHDPrávo diskriminácie na pracovisku a obťažovania
LNHHPrávo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právo pracovného času
LNHJPorušovanie pracovných pravidiel a sankcie
LNHRPrávo pracovnoprávnych vzťahov a odborových organizácií
LNHUPracovné zmluvy
LNHWPrávo odborných školení
LNHXPracovné právo: súdne procesy a riešenia sporov
LNJPrávo zábavného a mediálneho sektoru
LNJDPrávo urážky na cti, ohovárania, krivého obvinenia a nactiutŕhania
LNJSŠport a právo
LNJXPrávo reklamy, marketingu a sponzorstva
LNKPrávo ochrany životného prostredia, dopravy a plánovania: všeobecne
LNKFPrávo poľnohospodárstva
LNKGPrávo ochrany zvierat
LNKJPrávo životného prostredia
LNKKPrávo regulácie katastrof a protipožiarnej ochrany
LNKNPrávo ochrany prírody
LNKPPrávo vody a odpadových vôd
LNKTDopravné právo
LNKVPrávo v oblasti ciest a diaľnic
LNKWPrávo územného plánovania
LNKXOchrana historických budov a kultúrneho bohatstva
LNLPrávo: právo spravodlivosti, trust (dôvera) a nadácie
LNMRodinné právo
LNMBRodinné právo: manželstvo, odlúčenie manželov a rozvod
LNMCRodinné právo: partnerské spolužitie
LNMFRodinné právo: partnerstvo osôb rovnakého pohlavia
LNMIRodinné právo: vyhlásenia manželov o vzájomnej majetkovej a príjmovej pozícii
LNMKRodinné právo: deti
LNPFinančné právo: všeobecne
LNPAPrávo účtovníctva a auditu
LNPBBankové právo
LNPCBankrot a platobná neschopnosť
Sem zaradiť: súdne a so súdmi súvisiace prístupy k zatvoreniu alebo reorganizácii spoločnosti s finančnými problémami
1.2
LNPC1Konkurzné právo: mimosúdne postupy
Sem zaradiť: mimosúdne prístupy k finančným otázkam firmy, napr. dobrovoľné dohody
1.2
LNPDPrávo a legislatíva kapitálových trhov a cenných papierov
LNPFPrávo a legislatíva finančných služieb
LNPNPoistné právo
LNPPPrávo dôchodkového zabezpečenia
LNQPrávo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
Pozri tiež: LNCB2 Právo elektronického obchodu
LNQDPrávo ochrany údajov
LNQEPočítačová kriminalita
LNRPrávo duševného vlastníctva
LNRCAutorské právo
LNRDPatentové právo
LNRFPrávo obchodných značiek
LNRLPrávo dizajnov a návrhov
LNRVPrávo dôverných informácií
Pozri tiež: LNQD Právo ochrany údajov
LNSVlastnícke právo: všeobecne
Pozri tiež: LNKW Právo územného plánovania
LNSHPozemkové a právo nehnuteľností
LNSH1Vlastnícke a záložné právo – vlastníctvo a hypotéky
LNSH3Právo podnájmu a prenájmu
LNSH5Právo majetkových prevodov
LNSH7Znalecké právo oceňovania majetku
LNSH9Bytové právo
LNSPPrávo osobného vlastníctva
LNTSociálna a zdravotnícke a medicínske právo
LNTCPrávo charitatívnych organizácií
LNTDŠkolské právo
LNTHPrávo sociálneho zabezpečenia a sociálnych dávok
LNTH1Právo sociálneho poistenia
LNTJPrávo ochrany verejného zdravia
LNTMZdravotnícke a medicínske právo a právo zdravotnej starostlivosti
LNTM1Právo duševného zdravia
LNTM2Regulácia liekov a zdravotníckej techniky
LNTNFarmaceutické právo
LNTQZdravotné postihnutie a právo
LNTSPrávo a seniori
LNTUPrávo ochrany spotrebiteľa
LNTVPotravinové právo
Use for: works on laws and regulations covering food standards, including food imports and exports, associated animal welfare regulations, food safety, traceability, on labelling and product withdrawals and recalls, allergy advice etc
Pozri tiež: LNCB7 Právne aspekty cateringu, reštaurácií a remesiel
1.4
LNTXLicenčné právo (licencie na prevádzkovanie hazardných hier a klubov)
Use for: works on laws relating to selling of alcohol, gambling etc, including their prohibition, and laws relating to establishments
1.4
LNUDaňové a colné právo
LNUCKorporátne a živnostenské dane (dane z podnikania)
LNUDMiestne dane, poplatky, verejné ceny, spotrebné dane1.4
LNUPOsobná daň
LNUSDaň z obratu, clo a colné poplatky
Class here: laws relating to value added taxes (VAT), systems of general sales taxes
1.4
LNUTTrusty (zverenectvo), daň z dedičstva a darovania
LNUUDaň z nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností
LNUVSpotrebné dane
Class here: laws relating to charges levied on goods such as alcohol, fuel, tobacco
1.4
LNUWĎalšie dane z finančných transakcií
LNUXMedzinárodné daňové právo
LNUYPostup zdanenia
LNVPrávo občianskoprávnych deliktov, škôd a náhrad
Pozri tiež: LNAC14 Škody a kompenzácia
LNVCNedbanlivosť
Použite pri všeobecnej i profesionálnej nedbanlivosti
LNVFNarušenie verejného poriadku
LNVJFyzická ujma
LNWPrávo závetu, dedičského konania a dedičstva
LNXVerejné právo1.2
LNZHlavné pramene práva
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4
LNZCPramene práva: precedenčné (sudcovské) právo, precedens
Use for: works about judicial decisions deciding law, ‘judge made law’
1.4
LNZLPramene práva: legislatíva
Class here: material sources of law from institutions, or social groups, that are authorised to create laws
1.4
LWIslamské právo šaría
LWFPrávo šaría: islamské právne školy fikh
LWFAIslamské právo šaría: škola šafiovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFBIslamské právo šaría: škola hanbalovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFCIslamské právo šaría: škola malikovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFDIslamské právo šaría: škola hanefíovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWKPrávo šaría: kľúčové témy a prax
LWKFPrávo šaría: rodinné vzťahy
LWKGPrávo šaría: zločin a trest
LWKHPrávo šaría: dedičstvo a nakladanie s majetkom
LWKLPrávo šaría: ekonomika a financie
LWKMPrávo šaría: stravovacie zvyklosti
LWKNPrávo šaría: alkohol a hazardné hry
LWKPPrávo šaría: zvyky a správanie
LWKRPrávo šaría: výkon spravodlivosti (vrátane trestov a odpadlíctva)
Class here: fatwa
1.3
LWKTIslamské právo šaría: Islamské rituály
LWKT1Islamské právo šaría: Islamské rituály: očista
LWKT2Islamské právo šaría: islamské rituály: džihád (svätá vojna)
LWKT3Islamské právo šaría: islamské rituály: modlitby a pohrebné modlitby
LWKT4Islamské právo šaría: islamské rituály: zakát (daň z majetku a príjmov)
LWKT5Islamské právo šaría: pôst
LWKT6Islamské právo šaría: islamské rituály: púť
LXPrávo: študijné príručky a repetitóriá
MMedicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MBMedicína: všeobecné témy
MBDLekárske povolanie
MBDCLekárska etika a profesionálne správanie
MBDPVzťah lekár – pacient
MBDSBezpečnosť pacienta
Použite pri profesionálnych a odborných prácach týkajúcich sa postupov, ochrany, štandardov a školení, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a dobrý stav pacientov v rámci systémov zdravotnej starostlivosti
Pozri tiež: MJCJ3 Nemocničné nákazy
1.1
MBFZdravotnícka a medicínska informatika
Pozri tiež: PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika
MBGZdravotnícke vybavenie a liečebné postupy
MBGLLekárske laboratórne testovanie a postupy
MBGRLekársky výskum
MBGR1Klinické testy
MBGTTelemedicína
Class here: telehealth, mHealth, eHealth, video or electronic consultations, teletherapy. Use with: other M* codes to indicate the speciality as appropriate
1.4
MBNVerejné zdravie a profylaxia
MBNCLekárske vyšetrenie
Class here: mass screening, high-risk or selective screening of populations or groups
1.3
MBNHVerejné zdravie a zdravie jednotlivca
Sem zaradiť: odborné a profesionálne práce na tému výchovy ku zdraviu, edukácia pacientov
1.3
MBNH1Hygiena
MBNH2Faktory životného prostredia
Class here: Environmental health, impact of environment on health, etc
1.4
MBNH3Dietetika a výživa
Use for: medical and academic works on the relationship between diet, health and disease
Pozri tiež: VFM Kondícia a strava
1.4
MBNH4Kontrola pôrodnosti, antikoncepcia, plánované rodičovstvo
MBNH9Psychológia zdravia
MBNKVaccination1.3
MBNSEpidemiológia a lekárske štatistiky
Class here: works that deal with applications of statistics to medicine and the health sciences or with the study of the incidence, distribution, and possible control of diseases (both epidemic and disease in general) and other non-disease, health-related conditions
1.4
MBPSystémy a služby zdravotnej starostlivosti
MBPAPraktické lekárstvo, primárna zdravotná starostlivosť
MBPCPraktický lekár
Class here: Family practice
1.4
MBPKStarostlivosť o duševné zdravie
MBPMAdministratíva a zdravotnícka dokumentácia, zdravotnícky manažment
MBPNDomovy s opatrovateľskou službou
Sem zaradiť: opatera starých ľudí, zotavovne, hospice
Pozri tiež: JKSG Starostlivosť o starších ľudí, MQCL4 Geriatrické ošetrovateľstvo, MQCL9 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
1.21.3
MBPRZdravotné poistenie
MBQMedicínsko-právne otázky
MBSMedicínska sociológia
MBXDejiny lekárstva
Pozri tiež: NHTF História: mor, choroby a pod.
MFPredklinická medicína: základné vedy
Pozri tiež: PSB Biochémia
MFCAnatómia
MFCCCytológia
MFCHHistológia
MFCRTopografická anatómia
MFCXPitva
MFGFyziológia
MFGCFyziológia bunky
MFGGTopografická fyziológia
MFGMMetabolizmus
MFGTElectrophysiology
Class here: electroencephalography, electrocardiogram, Electrocorticography, EEG, ECG, Electroneuronography
1.4
MFGVBiomechanika, kinetika ľudského pohybu
Sem zaradiť: fyziológia telesných cvičení
Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova
MFKĽudská reprodukcia, vývoj a vývin človeka
MFKCReprodukčná medicína
MFKC1Neplodnosť a oplodnenie
Class here: assisted reproductive technology, IVF
1.3
MFKC3Embryológia
MFKHVývoj a vývin človeka
MFKH3Dospievanie a starnutie
MFNLekárska genetika
MJKlinická a interná medicína
MJALekárska diagnostika
MJADPrehliadky pacientov
MJCChoroby a poruchy
MJCGVrodené choroby a poruchy
MJCG1Dedičné choroby a poruchy
MJCJInfekčné a nákazlivé choroby
Class here: transmissible / communicable diseases, epidemic diseases, viral, bacterial and parasitic infections, treatments and prevention
Pozri tiež: MKFM Lekárska mikrobiológia a virológia
1.4
MJCJ1Pohlavné choroby
Class here: Sexually transmitted infections
1.4
MJCJ2HIV/AIDS
Use for: medical works about human immunodeficiency virus infections and acquired immune deficiency syndrome
1.4
MJCJ3Nemocničné nákazy
Class here: nosocomial (healthcare-acquired) infections, iatrogenic infections
Pozri tiež: MBDS Bezpečnosť pacienta
1.4
MJCLOnkológia
MJCL1Rádioterapia
MJCL2Chemoterapia
MJCMImunológia
MJCM1Alergia
Class here: Anaphylaxis, hay fever (allergic rhinitis), food allergies. Use for: medical works about allergic diseases
1.4
MJDKardiovaskulárna medicína
MJEMuskuloskeletálna medicína
Pozri tiež: MNS Ortopedická chirurgia a zlomeniny
MJFHematológia
MJGEndokrinológia
MJGDCukrovka
Use for: medical works about Type 1 and Type 2 diabetes, Gestational diabetes mellitus, Maturity onset diabetes of the young (MODY)
1.4
MJHGastroenterológia
MJJHepatológia
MJKDermatológia
MJLPneumológia
MJMReumatológia
MJPOtorinolaryngológia (ORL)
Class here: Ear, Nose and Throat, otolaryngology (head and neck surgery), Laryngology, Rhinology, Otology and neurotology. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJPDAudiológia a otológia
MJQOftalmológia
Class here: ophthalmic, ocular or eye surgery. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJRNefrológia
MJRDHemodialýza
MJSUrológia a urogenitálna medicína
Sem zaradiť: mužské sexuálne dysfunkcie
MKLekárske špecializácie, odvetvia medicíny
MKAAnestetiká
MKALBolesť a liečba bolesti
MKBPaliatívna medicína
MKCGynekológia a pôrodníctvo
MKCMPerinatológia1.3
MKDPediatria
MKDNNeonatológia
MKEStomatológia
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKEDOrthodontics
Class here: dentofacial orthopaedics, orthodontia
1.4
MKEHDentistry specialities
Class here: Prosthodontics, Endodontics, Periodontics, Paediatric dentistry, dental anaesthesiology
Pozri tiež: MKED Orthodontics
1.4
MKEPÚstna a maxilofaciálna chirurgia
MKFPatológia
MKFCCytopatológia (patológia bunky)
MKFHHistopatológia
Sem zaradiť: biopsia
MKFKChronické ochorenia
Class here: Chronic fatigue syndrome
1.21.4
MKFMLekárska mikrobiológia a virológia
Pozri tiež: MJCJ Infekčné a nákazlivé choroby
MKFPLekárska parazitológia
MKFSPsychosomatika1.2
MKGFarmakológia
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKGTLekárska toxikológia
MKGWPsychofarmakológia
MKHRegeneratívna medicína1.1
MKHCRegeneratívna medicína: kmeňové bunky1.11.2
MKJNeurológia a klinická neurofyziológia
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKJAAutizmus a Aspergerov syndróm
MKJDAlzheimerova choroba a demencia
MKLPsychiatria
MKLDPsychiatric and mental disorders1.3
MKMKlinická psychológia
Pozri tiež: JMP Abnormálna psychológia
MKMTPsychoterapia
MKMT1Psychoterapia: všeobecne
MKMT2Psychoterapia: skupinová
MKMT3Psychoterapia: dieťa a adolescent
MKMT4Psychoterapia: páry a rodiny
MKMT5Psychoterapie: poradenstvo
MKMT6Kognitívna behaviorálna terapia
MKNGeriatrická medicína
MKPÚrazová a urgentná medicína
MKPBTrauma a šok
Class here: post-traumatic stress disorder (PTSD)
1.3
MKPDPopáleniny
MKPLIntenzívna medicína
MKRNukleárna medicína
MKSZobrazovacia diagnostika
Pozri tiež: TTBM Zobrazovacie systémy a technológie
MKSFUltrazvuk1.3
MKSGNukleárna magnetická rezonancia (NMR/MRI)1.3
MKSHRádiológia1.3
MKSJTomografia1.3
MKTForenzná medicína
MKVEnviro-medicína
MKVBLetecké a kozmické lekárstvo
MKVDPotápačská a hyperbarická medicína
MKVPPracovné lekárstvo
Pozri tiež: KNX Pracovnoprávne vzťahy, zdravie a bezpečnosť
MKVQTravel medicine / emporiatrics1.3
MKVTTropická medicína
MKWŠportové zranenia a športová medicína
Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova
MKZTerapia a terapeutika
Pozri tiež: MJCL1 Rádioterapia, MJCL2 Chemoterapia, MKMT* Psychoterapia a podradené kategórie, MQS Fyzioterapia, MQT* Pracovná terapia a podradené kategórie
MKZDPoruchy príjmu potravy a ich liečba
MKZFObezita: liečba a terapia
MKZLLogopédia
Class here: Speech-Language Pathology, all therapies associated with speech and language
1.4
MKZRZávislosť a liečba závislosti
MKZSPoruchy spánku a ich liečba
Class here: Somnipathy and insomnia, sleep apnoea
1.4
MKZVGénová terapia
MNChirurgia
Pozri tiež: MKEP Ústna a maxilofaciálna chirurgia
MNBChirurgické postupy
MNCVšeobecná chirurgia
MNDAbdominálna chirurgia
MNGChirurgia gastrointestinálneho traktu a kolorektálna chirurgia
MNHTorakochirurgia
MNJCievna chirurgia
MNKChirurgická onkológia
MNLAkútna chirurgia
MNNNeurochirurgia
MNPPlastická a rekonštrukčná chirurgia
MNPCKozmetická chirurgia
MNQTransplantačná chirurgia
MNSOrtopedická chirurgia a zlomeniny
Pozri tiež: MJE Muskuloskeletálna medicína
MNZPerioperačná starostlivosť
Pozri tiež: MQCL6 Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii
MQOšetrovateľstvo a pomocné zdravotné služby
Use for: works for healthcare professionals, allied professions or ancillary roles that do not have their own code, or for general works
1.4
MQCOšetrovateľstvo
MQCAZáklady ošetrovateľstva a ošetrovateľské zručnosti
MQCBOšetrovateľstvo: teória a výskum
MQCHVzťah zdravotná sestra – pacient
MQCLŠpecializačné štúdium v ošetrovateľstve
MQCL1Úrazová a urgentná ošetrovateľská starostlivosť
MQCL2Ošetrovateľstvo a intenzívna starostlivosť
Class here: critical care nursing
1.4
MQCL3Pediatrické ošetrovateľstvo
Class here: Children’s nursing
1.4
MQCL4Geriatrické ošetrovateľstvo
Class here: gerontological nursing, nursing and care of elderly
1.4
MQCL5Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Class here: Mental health nursing
1.4
MQCL6Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii
Class here: Perioperative and theatre nursing
Pozri tiež: MNZ Perioperačná starostlivosť
1.4
MQCL7Nurse practitioner/ Advanced Practice nursing and equivalents1.4
MQCL9Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
Class here: Palliative nursing, end of life care
1.4
MQCMFarmakológia pre ošetrovateľstvo
MQCWSociológia a ošetrovateľstvo
MQCXKomunitné ošetrovateľstvo
Class here: health visitors, general practice nursing and other nursing specialities outside of a hospital setting
1.4
MQCZManažment a vedenie ľudí v ošetrovateľskej starostlivosti
MQDPôrodníctvo a pôrodná asistencia
MQDBMetódy a techniky pôrodu, pôrodné postupy
MQFPrvá pomoc a nelekárske zdravotnícke služby
MQGMedical assistants / Physicians’ assistants
Class here: clinical assistants, healthcare assistants, physicians’ associates. Use for: qualified healthcare professionals training or trained to assist doctors, physicians and other qualified medical professionals. Use with: other M* codes to indicate a speciality
1.31.4
MQHRöntgenografia
MQKPodiatria
MQPLekáreň/výdaj liekov
MQROptometria/optika
MQSFyzioterapia
Class here: physical therapy, exercise prescription
1.4
MQTPracovná terapia
Class here: Recreational Therapy, Horticultural therapy
1.4
MQTCKreatívna terapia (napr. umenie, hudba, dráma)
Class here: art, music, drama therapy
1.4
MQULekárske poradenstvo
MQVRehabilitácia
MQVBRehabilitácia: úrazy mozgu a poranenia chrbtice
MQWBiomedicínske inžinierstvo
MQWBOrtotika
MQWPProtetika
MQZPostupy v márnici: preparačné, konzervačné, záchovné
MRLekárske študijné príručky, repetitóriá a odborné publikácie
MRGLekárske študijné príručky a repetitóriá
Use with: PLACE 1* or EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers for medical exams as appropriate
1.3
MRGDOpakovacie pomôcky pre medikov: MRCP
MRGKOpakovacie pomôcky pre medikov: MRCS
MRGLOpakovacie pomôcky pre medikov: PLAB
MRTZdravotná dokumentácia, farebné atlasy
Class here: anatomical charts, atlases and posters
1.4
MXAlternatívna medicína
Použite kódy MX* pri prácach pre medikov a lekárov; preferujte kódy VXH* pri populárnych postupoch a postupoch o jednote tela, duše a mysle
Pozri tiež: VXH* Doplnková (podporná) liečba, terapia a zdravie a podradené kategórie
1.4
MXHChiropraxia a osteopatia
MZVeterinárne lekárstvo
MZAVeterinary medicine: general1.4
MZABVeterinary medicine: research1.4
MZADVeterinary medicine: reference and statistics1.4
MZBPre-clinical veterinary medicine: basic sciences1.4
MZCVeterinárne lekárstvo: malé zvieratá (domáce zvieratá)
Class here: veterinary medicine of small pets, canine and feline medicine, avian practice
Pozri tiež: MZG Veterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
1.4
MZDVeterinárne lekárstvo: veľké zvieratá (domáce/hospodárske)
Class here: veterinary medicine of domestic / farm animals
Pozri tiež: MZG Veterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
1.4
MZDHVeterinárne lekárstvo koní
MZFVeterinárne lekárstvo: laboratórne zvieratá
MZGVeterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
MZHVeterinárna anatómia a fyziológia
MZKVeterinárna patológia a histológia
MZLVeterinárna výživa
MZMVeterinárne lekárstvo: infekčné choroby a terapeutika1.4
MZMPVeterinárna bakteriológia, virológia, parazitológia
MZPVeterinárna farmakológia
MZRVeterinárne rádiológia
MZSVeterinárna chirurgia
MZSNVeterinárne anestetiká
MZTVeterinárna stomatológia
MZVVeterinárne ošetrovateľstvo
MZXAlternatívna medicína pre zvieratá
NHistória a archeológia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NHHistória
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.4
NHAHistória: teórie a metódy
NHAHHistoriografia
NHAPHistorický výskum: zdrojové dokumenty
Use for: works about the subject, and also the historical documents published in contemporary or modern formats, usually as annotated versions of the original text or modern translations
Pozri tiež: CFL Paleografia
1.4
NHBVšeobecné a svetové dejiny
Class here: encyclopaedias, dictionaries or timelines of world history. Use for: works that take a truly global view of history and that do not fit into a more precise history category. For general or global history of specific topics, use with an appropriate subject category. Prefer: ‘history of’ categories from within that subject where they exist
1.4
NHCStaroveké dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHDEurópske dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHDAEurópske dejiny: Rimania
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDCEurópske dejiny: Kelti
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDEEurópske dejiny: Vikingovia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDGEurópske dejiny: Normanďania
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDJEurópske dejiny: stredovek
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDLEurópske dejiny: Renesancia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDNEurópske dejiny reformácia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHFDejiny Ázie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHGDejiny Stredného východu
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHHDejiny Afriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHHADejiny Afriky: predkoloniálne obdobie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHKDejiny Ameriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHKADejiny Ameriky: predkolumbovské obdobie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHMDejiny Australázie a Pacifiku
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHQDejiny konkrétnych krajín
Sem zaradiť: názvy, ktoré nespadajú pod iné kódy NH* Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHTDejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.3
NHTBSociálna a kultúrna história
Use with: other subject codes, especially J* codes, to indicate what branch of, or topic in, social or cultural history the work is about, for example, for labour history use with JHBL, or JBSF1 for women‘s history
1.4
NHTDOrálna história
NHTFHistória: mor, choroby a pod.
Class here: the Black Death, epidemics and pandemics in history
Pozri tiež: MBX Dejiny lekárstva
1.4
NHTGGenealógia, heraldika, mená a vyznamenania
Pozri tiež: GTT Vlajky, emblémy, symboly, logá, VFXB1 Výber mena: sprievodca pre rodičov, WQY Rodinná história, pátranie po predkoch
NHTKIndustrializácia a dejiny priemyslu
Class here: industrial or technological revolutions, impact of industrial or technological changes on society
Pozri tiež: KJZ História konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
1.4
NHTMNámorná história
Class here: Nautical histories of seafaring, sailors, piracy, whaling, fishing, navigation, exploration, maritime trade, shipping, sea-related communities, etc. Use for: any historical aspect of human interaction with or activity at sea
1.4
NHTPHistorická geografia
NHTP1Historické mapy a atlasy
Use for: works that present a history of a topic through maps – of any sort, including old maps or purpose drawn – as well as a standard atlas of history
Pozri tiež: RGXB Atlasy sveta/mapy sveta, RGV Kartografia, tvorba máp a kartografické (mapové) zobrazenia
1.4
NHTQKolonializmus a imperializmus
Class here: colonisation, studies of colonies or empires
Pozri tiež: NHTR Národné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
1.4
NHTRNárodné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
Class here: decolonisation. Use for: works about achieving independence, or histories of newly independent or postcolonial societies
1.4
NHTSOtroctvo a zrušenie otroctva
Use for: works about any form or aspect of historical slavery in different societies, cultures or regions
1.4
NHTTInvázia a okupácia1.4
NHTVRevolúcie, povstania, vzbury
Pozri tiež: JPWQ Revolučné skupiny a hnutia
NHTWStudená vojna
Class here: The Cold War, phoney wars. Use for: works that examine conflicts between nations that do not involve direct military action but are pursued primarily through economic and political actions, propaganda, espionage or proxy wars waged by surrogates
1.4
NHTXViolence, intolerance and persecution in history
Class here: Purges, pogroms, violent repression, cruelties, atrocities, massacres etc. Use for: works that examine these themes in history, aspects of these topics or specific events in different societies, cultures or regions
1.4
NHTZGenocída a etnické čistky
NHTZ1Holokaust
NHWVojenská história
Ku všetkým kódom NHW* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
Pozri tiež: JW* Vojenstvo a obrana a podradené kategórie
NHWAStaroveké vojenstvo
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWDMedieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWFSkoré súčasné vojenstvo (vrátane vojen s použitím strelného prachu)
Use for: works that look at warfare in periods when gunpowder and associated armaments and techniques were developed and used. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWLSúčasné vojenstvo
Use for: works that look at periods of total war, war using industrial techniques, sophisticated technologies, conscript armies etc. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWRKonkrétne vojny a vojenské operácie
Use for: works that look at particular wars or campaigns (the name of the war is described in other metadata). Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWR1Konkrétne bitky
Use for: works that look at particular battles (the name of the battle is described in other metadata). Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWR3Občianske vojny
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR5Prvá svetová vojna
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR7Druhá svetová vojna
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR9Vojenská história: konflikty po 2. svetovej vojne
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NKArcheológia
NKATeória archeológie
NKDArcheológia podľa obdobia/regiónu
V prípade potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NKDSArchaeological sites
Class here: works about specific sites or digs
1.4
NKLArcheológia krajiny
NKPEnvironmentálna archeológia
NKRPodvodná (podmorská) archeológia
Class here: maritime or marine archaeology
1.4
NKTPriemyselná archeológia
NKVArcheológia bojísk
NKXArcheologická veda, metodológia a techniky
PMatematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PBMatematika
PBBFilozofia matematiky
PBCMatematické základy
PBCDMatematická logika
PBCHTeória množín
PBCNČíselné sústavy
PBDDiskrétna matematika
Sem zaradiť: finitná matematika
PBFAlgebra
PBGGrupy a teória grúp
PBHTeória čísel
PBJPríprava na diferenciálny a integrálny počet
PBKDiferenciálny a integrálny počet a matematická analýza
PBKADiferenciálny a integrálny počet
PBKBReálna analýza, reálne premenné
PBKDKomplexná analýza, komplexné premenné
PBKFFunkcionálna analýza a transformácie
Sem zaradiť: Fourierova transformácia, Hilbertova transformácia, Laplaceova transformácia, Z-transformácia
PBKJDiferenciálny počet a rovnice
PBKLIntegrálny počet a rovnice
PBKQVariačný počet
PBKSNumerická analýza
PBMGeometria
PBMBTrigonometria
PBMHEuklidovská geometria
PBMLNeeuklidovská geometria
PBMPDiferenciálna a Riemannova geometria
PBMSAnalytická geometria
PBMWAlgebraická geometria
PBMXFraktálna geometria
PBPTopológia
PBPDAlgebraická topológia
PBPHAnalytická topológia
PBTPravdepodobnosť a štatistika
PBTBBayesovská štatistika
PBUOptimalizácia
PBUDTeória hier
PBUHLineárne programovanie
PBVKombinatorika a teória grafov
PBWAplikovaná matematika
Pozri tiež: PDE Matematika pre vedcov, TBJ Matematika pre technikov, UYAM Matematika pre informatikov
PBWHMatematické modelovanie
PBWLStochastika
PBWRNelineárna veda
PBWSTeória chaosu
PBWXTeória fuzzy množín
PBXHistória matematiky
PDVeda: všeobecné témy
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDAFilozofia vedy
PDCVedecká nomenklatúra a klasifikácia
PDDVedecké normy, merania a pod.
PDEMatematika pre vedcov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
PDGPriemyselné aplikácie vedeckého výskumu a technologických inovácií
PDJPredpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie
Použite pri predpisoch a usmerneniach pre vedcov a odborníkov, či už právnych alebo vydaných inými orgánmi. Podľa potreby použite s ďalším kódom P*, ktorý označuje oblasť vedy. Pozri LNDB8 pre práce pre právnikov
Pozri tiež: LNDB8 Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
1.11.3
PDKFinancovanie vedy a politika
PDMVedecký výskum
PDNVedecké vybavenie, experimenty a postupy
PDRVplyv vedy a techniky na spoločnosť
Tam, kde je to možné, použite príslušný kód zo sekcie J.
Pozri tiež: JBFV5 Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj, UBJ Etické a sociálne aspekty IT
1.4
PDTNanovedy
Použitie pri nanomateriáloch, nanomateriálnej syntéze, chémii nanočastíc. Pozri kód TBN pre všeobecné a nanoinžinierske aspekty nanotechnológie
Pozri tiež: TBN Nanotechnológie
1.11.3
PDXDejiny vedy
Pozri tiež: TBX Dejiny strojárstva a technológií
PDZPopulárna veda
Použite s ďalším kódom P* označujúcim oblasť vedy, ktorá bola populárne spracovaná
Pozri tiež: WNW* Zem: prírodopis: všeobecný záujem a podradené kategórie, WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
PDZMPopular and recreational mathematics
Use with: other PB* codes indicating the area of maths given popular treatment as appropriate
1.3
PGAstronómia, vesmír a čas
Pozri tiež: TTD* Vedy o vesmíre a podradené kategórie
PGCTeoretická a matematická astronómia
Pozri tiež: PHVB Astrofyzika
PGGAstronomické pozorovania: observatóriá, zariadenie a metódy
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
PGKKozmológia a vesmír
PGMGalaxie a hviezdy
Class here: exoplanets, extrasolar planets
1.4
PGSSlnečná sústava: Slnko a planéty
Class here: the Moons of the different planets
1.4
PGTAstronomické mapy a atlasy
PGZČas (chronológia), časové systémy a štandardy
PHFyzika
PHDKlasická mechanika
PHDBZákladná mechanika
PHDDAnalytická mechanika
PHDFMechanika tekutín1.3
PHDSVlnová kvantová mechanika (vibrácie a akustika)
PHDTDynamika a statika
PHDVGravitácia
PHDYEnergia
PHFLátky/látkové skupenstvo
PHFBFyzika nízkych teplôt
PHFCFyzika kondenzovaných látok (kvapalného a pevného skupenstva)
PHFC1Fyzika mäkkých látok
PHFC2Mezoskopická fyzika
PHFGFyzika plynov
PHFPFyzika plazmy
PHHTermodynamika a teplo
PHJOptická fyzika
PHJLLaserová fyzika
PHKElektrina, elektromagnetizmus a magnetizmus
PHMAtómová a molekulová fyzika
Class here: Microphysics
1.4
PHNNukleárna fyzika
PHPČasticová a vysokoenergetická fyzika
PHQKvantová fyzika (kvantová mechanika a kvantová teória poľa)
PHRTeória relativity
Sem zaradiť: fyzika času
1.2
PHSŠtatistická fyzika
PHUMatematická fyzika
Class here: computational physics
1.4
PHVAplikovaná fyzika
PHVBAstrofyzika
PHVDLekárska fyzika
PHVGGeofyzika
Pozri tiež: RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie
PHVJFyzika atmosféry
PHVNBiofyzika
PHVQChemická fyzika
PHVSKryogenika
PNChémia
Pozri tiež: TDC Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
PNBMedicinálna chémia
Sem zaradiť: objavy, dizajn a vývoj liekov
Pozri tiež: MKG Farmakológia
1.1
PNCChémia životného prostredia
Použite TQ* pri praktickom použití chémie životného prostredia. Sem zaradiť: chémia atmosféry, pôdy a vody, chemické znečistenie a sanácia
Pozri tiež: RBGK Geochémia, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.1
PNDPotravinárska chémia
Použite TDCT2 pri praktickom použití potravinárskej chémie
Pozri tiež: TDCT2 Spracovanie a technika výroby potravín a nápojov
1.11.4
PNFAnalytická chémia
PNFCChromatografia
PNFRMagnetická rezonancia
PNFSSpektrálna analýza, spektrochémia, hmotnostná spektrometria
PNKAnorganická chémia
PNNOrganická chémia
PNNDOrganometalická chémia
PNNPMakromolekulová chémia
PNRFyzikálna chémia
PNRAVýpočtová chémia1.1
PNRCKoloidná chémia
PNRDKatalýza
PNRD1Biokatalýza1.1
PNREExperimentálna chémia1.2
PNRHElektrochémia a magnetochémia
Sem zaradiť: chémia batérií
1.2
PNRLNukleárna chémia, fotochémia a radiácia
PNRPKvantová a teoretická chémia
PNRRFyzikálna organická chémia1.1
PNRSChémia pevných látok
PNRWTermochémia a chemická termodynamika
PNRXPovrchová chémia a adsorpcia
PNTKryštalografia
PNVChémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov1.2
PSBiológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*
Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSAVedy o živej prírode: všeobecné témy
PSABTaxonómia a systematika
PSADBioetika
Sem zaradiť: problematiky etickej praxe zvyčajne v súvislosti s novým vývojom v biológii a medicíne
Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie
1.2
PSAFEkologická veda, biosféra
Použite pri všeobecných vedeckých, objektívnych a deskriptívnych prácach o živých organizmoch a o ich vzťahu s prostredím, v ktorom žijú
Pozri tiež: RNC Aplikovaná ekológia
PSAGXenobiotiká
PSAJEvolúcia
PSAKGenetika (nelekárska)
Sem zaradiť: DNA, genóm a pod.
Pozri tiež: MFN Lekárska genetika, TCBG Genetické inžinierstvo
PSANNeurovedy
Použite kód MKMT6 „Kognitívna behaviorálna terapia“ pri terapeutických aspektoch neurovedy
Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá, MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, MKMT6 Kognitívna behaviorálna terapia
1.1
PSAN1Bunková a molekulárnej neuroveda1.1
PSAN2Vývojová neuroveda1.1
PSAN3Neurozobrazovacie metódy a neuroanatómia1.1
PSAN4Senzorické a motorické systémy1.1
PSAN5Kognitívna a behaviorálna neuroveda1.1
PSAXVýpočtová biológia/bioinformatika
Pozri tiež: MBF Zdravotnícka a medicínska informatika
PSBBiochémia
Sem zaradiť: biochemická imunológia, nelekárska toxikológia, enzymológia, lipidy a pod.
PSCVývojová biológia
PSDMolekulárna biológia
PSEChemická biológia
Sem zaradiť: syntetická biológia
1.1
PSFBunková biológia (cytológia)
PSGMikrobiológia (nelekárska)
Sem zaradiť: prvoky, nelekárska bakteriológia, parazitológia, virológia a pod.
PSGNPrvoky
PSPHydrobiológia
Pozri tiež: RBK Hydrológia a hydrosféra
PSPAFykológia (riasy a morské riasy)1.2
PSPFSladkovodná biológia
Pozri tiež: RBKF Limnológia (vnútrozemské vodné plochy)
PSPMMorská biológia
Pozri tiež: RBKC Oceánografia (more)
PSQMykológia, huby (nelekárske)
Sem zaradiť: lišajníky
1.3
PSTBotanika a vedy o rastlinách
PSTBBiológia rastlín1.1
PSTHFlowering plants (angiosperms)1.3
PSTJConifers and gymnosperms
Class here: cycads, Ginkgo and gnetophytes
1.3
PSTMFerns, mosses and liverworts
Class here: clubmosses, hornworts
1.3
PSVZoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVAZoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
Sem zaradiť: mäkkýše, kôrovce, pavúkovce (pavúky), obrúčkavce (červy a dážďovky)
Pozri tiež: WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
1.3
PSVA2Insects (entomology)
Class here: caterpillars, butterflies and moths
1.3
PSVA4Crustaceans (carcinology)
Class here: crabs, lobsters, crayfish, shrimp, krill, woodlice, barnacles etc
1.3
PSVA6Molluscs (malacology)
Class here: cephalopod, octopus, squid, gastropods, snails, slugs, bivalves, clams, oysters, cockles, mussels, scallops etc
1.3
PSVA8Arachnids (arachnology)
Class here: spiders, scorpions, ticks, mites etc
1.3
PSVCZoológia: ryby (ichtyológia)
Pozri tiež: WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
PSVFZoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
Pozri tiež: WNCK Zvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
PSVJZoológia: vtáky (ornitológia)
Pozri tiež: WNCB Zvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
PSVMZoológia: cicavce
Pozri tiež: WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
1.3
PSVM1Zoológia: vačkovce a kloakovce
PSVM2Zoológia: morské a sladkovodné cicavce
Sem zaradiť: veľryby a sirény – veľryby, delfíny, morské kravy a pod.; čeľade uškatcovité, tuleňovité, mrožovité a pod. zaraďte pod PSVM
Pozri tiež: PSVM Zoológia: cicavce, WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
1.3
PSVM3Zoológia: primáty (primatológia)
Sem zaradiť: lemury, opice, ľudoopy
PSVPEthology and animal behaviour1.3
PSXBiológia človeka
PSXEEvolučná antropológia
Sem zaradiť: pračlovek, paleoantropológia, hominidi a predchodcovia človeka
1.3
QFilozofia a náboženstvo
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion
Pozri tiež: VX* Myseľ, telo, duša a podradené kategórie
1.4
QDFilozofia
QDHHistória filozofie, filozofické tradície
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHAStaroveká filozofia
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHCVýchodoázijská a indická filozofia
Pozri tiež: QRRL1 Konfucianizmus, QRRL5 Taoizmus
QDHC2Yoga (as a philosophy)
Pozri tiež: VFMG1 Joga ako cvičenie
1.3
QDHFStredoveká filozofia
Sem zaradiť: scholastika, Tomáš Akvinský, Erazmus a pod.
1.4
QDHHHumanistická filozofia
Class here: Renaissance humanism, Erasmus
Pozri tiež: QRYA Humanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
1.21.3
QDHKIslamská a arabská filozofia
Pozri tiež: QRP* Islam a podradené kategórie
QDHLJewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHMZápadná filozofia: osvietenstvo
Sem zaradiť: Sem zaradiť: empirizmus, racionalizmus, od Descarta po Kanta
QDHPAfrican philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHRModerná filozofia: po r. 1800
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4
QDHR1Idealizmus
QDHR3Pragmatizmus
QDHR5Fenomenológia a existencializmus
QDHR7Štrukturalizmus a postštrukturalizmus
QDHR9Analytická filozofia a logický pozitivizmus
QDTFilozofické témy
Pozri tiež: CFA Filozofia jazyka, JNA Filozofia a teória vzdelávania, KCA Teória a filozofie ekonómie, PBB Filozofia matematiky, PDA Filozofia vedy
QDTJFilozofia: metafyzika a ontológia
Pozri tiež: QRAB Filozofia náboženstva
QDTKFilozofia: epistemológia a teória poznania
QDTLFilozofia: logika
QDTMFilozofia mysle
Pozri tiež: JMA Psychologické teórie, systémy, školy a hľadiská, GTK Kognitívne štúdiá
QDTNFilozofia: estetika
Pozri tiež: ABA Teória umenia
QDTQEtika a morálna filozofia
Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť, LATC Právna etika a profesionálne správanie, MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie, PSAD Bioetika
QDTSSociálna a politická filozofia
Pozri tiež: JPA Politológia a politické teórie, JPF Politické ideológie, LAB Metódy, teória a filozofia práva
QDXPopulárna filozofia
Sem zaradiť: diela pre bežného čitateľa, ktoré sa snažia aplikovať filozofiu na každodenný život
Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, VSP Populárna psychológia
QRNáboženstvo a svetonázor
QRANáboženstvo: všeobecne
Class here: Religious Studies. Use all QRA* codes with: other QR* code indicating religion concerned
1.4
QRABFilozofia náboženstva
QRAB1Príroda a existencia Boha
QRACPorovnávacia religionistika
QRAFMedzináboženské vzťahy
QRAMNáboženské otázky a debaty
Kódy QRAM* používajte s ďalším QR* kódom pre upresnenie konkrétneho náboženstva, alebo s QRAC kódom, ak ide o porovnávanie
QRAM1Náboženská etika
QRAM2Náboženstvo a politika
QRAM3Náboženstvo a veda
QRAM6Náboženský fundamentalizmus
QRAM7Rúhanie, kacírstvo, apostázia
QRAM9Náboženská neznášanlivosť, perzekúcie a konflikty
Sem zaradiť: „svätá vojna“, džihád
1.4
QRAXDejiny náboženstva
QRDHinduizmus
QRDBHinduizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRDFHinduistické posvätné texty
Use all QRDF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRDF1Hinduistické sväté spisy a texty Védy, upanišady
QRDF2Hinduistické sväté spisy a texty Bhagavad Gita
QRDPHinduizmus: život a prax
QRFBudhizmus
QRFBBudhizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRFB1Théravádový budhizmus
QRFB2Mahájánový budhizmus
QRFB21Tibetský budhizmus
QRFB23Zen budhizmus
QRFFBudhistické posvätné texty
Use all QRFF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRFPBudhizmus: život a prax
QRJJudaizmus
QRJBJudaizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRJB1Ortodoxný judaizmus
Class here: Haredi Judaism, Modern Orthodox Judaism, Hasidic Judaism
1.4
QRJB2Masorti Judaism
Class here: Conservative Judaism
1.4
QRJB3Liberálny a reformný judaizmus
QRJFJudaizmus: posvätné texty
Use all QRJF* codes with: QRVC for midrash, critiques or examination of sacred texts
1.4
QRJF1Židovské sväté spisy a texty Tanach, Tóra
Class here: Hebrew Bible, Five Books of Moses, Mikra
1.4
QRJF5Rabínska literatúra
Class here: Mishnah, the Talmud
1.4
QRJPJudaizmus: život a prax
QRMKresťanstvo
QRMBKresťanské cirkvi, vierovyznania, skupiny
QRMB1Rímsky katolicizmus, rímskokatolícka cirkev
QRMB2Pravoslávna a orientálna pravoslávna cirkev
Sem zaradiť: grécka, ruská, koptská, sýrska cirkev a pod.
QRMB3Protestantizmus a protestantská cirkev
QRMB31Anglikánska a episkopálna cirkev
Sem zaradiť: anglikánska cirkev
QRMB32Baptistická cirkev
QRMB33Kalvinisti, reformovaná a presbyteriánska cirkev
Sem zaradiť: jednotná reformovaná cirkev, škótska cirkev, hugenoti a pod.
