KodeTekstAddMod
AKunst og kultur
A*-koder brukes både for akademiske bøker og bøker for allmennmarkedet, inkludert illustrerte praktbøker og mer tekstbaserte verk. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om kunst og kultur som en hobby, sammen med en passende A*-kode der det er hensiktsmessig. Bruk alle A*-koder sammen med andre emnekategorier, og tildel også relevante kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, med særlig vekt på kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode
1.4
ABKunst og kultur
ABAKunstteori
Se også QDTN Filosofi: estetikk
ABCKonservering og restaurering av kunstverk
ABKForfalskingar og tjuveri av kunstverk
ABQKunst: økonomiske aspekt
Her: salg og auksjon av kunst, finansiering, støtte og sponsing
AFKunstformer
Brukes for: de skjønne kunster, billedkunst, brukskunst. Ved bruk av AF*-koder, tildel også relevante AG*-kode(r), f.eks. AGA Kunsthistorie, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper og stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFCMålarkunst og måleri
Her: generelle verk om malerkunst eller malerier, eller dersom det ikke fins en annen detaljert kode under AFC*. Bruk AFC*-koder for bøker om malerkunst eller malerier, av individer eller grupper, inkludert historisk behandling av enkeltmalerier eller en spesifikk malerstil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere og kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper etc. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFCCMålarkunst og akvarellar
Her: gouache
1.4
AFCLMålarkunst og oljemåleri
AFCMVeggmåleri
Her: muralmalerier, trompe l‘oeil, fresker, takmalerier, marouflage
1.31.4
AFCPMålarkunst og måleri med blekk
Her: tusjmaleri (østasiatisk kunst)
1.4
AFFTeiknekunst og teikningar
Her: skisser. Bruk AFF*-koder for bøker om tegnekunst eller tegninger, av en enkelt kunstner eller kunstnergrupper, inkludert historisk behandling av enkelttegninger, eller en spesifikk tegnestil. Brukes med stilkvalifikator(er) der det er hensiktsmessig, og med AGA Kunsthistorie, AGB Kunstnere, kunstmonografier, AGZ Kunstteknikker og -prinsipper. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AFFCTeiknekunst og teikningar med blyant, kull, fargestiftar eller pastellfargekrit
Her: grafitt, kritt, tegneblyanter
1.4
AFFKTeiknekunst og teikningar med penn eller pensel og blekk1.4
AFHTrykk og trykketeknikkar
Her: etsning, silketrykk, tresnitt, litografi, akvatintetsning, koldnålsradering, mezzotint, monotypier, blokktrykk
1.4
AFJAndre grafiske eller visuelle kunstformer
Her: collage, fotomontasjer. Brukes for generelle verk eller kunstformer som ikke har egne koder i AFC*, AFF* eller AFH*
1.4
AFJYKroppskunst og tatoveringar
Her: piercing, kroppsmaling. Brukes med AFKP for performancekunst
1.4
AFKIkkje-grafiske og elektroniske kunstformer
Brukes for generelle verk om ikke-grafiske kunstformer, eller kunsttutrykk som ikke har egne koder, inkludert nye medieformer
1.4
AFKBSkulpturar
Her: statuer, figurer, monumentale skulpturer, billedhuggerkunst. Brukes for verk om tredimensjonal kunst uavhengig av materiale, og for verk om kunstformen, eller tilhørende tradisjoner og teknikker
1.4
AFKCUtskjering, masker, relieff
Her: treskjæring, helleristninger, mindre og monumentale utskjæringer. Brukes for både teknikken og bøker om spesifikke objekter som har utskjæringer, uavhengig av materiale
1.4
AFKGEdle metall, edelsteinar og smykke: kunstverk og design
Her: gull- og sølvsmedarbeid, Fabergé etc.
Se også WFJ Smykke og perler, WCP Antikvitetar og samleobjekt: smykke, WCR Antikvitetar og samleobjekt: gull, sølv og andre metall (anna enn smykke), WFP Kunsthandverk av metall
AFKNInstallasjonskunst
Her: stedskunst (land art), stedspesifikk kunst, miljøkunst
1.4
AFKPPerformancekunst
AFKVDigital- og videokunst, kunst i nye medium
Her: data-, elektronisk-, holografisk-, virtuell-, kyborg-, interaktiv-, internett-, generativ-, telematisk-, lyd- og evolusjonær kunst
Se også UG* Datagrafikk og digitale medium og dens underkategorier
1.4
AFPKeramikk, mosaikk og glas: kunstverk
Her: keramikk (inkludert porselen, steingods, steintøy, bisque), glassmaleri, fliser eller emalje som kunstverk
Se også WFN Keramikk og glaskunst
1.4
AFTDekorativ kunst
Her: ornamenter, dekorasjonsdetaljer, dekorative maleteknikker, dekorativt metallarbeid og andre dekorative kunstarter. Brukes for bøker som tar for seg emnet fra et kunst- eller kunsthistorisk perspektiv, eller som retter seg mot et profesjonelt publikum, eller et publikum med tekniske ferdigheter
Se også WF* Husflid, kunsthandverk og handarbeid og dens underkategorier
1.4
AFWTekstilkunstverk
Her: tepper, kelimer, billedvever og andre kunstverk av tekstiler
Se også AKT Mote- og tekstildesign, WFB* Handarbeid og dens underkategorier, WFF Teppe og teppeknyting, WFG Spinning og veving
1.4
AGTema og motiv i kunst
Brukes for bøker om de skjønne kunster, billed- og brukskunst. Ved bruk av AG*-koder, tildel også relevante AB*-, AF*, AG*, AJ*-kode(r) og kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperioder der det er hensiktsmessig
1.4
AGAKunsthistorie
Bruk AGA sammen med andre kunstkoder der det er hensiktsmessig. tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
AGBKunstnarar, kunstmonografiar
Brukes for bøker både om enkeltkunstnere og atelierer eller verksteder som har produsert kunst under en enkelt kunstners navn
1.4
AGCUtstillingskatalogar og kunstsamlingar
Brukes for publikasjoner som er utgitt både til tidsavgrensede og faste utstillinger, og til samlinger hos kunstgallerier, museer eller samlere. Brukes med andre A*-koder for å angi kunstform og kvalifikator(er) for sted dersom katalogen er knyttet til et spesifikt galleri eller museum
Se også WTHM Reisehandbøker: museum, historiske stader, galleri etc., GLZ Museumsvitskap og kulturarvstudium
1.4
AGHMenneske framstilt i kunst
Her: figurmaleri eller -tegning, illustrasjoner av den menneskelige anatomi for kunstnere, akttegning, eller andre kunstverk som fremstiller mennesket eller deler av menneskekroppen. Brukes med AGZ for tegneteknikker
1.4
AGHFPortrett og sjølvportrett1.3
AGHNAktstudium
AGHXErotisk kunst
Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
Se også AJCX Erotisk- og aktfotografi
AGKSmåskala, sekulære og daglegdagse kunstscener
Her: «sjanger»-emner, hverdagsscener og -hendelser i kunst
1.3
AGNNatur i kunst
Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av natur. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.4
AGNADyr i kunst
Her: kunst med dyr, dyreliv, fugler, insekter, fisk etc. Brukes for enhver kunstnerisk gjengivelse av dyreliv. Brukes med AKLB for illustrasjoner eller PS* for kunst som er eller opprinnelig har vært ment for vitenskapelige formål
1.31.4
AGNBBotanisk kunst
Her: botaniske illustrasjoner. Brukes for kunstnerisk gjengivelse av blomster eller planter. Brukes med PST for botanisk kunst som har et vitenskapelig formål
1.4
AGNLLandskap og kystlandskap i kunst1.3
AGNSStilleben
Her: vanitas. Brukes for gjengivelser av scener i liten skala, for det meste med døde gjenstander, både naturlige og menneskeskapte
1.3
AGPMenneskeskapte objekt i kunst (bylandskap, maskinar etc.)
Her: kunstnerisk gjengivelse av bygninger, bylandskap, transport etc.
1.4
AGRReligiøse emne i kunst
Her: hellig, seremoniell eller rituell kunst, ikoner. Brukes med relevant kode fra QR* der det er hensiktsmessig
1.4
AGTKunstnarisk utsmykking
Brukes for kunstverk som har vært planlagt som og er gjennomført som kunst ment for det offentlige rom, ofte utendørs og tilgjengelig for alle, enten permanent eller midlertidig. Kunstverket kan være bestilt spesielt for et spesifikt sted, eller være uoffisielt eller uautorisert
1.4
AGTSUrban kunst
Her: geriljakunst, graffiti, gatekunst og -installasjoner, klistremerkekunst, strikkegraffiti, urban stilarter etc. Brukes for verk om billed- eller brukskunst i urbane områder, inspirert av urban livsstil eller urbane miljøer og som forekommer i det offentlige rom
1.4
AGZKunstteknikkar og -prinsipp
Brukes for lærebøker, bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet om teknikker, perspektiv, etc. Brukes med passende AF* eller AK* koder for å angi kunstform, f.eks. AFF for tegneteknikker. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
Se også WFA Maling, teikning og kunsthandbøker
1.4
AGZCFarger og fargeteori
Her: fargevitenskap i kunst. Brukes med P*- eller T*-koder for vitenskapelige eller tekniske utgivelser
1.4
AJFotografering og fotografi
AJCFotografisamlingar
Brukes for bøker som er eller handler om tematiske samlinger, eller som presenterer en samlers, et museums, galleris eller byrås samling. Brukes med AG*-koder eller andre koder som angir publikasjonens tema der det er hensiktsmessig
Se også WQP Stader i gamle fotografi
1.3
AJCDFotografar
Her: monografier om fotografer
1.4
AJCPFotografering: portrett og sjølvportrett
Brukes for bøker som presenterer individer og grupper gjennom fotografier, inkludert selvportretter og modeller, samt verk om portrettfotografering. Brukes med AJTF for verk om praktiske teknikker for portrettfotografering
1.11.4
AJCXErotisk- og aktfotografi
Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
Se også AGHX Erotisk kunst
AJFFotojournalistikk og dokumentarfotografi
Her: fotoreportasjer, sosiale dokumentarer og fotografier av gatemiljøer, hendelser og kjendiser
Se også DNP Reportasjar eller journalistiske tekstar
1.4
AJTFotoutstyr og -teknikkar
Her: kameraer, linser, lyssetting, film, blits, mørkeromsteknikker og fremkalling av fotografier, retusjering og digital manipulering, fargeprinsipper, komposisjon, svart/hvitt etc.
Se også UGP Foto og bildebehandling
1.4
AJTAKameramanualar
Brukes for publikasjoner om spesifikke kameratyper eller -merker
1.4
AJTFFotografi: spesielle teknikkar og prinsipp
Her: luft-, drone- studio, gate-, landskaps-, natur-, dyrelivs-, portrett-, undervanns-, mikro- og astrofotografering, teknikker og guider. Brukes for bøker om komposisjon etc.
1.4
AJTHDigital fotografering1.4
AJTVVideofotografering / videografi
Se også AFKV Digital- og videokunst, kunst i nye medium, ATFX Filmproduksjon: teknikk og bakgrunnskunnskapar, ATJX TV-produksjon: teknikk og bakgrunnskunnskapar
1.3
AKDesign, industriell/kommersiell kunst, illustrasjonar
Bruk AK*-koder for bøker som tar for seg emnet fra et kunsthistorisk perspektiv eller er ment for profesjonsmarkedet. Ved bruk av AK*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby
1.4
AKBDesignarar
Her: individuelle designere, grupper, firmaer eller merkevarer innen design. Brukes med andre emnekoder for å angi et område innen design der er hensiktsmessig. F.eks. AKT for motedesignere pluss AKX for historisk tilnærming til emnet
1.4
AKCGrafisk design
AKDTypografi og skrift
Her: skrifttyper, fonter, kalligrafi som kunstform
Se også WFU Kalligrafi og handskrift
1.4
AKHBokdesign og bokinnbinding
Her: omslagsdesign, luksusinnbinding, marmorpapir etc. som kunstform. Brukes for bøker om kunsten å designe og skape bøker
Se også WFT Bokkunst, papirkunst og -forming, AKLB Illustrasjonar, KNTP1 Forlags- og bokbransje
1.4
AKHMManuskript
Her: illuminerte (illustrerte eller dekorerte) eller malte manuskripter, miniatyrillustrasjoner, skriftruller og kodekser
1.31.4
AKLIllustrasjonar og kommersiell kunst
AKLBIllustrasjonar
Her: illustrasjoner i bøker og informativ grafikk som kunstform. Brukes for bøker om illustrasjoner som kunstform, samt illustrasjoner, både nyere og i historisk sammenheng, brukt for vitenskapelige, narrative og andre formål
Se også AFF Teiknekunst og teikningar
1.4
AKLCTeikneseriekunst
Bruk alle AKLC*koder med X*-koder for å angi type tegneseriekunst, med AGZ for bøker om tegneserieteknikker eller -karakterer, med AKX for historisk behandling av tegneseriekunst. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker som handler om emnet som en hobby eller UGL for digitale illustrasjoner
Se også AFF Teiknekunst og teikningar
1.4
AKLC1Teikneserieromanar og mangakunst
Brukes med kode(r) fra X* for å angi kunstverkets form
Se også XA* Teikneserieromanar og teikneseriar: typar og dens underkategorier, XR* Teikneserieromanar og teikneseriar: guidar og meldingar og dens underkategorier, AFF Teiknekunst og teikningar
1.2
AKLFDataspillkunst
Brukes for bøker om det kunstneriske aspektet ved dataspilldesign, grafikk etc.
Se også UGG Speldesign
1.1
AKLPPlakatkunst
AKPProduktdesign
Her: universell design, universell utforming, industriell design. Brukes for generelle verk om produktdesign, om design av et spesifikt produkt eller typer av produkter, om funksjonalitet og sikkerhet, bærekraftig design av produkter etc.
Se også TBD Teknisk design, UGC Dataassistert konstruksjon (DAK)
1.4
AKRMøbeldesign
AKTMote- og tekstildesign
Brukes for stiler og trender innen motedesign, generelle verk, referanseverk, bøker om spesielle klesplagg, illustrerte verk om mote etc. Bruk AKT*-koder med AKB for spesifikke motedesignere, med AKX for motehistorie, pluss kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig, med AJC* for fotografiske samlinger eller samlinger av motefotografier, med AGZ for praktiske teknikker for motestudenter og -designere. Foretrekk WF*-koder som hovedkategori for bøker ment for allmennmarkedet og som handler om hvordan man skal kle seg, hvordan man skal se moteriktig ut, har praktiske tips etc.
Se også TDPF* Tekstil og fibrar og dens underkategorier, KNDD Tekstilindustri, KNSX Mote- og skjønnheitsbransjen, WJF Mote- og stilguidar
1.3
AKTFTilbehøyr og accessoirar
Her: hattemakere, skomakere, hanskemakere, mote- og stilretninger innen vesker, hatter, sko og annet tilbehør. Brukes for verk som tar for seg aspekter rundt design av tilbehør til mote eller kostymer
1.4
AKTRNasjonal- og folkedrakter
Her: bunader, folkedrakter, nasjonaldrakter, samedrakter. Brukes for verk som tar for seg nasjonaldrakter fra et historisk perspektiv og for verk som tar for seg nåtidas drakter. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.31.4
AKXDesignhistorie
Brukes med andre AK*-koder og kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
AMArkitektur
Ved bruk av AM*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
AMAArkitekturteori
AMBArkitektar og arkitektfirma
Her: monografier om arkitektur
1.4
AMCArkitektonisk struktur og design
Her: arkitekttegninger, materialer, prosjektering, plantegninger. Brukes for bøker som tar for seg emnet fra et arkitektonisk perspektiv. Brukes med kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig. Foretrekk TN*-koder for verk som tar for seg de tekniske aspektene ved bygge- og konstruksjonsarbeid
Se også TN* Byggjeteknikk, landmåling og bygging og dens underkategorier
1.4
AMCDArkitektoniske detaljar, komponentar og motiv
Brukes for bøker som tar for seg enkeltelementer ved en bygning eller dens struktur, f.eks. vinduer, dører, tak, dekor etc.
1.3
AMCMArkitektur: materiale
Brukes for bøker som tar for seg strukturer og konstruksjoner med et spesielt blikk på de materialene som er brukt, som betong, murstein, stål, glass, treverk etc. Foretrekk TN*-koder for verk som har en mer teknisk tilnærming til emnet
Se også TN* Byggjeteknikk, landmåling og bygging og dens underkategorier
1.4
AMCRMiljøvenleg arkitektur og design
Her: bærekraftig og energieffektiv eller energinøytral arkitektur, bygningsdesign, interiørdesign, arkeologi, grønne bygninger, økodesign og miljøvennlig design, biofilisk og biomimetisk arkitektur
1.4
AMDArkitektur: profesjonell praksis
AMGArkitektur: offentlege bygningar, nærings- og industribygg
Her: landbruksbygninger, konserthus, arenaer, stadioner, minnesmerker, monumenter, sjukehus, fyr, bibliotek, museum, galleri, utstillingsområder, stasjoner, flyplasser, hotell, fabrikker, lager, kontorer, butikker etc. Brukes for verk om bygninger som ikke primært er ment som boliger. Brukes med AMR der det er hensiktsmessig
Se også JWT Militære institusjonar, WTHM Reisehandbøker: museum, historiske stader, galleri etc.
1.4
AMKArkitektur: bustadar
Her: private hjem, bolighus, leiligheter. Brukes med AMR interiørdesign der det er hensiktsmessig
Se også WJK Interiørdesign og dekor, AMR Arkitektur: interiørdesign
1.4
AMKHArkitektur: små bygningar
Her: bøker om hytter, skur, trehus, mikrohus, feriehus, sommerboliger, uthus, naust etc. Brukes for bøker om mindre privathus og -bygninger som ikke nødvendigvis er bolighus, og som ofte er brukt i forbindelse med fritid, ferie, rekreasjon eller fornøyelser
1.21.4
AMKLArkitektur: borger og festningar
AMKSArkitektur: slott, herskapshus og herregardar1.2
AMNArkitektur: religiøse bygningar
Her: arkitektoniske aspekter ved kloster, katedraler, kirker, moskeer, synagoger, templer og andre religiøse bygninger eller konstruksjoner
1.4
AMRArkitektur: interiørdesign
Her: bøker for profesjonsmarkedet, inkludert studier av interiørarkitektur og -design, lysdesign, interiørdesign for privatboliger og næringsbygg og andre spesialområder innen fagfeltet. Brukes med AKB for verker om spesifikke interiørdesignere. Foretrekk WJK som hovedkategori for verk som ikke er ment for profesjonsmarkedet
Se også WJK Interiørdesign og dekor
1.4
AMVLandskapsarkitektur og -design
Se også WMD Hagedesign og -planlegging
1.3
AMVDByplanlegging: arkitektoniske aspekt
Se også RPC By- og kommunalplanlegging
AMXArkitekturhistorie
Tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
ATScenekunst
Ved bruk av AT*-koder, tildel også kvalifikatorer for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
ATCSkodespelarar og utøvarar
Her: mediapersonligheter. Brukes med relevant AT*-kode for å indikere teater, film, TV, radio etc.
Se også DNBF* Biografiar: kunst og underhaldning og dens underkategorier
1.3
ATDTeatervitskap
Se også DD* Skodespel og dens underkategorier
ATDCSkodespelarteknikkar
Her: monologer, auditionmateriale etc.
ATDFTeater: regi og produksjon
ATDHTeater: teknikk og bakgrunnskunnskapar
Her: sceneteknikk, kostymer, sminke, lys- og lydteknikk, rekvisitter etc.
ATDSTeateradministrasjon
ATFFilm og kino
Bruk ATF*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både når det gjelder film for kino, filmer lagd for TV eller filmer lagd for nye medier, inkludert strømmetjenester, video on demand eller andre tjenester (men ikke episodiske produksjoner)
Se også KNTC Film-, TV- og radiobransjen
1.4
ATFAFilmhistorie, -teori eller -kritikk
Brukes for bøker om kinoer, historikk rundt eller kritikk av spesifikke filmer, filmstudioer, filmserier
1.4
ATFBFilmregissørar og filmskaparar
ATFDFilmmanus
ATFGFilmguidar og -meldingar
ATFNFilmstilar og- sjangrar
Her: bøker om spesifikke stilarter eller sjangre innen film. Brukes med ATM*-koder eller andre ATF*-koder for å beskrive filmens stilart eller sjanger, der det er hensiktsmessig
Se også ATM* Film, TV, radio og sjangrar innan utøvande kunst og dens underkategorier
1.4
ATFRDokumentarfilmar
Brukes for bøker om dokumentarfilmer av kort eller langt format, for dokumentarfilmer lagd for kinovisning eller TV
1.4
ATFVAnimasjonsfilmar og animasjon
Brukes med AGZ for animasjonsteknikker
Se også UGN Digital animasjon
1.4
ATFV1Anime
Brukes for animasjonsfilmer i japansk stil
Se også AKLC1 Teikneserieromanar og mangakunst
1.3
ATFXFilmproduksjon: teknikk og bakgrunnskunnskapar
Her: kinematografi, redigering, klær og sminke, lyssetting, natur, kostymer, spesialeffekter, design, rekvisitter, rollebesetning etc.
Se også CBVS Teknikkar innan manusskriving, UG* Datagrafikk og digitale medium og dens underkategorier
1.4
ATJFjernsyn
Bruk ATJ*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både for lineær TV eller nye medier, inkludert strømmetjenester, video on demand (VOD) eller andre tjenester (inkludert episodiske produksjoner)
Se også KNTC Film-, TV- og radiobransjen
1.4
ATJDTV: manus og førestillingar
Se også WHG TV-relatert humor
1.2
ATJSTV: stilar og sjangrar
Her: bøker om dramaserier, såpeoperaer, situasjonskomedier, programmer lagd for TV, både direktesendte og animerte, fiksjon og fakta, drama, reality-TV, dokumentarer, nyheter etc. Brukes for bøker om hvilken som helst TV-stil eller -sjanger. Brukes med ATM*-koder eller andre AT*-koder for å beskrive en spesifikk stil eller sjanger der det er hensiktsmessig
Se også ATM* Film, TV, radio og sjangrar innan utøvande kunst og dens underkategorier
1.4
ATJXTV-produksjon: teknikk og bakgrunnskunnskapar
Her: kameraføring for TV, redigering, klær og sminke, lyssetting, natur, kostymer, spesialeffekter, rekvisitter, rollebesetning etc.
1.4
ATLRadio / podkast
Bruk ATL*-koder kun for aspekter ved utøvende kunst, både for tradisjonell radio og for nye medier, inkludert strømmetjenester, on demand eller andre tjenester for å konsumere lydinnhold
Se også KNT Media-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar
1.4
ATLDRadio: høyrespel, manus og førestillingar1.2
ATMFilm, TV, radio og sjangrar innan utøvande kunst
Brukes kun for aspekter ved utøvende kunst innen disse sjangrene. Brukes med andre AT*-koder for å angi at ei bok handler om en spesifikk sjanger innen film, tv-serier, sceneforestillinger etc. Foretrekk F*-koder bøker som er fiksjon innen spesielle sjangere, inkludert utgivelser med film- eller tv-omslag
Se også ATJS TV: stilar og sjangrar, ATFN Filmstilar og- sjangrar
1.4
ATMBFilm-, TV-, radiosjangrar: spanande og eventyrlege produksjonar, krim og thrillerar
Her: bøker om filmer, programmer eller serier som tar for seg kampsport, katastrofer, mysterier, spenning, gangstere, kupp, spioner, etterretning og western, samt actionfylte krigsfilmer eller -serier
1.4
ATMCFilm-, TV-, radiosjangrar: komediar og humor
Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier som er basert på humor
1.4
ATMFFilm-, TV-, radiosjangrar: drama
Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier
1.4
ATMHFilm-, TV-, radiosjangrar: historisk
Her: historiske drama, biografier, filmer etc. Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier hvor den historiske perioden er det viktigste aspektet
1.4
ATMNFilm-, TV-, radiosjangrar: science fiction, fantasy og grøssarar1.4
ATMPFilm-, TV-, radiosjangrar: superheltar
Brukes for bøker om filmer, programmer eller serier som er inspirert av tegneseriehelter eller -historier
1.4
ATNInternett og digitale medium: kunst og førestillingar
Her: Alle aspekter ved internett som mediekanal, spesielt for materiale som har oppstått på internett; internettkjendiser, bloggere og blogging, video bloggere (vlogger), podkast etc.
Se også UD* Digital livsstil og nettsamfunn og dens underkategorier, KNTV Data- og TV-spillbransjen, KNTX IT-bransjen
1.2
ATQDans
Brukes for generelle verk om teknikker, referanseverk etc. Brukes med JBC*-koder for kultur- og medievitenskap, eller for utgivelser for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet. Ved bruk av ATQ*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil der det er hensiktsmessig
1.4
ATQCKoreografi
ATQLBallett
ATQRSelskapsdans
Her: latin (dans)
1.3
ATQTModerne dans
ATQVDansarar / koreografar
Her: dansegrupper, dansekompanier
1.3
ATQZFolkedans
ATXAnnan utøvande kunst
Her: pantomime, no, gateteater, varieté, kabaret, sjonglering, buktaling etc.
1.3
ATXCSirkus
Her: sirkusartister, klovner, linedansere, akrobater
Se også ATXZ Dyr som opptrer
1.3
ATXDKomediar og standup
Her: improvisasjon, komikere
1.3
ATXFTryllekunstar og magi
Her: illusjoner, korttriks, magikere, tryllekunstnere
Se også QRYX2 Magi, alkymi og hermeneutiske tankar, VXWM Magi, trolldom og alkymi
1.3
ATXMDokketeater
ATXPFestspill, paradar, festivalar
ATXZDyr som opptrer
ATXZ1Tyrefekting
ATYScenekunsten si historie
Brukes med andre AT*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
ATZFilm, TV, radio eller utøvande kunst: medfølgjande bøker
Brukes for bøker som er utgitt til TV-serier, filmer, programmer etc. Brukes med andre AT*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk FYV eller FZ for skjønnlitterære utgivelser med film- eller tv-omslag, eller skjønnlitterære utgivelser som er inspirert av spesifikke filmer, serier eller programmer
Se også FYV Skjønnlitteratur: inspirert av eller omarbeidd frå, FZ Skjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker, YFZZ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: medfølgjande bøker
1.4
AVMusikk
Ved bruk av AV*-koder, tildel også kvalifikator(er) for stil, sted eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
AVAMusikkteori og -vitskap
AVCMusikkmeldingar og -kritikk
AVDDiskografiar og kjøpeguidar
AVLMusikk: stilar og sjangrar
Ved bruk av AVL*-koder, tildel ALLTID kvalifikator(er) for stil
1.4
AVLAKlassisk musikk og orkestermusikk
AVLCKormusikk
AVLFOpera
Her: operetter
1.4
AVLKReligiøs musikk
Her: salmer, gospel. Brukes for bøker om musikk assosiert med eller brukt i religiøse ritualer. Brukes med QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
AVLMMusikk frå film og scene
Her: Bøker om musikaler, filmmusikk
1.11.4
AVLPPopulærmusikk
Her: jazz, rock, pop, soul, rap, blues, country, reggae etc., og varianter av disse sjangerne. Brukes for alle typer populærmusikk som er forskjellig fra klassisk og tradisjonell musikk. Brukes med stilkvalifikator(er) for å indikere stil eller musikksjanger
1.4
AVLTTradisjonell musikk og folkemusikk
Brukes for bøker om sanger og musikk som har blitt framført over en lang periode (vanligvis flere generasjoner). Som oftest folkemusikk og andre musikksjangere som forbindes med tradisjoner og kulturarv i en spesifikk region. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.4
AVLWAndre internasjonale og regionale musikksjangrar
Her: verdensmusikk, world music. Brukes for bøker om musikk som blander to eller flere sjangere eller kulturelle tradisjoner, eller bøker om musikksjangere som ikke passer inn i en av de andre kategoriene. Brukes med kvalifikator (er) for sted der det er hensiktsmessig
1.4
AVLXElektronisk musikk
Brukes for bøker om musikk som produseres ved bruk av elektroniske eller digitale instrumenter eller teknologi
Se også AVRS Elektroniske musikkinstrument
1.4
AVMMusikkhistorie
Brukes med kvalifikator(er) for stil, sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
AVNKomponistar og låtskrivarar
AVPMusikarar, songarar, band og grupper
Her: dirigenter, orkestre, korps, skolekorps, storband og andre musikkgrupper eller musikere og sangere
1.4
AVQNotar, songtekstar og librettoar
Her: notetrykk. Brukes med AVR*-koder for å angi om notene er for et spesifikt instrument
1.4
AVQSSongbøker
Her: sanger for enkel pianospilling, gitar etc.
AVRMusikkinstrument
AVRGTangentinstrument
Her: orgel, cembalo
1.4
AVRG1Piano1.2
AVRJSlaginstrument
Her: trommer
1.4
AVRLStrengeinstrument
AVRL1Gitarar
AVRL2Klimpreinstrument
Her: harpe
1.4
AVRL3Fiolin1.2
AVRNBlåseinstrument
Her: messinginstrumenter som trompet, trombone, kornett; treblåsere som obo, saksofon, fløyte, klarinett
1.4
AVRQMekaniske musikkinstrument
AVRSElektroniske musikkinstrument
Se også AVLX Elektronisk musikk
AVSMusikkteknikkar, musikkvegleiingar og musikkundervisning
Her: instrumentopplæring; selvstudium og bøker for eller om undervisning i musikk, dirigentteknikk
1.4
AVSASongteknikkar
Her: det å lære å synge, stemmen som et musikkinstrument
1.4
AVSDKomposisjon
Her: komposisjon av musikk, musikkarrangement, transponering, sangskriving
1.4
AVXMusikkinnspilling og reproduksjon
Brukes for bøker om innspilling og reproduksjon av musikk og lyd, både generelle verk og bøker med ei praktisk tilnærming. For bøker med ei mer teknisk tilnærming, foretrekk passende koder fra T* eller U*
Se også KNT Media-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar, TTA Akustisk teknologi og lydteknikk, UDM Digital musikk og lyd: rettleiingar, UGM Digital musikk: profesjonelt
1.4
CSpråk og lingvistikk
Bruk C*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘C’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra C*. Ved bruk av C*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for språk, sted og pedagogisk formål
1.4
CBSpråk: referanseverk og generelle verk
Ved bruk av CB*-koder tildel også kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
CBDOrdbøker
Her: ordlister. Bruk med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
CBDXTo- og fleirspråklege ordbøker
Bruk med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
CBFTesaurusar
Bruk med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
CBGGrammatikk
Bruk med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
CBPOffentlege talar: råd og guidar
Brukes for generelle bøker med råd om å tale i offentlighet, eksempler på taler og sitater, festtaler, forberedelse av presentasjoner og presentasjonsteknikk. Brukes med WJW for bryllupstaler eller med KJP for presentasjoner i næringslivet
1.4
CBVKreativ skriving
Her: om det å skrive, forfatterskap
CBVSTeknikkar innan manusskriving
CBWSkrive- og redigeringsguidar
Her: guider for generell, journalistisk og teknisk skriving, guider til å skrive brev etc.
1.3
CBXSpråk
Her: språkhistorie. Brukes for populærvitenskapelige utgivelser om språk eller utgivelser om språk for allmennmarkedet. Foretrekk CF* for utgivelser med mer vitenskapelig eller akademisk synsvinkel
1.4
CFLingvistikk
Her: språkvitenskap, filologi. Brukes for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet
1.4
CFASpråkfilosofi
Se også GTD Semiotikk / semiologi
CFBSosiolingvistikk
CFCLese- og skriveferdigheiter
Se også JNF Undervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning, VSL Lese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker
CFDPsykolingvistikk og kognitiv lingvistikk
Her: neurolingvistikk
1.4
CFDCSpråktileigning
CFDMTo- og fleirspråklegheit
CFFHistorisk og samanliknande lingvistikk
Her: etymologi, studier av språkfamilier
Se også CBX Språk
CFFDDialekt, slang og sjargong
Brukes med CB*-koder for ordbøker etc., samt kvalifikator(er) for sted og språk der det er hensiktsmessig
Se også WHL Humor: slang og dialektar
1.4
CFGSemantikk, diskursanalyse, stilistikk
Her: pragmatikk, leksikologi, retorikk, muntlig kommunikasjon
CFHFonetikk, fonologi
CFKGrammatikk, syntaks og morfologi
CFLPaleografi (skrifthistorie)
Her: læren om gamle skriftarter og hvordan de kan forstås
1.2
CFLASkriftsystem, alfabet
CFMLeksikografi
CFPOmsetjing og tolking
Her: hermeneutikk
CFXData- og korpuslingvistikk1.3
CFZTeiknspråk, blindeskrift og annan språkleg kommunikasjon
CJSpråkundervisning og språkopplæring
Bruk CJ*koder for undervisningsmateriell for fremmedspråklige voksne. Tildel også kvalifikator for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
Se også YPC* Læremiddel: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring og dens underkategorier, 4LE* Engelsk språkopplæring: eksamenar og sertifikat og dens underkategorier, 4LZ* For spesifikk språkopplæring unntatt engelsk språk og dens underkategorier
1.4
CJASpråkundervisning: teori og metodar
CJABSpråkundervisning og språkopplæring: morsmål eller førstespråk
Brukes for alle utgivelser om å undervise i eller opplæring i et eller flere førstespråk
Se også YPCA Læremiddel: førstespråk/morsmål
1.4
CJADSpråkundervisning og språkopplæring: andre- eller framandspråk
Brukes for alle utgivelser om å undervise i eller opplæring i et eller flere fremmedspråk
Se også YPCK Læremiddel: framand- eller andrespråk, 4L* For språkopplæring: kurs og eksamenar og dens underkategorier, 4TP Content and language integrated learning (CLIL), 4TQ For Intercultural bilingual education (IBE)
1.4
CJBSpråkundervisning og språkopplæring: undervisnings- og kursmateriell
CJBGSpråkopplæring: grammatikk, vokabular og uttale
Her: verb, substantiv, adjektiv, idiomer etc.
1.4
CJBRSpråkopplæring: lesehefte
Brukes for tekster som er skrevet spesielt for eller er forenklet for de som lærer et språk. Slike tekster har vanligvis angitt et lesenivå og størrelse på ordforråd. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, og med andre emnekoder for å angi emne eller sjanger, f.eks. F*-koder for skjønnlitteratur
1.4
CJBTSpråkopplæring: sjølvstudium
Brukes for materiale ment for selvstudium innen språkopplæring. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig, f.eks. 4L
Se også WTK Parlørar
1.3
CJCSpråkopplæring: spesifikke ferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
CJCKSpråkopplæring: munnlege ferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
CJCLSpråkopplæring: lytteferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
CJCRSpråkopplæring: leseferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
CJCWSpråkopplæring: skriveferdigheiter
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
CJPSpråkopplæring for spesifikke formål
Brukes andre emnekoder for å angi formål eller type språk og med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
CJPDSpråkopplæring for arbeidslivet
Brukes med andre emnekoder for å angi formål eller type språk, f.eks. KJ* for språkopplæring i næringslivet, og kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
CJPGSpråkopplæring for akademiske, tekniske og vitskapelege formål
Brukes med andre emnekoder for å angi formål eller type språk, f.eks. med P* for vitenskap, og kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
DBiografiar, litteratur og litteraturstudium
Bruk D*-koder både for akademiske utgivelser og bøker for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘D’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra D*. Ved bruk av D*-koder, tildel andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for stil, språk eller tidsperiode
1.4
DBGamle, klassiske og mellomaldertekstar
Her: tekster fra den europeiske renessansen. Bruk alle DB*-koder for tekster, inkludert annoterte versjoner, som er skrevet i et tidlig eller klassisk språk, eller en gammel eller arkaisk versjon av et moderne språk, og som ikke vanligvis kan leses av en leser uten spesialkunnskaper om språket. For utgaver for en moderne leser, foretrekkes andre emnekoder som hovedkategori (dvs. oversettelser av disse tekstene hvor språket er modernisert eller hvor tekstene i utgangpunktet er skrevet i et forståelig språk), f.eks. F* for skjønnlitteratur eller DC* for lyrikk, DD* for skuespill, N* for historie, QD* for filosofi, sammen med koder fra DB*
1.4
DBSSoger og epos
Brukes for antikken og middelalderens sagaer og epos, enten på originalspråket, en annotert versjon, eller i moderne oversettelse. Foretrekk DC* pluss 6EH for nyere episk diktning
Se også FT Slektsromanar, FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr
1.11.4
DBSGGresk og romersk litteratur frå antikken
Brukes for de klassiske eposene, prosa, lyrikk eller skuespill, inkludert versjoner av de tradisjonelle mytene og legendene, skrevet av klassiske greske, hellenske eller latinske forfattere på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser
Se også QRSG Oldtidas greske religion og mytologi, QRSL Romersk religion og mytologi
1.11.4
DBSNIslandske og norrøne soger
Brukes for islandske og norrøne sagaer på originalspråket, annoterte versjoner eller moderne oversettelser
Se også QRSW Norrøn religion og mytologi
1.11.3
DCLyrikk
Ved bruk av DC*-koder tildel også stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.4
DCAKlassisk lyrikk skrive før 20. århundre
Brukes med DCF eller DCQ og DB* der det er hensiktsmessig
1.4
DCCModerne lyrikk (frå 1900 og framover)
Brukes med DCF eller DCQ og DB* der det er hensiktsmessig
1.4
DCFLyrikk av ein forfattar
Brukes med DCA eller DCC eller DCR* der det er hensiktsmessig
1.4
DCQLyrikkantologiar (fleire forfattarar)
Her: diktantologier som er organisert ut fra et emne eller en sjanger/tradisjon. Brukes med DCA eller DCC eller DCR* der det er hensiktsmessig. Tildel kvalifikator(er) for sted kun der det er viktig å spesifisere at innholdet er knyttet til et sted, f.eks. en antologi over australsk lyrikk, kvalifikator(er) for språk kun der diktenes språk utgjør en vesentlig del av innholdet, f.eks. en antologi over anglosaksisk diktning både på anglosaksisk og i moderne oversettelse, ment for å skape bedre forståelse av det anglosaksiske språket
Se også DNT Antologiar
1.4
DCRLyrikkformer
Brukes for diktsamlinger av en eller flere diktere, hvor diktenes form brukes som hovedinnfallsvinkel for klassifikasjon eller søk. DCR*-koder kan brukes enten med andre DC*-koder eller DB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
DCRBLyrikkformer: Haiku
Brukes for den tradisjonelle japanske diktsjangeren haiku
1.4
DCRCLyrikkformer: Tanka
Brukes for den tradisjonelle japanske diktsjangeren tanka
1.4
DCRGLyrikkformer: Gasel
Brukes for den persisk-indiske lyriske diktformen gasel
1.4
DCRHLyrikkformer: Bildedikt
Brukes for dikt hvor teksten er utformet som et tematisk relatert bilde
1.4
DCRLLyrikkformer: Limerick
Brukes for korte, spøkefulle dikt på fem linjer
1.4
DCRSLyrikkformer: Sonettar1.4
DDSkodespel
Ved bruk av DD*-koder, tildel også kvalifikator(er) for sted og/eller tidsperiode og stil der disse aspektene er spesielt relevante og viktige; andre emnekoder, inkludert FX*-koder kan brukes sammen med DD*-koder for å angi sentrale temaer i skuespillet. Kvalifikatorer SKAL IKKE BRUKES for å angi hvor eller når skuespillet ble publisert
Se også ATFD Filmmanus, ATJD TV: manus og førestillingar, ATLD Radio: høyrespel, manus og førestillingar
1.4
DDAKlassiske skodespel skrive før 20. århundre
DDCModerne skodespel (skrive frå 1900 og framover)
DDLKomediar
Her: farser. Brukes for ulike tradisjoner innen teaterkomedier
1.21.4
DDTTragediar
Her: skodespel med hemn som tema
1.21.3
DDVMonologar / dialogar1.4
DNBiografiar og sanne forteljingar
Merk: ved bruk av DN*-koder, tildel også en spesifikk emnekode der det er mulig, f.eks. SFH «Golf» med DNBS
Se også FC Biografisk skjønnlitteratur
1.4
DNBBiografiar
DNBASjølvbiografiar
DNBBBiografiar: næringsliv og industri
DNBB1Sjølvbiografiar: næringsliv og industri
DNBFBiografiar: kunst og underhaldning1.4
DNBF1Sjølvbiografiar: kunst og underhaldning1.4
DNBHBiografiar: historie, politikk og militæret
DNBH1Sjølvbiografiar: historie, politikk og militæret
DNBLBiografiar: forfattarar
Her: biografier om forfattere, diktere, journalister etc.
1.4
DNBL1Sjølvbiografiar: forfattarar
Her: selvbiografier om forfattere, diktere, journalister etc.
1.4
DNBMBiografiar: filosofi og samfunnsfag1.2
DNBM1Sjølvbiografiar: filosofi og samfunnsfag1.2
DNBPBiografiar: eventyrarar og oppdagingsreisande1.3
DNBP1Sjølvbiografiar: eventyrarar og oppdagingsreisande1.3
DNBRBiografiar: kongelege
DNBR1Sjølvbiografiar: kongelege
DNBSBiografiar: sport
DNBS1Sjølvbiografiar: sport
DNBTBiografiar: vitskap, teknologi og medisin
DNBT1Sjølvbiografiar: vitskap, teknologi og medisin
DNBXBiografiar: religiøse og åndelege
DNBX1Sjølvbiografiar: religiøse og åndelege
DNBZBiografiske samlingar
Brukes for biografier om flere personer samlet i samme bok. Brukes etter passende DNB*-kode som indikerer emne der det er mulig
Se også GBCB Biografiske oppslagsverk
DNCMemoarar
Memoarer er vanligvis mindre strukturert og mindre omfattende enn selvbiografier, og er ofte om en del av et liv (f.eks. barndommen, en politikers tid som politiker) snarere enn hele ens liv. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere området der det er mulig
DNDDagbøker, brevsamlingar
Brukes for bøker som inneholder samlinger av dagboknotater eller brev, inkludert korrespondanse mellom flere personer, der verket ikke er skrevet som en selvbiografi eller som memoarer. Brukes med en selvbiografikode fra DNB*-seksjonen ovenfor, for å indikere område der det er mulig
1.4
DNGBiografiar om dyr
Brukes for biografier om spesifikke dyr, som for eksempel dyr som opptrer, veddeløpshester, redningshunder etc.
1.3
DNLLitterære essay
Brukes for essay eller kåseri om litterære emner; klassifiser essay om et emne, for eksempel filosofi, økonomi, med en kode fra faget
1.3
DNPReportasjar eller journalistiske tekstar
Her: intervjuer, samling av spalter. Brukes for bøker hvor tekstene enten har vært publisert tidligere i et nyhetsmedium eller publisert som et originalverk. Brukes med andre emnekoder for å angi spesifikke emner der det er hensiktsmessig, f.eks. JP*-koder for politikk eller KC*-koder for økonomi; brukes alene for generelle verk
Se også WTL* Reiseskildringar og dens underkategorier, AJF Fotojournalistikk og dokumentarfotografi
1.4
DNSTalar
Brukes for samlinger av transkriberte taler. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne der det er mulig
Se også QRVH Preiker
DNTAntologiar
Brukes for alle antologier unntatt poesiantologier. Brukes sammen med en annen kode som indikerer emne eller litterær form der det er mulig
Se også DCQ Lyrikkantologiar (fleire forfattarar)
DNXHistorier frå verkelegheita
Bruk DNX*-koder for populære fortellinger om faktiske hendelser som er skrevet i en fortellende eller journalistisk form
1.4
DNXCHistorier frå verkelegheita: brotsverk
Brukes med JKV* eller andre koder der det er hensiktsmessig
1.3
DNXC3Historier frå verkelegheita: seriemordarar og drapsmenn1.3
DNXHHistorier frå verkelegheita: oppdagingar
Brukes for historiske eller vitenskapelige oppdagelser
1.2
DNXMHistorier frå verkelegheita: krigs- og kamphistorier
DNXPHistorier frå verkelegheita: heltemot, uthald og overleving
Brukes hovedsakelig for fysiske prøvelser som følge av uhell, konflikter, katastrofer etc.
Se også DNXR Historier frå verkelegheita: mishandling, overgrep og urettferd
1.2
DNXRHistorier frå verkelegheita: mishandling, overgrep og urettferd
Brukes for fysiske eller emosjonelle prøvelser som skyldes mishandling, justismord, ofre for kriminalitet etc. Her: selvbiografiske bøker som handler om hovedpersonens kamp og seier over personlige traumer og mishandling. Foretrekk DNXC for objektivt syn på eller kriminelles syn på kriminelle handlinger
Se også DNXC Historier frå verkelegheita: brotsverk, DNXP Historier frå verkelegheita: heltemot, uthald og overleving
1.21.3
DNXZHistorier frå verkelegheita: erotiske vedkjenningar
DSLitteraturhistorie og litteraturkritikk
Ved bruk av DS*-koder, tildel kvalifikator(er) for språk for å angi språket litteraturen skrives på og for sted for å angi hvor den litterære tradisjonen er plassert geografisk, der den nasjonale eller regionale konteksten er viktig. F.eks. bøker om litteratur på engelsk i Australia eller litteratur på spansk i Mexico. SKAL IKKE BRUKES på de konkrete verkene fra denne tradisjonen (f.eks. en roman), eller for å angi hvor den ble utgitt. Bruk kvalifikator(er) for tidsperiode for utgivelser om spesielle litteraturhistoriske perioder
1.4
DSALitteraturteori
DSBLitteraturvitskap
DSBBLitteraturvitskap: antikken, mellomalderen, klassiske tekstar1.1
DSBCLitteraturvitskap: frå 1400 til 1600
DSBDLitteraturvitskap: frå 1600 til 1800
DSBFLitteraturvitskap: frå 1800 til 1900
DSBHLitteraturvitskap: frå 1900 til 2000
DSBH5Litteraturvitskap: postkolonial litteratur
Her: litteratur som tar for seg maktforholdet mellom de gamle koloniherrene og de tidligere koloniene
1.4
DSBJLitteraturvitskap: frå 2000
DSCLitteraturvitskap: lyrikk og lyrikarar
Brukes for literaturkritiske bøker om lyrikk eller lyrikere, og også for generelle verk om enkelte dikt eller lyrikk, inkludert det å sette pris på lyrikk
1.4
DSGLitteraturvitskap: skodespel og dramatikarar
DSKLitteraturvitskap: skjønnlitteratur og forfattarar
DSMSamanliknande litteraturvitskap1.2
DSRLitterære oppslagsverk
DSRCLitterære handbøker, bokmeldingar og guidar
Se også FZ Skjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker, XR* Teikneserieromanar og teikneseriar: guidar og meldingar og dens underkategorier
DSYBarne- og ungdomslitteratur
DSYCBarne- og ungdomslitteratur: bokmeldingar og guidar
FSkjønnlitteratur og relaterte tema
BRUK IKKE ‘F’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra F*. F*-koder kan brukes sammen med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for sted og tidsperiode der disse aspektene er særskilt relevante og viktige. NB! F*-koder kan brukes med passende emnekoder utenfor F* for å angi viktige temaer i fortellingene, men for all voksenlitteratur må hovedkategorien være en F*-kode. FX*-koder kan brukes for å angi et viktig, underliggende tema. Brukes også med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse representerer et viktig emne eller del av narrativet. FY*-koder kan brukes til å angi spesielle egenskaper ved en skjønnlitterær utgivelse
1.4
FBSkjønnlitteratur
Bruk FB bare på skjønnlitteratur der sjanger og tid er ukjent, eller der ‘klassisk’ eller ‘moderne’ ikke passer. FB*-koder kan brukes med FX*- eller FY*-koder for å gi mer informasjon om temaer eller egenskaper der det er hensiktsmessig. FB*-koder kan brukes som hovedkategori sammen med koder for litterære sjangre i tilfeller der en roman anses som ‘seriøs’ og å ha høyere litterær verdi utover å være ren sjangerfiksjon. Foretrekk FBA eller FBC der det er mulig, og foretrekk en kode for en litterær sjanger som hovedkategori der dette er mer passende
1.4
FBAModerne litteratur
Her: skjønnlitteratur som ikke hører til en spesiell sjanger. Vanligvis utgitt i løpet av de siste tiårene
1.4
FBANUrban skjønnlitteratur
Her: gatelitteratur. Brukes for skjønnlitteratur som vanligvis foregår i urbane bymiljøer. Fortellingene har ofte en mørk undertone og fokuserer på bylivets bakside
1.3
FBCKlassisk litteratur
Her: skjønnlitteratur som ikke hører til en spesiell sjanger, og som er ansett eller presentert som ‘klassisk’. Vanligvis, men ikke nødvendigvis utgitt for flere tiår siden. Foretrekk kodene for klassisk litteratur innenfor de ulike sjangrene der de er tilgjengelig
Se også DBS* Soger og epos og dens underkategorier, FFC Klassisk krim, FLC Klassisk science fiction
1.4
FCBiografisk skjønnlitteratur
Her: skjønnlitterære livsfortellinger, selvbiografiske fortellinger, faksjon. Brukes for høyt fiksjonaliserte beretninger om livene til virkelige mennesker (inkludert fiksjonaliserte selvbiografier), eller hvor en forfatter bruker hendelser eller erfaringer fra sitt eget liv som en integrert del av narrativet eller historien. Kan brukes med FV der det er aktuelt
Se også DN* Biografiar og sanne forteljingar og dens underkategorier
1.11.4
FDSpekulativ skjønnlitteratur
FDBDystopiar og utopiar
Brukes for skjønnlitteratur der handlingen foregår i et ideelt, dysfunksjonelt eller degradert samfunn. Brukes sammen med FL*- eller andre F*-koder der det er hensiktsmessig
1.1
FDKKontrafaktisk litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som ikke er fantasy eller science fiction, og som foregår i en tenkt verden som kunne ha eksistert dersom viktige historiske hendelser hadde fått et annet utfall. F.eks. utfallet av 2. verdenskrig
FDMAfrofuturisme
Brukes med FL*-, FK*- eller FM*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
FFKrim
FFCKlassisk krim
Her: krim som er ansett som eller presenteres som ‘klassisk’ og som vanligvis, men ikke nødvendigvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FFDKrim: privatdetektivar
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFHHistorisk krim
Brukes for moderne krim hvor handlingen er lagt til tidligere tider, for eksempel i viktoriatiden, middelalderen, romertiden. Bruk kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår
1.3
FFJKrim: kosekrim
Brukes for krim og mysterier der handlingen er lagt til bygdesamfunn eller tradisjonelle samfunn med lite vold, og som oftest med amatørdetektiver
FFKHumoristisk krim
FFLKrim: hardkokt krim
FFPKrim: politi
Her: politietterforskning, rettsmedisinsk etterforskning
1.3
FFSKrim med kvinnelege hovudpersonar
FGSkjønnlitteratur med sportsleg innhald
S*-koder kan legges til etter FG for å indikere den spesifikke idretten som er omtalt
1.1
FHThriller
FHDThriller: agentar og spionar
FHKTeknothriller
Brukes for thrillere som inneholder vitenskapelige, teknologiske (inkludert databehandling), medisinske osv. elementer som viktige deler av fortellingen
1.1
FHPPolitiske og juridiske thrillerar
FHQOkkulte thrillerar
Brukes for thrillere hvor handlingen tar for seg gamle ritualer, hemmelig eller esoterisk kunnskap, som for eksempel den hellige gral etc.
FHXPsykologiske thrillerar
FJSpanande og eventyrlege forteljingar
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim og som ofte framkaller en følelse av fare og som er ment å gi leseren en følelse av spenning og eventyr
Se også FH Thriller
1.4
FJHHistoriske spanande og eventyrlege forteljingar
Brukes for spennende skjønnlitteratur som ikke er krim der handlingen er lagt til eldre tider. Foretrekk FJM*-kode der dette er aktuelt. Bruk kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår
FJMKrigsforteljingar
Her: fortellinger om spesialsstyrker. Brukes for spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om krig, kamper og militæret, men foretrekk andre F*-koder og kvalifikatorer for tidsperiode for bøker hvor krig eller konflikter er en del av bakgrunnshistorien, eller som ser på hvilke innvirkninger krig har på samfunnet, og hvor hovedtemaet ikke er spennende eller eventyrlig
1.4
FJMCKrigsforteljingar: napoleonskrigen
FJMFKrigsforteljingar: første verdskrigen
FJMSKrigsforteljingar: andre verdskrigen
FJMVKrigsforteljingar: Vietnamkrigen
FJNSjøforteljingar
Her: spennende og eventyrlig skjønnlitteratur om livet på havet / sjølivet
1.31.4
FJWWestern
FKGrøssarar
FKCKlassiske grøssarar og spøkelseshistorier
Her: klassiske, gotiske grøssere. Brukes for grøssere og spøkelseshistorier som er ansett som eller som presenteres som ‘klassiske’ og som vanligvis, men ikke nødvendigvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FKMModerne grøssarar og spøkelseshistorier
Brukes for grøssere som foregår i nåtiden eller samtiden, og som vanligvis er utgitt i løpet av de siste tiårene
1.4
FKWOkkulte romanar
FLScience fiction
FLCKlassisk science fiction
Her: science fiction som er ansett som eller presenteres som ‘klassisk’, og som vanligvis er utgitt for flere tiår siden
1.4
FLGScience fiction: tidsreiser
FLMScience fiction: steampunk
Her: dieselpunk, retrofutirisme. Brukes for science fiction som er basert på en alternativ verden hvor dampmaskiner og annen teknikk fra 1800-tallet har blitt den dominerende teknologien
1.3
FLPScience fiction: nær framtid1.3
FLPBScience fiction: cyberpunk / biopunk
Brukes for science fiction som handler om marginaliserte personer som lever i et høyteknologisk, avansert samfunn, eller som fokuserer på konsekvensene av bioteknologi eller genteknologi
1.3
FLQScience fiction: apokalyptisk og postapokalyptisk1.1
FLRScience fiction: militæret
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til militæret eller der organisert bruk av våpen er sentralt i handlingen
Se også FLS Science fiction: romopera
1.1
FLSScience fiction: romopera
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
FLUScience fiction: aliens / UFO-ar
Brukes for science fiction der handlingen er lagt til rommet, vanligvis med avanserte kulturer og teknologi
1.11.3
FLWScience fiction: utforsking av verdsrommet
Her: kolonisering av verdensrommet
1.3
FMFantasy
FMBEpisk / heroisk fantasy
Her: høyfantasy (high fantasy)
1.3
FMHHistorisk fantasy
FMKHumoristisk fantasy
FMMMagisk realisme
Brukes for bøker som innlemmer fantastiske, magiske, mytiske eller overnaturlige elementer i omgivelser som ellers er vanlige eller dagligdagse. Brukes med FBA eller FBC for litterære verk som innlemmer magisk realisme, f.eks. latinamerikanske utgivelser
1.11.4
FMRRomantisk fantasy
Brukes for fantasy som også har mange av sjangertrekkene fra romantikksjangeren, men som likevel først og fremst gjenkjennes som fantasy
Se også FRV Romantikk: dyster stemning, FRT Romantikk: fantasy og paranormal
1.3
FMTDark fantasy
Brukes for mørk fantasy, dvs. fantasy med mørkere og skremmende temaer. Inkluderer ofte elementer fra grøssere eller har en dyster og truende atmosfære, eller man får en følelse av frykt
1.3
FMWModerne fantasy
Brukes for fantasy som foregår i nåtiden eller samtiden
1.3
FMXUrban fantasy
FNTradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr
Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller skjønnlitterære bøker som er inspirert av disse tradisjonelle fortellingene eller av folklore
Se også DBS* Soger og epos og dens underkategorier, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og dens underkategorier, JBGB Folklore, mytar og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
1.4
FNFFolkeeventyr og kunsteventyr
Her: folkeeventyr og andre eventyr fra ulike kulturer i fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller for fortellinger som er inspirert av tradisjonelle eventyr
Se også JBGB Folklore, mytar og legender, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB4 Barn og ungdom: feer og alvar
1.4
FNMMytar og legender
Her: myter og legender fra ulike kulturer i fortellende form. Brukes for moderne gjenfortellinger i romanform eller samlinger av denne typen tradisjonelle fortellinger, først og fremst ment for voksne, eller fortellinger som er inspirert av tradisjonelle myter. Brukes med QRS*- eller QRR*-koder for å angi hvilken tradisjon de stammer fra, der det er hensiktsmessig
Se også DBS* Soger og epos og dens underkategorier, JBGB Folklore, mytar og legender, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og dens underkategorier, YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNRU Barn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
1.4
FPErotikk
Brukes for erotisk skjønnlitteratur med eksplisitte skildringer av forhold av seksuell karakter, og hvor hovedpersonene ikke nødvendigvis har et romantisk forhold. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig. Skal IKKE brukes med FRX
Se også FRX Erotisk romantikk
1.3
FQSkjønnlitteratur som skildrar ein moderne livsstil
Her: romantiske komedier, ‘feel good’. Brukes for skjønnlitteratur som foregår i nåtiden eller samtiden, og som handler om realistiske, hverdagslige temaer eller livsstiler, vanligvis i en lett, og noen ganger oppløftende tone
1.11.4
FRRomantikk
FRDModerne romantikk
Brukes for romantikk hvor hovedpersonene lever og arbeider i nåtiden eller samtiden, med moderne bekvemmeligheter og skikker
1.3
FRFRomantikk: sedeleg
Her: koselige romantiske fortellinger. Brukes for romantikk som ikke inneholder skildringer av fysisk intimitet. Brukes med FW for å angi om utgivelsen er av religiøs karakter, og med 5P* kvalifikator(er) der det er hensiktsmessig
1.3
FRHHistorisk romantikk
Brukes for romantisk skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes med kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
FRJRomantikk: livet på landsbygda
Her: romantisk western, bygdeliv, outback. Brukes for romantikk som foregår i svært landlige omgivelser, ofte på bondegårder eller i små bygdesamfunn, og som vanligvis ligger langt fra en by
1.3
FRMRomantikk: spenning
FRPRomantikk: uniform
Her: militære, brannkonstabler, politi, piloter, kabinpersonale etc. Brukes for romantikk hvor en eller flere av hovedpersonene har en jobb hvor man har uniform som arbeidsantrekk
1.3
FRQRomantikk: legeromanar
Brukes for romantikk som handler om leger, sjukepleiere etc.