QRMB34Luteránstvo
QRMB35Metodistické cirkvi
QRMB36Pentekostálne (letničné) cirkvi
QRMB37Kvakeri (Spoločnosť priateľov)
QRMB39Ostatné nonkonformné a evanjelické cirkvi
QRMB5Náboženské skupiny amerického pôvodu
Sem zaradiť: Sem zaradiť: adventisti, mormóni (Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní), Svedkovia Jehovovi, Kresťanská veda a pod.
QRMB8Kresťanské a kvázi-kresťanské kulty a sekty
QRMB9Ekumenizmus
QRMFKresťanstvo: posvätné texty
Use for: canonical and non-canonical writings. Use all QRMF* codes with: QRVC for critiques, exegesis or examinations of texts. Prefer: the relevant QRMF code for versions of the texts themselves
1.4
QRMF1Biblia
Class here: Any version of the Bible itself. Use with: QRVC for critiques or examination of the Bible, Biblical Studies, Biblical Concordances and Commentaries
1.4
QRMF12Starý zákon
Class here: The Psalms, Septuagint, Pentateuch. Use with: QRVC for critiques or examination of books of the Old Testament
1.4
QRMF13Nový zákon
Class here: Gospels, Epistles. Use with: QRVC for critiques or examination of some or all of the books the New Testament
1.4
QRMF14Biblical Apocrypha and Intertestamental
class here: Biblical Pseudepigrapha
1.4
QRMF19Biblické čítania, úryvky a rozjímania
QRMF3Writings of the Early Church Fathers
Class here: Patristics or patrology. Use for: the works of early Christian Writers and with QRVC for critiques of the texts or on its own when just the text
1.4
QRMPKresťanstvo: život, vierovyznanie, úkony a obrady
QRMP1Sviatosti
QRPIslam
QRPBIslam: prúdy, tradície a skupiny
QRPB1Islamské skupiny: Sunnitský islam, Salafíja
QRPB2Islamské skupiny: Cháridža (Khawarij, Kharijite)
QRPB3Islamské skupiny: Šiitizmus
QRPB4Islamské skupiny: Sufizmus
QRPFIslamské posvätné texty
Use all QRPF* codes with: QRVC for tafsir, critiques or examinations of sacred texts
1.4
QRPF1Korán (Qur’an)
QRPF2Hadith1.4
QRPPIslam: život, vierovyznanie, úkony a obrady
QRRĎalšie svetové náboženstvá
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRRBBahájska viera
QRRCDžinizmus (jainizmus)
QRRDSikhizmus
QRRFZoroastrizmus
QRRLVýchodoázijské náboženstvá
QRRL1Konfucianizmus
QRRL3Šintoizmus
QRRL5Taoizmus
QRRL6Chinese folk religion
Class here: Chinese Mythology and Chinese folk belief
1.31.4
QRRMAfro-American religions
Class here: Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Use for: Variations of African Religions in the Americas or African diasporic religions
1.3
QRRNTraditional African religions and spiritual beliefs
Use for: works on the living and traditional belief systems of African peoples including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals, traditional healers, etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.31.4
QRRTKmeňové náboženstvá
Use for: works, when there is no more specific code, on religions and spiritual beliefs, including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals etc. Use with: PLACE 1* or LANGUAGE 2* or 5P* INTEREST Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRRT1Pre-Columbian religions and mythologies
Class here: Aztec, Mayan, Olmec, Inca religions and myths. Use for: works about spiritual beliefs, including mythology, religion, ceremonial practices, rituals and observances that have existed or were present in the Americas prior to contact with Europeans
1.4
QRRVAnimism and Shamanism
Class here: natural religion, nature worship, Fetishism, totemism. Use for: studies of these spiritual beliefs, associated rituals, practices, stories, mythologies etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition. Prefer: VXWS for more popular approaches
1.4
QRSStaroveké náboženstvá a mytológie
Sem zaradiť: pohanstvo; použite podľa potreby s kvalifikátorom MIESTA
Pozri tiež: FN Mýty a legendy podané ako beletrie, JBGB Folklór, mýty a legendy
1.4
QRSANáboženstvo a mytológia starovekého Egypta
QRSGNáboženstvo a mytológia starovekého Grécka
Pozri tiež: DBSG Staré grécke a rímske povesti
QRSLRímske náboženstvo a rímska mytológia
Pozri tiež: DBSG Staré grécke a rímske povesti
QRSTKeltské náboženstvo a keltská mytológia
Use for: works about Celtic mythologies and beliefs. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRSVSlavic religion and mythology
Use for: works about pre-Christian Slavic mythologies and spiritual beliefs
1.4
QRSWSeverské náboženstvo a severská mytológia
Use for: works about pre-Christian Nordic and Germanic (including Anglo-Saxon and Viking) mythologies and beliefs
Pozri tiež: DBSN Islandské a staroseverské ságy
1.4
QRVAspekty náboženstva
Použite kódy QRV* po iných kódoch QR* označujúcich konkrétne náboženstvo, ak je to možné, preferujte vyššie uvedené kódy pri konkrétnych náboženstvách, napr. budhistické posvätné texty označte ako QRFF, nie QRF a QRVA
1.1
QRVAPosvätné texty
Use for: all (QRVA* codes) works about the texts as well as copies of the texts themselves. For studies, analysis, histories etc, use with an appropriate code such as QRVC
1.4
QRVA2Readings, selections and meditations from sacred texts
Use for: general collections or with other QR* codes for selections from specific texts
Pozri tiež: QRMF19 Biblické čítania, úryvky a rozjímania
1.4
QRVCKritika a exegéza posvätných textov
Sem zaradiť: konkordancia, komentáre
1.4
QRVDReligious doctrines
Use for: codification of beliefs or bodies of teachings or instructions, taught principles or positions, as the essence of teachings in a belief system
1.4
QRVGTeológia
QRVHKázne
Class here: preaching. Use for: collections and analysis of sermons, for preaching techniques etc
Pozri tiež: DNS Príhovory
1.4
QRVJModlitby a liturgický materiál
QRVJ1Uctievanie, rituály a obrady
Sem zaradiť: náboženské slávnosti, púte a pod.
1.4
QRVJ2Modlitby a modlitebné knihy
Use for: collections of prayers as well as how to pray or aspects of prayer
1.4
QRVJ3Náboženský materiál
Use for: works that address ideas, themes, stories, and questions found in sacred texts and that is religious writing which is neither doctrinal nor theological, but designed for individuals to read for their personal edification and spiritual formation
1.4
QRVKSpiritualita a náboženská skúsenosť
Class here: Spiritual awakening, development and personal religious growth
1.4
QRVK2Mysticizmus
QRVK4Miracles, apparitions and religious phenomena1.3
QRVPNáboženský život a náboženská prax
Class here: Faith, belief. Use for: general works, works that deal with belief as part of everyday life, living by the tenets of a belief or faith system on a day to day basis
1.4
QRVP1Pilgrimage
Class here: Pilgrims
1.31.4
QRVP2Religious Festivals
Use with: other QR* codes to denote religion and 5HP* values from INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.3
QRVP3Náboženská výchova
QRVP4Fasting and abstinence1.3
QRVP5Duchovné poradenstvo
QRVP7Náboženské aspekty sexuality, pohlavia a vzťahov
Use for: works about religious teaching on, or attitudes towards, sex and relationships including marriage, family life, gender roles, etc
1.4
QRVSNáboženské inštitúcie a organizácie
QRVS1Náboženské a duchovné osobnosti
Sem zaradiť: náboženskí vodcovia a vplyvné či inšpiratívne osobnosti, ako sú svätci, guruovia, mystici, proroci, teológovia a pod.
1.1
QRVS2Náboženské sociálne a pastoračné myslenie a činnosti
QRVS3Duchovné úrady
Class here: ministers, clerics, priests, pastors, bishops, popes, rabbis, hazzans, imams, muftis, mullahs etc. Use for: works about aspects of the work of people who have specific roles in a religion
1.4
QRVS4Náboženské misie a konvertovanie
Class here: missionaries, evangelism. Use for: works on or about the concept of mission, or works about religious conversion in any form
1.4
QRVS5Náboženské komunity a mníšstva
QRVXOsobné náboženské svedectvá a populárne inšpiratívne diela
QRYAlternatívne svetonázory
QRYAHumanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
Class here: Humanism, secularism
Pozri tiež: QDHH Humanistická filozofia
1.4
QRYA5Agnosticizmus a ateizmus
QRYCEklektické a ezoterické náboženstvá a svetonázory
QRYC1Gnosticizmus
QRYC5Teozofia a antropozofia
QRYMSúčasné nekresťanské a parakresťanské kulty a sekty
Sem zaradiť: Sem zaradiť: scientológia, apokalyptické sekty a pod.
QRYM2Spiritualizmus
QRYXOkultné štúdiá
Použite iba pri serióznych a akademických prácach
Pozri tiež: VXW* Mysticizmus, mágia a okultizmus a podradené kategórie
QRYX2Magické myslenie, alchýmia a hermetizmus
QRYX5Čarodejníctvo
Use for: studies of both contemporary and historical witchcraft, the associated practices, those who practised it, societal attitudes towards witches and witchcraft, etc. Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate, as well as other subject codes to indicate context, for example NHTX for the persecution of witches. Prefer: VXWT for more popular approaches
Pozri tiež: VXWT Čarodejníctvo a wicca
1.4
QRYX9Satanizmus a démonológia
RVedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RBVedy o Zemi
Použite kódy RB* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*
Pozri tiež: RGB* Fyzikálna geografia a topografia a podradené kategórie, WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
RBCVulkanológia a seizmológia
Use for: works about earthquakes, volcanoes, etc from an earth sciences perspective
1.4
RBGGeológia, geomorfológia a litosféra
Pozri tiež: PHVG Geofyzika, RGB Fyzikálna geografia a topografia
1.2
RBGBSedimentológia a pedológia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, TNCC Mechanika zemín a hornín, TVBP Pôdoznalectvo a obhospodárovanie pôdy
1.2
RBGDGeomorfológia a geologické procesy na zemskom povrchu
Sem zaradiť: erózia, naplavovanie, glaciológia, fluviálne a eolické procesy a pod.
Pozri tiež: RGB Fyzikálna geografia a topografia
1.2
RBGFHistorická geológia
Sem zaradiť: dosková tektonika, sťahovanie svetadielov
1.4
RBGGPetrológia, petrografia a mineralógia1.2
RBGHStratigrafia
RBGKGeochémia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov
RBGLEkonomická geológia
Sem zaradiť: geológia ropy a ťažby
RBKHydrológia a hydrosféra
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia
RBKCOceánografia (more)
Pozri tiež: PSPM Morská biológia
1.3
RBKFLimnológia (vnútrozemské vodné plochy)
Sem zaradiť: vodstvo
Pozri tiež: PSPF Sladkovodná biológia
1.2
RBPMeteorológia a klimatológia
Use for: general works on atmospheric phenomenon
Pozri tiež: WNWM Počasie a podnebie: všeobecný záujem, RNPG Klimatické zmeny
1.4
RBPCClimatology and climate modelling
Class here: palaeoclimatology, climate forecasting, climate science
1.4
RBPMMeteorology
Class here: meteorological phenomena, short term weather systems, nephology (study of clouds)
1.4
RBXPaleontológia
RGGeografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGBFyzikálna geografia a topografia
Pri riekach, jazerách a pod. použite RBKF
Pozri tiež: RBG Geológia, geomorfológia a litosféra
1.3
RGBAAridné oblasti, púšte
RGBCPlaniny a trávnaté pláne
RGBC1Prérie
RGBC2Savany
RGBDTundry
RGBFMokrade, močariny, močiare
RGBGRivers and lakes1.3
RGBLLesy a lesnaté oblasti
RGBL1Dažďový prales
RGBL2Zmiešané lesy
RGBL3Listnaté lesy
RGBL4Ihličnaté lesy
Sem zaradiť: Tajga
RGBPPobrežné čiary
Sem zaradiť: Delty a ústia riek
Pozri tiež: RBK* Hydrológia a hydrosféra a podradené kategórie
1.4
RGBRKoralové útesy
RGBSHory
RGBUGlaciers and ice caps1.3
RGCSocioekonomická geografia
RGCDGeografia rozvoja a environmentálna geografia1.2
RGCGGeografia obyvateľstva a migrácia
Sem zaradiť: rast počtu obyvateľov a pohyb obyvateľstva
1.2
RGCMEkonomická geografia
RGCPPolitická geografia
Pozri tiež: JPSL Geopolitika
RGCSSociálna geografia
Class here: Cultural Geography
1.21.4
RGCTGeografia cestovného ruchu1.2
RGCUGeografia: sídla, mestá a dediny1.2
RGLRegionálna geografia
Pozri tiež: GTM Regionálne štúdiá
RGMBiogeografia
Pozri tiež: PSAF Ekologická veda, biosféra, RN* Životné prostredie a podradené kategórie
RGRGeografické objavy a prieskumy
Pozri tiež: WTLP Expedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
RGVKartografia, tvorba máp a kartografické (mapové) zobrazenia
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGWGeografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
Sem zaradiť: geomatika, kvantitatívne a kvalitatívne metódy, geoštatistika, priestorová analýza, GPS
1.2
RGXPríručky o geografii
RGXBAtlasy sveta/mapy sveta
Sem zaradiť: glóbusy
Pozri tiež: NHTP1 Historické mapy a atlasy, WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
1.4
RGXHGeografické mapy (špecializované)
Sem zaradiť: iba špecializované/topografické mapy, ak je to možné, použiť s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému alebo využitie
Pozri tiež: WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
1.4
RGXMNámorné a lodné mapy
Class here: Maritime charts, nautical charts, navigational charts. Use for: detailed charts of inland waterways, coastal waters and maritime shipping routes
Pozri tiež: WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
1.21.4
RGXPMiestne názvy a zemepisné slovníky
RNŽivotné prostredie
Class here: Environmental science
Pozri tiež: TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.4
RNAEnvironmentalizmus a ekologické zmýšľanie
Sem zaradiť: ekocentrizmus, technocentrizmus, hlboká ekológia, ekofeminizmus a pod.
Pozri tiež: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNBEkologické organizácie na ochranu prírody a životného prostredia
Pozri tiež: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNCAplikovaná ekológia
Použite pri prácach so širokým záberom alebo pri prácach s tematickými okruhmi
Pozri tiež: PSAF Ekologická veda, biosféra
RNCBBiodiverzita
RNDEnvironmentálna politika a dohovory (protokoly) o otázkach životného prostredia
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate
Pozri tiež: KCVG Environmentálne hospodárstvo
1.4
RNFEnvironmentálny manažment
Použite kód zo sekcie RBK* alebo RGB* na označenie konkrétneho prostredia alebo biotopu
1.2
RNFDObdobie sucha a zásobovanie vodou
Pozri tiež: TQSW Zásobovanie vodou a úprava vôd
RNFFPotravinová bezpečnosť (zabezpečenie trvalého prísunu jedla) a zásobovanie potravinami
RNFYZdroje energie
RNHOdpadové hospodárstvo
Sem zaradiť: recyklácia, biologická odbúrateľnosť
Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu
RNKOchrana životného prostredia
RNKHOchrana voľne žijúcich živočíchov a biotopov
Class here: rewilding, conservation biology
1.4
RNKH1Ohrozené druhy a vymieranie
RNPZnečistenie a hrozby pre životné prostredie
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption
Pozri tiež: TQK Kontrola znečisťovania
1.4
RNPDOdlesňovanie
RNPGKlimatické zmeny
Sem zaradiť: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, úbytok ozónu v atmosfére
1.4
RNQJadrové otázky
RNRPrírodné katastrofy
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc
Pozri tiež: JBFF Sociálny vplyv katastrof
1.4
RNTSpoločenský vplyv problémov životného prostredia
RNUUdržateľnosť
Pozri tiež: TBR Primeraná technológia (ideológia), THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie, VSZ Sebestačnosť a ekologický životný štýl
RPRegionálne a územné plánovanie
Class here: Planning policy. Use all RP* codes with: JPQB or JPRB codes or other J* codes as appropriate, for example, JKSL for works about planning for people with specific needs, etc
1.4
RPCMestské a komunálne územné plánovanie
Sem zaradiť: územné plánovanie v mestách a veľkomestách
Pozri tiež: AMVD Územné plánovanie a urbanizmus: architektonické aspekty
1.4
RPGÚzemné plánovanie v dedinách a na vidieku
Use for: works on policies and planning in rural areas, including rural infrastructure, land use, access and equality with urban areas, countryside management
1.4
RPTDopravné plánovanie a dopravná politika
Use for: works on transport policies and planning, including the provision of public transport, integrated transport networks, transport infrastructure, accessibility and affordability of transport, etc
1.4
SŠportovanie a aktívny oddych vo voľnej prírode
Use all S* codes for: general adult and specialist titles. Use all S* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers, for example with WT* for adventure holidays, or VFM for a sport as part of a fitness regime
1.4
SCŠport: všeobecne
SCBŠportové podujatia a športový manažment
Použite podľa potreby kódy SCB* s ďalším kódom označujúcim konkrétny šport
SCBBOlympijské a paralympijské hry
SCBCWorld Cups and World championships
Use with: other S* codes to indicate which type of sport this applies to
1.4
SCBGRiadiace orgány v oblasti športu
SCBMŠportový manažment a športové zariadenia a areály
SCBTŠportové tímy a kluby
SCBVŠportoviská
SCGŠportový tréning a koučovanie
SCGFVedy o športe, telesná výchova
Pozri tiež: MFGV Biomechanika, kinetika ľudského pohybu
SCGPŠportová psychológia
SCKDoping v športe
SCLŠporty pre ľudí so zdravotným postihnutím1.3
SCXDejiny športu
SFLoptové športy/loptové hry
Class here: Basque Pelota, jai alai, croquet. Use for: ball games that do not have their own code as well as general works
1.4
SFBVarianty futbalu a s ním súvisiace hry
SFBCFutbal1.2
SFBDAmerický futbal
SFBFAustrálsky futbal
SFBHKanadský futbal1.2
SFBKGalský futbal
SFBTRugbyová únia
SFBVRugbyová liga
SFCBejzbal
Sem zaradiť: softbal
1.2
SFDKriket
SFHGolf
SFJPozemný hokej
Pozri tiež: STK Ľadový hokej
1.2
SFKLakros
SFLHurling
Class here: camogie
1.3
SFMBasketbal
SFNNetball
SFPVolejbal
SFQHádzaná1.1
SFTRaketové hry
SFTATenis
SFTBBedminton
SFTCSquash a rakety1.2
SFTDStolný tenis
SFVKolky, bowling, petanque
SFXBiliard, snooker, pool
SHAtletika, gymnastika a príbuzné športy
SHBŠporty na dráhe a na ihrisku, atletika
SHBFMaratón a cezpoľný beh
SHBMŠporty zahŕňajúce viaceré disciplíny
Sem zaradiť: triatlon, päťboj, sedemboj a pod.
SHGGymnastika
SHPVzpieranie
Class here: powerlifting
Pozri tiež: VFMG Cvičenie a knihy o cvičení
1.3
SKJazdecké a zvieracie športy a športy so zvieratami
Class here: rodeo, polo
Pozri tiež: ATXZ1 Býčie zápasy, SVH Lovenie alebo strieľanie zveri a lovnej zveri
1.3
SKGKonské dostihy
SKLJazda na koni, parkúr a jazdectvo
Sem zaradiť: súťaže všestrannej spôsobilosti, drezúra a pod.
Pozri tiež: WNGH Kone a poníky: všeobecný záujem
SKRPsie dostihy
Pozri tiež: STLN Sled dog racing
SMŠporty s vozidlami
SMCVzdušné športy a rekreácia
Sem zaradiť: let balónom, paragliding, parašutizmus, plachtenie a pod.
SMFMotoristické športy
Sem zaradiť: preteky motokár a jazdenie na motokárach, motokáry, všetky motorizované športy, ktoré nie sú uvedené nižšie
1.3
SMFAAutomobilové preteky
Sem zaradiť: Sem zaradiť: Formula 1, Grand Prix, Indianapolis 500 a pod.
1.3
SMFCAutomobilová rely
SMFFAutomobilové preteky: preteky (upravených) sériových áut a preteky tuningových áut
Sem zaradiť: NASCAR, Daytona 500 a pod.
1.3
SMFKMotocyklové preteky
Sem zaradiť: motocyklové preteky na ceste a na trati; Tourist Trophy na ostrove Man, pretekárske dráhy a pod.
SMQCyklistické preteky
Sem zaradiť: cestné a dráhové cyklistické preteky; Tour de France a pod.
Pozri tiež: SZD Cyklistika: všeobecne a cykloturistika, WGD Bicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
SMQBBMX
SMXKolieskové korčule, skateboarding a pod.
SPVodné športy a rekreácia
Class here: water aerobics, aqua fitness, water polo
1.3
SPCPlávanie a skoky do vody1.2
SPCAPlávanie pod vodou
Class here: freediving
1.3
SPCA1Potápanie1.2
SPCA2Šnorchlovanie1.2
SPCDSkoky do vody
Sem zaradiť: skoky z veže a zo skokanského mostíka a pod.
1.2
SPCSPlávanie
Sem zaradiť: diaľkové plávanie na otvorenej vode a plávanie v bazéne
1.21.3
SPGSurfing, windsurfing, vodné lyžovanie
SPNČlnkovanie1.3
SPNDJazda na motorovom člne/lodi a výletnej lodi
Sem zaradiť: preteky na motorových člnoch
SPNGPlachtenie
Class here: learning to sail, knots, splices and rope work for sailors, certification etc
1.3
SPNKKanoistika a kajakárstvo
Class here: rafting
1.3
SPNLVeslovanie: párové a nepárové
SRBojové športy a sebaobrana
SRBBoxovanie
SRCWrestling
SRFŠermovanie
SRMBojové umenia
Sem zaradiť: Sem zaradiť: capoiera, krav maga, taekwondo a pod.
1.3
SRMAAikido1.2
SRMCCapoeira1.3
SRMJJudo1.2
SRMKDžiu-džicu1.2
SRMLKarate1.2
SRMMKendo1.2
SRMNKung-fu
Class here: wushu
1.21.3
SRMN1Tai Chi
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMN2Qigong
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMSSumo1.2
SRMTTaekwondo1.3
SRMVMixed martial arts1.3
STZimné športy
STALyžovanie
STAAAlpské lyžovanie
Sem zaradiť: Zjazdové lyžovanie
1.2
STABBiatlon1.2
STANKlasické lyžovanie
Sem zaradiť: Severská kombinácia
1.2
STAN1Beh na lyžiach1.2
STAN2Skoky na lyžiach1.2
STCSnowboarding
STGKorčuľovanie
STHRýchlokorčuľovanie1.2
STJKrasokorčuľovanie1.2
STKĽadový hokej
Pozri tiež: SFJ Pozemný hokej
STLSledding
Class here: luge, skeleton and bobsledding
1.3
STLNSled dog racing
Pozri tiež: SKR Psie dostihy
1.3
STPCurling1.3
SVŠporty v teréne: rybárčenie, poľovníctvo, strieľanie
SVBFalconry and hawking
Class here: trained birds of prey
1.4
SVFRybárčenie
Class here: coarse fishing
Pozri tiež: KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
1.3
SVFFFly fishing1.3
SVFSSea fishing
Class here: big game fishing
1.3
SVHLovenie alebo strieľanie zveri a lovnej zveri
SVHHProfessional qualifications for hunting / shooting
Use for: works for licences, exams, certificates, vocational courses linked to hunting or shooting
1.3
SVRLukostreľba
SVSMalé strelné zbrane, pištole a ďalšie vybavenie
SVTŠportová streľba
SXĎalšie športy a súťažné disciplíny
SXBKulturistika
SXDDarts1.3
SXEeSports / Professional video gaming
Use for: competitions, usually professional, using video games
1.3
SXQExtrémne športy
Sem zaradiť: bungee jumping a pod.
SZAktívne outdoorové športy
Class here: canyoning, free running and parkour, obstacle courses, outdoor games and activities. Use all SZ* codes for: indoor analogues or training for outdoor activities. Use all SZ* codes with: WTH* codes for guidebooks, VFM* for fitness aspects
1.4
SZCChôdza, pešia turistika, trekking
Class here: Hillwalking, backpacking, Nordic walking, fell walking, rambling, scrambling. Use for: any works about walking including walking for recreation, for fitness or as a specialised outdoor activity. Use with: WTH* codes for guidebooks for walkers or walking routes
1.4
SZDCyklistika: všeobecne a cykloturistika
Use with: WTH* codes for guidebooks for cyclists or cycling routes
Pozri tiež: SMQ Cyklistické preteky, WGD Bicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
1.4
SZEBeh a jogging
Class here: Trail and Mountain running, running for fitness. Use with: WTH* codes for guidebooks for runners
Pozri tiež: SHBF Maratón a cezpoľný beh
1.4
SZGLezenie a horolezectvo
Class here: Indoor wall, Via ferrata, bouldering, free, rock, rope, solo and ice climbing, abseiling, belaying. Use with: WTH* codes for guidebooks for climbers or climbing routes
1.4
SZKOrientačný beh
SZNJaskyniarstvo a speleológia
Class here: Spelunking and speleology
1.4
SZRKempovanie a zálesáctvo
Class here: all forms of camping, survival camping, glamping, backpacking
1.3
SZVTechniky prežitia v prírode
Class here: bushcraft, woodcraft (skills for living in the open air, close to nature), navigation skills
1.3
TTechnológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Class here: associated skills, trades and professions. Use all T* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘T’ itself, but select specific categories from section T*. Use all T* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational, professional or apprenticeship style education titles
1.4
TBTechnológie: všeobecné témy
TBCStrojárstvo: všeobecne
TBDTechnický dizajn
Pozri tiež: AKP Produktový dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
TBDGErgonomika
TBGTechnická grafika a technické kreslenie
Use for: computer aided draughting. Use with: other codes such as architecture, design or engineering as appropriate
1.3
TBJMatematika pre technikov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
TBMPrístroje a prístrojové inžinierstvo
Pozri tiež: TGH Precision engineering and manufacturing
1.4
TBMMMeranie a kalibrácia v inžinierstve
TBNNanotechnológie
Pozri tiež: PDT Nanovedy
TBRPrimeraná technológia (ideológia)
TBXDejiny strojárstva a technológií
Pozri tiež: PDX Dejiny vedy
TBYVynálezy a vynálezcovia
TCBiochemické inžinierstvo
TCBBiotechnológia
Class here: Biological engineering, bio-engineering, Biomanufacturing
1.4
TCBGGenetické inžinierstvo
Sem zaradiť: klonovanie; technológie náhrady kmeňových buniek
Pozri tiež: PSAD Bioetika, PSAK Genetika (nelekárska)
TCBSBiosenzory
Pozri tiež: TJS Senzory
TDPriemyselná chémia a výrobné technológie
TDCPriemyselná chémia a chemické inžinierstvo
Sem zaradiť: technológia čistiacich/umývacích/pracích prostriedkov, gumy, biocídov, pesticídov a pod.
1.1
TDCAAgrochemikálie1.1
TDCFPohonné látky a petrochemikálie
Pozri tiež: KNBP Petroleum, oil and gas industries
1.1
TDCJTechnológia farbív, pigmentov a farieb
Sem zaradiť: technológia kozmetiky
1.11.4
TDCPPlasty a polyméry
Use for: all aspects of the professional manufacturing of plastics
Pozri tiež: TGMP Využitie polymérov a zloženín v inžinierstve
1.11.3
TDCQTechnológia keramiky a skla1.1
TDCTTechnológia prípravy pokrmov a nápojov
Použite TDCT* pri technológii varenie piva a výroby vína
Pozri tiež: KNSB Food and drink service industries, PND Potravinárska chémia, TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva, WBXD Jedlo a pitie: alkoholické nápoje, WBXD1 Jedlo a pitie: víno
1.4
TDCT1Bezpečnosť potravín a nápojov
Sem zaradiť: kvalita jedla, vplyv regulácie potravín a politiky
Pozri tiež: RNFF Potravinová bezpečnosť (zabezpečenie trvalého prísunu jedla) a zásobovanie potravinami, LNCB7 Právne aspekty cateringu, reštaurácií a remesiel, LNTV Potravinové právo
1.1
TDCT2Spracovanie a technika výroby potravín a nápojov
Sem zaradiť: spracovanie potravín podľa ingrediencií
1.1
TDCWFarmaceutická chémia a technológie1.1
TDCXTechnológia a techniky procesného inžinierstva
Sem zaradiť: reaktorové inžinierstvo
1.1
TDPĎalšie výrobné technológie
Sem zaradiť: technológia výroby kože, stavebného dreva, papiera; tiež výroba presných nástrojov, zariadení a pod.
1.3
TDPFTextílie a vlákna
Class here: fibre processing, spinning and weaving, leatherworking. Use for: technical and vocational works aimed at professionals or students in textile manufacture and related sectors, including both man-made and natural materials
Pozri tiež: AKT Móda a textílie, KNDD Apparel, garment and textile industries
1.11.4
TDPF1Apparel and fashion: technology and techniques
Class here: patternmaking, tailoring, shoemaking, millinery, bagmaking. Use for: technical and vocational works aimed at professionals or students in the garment, fashion or related sectors including accessories
1.4
TDPJTimber and wood processing
Use for: all aspects of the professional processing of wood and wood products
Pozri tiež: KNAL Forestry industry, TVR Lesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky
1.3
TDPJ1Paper and pulp manufacture and processing1.3
TDPMHutníctvo/metalurgia
TDPPPrinting and reprographic technologies
Pozri tiež: TDPT 3D Printing
1.3
TDPT3D Printing
Pozri tiež: TDPP Printing and reprographic technologies
1.3
TGStrojárstvo a materiály
TGBStrojárstvo
TGBFTribológia (trenie a mazanie)
TGBNMotory a prenos energie
TGHPrecision engineering and manufacturing
Use for: works on the design, engineering and manufacture of scientific, technical, medical, chemical and optical devices, precision tools and equipment
Pozri tiež: TBM Prístroje a prístrojové inžinierstvo
1.4
TGMMateriológia
TGMBInžinierska termodynamika
TGMDMechanika pevných telies
Sem zaradiť: dynamika, vibrácie, tlak, rozbitie a pod.
1.3
TGMFMechanika kvapalín
Sem zaradiť: aerodynamika, hydraulika, pneumatika (odbor), prúdenie, turbulentné prúdenie, reológia a pod.
Pozri tiež: PHDF Mechanika tekutín
1.3
TGMF1Aerodynamics1.3
TGMF2Hydraulics / Pneumatics1.3
TGMLVyužitie biomateriálov v inžinierstve1.1
TGMMVyužitie elektronických, magnetických, optických materiálov v inžinierstve1.1
TGMPVyužitie polymérov a zloženín v inžinierstve
Pozri tiež: TDCP Plasty a polyméry
1.1
TGMSVyužitie povrchových náterov a filmov v inžinierstve1.1
TGMTTestovanie materiálov
Použite pri deštruktívnom a nedeštruktívnom testovaní
TGPVýrobné inžinierstvo1.3
TGPCPočítačom podporovaná výroba (CAM)
TGPQPriemyselná kontrola kvality
TGPRInžinierstvo spoľahlivosti
TGXInžinierske zručnosti a profesie
Sem zaradiť: výroba nástrojov, zváranie a pod.
1.3
THEnergetické technológie a inžinierstvo
THFTechnológie fosílnych palív
THFGTechnológie plynu
THFPTechnológie ropy
THFSTechnológie tuhých palív
THKJadrová energia a inžinierstvo
THNProcesy prenosu tepla
Class here: refrigeration, industrial air conditioning, heat pumps
Pozri tiež: TNKH Kúrenie, osvetlenie, vetranie
1.3
THRElektrotechnika
THRMElektromotory
THRXZručnosti a profesie v elektrotechnike
THVAlternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie
Class here: tidal and wave energy, osmotic power, marine current power
Pozri tiež: RNU Udržateľnosť
1.4
THVBBiopalivá
Class here: energy from biomass, biogas
1.11.4
THVGGeothermal energy and power
Class here: ground source heat pump technology
1.4
THVHHydropower / waterpower
Class here: hydroelectricity and hydropower, dams, watermills, waterwheels
1.4
THVSSolárna energia
Class here: solar energy, solar panels, photovoltaic panels
1.11.4
THVWVeterná energia
Class here: windmills, wind farms, wind turbines
1.11.4
THYEnergia, výroba, distribúcia a skladovanie energie
Sem zaradiť: elektrické siete a elektrárne; využitie a používanie energie; premena a skladovanie energie vrátane technológií palivových článkov a batérií
1.2
THYCEnergetická účinnosť
TJElektronické a komunikačné inžinierstvo
TJFElektrotechnické inžinierstvo
TJFCElektronika: obvody a komponenty
TJFDElektronické prístroje a materiály
Sem zaradiť: mikroprocesory, čipy, tranzistory, polovodiče, supravodiče a pod.
TJFMAutomatická kontrola v inžinierstve
TJFM1Robotika
TJFNMikrovlnná technológia
TJKKomunikačná technika/telekomunikácie
TJKDRadarová technológia
TJKHSignal processing
Class here: analogue, continuous time, discrete time, nonlinear and statistical signal processing
Pozri tiež: UYS Spracovanie signálov
1.4
TJKRRádiová technológia
TJKSSatelitné komunikačné technológie
TJKTTelefónne technológie
TJKT1Technológia mobilných telefónov
TJKVTelevízna technológia
TJKWTechnológia WAP (bezdrôtový prístupový bod)
TJSSenzory
Pozri tiež: TCBS Biosenzory
1.1
TNStavebníctvo, geodetické práce a výstavba
TNCInžinierske staviteľstvo
TNCBVymeriavanie, stavebný rozpočet
TNCCMechanika zemín a hornín
Pozri tiež: RBGB Sedimentológia a pedológia
TNCESeizmické inžinierstvo
TNCJMosty
TNFVodné stavby
Sem zaradiť: stavby priehrad, nádrží, prístavov a pod.; tiež rekultivácia pôdy a odtokový systém
TNFLProtipovodňové opatrenia
TNHDiaľnice a dopravné inžinierstvo
TNKPozemné staviteľstvo a materiály
Sem zaradiť: konštrukčné a stavebné normy
1.3
TNKABezbariérové ​​stavby a projektovanie stavieb
Sem zaradiť: bezbariérový dizajn a stavba
Pozri tiež: RPC Mestské a komunálne územné plánovanie
1.21.4
TNKEStavebná fyzika a energeticky úsporné stavby1.2
TNKFProtipožiarna ochrana a bezpečnosť
TNKHKúrenie, osvetlenie, vetranie
Pozri tiež: THN Procesy prenosu tepla
TNKPPlánovanie stavby1.2
TNKRSanácia budovy1.2
TNKSBezpečnostné a protipožiarne poplašné systémy
TNKXSnaha o zachovanie budov a stavebného materiálu
TNTStavebnícke zručnosti a profesie
Sem zaradiť: murárske, tesárske, inštalatérske a pokrývačské práce, omietanie, glazovanie
1.4
TQEnvironmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie
Použite kódy TQ* pri technických a praktických aspektoch životného prostredia, znečistení, odpadovom hospodárstve a pod. Použite PNC pri vzdelávaní a výskume
Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie
1.1
TQDMonitorovanie životného prostredia
TQKKontrola znečisťovania
Pozri tiež: RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
TQSSanitárne a komunálne inžinierstvo
TQSRSpracovanie a likvidácia odpadu
Sem zaradiť: likvidácia nebezpečného odpadu a odpadových vôd
Pozri tiež: RNH Odpadové hospodárstvo
TQSWZásobovanie vodou a úprava vôd
Sem zaradiť: čistenie vody a odsoľovanie
Pozri tiež: RNFD Obdobie sucha a zásobovanie vodou
TRDopravné technológie a profesie v dopravných technológiách
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, RPT Dopravné plánovanie a dopravná politika, WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie
TRCAutomobilová technika a technológia a profesie
TRCSZručnosti automechanikov
Pozri tiež: WGCV Údržba vozidiel a manuály k vozidlám
TRCTProfesie v cestnej a nákladnej doprave
TRFŽelezničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve
TRFTProfesie v železničnej doprave
TRLTechnológia stavby lodí a profesie v lodiarstve
TRLDDizajn a architektúra lodí
TRLNNavigovanie a námorníctvo
TRLTNámorné, námornícke a lodné profesie
TRPVzdušná a letecká technika
Class here: unmanned aerial vehicles and drone technology, aeronautical and aerospace engineering, aircraft avionics
1.4
TRPSLetecké zručnosti a pilotovanie
Class here: learning to fly, practical manuals, pilot’s licence
1.3
TRTInteligentné a automatizované dopravné systémy
TTĎalšie technológie a aplikované vedy
TTAZvukové inžinierstvo
TTBAplikovaná optika
TTBFVláknová optika
TTBLLaserová technológia a holografia
TTBMZobrazovacie systémy a technológie
Pozri tiež: MKS* Zobrazovacia diagnostika a podradené kategórie
TTBSSkenovacie systémy a technológie
TTDVedy o vesmíre
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
TTDSAstronautika, kozmonautika
Sem zaradiť: technické aspekty prieskumu vesmíru, napr. dizajn a technológie kozmických lodí
1.2
TTDXObjavovanie vesmíru
Sem zaradiť: vesmírne misie a programy s posádkou a bez posádky, Apollo, Vostok, Sputnik, Voyager a pod.
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
1.2
TTMŽenijné vojsko
TTMWMunícia, technológia zbraní
TTPVýbušniny a pyrotechnika
TTSNámorné inžinierstvo
Sem zaradiť: pobrežné inžinierstvo, sonar a pod.
TTUTechnológie ťažobného priemyslu a banícke inžinierstvo
TTVIné profesijné zamerania v technológiách a iné zamestnania
TTVCProfesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva1.3
TTVC2Catering and food preparation skills and trades
Use for: any work aimed at professionals in the food and drinks industries
1.3
TTVHKadernícke zručnosti1.3
TTVRTradičné remeslá a zručnosti
Sem zaradiť: kováčstvo, pokrývanie slamených/trstinových striech, stavanie múrov nasucho a pod.
Pozri tiež: WFV Vidiecka remeslá
1.4
TTVSSecurity, safety and protection skills / professions
Use for: professional / vocational works for security and safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVTCaretakers, janitors, housekeepers, cleaners and related skills
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, caretaking, custodian skills
1.31.4
TTWAsistenčné technológie
Sem zaradiť: technológie určené na pomoc hendikepovaným ľuďom a umožňujúce ich samostatnosť
1.21.4
TTXTaxidermia (preparovanie zvierat)
TVPoľnohospodárstvo a chov
Pozri tiež: KCVD Poľnohospodárska ekonomika, KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
TVBPoľnohospodárske vedy
TVBPPôdoznalectvo a obhospodárovanie pôdy1.2
TVDAgrotechnika a poľnohospodárske stroje
Pozri tiež: WGCT Traktory a farmárske vozidla: všeobecný záujem
TVDRZavlažovanie
TVFUdržateľné poľnohospodárstvo
TVGEkologické poľnohospodárstvo
TVHChov hospodárskych zvierat
Class here: animal care, livestock farming and management
Pozri tiež: WNF Hospodárske a pracovné zvieratá: všeobecný záujem
1.4
TVHBŠľachtenie zvierat
TVHEEquine Management
Class here: horse breeding, equine sciences
Pozri tiež: SK* Jazdecké a zvieracie športy a športy so zvieratami a podradené kategórie
1.4
TVHFChov mliečneho dobytka
TVHHVčelárstvo
TVHPChov hydiny
TVKAgronómia a rastlinná výroba
TVMDrobné hospodárstvo
TVPBoj proti škodcom
Sem zaradiť: použitia pesticídov a herbicídov v poľnohospodárstve
TVQTropické poľnohospodárstvo: prax a techniky
TVRLesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky
Class here: Arboriculture, tree-planting, tree surgery. Use for: practical or vocational titles about the creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Pozri tiež: KNAL Forestry industry, TDPJ Timber and wood processing
1.4
TVSKomerčné záhradníctvo
Sem zaradiť: zeleninárska farma; pestovanie kvetín
Pozri tiež: WM* Záhradkárstvo a podradené kategórie
TVSHHydroponics / hydroculture1.3
TVSWVinárstvo
TVTAkvakultúra a chov rýb: prax a techniky
TVUUrban farming / urban agriculture
Use with: TVH (Animal husbandry) or other TV* codes as appropriate
1.3
UVýpočtové a informačné technológie
Use all U* codes for: academic, technical, specialist and some general adult titles. DO NOT USE: code ‘U’ itself, but select specific categories from section U*. Use all U* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational educational titles
1.4
UBInformačné technológie: všeobecné témy1.3
UBBHistory of Computing, digital and information technologies1.4
UBHZdravotné a bezpečnostné aspekty IT1.4
UBJEtické a sociálne aspekty IT
Class here: Digital divide, Industry 4.0, Internet of things, smart cities, social technology, smart homes, intelligent environments, etc. Use for: works that look at issues or impacts on society, linked to the uses or changes to society associated with computer, digital or information technologies, the internet
Pozri tiež: JBFV5 Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj, PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť
1.4
UBLPrávne aspekty IT
Class here: legal aspects of open source, copyleft licensing, spamming, net neutrality, internet censorship, all legal aspects of the digital dissemination of information and software. Use for: works that discuss various legal aspects of IT
Pozri tiež: LNQ Právo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
1.4
UBMMaker and hacker culture
Use for: general works on technology-led subcultures
1.3
UBWInternet: všeobecné práce
UDDigitálny životný štýl
Use for: general works, usually aimed at a basic, introductory, non-specialist level or guides to help users make informed choices about digital technologies
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.4
UDASoftvér a aplikácie pre osobnú organizáciu
UDBInternetové príručky a online služby
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDBAE-shopy a e-aukcie
UDBDInternetové vyhľadávanie
UDBGHazard na internete
UDBMOnline financie a investície
UDBRInternetové prehliadače
UDBSSociálne siete1.3
UDBVVirtuálne svety
UDDOnline safety and behaviour1.3
UDFE-mail: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDHČítačky e-kníh, tablety a ďalšie prenosné zariadenia: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDMDigitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDPDigital photography: consumer / user guides
Use for: all consumer/user guides to digital photography. Use with: AJT for general and artistic aspects or UGP for technical works on editing and software such as Photoshop
Pozri tiež: AJT Fotografické zariadenia a techniky: všeobecné, UGP Úprava fotografií a obrázkov
1.4
UDQDigitálne video: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDTMobilné telefóny a smartfóny: ​​spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDVDigitálna TV a mediálne centrá: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDXPočítačové hry/online hry: strategické príručky
UDYSmart home technology and virtual assistants: consumer / guides
Use for: general practical works, usually aimed at a basic, non-specialist, level or guides to help users make informed choices about smart technologies or the internet of things
1.31.4
UFObchodné aplikácie
UFBIntegrované softvérové ​​balíky
Sem zaradiť: Sem zaradiť: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus SmartSuite, OpenOffice a pod.
UFCTabuľkové procesory
Sem zaradiť: Excel, Lotus 1-2-3 a pod.
UFDTextové editory
UFGPrezentačný grafický softvér
UFKÚčtovný softvér
UFLPodnikový softvér
Class here: content management system (CMS), customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP)
1.3
UFLSSAP (systémy, aplikácie a produkty v databázach)
UFMMatematický a štatistický softvér
UFPSoftvér na riadenie projektov (na projektový manažment)
UFSSoftvér na spoluprácu a prácu v skupinách
UGGrafické a digitálne mediálne aplikácie
UGAAccessibility in web and digital design
Class here: accessibility in digital products, accessible digital publishing, Electronic accessibility
1.4
UGBWebová grafika a webový dizajn
UGCPočítačom podporovaný dizajn (CAD)
UGDStolný edičný systém
UGGGame design (návrhárstvo počítačových hier)
Použitie na logické a naratívne aspekty game designu. Pozri AKLF pre umelecký a grafický game design
Pozri tiež: AKLF Umelecké aspekty tvorby počítačových hier
1.3
UGKPočítačová 3D grafika a modelovanie
UGLSoftvér na ilustrácie a kreslenie
UGMDigitálna hudba: profesionálna
UGNDigitálne animácie
UGPÚprava fotografií a obrázkov
UGVDigitálne video: profesionálne
UKPočítačový hardvér
UKCSuperpočítače
UKDMainframe (strediskové počítače) a minipočítače
UKFServery
UKGGridové počítanie a paralelné výpočty
UKLInterrelated smart technologies
Use for: technical or professional works about smart home technologies, interconnected smart devices, internet of things, systems of interrelated computing devices, mechanical and digital machines or objects
1.4
UKMVnorené systémy
UKNSieťové zariadenia
UKPOsobné počítače
UKPCPC (IBM PC kompatibilné počítače)
UKPMMacintosh
UKRÚdržba a opravy
UKSDátové nosiče a periférne zariadenia
UKXUtility (pomocné programy) a nástroje
ULOperačné systémy
ULDOperačné systémy Microsoft (Windows)
ULHOperačné systémy Apple (Mac OS)
Class here: mac OS, use with ULP to indicate iOS
Pozri tiež: ULP Operačné systémy príručných počítačov
1.3
ULJOpen-source (otvorené) operačné systémy a iné operačné systémy
ULJLLinux1.2
ULPOperačné systémy príručných počítačov
Class here: Android, iOS, Blackberry, Tizen. Use for: mobile OS for phones, tablets and smart watches
Pozri tiež: ULD Operačné systémy Microsoft (Windows), ULH Operačné systémy Apple (Mac OS)
1.3
ULQOperačné systémy počítačov mainframe (strediskových počítačov) IBM
ULROperačné systémy reálneho času
UMPočítačové programovanie/softvérové ​​inžinierstvo
UMAProgramovacie techniky
UMBAlgoritmy a dátové štruktúry
UMCPrekladače a interpretre
UMFAgilné programovanie
UMGAspektovo orientované programovanie (AOP)
UMHExtrémne programovanie
UMJFunkcionálne programovanie
UMKVývoj a programovanie hier
UMKB2D grafika: programovanie hier
UMKC3D grafika: programovanie hier
UMKLLevel dizajn (návrhy herných levelov): programovanie hier
UMLGrafické programovanie
UMNObjektovo orientované programovanie (OOP)
UMPProgramovanie v nástrojoch Microsoft
UMPNProgramovanie v nástrojoch .Net
UMPWProgramovanie v nástrojoch Windows
UMQProgramovanie v nástrojoch Macintosh
UMRSieťové programovanie
UMSProgramovanie pre mobilné a príručné zariadenia/programovanie aplikácií
UMTProgramovanie databázových aplikácií
UMWProgramovanie webových stránok
UMWSWebové služby
UMXProgramovacie a skriptovacie jazyky: všeobecne
UMZSoftvérové ​​inžinierstvo
UMZLJednotný modelovací jazyk (UML)
UMZTTestovanie a verifikácia softvéru
UMZWObjektovo orientované softvérové ​​inžinierstvo
UNDatabázy
UNADizajn a teória databáz
UNANNoSQL databases
Class here: Non-relational databases
1.3
UNARRelačné databázy
UNCUchovávanie a analýza dát
Class here: infographics, data visualisation, big data, data sets, data analytics, data science
Pozri tiež: GPH Analýza údajov: všeobecne
1.4
UNDDátový sklad
UNFHĺbková analýza dát (vyťažovanie dát)
UNHVyhľadávanie informácií
UNJObjektovo orientované databázy
UNKDistribuované databázy
UNKDDistributed ledgers
Class here: blockchain, cryptocurrencies
1.3
UNKPPeer-to-peer networks
Class here: BitTorrent, Freenet
1.3
UNNDatabáza a web
UNSDatabázový softvér
Sem zaradiť: Oracle, Access, SQL a pod.
UPPractical applications of information technology
Class here: maker guides, home automation etc
1.3
UQPočítačové certifikáty
UQFPočítačový certifikát: Microsoft
UQJPočítačový certifikát: Cisco
UQLPočítačový certifikát: ECDL
UQRPočítačový certifikát: CompTia
UQTPočítačový certifikát: CLAiT
URPočítačová bezpečnosť
URDOchrana súkromia a údajov
URHPočítačové podvody a hacking
URJPočítačové vírusy, trójske kone a červy
URQFirewally
URSSpam
URWSpyware
URYŠifrovanie dát
Pozri tiež: GPJ Teória kódovania a kryptológie
UTPočítačové siete a komunikácia
UTCVýpočtové mračno (cloud computing)
UTDSieť klient – server
UTESpráva systému
UTFSpráva sietí
UTFBZálohovanie a obnovenie údajov v počítačových systémoch
UTGGridové počítanie
UTMElektronická pošta (e-mail): profesionálne
UTNZabezpečenie siete
UTPSieťové štandardy a protokoly
UTRDistribuované systémy
UTSSieťové balíky
UTVVirtualizácia
UTWWAP (bezdrôtový prístupový bod): sieťovanie a aplikácie
UTXEDI (elektronická výmena dát)
UXAplikované výpočty
Class here: Digital research and techniques, application of artificial intelligence, ‘big data’ analysis or computational tools and methods to traditional disciplines and across society
Pozri tiež: PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika, MBF Zdravotnícka a medicínska informatika
1.4
UXAPočítačové aplikácie v umení a humanitných vedách
UXJPočítačové aplikácie v sociálnych a behaviorálnych vedách
Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá
UXTPočítačové aplikácie v priemysle a technológiách1.1
UYInformatika
UYATeória algoritmov
UYAMMatematika pre informatikov
UYDSystémová analýza a systémový dizajn
UYFArchitektúra počítača a logic dizajn
UYFLJazyky symbolických inštrukcií
UYFPMultitasking
UYMPočítačové modelovanie a simulácie
UYQUmelá inteligencia
Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá
UYQEExpertné systémy/systémy založené na vedomostiach
UYQLPrirodzený jazyk a strojový preklad
UYQMStrojové učenie
Class here: deep learning
1.3
UYQNNeurónové siete a fuzzy systémy
UYQPRozpoznávanie vzorov
UYQSRozpoznávanie reči
UYQVPočítačové videnie
UYSSpracovanie signálov1.4
UYTSpracovanie obrazu
UYUSpracovanie zvuku
UYVVirtuálna realita
UYWAugmented reality (AR)1.3
UYXQuantum computing and information
Class here: Quantum information science
1.4
UYZInterakcia človek – počítač
UYZFVizualizácia informácií
UYZGDizajn používateľského rozhrania a použiteľnosť
UYZMInformačná architektúra
VZdravie, vzťahy a osobný rozvoj
Use all V* codes for: general adult titles. DO NOT USE: code ‘V’ itself, but select specific categories from section V*. Use all V* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular INTEREST 5* Qualifiers. Prefer: codes from C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for specialist works
1.4
VFRodina a zdravie
Použite kódy VF* pri populárnych prácach pre bežných čitateľov; kódy zo sekcie J, M a pod. preferujte pri odborných a akademických prácach
VFBOsobná bezpečnosť
VFDPopulárna medicína a zdravie
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body
1.4
VFDFPrvá pomoc doma
VFDJZdravie detí
VFDMZdravie mužov
Class here: andropause, prostate issues, etc
1.3
VFDWZdravie žien
VFDW2Menopause1.3
VFGDomáce ošetrovanie a domáca starostlivosť
Use for: popular works that give practical advice on caring and looking after people at home
Pozri tiež: MQC* Ošetrovateľstvo a podradené kategórie
1.4
VFJAko na osobné problémy
Use for: general works meant for a non-professional audience, or works that explore or explain how to deal or cope with these topics or give practical advice. Use with: other codes as appropriate, for example F* codes for novels that use these topics as themes or 5L* codes when the topic covers a particular age group
1.4
VFJBAko na choroby a konkrétne ochorenia
Pri konkrétnych zdravotných problémoch možno použiť pred kódom M*, ak taký kód existuje
1.3
VFJB1Ako na alergie, vrátane potravinových alergií
VFJB2Ako na problémy s chrbtom1.2
VFJB3Coping with cancer1.3
VFJB4Coping with heart conditions1.3
VFJB5Coping with diabetes1.3
VFJB6Coping with Alzheimer’s and dementia1.3
VFJB7Coping with headaches and migraines1.4
VFJB9Coping with chronic or long-term illness or conditions
Use for: works giving advice about living with or coping with or caring of people with chronic or long-term conditions
1.4
VFJDAko zvládnuť zdravotné postihnutie
Use for: practical advice for people with disabilities, a person who is living with a particular physical or sensory impairment. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
VFJGAko na starnutie
Use for: practical advice for growing older, dealing with topics or issues linked to ageing. Use with: 5LK* codes as appropriate
1.4
VFJHCoping with body image issues
Class here: body positivity, body negativity, body shaming, muscle dysmorphia etc
1.4
VFJJAko na poruchy príjmu potravy
Class here: anorexia, bulimia
1.3
VFJKAko na problémy s drogami a alkoholom
Class here: substance abuse
1.3
VFJLCoping with addiction
Use for: addictions not covered by other codes
1.3
VFJMAko sa vyrovnať so zneužívaním
VFJNCoping with bullying, coercion and harassment
Use for: works that give advice on dealing with social media trolling, cyberbullying, intimidation, mobbing, workplace harassment, coercion, stalking and threatening or controlling behaviour
1.4
VFJPAko na úzkosť, fóbiu a iné mentálne problémy
Class here: panic attacks, OCD
1.3
VFJQCoping with mental health issues
Use for: general mental health and other issues not covered elsewhere
1.3
VFJQ1Coping with depression and other mood disorders1.3
VFJQ2Coping with self-harm1.4
VFJRCoping with neurodevelopmental issues1.3
VFJR1Coping with autism / Asperger’s
Class here: autism spectrum disorders
1.3
VFJR2Coping with ADHD
Class here: attention deficit hyperactivity disorder
1.3
VFJR3Coping with dyslexia and learning difficulties
Class here: dyscalculia, dysgraphia
1.3
VFJR4Coping with communication difficulties
Class here: stuttering, speech disorders
1.3
VFJSAko zvládnuť stres
Class here: coping with a crisis
1.4
VFJTCoping with loneliness / solitude1.3
VFJVCoping with sleep problems
Class here: how to sleep well
1.3
VFJXAko sa vyrovnať so smrťou a stratou blízkeho
Class here: funerals, memorials, grief and loss
Pozri tiež: JHBZ Sociológia: smrť a umieranie
1.3
VFJX1Ako sa vyrovnať so samovraždou blízkeho človeka1.2
VFLAko prestať fajčiť
VFMKondícia a strava
VFMDDiéty a stravovanie
Use for: general works about good nutrition, food and health guides, as well as works on specific diets for health or weight loss. Use with: WB* codes for diets linked to particular foods, e.g. WBJK for a plant based (vegan) diet
Pozri tiež: WBH Zdravé varenie a varenie z nespracovaných potravín
1.4
VFMGCvičenie a knihy o cvičení
Class here: Pilates, aerobics, stretching, Zumba, spinning, circuit training, cross-training, keep fit, CrossFit, cardio, etc. Use with: S* codes if fitness regime or workout linked to a particular sport
1.4
VFMG1Joga ako cvičenie
Pozri tiež: QDHC2 Yoga (as a philosophy)
1.3
VFMG2Weight training
Class here: strength training
Pozri tiež: SHP Vzpieranie
1.3
VFMSMasáže
Pozri tiež: VXHJ Reflexológia
VFVRodina a vzťahy: rady a otázky
Use for: works giving advice about topics and issues for different types of relationships within families or social groups, not covered by more specific codes
Pozri tiež: JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne, JHBK Sociológia: rodina a vzťahy, WQY Rodinná história, pátranie po predkoch
1.4
VFVCSex a sexualita: rady a otázky
Sem zaradiť: sexuálne príručky
Pozri tiež: JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne, JMU Psychológia: sexuálne správanie
VFVGRandenie, vzťahy, spoločné bývanie a manželstvo: rady
Use for: works on advice or practical guides to different types or aspects of intimate relationships, such as, love, romance, fidelity, monogamous relationships, living apart together, adultery, infidelity, moving in together, jealousy, routine, polyamory, non-monogamy, casual dating
Pozri tiež: WJW Svadby, svadobné plánovače
1.4
VFVJNedobrovoľne bezdetní: rady a otázky
Class here: infertility
1.3
VFVKAdopcia a pestúnska starostlivosť: rady a otázky
VFVMSingle životný štýl: rady a otázky
Sem zaradiť: rady o živote bez partnera
1.21.4
VFVNRelationships: friends / peer groups
Class here: advice on making friends, friendships, relationships within peer groups, social networks, social groups, etc
1.4
VFVSOdlúčenie a rozvod: rady a otázky
VFVXMedzigeneračné vzťahy: rady a otázky
Sem zaradiť: vzťah matka – dcéra, starý rodič – vnúča a pod.
1.4
VFXRodičovstvo: rady a otázky
Class here: advice for mothers or fathers, grandparenting advice, advice on discipline, etc
1.4
VFXBTehotenstvo, pôrod a starostlivosť o dieťa: rady a otázky
VFXB1Výber mena: sprievodca pre rodičov
VFXCStarostlivosť o deti a výchova: rady pre rodičov
Use with: 5L* values from INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.3
VFXC1Tínedžeri: rady pre rodičov
VSMotivačné, self-help knihy a osobný rozvoj
Použite kódy VS* pri populárnych dielach pre bežných čitateľov; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií C, J, K, L, Q, R atď.
1.3
VSAPractical advice: Life hacks / handy tips
Use for: collections of useful and practical tips, often across different subjects, about making life a bit easier. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
VSBOsobné financie
Class here: managing your money, income, household budget
1.3
VSCRady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
Class here: presentation skills. Use for: practical advice for improving work-related skills and competencies, being successful professionally, advancing your career, navigating the workplace. Use with: 4CP* codes for preparation for professional tests, or exams, and with other subject codes for sector-specific advice
1.4
VSCBJob hunting / changing careers
Class here: CVs, resumes, cover letters, interview techniques, employment rights, dealing with job loss, job applications, passing recruitment tests. Use for: general works about the techniques of looking for and getting a job
1.31.4
VSDZákony, občianstvo a práva pre laikov
VSFVodičské zručnosti a šoférovanie
Sem zaradiť: učebnice a študijné pomôcky pre šoférov a autoškoly
1.3
VSGRady spotrebiteľom
Pozri tiež: WJS Sprievodca nakupovaním
VSHBývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
Pozri tiež: WK* Údržba domova a domu a podradené kategórie
VSKRady v oblasti vzdelávania
Pozri tiež: JN* Vzdelávanie a podradené kategórie
VSKBStudent life
Class here: practical guides to going away to study, life on campus, surviving as a student
1.3
VSLPríručky a manuály gramotnosti dospelých
Pozri tiež: CFC Gramotnosť
VSNPríručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
VSPPopulárna psychológia
Pozri tiež: QDX Populárna filozofia
VSPDSati (všímavosť)
Sem zaradiť: terapia založená na meditácii a s ňou súvisiacich prístupoch
1.2
VSPMAsertivita, motivácia a sebaúcta1.3
VSPPPersonality traits
Class here: personality tests, extroverts, introverts, empaths, highly sensitive persons, highly gifted persons etc. Use for: works aimed at a general audience that explore different personality traits and types
Pozri tiež: JMS Psychológia: (bytostné) ja, ego, identita, osobnosť
1.4
VSPTZlepšovanie pamäti a spôsoby a metódy uvažovania
Sem zaradiť: Sem zaradiť: IQ testy a pod. na samotestovanie
1.4
VSPXNeurolingvistické programovanie (NLP)
VSROdchod do dôchodku
Pozri tiež: KFFP Dôchodky
VSSSoft skills a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi
Sem zaradiť: rady o zvládaní sociálnych situácií
1.21.4
VSWŽivot a práca v iných krajinách: praktické rady
VSYSurvivalism / Preparing for emergencies
Class here: disaster manuals, preppers’ guides. Use for: practical guides for preparing for possible disruptions, disasters (natural and man-made), emergencies or crises
1.4
VSZSebestačnosť a ekologický životný štýl
Class here: Ethical, low carbon, plastic-free, low-impact lifestyles, simple living. Use for: practical advice, tips or suggestions for living a sustainable lifestyle
Pozri tiež: RNU Udržateľnosť
1.4
VXMyseľ, telo, duša
Použite kódy VF* iba pri prácach o jednote mysle, tela a duše určených bežným čitateľom; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcie J, M, Q a pod.
VXAMyseľ, telo, duša: úvahy a prax
VXFPredpovedanie budúcnosti a veštenie
VXFAAstrológia
VXFA1Hviezdne znamenia a horoskopy
VXFCVykladanie/veštenie z karát
VXFC1Tarot
VXFDI-ťing (Kniha premien)
VXFGGrafológia
VXFJVeštenie z fyzických znakov1.2
VXFJ1Veštenie z ruky, chiromantia
Sem zaradiť: chirológia
1.2
VXFJ2Frenológia a fyziognómia1.2
VXFNNumerológia
VXFTJasnovidectvo a jasnozrivosť
VXHDoplnková (podporná) liečba, terapia a zdravie
Sem zaradiť: naturopatia (prírodná liečba)
Pozri tiež: MX* Alternatívna medicína a podradené kategórie
1.4
VXHAAkupunktúra1.1
VXHCAromaterapia a esenciálne oleje
VXHFNature therapy
Class here: Ecotherapy, horticultural therapy. Use for: popular approaches. Prefer: JM* Psychology codes for more academic approaches
Pozri tiež: MQT Pracovná terapia
1.3
VXHHHomeopatia
VXHJReflexológia
Pozri tiež: VFMS Masáže
VXHKReiki
VXHTTradičná medicína a bylinné lieky
Sem zaradiť: práce o čínskej medicíne, ajurvédskej terapii a pod. pre širokú verejnosť. Použite s príslušným kvalifikátorom MIESTA
1.4
VXKEnergie Zeme
Sem zaradiť: prútikárstvo, energetické línie (ley lines)
1.11.4
VXMMyseľ, telo, duša: meditácia a vizualizácia
VXNSny a ich výklad
Pozri tiež: JMT Psychológia: stavy vedomia
VXPNadprirodzené sily a paranormálne javy
Sem zaradiť: MZV (mimozmyslové vnímanie), príbehy o telepatii, telekinéze a pod.
Pozri tiež: JMX Parapsychologické štúdiá
VXPCKryštály a farebná terapia
VXPHČakry, aura a spirituálna energia
VXPJAstrálne cestovanie a mimotelové skúsenosti
VXPRPosmrtný život, reinkarnácia a minulé životy
VXPSDuchovní sprievodcovia, anjeli a komunikácia s duchmi
VXQNevysvetliteľné/paranormálne javy
VXQBUFO a mimozemské bytosti
VXQGDuchovia a poltergeisti
VXQMMonštrá a legendárne bytosti
Class here: things such as giants, goblins, golems, griffins, mermaids, ogres, trolls, unicorns, yetis, bigfoot, etc. Use for: popular works about fabulous creatures. Use all VXQM* codes with: F* codes for stories that feature one of these creatures. Prefer: JBGB or QR* codes for more academic studies
Pozri tiež: JBGB Folklór, mýty a legendy
1.4
VXQM1Mythical creatures: Dragons
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.3
VXQM2Mythical creatures: Vampires, werewolves and other shapeshifters
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.3
VXQM3Mythical creatures: Zombies and the undead
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.3
VXQM4Mythical creatures: Fairies, elves and similar folk
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.4
VXVFeng Shui a prístupy k dizajnu a štýlu obytných priestorov
Sem zaradiť: vástu šástra
1.2
VXWMysticizmus, mágia a okultizmus
Použite kódy VXV* pri populárnych prácach o okultizme; preferujte kódy QRY* pri serióznych a akademických prácach
Pozri tiež: QRYX* Okultné štúdiá a podradené kategórie
VXWKKabala: diela pre širokú verejnosť
Pozri tiež: QRVK2 Mysticizmus
VXWMMágia, kúzla a alchýmia
VXWSŠamanizmus, pohanstvo a druidizmus
Pozri tiež: QRS Staroveké náboženstvá a mytológie
VXWTČarodejníctvo a wicca
Class here: Wiccans, Modern or Pagan witchcraft
Pozri tiež: QRYX5 Čarodejníctvo
1.4
WŽivotný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WBKulinárske umenie/jedlo a pitie a pod.
Class here: gastronomy, general works on food, cookery or drinks. Use all WB* codes with: NHTB for the history of food or any historical aspects of drinks, food or cookery or with JBCC4 for examinations of foodstuffs in culture and society
Pozri tiež: JBCC4 Kultúrne štúdiá: jedlo a spoločnosť
1.4
WBAVšeobecné varenie, pečenie a recepty
WBACComfort food and food nostalgia1.3
WBBKuchárky televíznych/celebritných šéfkuchárov
Sem zaradiť: kuchárske knihy, ktoré vznikli na základe televíznych programov, recepty z konkrétnych reštaurácií a pod.
WBCVarenie pre jedného
WBDVarenie lacných jedál
WBFRýchle a jednoduché varenie1.3
WBHZdravé varenie a varenie z nespracovaných potravín
WBHSVarenie pri diétach a stravovacích obmedzeniach a zdravotných ťažkostiach
Use with: VF* or M* codes as appropriate
1.3
WBJVegetariánska kuchyňa
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of meat free diets
1.4
WBJKVegánska kuchyňa
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of plant based diets
1.4
WBKOrganic food / organic cookery1.3
WBNNárodná a regionálna kuchyňa
Zadajte tiež príslušný kvalifikátor MIESTA
1.4
WBNBStreet food1.3
WBQVarenie s deťmi a pre deti1.3
WBRVarenie na večierky a párty
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
WBSVarenie so špeciálnymi prístrojmi
Sem zaradiť: varenie v mikrovlnnej rúre, wok, barbecue a pod.
1.3
WBTVarenie a pečenie podľa ingrediencií1.3
WBTBVarenie a pečenie: mäso a divina1.3
WBTCVarenie a pečenie: kuracie mäso a hydina1.3
WBTFVarenie a pečenie: ryby a morské plody1.3
WBTHVarenie a pečenie: bylinky a koreniny1.3
WBTJVarenie a pečenie: ryža a obilniny
Class here: beans, peanuts, soy, oats, lentils
1.3
WBTMVarenie a pečenie: ovocie a zelenina1.3
WBTPVarenie a pečenie: cestoviny1.3
WBTRVarenie a pečenie: mliečne výrobky1.3
WBTXVarenie a pečenie: čokoláda1.3
WBVPríprava jedál a chodov
WBVDPríprava jedál a chodov: polievky a predjedlá
Class here: dips, appetizers, finger food
1.3
WBVGPríprava jedál a chodov: šaláty a zelenina
WBVHCookery dishes and courses: sauces
Class here: salsa, marinades, condiments, dressings
1.3
WBVMPríprava jedál a chodov: hlavné chody
WBVQPríprava jedál a chodov: dezerty
WBVSPečenie, chlieb, koláče a torty
Class here: pies, tarts, pastries, Use for: general works on baking or titles that cover different types of baked goods
1.4
WBVS1Torty a zdobenie tort, polevy a cukrárske umenie
Use for: making and baking of all types of cakes, as well as decorations
1.11.4
WBVS2Breads and bread making1.4
WBWKulinárske umenie: zaváranie a mrazenie
Class here: chutneys, jams, pickles
1.3
WBXJedlo a pitie: nápoje
WBXDJedlo a pitie: alkoholické nápoje
WBXD1Jedlo a pitie: víno
Class here: home winemaking, wine tasting
1.4
WBXD2Jedlo a pitie: pivo
Class here: home brewing
1.4
WBXD3Jedlo a pitie: tvrdý alkohol a kokteily1.4
WBXNJedlo a pitie: nealkoholické nápoje
WBXN1Tea and coffee
Class here: Tea Culture, Coffee Culture. Use for: works about the types of and preparation of these beverages, the ceremonies or rituals associated with them. Use with: other categories for works about trade of, history of, traditions associated with, works about health benefits etc
1.31.4
WBXN12Tea Ceremony
Class here: Way of the tea, chadō or sadō (Japanese Tea Ceremony)
1.4
WBXN3Juices and smoothies1.3
WBZCigary a fajčenie
Pozri tiež: VFL Ako prestať fajčiť
WCStarožitnosti a zberateľské predmety
Use all WC* codes for: titles about the objects themselves, as well as collecting them
1.4
WCBStarožitnosti a zberateľské predmety: nákupní sprievodcovia
Sem zaradiť: sprievodcovia cenami, sprievodcovia aukciami, oceňovaním a pod.; použite podľa potreby s ďalším kódom WC*, ktorý označuje druhy položiek
Pozri tiež: UDBA E-shopy a e-aukcie
1.4
WCCStarostlivosť o starožitnosti a ich reštaurovanie
WCFZberateľské mince, bankovky, medaily, pečate (numizmatika)
Class here: collecting seals, numismatics
1.3
WCGZberateľské známky, filatelia
WCJStarožitné hodiny, hodinky, hracie skrinky a automaty1.4
WCJBWatches
Class here: wristwatches. Use for: collecting watches, watches as fashion objects, as luxury objects, yearbooks of watches, etc
1.4
WCKMilitárie, zbrane a brnenia
WCLStarožitný nábytok/zberateľstvo nábytku
Use with: WCC for restoring antique furniture
1.4
WCNStarožitnosti a zberateľské predmety: keramika a sklo1.4
WCNCAntiques, vintage and collectables: ceramics, porcelain and pottery
Class here: collecting china
1.31.4
WCNGAntiques, vintage and collectables: glass
Class here: collecting bottles
1.31.4
WCPStarožitnosti a zberateľské predmety: šperky1.4
WCRStarožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky)1.4
WCRBAntiques, vintage and collectables: buttons, badges, pins and related small items1.31.4
WCSStarožitnosti a zberateľské predmety: knihy, rukopisy, pohľadnice, plagáty a tlačoviny
Sem zaradiť: cigaretové karty, programy, pohľadnice, komiksy, autogramy, fotografie, telefónne karty a pod.
1.4
WCTStarožitnosti a zberateľské predmety: športové memorabílie1.4
WCUStarožitnosti a zberateľské predmety: obrazy, reprodukcie a mapy1.4
WCVStarožitnosti a zberateľské predmety: koberce, rohože a textílie1.4
WCVBAntiques, vintage and collectables: clothing and accessories1.4
WCWStarožitnosti a zberateľské predmety: hračky, hry, bábiky a modely
Class here: teddy bears
1.4
WCXStarožitnosti a zberateľské predmety: vedecké a hudobné nástroje1.4
WCXMStarožitnosti a zberateľské predmety: hudobné nástroje1.21.4
WCXSStarožitnosti a zberateľské predmety: vedecké prístroje1.21.4
WDZáľuby, kvízy a hry
WDHZáľuby
Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
WDHBModelárstvo a modely
Class here: miniature figurines, military models, toy soldiers, gaming figurines, scale modelling
1.21.4
WDHMModely železníc
WDHRRádiom ovládané modely
Class here: model aircraft, model cars, model boats, drones etc
1.4
WDHWRole-playing (hry na hrdinov), vojnové hry a fantasy športy
Class here: wargaming, miniature games, Dungeons and Dragons style role playing games
Pozri tiež: FYW Fiction: special features: game-related
1.4
WDJ3D obrazy a optické ilúzie
WDKHádanky a kvízy
Class here: brainteasers, lateral thinking puzzles, logic tests, memory games, guessing games, jigsaw puzzles. Use for: works that set any form of conundrum or puzzle to solve, or questions to answer
1.4
WDKCKrížovky
Class here: Scrabble dictionaries, wordlists, letter arrangement games, semantic games, language games
1.4
WDKNSudoku a číselné hlavolamy
Class here: number games
1.4
WDKXVedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami
Class here: General knowledge quizzes, ‘pub quiz’ questions. Use with: other subject codes for quizzes about a specific subject as appropriate
Pozri tiež: GBD Miscellanies and compendia
1.4
WDMHry na hranie vnútri
Use for: works on any sort of game generally played inside, including party games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, dice games
Pozri tiež: UDX Počítačové hry/online hry: strategické príručky
1.4
WDMCKartové hry
Class here: Solitaire, Patience, trading card games. Use for: any type of game using any sort of playing card
1.4
WDMC1Kartové hry: bridž
WDMC2Kartové hry: poker
WDMGDoskové hry
Class here: mahjong. Use for: any type of board game, either abstract or themed, traditional games, German-style board games, Amerigames etc
1.4
WDMG1Doskové hry: šach
Use for: works on chess and all its variants
1.4
WDMG2Board games: Shogi1.4
WDMG3Board games: Go1.4
WDPHazardné hry: teórie a metódy
Pozri tiež: UDBG Hazard na internete
WFRučné práce, dekoratívne umenie a remeslá
Použite kódy WF* pri praktických prístupoch, návodoch a inštruktážach a prístupoch pre zanietencov a nadšencov; podľa potreby preferujte kódy zo sekcie A pri dejinách umenia a kritických prístupoch
Pozri tiež: AFT Dekoratívne umenie
1.4
WFAPríručky o maľovaní a umení
Pozri tiež: AGZ Výtvarné techniky a princípy
1.4
WFBRučné práce a textilné umenie
Class here: books of patterns and designs
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
1.4
WFBCVyšívanie
Sem zaradiť: krížikový steh, výšivka na plátne, vyšívanie gobelínov, a pod.
WFBLČipka a paličkovanie
WFBQVýroba prešívaných diek, patchwork a nášivky
WFBSPletenie a háčkovanie
WFBS1Pletenie1.2
WFBS2Háčkovanie1.2
WFBVFarbenie tkanín
Sem zaradiť: batika a batikovaná látka
WFBWŠitie1.2
WFCDrhanie, viazanie uzlíkov a technika makramé (viazačka)
WFDLeather crafts and Leatherworking1.4
WFFVýroba kobercov a rohoží
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
WFGPradenie a tkanie
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
WFHHračky: tvorba a zdobenie
Vrátane mäkkých hračiek, bábik, domčekov pre bábiky a pod.
WFJŠperky a korálkovanie
Pozri tiež: AFKG Drahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
WFKDekoratívne úpravy povrchov
Sem zaradiť: dekupáž (tzv. servítková metóda)
WFNHrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
Pozri tiež: AFP Keramika a sklo: umelecké diela
WFPDekoratívne umelecké kováčstvo
WFQDekoratívne stolárske práce
Sem zaradiť: výroba dekoratívnych krabičiek, rámovanie
WFSRezba a modelovanie, formovanie a odlievanie
Sem zaradiť: drevorezba, práca s živicou a sadrou, tvorenie z cesta, výroba sviečok a pod.
Pozri tiež: AFKC Rezby: umelecké diela
WFTRemeslá spojené s knihami a papierom
Sem zaradiť: výroba papiera, kníhviazačstvo, výroba blahoželaní, scrapbooking (výroba fotoalbumov) a pod.
Pozri tiež: AKH Grafická úprava kníh
1.3
WFTMOrigami a tvorba z papiera
WFUKaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
Pozri tiež: AKD Typografia a lettering
WFVVidiecka remeslá
Pozri tiež: AFT Dekoratívne umenie
WFWAranžovanie kvetov a floristika
Class here: floral design, language of flowers
1.4
WFXMaľovanky a knihy s úlohami pre dospelých
WGDoprava: všeobecný záujem
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
WGCCestné a motorové vozidlá: všeobecný záujem
Pozri tiež: TRCT Profesie v cestnej a nákladnej doprave
WGCBOsobné automobily: všeobecný záujem
WGCFAutobusy, električky a úžitkové vozidlá: všeobecný záujem
WGCKMotocykle: všeobecný záujem
WGCQRoad and motor vehicles: Camper vans, Recreational vehicles1.3
WGCTTraktory a farmárske vozidla: všeobecný záujem
Pozri tiež: TVD Agrotechnika a poľnohospodárske stroje
WGCVÚdržba vozidiel a manuály k vozidlám
Pozri tiež: TRCS Zručnosti automechanikov
WGDBicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
Pozri tiež: SMQ Cyklistické preteky, SZD Cyklistika: všeobecne a cykloturistika
WGFVlaky a železnice: všeobecný záujem
Class here: company histories, maps and atlases, general works on railways
Pozri tiež: TRF* Železničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve a podradené kategórie
1.3
WGFDLocomotives and rolling stock
Class here: steam, diesel or electric locomotives, wagons, carriages etc
1.3
WGFLŽelezničná mestská doprava
Sem zaradiť: podzemné a ľahké koľajové systémy (metro, podzemná dráha a pod.), električky, jednokoľajky, akýkoľvek mestský prepravný alebo dopravný systém na báze pevných koľají
1.2
WGGLode a člny: všeobecný záujem
Sem zaradiť: vnútrozemské vodné cesty a zaoceánske plavidlá
Pozri tiež: NHTM Námorná história, SPN* Člnkovanie a podradené kategórie
1.3
WGGBBoats
Class here: rowing boats, narrowboats, barges, luxury yachts, houseboats. Use for: boats designed primarily for inland waterways or coastal waters
1.3
WGGDShips: Liners and other ocean-going vessels
Class here: cruise ships, sailing ships, tall ships. Use for: the history of these ships, the companies, larger ocean-going vessels etc
1.3
WGGPShips and boats: certification and licences
Class here: certification for driving small powered boats, amateur sailing qualifications etc
Pozri tiež: TRLN Navigovanie a námorníctvo, TRLT Námorné, námornícke a lodné profesie
1.3
WGGVStavba člnov a ich údržba
Pozri tiež: TRL* Technológia stavby lodí a profesie v lodiarstve a podradené kategórie
WGMLietadlá: všeobecný záujem
Class here: commercial aircraft, airlines, airports
Pozri tiež: TRP* Vzdušná a letecká technika a podradené kategórie
1.3
WHHumor
Pozri tiež: XY Kreslené seriály
WHGHumor a televízia
WHJVtipy a hádanky
WHLHumor založený na slangu a dialekte
WHPParódia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
WHXZbierky a antológie humoru
WJSprievodca životným a osobným štýlom
WJFSprievodca módou a štýlom
WJHKozmetika, vlasy a krása
Class here: spa treatments, makeup, skin care, hairstyling, beauty therapies, salon skills, personal grooming
Pozri tiež: TTVH Kadernícke zručnosti, VFM Kondícia a strava, YPWC5 Educational: Hairdressing, salon and beauty therapy skills
1.4
WJJPerfume and incense
Class here: fragrances
1.4
WJKSprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
Pozri tiež: AMR Architektúra: interiérový dizajn
WJSSprievodca nakupovaním
Pozri tiež: UDBA E-shopy a e-aukcie, VSG Rady spotrebiteľom
WJWSvadby, svadobné plánovače
WJXVečierky, etiketa a zábava
WJXCSpôsoby (správanie)/vystupovanie na verejnosti: príručky a rady
Class here: customary codes of polite behaviour, protocols, etiquette and interaction with others, forms and ways of addressing others, advice to avoid rudeness or causing offence, cross-cultural advice
1.4
WJXFTable settings and arts of the table1.3
WJYTraditional rituals and ceremonies
Class here: Japanese arts of refinement, ceremonies of welcome, bread and salt greetings, Use for: popular works about commonplace, traditional rituals and ceremonies and associated etiquettes, customs or codified conduct, often associated with daily life. Use with: other subject codes to indicate the nature of the ceremony, for example, WBXN12 for a Japanese traditional tea ceremony (Chadō), or WFW for Ikebana (Kadō) or WJJ for the Way of Fragrance (Kōdō)
Pozri tiež: JBCC6 Kultúrne štúdiá: zvyky a tradície
1.4
WKÚdržba domova a domu
Pozri tiež: TTVT Caretakers, janitors, housekeepers, cleaners and related skills, VSH Bývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
WKDPre domácich majstrov: všeobecne
WKDMPre domácich majstrov: príručky o údržbe domu
WKDWPre domácich majstrov: tesárstvo a práca s drevom
WKHRady pre domácnosť
Class here: home economics, household cleaning tips, decluttering, organising the home
1.4
WKRRekonštrukcia a prístavba domova
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
WKUExteriér domu: dizajn a údržba
WMZáhradkárstvo
Pozri tiež: TVS Komerčné záhradníctvo
WMBZáhrady (popisy, história a pod.)
WMDZáhradný dizajn a plánovanie
WMFSkleníky, zimné záhrady, terasy
WMPZáhradkárstvo: rastliny a pestovanie: príručky
Sem zaradiť: pestovanie kvetín, ovocia a zeleniny, byliniek, sukulentov a kaktusov, izbových rastlín, kríkov a stromov
1.3
WMPCGardening: flowers and ornamental plants1.3
WMPFGardening: fruit and vegetable1.3
WMPSGardening: trees and shrubs1.3
WMPYGardening: pests and diseases1.3
WMQŠpecializované záhradnícke metódy
WMQBŠpecializované záhradnícke metódy: bonsaj1.3
WMQFOrganické záhradkárstvo
WMQLZáhradná architektúra
WMQNPrírodná a divoká záhrada
WMQPZáhradkárstvo s lokálnymi rastlinami
WMQRPestovanie v kvetináčoch
Use for: titles about growing plants in pots, tubs, baskets, etc indoors or outdoors
1.3
WMQR1Indoor gardening1.3
WMQWVodné záhrady, jazierka
WMTZáhradkárske kolónie
Pozri tiež: TVM Drobné hospodárstvo, TVU Urban farming / urban agriculture
1.3
WNPríroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNADinosaury a praveký svet: všeobecný záujem
Pozri tiež: RBX Paleontológia
WNCZvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSV* Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi a podradené kategórie
WNCBZvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVJ Zoológia: vtáky (ornitológia)
WNCFZvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVM Zoológia: cicavce
WNCKZvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVF Zoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
WNCNZvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
WNCSZvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia, PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia), PSVM2 Zoológia: morské a sladkovodné cicavce
WNCS1Život v moriach a na pobreží: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPM Morská biológia
WNCS2Život v sladkých vodách: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPF Sladkovodná biológia
WNDVidiek, život na vidieku: všeobecný záujem
WNFHospodárske a pracovné zvieratá: všeobecný záujem
Class here: titles about working or service dogs
Pozri tiež: TVH Chov hospodárskych zvierat
1.3
WNGDomáce zvieratá a miláčikovia
WNGCMačky ako domáci miláčikovia
WNGDPsy ako domáci miláčikovia
WNGD1Psia poslušnosť a výcvik
WNGFRyby ako domáci miláčikovia a akváriá
WNGHKone a poníky: všeobecný záujem
WNGKVtáky (aj chované v klietke) ako domáci miláčikovia
WNGRKráliky a hlodavce ako domáci miláčikovia
Sem zaradiť: myši, škrečky, morčatá, pieskomily a pod. ako domáci miláčikovia
1.3
WNGSPlazy a obojživelníky ako domáci miláčikovia
Sem zaradiť: hady, jašterice, mloky, korytnačky močiarne a pod. ako domáci miláčikovia
1.3
WNGXHmyz a pavúky ako domáci miláčikovia
WNHZoologické záhrady a prírodné parky: všeobecný záujem
WNJNárodné parky a prírodné rezervácie: všeobecný záujem
Use with: PLACE 1* Qualifiers, plus travel codes WT* for guidebooks to National (state, provincial, regional etc) parks as appropriate
1.3
WNPStromy, poľné kvety a rastliny: všeobecný záujem
Pozri tiež: PST* Botanika a vedy o rastlinách a podradené kategórie, WMP Záhradkárstvo: rastliny a pestovanie: príručky
WNRHorniny, minerály a fosílie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o geologických témach vrátane príručiek o drahokamoch. Použite s kódmi pre príslušný odbor na označenie tém práce.
Pozri tiež: PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov, RBX Paleontológia, RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie
1.2
WNWZem: prírodopis: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné prírodopisné práce o Zemi ako o celku, krajinných prvkoch a geografických systémoch a tiež živote na zemi. Sem zaradiť: populárno-náučné práce o sopkách, zemetraseniach a pod.