1.3
FRTRomantikk: fantasy og paranormal
Her: romantikk med vampyrer, varulver. Brukes for romantisk skjønnlitteratur som blander inn elementer fra fantsysjangeren eller som handler om mytiske vesener eller overnaturlige elementer, men som først og fremst kategoriseres som romantikk. Brukes med FM*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
FRURomantikk: tidsreiser1.3
FRVRomantikk: dyster stemning
Brukes for romantikk hvor det kan være dystrere/mørkere stemning og som ofte tar for seg ondskap eller frykt, og som vanligvis inkluderer en antihelt og/eller besværlige situasjoner
1.3
FRXErotisk romantikk
Brukes for romantisk skjønnlitteratur med erotisk innhold, men som først og fremst er romantikk og som skildrer romantiske forhold. Skal IKKE brukes sammen med FP. Brukes sammen med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
Se også FP Erotikk
1.3
FSFamilieromanar
Brukes for romaner som skildrer familiens hverdagsliv, ofte med hovedvekt på relasjonene innen familien, men ikke det samme som FT Slektsromaner. Brukes med andre F*-koder der det er hensiktsmessig
Se også FT Slektsromanar
1.11.4
FTSlektsromanar
Her: familiesagaer, familier og slekter. Brukes for romaner som skildrer en families/familiers skjebne, ofte gjennom flere generasjoner. Brukes med FR*-koder for romantiske sagaer eller med FV når den historiske tidsperioden er viktig. BRUKES IKKE for norrøne sagaer
Se også FS Familieromanar
1.4
FUHumoristisk skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur hvor humor er det primære målet. Foretrekk sjangerspesifikke humor-koder der det finnes. Kan brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig
FUPSatire og parodiar
Brukes for humoristisk skjønnlitteratur som er satirisk og/eller som parodierer annen skjønnlitteratur, sjanger eller forfattere
Se også WHP Parodiar, FYH Pastisj
FVHistoriske romanar
Brukes for skjønnlitteratur der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes sammen med andre F*-koder der det er hensiktsmessig. Brukes med kvalifikatorer for sted og/eller tidsperiode brukes for å indikere hvor og/eller når handlingen foregår, der det er hensiktsmessig. Foretrekk sjangerspesifikke koder for historisk skjønnlitteratur der de fins
Se også FFH Historisk krim, FJH Historiske spanande og eventyrlege forteljingar, FMH Historisk fantasy, FRH Historisk romantikk
1.3
FWReligiøs skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som fremmer et religiøst, åndelig eller visjonært budskap. Brukes sammen med relevante 5PG* kode der det er hensiktsmessig, eller der det ikke er tilgjengelig, en QR*- eller VX*-kode. Brukes med andre F*-koder
1.3
FXSkjønnlitterære emne
Bruk FX*-koder for å indikere temaet for en skjønnlitterær utgivelse, når dette ikke kan uttrykkes av en sjangerkode aleine. Bruk FX*-koder med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*, DD* eller XQ*-koder. FX*-koder kan også brukes sammen med ikke-skjønnlitterære kategorier for å definere det narrative temaet der det er hensiktsmessig. BRUK IKKE FX*-koder som hovedkategori
1.11.4
FXBSkjønnlitterære emne: oppvekst
Her: romaner om overgangen mellom barndom/ungdom og voksenlivet. Coming of age, bildungsroman, oppvekst
1.1
FXDSkjønnlitterære emne: kjærleik og relasjonar
Brukes for skjønnlitteratur hvor et sterkt forhold eller kjærlighet er det sentrale emnet, men hvor det ikke er snakk om sjangeren romantikk. Dette kan omfatte vennskap, familieforhold etc., som hovedtema i fortellingen. Brukes med kvalifikatorer for interesse for å indikere spesielle typer av relasjoner der det er hensiktsmessig
1.31.4
FXESkjønnlitterære emne: miljøspørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg miljøspørsmål som et sentralt tema
1.2
FXLSkjønnlitterære emne: død, sorg, tap
Brukes for skjønnlitteratur hvor tap eller sorgerfaringer er et sentralt tema
1.2
FXMSkjønnlitterære emne: indre liv
Brukes for skjønnlitteratur som legger stor vekt på å skildre karakterenes motiver, følelser og tanker. Bruk FHX for psykologiske thrillere
1.1
FXNSkjønnlitterære emne: identitet / det å høyre til
Brukes for skjønnlitteratur hvor hovedpersonens identitet, identitetsfølelse eller søking etter identitet (av alle typer, både sosial, kulturell, religiøs, kjønn etc.) er hovedtemaet eller et av hovedtemaene i fortellingen. Brukes med andre emnekoder og kvalifikatorer for interesse der det er hensiktsmessig
1.4
FXPSkjønnlitterære emne: politikk
Brukes for skjønnlitteratur som i stor grad tar for seg politikk eller politiske systemer
1.1
FXQSkjønnlitterære emne: fordrivne, eksil, migrasjon
Brukes for skjønnlitteratur som tar for seg temaer som diaspora, asylsøkere, tvangsflytting, forflytning, påtvungne reiser, internt fordrevne etc.
1.4
FXRSkjønnlitterære emne: stadbunden litteratur
Brukes for skjønnlitteratur som foregår på et virkelig sted (ofte, men ikke nødvendigvis landlig eller historisk), hvor settingen gjennomsyrer verket i en sånn grad at det ikke kunne foregått noe annet sted; f.eks. den franske tradisjonen med «roman du terroir» Legg til passende kvalifikator for sted
1.2
FXSSkjønnlitterære emne: sosiale spørsmål
Brukes for skjønnlitteratur som har et spesifikt sosialt problem som et sentralt tema. Brukes med andre faglitterære koder, f.eks. fra JBF* for å angi hvilke typer sosiale problemer som beskrives
1.11.3
FYSkjønnlitteratur: spesielle utgjevingar
Bruk FY*-koder med andre F*- koder som indikerer sjanger eller type. FY*-koder bør vanligvis ikke være første eller eneste emnekode
1.4
FYBNoveller
Må brukes med andre F-koder
FYDBrev- og dagbokromanar
Brukes for skjønnlitteratur som er skrevet som en serie dokumenter, brev, dagbøker, eposter, bloggposter etc.
1.3
FYHPastisj
Brukes for skjønnlitteratur skrevet bevisst i stil med en annen (vanligvis tidligere) forfatter (som hyllest snarere enn en parodi). Vanligvis som en oppfølger til en roman skrevet av, eller som bruker en populær karakter skapt av den opprinnelige forfatteren
Se også FUP Satire og parodiar
FYMSkjønnlitteratur: mashup
Brukes for skjønnlitteratur som kombinerer en pre-eksisterende tekst, ofte en klassisk roman, med en annen genre, som f.eks. grøssere, i en og samme fortelling. Brukes sammen med andre F*- eller faglitterære koder for å angi komponentelementer
Se også FUP Satire og parodiar
1.1
FYQSkjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: yaoi
Her: BL-romaner. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger, f.eks. FR*-koder for Romantikk, 5LKE*-koder dersom denne livsfasen er omhandlet
Se også XAMT Manga: Yaoi
1.4
FYRSerielitteratur
Brukes for romantikk, science fiction eller annen skjønnlitteratur tilhørende en sjanger og som vanligvis utgis med en fast utgivelsesfrekvens. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type. FYR SKAL ALDRI være første eller eneste emnekode
1.31.4
FYSSkjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: ranobe
Brukes for noveller ment for et voksent publikum, som oftest dialog- og karakterdrevet og vanligvis supplert av manga-/animeillustrasjoner eller tilsvarende. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger. FYS kan brukes som hovedkategori der det er hensiktsmessig
1.4
FYTOmsett skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som er oversatt fra et annet språk. Legg til flere F*-koder for å sikre at klassifikasjonen er meningsfull utover selve oversettelsen av verket. IKKE BRUK kvalifikator for sted eller språk for å beskrive originalspråket (dette beskrives i andre metadatafelt). Du kan likevel bruke kvalifikator for sted, hvis det er relevant for handlingen i boka. FYT SKAL ALDRI være første eller eneste emnekode
1.4
FYVSkjønnlitteratur: inspirert av eller omarbeidd frå
Brukes for skjønnlitteratur som er utgitt som en spinoff eller som et ledsagende produkt til allerede eksisterende medieprodukter eller -varer som ikke er bøker. F.eks. romaner som er inspirert av populære filmer, spill eller TV-serier. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*-, DD*- eller XQ*-koder dersom utgivelsen er et dikt eller en tegneserie. Skal IKKE brukes for romaner som i etterkant er blitt filmatisert, bøker med filmomslag etc. (dette beskrives i andre metadatafelt)
1.31.4
FYWSkjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: spel
Her: litterære rollespill (LitRPG). Brukes for skjønnlitteratur som følger samme struktur som et tv-spill, eller har samme type utfordringer som man finner i et spill, eller som foregår i et tv-spill. Brukes med andre F*-koder, særlig FL* eller FM* der det er hensiktsmessig
1.4
FZSkjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker
Brukes for bøker som er utgitt som ledsagende bøker til populære serier eller enkelttitler, f.eks. et atlas over en mytisk verden, en oversikt over karakterer, en guide til serien etc. Brukes med andre F*-koder for å angi sjanger eller type, eller med DB*-, DC*-, DD*- eller XQ*-koder dersom utgivelsen er et dikt, en tegneserie etc.
Se også DSR Litterære oppslagsverk, XR* Teikneserieromanar og teikneseriar: guidar og meldingar og dens underkategorier
1.4
GReferanse, informasjon og tverrfaglege emne
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GBLeksikon og oppslagsverk
GBAGenerelle leksikon
Brukes for leksika som ikke er om spesielle emner
GBCOppslagsverk
Bruk GBC etter andre fagkoder som viser verkets område eller omfang
Se også CB* Språk: referanseverk og generelle verk og dens underkategorier, DSR* Litterære oppslagsverk og dens underkategorier
GBCBBiografiske oppslagsverk
Her: Hvem er hvem-bøker. Brukes med andre emnekoder for å angi område for eller verkets omfang
1.3
GBCDFagordbøker
Brukes for ordbøker og ordlister som dekker et bestemt emne, f.eks. juridiske ordbøker. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.21.4
GBCQSitatsamlingar, ordspråk
Her: samlinger av vanlige fraser eller aforismer, nyttige sitater for bestemte formål
1.3
GBCRBibliografiar, katalogar
Se også AVD Diskografiar og kjøpeguidar
GBCSSeriar, tidsskrift, samandrag, indeksar
Her: institusjonsserier
GBCTRegister
Brukes for bøker som gir oversikt over personer eller organisasjoner (vanligvis sortert alfabetisk, tematisk, fonetisk etc.) med detaljer som navn, adresse og telefonnummer
1.4
GBCYÅrbøker og almanakkar
GBDSamlingar og kompendium
Brukes for utgivelser som inneholder et utvalg tekster som er samlet fra ulike kilder og som kan dekke flere emner og format, som f.eks. sitater, fakta, illustrasjoner etc. Brukes med andre emnekoder når samlinga dekker et bredt emneområde (f.eks. sammen med WN*-koder)
Se også WDKX Spørjebøker
1.3
GLBibliotek-, informasjons- og museumsvitskap
GLCBibliotek-, arkiv- og informasjonshandsaming
GLCAInformasjonsgjenfinning og -tilgang
GLFIT, Internett og digitale ressursar i biblioteka
GLHInnkjøp og samlingsutvikling
GLKBibliografisk- og emneordskontroll
Her: indeksering, katalogisering, klassifisering
GLMBibliotek- og informasjonstenester
Her: bibliotek; referansearbeid, offentlige informasjonstjenester
GLPArkivering, bevaring og digitalisering
GLZMuseumsvitskap og kulturarvstudium
Her: museumsforskning, kuratorer, kulturforskning og bevaring av kulturarv. Brukes for bøker om bygninger, monumenter og steder som er viktige for bevaring av et samfunns materielle og immaterielle kulturarv
Se også ABC Konservering og restaurering av kunstverk, AGC Utstillingskatalogar og kunstsamlingar, NK* Arkeologi og dens underkategorier, RNK Bevaring av miljøet, TNKX Bevaring av bygningar og bygningsmateriale, WTHM Reisehandbøker: museum, historiske stader, galleri etc.
1.4
GPForsking og informasjon
GPFInformasjonsteori
GPFCKybernetikk og systemteori
Her: styring av og stabiliteten til systemer, entropi
GPHDatavitskap og -analyse
Her: datavisualisering og informasjonsgrafikk, store datasett, stordata. Brukes for tverrfaglige bøker om bruken av data. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
Se også UN* Databasar og dens underkategorier, UX* Bruksretta databehandling og dens underkategorier, UYZF Informasjonsvisualisering
1.4
GPJKodeteori og kryptologi
Her: kryptografi
Se også URY Datakryptering
1.4
GPQVedtaksteori
Se også KJMD Leiaravgjerder
GPQDRisikovurdering
Her: risikoanalyse, risikostyring
1.4
GPSForskingsmetodar
Brukes med andre emnekoder for forskningsmetoder innen en bestemt disiplin
Se også JHBC Sosial forsking og statistikk, KJT Operasjonsanalyse
1.3
GTTverrfaglege studium
GTBHistoriske studium (hovudsakeleg samfunnsvitskap og humaniora)
For historiske studier som konsentrerer seg om fagfelt som ikke omfattes av det engelske begrepet «science» (jf. vitenskapshistorie), men som omfattes av det tyske begrepet «Wissenschaft» (dvs. alle typer akademiske studier)
Se også PDA Vitskapsfilosofi, PDX Vitskapshistorie
1.1
GTCKommunikasjonsstudium
Brukes for lærebøker innen kommunikasjon og for verk som dekker en rekke aspekter ved kommunikasjon - språklige, sosiale, industrielle, teknologiske etc.
Se også JBCT* Medievitskap og dens underkategorier
GTDSemiotikk / semiologi
Se også CFA Språkfilosofi
GTKKognitive studium
Brukes for tverrfaglig arbeid
Se også QDTM Metdvitsfilosofi, JM* Psykologi og dens underkategorier, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, PSAN Nevrovitskap, UYQ* Kunstig intelligens og dens underkategorier, UXJ Dataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
1.1
GTMRegionale / internasjonale studium
Brukes for tverrfaglige arbeider som dekker en rekke temaer innenfor et definert geografisk eller lingvistisk område. Brukes med kvalifikatorer for sted og språk der det er hensiktsmessig
Se også RGL Regionalgeografi
1.4
GTPUtviklingsstudium
Se også KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomiar
GTQGlobalisering
GTTFlagg, emblem, symbol, logoar
Se også NHTG Genealogi, heraldikk og namnehistorie
GTUFredsstudium og konfliktløysing
Se også JWLP Fredsbevarande operasjonar
GTVInstitusjonar og akademiske miljø
Se også JPSN Internasjonale institusjonar
GTZGenerelle studium og generell kunnskap
Brukes for tverrfaglig materiale kurs rettet mot studieforberedende opplæring eller etterutdanning. Brukes med 4CN*, 4CP* eller 4TN* for tester
Se også WDKX Spørjebøker, YPWL Læremiddel: studium / studieteknikk
1.4
JSamfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn
1.4
JBSamfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig
Se også VFV* Familie og relasjonar og dens underkategorier
JBCKultur- og medievitskap
JBCCKulturstudium
Her: sammenlignende kulturstudier, studier av kulturell identitet, kulturarv og samtidskultur i samfunnet. Brukes med kvalifikatorer for sted, språk eller 5P* for å spesifisere region(er) eller land, språkgrupper eller grupper av personer
1.4
JBCC1Populærkultur
JBCC2Materiell kultur
Brukes for tverrfaglig behandling av forholdet mellom mennesker og deres eiendeler, gjenstander og objekters rolle i samfunnet, objekters framstilling, historie, bevaring og fortolkning
1.3
JBCC3Kulturstudium: mote og samfunn
Her: framstilling av skjønnhet eller kroppsbilde i kulturen, mote i ulike kulturer eller samfunn. Brukes med NHTB for historisk synsvinkel eller AKT*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBCC4Kulturstudium: mat og samfunn
Brukes for bøker som tar for seg tradisjoner, skikker, ritualer, seremonier, tabuer knyttet til mat og drikke i ulike kulturer, og mat og drikke som immateriell kulturarv. Brukes med NHTB for historisk synsvinkel og med WB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBCC6Kulturstudium: skikkar og tradisjonar
Her: tradisjonelle ritualer og seremonier, kulturelle tabuer og overtro, oppførsel, verdier og normer slik disse er definert av samfunnet, institusjonene, tradisjonene og kultursynet
Se også JBGB Folklore, mytar og legender
1.21.4
JBCC7Tverrkulturelle studium og emne
Her: tverrkulturelle møter, utveksling og kulturkonflikter. Brukes for bøker som tar for seg møter mellom ulike kulturer, inkludert konflikter, negative eller positive utvekslinger, både på et personlig og et samfunnsmessig nivå. Brukes med NH*-koder for historiske emner
1.4
JBCC8Kulturpolitikk og -debattar
Brukes for aktuelle debatter, politikk, ideer, og kontroverser rundt kulturen og kulturarvens rolle i samfunnet
1.4
JBCC9Idéhistorie
Brukes for bøker som ser på hvordan idéer har blitt uttrykt, bevart og endret over tid. Brukes med andre J*- eller QD*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBCTMedievitskap
Se også GTC Kommunikasjonsstudium
JBCT1Medievitskap: internett, digitale medium og samfunn
Brukes for alle aspekter av nettbaserte, digitale og sosiale medier, inkludert blogging, tvitring, påvirkere, spredning av korrekt og falsk informasjon, vaner og oppførsel i tilknytning til digitale medier
Se også ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.4
JBCT2Medievitskap: TV og samfunn
Brukes for bøker som handler både om tradisjonelle og nye måter å konsumere underholdning på skjerm på, inkludert strømming og on demand-tjenester, hvilken innvirkning dette har på kultur, populærkultur etc.
1.4
JBCT3Medievitskap: reklame og samfunn
JBCT4Medievitskap: journalistikk
Se også KNTP Forlagsbransje og journalistikk
1.2
JBCT5Desinformasjon og feilinformasjon
Her: propaganda, falske nyheter. Brukes for målbevisst bruk av falsk eller feil informasjon, manipulasjon av tanker og handlinger ved bruk av informasjon, spredning av villedende og ikke-faktabasert informasjon. Brukes med JBCT1 for bøker om digitale plattformers rolle
1.4
JBFSosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitskapens og teknologiens påverking på samfunnet, QDTQ Etikk og moralfilosofi, RNT Sosiale konsekvensar av miljøproblem
JBFASosial diskriminering og likestilling
Brukes for bøker om ulike typer diskriminering, om likestilling mangel på dette, om fordommer ut fra personers identitet og også om tiltak som gjøres for å adressere dette, som politikk for å bygge opp under mangfold og inkludering, positiv diskriminering, bøker om ubevisst partiskhet. Brukes med andre JB*-kategorier eller andre emnekoder og kvalifikatorer for å spesifisere ulike typer av diskriminering, dvs. med JBSF*-koder for sexisme eller diskriminering på grunn av kjønn, QRAM9 pluss 5PG*-koder for diskriminering på grunn av religion, JBSJ pluss 5PS*-koder for diskriminering på grunn av seksuell legning etc
1.4
JBFA1Rasisme og rasediskriminering
Her: institusjonell rasisme, xenofobi. Brukes for bøker om diskriminering og fordommer basert på hudfarge eller etnisk opphav, eller fordommer som går på at noen er fra et annet land eller utenfor din egen krets, samt tiltak som gjøres for å adressere rasisme
1.4
JBFBIntegrering1.3
JBFCFattigdom og utryggleik
Brukes for bøker om matutdeling, arbeidsledighet eller arbeidsforhold når disse er knyttet til fattigdom, prekariatet, økonomisk usikkerhet, undersysselsetting, kaotisk livsstil, feilernæring som følge av fattigdom, fattigdom selv om man har arbeid etc.
1.4
JBFDBustads spørsmål og heimlausheit
Her: hjemløse, husløse, tiltak som gjøres for å skaffe boliger, kostnader knyttet til det å skaffe seg bolig, mangel på steder å bo etc.
1.4
JBFFSosiale konsekvensar av katastrofar
Her: sykdommer, hungersnød, feilernæring, folkevandringer som følge av katastrofer etc. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
Se også RNR Naturkatastrofar
1.4
JBFGFlyktningar og politisk asyl
Her: asylsøkere, asyl. Brukes med andre koder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFG1Flukthjelp
Brukes for titler om å hjelpe flyktninger med å flykte fra undertrykkelse, slaveri, konflikter etc. Brukes med NH*-koder og kvalifikatorer for sted og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
JBFHMigrasjon, immigrasjon og emigrasjon
Brukes for bøker om diasporaer, eksil, nybyggere eller migranter, eller andre emner knyttet til migrasjon. Brukes med andre koder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFJMenneskehandel
Her: tvangsarbeid, moderne slaveri, barnearbeid, tvungen prostitusjon
Se også NHTS Slaveri og avskaffing av slaveri
1.3
JBFKVold og mishandling i samfunnet
Her: mishandling eller omsorgssvikt, vold på grunn av kulturelle tradisjoner, vold mot grupper eller individer, institusjonell vold, voldskriminalitet etc. Brukes for bøker om oppfattelsen av vold og usikkerhet i samfunnet, samt bøker om faktisk vold, misbruk og omsorgssvikt
Se også JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFK1Barnemishandling
Fysisk, seksuell og psykologisk mishandling av barn. Her: incest
1.4
JBFK2Seksuell mishandling og trakassering
Her: seksualisert vold, voldtekt, overfall
Se også JKVN Valdskriminalitet
1.3
JBFK3Vold i nære relasjonar
Her: vold i hjemmet, familievold, partnervold, tvang, psykologisk manipulasjon og mottiltak
1.4
JBFK4Mobbing og trakassering
Her: trolling i sosiale medier, digital mobbing, trusler, tvang, forfølgelse og truende oppførsel. Brukes med JBCT*-koder når tematikken er knyttet til ulike typer medier, KNXC eller KJMV2 for trakassering på arbeidsplassen
1.31.4
JBFLKontroll, personvern og sikkerheit
Brukes for personvern, bruk av data, myndighetenes og store selskapers rolle, sikkerhet, anti-terrorisme, individets rettigheter satt opp mot statens rettigheter, overvåkning, offentlig sikkerhet, sosial kontroll og tvang
Se også JPV Politisk kontroll og fridom
1.4
JBFMFunksjonsnedsettingar: sosiale aspekt
Brukes for bøker som tar for seg sosiale hindringer en person med funksjonsnedsettelser kan møte, måten samfunnet behandler personer med nedsatt funksjonsevne på, hvilken innvirkning politikken har etc. Brukes med 5PM*-kvalifikatorer der det er hensiktsmessig og andre emnekoder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, JKS* for velferd, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFNHelse, sjukdom og avhengigheit: sosiale aspekt
Brukes for bøker om den innvirkning helsepolitikk har eller ulike sykdommer eller avhengighet; oppførsel eller relasjoner i tilknytning til ulike typer avhengighet, sykdommer eller helsespørsmål. Brukes med MBP for å indikere sosiale aspekter ved helsesystemer.
1.4
JBFN2Rusmiddel og alkohol: sosiale aspekt
Her: narkotika- eller alkoholavhengighet, avhengighet av opiater/opioider, rusmisbruk. Brukes for bøker om hvilken innvirkning rusmisbruk har på samfunnet, grupper eller individer, rusmiddelpolitikk etc.
1.4
JBFQSosial mobilitet
JBFSKonsumerisme
Her: forbrukersamfunn, samspillet mellom forbrukeren og samfunnet/markedet i en kapitalistisk markedsøkonomi
JBFUDyr og samfunn
Her: dyrerettigheter, viviseksjon, jakt, dyrevelferd, bruk av dyr som mat, ressurser, råvarer, menneskets innvirkning på dyrenes verden, handel med dyr etc., behandlet som et problem
1.4
JBFVEtiske spørsmål
Brukes med andre kategorier for bøker som behandler et tema fra en etisk synsvinkel
Se også PSAD Bioetikk, QDTQ Etikk og moralfilosofi
1.4
JBFV1Abort og prevensjon1.1
JBFV2Dødsstraff
Class here: the death penalty
1.11.4
JBFV3Sensur
Her: debatter om ytringsfrihet, sensur vs. sikkerhet etc.
1.11.4
JBFV4Dødshjelp og retten til å døy
Her: assistert selvmord. Brukes med LNT for juridiske aspekter
1.11.4
JBFV5Vitskapeleg, teknologisk og medisinsk utvikling1.1
JBFWSex og seksualitet: sosiale aspekt
Her: generelle bøker om sex og samfunn, pornografi og sexindustrien, sexarbeid og prostitusjon
Se også JMU Psykologi: seksuell åtferd, VFVC Sex og seksualitet
1.3
JBFXSosiale haldningar
Her: politisk korrekthet. Brukes for bøker om sosiale, politiske og moralske holdninger i samfunnet. Brukes med andre kategorier for holdninger om spesielle temaer eller grupper
1.4
JBFZFramtidsprognosar, framtidsstudium
JBGFolketru og kontroversiell kunnskap1.2
JBGBFolklore, mytar og legender
Brukes for faglitteratur som tar for seg tradisjonelle fortellinger eller muntlig overbrakt folklore; studier av urbane og nyere myter og legender, studier av myters opprinnelse, eventyr, løgnhistorier, overnaturlige fortellinger, overnaturlige vesener, overtro etc., utgivelser som tar for seg opprinnelsen til fortellinger om Atlantis, den hellige gral, Bermudatriangelet etc. Foretrekk QR*-koder for spirituelle eller religiøse aspekter ved mytologi eller VX*-koder for populærvitenskapelig tilnærming eller FN*-koder for selve historiene
Se også FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr, QRS* Oldtidas religionar og mytologiar og dens underkategorier, VXQM* Mytiske vesen og dens underkategorier
1.4
JBGXKonspirasjonsteoriar
Her: konspirasjonsteorier, svindel, bløff etc.
1.21.3
JBSSosiale grupper og sosial identitet
Bruk alle JBS*-koder med andre koder for å angi spesielle temaer, som f.eks. JBFA for diskriminering, NHTB for sosialhistorie, FX* for romaner og kvalifikator for interesse der det er hensiktsmessig
1.4
JBSASosiale klasser
Her: sosial lagdeling, klassekonflikter, klasseforskjeller, sosioøkonomiske grupper. Brukes for bøker som tar for seg klassespørsmål, en bestemt klasse og dens karakteristika og kjennetegn, samhandling på tvers av ulike samfunnslag, oppfatninger om og fordommer mot ulike klasser
1.4
JBSCBygdesamfunn
Her: små bosetninger og personer som bor på landsbygda, områder som er delvis landlige, isolerte samfunn
1.4
JBSDBysamfunn
Her: indre by, drabantbyer, byboere, forsteder. Brukes for bøker om bymessige eller delvis bymessige bosetninger
1.4
JBSFKjønnsstudium og kjønnsgrupper
Brukes for bøker som tar for seg kjønnsroller eller kjønnsidentitet, kjønn basert på et individs forplantningssystem og andre sekundære kjønnskarakteristika, inkludert interseksualitet
1.4
JBSF1Kjønnsstudium: kvinner og jenter
Her: kvinnestudier. Brukes sammen med andre emnekoder for bøker som handler mest om kvinner eller jenter. Brukes med JBFA for kjønnsdiskriminering eller sexisme, NHTB for kvinnehistorie etc.
1.4
JBSF11Feminisme og feministisk teori
JBSF2Kjønnsstudium: menn og gutar
Her: mannsstudier, emner i tilknytning til maskulinitet. Brukes med andre emnekoder for bøker som handler mest om menn eller gutter
1.4
JBSF3Kjønnsstudium: transpersonar og kjønnsinkongruens
Her: transseksuelle, transkjønnethet, ikke-binær kjønnsidentitet etc. Brukes for bøker om personer med en kjønnsidentitet som skiller seg fra det kjønnet de ble tildelt ved fødselen, eller kjønnsinkongruens i kulturer som har etablert mer enn to kjønn. Brukes med JBFA for temaer som tar for seg diskriminering og transfobi
1.21.4
JBSJSamfunnsfaglege studium: homofile / lesbiske / LHBT
Her: homofili, studier rundt seksuelt mangfold. Brukes med andre koder, f.eks. JBFA for homofobi eller diskriminering eller NHTB for historie og 5PS*-koder der det er hensiktsmessig
Se også JBSF3 Kjønnsstudium: transpersonar og kjønnsinkongruens
1.4
JBSLEtniske studium
Brukes med andre emnekoder for tverrfaglige utgivelser og kvalifikator(er) for sted og 5PB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBSL1Etniske minoritetar og multikulturelle studium
Brukes for bøker som tar for seg emner knyttet til multikulturelle samfunn og grupper
Se også JBFA Sosial diskriminering og likestilling
1.4
JBSL11Urfolk
JBSL13Blanda etnisk bakgrunn1.3
JBSPAldersgrupper og generasjonar
Brukes for bøker som tar for seg forskjellige generasjoner, emner og problemer knyttet til de ulike generasjonene eller forholdet mellom dem, generasjonskonflikter og -forskjeller etc.
1.4
JBSP1Aldersgrupper: barn
JBSP2Aldersgrupper: ungdom
JBSP3Aldersgrupper: vaksne
JBSP4Aldersgrupper: eldre
JBSRSosiale grupper: religiøse grupper og samfunn
Tildel også 5PG*-koder og QR*-koder der det er hensiktsmessig
JBSWSosiale grupper: alternative livsstilar
Brukes for livsstiler som skiller seg fra de som regnes som konvensjonelle eller ‘mainstream’ og som oppfattes som å være utenfor de kulturelle normene
1.4
JBSXHemmelege samfunn
Her: frimureri
Se også QRY* Alternative trussystem og dens underkategorier, FHQ Okkulte thrillerar
JBSYSosiale grupper: klubbar og samfunn
Her: frivillige foreninger eller «selvvalgt samhørighet», hvordan og hvorfor folk assosierer seg med spesifikke grupper
JHSosiologi og antropologi
Bruk JH*-koder for lærebøker eller akademiske verk. Brukes sammen med andre J*-koder som indikerer et spesifikt emne der det er hensiktsmessig
JHBSosiologi
Se også LAQ Lov og samfunn, rettssosiologi, MBS Helsesosiologi
JHBASosialteori
JHBCSosial forsking og statistikk
Se også GPS Forskingsmetodar
JHBDBefolkning og demografi
JHBKSosiologi: familie og relasjonar
Brukes for bøker om familiestrukturer, relasjoner innen familien, vennskap, relasjonspsykologi, sosial kontroll eller konformitet og ensretting innen grupper eller familier etc.
Se også JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt, VFV* Familie og relasjonar og dens underkategorier
1.4
JHBLSosiologi: arbeid og arbeidskraft
Her: sysselsettingssosiologi / arbeidsløshet
1.3
JHBSSosiologi: sport og fritid
JHBZSosiologi: døden
Se også VFJX Takle død og sorg
JHMAntropologi1.2
JHMCSosialantropologi og kulturantropologi
Her: etnografi, slektskap og familie, institusjonell antropologi, sosiokulturell antropologi. Brukes med andre J*-koder for forskjellige antropologiske spesialområder
Se også JBCC* Kulturstudium og dens underkategorier
1.4
JKSosiale tenester og velferd, kriminologi
JKSSosiale tenester og sosial velferd
JKSBSosiale velferdsordningar
JKSB1Barnevern
Her: barnevernstjenester for ungdom, sosiale tjenester for sårbare barn og ungdommer
Se også LNMK Familierett: barn
1.4
JKSFAdopsjon og fosterheim
JKSGEldreomsorg
Her: vold mot og mishandling av eldre, omsorgssvikt, aldershjem og sykehjem. Brukes for sosial- og helsetjenester for eldre, politikk, yrker og roller i eldreomsorg
1.4
JKSLOmsorgs- og helsetenester for personar med spesielle behov
Her: omsorgstjenester for personer med fysiske funksjonshemminger, enten synlige eller usynlige, personer med fysiske eller sensoriske svekkelser, personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
JKSMPsykisk helsevern
Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
Se også MBPK Psykisk helseteneste, VFJQ Takle psykiske problem
1.4
JKSNSosialarbeid
JKSN1Velgjerd, frivilligheitsarbeid og filantropi
JKSN2Sosialrådgiving og andre rådgivingstenester
JKSRNødhjelp og bistand
Her: utgivelser om utviklingshjelp og bistandsprogrammer, humanitær hjelp, katastrofehjelp. Brukes for hjelp og programmer innenlands og utenlands, både for kortsiktige og langsiktige hjelpeprogrammer etc.
1.4
JKSWNødetatar og redningstenester
JKSW1Politi- og sikkerheitstenester
JKSW2Brannvesen
JKSW3Ambulanse- og redningstenester
Brukes for utgivelser om ambulanse- og redningstjenester fra et ikke-medisinsk perspektiv
Se også MQF Førstehjelp og ambulansetenester
1.4
JKVKriminalitet og kriminologi
Se også DNXC Historier frå verkelegheita: brotsverk
JKVCÅrsaker til og førebygging av kriminalitet
Her: overvåking, tiltak mot terrorisme, hvordan beskytte befolkningen mot kriminalitet, politikk om fagområdet, teorier rundt sosial kontroll
1.4
JKVFKriminaletterforsking
JKVF1Forensisk vitskap
Her: kriminalteknikk, kriminallingvistikk, etc.
Se også JMK Kriminalpsykologi eller rettspsykiatri, MKT Rettsmedisin
JKVGNarkotikahandel og -smugling
JKVJGatekriminalitet
Her: overfall, lommetyveri, vandalisme, våpenkriminalitet
1.3
JKVKØkonomisk kriminalitet / kvitsnippbrotsverk
Her: økonomiske forbrytelser, svindel, underslag, bestikkelser, korrupsjon etc.
1.3
JKVMOrganisert kriminalitet
Her: mafia, kriminelle gjenger, piratvirksomhet
1.3
JKVNValdskriminalitet
Her: mord, drap, kidnapping, tortur, overfall, æresdrap, voldtekt, seksualisert vold etc. Brukes for utgivelser som tar for seg ulike aspekter ved voldskriminalitet. Brukes med DNXC*-koder for journalistiske beskrivelser av faktiske hendelser
1.4
JKVPFengselsvitskap og straff
Her: fengsler, straffeanstalter; straffesystemer og -teorier
Se også JWXR Krigsfangar
JKVQLovbrytarar
JKVQ1Rehabilitering av lovbrytarar
JKVQ2Ungdomsforbrytarar
Her: ungdomskriminalitet
JKVSPrøvetidsordningar
JKVVViktimologi og offer for kriminalitet
Her: offerets rettigheter
Se også DNXR Historier frå verkelegheita: mishandling, overgrep og urettferd
1.3
JMPsykologi
Bruk JM*-koder for akademiske verk. Bruk VS*-koder for praktiske råd til allmennpublikum
Se også VSP* Populærpsykologi og dens underkategorier
JMAPsykologisk teori, system, synspunkt og skoleretningar
Se også QDTM Metdvitsfilosofi
1.2
JMAFPsykoanalytisk og freudiansk psykologi
Her: psykoanalyse
1.2
JMAF1Lacansk psykoanalyse1.3
JMAJAnalytisk og jungiansk psykologi
JMALBehaviorisme, åtferdsteori1.2
JMANHumanistisk psykologi
JMAPPositiv psykologi1.2
JMAQKognitivisme, kognitiv teori
JMBPsykologisk metodologi
JMBTPsykologisk testing og måling
Her: psykometri
1.4
JMCBarne- og utviklingspsykologi
Se også JNC Pedagogisk psykologi
JMDAldringspsykologi
JMFFamiliepsykologi
JMGKjønnspsykologi
JMHSosial- og gruppepsykologi
JMHCMellommenneskeleg kommunikasjon og ferdigheiter
Her: både verbal og ikke-verbal kommunikasjonspsykologi
Se også GTC Kommunikasjonsstudium
1.31.4
JMJArbeids- og industripsykologi
Se også SCGP Idrettspsykologi
JMKKriminalpsykologi eller rettspsykiatri
Se også JKV* Kriminalitet og kriminologi og dens underkategorier
JMLEksperimentell psykologi
JMMFysiologisk psykologi, nevro- og biopsykologi
JMPAbnormalpsykologi
Her: psykiske lidelser
Se også MKM* Klinisk psykologi og dens underkategorier
JMQPsykologi: kjensler
Her: affektiv nevrovitenskap
1.4
JMRKognitiv psykologi
Her: kognitiv nevrovitenskap, utgivelser om psykologi i forbindelse med læring, hukommelse, hukommelsestap, intelligens, resonnering, persepsjon
1.4
JMSPsykologi: eget, identitet, personlegdom
JMTPsykologi: tilstandar av medvit
Her: psykologiske verk om bevissthet og ubevissthet; søvn og drømmer; endrede sinnstilstander, hypnose, tilstander fremkalt av legemiddel- og narkotika, etc.
Se også VXN Draumar og draumetyding
JMUPsykologi: seksuell åtferd
Se også VFVC Sex og seksualitet, JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt
JMXParapsykologiske studium
Brukes for seriøse akademiske verk
Se også VXP Psykiske evner og psykiske fenomen
JNPedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole
1.4
JNAPedagogisk filosofi og teori1.1
JNAMMoralske og sosiale formål med utdanning
Her: verk som støtter teoriene bak utdanning som fokuserer spesielt på emner knyttet til samfunnet og oppførselen i samfunnet
1.11.2
JNBPedagogisk historie
Her: spesifikke skolers historie, høgskolers og universiteters historie, samt generell historie
JNCPedagogisk psykologi
JNDUtdanningssystem og -strukturar
Her: spørsmål om utvelgelse, opptak, inspeksjoner, styresett etc. Brukes med kvalifikatorer for sted for sammenligninger av ulike utdanningssystemer
1.4
JNDGPensumplanlegging og -utvikling
Her: læreplan
JNDHPedagogikk: eksaminasjon og vurdering
JNESosialpedagogikk
Brukes for bøker om sosialpedagogikk for høyere utdanning
1.3
JNFUndervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning
Her: didaktikk; læringsmetoder for leseopplæring og tallforståelse etc.; retningslinjer for strømming etc.
1.2
JNFCStudent/elevrådgiving og -velferd
Her: sjelesorg, studentvelferd, fravær, skulking, disiplin, sikkerhet i utdanningsinstitusjoner, barnevern i skoler etc.
1.21.4
JNFKUndervisningsmetodikk og utdanningspolitikk: inkluderande utdanning
Brukes for både det å utforme metodikk og politikk, og det å praktisk bruke/utføre disse
1.21.3
JNGPass av små barn
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject
Se også JNLA Førskolar og barnehagar
1.3
JNHHeimeundervisning
JNKSkoleadministrasjon og -organisering
Her: problem med mobbing, skulking og disiplin
1.3
JNKGStudiefinansiering og studentøkonomi
JNKHUndervisningspersonell
JNLSkolar og førskolar
Se også VSK Yrkes- og utdanningsrettleiing
1.3
JNLAFørskolar og barnehagar
Her: barnehagepedagogikk
JNLBBarneskolar og ungdomsskolar
Her: grunnskolen
JNLCVidaregåande skolar
Class here: senior and high schools
JNLPPrivatskolar og privatundervisning
JNLRReligiøse skolar
JNLVFriluftsskolar / -utdanning
Brukes for organisert opplæring som foregår i friluft
1.3
JNMHøgare utdanning
Her: all høyere utdanning; inkludert utdanningsinstitusjoner som tilbyr yrkesutdanning og teknisk utdanning, samt høgskoler og universitet
Se også VSK Yrkes- og utdanningsrettleiing
1.4
JNMTLærarutdanning
JNPVaksenundervisning, vidareutdanning
Her: livslang læring, folkeopplysning. Brukes for utgivelser om voksenopplæring eller -undervisning som ikke er på universitetsnivå eller er yrkesfaglig opplæring
Se også VSL Lese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker, VSN Matematikk for vaksne: guidar og handbøker
1.4
JNQOpen læring, fjernundervisning
JNRKarriererettleiing
JNRDArbeidserfaring, utplassering og praksisplassar1.3
JNRVYrkesopplæring
Brukes for verk om yrkesopplæring og -utdanning som emne. Foretrekk YPW* og andre emnekoder som T* for yrkesfagbøker og andre læremidler for yrkesfaglig opplæring, samt kvalifikatorer fra 4CP* der det er hensiktsmessig
1.4
JNSSpesialundervisning
Her: spesialpedagogikk, undervisning av elever fra ulik kulturell eller språklig bakgrunn etc.
1.4
JNSCUndervising for fysisk funksjonshemma elevar
Her: undervisning for hørsels- eller synshemmede, eller andre fysiske funksjonshemninger som krever spesialundervisning. Brukes med 5PM*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JNSGUndervisning for elevar med lærevanskar
Her: undervisning for elever med dysleksi, autisme, adferdsvansker, eller andre forhold som krever spesialundervisning
1.3
JNSLUndervisning for elevar med åtferdsvanskar, sosiale eller kjensleborne vanskar1.3
JNSPUndervisning for evnerike eller talentfulle elevar1.3
JNSREkstraundervisning
Her: tilleggsundervisning for elever / studenter som ikke har oppnådd forventet nivå
1.3
JNSVUndervisning av tospråklege eller fleirspråklege elevar
Her: bøker som tar for seg undervisning på et andrespråk, undervisning i flerspråklige skoleklasser, undervisning av elever som snakker et annet språk, men hvor språkopplæring ikke er undervisningas hovedformål
1.4
JNTUndervisningsmetodar
Her: kontroll i klasserommet, klasseledelse, mentorskap, coaching, timeplanlegging, veiledning
1.4
JNTCKompetanseutvikling
Her: kompetansebasert undervisning og opplæring. Brukes for bøker som tar for seg praktiske tilnærmingsmåter til å tilegne seg kompetanse og konkrete ferdigheter innen undervisning eller opplæring
1.21.4
JNTPProsjektbasert læring1.3
JNTRLeikbasert læring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt det å bruke lek og aktivitet i undervisning
1.4
JNTSLese-, skrive- og rekneopplæring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt undervisning og opplæring i grunnleggende ferdigheter
Se også CJCR Språkopplæring: leseferdigheiter, CJCW Språkopplæring: skriveferdigheiter, JNF Undervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning, YPCA2 Læremiddel: førstespråk/morsmål: lese- og skriveferdigheiter
1.4
JNUUndervisning i eit spesifikt fag
Tildel også kode for faget som det blir undervist ved å bruke YP*-koder der det er hensiktsmessig
JNUMLærarrettleiingar og undervisningsmateriell
Her: interaktive læremidler, lærerveiledninger, tilleggslitteratur og -materiell etc. Tildel også YP*-kode for faget som det blir undervist, der det er hensiktsmessig
1.4
JNUM1Undervisningsplanar
Brukes for koden for det faget det blir undervist i ved å bruke YP*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
JNVUndervisningsutstyr og teknologi, dataassistert læring
Brukes for bøker om bruk at digital teknologi og digitale læremidler i undervisning i klasserommet og for opplæring
1.4
JNWUtanomfaglege aktivitetar
Her: ekskursjoner, skoleturer, sports- og samfunnsaktiviteter, arrangementer, opptredener etc.; også aktiviteter etter skoletid, SFO
1.3
JNZStudie- og læringsferdigheiter
JPPolitikk og regjering
JPAPolitisk forsking og teori
Se også QDTS Sosial og politisk filosofi
JPBSamanliknande politikk
JPFPolitiske ideologiar og rørsler
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFAGrøn ideologi / økopolitikk / økologisme
Her: grønn politisk tenkning, grønne organisasjoner og bevegelser, miljøaktivister
Se også RNA Miljøvernideologi, RNB Miljøvernarar og miljøorganisasjonar
1.4
JPFBAnarkisme
JPFCVenstreekstremistiske politiske ideologiar og rørsler
Her: kommunisme, marxisme, trotskisme, maoisme, venstrepopulisme
1.4
JPFFSosialisme og venstreorienterte ideologiar
Her: sosialdemokrati, sosialisme
1.4
JPFKSentrumsorienterte ideologiar
Her: liberalisme, kommunitarisme, sentrumspolitikk
1.4
JPFMKonservatisme og høgreorienterte ideologiar
Her: konservative og kristendemokratiske ideologier
1.4
JPFNNasjonalisme
Her: etnisk nasjonalisme, nasjonalistiske eller nativistiske bevegelser. Brukes med NH*-koder for historisk behandling av emnet, og med kvalifikatorer fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
JPFN2Pannasjonalisme
Brukes for bøker om ulike former for nasjonalisme som går utover tanken om nasjonalstaten, men som søker å skape en pannasjonal identitet, basert på et gitt sett fellesnevnere. Brukes med NH*-koder for historisk behandling av emnet, og med kvalifikatorer fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
JPFQHøgreekstremistiske politiske ideologiar og rørsler
Her: fascisme og nyfascisme, nazisme og nynazisme, ultranasjonalisme, høyreekstremisme, nativisme, høyreradikale bevegelser og populisme
1.4
JPFRReligiøse og teokratiske ideologiar
Her: teokrati. Brukes for bøker om religion som grunnlag for en politisk ideologi, identitet eller handlinger. Brukes med QR*-koder for å angi bestemte religioner der det er hensiktsmessig
1.4
JPHPolitiske strukturar og prosessar
JPHCKonstitusjon: regjeringa og staten
JPHFVal og folkeavstemmingar
Her: analyse av valgprosedyrer, valgordninger, stemmerett. Brukes for bøker både om generelle bøker om valgforskning og for bøker om spesifikke valg, studier om velgeratferd, ulike typer valgordninger
1.4
JPHLPolitiske leiarar og leiarskap
JPHVPolitiske strukturar: demokrati
JPHXPolitiske strukturar: totalitarisme og diktatur
Her: tyranni, absolutisme, autoritære styreformer
1.4
JPLPolitiske parti
Her: politiske partiers plattformer. Brukes for bøker om et eller flere politiske partier, eller om ulike politiske plattformer og programmer. Brukes med JPF*-koder for bøker om spesifikke politiske partier
1.4
JPNUrbefolkning: forvaltning og administrasjon
Her: Sametinget
1.31.4
JPPOffentleg administrasjon
Se også KNV Offentlege tenester og offentleg sektor
JPQStatleg / nasjonal / føderal myndigheit
JPQBStatleg / nasjonal / føderal politikk
Se også KCP Politisk økonomi
JPRRegionalforvaltning
Her: myndigheter i et land som ikke er kommunale eller bybasert, de skal klassifiseres i JPT
Se også JPT Kommuneforvaltning
1.3
JPRBRegionalpolitikk
Her: politikken til et lands myndigheter som ikke er kommunale eller bybasert, de skal klassifiseres i JPT
Se også JPT Kommuneforvaltning
1.3
JPSInternasjonale forhold
Her: internasjonal politikk, utenrikspolitikk
1.4
JPSDDiplomati
JPSFVåpenforhandlingar og -kontroll
Her: rustningskappløp, våpenlagring, nedrusting
1.4
JPSHSpionasje og hemmelege tenester
Her: overvåking, militær etterretning, kontraetterretning
1.4
JPSLGeopolitikk
JPSNInternasjonale institusjonar
Her: FN og FN-byråer, EU og EU-institusjoner, mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner etc. Brukes med 1QF*-kvalifikatorer fra geografi der det er hensiktsmessig
Se også GTV Institusjonar og akademiske miljø
1.3
JPTKommuneforvaltning
Brukes for byregioner (f. eks. Greater London, Bay Area), byområder og andre viktige underavdelinger som bydeler
1.21.3
JPVPolitisk kontroll og fridom
Her: politisk propaganda
JPVCStatsborgarskap
JPVHMenneskerettar og borgarrettar
Her: ytrings-, informasjons- og religionsfrihet; landrettigheter etc.
Se også LNDC Jus: menneskerettar og borgarrettar
JPVRPolitisk undertrykking og forfølging
JPVR1Politisk bortføring, fengsling, ‘forsvinning’ og attentat
Brukes for bøker om bortføringer, fengsling eller drap som utføres som politisk undertrykkelse, ‘de forsvunne’ i ulike samfunn, søking etter forsvunne personer etc. Brukes med LBBR eller LNDC for juridiske aspekter eller NH*-koder for historisk materiale
1.4
JPWPolitisk aktivisme
JPWAOpinion og meiningsmålingar
JPWCPolitisk kampanje og reklame
JPWGInteressegrupper, protestrørsler og ikkje-valdelege grupperingar
Her: lobbyvirksomhet, demonstrasjoner, sivil ulydighet, passiv motstand, aktiv motstand mot autoriteter
1.3
JPWHIkkje-statlege organisasjonar
JPWLTerrorisme og væpna kamp
Her: politiske attentat
Se også JWCG Ureglementerte styrkar, geriljastyrkar og krigføring
1.2
JPWQRevolusjonære grupper og rørsler
Se også NHTV Revolusjonar, oppstandar og opprør
JPWSVæpna konfliktar
Her: opprør, væpnede konflikter, krigsutsatte områder, organisert vold
JPZPolitisk korrupsjon
Her: korrupsjon i forvaltning, regjering og offentlig sektor, korrupsjon i rettsvesen og politi, bestikkelser og korrupsjon i dagliglivet etc.
Se også JKV* Kriminalitet og kriminologi og dens underkategorier
1.4
JWKrigføring og forsvar
JWAKrigsteori og militærvitskap
Brukes med RG*-koder for bøker om militær geografi
1.4
JWCMilitære styrkar og sektorar
JWCDLandstyrkar og krigføring
JWCGUreglementerte styrkar, geriljastyrkar og krigføring
Her: væpnede motstandsgrupper, opprørere, fremmedkrigere. Brukes for bøker om ikke-militære styrker som kjemper for politiske, økonomiske, ideologiske eller religiøse grunner. Brukes med NHW*-koder og kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
JWCKSjaustyrkar og krigføring
Her: marinen
Se også NHTM Maritim historie
JWCMLuftstyrkar og krigføring
JWCSSpesial- og elitestyrkar
JWJMilitæradministrasjon
Her: personalsaker, disiplin, anskaffelser, finansiering etc.
JWKMilitær- og forsvarsstrategi
Her: militærtaktikk, sivilforsvar, nasjonal sikkerhet
1.4
JWKFMilitær etterretning
JWLKrigs- og forsvarsoperasjonar
Se også NHW* Militærhistorie og dens underkategorier
JWLFKampar og felttog
JWLPFredsbevarande operasjonar
Se også GTU Fredsstudium og konfliktløysing
JWMVåpen og utstyr
Brukes med kode fra JWC for å indikere sektor
Se også WCK Militæreffektar, våpen og rustningar
JWMCKjemiske og biologiske våpen
JWMNAtomvåpen
JWMVMilitære køyretøy
Brukes med kode fra JWC for å indikere sektor og WG* der det er hensiktsmessig
1.3
JWTMilitære institusjonar
Her: regimenter, minnesmerker, minnetavler, krigskirkegårder, kommandosentre, forsvarsverker, krigsskoler, organisasjoner for veteraner etc.
Se også AMG Arkitektur: offentlege bygningar, nærings- og industribygg, WCK Militæreffektar, våpen og rustningar
1.4
JWTUMilitæruniformer / gradmerke1.3
JWXAndre krigførings- og forsvarspørsmål
Se også TTM Militærteknikk
JWXFVåpenhandel
Her: bevæpning, våpenindustri
1.4
JWXJIkkje-stridande
Her: sivile, journalister, hjelpearbeidere, medisinsk personell, feltprester, nøytrale etc.
1.4
JWXKKrigsbrotsverk
Se også NHTZ Folkemord og etnisk rensing, NHTZ1 Holocaust
JWXNLeigesoldatar
Her: private hærer og private selskaper som leverer forsvars- og sikkerhetstjenester. Brukes for bøker om soldater som kjemper for penger eller for personlig vinning
1.4
JWXRKrigsfangar
JWXTMytteri
JWXVMilitærveteranar
JWXZKamp-/forsvarsferdigheiter og manualar
KØkonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KCØkonomi
KCAØkonomisk teori og filosofi
Inkluderer økonomifagets historie. Tildel også kvalifikator for tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.2
KCBMakroøkonomi
KCBMMonetær økonomi
Her: pengepolitikk
1.3
KCCMikroøkonomi
Her: innenrikshandel; forbrukeraktivitet, handelsavtaler etc.
1.4
KCCDInnanlands handel
Her: grossister, detalj- og varehandel. Brukes for bøker om handel med produkter produsert i et land, innenfor dette landets grenser
Se også KCLT Internasjonal handel
1.4
KCDNæringsøkonomi
KCFArbeidsmarknadsøkonomi
Her: lønnspolitikk, grunninntekt
Se også JBFC Fattigdom og utryggleik
1.3
KCGØkonomisk vekst
KCHØkonometri og økonomisk statistikk
KCJØkonomiske prognosar
KCKÅtferdsøkonomi
KCLInternasjonal økonomi
Class here: international finance
Se også RGCM Økonomisk geografi
1.3
KCMUtviklingsøkonomi og vekstøkonomiar
Se også GTP Utviklingsstudium
KCLTInternasjonal handel
Her: internasjonale handelsavtaler, frihandel og proteksjonisme, tariffer og kvoter, subsidier, dumping, forhandlinger
Se også KCCD Innanlands handel
1.31.4
KCPPolitisk økonomi
Her: sosialøkonomi
KCSØkonomiske system og strukturar
Her: verk om systemer som f.eks. overgangsøkonomi, tradisjonell økonomi, deltagerøkonomi, bytteøkonomi, gaveøkonomi etc.
1.3
KCSAKapitalisme
Her: markedsøkonomi, fritt marked, nyliberal økonomi, bedriftskapitalisme, merkantilisme etc. Brukes for bøker som ser på kapitalisme som en økonomisk modell
1.31.4
KCSDBlandingsøkonomi
Her: sosial markedsøkonomi, velferdsøkonomi, sosialkorporativisme, statsstøttet kapitalisme etc.
1.31.4
KCSGPlanøkonomi
Her: sentralstyrte økonomiske systemer, kommandoøkonomi
1.3
KCSTSirkulærøkonomi
Brukes for bøker om modeller for sirkulærøkonomi som tar utgangspunkt i reparasjon, gjenbruk og redesign av produkter, og modeller for bærekraftig økonomi
1.4
KCVSpesifikke sektorars økonomi
KCVDLandbruksøkonomi
KCVGMiljøøkonomi
Her: grønn økonomi, grønt regnskap, grønn skattepolitikk, økonomiske strategier og politikk for miljøvern
1.4
KCVJHelseøkonomi
KCVKVelferdsøkonomi
KCVMDigital- eller internettøkonomi1.3
KCVPKunnskapsøkonomi
Her: informasjonsøkonomi
1.31.4
KCVQTertiærnæringsøkonomi
Brukes for bøker som tar for seg økonomi i servicenæringen, vanligvis bedrifter som tilbyr immaterielle tjenester som underholdning, forsikring, handel, turisme, banktjenester og andre tjenester
1.4
KCVSUrban økonomi
KCXØkonomiske og finansielle kriser og katastrofar
KCYPopulærøkonomi
Her: bøker for allmennmarkedet
KCZØkonomisk historie
Brukes med NH*-koder og/eller kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
KFFinans og rekneskap
Bruk KF*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KFCRekneskap
Se også UFK Rekneskapsprogram
KFCCKostnadsrekneskap
KFCFFinansrekneskap
KFCMØkonomistyring og bokføring
Her: revisjon, bedriftsøkonomi
KFCPOffentlege finansrekneskap
KFCRFinansrapportering og årsrekneskap
Her: internasjonale regnskapsstandarder som IFRS og GAAP og bøker om andre internasjonalt og nasjonalt anerkjente regnskapsstandarder
1.4
KFCXRekneskap: studierettleiingar og repetisjonsguidar
Her: bøker som brukes til repetisjon og forberedelse for kvalifisering som revisor eller regnskapsfører, f.eks. ACCA, CIMA eller ICAEW. Brukes med 4CP*-koder der det er hensiktsmessig
Se også KFFX Bank og finans: studierettleiingar og repetisjonsguidar
1.4
KFFFinans
Her: generelle verk om finanssektoren etc. Foretrekk U*-koder, spesielt UXT for teknologi i denne sektoren
Se også VSB Personleg økonomi
1.4
KFFDOffentleg økonomi og skattlegging
Se også KCP Politisk økonomi
KFFHBedriftsfinans
KFFJValuta
Her: valutahandel, pengemarkeder, kryptovaluta (fra et finans-/investeringssynspunkt) etc.