Pozri tiež: RB* Vedy o Zemi a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
WNWMPočasie a podnebie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o počasí a klíme vrátane búrok a iných extrémnych poveternostných podmienok
Pozri tiež: RBP Meteorológia a klimatológia
1.2
WNXPopulárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
Sem zaradiť: príručky o hviezdach a konšteláciách, populárno-náučné príručky o astronómii a vesmíre, vrátane objavovania vesmíru
Pozri tiež: PG* Astronómia, vesmír a čas a podradené kategórie, TTD Vedy o vesmíre
WQMiestna a rodinná história, nostalgie
WQHMiestna história
Sem zaradiť: populárne práce o dejinách konkrétnej oblasti, spravidla iba na základe miestneho záujmu; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
WQNNostalgia: všeobecne
Sem zaradiť: populárne práce s nadšeným, nekritickým pohľadom na minulosť; použite podľa potreby s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému, napr. WGF „Vlaky a železnice: všeobecný záujem“
WQPMiesta na starých fotografiách
Sem zaradiť: zbierky raných alebo archívnych fotografií, ktoré sa vzťahujú na určité miesto alebo miesta; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
WQYRodinná história, pátranie po predkoch
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
WTCestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WTDCestovné tipy a rady: všeobecne
WTHCestovní a dovolenkoví sprievodcovia
Use for: general travel guides, lists of places to visit, ‘best of’ guides, that are not in a more specific category and that remain primarily guidebooks. Use with: the most specific appropriate PLACE 1* Qualifiers, plus INTEREST 5* Qualifier, or another subject code, to indicate a specialised guidebook. For example, 5PS to indicate holidays aimed at a particular group
Pozri tiež: WJS Sprievodca nakupovaním, WTM Miesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
1.3
WTHACestovní sprievodcovia: dobrodružné dovolenky
WTHBCestovní sprievodcovia: služobné cesty
WTHCCestovní sprievodcovia: ekoturizmus, „zelená“ turistika
WTHDCestovní sprievodcovia: miestna kuchyňa a miestne nápoje
Tu zaraďte: cestovní sprievodcovia zameraní na miestne jedlo, vinárske oblasti a pod. Popri kódoch MIESTA priraďte i vhodný kód WB* na upresnenie informácií o danej oblasti spojenej s dobrým jedlom či nápojom
Pozri tiež: WTHR Cestovní sprievodcovia: reštaurácie, kaviarne, krčmy, bary
1.2
WTHECestovní sprievodcovia: aktívna dovolenka
Sem zaradiť: cestovní sprievodcovia aktívnou dovolenkou, použite s kódmi SZ* na označenie konkrétnych aktivít
1.2
WTHFCestovní sprievodcovia: dovolenka s deťmi/rodinná dovolenka
WTHGTravel guides: budget travel1.3
WTHHCestovní sprievodcovia: sprievodca hotelovým a dovolenkovým ubytovaním
Use for: ‘where to stay’ guides, recommendations of specific establishments
1.3
WTHH1Cestovní sprievodcovia: sprievodca kempingmi a autokempingmi
WTHKTravel guides: beaches and coastal areas
Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTHLTravel guides: Cities
Use for: guides to specific cities. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.4
WTHMCestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
Class here: guides to heritage sites, individual buildings, monuments, culturally significant sites, historic and archaeological sites, etc
1.4
WTHRCestovní sprievodcovia: reštaurácie, kaviarne, krčmy, bary
Sem zaradiť: publikácie o tom, kde sa dobre najesť, odporúčania konkrétnych podnikov
Pozri tiež: WTHD Cestovní sprievodcovia: miestna kuchyňa a miestne nápoje
1.3
WTHTCestovní sprievodcovia: tematické parky a lunaparky
WTHVTravel guides: Rail travel
Class here: railway timetables for travellers, railway maps, travelling by train, railway journeys etc
1.4
WTHWTravel guides: routes and ways
Class here: guides to long distance routes, such as footpaths, trails, cycleways, waterways, highways, bridleways, etc. Use with: PLACE 1* Qualifier codes plus subject codes, such as SZ*, where appropriate
1.3
WTHXCestovní sprievodcovia: výletné plavby
Class here: river and sea cruises. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTKJazykové konverzačné knižky
Zadajte tiež kvalifikátor JAZYKA
Pozri tiež: CJBT Texty pre jazykových samoukov
WTLCestopisy
WTLCKlasické cestopisy
Sem zaradiť: cestopisy prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
WTLPExpedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
Sem zaradiť: správy z expedícií a prieskumov pre širokú verejnosť
Pozri tiež: RGR Geografické objavy a prieskumy
WTMMiesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
Use for: illustrated and inspirational travel books, books about places to visit, etc, that are NOT primarily guidebooks. Use with: the most specific PLACE 1* Qualifiers available plus INTEREST 5* qualifier or another subject code when the title has a specialised theme
Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
1.3
WTRCestovné mapy a atlasy
Pozri tiež: RGX* Príručky o geografii a podradené kategórie
WTRDCestné atlasy a mapy
WTRMCestovné mapy
Sem zaradiť: všetky skladacie mapy na bežné využitie a pre turistov okrem podrobných máp miest a automáp
WTRSMapy ulíc a miest
Sem zaradiť: mapy a knihy máp veľkomiest, miest a ulíc na všeobecné použitie
WZRôzne
Use all WZ* codes for: products such as stationery and non-book articles for adults that would not be categorised using another subject category as a primary or main subject. Use with: other subject codes as appropriate but WZ* should be the main or principal code. Details of formats are conveyed in other product metadata
1.4
WZGDarčekové knihy
Sem zaradiť: malé, zvyčajne dekoratívne, vtipné alebo inšpiratívne knihy, skôr darčekového charakteru
Pozri tiež: YZG Detské darčekové knihy
1.4
WZSKancelárske potreby
Sem zaradiť: akýkoľvek tlačený papierový predmet, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky a pod.; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet
WZSJThematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject as appropriate
1.4
WZSNPapierenský tovar s prázdnymi stranami
Sem zaradiť: prázdne zápisníky, pamätníky a ďalšie predmety bez obsahu
1.1
XGrafické romány, komiksy, kreslené vtipy
Pri grafických románoch a komiksoch zadajte najprv „typ“ spomedzi kódov XA* a podľa možnosti a potreby potom i „žáner“ spomedzi kódov XQ*
1.4
XAGrafické romány a komiksy: druhy
XABEurópske tradičné grafické romány
V európskej tradícii sú grafické romány spravidla publikované jednorazovo, nie ako časti série, zvyčajne určené dospelým čitateľom, často aj s výraznou grafikou a obsiahlejším textom. Zvyčajne bývajú skôr vážnejšieho než humorného charakteru; ide o diela pôvodne publikované ako grafické romány, nie o adaptácie textových diel
XADEurópske tradičné komiksy, bandes dessinées
V európskej tradícii sú komiksy, na rozdiel od „jednorazových“ grafických románov, či „bandes dessinées“ zvyčajne vydávané v sériách na pokračovanie, často s rovnakými postavami
XADCEurópske komiksy: všeobecné, klasické, pre všetky vekové skupiny
Sem zaradiť: „bandes dessinées tout public“, klasické komiksy pre všetky vekové skupiny
1.4
XAKAmerický/britský štýl komiksov a grafických románov
Sem zaradiť: grafické romány a komiksy americkej/britskej tradície
XAKCAmerické komiksy: klasické, z obdobia zlatej éry komiksu
Sem zaradiť: postavy z ranej a klasickej zlatej éry komiksu (1930-50) pre všetky vekové skupiny
1.4
XAMManga a komiksy ázijského štýlu
Táto séria obsahuje všetky japonské komiksy (manga) a komiksy z iných ázijských krajín vrátane Kórey (manhwa) a Číny (manhua)
1.4
XAMCManga: kodomo
Manga pre chlapcov a dievčatá, zhruba 6 – 10-ročných
XAMFManga: šódžo
Manga pre dievčatá a tínedžerky, zhruba 10 – 15-ročné
XAMGManga: šónen
Manga určená pre chlapcov a tínedžerov, zhruba 10 – 15-ročných
XAMLManga: seinen
Manga určená pre chlapcov a mužov zhruba od 16 rokov
1.3
XAMRManga: džosei
Manga pre dievčatá a ženy
XAMTManga: jaoi
Tiež ako „boy love“ (láska chlapcov), manga pre mladé dievčatá zobrazujúca homosexuálne vzťahy medzi mladými mužmi
Pozri tiež: FYQ Fiction: special features: Yaoi / BL novels
1.4
XAMVManga: Bara
Class here: Men’s Love (ML) manga. Use for: manga focusing on male same-sex love, usually created by gay men for a gay male audience. Use with: 5PSG and 5X as appropriate
1.31.4
XAMXManga: pre dospelých (s erotickým obsahom, obsahujúca extrémne násilie)
Sem zaradiť: hentai, seijin manga manga pre dospelých, obsahuje scény otvorene sexuálnej alebo násilnej povahy; podľa potreby použite s kvalifikátormi 5X
Pozri tiež: XAMX2 Manga: hentai manga
1.3
XAMX2Manga: hentai manga
Use for: Manga designed for adults (over 18 years), of an extreme erotic or pornographic nature. Use with: Qualifier 5X as appropriate
Pozri tiež: XAML Manga: seinen
1.3
XAMYManga: yuri
Tiež ako „girls love“ (láska dievčat), manga (zvyčajne, no nielen) pre mladé ženy zobrazujúca homosexuálne vzťahy medzi mladými ženami
1.21.4
XQGrafické romány a komiksy: žánre1.4
XQAGrafické romány/komiksy: memoáre, skutočné príbehy a populárno-náučná literatúra
Class here: Slice of life, biographies, politics, travel. Use with: Non-fiction categories to indicate the subject as appropriate
1.4
XQAYGraphic novel / Comic book / Manga: Educational
Use for: titles published as comics or manga where the content is primarily non-fiction and aimed at educating people about the subject. Use with: YN* codes if for young people or other relevant non-fiction codes for titles aimed at adults. Use with: relevant XA* code to indicate type
1.4
XQBGrafické romány/komiksy: literárne adaptácie
Sem zaradiť: adaptácie už existujúcich literárnych diel do grafickej podoby
XQCGrafické romány/komiksy: filmové a televízne adaptácie
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, an online game or a TV series. DO NOT USE: for titles that were subsequently made into films etc
1.3
XQDGrafické romány/komiksy: detektívne, záhadné príbehy a trilery
XQGGrafické romány/komiksy: akčné a dobrodružné
XQGWGrafické romány a komiksy: westerny
XQHGrafické romány/komiksy: horory
XQKGrafické romány/komiksy: superhrdinovia a superzločinci
XQLGrafické romány/komiksy: sci-fi
XQMGrafické romány/komiksy: fantasy, ezoterické knihy
Použite pri komiksoch, ktoré obsahujú mýtické, tajné alebo ezoterické vedomosti
XQNGraphic novel / Comic book: anthropomorphic / animal stories1.3
XQRGrafické romány/komiksy: ľúbostné
XQSGraphic novel / Comic book: school / college life
Use with: 5L* code as appropriate
1.3
XQTGrafické romány/komiksy: humorné
XQVGrafické romány/komiksy: historické
XQXGrafické romány/komiksy: pre dospelých (s erotickým obsahom, obsahujúce extrémne násilie)
Sem zaradiť: komiksy pre dospelých zobrazujúce scény otvorene sexuálnej alebo násilnej povahy; podľa potreby použite s kvalifikátormi 5X
1.3
XQXEGraphic novel / Comic book: adult – erotic
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly erotic nature or dealing with graphic sexual themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XQXVGraphic novel / Comic book: adult – extreme violence / gore
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly violent or gory nature or dealing with graphic or disturbingly violent themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XRGrafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, FZ Literárny sprievodcovia (beletriou)
XRMSprievodcovia mangou a recenzie
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, FZ Literárny sprievodcovia (beletriou)
XYKreslené seriály
Sem zaradiť: zbierky zvyčajne humorných kreslených vtipov na 3 – 5 paneloch, publikovaných najmä v novinách alebo časopisoch
YLiteratúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE
1.4
YBKnihy pre najmenších, detské obrázkové knihy a knihy s úlohami
Popri kódoch YB* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa
1.4
YBCDetské obrázkové knihy
Use all YBC* codes for: highly illustrated books (typically colour throughout) for children in which the content (either fiction or non-fiction) is conveyed through the use of words and pictures in combination or through pictures alone. A ‘picture book’ differs from a ‘book with illustrations’, in that the pictures it contains are at least as important as the text (if any) and form an essential component of the book. Use all YBC* codes with: other codes from Y* sections as appropriate, for example, YNB for Picture book biographies, or YPCA21 for picture books that are part of a structured reading scheme
1.4
YBCBKnihy pre najmenších
Sem zaradiť: maloformátové knihy, leporelá, látkové obrázkové knižky bez alebo s minimom textu a bez vzdelávacieho obsahu
1.4
YBCHObrázkové knihy: knihy so známymi postavami
Použite pri všetkých knihách založených na televíznych alebo filmových postavách a všetkých knihách zobrazujúcich známe kreslené postavičky použité v sérii kníh a/alebo ďalších výrobkoch
YBCSObrázkové rozprávky
Sem zaradiť: obrázkové knihy s výrazným príbehom
1.4
YBCS1Obrázkové rozprávky: večerníčky a rozprávky na dobrú noc1.1
YBCS2Obrázkové rozprávky: predstavivosť a hra
Sem zaradiť: obrázkové knihy pracujúce s predstavivosťou a/alebo hrou, napr. s hračkami, často také, ktoré vytvárajú vymyslený svet
1.1
YBDChildren’s / Teenage: Chapter books (transitional storybooks)
Use for: Children’s storybooks that are primarily text, but still contain plentiful illustrations. Usually of a relatively short length and low complexity, divided into very short chapters, and intended for transitioning readers – those moving on from picture storybooks. Use with: relevant YF* codes to indicate the genre of story, as appropriate, or YN* or YX* categories as secondary codes for stories with specific themes. Prefer: X* codes for stories told in comic book or manga form
Pozri tiež: YBCS Obrázkové rozprávky
1.4
YBGDetské interaktívne knihy, knihy s úlohami a balíky/kufríky hier, kníh a aktivít
Použite YBG pri detských a interaktívnych položkách určených pre všetky vekové kategórie, ako napr. súpravách kníh a iných predmetov, či knihách s nálepkami
1.4
YBGCMaľovanky
Class here: books to colour in, magic painting books, books and painting sets, fingerprinting, rubber stamps, connect the dots, paint-by-numbers, stencil books, doodles, finger painting, learning to draw or paint, etc
Pozri tiež: YNA Všeobecné záujmy detí a mládeže: Umenie a umelci
1.21.4
YBGHDetské knihy s úlohami: hľadaj skrytý predmet
Sem zaradiť: knihy „magické oko“ a knihy, v ktorých je cieľom nájsť predmet alebo postavu na obrázkoch
Pozri tiež: YNVP Všeobecné záujmy detí a mládeže: knihy hádaniek
1.11.4
YBGSChildren’s interactive and activity: papercrafts
Class here: origami, books of paper dolls to dress, paper models to make or assemble, things to cut out or punch-out, dioramas, paper folding, or other activities for children using paper or card
1.4
YBLPre predškolákov
Kódy YB* používajte len pri materiáloch pre predškolákov
1.1
YBLAPre predškolský vek: písmená a slová
Sem zaradiť: šlabikáre, knihy prvé slová a pod.
1.4
YBLBPre predškolský vek: verše, rýmy a slovné hry
Sem zaradiť: riekanky a jednoduché rýmovačky pre najmenších, jazykolamy a pod.
Pozri tiež: YDP Pre deti a mládež: poézia
1.1
YBLCPre predškolský vek: čísla a počítanie1.1
YBLDPre predškolský vek: farby1.1
YBLFPre predškolský vek: protiklady1.1
YBLHPre predškolský vek: veľkosti, tvary a vzory1.1
YBLJPre predškolský vek: čas a ročné obdobia
Sem zaradiť: učíme sa hodiny, rozoznať deň a noc, vymenovať dni v týždni, ročné obdobia a pod.
1.1
YBLLPre predškolský vek: príroda a zvieratá
Class here: baby animals
1.11.4
YBLMPre predškolský vek: každodenné činnosti
Sem zaradiť: prvky každodenného života pre veľmi malé deti: osobná hygiena, čas ísť spať, privykanie na nočník (odplienkovávanie) a pod.
1.11.4
YBLNPre predškolský vek: prvé skúsenosti1.1
YBLN1Pre predškolský vek: zmysly
Class here: sounds and noises, touch and feel, tastes and smells, fingers and toes, smiles and laughter, faces, peek-a-boo, hide-and-seek, etc
1.4
YBLPPre predškolský vek: povolania1.1
YBLQEarly years: family
Use with: YXF* codes as appropriate
1.3
YBLTRané roky: dopravné prostriedky
Class here: books on ships, planes, trains, trucks, cars, bikes, buses and other moving vehicles for the very young
1.3
YDPoézia, zbierky, ročenky pre deti a mládež
Popri kódoch YD* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa
1.4
YDAPre deti a mládež: ročenky
Podľa možnosti použite najprv kód pre ročenky a za ním kódy, ktoré označujú druh alebo oblasť
1.4
YDCPre deti a mládež: zbierky
Použite podľa potreby s ďalším kódom odkazujúcim na literárny druh, napr. s kódom YF* pri beletristických zbierkach, s kódom YDP pri zbierkach poézie. Použite samostatne pri antológiách rôznych literárnych druhov
YDPPre deti a mládež: poézia
Pozri tiež: YBLB Pre predškolský vek: verše, rýmy a slovné hry, YFV Beletria pre deti a mládež: lyrizované príbehy
YFBeletria a skutočné príbehy pre deti a mládež
Popri kódoch YF* VŽDY zadajte príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa a 5X na označenie explicitných materiálov pre staršieho čitateľa; kódy YF* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA, ak sú tieto prvky obzvlášť dôležité či relevantné; použite s a pred príslušnými kódmi YN* pri beletrii s konkrétnymi témami alebo námetmi, ktoré nie sú dostatočne vyjadrené pomocou YF*; použite s YDC pri beletristických zbierkach; použite s a pred príslušnými kódmi YX* pri beletrii zaoberajúcej sa konkrétnymi sociálnymi alebo osobnými otázkami; použite kódy X* pri komiksoch fiktívneho charakteru
Pozri tiež: XADC Európske komiksy: všeobecné, klasické, pre všetky vekové skupiny, XAKC Americké komiksy: klasické, z obdobia zlatej éry komiksu, XAMC Manga: kodomo, XAMF Manga: šódžo, XAMG Manga: šónen
1.4
YFABeletria pre deti a mládež: klasická beletria
Sem zaradiť: romány pre deti a mládež publikované do roku 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
YFBBeletria pre deti a mládež: všeobecná beletria
Sem zaradiť: všetku súčasnú nežánrovú beletriu pre deti a mládež
YFCBeletria pre deti a mládež: akčné a dobrodružné príbehy1.1
YFCABeletria pre deti a mládež: interaktívne dobrodružné príbehy
Sem zaradiť: fyzické a digitálne knihy, v ktorých môže čitateľ výberom meniť dej; použite podľa možnosti s ďalším kódom YF* pre žáner, tento kód uvádzajte až po YF* kóde
YFCBBeletria pre deti a mládež: trilery, napínavé romány
YFCFBeletria pre deti a mládež: detektívne a záhadné príbehy
YFCWBeletria pre deti a mládež: vojenská a vojnová beletria1.1
YFDBeletria pre deti a mládež: klasické horory, strašidelné poviedky a „drasťáky“
Pozri tiež: YNXW Všeobecné záujmy detí a mládeže: čarodejnice a duchovia
YFEBeletria pre deti a mládež: špekulatívna, dystopická a utopická beletria
Sem zaradiť: beletrie odohrávajúce sa v dystopii alebo utópii, alternatívna historická beletria; použite podľa možnosti spolu s YFG alebo ďalšími kódmi YF*
1.1
YFGBeletria pre deti a mládež: science fiction (sci-fi)
YFGSBeletria pre deti a mládež: steampunk1.2
YFHBeletria pre deti a mládež: fantasy a magický realizmus1.3
YFHDChildren’s / Teenage fiction: Magical realism1.3
YFHRBeletria pre mládež: ľúbostné fantasy
Sem zaradiť: temné a upírske ľúbostné romány a pod.; zadajte podľa potreby tiež 5X
1.4
YFJBeletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy
Sem zaradiť: rozprávky, povesti, mýty a legendy rozprávané ako fikcia
1.3
YFKBeletria pre deti a mládež: náboženská beletria
YFMBeletria pre deti a mládež: ľúbostné romány a milostné príbehy
Use for: stories that deal with all kinds of relationships with others. Use with: YX* to give details of kinds of relationships as appropriate, for example, YXHB for stories about friendships, or YXHL for romance or love stories or YXH for stories about relationships in peer groups
Pozri tiež: YXHB Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: priatelia a problémy v priateľstvách
1.4
YFNBeletria pre deti a mládež: rodinné a domáce príbehy
Použite s kódmi YXF* pri beletrii konkrétne zameranej na rodinné otázky
1.1
YFPBeletria pre deti a mládež: príbehy z prírody a o zvieratách
Use with: YNN* codes to indicate what type of animal or nature story, for example YNNJ24 for Horse stories or YNN21 for stories about Dogs
1.4
YFQBeletria pre deti a mládež: humorné príbehy
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
YFRBeletria pre deti a mládež: športové príbehy
YFSBeletria pre deti a mládež: školské príbehy
Class here: back to school, going to a new school, school life, stories principally taking place in and around school, etc. Use with: values from 5L* to indicate what school level as appropriate
1.4
YFTBeletria pre deti a mládež: historická beletria
Použite pri súčasných románoch s dejom v minulosti, t. j. pred rokom 1960
1.3
YFUBeletria pre deti a mládež: poviedky
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
YFVBeletria pre deti a mládež: lyrizované príbehy
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
Pozri tiež: YDP Pre deti a mládež: poézia
1.1
YFXBeletria pre deti a mládež: biografická beletria
Použite pre vysoko fiktívne biografie alebo autobiografie skutočných ľudí
1.1
YFYPre deti a mládež: pravdivé príbehy podané ako fikcia
Sem zaradiť: skutočné príbehy, napr. o prežití, objave, konflikte a pod., s výrazným rozprávačom, ako keby išlo o beletriu
YFZChildren’s / Teenage fiction: Special features and related items1.3
YFZRChildren’s / Teenage category fiction
Use for: genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZR codes should never be the main subject code
1.31.4
YFZSChildren’s / Teenage fiction: ranobe (‘light novels’)
Use for: short fiction for children or adolescents, usually driven primarily by dialogue and character, and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles . Use with: Other YF* codes to indicate the genre
1.4
YFZTChildren’s / Teenage: Fiction in translation
Use for: fiction in translation from another language. Use with: YF* codes to ensure classification is meaningful beyond the translation of the work itself. DO NOT USE: PLACE 1* or LANGUAGE 2* Qualifiers to describe the detail of the original language, this would be described elsewhere and not using Thema. You may still use a PLACE Qualifier if it is relevant to the plot or setting of the book. DO NOT USE: YFZT as the main or primary subject or the only code
1.4
YFZVChildren’s / Teenage fiction: Inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, toy, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZV codes should never be the main subject code
1.3
YFZZChildren’s / Teenage fiction: Companion works
Use for: companion works to popular children’s or teenage fiction series or titles, typically uncritical, such as an atlas of a mythical world, a compendium of characters, a guide to the series, etc. Use with: other Y* codes or on its own as appropriate
1.3
YNVšeobecné záujmy detí a mládeže
Použite kódy YN* pri všetkých všeobecných záujmových materiáloch, ktoré nespadajú inam a ktoré nie sú určené špeciálne na školské použitie. Kódy YN* používajte samostatne pri literatúre faktu alebo podľa možnosti pri relevantných YF* kódoch pri beletrii o konkrétnych témach. Popri kódoch YN* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne, veku čitateľa, či akýkoľvek iný vhodný kvalifikátor
1.4
YNAVšeobecné záujmy detí a mládeže: Umenie a umelci
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YNBVšeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
Use for: both individual biographies and works that have multiple biographies of different people, titles about heroes or heroines, inspirational figures
1.11.4
YNCVšeobecné záujmy detí a mládeže: Hudba
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YNCSSpevníky pre deti1.2
YNDVšeobecné záujmy detí a mládeže: dráma a vystupovanie1.1
YNDBVšeobecné záujmy detí a mládeže: tanec, balet1.1
YNDSVšeobecné záujmy detí a mládeže: divadelné hry a scenáre1.1
YNFVšeobecné záujmy detí a mládeže: televízia a filmy
Class here: titles about making of a film, TV, series, etc
1.3
YNGVšeobecné záujmy detí a mládeže: všeobecné informácie a zaujímavosti1.3
YNGLVšeobecné záujmy detí a mládeže: knižnice, múzeá, školy
Class here: titles about libraries, museums, schools, etc. Use for: informative books about museums, galleries, libraries other cultural centres, and their content
1.3
YNHVšeobecné záujmy detí a mládeže: dejepis, história a minulosť
Použite YNB pri biografiách konkrétnych ľudí
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.3
YNHAVšeobecné záujmy detí a mládeže: dobrodruhovia a hrdinovia mimo zákona
Sem zaradiť: piráti, hľadači pokladov a pod.
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.11.3
YNHA1Children’s / Teenage general interest: Pirates1.3
YNHDVšeobecné záujmy detí a mládeže: Geografické objavy a bádania
Sem zaradiť: objavy nových kontinentov, vnútrozemí, planét a pod.
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.11.3
YNHPVšeobecné záujmy detí a mládeže: život detí v minulosti
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.11.3
YNJVšeobecné záujmy detí a mládeže: vojny, bitky, ozbrojené sily
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: YXZW Pre deti a mládež: sociálne problémy: vojna a konflikt
1.3
YNJCChildren’s / Teenage general interest: Castles and knights
Class here: medieval warfare
1.3
YNKVšeobecné záujmy detí a mládeže: práca a spoločnosť
Class here: business, the world of work, working or different jobs, specific professions, daily life, everyday occurrences
1.4
YNKAVšeobecné záujmy detí a mládeže: politika
Use for: titles about politics, political activity, political institutions, government, human rights etc. Use with: YNB and YNH, as appropriate, for books about political figures
1.11.4
YNKCVšeobecné záujmy detí a mládeže: právo, polícia a zločin1.1
YNLVšeobecné záujmy detí a mládeže: literatúra, knihy a spisovatelia1.1
YNMVšeobecné záujmy detí a mládeže: miesta a národy
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNMCVšeobecné záujmy detí a mládeže: krajiny, kultúry a národná identita
Sem zaradiť: národné symboly, pamätníky, odevy a pod.
1.11.3
YNMDChildren’s / Teenage general interest: Celebrations, holidays, festivals and special events
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate, also use with YNR* codes as appropriate
Pozri tiež: YNR* Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor a podradené kategórie, 5H* Prázdniny, udalosti a sezónne záujmy a podradené kategórie
1.3
YNMFVšeobecné záujmy detí a mládeže: dievčatá a ženy
Použite pri knihách, v ktorých je ústrednou témou dievčenstvo a ženstvo
1.1
YNMHVšeobecné záujmy detí a mládeže: chlapci a muži
Použite pri knihách, kde je ústrednou témou chlapčenstvo a mužstvo
1.1
YNMKVšeobecné záujmy detí a mládeže: mesto a mestský život
Class here: suburbs, inner cities, small towns, urban and suburban life, etc. Use for: books about life in urban environments or works about particular cities or towns. Use with: PLACE 1* Qualifiers especially if about a named city which has a PLACE 1* code
1.11.4
YNMLVšeobecné záujmy detí a mládeže: dedinský život a život na vidieku1.1
YNMWVšeobecné záujmy detí a mládeže: kráľovské rodiny
Class here: royalty. Use for: titles about royals or featuring a royal character
1.11.3
YNNVšeobecné záujmy detí a mládeže: príroda, zvieratá a svet prírody1.1
YNNAVšeobecné záujmy detí a mládeže: dinosaury a praveký svet1.1
YNNBVšeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie
Pozri tiež: YXZG Pre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
1.1
YNNB1Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: moria a oceány
Class here: seashore, coasts, beaches, etc
1.11.4
YNNB2Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: džungle a tropické pralesy
Sem zaradiť: dažďové pralesy
1.1
YNNB3Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: púšte1.1
YNNB9Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: ľad, sneh a tundra
Sem zaradiť: biotopy, polárne oblasti a vysoké hory
1.1
YNNCVšeobecné záujmy detí a mládeže: ekosystémy
Sem zaradiť: diela o celých ekosystémoch
Pozri tiež: YXZG Pre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
1.1
YNNFVšeobecné záujmy detí a mládeže: hospodárske zvieratá
Use for: general works that include multiple farm animals or for farm animals that do not have their own code
1.3
YNNHVšeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov1.1
YNNH1Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: psy
Pozri tiež: YNNJ21 Všeobecné záujmy detí a mládeže: psy a vlky
1.1
YNNH2Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: mačky
Pozri tiež: YNNJ22 Všeobecné záujmy detí a mládeže: mačkovité šelmy
1.1
YNNH3Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: hlodavce a králiky
Class here: mice, hamsters, guinea pigs, gerbils, rats etc, as pets
Pozri tiež: YNNJ31 Všeobecné záujmy detí a mládeže: hlodavce a králiky
1.3
YNNH4Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: kone a poníky1.1
YNNH5Children’s / Teenage general interest: Pets and pet care: Birds
Class here: parrots, canaries, budgerigars etc as pets
1.3
YNNJVšeobecné záujmy detí a mládeže: cicavce1.1
YNNJ1Všeobecné záujmy detí a mládeže: vodné a morské cicavce
Use for: mammals that live most of the time in water
Pozri tiež: YNNS Všeobecné záujmy detí a mládeže: ryby a podmorský život
1.11.3
YNNJ14Children’s / Teenage general interest: Whales, dolphins and porpoises
Use for: mammals that live permanently in water
1.3
YNNJ2Všeobecné záujmy detí a mládeže: veľké suchozemské cicavce
Class here: camels, elephants, giraffes, rhinoceros, deer, etc. Use for: any work featuring or about large mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ21Všeobecné záujmy detí a mládeže: psy a vlky
Class here: hyenas, foxes etc. Use for: any work featuring or about any type of dog (canid), that is not specifically about pet care
Pozri tiež: YNNH1 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: psy
1.11.3
YNNJ22Všeobecné záujmy detí a mládeže: mačkovité šelmy
Sem zaradiť: veľké mačkovité šelmy
Pozri tiež: YNNH2 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: mačky
1.11.3
YNNJ23Všeobecné záujmy detí a mládeže: medvede
Class here: giant pandas
1.11.3
YNNJ24Všeobecné záujmy detí a mládeže: poníky a kone
Class here: donkeys, asses, zebras. Use with: YF* codes for stories or fiction about horses
1.11.4
YNNJ25Všeobecné záujmy detí a mládeže: kravy a hovädzí dobytok
Class here: buffalo, bison, yaks
1.11.3
YNNJ26Children’s / Teenage general interest: Pigs, hogs and boars1.3
YNNJ27Children’s / Teenage general interest: Sheep and goats1.3
YNNJ29Všeobecné záujmy detí a mládeže: ľudoopy a opice
Class here: gorillas, chimpanzees, orangutans, gibbons
1.11.3
YNNJ3Všeobecné záujmy detí a mládeže: malé suchozemské cicavce
Class here: bats, hedgehogs, racoons, etc Use for: any work featuring or about small mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ31Všeobecné záujmy detí a mládeže: hlodavce a králiky
Class here: mice, rats, squirrels, hares, porcupines, capybaras etc, not as pets
Pozri tiež: YNNH3 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: hlodavce a králiky
1.11.3
YNNJ9Všeobecné záujmy detí a mládeže: vačkovce, vtákopysky a ježury
Sem zaradiť: klokany, koaly
1.11.3
YNNKVšeobecné záujmy detí a mládeže: vtáky1.1
YNNLVšeobecné záujmy detí a mládeže: pavúky, hmyz a drobný hmyz1.1
YNNMVšeobecné záujmy detí a mládeže: plazy a obojživelníky
Class here: snakes, lizards, newts, terrapins, tortoises, turtles, frogs, toads, etc. Use with: YNNH for titles about pet care
1.11.3
YNNSVšeobecné záujmy detí a mládeže: ryby a podmorský život
Použite YNNJ1 pri morských cicavcoch
Pozri tiež: YNNJ1 Všeobecné záujmy detí a mládeže: vodné a morské cicavce
1.11.3
YNNTVšeobecné záujmy detí a mládeže: stromy a rastliny1.1
YNNVVšeobecné záujmy detí a mládeže: skaly, počasie a krajinná sféra
Sem zaradiť: horniny, fosílie, minerály, sopky, zemetrasenia, geológia, atmosféra, počasie, búrky, tornáda a pod.
1.1
YNNZVšeobecné záujmy detí a mládeže: vesmír, hviezdy a slnečná sústava
Sem zaradiť: sprievodcovia súhvezdiami, výskum vesmíru, planét a pod.
1.1
YNPVšeobecné záujmy detí a mládeže: praktické záujmy
Use for: general works on making and doing things, practical ideas, hackerspace / makerspace ideas
Pozri tiež: YNT Všeobecné záujmy detí a mládeže: veda a technológia, YPAK Educational: Handicrafts
1.4
YNPCVšeobecné záujmy detí a mládeže: jedlo a varenie
Class here: nutrition, eating well, fruit and vegetables, cookery and recipes
1.4
YNPGVšeobecné záujmy detí a mládeže: záhradkárstvo
Class here: growing plants, flowers, herbs, vegetables
1.21.4
YNPHVšeobecné záujmy detí a mládeže: ručné práce1.1
YNPH1Všeobecné záujmy detí a mládeže: spracovanie dreva, modelárstvo1.1
YNPH2Všeobecné záujmy detí a mládeže: vyšívanie a textilné remeslá1.1
YNPJVšeobecné záujmy detí a mládeže: oblečenie a móda1.1
YNPKVšeobecné záujmy detí a mládeže: peniaze1.1
YNQChildren’s / Teenage: Youth clubs, societies, groups and organisations
Class here: Scouts, Guides and similar youth organisations
1.3
YNRVšeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
Use all YNR* codes for: works about schools of thought, belief systems, spiritual traditions, religion or stories from that religious tradition. Use with: other Y* codes and 5PG* INTEREST Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: YPJN* Vzdelávacie materiály: religionistika a podradené kategórie, YXZR Pre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky
1.4
YNRAChildren’s / Teenage general interest: Philosophy
Class here: philosophical traditions and schools of thoughts
1.4
YNRDVšeobecné záujmy detí a mládeže: hinduizmus
Pozri tiež: YPJN1 Vzdelávacie materiály: religionistika: hinduizmus
1.1
YNRFVšeobecné záujmy detí a mládeže: budhizmus
Pozri tiež: YPJN2 Vzdelávacie materiály: religionistika: budhizmus
1.1
YNRJVšeobecné záujmy detí a mládeže: judaizmus
Pozri tiež: YPJN3 Vzdelávacie materiály: religionistika: judaizmus
1.1
YNRMVšeobecné záujmy detí a mládeže: kresťanstvo
Class here: Bibles and Bible stories for Children
Pozri tiež: YPJN4 Vzdelávacie materiály: religionistika: kresťanstvo
1.4
YNRPVšeobecné záujmy detí a mládeže: islam
Pozri tiež: YPJN5 Vzdelávacie materiály: religionistika: islam
1.1
YNRRVšeobecné záujmy detí a mládeže: iné náboženstvá
Use for: works about living religions that do not have their own category, and their practices, stories, rituals and belief systems. Use with: QR* codes to give extra detail and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: YPJN9 Vzdelávacie materiály: religionistika: iné náboženstvá
1.4
YNRUVšeobecné záujmy detí a mládeže: staroveké náboženstvá a mytológia
Sem zaradiť: grécke, nordické náboženstvo a pod.
Pozri tiež: YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNXB Všeobecné záujmy detí a mládeže: príšery, draky a mytologické bytosti
1.21.4
YNRXVšeobecné záujmy detí a mládeže: náboženské texty, modlitby a liturgické materiály
Sem zaradiť: edície posvätných textov, vrátane zjednodušených verzií a príbehov založených na posvätných textoch, modlitebné knižky a všetky náboženské materiály určené deťom; použite s ďalším kódom YNR* označujúcim náboženstvo
1.4
YNTVšeobecné záujmy detí a mládeže: veda a technológia
Use for: general works on science, including project ideas, experiments etc
1.3
YNTAVšeobecné záujmy detí a mládeže: veda: ľudské telo
Sem zaradiť: všeobecný popis, vedecké prístupy
Pozri tiež: YXA* Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: telo a zdravie a podradené kategórie
1.1
YNTCVšeobecné záujmy detí a mládeže: výpočtové a informačné technológie
Class here: Artificial intelligence, virtual and augmented reality, robotics
Pozri tiež: YNVU Všeobecné záujmy detí a mládeže: sprievodcovia počítačovými hrami
1.21.4
YNTC1Children’s / Teenage general interest: Programming and scripting languages
Class here: coding for children
1.3
YNTC2Children’s / Teenage general interest: Social media
Class here: influencers, vlogging and vloggers, blogging
1.31.4
YNTDVšeobecné záujmy detí a mládeže: vynálezcovia, pokusy a vynálezy1.1
YNTGVšeobecné záujmy detí a mládeže: stroje a ako veci fungujú1.1
YNTMChildren’s / Teenage general interest: Mathematics and numbers
Use for: Non-educational books about math and numbers
1.3
YNTPVšeobecné záujmy detí a mládeže: budovy a výstavba1.1
YNTRVšeobecné záujmy detí a mládeže: doprava a dopravné prostriedky1.1
YNTTChildren’s / Teenage general interest: Time travel
Use with: YF* codes as appropriate
1.3
YNUVšeobecné záujmy detí a mládeže: humor a vtipy1.1
YNUCVšeobecné záujmy detí a mládeže: kreslené vtipy a komiksy
Use for: humorous comic strips or cartoons aimed at children or teenagers. Prefer: X* codes with appropriate 5A* Qualifiers for all graphic novels, European or American style comic books, manga etc aimed at children or teenagers
Pozri tiež: X* Grafické romány, komiksy, kreslené vtipy a podradené kategórie
1.4
YNVVšeobecné záujmy detí a mládeže: koníčky, kvízy, hračky a hry1.1
YNVDVšeobecné záujmy detí a mládeže: hračky, bábiky a bábky
Use all YNVD* codes for: works about toys, or featuring toys. Use with: YB*, YF*, YNP* as appropriate
1.11.4
YNVD1Children’s / Teenage general interest: Dolls, figures and similar toys
Class here: puppets, action figures, toy soldiers, etc. Use with: YB*, YF*, YNP* as appropriate
1.3
YNVD2Children’s / Teenage general interest: Stuffed or soft toys
Class here: Teddy bears. Use with: YB*, YF*, YNP* as appropriate
1.3
YNVD3Children’s / Teenage general interest: Building bricks, blocks and construction toys
Use with: YB*, YF*, YNP* as appropriate
1.3
YNVMChildren’s / Teenage general interest: Games
Class here: Indoor games, party games, board games, card games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, strategy games, role-playing games dice games, chess etc
1.4
YNVPVšeobecné záujmy detí a mládeže: knihy hádaniek
Class here: number and word games, sudoku, crosswords, word searches, mazes, enigmas, riddles, brain teasers, travel puzzles, memory, logic puzzles, find the missing pieces, jigsaw puzzles. Use for: products where there is something to solve, an answer to be found, something to work out, etc
Pozri tiež: YBGH Detské knihy s úlohami: hľadaj skrytý predmet
1.4
YNVUVšeobecné záujmy detí a mládeže: sprievodcovia počítačovými hrami
Class here: gameplay guides
1.3
YNWVšeobecné záujmy detí a mládeže: šport a aktívny oddych vo voľnej prírode
Class here: sporting events, outdoor games and activities. Use with: other YNW* codes as appropriate
1.4
YNWDVšeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy
Sem zaradiť: všetky loptové hry, ktoré nie sú uvedené nižšie
1.4
YNWD1Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: futbal1.11.2
YNWD2Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: americký futbal1.11.2
YNWD3Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: bejzbal a softbal1.1
YNWD4Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: basketbal1.1
YNWD5Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Cricket1.4
YNWD6Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: volejbal1.2
YNWD7Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Rugby1.4
YNWD8Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: hádzaná1.1
YNWGVšeobecné záujmy detí a mládeže: atletika a gymnastika1.1
YNWMVšeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy
Sem zaradiť: ľadový hokej, lyžovanie, korčuľovanie a pod.
1.3
YNWM1Všeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy lyžovanie
Class here: snowboarding
1.21.4
YNWM2Všeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy: ľadový hokej1.2
YNWWVšeobecné záujmy detí a mládeže: vodné športy a plávanie1.1
YNWYVšeobecné záujmy detí a mládeže: cyklistika, skateboardovanie a korčuľovanie1.3
YNWZVšeobecné záujmy detí a mládeže: športové tímy a kluby
Použite YNWZ s ďalším kódom YNW* označujúcim šport
1.1
YNXVšeobecné záujmy detí a mládeže: záhadné príbehy a neobjasnené záhady1.1
YNXBVšeobecné záujmy detí a mládeže: príšery, draky a mytologické bytosti
Class here: monsters and legendary beings. Use all YNXB* codes with: YF* codes for stories about any of these creatures
1.4
YNXB1Children’s / Teenage general interest: Dragons1.3
YNXB2Children’s / Teenage general interest: Vampires, werewolves and shapeshifters1.3
YNXB3Children’s / Teenage general interest: Zombies, ghosts and the undead
Class here: mummies, skeletons, ghouls, poltergeists etc
1.3
YNXB4Children’s / Teenage general interest: Fairies, elves, etc1.3
YNXB5Children’s / Teenage general interest: Unicorns1.4
YNXB6Children’s / Teenage general interest: Mermaids / Merfolk1.4
YNXFVšeobecné záujmy detí a mládeže: UFO a mimozemské bytosti
Class here: aliens
1.3
YNXWVšeobecné záujmy detí a mládeže: čarodejnice a duchovia
Pozri tiež: YFD Beletria pre deti a mládež: klasické horory, strašidelné poviedky a „drasťáky“
1.3
YPVzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých
Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPAVzdelávacie materiály: humanitné/spoločenské vedy, všeobecné
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPABVzdelávacie materiály: umenie a dizajn
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPADVzdelávacie materiály: hudba
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPAFVzdelávacie materiály: dramatické umenie a performancia
Sem zaradiť: scenáre pre školské inscenácie, tanec
YPAGEducational: Fashion and textile1.3
YPAKEducational: Handicrafts
Class here: maker and hacker spaces, Sloyd, traditional arts and crafts in the classroom. Use for: material that combine practical approaches from cross curriculum subjects
1.31.4
YPCVzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť
Podľa potreby zadajte kvalifikátory JAZYKA
1.2
YPCAVzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk
YPCA1Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: základná gramotnosť
Use for: books aimed at teaching or encouraging primary skills such as letter and word recognition and formation
1.3
YPCA2Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: zručnosti čítania a písania
Use for: books aimed at teaching or encouraging independent reading and writing
1.3
YPCA21Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: čítanky, zjednodušené čítanky a šlabikáre
Use for: books that are part of a structured ‘learning to read’ scheme suitable for school and/or home use, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers, and other Children’s and Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.3
YPCA22Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: písanie
YPCA23Educational: First / native language: Spelling and vocabulary1.3
YPCA4Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: gramatika a interpunkcia
YPCA5Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: rozprávanie
YPCA9Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: literárna veda
YPCA91Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: vydania literárnych textov pre školy
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type of literature text
1.4
YPCKVzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky
Use all YPCK* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
YPCK2Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: jazykové vzdelávanie
Use for: language teaching and learning material and coursework
1.4
YPCK21Educational: Modern (non-native or second) languages: Language learning: grammar, vocabulary and pronunciation1.31.4
YPCK22Educational: Modern (non-native or second) languages: Language learning: readers
Use for: purpose-written or simplified versions of texts for language learners, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers, and other Children’s and Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.31.4
YPCK9Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: literárna veda1.4
YPCK91Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: vydania literárnych textov pre školy
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type literature text
1.4
YPCSVzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky
Use all YPCS* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
YPCS4Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: jazykové vzdelávanie
YPCS9Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: literárna veda
YPCS91Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: vydania literárnych textov pre školy
Use with: PLACE 1*, LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers to specify the kind of the literature text
1.4
YPJVzdelávacie materiály: humanitné a sociálne vedy, všeobecne
YPJHVzdelávacie materiály: história
Use with: PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
YPJJVzdelávacie materiály: sociálne vedy, sociálne štúdiá
YPJJ1Vzdelávacie materiály: politika a ústava
YPJJ3Vzdelávacie materiály: občianstvo a sociálne vzdelávanie
Class here: civics
1.3
YPJJ4Educational: Local / integrated studies
Use for: material for pupils that teach a mixture of subjects, often linked to the place where they are living and including its customs, history, geography, natural history etc
1.3
YPJJ5Vzdelávacie materiály: psychológia
YPJJ6Educational: Personal and health education
Class here: life skills, personal health, wellbeing, relationships, personal care, personal safety. Use with: Other YX* codes as appropriate. YXR for safety, YXAX for sex education
1.3
YPJKEducational: Media studies
Class here: schoolbooks on film studies, new media, television, electronic communication
1.3
YPJLVzdelávacie materiály: filozofia1.3
YPJMEducational: Law / legal studies
Use for: any material that deals with legal science, the law, specific types of law at a secondary school level
1.3
YPJNVzdelávacie materiály: religionistika
Pozri tiež: YNR Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
YPJN1Vzdelávacie materiály: religionistika: hinduizmus
Pozri tiež: YNRD Všeobecné záujmy detí a mládeže: hinduizmus
YPJN2Vzdelávacie materiály: religionistika: budhizmus
Pozri tiež: YNRF Všeobecné záujmy detí a mládeže: budhizmus
YPJN3Vzdelávacie materiály: religionistika: judaizmus
Pozri tiež: YNRJ Všeobecné záujmy detí a mládeže: judaizmus
YPJN4Vzdelávacie materiály: religionistika: kresťanstvo
Pozri tiež: YNRM Všeobecné záujmy detí a mládeže: kresťanstvo
YPJN5Vzdelávacie materiály: religionistika: islam
Pozri tiež: YNRP Všeobecné záujmy detí a mládeže: islam
YPJN9Vzdelávacie materiály: religionistika: iné náboženstvá
Pozri tiež: YNRR Všeobecné záujmy detí a mládeže: iné náboženstvá
YPJTVzdelávacie materiály: geografia
YPJVVzdelávacie materiály: obchodné štúdia a ekonómia
YPJV1Educational: Economics1.3
YPJV2Educational: Business administration and office skills
Class here: workplace practices. Use for: educational material that covers any aspect of business administration
1.3
YPJV3Educational: Accounting1.3
YPMVzdelávacie materiály: matematika, veda a technika, všeobecne
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMFVzdelávacie materiály: matematika a matematická gramotnosť
YPMF1Vzdelávacie materiály: matematika a matematická gramotnosť: tabuľkové násobilky1.3
YPMPVzdelávacie materiály: prírodné vedy, všeobecná veda
YPMP1Vzdelávacie materiály: biológia
YPMP3Vzdelávacie materiály: chémia
YPMP5Vzdelávacie materiály: fyzika
YPMP51Educational: Astronomy1.3
YPMP6Educational: Environmental science1.3
YPMTVzdelávacie materiály: technológie
YPMT2Vzdelávacie materiály: dizajn a technológie
Class here: Educational: product design
1.3
YPMT3Educational: Engineering
Class here: Educational: vehicle engineering and technology. Use for: Engineering courses taught at secondary level. Use with: T* codes for more specialised engineering material
1.31.4
YPMT4Vzdelávacie materiály: technológia prípravy pokrmov, kulinárske zručnosti
Class here: Educational: nutrition, food preparation and cookery, food safety
Pozri tiež: YPWC4 Educational: Hospitality, catering, leisure and tourism
1.4
YPMT5Educational: Electronics
Class here: Educational: electronic products, systems and technology, electricity
1.3
YPMT6Vzdelávacie materiály: informačné a komunikačné technológie a programovanie
Class here: digital competencies or skills, coding or programming classes
1.4
YPMT7Educational: Technical drawing1.3
YPMT8Educational: Woodwork, metalwork, etc1.3
YPWVzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWBEducational: Family and consumer sciences / domestic management
Use for: material for pupils that deal with the economics and management of the home, the family and relationships with the wider community
1.3
YPWCVzdelávacie materiály: odborné (praktické) oblasti
Sem zaradiť: všetky na školách vyučované odborné predmety, ktoré nie sú uvedené oddelene, napr. zdravotná výchova, reštauračné a pohostinské služby a pod.
1.4
YPWC1Educational: Health and social care
Use for: material for pupils about professions linked to health and social care
1.3
YPWC2Educational: Child care / Child development
Use for: material for pupils about professions linked to child care
1.3
YPWC3Educational: Sales and retail skills
Use for: material for pupils about sales / retail sector
1.3
YPWC4Educational: Hospitality, catering, leisure and tourism
Use for: material for pupils about the leisure industry, travel, tourism, hotels, food and drinks service
Pozri tiež: YPMT4 Vzdelávacie materiály: technológia prípravy pokrmov, kulinárske zručnosti
1.31.4
YPWC5Educational: Hairdressing, salon and beauty therapy skills1.3
YPWC9Educational: Work experience / Careers
Use for: material for pupils about the world of work, the skills needed, placements
1.3
YPWDEducational: Construction, building and related skills
Class here: Built Environment, Building Engineering. Use for: material for pupils about topics in the construction and related sectors. Use with: TN* codes to give detail for more specialised material
Pozri tiež: TNT Stavebnícke zručnosti a profesie
1.4
YPWEEducational: Agriculture, horticulture and related subjects
Class here: fishing, forestry, animal care and management, arboriculture, countryside management, blacksmithing, etc. Use for: material for pupils about topics in the rural or land-based sectors. Use with: TV* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPWFVzdelávacie materiály: telesná výchova
Class here: Sports studies, gym class, physical training (PT). Use for: material for pupils related to maintaining the human body through physical exercises and sports
1.3
YPWGEducational: Transport, logistics and related skills
Class here: distribution, driving skills. Use for: material for pupils about topics in these sectors. Use with: T* or K* codes to give detail for more specialised material
Pozri tiež: TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.4
YPWLVzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWL1Educational: General knowledge
Use for: educational material that gives a broad sweep of general knowledge or culture or teaches cultural awareness and expression
1.4
YPWL2Educational: Study skills
Use for: general material that teaches skills needed for studying or learning efficiently, such as functional skills, learning techniques, organizational skills, writing techniques, note taking etc
1.4
YPWL3Educational: Memory skills and creative thinking
Use for: general material that teaches pupils thinking skills, including initiative
1.4
YPWL4Educational: Social and life skills
Use for: general material that teaches pupils skills for interaction with others or dealing with daily life
1.4
YPWNEducational: Uniformed public or protective services
Use for: material aimed at pupils preparing for one of the uniformed public or protective services, such as the fire service, paramedics, police or armed services. Use with: JKSW* or JWC* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPZštudijné príručky a repetitóriá
Použite pri VŠETKÝCH študijných príručkách a repetitóriách pre základné a stredoškolské vzdelanie, podľa možnosti i s príslušným nadradeným kódom YP* označujúcim tému
1.4
YPZNEducational: Non-Verbal reasoning
Use for: material about problem solving using pictures and diagrams, visual reasoning
1.31.4
YPZPEducational: Verbal reasoning
Use for: material about problem solving using words and letters
1.31.4
YRPríručky pre deti a mládež
YRDPríručky pre deti a mládež: slovníky, školské slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.4
YRDCPríručky pre deti a mládež: obrázkové slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.3
YRDLPríručky pre deti a mládež: dvoj- a viacjazyčné slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.3
YRDMChildren’s / Teenage reference: Non-native or second language study and reference
Class here: self-study or home language learning materials, word or vocabulary books etc. Use for: any titles, independent of format, aimed at helping young people learn or improve non-maternal language skills
1.31.4
YREPríručky pre deti a mládež: encyklopédie, všeobecné zameranie
Použite len pri prácach, ktoré sa venujú širšiemu spektru tém; pri príručkách o konkrétnych témach použite YRG
YRGPríručky pre deti a mládež: príručky z konkrétnych oblastí
Použite po inom kóde Y* označujúcom predmet alebo oblasť, ktorou sa príručka zaoberá
1.4
YRWPríručky pre deti a mládež: atlasy a mapy
Podľa potreby použite s kvalifikátormi MIESTA
1.4
YXPre deti a mládež: osobné & sociálne problémy
Použite kódy YX* osve alebo s ďalšími kódmi Y* označujúcimi druh knihy; pri beletrii zaoberajúcej sa týmito otázkami použite s príslušným kódom YF*
1.3
YXAPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: telo a zdravie
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body. Use with: YXL* codes for mental health topics linked to the body, such as body image
1.4
YXABChildren’s / Teenage personal and social topics: Fitness, exercise and healthy eating
Class here: personal health, taking care of teeth, looking after your body, being active, food and health, nutrition, veganism, vegetarianism
1.31.4
YXAXPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
Use for: works that discuss or explain aspects of sex and sexuality advice including, but not limited to, puberty and changes to the body, consent, sexual relationships, physical intimacy, sexual health
1.4
YXBChildren’s / Teenage personal and social topics: LGBTQ+
Use with: 5PSG, 5PSL, 5PT INTEREST Qualifiers as appropriate or YF* codes for stories that are about these topics
1.31.4
YXCChildren’s / Teenage personal and social topics: Gender identity
Use for: titles that deal with anything to do with gender for young people, for example what it means to be a girl or boy or questions about identity. Use with: other codes as appropriate to give more information
Pozri tiež: YNMF Všeobecné záujmy detí a mládeže: dievčatá a ženy, YNMH Všeobecné záujmy detí a mládeže: chlapci a muži
1.3
YXDPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sebauvedomenie a sebaúcta
Class here: self-discovery, self-knowledge, self-worth, self-image, self-identity
1.4
YXEPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: emócie
Sem zaradiť: porozumenie strachu, šťastie, solidarita, smútok, empatia, odcudzenie, frustrácie a pod.
1.4
YXFPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rodinné problémy
Class here: mothers, fathers, parents and step-parents, grandparents, relatives, blended families, extended family members etc. Use for: works about families, issues in families, particular members of a family, etc
1.4
YXFDPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rozvod, odlúčenie rodičov, rozvrat rodiny1.3
YXFFChildren’s / Teenage personal and social topics: Adoption / fostering
Class here: orphans
1.3
YXFRChildren’s / Teenage personal and social topics: siblings
Class here: brothers, sisters, step and half brothers and sisters
1.4
YXFSChildren’s / Teenage personal and social topics: New baby
Class here: new brother, new sister, new sibling
1.31.4
YXGPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: smrť a trúchlenie
Class here: grief and loss
1.4
YXGSPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: samovražda1.21.3
YXHPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: vzťahy (mimo rodiny)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXHBPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: priatelia a problémy v priateľstvách
Class here: making new friends, friendship groups, issues around relationships with friends
Pozri tiež: YFM Beletria pre deti a mládež: ľúbostné romány a milostné príbehy
1.4
YXHLPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sexualita a vzťahy1.4
YXHPChildren’s / Teenage personal and social topics: Life skills and choices
Class here: manners, behaviour, dilemmas, consequences, responsibilities, skills for interacting with modern life, other people, following or not following rules, etc
1.4
YXHYPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: tehotenstvo mladistvých1.3
YXJPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: drogy a závislosť1.3
YXKPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: postihnutie a špeciálne potreby
Class here: physical disabilities and impairments, visible or invisible disabilities or conditions, wheelchair users etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
YXLPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: život s chorobou a dlhodobé ochorenia
Use all YXL* codes for: titles aimed either at young people who have a particular condition or to help understand others who have a particular condition. Use all YXL* codes with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.21.4
YXLBChildren’s / Teenage personal and social topics: Illness and specific physical health conditions
Class here: living with disease and long-term physical conditions, injuries
1.3
YXLB1Children’s / Teenage personal and social topics: Cancer1.3
YXLDChildren’s / Teenage personal and social topics: Mental health
Class here: mental disorders
1.3
YXLD1Children’s / Teenage personal and social topics: Eating disorders1.3
YXLD2Children’s / Teenage personal and social topics: Anxiety, depression and self-harm
Class here: panic attacks
1.3
YXLD6Children’s / Teenage personal and social topics: Positive / good mental health
Class here: mindfulness
1.3
YXMChildren’s / Teenage personal and social topics: Multicultural
Use for: works on social and cultural topics linked to multiculturalism, multicultural societies
1.4
YXNPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rasizmus a multikulturalizmus
Class here: xenophobia. Use for: works about discrimination and prejudice based on skin colour, race or ethnic origin, or prejudices based on the perception that someone is foreign or from outside the community, and issues of inequality and discrimination, as well as measures to address racism
Pozri tiež: JBFA1 Racism and racial discrimination
1.4
YXPChildren’s / Teenage personal and social topics: Diversity and inclusion
Use for: books that deal with these topics and stories with a particularly diverse cast of characters, or which illustrate inclusivity within the context of the story without necessarily being the subject of the story. Use with: YF* codes for stories and values from 5P* INTEREST Qualifiers as appropriate
1.31.4
YXPBChildren’s / Teenage personal and social topics: Prejudice and intolerance
Class here: discrimination
1.3
YXQPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: šikanovanie, násilie, zneužívanie a tlak okolia1.3
YXQDChildren’s / Teenage personal and social topics: Abuse
Class here: physical, mental, emotional or sexual abuse, coercive control, domestic abuse
1.31.4
YXQFChildren’s / Teenage personal and social topics: Bullying and harassment
Class here: online trolling and bullying, coercion
1.31.4
YXRPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: osobná bezpečnosť
Sem zaradiť: ako pristupovať k cudzím ľuďom, bezpečnosť na ceste, bezpečnosť doma a pod.
1.11.3
YXSPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: úteky z domova
Class here: homelessness
1.11.3
YXTPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: záškoláctvo a školské problémy1.3
YXVPre mládež: osobné a sociálne problémy: kariérne poradenstvo a ďalšie vzdelávanie, odchod zo školy
Use for: titles about work, jobs, careers, professions aimed at a young audience but not educational
Pozri tiež: YPJV2 Educational: Business administration and office skills, YPWC9 Educational: Work experience / Careers
1.3
YXWChildren’s / Teenage personal and social topics: First experiences and growing up
Class here: coming of age
1.31.4
YXZPre deti a mládež: Sociálne problémy
Class here: social activism. Use for: titles that deal with directly the topics. Use with: YF* codes for stories that are about these topics
1.4
YXZGPre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
Class here: looking after our planet, climate change, pollution, rubbish, plastics, recycling, sustainability, climate emergency, climate strikes, environmental champions, looking after our future, protecting nature, conservation
1.4
YXZMPre deti a mládež: sociálne problémy: migrácia a utečenci
Class here: asylum seekers, immigrants and immigration, emigrants and emigration
1.21.4
YXZRPre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky
YXZWPre deti a mládež: sociálne problémy: vojna a konflikt
YZPre deti a mládež: papierenský a zmiešaný tovar
Použite iba pri detských papierenských potrebách a predmetoch (nie pri knihách), ktoré nemožno zaradiť pod žiadny iný kód Y*
1.4
YZGDetské darčekové knihy
Sem zaradiť: malé knižky, zvyčajne dekoratívne alebo humorné, určené ako darček deťom
1.4
YZSPapierenské potreby pre deti
Sem zaradiť: akékoľvek tlačené papierové predmety, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky do knihy, a pod. určené pre deti; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet
Pozri tiež: WZS Kancelárske potreby
1.1
YZSGChildren’s / Teenage stationery items: thematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject where appropriate. Use with: INTEREST AGE 5A* Qualifiers and another secondary code indicating subject where appropriate
1.4
YZSNPapierenské potreby pre deti bez potlače
Sem zaradiť: prázdne cvičebnice, knihy na autogramy a iné predmet bez obsahu určené pre deti
Pozri tiež: WZSN Papierenský tovar s prázdnymi stranami
1.1
1Kvalifikátory miesta
Nepoužívajte „1“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 1*
1.4
1ASvet
Používajte na označenie výhradne globálneho kontextu
1.2
1DEurópa
1DDZápadná Európa
1DDBBelgicko
1DDB‑BE‑BBruxelles/Brussel(s)/Brusel1.2.2
1DDB‑BE‑FFlanders/Flandre/Flámsko1.2.6
1DDB‑BE‑FAAntverpy/Antwerpen/Anvers (provincia/provincie)1.2.6
1DDB‑BE‑FAAAntwerp/Antwerpen/Anvers/Antverpy1.2.6
1DDB‑BE‑FBFlemish Brabant/Vlaams-Brabant/Brabant flamand/Flámsky Brabant/Flámske Barbantsko1.2.6
1DDB‑BE‑FBALeuven
1DDB‑BE‑FCLimburg/Limbourg1.2.8
1DDB‑BE‑FCAHasselt
1DDB‑BE‑FDOost-Vlaanderen/Flandre-Orientale/Východné Flandry1.2.6
1DDB‑BE‑FDAGhent/Gand/Gent1.2.6
1DDB‑BE‑FEWest-Vlaanderen/Flandre-Occidentale/Západné Flámsko1.2.6
1DDB‑BE‑FEABrugge/Bruges/Bruggy1.2.6
1DDB‑BE‑WWallonia/Wallonie/Valónsko1.2.6
1DDB‑BE‑WABrabant wallon/Waals Brabant/Valónsky Brabant1.2.6
1DDB‑BE‑WAAWavre
1DDB‑BE‑WBHainaut/Henegouwen/Henegavsko1.2.6
1DDB‑BE‑WBAMons/Bergen1.2.6
1DDB‑BE‑WBBCharleroi
1DDB‑BE‑WCLiège/Liège (provincia/provincie)1.2.6
1DDB‑BE‑WCALiège/Luik1.2.6
1DDB‑BE‑WDLuxembourg/Luxembursko (provincia/provincie)1.2.6
1DDB‑BE‑WDAArlon/Arlen1.2.6
1DDB‑BE‑WENamur/Namen (provincia/provincie)1.2.6
1DDB‑BE‑WEANamur/Namen1.2.6
1DDFFrancúzsko
1DDF‑FR‑XRegions of France1.2.6
1DDF‑FR‑XAAuvergne-Rhône-Alpes1.2.6
1DDF‑FR‑CAuvergne
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑CAAllier
1DDF‑FR‑CAAMoulins
1DDF‑FR‑CABMontluçon1.2.6
1DDF‑FR‑CACVichy1.2.6
1DDF‑FR‑CBCantal
1DDF‑FR‑CBAAurillac
1DDF‑FR‑CBBMauriac1.2.6
1DDF‑FR‑CBCSaint-Flour1.2.6
1DDF‑FR‑CCHaute-Loire
1DDF‑FR‑CCALe Puy-en-Velay
Class here: Velay
1.2.6
1DDF‑FR‑CCBBrioude1.2.6
1DDF‑FR‑CCCYssingeaux1.2.6
1DDF‑FR‑CDPuy-de-Dôme
Class here: Chaîne des Puys
1.2.6
1DDF‑FR‑CDAClermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDBAmbert1.2.6
1DDF‑FR‑CDCIssoire1.2.6
1DDF‑FR‑CDDRiom1.2.6
1DDF‑FR‑CDEThiers1.2.6
1DDF‑FR‑VRhône-Alpes (Rónske Alpy)1.2.6
1DDF‑FR‑VAAin
1DDF‑FR‑VAABourg-en-Bresse
Class here: Bresse
1.2.6
1DDF‑FR‑VABBelley1.2.6
1DDF‑FR‑VACGex1.2.6
1DDF‑FR‑VADNantua1.2.6
1DDF‑FR‑VBArdèche
Class here: Vivarais
1.2.6
1DDF‑FR‑VBAPrivas
1DDF‑FR‑VBBLargentière1.2.6
1DDF‑FR‑VBCTournon-sur-Rhône1.2.6
1DDF‑FR‑VCDrôme
1DDF‑FR‑VCAValence
1DDF‑FR‑VCBDie1.2.6
1DDF‑FR‑VCCNyons1.2.6
1DDF‑FR‑VDIsère
1DDF‑FR‑VDAGrenoble
1DDF‑FR‑VDBLa Tour-du-Pin1.2.6
1DDF‑FR‑VDCVienne (Isère)1.2.6
1DDF‑FR‑VELoire
Pozri tiež: 1DDF-FR-ZL The Loire and the Loire Valley
1DDF‑FR‑VEASaint-Étienne
1DDF‑FR‑VEBMontbrison1.2.6
1DDF‑FR‑VECRoanne1.2.6
1DDF‑FR‑VFRhône
1DDF‑FR‑VFALyon
Class here: Lyonnais
1.2.6
1DDF‑FR‑VFBVillefranche-sur-Saône1.2.6
1DDF‑FR‑VGSavoy
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑VGAChambéry
1DDF‑FR‑VGBAlbertville1.2.6
1DDF‑FR‑VGCSaint-Jean-de-Maurienne1.2.6
1DDF‑FR‑VHHaute-Savoie
1DDF‑FR‑VHAAnnecy
Class here: Lake Annecy
1.2.6
1DDF‑FR‑VHBBonneville1.2.6
1DDF‑FR‑VHCChamonix
Pozri tiež: 1DZTA-FR-B Mont Blanc Massif
1.2.6
1DDF‑FR‑VHDSaint-Julien-en-Genevois1.2.6
1DDF‑FR‑VHEThonon-les-Bains1.2.6
1DDF‑FR‑XAZAuvergne-Rhône-Alpes: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XAZBBourbonnais
Class here: Bourbon
1.2.6
1DDF‑FR‑XAZFForez / Livradois1.2.6
1DDF‑FR‑XAZGBeaujolais1.2.6
1DDF‑FR‑XAZHDauphiné / Dauphiny1.2.6
1DDF‑FR‑XAZKChablais1.2.6
1DDF‑FR‑XBBourgogne-Franche-Comté1.2.6
1DDF‑FR‑EBurgundy1.2.6
1DDF‑FR‑EACôte-d’Or
1DDF‑FR‑EAADijon
1DDF‑FR‑EABBeaune1.2.6
1DDF‑FR‑EACMontbard1.2.6
1DDF‑FR‑EBNièvre
Class here: Nivernais
1.2.6
1DDF‑FR‑EBANevers
1DDF‑FR‑EBBChâteau-Chinon and the Morvan1.2.6
1DDF‑FR‑EBCClamecy1.2.6
1DDF‑FR‑EBDCosne-Cours-sur-Loire1.2.6
1DDF‑FR‑ECSaône-et-Loire
1DDF‑FR‑ECAMâcon and the Mâconnais
Class here: Cluny
1.2.6
1DDF‑FR‑ECBAutun1.2.6
1DDF‑FR‑ECCChalon-sur-Saône and the Chalonnais1.2.6
1DDF‑FR‑ECDCharolles and the Charolais1.2.6
1DDF‑FR‑ECELouhans1.2.6
1DDF‑FR‑EDYonne
1DDF‑FR‑EDAAuxerre
1DDF‑FR‑EDBAvallon1.2.6
1DDF‑FR‑JFranche-Comté
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑JADoubs
1DDF‑FR‑JAAMontbéliard1.2.6
1DDF‑FR‑JABBesançon
1DDF‑FR‑JACPontarlier1.2.6
1DDF‑FR‑JBJura (39)
Pozri tiež: 1DZT-FR-J Jura Mountains
1DDF‑FR‑JBALons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBBDole1.2.6
1DDF‑FR‑JBCSaint-Claude1.2.6
1DDF‑FR‑JCHaute-Saône
1DDF‑FR‑JCAVesoul
1DDF‑FR‑JCBLure1.2.6
1DDF‑FR‑JDTerritoire de Belfort
1DDF‑FR‑JDABelfort
1DDF‑FR‑XCOccitanie1.2.6
1DDF‑FR‑MLanguedoc-Roussillon1.2.6
1DDF‑FR‑MAAude
1DDF‑FR‑MAACarcassonne
1DDF‑FR‑MABLimoux1.2.6
1DDF‑FR‑MACNarbonne1.2.6
1DDF‑FR‑MADRennes-le-Château1.2.6
1DDF‑FR‑MBGard
1DDF‑FR‑MBANîmes
Class here: Pont du Gard
1.2.6
1DDF‑FR‑MBBAlès1.2.6
1DDF‑FR‑MBCLe Vigan1.2.6
1DDF‑FR‑MCHérault
1DDF‑FR‑MCAMontpellier
1DDF‑FR‑MCBBéziers1.2.6
1DDF‑FR‑MCCLodève1.2.6
1DDF‑FR‑MDLozère
1DDF‑FR‑MDAMende
1DDF‑FR‑MDBFlorac Trois Rivières1.2.6
1DDF‑FR‑MEPyrénées-Orientales
1DDF‑FR‑MEAPerpignan
1DDF‑FR‑MEBCéret1.2.6
1DDF‑FR‑MECPrades1.2.6
1DDF‑FR‑PMidi-Pyrénées (Stredné Pyreneje)1.2.6
1DDF‑FR‑PAAriège
1DDF‑FR‑PAAFoix
Class here: County of Foix
1.2.6
1DDF‑FR‑PABPamiers1.2.6
1DDF‑FR‑PACSaint-Girons
Class here: Couserans
1.2.6
1DDF‑FR‑PBAveyron
Class here: Rouergue
1.2.6
1DDF‑FR‑PBARodez
1DDF‑FR‑PBBMillau1.2.6
1DDF‑FR‑PBCVillefranche-de-Rouergue1.2.6
1DDF‑FR‑PCHaute-Garonne
1DDF‑FR‑PCAToulouse
Class here: Toulousain
1.2.6
1DDF‑FR‑PCBMuret1.2.6
1DDF‑FR‑PCCSaint-Gaudens
Class here: Comminges
1.2.6
1DDF‑FR‑PDGers
1DDF‑FR‑PDAAuch
1DDF‑FR‑PDBCondom1.2.6
1DDF‑FR‑PDCMirande1.2.6
1DDF‑FR‑PELot
1DDF‑FR‑PEACahors
1DDF‑FR‑PEBFigeac1.2.6
1DDF‑FR‑PECGourdon1.2.6
1DDF‑FR‑PFHautes-Pyrénées
Class here: Bigorre, Lavedan, vallées des Gaves
1.2.6
1DDF‑FR‑PFATarbes
1DDF‑FR‑PFBArgelès-Gazost1.2.6
1DDF‑FR‑PFCBagnères-de-Bigorre1.2.6
1DDF‑FR‑PFDLourdes1.2.6
1DDF‑FR‑PGTarn
1DDF‑FR‑PGAAlbi
1DDF‑FR‑PGBCastres1.2.6
1DDF‑FR‑PHTarn-et-Garonne
1DDF‑FR‑PHAMontauban
1DDF‑FR‑PHBCastelsarrasin1.2.6
1DDF‑FR‑XCZOccitanie: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XCZAArmagnac1.2.6
1DDF‑FR‑XCZBAubrac1.2.6
1DDF‑FR‑XCZCCévennes1.2.6
1DDF‑FR‑XCZGGévaudan1.2.6
1DDF‑FR‑XCZLLanguedoc1.2.6
1DDF‑FR‑XCZMCanal du Midi1.2.6
1DDF‑FR‑XCZNCausses
Class here: Grandes Causses
1.2.6
1DDF‑FR‑XCZQQuercy1.2.6
1DDF‑FR‑XCZRRoussillion1.2.6
1DDF‑FR‑XEGrand-Est1.2.6
1DDF‑FR‑AAlsace (Alsasko)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑AABas-Rhin
1DDF‑FR‑AAAStrasbourg (Štrasburg)
1DDF‑FR‑AABHaguenau1.2.6
1DDF‑FR‑AACMolsheim1.2.6
1DDF‑FR‑AADSaverne1.2.6
1DDF‑FR‑AAESélestat1.2.6
1DDF‑FR‑ABHaut-Rhin
1DDF‑FR‑ABAColmar
1DDF‑FR‑ABBAltkirch1.2.6
1DDF‑FR‑ABCMulhouse1.2.6
1DDF‑FR‑ABDThann1.2.6
1DDF‑FR‑HChampagne-Ardenne1.2.6
1DDF‑FR‑HAArdennes
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑HAASedan1.2.6
1DDF‑FR‑HABCharleville-Mézières
Class here: Givet
1.2.6
1DDF‑FR‑HACRethel1.2.6
1DDF‑FR‑HADVouziers1.2.6
1DDF‑FR‑HBAube
1DDF‑FR‑HBATroyes
1DDF‑FR‑HBBBar-sur-Aube1.2.6
1DDF‑FR‑HBCNogent-sur-Seine1.2.6
1DDF‑FR‑HCMarne
1DDF‑FR‑HCAChâlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCBÉpernay1.2.6
1DDF‑FR‑HCCReims1.2.6
1DDF‑FR‑HCDSainte-Menehould1.2.6
1DDF‑FR‑HCEVitry-le-François1.2.6
1DDF‑FR‑HDHaute-Marne
1DDF‑FR‑HDAChaumont
1DDF‑FR‑HDBLangres1.2.6
1DDF‑FR‑HDCSaint-Dizier1.2.6
1DDF‑FR‑OLorraine (Lotrinsko)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑OAMeurthe-et-Moselle
1DDF‑FR‑OAANancy
1DDF‑FR‑OABLunéville1.2.6
1DDF‑FR‑OACToul1.2.6
1DDF‑FR‑OADVal-de-Briey1.2.6
1DDF‑FR‑OBMeuse
1DDF‑FR‑OBABar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBBCommercy1.2.6
1DDF‑FR‑OBCVerdun1.2.6
1DDF‑FR‑OCMoselle
1DDF‑FR‑OCAMetz
1DDF‑FR‑OCBThionville1.2.6
1DDF‑FR‑OCCSarreguemines1.2.6
1DDF‑FR‑OCDSarrebourg1.2.6
1DDF‑FR‑OCEForbach1.2.6
1DDF‑FR‑ODVosges
1DDF‑FR‑ODAÉpinal
1DDF‑FR‑ODBNeufchâteau1.2.6
1DDF‑FR‑ODCSaint-Dié-des-Vosges1.2.6
1DDF‑FR‑XEZGrand-Est: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XEZCChampagne1.2.6
1DDF‑FR‑XEZVVosges Mountains1.2.6
1DDF‑FR‑FBretagne (Bretónsko)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑FACôtes-d’Armor
1DDF‑FR‑FAASaint-Brieuc
1DDF‑FR‑FABDinan1.2.6
1DDF‑FR‑FACGuingamp1.2.6
1DDF‑FR‑FADLannion1.2.6
1DDF‑FR‑FBFinistère
1DDF‑FR‑FBAQuimper
1DDF‑FR‑FBBBrest1.2.6
1DDF‑FR‑FBCChâteaulin1.2.6
1DDF‑FR‑FBDMorlaix1.2.6
1DDF‑FR‑FCIlle-et-Vilaine
1DDF‑FR‑FCARennes
1DDF‑FR‑FCBFougères1.2.6
1DDF‑FR‑FCCRedon1.2.6
1DDF‑FR‑FCDSaint-Malo1.2.6
1DDF‑FR‑FDMorbihan
1DDF‑FR‑FDAVannes
1DDF‑FR‑FDBLorient1.2.6
1DDF‑FR‑FDCPontivy1.2.6
1DDF‑FR‑FDDCarnac1.2.6
1DDF‑FR‑FZBrittany: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑FZCCornouaille1.2.6
1DDF‑FR‑GCentre-Val de Loire1.2.6
1DDF‑FR‑GACher
1DDF‑FR‑GAASaint-Amand-Montrond1.2.6
1DDF‑FR‑GABBourges
1DDF‑FR‑GACVierzon1.2.6
1DDF‑FR‑GADSancerre
Class here: Sancerrois
1.2.6
1DDF‑FR‑GBEure-et-Loir
1DDF‑FR‑GBAChartres
1DDF‑FR‑GBBChâteaudun
Class here: Dunois
1.2.6
1DDF‑FR‑GBCDreux1.2.6
1DDF‑FR‑GBDNogent-le-Rotrou1.2.6
1DDF‑FR‑GCIndre
1DDF‑FR‑GCAChâteauroux
1DDF‑FR‑GCBLe Blanc1.2.6
1DDF‑FR‑GCCLa Châtre1.2.6
1DDF‑FR‑GCDIssoudun1.2.6
1DDF‑FR‑GDIndre-et-Loire
1DDF‑FR‑GDATours
1DDF‑FR‑GDBChinon1.2.6
1DDF‑FR‑GDCLoches1.2.6
1DDF‑FR‑GELoir-et-Cher
1DDF‑FR‑GEABlois
Class here: Blesois
1.2.6
1DDF‑FR‑GEBRomorantin-Lanthenay1.2.6
1DDF‑FR‑GECVendôme1.2.6
1DDF‑FR‑GFLoiret
1DDF‑FR‑GFAOrléans
Class here: Orléanais
1.2.6
1DDF‑FR‑GFBMontargis1.2.6
1DDF‑FR‑GFCPithiviers1.2.6
1DDF‑FR‑GZCentre-Val de Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑GZBBerry1.2.6
1DDF‑FR‑GZSSologne1.2.6
1DDF‑FR‑GZTTouraine1.2.6
1DDF‑FR‑XHHauts-de-France1.2.6
1DDF‑FR‑QNord-Pas-de-Calais1.2.6
1DDF‑FR‑QANord
1DDF‑FR‑QAALille
1DDF‑FR‑QABAvesnes-sur-Helpe1.2.6
1DDF‑FR‑QACCambrai1.2.6
1DDF‑FR‑QADDouai1.2.6
1DDF‑FR‑QAEDunkirk1.2.6
1DDF‑FR‑QAFValenciennes1.2.6
1DDF‑FR‑QBPas-de-Calais
1DDF‑FR‑QBAArras
1DDF‑FR‑QBBBéthune1.2.6
1DDF‑FR‑QBCBoulogne
Class here: Boulogne-sur-Mer
1.2.6
1DDF‑FR‑QBDCalais1.2.6
1DDF‑FR‑QBELens1.2.6
1DDF‑FR‑QBFMontreuil1.2.6
1DDF‑FR‑QBGSaint-Omer1.2.6
1DDF‑FR‑SPicardy
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑SAAisne
1DDF‑FR‑SAALaon
1DDF‑FR‑SABChâteau-Thierry1.2.6
1DDF‑FR‑SACSaint-Quentin1.2.6
1DDF‑FR‑SADSoissons1.2.6
1DDF‑FR‑SAEVervins1.2.6
1DDF‑FR‑SBOise
1DDF‑FR‑SBABeauvais
1DDF‑FR‑SBBClermont1.2.6
1DDF‑FR‑SBCCompiègne1.2.6
1DDF‑FR‑SBDSenlis1.2.6
1DDF‑FR‑SCSomme
1DDF‑FR‑SCAAmiens
1DDF‑FR‑SCBAbbeville1.2.6
1DDF‑FR‑SCCMontdidier1.2.6
1DDF‑FR‑SCDPéronne1.2.6
1DDF‑FR‑XHZHauts-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XHZAArtois1.2.6
1DDF‑FR‑ICorsica (Korzika)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑IACorse-du-Sud
1DDF‑FR‑IAAAjaccio
1DDF‑FR‑IABSartène1.2.6
1DDF‑FR‑IBHaute-Corse
1DDF‑FR‑IBABastia
1DDF‑FR‑IBBCalvi1.2.6
1DDF‑FR‑IBCCorte1.2.6
1DDF‑FR‑LÎle-de-France
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑LAParis 75 (Paríž 75)1.4
1DDF‑FR‑LAAParis (Paríž)1.4
1DDF‑FR‑LBSeine-et-Marne
1DDF‑FR‑LBAMelun
1DDF‑FR‑LBBFontainebleau1.2.6
1DDF‑FR‑LBCMeaux1.2.6
1DDF‑FR‑LBDProvins1.2.6
1DDF‑FR‑LBETorcy1.2.6
1DDF‑FR‑LCYvelines
1DDF‑FR‑LCAVersailles
1DDF‑FR‑LCBMantes-la-Jolie1.2.6
1DDF‑FR‑LCCRambouillet1.2.6
1DDF‑FR‑LCDSaint-Germain-en-Laye1.2.6
1DDF‑FR‑LDEssonne
1DDF‑FR‑LDAÉvry
1DDF‑FR‑LDBÉtampes1.2.6
1DDF‑FR‑LDCPalaiseau1.2.6
1DDF‑FR‑LEHauts-de-Seine
1DDF‑FR‑LEANanterre
1DDF‑FR‑LEBAntony1.2.6
1DDF‑FR‑LECBoulogne-Billancourt1.2.6
1DDF‑FR‑LFSeine-Saint-Denis
1DDF‑FR‑LFABobigny
1DDF‑FR‑LFBLe Raincy1.2.6
1DDF‑FR‑LFCSaint-Denis1.2.6
1DDF‑FR‑LGVal-de-Marne
1DDF‑FR‑LGACréteil
1DDF‑FR‑LGBL’Haÿ-les-Roses1.2.6
1DDF‑FR‑LGCNogent-sur-Marne1.2.6
1DDF‑FR‑LHVal-d’Oise
1DDF‑FR‑LHAPontoise
1DDF‑FR‑LHBArgenteuil1.2.6
1DDF‑FR‑LHCSarcelles1.2.6
1DDF‑FR‑LZÎle-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑LZBBrie1.2.6
1DDF‑FR‑LZVVexin1.2.6
1DDF‑FR‑XNNormandy
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑DBasse-Normandie (Dolná Normandia)1.2.6
1DDF‑FR‑DACalvados
1DDF‑FR‑DAACaen
1DDF‑FR‑DABBayeux1.2.6
1DDF‑FR‑DACLisieux1.2.6
1DDF‑FR‑DADVire-Normandie1.2.6
1DDF‑FR‑DBManche
Class here: Contentin / Cherbourg Peninsula
1.2.6
1DDF‑FR‑DBASaint-Lô
1DDF‑FR‑DBBAvranches1.2.6
1DDF‑FR‑DBCCherbourg-en-Cotentin1.2.6
1DDF‑FR‑DBDCoutances1.2.6
1DDF‑FR‑DBEMont Saint-Michel1.2.6
1DDF‑FR‑DCOrne
1DDF‑FR‑DCAAlençon
1DDF‑FR‑DCBArgentan1.2.6
1DDF‑FR‑DCCMortagne-au-Perche1.2.6
1DDF‑FR‑KHaute-Normandie (Horná Normandia)1.2.6
1DDF‑FR‑KAEure
1DDF‑FR‑KAAÉvreux
1DDF‑FR‑KABLes Andelys1.2.6
1DDF‑FR‑KACBernay1.2.6
1DDF‑FR‑KBSeine-Maritime
1DDF‑FR‑KBARouen
1DDF‑FR‑KBBDieppe1.2.6
1DDF‑FR‑KBCLe Havre1.2.6
1DDF‑FR‑XNZNormandy: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XNZBNormandy Beaches1.2.6
1DDF‑FR‑XNZDPerche1.2.6
1DDF‑FR‑XNZFPays d’Auge1.2.6
1DDF‑FR‑XNZHPays de Caux1.2.6
1DDF‑FR‑XQNouvelle-Aquitaine1.2.6
1DDF‑FR‑BAquitaine (Akvitánsko)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑BADordogne
Pozri tiež: 1DDF-FR-Z France: Places of interest
1DDF‑FR‑BAAPérigueux
1DDF‑FR‑BABBergerac1.2.6
1DDF‑FR‑BACNontron1.2.6
1DDF‑FR‑BADSarlat-la-Canéda1.2.6
1DDF‑FR‑BBGironde
1DDF‑FR‑BBABordeaux
1DDF‑FR‑BBBArcachon1.2.6
1DDF‑FR‑BBCBlaye1.2.6
1DDF‑FR‑BBDLangon1.2.6
1DDF‑FR‑BBELesparre-Médoc1.2.6
1DDF‑FR‑BBFLibourne1.2.6
1DDF‑FR‑BBGSaint-Émilion1.2.6
1DDF‑FR‑BCLandes
1DDF‑FR‑BCAMont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCBDax1.2.6
1DDF‑FR‑BDLot-et-Garonne
1DDF‑FR‑BDAAgen
1DDF‑FR‑BDBMarmande1.2.6
1DDF‑FR‑BDCNérac1.2.6
1DDF‑FR‑BDDVilleneuve-sur-Lot1.2.6
1DDF‑FR‑BEPyrénées-Atlantiques
1DDF‑FR‑BEAPau
1DDF‑FR‑BEBBayonne1.2.6
1DDF‑FR‑BECBiarritz1.2.6
1DDF‑FR‑BEDOloron-Sainte-Marie1.2.6
1DDF‑FR‑NLimousin (Limuzínsko)
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑NACorrèze
1DDF‑FR‑NAATulle
1DDF‑FR‑NABBrive-la-Gaillarde1.2.6
1DDF‑FR‑NACUssel1.2.6
1DDF‑FR‑NBCreuse
1DDF‑FR‑NBAGuéret
1DDF‑FR‑NBBAubusson1.2.6
1DDF‑FR‑NCHaute-Vienne
1DDF‑FR‑NCALimoges
1DDF‑FR‑NCBBellac1.2.6
1DDF‑FR‑NCCRochechouart1.2.6
1DDF‑FR‑TPoitou-Charentes1.2.6
1DDF‑FR‑TACharente
1DDF‑FR‑TAAAngoulême
Class here: Angoumois
1.2.6
1DDF‑FR‑TABCognac1.2.6
1DDF‑FR‑TACConfolens1.2.6
1DDF‑FR‑TBCharente-Maritime
1DDF‑FR‑TBALa Rochelle
Class here: Aunis
1.2.6
1DDF‑FR‑TBBJonzac1.2.6
1DDF‑FR‑TBCRochefort1.2.6
1DDF‑FR‑TBDSaint-Jean-d’Angély1.2.6
1DDF‑FR‑TBESaintes
Class here: Saintonge
1.2.6
1DDF‑FR‑TCDeux-Sèvres
1DDF‑FR‑TCANiort
1DDF‑FR‑TCBBressuire1.2.6
1DDF‑FR‑TCCParthenay1.2.6
1DDF‑FR‑TDVienne (86)
1DDF‑FR‑TDAPoitiers
1DDF‑FR‑TDBChâtellerault1.2.6
1DDF‑FR‑TDCMontmorillon1.2.6
1DDF‑FR‑XQZNouvelle-Aquitaine: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑XQZBBéarn1.2.6
1DDF‑FR‑XQZDGascony1.2.6
1DDF‑FR‑XQZGGuyenne1.2.6
1DDF‑FR‑XQZHNavarre (Lower)1.2.6
1DDF‑FR‑XQZJPérigord1.2.6
1DDF‑FR‑XQZKPoitou1.2.6
1DDF‑FR‑XQZLLascaux
Class here: Prehistoric sites and caves of the Vézère Valley
1.2.6
1DDF‑FR‑XQZMLa Marche (Province)1.2.6
1DDF‑FR‑RPays de la Loire1.2.6
1DDF‑FR‑RALoire-Atlantique
1DDF‑FR‑RAASaint-Nazaire1.2.6
1DDF‑FR‑RABNantes
Class here: pays Nantais
1.2.6
1DDF‑FR‑RACChâteaubriant1.2.6
1DDF‑FR‑RBMaine-et-Loire
1DDF‑FR‑RBAAngers
1DDF‑FR‑RBBSaumur1.2.6
1DDF‑FR‑RBCCholet1.2.6
1DDF‑FR‑RBDSegré1.2.6
1DDF‑FR‑RCMayenne
1DDF‑FR‑RCALaval
1DDF‑FR‑RCBChâteau-Gontier1.2.6
1DDF‑FR‑RDSarthe
1DDF‑FR‑RDALe Mans
1DDF‑FR‑RDBLa Flèche1.2.6
1DDF‑FR‑RDCMamers1.2.6
1DDF‑FR‑REVendée
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑REALa Roche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REBFontenay-le-Comte1.2.6
1DDF‑FR‑RECLes Sables-d’Olonne1.2.6
1DDF‑FR‑RZPays de la Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑RZAAnjou1.2.6
1DDF‑FR‑RZMMaine (province)1.2.6
1DDF‑FR‑UProvence-Alpes-Côte d’Azur1.2.6
1DDF‑FR‑UAAlpes-de-Haute-Provence
1DDF‑FR‑UAADigne-les-Bains
1DDF‑FR‑UABBarcelonnette1.2.6
1DDF‑FR‑UACCastellane1.2.6
1DDF‑FR‑UADForcalquier1.2.6
1DDF‑FR‑UBHautes-Alpes
1DDF‑FR‑UBAGap
1DDF‑FR‑UBBBriançon1.2.6
1DDF‑FR‑UCAlpes-Maritimes
1DDF‑FR‑UCANice
1DDF‑FR‑UCBGrasse1.2.6
1DDF‑FR‑UCCCannes1.2.6
1DDF‑FR‑UDBouches-du-Rhône
1DDF‑FR‑UDAMarseille
1DDF‑FR‑UDBAix-en-Provence1.2.6
1DDF‑FR‑UDCArles1.2.6
1DDF‑FR‑UDDIstres1.2.6
1DDF‑FR‑UEVar
1DDF‑FR‑UEAToulon
1DDF‑FR‑UEBBrignoles1.2.6
1DDF‑FR‑UECSaint-Tropez1.2.6
1DDF‑FR‑UEDDraguignan1.2.6
1DDF‑FR‑UFVaucluse
1DDF‑FR‑UFAAvignon
1DDF‑FR‑UFBApt1.2.6
1DDF‑FR‑UFCCarpentras
Class here: Comtat Venaissin
1.2.6
1DDF‑FR‑UFDOrange
Class here: principality of Orange. Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑UZProvence-Alpes-Côte d’Azur: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑UZCFrench Riviera / Côte d’Azur1.2.6
1DDF‑FR‑UZDThe Luberon1.2.6
1DDF‑FR‑UZFMercantour1.2.6
1DDF‑FR‑UZGCamargue1.2.6
1DDF‑FR‑UZPProvence1.2.6
1DDF‑FR‑ZFrance: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.6
1DDF‑FR‑ZBThe Seine
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.6
1DDF‑FR‑ZDThe Dordogne
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.6
1DDF‑FR‑ZLThe Loire and the Loire Valley
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.6
1DDF‑FR‑ZRThe Rhône
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.6
1DDF‑FR‑ZSMassif Central1.2.6
1DDLLuxembursko
1DDMMonako
Class here: Monte Carlo
1.2.6
1DDNHolandsko
1DDN‑NL‑AAmsterdam
1DDN‑NL‑BNorth Brabant1.2.8
1DDN‑NL‑BBBreda1.2.8
1DDN‑NL‑BEEindhoven1.2.8
1DDN‑NL‑BHs-Hertogenbosch1.2.8
1DDN‑NL‑BTTilburg1.2.8
1DDN‑NL‑DDrenthe1.2.8
1DDN‑NL‑DAAssen1.2.8
1DDN‑NL‑DEEmmen1.2.8
1DDN‑NL‑FFlevoland
1DDN‑NL‑FAAlmere1.2.8
1DDN‑NL‑FLLelystad1.2.8
1DDN‑NL‑GGelderland
1DDN‑NL‑GAArnhem1.2.8
1DDN‑NL‑GDApeldoorn1.2.8
1DDN‑NL‑GEEde1.2.8
1DDN‑NL‑GNNijmegen1.2.8
1DDN‑NL‑GRAchterhoek
Class here: Doesburg, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen
1.4
1DDN‑NL‑GSBetuwe (Batavia)1.4
1DDN‑NL‑GVVeluwe
Class here: Hoge Veluwe National Park
1.4
1DDN‑NL‑HNoord Holland (Severný Holland)1.2.8
1DDN‑NL‑HHHaarlem1.2.8
1DDN‑NL‑HMAlkmaar1.2.8
1DDN‑NL‑LLimburg (Limbursko)1.2.8
1DDN‑NL‑LMMaastricht1.2.8
1DDN‑NL‑LVVenlo1.2.8
1DDN‑NL‑NGroningen (province)1.2.8
1DDN‑NL‑NGGroningen1.2.8
1DDN‑NL‑RFriesland (Frízsko)
1DDN‑NL‑RLLeeuwarden1.2.8
1DDN‑NL‑SZuid Holland (Južný Holland)1.2.8
1DDN‑NL‑SAAlphen aan den Rijn1.2.8
1DDN‑NL‑SCDordrecht1.2.8
1DDN‑NL‑SDDelft1.2.8
1DDN‑NL‑SHThe Hague1.2.8
1DDN‑NL‑SLLeiden1.2.8
1DDN‑NL‑SRRotterdam1.2.8
1DDN‑NL‑SZZoetermeer1.2.8
1DDN‑NL‑UUtrecht (province)1.2.8
1DDN‑NL‑UAAmersfoort1.2.8
1DDN‑NL‑UUUtrecht1.2.8
1DDN‑NL‑UVUtrechtse Heuvelrug (Utrecht Hill Ridge)
Use for: the national park or the area
1.4
1DDN‑NL‑VOverijssel
1DDN‑NL‑VEEnschede1.2.8
1DDN‑NL‑VTTwente1.4
1DDN‑NL‑VZZwolle1.2.8
1DDN‑NL‑XNetherlands: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.4
1DDN‑NL‑XBGroene Hart1.4
1DDN‑NL‑XDIJsselmeer1.4.2
1DDN‑NL‑XFWest Frisian Islands
Class here: Wadden Islands
Pozri tiež: 1DFG-DE-VAP East Frisia
1.4.2
1DDN‑NL‑ZZeeland (Zéland)
1DDN‑NL‑ZGGoes1.2.8
1DDN‑NL‑ZMMiddelburg1.2.8
1DDN‑NL‑ZVVlissingen1.2.8
1DDRÍrsko
1DDR‑IE‑CConnaught1.2.6
1DDR‑IE‑CGCounty Galway
Class here: Aran Islands, Inishmore, Inis Mór, Inishmaan
1.2.61.4
1DDR‑IE‑CGCConnemara1.2.6
1DDR‑IE‑CGDThe Twelve Bens1.2.6
1DDR‑IE‑CGGGalway1.2.6
1DDR‑IE‑CLLeitrim1.2.6
1DDR‑IE‑CMMayo
Class here: Croagh Patrick, Achill Island
1.2.61.4
1DDR‑IE‑CRRoscommon1.2.6
1DDR‑IE‑CSSligo1.2.6
1DDR‑IE‑LLeinster1.2.6
1DDR‑IE‑LCCarlow1.2.6
1DDR‑IE‑LDCounty Dublin1.2.6
1DDR‑IE‑LDDDublin1.2.6
1DDR‑IE‑LHLouth
Class here: Cooley mountains
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LIWicklow1.2.6
1DDR‑IE‑LIMThe Wicklow Mountains
Class here: Glendalough
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LKKildare1.2.6
1DDR‑IE‑LLLaois1.2.6
1DDR‑IE‑LMMeath
Class here: Kells, Hill of Tara
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LMNNewgrange
Class here: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth, Boyne Valley
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LNLongford1.2.6
1DDR‑IE‑LOOffaly
Class here: Clonmacnoise
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LWWestmeath1.2.6
1DDR‑IE‑LXWexford1.2.6
1DDR‑IE‑LYKilkenny1.2.6
1DDR‑IE‑MMunster1.2.6
1DDR‑IE‑MCCounty Cork1.2.6
1DDR‑IE‑MCCCork1.2.6
1DDR‑IE‑MKKerry
Class here: Skellig Michael, The Blaskets
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MKDDingle Peninsula1.2.6
1DDR‑IE‑MKKKillarney1.2.6
1DDR‑IE‑MKRRing of Kerry1.2.6
1DDR‑IE‑MKSMacgillycuddy’s Reeks
Class here: Iveragh Peninsula, Carrauntoohil
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MLClare1.2.6
1DDR‑IE‑MLBThe Burren
Class here: Cliffs of Moher
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MMCounty Limerick1.2.6
1DDR‑IE‑MMLLimerick1.2.6
1DDR‑IE‑MTTipperary
Class here: Cashel
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MWWaterford1.2.6
1DDR‑IE‑UUlster
Use for: the nine counties of Ulster, three in Ireland and six in the U.K.