Se også UNKD Distributed ledgers
1.3
KFFKBankverksemd
KFFLKreditt og kredittinstitusjonar
KFFMInvestering og verdipapir
Her: råvarer, aksjer og obligasjoner, hedgefond etc.
Se også VSB Personleg økonomi
KFFNForsikring og aktuarstudium
KFFPPensjonar
Se også VSR Pensjonisttilværet
KFFRBustader og eigedom
Se også VSH Bustad og eigedom for enkeltindividet: kjøp/sal og juridiske spørsmål
KFFXBank og finans: studierettleiingar og repetisjonsguidar
Her: bøker som brukes til repetisjon og forberedelse for kvalifisering innen bank, finans, forsikring, f.eks. IMC, CFA, FIA etc. Brukes med 4CP*-koder der det er hensiktsmessig
Se også KFCX Rekneskap: studierettleiingar og repetisjonsguidar
1.4
KJNæringsverksemd og leiing
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJBNæringslivsstudium
KJBXNæringsliv og leiing: studierettleiingar og repetisjonsguidar
KJCForretningsstrategi
KJDInnovasjon i næringslivet
Brukes for bøker om effekten av ny teknologi i næringslivet, strategier og innovasjon
Se også KJH Entreprenørskap
1.4
KJDDDisruptiv innovasjon
Brukes for utvikling som skaper nye marked og verdinettverk, og som vanligvis forstyrrer og erstatter eksisterende marked
KJEE-handel: forretningsmessige aspekt
Her: elektronisk handel, netthandel. Brukes for bøker som handler om å kjøpe og selge varer og tjenester på internett og overføring av penger og data for å kunne utføre disse transaksjonene
Se også KJSG Digital marknadsføring
1.4
KJFKonkurranse i næringslivet
KJGEtikk og sosialt ansvar i næringslivet
KJHEntreprenørskap
KJJNæringslivet og miljøet. «Grøne» tilnærmingar til forretningar
KJKInternasjonal næringsverksemd
KJLKonsulenttenester og tilskot til bedrifter
Her: det å få eller gi råd om å drive en bedrift, inkludert det å skaffe tilskudd, subsidier, forskningsfinansiering
1.3
KJMLeiing og leiingsteknikkar
Se også VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
KJMBLeiing: leiarskap og motivasjon
Her: endringsledelse
1.3
KJMDLeiaravgjerder
Se også GPQ Vedtaksteori
KJMKKunnskapsforvaltning
Se også KCVP Kunnskapsøkonomi
KJMPProsjektleiing
Her: agile metoder, Scrum etc., metoder for prosjektledelse
1.4
KJMQKvalitetssikring og totalkvalitet
KJMTTidsstyring
KJMVLeiing innan spesifikke område
KJMV1Budsjettering og økonomistyring
KJMV2Personal- og HR-leiing
Se også VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
KJMV21Prestasjonsleiing og -vurdering
Her: medarbeidersamtaler, evaluering
Se også VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
1.31.4
KJMV22Mangfald og inkludering på arbeidsplassen1.31.4
KJMV4Forvaltning av eigedom og anlegg
Her: forvaltning av fysiske eiendeler og eiendommer
1.4
KJMV5Produksjons- og kvalitetsleiing
KJMV6Forskings- og utviklingsleiing
KJMV7Sals- og marknadsføringsleiing
Se også KJS Sal og marknadsføring
KJMV8Innkjøpsleiing
KJMV9Distribusjons- og logistikkleiing
Se også KNP Detaljhandel og grossistnæringar
KJNNæringslivsforhandlingar
KJPKommunikasjon og presentasjon i næringslivet
KJQMatematikk for økonomar og forretningssystem
KJREigarstyring og selskapsleiing: styre og direktørar si rolle og ansvar
Her: roller og ansvar for generalforsamling, styre, direktører etc.
Se også KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet
1.1
KJSSal og marknadsføring
Her: salgsteknikker
Se også KJMV7 Sals- og marknadsføringsleiing
1.4
KJSAReklame
Class here: Advertising industry
1.3
KJSCMerke og merkevarebygging
KJSGDigital marknadsføring
Her: bruk av sosiale medier og nettressurser for markedsføring av produkter, markedsføring på internett, søkemotoroptimalisering, oppmerksomhetsøkonomi, opplevelsesindustri, digitale nyhetsbrev, påvirkere
Se også KJE E-handel: forretningsmessige aspekt
1.4
KJSJDirektemarknadsføring / telefonsal1.3
KJSMMarknadsundersøkingar
KJSPPR
KJSUKundeservice
KJTOperasjonsanalyse
Se også PBW Bruksretta matematikk
KJUOrganisasjonsteori og organisasjonsutvikling
Her: endringsledelse i organisasjoner
1.3
KJVEigarskap og selskapsformer
KJVBOvertakingar, fusjonar og oppkjøp
KJVDPrivatisering
KJVFFranchisar
KJVGMultinasjonale selskap
KJVNOffentleg eigarskap/ nasjonalisering
KJVPMonopol
KJVSSmåbedrifter og sjølvstendig næringsdrivande
Her: enkeltmannsforetak, det å starte og drive sin egen bedrift, frilansere
1.4
KJVTUtkontraktering og innkontraktering
Brukes for bøker som handler om å bruke eksterne eller interne leverandører og ressurser
1.4
KJVVFellesføretak
Her: forretningspartnerskap, virksomhetssamarbeid
1.4
KJVWAnsatteigarskap og kooperativ
KJVXIdeelle organisasjonar
KJWKontor og arbeidsplass
KJWBKontorleiing
KJWFKontorsystem og -utstyr
KJWSSekretær- og kontoroppgåver
KJWXArbeidsmønster og -praksis
Her: hjemmekontor, callsenter, skiftarbeid, deltidsarbeid, fulltidsarbeid, fleksible eller restriktive arbeidstidsregelverk etc.
1.4
KJZSpesifikke selskap si historie / bedriftshistorie
Se også NHTK Industrialisering og industrihistorie
KNIndustri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNALandbruks- og primærnæringar
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder
Se også KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNACLandbruk og matproduksjon
Brukes for titler om landbruks- og matproduksjonssektoren fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TV* Landbruk og havbruk og dens underkategorier
1.3
KNAFFiskeri og relaterte næringar
Her: hvalfangst
Se også TVT Akvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikkar
1.3
KNALSkogbruk
Brukes for titler om skogbruksnæringa eller industri som skaper, forvalter, bruker, konserverer og reparerer skog og lignende ressurser
Se også TDPJ Tømmer og treforedling, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
1.3
KNATUtvinningsindustri
Her: gruvedrift, boring, mudring, bergverksdrift. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også RBGL Ressursgeologi, TTU Gruveteknologi- og teknikk
1.3
KNBEnergiindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TH* Energiteknologi og -teknikk og dens underkategorier
1.3
KNBLProduksjon og distribusjon av elektrisk kraft
Her: offentlige og private kraftselskaper, selskap som produserer atomkraft etc. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også THY* Energi, kraftproduksjon, -distribusjon, og -lagring og dens underkategorier
1.3
KNBPOlje-, petroleums- og gassnæringar
Her: hydraulisk oppsprekking. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også RBGL Ressursgeologi, TDCF Drivstoff og petrokjemikalar
1.31.4
KNBTAlternativ og fornybar energi
Brukes for verk om industri som produserer fornybar energi (vannkraft, vindkraft, solenergi, bølgekraft etc.) fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også THV Alternative og fornybare energikjelder og teknologiar
1.3
KNBWVass- og avløpsverk
Her: offentlige og private selskaper som leverer tjenester innen drikkevann og avløpsvann. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TQSR Avfallshandtering og -deponering, TQSW Vassforsyning og -behandling
1.3
KNDProduksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TDP* Andre produksjonsteknologiar og dens underkategorier
1.3
KNDCKjemisk, bioteknologisk og farmasøytisk industri
Her: petrokjemisk- og plastindustri. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TDC* Industriell kjemi og kjemiteknikk og dens underkategorier
1.3
KNDDTekstilindustri
Brukes for titler som tar for kles- og tekstilindustri. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TDPF Tekstil og fibrar, AKT Mote- og tekstildesign
1.3
KNDRProduksjon av køyretøy og transportmiddel
Her: bilindustri, skipsbygging, transportmidler for luftfart og jernbane. Brukes for bøker som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Brukes med WG*-koder for angi type kjøretøy eller transportmiddel der det er hensiktsmessig
Se også TR* Transportteknologi og -næringar og dens underkategorier
1.31.4
KNGTransportnæringar
Her: alle transportnæringer; vei, shipping, jernbane, luftfart etc. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Bruk med WG*-koder for å angi hvilken type kjøretøy det er snakk om der det er hensiktsmessig
Se også KNDR Produksjon av køyretøy og transportmiddel, TR* Transportteknologi og -næringar og dens underkategorier, WG* Transport og dens underkategorier
1.3
KNJBygg-, anleggs- og tungindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri- /nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNJCByggebransjen
Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TN* Byggjeteknikk, landmåling og bygging og dens underkategorier
1.3
KNJHJern-, stål- og andre metallindustriar
Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TDPM Metallteknologi og metallurgi
1.3
KNPDetaljhandel og grossistnæringar
Her: distribusjon, varehus. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/ bransjeperspektiv
Se også KJMV9 Distribusjons- og logistikkleiing
1.3
KNSServicenæringar
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen
1.3
KNSBServeringsbransjen
Her: catering, restauranter, serveringssteder
Se også TDCT Næringsmiddelteknologi, TTVC2 Catering og matlaging: ferdigheiter og bransjar
1.3
KNSGServicenæringar og turisme
Her: hotellbransjen, hotelledelse, temaparker, treningssentre, sports- og aktivitetsbaserte tilbud
Se også TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen, WT* Reiser og ferie og dens underkategorier
1.31.4
KNSJArrangement / event
Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNSXMote- og skjønnheitsbransjen
Her: næringer som driver med sminke, parfyme. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
Se også AKT Mote- og tekstildesign, JBCC3 Kulturstudium: mote og samfunn, KNDD Tekstilindustri, TTVH Frisøryrket, skjønnheitsbehandlingar og salongarbeid, WJF Mote- og stilguidar
1.3
KNTMedia-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc.
Se også GTC Kommunikasjonsstudium, JBCT Medievitskap
1.3
KNTCFilm-, TV- og radiobransjen
Brukes for bøker om bransjer, selskaper og teknologi i tilknytning til TV, kino, video, radio, podkast og lyd, inkludert strømmetjenester
1.11.4
KNTFMusikkbransjen
Her: platebransjen og konsertarrangører, musikkdistribusjon, strømmetjenester
1.11.4
KNTPForlagsbransje og journalistikk1.2
KNTP1Forlags- og bokbransje
Her: trykte bøker, e-bok og digital publisering, tidsskrifter. Brukes med NHTB for historisk behandling av emnet
1.21.4
KNTP2Presse og journalistikk
Her: trykte og digitale nyheter, aviser og blad
1.2
KNTRTrykkeriverksemd
Her: emballasje- og merkelapproduksjon
1.4
KNTVData- og TV-spillbransjen
Her: interaktiv underholdningsbransje
1.3
KNTXIT-bransjen
Her: bransjer som jobber med informasjonsteknologi og teknologi
Se også KJE E-handel: forretningsmessige aspekt
1.3
KNVOffentlege tenester og offentleg sektor
Se også JPP Offentleg administrasjon
KNXArbeidsforhold, helse og tryggleik
Her: fagforeninger, streik, meklinger, arbeidsmiljø, HMS etc. Brukes for alle typer arbeidsplasser, ikke spesifikt produksjon og tungindustri
1.3
KNXCHelse og tryggleik på arbeidsplassen1.11.3
KNXNIndustriell valdgift og forhandlingar1.1
KNXUFagforeiningar
Her: organisert arbeidskraft
1.11.3
LJus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet
1.4
LARettsvitskap
LABRettsmetodar, -teori og -filosofi
LAFRettssystem
Brukes for bøker om ulike rettssystemer eller for å angi at en lov er fra et bestemt rettssystem. LAF*-koder brukes med andre L*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig, for å angi type rettssystem, rettsområde og jurisdiksjon
1.4
LAFCRettssystem: common law
Her: det engelske rettssystemet og rettssystemer som bygger på denne
LAFDRettssystem: privatrett
Brukes for bøker om rettssystemer eller sivilrettslige systemer som er basert på ei lovsamling eller juridiske regler
Se også LAFR Rettssystem: romarrett
1.4
LAFFRettssystem: sedvanerett
Brukes for bøker om rettssystemer eller juridiske systemer som helt eller delvis er basert på sedvane
1.4
LAFGRettssystem: blandingssystem
Brukes for bøker om rettssystemer eller juridiske systemer som er basert på mer enn et rettssystem
1.4
LAFRRettssystem: romarrett
LAFSRettssystem: islamsk lov
Se også LW Sharia
LAFTRettssystem: jødisk lov
LAFXRettssystem: kyrkjerett (kanonisk rett)
LAMKomparativ rett
LAQLov og samfunn, rettssosiologi
LAQGLov og samfunn: kjønnsspørsmål
LARJuridiske aspekt ved kriminologi
LASJuridisk kompetanse og praksis
LASDJuridisk kompetanse: forsvar
LASHJuridisk kompetanse: juridisk fagspråk
Her: akademisk juridisk fagspråk
1.3
LASKJuridisk kompetanse: forhandlingar og intervju
Her: juridisk kompetanse innen muntlig kommunikasjon
1.3
LASNJuridisk kompetanse: undersøkingsmetodar
Her: juridisk kompetanse innen det å bruke nettbaserte tjenester, juridiske databaser etc.
1.3
LASPRettspraksis: advokatar, advokatsekretærar og rettshjelp
LATJuridiske yrker
Se også LNAL Juridiske system: regulering av juridiske profesjonar
LATCRettsetikk og yrkesutøving
LAYAnvendt jus i andre yrker og fagområde
Se også VSD Lover, statsborgarskap og rettar for den vanlege person
LAZRettshistorie
LBInternasjonal rett
LBBFolkerett
LBBCFolkerett: traktatar og andre kjelder
LBBC1Folkerett: sedvanerett
LBBDFolkerett: eksterritorialrett
Her: diplomatisk immunitet
LBBFFolkerett: jurisdiksjon og immunitet
LBBJFolkerett: territorium og stat
LBBKFolkerett: havrett
Her: lover vedrørende maritime grenser, ressurser etc. slik det påvirker suverene stater
Se også LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett, LNCB5 Shipping: lov og rett
LBBLFolkerett: helse
LBBMFolkerett: økonomi og handel
LBBM1Folkerett: økonomi og handel: tariffar
LBBM3Folkerett: økonomi og handel: investeringsavtalar og tvistar
LBBM5Folkerett: energi og naturressursar
LBBM7Folkerett: økonomi og handel: selskap
LBBPFolkerett: miljø
LBBP1Folkerett: miljø: landbruksrett
LBBQFolkerett: administrasjon
LBBRFolkerett: menneskerettar
Her: grunnleggende materielle rettigheter og umistelige rettigheter i folkeretten
1.4
LBBR1Folkerett: menneskerettar: arbeid og sosiale rettar
LBBSFolkerett: humanitære lover
Her: flyktningrett, krigens rett
LBBUFolkerett: internasjonale organisasjonar og institusjonar
LBBVFolkerett: ansvaret til statar og andre organ
LBBZFolkerett: strafferett
LBDInternasjonal rett: transport, kommunikasjon og handel
LBDAInternasjonal rett, transport: verdsrommet og romfart
LBDKInternasjonal rett: transnasjonal handel og internasjonal kjøpsrett
LBDMInternasjonal rett, transport og handel: sjørett
Her: jus vedrørende frakt, last, forsikring, sjørøveri etc. om det gjelder kommersielle organisasjoner og ikke suverene stater
Se også LBBK Folkerett: havrett, LNCB5 Shipping: lov og rett
LBDTInternasjonal rett: kommunikasjon, telekommunikasjon og media
LBGInternasjonal privatrett og rettskonfliktar
LBHInternasjonal rett: internasjonale konfliktar og sivilprosess
LBHGInternasjonal rett: domstolar og prosedyrar
LBHTInternasjonal rett: valdgift
LBJInternasjonal rett: immaterialrett
Her: åndsrett, opphavsrett, patentrett
LBKInternasjonal rett: idrett
LBLFolkerettslege rapportar
LNLover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNAJuridiske system
LNAAJuridiske system: domstolar og prosedyrar
LNAA1Juridiske system: dømmande makt
LNAA2Juridiske system: rettargangsstraff
Her: forakt for retten
LNACJuridiske system: sivilprosess, rettssaker og tvisteløysing
Se også LNFX Straffeprosess
LNAC1Sivile rettsmiddel
LNAC12Restitusjon
LNAC14Skade og erstatning
LNAC16Pålegg og andre ordre
LNAC3Sivilprosess: bevis
LNAC4Sivilprosess: etterforsking og spesifikk saksbehandling
Her: skjønn
LNAC5Valdgift, mekling og alternativ tvisteløysing
Class here: moderation and legal negotiation
1.4
LNAFJuridiske system: kostnadar og finansiering
LNALJuridiske system: regulering av juridiske profesjonar
LNBPrivatrett
LNBAJuridisk eining (personar og organisasjonar)
LNBBFolkeregistrering
LNCSelskaps-, handels- og konkurranserett
LNCBForretningsjus
LNCB1Franchiserett
LNCB2E-handelsloven
LNCB3Kjøpsrett
LNCB4Utkontraktering: lov og rett
LNCB5Shipping: lov og rett
Brukes for nasjonal lovgivning om sjørett
Se også LBBK Folkerett: havrett, LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett
1.3
LNCB6Luftfartsrett
LNCB7Catering- og restaurantrett
Brukes for bøker om lover og regler som handler om tilberedning av mat for det kommersielle markedet, og lover som har med institusjoner, firmaer eller personer som tilbereder, selger eller serverer mat til kunder, inkludert lover om hygiene, sanitærforhold og sikkerhet
Se også LNTV Næringsmiddellovgiving
1.4
LNCB8Reiselivs- og turismerett
Brukes for bøker som handler om lover og regler i tilknytning til reiselivsnæringen og turisme
1.4
LNCCOverhalde regelverk
LNCDSelskapsrett
LNCD1Fusjon og overtakingar: lov og rett
LNCEHandelsregistrering: lov og rett
Her: foretaksregisteret
LNCFKompaniskap og samarbeidslov
LNCGEndringslov, endring av foretaksform
LNCHKonkurranserett og antitrustlovgiving
LNCJKontraktsrett
LNCKLovbrot i bedrifter og næringsliv
LNCLAgenturloven
LNCNAnskaffingsloven
LNCQBygg- og anlegg: lov og rett
LNCQ1Bygg og anlegg i privat sektor: lov og rett
LNCQ2Bygg og anlegg i offentleg sektor: lov og rett
LNCREnergi og naturressursar: lov og rett
LNDKonstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNDAStatsborgarskap og nasjonalitet: lovar og regler
LNDA1Immigrasjonsrett
LNDA3Asylrett
LNDBAdministrativ jurisdiksjon og offentleg forvaltning
LNDB1Forvaltningsrett
LNDB2Forvaltningsrett: saksbehandling og domstolar
LNDB3Statleg og offentleg eigedom
LNDB4Forvaltningsrett: sanksjonar
LNDB5Forvaltningsrett: ekspropriasjon
LNDB6Oppretting av reglar og administrative avgjerder
LNDB7Regulering av offentlege tenester
Se også LNCN Anskaffingsloven
1.2
LNDB8Forsking og høgare utdanning: lov og rett
Se også PDJ Regulering av vitskap og eksperiment
LNDCJus: menneskerettar og borgarrettar
Her: grunnleggende rettigheter slik de praktiseres i en jurisdiksjon
Se også JPVH Menneskerettar og borgarrettar
1.4
LNDC1Konstitusjonell rett og menneskerettar
LNDC2Personvernrett
LNDC4Ytringsfridom
LNDC5Grunnlovshistorie og komparativ konstitusjonell rett
LNDETenestemanns- og embetsmannsrett1.3
LNDFInformasjonsfridom
LNDGReligiøse lover og konkordat
LNDHRegjeringsmakt
LNDJStatleg ansvar og erstatningsrett
LNDKMilitæret, forsvaret, siviltenesta: lov og rett
LNDLTryggleiks- og politirett, våpenlovgiving
Politi og sikkerhetstjenester: våpenloven
LNDMRettsleg prøving
LNDPParlamentarisk og lovgivande praksis
LNDSVallova
LNDUKommunal forvaltning: lov og rett
LNDVRegional forvaltning: lov og rett
LNDXGrunnloven
LNEForvaltningsrett: handel
LNEAForvaltningsrett: offentleg økonomi
LNEBUtanriksøkonomi og tollrett
LNECForvaltningsrett: kvoter og subsidiar
LNEFOffentlege anskaffingar, tenester og varer
LNFStrafferett: prosedyre og lovbrot
LNFBStraffeloven
LNFGStrafferett: lovbrot mot regjeringa
LNFG1Lovbrot mot staten, mot offentleg administrasjon og rettsvesenet
LNFG2Lovbrot mot arealbruk og byplanlegging, monument, land- og miljøvern
LNFJStrafferett: lovbrot mot individ
LNFJ1Strafferett: trakassering og forfølging1.4
LNFJ2Strafferett: kjønnsrelatert vald1.4
LNFLStrafferett: lovbrot mot eigedom
LNFNSvindel
LNFQUngdomskriminalitet: lov og rett
LNFRLovbrot mot offentleg helse, tryggleik og orden
LNFSStrafferett: tilleggsstraff
LNFTVegtrafikklova: trafikkbrot
LNFUStrafferett: skatt- og avgiftskriminalitet
LNFVStrafferett: terrorisme
LNFWKorrupsjon
LNFXStraffeprosess
LNFX1Straffeutmåling og straff
LNFX3Straffeprosess: bevis
LNFX31Straffeprosess: etterforsking og spesifikke framgangsmåtar
LNFX5Politilova og politiprosedyrar
LNFX51Politilova: mellombels rådgjerd
LNFX7Fengselsloven
LNFYJurysaker
Her: lagrette
LNHSysselsettingsloven og arbeidsrett
LNHDArbeidsrett: diskriminering og trakassering i arbeidslivet
LNHHHMS og arbeidsmiljøloven
LNHJBrot på arbeidslovgiving og straff
LNHRIndustrielle relasjonar og fagforeiningslover
LNHUAnsettingskontraktar
LNHWFagopplæring: lov og rett
LNHXArbeidsrett: prosedyre, tvisteløysing
LNJUnderhaldning og media: lov og rett
LNJDÆrekrenking og injurielovgiving
LNJSIdrett: lov og rett
LNJXMarknadsrett
LNKMiljø, transport og planlegging: lov og rett
LNKFLandbruksrett
LNKGDyrevern: lov og rett
LNKJMiljøvern: lov og rett
LNKKKatastrofeberedskap og brannvern: lov og rett
LNKNNaturvernlova
LNKPVass- og avløpsrett
LNKTTransportrett
LNKVVegar og motorvegar: lov og rett
LNKWPlan- og bygningsloven
LNKXVern av historiske bygningar og kulturverdiar
LNLJus: legat, stiftelsar, fond
LNMFamilierett
LNMBFamilierett: ekteskap, separasjon og skilsmisse
LNMCFamilierett: sambuarskap
LNMFFamilierett: homofile partnarskap
LNMIFamilierett: økonomiske avtalar mellom partnerar
LNMKFamilierett: barn
LNPBank- og finansrett
LNPARegnskaps- og revisjonsrett
LNPBBankrett
LNPCKonkurs og insolvens
Her: rettslige og relaterte fremgangsmåter for å avvikle eller omorganisere selskaper med økonomiske problemer
1.2
LNPC1Konkursrett: utanomrettslege prosedyrar
Her: ikke juridiske fremgangsmåter for selskaper med økonomiske problemer, f.eks. frivillige ordninger
1.2
LNPDBørs- og verdipapirrett og regulering
LNPFFinansielle tenester: lov og rett
LNPNForsikringsrett
LNPPPensjonar, alderspensjon og privat tenestepensjon
LNQIT og kommunikasjon: lover og regler
Her: Postregelverket
Se også LNCB2 E-handelsloven
LNQDJus: personvern (datalagring)
LNQEDatakriminalitet, internettkriminalitet
LNRImmaterialrett (åndsrett)
LNRCOpphavsrett
LNRDPatentrett
LNRFVaremerkerett
LNRLDesignrett
LNRVTausheitsplikt
Se også LNQD Jus: personvern (datalagring)
LNSTingsrett
Se også LNKW Plan- og bygningsloven
LNSHBustad- og eigedomsrett
Her: odelsrett
LNSH1Eigarskap og panterett
LNSH3Husleierett
LNSH5Avhending: lov og rett
LNSH7Verdivurdering og taksering: lov og rett
LNSH9Bustadsrett
LNSPPersonleg eigedomsrett
LNTHelse- og sosialrett
LNTCVelgjerd: lov og rett
LNTDUtdanningsrett
LNTHTrygde- og velgjerdsrett
LNTH1Sosialforsikring: lov og rett
Her: folketrygden
LNTJFolkehelse og tryggleik: lov og reglar
LNTMHelserett
LNTM1Psykisk helsevern: lov og rett
LNTM2Regulering av medisin og medisinsk utstyr
LNTNApoteklova
LNTQFunksjonshemming: lov og rett
LNTSEldre: lov og rett
LNTUForbrukarvern: lov og rett
LNTVNæringsmiddellovgiving
Brukes for bøker som tar for seg lover og regler i tilknytning til næringsmiddelstandarder, inkludert import og eksport av mat, reguleringer av dyrevelferd, matsikkerhet, sporbarhet, merking og tilbakekallelser av matvarer, råd om allergier etc.
Se også LNCB7 Catering- og restaurantrett
1.4
LNTXLovgiving om løyver, pengespel og utestader
Brukes for bøker om lovgivning i tilknytning til alkoholsalg, pengespill etc., inkludert forbud og lovgivning i tilknytning til etablissementer
1.4
LNULovgiving om skatt og avgifter
LNUCSelskapsskatt
LNUDLokal skattelegging, kostnadar, prising i offentleg sektor1.4
LNUPSkatt av personleg inntekt
LNUSOmsetningsavgift, tariffar og toll
Her: lovgivning i tilknytning til merverdiavgift og omsetningsavgift
1.4
LNUTSkattelegging av stiftelsar og arv, gåver
LNUUEigedomsskatt og verdivurdering av eigendom
LNUVAvgifter
Her: lovgivning i tilknytning til avgifter på varer som alkohol, brensel, tobakk
1.4
LNUWAndre transaksjonsavgifter
LNUXInternasjonal skatterett
LNUYSkatteleggingsprosedyre
LNVErstatningsrett, skader og kompensasjon
Her: tort og svie
Se også LNAC14 Skade og erstatning
LNVCAktløyse
Brukes for både generell og profesjonell uaktsomhet
LNVFOrdensforstyrringar
LNVJPersonskadar
LNWJus: testamenter, tinglysingar, arverett
LNXOffentleg rett1.2
LNZPrimære rettskjelder
Brukes med andre L*-koder for å angi rettskilder og rettsområder
1.4
LNZCRettskjelder: rettspraksis, presedens
Brukes for bøker om retts- og domsavgjørelser
1.4
LNZLRettskjelder: lovgiving
Her: rettskilder fra lovgivende institusjoner og myndigheter, lover og særtrykk
1.4
LWSharia
Her: islamsk lov
LWFSharia: Fiqhs fire rettskolar
LWFASharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Shafi’i
LWFBSharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Hanbali
LWFCSharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Maaliki
LWFDSharia: Fiqhs fire rettskolar: Al- Hanafi
LWKSharia: hovudemne og praksis
LWKFSharia: familieforhold
LWKGSharia: brotsverk og straff
LWKHSharia: arv og avskaffing av eigedom
LWKLSharia: økonomi og finans
LWKMSharia: kost
LWKNSharia: alkohol og pengespel
LWKPSharia: skikk og bruk
LWKRSharia: rettspleie (inkluderer straff og fråfall)
Her: fatwa
1.3
LWKTSharia: islamske ritual
LWKT1Sharia: islamske ritual: reinsing
LWKT2Sharia: islamske ritual: jihad
LWKT3Sharia: islamske ritual: bøn og gravleggingsbøn
LWKT4Sharia: islamske ritual: zakat (almisser)
LWKT5Sharia: islamske ritual: faste
LWKT6Sharia: islamske ritual: pilegrimsreiser
LXJus: studie- og repetisjonsguidar
MMedisin og sjukepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet
1.4
MBMedisin
MBDMedisinsk profesjon
MBDCMedisinsk etikk og yrkesutøving
MBDPLege/pasient-forhold
MBDSPasienttryggleik
Brukes for profesjonelle og spesialiserte bøker om prosedyrer, sikringstiltak, standarder og opplæring utformet for å ivareta sikkerhet og omsorg til pasienter innen helsevesenet
Se også MJCJ3 Sjukehusinfeksjonar
1.1
MBFMedisin- og helsefagleg informatikk
Se også PSAX Bioinformatikk
MBGMedisinsk utstyr og teknikkar
MBGLMedisinsk laboratorietesting og teknikkar
MBGRMedisinsk forsking
MBGR1Kliniske forsøk
MBGTTelemedisin
Her: digitale konsultasjoner. Brukes med andre M*-koder for å angi medisinske spesialområder der det er hensiktsmessig
1.4
MBNFolkehelse og forebyggande medisin
MBNCMedisinsk screening
Her: screeningprogrammer, screening av høyrisikogrupper eller utvalgte grupper i befolkningen
1.3
MBNHPersonleg helse og folkehelse / helseopplysning
Her: profesjonelle og spesialiserte bøker om helseopplysning, pasientopplæring, opplæring av de som skal drive med helseopplysning
1.3
MBNH1Hygiene
MBNH2Miljøfaktorar
Her: miljøfaktorers påvirkning på folkehelsen etc.
1.4
MBNH3Ernæringsfysiologi og ernæring
Brukes for medisinske og akademiske bøker om forholdet mellom kosthold/ernæring og helse og sykdommer
Se også VFM Trening og kosthald
1.4
MBNH4Prevensjon, fødselskontroll og familieplanlegging
MBNH9Helsepsykologi
MBNKVaksinasjon1.3
MBNSEpidemiologi og medisinsk statistikk
Her: bøker som handler om anvendelse av statistikk innen medisinske spesialområder, eller om forekomst, spredning og kontroll av sykdommer (både epidemier og sykdommer generelt), og andre helserelaterte forhold
1.4
MBPHelsesystem og -tenester
MBPAAllmennmedisin, Primærhelsetenesta
MBPCAllmennpraksis
Her: allmennleger
1.4
MBPKPsykisk helseteneste
MBPMMedisinsk administrasjon og leiing
MBPNPleieinstitusjonar
Her: aldershjem, sykehjem, behandlingshjem, pleiehjem, hospice, institusjoner for rehabilitering og rekonvalesens
Se også JKSG Eldreomsorg, MQCL4 Geriatrisk sjukepleie, MQCL9 Terminalpleie
1.21.3
MBPRHelseforsikring
MBQRettsmedisinske problemstillingar
MBSHelsesosiologi
MBXMedisinsk historie
Se også NHTF Historie: pest, sjukdommar etc.
MFPreklinisk medisin: basalfag
Her: grunnleggende fag
Se også PSB Biokjemi
MFCAnatomi
MFCCCytologi
Her: cellelære
MFCHHistologi
Her: vevslære
MFCRRegional anatomi
MFCXDisseksjon
MFGFysiologi
MFGCCellefysiologi
MFGGRegional fysiologi
MFGMMetabolisme
MFGTElektrofysiologi
Her: elektroencefalografi, elektrokardiografi, elektrokortikografi, EEG, ECG, elektroneurografi
1.4
MFGVBiomekanikk
Her: Treningsfysiologi
Se også SCGF Idrettsvitskap, fysisk fostring
MFKMenneskeleg reproduksjon og utvikling
MFKCReproduksjonsmedisin
MFKC1Infertilitet og assistert befruktning
Her: teknologi som brukes ved assistert befruktning
1.3
MFKC3Embryologi
MFKHMenneskeleg vekst og utvikling
MFKH3Modning og aldring
MFNMedisinsk genetikk
MJKlinisk medisin og indremedisin
MJAMedisinsk diagnose
MJADUndersøking av pasientar
MJCSjukdommar og lidingar
MJCGMedfødde sjukdommar
MJCG1Arvelege sjukdommar og lidingar
MJCJSmittsame sjukdommar
Her: overførbare og smittsomme sykdommer, epidemier, virussykdommer, bakterieinfeksjoner, parasitter som forårsaker sykdom, behandling og forebygging
Se også MKFM Medisinsk mikrobiologi og virologi
1.4
MJCJ1Kjønnssjukdommar
Her: seksuelt overførbare sykdommer
1.4
MJCJ2HIV/AIDS
Her: retrovirus. Brukes for medisinske bøker om humant immunsviktvirus (HIV) og ervervet immunsviktsyndrom (AIDS)
1.4
MJCJ3Sjukehusinfeksjonar
Her: nonsokomielle infeksjoner, iatrogene sykdommer (sykdommer forårsaket av behandling)
Se også MBDS Pasienttryggleik
1.4
MJCLOnkologi
Her: kreftsykdommer
MJCL1Strålebehandling
MJCL2Cellegiftbehandling
MJCMImmunologi
MJCM1Allergiar
Her: anafylaksi, pollen- og matallergi. Brukes for medisinske bøker om allergier
1.4
MJDKardiologi
Her: hjerte- og karsykdommer
MJEMuskel- og skjelettsjukdommar
Se også MNS Ortopedisk kirurgi og beinbrot
MJFHematologi
Her: blodsykdommer
MJGEndokrinologi
Her: hormonsykdommer
MJGDDiabetes
Brukes for medisinske bøker om diabetes type 1 og 2, svangerskapsdiabetes, monogen diabetes
1.4
MJHGastroenterologi
Her: mage- og tarmsykdommer
MJJHepatologi
Her: lever- og galleblæresykdommer
MJKDermatologi
Her: hudsykdommer
MJLLungemedisin
Her: lunge- og luftveissykdommer, pulmonologi
MJMRevmatologi
Her: revmatiske sykdommer
MJPØyre-nase-hals
Her: øre-, nese- og halssykdommer, otorinolaryngologi. Brukes med MN*-koder for bøker om kirurgiske teknikker
1.4
MJPDAudiologi og otologi
Her: øresykdommer og hørsel
MJQAuget og augesjukdommar
Her: oftalmologi. Brukes med MN*-koder for bøker om kirurgiske teknikker
1.4
MJRNyrene og nyresjukdommar
Her: nefrologi
MJRDHemodialyse
Her: dialysebehandling av blod
MJSUrologi
Her: erektil dysfunksjon, sykdommer i nyrene og urinveiene
MKMedisinske disiplinar
MKAAnestesiologi
Her: anestesi
MKALSmerte og smertebehandling
MKBPalliativ medisin
Her: lindrende behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom
MKCObstetrikk og gynekologi
MKCMHøgrisikosvangerskap / fostermedisin1.3
MKDPediatri
MKDNNeonatologi
Her: nyfødtmedisin
MKEOdontologi
Her: forebyggende og kosmetisk tannbehandling, tannhelse. Brukes for bøker om generell og klinisk tannbehandling. Brukes med MQC*-koder for tannpleie, MBPM for administrasjon etc.
1.4
MKEDKjeveortopedi
Her: tannregulering
1.4
MKEHOdontologiske spesialområde
Her: tannproteser, endodonti, periodonti, barnetannpleie, narkose i forbindelse med tannbehandling
Se også MKED Kjeveortopedi
1.4
MKEPOral- og kjevekirurgi
MKFPatologi
MKFCCellepatologi
MKFHHistopatologi
Her: biopsi
MKFKKronisk sjukdom
Her: kronisk utmattelsessyndrom
1.21.4
MKFMMedisinsk mikrobiologi og virologi
Se også MJCJ Smittsame sjukdommar
MKFPMedisinsk parasittologi
MKFSPsykosomatikk1.2
MKGFarmakologi
Brukes for bøker om grunnleggende og klinisk farmakologi
1.4
MKGTMedisinsk toksikologi
MKGWPsykofarmakologi
MKHRegenerativ medisin1.1
MKHCRegenerativ medisin: stamceller1.11.2
MKJNevrologi og klinisk nevrofysiologi
Brukes for bøker om nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer og lidelser, og sykdommer i nervesystemet
1.4
MKJAAutisme og Asperger syndrom
MKJDAlzheimers sjukdom og demens
MKLPsykiatri
MKLDPsykiske lidingar1.3
MKMKlinisk psykologi
Se også JMP Abnormalpsykologi
MKMTPsykoterapi
MKMT1Psykoterapi
MKMT2Psykoterapi: grupper
MKMT3Psykoterapi: barn og ungdom
MKMT4Psykoterapi: par og familiar
MKMT5Psykoterapi: rådgiving
MKMT6Kognitiv åtferdsterapi
MKNGeriatri
MKPAkuttmedisin og førstehjelp
MKPBTraume og sjokk
Her: posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
1.3
MKPDBrannskadar
MKPLIntensivmedisin
MKRNukleærmedisin
MKSMedisinsk avbilding
Se også TTBM Bildebehandling: system og teknologi
MKSFUltralyd1.3
MKSGMagnetresonans (NMR / MRI)1.3
MKSHRadiologi1.3
MKSJTomografi1.3
MKTRettsmedisin
MKVMiljømedisin
MKVBFlymedisin og romfartsmedisin
MKVDDykkemedisin og hyperbar behandling
Her: overtrykksbehandling
MKVPArbeidsmedisin
Se også KNX Arbeidsforhold, helse og tryggleik
MKVQReisemedisin1.3
MKVTTropemedisin
MKWIdrettsskader og idrettsmedisin
Se også SCGF Idrettsvitskap, fysisk fostring
MKZTerapi og legemiddel
Se også MJCL1 Strålebehandling, MJCL2 Cellegiftbehandling, MKMT* Psykoterapi og dens underkategorier, MQS Fysioterapi, MQT* Ergoterapi og dens underkategorier
MKZDSpiseforstyrringar og terapi
MKZFOvervekt: behandling og terapi
MKZLSpråkvanskar: terapi
Her: logopedi, alle terapiformer som har med tale og språk å gjøre
1.4
MKZRAvhengigheit og terapi
MKZSSøvnforstyrringar og terapi
Her: dyssomni, søvnløshet og -vansker, søvnapné
1.4
MKZVGenterapi
MNKirurgi
Se også MKEP Oral- og kjevekirurgi
MNBKirurgiske teknikkar
MNCGenerell kirurgi
MNDAbdominalkirurgi
MNGGastroenterologisk- og kolorektal kirurgi
MNHHjartekirurgi
MNJKarkirurgi
MNKKirurgisk onkologi
MNLAkuttkirurgi
MNNNevrokirurgi
MNPRekonstruksjonskirurgi og plastisk kirurgi
MNPCKosmetisk kirurgi
MNQTransplantasjonskirurgi
MNSOrtopedisk kirurgi og beinbrot
Se også MJE Muskel- og skjelettsjukdommar
MNZPerioperativt tilsyn
Se også MQCL6 Kirurgisk sjukepleie
MQSjukepleie og støttefunksjonar
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
MQCSjukepleie
MQCAGrunnleggande sjukepleie
MQCBSjukepleieforsking- og teori
MQCHSjukepleiar-pasient-forhold
MQCLSpesialiseringar innan sjukepleie
MQCL1Akuttsjukepleie
MQCL2Intensivsjukepleie
Class here: critical care nursing
1.4
MQCL3Pediatrisk sjukepleie
Class here: Children’s nursing
1.4
MQCL4Geriatrisk sjukepleie
Class here: gerontological nursing, nursing and care of elderly
1.4
MQCL5Psykiatrisk sjukepleie
Class here: Mental health nursing
1.4
MQCL6Kirurgisk sjukepleie
Class here: Perioperative and theatre nursing
Se også MNZ Perioperativt tilsyn
1.4
MQCL7Spesialsjukepleie
Her: avansert sykepleie, sykepleiere med videreutdanning innen medisinske spesialområder
1.4
MQCL9Terminalpleie
Her: pleie av døende, palliativ sykepleie
1.4
MQCMFarmakologi for sjukepleiarar
MQCWSosiologi for sjukepleiarar
MQCXHeimesjukepleie
Her: sykepleietjenester som utføres utenfor sykehuset
1.4
MQCZSjukepleie: administrasjon og leiing
MQDJordmorfaget
MQDBFødselsmetodar
MQFFørstehjelp og ambulansetenester
MQGHelsesekretærar
Brukes for kvalifisert helsepersonell som er utdannet for å bistå leger og annet medisinsk personell. Brukes med andre M*-koder for å angi medisinske spesialområder
1.31.4
MQHRadiografi
MQKFotpleie, fotterapi og podiatri
MQPFarmasi og apotekteknikk
MQROptometri / optikarar
Her: læren om syn og synsforhold
MQSFysioterapi
Her: fysikalsk behandling
1.4
MQTErgoterapi
Her: hageterapi, terapeutisk hagebruk, naturassistert terapi
1.4
MQTCKunst- og uttrykksterapi
Her: kunstterapi, musikkterapi, dramaterapi
1.4
MQUMedisinsk vegleiing
MQVRehabilitering
MQVBRehabilitering: hjerne- og ryggmargsskadar
MQWBiomedisinsk teknikk
MQWBOrtopedi
MQWPProteseteknikk
MQZLikhuspraksis
MRMedisinske studierettleiingar, repetisjonsguidar og referansemateriell
MRGMedisinske repetisjonsguidar og studierettleiingar
Brukes med kvalifikatorer for geografi eller pedagogisk formål for medisinske eksamener der det er hensiktsmessig
1.3
MRGDMedisinske repetisjonshjelpemiddel: MRCP
MRGKMedisinske repetisjonshjelpemiddel: kirurgi
MRGLMedisinske repetisjonshjelpemiddel: Testar for utanlandske leger
MRTMedisinske plansjar og atlas
Her: anatomiske plansjer, atlas og plakater
1.4
MXAlternativ medisin
Bruk MX*-koder for bøker om alternativ eller tradisjonell medisin for medisinstudenter og helsepersonell, og for bøker om kinesisk og ayurvedisk medisin for profesjonsmarkedet, naturmedisin, fytoterapi, akupunktur, moxibusjon. Brukes med VXH* koder som sekundærkoder for å angi områder innen alternativ medisin der det er hensiktsmessig
Se også VXH* Alternative behandlingsmåtar, healing og helse og dens underkategorier
1.4
MXHKiropraktikk og osteopati
MZVeterinærmedisin
MZAVeterinærmedisin
Her: generelle emner innen veterinærmedisin
1.4
MZABVeterinærmedisin: forsking1.4
MZADVeterinærmedisin: referanse og statistikk1.4
MZBPreklinisk veterinærmedisin: basalfag1.4
MZCVeterinærmedisin: kjæledyr
Her: veterinærmedisin for små dyr som hunder, katter og fugler
Se også MZG Veterinærmedisin: eksotiske dyr
1.4
MZDVeterinærmedisin: gardsdyr
Her: veterinærmedisin for husdyr og gårdsdyr
Se også MZG Veterinærmedisin: eksotiske dyr
1.4
MZDHVeterinærmedisin: hestar
MZFVeterinærmedisin: laboratoriedyr
MZGVeterinærmedisin: eksotiske dyr
MZHVeterinærmedisin: anatomi og fysiologi
MZKVeterinærmedisin: patologi og histologi
MZLVeterinærmedisin: ernæring
MZMVeterinærmedisin: sjukdommar og behandling1.4
MZMPVeterinærmedisin: bakteriologi, virologi og parasittologi
MZPVeterinærmedisin: farmakologi
MZRVeterinærmedisin: radiologi
MZSVeterinærmedisin: kirurgi
MZSNVeterinærmedisin: anestesiologi
MZTVeterinærmedisin: tannbehandling
MZVVeterinærmedisin: sjukepleie
MZXAlternativ medisin for dyr
NHistorie og arkeologi
Bruk N*-koder for utgivelser både for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘N’, men velg spesifikke kategorier fra N*. Bruk N*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted og tid
1.4
NHHistorie
Brukes for historisk behandling av emner, steder etc. Bruk NH*-koder med andre emnekoder for høyere detaljgrad og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig. Foretrekk kategorier for historie innen et emne der disse fins, f.eks. PDX Vitenskapshistorie, QRAX Religionshistorie, KCZ Økonomisk historie
1.4
NHAHistorie: teori og metodar
NHAHHistoriografi
NHAPHistorisk forsking: kjeldemateriale
Brukes for bøker om emnet, men også historiske dokumenter som gis ut på nytt, ofte som annoterte versjoner av originalteksten eller som moderniserte oversettelser
Se også CFL Paleografi (skrifthistorie)
1.4
NHBGenerell historie og verdshistorie
Her: leksikon, ordbøker eller tidslinjer om verdenshistorie. Brukes for verk som tar for seg historie på en overordnet måte, og som ikke passer i en av de mer presise emnekategoriene for historie. For generell historie og verdenshistorie knyttet til et spesifikt emne, bruk NHB med en passende emnekode, men foretrekk historiske koder innen det enkelte emne der slike fins
1.4
NHCOldtidshistorie
Brukes for bøker om oldtidens historie slik denne oppfattes i den enkelte region. Brukes med andre NH*-koder og relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHDEuropeisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
1.4
NHDAEuropeisk historie: romarane
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDCEuropeisk historie: keltarane
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDEEuropeisk historie: vikingane
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDGEuropeisk historie: normannarane
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDJEuropeisk historie: mellomalderen
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDLEuropeisk historie: renessansen
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHDNEuropeisk historie: reformasjonen
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
NHFAsiatisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1F* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHGMidtaustens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1FB* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHHAfrikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1H* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHHAAfrikansk historie: førkolonial tid
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1H* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHKAmerikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1K* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHKAAmerikansk historie: førkolumbisk tid
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1K* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHMAustralasiatisk historie og stillehavshistorie
Her Oceania, Melanesia, Mikronesia, Polynesia etc. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1M* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHQAndre regionar og land si historie
Her: Antarktis, polarregionene, isolerte stillehavsøyer etc. Brukes for bøker om områder som ikke er dekket av andre NH*-koder eller utgivelser som dekker transkontinental historie eller historie for flere lokasjoner. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi fra 1Q* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHTHistorie: spesielle hendingar og emne
Bruk regionale NH*-koder der det er mulig, og andre emnekoder for større detaljgrad, og også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHTBSosial- og kulturhistorie
Brukes med andre emnekoder, spesielt J*-koder, f.eks. med JHBL for arbeiderhistorie, eller JBSF1 for kvinnehistorie
1.4
NHTDMunnleg historie
NHTFHistorie: pest, sjukdommar etc.
Her: svartedauden, epidemier og pandemier gjennom historien
Se også MBX Medisinsk historie
1.4
NHTGGenealogi, heraldikk og namnehistorie
Her: slektsforskning
Se også GTT Flagg, emblem, symbol, logoar, VFXB1 Spedbarnsnamn: handbøker for foreldre, WQY Familiehistorie og slektsgransking
NHTKIndustrialisering og industrihistorie
Her: den industrielle revolusjon, industrielle og teknologiske endringers påvirkning på samfunnet
Se også KJZ Spesifikke selskap si historie / bedriftshistorie
1.4
NHTMMaritim historie
Her: sjøfartshistorie om sjøreiser, sjømenn, sjørøveri, hvalfangst, fiskeri, navigasjon, handel, utforskning og oppdagelser, shipping, kystsamfunn etc. Brukes for historisk behandling av alle aspekter ved menneskelig samhandling eller aktivitet på sjøen
1.4
NHTPHistorisk geografi
NHTP1Historiske kart og atlas
Brukes for bøker som presenterer historie gjennom ulike typer kart, inkludert gamle kart eller kart som er laget spesielt for dette formålet, samt historiske atlas
Se også RGXB Verdsatlas / verdskart, RGV Kartografi, kartteikning og projeksjonar
1.4
NHTQKolonialisme og imperialisme
Here: kolonisering, studier av kolonier eller imperier
Se også NHTR Nasjonal frigjering og uavhengigheit
1.4
NHTRNasjonal frigjering og uavhengigheit
Her: avkolonisering. Brukes for bøker om å oppnå uavhengighet, eller bøker som tar for seg historien til samfunn som nylig har oppnådd uavhengighet eller som handler om postkoloniale samfunn
1.4
NHTSSlaveri og avskaffing av slaveri
Brukes om bøker som handler om historiske aspekter ved slaveri i ulike samfunn, kulturer eller regioner
1.4
NHTTInvasjon, erobring og okkupasjon1.4
NHTVRevolusjonar, oppstandar og opprør
Se også JPWQ Revolusjonære grupper og rørsler
NHTWKalde krigar
Her: stedfortrederkonflikter, den kalde krigen, falske kriger. Brukes for bøker som tar for seg konflikter mellom nasjoner som ikke innebærer konkrete militære handlinger, men som først og fremst skjer gjennom økonomiske og politiske handlinger, propaganda, spionasje eller stedfortrederkriger som føres av motstridende krefter eller tredjeparter
1.4
NHTXVald, intoleranse og forfølging
Her: utrenskninger, pogromer, voldelig undertrykkelse, grusomheter, massakre etc. Brukes for bøker som tar for seg disse temaene fra en historisk synsvinkel, aspekter ved disse emnene eller spesifikke historiske hendelser i ulike samfunn, kulturer eller regioner
1.4
NHTZFolkemord og etnisk rensing
NHTZ1Holocaust
NHWMilitærhistorie
Med alle NHW*-koder, tildel kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
Se også JW* Krigføring og forsvar og dens underkategorier
NHWAKrigføring i oldtida
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHWDKrigføring i mellomalderen (før krigføring med skytevåpen)
Brukes for bøker som tar for seg krigføring etter antikken, vanligvis perioder med større bruk av kavaleri og utstyr som stigbøyler, eller riddere i rustning og borger, men før innføring av moderne teknologi som skytevåpen. Brukes med kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig
1.4
NHWFtidleg moderne krigføring (inkluderer krigføring med skytevåpen)
Brukes for bøker om krigføring i perioder preget av utvikling og innføring av skytevåpen og andre krigføringsteknikker. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWLModerne krigføring
Brukes for bøker som tar for seg perioder med globale kriger, krigføring som tar i bruk sofistikert teknologi, verneplikt etc. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWRSpesifikke krigar og felttog
Brukes for bøker som tar for seg spesifikke kriger eller felttog (krigens navn er beskrevet i andre metadatafelt). Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWR1Spesifikke slag
Brukes for bøker som tar for seg spesifikke slag (navnet på slaget er beskrevet i andre metadatafelt). Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHWR3Borgarkrigar
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHWR5Første verdskrig
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHWR7Andre verdskrig
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NHWR9Militærhistorie: konfliktar etter andre verdskrig
Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
NKArkeologi
NKAArkeologisk teori
NKDArkeologi etter periode og region
Tildel også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
NKDSArkeologiske utgravingsstader
Her: bøker om spesifikke steder eller utgravninger
1.4
NKLLandskapsarkeologi
NKPMiljøarkeologi
NKRUndervasssarkeologi
Her: maritim eller marin arkeologi
1.4
NKTIndustriell arkeologi
NKVSlagmarksarkeologi
NKXArkeologisk metodologi og teknikk
PMatematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PBMatematikk
PBBMatematikkens filosofi
PBCMatematikken sitt fundament
PBCDMatematisk logikk
PBCHMengdelære
PBCNTalsystem
PBDDiskret matematikk
Her: endelig matematikk
PBFAlgebra
PBGGrupper og gruppeteori
PBHTalteori
PBJElementær algebra og funksjonslære
PBKKalkulus og matematisk analyse
PBKAKalkulus
Her: derivasjon
PBKBReell analyse, reelle variablar
PBKDKompleks analyse, komplekse variablar
PBKFFunksjonsanalyse og transformasjon
Her: Fourier, Hilbert, Laplace, Z-transformasjonen
PBKJDifferensialrekning og -likningar
PBKLIntegralrekning og -likningar
PBKQVariasjonsrekning
PBKSNumerisk analyse
PBMGeometri
PBMBTrigonometri
PBMHEuklidsk geometri
PBMLIkkje-euklidsk geometri
PBMPDifferensial- og riemannsk geometri
PBMSAnalytisk geometri
PBMWAlgebraisk geometri
PBMXFraktalgeometri
PBPTopologi
PBPDAlgebraisk topologi
PBPHAnalytisk topologi
PBTSannsynlegheitsberekning og statistikk
PBTBBayesiansk statistikk
PBUOptimalisering
PBUDSpillteori
PBUHLineær programmering
PBVKombinatorikk og grafteori
PBWBruksretta matematikk
Se også PDE Matematikk for forskarar, TBJ Matematikk for ingeniørar, UYAM Matematikk for informatikkfag
PBWHMatematisk modellering
PBWLStokastikk
PBWRIkkje-lineær vitskap
PBWSKaosteori
PBWXFuzzy mengdelære
PBXMatematisk historie
PDVitskap
Brukes for både naturvitenskap og for utgivelser for allmennmarkedet om ulike vitenskapsgrener. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.4
PDAVitskapsfilosofi
PDCVitskapeleg nomenklatur og klassifisering
PDDVitskapelege standardar, målesystem etc.
PDEMatematikk for forskarar
Se også PBW Bruksretta matematikk
PDGIndustriell bruk av vitskapeleg forsking og teknologisk innovasjon
PDJRegulering av vitskap og eksperiment
Brukes for bøker om regulering, enten det er bestemt av juridiske eller andre instanser eller myndigheter, rettet mot forskere og praktikere. Brukes sammen med andre P*-koder for å angi område av vitenskap, der det er hensiktsmessig
Se også LNDB8 Forsking og høgare utdanning: lov og rett
1.11.3
PDKVitskapeleg finansiering og politikk
PDMVitskapeleg forsking
PDNVitskapeleg utstyr, forsøk og teknikkar
PDRVitskapens og teknologiens påverking på samfunnet
Brukes for bøker som tar for seg påvirkning en vitenskap eller teknologi har hatt eller kan tenkes å ha på samfunnet. Brukes med NHTB for sosialhistorie eller andre P*, T* eller J*-koder der det er hensiktsmessig
Se også JBFV5 Vitskapeleg, teknologisk og medisinsk utvikling, UBJ Etiske og sosiale aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
1.4
PDTNanovitenskap
Brukes for nanomaterialer, synteser av nanomaterialer, nanopartikler (kjemi)
Se også TBN Nanoteknologi
1.11.3
PDXVitskapshistorie
Se også TBX Ingeniørvitskapens og teknologiens historie
PDZPopulærvitskap
Bruk med andre P*-koder som indikerer vitenskapsområdet
Se også WNW* Jorda: naturhistorie og dens underkategorier, WNX Astronomi og verdsrommet
PDZMPopulærvitskap: matematikk
Brukes med andre PB*-koder som indikerer hvilket matematisk område som blir behandlet der det er hensiktsmessig
1.3
PGAstronomi, stad og tid
Se også TTD* Romforsking og dens underkategorier
PGCTeoretisk og matematisk astronomi
Se også PHVB Astrofysikk
PGGAstronomiske observasjonar: observatorium, utstyr og metodar
Se også WNX Astronomi og verdsrommet
PGKKosmologi og universet
PGMGalaksar og stjerner
Her: eksoplaneter, ekstrasolare planeter
1.4
PGSSolsystemet: sola og planetane
Her: de enkelte planeters måner
1.4
PGTAstronomiske diagram og atlas
PGZTid (kronologi), tidssystem og standardar
PHFysikk
PHDKlassisk mekanikk
PHDBElementær mekanikk
PHDDAnalytisk mekanikk
PHDFFysikk: flytande stoff sin mekanikk
Her: væskemekanikk, fluidmekanikk
1.3
PHDSBølgemekanikk (vibrasjon og akustikk)
PHDTDynamikk og statikk
PHDVGravitasjon
PHDYEnergi
PHFMateriale / aggregattilstand
PHFBLågtemperaturfysikk
PHFCKondenserte fasar sin fysikk (væskeform og faststoffysikk)
PHFC1Mjuke materialar sin fysikk
PHFC2Mesoskopisk fysikk
PHFGGassar sin fysikk
PHFPPlasmafysikk
PHHTermodynamikk og varme
PHJOptikk
PHJLLaserfysikk
PHKElektrisitet, elektromagnetisme og magnetisme
PHMAtom- og molekylfysikk
Her: mikrofysikk
1.4
PHNKjernefysikk
PHPPartikkel- og høgenergifysikk
PHQKvantefysikk (kvantemekanikk og kvantefeltteori)
PHRRelativitetsfysikk
Her: tid (fysikk)
1.2
PHSStatistisk fysikk
PHUMatematisk fysikk
Her: beregningsfysikk
1.4
PHVAnvendt fysikk
PHVBAstrofysikk
PHVDMedisinsk fysikk
PHVGGeofysikk
Se også RBG* Geologi, geomorfologi og litosfæren og dens underkategorier
PHVJAtmosfærisk fysikk
PHVNBiofysikk
PHVQKjemisk fysikk
PHVSKryogenikk
PNKjemi
Se også TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk, TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
PNBFarmasøytisk kjemi
Her: legemiddelkjemi, utvikling av legemidler, legemiddeldesign
Se også MKG Farmakologi
1.1
PNCMiljøkjemi
Bruk TQ* for praktiske anvendelser av miljøkjemi. Her: atmosfærisk-, jord- og vannkjemi, kjemisk forurensning og opprydding
Se også RBGK Geokjemi, TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.1
PNDNæringsmiddelkjemi
Her: matvitenskap. Foretrekk TDCT2 for praktiske anvendelser av næringsmiddelkjemi
Se også TDCT2 Næringsmiddelproduksjon
1.11.4
PNFAnalytisk kjemi
PNFCKromatografi
PNFRMagnetresonans
PNFSSpektralanalyse, spektrokjemi, massespektrometri
PNKUorganisk kjemi
PNNOrganisk kjemi
PNNDOrganometallisk kjemi
PNNPPolymerkjemi
PNRFysikalsk kjemi
PNRABerekningskjemi1.1
PNRCKolloidkjemi
PNRDKatalyse
PNRD1Biokatalyse1.1
PNREEksperimentell kjemi1.2
PNRHElektro- og magnetokjemi
Her: batteri (kjemi)
1.2
PNRLKjernekjemi, fotokjemi og stråling
PNRPKvantekjemi og teoretisk kjemi
PNRRFysisk organisk kjemi1.1
PNRSFaststoffkjemi
PNRWTermokjemi og kjemisk termodynamikk
PNRXOverflatekjemi og adsorbsjon
PNTKrystallografi
PNVMineralogi, krystallar og edelsteinar1.2
PSBiologi og livsvitskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet
Se også WN* Natur og dens underkategorier
PSALivsvitskap
PSABTaksonomi og systematikk
PSADBioetikk
Her: etiske spørsmål knyttet til ny utvikling innen biologi og medisin
Se også JBFV Etiske spørsmål, MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøving
1.2
PSAFØkologi, biosfæren
Brukes for omfattende vitenskapelige, objektive og beskrivende verk om levende organismer og deres forhold til omgivelsene
Se også RNC Bruksøkologi
PSAGXenobiotika
PSAJEvolusjon
PSAKGenetikk (ikkje-medisinsk)
Her: DNA, genom etc.