Pozri tiež: 1DDU-GB-N Severné Írsko
1.2.61.3
1DDR‑IE‑UCCavan1.2.6
1DDR‑IE‑UDDonegal1.2.6
1DDR‑IE‑UMMonaghan1.2.6
1DDR‑IE‑ZIreland: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.6
1DDR‑IE‑ZAAtlantic Coast of Ireland
Class here: Wild Atlantic Way
1.2.61.4
1DDR‑IE‑ZSThe Shannon
Class here: the river, its tributaries, the valley and estuary
1.2.6
1DDUSpojené kráľovstvo, Veľká Británia
1DDU‑GB‑EAnglicko
1DDU‑GB‑EAEast Anglia (Východné Anglicko)
1DDU‑GB‑EACCambridgeshire
Class here: Peterborough, Huntingdon, Ely
1.4
1DDU‑GB‑EACDCambridge1.2.6
1DDU‑GB‑EANNorfolk
Class here: Norwich, Kings Lynn, Yarmouth
1.4
1DDU‑GB‑EASSuffolk
Class here: Ipswich, Lowestoft, Newmarket, Bury St Edmunds, Felixstowe, Sutton Hoo
1.4
1DDU‑GB‑EAXEssex
Class here: Colchester, Southend, Chelmsford, Epping
1.4
1DDU‑GB‑EAZEast Anglia: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑EAZFThe Fens and the Wash1.2.6
1DDU‑GB‑EAZNNorfolk Broads1.2.6
1DDU‑GB‑EMMidlands (Stredné Anglicko)
1DDU‑GB‑EMDDerbyshire
Class here: Bakewell, Buxton, Chatsworth, Chesterfield
Pozri tiež: 1DDU-GB-EMZD The Peak District
1.4
1DDU‑GB‑EMDDDerby1.2.6
1DDU‑GB‑EMFHerefordshire
Class here: Hereford, Ross-on-Wye
1.4
1DDU‑GB‑EMHLeicestershire
Class here: Melton Mowbray, Bosworth
1.4
1DDU‑GB‑EMHLLeicester1.2.6
1DDU‑GB‑EMLLincolnshire
Class here: South Humberside, Grimsby, Scunthorpe, Skegness, Stamford
1.4
1DDU‑GB‑EMLLLincoln (UK)1.2.6
1DDU‑GB‑EMMNorthamptonshire
Class here: Naseby
1.4
1DDU‑GB‑EMNNottinghamshire
Class here: Sherwood Forest
1.2.6
1DDU‑GB‑EMNNNottingham1.2.6
1DDU‑GB‑EMPShropshire
Class here: Shrewsbury, Ironbridge, Ludlow, The Wrekin
1.4
1DDU‑GB‑EMRRutland
1DDU‑GB‑EMSStaffordshire
Class here: Lichfield
1.4
1DDU‑GB‑EMSPStoke-on-Trent and The Potteries1.2.6
1DDU‑GB‑EMTWorcestershire
Class here: the Malvern Hills, Evesham
1.4
1DDU‑GB‑EMWWarwickshire, West Midlands
Class here: Rugby
1.4
1DDU‑GB‑EMWBBirmingham (UK)
1DDU‑GB‑EMWCCoventry1.2.6
1DDU‑GB‑EMWSStratford-upon-Avon1.2.6
1DDU‑GB‑EMWWWolverhampton and the Black Country1.2.6
1DDU‑GB‑EMZMidlands: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑EMZDThe Peak District
Class here: Kinder Scout, Mam Tor, Dark Peak, White Peak, Edale, Castleton
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EMZMWelsh Marches
Class here: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Use with: a code from 1DDU-GB-W Wales if necessary
1.2.6
1DDU‑GB‑ENNorth West England (Severozápadné Anglicko)
1DDU‑GB‑ENCCheshire
Class here: Chester, Alderley, Nantwich, Crewe
1.4
1DDU‑GB‑ENLLancashire, Greater Manchester (Veľký Manchester), Merseyside
Class here: Preston, Lancaster, Blackburn, Burnley, Oldham, Preston, Forest of Bowland, Pendle
1.4
1DDU‑GB‑ENLBBlackpool1.2.6
1DDU‑GB‑ENLLLiverpool
Class here: Merseyside
1.4
1DDU‑GB‑ENLMManchester
Class here: Greater Manchester
1.4
1DDU‑GB‑ENMCumbria
Class here: Carlisle, Eden Valley, Penrith
Pozri tiež: 1DDU-GB-ENZL Lake District (Jazerná oblasť)
1.4
1DDU‑GB‑ENZNorth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑ENZLLake District (Jazerná oblasť)
Class here: the Lakeland Fells, Scafell Pike, Windermere, Wastwater, Helvellyn, Skiddaw, Grasmere, Ullswater, Keswick, Kendal
1.2.61.4
1DDU‑GB‑ESJužné a Juhovýchodné Anglicko
1DDU‑GB‑ESBBerkshire
Class here: Eton, Highclere, Greenham
1.4
1DDU‑GB‑ESBRReading1.2.6
1DDU‑GB‑ESBWWindsor1.2.6
1DDU‑GB‑ESDBedfordshire
Class here: Luton
1.4
1DDU‑GB‑ESFOxfordshire
Class here: Uffington, Blenheim, Woodstock
1.4
1DDU‑GB‑ESFXOxford1.2.6
1DDU‑GB‑ESHHampshire
Class here: Winchester, Portsmouth
1.4
1DDU‑GB‑ESHSSouthampton and the Solent1.2.6
1DDU‑GB‑ESKKent
Class here: Dover
1.4
1DDU‑GB‑ESKCCanterbury1.2.6
1DDU‑GB‑ESLLondon (Londýn), Greater London (Veľký Londýn)
1DDU‑GB‑ESLCCentral London (Centrálny Londýn)1.1.2
1DDU‑GB‑ESLCWWestminster1.2.6
1DDU‑GB‑ESLFCity of London (Londýnske City)
Use for: the historic square mile, as well as the City as a financial centre
1.1.21.4
1DDU‑GB‑ESRSurrey
Class here: Guildford, Woking
1.4
1DDU‑GB‑ESTHertfordshire
Class here: St Albans
1.4
1DDU‑GB‑ESUBuckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUBBletchley Park1.2.6
1DDU‑GB‑ESWIsle of Wight (ostrov Wight)
Class here: Ryde, Cowes
1.4
1DDU‑GB‑ESXSussex
Class here: Hastings, Lewes, Chichester, Rye, East Sussex, West Sussex
1.4
1DDU‑GB‑ESXBBrighton and Hove1.2.6
1DDU‑GB‑ESZSouth and South East England: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑ESZCThe Chilterns1.4
1DDU‑GB‑ESZDNorth and South Downs, the Weald1.2.6
1DDU‑GB‑ESZFThe New Forest1.2.6
1DDU‑GB‑ESZTThe Thames
Class here: the river, its tributaries, the Thames valley and the Thames estuary
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWJuhozápadné Anglicko
1DDU‑GB‑EWCCornwall
Class here: Kernow, Truro, St Ives, Tintagel
1.4
1DDU‑GB‑EWCSIsles of Scilly1.2.6
1DDU‑GB‑EWDDevon
Class here: Exeter, Torquay
1.4
1DDU‑GB‑EWDPPlymouth1.2.6
1DDU‑GB‑EWGGloucestershire
Class here: Cheltenham, Tewkesbury
1.4
1DDU‑GB‑EWSSomerset
Class here: Taunton, Wells, the Levels, Mendip Hills, Quantock Hills, Sedgemoor
1.4
1DDU‑GB‑EWSBBristol1.2.6
1DDU‑GB‑EWSGGlastonbury1.2.6
1DDU‑GB‑EWSHBath1.2.6
1DDU‑GB‑EWTDorset
Class here: Lyme Regis, Weymouth
1.4
1DDU‑GB‑EWTBBournemouth and Poole
Class here: Christchurch, Brownsea Island
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWWWiltshire
Class here: Swindon
1.4
1DDU‑GB‑EWWSSalisbury
Class here: Old Sarum, Wilton
Pozri tiež: 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWZSouth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZCThe Cotswolds
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-C
1.2.61.3
1DDU‑GB‑EWZDJurassic Coast and Purbeck
Class here: Dorset and East Devon Coast
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZMDartmoor, Exmoor and Bodmin Moor1.2.6
1DDU‑GB‑EWZSStonehenge
Class here: Avebury, Silbury Hill and other prehistoric sites on Salisbury Plain
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZWWessex1.2.6
1DDU‑GB‑EYSeverné a severovýchodné Anglicko
1DDU‑GB‑EYDDurham
Class here: Teesdale. Use for: County Durham or City of Durham
1.4
1DDU‑GB‑EYKYorkshire
Class here: North Humberside, Harrogate, the Ridings, Scarborough
1.4
1DDU‑GB‑EYKHHull1.2.6
1DDU‑GB‑EYKKYork1.2.6
1DDU‑GB‑EYKLLeeds, Bradford
Class here: West Yorkshire
1.4
1DDU‑GB‑EYKMMiddlesbrough and Teesside1.2.6
1DDU‑GB‑EYKSSheffield and Rotherham
Class here: South Yorkshire, Doncaster, Barnsley
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYKWWhitby1.4
1DDU‑GB‑EYNNorthumberland, Tyne and Wear
Class here: Northumbria, Berwick-upon-Tweed, Alnwick, Bamburgh, Hexham
1.4
1DDU‑GB‑EYNCNewcastle and Gateshead
Class here: North and South Tyneside, Jarrow
1.4
1DDU‑GB‑EYNSSunderland and Wearside1.2.6
1DDU‑GB‑EYZNorth and North East England: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑EYZBThe Pennines
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-P
1.2.61.3
1DDU‑GB‑EYZFNorth York Moors1.2.6
1DDU‑GB‑EYZHYorkshire Dales
Class here: Howgills, Wharfedale, Wensleydale, Malham Cove, Nidderdale, Pen-y-ghent, Ingleborough, Whernside
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYZLFarne Islands and Lindisfarne (Holy Island)1.2.6
1DDU‑GB‑EYZNNorthumberland National Park
Class here: The Cheviots, Kirk Yetholm, Kielder Forest and Kielder Water
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYZWHadrian’s Wall
Class here: Housesteads
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NSeverné Írsko
1DDU‑GB‑NBBelfast
1DDU‑GB‑NCAntrim1.2.6
1DDU‑GB‑NDArmagh1.2.6
1DDU‑GB‑NECounty Derry / County Londonderry1.2.6
1DDU‑GB‑NECDerry / Londonderry1.2.6
1DDU‑GB‑NGDown
Class here: Strangford Lough, Ards Peninsula
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NJFermanagh
Class here: Lough Erne, Enniskillen
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NTTyrone1.2.6
1DDU‑GB‑NZNorthern Ireland: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.6
1DDU‑GB‑NZAGiant’s Causeway, Antrim Coast and the Glens
Class here: the Causeway Coast, Rathlin Island
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NZMMourne Mountains1.2.6
1DDU‑GB‑NZSSperrin Mountains1.2.6
1DDU‑GB‑SŠkótsko
1DDU‑GB‑SBLowland Scotland and Borders
Class here: Dumfries and Galloway, Southern Uplands, Pentland Hills, Tweeddale
1.4
1DDU‑GB‑SBRRhinn of Kells and Galloway Hills
Class here: Galloway Forest Park
1.2.6
1DDU‑GB‑SCStredné Škótsko
Class here: Clyde, Perth, Firth of Forth, Bute, Ochil Hills
1.4
1DDU‑GB‑SCDDundee and Fife1.2.6
1DDU‑GB‑SCEEdinburgh
1DDU‑GB‑SCGGlasgow
1DDU‑GB‑SCSStirling1.2.6
1DDU‑GB‑SHSeverné Škótsko, Highlands (Škótska vysočina) a ostrovy
1DDU‑GB‑SHAAberdeen and Deeside1.2.6
1DDU‑GB‑SHGThe Grampians
Class here: Lochnagar, Speyside etc
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHGDCairngorms
Class here: Cairngorms National park, Ben Macdhui, Braeriach, Cairn Toul, Sgor an Lochain Uaine, Angus Glens, Monadhliath, Càrn Dearg, Strathspey, Aviemore, Glenshee, Braemar
1.4
1DDU‑GB‑SHGHBen Nevis and Glen Coe
Class here: Mamores, Glen Etive, Black Mount, Rannoch Moor, Loch Levan, Fort William, Glen Nevis
1.4
1DDU‑GB‑SHNLoch Ness and the Great Glen
Class here: Caledonian Canal
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHVInverness1.2.6
1DDU‑GB‑SHWNorthwest Highlands
Class here: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Kyle of Lochalsh, Cape Wrath etc
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHFOrkney Islands (Orkneje)
Class here: Scapa Flow, Hoy, Kirkwall, Skara Brae
1.4
1DDU‑GB‑SHJShetland Islands (Shetlandy)
Class here: Lerwick
1.4
1DDU‑GB‑SHLWestern Isles, Outer Hebrides (Vonkajšie Hebridy)
Class here: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, Na h-Eileanan Siar, Innse Gall
1.4
1DDU‑GB‑SHPInner Hebrides
Class here: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree, Na h-Eileanan a-staigh, Na h-Eileanan Tarsainn, Small Isles
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHPMIsle of Mull and Iona
Class here: Ulva
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHQIsle of Skye (ostrov Skye)
Class here: Cuillin Hills
1.4
1DDU‑GB‑SHRIsle of Arran1.2.6
1DDU‑GB‑SHTLoch Lomond and the Trossachs
Class here: Ben Lui, the Cobbler, Arrochar Alps
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WWales
Class here: Cymru
1.4
1DDU‑GB‑WCMid Wales (Stredný Wales)
Class here: Powys, Ceredigion, Cambrian Mountains, Aberystwyth, Machynlleth
1.4
1DDU‑GB‑WNNorth Wales (Severný Wales)
Class here: Anglesey, Gwynedd, Clwyd, Llŷn Peninsula, Conwy, Llandudno, Betws-y-Coed, Caernarfon, Barmouth, Dolgellau
1.4
1DDU‑GB‑WNSSnowdonia
Class here: Crib Goch, Llyn Llydaw, Glaslyn, Y Garn, Cadair Idris, Eryri
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WSSouth Wales (Južný Wales)
Class here: Newport, Glamorgan, Rhondda
1.4
1DDU‑GB‑WSCCardiff
1DDU‑GB‑WSGSwansea and the Gower1.2.6
1DDU‑GB‑WSYBrecon Beacons
Class here: Black Mountain, Black Mountains and Fforest Fawr, Fan Brycheiniog, Pen y Fan
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WVSouthwest Wales (Juhozápadný Wales)
Class here: Carmarthen, Llanelli
1.4
1DDU‑GB‑WVPPembrokeshire Coast1.2.6
1DDU‑GB‑XChannel Islands (Normanské ostrovy)
Class here: Alderney, Sark
1.4
1DDU‑GB‑XGGuernsey1.2.6
1DDU‑GB‑XJJersey1.2.6
1DDU‑GB‑ZIsle of Man (ostrov Man)
Class here: Douglas, Ellan Vannin, Calf of Man
1.4
1DFStredná Európa
1DFARakúsko
1DFA‑AT‑BBurgenland
Class here: Eisenstadt, Rust, Oberwart
1.4
1DFA‑AT‑KKärnten (Korutánsko)
Class here: Lake Millstatt, Lake Ossiach
1.4
1DFA‑AT‑KBKlagenfurt1.4
1DFA‑AT‑KDVillach1.4
1DFA‑AT‑KFWörthersee (Lake Wort)1.4
1DFA‑AT‑MSteiermark (Štajersko)
Class here: Grimming, Gesäuse
1.4
1DFA‑AT‑MBBruck an der Mur1.4
1DFA‑AT‑MGGraz1.4
1DFA‑AT‑MHHochschwab
Class here: Mariazell, Tragöß (Tragoess), Wildalpen
1.4
1DFA‑AT‑MLLeoben1.4
1DFA‑AT‑NNiederösterreich (Dolné Rakúsko)
Class here: Danube-Auen
1.4
1DFA‑AT‑NAIndustrieviertel
Class here: Wiener Neustadt
1.4
1DFA‑AT‑NBMostviertel
Class here: Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs
1.4
1DFA‑AT‑NCWaldviertel
Class here: Krems an der Donau
1.4
1DFA‑AT‑NDWeinviertel1.4
1DFA‑AT‑NWWachau
Class here: Melk
1.4
1DFA‑AT‑ROberösterreich (Horné Rakúsko)
1DFA‑AT‑RALinz1.4
1DFA‑AT‑RCHausruckviertel
Class here: Wels
1.4
1DFA‑AT‑RDInnviertel
Class here: Schärding
1.4
1DFA‑AT‑REMühlviertel
Class here: Freistadt
1.4
1DFA‑AT‑RFTraunviertel
Class here: Gmunden, Steyr
Pozri tiež: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SSalzburg (Salzbursko)
Class here: Tennen Mountains
1.4
1DFA‑AT‑SASalzburg (City)1.4
1DFA‑AT‑SCFlachgau
Class here: Wallersee
Pozri tiež: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SDPinzgau
Class here: Saalfelden, Zell am See
1.4
1DFA‑AT‑SELungau1.4
1DFA‑AT‑SFPongau
Class here: Gastein, Werfen
1.4
1DFA‑AT‑SGTennengau
Class here: Hallein
1.4
1DFA‑AT‑TTirol (Tirolsko)
1DFA‑AT‑TAInnsbruck1.4
1DFA‑AT‑TCAusserfern
Class here: Reutte
1.4
1DFA‑AT‑TDUpper Tyrol
Class here: Imst, Landeck, Telfs, Ötztal, Stubaital
1.4
1DFA‑AT‑TELower Tyrol
Class here: Hall in Tirol, Kitzbühel, Kaiser Mountains, Zillertal
1.4
1DFA‑AT‑TFEastern Tyrol
Class here: Lienz
1.4
1DFA‑AT‑VVorarlberg (Vorarlbersko)
1DFA‑AT‑VBBregenz1.4
1DFA‑AT‑VFFeldkirch1.4
1DFA‑AT‑VMMontafon1.4
1DFA‑AT‑VRBregenz Forest1.4
1DFA‑AT‑WWien (Viedeň)
1DFA‑AT‑ZAustria: Places of Interest1.4
1DFA‑AT‑ZAArlberg1.4
1DFA‑AT‑ZDDachstein1.4
1DFA‑AT‑ZRSemmering1.4
1DFA‑AT‑ZSSalzkammergut
Class here: Attersee, Mondsee, Traunsee, Wolfgangsee
1.4
1DFA‑AT‑ZWVienna Woods1.4
1DFGNemecko
1DFG‑DE‑BSeverovýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑BEBerlin
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BGBrandenburg (Brandenbursko)
Class here: Uckermark. Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BGBHavelland1.4
1DFG‑DE‑BGDPotsdam1.4
1DFG‑DE‑BGECottbus1.4
1DFG‑DE‑BGFFrankfurt (Oder)1.4
1DFG‑DE‑BKNemecké pobrežie Baltského mora a ostrovy
Class here: Bay of Lübeck
1.4
1DFG‑DE‑BKARügen (Rujana)
Class here: Jasmund National Park
1.11.4
1DFG‑DE‑BKBFehmarn1.4
1DFG‑DE‑BKDFischland-Darss-Zingst1.4
1DFG‑DE‑BKFUsedom1.4
1DFG‑DE‑BMMecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Predpomoransko)
Class here: Güstrow
1.4
1DFG‑DE‑BMBSchwerin1.4
1DFG‑DE‑BMCGreifswald1.4
1DFG‑DE‑BMDRostock1.4
1DFG‑DE‑BMFStralsund1.4
1DFG‑DE‑BMHWismar1.4
1DFG‑DE‑BMMMecklenburg Lake Plateau
Class here: Neubrandenburg
1.4
1DFG‑DE‑BSSachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko)
Class here: Stendal, Anhalt, Altmark
1.4
1DFG‑DE‑BSBMagdeburg
Class here: Magdeburg Börde, Elbe-Börde-Heath, Magdeburg (region)
1.4
1DFG‑DE‑BSCDessau1.4
1DFG‑DE‑BSDHalberstadt1.4
1DFG‑DE‑BSFHalle (Saale)1.4
1DFG‑DE‑BSGLutherstadt Wittenberg1.4
1DFG‑DE‑BSHQuedlinburg1.4
1DFG‑DE‑BSKWernigerode1.4
1DFG‑DE‑FVýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑FSSachsen (Sasko)
Class here: Elster, Saxon Ore Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FSALeipzig (Lipsko)1.1
1DFG‑DE‑FSBDresden (Drážďany)1.1
1DFG‑DE‑FSCBautzen
Pozri tiež: 1DFG-DE-XA Oberlausitz (Horné Lužice)
1.4
1DFG‑DE‑FSDGörlitz1.4
1DFG‑DE‑FSEChemnitz1.4
1DFG‑DE‑FSFFreiberg1.4
1DFG‑DE‑FSGPlauen1.4
1DFG‑DE‑FSHZwickau1.4
1DFG‑DE‑FSNSaxon Switzerland National Park
Class here: Elbe Sandstone Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FTThüringen (Durínsko)
Class here: Gera, Mühlhausen, Nordhausen, Eichsfeld-Hainich-Werratal nature parks, Hainich National Park, Kyffhäuser
1.4
1DFG‑DE‑FTBErfurt1.4
1DFG‑DE‑FTDThuringian Forest1.4
1DFG‑DE‑FTDBEisenach1.4
1DFG‑DE‑FTHJena1.4
1DFG‑DE‑FTJWeimar1.4
1DFG‑DE‑TJuhovýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑TBBayern (Bavorsko)
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1DFG‑DE‑TBANiederbayern (Dolné Bavorsko)1.1
1DFG‑DE‑TBABPassau1.4
1DFG‑DE‑TBBOberbayern (Horné Bavorsko)
Class here: Ammersee, Lake Ammer
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1.11.4
1DFG‑DE‑TBBBBerchtesgadener Land
Class here: Berchtesgaden National Park
1.4
1DFG‑DE‑TBBBABerchtesgaden1.4
1DFG‑DE‑TBBDIngolstadt1.4
1DFG‑DE‑TBBFChiemgau
Class here: Chiemsee
1.4
1DFG‑DE‑TBBGLake Starnberg1.4
1DFG‑DE‑TBBHTegernsee
Class here: Tegernsee (City)
1.4
1DFG‑DE‑TBCMünchen (Mníchov)1.1
1DFG‑DE‑TBDNürnberg (Norimberg)1.1
1DFG‑DE‑TBFFranconia
Class here: Steigerwald
1.4
1DFG‑DE‑TBFCUpper Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFCBBamberg1.4
1DFG‑DE‑TBFCDBayreuth1.4
1DFG‑DE‑TBFMMiddle Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFMBFürth1.4
1DFG‑DE‑TBFMDRothenburg ob der Tauber1.4
1DFG‑DE‑TBFVLower Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFVBAschaffenburg1.4
1DFG‑DE‑TBFVDWürzburg1.4
1DFG‑DE‑TBHAugsburg
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1.4
1DFG‑DE‑TBJFüssen
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1.4
1DFG‑DE‑TBKKempten
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1.4
1DFG‑DE‑TBLLindau
Pozri tiež: 1DFG-DE-XB Schwaben (Švábsko)
1.4
1DFG‑DE‑TBMUpper Palatinate1.4
1DFG‑DE‑TBMBRegensburg1.4
1DFG‑DE‑TBNAltmühltal
Class here: Altmühl
1.4
1DFG‑DE‑TBPBavarian Forest1.4
1DFG‑DE‑UJuhozápadné Nemecko
1DFG‑DE‑UBBaden-Württemberg (Bádensko-Württembersko)
Class here: Pforzheim, Kraichgau, Tauber Franconia, Rhine-Neckar region
1.4
1DFG‑DE‑UBAStuttgart1.1
1DFG‑DE‑UBCBreisgau
Class here: Kaiserstuhl
1.4
1DFG‑DE‑UBCFFreiburg im Breisgau1.4
1DFG‑DE‑UBEElectoral Palatinate1.4
1DFG‑DE‑UBEBHeidelberg1.4
1DFG‑DE‑UBEDMannheim1.4
1DFG‑DE‑UBGHeilbronn1.4
1DFG‑DE‑UBJKarlsruhe1.4
1DFG‑DE‑UBLKonstanz1.4
1DFG‑DE‑UBPSwabian Jura1.4
1DFG‑DE‑UBPBReutlingen1.4
1DFG‑DE‑UBPDUlm1.4
1DFG‑DE‑UBRSingen (Hohentwiel)1.4
1DFG‑DE‑UBTTübingen1.4
1DFG‑DE‑UHHessen (Hesensko)
Class here: Fulda, Limburg (Lahn), Marburg, Vogelsberg, Wetterau, Rhine-Main Region
1.4
1DFG‑DE‑UHAFrankfurt1.1
1DFG‑DE‑UHCRheingau1.4
1DFG‑DE‑UHCWWiesbaden1.4
1DFG‑DE‑UHEDarmstadt1.4
1DFG‑DE‑UHPKassel1.4
1DFG‑DE‑UHTTaunus1.4
1DFG‑DE‑URRheinland-Pfalz (Porýnie-Falcko)
Class here: Hunsrück
1.4
1DFG‑DE‑URAPfalz (Falcko)
Class here: Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstrasse, Bad Dürkheim
1.11.4
1DFG‑DE‑URASSpeyer1.4
1DFG‑DE‑URCRhenish Hesse
Class here: Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein
1.4
1DFG‑DE‑URCMMainz1.4
1DFG‑DE‑URCWWorms1.4
1DFG‑DE‑URKKoblenz1.4
1DFG‑DE‑URTTrier1.4
1DFG‑DE‑USSaarland (Sársko)
1DFG‑DE‑VSeverozápadné Nemecko
1DFG‑DE‑VANemecké pobrežie Severného mora a ostrovy
Class here: North Frisian Islands, Halligen
1.4
1DFG‑DE‑VAFHeligoland1.4
1DFG‑DE‑VANNorth Frisia1.4
1DFG‑DE‑VANFFöhr1.4
1DFG‑DE‑VANSSylt1.4
1DFG‑DE‑VAPEast Frisia
Class here: East Frisian Islands
1.4
1DFG‑DE‑VBBremen (Brémy)
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VBCBremerhaven1.4
1DFG‑DE‑VHHamburg
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VNNiedersachsen (Dolné Sasko)
1DFG‑DE‑VNAHanover1.1
1DFG‑DE‑VNBWendland1.4
1DFG‑DE‑VNCBraunschweig1.4
1DFG‑DE‑VNDLüneburg Heath1.4
1DFG‑DE‑VNDBCelle1.4
1DFG‑DE‑VNDDLüneburg1.4
1DFG‑DE‑VNEGoslar1.4
1DFG‑DE‑VNFGöttingen1.4
1DFG‑DE‑VNGHildesheim1.4
1DFG‑DE‑VNHOldenburg1.4
1DFG‑DE‑VNKOsnabrück1.4
1DFG‑DE‑VRNordrhein-Westfalen (Severné Porýnie-Vestfálsko)
1DFG‑DE‑VRAAachen1.4
1DFG‑DE‑VRBDüsseldorf1.1
1DFG‑DE‑VRCKöln (Kolín nad Rýnom)1.1
1DFG‑DE‑VRDDortmund1.1
1DFG‑DE‑VREEssen1.1
1DFG‑DE‑VRGBonn1.4
1DFG‑DE‑VRHMünster (region)1.4
1DFG‑DE‑VRHMMünster1.4
1DFG‑DE‑VRJSiegen1.4
1DFG‑DE‑VRKOstwestfalen-Lippe1.4
1DFG‑DE‑VRKBBielefeld1.4
1DFG‑DE‑VRKPPaderborn1.4
1DFG‑DE‑VRLBergisches Land1.4
1DFG‑DE‑VRLBSolingen1.4
1DFG‑DE‑VRLDWuppertal1.4
1DFG‑DE‑VRMLower Rhine region1.4
1DFG‑DE‑VRNSauerland1.4
1DFG‑DE‑VRRRuhrgebiet (Porúrie)1.1
1DFG‑DE‑VRRBBochum1.4
1DFG‑DE‑VRRDDuisburg1.4
1DFG‑DE‑VSSchleswig-Holstein (Šlezvicko-Holštajnsko)
1DFG‑DE‑XHistorické oblasti v Nemecku1.11.4
1DFG‑DE‑XAOberlausitz (Horné Lužice)
Pozri tiež: 1DFG-DE-FSC Bautzen
1.1
1DFG‑DE‑XBSchwaben (Švábsko)1.1
1DFG‑DE‑XCAllgäu1.1
1DFG‑DE‑XDRothaar Mountains1.4
1DFG‑DE‑XEOdenwald1.4
1DFG‑DE‑XEBBergstrasse1.4
1DFG‑DE‑XFTeutoburg Forest1.4
1DFG‑DE‑XGWesterwald1.4
1DFG‑DE‑XHSpessart1.4
1DFHŠvajčiarsko
1DFH‑CH‑CEspace Mittelland
1DFH‑CH‑CBBern/Berne/Berna
Class here: Biel / Bienne (lake and town), Bielersee, Burgdorf, Emmental, Gstaad. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CBBBernese Oberland
Class here: Lake Brienz
1.4
1DFH‑CH‑CBBDInterlaken1.4
1DFH‑CH‑CBBGGrindelwald1.4
1DFH‑CH‑CBBTThun
Class here: Lake Thun
1.4
1DFH‑CH‑CFFreiburg/ Fribourg/Friborgo/Friburg
Class here: Greyerz / Gruyères, Murten / Morat (lake and town). Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CJJura/Giura
Class here: Delsberg / Delémont
1.4
1DFH‑CH‑CNNeuenburg/Neuchâtel
Class here: Lake Neuchâtel. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CSSolothurn/Soleure/Soletta/Soloturn
Class here: Olten, Weissenstein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑GGenferseeregion/Ženevské jazero1.2.6
1DFH‑CH‑GGGenf/Genève/Ginevra/Genevra/Ženeva
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑GVWaadt/Vaud/Vad
Class here: Nyon, Vevey, Yverdon-les-Bains, La Côte, Vallée de Joux
1.4
1DFH‑CH‑GVLLausanne1.2.8
1DFH‑CH‑GVMMontreux1.4
1DFH‑CH‑GWWallis/Vallais/Vallese/Valais
Class here: Brig, Saas-Fee, Sion
1.4
1DFH‑CH‑GWBZermatt1.4
1DFH‑CH‑NNordwestschweiz/Severozápadné Švajčiarsko1.2.6
1DFH‑CH‑NAAargau/Argovia/Argovia
Class here: Lenzburg
1.4
1DFH‑CH‑NABAarau1.4
1DFH‑CH‑NBBasel-Landschaft/Bâle-Campagne/Basilea-Campagna/Basilea-Champagna/Bazilej-vidiek1.2.6
1DFH‑CH‑NBLLiestal1.4
1DFH‑CH‑NDBasel-Stadt/Bâle-Ville/Basilea-Città/Basilea-Citadel/Bazilej-mesto
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑POstschweiz/Východné Švajčiarsko
Class here: Appenzellerland, Appenzell Alps
1.4
1DFH‑CH‑PCAppenzell Innerrhoden/Appenzell Rhodes-intérieures/Appenzell Interno/Appenzell dadens1.4
1DFH‑CH‑PDAppenzell Ausserrhoden/Appenzell Rhodes-extérieures/Appenzell esterno/Appenzell dador
Class here: Herisau, Trogen
1.4
1DFH‑CH‑PGGlarus/Glaris/Glarona/Glaruna
Class here: Glarus Alps. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PKGraubünden/Grisons/Grigioni/Grischun
Class here: Arosa, Münstertal / Val Müstair, Prättigau, Klosters, Surselva, Grischun, Grigioni
1.4
1DFH‑CH‑PKAChur (Coire)1.4
1DFH‑CH‑PKBDavos1.4
1DFH‑CH‑PKMEngadine
Class here: Maloja Pass, Albula Pass, Flüela Pass, Julier Pass, Maloja Pass, Ofen Pass / Fuorn Pass
1.4
1DFH‑CH‑PKMBSt. Moritz1.4
1DFH‑CH‑PNSt. Gallen/Saint-Gall/San Gallo/Son Gagl
Class here: Rapperswil. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PNHToggenburg
Class here: Wildhaus
1.4
1DFH‑CH‑PPSchaffhausen/Schaffhouse/Sciaffusa/Schaffusa
Class here: Stein am Rhein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PRThurgau/Thurgovie/Turgovia
Class here: Frauenfeld
1.4
1DFH‑CH‑PZEastern Switzerland: Places of interest
Class here: Lake Walen / Lake Walenstadt
1.4
1DFH‑CH‑PZBSäntis
Class here: Alpstein Massif
1.4
1DFH‑CH‑RTessin/Ticino
Class here: Valle Verzasca
1.4
1DFH‑CH‑RAAscona
Class here: Monte Verità
1.4
1DFH‑CH‑RCBellinzona1.4
1DFH‑CH‑RELocarno1.4
1DFH‑CH‑RGLugano1.4
1DFH‑CH‑UZentralschweiz/Stredné Švajčiarsko1.2.6
1DFH‑CH‑ULLuzern/Lucerne/Lucerna
Class here: Entlebuch, Sempachersee, Lake Sempach. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UNNidwalden/Nidwald/Nidvaldo/Sutsilvania
Class here: Stans
1.4
1DFH‑CH‑UOObwalden/Obwald/Obvaldo/Sursilvania
Class here: Engelberg, Sarnen
1.4
1DFH‑CH‑USSchwyz/Schwytz/Svitto/Sviz
Class here: Lake Lauerz, Sihlsee / Lake Sihl, Muotatal, Stoos, Einsiedeln. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UUUri
Class here: Altdorf, Andermatt
1.4
1DFH‑CH‑UVZug/Zoug/Zugo
Class here: Lake Zug. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UZCentral Switzerland: Places of interest
Class here: Mount Pilatus, Mount Titlis
1.4
1DFH‑CH‑UZDLake Lucerne
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFH‑CH‑XZürich/Zürich/Zurich/Zurigo/Turitg
Class here: Zürcher Oberland. Use for: city, Canton or region
1.4
1DFH‑CH‑XBWinterthur1.4
1DFH‑CH‑ZSwitzerland: Places of Interest
Class here: River Aare, River Reuss, Seetal, Lake Hallwil, Lake Baldegg
1.4
1DFH‑CH‑ZSLake Zurich
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFLLichtenštajnsko
1DNSeverná Európa, Škandinávia
1DNCIsland
1DNC‑IS‑RReykjavík1.2.8
1DNDDánsko
1DNDFFaroe Islands (Faerské ostrovy)
1DNDF‑FO‑TThorshavn (Tórshavn)1.1.2
1DND‑DK‑BBornholm1.1.2
1DND‑DK‑FFyn a ostrovy1.1.2
1DND‑DK‑FOOdense1.1.2
1DND‑DK‑JJylland (Jutsko)1.1.2
1DND‑DK‑JEEsbjerg1.1.2
1DND‑DK‑JLAalborg1.1.2
1DND‑DK‑JRAarhus1.1.2
1DND‑DK‑LLolland-Falster1.1.2
1DND‑DK‑SSjælland1.1.2
1DND‑DK‑SKKøbenhavn (Kodaň)1.1.2
1DND‑DK‑SRRoskilde1.1.2
1DNFFínsko
1DNF‑FI‑ASouthwest Finland
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑AATurku1.3.2
1DNF‑FI‑ABTurku archipelago1.3.2
1DNF‑FI‑BÅland1.3.2
1DNF‑FI‑BAMariehamn1.3.2
1DNF‑FI‑CUusimaa
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑CAWest Uusimaa1.3.2
1DNF‑FI‑CBHelsinki Region1.3.2
1DNF‑FI‑CBAHelsinki
Class here: Suomenlinna
1.3.2
1DNF‑FI‑CBBEspoo1.3.2
1DNF‑FI‑CBCVantaa1.3.2
1DNF‑FI‑CCEast Uusimaa1.3.2
1DNF‑FI‑CCAPorvoo1.3.2
1DNF‑FI‑DHäme
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative. Class here: Tavastia
1.3.2
1DNF‑FI‑DAKanta-Häme1.3.2
1DNF‑FI‑DAAHämeenlinna1.3.2
1DNF‑FI‑DBPäijät-Häme1.3.2
1DNF‑FI‑DBALahti1.3.2
1DNF‑FI‑DCPirkanmaa1.3.2
1DNF‑FI‑DCATampere1.3.2
1DNF‑FI‑DDCentral Finland1.3.2
1DNF‑FI‑DDAJyväskylä1.3.2
1DNF‑FI‑HSatakunta
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑HAPori1.3.2
1DNF‑FI‑HBRauma1.3.2
1DNF‑FI‑JSavonia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑JASouthern Savonia1.3.2
1DNF‑FI‑JABMikkeli1.3.2
1DNF‑FI‑JBNorthern Savonia1.3.2
1DNF‑FI‑JBKKuopio1.3.2
1DNF‑FI‑KKarelia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑KASouth Karelia1.3.2
1DNF‑FI‑KABLappeenranta1.3.2
1DNF‑FI‑KBNorth Karelia1.3.2
1DNF‑FI‑KBAJoensuu1.3.2
1DNF‑FI‑LKymenlaakso
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑LAKouvola1.3.2
1DNF‑FI‑LBKotka1.3.2
1DNF‑FI‑MOstrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑MAVaasa1.3.2
1DNF‑FI‑NNorth Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑NAOulu1.3.2
1DNF‑FI‑PCentral Ostrobothnia1.3.2
1DNF‑FI‑PAKokkola1.3.2
1DNF‑FI‑QSouth Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑QASeinäjoki1.3.2
1DNF‑FI‑RKainuu
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.3.2
1DNF‑FI‑RAKajaani1.3.2
1DNF‑FI‑SLappi
Class here: Finnish ‘Lapland’
1.3.2
1DNF‑FI‑SARovaniemi1.3.2
1DNF‑FI‑SBSámi native region of Finland1.3.2
1DNNNórsko
1DNN‑NO‑DNord-Norge
1DNN‑NO‑DATroms and Finnmark
Use for: merger of Troms and Finnmark to ‘Troms and Finnmark’
1.4
1DNN‑NO‑DFFinnmark1.4
1DNN‑NO‑DFAVardø1.4
1DNN‑NO‑DFBKirkenes
Class here: Sør-Varanger
1.4
1DNN‑NO‑DFCAlta1.4
1DNN‑NO‑DFDHammerfest
Class here: Kvalsund
1.4
1DNN‑NO‑DFGHonningsvåg1.4
1DNN‑NO‑DFKNorth Cape
Class here: Knivskjellodden, Honningsvåg
1.4
1DNN‑NO‑DFVVadsø1.2.6
1DNN‑NO‑DTTroms1.4
1DNN‑NO‑DTBHarstad
Class here: Hinnøya
1.4
1DNN‑NO‑DTDFinnsnes
Class here: Senja
1.4
1DNN‑NO‑DTRTromsø1.2.6
1DNN‑NO‑DLNordland
1DNN‑NO‑DLBBodø1.2.6
1DNN‑NO‑DLDFauske1.4
1DNN‑NO‑DLFLofoten and Vesterålen1.4
1DNN‑NO‑DLFASortland1.4
1DNN‑NO‑DLFBStokmarknes1.4
1DNN‑NO‑DLFCLeknes1.4
1DNN‑NO‑DLFDSvolvær1.4
1DNN‑NO‑DLGHelgeland
Class here: Vega
1.4
1DNN‑NO‑DLGAMo i Rana1.4
1DNN‑NO‑DLGBMosjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGCSandnessjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGDBrønnøysund1.4
1DNN‑NO‑DLNNarvik
1DNN‑NO‑JSørlandet1.2.6
1DNN‑NO‑JBAgder
Use for: merged county of Aust-Agder and Vest-Agder as Agder
1.4
1DNN‑NO‑JAAust-Agder1.4
1DNN‑NO‑JABGrimstad1.4
1DNN‑NO‑JACTvedestrand1.4
1DNN‑NO‑JADRisør1.4
1DNN‑NO‑JALArendal
1DNN‑NO‑JGVest-Agder1.4
1DNN‑NO‑JGFFarsund
1DNN‑NO‑JGKKristiansand
1DNN‑NO‑JGLLillesand1.4
1DNN‑NO‑JGMLyngdal1.4
1DNN‑NO‑JGNMandal1.4
1DNN‑NO‑JGPFlekkefjord1.4
1DNN‑NO‑TTrøndelag1.2.6
1DNN‑NO‑TDNord-Trøndelag1.2.6
1DNN‑NO‑TDALevanger1.4
1DNN‑NO‑TDBNamsos1.4
1DNN‑NO‑TDCKolvereid1.4
1DNN‑NO‑TDDStjørdal1.4
1DNN‑NO‑TDEVerdal
Class here: Verdalsøra
1.4
1DNN‑NO‑TDSSteinkjer
1DNN‑NO‑TRSør-Trøndelag1.2.6
1DNN‑NO‑TRAOrkanger1.4
1DNN‑NO‑TRBBrekstad1.4
1DNN‑NO‑TRCRøros1.4
1DNN‑NO‑TRHTrondheim
1DNN‑NO‑VVestlandet
1DNN‑NO‑VAVestland
Use for: merged county of Sogn and Fjordane and Hordaland as Vestland
1.4
1DNN‑NO‑VHHordaland1.4
1DNN‑NO‑VHBBergen
1DNN‑NO‑VHCStord1.4
1DNN‑NO‑VHDOdda1.4
1DNN‑NO‑VMMøre og Romsdal1.2.6
1DNN‑NO‑VMAÅlesund
1DNN‑NO‑VMBFosnavåg1.4
1DNN‑NO‑VMDUlsteinvik1.4
1DNN‑NO‑VMKKristiansund
1DNN‑NO‑VMLMolde
1DNN‑NO‑VMNÅndalsnes1.4
1DNN‑NO‑VRRogaland
1DNN‑NO‑VRABryne1.4
1DNN‑NO‑VRBEigersund1.4
1DNN‑NO‑VRCHaugesund1.4
1DNN‑NO‑VRDJørpeland1.4
1DNN‑NO‑VRFSandnes1.4
1DNN‑NO‑VRGSauda1.4
1DNN‑NO‑VRHSkudeneshavn1.4
1DNN‑NO‑VRJKopervik1.4
1DNN‑NO‑VRKÅkrehamn1.4
1DNN‑NO‑VRSStavanger
1DNN‑NO‑VWSogn og Fjordane1.4
1DNN‑NO‑VWAFlorø
Class here: Flora
1.4
1DNN‑NO‑VWBFørde1.4
1DNN‑NO‑VWCMåløy1.4
1DNN‑NO‑XØstlandet1.2.6
1DNN‑NO‑XCViken
Use for: merged county of Akershus, Buskerud and Østfold as Viken
1.4
1DNN‑NO‑XAAkershus1.4
1DNN‑NO‑XAADrøbak1.4
1DNN‑NO‑XABLillestrøm1.4
1DNN‑NO‑XACSandvika1.4
1DNN‑NO‑XADSki (NO)1.4
1DNN‑NO‑XAEJessheim1.4
1DNN‑NO‑XBBuskerud1.4
1DNN‑NO‑XBCHokksund1.4
1DNN‑NO‑XBDDrammen
1DNN‑NO‑XBHHønefoss1.4
1DNN‑NO‑XBKKongsberg1.4
1DNN‑NO‑XFOslofjorden
1DNN‑NO‑XDInnlandet
Use for: merger county of Hedmark and Oppland as Innlandet
1.4
1DNN‑NO‑XHHedmark1.4
1DNN‑NO‑XHAElverum1.4
1DNN‑NO‑XHBKongsvinger1.4
1DNN‑NO‑XHCBrumunddal1.4
1DNN‑NO‑XHDMoelv1.4
1DNN‑NO‑XHRHamar
1DNN‑NO‑XPOppland1.4
1DNN‑NO‑XPAFagernes1.4
1DNN‑NO‑XPBGjøvik1.4
1DNN‑NO‑XPCOtta1.4
1DNN‑NO‑XPDRaufoss1.4
1DNN‑NO‑XPEVinstra1.4
1DNN‑NO‑XPLLillehammer
1DNN‑NO‑XSOslo
1DNN‑NO‑XRVestfold and Telemark1.4
1DNN‑NO‑XTTelemark1.4
1DNN‑NO‑XTAKragerø1.4
1DNN‑NO‑XTBNotodden1.4
1DNN‑NO‑XTCBrevik1.4
1DNN‑NO‑XTDPorsgrunn1.4
1DNN‑NO‑XTERjukan1.4
1DNN‑NO‑XTFLangesund1.4
1DNN‑NO‑XTGStathelle1.4
1DNN‑NO‑XTKSkien
1DNN‑NO‑XVVestfold1.4
1DNN‑NO‑XVAHolmestrand1.4
1DNN‑NO‑XVBHorten1.4
1DNN‑NO‑XVCStavern1.4
1DNN‑NO‑XVDSvelvik1.4
1DNN‑NO‑XVFÅsgårdstrand1.4
1DNN‑NO‑XVLLarvik
1DNN‑NO‑XVNSandefjord
1DNN‑NO‑XVRTønsberg1.2.6
1DNN‑NO‑XZØstfold1.4
1DNN‑NO‑XZAAskim1.4
1DNN‑NO‑XZBMysen1.4
1DNN‑NO‑XZFFredrikstad
1DNN‑NO‑XZHHalden
1DNN‑NO‑XZMMoss
1DNN‑NO‑XZSSarpsborg
1DNSŠvédsko
1DNS‑SE‑ASvealand
1DNS‑SE‑AAStockholm (Štokholm)
1DNS‑SE‑AAAStockholms skärgård (Štokholmské súostrovie)1.2
1DNS‑SE‑ABUppland
1DNS‑SE‑ABAUppsala1.2
1DNS‑SE‑ACSödermanland
1DNS‑SE‑ACANyköping1.2
1DNS‑SE‑ADNärke
1DNS‑SE‑ADAÖrebro1.2
1DNS‑SE‑AEVästmanland
1DNS‑SE‑AEAVästerås1.2
1DNS‑SE‑AFDalarna
1DNS‑SE‑AFAFalun1.2
1DNS‑SE‑AGVärmland
1DNS‑SE‑AGAKarlstad1.2
1DNS‑SE‑AHBergslagen1.2
1DNS‑SE‑BGötaland
1DNS‑SE‑BASkåne
1DNS‑SE‑BAAMalmö
1DNS‑SE‑BABÖsterlen1.2
1DNS‑SE‑BBHalland
1DNS‑SE‑BBAHalmstad1.2
1DNS‑SE‑BCBlekinge
1DNS‑SE‑BCAKarlskrona1.2
1DNS‑SE‑BDSmåland
1DNS‑SE‑BDAVäxjö1.2
1DNS‑SE‑BDBKalmar1.2
1DNS‑SE‑BEÖland
1DNS‑SE‑BFGotland
1DNS‑SE‑BFAVisby1.2
1DNS‑SE‑BGÖstergötland
1DNS‑SE‑BGALinköping1.2
1DNS‑SE‑BHVästergötland
1DNS‑SE‑BJGöteborg
1DNS‑SE‑BJAGöteborgs skärgård (Göteborské súostrovie)1.2
1DNS‑SE‑BKBohuslän
1DNS‑SE‑BLDalsland
1DNS‑SE‑CNorrland
1DNS‑SE‑CAGästrikland
1DNS‑SE‑CAAGävle1.2
1DNS‑SE‑CBHälsingland
1DNS‑SE‑CCJämtland
1DNS‑SE‑CCAÖstersund1.2
1DNS‑SE‑CDHärjedalen
1DNS‑SE‑CEMedelpad
1DNS‑SE‑CFÅngermanland
1DNS‑SE‑CFAHärnösand1.2
1DNS‑SE‑CGVästerbotten
1DNS‑SE‑CGAUmeå1.2
1DNS‑SE‑CHNorrbotten
1DNS‑SE‑CHALuleå1.2
1DNS‑SE‑CJLappland (Laponsko)
1DNS‑SE‑CKTornedalen (Tornské údolie)
Class here: Meänmaa
1.2
1DSJužná Európa
1DSEŠpanielsko
1DSE‑ES‑AComunidad Autónoma de Andalucía (autonómne spoločenstvo Andalúzia)
1DSE‑ES‑AAAlmeria (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑AAAAlmeria (City)1.2.5
1DSE‑ES‑ABCadiz (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑ABACadiz (City)1.2.5
1DSE‑ES‑ACCordoba (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑ACACordoba (City)1.2.5
1DSE‑ES‑ADGranada (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑ADAGranada (City)1.2.5
1DSE‑ES‑ADXGranada: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑ADXASierra Nevada1.2.7
1DSE‑ES‑AEHuelva (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑AEAHuelva (City)1.2.5
1DSE‑ES‑AFJaen (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑AFAJaen (City)1.2.5
1DSE‑ES‑AGMalaga (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑AGAMalaga (City)1.2.5
1DSE‑ES‑AGXMalaga: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑AGXACosta del Sol1.2.7
1DSE‑ES‑AHSeville (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑AHASeville (City)1.2.5
1DSE‑ES‑BIlles Balears (Baleáry)
1DSE‑ES‑BABaleares (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑BAAMallorca1.2.5
1DSE‑ES‑BAABPalma de Mallorca1.2.5
1DSE‑ES‑BABMenorca1.2.5
1DSE‑ES‑BABAMahon1.2.5
1DSE‑ES‑BACIbiza (Island)1.2.5
1DSE‑ES‑BACAIbiza (City)1.2.5
1DSE‑ES‑BADFormentera1.2.5
1DSE‑ES‑CComunidad Autónoma de Aragón (autonómne spoločenstvo Aragónsko)
1DSE‑ES‑CAHuesca (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑CAAHuesca (City)1.2.5
1DSE‑ES‑CBTeruel (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑CBATeruel (City)1.2.5
1DSE‑ES‑CCZaragoza (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑CCAZaragoza (City)1.2.5
1DSE‑ES‑DPrincipado de Asturias (Astúrske kniežatstvo)
1DSE‑ES‑DAAsturias (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑DAAOviedo1.2.5
1DSE‑ES‑DABGijon1.2.5
1DSE‑ES‑EKanárske ostrovy
Použite pri politických a sociálnych aspektoch; preferujte/pridajte 1MTANC pri geofyzikálnych, prírodných historických a cestovných aspektoch
Pozri tiež: 1MTANC Madeira
1DSE‑ES‑EALas Palmas (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑EAAGran Canaria1.2.5
1DSE‑ES‑EAAALas Palmas de Gran Canaria1.2.5
1DSE‑ES‑EABFuerteventura1.2.5
1DSE‑ES‑EACLanzarote1.2.5
1DSE‑ES‑EBSanta Cruz de Tenerife (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑EBATenerife1.2.5
1DSE‑ES‑EBAASanta Cruz de Tenerife (City)1.2.5
1DSE‑ES‑EBBEl Hierro1.2.5
1DSE‑ES‑EBCLa Gomera1.2.5
1DSE‑ES‑EBDLa Palma1.2.5
1DSE‑ES‑FComunidad Autónoma de Cantabria (autonómne spoločenstvo Kantábria)
1DSE‑ES‑FACantabria (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑FAASantander1.2.5
1DSE‑ES‑GComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonómne spoločenstvo Kastília-La Mancha)
1DSE‑ES‑GAAlbacete (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑GAAAlbacete (City)1.2.5
1DSE‑ES‑GBCiudad Real (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑GBACiudad Real (City)1.2.5
1DSE‑ES‑GCCuenca (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑GCACuenca (City)1.2.5
1DSE‑ES‑GDGuadalajara (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑GDAGuadalajara (City)1.2.5
1DSE‑ES‑GEToledo (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑GEAToledo (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HComunidad Autónoma de Castilla y León (autonómne spoločenstvo Kastília a León)
1DSE‑ES‑HAAvila (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HAAAvila (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HBBurgos (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HBABurgos (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HCLeon (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HCALeon (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HDPalencia (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HDAPalencia (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HESalamanca (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HEASalamanca (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HFSegovia (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HFASegovia (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HGSoria (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HGASoria (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HHValladolid (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HHAValladolid (City)1.2.5
1DSE‑ES‑HJZamora (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑HJAZamora (City)1.2.5
1DSE‑ES‑JCatalunya (Katalánsko)
1DSE‑ES‑JABarcelona (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑JAABarcelona (City)1.2.5
1DSE‑ES‑JBGirona (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑JBAGirona (City)1.2.5
1DSE‑ES‑JBXGirona: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑JBXACosta Brava1.2.7
1DSE‑ES‑JCLerida / Lleida (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑JCALerida / Lleida (City)1.2.5
1DSE‑ES‑JDTarragona (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑JDATarragona (City)1.2.5
1DSE‑ES‑KComunidad Autónoma de Extremadura (autonómne spoločenstvo Estremadura)
1DSE‑ES‑KACaceres (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑KAACaceres (City)1.2.5
1DSE‑ES‑KBBadajoz (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑KBABadajoz (City)1.2.5
1DSE‑ES‑LComunidad Autónoma de Galicia (autonómne spoločenstvo Galícia)
1DSE‑ES‑LACorunna (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑LAACorunna (City)1.2.5
1DSE‑ES‑LABSantiago de Compostela1.2.7
1DSE‑ES‑LBLugo (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑LBALugo (City)1.2.5
1DSE‑ES‑LCOrense (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑LCAOrense (City)1.2.5
1DSE‑ES‑LDPontevedra (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑LDAPontevedra (City)1.2.5
1DSE‑ES‑MComunidad de Madrid (Madridské autonómne spoločenstvo)
1DSE‑ES‑MAMadrid (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑MAAMadrid (City)1.2.5
1DSE‑ES‑NRegión de Murcia (autonómne spoločenstvo Murcia)
1DSE‑ES‑NAMurcia (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑NAAMurcia (City)1.2.5
1DSE‑ES‑QComunidad Foral de Navarra (autonómne spoločenstvo Navarra)
1DSE‑ES‑QANavarre1.2.5
1DSE‑ES‑QABPamplona1.2.5
1DSE‑ES‑RComunidad Autónoma del País Vasco (autonómne spoločenstvo Baskicko)
1DSE‑ES‑RAAlava1.2.5
1DSE‑ES‑RAAVitoria1.2.5
1DSE‑ES‑RBGuipuzcoa1.2.5
1DSE‑ES‑RBASan Sebastian1.2.5
1DSE‑ES‑RCBiscay1.2.5
1DSE‑ES‑RCABilbao1.2.5
1DSE‑ES‑SComunidad Autónoma de La Rioja (autonómne spoločenstvo La Rioja)
1DSE‑ES‑SALogroño (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑SAALogroño (City)1.2.5
1DSE‑ES‑TComunidad Valenciana (autonómne spoločenstvo Valencia)
1DSE‑ES‑TAAlicante (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑TAAAlicante (City)1.2.5
1DSE‑ES‑TAXAlicante: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑TAXACosta Blanca1.2.7
1DSE‑ES‑TBCastellon (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑TBACastellon (City)1.2.5
1DSE‑ES‑TCValencia (Province)1.2.5
1DSE‑ES‑TCAValencia (City)1.2.5
1DSE‑ES‑UCiudad Autónoma de Ceuta (autonómne mesto Ceuta)
1DSE‑ES‑VCiudad Autónoma de Melilla (autonómne mesto Melilla)
1DSE‑ES‑XSpain: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑XAWay of St. James
Class here: The pilgrim trail, El Camino de Santiago
1.2.7
1DSE‑ES‑XBLa Mancha1.2.7
1DSE‑ES‑XCCantabrian Mountains1.2.7
1DSGGibraltár
1DSMMalta
1DSM‑MT‑GGozo1.2.8
1DSNAndorra
1DSPPortugalsko
1DSP‑PT‑BNorte (Northern Portugal)1.2.8
1DSP‑PT‑BPPorto1.2.8
1DSP‑PT‑CCentro (Central Portugal)1.2.8
1DSP‑PT‑LLisboa (Region)1.2.8
1DSP‑PT‑LLLisbon1.2.8
1DSP‑PT‑LSSintra1.2.8
1DSP‑PT‑NAlentejo1.2.8
1DSP‑PT‑PAlgarve1.2.8
1DSP‑PT‑PFFaro1.2.8
1DSP‑PT‑RMadeira – Autonomous Region
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANM for geophysical, natural history and travel aspects
1.2.8
1DSP‑PT‑RFFunchal1.2.8
1DSP‑PT‑TAzores – Autonomous Region
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANZ for geophysical, natural history and travel aspects
1.2.8
1DSTTaliansko
1DST‑IT‑NSeverné Taliansko
1DST‑IT‑NAValle d’Aosta1.2.8
1DST‑IT‑NFFriuli Venezia Giulia (Furlansko-Júlske Benátky)
1DST‑IT‑NFGGorizia (Gorica)
1DST‑IT‑NFPPordenone
1DST‑IT‑NFTTrieste (Terst)
1DST‑IT‑NFUUdine
1DST‑IT‑NGLiguria (Ligúria)
1DST‑IT‑NGAGenova (Janov)
1DST‑IT‑NGMImperia
1DST‑IT‑NGSSavona
1DST‑IT‑NGZLa Spezia
1DST‑IT‑NLLombardia1.2.8
1DST‑IT‑NLAVarese
1DST‑IT‑NLBBergamo
1DST‑IT‑NLCComo
1DST‑IT‑NLDLodi
1DST‑IT‑NLELecco
1DST‑IT‑NLMMilano (Miláno)
1DST‑IT‑NLNSondrio
1DST‑IT‑NLRCremona
1DST‑IT‑NLSBrescia
1DST‑IT‑NLTMantova1.2.8
1DST‑IT‑NLVPavia
1DST‑IT‑NLZMonza e Brianza1.2.8
1DST‑IT‑NPPiemonte1.2.8
1DST‑IT‑NPAAlessandria (Alexandria)
1DST‑IT‑NPLBiella
1DST‑IT‑NPNNovara
1DST‑IT‑NPRVercelli
1DST‑IT‑NPSAsti
1DST‑IT‑NPTTorino (Turín)
1DST‑IT‑NPUCuneo
1DST‑IT‑NPVProvincia del Verbano Cusio Ossola1.2.8
1DST‑IT‑NTTrentino Alto Adige
Class here: South Tyrol
1.2.8
1DST‑IT‑NTRTrento
1DST‑IT‑NTZBolzano
1DST‑IT‑NVVeneto (Benátsko)
1DST‑IT‑NVDPadova
1DST‑IT‑NVEVenezia (Benátky)
1DST‑IT‑NVNVerona
1DST‑IT‑NVRRovigo
1DST‑IT‑NVSTreviso
1DST‑IT‑NVUBelluno
1DST‑IT‑NVZVicenza
1DST‑IT‑NZNorthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.8
1DST‑IT‑NZBThe Northern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-A
1.2.81.3
1DST‑IT‑NZDThe Dolomites1.2.8
1DST‑IT‑NZLThe Italian lakes region
Class here: Lakes Orta, Lugano, Idro
1.2.8
1DST‑IT‑NZLCLake Como1.2.8
1DST‑IT‑NZLGLake Garda1.2.8
1DST‑IT‑NZLMLake Maggiore1.2.8
1DST‑IT‑NZLQLake Iseo1.2.8
1DST‑IT‑NZPThe Po River and its tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-A
1.2.81.3
1DST‑IT‑TStredné Taliansko
1DST‑IT‑TGEmilia Romagna
1DST‑IT‑TGBBologna (Boloňa)
1DST‑IT‑TGCForlì-Cesena
1DST‑IT‑TGFFerrara
1DST‑IT‑TGMModena
1DST‑IT‑TGNRimini
1DST‑IT‑TGPParma
1DST‑IT‑TGRReggio Emilia1.2.8
1DST‑IT‑TGVRavenna
1DST‑IT‑TGZPiacenza
1DST‑IT‑TMMarky
1DST‑IT‑TMAAncona
1DST‑IT‑TMFFermo
1DST‑IT‑TMPPesaro e Urbino1.2.8
1DST‑IT‑TMSAscoli Piceno
1DST‑IT‑TMTMacerata
1DST‑IT‑TRUmbria
1DST‑IT‑TRPPerugia (Perudža)
Class here: Assisi
1.2.8
1DST‑IT‑TRPTLake Trasimeno1.2.8
1DST‑IT‑TRTTerni
1DST‑IT‑TSToscana (Toskánsko)
1DST‑IT‑TSAArezzo
1DST‑IT‑TSESiena
1DST‑IT‑TSEBVal d’Orcia
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-N
1.2.81.3
1DST‑IT‑TSFFlorencia
1DST‑IT‑TSGGrosseto
1DST‑IT‑TSLLivorno
1DST‑IT‑TSLBMassa-Carrara1.2.8
1DST‑IT‑TSMPisa
1DST‑IT‑TSPPrato
1DST‑IT‑TSRPistoia
1DST‑IT‑TSTLucca
1DST‑IT‑TSULazio
1DST‑IT‑TZFrosinone
1DST‑IT‑TZFLatina
1DST‑IT‑TZLRome (Rím)
1DST‑IT‑TZRRieti
1DST‑IT‑TZTViterbo
1DST‑IT‑TZVViterbo
1DST‑IT‑TXCentral Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.8
1DST‑IT‑TXAThe Arno river and tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-C
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXCThe Tiber river and tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, marshes and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-E
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXFThe Central Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-B
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXMMaremma
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-L
1.2.81.3
1DST‑IT‑UJužné Taliansko a ostrovy
1DST‑IT‑UAAbruzzo
1DST‑IT‑UAHChieti
1DST‑IT‑UAPPescara
1DST‑IT‑UAQL’Aquila
1DST‑IT‑UATTeramo
1DST‑IT‑UCCalabria (Kalábria)
1DST‑IT‑UCKCrotone
1DST‑IT‑UCRReggio Calabria
1DST‑IT‑UCSCosenza
1DST‑IT‑UCVVibo Valentia
1DST‑IT‑UCZCatanzaro
1DST‑IT‑UDSardegna (Sardínia)
1DST‑IT‑UDCCagliari
1DST‑IT‑UDGProvincia dell’Ogliastra1.2.8
1DST‑IT‑UDMProvincia del Medio Campidano1.2.8
1DST‑IT‑UDNCarbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDROristano
1DST‑IT‑UDSSassari
1DST‑IT‑UDSDCosta Smeralda
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-T
1.2.81.3
1DST‑IT‑UDTOlbia Tempio
1DST‑IT‑UDUNuoro
1DST‑IT‑UEMolise
1DST‑IT‑UECCampobasso
1DST‑IT‑UESIsernia
1DST‑IT‑ULSicilia (Sicília)
1DST‑IT‑ULAAgrigento
1DST‑IT‑ULCCaltanissetta
1DST‑IT‑ULEEnna
1DST‑IT‑ULMMessina
1DST‑IT‑ULMEAeolian Islands
Class here: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
1.2.8
1DST‑IT‑ULNTrapani
1DST‑IT‑ULPPalermo
1DST‑IT‑ULRRagusa
1DST‑IT‑ULSSiracusa (Syrakúzy)
1DST‑IT‑ULTCatania
1DST‑IT‑ULTEMount Etna1.2.8
1DST‑IT‑UMCampania
1DST‑IT‑UMLAvellino
1DST‑IT‑UMNNapoli (Neapol)
1DST‑IT‑UMNCCapri / Ischia1.2.8
1DST‑IT‑UMNPPompeii / Herculaneum1.2.8
1DST‑IT‑UMNVMount Vesuvius1.2.8
1DST‑IT‑UMSSalerno
1DST‑IT‑UMSCThe Amalfi coast
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-R
1.2.81.3
1DST‑IT‑UMTCaserta
1DST‑IT‑UMVBenevento
1DST‑IT‑UPPuglia
Class here: Puglia
1.2.8
1DST‑IT‑UPABari
1DST‑IT‑UPGFoggia
1DST‑IT‑UPGBTavoliere delle Puglie
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPLLecce
1DST‑IT‑UPRBarletta Andria Trani
1DST‑IT‑UPSBrindisi
1DST‑IT‑UPTTaranto
1DST‑IT‑USBasilicata
1DST‑IT‑USMMatera
1DST‑IT‑USPPotenza
1DST‑IT‑UZSouthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.8
1DST‑IT‑UZCThe Southern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-C
1.2.81.3
1DST‑IT‑UZCEMonte Gran Sasso1.2.8
1DST‑IT‑UZCPMonte Pollino1.2.8
1DST‑IT‑UZDSila1.2.8
1DST‑IT‑XHistorické a kultúrne oblasti v Taliansku1.1
1DST‑IT‑XNHistorické a kultúrne oblasti: Severné Taliansko1.1
1DST‑IT‑XNALanghe1.1
1DST‑IT‑XNCMonferrato1.11.2.8
1DST‑IT‑XNECanavese1.1
1DST‑IT‑XNFCinque Terre1.1
1DST‑IT‑XNHTigullio1.1
1DST‑IT‑XNLFranciacorta1.1
1DST‑IT‑XNNLomellina1.1
1DST‑IT‑XNPPolesine1.1
1DST‑IT‑XNRCarnia1.1
1DST‑IT‑XTHistorické a kultúrne oblasti: Stredné Taliansko1.1
1DST‑IT‑XTALunigiana1.1
1DST‑IT‑XTCGarfagnana1.1
1DST‑IT‑XTEChianti1.1
1DST‑IT‑XTGMugello1.1
1DST‑IT‑XTLVersilia1.1
1DST‑IT‑XTNCiociaria1.1
1DST‑IT‑XUHistorické a kultúrne oblasti: Južné Taliansko a ostrovy1.1
1DST‑IT‑XUACilento1.1
1DST‑IT‑XUCIrpinia1.1
1DST‑IT‑XUESannio1.1
1DST‑IT‑XUGSalento1.1
1DST‑IT‑XULGallura1.1
1DSUSan Marino
1DSVVatikán
1DTVýchodná Európa
1DTARusko
1DTA‑RU‑BRussia: Central District1.2.8
1DTA‑RU‑BKKursk1.2.8
1DTA‑RU‑BMMoscow1.2.8
1DTA‑RU‑BSSmolensk1.2.8
1DTA‑RU‑DRussia: Southern District1.2.8
1DTA‑RU‑DBVolgograd
Class here: Stalingrad
1.2.8
1DTA‑RU‑DDRostov-on-Don1.2.8
1DTA‑RU‑FRussia: Northwestern District1.2.8
1DTA‑RU‑FAArchangel / Arkhangelsk1.2.8
1DTA‑RU‑FCKaliningrad1.2.8
1DTA‑RU‑FDNovgorod1.2.8
1DTA‑RU‑FPSaint Petersburg
Class here: Leningrad
1.2.8
1DTA‑RU‑HRussia: Far Eastern District1.2.8
1DTA‑RU‑JRussia: Siberian District1.2.8
1DTA‑RU‑JZSiberia: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.8
1DTA‑RU‑JZBSiberia: Lake Baikal1.2.8
1DTA‑RU‑LRussia: Ural District1.2.8
1DTA‑RU‑NRussia: Volga District1.2.8
1DTA‑RU‑NNNizhny Novgorod1.2.8
1DTA‑RU‑PRussia: North Caucasus District1.2.8
1DTA‑RU‑PCChechen Republic (Chechnya)1.2.8
1DTBBielorusko
1DTB‑BY‑MMinsk1.2.8
1DTDLotyšsko
1DTD‑LV‑RRiga1.2.8
1DTEEstónsko
1DTE‑EE‑TTallinn1.2.8
1DTFLitva
1DTF‑LT‑VVilnius1.2.8
1DTGGruzínsko
1DTG‑GE‑TTbilisi1.2.8
1DTHMaďarsko
1DTH‑HU‑BCentral Hungary1.2.8
1DTH‑HU‑BBBudapest1.2.8
1DTH‑HU‑DTransdanubia1.2.8
1DTH‑HU‑DBLake Balaton1.2.8
1DTH‑HU‑DDLake Neusiedl / Ferto
Use with: 1DFA* if work applies specifically to Austria
1.2.81.4
1DTH‑HU‑DFMecsek Mountains1.2.8
1DTH‑HU‑DGTransdanubian Mountains
Class here: Bakony mountains
1.2.8
1DTH‑HU‑DHLittle Hungarian Plain1.2.8
1DTH‑HU‑DPEsztergom1.2.8
1DTH‑HU‑DQGyőr1.2.8
1DTH‑HU‑DRPécs1.2.8
1DTH‑HU‑DSSopron1.2.8
1DTH‑HU‑DTSzékesfehérvár1.2.8
1DTH‑HU‑DVVeszprém1.2.8
1DTH‑HU‑FGreat Plain and the North1.2.8
1DTH‑HU‑FDNorth Hungarian Mountains
Class here: Mátra, Bükk mountains
1.2.8
1DTH‑HU‑FDEEger1.2.8
1DTH‑HU‑FPGreat Hungarian plain
Class here: Great Alfold
1.2.8
1DTH‑HU‑FPDHortobágy National Park1.2.8
1DTH‑HU‑FPJDebrecen1.2.8
1DTH‑HU‑FPKSzeged1.2.8
1DTH‑HU‑FPWLake Tisza1.2.8
1DTH‑HU‑ZHungary: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.8
1DTH‑HU‑ZDDanube–Tisza Interfluve1.2.8
1DTH‑HU‑ZTTranstisza / Tiszántúl1.2.8
1DTJČeská republika
Class here: Czech Republic
1.2.8
1DTJ‑CZ‑APrague1.2.8
1DTJ‑CZ‑BSouth Moravian Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑CSouth Bohemian Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑EPardubice Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑HHradec Kralove Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑JVysocina Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑KKarlovy Vary Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑LLiberec Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑MOlomouc Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑PPilsen Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑SCentral Bohemian Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑TMoravian-Silesian Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑UUsti nad Labem Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑ZZlin Region1.2.8
1DTJ‑CZ‑XCzechia: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBBohemia1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBFBohemian Forest1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBGKrkonoše / Giant Mountains1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBVVltava river and tributaries
Class here: Berounka, Luznice, Otava, Sazava rivers
1.2.8
1DTJ‑CZ‑XMMoravia1.2.8
1DTJ‑CZ‑XSCzech Silesia1.2.8
1DTKSlovensko
1DTK‑SK‑BBratislava (region)1.2.81.3
1DTK‑SK‑BBBratislava1.3
1DTK‑SK‑KKosice Region1.3
1DTK‑SK‑NNitra Region1.3
1DTK‑SK‑PPresov Region1.3
1DTK‑SK‑SBanska Bystrica Region1.3
1DTK‑SK‑TTrencin Region1.3
1DTK‑SK‑VTrnava Region1.3
1DTK‑SK‑YZilina Region1.3
1DTK‑SK‑ZSlovakia: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.3
1DTK‑SK‑ZVThe Vah and tributaries
Class here: Nitra, Orava rivers
1.3
1DTMMoldavsko
1DTNUkrajina
1DTN‑UA‑KKiev1.2.8
1DTPPoľsko
1DTP‑PL‑AWest Pomerania voivodeship1.3.2
1DTP‑PL‑ABSzczecin1.3.2
1DTP‑PL‑APPomeranian Lake District1.3.2
1DTP‑PL‑BEast Pomerania1.3.2
1DTP‑PL‑BAKashubia1.3.2
1DTP‑PL‑BAAGdańsk, Gdynia, Sopot – Tri-city1.3.2
1DTP‑PL‑BDHel Peninsula1.3.2
1DTP‑PL‑BFŻuławy region1.3.2
1DTP‑PL‑BFAMalbork1.3.2
1DTP‑PL‑CKuyavian-Pomeranian1.3.2
1DTP‑PL‑CBBydgoszcz1.3.2
1DTP‑PL‑CCToruń1.3.2
1DTP‑PL‑DLodz / Łódź1.3.2
1DTP‑PL‑EWarmia-Masuria Province1.3.2
1DTP‑PL‑EAOlsztyn1.3.2
1DTP‑PL‑EBBiskupiec1.3.2
1DTP‑PL‑HPodlasie / Podlachia1.3.2
1DTP‑PL‑HBBiałystok1.3.2
1DTP‑PL‑HDSuwalki1.3.2
1DTP‑PL‑HRBialowieza National Park1.3.2
1DTP‑PL‑HSBiebrza National Park1.3.2
1DTP‑PL‑JLubusz province
Class here: Lubusz Land
1.3.2
1DTP‑PL‑JAZielona Góra1.3.2
1DTP‑PL‑KKielce Upland / Holy Cross Province / Świętokrzyskie1.3.2
1DTP‑PL‑KAKielce1.3.2
1DTP‑PL‑KSSandomierz and the Sandomierz basin1.3.2
1DTP‑PL‑LLublin Upland1.3.2
1DTP‑PL‑LALublin1.3.2
1DTP‑PL‑LKKazimierz Dolny1.3.2
1DTP‑PL‑LRRoztocze National Park1.3.2
1DTP‑PL‑MMasovian Voivodeship1.2.8
1DTP‑PL‑MAWarsaw1.2.8
1DTP‑PL‑MPPlock / Płock1.3.2
1DTP‑PL‑MRKampinoski National Park1.3.2
1DTP‑PL‑NGreater Poland (Wielkopolska)1.3.2
1DTP‑PL‑NBPoznan1.3.2
1DTP‑PL‑PLesser Poland Voivodeship1.2.8
1DTP‑PL‑PKKrakow1.2.8
1DTP‑PL‑PRKrakow-Częstochowa Upland
Class here: Polish Jurassic Highland, Polish Jura
1.3.2
1DTP‑PL‑PTPodhale (Polish highlands)1.3.2
1DTP‑PL‑PTZZakopane1.3.2
1DTP‑PL‑RSilesian Voivodeship1.3.2
1DTP‑PL‑RAKatowice1.3.2
1DTP‑PL‑RCCzęstochowa1.3.2
1DTP‑PL‑SLower Silesian Voivodeship1.3.2
1DTP‑PL‑SAWroclaw1.3.2
1DTTTurecko
1DTT‑TR‑AIstanbul1.3
1DTVArménsko
1DTV‑AM‑YYerevan1.2.8
1DTXAzerbajdžan
1DTX‑AZ‑BBaku1.2.8
1DTZKazachstan
1DXJuhovýchodná Európa
1DXAAlbánsko
1DXA‑AL‑TTirana1.2.8
1DXBBulharsko
1DXB‑BG‑SSofia1.2.8
1DXCChorvátsko
1DXC‑HR‑AZagreb1.2.8
1DXC‑HR‑CCentral Croatia1.2.8
1DXC‑HR‑DDalmatia1.2.8
1DXC‑HR‑DDDubrovnik1.2.8
1DXC‑HR‑DKŠibenik1.2.8
1DXC‑HR‑DSSplit1.2.8
1DXC‑HR‑DYZadar1.2.8
1DXC‑HR‑JIstria1.2.8
1DXC‑HR‑KKvarner and the Highlands1.2.8
1DXC‑HR‑LLika-Karlovac
Class here: Northern Croatia
1.2.8
1DXC‑HR‑SSlavonia1.2.8
1DXDSeverné Macedónsko1.4
1DXD‑MK‑SSkopje1.2.8
1DXGGrécko
1DXG‑GR‑ECentral Greece1.2.8
1DXG‑GR‑EAAttica
Class here: Mount Parnes / Parnithia, Marathon
1.2.8
1DXG‑GR‑EAAAthens1.2.8
1DXG‑GR‑EAEEleusis1.2.8
1DXG‑GR‑EAPPiraeus1.2.8
1DXG‑GR‑EEEuboea1.2.8
1DXG‑GR‑EECChalcis1.2.8
1DXG‑GR‑EFPhocis
Class here: Mount Parnassus
1.2.8
1DXG‑GR‑EFDDelphi1.2.8
1DXG‑GR‑EKAetolia-Acarnania1.2.8
1DXG‑GR‑EKMMissolonghi1.2.8
1DXG‑GR‑ETPhthiotis
Class here: Thermopylae, Phthia
1.2.8
1DXG‑GR‑ETAAtalanti1.2.8
1DXG‑GR‑EVBoeotia1.2.8
1DXG‑GR‑EVTThebes1.2.8
1DXG‑GR‑HEpirus1.2.8
1DXG‑GR‑LThessaly1.2.8
1DXG‑GR‑MMacedonia1.2.8
1DXG‑GR‑MCChalkidiki
Class here: Mount Athos
1.2.8
1DXG‑GR‑MEPella1.2.8
1DXG‑GR‑MPPieria
Class here: Mount Olympus
1.2.8
1DXG‑GR‑MTThessaloniki (region)1.2.8
1DXG‑GR‑MTHThessaloniki1.2.8
1DXG‑GR‑PPeloponnese1.2.8
1DXG‑GR‑PAAchaea1.2.8
1DXG‑GR‑PAPPatras1.2.8
1DXG‑GR‑PDArcadia1.2.8
1DXG‑GR‑PHElis / Ilia1.2.8
1DXG‑GR‑PHOAncient Olympia1.2.8
1DXG‑GR‑PKCorinthia1.2.8
1DXG‑GR‑PKKCorinth1.2.8
1DXG‑GR‑PLLaconia1.2.8
1DXG‑GR‑PLSSparta1.2.8
1DXG‑GR‑PLYMystras1.2.8
1DXG‑GR‑PMMessenia1.2.8
1DXG‑GR‑PRArgolis1.2.8
1DXG‑GR‑PRAArgos1.2.8
1DXG‑GR‑PRMMycenae1.2.8
1DXG‑GR‑SGreek Islands1.2.8
1DXG‑GR‑SANorth Aegean Islands1.2.8
1DXG‑GR‑SACChios1.2.8
1DXG‑GR‑SAHLemnos1.2.8
1DXG‑GR‑SALLesbos1.2.8
1DXG‑GR‑SASSamos1.2.8
1DXG‑GR‑SCCrete1.2.8
1DXG‑GR‑SCHHeraklion
Class here: Knossos
1.2.8
1DXG‑GR‑SDDodecanese (Islands)1.2.8
1DXG‑GR‑SDHKarpathos1.2.8
1DXG‑GR‑SDKKos1.2.8
1DXG‑GR‑SDLLeros1.2.8
1DXG‑GR‑SDPPatmos1.2.8
1DXG‑GR‑SDRRhodes1.2.8
1DXG‑GR‑SFIonian Islands1.2.8
1DXG‑GR‑SFCCorfu1.2.8
1DXG‑GR‑SFFPaxos1.2.8
1DXG‑GR‑SFKCephalonia / Kefalonia1.2.8
1DXG‑GR‑SFLLefkada1.2.8
1DXG‑GR‑SFPIthaca1.2.8
1DXG‑GR‑SFRZakynthos1.2.8
1DXG‑GR‑SKCyclades (Islands)1.2.8
1DXG‑GR‑SKKMykonos1.2.8
1DXG‑GR‑SKMMilos
Class here: Kimolos
1.2.8
1DXG‑GR‑SKNNaxos1.2.8
1DXG‑GR‑SKPParos1.2.8
1DXG‑GR‑SKSSantorini
Class here: Thera
1.2.8
1DXG‑GR‑SKYSyros1.2.8
1DXG‑GR‑SRSaronic Islands
Class here: Agistri
1.2.8
1DXG‑GR‑SRAAegina1.2.8
1DXG‑GR‑SRSSalamis1.2.8
1DXG‑GR‑SSSporades (Islands)1.2.8
1DXG‑GR‑SSAAlonnisos1.2.8
1DXG‑GR‑SSKSkiathos1.2.8
1DXG‑GR‑STOther Greek Islands1.2.8
1DXG‑GR‑STKKythira1.2.8
1DXG‑GR‑STMSamothrace1.2.8
1DXG‑GR‑STSSkyros1.2.8
1DXG‑GR‑TThrace1.2.8
1DXHBosna a Hercegovina
1DXH‑BA‑SSarajevo1.2.8
1DXKKosovo
1DXNČierna Hora
1DXN‑ME‑PPodgorica1.2.8
1DXRRumunsko
1DXR‑RO‑BBucharest1.2.8
1DXR‑RO‑ZRomania: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.8
1DXR‑RO‑ZTTransylvania1.2.8
1DXSSrbsko
1DXS‑RS‑BBelgrade1.2.8
1DXVSlovinsko