Se også MFN Medisinsk genetikk, TCBG Gen- og celleteknologi
PSANNevrovitskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi
Se også GTK Kognitive studium, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, MKMT6 Kognitiv åtferdsterapi
1.1
PSAN1Cellulær og molekylær nevrovitskap1.1
PSAN2Nevroutvikling1.1
PSAN3Nevroradiologi og nevroanatomi1.1
PSAN4Det somatiske nervesystem
Her: sanser og motorikk
1.1
PSAN5Kognitiv nevrovitskap og biopsykologi1.1
PSAXBioinformatikk
Se også MBF Medisin- og helsefagleg informatikk
PSBBiokjemi
Her: biokjemisk immunologi, ikke-medisinsk toksikologi, enzymologi, lipider etc.
PSCUtviklingsbiologi
PSDMolekylærbiologi
PSEKjemisk biologi
Her: syntetisk biologi
1.1
PSFCellebiologi (cytologi)
PSGMikrobiologi (ikkje-medisinsk)
Her: protozoer, ikke-medisinsk bakteriologi, parasittologi, virologi etc.
PSGNProtozoar
PSPHydrobiologi
Se også RBK Hydrosfære og hydrologi
PSPAFykologi (algar og tang)1.2
PSPFFerskvassbiologi
Se også RBKF Limnologi (innsjøar og rennande vatn)
PSPMMarinbiologi
Her: saltvannsbiologi
Se også RBKC Oseanografi (hav)
PSQMykologi, sopp (ikkje-medisinsk)
Her: lav
1.3
PSTBotanikk og plantevitskap
PSTBPlantebiologi1.1
PSTHBlomsterplanter1.3
PSTJBartre og nakenfrøande planter
Her: konglepalmer, tempeltre og gnetophyta
1.3
PSTMBregnar og mose
Her: levermose, kråkefotplanter, nålkapselmoser
1.3
PSVZoologi og dyrevitskap
Se også WNC Ville dyr
PSVAZoologi: virvellause dyr
Her: leddormer, mangefotinger, pigghuder (sjøstjerner, sjøpiggsvin), maneter
Se også WNCN Ville dyr: insekt, sommarfuglar og edderkoppar
1.3
PSVA2Insekt
Her: entomologi, larver, sommerfugler, møll
1.3
PSVA4Krepsdyr
Her: karsinologi, krabber, hummere, ferskvannskreps, reker, krill, skrukketroll, rankeføttinger etc.
1.3
PSVA6Blautdyr
Her: malakologi, blekkspruter, snegler, muslinger, østers, hjerteskjell, kamskjell etc.
1.3
PSVA8Edderkoppdyr
Her: araknologi, edderkopper, skorpioner, flått, midd etc.
1.3
PSVCZoologi: fisk
Her: iktyologi
Se også WNCS Ville dyr: dyr som lever i vatn
PSVFZoologi: amfibium og reptil
Her: herpetologi
Se også WNCK Ville dyr: reptil og amfibium
PSVJZoologi: fuglar
Her: ornitologi
Se også WNCB Ville dyr: fuglar og fugletitting
PSVMZoologi: pattedyr
Her: mammalogi
Se også WNCF Ville dyr: pattedyr
1.3
PSVM1Zoologi: pungdyr og kloakkdyr
PSVM2Zoologi: sjøpattedyr
Her: hvaler, delfiner, sjøkuer etc. Brukes for marine og semimarine pattedyr, både i saltvann og ferskvann
Se også PSVM Zoologi: pattedyr, WNCS Ville dyr: dyr som lever i vatn
1.3
PSVM3Zoologi: primatar
Her: primatologi, lemurer, aper
PSVPÅtferdsbiologi og dyr sin oppførsel1.3
PSXHumanbiologi
Her: menneskets biologi
PSXEEvolusjonsantropologi
Her: Paleoantropologi, det tidlige mennesket, hominider, menneskets forfedre og arkaiske mennesker
1.3
QFilosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om
Se også VX* Sinn, kropp, sjel og dens underkategorier
1.4
QDFilosofi
QDHFilosofiske tradisjonar og skolar
Her: filosofihistorie. Bruk QHD*-koder sammen med andre Q*-koder og relevante kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig
1.4
QDHAantikkens filosofi
Her: gresk og romersk filosofi; Sokrates, Platon, Aristoteles, Pytagoras, førsokratisk og hellenistisk filosofi, stoisisme, sofisme, kynisme, epikurisme og andre skoler innen antikkens filosofi
1.4
QDHCaustasiatisk og indisk filosofi
Se også QRRL1 Konfusianisme, QRRL5 Taoisme
QDHC2Yoga (som filosofi)
Se også VFMG1 Yoga som trening
1.3
QDHFMellomalderens filosofi
Her: vestlig filosofi i middelalderen, skolastikk, Aquinas etc.
1.4
QDHHHumanisme
Her: renessansehumanisme, Erasmus
Se også QRYA Humanistiske og sekulære alternativ til religion
1.21.3
QDHKIslamsk og arabisk filosofi
Se også QRP* Islam og dens underkategorier
QDHLJødisk filosofi
Her: Maimonides
1.4
QDHMvestleg filosofi: opplysningstida
Her: erfaringsfilosofi, empirisme, rasjonalisme, Descartes til Kant
QDHPAfrikansk filosofi
Her: afrikansk filosofi og kritisk teori
1.4
QDHRModerne filosofi: etter 1800
Her: tysk idealisme, kontinental filosofi, kritisk teori. Brukes for bøker om moderne, vestlig filosofi i perioden fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag
1.4
QDHR1Idealisme
QDHR3Pragmatisme
QDHR5Fenomenologi og eksistensialisme
QDHR7Strukturalisme og poststrukturalisme
QDHR9Analytisk filosofi og logisk positivisme
QDTEmne i filosofi
Se også CFA Språkfilosofi, JNA Pedagogisk filosofi og teori, KCA Økonomisk teori og filosofi, PBB Matematikkens filosofi, PDA Vitskapsfilosofi
QDTJFilosofi: metafysikk og ontologi
Se også QRAB Religionsfilosofi
QDTKFilosofi: erkjenningsteori og kunnskapsteori
Her: epistemologi
QDTLFilosofi: logikk
QDTMMetdvitsfilosofi
Se også JMA Psykologisk teori, system, synspunkt og skoleretningar, GTK Kognitive studium
QDTNFilosofi: estetikk
Se også ABA Kunstteori
QDTQEtikk og moralfilosofi
Se også JBFV Etiske spørsmål, KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet, LATC Rettsetikk og yrkesutøving, MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøving, PSAD Bioetikk
QDTSSosial og politisk filosofi
Se også JPA Politisk forsking og teori, JPF Politiske ideologiar og rørsler, LAB Rettsmetodar, -teori og -filosofi
QDXPopulærfilosofi
Her: faglitteratur for allmennmarkedet, verker som søker å bruke filosofiske prinsipper på hverdagslige situasjoner og problemer
Se også JBFV Etiske spørsmål, VSP Populærpsykologi
QRReligion og tro
QRAReligion
Her: religionsstudier. Bruk alle QRA*-koder med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om
1.4
QRABReligionsfilosofi
QRAB1Natur og Guds eksistens
QRACSamanliknande religionsvitskap
QRAFMellomreligiøse relasjonar
QRAMReligiøse problemstillingar og debattar
Bruk QRAM*-koder sammen med andre QR-koder for å angi hvilken religion det er snakk om, eller med QRAC dersom det er snakk om sammenligning
QRAM1Religionsetikk
QRAM2Religion og politikk
QRAM3Religion og vitskap
QRAM6Religiøs fundamentalisme
QRAM7Blasfemi, kjetteri, apostasi
QRAM9Religiøs intoleranse, forfølging og konflikt
Brukes for bøker om diskriminering, intoleranser, vold eller forfølgelse av en religion eller innen en religion, av andre med ulik tro. Brukes med JBFA for tematikk rundt diskriminering i samfunnet basert på religiøs identitet
1.4
QRAXReligionshistorie
QRDHinduisme
QRDBHinduisme: retningar og grupper
QRDFHinduisme: heilage skrifter
Bruk QRDF* med QRVC for religionskritikk eller tolkning av hellige tekster
1.4
QRDF1Hinduistiske skrifter: Vedaane, Upanishadane
QRDF2Hinduistiske skrifter: Bhagavadgita
QRDPHinduisme: liv og lære
QRFBuddhisme
QRFBBuddhisme: retningar og grupper
QRFB1Buddhisme: theravada
QRFB2Buddhisme: mahayana
QRFB21Tibetansk buddhisme
QRFB23Buddhisme: Zen
QRFFBuddhisme: heilage skrifter
Bruk QRFF* med QRVC for religionskritikk eller tolkning av hellige tekster
1.4
QRFPBuddhisme: liv og lære
QRJJødedommen
QRJBJødedommen: retningar og grupper
QRJB1Ortodoks jødedom
Her: haredisk jødedom, moderne ortodoks jødedom, hasidisk jødedom
1.4
QRJB2Konservativ jødedom
Her: masorti
1.4
QRJB3Liberal- og reformjødedom
QRJFJødedommen: heilage skrifter
Bruk QRJF* med QRVC for religionskritikk eller tolkning av hellige tekster
1.4
QRJF1Jødiske skrifter: Tanakh, Tora, Nevi’im, Ketuvim
Her: hebraisk bibel, de fem mosebøkene, mikra
1.4
QRJF5Rabbinsk litteratur
Her: Talmud, Misjná
1.4
QRJPJødedommen: liv og lære
QRMKristendommen
QRMBKristne kyrkjer, kyrkjesamfunn, grupper
QRMB1Romersk katolisisme og romersk-katolske kyrkjer
QRMB2Ortodokse og orientalsk-ortodokse kyrkjer
Her: greske, russiske, koptiske, syriske kirker etc.
QRMB3Protestantisme og protestantiske kyrkjer
QRMB31Anglikanske og episkopale kyrkjer
Her: Den engelske kirke
QRMB32Baptistkyrkjer
QRMB33Kalvinistiske, reformerte og presbyterianske kyrkjer
Her: Den skotske kirke, hugenotter etc.
QRMB34Evangelisk-lutherske kyrkjer
QRMB35Metodistkyrkjer
QRMB36Pinserørslas kyrkjer
QRMB37Kvekarane (vennanes samfunn)
QRMB39Andre ikkje-konformistiske og evangeliske kyrkjer
QRMB5Kyrkjesamfunn av amerikansk opphav
Her: adventister, mormonere (siste dagers hellige), Jehovas vitner, Christian Science etc.
QRMB8Kristne og kvasi-kristne kultar og sekter
QRMB9Økumenikk
QRMFKristendommen: heilage skrifter
Brukes for kanoniske og ikke-kanoniske tekster. Bruk QRMF* med QRVC for religionskritikk eller tolkning av hellige tekster. Foretrekk den relevante QRMF-koden for selve tekstene
1.4
QRMF1Bibelen
Her: alle versjoner av Bibelen. Brukes med QRVC for bibelkritikk eller -tolkning, bibelstudier, konkordanser og kommentarer
1.4
QRMF12Det gamle testamente
Her: Salmenes bok. Brukes med QRVC for bibelkritikk eller -tolkning
1.4
QRMF13Det nye testamente
Her: evangeliene, Paulus’ brev. Brukes med QRVC for bibelkritikk eller -tolkning av en eller flere av bøkene i det nye testamente
1.4
QRMF14Bibelske apokryfar
Her: pseudepigrafiske bøker, den mellomtestamentlige perioden
1.4
QRMF19Bibeltekstar, -utval og meditasjonar
QRMF3Kyrkjefedrane sine skrifter
Her: patristikk. Brukes for skriftene til de tidlige kirkefedrene og med QRVC for kritisk analyse av tekstene, eller alene for tekstene selv
1.4
QRMPKristendommen: liv og lære
QRMP1Kristne sakrament
QRPIslam
QRPBIslam: retningar og grupper
QRPB1Islam: sunni, salafisme
QRPB2Islam: kharijitter, khawarijer
QRPB3Islam: sjia
QRPB4Islam: sufisme
QRPFIslam: heilage skrifter
Bruk QRPF*-koder med QRVC for kritikk eller tolkning av hellige skrifter
1.4
QRPF1Koranen
QRPF2Hadith1.4
QRPPIslam: liv og lære
QRRAndre religionar og åndelege trussamfunn
Brukes for bøker om trossamfunn og deres tro, mytologi, ritualer, religionsutøvelse, skrifter, myter etc. Brukes med andre Q*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig
1.4
QRRBBaha’i
QRRCJainisme
QRRDSikhisme
QRRFZoroastrisme
QRRLaust-asiatiske religionar
QRRL1Konfusianisme
QRRL3Shintoisme
QRRL5Taoisme
QRRL6Kinesisk folkereligion
Her: kinesisk mytologi og folketro
1.31.4
QRRMAfro-amerikanske religionar
Her: candomblé, umbanda, quimbanda, voodoo, afro-amerikanske baptistsamfunn, spiritisme, hoodoo (folkemagi), rastafari. Brukes for forskjellige variasjoner av afrikanske religioner blant amerikanere
1.3
QRRNTradisjonelle afrikanske religionar og åndelege trussamfunn
Brukes for bøker om afrikanske trossamfunn, både nyere og tradisjonelle, og deres mytologi, gudshus, guder og ånder, skapelsesberetninger og andre fortellinger, legender, myter, religionsutøvelse, ritualer, tradisjonelle medisinmenn etc. Brukes med kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig
1.31.4
QRRTAndre urfolks-, etniske- og folkereligionar og åndelege trussamfunn
Brukes for bøker hvor ingen andre koder passer om religioner og trossamfunn, inkludert deres mytologi, gudshus, guder og ånder, skapelsesberetninger og andre fortellinger, legender, myter, religionsutøvelse, ritualer etc. Brukes med kvalifikatorer for sted, språk eller 5P* der det er hensiktsmessig
1.4
QRRT1Før-Columbianske religionar
Her: religion og myter hos aztekerne, mayaene, olmekerne og inkaene. Brukes for bøker om åndelig tro, inkludert mytologi, religion, seremonier, ritualer og skikker som eksisterte før urbefolkningens kontakt med europeere
1.4
QRRVAnimisme og sjamanisme
Her: naturreligioner, tilbedelse av naturen, totemisme, fetisjisme som religiøst fenomen. Brukes for bøker som tar for seg denne typen åndelig tro og deres ritualer, religionsutøvelse, fortellinger, mytologi etc. Brukes med kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig. Foretrekk VXWS for utgivelser av populærvitenskapelig karakter
1.4
QRSOldtidas religionar og mytologiar
Her: paganisme, komparativ mytologi, generelle studier av mytologi og studier av den enkelte, regionale mytologi hvor denne ikke har sin egen kode. Bruk QRS*-koder for bøker som tar for seg disse formene for åndelig tro, deres mytologier, gudshus, religionsutøvelse, guder og ånder, skapelsesberetninger og andre fortellinger, legender, ritualer etc. Bruk QRS*-koder med kvalifikatorer for sted, spesielt 1QB* for historiske land og riker, eller med andre OR*-koder for sammenligning med nyere religioner. Brukes med FN*-koder for moderne gjenfortellinger av tradisjonelle myter fra disse religionene
Se også FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr, JBGB Folklore, mytar og legender
1.4
QRSAOldtidas egyptiske religion og mytologi
QRSGOldtidas greske religion og mytologi
Se også DBSG Gresk og romersk litteratur frå antikken
QRSLRomersk religion og mytologi
Se også DBSG Gresk og romersk litteratur frå antikken
QRSTKeltisk religion og mytologi
Brukes for bøker om keltiske mytologier og tro. Brukes med kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig
1.4
QRSVSlavisk religion og mytologi
Brukes for bøker om førkristen slavisk mytologi og tro
1.4
QRSWNorrøn religion og mytologi
Brukes før bøker om førkristen norrøn og germansk mytologi og tro (inkludert anglosaksere og vikinger)
Se også DBSN Islandske og norrøne soger
1.4
QRVAspekt ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVAHeilage skrifter
Bruk QRVA*-koder for bøker om tekstene, i tillegg til selve tekstene. For studier av, analyser, tolkninger etc., bruk med en passende kode som f.eks. QRVC
1.4
QRVA2Lesingar, utval og meditasjonar frå heilage tekstar
Brukes for tekstsamlinger eller med andre QR*-koder for tekstutvalg fra gitte tekster
Se også QRMF19 Bibeltekstar, -utval og meditasjonar
1.4
QRVCKritikk og tolking av heilage tekster
Her: eksegese av hellige tekster, konkordanser, kommentarer. Brukes for studier av skrifter og religiøse tekster. Brukes med andre QR*-koder for å angi religion eller hvilken tekst det er snakk om, f.eks. QRMF1 for bibeltolkning og bibellesning, eller QRPF1 for tolkninger av Koranen
1.4
QRVDReligiøse doktrinar
Brukes for læresetninger og dogmer som ligger til grunn for religionsopplæring i et trossystem
1.4
QRVGTeologi
QRVHPreiker
Her: det å holde preken. Brukes for samlinger og analyser av prekener, prekenpraksis
Se også DNS Talar
1.4
QRVJBønner og liturgisk materiale
QRVJ1Tilbeding, ritar, seremoniar og ritual
Her: salmebøker. Brukes for bøker om innhold i og skikker i forbindelse med seremonier og ritualer, eller bøker som inneholder tekst, musikk og handlinger som brukes i religiøse seremonier
1.4
QRVJ2Bønn og bønnebøker
Brukes for samlinger av bønner og bøker om hvordan man kan be
1.4
QRVJ3Andaktsbøker
Brukes for bøker som tar for seg temaer, fortellinger og spørsmål man finner i hellige tekster. Bøkene er vanligvis ikke dogmatiske eller teologiske, men er ment for personer som ønsker å lese tekstene for sin egen personlige oppbyggelse og åndelige helse
1.4
QRVKSpiritualitet og religiøse opplevingar
Her: åndelig oppvåkning, utvikling og personlig religiøs vekst
1.4
QRVK2Mystisisme
QRVK4Mirakel, openberringar og religiøse fenomen1.3
QRVPReligion: liv og lære
Her: tro, trosliv. Brukes for bøker som handler om religion som en del av hverdagslivet, hvordan det er å leve etter de prinsippene en religion setter
1.4
QRVP1Pilegrimsreiser
Her: pilegrimer
1.31.4
QRVP2Religiøse høgtider
Brukes med andre QR*-koder for å angi religion og kvalifikatorer fra 5HP* der det er hensiktsmessig
1.3
QRVP3Religiøs instruksjon
QRVP4Faste og fråhald1.3
QRVP5Religiøs rådgiving
QRVP7Religiøse aspekt ved seksualitet, kjønn og forhold
Brukes for bøker om religiøs opplæring eller holdninger til seksualitet og forhold (inkludert ekteskap), familie, kjønnsroller etc.
1.4
QRVSReligiøse institusjonar og organisasjonar
QRVS1Religiøse og spirituelle figurar
Her: religiøse ledere og innflytelsesrike eller inspirerende figurer som helgener, guruer, mystikere, profeter, teologer osv.
1.1
QRVS2Religionssosiologiske og pastorale tankar og aktivitetar
QRVS3Religiøse embete og geistlege
Her: prester, pastorer, biskoper, paver, rabbier, imamer, hazzáner, muftier, mullaer etc. Brukes for bøker om arbeidet til personer som innehar spesielle roller innen en religion
1.4
QRVS4Misjonering og konvertering
Her: misjonærer, evangelisering. Brukes for bøker om misjonering, eller om bøker som tar for seg enhver form for religiøs konvertering
1.4
QRVS5Religiøse samfunn og munkeordenar
QRVXPersonlege religiøse vitnesbyrd og inspirerande tekster
QRYAlternative trussystem
QRYAHumanistiske og sekulære alternativ til religion
Her: humanetikk, sekularisme
Se også QDHH Humanisme
1.4
QRYA5Agnostisisme og ateisme
QRYCEklektiske og esoteriske religions- og trussystem
QRYC1Gnostisisme
QRYC5Teosofi og antroposofi
QRYMModerne ikkje-kristne og parakristne sekter og kultar
Her: scientologi, apokalyptiske sekter etc.
QRYM2Spiritisme
QRYXOkkulte studium
Brukes bare på seriøse og akademiske verk
Se også VXW* Mystikk, magi og okkulte interesser og dens underkategorier
QRYX2Magi, alkymi og hermeneutiske tankar
QRYX5Heksekunst
Brukes for studier både av heksekunst i nåtiden og i et historisk perspektiv, de som praktiserer/praktiserte heksekunst, holdninger til hekser og heksekunst etc. Brukes med kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig, og med andre emnekoder, f.eks. NHTX for hekseprosesser. Foretrekk VXWT for bøker med populærvitenskapelig tilnærming til emnet
Se også VXWT Heksekunst og wicca
1.4
QRYX9Satanisme og demonologi
RGeofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RBGeovitskap
Bruk RB*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Bruk WN*-koder for bøker for allmenmarkedet
Se også RGB* Fysisk geografi og topografi og dens underkategorier, WN* Natur og dens underkategorier
1.3
RBCVulkanologi og seismologi
Brukes for bøker om jordskjelv, vulkaner etc. fra et vitenskapelig perspektiv
1.4
RBGGeologi, geomorfologi og litosfæren
Se også PHVG Geofysikk, RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGBSedimentologi og pedologi
Se også PNC Miljøkjemi, TNCC Jord- og bergmekanikk, TVBP Jordbruksvitskap
1.2
RBGDGeomorfologi og geologiske overflateprosessar
Her: erosjon, glasiologi, fluviale og eoliske prosesser etc.
Se også RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGFHistorisk geologi og paleogeologi
Her: platetektonikk, kontinentaldrift, superkontinenter som Pangaea, Gondwana, Eurasia, jordas geologiske historie etc.
1.4
RBGGPetrologi, petrografi og mineralogi1.2
RBGHStratigrafi
RBGKGeokjemi
Se også PNC Miljøkjemi, PNV Mineralogi, krystallar og edelsteinar
RBGLRessursgeologi
Her: økonomisk geologi, petroleums- og gruvegeologi
RBKHydrosfære og hydrologi
Se også PSP Hydrobiologi
RBKCOseanografi (hav)
Se også PSPM Marinbiologi
1.3
RBKFLimnologi (innsjøar og rennande vatn)
Her: elver, ferskvanns- og saltsjøer, etc.
Se også PSPF Ferskvassbiologi
1.2
RBPMeteorologi og klimatologi
Brukes for bøker om værfenomener og atmosfæriske fenomener
Se også WNWM Vêr og klima, RNPG Klimaendringar
1.4
RBPCKlimatologi
Her: klimamodeller, paleoklimatologi, klimaprognoser, klimavitenskap
1.4
RBPMMeteorologi
Her: meteorologiske fenomener, værsystemer, skyer
1.4
RBXPaleontologi
RGGeografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGBFysisk geografi og topografi
Se også RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
1.3
RGBATørre klimasoner, ørkenar
RGBCSletter og grassletter
RGBC1Præriar
RGBC2Savannar
RGBDTundra
RGBFVåtmarker, sumpar, myrer
RGBGElver og innsjøar1.3
RGBLSkog
RGBL1Regnskog
RGBL2Blanda skog
RGBL3Lauvskog
RGBL4Boreal barskog
Her: Taiga
RGBPKystlinjer
Her: deltaer, elvemunninger, kystregioner, fjorder, strender, landtunger, klipper, kysterosjon etc.
Se også RBK* Hydrosfære og hydrologi og dens underkategorier
1.4
RGBRKorallrev
RGBSFjell
RGBUIsbrear1.3
RGCSamfunnsgeografi
RGCDUtviklingsgeografi og miljøgeografi1.2
RGCGBefolkningsgeografi
Her: migrasjon, befolkningsvekst og flytting
1.2
RGCMØkonomisk geografi
RGCPPolitisk geografi
Se også JPSL Geopolitikk
RGCSSosialgeografi
Her: kulturgeografi
1.21.4
RGCTSamfunnsgeografi: turisme1.2
RGCUBusettingsgeografi
Her; by og bygd
1.2
RGLRegionalgeografi
Se også GTM Regionale / internasjonale studium
RGMBiogeografi
Se også PSAF Økologi, biosfæren, RN* Miljøet og dens underkategorier
RGRGeografisk oppdaging og oppdagingsreiser
Se også WTLP Ekspedisjonar
RGVKartografi, kartteikning og projeksjonar
Brukes for bøker om kart og det å lage kart, men ikke selve kartene
1.4
RGWGeografiske informasjonssystem (GIS) og fjernanalyse
Her: geomatikk, kvantitative og kvalitative metoder, geostatistikk, romlig statistikk, GPS
1.2
RGXGeografiske oppslagsverk
RGXBVerdsatlas / verdskart
Her: globuser og verdenskart eller kart over kontinenter i liten målestokk
Se også NHTP1 Historiske kart og atlas, WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.4
RGXHGeografiske kart (spesialkart)
Brukes bare for spesial- og topografiske kart i stor målestokk. Bruk også en annen kode som indikerer et spesifikt emne der det er mulig
Se også WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.4
RGXMSjøkart
Brukes for detaljerte kart over skipsleden, både på elver, innsjøer og havet
Se også WTR* Kart og atlas og dens underkategorier
1.21.4
RGXPStadnamn og geografiske oversikter
RNMiljøet
Her: miljøvitenskap
Se også TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og dens underkategorier
1.4
RNAMiljøvernideologi
Her: økosentrisme, teknosentrisme, dypøkologi, økofeminisme etc.
Se også JPFA Grøn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNBMiljøvernarar og miljøorganisasjonar
Se også JPFA Grøn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNCBruksøkologi
Brukes for verk som har en bred eller saksbasert tilnærming
Se også PSAF Økologi, biosfæren
RNCBBiologisk mangfald
RNDMiljøpolitikk
Brukes med JPQB eller JPRB der det er hensiktsmessig
Se også KCVG Miljøøkonomi
1.4
RNFMiljøleiing
Brukes med kode fra RBK* eller RGB* for å indikere et bestemt miljø eller habitat
1.2
RNFDTørke og vassforsyning
Se også TQSW Vassforsyning og -behandling
RNFFMattryggleik og -forsyning
RNFYEnergiressursar
RNHAvfallshandsaming
Her: resirkulering, nedbrytbarhet
Se også TQSR Avfallshandtering og -deponering
RNKBevaring av miljøet
RNKHBevaring av ville dyr og habitat
Her: det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand, bevaringsbiologi
1.4
RNKH1Trua artar og artsutrydding
RNPForureining og trugslar mot miljøet
Her: plastavfall, luftforurensning, vannforurensning, overforbruk
Se også TQK Forureiningskontroll
1.4
RNPDAvskoging
RNPGKlimaendringar
Her: global oppvarming, drivhuseffekten, ozonlaget, klimakrisen. Brukes for bøker som handler om klimaendringer, de effektene disse har og mulige tiltak for å begrense konsekvensene av disse
1.4
RNQAtomkraftspørsmål
RNRNaturkatastrofar
Her: jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, jordras, orkaner, sykloner, tornadoer, tsunamier, tørke, skogbranner etc.
Se også JBFF Sosiale konsekvensar av katastrofar
1.4
RNTSosiale konsekvensar av miljøproblem
RNUBerekraft
Se også TBR Tilpassa teknologi, THV Alternative og fornybare energikjelder og teknologiar, VSZ Sjølvforsyning og grøn livsstil
RPRegional- og arealplanlegging
Bruk RP*-koder med JPQB eller JPRB eller andre J*-koder der det er hensiktsmessig, f.eks. JKSL for bøker om planlegging for personer med spesielle behov etc.
1.4
RPCBy- og kommunalplanlegging
Her: smarte byer, urban infrastruktur, bruk av det offentlige rom, gatemøbler etc. Brukes for bøker om byplanlegging, universell design, tilgjengelighet, bærekraftige byer, boligpolitikk etc.
Se også AMVD Byplanlegging: arkitektoniske aspekt
1.4
RPGDistriktsplanlegging
Brukes for bøker om distriktsplanlegging og -forvaltning, inkludert infrastruktur, bruk av landområder, tilgjengelighet, likebehandling av landområder i distriktene med landområder i urbane områder, landskapsforvaltning
1.4
RPTTransportplanlegging
Brukes for bøker om transportplanlegging og -forvaltning, inkludert kollektivtransport, infrastruktur, tilgjengelighet, prisnivå på transporttjenester etc.
1.4
SIdrett og utandørsaktivitetar
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SCIdrett
SCBIdrettsarrangement og organisering
Bruk SCB*-koder sammen med en kode for spesifikk idrett der det er mulig
SCBBOlympiske og paralympiske leikar
SCBCVerdsmeisterskap og verdscup
Brukes med andre S*-koder for å angi hvilken sport det gjelder
1.4
SCBGStyringsorgan innan idrett
SCBMIdrettsorganisering og -anlegg
SCBTIdrettslag og klubbar
SCBVIdrettsarenaer
SCGTrening
SCGFIdrettsvitskap, fysisk fostring
Se også MFGV Biomekanikk
SCGPIdrettspsykologi
SCKMedikamentmisbruk i idrett
Her: doping
SCLParaidrett1.3
SCXIdrettshistorie
SFBallsport / ballspel
Her: baskisk pelota, jai alai, krokett. Brukes for ballsport som ikke har sin egen kode, samt verk som tar for seg ballsport generelt
1.4
SFBFotball og liknande idrettar
SFBCFotball1.2
SFBDAmerikansk fotball
SFBFAustralsk fotball
SFBHKanadisk fotball1.2
SFBKGælisk fotball
SFBTRugby union
Her: 15-manns rugby
SFBVRugby league
Her: 13-manns rugby
SFCBaseball
Her: softball
1.2
SFDCricket
SFHGolf
SFJLandhockey
Se også STK Ishockey
1.2
SFKLacrosse
SFLHurling
Her: camogie
1.3
SFMBasketball
SFNNettball
SFPVolleyball
SFQHandball1.1
SFTRacketspill
SFTATennis
SFTBBadminton
SFTCSquash og rackets (racquets)1.2
SFTDBordtennis
SFVBowls, bowling, pétanque
SFXSnooker, biljard, pool
SHFriidrett, turn og liknande idrettar
SHBFriidrett
SHBFMaraton og terrengløp
SHBMIdrettsgreiner samansett av fleire disiplinar
Her: triatlon, pentatlon, sjukamp etc.
SHGTurn
SHPVektløfting
Her: styrkeløft
Se også VFMG Trening og treningsbøker
1.3
SKHestesport og dyresport
Her: rodeo, polo
Se også ATXZ1 Tyrefekting, SVH Jakt og skyting
1.3
SKGHesteløp
SKLRiding, sprangriding og horsemanship
Her: feltritt, dressur etc.
Se også WNGH Hestar og ponniar
SKRHundeløp
Se også STLN Hundekøyring
SMLuftsport, motorsport, sykkelsport
SMCLuftsport og rekreasjon
Her: ballongflyging, hang- og paragliding, fallskjermhopping etc.
SMFMotorsport
Her: gokart, truck racing og all motorsport som ikke er nevnt nedenfor
1.3
SMFABilsport
Her: Formel 1, Grand Prix, Indianapolis 500, 24-timersløpet på Le Mans
1.3
SMFCRally / rallykøyring
SMFFStock car (standardbil modifisert for racing) og dragracing
Her: NASCAR, Daytona 500, dragracing
1.3
SMFKMotorsykkelsport
Her: motorsykkelløp på vei og bane; TT, Speedway etc.
SMQSykkelsport
Her: sykkelløp på vei og velodrom (bane); Tour de France etc.
Se også SZD Sykling, WGD Syklar og ikkje-motorisert transport
SMQBBMX
SMXRulleskøyter, rullebrett, etc.
Her: aktiviteten; inline rulleskøyter, skateboard, rollerblades
SPVassport og rekreasjon
Her: vannaerobic, aquafitness, vannpolo
1.3
SPCSymjing og stuping1.2
SPCAUndervassymjing
Her: fridykking
1.3
SPCA1Apparatdykking1.2
SPCA2Snorkling1.2
SPCDStuping
Her: sviktstup, tårnstup
1.2
SPCSSymjing
Her: svømming i åpent vann og basseng
1.21.3
SPGSurfing, brettsegling, vasskisport
SPNBåtar: sport og fritid1.3
SPNDMotorbåtsport
Her: racerbåtløp
SPNGSegling
Her: det å lære å seile, knuter, spleising og tauverk for seilere, sertifisering etc.
1.3
SPNKKano- og kajakkpadling
Her: rafting
1.3
SPNLRoing
SRKampsport og sjølvforsvar
SRBBoksing
SRCBryting
SRFFekting
SRMKampkunst
Her: Krav Maga etc. Brukes for generelle verk om kampsport som ikke har sin egen kode
1.3
SRMAAikido1.2
SRMCCapoeira1.3
SRMJJudo1.2
SRMKJujutsu
Her: Ju jitsu
1.2
SRMLKarate1.2
SRMMKendo1.2
SRMNKinesisk kampkunst / Kung-fu
Her: wushu
1.21.3
SRMN1Tai chi
Brukes med VFMG for titler som handler om trening, eller VXH titler som handler om helse
1.3
SRMN2Qi gong
Brukes med VFMG for titler som handler om trening, eller VXH titler som handler om helse
1.3
SRMSSumobryting1.2
SRMTTaekwondo1.3
SRMVMixed martial arts (MMA)1.3
STVintersport
STASkisport
Her: telemarkskjøring, freestyle, skicross
STAAAlpint
Her: utfor, slalåm, storslalåm, super-G, frikjøring
1.2
STABSkiskyting1.2
STANNordiske greiner
Her: kombinert
1.2
STAN1Langrenn1.2
STAN2Skihopping1.2
STCSnøbrettkøyring (snowboarding)
STGSkøytesport
STHHurtigløp på skøyter1.2
STJKunstløp1.2
STKIshockey
Se også SFJ Landhockey
STLKjelkesport
Her: aking, skeleton og bobsleigh
1.3
STLNHundekøyring
Se også SKR Hundeløp
1.3
STPCurling1.3
SVSportsfiske, jakt, skyting
SVBFalkejakt
Her: jakt ved hjelp av dresserte rovfugler som falk og hauk
1.4
SVFSportsfiske
Class here: coarse fishing
Se også KNA Landbruks- og primærnæringar
1.3
SVFFFlugefiske1.3
SVFSHavfiske
Her: fiske etter store fisketyper som tunfisk og seilfisk
1.3
SVHJakt og skyting
SVHHJegeropplæring / skyttaropplæring
Brukes for bøker om jegerprøven, lisenser, eksamener, sertifisering og kurs knyttet til jakt og skyting
1.3
SVRBogeskyting
SVSHandvåpen, pistolar og anna utstyr
SVTBlinkskyting
SXAnna sport og andre konkurranseidrettar
SXBKroppsbygging
SXDDart1.3
SXEE-sport
Brukes for profesjonelle gamere, konkurranser i dataspill, gaming
1.3
SXQEkstremsport
Her: Strikkhopping etc.
SZFriluftsaktivitetar
Her: juving, friløp og parkour, hinderbaner, utendørsaktiviteter. Bruk SZ*-koder også for innendørsaktiviteter som skal tilsvare utendørsaktivitetene. Bruk SZ*-koder med WTH*-koder for reisehåndbøker, VFM* for trening
1.4
SZCFotturar
Her: gåing, fjellturer. Brukes for bøker om gåing, inkludert fotturer for rekreasjon, trening eller som en spesialisert utendørsaktivitet. Brukes med WHT*-koder for reisehåndbøker eller turveier
1.4
SZDSykling
Brukes med WTH*-koder for reisehåndbøker og sykkelturer
Se også SMQ Sykkelsport, WGD Syklar og ikkje-motorisert transport
1.4
SZELøping og jogging
Her: løping på bane eller i terreng, løping som trening. Brukes med WTH*-koder for reisehåndbøker for løpere
Se også SHBF Maraton og terrengløp
1.4
SZGKlatring og fjellklatring
Her: innendørsklatring, Via ferrata, buldring, friklatring, isklatring, rappellering, klatring med og uten tau. Brukes med WTH*-koder for reisehåndbøker for klatrere eller klatreruter
1.4
SZKOrientering
SZNGrotting
Class here: Spelunking and speleology
1.4
SZRCamping og villmarksliv
Her: alle typer camping, overlevelsescamping, glamping, ryggsekkturisme
1.3
SZVOverlevingsteknikkar i naturen
Her: teknikker som trengs for å overleve i friluft, navigasjonsteknikker
1.3
TTeknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TBTeknologi
TBCIngeniørfag
TBDTeknisk design
Se også AKP Produktdesign, UGC Dataassistert konstruksjon (DAK)
TBDGErgonomi
TBGGrafikk og teknisk teikning for ingeniørar
Brukes for dataassistert tegning. Brukes med andre koder som f.eks. arkitektur, design eller ingeniørvitenskap der det er hensiktsmessig
1.3
TBJMatematikk for ingeniørar
Se også PBW Bruksretta matematikk
TBMInstrument og instrumentering
Se også TGH Presisjonsinstrument
1.4
TBMMMåling og kalibrering
TBNNanoteknologi
Se også PDT Nanovitenskap
TBRTilpassa teknologi
TBXIngeniørvitskapens og teknologiens historie
Se også PDX Vitskapshistorie
TBYOppfinningar og oppfinnarar
Her: patenter
TCBiokjemisk teknikk
TCBBioteknologi
Her: bioteknologiske ingeniørfag
1.4
TCBGGen- og celleteknologi
Her: kloning, stamcelleteknologi, genmodifisering
Se også PSAD Bioetikk, PSAK Genetikk (ikkje-medisinsk)
TCBSBiosensorar
Se også TJS Sensorar
TDIndustriell kjemi og produksjonsteknologi
TDCIndustriell kjemi og kjemiteknikk
Her: teknologien bak vaskemidler, gummi, biocider etc.
1.1
TDCALandbruksjkjemikalier1.1
TDCFDrivstoff og petrokjemikalar
Se også KNBP Olje-, petroleums- og gassnæringar
1.1
TDCJFargestoff, pigment og malingsteknologi
Her: kosmetikkteknologi, fargekjemi
1.11.4
TDCPPlast og polymer
Brukes for alle aspekter ved produksjon av plast
Se også TGMP Tekniske applikasjonar av polymerar og komposittar
1.11.3
TDCQKeramikk- og glassteknologi1.1
TDCTNæringsmiddelteknologi
Her: næringsmiddelvitenskap, teknologi som brukes i bryggerier og destillerier
Se også KNSB Serveringsbransjen, PND Næringsmiddelkjemi, TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen, WBXD Mat og drikke: alkoholhaldige drikkevarer, WBXD1 Vin
1.4
TDCT1Næringsmiddeltryggleik
Her: matkvalitet, virkningen av matregulering og -politikk
Se også RNFF Mattryggleik og -forsyning, LNCB7 Catering- og restaurantrett, LNTV Næringsmiddellovgiving
1.1
TDCT2Næringsmiddelproduksjon
Her: matproduksjon per ingrediens
1.1
TDCWFarmasøytisk kjemi og teknologi1.1
TDCXProsessteknikk og -teknologi
Her: reaksjonsteknologi
1.1
TDPAndre produksjonsteknologiar
Brukes for produksjonsprosesser eller -teknologi som ikke har sine egne koder
1.3
TDPFTekstil og fibrar
Her: spinning, veving, lærarbeid. Brukes for bøker ment for profesjonsmarkedet eller for studenter innen industriell tekstilproduksjon og tilhørende sektorer, inkludert både naturlige materialer og industrielt framstilte materialer
Se også AKT Mote- og tekstildesign, KNDD Tekstilindustri
1.11.4
TDPF1Kler og mote: teknologi og teknikkar
Her: mønsterkonstruksjon, skreddersøm, skoproduksjon, hattemakeri, veskeproduksjon. Brukes for bøker for profesjonsmarkedet eller studenter innen klesproduksjon, mote eller andre tilhørende sektorer, inkludert accessoirer
1.4
TDPJTømmer og treforedling
Brukes for alle aspekter ved industriell treproduksjon
Se også KNAL Skogbruk, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
1.3
TDPJ1Papirproduksjon1.3
TDPMMetallteknologi og metallurgi
TDPPTrykking og reproduksjonsteknikkar
Se også TDPT 3D-printing
1.3
TDPT3D-printing
Se også TDPP Trykking og reproduksjonsteknikkar
1.3
TGMaskinteknikk og materiale
TGBMaskinteknikk
TGBFTribologi (friksjon og smørjing)
TGBNMotorar og kraftoverføring
TGHPresisjonsinstrument
Brukes for bøker om design og produksjon av vitenskapelige, tekniske, medisinske, kjemiske og optiske instrumenter, presisjonsverktøy og -utstyr
Se også TBM Instrument og instrumentering
1.4
TGMMaterialvitskap
TGMBTeknisk termodynamikk
TGMDFaststoffmekanikk
Her: dynamikk, vibrasjon, stress, brudd etc.
1.3
TGMFFluidmekanikk
Her: flyt, turbulens, reologi etc. Brukes for anvendelse av fluiddynamikk i teknologi
Se også PHDF Fysikk: flytande stoff sin mekanikk
1.3
TGMF1Aerodynamikk1.3
TGMF2Hydraulikk / Pneumatikk1.3
TGMLTekniske applikasjonar av biomateriale1.1
TGMMTekniske applikasjonar av elektroniske, magnetiske, optiske materiale1.1
TGMPTekniske applikasjonar av polymerar og komposittar
Se også TDCP Plast og polymer
1.1
TGMSTekniske applikasjonar av overflatebelegg og -film1.1
TGMTMaterialprøving
Brukes for destruktiv og ikke-destruktiv prøving
TGPProduksjonsteknikk1.3
TGPCDataassistert produksjon (DAK)
TGPQIndustriell kvalitetskontroll
TGPRTryggleiks- og pålitelegsteknikk
TGXIngeniørfaglege ferdigheiter og bransjar
Her: verktøyproduksjon, sveising, metallarbeid, mekanikere etc.
1.3
THEnergiteknologi og -teknikk
THFFossilt brensel: teknologi
THFGGassteknologi
THFPPetroleumsteknologi
Her: oljeteknologi
THFSFast brensel: teknologi
THKKjernekraft og kjernekraftteknikk
THNVarmeoverføring
Her: kjøling, industrielle klimaanlegg, varmepumper
Se også TNKH Varme, belysning og ventilasjon
1.3
THRElektroteknikk
THRMElektriske motorar
THRXElektrikarfaget: ferdigheiter og bransjar
THVAlternative og fornybare energikjelder og teknologiar
Her: tidevanns- og bølgekraft, saltkraft, havstrømkraft
Se også RNU Berekraft
1.4
THVBBiodrivstoff
Her: energi fra biomasse, biogass
1.11.4
THVGGeotermisk energi og kraft
Her: teknologi som utnytter jordvarme til å produsere elektrisk energi
1.4
THVHVasskraft
Her: demninger, vannmøller, vannhjul
1.4
THVSSolkraft
Her: solenergi, solcellepaneler, fotovoltaiske paneler
1.11.4
THVWVindkraft
Her: vindmøller, vindturbiner, vindparker, vindenergi
1.11.4
THYEnergi, kraftproduksjon, -distribusjon, og -lagring
Her: kraftnett, -stasjoner og -verk, kraftutnyttelse og -bruk; energiomdanning og -lagring; inkludert brenselceller og batteriteknologi
1.2
THYCEnergieffektivitet
TJElektronikk og kommunikasjonsteknikk
TJFElektronikk
TJFCElektronikk: kretsar og komponentar
TJFDElektronisk utstyr og materiale
Her: mikroprosessorer, mikrobrikker, transistorer, halv- og superledere etc.
TJFMElektronisk utstyr og materiale
TJFM1Robotikk
TJFNMikrobølgeteknologi
TJKKommunikasjonsteknikk / telekommunikasjon
TJKDRadarteknologi
TJKHSignalbehandling
Her: analog, ikke-lineær og statistisk signalbehandling
Se også UYS Digital signalbehandling
1.4
TJKRRadioteknologi
TJKSSatellittkommunikasjonsteknologi
TJKTTelefonteknologi
TJKT1Mobiltelefonteknologi
TJKVFjernsynsteknologi
TJKWTrådlaus teknologi (WAP)
TJSSensorar
Se også TCBS Biosensorar
1.1
TNByggjeteknikk, landmåling og bygging
TNCKonstruksjonsteknikk
TNCBLandmåling
TNCCJord- og bergmekanikk
Se også RBGB Sedimentologi og pedologi
TNCEJordskjelvteknikk
TNCJBruer
TNFHydroteknikk
Her: teknikk rundt demninger, reservoarer, havner etc.; også landvinning og drenering
TNFLFlaumvern
TNHVeg- og trafikkingeniørfaget
Her: veibygging
TNKBygningskonstruksjon og -materiale
Her: bygg- og anleggsstandarder, byggeforskrifter, generelle verk om det å bygge for profesjonsmarkedet
1.3
TNKATilgang i bygningar og bygningsdesign
Her: universell utforming, barrierefri, trappefri eller tilgjengelig design og konstruksjon
Se også RPC By- og kommunalplanlegging
1.21.4
TNKEBygningsfysikk og energieffektive bygg1.2
TNKFBrannvern og -tryggleik
TNKHVarme, belysning og ventilasjon
Se også THN Varmeoverføring
TNKPByggeprosjekt: planlegging1.2
TNKRBygningssanering1.2
TNKSTryggleiks- og brannalarmsystem
TNKXBevaring av bygningar og bygningsmateriale
TNTByggkompetanse og bransjar
Her: murerarbeid, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, taktekking, ferdigheter innen bygg og anlegg
1.4
TQMiljøvitskap, -teknikk og -teknologi
Bruk: TQ*-koder for tekniske og praktiske aspekter av miljø, forurensning, avfallshåndtering etc. Bruk PNC for studier og forskning
Se også RN* Miljøet og dens underkategorier
1.1
TQDMiljøovervaking
TQKForureiningskontroll
Se også RNP Forureining og trugslar mot miljøet
TQSSanitær- og kommunalteknikk
TQSRAvfallshandtering og -deponering
Her: kloakk og fjerning av helsefarlig avfall
Se også RNH Avfallshandsaming
TQSWVassforsyning og -behandling
Her: vannrensing og destillering
Se også RNFD Tørke og vassforsyning
TRTransportteknologi og -næringar
Se også KNG Transportnæringar, RPT Transportplanlegging, WG* Transport og dens underkategorier
TRCBilteknologi og bransjar
TRCSBilmekanikarfaget
Se også WGCV Køyretøy: vedlikehald og manualar
TRCTVeitransport og transportnæringar
TRFJernbaneteknologi, -teknikk og -næringar
TRFTJernbanebransjar
TRLSkipsbygging: teknologi, teknikk og næring
TRLDSkipsdesign og -arkitektur
TRLNNavigering og sjømannskap
TRLTMaritime bransjar
TRPRomfarts- og luftfartsteknologi
Her: ubemannede luftfartøy og droneteknologi, luftfarts- og romfartsteknologi, avionikk
1.4
TRPSFly- og pilotferdigheiter
Her: det å lære å fly, flysertifikat
1.3
TRTTransportsystem: intelligent og automatisert teknologi
TTAnnan bruksvitskap og teknologi
TTAAkustisk teknologi og lydteknikk
TTBBruksoptikk
TTBFFiberoptikk
TTBLLaserteknologi og holografi
TTBMBildebehandling: system og teknologi
Se også MKS* Medisinsk avbilding og dens underkategorier
TTBSSkanning: system og teknologi
TTDRomforsking
Se også WNX Astronomi og verdsrommet
TTDSAstronautikk
Her: tekniske aspekter ved romforskning, for eksempel romskipdesign og -teknologi
1.2
TTDXUtforsking av verdsrommet
Her: bemannede og ubemannede romferder og -programmer, Apollo, Vostok, Sputnik, Voyager etc.
Se også WNX Astronomi og verdsrommet
1.2
TTMMilitærteknikk
TTMWAmmunisjons- og våpenteknologi
TTPSprengstoff- og pyroteknikk
TTSMarin teknikk
Her: offshoreteknologi, sonar etc.
TTUGruveteknologi- og teknikk
TTVAndre yrke - teknologi og bransjar
TTVCHotell-, serverings- og restaurantbransjen1.3
TTVC2Catering og matlaging: ferdigheiter og bransjar
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet
1.3
TTVHFrisøryrket, skjønnheitsbehandlingar og salongarbeid1.3
TTVRTradisjonelle næringar, handverk og ferdigheiter
Her: smedarbeid, tekking, bygging av steingjerder, snekkerarbeid, musikkinstrumentmaker etc. Brukes for bøker for studenter og for profesjons- og allmennmarkedet som dekker disse førindustrielle håndverksfagene og - teknikkene. Foretrekk WF* for mer praktiske, gjør-det-selv-bøker
Se også WFV Tradisjonelt handverk
1.4
TTVSYrke innan tryggleiksbransjen
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet ment for de som jobber innen sikkerhetsbransjen, personlig beskyttelse etc.
1.3
TTVTVaktmeistrar, hushaldersker, reinhaldsarbeidarar etc.
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet for yrker hvor man har ansvaret for bygninger, hushjelper etc.
1.31.4
TTWHjelpemiddelteknologi
Her: bruk av teknologi for å bistå og gjøre det mulig for folk med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendige liv
1.21.4
TTXTaksidermi
Her: utstopping av dyr
TVLandbruk og havbruk
Se også KCVD Landbruksøkonomi, KNA Landbruks- og primærnæringar
TVBLandbruksvitskap
TVBPJordbruksvitskap1.2
TVDLandbruksteknikk og -utstyr
Se også WGCT Traktorar og landbrukskøyretøy
TVDRIrrigasjon
TVFBerekraftig landbruk
TVGØkologisk landbruk
TVHHusdyrhald
Her: dyrehold, bufe, produksjonsdyr
Se også WNF Gardsbruk og arbeidsdyr
1.4
TVHBDyreoppdrett
TVHEHestehald
Her: hesteavl, hestevitenskap
Se også SK* Hestesport og dyresport og dens underkategorier
1.4
TVHFMelkeproduksjon
TVHHBirøkt
TVHPFjørfeavl
TVKAgronomi og planteproduksjon
TVMSmåbruk
TVPSkadedyrkontroll
Her: landbrukets bruk av plantevern- og ugressmidler
TVQTropisk landbruk: praksis og teknikkar
TVRSkogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
Her: trepleie, trebehandling, treplanting. Brukes for bøker for allmenn- eller profesjonsmarkedet som handler om å administrere, bruke, bevare og reparere skog og relaterte ressurser
Se også KNAL Skogbruk, TDPJ Tømmer og treforedling
1.4
TVSKommersielt hagebruk
Her: gartnerier, blomsterproduksjon
Se også WM* Hagearbeid og dens underkategorier
TVSHHydrokultur1.3
TVSWVindyrking
TVTAkvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikkar
TVUUrbant landbruk
Brukes med TVH (Husdyrhold) eller andre TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
UData- og informasjonsteknologi
Bruk U*-koder for akademiske utgivelser, og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘U’ alene, men velg spesifikke kategorier fra U*. Bruk U*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt med kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker for studenter
1.4
UBInformasjonsteknologi1.3
UBBDatabehandlingas historie
Her: digital teknologi, informasjonsteknologi
1.4
UBHHelse- og tryggleiksaspekt ved digital- og informasjonsteknologi1.4
UBJEtiske og sosiale aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
Her: digitale skiller, industri 4.0, tingenes internett, smartbyer, velferdsteknologi, smarthjem etc. Brukes for bøker som tar for seg bruk og forandring av samfunnet som henger sammen med data-, digital- eller informasjonsteknologi, og deres påvirkning på samfunnet
Se også JBFV5 Vitskapeleg, teknologisk og medisinsk utvikling, PDR Vitskapens og teknologiens påverking på samfunnet
1.4
UBLJuridiske aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
Her: juridiske aspekter ved åpen kildekode, copyleft-lisenser, søppelpost, nettnøytralitet, sensur på internett, alle juridiske aspekter ved digital spredning av informasjon og programvare. Brukes for verk som diskuterer ulike juridiske aspekter ved IT
Se også LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
1.4
UBMMakerrørsla og hackermiljø
Brukes for generelle verk om teknologistyrte subkulturer
1.3
UBWInternett
UDDigital livsstil og nettsamfunn
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om digital teknologi
Se også ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.4
UDAPersonleg organisering: programvare og applikasjonar
UDBInternettguidar og tenester på internett
Se også ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.2
UDBAHandel og auksjonar på internett
UDBDInternettsøking
UDBGInternettgambling
UDBMFinans og investering på internett
UDBRNettlesarar
UDBSSosiale medium / sosiale nettverk1.3
UDBVVirtuelle verder
UDDTryggleik og åtferd på internett1.3
UDFE-post: brukarguidar
UDHE-boklesarar, nettbrett og andre berbare einingar: rettleiingar
UDMDigital musikk og lyd: rettleiingar
Se også ATN Internett og digitale medium: kunst og førestillingar
1.2
UDPDigital fotografering: rettleiingar
Brukes for alle guider til digital fotografering. Brukes med AJT for digital fotografering som kunst eller UGP for bøker om redigering og software som Photoshop
Se også AJT Fotoutstyr og -teknikkar, UGP Foto og bildebehandling
1.4
UDQDigital video: rettleiingar
UDTMobiltelefonar og smarttelefonar: rettleiingar
UDVDigital TV og mediasentrar: rettleiingar
UDXDataspel / nettspel: strategiguidar
UDYSmartheim og virtuelle assistentar: rettleiingar
Brukes for bøker for allmennmarkedet, eller guider som er ment å hjelpe brukerne til å foreta informerte valg om smartteknologi eller tingenes internett
1.31.4
UFAdministrasjons- og forretningsapplikasjonar
UFBIntegrerte programvarepakker
Her: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice etc.
UFCRekneark
Her: Excel, Lotus 1-2-3, etc.
UFDTekstbehandlingsprogram
UFGPresentasjonsprogram
UFKRekneskapsprogram
UFLForretningssystem (ERP)
Her: publiseringssystem, kunderelasjonshåndtering, ERP-systemer
1.3
UFLSSAP (System, applikasjonar og produkt i databasar)
UFMMatematikk- og statistikkprogram
UFPProsjektstyringsprogram
UFSGruppevare
UGDatagrafikk og digitale medium
UGATilgjengelegheit i nett- og digital design
Her: universell utforming i digitale produkter
1.4
UGBWebgrafikk og design
UGCDataassistert konstruksjon (DAK)
UGDDesktop publishing
UGGSpeldesign
Brukes for logiske og narrative aspekter ved spilldesign
Se også AKLF Dataspillkunst
1.3
UGK3D-grafikk og modellering
UGLProgramvare for illustrasjon og teikning
UGMDigital musikk: profesjonelt
UGNDigital animasjon
UGPFoto og bildebehandling
UGVDigital video: profesjonelt
UKMaskinvare
UKCSuperdatamaskinar
UKDStormaskinar og minidatamaskinar
UKFServerar
Her: tjenere
UKGRutenett og parallelle datamaskinar
UKLSmartteknologi
Brukes for bøker for profesjonsmarkedet om smartteknologi i hjemmet, sammenkoblede smartenheter, tingenes internett, mekaniske eller digitale maskiner eller objekter
1.4
UKMInnebygde system
UKNNettverkskomponentar
UKPPersonlege datamaskinar
UKPCPC-ar (IBM-kompatible personlege datamaskinar)
UKPMMac (Macintosch)
UKRVedlikehald og reparasjon
UKSLagringsmedium og periferieiningar
Her: harddisker, cd-brennere, minnepenner, skrivere, skannere etc.
UKXSystemverktøy og hjelpeprogram
ULOperativsystem
ULDMicrosoft Windows
ULHApple operativsystem
Her: MacOS, brukes med ULP for å angi iOS
Se også ULP Mobile operativsystem
1.3
ULJOpen kjeldekode og andre operativsystem
ULJLLinux1.2
ULPMobile operativsystem
Her: Android, iOS, BlackBerry, Tizen. Brukes for mobile operativsystem for telefoner, nettbrett og smartklokker
Se også ULD Microsoft Windows, ULH Apple operativsystem
1.3
ULQIBM operativsystem
ULRSanntidsoperativsystem
UMProgrammering / programvareutvikling
UMAProgrammeringsteknikkar
UMBAlgoritmar og datastruktur
UMCKompilatorar og fortolkarar
UMFSmidig programmering
Her: Agile programmering
UMGAspektorientert programmering
UMHExtreme programming (XP)
UMJFunksjonell programmering
UMKSpelutvikling og -programmering
UMKB2D-grafikk: spelprogrammering
UMKC3D-grafikk: spelprogrammering
UMKLNivådesign: spelprogrammering
UMLGrafisk programmering
UMNObjektorientert programmering
UMPProgrammering: Microsoft
UMPNProgrammering: .NET
UMPWProgrammering: Windows
UMQProgrammering: Mac
UMRNettverksprogrammering
UMSMobilar og handhaldne einingar - programmering
UMTDatabaseprogrammering
UMWWebprogrammering
UMWSWeb services
UMXProgrammerings- og skriptspråk
UMZProgramvareutvikling
UMZLUnified Modelling Language (UML)
UMZTProgramvaretesting og -verifisering
UMZWObjektorientert programvareutvikling
UNDatabasar
UNADatabasedesign og -teori
UNANNoSQL-databasar
Her: databaser som ikke er relasjonsdatabaser
1.3
UNARRelasjonsdatabasar
UNCDatafangst og analyse
Her: informasjonsgrafikk, datavisualisering, stordata, datasett, dataanalyse, datavitenskap
Se også GPH Datavitskap og -analyse
1.4
UNDDatavarehus
UNFDatagraving
UNHInformasjonsgjenfinning
UNJObjektdatabasar
UNKDistribuerte databasar
UNKDDistributed ledgers
Her: blokkjede, kryptovaluta
1.3
UNKPPeer-to-peer-nettverk (P2P)
Her: BitTorrent, Freenet
1.3
UNNDatabasar og web
UNSDatabaseprogram
Her: Oracle, Access, SQL etc.
UPPraktisk bruk av informasjonsteknologi
Her: smarthus etc.
1.3
UQIT-sertifisering
UQFIT-sertifisering: Microsoft
UQJIT-sertifisering: Cisco
UQLIT-sertifisering: Datakortet
UQRIT-sertifisering: CompTIA
UQTIT-sertifisering: CLAiT
URDatatryggleik
URDPersonvern og datasikring
URHDatainnbrot og -svindel
Her: hacking
URJDatavirus, trojanarar og dataormar
URQBrannmurar
URSSøppelpost
URWSpionprogramvare
URYDatakryptering
Se også GPJ Kodeteori og kryptologi
UTDatakommunikasjon og -nettverk
UTCNettskya
eng: cloud computing
UTDKlient-server nettverk
Her: klient-tjener nettverk
UTESystemadministrasjon
UTFNettverksadministrasjon
UTFBTryggleikskopiering og datagjenoppretting
UTGGrid computing
Her: rutenett
UTMElektronisk post (e-post): profesjonelt
UTNNettverkstryggleik
UTPNettverksstandardar og -protokollar
UTRDistribuerte system
UTSNettverkspakker
UTVVirtualisering
UTWWAP nettverk
UTXElektronisk datautveksling (EDI)
UXBruksretta databehandling
Her: digital forskning og teknikker, anvendelse av kunstig intelligens i samfunnet, analyse av stordata eller metoder og verktøy innen databehandling som brukes på tradisjonelle disipliner
Se også PSAX Bioinformatikk, MBF Medisin- og helsefagleg informatikk
1.4
UXADataprogram for kunst og humaniora
UXJDataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
Se også GTK Kognitive studium
UXTDataprogram i industri og teknologi1.1
UYInformatikk
UYAMatematisk datateori
UYAMMatematikk for informatikkfag
UYDSystemanalyse og -design
UYFDataarkitektur og logisk design
UYFLAssemblerspråk
UYFPParallellprosessering
UYMDatamodellering og -simulering
UYQKunstig intelligens
Se også GTK Kognitive studium
UYQEEkspertsystem og kunnskapsbaserte system
UYQLNaturlig språk og maskinoversetting
UYQMMaskinlæring
Her: dyp læring
1.3
UYQNNevrale nettverk og fuzzy system
UYQPMønstergjenkjenning
UYQSStemmegjenkjenning
UYQVComputer vision
UYSDigital signalbehandling1.4
UYTBildebehandling
UYULydbehandling
UYVVirtuell verkelegheit
UYWUtvida verkelegheit
Her: AR, augmented reality
1.3
UYXKvantedata og -informasjon
Her: kvanteinformasjon, kvantedatamaskiner
1.4
UYZMenneske-maskin-interaksjon
UYZFInformasjonsvisualisering
UYZGBrukargrensesnittdesign
UYZMInformasjonsarkitektur
VHelse, relasjonar og personleg utvikling
Bruk V* koder for bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘V’ alene, men velg en spesifikk kode fra V*. Bruk V*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk koder fra C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for bøker for profesjonsmarkedet
1.4
VFFamilie og helse
Bruk VF*-koder på bøker for allmenmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene J, M etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
VFBPersonleg tryggleik
VFDPopulærmedisin og helse
Brukes for populærmedisinsk tilnærming til hele menneskekroppen eller deler av denne
1.4
VFDFFørstehjelp for heimen
VFDJBarn si helse
VFDMMenn si helse
Her: andropause, prostata etc.
1.3
VFDWKvinner si helse
VFDW2Menopause
Her: kvinners overgangsalder
1.3
VFGSjukepleie i heimen
Brukes for bøker for allmennmarkedet som inneholder praktiske råd om det å ta vare på personer i deres eget hjem
Se også MQC* Sjukepleie og dens underkategorier
1.4
VFJTakle personlege problem og helseproblem
Brukes for bøker for allmennmarkedet. Brukes med andre koder der det er hensiktsmessig, f.eks. F*-koder for romaner, eller 5L* når det er spesifikke aldersgrupper som omhandles
1.4
VFJBTakle sjukdom og diagnosar
Kan brukes før M*-kode(r) for spesifikk(e) tilstand(er), der det er tilgjengelig eller hensiktsmessig
1.3
VFJB1Takle allergiar, inkludert matallergi
VFJB2Takle ryggproblem1.2
VFJB3Takle kreft1.3
VFJB4Takle hjartesjukdommar1.3
VFJB5Takle diabetes1.3
VFJB6Takle Alzheimers og demens1.3
VFJB7Takle hovudpine og migrene1.4
VFJB9Takle kroniske sjukdommar eller tilstandar
Her: langvarig sykdom. Brukes for bøker som handler om å leve med kronisk sykdom eller om å gi omsorg til personer med kroniske eller langvarige sykdommer
1.4
VFJDTakle funksjonsnedsetting
Brukes for praktiske råd til en person med fysisk funksjonshemming, en person som lever med en fysisk eller sensorisk funksjonsnedsettelse. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
VFJGTakle aldring
Brukes for praktiske råd om det å bli eldre, om å takle ulike sider ved aldring. Brukes med 5LK*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
VFJHTakle spørsmål rundt kroppsbilde
Her: kroppspositivitet, -negativitet, -skam, megareksi etc.
1.4
VFJJTakle eteforstyrringar
Her: anoreksi, bulimi
1.3
VFJKTakle narkotika- og alkoholproblem
Her: stoffmisbruk
1.3
VFJLTakle det å vere avhengig av noko
Brukes for avhengighet som ikke er dekket av andre koder
1.3
VFJMTakle mishandling/overgrep
VFJNTakle mobbing, tvang og trakassering
Brukes for bøker som gir råd om hvordan man kan takle nettmobbing, trolling i sosiale medier, digital mobbing og trusler, trakassering på arbeidsplassen, tvang, personforfølgelse og truende eller kontrollerende oppførsel
1.4
VFJPTakle angst og fobiar
Her: panikkanfall, tvangslidelser
1.3
VFJQTakle psykiske problem
Brukes for psykiske problemer og lidelser som ikke er dekket andre steder
1.3
VFJQ1Takle depresjon og andre affektive lidingar1.3
VFJQ2Takle sjølvskading1.4
VFJRTakle nevroutviklingsforstyrringar1.3
VFJR1Takle autisme / asperger syndrom
Her: autismespekterforstyrrelser
1.3
VFJR2Takle ADHD
Her: oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse
1.3
VFJR3Takle dysleksi og lærevanskar
Her: dyskalkuli, dysgrafi
1.3
VFJR4Takle kommunikasjonsvanskar
Her: stamming, taleforstyrrelser
1.3
VFJSTakle stress
Her: det å takle kriser
1.4
VFJTTakle einsemd1.3
VFJVTakle søvnproblem
Her: det å sove bra
1.3
VFJXTakle død og sorg
Her: begravelser, minnestunder og tap
Se også JHBZ Sosiologi: døden
1.3
VFJX1Takle sjølvmord1.2
VFLÅ slutte å røyke
VFMTrening og kosthald
VFMDDiettar og slanking, ernæring
Brukes for bøker for allmennmarkedet om godt kosthold og ernæring, samt bøker om slankekurer. Brukes med WB*-koder for dietter knyttet til spesielle matvarer, f.eks. WBJK for et plantebasert (vegansk) kosthold eller slankekur
Se også WBH Diett og helsekost
1.4
VFMGTrening og treningsbøker
Her: pilates, aerobics, stretching, zumba, spinning, sirkeltrening, CrossFit etc. Brukes med S*-koder dersom treningsregimet er knyttet til en spesiell idrett
1.4
VFMG1Yoga som trening
Se også QDHC2 Yoga (som filosofi)
1.3
VFMG2Styrketrening
Her: trening med vekter
Se også SHP Vektløfting
1.3
VFMSMassasje
Se også VXHJ Refleksologi
VFVFamilie og relasjonar
Brukes for bøker som tar for seg ulike typer relasjoner i familier eller sosiale grupper, som ikke er dekket av andre koder
Se også JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt, JHBK Sosiologi: familie og relasjonar, WQY Familiehistorie og slektsgransking
1.4
VFVCSex og seksualitet
Class here: sex manuals
Se også JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekt, JMU Psykologi: seksuell åtferd
VFVGEkteskap, samliv, forhald og stemnemøte
Brukes før bøker som gir råd om eller som er praktiske guider til ulike aspekter ved forhold basert på kjærlighet og romantikk, trofasthet, monogame og ikke-monogame forhold, å leve fra hverandre eller sammen, utroskap, samboerskap, sjalusi, rutiner, polyamori
Se også WJW Bryllaup og bryllaupsplanlegging
1.4
VFVJUfrivillig barnløyse
Her: infertilitet
1.3
VFVKAdopsjon og fosterbarn
VFVMSingelliv
Her: råd om å leve uten en partner
1.21.4
VFVNVennskap
Her: råd om det å få venner, vennskap, grupper av jevnaldrende, sosiale nettverk, sosiale grupper etc.
1.4
VFVSSeparasjon og skilsmisse
VFVXRelasjonar mellom generasjonar
Her: relasjoner foreldre-barn, besteforeldre-barnebarn, generasjonskløft, misforståelser og relasjoner på tvers av generasjoner etc.
1.4
VFXForeldrerolla
Her: råd for mødre, fedre og besteforeldre, om oppdragelse etc.
1.4
VFXBGraviditet, fødsel og spedbarnsstell
VFXB1Spedbarnsnamn: handbøker for foreldre
VFXCBarnestell og oppseding: råd for foreldre
Brukes med kvalifikatorer for interesse fra 5L* der det er hensiktsmessig
1.3
VFXC1Tenåringar: råd for foreldre
VSSjølvhjelp, personleg utvikling og praktiske råd
Bruk VS*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene C, J, K, L, Q, R etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.3
VSAKvardagstips og -triks
Brukes for samlinger av nyttige og praktiske tips og knep som kan gjøre livet litt enklere. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.4
VSBPersonleg økonomi
Her: det å forvalte pengene sine, inntekt, husholdningsbudsjett
1.3
VSCRåd om karriere og det å oppnå suksess
Her: presentasjonsteknikk. Brukes for bøker som gir karriereråd og om hvordan du kan fungere best mulig på arbeidsplassen. Brukes med 4CP*-koder for forberedelse til tester, prøver eller eksamener, og med andre emnekoder for bransjespesifikke råd
1.4
VSCBJobbsøking / bytte karriere
Her: CV-er, følgebrev, intervjuteknikker, arbeidstakerrettigheter, håndtere det å miste jobben, jobbsøknader, personlighetstester. Brukes for bøker for allmennmarkedet som tar for seg teknikker rundt det å få en jobb
1.31.4
VSDLover, statsborgarskap og rettar for den vanlege person
VSFKøyrekunnskapar og køyring
Her: førerkort, førerprøven, det å lære seg å kjøre. Brukes med WGC*-koder for å angi type kjøretøy der det er hensiktsmessig
1.3
VSGForbrukarrådgiving
Se også WJS Kjøpeguidar
VSHBustad og eigedom for enkeltindividet: kjøp/sal og juridiske spørsmål
Se også WK* Heim og vedlikehald av hus og dens underkategorier
VSKYrkes- og utdanningsrettleiing
Se også JN* Pedagogikk og dens underkategorier
VSKBStudentliv
Her: praktiske guider om det å reise bort for å studere, livet på studiestedet, det å overleve som student
1.3
VSLLese- og skriveopplæring for vaksne: guidar og handbøker
Se også CFC Lese- og skriveferdigheiter
VSNMatematikk for vaksne: guidar og handbøker
VSPPopulærpsykologi
Se også QDX Populærfilosofi
VSPDMindfulness
Her: terapi basert på meditasjon og beslektede tilnærminger
1.2
VSPMSjølvutvikling, motivasjon, sjølvtillit og positiv mental innstilling1.3
VSPPPersonlegdomstrekk
Her: personlighetstester, ekstroverte, introverte, empatikere, høysensitive personer, høyt begavede personer etc. Brukes for bøker for allmennmarkedet som tar for seg ulike personlighetstrekk og -typer
Se også JMS Psykologi: eget, identitet, personlegdom
1.4
VSPTForbetring av hugsen og teknikkar for tenking
Her: IQ-tester etc., for å teste selv, tankekart, logiske resonnementer
1.4
VSPXNevrolingvistisk programmering (NLP)
VSRPensjonisttilværet
Se også KFFP Pensjonar
VSSSosiale ferdigheiter og omgang med andre menneske
Her: råd om å håndtere sosiale situasjoner
1.21.4
VSWÅ bu og arbeide i utlandet
Her: praktiske råd om det å bo og arbeide i utlandet
VSYEigenberedskap / Å forberede seg på nødssituasjonar
Her: katastrofehåndbøker. Brukes for praktiske guider for den som vil forberede seg på kriser, naturkatastrofer og andre nødsituasjoner
1.4
VSZSjølvforsyning og grøn livsstil
Her: livsstiler som inkluderer det å leve etisk, med lave karbonutslipp, uten plast, enkle livsstiler. Brukes for bøker som inneholder praktiske tips og råd, eller forslag til hvordan man kan ha en bærekraftig livsstil
Se også RNU Berekraft
1.4
VXSinn, kropp, sjel
Bruk VX*-koder bare på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk passende koder fra seksjonene J, M, Q, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
VXASinn, kropp, sjel: tankar og praksis
VXFSpådomskunst
VXFAAstrologi
VXFA1Stjerneteikn og horoskop
VXFCSpå i kort (kartomanti)
VXFC1Tarot
VXFDYijing
VXFGGrafologi
VXFJSpådomskunst via fysiske eigenskapar1.2
VXFJ1Kiromanti
Her: å spå i hånd
1.2
VXFJ2Frenologi og fysiognomikk1.2
VXFNNumerologi
VXFTKlarsyn og prekognisjon
Her: fremsynthet, synskhet
VXHAlternative behandlingsmåtar, healing og helse
Her: naturmedisin. Brukes for behandlingsmåter og behandlere, inkludert healere, naturmedisinere. Bruk VXH*-koder med MX dersom innholdet er beregnet på medisinsk fagpersonell
Se også MX* Alternativ medisin og dens underkategorier
1.4
VXHAAkupunktur1.1
VXHCAromaterapi og eteriske oljer
VXHFNaturterapi
Her: økoterapi, hageterapi. Brukes for populærvitenskapelig tilnærming til emnet, for akademiske bøker, se JM* Psykologi-koder
Se også MQT Ergoterapi
1.3
VXHHHomeopati
VXHJRefleksologi
Se også VFMS Massasje
VXHKReiki
VXHTTradisjonell medisin og naturmedisin
Her: verker om kinesisk medisin, ayurvedaterapi, kampo, folkemedisin, fytomedisin, fytoterapi, plantelegemidler etc. for allmennmarkedet. Brukes for behandlingsmåter og behandlere etc. Brukes med kvalifikatorer for sted for spesifikke regionale medisinske tradisjoner
1.4
VXKJordenergi
Her: ønskekvist, energilinjer, kontroversiell viten
1.11.4
VXMSinn, kropp, sjel: meditasjon og visualisering
Her: yoga som meditasjon
VXNDraumar og draumetyding
Se også JMT Psykologi: tilstandar av medvit
VXPPsykiske evner og psykiske fenomen
Her: ekstrasensorisk persepsjon, telepati, telekinese etc.
Se også JMX Parapsykologiske studium
VXPCKrystallar og fargehealing
VXPHChakra, auraar og åndeleg energi
VXPJAstralprojeksjon og ut av kroppen-opplevingar
VXPRLivet etter døden, reinkarnasjon og tidlegare liv
VXPSÅndelege vegleiarar, englar og kanalisering
VXQOversanselege fenomen / det paranormale
VXQBUFO-ar og utanomjordiske vesen
VXQGSpøkelse og poltergeist
VXQMMytiske vesen
Her: skapninger fra myter og legender: monstre, kjemper, troll, golem, griffer, havfruer, alver, feer, enhjørninger, yetier etc. Brukes for bøker for allmennmarkedet som handler om disse vesenene. Bruk VXQM* med F*-koder for skjønnlitterære fortellinger. Foretrekk JBGB eller QR*-koder for bøker for høyere utdanning eller profesjonsmarkedet
Se også JBGB Folklore, mytar og legender
1.4
VXQM1Mytiske vesen: drakar
Brukes med F*-, JBGB eller QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
VXQM2Mytiske vesen: vampyrar, varulvar og andre formskiftarar
Brukes med F*-, JBGB eller QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
VXQM3Mytiske vesen: zombiar og udøde
Brukes med F*-, JBGB eller QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
VXQM4Mytiske vesen: feer og alvar
Brukes med F*-, JBGB eller QR*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
VXVFeng Shui og andre tilnærmingar til bustadsdesign og byggestil
Her: Vastu Shastra
1.2
VXWMystikk, magi og okkulte interesser
Bruk VXW*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk QRY*-koder på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
Se også QRYX* Okkulte studium og dens underkategorier
VXWKKabbalah: populære verk
Se også QRVK2 Mystisisme
VXWMMagi, trolldom og alkymi
VXWSSjamanisme, paganisme og druidanes lære
Her: hedenskap
Se også QRS Oldtidas religionar og mytologiar
VXWTHeksekunst og wicca
Her: moderne eller hedensk heksekunst
Se også QRYX5 Heksekunst
1.4
WLivsstil, hobby og fritid
Bruk koder fra W på bøker for allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘W’ alene, men velg spesifikke kategorier fra W*. Bruk W*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk passende koder fra seksjonene A, K, P, R, T, etc. på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
1.4
WBMat og drikke etc.
Her: gastronomi, generelle utgivelser om mat, matlaging og drikke. Bruk WB*-koder med NHTB for mat, matlaging og drikke i et historisk perspektiv, eller med JBCC4 for kulturstudier innen emnet
Se også JBCC4 Kulturstudium: mat og samfunn
1.4
WBAMatlaging og oppskrifter
Her: kokebøker og oppskrifter
WBACTrøystemat og matnostalgi1.3
WBBKokebøker av kjende personar
Her: kokebøker basert på TV-serier, oppskrifter fra kjente restauranter, etc.
WBCMatlaging for éin
WBDMatlaging på budsjett
WBFRask og enkel matlaging1.3
WBHDiett og helsekost
WBHSSpesielle diettar
Her: glutenfri, laktosefri, sukkerfri, etc. Brukes med VF*- eller M*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
WBJVegetarisk matlaging og vegetarianisme
Brukes for bøker med oppskrifter eller som handler om ernærings-, helse- og etiske aspekter ved et kjøttfritt kosthold
1.4
WBJKVegansk matlaging og veganisme
Brukes for bøker med oppskrifter eller som handler om ernærings-, helse- og etiske aspekter ved et kjøttfritt kosthold
1.4
WBKØkologisk mat og matlaging1.3
WBNNasjonale og regionale kjøkken
Tildel også kvalifikator for geografi eller interesse der det er hensiktsmessig
1.4
WBNBStreet food
Her: gatemat
1.3
WBQMatlaging med og for barn
Her: barnemat, kokebøker for barn
1.3
WBRMatlaging for selskap og spesielle anledningar
Brukes med kvalifikatorer for interesse fra 5H* der det er hensiktsmessig
1.3
WBSMatlaging ved hjelp av spesielle kjøkenreiskap eller -utstyr
Her: mikrobølgeovn, wok, grill, langtidskokere etc.
1.3
WBTMatlaging etter ingrediens1.3
WBTBMatlaging med kjøtt og vilt1.3
WBTCMatlaging med kylling og anna fjørfekjøt1.3
WBTFMatlaging med fisk og sjømat1.3
WBTHMatlaging med urter, krydder, oljer og eddikar1.3
WBTJMatlaging med ris, korn, belgfrukter, nøtter og frø
Her: bønner, peanøtter, linser, soya
1.3
WBTMMatlaging med frukt og grønsaker1.3
WBTPMatlaging med pasta og nudlar1.3
WBTRMatlaging med egg, ost og meieriprodukt1.3
WBTXMatlaging med sjokolade1.3
WBVMatrettar
WBVDMatrettar: supper og forrettar
Her: dipper, fingermat
1.3
WBVGMatrettar: salatar og grønsaker
WBVHMatrettar: sausar
Her: salsa, marinader, dressinger
1.3
WBVMMatrettar: hovudrettar
WBVQMatrettar: dessertar
WBVSBaking
Her, paier, terter, deiger. Brukes for bøker om å bake eller bøker som dekker ulike typer bakverk
1.4
WBVS1Kaker og kakedekorasjon, glasur og sukkerkunst
Brukes for baking av alle typer kaker, samt kakedekorasjon
1.11.4
WBVS2Brød og brødbaking1.4
WBWMatlaging: konservering og frysing
Her: chutney, syltetøy, pickles
1.3
WBXMat og drikke: drikke
WBXDMat og drikke: alkoholhaldige drikkevarer
WBXD1Vin
Her: vinlegging, vinsmaking
1.4
WBXD2Øl og sider
Her: ølbrygging
1.4
WBXD3Sprit, likør og cocktailar1.4
WBXNMat og drikke: alkoholfrie drikkevarer
WBXN1Te og kaffi
Her: tekultur, kaffekultur. Brukes for bøker om typer te og kaffe, og tilberedning av disse drikkene, om seremonier og ritualer som forbindes med dem. Brukes med andre kategorier for utgivelser om bransjen, historie, tradisjoner, helsefordeler etc.
1.31.4
WBXN12Teseremoniar
Her: japanske teseremonier, chanoyu
1.4
WBXN3Jus og smoothiar1.3
WBZSigarar og røyking
Se også VFL Å slutte å røyke
WCAntikvitetar og samleobjekt
Bruk WC*-koder for bøker om antikviteter og om det å samle på dem
1.4
WCBAntikvitetar og samleobjekt: kjøpeguidar
Her: prislister, kataloger, kjøpsguider, verdivurdering, etc., brukes med annen WC*-kode som indikerer hva slags produkt det er, der det er hensiktsmessig
Se også UDBA Handel og auksjonar på internett
1.4
WCCVedlikehald og restaurering av antikvitetar
WCFSamle myntar, setlar, medaljar og andre liknande gjenstandar
Her: det å samle på segl, numismatikk
1.3
WCGSamle frimerke, filateli
WCJAntikke klokker, speledåsar m.m.1.4
WCJBArmbandsur
Brukes for: det å samle på armbåndsur, armbåndsur som mote, luksusobjekter etc.
1.4
WCKMilitæreffektar, våpen og rustningar
WCLAntikke møblar og møbelsamling
Brukes med WCC for bøker om å restaurere antikke møbler
1.4
WCNAntikvitetar og samleobjekt: keramikk, glas og andre liknande gjenstandar1.4
WCNCAntikvitetar og samleobjekt: keramikk og porselen
Class here: collecting china
1.31.4
WCNGAntikvitetar og samleobjekt: glas
Her: det å samle på flasker
1.31.4
WCPAntikvitetar og samleobjekt: smykke1.4
WCRAntikvitetar og samleobjekt: gull, sølv og andre metall (anna enn smykke)1.4
WCRBAntikvitetar og samleobjekt: knappar, merke, pins og liknande små gjenstandar1.31.4
WCSAntikvitetar og samleobjekt: bøker, manuskript, trykksaker
Her: programmer, postkort, tegneserier, autografer, bilder, telekort, etc.
1.4
WCTAntikvitetar og samleobjekt: sports memorabilia1.4
WCUAntikvitetar og samleobjekt: bilde, trykk og kart1.4
WCVAntikvitetar og samleobjekt: tepper, ryer og tekstilar1.4
WCVBAntikvitetar og samleobjekt: klede og tilbehøyr1.4
WCWAntikvitetar og samleobjekt: leiker, spel, dokker og modellar
Her: teddybjørner
1.4
WCXAntikvitetar og samleobjekt: instrument, verktøy og reiskapar1.4
WCXMAntikvitetar og samleobjekt: musikkinstrument1.21.4
WCXSAntikvitetar og samleobjekt: vitskapelege instrument1.21.4
WDHobbyar, spørjebøker og spel
WDHHobbyar
Se også WF* Husflid, kunsthandverk og handarbeid og dens underkategorier
WDHBModellbygging og -konstruksjon
Her: miniatyrfigurer, tinnsoldater, spillfigurer, skalamodeller
1.21.4
WDHMModelljernbaner
WDHRRadiostyrte modellar
Her: modellfly, modellbilder, modellbåter, droner etc.
1.4
WDHWRollespel, krigsspel og fantasy sport
Her: rollespill av typen Dungeons & Dragons
Se også FYW Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: spel
1.4
WDJ3-D bilde og optiske illusjonar
WDKHjernetrim, spel, spørsmål
Her: minnespill, puslespill, spørrespill. Brukes for bøker som inneholder gåter, eller spørsmål og svar
1.4
WDKCKryssord og ordspel
Her: ordbøker for Scrabble, ordlister, bokstavspill, språkspill
1.4
WDKNSudoku og taloppgåver
Her: tallspill
1.4
WDKXSpørjebøker
Her: quiz om allmennkunnskap, spørrebøker for ‘pub-quiz’. Brukes med andre emnekoder for spørrebøker om et spesielt tema der det er hensiktsmessig
Se også GBD Samlingar og kompendium
1.4
WDMInnandørsspel
Brukes for bøker om alle typer spill som vanligvis spilles innendørs, inkludert selskapsleker, pedagogiske spill, hasardspill, vitenskapsspill, terningspill
Se også UDX Dataspel / nettspel: strategiguidar
1.4
WDMCKortspel
Her: kabal, samlekortspill. Brukes for alle slags spill som involverer bruk av alle typer spillkort
1.4
WDMC1Kortspel: bridge
WDMC2Kortspel: poker
WDMGBrettspel
Her: mahjong. Brukes for alle typer brettspill
1.4
WDMG1Brettspel: sjakk
Brukes for bøker om sjakk og alle varianter av sjakk
1.4
WDMG2Brettspel: Shogi1.4
WDMG3Brettspel: Go1.4
WDPGambling: teoriar og metodar
Se også UDBG Internettgambling
WFHusflid, kunsthandverk og handarbeid
Bruk WF *-koder for praktiske «hvordan-gjøre-det selv bøker» og hobbybøker. Foretrekk koder fra A* for bøker om kunsthistorie og -kritikk, eller koder fra T* for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
Se også AFT Dekorativ kunst
1.4
WFAMaling, teikning og kunsthandbøker
Se også AGZ Kunstteknikkar og -prinsipp
1.4
WFBHandarbeid
Her: bøker med mønstre og design
Se også AFW Tekstilkunstverk, AKT Mote- og tekstildesign
1.4
WFBCBroderi
Her: korssting, andre broderiteknikker, billedvev etc.
WFBLBlonder og kniplingar
WFBQQuilting, lappeteknikk og applikasjon
WFBSStrikking og hekling
WFBS1Strikking1.2
WFBS2Hekling1.2
WFBVTekstilfarging
Her: batikk og knytebatikk
WFBWSøm
Her: sying
1.2
WFCTau, knutar og makramé
WFDLærarbeid1.4
WFFTeppe og teppeknyting
Se også AFW Tekstilkunstverk, AKT Mote- og tekstildesign
WFGSpinning og veving
Se også AFW Tekstilkunstverk, AKT Mote- og tekstildesign
WFHLeiker: lage og dekorere
Inkluderer kosedyr, dukker, dukkehus etc.
WFJSmykke og perler
Se også AFKG Edle metall, edelsteinar og smykke: kunstverk og design
WFKDekorasjonsteknikkar og overflatebehandling
Her: decoupage
WFNKeramikk og glaskunst
Se også AFP Keramikk, mosaikk og glas: kunstverk
WFPKunsthandverk av metall
WFQKunsthandverk av tre
Her: dekorere esker, bilderammer
WFSTreskjering og modellering, forming og støyping
Her: treskjæring, gipsarbeid, støpe stearinlys, etc.
Se også AFKC Utskjering, masker, relieff
WFTBokkunst, papirkunst og -forming
Her: lage papir, bokbinding, gavekort, scrapbooking, papirfly, papirmodeller etc.
Se også AKH Bokdesign og bokinnbinding
1.3
WFTMOrigami og papirbretting
WFUKalligrafi og handskrift
Se også AKD Typografi og skrift
WFVTradisjonelt handverk
Se også AFT Dekorativ kunst
WFWBlomsterdekorasjon og blomsterarrangement
Her: blomsterdekorasjoner, blomsterspråk
1.4
WFXTeikne- og aktivitetsbøker for vaksne
WGTransport
Se også KNG Transportnæringar, TR* Transportteknologi og -næringar og dens underkategorier
WGCVeg- og motorkøyretøy
Se også TRCT Veitransport og transportnæringar
WGCBBilar
WGCFBussar, trikkar og nyttekøyretøy
WGCKMotorsyklar
WGCQBubilar1.3
WGCTTraktorar og landbrukskøyretøy
Se også TVD Landbruksteknikk og -utstyr
WGCVKøyretøy: vedlikehald og manualar
Se også TRCS Bilmekanikarfaget
WGDSyklar og ikkje-motorisert transport
Se også SMQ Sykkelsport, SZD Sykling
WGFTog og jernbane
Her: bedriftshistorie, kart og atlas, generelle verk om jernbaner
Se også TRF* Jernbaneteknologi, -teknikk og -næringar og dens underkategorier
1.3
WGFDLokomotiv og skinnegåande materiell
Her: damp-, diesel- eller elektriske lokomotiv, godsvogner, passasjervogner etc.
1.3
WGFLSkinnegåande bytrafikk
Her: undergrunnsbaner, T-bane (metro), trikk, énskinnebaner, og andre urbane transportsystemer på skinner
1.2
WGGSkip og båtar
Class here: inland waterways and ocean-going craft
Se også NHTM Maritim historie, SPN* Båtar: sport og fritid og dens underkategorier
1.3
WGGBBåtar
Her: småbåter, robåter, kanalbåter, lektere, lystbåter, husbåter. Brukes for båter som først og fremst er ment brukt på innsjøer, elver eller ved kysten
1.3
WGGDSkip: passasjer- og cruiseskip og andre havgåande fartøy
Her: seilskip. Brukes for historiske bøker om denne typen skip, rederier, større havgående fartøy etc.
1.3
WGGPSkip og båtar: sertifisering og opplæring
Her: båtførerprøven, sertifisering for å kunne kjøre småbåter, seileopplæring etc.
Se også TRLN Navigering og sjømannskap, TRLT Maritime bransjar
1.3
WGGVBåtbygging og vedlikehald
Se også TRL* Skipsbygging: teknologi, teknikk og næring og dens underkategorier
WGMLuftfartøy og luftfart
Her: kommersiell luftfart, flyselskap, flyplasser
Se også TRP* Romfarts- og luftfartsteknologi og dens underkategorier
1.3
WHHumor
Se også XY Teikneseriestriper
WHGTV-relatert humor
WHJVitsar og gåter
WHLHumor: slang og dialektar
WHPParodiar
Se også FUP Satire og parodiar
WHXHumorsamlingar og antologiar
WJLivsstil og personleg utsjånad
WJFMote- og stilguidar
WJHSminke, hår og skjønnheit
Her: spabehandling, makeup, hudpleie, hårpleie, skjønnhetsbehandling, personlig pleie
Se også TTVH Frisøryrket, skjønnheitsbehandlingar og salongarbeid, VFM Trening og kosthald, YPWC5 Læremiddel: frisørfag og skjønnheitsbehandling
1.4
WJJParfyme
Her: parfymer og dufter
1.4
WJKInteriørdesign og dekor
Her: innredning for allmennmarkedet
Se også AMR Arkitektur: interiørdesign
WJSKjøpeguidar
Se også UDBA Handel og auksjonar på internett, VSG Forbrukarrådgiving
WJWBryllaup og bryllaupsplanlegging
WJXFestar, etikette og underhaldning
WJXCSkikk og bruk
Her: regler for skikk og bruk og vanlig folkeskikk, etikette, samhandling med andre, råd for hvordan man kan unngå å være uhøflig eller bli oppfattet som fornærmende, råd for tverrkulturelle møter
1.4
WJXFBorddekking1.3
WJYTradisjonelle ritual og seremoniar
Her: velkomstseremonier, japanske estetiske kunster. Brukes for bøker om ritualer, seremonier og etikette for allmennmarkedet. Brukes med andre emnekoder for å angi type seremoni, f.eks. WBXN1 for en tradisjonell japansk teseremoni eler WFW for Ikebana
Se også JBCC6 Kulturstudium: skikkar og tradisjonar
1.4
WKHeim og vedlikehald av hus
Se også TTVT Vaktmeistrar, hushaldersker, reinhaldsarbeidarar etc., VSH Bustad og eigedom for enkeltindividet: kjøp/sal og juridiske spørsmål
WKDGjer det sjølv
WKDMGjer det sjølv: vedlikehaldsmanualar
WKDWGjer det sjølv: bygge- og snikkararbeid
WKHHushaldningstips
Her: rengjøringstips, tips om opprydning og hvordan man kan organisere hjemmet sitt
1.4
WKROppussing og påbygg
Se også WJK Interiørdesign og dekor
WKUUtandørs- og rekreasjonsområde: design og vedlikehald
WMHagearbeid
Se også TVS Kommersielt hagebruk
WMBHagar (beskriving, historie, etc.)
WMDHagedesign og -planlegging
WMFDrivhus, vinterhagar, uteplassar
WMPHagearbeid: planter og dyrking: guidar
Her: dyrking av urter, sukkulenter og kaktuser. Brukes for titler om det å dyrke denne typen planter eller titler som tar for seg stue- og hageplanter. Brukes med WMQR* for stueplanter
1.3
WMPCHagearbeid: blomstrar og prydplanter1.3
WMPFHagearbeid: frukt og grønsaker1.3
WMPSHagearbeid: trær og buskar1.3
WMPYHagearbeid: skadedyr og sjukdommar1.3
WMQSpesielle hagetypar og metodar
WMQBBonsai1.3
WMQFØkologisk hagebruk
WMQLLandskapsarkitektur
WMQNHagearbeid: naturhagar
WMQPHagar med lokale planter
WMQRHagearbeid: krukker, potter og kasser
Use for: titles about growing plants in pots, tubs, baskets, etc indoors or outdoors
1.3
WMQR1Innandørs plantedyrking
Her: stueplanter
1.3
WMQWVannhagar, basseng
WMTParsellar og kolonihagar
Se også TVM Småbruk, TVU Urbant landbruk
1.3
WNNatur
Bruk WN*-koder på bøker for allmennmarkedet. Foretrekk koder fra seksjonene P, R, T etc., på bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet
WNADinosaurar og forhistorisk tid
Se også RBX Paleontologi
WNCVille dyr
Se også PSV* Zoologi og dyrevitskap og dens underkategorier
WNCBVille dyr: fuglar og fugletitting
Se også PSVJ Zoologi: fuglar
WNCFVille dyr: pattedyr
Se også PSVM Zoologi: pattedyr
WNCKVille dyr: reptil og amfibium
Se også PSVF Zoologi: amfibium og reptil
WNCNVille dyr: insekt, sommarfuglar og edderkoppar
Se også PSVA Zoologi: virvellause dyr
WNCSVille dyr: dyr som lever i vatn
Se også PSP Hydrobiologi, PSVC Zoologi: fisk, PSVM2 Zoologi: sjøpattedyr
WNCS1Dyr som lever i saltvatn og livet i fjæra
Se også PSPM Marinbiologi
WNCS2Dyr som lever i ferskvatn
Se også PSPF Ferskvassbiologi
WNDLandsbygda, livet på landet
WNFGardsbruk og arbeidsdyr
Brukes for titler om brukshunder og servicehunder
Se også TVH Husdyrhald
1.3
WNGHusdyr og kjæledyr
WNGCKattar som kjæledyr
WNGDHundar som kjæledyr
WNGD1Hundedressur og -trening
WNGFFiskar som kjæledyr og akvarium
WNGHHestar og ponniar
WNGKFuglar, inkludert burfuglar, som kjæledyr
WNGRKaninar og gnagarar som kjæledyr
Her: mus, rotter, hamstere, marsvin, ørkenrotte etc. som kjæledyr
1.3
WNGSReptil og amfibium som kjæledyr
Her: slanger, øgler, salamandere, skilpadder etc. som kjæledyr
1.3
WNGXInsekt og edderkoppar som kjæledyr
WNHDyrehagar og naturparkar
WNJNasjonalparkar og naturreservat
Brukes med kvalifikator(er) for geografi, samt WT*-koder for reiser for guidebøker til nasjonalparker der det er hensiktsmessig
1.3
WNPTrær, villblomster og planter
Se også PST* Botanikk og plantevitskap og dens underkategorier, WMP Hagearbeid: planter og dyrking: guidar
WNRSteinar, mineral og fossil
Her: verk for allmennmarkedet om geologi, inkludert håndbøker om edelsteiner. Brukes sammen med koder for relevant disiplin for å indikere emne
Se også PNV Mineralogi, krystallar og edelsteinar, RBX Paleontologi, RBG* Geologi, geomorfologi og litosfæren og dens underkategorier
1.2
WNWJorda: naturhistorie
Her: verk for allmennmarkedet om jordas naturhistorie, fysiske egenskaper og system, samt verk om livet på jorda. Her: verk om vulkaner, jordskjelv etc. for allmennmarkedet
Se også RB* Geovitskap og dens underkategorier, PSAF Økologi, biosfæren
WNWMVêr og klima
Her: verk for allmennmarkedet om vær og klima, inkludert stormer og andre ekstreme værforhold
Se også RBP Meteorologi og klimatologi
1.2
WNXAstronomi og verdsrommet
Her: stjernetegn og stjerneatlas, samt astronomi, verdensrommet og romfart for allmennmarkedet
Se også PG* Astronomi, stad og tid og dens underkategorier, TTD Romforsking
WQLokalhistorie og slekt, nostalgia
WQHLokalhistorie
Her: verk for allmennmarkedet om historie lokalisert til et bestemt sted, vanligvis bare av lokal interesse. Brukes med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er mulig
WQNNostalgi
Her: verk for allmennmarkedet, om gamle dager. Brukes med andre koder som indikerer emne der det er hensiktsmessig, f.eks. WGF «Tog og jernbaner»
WQPStader i gamle fotografi
Her: samlinger av gamle fotografier knyttet til et bestemt sted eller steder. Brukes sammen med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er mulig
Se også AJC Fotografisamlingar
WQYFamiliehistorie og slektsgransking
Se også NHTG Genealogi, heraldikk og namnehistorie
WTReiser og ferie
Med WT*-koder , tildel også den mest spesifikke kvalifikatoren for sted
WTDReiser: råd og tips
WTHReisehandbøker
Brukes for reisehåndbøker som ikke passer i en mer spesifikk kategori og som først og fremst er guidebøker. Brukes med kvalifikator(er) for geografi, samt kvalifikator(er) for interesse, eller andre emnekoder. F.eks. 5PS for å angi ferier ment for spesielle grupper
Se også WJS Kjøpeguidar, WTM Stader og menneske: generelle verk og fotografiske verk
1.3
WTHAReisehandbøker: opplevingsferiar
WTHBReisehandbøker: forretningsreiser
WTHCReisehandbøker: økoturisme, «grøn» turisme
WTHDReisehandbøker: mat- og drikkeproduserande regionar
Her: reisehåndbøker basert rundt lokale matvarer, vinproduserende regioner, etc. I tillegg til å legge til kode for geografi, bruk også passende kode fra WB* for å detaljere området for mat og drikke som er dekket
Se også WTHR Reisehandbøker: restaurantar og kafear
1.2
WTHEReisehandbøker: aktivitetsferiar
Her : reiseguider for en aktiv ferie , brukes med SZ * koder for å angi aktiviteten som er involvert
1.2
WTHFReisehandbøker: ferie med barn / familieferiar
WTHGReisehandbøker: reise på budsjett1.3
WTHHReisehandbøker: hotell og overnatting
Brukes for guider om hvor man bør bo, anbefalinger av spesifikke steder
1.3
WTHH1Reisehandbøker: campingplassar
WTHKReisehandbøker: strender og kystregionar
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
WTHLByguidar
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
WTHMReisehandbøker: museum, historiske stader, galleri etc.
Her: reisehåndbøker om kulturarvsteder, bygninger, monumenter, steder av kulturhistorisk og arkeologisk betydning etc.
1.4
WTHRReisehandbøker: restaurantar og kafear
Her: guider til bestemte spise- og drikkesteder. Brukes for guider om hvor man bør spise/drikke, anbefalinger av spesifikke steder
Se også WTHD Reisehandbøker: mat- og drikkeproduserande regionar
1.3
WTHTReisehandbøker: fornøyelsesparkar og tivoli
WTHVReisehandbøker: togreiser
Her: rutetabeller, kart, det å reise med tog etc.
1.4
WTHWReisehandbøker: reiseruter og reisemåtar
Her: guider til reiseruter til fots, på sykkel, på vannet, motorveier, ridestier etc. Brukes med kvalifikator(er) for geografi, samt andre emnekoder som SZ* der det er hensiktsmessig
1.3
WTHXReisehandbøker: cruise
Her: elvecruise. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
WTKParlørar
Tildel også kvalifikator for språk
Se også CJBT Språkopplæring: sjølvstudium
WTLReiseskildringar
WTLCKlassiske reiseskildringar
Her: reiseskildringer som er ansett som «klassisk», og som vanligvis, men ikke nødvendigvis, ble utgitt første gang for flere tiår siden
1.4
WTLPEkspedisjonar
Her: reiseskildringer om ekspedisjoner og utforskning, for allmennmarkedet
Se også RGR Geografisk oppdaging og oppdagingsreiser
WTMStader og menneske: generelle verk og fotografiske verk
Brukes for illustrerte praktbøker om steder man bør besøke etc., som IKKE primært er guidebøker. Brukes med kvalifikator(er) for geografi og interesse, eller andre emnekoder dersom tittelen har et spesifikt tema
Se også AJC Fotografisamlingar
1.3
WTRKart og atlas
Se også RGX* Geografiske oppslagsverk og dens underkategorier
WTRDBilatlas og vegkart
WTRMTuristkart
Her: alle brettede kart, ikke bykart og veikart
WTRSBykart
Her: Kart og kartbøker over byer, tettsteder og gater for generell bruk
WZKontormateriell og diverse produkt
Bruk WZ*-koder for produkter som kontormateriell, papirvarer, skrivesaker og andre varer for voksne, hvor man ikke kan bruke en annen emnekategori som hovedkategori. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men WZ* bør angis som hovedkoden. Detaljer og formater beskrives i andre metadata
1.4
WZGGåvebøker
Her: små bøker, vanligvis humoristiske, inspirerende og dekorative bøker laget for å bli gitt bort som gaver
Se også YZG Barn: gåvebøker
1.4
WZSKontormateriell, papirvarer
Her: varer som dagbøker, kalendere, plakater, kits, postkort, pakker, bokmerker, etc. Tildel også en kode som indikerer emnet der det er mulig
WZSJDagbøker og notatbøker
Brukes for dagbøker som har noe tekst eller illustrasjoner som er ment som informasjon for det man selv skriver. Brukes med andre koder for å angi et emne der det er hensiktsmessig
1.4
WZSNBlanke papirvarer
Her: tomme notatbøker, autografbøker og andre innholdsfrie produkter
1.1
Xteikneseriaromanar, teikneseriar, og teikneseriestriper
Bruk X*-koder for bøker både for voksne og barn. IKKE bruk koden ‘X’ alene, men velg en spesifikk kategori fra X*. Kvalifikatorer for alder fra 5A* MÅ brukes på utgivelser ment for barn og ungdom. Bruk X*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
XATeikneserieromanar og teikneseriar: typar
XABTeikneserieromanar i europeisk tradisjon
Grafiske romaner i den europeiske tradisjonen er gjerne engangspublikasjoner, og ikke deler av en serie. Generelt for voksne, ofte med særegne tegninger og et større litterært innhold som ofte er alvorlig fremfor humoristisk. Bøkene er originalt publisert som grafiske romaner, ikke som adapsjoner av tekster
XADTeikneseriar i europeisk tradisjon, bandes dessinées
Tegneserier i den europeiske eller fransk-belgiske tradisjonen, «bandes dessinées», er gjerne publisert som en serie med gjentagende karakterer, i motsetning til tegneserieromaner som utgjør frittstående titler
XADCEuropeiske teikneseriar: generelle, klassiske, alle aldersnivå
Her: klassiske europeiske tegneserier og tegneseriestriper for alle aldre, og som blir ansett som ‘klassiske’, og vanligvis, men ikke nødvendigvis, ble utgitt for første gang for flere tiår siden
1.4
XAKTeikneseriar og teikneserieromanar i amerikansk / britisk stil
Her: tegneserieromaner og tegneserier skapt i amerikansk og britisk tradisjon
XAKCAmerikanske teikneseriar: klassiske, «Golden age»
Her: tidlige og klassiske superhelter for alle aldersnivå, og som blir ansett som ‘klassiske’, og vanligvis, men ikke nødvendigvis, ble utgitt for første gang for flere tiår siden
1.4
XAMManga og teikneseriar i asiatisk tradisjon
XAM* inkluderer alle japanske tegneserier(manga), samt andre asiatiske tegneserier som koreanske (manhwa) og kinesiske(manhua), og tegneserier fra ikke-asiatiske land som er tegnet i manga-stil
1.4
XAMCManga: Komodo
Brukes for manga for barn av begge kjønn, aldersnivå ca. 6–10 år
XAMFManga: Shôjo
Brukes for manga for jenter, aldersnivå ca. 10–15 år
XAMGManga: Shonen
Brukes for manga for gutter, aldersnivå ca. 10–15 år
XAMLManga: Seinen
Brukes for manga for unge mannlige lesere, fra ca. 15 til 30 år. Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
1.3
XAMRManga: Josei
Brukes for manga for unge kvinnelige lesere
XAMTManga: Yaoi
Her: manga som skildrer homoseksuelle forhold mellom unge menn (BL), hovedsakelig, men ikke utelukkende ment for unge kvinnelige lesere. Brukes med 5PSG der det er hensiktsmessig
Se også FYQ Skjønnlitteratur: spesielle utgjevingar: yaoi
1.4
XAMVManga: Bara
Her: manga om mannlig kjærlighet (ML). Brukes for manga som handler om kjærlighet mellom menn, vanligvis skapt av homofile menn for et homofilt publikum. Brukes med kvalifikator 5PSG og 5X der det er hensiktsmessig
1.31.4
XAMXManga: voksen (erotikk, ekstrem vald)
Brukes for manga for voksne med innhold av overveiende voksen art, som kun passer for et modent publikum. Brukes med andre XAM*-koder og kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
Se også XAMX2 Manga: hentai manga
1.3
XAMX2Manga: hentai manga
Brukes for manga for voksne (over 18 år), med innhold av en svært seksuell eller pornografisk art. Brukes med kvalifikator 5X der det er hensiktsmessig
Se også XAML Manga: Seinen
1.3
XAMYManga: Yuri
Brukes for manga som omhandler unge kvinner i homoseksuelle forhold, ofte (men ikke utelukkende) ment for unge, kvinnelige lesere. Brukes med 5PSL der det er hensiktsmessig
1.21.4
XQTeikneserieromanar, teikneseriar og manga: sjangrar1.4
XQATeikneserieromanar og teikneseriar: biografiar, memoarar, dokumentarar og faglitteratur
Her: selvbiografier, biografier, politiske historier, reiseskildringer i tegneserieform. Brukes med faglitterære koder for å angi emne der det er hensiktsmessig
1.4
XQAYTeikneserieromanar, teikneseriar og manga: pedagogisk
Brukes for bøker som er utgitt som tegneserier eller manga, hvor innholdet primært består av fakta og er ment for å opplyse leseren om emnet. Brukes med relevante XA*-koder for å angi type
1.4
XQBTeikneserieromanar og teikneseriar: litterære adapsjonar
Her: adapsjoner av eksisterende litterære verker til tegneseriemediet
XQCTeikneserieromanar og teikneseriar: film og TV-adapsjonar
Brukes for tegneserier som er utgitt som en spinoff eller som et ledsagende produkt til allerede eksisterende medieprodukter eller -varer som ikke er bøker. F.eks. bøker som er inspirert av populære filmer, spill eller TV-serier. Skal IKKE brukes for titler som i etterkant er blitt filmatisert etc.
1.3
XQDTeikneserieromanar og teikneseriar: krim, mysterium og thrillerar
XQGTeikneserieromanar og teikneseriar: action og spaning
XQGWTeikneserieromanar og teikneseriar: western
XQHTeikneserieromanar og teikneseriar: grøssarar
XQKTeikneserieromanar og teikneseriar: superheltar og superskurkar
XQLTeikneserieromanar og teikneseriar: science fiction
XQMTeikneserieromanar og teikneseriar: fantasy og esoterikk
Brukes for tegneserier som skildrer tradisjoner av mytisk, esoterisk eller hemmelig kunnskap
XQNTeikneserieromanar og teikneseriar: antropomorfe historier / dyrehistorier1.3
XQRTeikneserieromanar og teikneseriar: romantikk
XQSTeikneserieromanar og teikneseriar: forteljingar frå skole- og universitetsliv
Brukes med 5L* der det er hensiktsmessig
1.3
XQTTeikneserieromanar og teikneseriar: humor
XQVTeikneserieromanar og teikneseriar: historisk
XQXTeikneserieromanar og teikneseriar: vaksne
Brukes for tegneserier for voksne som kun passer for et modent publikum . Brukes med kvalifikator 5X eller andre X*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
XQXETeikneserieromanar og teikneseriar: vaksne - erotikk
Brukes for tegneserier for voksne med innhold av svært seksuell art, eller som har innhold som beskriver seksuelle temaer svært grafisk, og som er ment for et modent publikum. Brukes med kvalifikator 5X og andre X*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
XQXVTeikneserieromanar og teikneseriar: vaksne - ekstrem vald
Brukes for tegneserier for voksne med innhold av ekstremt voldelig art, eller som har innhold som beskriver voldelige temaer svært grafisk, og som er ment for et modent publikum. Brukes med kvalifikator 5X og andre X*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
XRTeikneserieromanar og teikneseriar: guidar og meldingar
Se også DSR Litterære oppslagsverk, FZ Skjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker
XRMMangaguidar og -meldingar
Se også DSR Litterære oppslagsverk, FZ Skjønnlitteratur: guidar, medfølgjande bøker
XYTeikneseriestriper
Her: samlinger av tegneseriestriper, gjerne humoristiske med 3–5 ruter, som vanligvis har vært publisert i aviser eller blader, samt enkeltstående tegnede ruter
YBarnebøker, ungdomsbøker og læremiddel
Bruk Y*-koder for bøker ment for eller skrevet for et ungt publikum (unntatt grafiske romaner, tegneserier, manga i X*). IKKE bruk koden ‘Y’ alene, men velg spesifikke kategorier fra Y*. Bruk Y*-koder med kun en kvalifikator for alder fra 5A*for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra (detaljert angivelse av aldersintervall bør sendes i andre metadata). For YP* brukes kvalifikatorer for pedagogisk formål. Alle andre kvalifikatorer kan brukes der det er hensiktsmessig. IKKE bruk Y*-koder for utgivelser som er ment for voksne, men som også kan leses av unge voksne, se 5LKE
1.4
YBBøker for barn (0 til 6 år)
Bruk YB*-koder både for fysiske og digitale utgivelser. Beskrivelsene forholder seg kun til innholdet, ikke formatet (format beskrives i andre metadata).Her: billedbøker, aktivitetsbøker, bøker for tidlig læring. Ved bruk av YB*-kode tildel også en passende kvalifikator fra 5A* for å gi en indikasjon på hvilken alder utgivelsen passer fra
1.4
YBCBildebøker
Bruk YBC*-koder for illustrerte bøker for barn, hvor innholdet formidles av en kombinasjon av tekst og bilder eller gjennom bilder alene. Ei ‘billedbok’ er ikke det samme ei ‘illustrert bok’, siden illustrasjonene er minst like viktige som teksten og utgjør en viktig del av boka. Bruk YBC*-koder med andre koder fra Y* der det er hensiktsmessig, f.eks. YNB for billedbøker som er biografier eller YPCA21 for billedbøker som er en del av et leseopplæringsprogram
1.4
YBCBSmåbarnsbøker og peikebøker
Her: bøker som vanligvis er i lite format; kartonerte bøker, badebøker, tøybøker med lite eller ingen tekst, og ikke noe læringsinnhold, og vanligvis lite fortellende innhold; 0 til 2 år. Brukes med YBG*-koder for interaktive småbarnsbøker
1.4
YBCHBildebøker med spesielle figurar
Brukes for alle billedbøker basert på figurer fra TV eller film, og bøker med kjente figurer som går igjen i flere bøker eller andre produkter
YBCSBildebøker med tekst
Her: billedbøker som forteller en historie, hvor teksten er avhengig av illustrasjonene. Brukes med YF*-koder for å angi sjanger der det er hensiktsmessig, eller med YN*- eller YX*-kategorier som sekundærkoder for fortellinger om et spesielt tema. YBCS bør vanligvis være hovedkoden når den brukes sammen med YF*, YN* eller YX*. Foretrekk X*-koder for fortellinger i tegneserie- eller mangaform
1.4
YBCS1Bildebøker med tekst: godnatthistorier og draumar1.1
YBCS2Bildebøker med tekst: fantasi og leik
Her: billedbøker som bruker fantasi og/eller lek, ofte for å skape en fantasiverden
1.1
YBDBarn og ungdom: kapittelbøker
Brukes for bøker for barn og ungdom som primært består av tekst, men som inneholder et betydelig antall illustrasjoner. Vanligvis er bøkene korte og forholdsvis enkle, delt i korte kapitler og ment for lesere som er i ferd med å utvikle leseferdighetene sine - de som er på vei fra billedbøker til bøker med mer tekst. Brukes med relevante YF*-koder for å angi sjanger der det er hensiktsmessig, eller med YN*- eller YX*-kategorier som sekundærkoder for fortellinger om et spesielt tema. Foretrekk X*-koder for fortellinger i tegneserie- eller mangaform
Se også YBCS Bildebøker med tekst
1.4
YBGAktivitetsbøker og aktivitetspakker for barn
Bruk YBG for barns aktivitetsprodukter og interaktive produkter, klistremerkebøker etc., for alle aldersgrupper. Brukes for utgivelser hvor hovedformålet og -innholdet er en aktivitet som krever deltagelse og interaksjon, dvs. noe man skal lage. Bruk YBG*-koder med andre Y*-koder der det er hensiktsmessig. Foretrekk andre Y*-koder som hovedkategori hvor hovedinnholdet er viktigere enn den interaktive delen av utgivelsen. (Detaljert informasjon om format beskrives i andre metadata)
1.4
YBGCFargeleggings-, teikne-, målebøker
Her: aktivitetsbøker hvor man skal fargelegge, pakker med bok og male- eller tegnesaker, prikk-til-prikk-bøker, bøker med stempler, å lære å tegne eller male etc.