1DXV‑SI‑CCarniola1.2.8
1DXV‑SI‑CLLjubljana1.2.8
1DXYCyprus
1DXY‑CY‑CNicosia1.2.8
1DZEurópa: krajinné prvky
1DZAEurópa: vodstvo
1DZADRieka Dunaj a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.8
1DZADTRiver Tisza and tributaries
Class here: the river, its tributaries and its valley
1.3
1DZARRieka Rýn a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
1.2.8
1DZARCBodamské jazero1.1
1DZAVRieka Volga a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
1.2.8
1DZA‑CH‑LLake Lugano
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DZA‑DE‑ERieka Labe a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and estuary or mouth
1.11.2.8
1DZA‑DE‑NRieky Odra a Nisa a ich prítoky
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and estuary, mouth or delta
1.11.2.8
1DZA‑DE‑WRieka Weser a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth
1.11.2.8
1DZA‑IT‑ARieka Pád a jej prítoky
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-NZP The Po River and its tributaries
1.11.2.8
1DZA‑IT‑CRieka Arno a jej prítoky
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXA The Arno river and tributaries
1.11.2.8
1DZA‑IT‑ERieka Tiber a jej prítoky
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXC The Tiber river and tributaries
1.11.2.8
1DZA‑PL‑VVistula river and tributaries
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
1.3.2
1DZA‑PL‑VBBug River / Western Bug
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
1.3.2
1DZTEurópa: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1DZTAAlpy
Use with: other 1* PLACE qualifiers to indicate if a work is specifically about a particular sub-division of the Alps, such as the Austrian, French or Lepontine Alps, when there is no dedicated code
1.4
1DZTAPPennine Alps
Class here: Valais Alps
1.3
1DZTAPMMatterhorn
Class here: Mount Cervin
1.3
1DZTAPRMont Rosa Massif
Class here: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑CH‑ASwiss Alps
Class here: Glarus Alps
1.4
1DZTA‑CH‑ADBernese Alps1.4
1DZTA‑CH‑ADAAletsch
Class here: Finsteraarhorn, Aarmassif, Aletsch Glacier, Bietschhorn
1.4
1DZTA‑CH‑ADEEiger1.4
1DZTA‑CH‑ADJJungfrau1.4
1DZTA‑CH‑AGSaint-Gotthard Massif
Class here: Gotthard Pass
1.4
1DZTA‑CH‑BVal Bregaglia
Class here: Bregaglia Range
1.4
1DZTA‑FR‑BMont Blanc Massif
Class here: Grandes Jorasses, Aiguille du Midi, Miage Glacier, Mer de Glace, Mont Dolent, Picco Luigi Amedeo
1.2.61.4
1DZTA‑FR‑BMMont Blanc1.2.6
1DZTA‑SI‑CJulian Alps1.3
1DZTBThe Caucasus
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTCKarpaty
1DZTCBBeskid Mountains1.4
1DZTCBBBieszczady Mountains1.4
1DZTCBPPeniny (Pienin Mountains)1.4
1DZTCTTatra Mountains1.3
1DZTHThe Balkans
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTJBohemian Massif1.4
1DZTJSSudetes1.4
1DZTJSHStołowe Mountains1.4
1DZTPPyreneje
1DZTSŠkandinávske vrchy1.2
1DZTUUral
1DZT‑BE‑AThe Ardennes
Class here: Ardennes Forest
1.4
1DZT‑DE‑AHarz
Class here: The Brocken
1.11.4
1DZT‑DE‑BPohorie Rhön1.1
1DZT‑DE‑COblasť Eifelu1.1
1DZT‑DE‑DSchwarzwald (Čierny les)1.1
1DZT‑DE‑ERheinland (Porýnie)1.1
1DZT‑FR‑JJura Mountains1.2.6
1DZT‑GB‑CCotswolds
Prefer: code in South west England: Places of interest
Pozri tiež: 1DDU-GB-EWZC The Cotswolds
1.1.21.2.6
1DZT‑GB‑PPeniny
Prefer: code in North and northeast England: Places of interest
Pozri tiež: 1DDU-GB-EYZB The Pennines
1.1.21.2.6
1DZT‑IT‑ASeverné Apeniny
Prefer: code in Northern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-NZB The Northern Apennines
1.11.2.8
1DZT‑IT‑BStredné Apeniny
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXF The Central Apennines
1.11.2.8
1DZT‑IT‑CJužné Apeniny
Prefer: code in Southern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-UZC The Southern Apennines
1.11.2.8
1DZT‑IT‑GKrasová plošina1.1
1DZT‑IT‑LMaremma
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXM Maremma
1.11.2.8
1DZT‑IT‑NVal d’Orcia
Prefer: code in Italy – Tuscany – Siena
Pozri tiež: 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.11.2.8
1DZT‑IT‑PTavoliere
Prefer: code in Italy – Apulia – Foggia
Pozri tiež: 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie
1.11.2.8
1DZT‑IT‑RAmalfitana
Prefer: code in Italy – Campania – Salerna
Pozri tiež: 1DST-IT-UMSC The Amalfi coast
1.11.2.8
1DZT‑IT‑TCosta Smeralda
Prefer: code in Italy – Sardinia – Sassari
Pozri tiež: 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.11.2.8
1FÁzia
1FBStredný východ
1FBGJerusalem1.3
1FBHIzrael
1FBH‑IL‑ATel-Aviv
Class here: Jaffa
1.2.8
1FBH‑IL‑HHaifa
Class here: Mount Carmel
1.2.8
1FBJJordánsko
1FBJ‑JO‑PPetra1.2.8
1FBLLibanon
1FBL‑LB‑BBeirut1.2.8
1FBNIrán
1FBN‑IR‑ATehran1.2.8
1FBN‑IR‑SShiraz
Class here: Persepolis
1.2.8
1FBPPalestína
1FBP‑PS‑GGaza1.2.8
1FBQIrak
1FBQ‑IQ‑BBaghdad1.2.8
1FBSSýria
1FBS‑SY‑AAleppo1.2.8
1FBS‑SY‑DDamascus1.2.8
1FBS‑SY‑PPalmyra1.2.8
1FBXArabský polostrov
1FBXBBahrajn
1FBXKKuvajt
1FBXMOmán
1FBXQKatar
1FBXSSaudská Arábia
1FBXS‑SA‑HHejaz /Hijaz1.2.8
1FBXS‑SA‑HJJeddah1.2.8
1FBXS‑SA‑HMMecca / Makkah1.2.8
1FBXS‑SA‑HNMedina1.2.8
1FBXS‑SA‑RRiyadh1.2.8
1FBXUSpojené arabské emiráty
1FBXU‑AE‑AAbu Dhabi1.2.8
1FBXU‑AE‑DDubai1.2.8
1FBXYJemen
1FBZMiddle East: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.3
1FBZBTigris and Euphrates rivers
Class here: the rivers, their tributaries, the valleys and marshes
1.3
1FBZJJordan River
Class here: the river, its tributaries, the Jordan Valley
1.3
1FBZJDDead Sea1.3
1FCStredná Ázia
1FCAAfganistan
1FCA‑AF‑KKabul1.2.8
1FCDTadžikistan (Tajikistan, Tadzhikistan)
1FCKKirgizsko (Kyrgyzstan, Kirghizstan, Kirghizia)
1FCK‑KG‑BBishkek1.2.8
1FCSSibír
1FCTTurkménsko
1FCUUzbekistan
1FKIndický subkontinent1.2.8
1FKAIndia
1FKA‑IN‑ANorthern India1.2.8
1FKA‑IN‑ABChandigarh1.2.8
1FKA‑IN‑ADNational Capital Territory of Delhi1.2.8
1FKA‑IN‑ADNNew Delhi1.2.8
1FKA‑IN‑AGHaryana1.2.8
1FKA‑IN‑AHHimachal Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑AHSShimla / Simla1.2.8
1FKA‑IN‑AJJammu and Kashmir
Class here: Ladakh
1.2.8
1FKA‑IN‑APPunjab1.2.8
1FKA‑IN‑APBAmritsar1.2.8
1FKA‑IN‑ARRajasthan1.2.8
1FKA‑IN‑ARBJaipur1.2.8
1FKA‑IN‑ARDJodhpur1.2.8
1FKA‑IN‑ARFUdaipur1.2.8
1FKA‑IN‑CCentral India1.2.8
1FKA‑IN‑CBChhattisgarh1.2.8
1FKA‑IN‑CDMadhya Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑CFUttar Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑CFAAgra
Class here: Taj Mahal
1.2.8
1FKA‑IN‑CFCVaranasi / Benares1.2.8
1FKA‑IN‑CHUttarakhand1.2.8
1FKA‑IN‑EEastern India1.2.8
1FKA‑IN‑EBBihar1.2.8
1FKA‑IN‑EDJharkhand1.2.8
1FKA‑IN‑EFOdisha1.2.8
1FKA‑IN‑EHWest Bengal1.2.8
1FKA‑IN‑EHCKolkata
Class here: Calcutta
1.2.8
1FKA‑IN‑EHDDarjeeling1.2.8
1FKA‑IN‑GNorth East India1.2.8
1FKA‑IN‑GAAssam1.2.8
1FKA‑IN‑GCArunachal Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑GEManipur1.2.8
1FKA‑IN‑GHMeghalaya1.2.8
1FKA‑IN‑GJMizoram1.2.8
1FKA‑IN‑GLNagaland1.2.8
1FKA‑IN‑GNTripura1.2.8
1FKA‑IN‑GSSikkim1.3.2
1FKA‑IN‑JWestern India1.2.8
1FKA‑IN‑JBDadra and Nagar Haveli1.2.8
1FKA‑IN‑JDDaman and Diu1.2.8
1FKA‑IN‑JFGoa1.2.8
1FKA‑IN‑JGGujarat1.2.8
1FKA‑IN‑JMMaharashtra1.2.8
1FKA‑IN‑JMMMumbai
Class here: Bombay
1.2.8
1FKA‑IN‑LSouthern India1.2.8
1FKA‑IN‑LAAndhra Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑LCKarnataka1.2.8
1FKA‑IN‑LCBBengaluru
Class here: Bangalore
1.2.8
1FKA‑IN‑LEKerala1.2.8
1FKA‑IN‑LECKochi
Class here: Cochin
1.2.8
1FKA‑IN‑LGPuducherry1.2.8
1FKA‑IN‑LGBPondicherry
Class here: Puducherry (city of)
1.2.81.4
1FKA‑IN‑LJTamil Nadu1.2.8
1FKA‑IN‑LJCChennai
class here: Madras
1.2.8
1FKA‑IN‑LKTelangana1.2.8
1FKA‑IN‑LKHHyderabad1.2.8
1FKA‑IN‑LNAndaman and Nicobar Islands1.2.8
1FKA‑IN‑LPLakshadweep1.2.8
1FKBBangladéš
1FKB‑BD‑DDhaka1.2.8
1FKHBhután
1FKNNepál
1FKN‑NP‑KKathmandu1.2.8
1FKPPakistan
1FKP‑PK‑BBalochistan1.2.8
1FKP‑PK‑DKhyber Pakhtunkhwa
Class here: North-West Frontier Province, Khyber Pass
1.2.8
1FKP‑PK‑FPunjab (PK)1.2.8
1FKP‑PK‑FBLahore1.2.8
1FKP‑PK‑HSindh1.2.8
1FKP‑PK‑HBKarachi1.2.8
1FKP‑PK‑LIslamabad1.2.8
1FKSSrí Lanka (Cejlón)
Class here: Ceylon
1.2.8
1FKS‑LK‑CColombo1.2.8
1FMJuhovýchodná Ázia
1FMBMjanmarsko (Barma)
Class here: Burma
1.2.8
1FMCKambodža
1FMC‑KH‑APhnom Penh1.2.8
1FMC‑KH‑BSiem Reap1.2.8
1FMC‑KH‑BAAngkor
Class here: Angkor Wat
1.2.8
1FMLJuhovýchodná Ázia
1FMMMjanmarsko (Barma)
1FMM‑MY‑BKuala Lumpur1.2.8
1FMM‑MY‑MMelaka / Malacca1.2.8
1FMM‑MY‑PPenang1.2.8
1FMM‑MY‑SSarawak1.2.8
1FMM‑MY‑TSabah1.2.8
1FMNIndonézia
1FMNBBali
1FMN‑ID‑BSumatra1.2.8
1FMN‑ID‑DJava1.2.8
1FMN‑ID‑DJJakarta1.2.8
1FMN‑ID‑FKalimantan
Class here: Indonesian Borneo
1.2.8
1FMN‑ID‑KSulawesi1.2.8
1FMN‑ID‑MMaluku1.2.8
1FMN‑ID‑PPapua
Pozri tiež: 1MKLP Nová Guinea
1.2.8
1FMN‑ID‑SLesser Sunda Islands
Class here: East Nusa Tenggara, West Timor
1.2.8
1FMN‑ID‑SLBali1.2.8
1FMNTVýchodný Timor1.2.8
1FMNXBorneo
Use for: whole island
1.2.8
1FMPFilipíny
1FMP‑PH‑AManila1.2.8
1FMRBrunej
1FMSSingapur
1FMTThajsko
1FMT‑TH‑BBangkok1.2.8
1FMT‑TH‑CChiang Mai1.2.8
1FMT‑TH‑KKrabi1.2.8
1FMT‑TH‑KLKo Lanta1.2.8
1FMT‑TH‑PPhuket1.2.8
1FMT‑TH‑QSurat Thani1.2.8
1FMT‑TH‑QBKo Samui / Koh Samui1.2.8
1FMT‑TH‑YAyutthaya1.2.8
1FMVVietnam
1FMV‑VN‑BHo Chi Minh City
Class here: Saigon
1.2.8
1FMV‑VN‑DHanoi1.2.8
1FPVýchodná Ázia, Ďaleký východ
1FPCČína
1FPC‑CN‑DSeverná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑DBPeking1.2.2
1FPC‑CN‑DDTiencin1.2.2
1FPC‑CN‑DFChe-pej1.2.2
1FPC‑CN‑DHŠan-si1.2.2
1FPC‑CN‑DJÖbür Mongγol (Vnútorné Mongolsko)
Nei Mongol
1.2.2
1FPC‑CN‑FSeverovýchodná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑FBLiao-ning1.2.2
1FPC‑CN‑FDŤi-lin1.2.2
1FPC‑CN‑FFChej-lung-Tiana1.2.2
1FPC‑CN‑HVýchodná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑HBŠanghaj1.2.2
1FPC‑CN‑HDJiangsu1.2.2
1FPC‑CN‑HFČe-ťiang1.2.2
1FPC‑CN‑HHAn-chuej1.2.2
1FPC‑CN‑HJFu-ťien1.2.2
1FPC‑CN‑HLŤiang-si1.2.2
1FPC‑CN‑HNŠan-tung1.2.2
1FPC‑CN‑JStredná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑JBChe-nan1.2.2
1FPC‑CN‑JDChu-pej1.2.2
1FPC‑CN‑JFChu-nan1.2.2
1FPC‑CN‑LJužná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑LBKuang-tung1.2.2
1FPC‑CN‑LDKuang-si1.2.2
1FPC‑CN‑LFChaj-nan1.2.2
1FPC‑CN‑NJuhozápadná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑NBČchung-čching1.2.2
1FPC‑CN‑NDS‘-čchuan1.2.2
1FPC‑CN‑NFKuej-čou1.2.2
1FPC‑CN‑NHJün-nan1.2.2
1FPCTTibet
Xizang
1FPC‑CN‑PSeverozápadná Čína1.2.2
1FPC‑CN‑PBŠen-si1.2.2
1FPC‑CN‑PDKan-su1.2.2
1FPC‑CN‑PFČching-chaj1.2.2
1FPC‑CN‑PHNing-sia1.2.2
1FPC‑CN‑PJSin-ťiang1.2.2
1FPCWTaiwan
1FPCHHongkong
1FPCMMacao
1FPJJaponsko
1FPJ‑JP‑AHokkaido (region)1.3
1FPJ‑JP‑AAHokkaido1.3
1FPJ‑JP‑BTohoku1.3
1FPJ‑JP‑BAAomori1.3
1FPJ‑JP‑BBIwate1.3
1FPJ‑JP‑BCMiyagi1.3
1FPJ‑JP‑BDAkita1.3
1FPJ‑JP‑BEYamagata1.3
1FPJ‑JP‑BFFukushima1.3
1FPJ‑JP‑CKanto1.3
1FPJ‑JP‑CAIbaraki1.3
1FPJ‑JP‑CBTochigi1.3
1FPJ‑JP‑CCGunma1.3
1FPJ‑JP‑CDSaitama1.3
1FPJ‑JP‑CEChiba1.3
1FPJ‑JP‑CFTokyo1.3
1FPJ‑JP‑CGKanagawa1.3
1FPJ‑JP‑DChubu1.3
1FPJ‑JP‑DANiigata1.3
1FPJ‑JP‑DBToyama1.3
1FPJ‑JP‑DCIshikawa1.3
1FPJ‑JP‑DDFukui1.3
1FPJ‑JP‑DEYamanashi1.3
1FPJ‑JP‑DFNagano1.3
1FPJ‑JP‑DGGifu1.3
1FPJ‑JP‑DHShizuoka1.3
1FPJ‑JP‑DJAichi1.3
1FPJ‑JP‑EKinki / Kansai1.3
1FPJ‑JP‑EAMie1.3
1FPJ‑JP‑EBShiga1.3
1FPJ‑JP‑ECKyoto1.3
1FPJ‑JP‑EDOsaka1.3
1FPJ‑JP‑EEHyogo1.3
1FPJ‑JP‑EFNara1.3
1FPJ‑JP‑EGWakayama1.3
1FPJ‑JP‑FChugoku1.3
1FPJ‑JP‑FATottori1.3
1FPJ‑JP‑FBShimane1.3
1FPJ‑JP‑FCOkayama1.3
1FPJ‑JP‑FDHiroshima1.3
1FPJ‑JP‑FEYamaguchi1.3
1FPJ‑JP‑GShikoku1.3
1FPJ‑JP‑GATokushima1.3
1FPJ‑JP‑GBKagawa1.3
1FPJ‑JP‑GCEhime1.3
1FPJ‑JP‑GDKochi (JP)1.3
1FPJ‑JP‑HKyushu1.3
1FPJ‑JP‑HAFukuoka1.3
1FPJ‑JP‑HBSaga1.3
1FPJ‑JP‑HCNagasaki1.3
1FPJ‑JP‑HDKumamoto1.3
1FPJ‑JP‑HEOita1.3
1FPJ‑JP‑HFMiyazaki1.3
1FPJ‑JP‑HGKagoshima1.3
1FPJ‑JP‑HHOkinawa1.3
1FPKKórea
1FPKNSeverná Kórea
1FPKSJužná Kórea
1FPKS‑KR‑BSeoul1.2.8
1FPMMongolsko
1FZÁzia: krajinné prvky
1FZAÁzia: vodstvo
1FZAGRieka Ganga a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
1.2.8
1FZAJRieka Indus a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
1.2.8
1FZAMRieka Mekong a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
1.2.8
1FZAXRieka Jang-c‘-ťiang a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
1.2.8
1FZAYŽltá rieka a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth
1.2.8
1FZTÁzia: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1FZTAAltaj
1FZTGPúšť Gobi
1FZTHHimaláje
1FZTHAAnnapurna1.3
1FZTHKKarakoram1.3
1FZTHKKK2
Class here: Godwin-Austen or Chhogori
1.3
1FZTHMMahalangur Himal
Class here: Makalu, Lhotse, Cho Oyu
1.3
1FZTHMEMount Everest
Class here: Chomolungma
1.3
1HAfrika
1HBSeverná Afrika
1HBAAlžírsko
1HBA‑DZ‑AAlgiers1.2.8
1HBCČad
1HBEEgypt
1HBE‑AA‑DÚdolie Nílu a delta Nílu
1HBE‑AA‑DAAlexandria
1HBE‑AA‑DBAswán
Class here: Abu Simbel
1.2.8
1HBE‑AA‑DCKáhira
1HBE‑AA‑DDAl-Buhajra
1HBE‑AA‑DFBání Suvajf
1HBE‑AA‑DGDakahlia
1HBE‑AA‑DHDamietta
1HBE‑AA‑DJGharbia
1HBE‑AA‑DKAl-Džíza
Class here: Memphis, Great Pyramids
1.2.8
1HBE‑AA‑DLKafr aš-Šajch
1HBE‑AA‑DNMinya
1HBE‑AA‑DPMinúfija
1HBE‑AA‑DQKaljúbija
1HBE‑AA‑DSŠarkíja
1HBE‑AA‑DWSuhag
1HBE‑AA‑DXLuxor
Class here: Thebes, Valley of the Kings
1.2.8
1HBE‑AA‑JEgypt: Západná púšť
1HBE‑AA‑JFFajjúm
1HBE‑AA‑JMMatruh
1HBE‑AA‑JVAl-Wádí al-Džadíd
1HBE‑AA‑MEgypt: Východná púšť
1HBE‑AA‑MAAsjút
1HBE‑AA‑MQKena
1HBE‑AA‑MRGuvernorát Červené more
Pozri tiež: 1QSL Červené more
1HBE‑AA‑SSinajský polostrov
1HBE‑AA‑SLIsmá‘ílíja
1HBE‑AA‑SNSeverný Sinaj
1HBE‑AA‑SPPort Said
1HBE‑AA‑SSJužný Sinaj
1HBE‑AA‑SZSuez
1HBLLíbya
1HBL‑LY‑CCyrenaica1.2.8
1HBL‑LY‑CBBenghazi1.2.8
1HBL‑LY‑TTripolitania1.2.8
1HBL‑LY‑TTTripoli1.2.8
1HBMMaroko
1HBM‑MA‑BTanger-Tetouan-Al Hoceima1.2.8
1HBM‑MA‑BCTangier1.2.8
1HBM‑MA‑FFès-Meknès1.2.8
1HBM‑MA‑FEFez1.2.8
1HBM‑MA‑HRabat-Salé-Kenitra1.2.8
1HBM‑MA‑HRRabat1.2.8
1HBM‑MA‑LCasablanca-Settat1.2.8
1HBM‑MA‑LCCasablanca1.2.8
1HBM‑MA‑MMarrakesh-Safi1.2.8
1HBM‑MA‑MEEssaouira1.2.8
1HBM‑MA‑MMMarrakesh / Marrakech1.2.8
1HBM‑MA‑PDrâa-Tafilalet1.2.8
1HBM‑MA‑POOuarzazate1.2.8
1HBM‑MA‑RSouss-Massa1.2.8
1HBM‑MA‑RAAgadir1.2.8
1HBSSudán
1HBS‑SD‑BKhartoum1.2.8
1HBTTunisko
1HBT‑TN‑ATunis
Class here: Carthage
1.2.8
1HBT‑TN‑DDjerba / Jerba1.2.8
1HBWZápadná Sahara
1HBZJužný Sudán
1HFSubsaharská Afrika
1HFDZápadná Afrika
1HFDAMauritánia
1HFDBBenin
1HFDESierra Leone
1HFDFBurkina Faso
1HFDGGambia
1HFDHGhana
1HFDH‑GH‑AAccra1.2.8
1HFDLLibéria
1HFDL‑LR‑AMonrovia1.2.8
1HFDMMali
1HFDM‑ML‑ATimbuktu1.2.8
1HFDNNigéria
1HFDN‑NG‑ALagos1.2.8
1HFDRNiger
1HFDSSenegal
1HFDS‑SN‑ADakar1.2.8
1HFDTTogo
1HFDUGuinea
1HFDU‑GN‑AConakry1.2.8
1HFDVKapverdy
1HFDXGuinea-Bissau
1HFDYPobrežie Slonoviny
1HFDY‑CI‑AAbidjan1.2.8
1HFGVýchodná Afrika
1HFGAEtiópia
1HFGA‑ET‑AAddis Ababa1.2.8
1HFGDDžibutsko
1HFGEEritrea
1HFGKKeňa
1HFGK‑KE‑ANairobi1.2.8
1HFGK‑KE‑MMombasa1.2.8
1HFGQBurundi
1HFGRRwanda
1HFGR‑RW‑AKigali1.2.8
1HFGSSomálsko
1HFGSRSoomaaliland
1HFGTTanzánia
1HFGT‑TZ‑BDar es Salaam1.2.8
1HFGT‑TZ‑CZanzibar
Class here: Zanzibar Archipelago
1.2.8
1HFGT‑TZ‑ENorthern Tanzania1.2.8
1HFGT‑TZ‑EBKilimanjaro1.2.8
1HFGT‑TZ‑EDSerengeti1.2.8
1HFGUUganda
1HFGU‑UG‑AKampala1.2.8
1HFJStredná Afrika
1HFJAKamerun
1HFJCKongo
Class here: Republic of the Congo
1.2.8
1HFJC‑CG‑ABrazzaville1.2.8
1HFJGGabon
1HFJQRovníková Guinea
1HFJRStredoafrická republika
1HFJSSvätý Tomáš a Princov ostrov
1HFJZDemokratická republika Kongo (Zair)
Class here: Congo-Kinshasa
1.2.8
1HFJZ‑CD‑AKinshasa1.2.8
1HFMJužná Afrika
1HFMAAngola
1HFMBBotswana
1HFMB‑BW‑AGaborone1.2.8
1HFMB‑BW‑VOkavango River and Delta
Class here: the river, its tributaries and its valley
1.2.8
1HFMKSvazijsko
Class here: Kingdom of Eswatini
1.2.8
1HFMLLesotho
1HFMMMalawi
1HFMNNamíbia
1HFMQMozambik
1HFMQ‑MZ‑AMaputo1.2.8
1HFMSJuhoafrická republika
1HFMS‑ZA‑AEastern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑BFree State1.2.8
1HFMS‑ZA‑BBBloemfontein1.2.8
1HFMS‑ZA‑DGauteng1.2.8
1HFMS‑ZA‑DBJohannesburg1.2.8
1HFMS‑ZA‑DDPretoria1.2.8
1HFMS‑ZA‑FKwaZulu-Natal1.2.8
1HFMS‑ZA‑FBDurban1.2.8
1HFMS‑ZA‑HLimpopo1.2.8
1HFMS‑ZA‑JMpumalanga
Class here: Eastern Transvaal
1.2.8
1HFMS‑ZA‑KNorth West Province1.2.8
1HFMS‑ZA‑MNorthern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑NWestern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑NBCape Town1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZSouth Africa: places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZDDrakensberg1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZKKruger National Park1.2.8
1HFMWZimbabwe
1HFMW‑ZW‑AHarare1.2.8
1HFMZZambia
1HFMZ‑ZM‑ALusaka1.2.8
1HSOstrovy v južnej oblasti Indického oceánu
1HSCKomory
1HSMMadagaskar
1HSUMaurícius
1HSU‑MU‑BRodrigues1.2.8
1HSVMaledivy
1HSYSeychely
1HS‑FR‑LRéunion
1HS‑FR‑LASaint-Denis (Réunion)1.2.6
1HS‑FR‑LBSaint-Benoît1.2.6
1HS‑FR‑LCSaint-Paul1.2.6
1HS‑FR‑LDSaint-Pierre (Réunion)1.2.6
1HS‑FR‑MMayotte
1HS‑FR‑MADzaoudzi
1HZAfrika: krajinné prvky
1HZAAfrika: vodstvo
1HZACRieka Kongo a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth or delta
1.2.8
1HZAGRieka Niger a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
1.2.8
1HZAMJazero Malawi1.2.8
1HZANRieka Níl a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
Pozri tiež: 1HBE-AA-D Údolie Nílu a delta Nílu
1.2.8
1HZASSuezský prieplav
1HZATJazero Tanganika
1HZAVViktóriino jazero a Viktóriine vodopády1.2.8
1HZAZRieka Zambezi a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
1.2.8
1HZAZVMosi-oa-Tunya / Victoria Falls1.3
1HZTAfrika: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1HZTAAtlas (pohorie)
1HZTKKalahari
1HZTRVýchodoafrická priekopová prepadlina
1HZTSSahara
1HZTTSahel
1KAmeriky
1KBSeverná Amerika (USA a Kanada)1.1
1KBBSpojené štáty americké, USA
1KBB‑US‑MAmerický Stredozápad
1KBB‑US‑MLAmerický Stredozápad: Štáty stredného severovýchodu (štáty Veľkých jazier)
1KBB‑US‑MLCIllinois
1KBB‑US‑MLCCChicago
1KBB‑US‑MLCSSpringfield (IL)1.2
1KBB‑US‑MLDIndiana
1KBB‑US‑MLDDIndianapolis1.2
1KBB‑US‑MLGMichigan
1KBB‑US‑MLGDDetroit1.2
1KBB‑US‑MLOOhio
1KBB‑US‑MLOLCleveland1.2
1KBB‑US‑MLONCincinnati1.2
1KBB‑US‑MLOOColumbus1.2
1KBB‑US‑MLTMinnesota
1KBB‑US‑MLTMMinneapolis-St. Paul1.2
1KBB‑US‑MLWWisconsin
1KBB‑US‑MLWMMilwaukee1.2
1KBB‑US‑MLWWMadison1.2
1KBB‑US‑MPAmerický Stredozápad: Štáty stredného severozápadu (Veľké prérie)
1KBB‑US‑MPAIowa
1KBB‑US‑MPKKansas
1KBB‑US‑MPMMissouri
1KBB‑US‑MPMKKansas City (Missouri)1.2
1KBB‑US‑MPMLSt. Louis1.2
1KBB‑US‑MPNNebraska
1KBB‑US‑MPNLLincoln1.2
1KBB‑US‑MPNOOmaha1.2
1KBB‑US‑MPRNorth Dakota (Severná Dakota)
1KBB‑US‑MPTSouth Dakota (Južná Dakota)
1KBB‑US‑MPTRNárodný pamätník Mount Rushmore1.2
1KBB‑US‑NSeverovýchod USA
1KBB‑US‑NASeverovýchod USA: Stredoatlantické štáty
1KBB‑US‑NAJNew Jersey
1KBB‑US‑NAJAAtlantic City1.2
1KBB‑US‑NAJHHoboken1.2
1KBB‑US‑NAJNNewark1.2
1KBB‑US‑NAJSJersey Shore1.2
1KBB‑US‑NAKNew York
1KBB‑US‑NAKAAlbany1.2
1KBB‑US‑NAKBBuffalo1.2
1KBB‑US‑NAKCNew York City
1KBB‑US‑NAKCBBrooklyn1.2
1KBB‑US‑NAKCMManhattan1.2
1KBB‑US‑NAKCMGGreenwich Village1.2
1KBB‑US‑NAKCMHHarlem1.2
1KBB‑US‑NAKLLong Island1.2
1KBB‑US‑NAKNNiagara Falls (mesto)1.2
1KBB‑US‑NAPPensylvánia
1KBB‑US‑NAPDPennsylvania Dutch Country1.2
1KBB‑US‑NAPGGettysburg1.2
1KBB‑US‑NAPHPhiladelphia
1KBB‑US‑NAPTPittsburgh1.2
1KBB‑US‑NESeverovýchod USA: Nové Anglicko
1KBB‑US‑NECConnecticut
1KBB‑US‑NECHHartford1.2
1KBB‑US‑NEIMaine
1KBB‑US‑NEIANárodný park Acadia1.2
1KBB‑US‑NEIPPortland (Maine)1.2
1KBB‑US‑NEMMassachusetts
1KBB‑US‑NEMBBoston
1KBB‑US‑NEMCCape Cod1.2
1KBB‑US‑NEMCMMartha’s Vineyard1.2
1KBB‑US‑NEMCNNantucket1.2
1KBB‑US‑NEMMCambridge (Massachusetts)1.2
1KBB‑US‑NEMSSalem (Massachusetts)1.2
1KBB‑US‑NENNew Hampshire
1KBB‑US‑NERRhode Island
1KBB‑US‑NERNNewport1.2
1KBB‑US‑NERPProvidence1.2
1KBB‑US‑NEVVermont
1KBB‑US‑SJuh USA
1KBB‑US‑SCJuh USA: Štáty stredného juhovýchodu
1KBB‑US‑SCAAlabama
1KBB‑US‑SCAMMontgomery1.2
1KBB‑US‑SCKKentucky
1KBB‑US‑SCKLLouisville1.2
1KBB‑US‑SCMMississippi
1KBB‑US‑SCTTennessee
1KBB‑US‑SCTMMemphis1.2
1KBB‑US‑SCTNNashville1.2
1KBB‑US‑SEJuh USA: Juhoatlantická oblasť
1KBB‑US‑SECDistrict of Columbia (Washington D.C.)
1KBB‑US‑SEDDelaware
1KBB‑US‑SEFFlorida
1KBB‑US‑SEFASt. Augustine1.2
1KBB‑US‑SEFEEverglades1.2
1KBB‑US‑SEFHTallahassee1.2
1KBB‑US‑SEFJJacksonville1.2
1KBB‑US‑SEFKFlorida Keys1.2
1KBB‑US‑SEFMMiami
1KBB‑US‑SEFOOrlando1.2
1KBB‑US‑SEFPTampa1.2
1KBB‑US‑SEGGeorgia (štát USA)
1KBB‑US‑SEGSSavannah1.2
1KBB‑US‑SEGTAtlanta
1KBB‑US‑SEMMaryland
1KBB‑US‑SEMAAnnapolis1.2
1KBB‑US‑SEMBBaltimore1.2
1KBB‑US‑SENNorth Carolina (Severná Karolína)
1KBB‑US‑SENAAsheville1.2
1KBB‑US‑SENBOuter Banks1.2
1KBB‑US‑SENCCharlotte1.2
1KBB‑US‑SENRRaleigh1.2
1KBB‑US‑SESSouth Carolina (Južná Karolína)
1KBB‑US‑SESCCharleston (Južná Karolína)1.2
1KBB‑US‑SESMMyrtle Beach1.2
1KBB‑US‑SEVVirginia (Virgínia)
1KBB‑US‑SEVCCharlottesville1.2
1KBB‑US‑SEVRRichmond1.2
1KBB‑US‑SEVVVirginia Beach1.2
1KBB‑US‑SEVWWilliamsburg1.2
1KBB‑US‑SEWWest Virginia (Západná Virgínia)
1KBB‑US‑SGNárodný park Great Smoky Mountains1.2
1KBB‑US‑SWJuh USA: Štáty stredného juhozápadu
1KBB‑US‑SWAArkansas
1KBB‑US‑SWAHHot Springs1.2
1KBB‑US‑SWALLittle Rock1.2
1KBB‑US‑SWLLouisiana
1KBB‑US‑SWLBBaton Rouge1.2
1KBB‑US‑SWLNNew Orleans
1KBB‑US‑SWOOklahoma
1KBB‑US‑SWOCOklahoma City1.2
1KBB‑US‑SWOTTulsa1.2
1KBB‑US‑SWTTexas
1KBB‑US‑SWTAAustin1.2
1KBB‑US‑SWTDDallas1.2
1KBB‑US‑SWTHHouston
1KBB‑US‑SWTNSan Antonio1.2
1KBB‑US‑SWTPEl Paso1.2
1KBB‑US‑SWTWFort Worth1.2
1KBB‑US‑WZápad USA
1KBB‑US‑WMZápad USA: Horské štáty
1KBB‑US‑WMAArizona
1KBB‑US‑WMAFFlagstaff1.2
1KBB‑US‑WMAGNárodný park Grand Canyon1.2
1KBB‑US‑WMAPPhoenix1.2
1KBB‑US‑WMASSedona1.2
1KBB‑US‑WMATTucson1.2
1KBB‑US‑WMCColorado
1KBB‑US‑WMCAAspen1.2
1KBB‑US‑WMCBBoulder1.2
1KBB‑US‑WMCDDenver1.2
1KBB‑US‑WMCRNárodný park Rocky Mountain1.2
1KBB‑US‑WMDIdaho
1KBB‑US‑WMDBBoise1.2
1KBB‑US‑WMMMontana
1KBB‑US‑WMMGNárodný park Glacier1.2
1KBB‑US‑WMNNevada
1KBB‑US‑WMNRReno1.2
1KBB‑US‑WMNVLas Vegas
1KBB‑US‑WMTNové Mexiko
1KBB‑US‑WMTAAlbuquerque1.2
1KBB‑US‑WMTFSanta Fe1.2
1KBB‑US‑WMTTTaos1.2
1KBB‑US‑WMUUtah
1KBB‑US‑WMUSSalt Lake City1.2
1KBB‑US‑WMUZNárodný park Zion1.2
1KBB‑US‑WMWWyoming
1KBB‑US‑WMWCCheyenne1.21.4
1KBB‑US‑WMWJJackson Hole1.2
1KBB‑US‑WMWTNárodný park Grand Teton1.2
1KBB‑US‑WMYYellowstonský národný park1.2
1KBB‑US‑WPZápad USA: Štáty na pobreží Pacifiku
1KBB‑US‑WPCKalifornia
1KBB‑US‑WPCALos Angeles
1KBB‑US‑WPCABBeverly Hills1.2
1KBB‑US‑WPCAHHollywood1.2
1KBB‑US‑WPCDSan Diego1.2
1KBB‑US‑WPCFSan Francisco
1KBB‑US‑WPCJSan José1.2
1KBB‑US‑WPCMMonterey1.2
1KBB‑US‑WPCNNapa a Sonoma1.2
1KBB‑US‑WPCPPalm Springs1.2
1KBB‑US‑WPCRFresno1.2
1KBB‑US‑WPCSSacramento1.2
1KBB‑US‑WPCYYosemitský národný park1.2
1KBB‑US‑WPHHavaj
Použite pri politických a sociálnych aspektoch; preferujte/pridajte 1MKPH pri geofyzikálnych, prírodopisných a cestovných aspektoch
Pozri tiež: 1MKPH Havajské ostrovy
1KBB‑US‑WPHHHavaj (Big Island)1.2
1KBB‑US‑WPHKKauai1.2
1KBB‑US‑WPHMMaui1.2
1KBB‑US‑WPHOOahu1.2
1KBB‑US‑WPHOHHonolulu
Class here: Waikiki
1.21.2.8
1KBB‑US‑WPNPacifický severozápad USA
1KBB‑US‑WPNAAljaška
1KBB‑US‑WPNAAAnchorage1.2
1KBB‑US‑WPNAJJuneau1.2
1KBB‑US‑WPNROregon
1KBB‑US‑WPNRPPortland (Oregon)1.2
1KBB‑US‑WPNWWashington (štát USA)
1KBB‑US‑WPNWOOlympijský národný park1.2
1KBB‑US‑WPNWSSeattle
1KBCKanada
1KBC‑CA‑AAlberta
1KBC‑CA‑ANNorthern Alberta (Severná Alberta)
1KBC‑CA‑ANBNorthern Alberta (Severná Alberta): Národné parky Wood Buffalo a Waterton Lakes
1KBC‑CA‑ANDNorthern Alberta (Severná Alberta): Peace River Country (Alberta)
1KBC‑CA‑ANGNorthern Alberta (Severná Alberta): Národné parky Alberta‘s Rockies a Banff a Jasper
1KBC‑CA‑ASSouthern Alberta (Južná Alberta)
1KBC‑CA‑ASCSouthern Alberta (Južná Alberta): Calgary Region
1KBC‑CA‑ASFSouthern Alberta (Južná Alberta): Edmonton Capital Region (Región provinčného hlavného mesta Edmonton)
1KBC‑CA‑ASJSouthern Alberta (Južná Alberta): Národný park Elk Island
1KBC‑CA‑ASNSouthern Alberta (Južná Alberta): Národný park Waterton Lakes
1KBC‑CA‑BBritish Columbia (Britská Kolumbia)
1KBC‑CA‑BDBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BDABritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Atlin District
1KBC‑CA‑BDBBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Stikine Country
1KBC‑CA‑BDCBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Peace River Country
1KBC‑CA‑BDDBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Nechako
1KBC‑CA‑BDEBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Bulkley
1KBC‑CA‑BDFBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Cariboo
1KBC‑CA‑BDGBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Chilcotin
1KBC‑CA‑BDHBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Omineca-princ George
1KBC‑CA‑BDJBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Robson Valley
1KBC‑CA‑BDKBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Kootenays
1KBC‑CA‑BDKABritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Národné parky Kootenays (Mount Revelstoke, Kootenay, Glacier and Yoho)
1KBC‑CA‑BDLBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Okanagan
1KBC‑CA‑BDMBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Boundary
1KBC‑CA‑BDNBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Similkameene
1KBC‑CA‑BDPBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Thompson
1KBC‑CA‑BDQBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Shuswap
1KBC‑CA‑BDRBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Lillooet-Fraser Canyon
1KBC‑CA‑BFBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BFBBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Lower Mainland
1KBC‑CA‑BFDBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Greater Vancouver
1KBC‑CA‑BFFBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Fraser Valley
1KBC‑CA‑BFJBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Sea-to-Sky Corridor
1KBC‑CA‑BFMBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Gulf Islands a národná prírodná rezervácia Gulf Islands
1KBC‑CA‑BFRBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Sunshine Coast
1KBC‑CA‑BLBritish Columbia Vancouver Island
1KBC‑CA‑BLCBritish Columbia Vancouver Island: Greater Victoria
1KBC‑CA‑BLKBritish Columbia Vancouver Island: Mid-Island
1KBC‑CA‑BLNBritish Columbia Vancouver Island: North Island
1KBC‑CA‑BLSBritish Columbia Vancouver Island: West Coast
1KBC‑CA‑BLWBritish Columbia Vancouver Island: Juan de Fuca region a národná prírodná rezervácia Pacific Rim
1KBC‑CA‑BPBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BPDBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie): Queen Charlotte Strait
1KBC‑CA‑BPLBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie): Bella Coola Valley
1KBC‑CA‑BTBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BTEBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Haida Gwaii a národná prírodná rezervácia Gwaii Haanas a Haida Heritage Site
1KBC‑CA‑BTMBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Skeena
1KBC‑CA‑BTRBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Nass
1KBC‑CA‑BTYBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Stewart Country
1KBC‑CA‑CManitoba
1KBC‑CA‑CNNorthern Manitoba (Severná Manitoba)
1KBC‑CA‑CNBNorthern Manitoba (Severná Manitoba): Národný park Wapusk
1KBC‑CA‑CPInterlake a Central Manitoba (Stredná Manitoba)