Se også YNA Barn og ungdom: kunst og kunstnarar
1.21.4
YBGHSkjulte objekt / Leit og finn
Her: bøker hvor målet er å finne gjemte objekter eller figurer i bildene, myldrebøker, eller bøker som har svært detaljerte illustrasjoner, men som ikke nødvendigvis forteller ei historie
Se også YNVP Barn og ungdom: hjernetrim, aktivitetsbøker og spørjebøker
1.11.4
YBGSPapirforming
Her: origamibøker, bøker med papirdukker eller papirmodeller som man kan lage eller sette sammen, ting som kan klippes eller trykkes ut, papirbretting eller andre aktiviteter for barn hvor man bruker papir og kartong
1.4
YBLBarn under skolealder / Tidleg læring
Bruk YBL*-koder på produkter beregnet for barn som ikke har begynt på skolen (Ca. 0 til 6 år). Tidlig læring
1.1
YBLABarn under skolealder: bokstavar og ord
Her: ABC-bøker, alfabetbøker, barnets første ord etc.
1.4
YBLBBarn under skolealder: rim og regler
Her: barnerim, enkle vers etc.
Se også YDP Barn og ungdom: lyrikk
1.1
YBLCBarn under skolealder: tal og rekning1.1
YBLDBarn under skolealder: farger1.1
YBLFBarn under skolealder: motsetningar1.1
YBLHBarn under skolealder: storleik, former og mønster1.1
YBLJBarn under skolealder: tid og årstider
Her: bøker om klokka, dagene, årstider etc.
1.1
YBLLBarn under skolealder: natur og dyr
Her: dyreunger
1.11.4
YBLMBarn under skolealder: daglege rutinar
Her: hverdagsliv for små barn: bading, legging, pottetrening, tannpuss, måltider, soving, det å stå opp og kle på seg etc.
1.11.4
YBLNBarn under skolealder: opplevingar1.1
YBLN1Barn under skolealder: kroppen og sansane
Her: lyder, ta og føle på, smaker og lukter, fingre og tær, smil og latter, ansikt, borte-tittei, gjemsel etc.
1.4
YBLPBarn under skolealder: menneske som hjelper oss
Her: forskjellige yrker som leger, lærere, sykepleiere brannmenn, postmenn
1.1
YBLQBarn under skolealder: familie
Brukes med YXF*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
YBLTBarn under skolealder: køyretøy
Her: bøker om skip, fly, tog, lastebiler, biler, sykler, busser og andre kjøretøy
1.3
YDBarn og ungdom: poesi, antologiar, årbøker
Bruk YD*-koder med kvalifikator fra 5A* intellektuelt nivå, der det er hensiktsmessig
1.4
YDABarn og ungdom: årbøker
Her: alle årbøker som er ment for barn og ungdom og som blir publisert årlig. Brukes som første kode på alle årbøker, sammen med ytterligere en kode som angir type eller emne der det er mulig
1.4
YDCBarn og ungdom: antologiar
Brukes sammen med en annen kode som viser litterær form, der det er hensiktsmessig. For eksempel med en YF*-kode for skjønnlitterære antologier, med YDP for lyrikkantologier. Brukes alene for antologier i ulike litterære former
YDPBarn og ungdom: lyrikk
Se også YBLB Barn under skolealder: rim og regler, YFV Skjønnlitteratur for barn og ungdom: historier på vers
YFSkjønnlitteratur for barn og ungdom og sanne historier
Ved bruk av YF*-koder, tildel også ALLTID en kvalifikator for intellektuelt nivå fra 5A*. YF*-koder kan brukes med kvalifikatorer for geografi og tidsperiode, der dette er spesielt relevant. Brukes med og før relevante YN*- eller YX*-koder for skjønnlitteratur med spesifikke temaer. MERK at for ALLE skjønnlitterære utgivelser for barn og ungdom, må den første koden være fra YF*. Brukes med kvalifikatorer fra 5H*, 5J*, 5L* eller 5P* der disse uttrykker et viktig aspekt ved fortellinga, for å angi at innholdet kun passer for eldre ungdommer; med YB* for å angi sjangeren til ei billed- eller kapittelbok; med YDC for skjønnlitterære antologier; YFZ*-koder kan brukes for å angi spesifikke egenskaper ved ei skjønnlitterær bok. Foretrekk X*-koder for tegneserier eller manga
Se også XADC Europeiske teikneseriar: generelle, klassiske, alle aldersnivå, XAKC Amerikanske teikneseriar: klassiske, «Golden age», XAMC Manga: Komodo, XAMF Manga: Shôjo, XAMG Manga: Shonen
1.4
YFASkjønnlitteratur for barn og ungdom: klassisk litteratur
Brukes for skjønnlitteratur for barn og ungdom og som er ansett eller presentert som ‘klassisk’. Vanligvis, men ikke nødvendigvis utgitt for flere tiår siden
1.4
YFBSkjønnlitteratur for barn og ungdom: moderne skjønnlitteratur
Her: all moderne skjønnlitteratur, skjønnlitteratur som ikke er i en spesiell sjanger
YFCSkjønnlitteratur for barn og ungdom: spanande og eventyrlege forteljingar1.1
YFCASkjønnlitteratur for barn og ungdom: interaktive spanande og eventyrlege forteljingar
Her: bøker, fysiske eller digitale, hvor leseren kan velge mellom alternativer for å endre fortellingens utfall. Brukes sammen med andre YF*-koder som angir sjanger, hvis mulig
YFCBSkjønnlitteratur for barn og ungdom: thrillerar
YFCFSkjønnlitteratur for barn og ungdom: krim og mysterium
YFCWSkjønnlitteratur for barn og ungdom: militæret og krig1.1
YFDSkjønnlitteratur for barn og ungdom: grøssarar og spøkelseshistorier
Se også YNXW Barn og ungdom: hekser, trollmenn og magikarar
YFESkjønnlitteratur for barn og ungdom: dystopiar, utopiar og spekulative romanar
Her: skjønnlitteratur som foregår i et dystopisk eller utopisk samfunn. Brukes sammen med YFG eller andre YF* koder hvis mulig
1.1
YFGSkjønnlitteratur for barn og ungdom: science fiction
YFGSSkjønnlitteratur for barn og ungdom: Steampunk1.2
YFHSkjønnlitteratur for barn og ungdom: fantasy1.3
YFHDSkjønnlitteratur for barn og ungdom: magisk realisme1.3
YFHRSkjønnlitteratur for ungdom: romantisk fantasy
Her: vampyr-romantikk, overnaturlig romantikk etc. Brukes for fantasyfortellinger som har mange av sjangertrekkene fra romantikk, men som først og fremst er fantasy. Brukes med 5X dersom innholdet er av eksplisitt art og 5A* der dette er hensiktsmessig
1.4
YFJSkjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier
Her: eventyr, folkeeventyr, myter, fabler, sagn og legender fortalt som fiksjon. Bøker om troll, nisser etc.
1.3
YFKSkjønnlitteratur for barn og ungdom: religiøs litteratur
YFMSkjønnlitteratur for barn og ungdom: forelsking, kjærleik eller vennskap
Brukes for historier om alle typer forhold. Brukes med YX* for å angi hvilken type forhold der det er hensiktsmessig, f.eks. YXHB for fortellinger om vennskap, eller YXHL for fortellinger om kjærlighet, eller YXH for fortellinger om relasjoner i grupper av jevnaldrende
Se også YXHB Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: venner og vennskap
1.4
YFNSkjønnlitteratur for barn og ungdom: heim og familie
Brukes sammen med koder fra YXF*-delen for skjønnlitteratur som tar for seg familieproblemer
1.1
YFPSkjønnlitteratur for barn og ungdom: natur og dyr
Brukes med YNN*-koder for å angi hvilken type dyre- eller naturhistorie det er snakk om, f.eks. YNNJ24 for historier om eller med hester, eller YNN21 for historier om eller med hunder
1.4
YFQSkjønnlitteratur for barn og ungdom: humor
Brukes etter andre YF*-koder som angir sjanger, hvis mulig
YFRSkjønnlitteratur for barn og ungdom: idrettshistorier
YFSSkjønnlitteratur for barn og ungdom: skolehistorier
Her: skolestart, det å begynne på en ny skole, historier som i hovedsak foregår i et skolemiljø. Brukes med koder fra 5L* for å angi skoletrinn
1.4
YFTSkjønnlitteratur for barn og ungdom: historiske forteljingar
Brukes for fortellinger der handlingen er lagt til fortiden (vanligvis før forfatterens levetid). Tidsperioden er en viktig del av historien og den skildrer tidsånden når det gjelder skikker og sosiale forhold. Brukes med andre YF* koder og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3
YFUSkjønnlitteratur for barn og ungdom: noveller
Brukes etter andre YF*-koder som angir sjanger, hvis mulig
YFVSkjønnlitteratur for barn og ungdom: historier på vers
Use with: other YF* code indicating genre if possible
Se også YDP Barn og ungdom: lyrikk
1.1
YFXSkjønnlitteratur for barn og ungdom: biografiske forteljingar
Skrevet som skjønnlitteratur
1.1
YFYSkjønnlitteratur for barn og ungdom: sanne historier skrivne som skjønnlitteratur
Her: sanne historier, f. eks. om å overleve, oppdagelser, konflikter, krig etc. skrevet som skjønnlitteratur
YFZSkjønnlitteratur for barn og ungdom: spesielle utgivingar1.3
YFZRSkjønnlitteratur for barn og ungdom: serielitteratur
Brukes for romantikk, science fiction eller annen skjønnlitteratur tilhørende en sjanger og som vanligvis utgis med en fast utgivelsesfrekvens. Brukes med andre YF*-koder for å angi sjanger eller type. YFZR-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.31.4
YFZSSkjønnlitteratur for barn og ungdom: ranobe (lettroman i japansk stil)
Brukes for kortromaner for barn og ungdom, vanligvis dialog- og karakterdrevet, og vanligvis med manga/anime-illustrasjoner. Brukes med andre YF*-koder for å angi sjanger
1.4
YFZTSkjønnlitteratur for barn og ungdom: omsett skjønnlitteratur
Brukes for skjønnlitteratur som er oversatt fra et annet språk. Brukes ikke alene, og ikke som første kode, men med andre YF*-koder for å sikre at klassifikasjonen gir mening utover selve oversettelsen av verket. IKKE bruk kvalifikator for geografi eller språk for å beskrive originalspråket. Dette beskrives i andre metadata. Du kan likevel bruke kvalifikator for sted, hvis det er relevant for handlinga i boka
1.4
YFZVSkjønnlitteratur for barn og ungdom: inspirert av eller omarbeida frå
Brukes for skjønnlitteratur som er utgitt som en spinoff eller som et ledsagende produkt til allerede eksisterende medieprodukter eller -varer som ikke er bøker. F.eks. romaner som er inspirert av populære filmer, spill eller TV-serier. Skal IKKE brukes for romaner som i etterkant er blitt filmatisert etc. Brukes med andre YF*-koder for å angi sjanger eller type. YFZV-koder bør aldri være første eller eneste emnekode
1.3
YFZZSkjønnlitteratur for barn og ungdom: medfølgjande bøker
Brukes for bøker som er utgitt som ledsagende bøker til populære serier eller enkelttitler, f.eks. et atlas over en mytisk verden, en oversikt over karakterer, en guide til serien etc. Brukes med andre Y*-koder eller alene der det er hensiktsmessig
1.3
YNBarn og ungdom: emne
Bruk YN*-koder for faglitteratur av generell interesse som ikke dekkes andre steder og som ikke er laget spesielt for skolebruk. Bruk YN*-koder alene for faglitteratur, eller etter relevant YF*-kode for skjønnlitteratur som omhandler spesifikke emner der det er hensiktsmessig. Brukes med en kvalifikator for intellektuelt nivå 5A*
1.4
YNABarn og ungdom: kunst og kunstnarar
Tildel stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.1
YNBBarn og ungdom: biografiar og sjølvbiografiar
Brukes både for enkeltbiografier og for biografier som handler om flere personer, bøker om helter og heltinner, inspirerende personer
1.11.4
YNCBarn og ungdom: musikk
Tildel stilkvalifikator der det er hensiktsmessig
1.1
YNCSBarn og ungdom: songbøker1.2
YNDBarn og ungdom: drama og scenekunst1.1
YNDBBarn og ungdom: dans, ballett1.1
YNDSBarn og ungdom: manus1.1
YNFBarn og ungdom: tv og film
Her: titler om å lage film, TV-serier etc.
1.3
YNGBarn og ungdom: allmennkunnskap og interessante fakta1.3
YNGLBarn og ungdom: informasjonsvitskap
Her: titler om bibliotek, museum, skoler etc. Brukes for informative bøker om museum, gallerier, bibliotek og andre kulturinstitusjoner, og om deres innhold
1.3
YNHBarn og ungdom: historie
Brukes med kvalifikator(er) for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Bruk YNB for biografier om spesifikke, historiske personer
Se også YNB Barn og ungdom: biografiar og sjølvbiografiar
1.3
YNHABarn og ungdom: eventyrarar og røvarar
Her: skattejegere etc.
Se også YNB Barn og ungdom: biografiar og sjølvbiografiar
1.11.3
YNHA1Barn og ungdom: sjørøvarar1.3
YNHDBarn og ungdom: oppdagingar og oppdagingsreiser
Her: oppdagelsesreisende, ekspedisjoner, første kontakt med andre kontinenter og folk etc.
Se også YNB Barn og ungdom: biografiar og sjølvbiografiar
1.11.3
YNHPBarn og ungdom: barndom i «gamle dagar»
Brukes med kvalifikator(er) for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.11.3
YNJBarn og ungdom: krig, slag og væpna styrker
Brukes med kvalifikator(er) for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
Se også YXZW Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: krig og konfliktar
1.3
YNJCBarn og ungdom: borger og riddarar
Her: kriger i middelalderen
1.3
YNKBarn og ungdom: arbeid og samfunn
Her: arbeidsliv, næringsliv, industri, yrker, jobber, det å jobbe, samfunnsliv
1.4
YNKABarn og ungdom: politikk
Brukes for bøker om politikk og politisk aktivitet, politiske institusjoner, myndigheter, menneskerettigheter etc. med YNB og YNH der det er hensiktsmessig, for bøker om politiske skikkelser
1.11.4
YNKCBarn og ungdom: jus, politi og kriminalitet1.1
YNLBarn og ungdom: litteratur, bøker og forfattarar1.1
YNMBarn og ungdom: folk og stader
Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.3
YNMCBarn og ungdom: land, kulturar og nasjonal identitet
Her: de enkelte lands symboler, monumenter, klesdrakter, flagg, skikker etc. Brukes med kvalifikator(er) for geografi der det er hensiktsmessig
1.11.3
YNMDBarn og ungdom: feiringar, høgtider, festivalar og feriar
Brukes med kvalifikatorer fra 5H* der det er hensiktsmessig
Se også YNR* Barn og ungdom: filosofi, religion og tru og dens underkategorier, 5H* Høgtider, hendingar og årstider og dens underkategorier
1.3
YNMFBarn og ungdom: jenter og kvinner
Brukes for bøker hvor det å være jente eller kvinne er et sentralt tema
1.1
YNMHBarn og ungdom: gutar og menn
Brukes for bøker hvor det å være gutt eller mann er et sentralt tema
1.1
YNMKBarn og ungdom: byar og byliv
Her: forsteder, indre by, storbyer, småbyer etc. Brukes for bøker som foregår i urbane miljøer eller bøker om spesifikke byer. Brukes med kvalifikator(er) for sted der det er hensiktsmessig
1.11.4
YNMLBarn og ungdom: bygder og livet på garden1.1
YNMWBarn og ungdom: dronningar, kongar, prinsesser, prinsar etc.
Her: kongelige. Brukes for titler om kongelige eller titler som har en kongelig hovedperson
1.11.3
YNNBarn og ungdom: natur og dyr, naturens verd1.1
YNNABarn og ungdom: dinosaurar og urtida1.1
YNNBBarn og ungdom: ville dyr og naturområde
Se også YXZG Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: miljøspørsmål
1.1
YNNB1Barn og ungdom: ville dyr og naturområde: hav og sjøar
Her: strandlinje, kystlinje, strender etc.
1.11.4
YNNB2Barn og ungdom: ville dyr og naturområde: jungel og tropisk regnskog
Her: regnskoger
1.1
YNNB3Barn og ungdom: ville dyr og naturområde: ørken1.1
YNNB9Barn og ungdom: ville dyr og naturområde: is, snø og tundra
Her: polare regioner og høyfjellsområder
1.1
YNNCBarn og ungdom: økosystem
Her: bøker om hele økosystemer
Se også YXZG Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: miljøspørsmål
1.1
YNNFBarn og ungdom: husdyr
Brukes for bøker om dyra på gården eller for bøker om husdyr som ikke har sin egen kode
1.3
YNNHBarn og ungdom: kjæledyr1.1
YNNH1Barn og ungdom: kjæledyr: hundar
Se også YNNJ21 Barn og ungdom: hundedyr og ulvar
1.1
YNNH2Barn og ungdom: kjæledyr: kattar
Se også YNNJ22 Barn og ungdom: kattedyr
1.1
YNNH3Barn og ungdom: kjæledyr: kaninar og gnagarar
Her: mus, hamstere, marsvin, rotter etc. som kjæledyr
Se også YNNJ31 Barn og ungdom: gnagarar og kaninar
1.3
YNNH4Barn og ungdom: kjæledyr: hestar og ponniar1.1
YNNH5Barn og ungdom: kjæledyr: fuglar
Her: papegøyer, kanarifugler etc., som kjæledyr
1.3
YNNJBarn og ungdom: pattedyr1.1
YNNJ1Barn og ungdom: sjøpattedyr
Brukes for pattedyr som lever mesteparten av tida i ferskvann eller saltvann
Se også YNNS Barn og ungdom: Fisk og livet i havet
1.11.3
YNNJ14Barn og ungdom: kvalar, delfinar og niser
Brukes for pattedyr som lever i vann
1.3
YNNJ2Barn og ungdom: store landpattedyr
Her: kameler, elefanter, sjiraffer, neshorn, hjortedyr etc. Brukes for titler som handler om store pattedyr som ikke har sin egen kode
1.11.3
YNNJ21Barn og ungdom: hundedyr og ulvar
Her: hyener, rever etc. Brukes for titler som handler om alle typer hunder og hundedyr, og som ikke er spesifikt om hunder som kjæledyr
Se også YNNH1 Barn og ungdom: kjæledyr: hundar
1.11.3
YNNJ22Barn og ungdom: kattedyr
Her: store kattedyr, løver, tigre etc. Brukes for titler som handler om alle typer kattedyr, og som ikke er spesifikt om katter som kjæledyr
Se også YNNH2 Barn og ungdom: kjæledyr: kattar
1.11.3
YNNJ23Barn og ungdom: bjørnar
Her: pandaer
1.11.3
YNNJ24Barn og ungdom: ponniar og hestar
Her: esler, sebraer. Brukes med YF*-koder for skjønnlitterære fortellinger om hester
1.11.4
YNNJ25Barn og ungdom: kyr og storfe
Her: bøffel, bison, jak
1.11.3
YNNJ26Barn og ungdom: grisar og villsvin1.3
YNNJ27Barn og ungdom: sauar og geiter1.3
YNNJ29Barn og ungdom: aper og lemurar
Her: gorillaer, sjimpanser, orangutanger, gibboner
1.11.3
YNNJ3Barn og ungdom: små landpattedyr
Her: flaggermus, piggsvin, vaskebjørner etc. Brukes for titler som handler om små pattedyr som ikke har sin egen kode eller note
1.11.3
YNNJ31Barn og ungdom: gnagarar og kaninar
Her: mus, rotter, ekorn, harer etc., ikke som kjæledyr
Se også YNNH3 Barn og ungdom: kjæledyr: kaninar og gnagarar
1.11.3
YNNJ9Barn og ungdom: pungdyr, nebbdyr, maurpiggsvin
Her: vombater, kenguruer og koalaer
1.11.3
YNNKBarn og ungdom: fuglar1.1
YNNLBarn og ungdom: insekt, edderkoppar, småkryp1.1
YNNMBarn og ungdom: reptil og amfibium
Her: slanger, øgler, skilpadder, frosker, padder etc. Brukes med YNNH for titler om kjæledyr
1.11.3
YNNSBarn og ungdom: Fisk og livet i havet
Bruk YNNJ1 for sjøpattedyr
Se også YNNJ1 Barn og ungdom: sjøpattedyr
1.11.3
YNNTBarn og ungdom: planter og trær1.1
YNNVBarn og ungdom: fjell, vêr og den fysiske verda
Her: steiner, fossiler, mineraler, vulkaner, jordskjelv, geologi, atmosfæren, værsystemer, stormer, tornadoer, etc.
1.1
YNNZBarn og ungdom: romfart, stjerner og solsystemet
Her: romfart, planeter etc.
1.1
YNPBarn og ungdom: praktiske interesse
Her: hobbyer. Brukes for praktiske bøker som handler om å lage eller gjøre ting, praktiske ideer, skaperverksted, folkeverksted
Se også YNT Barn og ungdom: vitskap og teknologi, YPAK Læremiddel: handverk
1.4
YNPCBarn og ungdom: matlaging og mat
Her: kokebøker og oppskrifter, bøker om ernæring, frukt og grønnsaker
1.4
YNPGBarn og ungdom: hagearbeid
Her: plantedyrking, blomster, urter, grønnsaker
1.21.4
YNPHBarn og ungdom: handverk1.1
YNPH1Barn og ungdom: tresløyd og modellbygging1.1
YNPH2Barn og ungdom: handarbeid
Her: tekstilhåndverk, broderi
1.1
YNPJBarn og ungdom: klede og mote1.1
YNPKBarn og ungdom: pengar1.1
YNQBarn og ungdom: ungdomsklubbar og ungdomsorganisasjonar
Her: speidere og lignende ungdomsorganisasjoner
1.3
YNRBarn og ungdom: filosofi, religion og tru
Bruk YNR*-koder for filosofiske retninger, trossystemer, åndelige tradisjoner, religion eller fortellinger fra en religiøs tradisjon. Brukes med andre Y*-koder og kvalifikator(er) fra 5PG* der det er hensiktsmessig
Se også YPJN* Læremiddel: religion og dens underkategorier, YXZR Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: religion
1.4
YNRABarn og ungdom: filosofi
Her: filosofiske retninger og skoler
1.4
YNRDBarn og ungdom: hinduisme
Se også YPJN1 Læremiddel: religion: hinduisme
1.1
YNRFBarn og ungdom: buddhisme
Se også YPJN2 Læremiddel: religion: buddhisme
1.1
YNRJBarn og ungdom: jødedom
Se også YPJN3 Læremiddel: religion: jødedom
1.1
YNRMBarn og ungdom: kristendom
Her: barnebibler og bibelfortellinger
Se også YPJN4 Læremiddel: religion: kristendom
1.4
YNRPBarn og ungdom: islam
Se også YPJN5 Læremiddel: religion: islam
1.1
YNRRBarn og ungdom: andre religionar og åndelege samfunn
Brukes for bøker om religioner som praktiseres i samtida, men som ikke har egne kategorier; praksis, fortellinger, ritualer og trossystemer knyttet til disse. Brukes med QR*-koder og kvalifikator for sted der det er hensiktsmessig
Se også YPJN9 Læremiddel: religion: andre religionar
1.4
YNRUBarn og ungdom: oldtidas religionar, mytologiar og legender
Brukes for bøker om myter og legender fra bl.a. gresk, romersk, norrøn, egyptisk, keltisk, aztekisk, afrikansk, asiatisk, amerikansk religion og mytologi. Brukes med YFJ for skjønnlitteratur basert på myter eller gjenfortelling av de originale historiene, og med kvalifikatorer for sted, språk og interesse der det er hensiktsmessig
Se også YFJ Skjønnlitteratur for barn og ungdom: tradisjonelle historier, YNXB Barn og ungdom: overnaturlege og mytologiske vesen
1.21.4
YNRXBarn og ungdom: religiøse tekster, bønne- og andaktsbøker
Her: hellige tekster, blant annet forenklede versjoner, historier basert på hellige tekster, bønnebøker og materiale laget til andakt, for barn. Kan brukes med andre YNR*-koder som indikerer religion, og med 5PG*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
YNTBarn og ungdom: vitskap og teknologi
Brukes for generelle verk om vitenskap, inkludert prosjektideer, eksperimenter etc.
1.3
YNTABarn og ungdom: vitskap: menneskekroppen
Her: generelle beskrivende, vitenskapelige tilnærminger
Se også YXA* Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kropp og helse og dens underkategorier
1.1
YNTCBarn og ungdom: databehandling og informasjonsteknologi
Her: kunstig intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, robotikk
Se også YNVU Barn og ungdom: data- og videospel
1.21.4
YNTC1Barn og ungdom: programmering og programmeringsspråk
Her: koding for barn
1.3
YNTC2Barn og ungdom: sosiale medium
Her: påvirkere, vlogging, blogging
1.31.4
YNTDBarn og ungdom: oppfinnarar, oppfinningar og eksperiment1.1
YNTGBarn og ungdom: maskiner og korleis ting fungerer1.1
YNTMBarn og ungdom: matematikk og tal
Brukes for bøker om matematikk og tall som ikke primært er ment for bruk i skolen
1.3
YNTPBarn og ungdom: bygningar og konstruksjonar1.1
YNTRBarn og ungdom: transport og køyretøy1.1
YNTTBarn og ungdom: tidsreiser
Brukes med YF*-koder der det er hensiktsmessig
1.3
YNUBarn og ungdom: humor og vitsar1.1
YNUCBarn og ungdom: teikneseriar
Brukes for humoristiske tegneserier eller tegneseriestriper ment for barn og ungdom. Foretrekk X*-koder med kvalifikator fra 5A* for alle grafiske romaner, manga, tegneseriebøker i europeisk eller amerikansk stil etc.
Se også X* teikneseriaromanar, teikneseriar, og teikneseriestriper og dens underkategorier
1.4
YNVBarn og ungdom: hobbyar, spørjebøker og spel1.1
YNVDBarn og ungdom: leiker
Bruk YNVD*-koder for bøker som handler om leker. Brukes med YB*, YF*, YNP* der det er hensiktsmessig
1.11.4
YNVD1Barn og ungdom: dokker og figurar
Her: hånddukker, action-figurer, lekesoldater, etc. Brukes med YB*, YF*, YNP* der det er hensiktsmessig
1.3
YNVD2Barn og ungdom: kosedyr og mjuke leiker
Her: teddybjørner. Brukes med YB*, YF*, YNP* der det er hensiktsmessig
1.3
YNVD3Barn og ungdom: byggeklossar og byggesett
Brukes med YB*, YF*, YNP* der det er hensiktsmessig
1.3
YNVMBarn og ungdom: spel
Her: innendørsspill, selskapsspill, brettspill, kortspill, pedagogiske spill, vitenskapsspill, strategispill, rollespill, terningspill, sjakk etc.
1.4
YNVPBarn og ungdom: hjernetrim, aktivitetsbøker og spørjebøker
Her: kryssord, sudoku, tallgåter og andre gåter, tall- og ordspill, labyrinter, minnespill, puslespill. Brukes for utgivelser hvor man skal løse noe, finne et svar etc.
Se også YBGH Skjulte objekt / Leit og finn
1.4
YNVUBarn og ungdom: data- og videospel
Her: brukerguider for dataspill
1.3
YNWBarn og ungdom: sport og friluftsliv
Her: sportsarrangementer, utendørs spill og aktiviteter. Brukes med andre YNW*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
YNWDBarn og ungdom: ballsport og ballspel
Her: alle ballspill som ikke er listet opp nedenfor. Brukes med SF*-koder for ballspill som ikke har en YNWD*-kode
1.4
YNWD1Barn og ungdom: ballsport og ballspel: fotball1.11.2
YNWD2Barn og ungdom: ballsport og ballspel: amerikansk fotball1.11.2
YNWD3Barn og ungdom: ballsport og ballspel: baseball og softball1.1
YNWD4Barn og ungdom: ballsport og ballspel: basketball1.1
YNWD5Barn og ungdom: ballsport og ballspel: cricket1.4
YNWD6Barn og ungdom: ballsport og ballspel: volleyball1.2
YNWD7Barn og ungdom: ballsport og ballspel: rugby1.4
YNWD8Barn og ungdom: ballsport og ballspel: handball1.1
YNWGBarn og ungdom: friidrett og turn1.1
YNWMBarn og ungdom: vintersport1.3
YNWM1Barn og ungdom: vintersport: skisport
Her: langrenn, hopp, kombinert, alpint, telemark, snowboard
1.21.4
YNWM2Barn og ungdom: vintersport: ishockey1.2
YNWWBarn og ungdom: symjing og vassport1.1
YNWYBarn og ungdom: sykling, rullebrett og rulleskøyter1.3
YNWZBarn og ungdom: idrettslag og -klubbar
Bruk YNWZ med andre YNW*-koder som angir sport
1.1
YNXBarn og ungdom: mysterium og det overnaturlege1.1
YNXBBarn og ungdom: overnaturlege og mytologiske vesen
Her: monstre og vesener fra myter og legender. Bruk YNXB*-koder med YF*-koder for fortellinger om disse skapningene
1.4
YNXB1Barn og ungdom: drakar1.3
YNXB2Barn og ungdom: vampyrar, varulvar og andre formskiftarar1.3
YNXB3Barn og ungdom: zombiar, spøkelse og udøde
Her: mumier, skjeletter, poltergeist, demoner etc.
1.3
YNXB4Barn og ungdom: feer og alvar1.3
YNXB5Barn og ungdom: einhyrningar1.4
YNXB6Barn og ungdom: havfruer / havfolk1.4
YNXFBarn og ungdom: UFO-ar og utanomjordiske vesen
Her: aliens
1.3
YNXWBarn og ungdom: hekser, trollmenn og magikarar
Se også YFD Skjønnlitteratur for barn og ungdom: grøssarar og spøkelseshistorier
1.3
YPLæremiddel
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. For videreutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring foretrekkes koder for dette. Brukes med minst en kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
Se også JNU Undervisning i eit spesifikt fag, JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
1.4
YPALæremiddel: kunst
Bruk stilkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
YPABLæremiddel: kunst og design
Bruk stilkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
YPADLæremiddel: musikk
Bruk stilkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
YPAFLæremiddel: drama og scenekunst
Her: skuespill for skoler, dans
YPAGLæremiddel: moter og tekstil1.3
YPAKLæremiddel: handverk
Her: skaperverksted, sløyd, tradisjonelt kunsthåndverk. Brukes for tverrfaglige, praktiske bøker
1.31.4
YPCLæremiddel: språk, litteratur, lese- og skriveopplæring
Bruk språkkvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.2
YPCALæremiddel: førstespråk/morsmål
Her: norsk i den norske skolen (obs! Ikke morsmålsundervisning for fremmedspråklige elever)
YPCA1Læremiddel: førstespråk/morsmål: grunnleggande lese- og skriveopplæring
Brukes for bøker ment for grunnleggende leseopplæring, gjenkjenning av bokstaver og ord
1.3
YPCA2Læremiddel: førstespråk/morsmål: lese- og skriveferdigheiter
Brukes for bøker som gir opplæring i det og lese og skrive selvstendig
1.3
YPCA21Læremiddel: førstespråk/morsmål: lesehefte, lesing og leseplanar
Brukes for bøker som er en del av et strukturert opplæringsopplegg, vanligvis inndelt i ulike språknivåer og ordforråd. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål og andre emnekoder fra YF* for å angi om det er snakk om fortellinger, eller YN* for emne
1.3
YPCA22Læremiddel: førstespråk/morsmål: handskrift
YPCA23Læremiddel: førstespråk/morsmål: staving og vokabular1.3
YPCA4Læremiddel: førstespråk/morsmål: grammatikk og teiknsetting
YPCA5Læremiddel: førstespråk/morsmål: munnlege ferdigheiter
YPCA9Læremiddel: førstespråk/morsmål: litteratur
YPCA91Læremiddel: førstespråk/morsmål: skoleutgåver av litterære tekster
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål og emnekoder fra YF* for å angi sjanger for den litterære teksten
1.4
YPCKLæremiddel: framand- eller andrespråk
Bruk YPCK*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.4
YPCK2Læremiddel: framand- eller andrespråk: språkopplæring
Brukes for språkopplæring og kursmateriell
1.4
YPCK21Læremiddel: framand- eller andrespråk: språkopplæring: grammatikk, vokabular og uttale1.31.4
YPCK22Læremiddel: framand- eller andrespråk: språkopplæring: lettlesbøker
Brukes for bøker som er ment for de som lærer et språk, vanligvis er nivå og størrelse på vokabular angitt. Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål og andre koder for barne- og ungdomsbøker dersom det er skjønnlitterære utgivelser som kan være av allmenn interesse (YF*)
1.31.4
YPCK9Læremiddel: framand- eller andrespråk: litteratur1.4
YPCK91Læremiddel: framand- eller andrespråk: skoleutgåver av litterære tekster
Brukes med kvalifikator(er) for språk og pedagogisk formål, og emnekoder fra YF* for å angi sjanger for den litterære teksten
1.4
YPCSLæremiddel: klassiske språk
Bruk YPCS*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig
1.3
YPCS4Læremiddel: klassiske språk: språkopplæring
YPCS9Læremiddel: klassiske språk: litteratur
YPCS91Læremiddel: klassiske språk: skoleutgåver av litterære tekster
Brukes med kvalifikator(er) for sted, språk og pedagogisk formål, og emnekoder fra YF* for å angi sjanger for den litterære teksten
1.4
YPJLæremiddel: humaniora og samfunnsfag
YPJHLæremiddel: historie
Brukes med kvalifikator(er) for tidsperiode og pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.3
YPJJLæremiddel: samfunnskunnskap
YPJJ1Læremiddel: politikk og statskunnskap
YPJJ3Læremiddel: statsborgarskap og sosialt arbeid
Her: samfunnskunnskap
1.3
YPJJ4Læremiddel: tverrfagleg undervisning
Brukes for tverrfaglige læremidler som ofte er knyttet til elevens bosted, og som tar for seg skikker, historie, geografi, natur etc.
1.3
YPJJ5Læremiddel: psykologi
YPJJ6Læremiddel: helse
Her: personlig helse, velvære, forhold, personlig pleie og sikkerhet. Brukes med YX*-koder der det er hensiktsmessig. Bruk YXR for sikkerhet, YXAX for seksualundervisning
1.3
YPJKLæremiddel: medievitskap
Her: læremidler om film, nye medier, tv, digital kommunikasjon
1.3
YPJLLæremiddel: filosofi og etikk1.3
YPJMLæremiddel: jus og rettsvitskap
Brukes for alle typer undervisningsmateriale som tar for seg rettsvitenskap, jus og lover, ment for videregående skole
1.3
YPJNLæremiddel: religion
Se også YNR Barn og ungdom: filosofi, religion og tru
YPJN1Læremiddel: religion: hinduisme
Se også YNRD Barn og ungdom: hinduisme
YPJN2Læremiddel: religion: buddhisme
Se også YNRF Barn og ungdom: buddhisme
YPJN3Læremiddel: religion: jødedom
Se også YNRJ Barn og ungdom: jødedom
YPJN4Læremiddel: religion: kristendom
Se også YNRM Barn og ungdom: kristendom
YPJN5Læremiddel: religion: islam
Se også YNRP Barn og ungdom: islam
YPJN9Læremiddel: religion: andre religionar
Se også YNRR Barn og ungdom: andre religionar og åndelege samfunn
YPJTLæremiddel: geografi
YPJVLæremiddel: handel og økonomi
YPJV1Læremiddel: økonomi1.3
YPJV2Læremiddel: bedriftsøkonomi
Her: arbeidsliv. Brukes for undervisningsmateriale som dekker aspekter av bedriftsøkonomi og -ledelse
1.3
YPJV3Læremiddel: rekneskap1.3
YPMLæremiddel: matematikk, naturfag og teknologi
Her: STEM
1.4
YPMFLæremiddel: matematikk og talforståing
YPMF1Læremiddel: matematikk, aritmetikk og talforståing: gongetabellen1.3
YPMPLæremiddel: naturvitskap
YPMP1Læremiddel: biologi
YPMP3Læremiddel: kjemi
YPMP5Læremiddel: fysikk
YPMP51Læremiddel: astronomi1.3
YPMP6Læremiddel: miljøvitskap1.3
YPMTLæremiddel: teknologi
YPMT2Læremiddel: design og teknologi
Her: læremidler om produktdesign
1.3
YPMT3Læremiddel: ingeniørvitskap
Her: læremidler om kjøretøyteknikk og -teknologi. Brukes med T*-koder for spesialiserte bøker innen ingeniørutdanning
1.31.4
YPMT4Læremiddel: næringsmiddelteknologi, matlaging
Her: læremidler om ernæring, tilberedning av mat, matsikkerhet
Se også YPWC4 Læremiddel: servicefag
1.4
YPMT5Læremiddel: elektronikk
Her: læremidler om elektroniske produkter, systemer og teknologi, elektrisitet
1.3
YPMT6Læremiddel: informasjonsteknologi
Her: undervisning i digital kompetanse, koding eller programmering
1.4
YPMT7Læremiddel: teknisk teikning1.3
YPMT8Læremiddel: trearbeid, metallarbeid etc.1.3
YPWLæremiddel: yrkesfag og andre fag
Bruk YP*-koder for alle skolebøker og undervisningsmateriell for grunnskolen og videregående skole. Brukes med andre emnekategorier, spesielt fra T*. Brukes med kvalifikator(er) for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWBLæremiddel: heim og familie
Brukes for læremidler som tar for seg hvordan man styrer og organiserer en familie og et hjem, og familien i samfunnet
1.3
YPWCLæremiddel: yrkesfag
Her: yrkesfag som ikke er oppført andre steder. Brukes med andre emnekoder, f.eks. fra T*, og med kvalifikator for pedagogisk formål der det er hensiktsmessig
1.4
YPWC1Læremiddel: helse- og oppvekstfag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker innen helse- og oppvekstfag
1.3
YPWC2Læremiddel: barne- og ungdomsarbeidar
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker knyttet til arbeid med barn
1.3
YPWC3Læremiddel: sal og detaljhandel
Brukes for læremidler ment for de som utdanner seg til yrker innen salg og detaljhandel
1.3
YPWC4Læremiddel: servicefag
Brukes for læremidler for de som utdanner seg til yrker i serviceindustrien, reiselivsfag, turisme, hoteller, catering, serveringsindustri
Se også YPMT4 Læremiddel: næringsmiddelteknologi, matlaging
1.31.4
YPWC5Læremiddel: frisørfag og skjønnheitsbehandling1.3
YPWC9Læremiddel: utdanningsval
Brukes for læremidler som tar for seg arbeidslivet, hvilke kvalifikasjoner man trenger
1.3
YPWDLæremiddel: bygg- og anleggsteknikk
Brukes for læremidler som tar for seg temaer nyttet til bygg- og anleggssektoren. Brukes med TN*-koder der det er hensiktsmessig
Se også TNT Byggkompetanse og bransjar
1.4
YPWELæremiddel: landbruk, hagebruk og relaterte utdanningsløp
Her: fiskeri, skogbruk, dyrehold, landskapsforvaltning, smedarbeid etc. Brukes for elever som tar utdanning innen primærnæringene eller tilknyttede sektorer. Brukes med TV*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
YPWFLæremiddel: kroppsøving
Her: gymtimer, trening. Brukes for læremidler for elever som tar for seg det å ta vare på kroppen gjennom fysisk trening og sport
1.3
YPWGLæremiddel: samferdsel, transport, logistikk
Her: distribusjon, yrkessjåfør. Brukes for læremidler for som tar utdanning inne disse sektorene. Brukes med T* eller K* der det er hensiktsmessig
Se også TR* Transportteknologi og -næringar og dens underkategorier
1.4
YPWLLæremiddel: studium / studieteknikk
Brukes for tverrfaglige læremidler som handler om det å studere, studieteknikk og studiekompetanse
1.4
YPWL1Læremiddel: allmennkunnskap
Brukes for læremidler som brukes til undervisning i allmennkunnskap, kultur, kulturell bevissthet
1.4
YPWL2Læremiddel: studieteknikk
Brukes for læremidler tar for seg studieteknikk, hvordan man kan tilegne seg kunnskap på en effektiv måte bl.a. gjennom skriveteknikker, hvordan ta notater, organisatoriske ferdigheter etc.
1.4
YPWL3Læremiddel: hugs og kreativ tenking
Brukes for læremidler som lærer elever minneteknikker og hvordan man kan ta initiativ
1.4
YPWL4Læremiddel: sosiale ferdigheiter og livsmestring
Brukes for læremidler som lærer elever om interaksjon og samhandling med andre, og hvordan man kan takle hverdagslivet
1.4
YPWNLæremiddel: offentlege tenester, nødetatar og redningstenester
Brukes for læremidler som brukes av elever som tar utdanning innen brannvesen, ambulansetjeneste, eller militæret. Brukes med JKSW* eller JWC* der det er hensiktsmessig
1.4
YPZLæremiddel: studiehandbøker og repetisjonsguidar
Brukes for ALLE studiehåndbøker og repetisjonsbøker for grunnskolen og videregående skole, sammendrag av tekster eller temaer. Brukes med YP*-kodene ovenfor for å indikere emne der det er mulig
1.4
YPZNLæremiddel: kognitiv forståing
Brukes for læremidler om problemløsning ved å bruke bilder og diagrammer, visuelle resonnementer
1.31.4
YPZPLæremiddel: logisk språkforståing
Brukes for læremidler om problemløsning ved hjelp av ord og bokstaver
1.31.4
YRBarn og ungdom: oppslagsverk
YRDBarn og ungdom: oppslagsverk: ordbøker, ordlister, språk
Her: enspråklige ordbøker / ordlister for bruk i skolen eller hjemme, andre bøker om språk. Bruk YRD*-koder med kvalifikator(er) for språk der det er hensiktsmessig. Foretrekk YPC*-koder for læremidler
1.4
YRDCBarn og ungdom: oppslagsverk: bildeordbøker1.3
YRDLBarn og ungdom: oppslagsverk: tospråklege / fleirspråklege ordbøker1.3
YRDMBarn og ungdom: oppslagsverk: framandspråk eller andrespråk
Her: bøker ment for å lære et fremmedspråk selv, ordlister
1.31.4
YREBarn og ungdom: leksikon, oppslagsverk
Brukes bare for ikke-faglige oppslagsverk, for fagleksika brukes YRG
YRGBarn og ungdom: emnespesifikke oppslagsverk
Her: emnespesifikke fagordbøker eller -ordlister. Brukes med andre Y*-koder som viser emnet, YP*-koder for læremidler
1.4
YRWBarn og ungdom: oppslagsverk: atlas og kart
Brukes for kartbøker og atlas som tar for seg ulike temaer for barn. Bruk med andre Y*-koder og kvalifikatorer for geografi der det er hensiktsmessig
1.4
YXBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål
Bruk YX*-koder alene eller sammen med andre Y*-koder for å indikere boktype. Brukes sammen med passende YF*-kode for skjønnlitteratur som tar for seg disse emnene eller spørsmålene
1.3
YXABarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kropp og helse
Brukes for bøker om menneskekroppen og kroppsdeler. Brukes med YXL*-koder for mental helse i tilknytning til kroppen, f.eks. kroppsbilde
1.4
YXABBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: trening og ernæring
Her: personlig helse, tannpleie, ta vare på kroppen, være aktiv, mat og helse, ernæring, veganisme, vegetarianisme
1.31.4
YXAXBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: seksualitet
Brukes for bøker som tar for seg ulike aspekter ved sex, seksualitet og forplantning i tilknytning til pubertet og forandringer av kroppen, men også i tilknytning til andre aldre hos barn og ungdom; samtykke, seksuelle forhold, fysisk intimitet, seksuell helse
1.4
YXBBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: LHBT
Brukes med kvalifikator(er) 5PSG, 5PSL, 5PT der det er hensiktsmessig eller YF*-koder for fortellinger om disse emnene
1.31.4
YXCBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kjønnsidentitet
Brukes for titler som tar for seg kjønn og spørsmål rundt dette for ungdom, f.eks. hva det betyr å være ei jente eller en gutt, eller spørsmål om identitet. Brukes med andre koder for å gi mer hensiktsmessig der det er hensiktsmessig
Se også YNMF Barn og ungdom: jenter og kvinner, YNMH Barn og ungdom: gutar og menn
1.3
YXDBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sjølvmedvit og sjølvkjensle
Her: det å finne seg selv, selvinnsikt, selvbilde, egenverdi
1.4
YXEBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kjensler
Her: frykt, glede, samhold, sorg, empati, fremmedgjøring, frustrasjon, sinne, usikkerhet, kjærlighet, vennlighet, angst etc.
1.4
YXFBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: familiar
Her: familiemedlemmer, mødre, fedre, foreldre og bonusforeldre, besteforeldre, slektninger. Brukes for bøker om familier, spesifikke familiemedlemmer etc.
1.4
YXFDBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: skilsmisse, separasjon, familiar i oppbrudd1.3
YXFFBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: adopsjon, fosterheim
Her: foreldreløse
1.3
YXFRBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: søsken
Her: brødre, søstre
1.4
YXFSBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: ny baby
Her: det å få søsken
1.31.4
YXGBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: død og sorg
Her: tap
1.4
YXGSBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sjølvmord1.21.3
YXHBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: relasjonar (ikkje familie)
Brukes for relasjoner mellom sosiale grupperinger blant jevnaldrende
1.3
YXHBBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: venner og vennskap
Her: å få nye venner, vennegrupper, temaer rundt vennskap
Se også YFM Skjønnlitteratur for barn og ungdom: forelsking, kjærleik eller vennskap
1.4
YXHLBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: stemnemøte, forhold, forelsking og kjærleik1.4
YXHPBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: livsmestring og livsval
Her: manerer, oppførsel, dilemmaer, konsekvenser, ansvar, ferdigheter når det gjelder moderne livsførsel, interaksjon med andre personer, det å følge eller ikke følge regler etc.
1.4
YXHYBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: tenåringsgraviditet1.3
YXJBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: narkotika og avhengigheit1.3
YXKBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: funksjonshemming, funksjonsnedsetting og spesielle behov
Her: fysisk funksjonshemming og funksjonsnedsettelser eller usynlige funksjonshemminger eller tilstander, rullestolbrukere etc. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
YXLBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: å leve med fysiske og psykiske sjukdommar og diagnosar
Bruk YXL*-koder for bøker som er ment for ungdom som selv lever med sykdom eller ungdom som må takle at noen de kjenner lever med sykdom. Bruk alle YXL*-koder med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.21.4
YXLBBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sjukdommar og diagnosar
Her: det å leve med fysisk sykdom eller tilstander, også det å være langtidssyk, skader, kronisk sykdom
1.3
YXLB1Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: kreft1.3
YXLDBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mental helse
Her: psykiske lidelser
1.3
YXLD1Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: eteforstyrringar1.3
YXLD2Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: angst, depresjonar, sjølvskading
Her: panikkanfall
1.3
YXLD6Barn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: god mental helse
Her: mindfullness
1.3
YXMBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: multikulturalisme
Brukes for bøker som tar for seg emner i tilknytning til det flerkulturelle og flerkulturelle samfunn
1.4
YXNBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: rasisme
Her: xenofobi
Se også JBFA1 Rasisme og rasediskriminering
1.4
YXPBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mangfald / inkludering
Brukes for bøker som tar for seg disse emnene og som har et sett med ulike hovedpersoner eller som illustrerer inkludering uten at dette nødvendigvis er fortellingens hovedtema. Brukes med YF*-koder og kvalifikatorer fra 5P* der det er hensiktsmessig
1.31.4
YXPBBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: fordommar og intoleranse
Her: diskriminering
1.3
YXQBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mobbing, vald, overgrep og gruppepress1.3
YXQDBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: misbruk / mishandling
Her: fysisk, mental, følelsesmessig eller seksuell mishandling, tvang, mishandling i hjemmet
1.31.4
YXQFBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: mobbing og trakassering
Her: nettmobbing, trolling
1.31.4
YXRBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: personleg tryggleik
Her: forholde seg til fremmede, trafikksikkerhet, sikkerhet i hjemmet etc.
1.11.3
YXSBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: rømlingar
Her: hjemløse
1.11.3
YXTBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: skulking og skoleproblem1.3
YXVUngdom: personlege og sosiale spørsmål: studierettleiing, yrkesråd
Brukes for titler om arbeid, jobber, karriere, yrker ment for ungdom, men ikke pedagogiske titler
Se også YPJV2 Læremiddel: bedriftsøkonomi, YPWC9 Læremiddel: utdanningsval
1.3
YXWBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: oppvekst
Her: det å bli voksen, dannelse
1.31.4
YXZBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: sosiale forhold
Her: aktivisme. Brukes med YF*-koder for skjønnlitterære fortellinger om disse emnene
1.4
YXZGBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: miljøspørsmål
Her: klimaendringer, klimakrise, klimastreiker, forurensning, resirkulering, bærekraft, miljøvern, naturvern
1.4
YXZMBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: migrasjon og flyktningar
Her: innvandring og innvandrere, utvandring og emigranter, asylsøkere
1.21.4
YXZRBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: religion
YXZWBarn og ungdom: personlege og sosiale spørsmål: krig og konfliktar
YZBarn og ungdom: papirvarer og anna materiell
Bruk YZ*-koder for varer, produkter og materiell som ikke er bøker og som ikke kan klassifiseres under andre Y*-koder. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig, men YZ* bør angis som den første koden. Detaljer om format angis i andre metadatafelt
1.4
YZGBarn: gåvebøker
Her: små bøker, vanligvis humoristiske, inspirerende og dekorative bøker laget for å bli gitt bort som gaver til barn
1.4
YZSBarn: papirvarer
Her: alle trykte papirvarer, dagbøker, kalendere, plakater, «kits», postkortpakker , bokmerker, etc. ment for barn. Tildel også en annen kode som indikerer emne der det er mulig
Se også WZS Kontormateriell, papirvarer
1.1
YZSGBarn og ungdom: dagbøker og notatbøker
Brukes for dagbøker og notatbøker som har noe tekstlig innhold eller illustrasjoner ment som inspirasjon. Brukes med andre koder for å angi et emne og med kvalifikatorer fra 5A* der det er hensiktsmessig
1.4
YZSNBarn: blanke papirvarer
Her: tomme treningsbøker, autografbøker og andre innholdsfrie produkter for barn
Se også WZSN Blanke papirvarer
1.1
1Kvalifikatorar: geografi
Bruk kvalifikatorer for geografi MED passende emnekoder f.eks. for å angi sted for ei reisehåndbok, handlingssted for en roman, hvilken jurisdiksjon en lov gjelder for, lokalhistorie etc. Der det ikke fins en kode for et spesifikt sted, bruk den nærmeste bredere koden som passer. IKKE bruk kvalifikatorer fra 1* for å angi aspekter ved utgivelsen som ikke har med innholdet å gjøre (f.eks. utgivelsessted, forfatters nasjonalitet, tilgjengelighet i ulike markeder etc. - dette beskrives i andre metadata). Nasjonale utvidelser (dvs. på formatet 1*-xx-, hvor ‘xx’ angir en landkode) kan brukes av alle, og er ikke eksklusive for brukere i det angitte landet. IKKE bruk koden ‘1’ alene, men velg en spesifikk kvalifikator fra 1*
1.4
1AVerda
Use for: indicating a specifically global context
1.2
1DEuropa
1DDVest-Europa
1DDBBelgia
1DDB‑BE‑BBrussel1.2.2
1DDB‑BE‑FFlandern1.2.6
1DDB‑BE‑FAAntwerpen (provins)1.2.6
1DDB‑BE‑FAAAntwerpen1.2.6
1DDB‑BE‑FBFlamsk Brabant1.2.6
1DDB‑BE‑FBALeuven
1DDB‑BE‑FCLimburg (BE)1.2.8
1DDB‑BE‑FCAHasselt
1DDB‑BE‑FDaust-Flandern1.2.6
1DDB‑BE‑FDAGent1.2.6
1DDB‑BE‑FEVest-Flandern1.2.6
1DDB‑BE‑FEABrugge1.2.6
1DDB‑BE‑WVallonia1.2.6
1DDB‑BE‑WAVallonsk Brabant1.2.6
1DDB‑BE‑WAAWavre
1DDB‑BE‑WBHainaut1.2.6
1DDB‑BE‑WBAMons1.2.6
1DDB‑BE‑WBBCharleroi
1DDB‑BE‑WCLiège (provins)1.2.6
1DDB‑BE‑WCALiège1.2.6
1DDB‑BE‑WDLuxembourg (belgisk provins)1.2.6
1DDB‑BE‑WDAArlon1.2.6
1DDB‑BE‑WENamur (provins)1.2.6
1DDB‑BE‑WEANamur1.2.6
1DDFFrankrike
1DDF‑FR‑XFranske regionar1.2.6
1DDF‑FR‑XAAuvergne-Rhône-Alpes1.2.6
1DDF‑FR‑CAuvergne
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
1.2.6
1DDF‑FR‑CAAllier
1DDF‑FR‑CAAMoulins
1DDF‑FR‑CABMontluçon1.2.6
1DDF‑FR‑CACVichy1.2.6
1DDF‑FR‑CBCantal
1DDF‑FR‑CBAAurillac
1DDF‑FR‑CBBMauriac1.2.6
1DDF‑FR‑CBCSaint-Flour1.2.6
1DDF‑FR‑CCHaute-Loire
1DDF‑FR‑CCALe Puy-en-Velay
Her: Velay
1.2.6
1DDF‑FR‑CCBBrioude1.2.6
1DDF‑FR‑CCCYssingeaux1.2.6
1DDF‑FR‑CDPuy-de-Dôme
Her: Chaîne des Puys
1.2.6
1DDF‑FR‑CDAClermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDBAmbert1.2.6
1DDF‑FR‑CDCIssoire1.2.6
1DDF‑FR‑CDDRiom1.2.6
1DDF‑FR‑CDEThiers1.2.6
1DDF‑FR‑VRhône-Alpes1.2.6
1DDF‑FR‑VAAin
1DDF‑FR‑VAABourg-en-Bresse
Her: Bresse
1.2.6
1DDF‑FR‑VABBelley1.2.6
1DDF‑FR‑VACGex1.2.6
1DDF‑FR‑VADNantua1.2.6
1DDF‑FR‑VBArdèche
Her: Vivarais
1.2.6
1DDF‑FR‑VBAPrivas
1DDF‑FR‑VBBLargentière1.2.6
1DDF‑FR‑VBCTournon-sur-Rhône1.2.6
1DDF‑FR‑VCDrôme
1DDF‑FR‑VCAValence
1DDF‑FR‑VCBDie1.2.6
1DDF‑FR‑VCCNyons1.2.6
1DDF‑FR‑VDIsère
1DDF‑FR‑VDAGrenoble
1DDF‑FR‑VDBLa Tour-du-Pin1.2.6
1DDF‑FR‑VDCVienne (Isère)1.2.6
1DDF‑FR‑VELoire
Se også 1DDF-FR-ZL Loire og Loiredalen
1DDF‑FR‑VEASaint-Étienne
1DDF‑FR‑VEBMontbrison1.2.6
1DDF‑FR‑VECRoanne1.2.6
1DDF‑FR‑VFRhône
1DDF‑FR‑VFALyon
Her: Lyonnais
1.2.6
1DDF‑FR‑VFBVillefranche-sur-Saône1.2.6
1DDF‑FR‑VGSavoy
Brukes i historisk og kulturell sammenheng, samt administrativ
1.2.6
1DDF‑FR‑VGAChambéry
1DDF‑FR‑VGBAlbertville1.2.6
1DDF‑FR‑VGCSaint-Jean-de-Maurienne1.2.6
1DDF‑FR‑VHHaute-Savoie
1DDF‑FR‑VHAAnnecy
Her: Annecysjøen
1.2.6
1DDF‑FR‑VHBBonneville1.2.6
1DDF‑FR‑VHCChamonix
Se også 1DZTA-FR-B Mont Blanc-massivet
1.2.6
1DDF‑FR‑VHDSaint-Julien-en-Genevois1.2.6
1DDF‑FR‑VHEThonon-les-Bains1.2.6
1DDF‑FR‑XAZAuvergne-Rhône-Alpes: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XAZBBourbonnais
Her: Bourbon
1.2.6
1DDF‑FR‑XAZFForez / Livradois1.2.6
1DDF‑FR‑XAZGBeaujolais1.2.6
1DDF‑FR‑XAZHDauphiné / Dauphiny1.2.6
1DDF‑FR‑XAZKChablais1.2.6
1DDF‑FR‑XBBourgogne-Franche-Comté1.2.6
1DDF‑FR‑EBurgundy1.2.6
1DDF‑FR‑EACôte-d’Or
1DDF‑FR‑EAADijon
1DDF‑FR‑EABBeaune1.2.6
1DDF‑FR‑EACMontbard1.2.6
1DDF‑FR‑EBNièvre
Her: Nivernais
1.2.6
1DDF‑FR‑EBANevers
1DDF‑FR‑EBBChâteau-Chinon og Morvan1.2.6
1DDF‑FR‑EBCClamecy1.2.6
1DDF‑FR‑EBDCosne-Cours-sur-Loire1.2.6
1DDF‑FR‑ECSaône-et-Loire
1DDF‑FR‑ECAMâcon og Mâconnais
Her: Cluny
1.2.6
1DDF‑FR‑ECBAutun1.2.6
1DDF‑FR‑ECCChalon-sur-Saône og Châlonnais1.2.6
1DDF‑FR‑ECDCharolles og Charolais1.2.6
1DDF‑FR‑ECELouhans1.2.6
1DDF‑FR‑EDYonne
1DDF‑FR‑EDAAuxerre
1DDF‑FR‑EDBAvallon1.2.6
1DDF‑FR‑JFranche-Comté
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑JADoubs
1DDF‑FR‑JAAMontbéliard1.2.6
1DDF‑FR‑JABBesançon
1DDF‑FR‑JACPontarlier1.2.6
1DDF‑FR‑JBJura (39)
Se også 1DZT-FR-J Jurafjella
1DDF‑FR‑JBALons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBBDole1.2.6
1DDF‑FR‑JBCSaint-Claude1.2.6
1DDF‑FR‑JCHaute-Saône
1DDF‑FR‑JCAVesoul
1DDF‑FR‑JCBLure1.2.6
1DDF‑FR‑JDTerritoire de Belfort
1DDF‑FR‑JDABelfort
1DDF‑FR‑XCOccitanie1.2.6
1DDF‑FR‑MLanguedoc-Roussillon1.2.6
1DDF‑FR‑MAAude
1DDF‑FR‑MAACarcassonne
1DDF‑FR‑MABLimoux1.2.6
1DDF‑FR‑MACNarbonne1.2.6
1DDF‑FR‑MADRennes-le-Château1.2.6
1DDF‑FR‑MBGard
1DDF‑FR‑MBANîmes
Her: Pont du Gard
1.2.6
1DDF‑FR‑MBBAlès1.2.6
1DDF‑FR‑MBCLe Vigan1.2.6
1DDF‑FR‑MCHérault
1DDF‑FR‑MCAMontpellier
1DDF‑FR‑MCBBéziers1.2.6
1DDF‑FR‑MCCLodève1.2.6
1DDF‑FR‑MDLozère
1DDF‑FR‑MDAMende
1DDF‑FR‑MDBFlorac Trois Rivières1.2.6
1DDF‑FR‑MEPyrénées-Orientales
1DDF‑FR‑MEAPerpignan
1DDF‑FR‑MEBCéret1.2.6
1DDF‑FR‑MECPrades1.2.6
1DDF‑FR‑PMidi-Pyrénées1.2.6
1DDF‑FR‑PAAriège
1DDF‑FR‑PAAFoix
Her: Grevskapet Foix
1.2.6
1DDF‑FR‑PABPamiers1.2.6
1DDF‑FR‑PACSaint-Girons
Her: Couserans
1.2.6
1DDF‑FR‑PBAveyron
Her: Rouergue
1.2.6
1DDF‑FR‑PBARodez
1DDF‑FR‑PBBMillau1.2.6
1DDF‑FR‑PBCVillefranche-de-Rouergue1.2.6
1DDF‑FR‑PCHaute-Garonne
1DDF‑FR‑PCAToulouse
Her: Toulousain
1.2.6
1DDF‑FR‑PCBMuret1.2.6
1DDF‑FR‑PCCSaint-Gaudens
Her: Comminges
1.2.6
1DDF‑FR‑PDGers
1DDF‑FR‑PDAAuch
1DDF‑FR‑PDBCondom1.2.6
1DDF‑FR‑PDCMirande1.2.6
1DDF‑FR‑PELot
1DDF‑FR‑PEACahors
1DDF‑FR‑PEBFigeac1.2.6
1DDF‑FR‑PECGourdon1.2.6
1DDF‑FR‑PFHautes-Pyrénées
Her: Bigorre, Lavedan, Vallées des Gaves
1.2.6
1DDF‑FR‑PFATarbes
1DDF‑FR‑PFBArgelès-Gazost1.2.6
1DDF‑FR‑PFCBagnères-de-Bigorre1.2.6
1DDF‑FR‑PFDLourdes1.2.6
1DDF‑FR‑PGTarn
1DDF‑FR‑PGAAlbi
1DDF‑FR‑PGBCastres1.2.6
1DDF‑FR‑PHTarn-et-Garonne
1DDF‑FR‑PHAMontauban
1DDF‑FR‑PHBCastelsarrasin1.2.6
1DDF‑FR‑XCZOccitanie: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XCZAArmagnac1.2.6
1DDF‑FR‑XCZBAubrac1.2.6
1DDF‑FR‑XCZCCévennes1.2.6
1DDF‑FR‑XCZGGévaudan1.2.6
1DDF‑FR‑XCZLLanguedoc1.2.6
1DDF‑FR‑XCZMCanal du Midi1.2.6
1DDF‑FR‑XCZNCausses
Her: Grandes Causses
1.2.6
1DDF‑FR‑XCZQQuercy1.2.6
1DDF‑FR‑XCZRRoussillion1.2.6
1DDF‑FR‑XEGrand-Est1.2.6
1DDF‑FR‑AAlsace
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑AABas-Rhin
1DDF‑FR‑AAAStrasbourg
1DDF‑FR‑AABHaguenau1.2.6
1DDF‑FR‑AACMolsheim1.2.6
1DDF‑FR‑AADSaverne1.2.6
1DDF‑FR‑AAESélestat1.2.6
1DDF‑FR‑ABHaut-Rhin
1DDF‑FR‑ABAColmar
1DDF‑FR‑ABBAltkirch1.2.6
1DDF‑FR‑ABCMulhouse1.2.6
1DDF‑FR‑ABDThann1.2.6
1DDF‑FR‑HChampagne-Ardenne1.2.6
1DDF‑FR‑HAArdennes
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑HAASedan1.2.6
1DDF‑FR‑HABCharleville-Mézières
Her: Givet
1.2.6
1DDF‑FR‑HACRethel1.2.6
1DDF‑FR‑HADVouziers1.2.6
1DDF‑FR‑HBAube
1DDF‑FR‑HBATroyes
1DDF‑FR‑HBBBar-sur-Aube1.2.6
1DDF‑FR‑HBCNogent-sur-Seine1.2.6
1DDF‑FR‑HCMarne
1DDF‑FR‑HCAChâlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCBÉpernay1.2.6
1DDF‑FR‑HCCReims1.2.6
1DDF‑FR‑HCDSainte-Menehould1.2.6
1DDF‑FR‑HCEVitry-le-François1.2.6
1DDF‑FR‑HDHaute-Marne
1DDF‑FR‑HDAChaumont
1DDF‑FR‑HDBLangres1.2.6
1DDF‑FR‑HDCSaint-Dizier1.2.6
1DDF‑FR‑OLorraine
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑OAMeurthe-et-Moselle
1DDF‑FR‑OAANancy
1DDF‑FR‑OABLunéville1.2.6
1DDF‑FR‑OACToul1.2.6
1DDF‑FR‑OADVal-de-Briey1.2.6
1DDF‑FR‑OBMeuse
1DDF‑FR‑OBABar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBBCommercy1.2.6
1DDF‑FR‑OBCVerdun1.2.6
1DDF‑FR‑OCMoselle
1DDF‑FR‑OCAMetz
1DDF‑FR‑OCBThionville1.2.6
1DDF‑FR‑OCCSarreguemines1.2.6
1DDF‑FR‑OCDSarrebourg1.2.6
1DDF‑FR‑OCEForbach1.2.6
1DDF‑FR‑ODVosges
1DDF‑FR‑ODAÉpinal
1DDF‑FR‑ODBNeufchâteau1.2.6
1DDF‑FR‑ODCSaint-Dié-des-Vosges1.2.6
1DDF‑FR‑XEZGrand-Est: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XEZCChampagne1.2.6
1DDF‑FR‑XEZVVosges Mountains1.2.6
1DDF‑FR‑FBretagne
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑FACôtes-d’Armor
1DDF‑FR‑FAASaint-Brieuc
1DDF‑FR‑FABDinan1.2.6
1DDF‑FR‑FACGuingamp1.2.6
1DDF‑FR‑FADLannion1.2.6
1DDF‑FR‑FBFinistère
1DDF‑FR‑FBAQuimper
1DDF‑FR‑FBBBrest1.2.6
1DDF‑FR‑FBCChâteaulin1.2.6
1DDF‑FR‑FBDMorlaix1.2.6
1DDF‑FR‑FCIlle-et-Vilaine
1DDF‑FR‑FCARennes
1DDF‑FR‑FCBFougères1.2.6
1DDF‑FR‑FCCRedon1.2.6
1DDF‑FR‑FCDSaint-Malo1.2.6
1DDF‑FR‑FDMorbihan
1DDF‑FR‑FDAVannes
1DDF‑FR‑FDBLorient1.2.6
1DDF‑FR‑FDCPontivy1.2.6
1DDF‑FR‑FDDCarnac1.2.6
1DDF‑FR‑FZBretagne: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑FZCCornouaille1.2.6
1DDF‑FR‑GCentre-Val de Loire1.2.6
1DDF‑FR‑GACher
1DDF‑FR‑GAASaint-Amand-Montrond1.2.6
1DDF‑FR‑GABBourges
1DDF‑FR‑GACVierzon1.2.6
1DDF‑FR‑GADSancerre
Her: Sancerrois
1.2.6
1DDF‑FR‑GBEure-et-Loir
1DDF‑FR‑GBAChartres
1DDF‑FR‑GBBChâteaudun
Her: Dunois
1.2.6
1DDF‑FR‑GBCDreux1.2.6
1DDF‑FR‑GBDNogent-le-Rotrou1.2.6
1DDF‑FR‑GCIndre
1DDF‑FR‑GCAChâteauroux
1DDF‑FR‑GCBLe Blanc1.2.6
1DDF‑FR‑GCCLa Châtre1.2.6
1DDF‑FR‑GCDIssoudun1.2.6
1DDF‑FR‑GDIndre-et-Loire
1DDF‑FR‑GDATours
1DDF‑FR‑GDBChinon1.2.6
1DDF‑FR‑GDCLoches1.2.6
1DDF‑FR‑GELoir-et-Cher
1DDF‑FR‑GEABlois
Her: Blesois
1.2.6
1DDF‑FR‑GEBRomorantin-Lanthenay1.2.6
1DDF‑FR‑GECVendôme1.2.6
1DDF‑FR‑GFLoiret
1DDF‑FR‑GFAOrléans
Her: Orléanais
1.2.6
1DDF‑FR‑GFBMontargis1.2.6
1DDF‑FR‑GFCPithiviers1.2.6
1DDF‑FR‑GZCentre-Val de Loire: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑GZBBerry1.2.6
1DDF‑FR‑GZSSologne1.2.6
1DDF‑FR‑GZTTouraine1.2.6
1DDF‑FR‑XHHauts-de-France1.2.6
1DDF‑FR‑QNord-Pas-de-Calais1.2.6
1DDF‑FR‑QANord
1DDF‑FR‑QAALille
1DDF‑FR‑QABAvesnes-sur-Helpe1.2.6
1DDF‑FR‑QACCambrai1.2.6
1DDF‑FR‑QADDouai1.2.6
1DDF‑FR‑QAEDunkirk1.2.6
1DDF‑FR‑QAFValenciennes1.2.6
1DDF‑FR‑QBPas-de-Calais
1DDF‑FR‑QBAArras
1DDF‑FR‑QBBBéthune1.2.6
1DDF‑FR‑QBCBoulogne
Her: Boulogne-sur-Mer
1.2.6
1DDF‑FR‑QBDCalais1.2.6
1DDF‑FR‑QBELens1.2.6
1DDF‑FR‑QBFMontreuil1.2.6
1DDF‑FR‑QBGSaint-Omer1.2.6
1DDF‑FR‑SPicardy
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑SAAisne
1DDF‑FR‑SAALaon
1DDF‑FR‑SABChâteau-Thierry1.2.6
1DDF‑FR‑SACSaint-Quentin1.2.6
1DDF‑FR‑SADSoissons1.2.6
1DDF‑FR‑SAEVervins1.2.6
1DDF‑FR‑SBOise
1DDF‑FR‑SBABeauvais
1DDF‑FR‑SBBClermont1.2.6
1DDF‑FR‑SBCCompiègne1.2.6
1DDF‑FR‑SBDSenlis1.2.6
1DDF‑FR‑SCSomme
1DDF‑FR‑SCAAmiens
1DDF‑FR‑SCBAbbeville1.2.6
1DDF‑FR‑SCCMontdidier1.2.6
1DDF‑FR‑SCDPéronne1.2.6
1DDF‑FR‑XHZHauts-de-France: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XHZAArtois1.2.6
1DDF‑FR‑IKorsika
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑IACorse-du-Sud
1DDF‑FR‑IAAAjaccio
1DDF‑FR‑IABSartène1.2.6
1DDF‑FR‑IBHaute-Corse
1DDF‑FR‑IBABastia
1DDF‑FR‑IBBCalvi1.2.6
1DDF‑FR‑IBCCorte1.2.6
1DDF‑FR‑LÎle-de-France
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑LAParis (region)1.4
1DDF‑FR‑LAAParis (by)1.4
1DDF‑FR‑LBSeine-et-Marne
1DDF‑FR‑LBAMelun
1DDF‑FR‑LBBFontainebleau1.2.6
1DDF‑FR‑LBCMeaux1.2.6
1DDF‑FR‑LBDProvins1.2.6
1DDF‑FR‑LBETorcy1.2.6
1DDF‑FR‑LCYvelines
1DDF‑FR‑LCAVersailles
1DDF‑FR‑LCBMantes-la-Jolie1.2.6
1DDF‑FR‑LCCRambouillet1.2.6
1DDF‑FR‑LCDSaint-Germain-en-Laye1.2.6
1DDF‑FR‑LDEssonne
1DDF‑FR‑LDAÉvry
1DDF‑FR‑LDBÉtampes1.2.6
1DDF‑FR‑LDCPalaiseau1.2.6
1DDF‑FR‑LEHauts-de-Seine
1DDF‑FR‑LEANanterre
1DDF‑FR‑LEBAntony1.2.6
1DDF‑FR‑LECBoulogne-Billancourt1.2.6
1DDF‑FR‑LFSeine-Saint-Denis
1DDF‑FR‑LFABobigny
1DDF‑FR‑LFBLe Raincy1.2.6
1DDF‑FR‑LFCSaint-Denis1.2.6
1DDF‑FR‑LGVal-de-Marne
1DDF‑FR‑LGACréteil
1DDF‑FR‑LGBL’Haÿ-les-Roses1.2.6
1DDF‑FR‑LGCNogent-sur-Marne1.2.6
1DDF‑FR‑LHVal-d’Oise
1DDF‑FR‑LHAPontoise
1DDF‑FR‑LHBArgenteuil1.2.6
1DDF‑FR‑LHCSarcelles1.2.6
1DDF‑FR‑LZÎle-de-France: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑LZBBrie1.2.6
1DDF‑FR‑LZVVexin1.2.6
1DDF‑FR‑XNNormandie
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑DBasse-Normandie1.2.6
1DDF‑FR‑DACalvados
1DDF‑FR‑DAACaen
1DDF‑FR‑DABBayeux1.2.6
1DDF‑FR‑DACLisieux1.2.6
1DDF‑FR‑DADVire-Normandie1.2.6
1DDF‑FR‑DBManche
Her: Contentin / Cherbourghalvøya
1.2.6
1DDF‑FR‑DBASaint-Lô
1DDF‑FR‑DBBAvranches1.2.6
1DDF‑FR‑DBCCherbourg-en-Cotentin1.2.6
1DDF‑FR‑DBDCoutances1.2.6
1DDF‑FR‑DBEMont Saint-Michel1.2.6
1DDF‑FR‑DCOrne
1DDF‑FR‑DCAAlençon
1DDF‑FR‑DCBArgentan1.2.6
1DDF‑FR‑DCCMortagne-au-Perche1.2.6
1DDF‑FR‑KHaute-Normandie1.2.6
1DDF‑FR‑KAEure
1DDF‑FR‑KAAÉvreux
1DDF‑FR‑KABLes Andelys1.2.6
1DDF‑FR‑KACBernay1.2.6
1DDF‑FR‑KBSeine-Maritime
1DDF‑FR‑KBARouen
1DDF‑FR‑KBBDieppe1.2.6
1DDF‑FR‑KBCLe Havre1.2.6
1DDF‑FR‑XNZNormandie: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XNZBNormandie: strender1.2.6
1DDF‑FR‑XNZDPerche1.2.6
1DDF‑FR‑XNZFPays d’Auge1.2.6
1DDF‑FR‑XNZHPays de Caux1.2.6
1DDF‑FR‑XQNouvelle-Aquitaine1.2.6
1DDF‑FR‑BAquitaine
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑BADordogne
Se også 1DDF-FR-Z Frankrike: reisemål
1DDF‑FR‑BAAPérigueux
1DDF‑FR‑BABBergerac1.2.6
1DDF‑FR‑BACNontron1.2.6
1DDF‑FR‑BADSarlat-la-Canéda1.2.6
1DDF‑FR‑BBGironde
1DDF‑FR‑BBABordeaux
1DDF‑FR‑BBBArcachon1.2.6
1DDF‑FR‑BBCBlaye1.2.6
1DDF‑FR‑BBDLangon1.2.6
1DDF‑FR‑BBELesparre-Médoc1.2.6
1DDF‑FR‑BBFLibourne1.2.6
1DDF‑FR‑BBGSaint-Émilion1.2.6
1DDF‑FR‑BCLandes
1DDF‑FR‑BCAMont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCBDax1.2.6
1DDF‑FR‑BDLot-et-Garonne
1DDF‑FR‑BDAAgen
1DDF‑FR‑BDBMarmande1.2.6
1DDF‑FR‑BDCNérac1.2.6
1DDF‑FR‑BDDVilleneuve-sur-Lot1.2.6
1DDF‑FR‑BEPyrénées-Atlantiques
1DDF‑FR‑BEAPau
1DDF‑FR‑BEBBayonne1.2.6
1DDF‑FR‑BECBiarritz1.2.6
1DDF‑FR‑BEDOloron-Sainte-Marie1.2.6
1DDF‑FR‑NLimousin
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑NACorrèze
1DDF‑FR‑NAATulle
1DDF‑FR‑NABBrive-la-Gaillarde1.2.6
1DDF‑FR‑NACUssel1.2.6
1DDF‑FR‑NBCreuse
1DDF‑FR‑NBAGuéret
1DDF‑FR‑NBBAubusson1.2.6
1DDF‑FR‑NCHaute-Vienne
1DDF‑FR‑NCALimoges
1DDF‑FR‑NCBBellac1.2.6
1DDF‑FR‑NCCRochechouart1.2.6
1DDF‑FR‑TPoitou-Charentes1.2.6
1DDF‑FR‑TACharente
1DDF‑FR‑TAAAngoulême
Her: Angoumois
1.2.6
1DDF‑FR‑TABCognac1.2.6
1DDF‑FR‑TACConfolens1.2.6
1DDF‑FR‑TBCharente-Maritime
1DDF‑FR‑TBALa Rochelle
Her: Aunis
1.2.6
1DDF‑FR‑TBBJonzac1.2.6
1DDF‑FR‑TBCRochefort1.2.6
1DDF‑FR‑TBDSaint-Jean-d’Angély1.2.6
1DDF‑FR‑TBESaintes
Her: Saintonge
1.2.6
1DDF‑FR‑TCDeux-Sèvres
1DDF‑FR‑TCANiort
1DDF‑FR‑TCBBressuire1.2.6
1DDF‑FR‑TCCParthenay1.2.6
1DDF‑FR‑TDVienne (86)
1DDF‑FR‑TDAPoitiers
1DDF‑FR‑TDBChâtellerault1.2.6
1DDF‑FR‑TDCMontmorillon1.2.6
1DDF‑FR‑XQZNouvelle-Aquitaine: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑XQZBBéarn1.2.6
1DDF‑FR‑XQZDGascony1.2.6
1DDF‑FR‑XQZGGuyenne1.2.6
1DDF‑FR‑XQZHNedre Navarra1.2.6
1DDF‑FR‑XQZJPérigord1.2.6
1DDF‑FR‑XQZKPoitou1.2.6
1DDF‑FR‑XQZLLascaux
Her: forhistoriske steder og grotter i Vézère-dalen
1.2.6
1DDF‑FR‑XQZMLa Marche (provins)1.2.6
1DDF‑FR‑RPays de la Loire1.2.6
1DDF‑FR‑RALoire-Atlantique
1DDF‑FR‑RAASaint-Nazaire1.2.6
1DDF‑FR‑RABNantes
Her: Pays Nantais
1.2.6
1DDF‑FR‑RACChâteaubriant1.2.6
1DDF‑FR‑RBMaine-et-Loire
1DDF‑FR‑RBAAngers
1DDF‑FR‑RBBSaumur1.2.6
1DDF‑FR‑RBCCholet1.2.6
1DDF‑FR‑RBDSegré1.2.6
1DDF‑FR‑RCMayenne
1DDF‑FR‑RCALaval
1DDF‑FR‑RCBChâteau-Gontier1.2.6
1DDF‑FR‑RDSarthe
1DDF‑FR‑RDALe Mans
1DDF‑FR‑RDBLa Flèche1.2.6
1DDF‑FR‑RDCMamers1.2.6
1DDF‑FR‑REVendée
Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑REALa Roche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REBFontenay-le-Comte1.2.6
1DDF‑FR‑RECLes Sables-d’Olonne1.2.6
1DDF‑FR‑RZPays de la Loire: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑RZAAnjou1.2.6
1DDF‑FR‑RZMMaine (provins)1.2.6
1DDF‑FR‑UProvence-Alpes-Côte d’Azur1.2.6
1DDF‑FR‑UAAlpes-de-Haute-Provence
1DDF‑FR‑UAADigne-les-Bains
1DDF‑FR‑UABBarcelonnette1.2.6
1DDF‑FR‑UACCastellane1.2.6
1DDF‑FR‑UADForcalquier1.2.6
1DDF‑FR‑UBHautes-Alpes
1DDF‑FR‑UBAGap
1DDF‑FR‑UBBBriançon1.2.6
1DDF‑FR‑UCAlpes-Maritimes
1DDF‑FR‑UCANice
1DDF‑FR‑UCBGrasse1.2.6
1DDF‑FR‑UCCCannes1.2.6
1DDF‑FR‑UDBouches-du-Rhône
1DDF‑FR‑UDAMarseille
1DDF‑FR‑UDBAix-en-Provence1.2.6
1DDF‑FR‑UDCArles1.2.6
1DDF‑FR‑UDDIstres1.2.6
1DDF‑FR‑UEVar
1DDF‑FR‑UEAToulon
1DDF‑FR‑UEBBrignoles1.2.6
1DDF‑FR‑UECSaint-Tropez1.2.6
1DDF‑FR‑UEDDraguignan1.2.6
1DDF‑FR‑UFVaucluse
1DDF‑FR‑UFAAvignon
1DDF‑FR‑UFBApt1.2.6
1DDF‑FR‑UFCCarpentras
Her: Comtat Venaissin
1.2.6
1DDF‑FR‑UFDOrange
Her: fyrstedømmet Orange. Brukes i historisk, kulturell og administrativ sammenheng
1.2.6
1DDF‑FR‑UZProvence-Alpes-Côte d’Azur: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑UZCDen franske riviera / Côte d’Azur1.2.6
1DDF‑FR‑UZDLuberon1.2.6
1DDF‑FR‑UZFMercantour1.2.6
1DDF‑FR‑UZGCamargue1.2.6
1DDF‑FR‑UZPProvence1.2.6
1DDF‑FR‑ZFrankrike: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDF‑FR‑ZBSeine
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF‑FR‑ZDDordogne
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF‑FR‑ZLLoire og Loiredalen
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF‑FR‑ZRRhône
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDF‑FR‑ZSSentralmassivet1.2.6
1DDLLuxembourg
1DDMMonaco
Class here: Monte Carlo
1.2.6
1DDNNederland
1DDN‑NL‑AAmsterdam
1DDN‑NL‑BNord-Brabant1.2.8
1DDN‑NL‑BBBreda1.2.8
1DDN‑NL‑BEEindhoven1.2.8
1DDN‑NL‑BHs-Hertogenbosch1.2.8
1DDN‑NL‑BTTilburg1.2.8
1DDN‑NL‑DDrenthe1.2.8
1DDN‑NL‑DAAssen1.2.8
1DDN‑NL‑DEEmmen1.2.8
1DDN‑NL‑FFlevoland
1DDN‑NL‑FAAlmere1.2.8
1DDN‑NL‑FLLelystad1.2.8
1DDN‑NL‑GGelderland
1DDN‑NL‑GAArnhem1.2.8
1DDN‑NL‑GDApeldoorn1.2.8
1DDN‑NL‑GEEde1.2.8
1DDN‑NL‑GNNijmegen1.2.8
1DDN‑NL‑GRAchterhoek
Her: Doesburg, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen
1.4
1DDN‑NL‑GSBetuwe1.4
1DDN‑NL‑GVVeluwe
Her: Hoge Veluwe nasjonalpark
1.4
1DDN‑NL‑HNord-Holland (provins)1.2.8
1DDN‑NL‑HHHaarlem1.2.8
1DDN‑NL‑HMAlkmaar1.2.8
1DDN‑NL‑LLimburg (NL)1.2.8
1DDN‑NL‑LMMaastricht1.2.8
1DDN‑NL‑LVVenlo1.2.8
1DDN‑NL‑NGroningen (provins)1.2.8
1DDN‑NL‑NGGroningen1.2.8
1DDN‑NL‑RFriesland
1DDN‑NL‑RLLeeuwarden1.2.8
1DDN‑NL‑SSør-Holland (provins)1.2.8
1DDN‑NL‑SAAlphen aan den Rijn1.2.8
1DDN‑NL‑SCDordrecht1.2.8
1DDN‑NL‑SDDelft1.2.8
1DDN‑NL‑SHHaag1.2.8
1DDN‑NL‑SLLeiden1.2.8
1DDN‑NL‑SRRotterdam1.2.8
1DDN‑NL‑SZZoetermeer1.2.8
1DDN‑NL‑UUtrecht (provins)1.2.8
1DDN‑NL‑UAAmersfoort1.2.8
1DDN‑NL‑UUUtrecht1.2.8
1DDN‑NL‑UVUtrechtse Heuvelrug
Brukes for nasjonalparken eller området
1.4
1DDN‑NL‑VOverijssel
1DDN‑NL‑VEEnschede1.2.8
1DDN‑NL‑VTTwente1.4
1DDN‑NL‑VZZwolle1.2.8
1DDN‑NL‑XNederland: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.4
1DDN‑NL‑XBGroene Hart1.4
1DDN‑NL‑XDIJsselmeer1.4.2
1DDN‑NL‑XFWest Frisian Islands
Class here: Wadden Islands
Se også 1DFG-DE-VAP Austfriesland
1.4.2
1DDN‑NL‑ZZeeland
1DDN‑NL‑ZGGoes1.2.8
1DDN‑NL‑ZMMiddelburg1.2.8
1DDN‑NL‑ZVVlissingen1.2.8
1DDRIrland
1DDR‑IE‑CConnacht1.2.6
1DDR‑IE‑CGCounty Galway
Her: Aranøyene, Inis Mór, Inishmaan
1.2.61.4
1DDR‑IE‑CGCConnemara1.2.6
1DDR‑IE‑CGDTwelve Bens1.2.6
1DDR‑IE‑CGGGalway1.2.6
1DDR‑IE‑CLLeitrim1.2.6
1DDR‑IE‑CMMayo
Her: Croagh Patrick, Achill
1.2.61.4
1DDR‑IE‑CRRoscommon1.2.6
1DDR‑IE‑CSSligo1.2.6
1DDR‑IE‑LLeinster1.2.6
1DDR‑IE‑LCCarlow1.2.6
1DDR‑IE‑LDCounty Dublin1.2.6
1DDR‑IE‑LDDDublin1.2.6
1DDR‑IE‑LHLouth
Here: Cooley-fjellene
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LIWicklow1.2.6
1DDR‑IE‑LIMWicklowfjella
Her: Glendalough
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LKKildare1.2.6
1DDR‑IE‑LLLaois1.2.6
1DDR‑IE‑LMMeath
Her: Kells, Tara-åsen
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LMNNewgrange
Her: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LNLongford1.2.6
1DDR‑IE‑LOOffaly
Her: Clonmacnoise
1.2.61.4
1DDR‑IE‑LWWestmeath1.2.6
1DDR‑IE‑LXWexford1.2.6
1DDR‑IE‑LYKilkenny1.2.6
1DDR‑IE‑MMunster1.2.6
1DDR‑IE‑MCCounty Cork1.2.6
1DDR‑IE‑MCCCork1.2.6
1DDR‑IE‑MKKerry
Her: Skellig Michael, Blasketøyene
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MKDDinglehalvøya1.2.6
1DDR‑IE‑MKKKillarney1.2.6
1DDR‑IE‑MKRKerry-runden1.2.6
1DDR‑IE‑MKSMacgillycuddy’s Reeks
Her: Iveragh, Carrauntoohil
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MLClare1.2.6
1DDR‑IE‑MLBBurren
Her: Moher-klippene
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MMCounty Limerick1.2.6
1DDR‑IE‑MMLLimerick1.2.6
1DDR‑IE‑MTTipperary
Her: Cashel
1.2.61.4
1DDR‑IE‑MWWaterford1.2.6
1DDR‑IE‑UUlster
Viser til de ni grevskapene i Ulster: tre i Irland og seks i Storbritannia
Se også 1DDU-GB-N Nord-Irland
1.2.61.3
1DDR‑IE‑UCCavan1.2.6
1DDR‑IE‑UDDonegal1.2.6
1DDR‑IE‑UMMonaghan1.2.6
1DDR‑IE‑ZIrland: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDR‑IE‑ZAIrland: atlanterhavskysten
Her: Wild Atlantic way
1.2.61.4
1DDR‑IE‑ZSShannon
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.6
1DDUStorbritannia
1DDU‑GB‑EEngland
1DDU‑GB‑EAEast Anglia
1DDU‑GB‑EACCambridgeshire
Her: Peterborough, Huntingdon, Ely
1.4
1DDU‑GB‑EACDCambridge1.2.6
1DDU‑GB‑EANNorfolk
Her: Norwich, Kings Lynn, Yarmouth
1.4
1DDU‑GB‑EASSuffolk
Her: Ipswich, Lowestoft, Newmarket, Bury St Edmunds, Felixstowe, Sutton Hoo
1.4
1DDU‑GB‑EAXEssex
Her: Colchester, Southend, Chelmsford, Epping
1.4
1DDU‑GB‑EAZEast Anglia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑EAZFThe Fens and the Wash1.2.6
1DDU‑GB‑EAZNNorfolk Broads1.2.6
1DDU‑GB‑EMMidlands
1DDU‑GB‑EMDDerbyshire
Her: Bakewell, Buxton, Chatsworth, Chesterfield
Se også 1DDU-GB-EMZD Peak District
1.4
1DDU‑GB‑EMDDDerby1.2.6
1DDU‑GB‑EMFHerefordshire
Her: Hereford, Ross-on-Wye
1.4
1DDU‑GB‑EMHLeicestershire
Her: Melton Mowbray, Bosworth
1.4
1DDU‑GB‑EMHLLeicester1.2.6
1DDU‑GB‑EMLLincolnshire
Her: South Humberside, Grimsby, Scunthorpe, Skegness, Stamford
1.4
1DDU‑GB‑EMLLLincoln (Storbritannia)1.2.6
1DDU‑GB‑EMMNorthamptonshire
Her: Naseby
1.4
1DDU‑GB‑EMNNottinghamshire
Her: Sherwoodskogen
1.2.6
1DDU‑GB‑EMNNNottingham1.2.6
1DDU‑GB‑EMPShropshire
Her: Shrewsbury, Ironbridge, Ludlow, The Wrekin
1.4
1DDU‑GB‑EMRRutland
1DDU‑GB‑EMSStaffordshire
Her: Lichfield
1.4
1DDU‑GB‑EMSPStoke-on-Trent og The Potteries1.2.6
1DDU‑GB‑EMTWorcestershire
Her: Malvern Hills, Evesham
1.4
1DDU‑GB‑EMWWarwickshire, West Midlands
Her: Rugby
1.4
1DDU‑GB‑EMWBBirmingham (Storbritannia)
1DDU‑GB‑EMWCCoventry1.2.6
1DDU‑GB‑EMWSStratford-upon-Avon1.2.6
1DDU‑GB‑EMWWWolverhampton og The Black Country1.2.6
1DDU‑GB‑EMZMidlands: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑EMZDPeak District
Her: Kinder Scout, Mam Tor, Dark Peak, White Peak, Edale, Castleton
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EMZMWelsh Marches
Her: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Brukes med en kode fra 1DDU-GB-W Wales dersom det er hensiktsmessig
1.2.6
1DDU‑GB‑ENNordvest-England
1DDU‑GB‑ENCCheshire
Her: Chester, Alderley, Nantwich, Crewe
1.4
1DDU‑GB‑ENLLancashire, Greater Manchester, Merseyside
Her: Preston, Lancaster, Blackburn, Burnley, Oldham, Forest of Bowland, Pendle
1.4
1DDU‑GB‑ENLBBlackpool1.2.6
1DDU‑GB‑ENLLLiverpool
Her: Merseyside
1.4
1DDU‑GB‑ENLMManchester
Her: Stor-Manchester
1.4
1DDU‑GB‑ENMCumbria
Her: Carlisle, Edendalen, Penrith
Se også 1DDU-GB-ENZL Lake District
1.4
1DDU‑GB‑ENZNordvest-England: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑ENZLLake District
Her: Lakeland Fells, Scafell Pike, Windermere, Wastwater, Helvellyn, Skiddaw, Grasmere, Ullswater, Keswick, Kendal
1.2.61.4
1DDU‑GB‑ESSør- og Søraust-England
1DDU‑GB‑ESBBerkshire
Her: Eton, Highclere, Greenham
1.4
1DDU‑GB‑ESBRReading1.2.6
1DDU‑GB‑ESBWWindsor1.2.6
1DDU‑GB‑ESDBedfordshire
Her: Luton
1.4
1DDU‑GB‑ESFOxfordshire
Her: Uffington, Blenheim, Woodstock
1.4
1DDU‑GB‑ESFXOxford1.2.6
1DDU‑GB‑ESHHampshire
Her: Winchester, Portsmouth
1.4
1DDU‑GB‑ESHSSouthampton og Solentsundet1.2.6
1DDU‑GB‑ESKKent
Her: Dover
1.4
1DDU‑GB‑ESKCCanterbury1.2.6
1DDU‑GB‑ESLLondon
Bruk denne for London
1DDU‑GB‑ESLCCentral London1.1.2
1DDU‑GB‑ESLCWWestminster1.2.6
1DDU‑GB‑ESLFCity of London
Brukes for det historiske sentrum, samt bank- og finansdistriktet City
1.1.21.4
1DDU‑GB‑ESRSurrey
Her: Guildford, Woking
1.4
1DDU‑GB‑ESTHertfordshire
Her: St Albans
1.4
1DDU‑GB‑ESUBuckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUBBletchley Park1.2.6
1DDU‑GB‑ESWIsle of Wight
Her: Ryde, Cowes
1.4
1DDU‑GB‑ESXSussex
Her: Hastings, Lewes, Chichester, Rye, East Sussex, West Sussex
1.4
1DDU‑GB‑ESXBBrighton og Hove1.2.6
1DDU‑GB‑ESZSør- og Søraust-England: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑ESZCThe Chilterns1.4
1DDU‑GB‑ESZDNorth og South Downs, Weald1.2.6
1DDU‑GB‑ESZFNew Forest1.2.6
1DDU‑GB‑ESZTThemsen
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWSørvest-England
1DDU‑GB‑EWCCornwall
Her: Kernow, Truro, St Ives, Tintagel
1.4
1DDU‑GB‑EWCSScillyøyene1.2.6
1DDU‑GB‑EWDDevon
Her: Exeter, Torquay
1.4
1DDU‑GB‑EWDPPlymouth1.2.6
1DDU‑GB‑EWGGloucestershire
Her: Cheltenham, Tewkesbury
1.4
1DDU‑GB‑EWSSomerset
Her: Taunton, Wells, the Levels, Mendip Hills, Quantock Hills, Sedgemoor
1.4
1DDU‑GB‑EWSBBristol1.2.6
1DDU‑GB‑EWSGGlastonbury1.2.6
1DDU‑GB‑EWSHBath1.2.6
1DDU‑GB‑EWTDorset
Her: Lyme Regis, Weymouth
1.4
1DDU‑GB‑EWTBBournemouth og Poole
Her: Christchurch
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWWWiltshire
Her: Swindon
1.4
1DDU‑GB‑EWWSSalisbury
Her: Old Sarum, Wilton
Se også 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EWZSørvest-England: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZCCotswolds
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-GB-C
1.2.61.3
1DDU‑GB‑EWZDJurassic Coast og Purbeck
Her: Dorset og kysten i East Devon
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZMDartmoor, Exmoor og Bodmin Moor1.2.6
1DDU‑GB‑EWZSStonehenge
Her: Avebury, Silbury Hill og andre forhistoriske steder på Salisbury Plain
1.2.6
1DDU‑GB‑EWZWWessex1.2.6
1DDU‑GB‑EYNord- og Nordaust-England
1DDU‑GB‑EYDDurham
Her: Teesdale. Brukes for: County Durham eller City of Durham
1.4
1DDU‑GB‑EYKYorkshire
Her: North Humberside, Harrogate, the Ridings, Scarborough
1.4
1DDU‑GB‑EYKHHull1.2.6
1DDU‑GB‑EYKKYork1.2.6
1DDU‑GB‑EYKLLeeds, Bradford
Her: West Yorkshire
1.4
1DDU‑GB‑EYKMMiddlesborough og Teesside1.2.6
1DDU‑GB‑EYKSSheffield og Rotherham
Her: South Yorkshire, Doncaster, Barnsley
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYKWWhitby1.4
1DDU‑GB‑EYNNorthumberland, Tyne og Wear
Her: Northumbria, Berwick-upon-Tweed, Alnwick, Bamburgh, Hexham
1.4
1DDU‑GB‑EYNCNewcastle og Gateshead
Her: North and South Tyneside, Jarrow
1.4
1DDU‑GB‑EYNSSunderland og Wearside1.2.6
1DDU‑GB‑EYZNord- og Nordaust-England: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑EYZBPenninene
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-GB-P
1.2.61.3
1DDU‑GB‑EYZFNorth York Moors1.2.6
1DDU‑GB‑EYZHYorkshire Dales
Her: Howgills, Wharfedale, Wensleydale, Malham Cove, Nidderdale, Pen-y-ghent, Ingleborough, Whernside
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYZLFarne Islands og Lindisfarne1.2.6
1DDU‑GB‑EYZNNorthumberland nasjonalpark
Her: The Cheviots, Kirk Yetholm, Kielder Forest og Kielder Water
1.2.61.4
1DDU‑GB‑EYZWHadrians mur
Her: Housesteads romerske festning
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NNord-Irland
1DDU‑GB‑NBBelfast
1DDU‑GB‑NCAntrim1.2.6
1DDU‑GB‑NDArmagh1.2.6
1DDU‑GB‑NECounty Derry / County Londonderry1.2.6
1DDU‑GB‑NECDerry / Londonderry1.2.6
1DDU‑GB‑NGDown
Her: Strangford Lough, Ardshalvøya
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NJFermanagh
Her: Lough Erne, Enniskillen
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NTTyrone1.2.6
1DDU‑GB‑NZNord-Irland: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.6
1DDU‑GB‑NZAGiant’s Causeway, North Antrim Coast og The Glens
Her: Causewaykysten, Rathlin Island
1.2.61.4
1DDU‑GB‑NZMMournefjella1.2.6
1DDU‑GB‑NZSSperrinfjellende1.2.6
1DDU‑GB‑SSkottland
1DDU‑GB‑SBDet skotske låglandet og Borders
Her: Dumfries og Galloway, Southern Uplands, Pentland Hills, Tweeddale
1.4
1DDU‑GB‑SBRRhinn of Kells og Galloway Hills
Her: Galloway Forest Park
1.2.6
1DDU‑GB‑SCSentrale Skottland
Her: Clyde, Perth, Firth of Forth, Bute, Ochil Hills
1.4
1DDU‑GB‑SCDDundee og Fife1.2.6
1DDU‑GB‑SCEEdinburgh
1DDU‑GB‑SCGGlasgow
1DDU‑GB‑SCSStirling1.2.6
1DDU‑GB‑SHNordlege Skottland, det skotske høglandet og skotske øyer
1DDU‑GB‑SHAAberdeen og Deeside1.2.6
1DDU‑GB‑SHGGrampianfjella
Her: Lochnagar, Speyside etc.
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHGDCairngorms
Her: Cairngorms nasjonalpark, Ben Macdhui, Braeriach, Cairn Toul, Sgor an Lochain Uaine, Angus Glens, Monadhliath, Càrn Dearg, Strathspey, Aviemore, Glenshee, Braemar
1.4
1DDU‑GB‑SHGHBen Nevis og Glen Coe
Her: Mamores, Glen Etive, Black Mount, Rannoch Moor, Loch Levan, Fort William, Glen Nevis
1.4
1DDU‑GB‑SHNLoch Ness og Great Glen
Her: Caledoniakanalen
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHVInverness1.2.6
1DDU‑GB‑SHWNorthwest Highlands
Her: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Kyle of Lochalsh, Cape Wrath etc.
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHFOrknøyene
Her: Scapa Flow, Hoy, Kirkwall, Skara Brae
1.4
1DDU‑GB‑SHJShetland
Her: Lerwick
1.4
1DDU‑GB‑SHLYtre Hebridene
Her: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, Na h-Eileanan Siar, Innse Gall
1.4
1DDU‑GB‑SHPIndre Hebridene
Her: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree, Na h-Eileanan a-staigh, Na h-Eileanan Tarsainn, Small Isles
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHPMIsle of Mull og Iona
Her: Ulva
1.2.61.4
1DDU‑GB‑SHQIsle of Skye
Her: Cuillin Hills
1.4
1DDU‑GB‑SHRIsle of Arran1.2.6
1DDU‑GB‑SHTLoch Lomond og Trossachs
Her: Ben Lui, the Cobbler, Arrochar Alps
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WWales
Her: Cymru
1.4
1DDU‑GB‑WCMidt-Wales
Her: Powys, Ceredigion, Cambrian Mountains, Aberystwyth, Machynlleth
1.4
1DDU‑GB‑WNNord-Wales
Her: Anglesey, Gwynedd, Clwyd, Llŷn Peninsula, Conwy, Llandudno, Betws-y-Coed, Caernarfon, Barmouth, Dolgellau
1.4
1DDU‑GB‑WNSSnowdonia
Her: Crib Goch, Llyn Llydaw, Glaslyn, Y Garn, Cadair Idris, Eryri
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WSSør-Wales
Her: Newport, Glamorgan, Rhondda
1.4
1DDU‑GB‑WSCCardiff
1DDU‑GB‑WSGSwansea og Gowerhalvøya1.2.6
1DDU‑GB‑WSYBrecon Beacons
Her: Black Mountain, Black Mountains and Fforest Fawr, Fan Brycheiniog, Pen y Fan
1.2.61.4
1DDU‑GB‑WVSørvest-Wales
Her: Carmarthen, Llanelli
1.4
1DDU‑GB‑WVPPembrokeshire Coast1.2.6
1DDU‑GB‑XKanaløyene
Her: Alderney, Sark
1.4
1DDU‑GB‑XGGuernsey1.2.6
1DDU‑GB‑XJJersey1.2.6
1DDU‑GB‑ZIsle of Man
Her: Douglas, Ellan Vannin, Calf of Man
1.4
1DFSentral-Europa
1DFAAusterrike
1DFA‑AT‑BBurgenland
Her: Eisenstadt, Rust, Oberwart
1.4
1DFA‑AT‑KCarinthia
Her: Millstättersee, Ossiacher See
1.4
1DFA‑AT‑KBKlagenfurt1.4
1DFA‑AT‑KDVillach1.4
1DFA‑AT‑KFWörthersee1.4
1DFA‑AT‑MStyria
Her: Grimming, Gesäuse
1.4
1DFA‑AT‑MBBruck an der Mur1.4
1DFA‑AT‑MGGraz1.4
1DFA‑AT‑MHHochschwab
Her: Mariazell, Tragöss, Wildalpen
1.4
1DFA‑AT‑MLLeoben1.4
1DFA‑AT‑NNiederösterreich
Her: Donau-Auen
1.4
1DFA‑AT‑NAIndustrieviertel
Her: Wiener Neustadt
1.4
1DFA‑AT‑NBMostviertel
Her: Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs
1.4
1DFA‑AT‑NCWaldviertel
Her: Krems an der Donau
1.4
1DFA‑AT‑NDWeinviertel1.4
1DFA‑AT‑NWWachau
Her: Melk
1.4
1DFA‑AT‑ROberösterreich
1DFA‑AT‑RALinz1.4
1DFA‑AT‑RCHausruckviertel
Her: Wels
1.4
1DFA‑AT‑RDInnviertel
Her: Schärding
1.4
1DFA‑AT‑REMühlviertel
Her: Freistadt
1.4
1DFA‑AT‑RFTraunviertel
Her: Gmunden, Steyr
Se også 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SSalzburg (delstat)
Her: Tennengebirge
1.4
1DFA‑AT‑SASalzburg (by)1.4
1DFA‑AT‑SCFlachgau
Her: Wallersee
Se også 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SDPinzgau
Her: Saalfelden, Zell am See
1.4
1DFA‑AT‑SELungau1.4
1DFA‑AT‑SFPongau
Her: Gastein, Werfen
1.4
1DFA‑AT‑SGTennengau
Her: Hallein
1.4
1DFA‑AT‑TTyrol
1DFA‑AT‑TAInnsbruck1.4
1DFA‑AT‑TCAusserfern
Her: Reutte
1.4
1DFA‑AT‑TDObertyrol
Her: Imst, Landeck, Telfs, Ötztal, Stubaital
1.4
1DFA‑AT‑TENiedertyrol
Her: Hall in Tirol, Kitzbühel, Kaiser Mountains, Zillertal
1.4
1DFA‑AT‑TFAust-Tyrol
Her: Lienz
1.4
1DFA‑AT‑VVorarlberg
1DFA‑AT‑VBBregenz1.4
1DFA‑AT‑VFFeldkirch1.4
1DFA‑AT‑VMMontafon1.4
1DFA‑AT‑VRBregenzerwald1.4
1DFA‑AT‑WWien
1DFA‑AT‑ZAusterrike: reisemål1.4
1DFA‑AT‑ZAArlberg1.4
1DFA‑AT‑ZDDachstein1.4
1DFA‑AT‑ZRSemmering1.4
1DFA‑AT‑ZSSalzkammergut
Her: Attersee, Mondsee, Traunsee, Wolfgangsee
1.4
1DFA‑AT‑ZWWienerwald1.4
1DFGTyskland
1DFG‑DE‑BNordaust-Tyskland
1DFG‑DE‑BEBerlin
Brukes for byen eller delstaten, samt for Berlin i historisk sammenheng
1.4
1DFG‑DE‑BGBrandenburg
Her: Uckermark. Brukes for byen eller delstaten, samt for Brandenburg i historisk sammenheng
1.4
1DFG‑DE‑BGBHavelland1.4
1DFG‑DE‑BGDPotsdam1.4
1DFG‑DE‑BGECottbus1.4
1DFG‑DE‑BGFFrankfurt (Oder)1.4
1DFG‑DE‑BKDen tyske austersjøkysten og øyer
Her: Lübeckbukta
1.4
1DFG‑DE‑BKARügen
Her: Jasmund nasjonalpark
1.11.4
1DFG‑DE‑BKBFehmarn1.4
1DFG‑DE‑BKDFischland-Darss-Zingst1.4
1DFG‑DE‑BKFUsedom1.4
1DFG‑DE‑BMMecklenburg-Vorpommern
Her: Güstrow
1.4
1DFG‑DE‑BMBSchwerin1.4
1DFG‑DE‑BMCGreifswald1.4
1DFG‑DE‑BMDRostock1.4
1DFG‑DE‑BMFStralsund1.4
1DFG‑DE‑BMHWismar1.4
1DFG‑DE‑BMMMecklenburgische Seenplatte
Her: Neubrandenburg
1.4
1DFG‑DE‑BSSachsen-Anhalt
Her: Stendal, Anhalt, Altmark
1.4
1DFG‑DE‑BSBMagdeburg
Her: Magdeburg Börde, Elbe-Börde-Heath, Magdeburg (region)
1.4
1DFG‑DE‑BSCDessau1.4
1DFG‑DE‑BSDHalberstadt1.4
1DFG‑DE‑BSFHalle (Saale)1.4
1DFG‑DE‑BSGLutherstadt Wittenberg1.4
1DFG‑DE‑BSHQuedlinburg1.4
1DFG‑DE‑BSKWernigerode1.4
1DFG‑DE‑FAust-Tyskland
1DFG‑DE‑FSSachsen
Her: Elster, Erzgebirge
1.4
1DFG‑DE‑FSALeipzig1.1
1DFG‑DE‑FSBDresden1.1
1DFG‑DE‑FSCBautzen
Se også 1DFG-DE-XA Oberlausitz
1.4
1DFG‑DE‑FSDGörlitz1.4
1DFG‑DE‑FSEChemnitz1.4
1DFG‑DE‑FSFFreiberg1.4
1DFG‑DE‑FSGPlauen1.4
1DFG‑DE‑FSHZwickau1.4
1DFG‑DE‑FSNSaxon Switzerland nasjonalpark
Her: Elbsandsteingebirge
1.4
1DFG‑DE‑FTThüringen
Her: Gera, Mühlhausen, Nordhausen, Eichsfeld-Hainich-Werratal Naturpark, Hainich nasjonalpark, Kyffhäuser
1.4
1DFG‑DE‑FTBErfurt1.4
1DFG‑DE‑FTDThüringer Wald1.4
1DFG‑DE‑FTDBEisenach1.4
1DFG‑DE‑FTHJena1.4
1DFG‑DE‑FTJWeimar1.4
1DFG‑DE‑TSøraust-Tyskland
1DFG‑DE‑TBBayern
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1DFG‑DE‑TBANiederbayern1.1
1DFG‑DE‑TBABPassau1.4
1DFG‑DE‑TBBOberbayern
Her: Ammersee
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1.11.4
1DFG‑DE‑TBBBBerchtesgadener Land
Her: Berchtesgaden nasjonalpark
1.4
1DFG‑DE‑TBBBABerchtesgaden1.4
1DFG‑DE‑TBBDIngolstadt1.4
1DFG‑DE‑TBBFChiemgau
Her: Chiemsee
1.4
1DFG‑DE‑TBBGStarnberger See1.4
1DFG‑DE‑TBBHTegernsee
Her: Tegernsee (by)
1.4
1DFG‑DE‑TBCMünchen1.1
1DFG‑DE‑TBDNürnberg1.1
1DFG‑DE‑TBFFranken
Her: Steigerwald
1.4
1DFG‑DE‑TBFCOberfranken1.4
1DFG‑DE‑TBFCBBamberg1.4
1DFG‑DE‑TBFCDBayreuth1.4
1DFG‑DE‑TBFMMittelfranken1.4
1DFG‑DE‑TBFMBFürth1.4
1DFG‑DE‑TBFMDRothenburg ob der Tauber1.4
1DFG‑DE‑TBFVNiederfranken1.4
1DFG‑DE‑TBFVBAschaffenburg1.4
1DFG‑DE‑TBFVDWürzburg1.4
1DFG‑DE‑TBHAugsburg
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1.4
1DFG‑DE‑TBJFüssen
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1.4
1DFG‑DE‑TBKKempten
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1.4
1DFG‑DE‑TBLLindau
Se også 1DFG-DE-XB Swabia
1.4
1DFG‑DE‑TBMOberpfalz1.4
1DFG‑DE‑TBMBRegensburg1.4
1DFG‑DE‑TBNAltmühltal
Her: Altmühl
1.4
1DFG‑DE‑TBPBayerischer Wald1.4
1DFG‑DE‑USørvest-Tyskland
1DFG‑DE‑UBBaden-Württemberg
Class here: Pforzheim, Kraichgau, Tauber Franconia, Rhine-Neckar region
1.4
1DFG‑DE‑UBAStuttgart1.1
1DFG‑DE‑UBCBreisgau
Her: Kaiserstuhl
1.4
1DFG‑DE‑UBCFFreiburg im Breisgau1.4
1DFG‑DE‑UBEPfalzgrevskapet ved Rhinen1.4
1DFG‑DE‑UBEBHeidelberg1.4
1DFG‑DE‑UBEDMannheim1.4
1DFG‑DE‑UBGHeilbronn1.4
1DFG‑DE‑UBJKarlsruhe1.4
1DFG‑DE‑UBLKonstanz1.4
1DFG‑DE‑UBPSchwäbische Alb1.4
1DFG‑DE‑UBPBReutlingen1.4
1DFG‑DE‑UBPDUlm1.4
1DFG‑DE‑UBRSingen (Hohentwiel)1.4
1DFG‑DE‑UBTTübingen1.4
1DFG‑DE‑UHHessen
Her: Fulda, Limburg (Lahn), Marburg, Vogelsberg, Wetterau, Rhine-Main-regionen
1.4
1DFG‑DE‑UHAFrankfurt1.1
1DFG‑DE‑UHCRheingau1.4
1DFG‑DE‑UHCWWiesbaden1.4
1DFG‑DE‑UHEDarmstadt1.4
1DFG‑DE‑UHPKassel1.4
1DFG‑DE‑UHTTaunus1.4
1DFG‑DE‑URRheinland-Pfalz
Her: Hunsrück
1.4
1DFG‑DE‑URAPfalz
Her: Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstrasse, Bad Dürkheim
1.11.4
1DFG‑DE‑URASSpeyer1.4
1DFG‑DE‑URCRheinhessen
Her: Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein
1.4
1DFG‑DE‑URCMMainz1.4
1DFG‑DE‑URCWWorms1.4
1DFG‑DE‑URKKoblenz1.4
1DFG‑DE‑URTTrier1.4
1DFG‑DE‑USSaarland
1DFG‑DE‑VNordvest-Tyskland
1DFG‑DE‑VADen tyske nordsjøkysten og øyer
Her: de nordfrisiske øyer, Halligen
1.4
1DFG‑DE‑VAFHelgoland1.4
1DFG‑DE‑VANNordfrisland1.4
1DFG‑DE‑VANFFöhr1.4
1DFG‑DE‑VANSSylt1.4
1DFG‑DE‑VAPAustfriesland
Her: de østfrisiske øyer
1.4
1DFG‑DE‑VBBremen
Brukes for byen eller delstaten, samt for Bremen i historisk sammenheng
1.4
1DFG‑DE‑VBCBremerhaven1.4
1DFG‑DE‑VHHamburg
Brukes for byen eller delstaten, samt for Hamburg i historisk sammenheng
1.4
1DFG‑DE‑VNNiedersachsen
1DFG‑DE‑VNAHannover1.1
1DFG‑DE‑VNBWendland1.4
1DFG‑DE‑VNCBraunschweig1.4
1DFG‑DE‑VNDLüneburger Heide1.4
1DFG‑DE‑VNDBCelle1.4
1DFG‑DE‑VNDDLüneburg1.4
1DFG‑DE‑VNEGoslar1.4
1DFG‑DE‑VNFGöttingen1.4
1DFG‑DE‑VNGHildesheim1.4
1DFG‑DE‑VNHOldenburg1.4
1DFG‑DE‑VNKOsnabrück1.4
1DFG‑DE‑VRNordrhein-Westfalen
1DFG‑DE‑VRAAachen1.4
1DFG‑DE‑VRBDüsseldorf1.1
1DFG‑DE‑VRCKöln1.1
1DFG‑DE‑VRDDortmund1.1
1DFG‑DE‑VREEssen1.1
1DFG‑DE‑VRGBonn1.4
1DFG‑DE‑VRHMünster (region)1.4
1DFG‑DE‑VRHMMünster1.4
1DFG‑DE‑VRJSiegen1.4
1DFG‑DE‑VRKOstwestfalen-Lippe1.4
1DFG‑DE‑VRKBBielefeld1.4
1DFG‑DE‑VRKPPaderborn1.4
1DFG‑DE‑VRLBergisches Land1.4
1DFG‑DE‑VRLBSolingen1.4
1DFG‑DE‑VRLDWuppertal1.4
1DFG‑DE‑VRMNiederrhein (region)1.4
1DFG‑DE‑VRNSauerland1.4
1DFG‑DE‑VRRRuhrområdet1.1
1DFG‑DE‑VRRBBochum1.4
1DFG‑DE‑VRRDDuisburg1.4
1DFG‑DE‑VSSchleswig-Holstein
1DFG‑DE‑XTyskland: reisemål1.11.4
1DFG‑DE‑XAOberlausitz
Se også 1DFG-DE-FSC Bautzen
1.1
1DFG‑DE‑XBSwabia1.1
1DFG‑DE‑XCAllgäu1.1
1DFG‑DE‑XDRothaargebirge1.4
1DFG‑DE‑XEOdenwald1.4
1DFG‑DE‑XEBBergstrasse1.4
1DFG‑DE‑XFTeutoburger Wald1.4
1DFG‑DE‑XGWesterwald1.4
1DFG‑DE‑XHSpessart1.4
1DFHSveits
1DFH‑CH‑CEspace Mittelland
1DFH‑CH‑CBBern
Her: Biel / Bienne (innsjø og by), Bielersee, Burgdorf, Emmental, Gstaad. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑CBBBernese Oberland
Class here: Lake Brienz
1.4
1DFH‑CH‑CBBDInterlaken1.4
1DFH‑CH‑CBBGGrindelwald1.4
1DFH‑CH‑CBBTThun
Her: Thunersjøen
1.4
1DFH‑CH‑CFFribourg / Freiburg
Her: Greyerz / Gruyères, Murten / Morat (innsjø og by). Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑CJJura
Her: Delsberg / Delémont
1.4
1DFH‑CH‑CNNeuchâtel
Her: Neuchatelsjøen. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑CSSolothurn
Her: Olten, Weissenstein. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑GGenfersjøregionen1.2.6
1DFH‑CH‑GGGenève
Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑GVVaud
Her: Nyon, Vevey, Yverdon-les-Bains, La Côte, Vallée de Joux
1.4
1DFH‑CH‑GVLLausanne1.2.8
1DFH‑CH‑GVMMontreux1.4
1DFH‑CH‑GWValais
Her: Brig, Saas-Fee, Sion
1.4
1DFH‑CH‑GWBZermatt1.4
1DFH‑CH‑NNordvest-Sveits1.2.6
1DFH‑CH‑NAAargau
Her: Lenzburg
1.4
1DFH‑CH‑NABAarau1.4
1DFH‑CH‑NBBasel-Landschaft1.2.6
1DFH‑CH‑NBLLiestal1.4
1DFH‑CH‑NDBasel
Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑PAust-Sveits
Her: Appenzellerland, Appenzeller-Alpene
1.4
1DFH‑CH‑PCAppenzell Innerrhoden1.4
1DFH‑CH‑PDAppenzell Ausserrhoden
Her: Herisau, Trogen
1.4
1DFH‑CH‑PGGlarus
Her: Glarner-Alpene. Bruks for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑PKGraubünden
Her: Arosa, Münstertal / Val Müstair, Prättigau, Klosters, Surselva, Grischun, Grigioni
1.4
1DFH‑CH‑PKAChur (Coire)1.4
1DFH‑CH‑PKBDavos1.4
1DFH‑CH‑PKMEngadine
Her: Malojapasset, Albulapasset, Flüelapasset, Julierpasset, Malojapasset, Ofenpasset / Fuornpasset
1.4
1DFH‑CH‑PKMBSt. Moritz1.4
1DFH‑CH‑PNSt. Gallen
Her: Rapperswil. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑PNHToggenburg
Her: Wildhaus
1.4
1DFH‑CH‑PPSchaffhausen
Her: Stein am Rhein. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑PRThurgau
Her: Frauenfeld
1.4
1DFH‑CH‑PZAust-Sveits: reisemål
Her: Walensee
1.4
1DFH‑CH‑PZBSäntis
Her: Alpstein-massivet
1.4
1DFH‑CH‑RTessin
Her: Verzasca-dalen
1.4
1DFH‑CH‑RAAscona
Her: Monte Verità
1.4
1DFH‑CH‑RCBellinzona1.4
1DFH‑CH‑RELocarno1.4
1DFH‑CH‑RGLugano1.4
1DFH‑CH‑USentrale Sveits1.2.6
1DFH‑CH‑ULLuzern
Her: Entlebuch, Sempachersee. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑UNNidwalden
Her: Stans
1.4
1DFH‑CH‑UOObwalden
Her: Engelberg, Sarnen
1.4
1DFH‑CH‑USSchwyz
Her: Lauerzsjøen, Sihlsee, Muotatal, Stoos, Einsiedeln. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑UUUri
Her: Altdorf, Andermatt
1.4
1DFH‑CH‑UVZug
Her: Zugsjøen. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑UZSentrale Sveits: reisemål
Her: fjellene Pilatus og Titlis
1.4
1DFH‑CH‑UZDLuzernsjøen
Her: innsjøen og områdene rundt
1.4
1DFH‑CH‑XZürich
Her: Zürcher Oberland. Brukes for byen eller kantonen
1.4
1DFH‑CH‑XBWinterthur1.4
1DFH‑CH‑ZSveits: reisemål
Her: elvene Aare og Reuss, Seetal, Hallwilersee, Baldeggersee
1.4
1DFH‑CH‑ZSZürichsjøen
Her innsjøen og områdene rundt
1.4
1DFLLiechtenstein
1DNNorden, Skandinavia
1DNCIsland
1DNC‑IS‑RReykjavík1.2.8
1DNDDanmark
1DNDFFærøyene
1DNDF‑FO‑TThorshavn1.1.2
1DND‑DK‑BBornholm1.1.2
1DND‑DK‑FFyn med øyer1.1.2
1DND‑DK‑FOOdense1.1.2
1DND‑DK‑JJylland1.1.2
1DND‑DK‑JEEsbjerg1.1.2
1DND‑DK‑JLÅlborg1.1.2
1DND‑DK‑JRÅrhus1.1.2
1DND‑DK‑LLolland-Falster1.1.2
1DND‑DK‑SSjælland1.1.2
1DND‑DK‑SKKøbenhavn1.1.2
1DND‑DK‑SRRoskilde1.1.2
1DNFFinland
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1DNF‑FI‑ASørvest-Finland
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑AATurku1.3.2
1DNF‑FI‑ABTurkus skjergard1.3.2
1DNF‑FI‑BÅland1.3.2
1DNF‑FI‑BAMariehamn1.3.2
1DNF‑FI‑CUusimaa
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑CAvestlege Uusimaa1.3.2
1DNF‑FI‑CBHelsinki (regionen)1.3.2
1DNF‑FI‑CBAHelsinki
Her: Suomenlinna (Sveaborg)
1.3.2
1DNF‑FI‑CBBEspoo1.3.2
1DNF‑FI‑CBCVantaa1.3.2
1DNF‑FI‑CCAustlege Uusimaa1.3.2
1DNF‑FI‑CCAPorvoo1.3.2
1DNF‑FI‑DHäme
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder. Her: Tavastia
1.3.2
1DNF‑FI‑DAKanta-Häme1.3.2
1DNF‑FI‑DAAHämeenlinna1.3.2
1DNF‑FI‑DBPäijät-Häme1.3.2
1DNF‑FI‑DBALahti1.3.2
1DNF‑FI‑DCPirkanmaa1.3.2
1DNF‑FI‑DCATampere1.3.2
1DNF‑FI‑DDSentrale Finland1.3.2
1DNF‑FI‑DDAJyväskylä1.3.2
1DNF‑FI‑HSatakunta
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑HAPori1.3.2
1DNF‑FI‑HBRauma1.3.2
1DNF‑FI‑JSavonia
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑JASørlege Savonia1.3.2
1DNF‑FI‑JABMikkeli1.3.2
1DNF‑FI‑JBNordlege Savonia1.3.2
1DNF‑FI‑JBKKuopio1.3.2
1DNF‑FI‑KKarelen
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑KASør-Karelen1.3.2
1DNF‑FI‑KABLappeenranta1.3.2
1DNF‑FI‑KBNord-Karelen1.3.2
1DNF‑FI‑KBAJoensuu1.3.2
1DNF‑FI‑LKymenlaakso
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑LAKouvola1.3.2
1DNF‑FI‑LBKotka1.3.2
1DNF‑FI‑MOstrobothnia
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑MAVasa1.3.2
1DNF‑FI‑NNorra Österbotten
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑NAOulu1.3.2
1DNF‑FI‑PMellersta Österbotten1.3.2
1DNF‑FI‑PAKokkola1.3.2
1DNF‑FI‑QSödra Österbotten
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑QASeinäjoki1.3.2
1DNF‑FI‑RKainuu
Brukes for: historiske, kulturelle og administrative områder
1.3.2
1DNF‑FI‑RAKajaani1.3.2
1DNF‑FI‑SLappi
Her: finsk ‘Lappland’
1.3.2
1DNF‑FI‑SARovaniemi1.3.2
1DNF‑FI‑SBSaamelaisten kotiseutualue1.3.2
1DNNNoreg
1DNN‑NO‑DNord-Noreg
1DNN‑NO‑DATroms og Finnmark
Brukes sammenslåing av Troms og Finnmark til Troms og Finnmark fylke
1.4
1DNN‑NO‑DFFinnmark1.4
1DNN‑NO‑DFAVardø1.4
1DNN‑NO‑DFBKirkenes
Her: Sør-Varanger
1.4
1DNN‑NO‑DFCAlta1.4
1DNN‑NO‑DFDHammerfest
Her: Kvalsund
1.4
1DNN‑NO‑DFGHonningsvåg1.4
1DNN‑NO‑DFKNordkapp
Her: Knivskjellodden, Honningsvåg
1.4
1DNN‑NO‑DFVVadsø1.2.6
1DNN‑NO‑DTTroms1.4
1DNN‑NO‑DTBHarstad
Her: Hinnøya
1.4
1DNN‑NO‑DTDFinnsnes
Her: Senja
1.4
1DNN‑NO‑DTRTromsø1.2.6
1DNN‑NO‑DLNordland
1DNN‑NO‑DLBBodø1.2.6
1DNN‑NO‑DLDFauske1.4
1DNN‑NO‑DLFLofoten og Vesterålen1.4
1DNN‑NO‑DLFASortland1.4
1DNN‑NO‑DLFBStokmarknes1.4
1DNN‑NO‑DLFCLeknes1.4
1DNN‑NO‑DLFDSvolvær1.4
1DNN‑NO‑DLGHelgeland
Her: Vega
1.4
1DNN‑NO‑DLGAMo i Rana1.4
1DNN‑NO‑DLGBMosjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGCSandnessjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGDBrønnøysund1.4
1DNN‑NO‑DLNNarvik
1DNN‑NO‑JSørlandet1.2.6
1DNN‑NO‑JBAgder
Brukes for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til Agder fylke
1.4
1DNN‑NO‑JAAust-Agder1.4
1DNN‑NO‑JABGrimstad1.4
1DNN‑NO‑JACTvedestrand1.4
1DNN‑NO‑JADRisør1.4
1DNN‑NO‑JALArendal
1DNN‑NO‑JGVest-Agder1.4
1DNN‑NO‑JGFFarsund
1DNN‑NO‑JGKKristiansand
1DNN‑NO‑JGLLillesand1.4
1DNN‑NO‑JGMLyngdal1.4
1DNN‑NO‑JGNMandal1.4
1DNN‑NO‑JGPFlekkefjord1.4
1DNN‑NO‑TTrøndelag
Brukes for sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke
1.2.6
1DNN‑NO‑TDNord-Trøndelag1.2.6
1DNN‑NO‑TDALevanger1.4
1DNN‑NO‑TDBNamsos1.4
1DNN‑NO‑TDCKolvereid1.4
1DNN‑NO‑TDDStjørdal1.4
1DNN‑NO‑TDEVerdal
Her: Verdalsøra
1.4
1DNN‑NO‑TDSSteinkjer
1DNN‑NO‑TRSør-Trøndelag1.2.6
1DNN‑NO‑TRAOrkanger1.4
1DNN‑NO‑TRBBrekstad1.4
1DNN‑NO‑TRCRøros1.4
1DNN‑NO‑TRHTrondheim
1DNN‑NO‑VVestlandet
1DNN‑NO‑VAVestland
Brukes for sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland til Vestland fylke
1.4
1DNN‑NO‑VHHordaland1.4
1DNN‑NO‑VHBBergen
1DNN‑NO‑VHCStord1.4
1DNN‑NO‑VHDOdda1.4
1DNN‑NO‑VMMøre og Romsdal1.2.6
1DNN‑NO‑VMAÅlesund
1DNN‑NO‑VMBFosnavåg1.4
1DNN‑NO‑VMDUlsteinvik1.4
1DNN‑NO‑VMKKristiansund
1DNN‑NO‑VMLMolde
1DNN‑NO‑VMNÅndalsnes1.4
1DNN‑NO‑VRRogaland
1DNN‑NO‑VRABryne1.4
1DNN‑NO‑VRBEigersund1.4
1DNN‑NO‑VRCHaugesund1.4
1DNN‑NO‑VRDJørpeland1.4
1DNN‑NO‑VRFSandnes1.4
1DNN‑NO‑VRGSauda1.4
1DNN‑NO‑VRHSkudeneshavn1.4
1DNN‑NO‑VRJKopervik1.4
1DNN‑NO‑VRKÅkrehamn1.4
1DNN‑NO‑VRSStavanger
1DNN‑NO‑VWSogn og Fjordane1.4
1DNN‑NO‑VWAFlorø
Her: Flora
1.4
1DNN‑NO‑VWBFørde1.4
1DNN‑NO‑VWCMåløy1.4
1DNN‑NO‑XAustlandet1.2.6
1DNN‑NO‑XCViken
Sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken fylke
1.4
1DNN‑NO‑XAAkershus1.4
1DNN‑NO‑XAADrøbak1.4
1DNN‑NO‑XABLillestrøm1.4
1DNN‑NO‑XACSandvika1.4
1DNN‑NO‑XADSki1.4
1DNN‑NO‑XAEJessheim1.4
1DNN‑NO‑XBBuskerud1.4
1DNN‑NO‑XBCHokksund1.4
1DNN‑NO‑XBDDrammen
1DNN‑NO‑XBHHønefoss1.4
1DNN‑NO‑XBKKongsberg1.4
1DNN‑NO‑XFOslofjorden
1DNN‑NO‑XDInnlandet
Sammenslåing av Oppland og Hedmark til Innlandet fylke
1.4
1DNN‑NO‑XHHedmark1.4
1DNN‑NO‑XHAElverum1.4
1DNN‑NO‑XHBKongsvinger1.4
1DNN‑NO‑XHCBrumunddal1.4
1DNN‑NO‑XHDMoelv1.4
1DNN‑NO‑XHRHamar
1DNN‑NO‑XPOppland1.4
1DNN‑NO‑XPAFagernes1.4
1DNN‑NO‑XPBGjøvik1.4
1DNN‑NO‑XPCOtta1.4
1DNN‑NO‑XPDRaufoss1.4
1DNN‑NO‑XPEVinstra1.4
1DNN‑NO‑XPLLillehammer
1DNN‑NO‑XSOslo
1DNN‑NO‑XRVestfold og Telemark
Sammenslåing av Vestfold og Telemark til Vestfold og Telemark fylke
1.4
1DNN‑NO‑XTTelemark1.4
1DNN‑NO‑XTAKragerø1.4
1DNN‑NO‑XTBNotodden1.4
1DNN‑NO‑XTCBrevik1.4
1DNN‑NO‑XTDPorsgrunn1.4
1DNN‑NO‑XTERjukan1.4
1DNN‑NO‑XTFLangesund1.4
1DNN‑NO‑XTGStathelle1.4
1DNN‑NO‑XTKSkien
1DNN‑NO‑XVVestfold1.4
1DNN‑NO‑XVAHolmestrand1.4
1DNN‑NO‑XVBHorten1.4
1DNN‑NO‑XVCStavern1.4
1DNN‑NO‑XVDSvelvik1.4
1DNN‑NO‑XVFÅsgårdstrand1.4
1DNN‑NO‑XVLLarvik
1DNN‑NO‑XVNSandefjord
1DNN‑NO‑XVRTønsberg1.2.6
1DNN‑NO‑XZØstfold1.4
1DNN‑NO‑XZAAskim1.4
1DNN‑NO‑XZBMysen1.4
1DNN‑NO‑XZFFredrikstad
1DNN‑NO‑XZHHalden
1DNN‑NO‑XZMMoss
1DNN‑NO‑XZSSarpsborg
1DNSSverige
1DNS‑SE‑ASvealand
1DNS‑SE‑AAStockholm
1DNS‑SE‑AAAStockholms skjergard1.2
1DNS‑SE‑ABUppland
1DNS‑SE‑ABAUppsala1.2
1DNS‑SE‑ACSödermanland
1DNS‑SE‑ACANyköping1.2
1DNS‑SE‑ADNärke
1DNS‑SE‑ADAÖrebro1.2
1DNS‑SE‑AEVästmanland
1DNS‑SE‑AEAVästerås1.2
1DNS‑SE‑AFDalarna
1DNS‑SE‑AFAFalun1.2
1DNS‑SE‑AGVärmland
1DNS‑SE‑AGAKarlstad1.2
1DNS‑SE‑AHBergslagen1.2
1DNS‑SE‑BGötaland
1DNS‑SE‑BASkåne
1DNS‑SE‑BAAMalmö
1DNS‑SE‑BABÖsterlen1.2
1DNS‑SE‑BBHalland
1DNS‑SE‑BBAHalmstad1.2
1DNS‑SE‑BCBlekinge
1DNS‑SE‑BCAKarlskrona1.2
1DNS‑SE‑BDSmåland
1DNS‑SE‑BDAVäxjö1.2
1DNS‑SE‑BDBKalmar1.2
1DNS‑SE‑BEÖland
1DNS‑SE‑BFGotland
1DNS‑SE‑BFAVisby1.2
1DNS‑SE‑BGÖstergötland
1DNS‑SE‑BGALinköping1.2
1DNS‑SE‑BHVästergötland
1DNS‑SE‑BJGöteborg
1DNS‑SE‑BJAGöteborgs skjergard1.2
1DNS‑SE‑BKBohuslän
1DNS‑SE‑BLDalsland
1DNS‑SE‑CNorrland
1DNS‑SE‑CAGästrikland
1DNS‑SE‑CAAGävle1.2
1DNS‑SE‑CBHälsingland
1DNS‑SE‑CCJämtland
1DNS‑SE‑CCAÖstersund1.2
1DNS‑SE‑CDHärjedalen
1DNS‑SE‑CEMedelpad
1DNS‑SE‑CFÅngermanland
1DNS‑SE‑CFAHärnösand1.2
1DNS‑SE‑CGVästerbotten
1DNS‑SE‑CGAUmeå1.2
1DNS‑SE‑CHNorrbotten
1DNS‑SE‑CHALuleå1.2
1DNS‑SE‑CJLappland
1DNS‑SE‑CKTornedalen
Her: Meänmaa
1.2
1DSSør-Europa
1DSESpania
1DSE‑ES‑AAndalucía (autonom region)
1DSE‑ES‑AAAlmeria (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑AAAAlmeria (by)1.2.5
1DSE‑ES‑ABCádiz (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑ABACádiz (by)1.2.5
1DSE‑ES‑ACCordoba (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑ACACordoba (by)1.2.5
1DSE‑ES‑ADGranada (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑ADAGranada (by)1.2.5
1DSE‑ES‑ADXGranada: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑ADXASierra Nevada1.2.7
1DSE‑ES‑AEHuelva (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑AEAHuelva (by)1.2.5
1DSE‑ES‑AFJaén (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑AFAJaén (by)1.2.5
1DSE‑ES‑AGMalaga (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑AGAMalaga (by)1.2.5
1DSE‑ES‑AGXMalaga: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑AGXACosta del Sol1.2.7
1DSE‑ES‑AHSevilla (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑AHASevilla (by)1.2.5
1DSE‑ES‑BBalearene (øyer)
1DSE‑ES‑BABalearene (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑BAAMallorca1.2.5
1DSE‑ES‑BAABPalma de Mallorca1.2.5
1DSE‑ES‑BABMenorca1.2.5
1DSE‑ES‑BABAMahon1.2.5
1DSE‑ES‑BACIbiza (øy)1.2.5
1DSE‑ES‑BACAIbiza (by)1.2.5
1DSE‑ES‑BADFormentera1.2.5
1DSE‑ES‑CAragon (autonom region)
1DSE‑ES‑CAHuesca (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑CAAHuesca (by)1.2.5
1DSE‑ES‑CBTeruel (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑CBATeruel (by)1.2.5
1DSE‑ES‑CCZaragoza (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑CCAZaragoza (by)1.2.5
1DSE‑ES‑DAsturias (autonom region)
1DSE‑ES‑DAAsturias (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑DAAOviedo1.2.5
1DSE‑ES‑DABGijón1.2.5
1DSE‑ES‑EKanariøyene
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANC for geophysical, natural history and travel aspects
Se også 1MTANC Kanariøyene
1DSE‑ES‑EALas Palmas (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑EAAGran Canaria1.2.5
1DSE‑ES‑EAAALas Palmas de Gran Canaria1.2.5
1DSE‑ES‑EABFuerteventura1.2.5
1DSE‑ES‑EACLanzarote1.2.5
1DSE‑ES‑EBSanta Cruz de Tenerife (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑EBATenerife1.2.5
1DSE‑ES‑EBAASanta Cruz de Tenerife (by)1.2.5
1DSE‑ES‑EBBEl Hierro1.2.5
1DSE‑ES‑EBCLa Gomera1.2.5
1DSE‑ES‑EBDLa Palma1.2.5
1DSE‑ES‑FCantabria (autonom region)
1DSE‑ES‑FACantabria (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑FAASantander1.2.5
1DSE‑ES‑GCastile-La Mancha (autonom region)
1DSE‑ES‑GAAlbacete (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑GAAAlbacete (by)1.2.5
1DSE‑ES‑GBCiudad Real (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑GBACiudad Real (by)1.2.5
1DSE‑ES‑GCCuenca (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑GCACuenca (by)1.2.5
1DSE‑ES‑GDGuadalajara (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑GDAGuadalajara (by)1.2.5
1DSE‑ES‑GEToledo (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑GEAToledo (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HCastile and Leon (autonom region)
1DSE‑ES‑HAAvila (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HAAAvila (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HBBurgos (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HBABurgos (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HCLeon (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HCALeon (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HDPalencia (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HDAPalencia (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HESalamanca (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HEASalamanca (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HFSegovia (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HFASegovia (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HGSoria (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HGASoria (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HHValladolid (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HHAValladolid (by)1.2.5
1DSE‑ES‑HJZamora (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑HJAZamora (by)1.2.5
1DSE‑ES‑JCatalonia (Katalonia)
1DSE‑ES‑JABarcelona (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑JAABarcelona (by)1.2.5
1DSE‑ES‑JBGirona (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑JBAGirona (by)1.2.5
1DSE‑ES‑JBXGirona: reisemål
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑JBXACosta Brava1.2.7
1DSE‑ES‑JCLerida / Lleida (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑JCALerida / Lleida (by)1.2.5
1DSE‑ES‑JDTarragona (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑JDATarragona (by)1.2.5
1DSE‑ES‑KExtremadura (autonom region)
1DSE‑ES‑KACaceres (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑KAACaceres (by)1.2.5
1DSE‑ES‑KBBadajoz (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑KBABadajoz (by)1.2.5
1DSE‑ES‑LGalicia (autonom region)
1DSE‑ES‑LACorunna (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑LAACorunna (by)1.2.5
1DSE‑ES‑LABSantiago de Compostela1.2.7
1DSE‑ES‑LBLugo (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑LBALugo (by)1.2.5
1DSE‑ES‑LCOrense (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑LCAOrense (by)1.2.5
1DSE‑ES‑LDPontevedra (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑LDAPontevedra (by)1.2.5
1DSE‑ES‑MMadrid (region)
1DSE‑ES‑MAMadrid (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑MAAMadrid (by)1.2.5
1DSE‑ES‑NMurcia (region)
1DSE‑ES‑NAMurcia (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑NAAMurcia (by)1.2.5
1DSE‑ES‑QNavarre (autonom region)
1DSE‑ES‑QANavarre1.2.5
1DSE‑ES‑QABPamplona1.2.5
1DSE‑ES‑RBaskerland (autonom region)
1DSE‑ES‑RAAlava1.2.5
1DSE‑ES‑RAAVitoria1.2.5
1DSE‑ES‑RBGuipuzcoa1.2.5
1DSE‑ES‑RBASan Sebastian1.2.5
1DSE‑ES‑RCBizkaia1.2.5
1DSE‑ES‑RCABilbao1.2.5
1DSE‑ES‑SLa Rioja (autonom region)
1DSE‑ES‑SALogroño (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑SAALogroño (by)1.2.5
1DSE‑ES‑TValencia (region)
1DSE‑ES‑TAAlicante (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑TAAAlicante (by)1.2.5
1DSE‑ES‑TAXAlicante: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑TAXACosta Blanca1.2.7
1DSE‑ES‑TBCastellon (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑TBACastellon (by)1.2.5
1DSE‑ES‑TCValencia (provins)1.2.5
1DSE‑ES‑TCAValencia (by)1.2.5
1DSE‑ES‑UCeuta (autonom by)
1DSE‑ES‑VMelilla (autonom by)
1DSE‑ES‑XSpain: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.71.2.8
1DSE‑ES‑XAPilegrimsveien til Santiago de Compostela
Her: El Camino de Santiago
1.2.7
1DSE‑ES‑XBLa Mancha1.2.7
1DSE‑ES‑XCDe kantabriske fjell1.2.7
1DSGGibraltar
1DSMMalta
1DSM‑MT‑GGozo1.2.8
1DSNAndorra
1DSPPortugal
1DSP‑PT‑BNorte region (Nord-Portugal)1.2.8
1DSP‑PT‑BPPorto1.2.8
1DSP‑PT‑CCentro region (Sentrale Portugal)1.2.8
1DSP‑PT‑LLisboa (region)1.2.8
1DSP‑PT‑LLLisboa1.2.8
1DSP‑PT‑LSSintra1.2.8
1DSP‑PT‑NAlentejo1.2.8
1DSP‑PT‑PAlgarve1.2.8
1DSP‑PT‑PFFaro1.2.8
1DSP‑PT‑RMadeira (autonom region)
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANM for geophysical, natural history and travel aspects
1.2.8
1DSP‑PT‑RFFunchal1.2.8
1DSP‑PT‑TAzorane (autonom region)
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANZ for geophysical, natural history and travel aspects
1.2.8
1DSTItalia
1DST‑IT‑NNord-Italia
1DST‑IT‑NAAostadalen1.2.8
1DST‑IT‑NFFriuli Venezia Giulia
1DST‑IT‑NFGGorizia
1DST‑IT‑NFPPordenone
1DST‑IT‑NFTTrieste
1DST‑IT‑NFUUdine
1DST‑IT‑NGLiguria
1DST‑IT‑NGAGenova
1DST‑IT‑NGMImperia
1DST‑IT‑NGSSavona
1DST‑IT‑NGZLa Spezia
1DST‑IT‑NLLombardia1.2.8
1DST‑IT‑NLAVarese
1DST‑IT‑NLBBergamo
1DST‑IT‑NLCComo
1DST‑IT‑NLDLodi
1DST‑IT‑NLELecco
1DST‑IT‑NLMMilano
1DST‑IT‑NLNSondrio
1DST‑IT‑NLRCremona
1DST‑IT‑NLSBrescia
1DST‑IT‑NLTMantova1.2.8
1DST‑IT‑NLVPavia
1DST‑IT‑NLZMonza og Brianza1.2.8
1DST‑IT‑NPPiemonte1.2.8
1DST‑IT‑NPAAlessandria
1DST‑IT‑NPLBiella
1DST‑IT‑NPNNovara
1DST‑IT‑NPRVercelli
1DST‑IT‑NPSAsti
1DST‑IT‑NPTTorino
1DST‑IT‑NPUCuneo
1DST‑IT‑NPVVerbano Cusio Ossola (provins)1.2.8
1DST‑IT‑NTTrentino-Sør-Tyrol
Her: Sør-Tyrol
1.2.8
1DST‑IT‑NTRTrento
1DST‑IT‑NTZBolzano
1DST‑IT‑NVVeneto
1DST‑IT‑NVDPadova
1DST‑IT‑NVEVenezia
1DST‑IT‑NVNVerona
1DST‑IT‑NVRRovigo
1DST‑IT‑NVSTreviso
1DST‑IT‑NVUBelluno
1DST‑IT‑NVZVicenza
1DST‑IT‑NZNord-Italia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DST‑IT‑NZBDei nordlege Appenninene
Foretrukket kode: brukes isteden for 1DZT-IT-A
1.2.81.3
1DST‑IT‑NZDDolomittene1.2.8
1DST‑IT‑NZLItalienske innsjøar
Her: Ortasjøen, Luganosjøen, Idrosjøen
1.2.8
1DST‑IT‑NZLCComosjøen1.2.8
1DST‑IT‑NZLGGardasjøen1.2.8
1DST‑IT‑NZLMMaggioresjøen1.2.8
1DST‑IT‑NZLQIseosjøen1.2.8
1DST‑IT‑NZPPo og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet. Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZA-IT-A
1.2.81.3
1DST‑IT‑TSentrale Italia
1DST‑IT‑TGEmilia Romagna
1DST‑IT‑TGBBologna
1DST‑IT‑TGCForlì-Cesena
1DST‑IT‑TGFFerrara
1DST‑IT‑TGMModena
1DST‑IT‑TGNRimini
1DST‑IT‑TGPParma
1DST‑IT‑TGRReggio Emilia1.2.8
1DST‑IT‑TGVRavenna
1DST‑IT‑TGZPiacenza
1DST‑IT‑TMMarche
1DST‑IT‑TMAAncona
1DST‑IT‑TMFFermo
1DST‑IT‑TMPPesaro og Urbino1.2.8
1DST‑IT‑TMSAscoli Piceno
1DST‑IT‑TMTMacerata
1DST‑IT‑TRUmbria
1DST‑IT‑TRPPerugia
Class here: Assisi
1.2.8
1DST‑IT‑TRPTTrasimeno1.2.8
1DST‑IT‑TRTTerni
1DST‑IT‑TSToscana
1DST‑IT‑TSAArezzo
1DST‑IT‑TSESiena
1DST‑IT‑TSEBVal d’Orcia
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-N
1.2.81.3
1DST‑IT‑TSFFirenze
1DST‑IT‑TSGGrosseto
1DST‑IT‑TSLLivorno
1DST‑IT‑TSLBElba1.2.8
1DST‑IT‑TSMMassa-Carrara
1DST‑IT‑TSPPisa
1DST‑IT‑TSRPrato
1DST‑IT‑TSTPistoia
1DST‑IT‑TSULucca
1DST‑IT‑TZLazio
1DST‑IT‑TZFFrosinone
1DST‑IT‑TZLLatina
1DST‑IT‑TZRRoma
1DST‑IT‑TZTRieto
1DST‑IT‑TZVViterbo
1DST‑IT‑TXSentrale Italia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DST‑IT‑TXAArno og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet. Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZA-IT-C
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXCTiber og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet. Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZA-IT-E
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXFDei sentrale Appenninene
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-B
1.2.81.3
1DST‑IT‑TXMMaremma
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-L
1.2.81.3
1DST‑IT‑USør-Italia og øyene
1DST‑IT‑UAAbruzzo
1DST‑IT‑UAHChieti
1DST‑IT‑UAPPescara
1DST‑IT‑UAQL’Aquila
1DST‑IT‑UATTeramo
1DST‑IT‑UCCalabria
1DST‑IT‑UCKCrotone
1DST‑IT‑UCRReggio Calabria
1DST‑IT‑UCSCosenza
1DST‑IT‑UCVVibo Valentia
1DST‑IT‑UCZCatanzaro
1DST‑IT‑UDSardinia
1DST‑IT‑UDCCagliari
1DST‑IT‑UDGOgliastra (provins)1.2.8
1DST‑IT‑UDMMedio Campidano (provins)1.2.8
1DST‑IT‑UDNCarbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDROristano
1DST‑IT‑UDSSassari
1DST‑IT‑UDSDCosta Smeralda
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-T
1.2.81.3
1DST‑IT‑UDTOlbia Tempio
1DST‑IT‑UDUNuoro
1DST‑IT‑UEMolise
1DST‑IT‑UECCampobasso
1DST‑IT‑UESIsernia
1DST‑IT‑ULSicilia
1DST‑IT‑ULAAgrigento
1DST‑IT‑ULCCaltanissetta
1DST‑IT‑ULEEnna
1DST‑IT‑ULMMessina
1DST‑IT‑ULMEDei eoliske øyer
Her: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
1.2.8
1DST‑IT‑ULNTrapani
1DST‑IT‑ULPPalermo
1DST‑IT‑ULRRagusa
1DST‑IT‑ULSSiracusa
1DST‑IT‑ULTCatania
1DST‑IT‑ULTEEtna1.2.8
1DST‑IT‑UMCampania
1DST‑IT‑UMLAvellino
1DST‑IT‑UMNNapoli
1DST‑IT‑UMNCCapri / Ischia1.2.8
1DST‑IT‑UMNPPompeii / Herculaneum1.2.8
1DST‑IT‑UMNVVesuv1.2.8
1DST‑IT‑UMSSalerno
1DST‑IT‑UMSCAmalfikysten
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-R
1.2.81.3
1DST‑IT‑UMTCaserta
1DST‑IT‑UMVBenevento
1DST‑IT‑UPApulia
Her: Puglia
1.2.8
1DST‑IT‑UPABari
1DST‑IT‑UPGFoggia
1DST‑IT‑UPGBTavoliere delle Puglie
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPLLecce
1DST‑IT‑UPRBarletta Andria Trani
1DST‑IT‑UPSBrindisi
1DST‑IT‑UPTTaranto
1DST‑IT‑USBasilicata
1DST‑IT‑USMMatera
1DST‑IT‑USPPotenza
1DST‑IT‑UZSør-Italia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DST‑IT‑UZCDei sørlege Appenninane
Foretrukket kode: brukes istedenfor 1DZT-IT-C
1.2.81.3
1DST‑IT‑UZCEGran Sasso d’Italia1.2.8
1DST‑IT‑UZCPPollino1.2.8
1DST‑IT‑UZDSila1.2.8
1DST‑IT‑XHistoriske og kulturelle område i Italia1.1
1DST‑IT‑XNHistoriske og kulturelle område: Nord-Italia1.1
1DST‑IT‑XNALanghe1.1
1DST‑IT‑XNCMonferrato1.11.2.8
1DST‑IT‑XNECanavese1.1
1DST‑IT‑XNFCinque Terre1.1
1DST‑IT‑XNHTigullio1.1
1DST‑IT‑XNLFranciacorta1.1
1DST‑IT‑XNNLomellina1.1
1DST‑IT‑XNPPolesine1.1
1DST‑IT‑XNRCarnia1.1
1DST‑IT‑XTHistoriske og kulturelle område: Sentrale Italia1.1
1DST‑IT‑XTALunigiana1.1
1DST‑IT‑XTCGarfagnana1.1
1DST‑IT‑XTEChianti1.1
1DST‑IT‑XTGMugello1.1
1DST‑IT‑XTLVersilia1.1
1DST‑IT‑XTNCiociaria1.1
1DST‑IT‑XUHistoriske og kulturelle område: Sør-Italia og øyene1.1
1DST‑IT‑XUACilento1.1
1DST‑IT‑XUCIrpinia1.1
1DST‑IT‑XUESannio1.1
1DST‑IT‑XUGSalento1.1
1DST‑IT‑XULGallura1.1
1DSUSan Marino
1DSVVatikanstaten
1DTAust-Europa
1DTARussland
1DTA‑RU‑BRussland: den sentrale føderasjonskretsen1.2.8
1DTA‑RU‑BKKursk1.2.8
1DTA‑RU‑BMMoskva1.2.8
1DTA‑RU‑BSSmolensk1.2.8
1DTA‑RU‑DRussland: Den sørlege føderasjonskretsen1.2.8
1DTA‑RU‑DBVolgograd
Her: Stalingrad
1.2.8
1DTA‑RU‑DDRostov1.2.8
1DTA‑RU‑FRussland: Den nordvestlege føderasjonskretsen1.2.8
1DTA‑RU‑FAArkhangelsk1.2.8
1DTA‑RU‑FCKaliningrad1.2.8
1DTA‑RU‑FDNovgorod1.2.8
1DTA‑RU‑FPSt. Petersburg
Her: Leningrad
1.2.8
1DTA‑RU‑HRussland: Fjernaustkretsane1.2.8
1DTA‑RU‑JRussland: Sibirkretsane1.2.8
1DTA‑RU‑JZSibir: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DTA‑RU‑JZBSibir: Baikalsjøen1.2.8
1DTA‑RU‑LRussland: Uralkretsane1.2.8
1DTA‑RU‑NRussland: Volgakretsen1.2.8
1DTA‑RU‑NNNizjnij Novgorod1.2.8
1DTA‑RU‑PRussland: Den nordkaukasiske føderasjonskretsen1.2.8
1DTA‑RU‑PCTsjetsjenia1.2.8
1DTBHviterussland
1DTB‑BY‑MMinsk1.2.8
1DTDLatvia
1DTD‑LV‑RRiga1.2.8
1DTEEstland
1DTE‑EE‑TTallinn1.2.8
1DTFLitauen
1DTF‑LT‑VVilnius1.2.8
1DTGGeorgia
1DTG‑GE‑TTblisi1.2.8
1DTHUngarn
1DTH‑HU‑BSentrale Ungarn1.2.8
1DTH‑HU‑BBBudapest1.2.8
1DTH‑HU‑DTransdanubia1.2.8
1DTH‑HU‑DBBalatonsjøen1.2.8
1DTH‑HU‑DDNeusiedler See / Ferto
Brukes med 1DFA* dersom boka handler om Østerrike
1.2.81.4
1DTH‑HU‑DFMecsek1.2.8
1DTH‑HU‑DGDei transdonauske mellomfjella
Her: Bakony
1.2.8
1DTH‑HU‑DHDen lille ungarske slette1.2.8
1DTH‑HU‑DPEsztergom1.2.8
1DTH‑HU‑DQGyőr1.2.8
1DTH‑HU‑DRPécs1.2.8
1DTH‑HU‑DSSopron1.2.8
1DTH‑HU‑DTSzékesfehérvár1.2.8
1DTH‑HU‑DVVeszprém1.2.8
1DTH‑HU‑FDen nordlege store sletta1.2.8
1DTH‑HU‑FDDei nordungarske mellomfjella
Her: Mátra, Bükk
1.2.8
1DTH‑HU‑FDEEger1.2.8
1DTH‑HU‑FPDen ungarske slette
Her: Store Alföld
1.2.8
1DTH‑HU‑FPDHortobágy nasjonalpark1.2.8
1DTH‑HU‑FPJDebrecen1.2.8
1DTH‑HU‑FPKSzeged1.2.8
1DTH‑HU‑FPWTiszasjøen1.2.8
1DTH‑HU‑ZUngarn: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DTH‑HU‑ZDDonau-Tisza platålandskap1.2.8
1DTH‑HU‑ZTTranstisza / Tiszántúl1.2.8
1DTJTsjekkia
Her: Den tsjekkiske republikk
1.2.8
1DTJ‑CZ‑APraha1.2.8
1DTJ‑CZ‑BSør-Mähren (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑CSør-Böhmen (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑EPardubice (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑HHradec Králové (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑JVysočina (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑KKarlovy Vary (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑LLiberec (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑MOlomouc (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑PPlzeň (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑SSentral-Böhmen (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑TMähren-Schlesien (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑UÚstí nad Labem (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑ZZlín (region)1.2.8
1DTJ‑CZ‑XTsjekkia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBBöhmen1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBFBöhmerwald1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBGKrkonoše / Kjempefjella1.2.8
1DTJ‑CZ‑XBVVltava og sideelver
Her: elvene Berounka, Luznice, Otava, Sazava
1.2.8
1DTJ‑CZ‑XMMähren1.2.8
1DTJ‑CZ‑XSTsjekkisk Schlesien1.2.8
1DTKSlovakia
1DTK‑SK‑BBratislava (region)1.2.81.3
1DTK‑SK‑BBBratislava1.3
1DTK‑SK‑KKošice (region)1.3
1DTK‑SK‑NNitra (region)1.3
1DTK‑SK‑PPrešov (region)1.3
1DTK‑SK‑SBanská Bystrica (region)1.3
1DTK‑SK‑TTrenčín (region)1.3
1DTK‑SK‑VTrnava (region)1.3
1DTK‑SK‑YŽilina (region)1.3
1DTK‑SK‑ZSlovakia: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.3
1DTK‑SK‑ZVVáh og sideelver
Her: elvene Nitra, Orava
1.3
1DTMMoldova
1DTNUkraina
1DTN‑UA‑KKiev1.2.8
1DTPPolen
1DTP‑PL‑AVestpommerske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑ABSzczecin1.3.2
1DTP‑PL‑APDet pommerske innsjøplatå1.3.2
1DTP‑PL‑Baust-Pommern1.3.2
1DTP‑PL‑BAKashubia1.3.2
1DTP‑PL‑BAAGdańsk, Gdynia, Sopot – Trippelbyen1.3.2
1DTP‑PL‑BDHelhalvøya1.3.2
1DTP‑PL‑BFŻuławy-regionen1.3.2
1DTP‑PL‑BFAMalbork1.3.2
1DTP‑PL‑CKujaviskpommerske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑CBBydgoszcz1.3.2
1DTP‑PL‑CCToruń1.3.2
1DTP‑PL‑DŁódź1.3.2
1DTP‑PL‑EErmlandskmasuriske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑EAOlsztyn1.3.2
1DTP‑PL‑EBBiskupiec1.3.2
1DTP‑PL‑HPodlasie voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑HBBiałystok1.3.2
1DTP‑PL‑HDSuwalki1.3.2
1DTP‑PL‑HRBialowieza nasjonalpark1.3.2
1DTP‑PL‑HSBiebrza nasjonalpark1.3.2
1DTP‑PL‑JLubusz-provinsen
Her: Lubusz voivodskap
1.3.2
1DTP‑PL‑JAZielona Góra1.3.2
1DTP‑PL‑KKielceområdet / Helligkorsvoivodskapet / Świętokrzyskie1.3.2
1DTP‑PL‑KAKielce1.3.2
1DTP‑PL‑KSSandomierz og Sandomierzbekkenet1.3.2
1DTP‑PL‑LLublinområdet1.3.2
1DTP‑PL‑LALublin1.3.2
1DTP‑PL‑LKKazimierz Dolny1.3.2
1DTP‑PL‑LRRoztocze nasjonalpark1.3.2
1DTP‑PL‑MMasoviske voivodskap1.2.8
1DTP‑PL‑MAWarszawa1.2.8
1DTP‑PL‑MPPłock1.3.2
1DTP‑PL‑MRKampinoski nasjonalpark1.3.2
1DTP‑PL‑NStorpolske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑NBPoznań1.3.2
1DTP‑PL‑PDet lillepolske voivodskap1.2.8
1DTP‑PL‑PKKraków1.2.8
1DTP‑PL‑PRKraków-Częstochowa jurahøglandet
Her: Den polske jurakjeden, Det polske jurahøylandet
1.3.2
1DTP‑PL‑PTPodhale (Det polske høglandet)1.3.2
1DTP‑PL‑PTZZakopane1.3.2
1DTP‑PL‑RDet schlesiske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑RAKatowice1.3.2
1DTP‑PL‑RCCzęstochowa1.3.2
1DTP‑PL‑SDet nederschlesiske voivodskap1.3.2
1DTP‑PL‑SAWrocław1.3.2
1DTTTyrkia
1DTT‑TR‑AIstanbul1.3
1DTVArmenia
1DTV‑AM‑YJerevan1.2.8
1DTXAserbajdsjan
1DTX‑AZ‑BBaku1.2.8
1DTZKasakhstan
1DXSøraust-Europa
1DXAAlbania
1DXA‑AL‑TTirana1.2.8
1DXBBulgaria
1DXB‑BG‑SSofia1.2.8
1DXCKroatia
1DXC‑HR‑AZagreb1.2.8
1DXC‑HR‑CSentrale Kroatia1.2.8
1DXC‑HR‑DDalmatia1.2.8
1DXC‑HR‑DDDubrovnik1.2.8
1DXC‑HR‑DKŠibenik1.2.8
1DXC‑HR‑DSSplit1.2.8
1DXC‑HR‑DYZadar1.2.8
1DXC‑HR‑JIstria1.2.8
1DXC‑HR‑KKvarner1.2.8
1DXC‑HR‑LLika - Karlovac
Her: Nordlige Kroatia
1.2.8
1DXC‑HR‑SSlavonia1.2.8
1DXDNord-Makedonia1.4
1DXD‑MK‑SSkopje1.2.8
1DXGHellas
1DXG‑GR‑ESentrale Hellas1.2.8
1DXG‑GR‑EAAttika
Her: Parnithafjellet / Parnitha, Marathon
1.2.8
1DXG‑GR‑EAAAthen1.2.8
1DXG‑GR‑EAEEleusis1.2.8
1DXG‑GR‑EAPPireus1.2.8
1DXG‑GR‑EEEvvia1.2.8
1DXG‑GR‑EECKhalkis1.2.8
1DXG‑GR‑EFFokis
Her: Parnassos
1.2.8
1DXG‑GR‑EFDDelfi1.2.8
1DXG‑GR‑EKEtolia og Akarnania1.2.8
1DXG‑GR‑EKMMesolóngi1.2.8
1DXG‑GR‑ETFthiotis
Her: Thermopylene, Phthia
1.2.8
1DXG‑GR‑ETAAtalanti1.2.8
1DXG‑GR‑EVBoiotia1.2.8
1DXG‑GR‑EVTTheben1.2.8
1DXG‑GR‑HEpirus1.2.8
1DXG‑GR‑LThessalia1.2.8
1DXG‑GR‑MMakedonia (GR)1.2.8
1DXG‑GR‑MCKhalkidiki
Her: Athosfjellet
1.2.8
1DXG‑GR‑MEPella1.2.8
1DXG‑GR‑MPPieria
Her: Olymposfjellet
1.2.8
1DXG‑GR‑MTThessaloniki (region)1.2.8
1DXG‑GR‑MTHThessaloniki1.2.8
1DXG‑GR‑PPeloponnes1.2.8
1DXG‑GR‑PAAkhaia1.2.8
1DXG‑GR‑PAPPatras1.2.8
1DXG‑GR‑PDArkadia1.2.8
1DXG‑GR‑PHElis / Ilia1.2.8
1DXG‑GR‑PHOOlympia
Her: helligdomen i antikkens Hellas hvor de olympiske leker ble arrangert
1.2.8
1DXG‑GR‑PKKorinthia1.2.8
1DXG‑GR‑PKKKorinth1.2.8
1DXG‑GR‑PLLakonia1.2.8
1DXG‑GR‑PLSSparta1.2.8
1DXG‑GR‑PLYMistrá1.2.8
1DXG‑GR‑PMMessenia1.2.8
1DXG‑GR‑PRArgolida1.2.8
1DXG‑GR‑PRAArgos1.2.8
1DXG‑GR‑PRMMykene1.2.8
1DXG‑GR‑SGreske øyer1.2.8
1DXG‑GR‑SADei nordegeiske øyer1.2.8
1DXG‑GR‑SACKhios1.2.8
1DXG‑GR‑SAHLimnos1.2.8
1DXG‑GR‑SALLésvos1.2.8
1DXG‑GR‑SASSamos1.2.8
1DXG‑GR‑SCKreta1.2.8
1DXG‑GR‑SCHHeraklion
Her: Knossos
1.2.8
1DXG‑GR‑SDDodekanesane1.2.8
1DXG‑GR‑SDHKarpathos1.2.8
1DXG‑GR‑SDKKos1.2.8
1DXG‑GR‑SDLLeros1.2.8
1DXG‑GR‑SDPPatmos1.2.8
1DXG‑GR‑SDRRhodos1.2.8
1DXG‑GR‑SFDei joniske øyer1.2.8
1DXG‑GR‑SFCKorfu1.2.8
1DXG‑GR‑SFFPaxos1.2.8
1DXG‑GR‑SFKKefalonia1.2.8
1DXG‑GR‑SFLLefkada1.2.8
1DXG‑GR‑SFPIthaca1.2.8
1DXG‑GR‑SFRZakynthos1.2.8
1DXG‑GR‑SKKykladene1.2.8
1DXG‑GR‑SKKMykonos1.2.8
1DXG‑GR‑SKMMilos
Her: Kimolos
1.2.8
1DXG‑GR‑SKNNaxos1.2.8
1DXG‑GR‑SKPParos1.2.8
1DXG‑GR‑SKSSantorini
Her: Thera
1.2.8
1DXG‑GR‑SKYSyros1.2.8
1DXG‑GR‑SRDei saroniske øyer
Her: Agistri
1.2.8
1DXG‑GR‑SRAEgina1.2.8
1DXG‑GR‑SRSSalamis1.2.8
1DXG‑GR‑SSSporadene1.2.8
1DXG‑GR‑SSAAlonnisos1.2.8
1DXG‑GR‑SSKSkiathos1.2.8
1DXG‑GR‑STAndre greske øyer1.2.8
1DXG‑GR‑STKKythira1.2.8
1DXG‑GR‑STMSamothraki1.2.8
1DXG‑GR‑STSSkyros1.2.8
1DXG‑GR‑TTrakia1.2.8
1DXHBosnia-Hercegovina
1DXH‑BA‑SSarajevo1.2.8
1DXKKosovo
1DXNMontenegro
1DXN‑ME‑PPodgorica1.2.8
1DXRRomania
1DXR‑RO‑BBucuresti1.2.8
1DXR‑RO‑ZRomania: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1DXR‑RO‑ZTTransylvania1.2.8
1DXSSerbia
1DXS‑RS‑BBeograd1.2.8
1DXVSlovenia
1DXV‑SI‑CKrain1.2.8
1DXV‑SI‑CLLjubljana1.2.8
1DXYKypros
1DXY‑CY‑CNikosia1.2.8
1DZEuropa: fysiske aspekt
1DZAEuropa: elver, innsjøar etc.
1DZADDonau og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZADTTisza og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.3
1DZARRhinen og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZARCBodensjøen1.1
1DZAVVolga og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1DZA‑CH‑LLuganosjøen
Her: innsjøen og områdene rundt
1.4
1DZA‑DE‑EElbe og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.11.2.8
1DZA‑DE‑NOder og Neisse og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.11.2.8
1DZA‑DE‑WWeser og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.11.2.8
1DZA‑IT‑APo og sideelver
Foretrekk kode i Nord-Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-NZP Po og sideelver
1.11.2.8
1DZA‑IT‑CArno og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-TXA Arno og sideelver
1.11.2.8
1DZA‑IT‑ETiber og sideelver
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-TXC Tiber og sideelver
1.11.2.8
1DZA‑PL‑VVistula og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.3.2
1DZA‑PL‑VBBug / Vestre Buh
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.3.2
1DZTEuropa: fjell, åsar, sletter, kystlinjer etc.1.1
1DZTAAlpane
Brukes med andre kvalifikatorer fra 1* for bøker som handler om spesielle deler av Alpene, som de østerrikske eller franske alpene, og hvor det ikke fins en egen kode
1.4
1DZTAPWallis-alpane
Her: Valais
1.3
1DZTAPMMatterhorn
Her: Mount Cervin
1.3
1DZTAPRMonte Rosa-massivet
Her: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑CH‑ASveitsiske alpar
Her: Glarner-Alpene
1.4
1DZTA‑CH‑ADBerna-Alpane1.4
1DZTA‑CH‑ADAAletsch
Her: Finsteraarhorn, Aarmassif, Aletsch Glacier, Bietschhorn
1.4
1DZTA‑CH‑ADEEiger1.4
1DZTA‑CH‑ADJJungfrau1.4
1DZTA‑CH‑AGSaint-Gotthard Massif
Her: Sankt Gotthard-passet
1.4
1DZTA‑CH‑BVal Bregaglia
Her: Bregagliafjellene
1.4
1DZTA‑FR‑BMont Blanc-massivet
Class here: Grandes Jorasses, Aiguille du Midi, Miage Glacier, Mer de Glace, Mont Dolent, Picco Luigi Amedeo
1.2.61.4
1DZTA‑FR‑BMMont Blanc1.2.6
1DZTA‑SI‑CDei juliske alpar1.3
1DZTBKaukasus
Brukes for fjellene og regionen
1.3
1DZTCKarpatene
1DZTCBBeskidene1.4
1DZTCBBBieszczady1.4
1DZTCBPPieninyfjella1.4
1DZTCTTatrafjella1.3
1DZTHBalkan
Brukes for fjellene og regionen
1.3
1DZTJBöhmische Masse1.4
1DZTJSSudetene1.4
1DZTJSHStolowefjella1.4
1DZTPPyreneene
1DZTSDen skandinaviske fjellkjede1.2
1DZTUUralfjella
1DZT‑BE‑AArdennene
Her: Ardennerskogen
1.4
1DZT‑DE‑AHarz
Her: Brocken, Blokksberg
1.11.4
1DZT‑DE‑BRhön1.1
1DZT‑DE‑CEifel1.1
1DZT‑DE‑DSchwarzwald1.1
1DZT‑DE‑ERhinland1.1
1DZT‑FR‑JJurafjella1.2.6
1DZT‑GB‑CCotswolds
Foretrekk kode i Sørvest-England: reisemål
Se også 1DDU-GB-EWZC Cotswolds
1.1.21.2.6
1DZT‑GB‑PPenninene
Foretrekk kode i Nord- og Nordøst-England: reisemål
Se også 1DDU-GB-EYZB Penninene
1.1.21.2.6
1DZT‑IT‑ADei nordlege Appenninane
Foretrekk kode i Nord-Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-NZB Dei nordlege Appenninene
1.11.2.8
1DZT‑IT‑BDei sentrale Appenninane
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-TXF Dei sentrale Appenninene
1.11.2.8
1DZT‑IT‑CDei sørlege Appenninane
Foretrekk kode i Sør-Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-UZC Dei sørlege Appenninane
1.11.2.8
1DZT‑IT‑GKars1.1
1DZT‑IT‑LMaremma
Foretrekk kode i Sentrale Italia: reisemål
Se også 1DST-IT-TXM Maremma
1.11.2.8
1DZT‑IT‑NVal d’Orcia
Foretrekk kode i Italia-Toscana-Siena
Se også 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.11.2.8
1DZT‑IT‑PTavoliere delle Puglie
Foretrekk kode i Italia-Apulia-Foggia
Se også 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie
1.11.2.8
1DZT‑IT‑RAmalfikysten
Foretrekk kode i Italia-Campania-Salerna
Se også 1DST-IT-UMSC Amalfikysten
1.11.2.8
1DZT‑IT‑TCosta Smeralda
Foretrekk kode i Italia-Sardinia-Sassari
Se også 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.11.2.8
1FAsia
1FBMidtausten
1FBGJerusalem1.3
1FBHIsrael
1FBH‑IL‑ATel-Aviv
Her: Jaffa
1.2.8
1FBH‑IL‑HHaifa
Her: Karmelberget
1.2.8
1FBJJordan
1FBJ‑JO‑PPetra1.2.8
1FBLLibanon
1FBL‑LB‑BBeirut1.2.8
1FBNIran
1FBN‑IR‑ATeheran1.2.8
1FBN‑IR‑SShiraz
Her: Persepolis
1.2.8
1FBPPalestina
1FBP‑PS‑GGaza1.2.8
1FBQIrak
1FBQ‑IQ‑BBagdad1.2.8
1FBSSyria
1FBS‑SY‑AAleppo1.2.8
1FBS‑SY‑DDamaskus1.2.8
1FBS‑SY‑PPalmyra1.2.8
1FBXDen arabiske halvøy
1FBXBBahrain
1FBXKKuwait
1FBXMOman
1FBXQQatar
1FBXSSaudi-Arabia
1FBXS‑SA‑HHedsjas / Hijaz1.2.8
1FBXS‑SA‑HJJidda1.2.8
1FBXS‑SA‑HMMekka1.2.8
1FBXS‑SA‑HNMedina1.2.8
1FBXS‑SA‑RRiyadh1.2.8
1FBXUDei forente arabiske emiratar
1FBXU‑AE‑AAbu Dhabi1.2.8
1FBXU‑AE‑DDubai1.2.8
1FBXYJemen
1FBZMidtausten: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.3
1FBZBTigris og Eufrat
Her: elvene, deres sideelver, elvedalene og elvedeltaene
1.3
1FBZJJordan
Her: elven, dens sideelver og elvedalen
1.3
1FBZJDDødehavet1.3
1FCSentral-Asia
1FCAAfghanistan
1FCA‑AF‑KKabul1.2.8
1FCDTadsjikistan
1FCKKirgisistan
1FCK‑KG‑BBisjkek1.2.8
1FCSSibir
1FCTTurkmenistan
1FCUUsbekistan
1FKSør-Asia (Det indiske subkontinent)1.2.8
1FKAIndia
1FKA‑IN‑ANordlege India1.2.8
1FKA‑IN‑ABChandigarh1.2.8
1FKA‑IN‑ADDehli (National Capital Territory of Delhi, NCT)1.2.8
1FKA‑IN‑ADNNew Delhi1.2.8
1FKA‑IN‑AGHaryana1.2.8
1FKA‑IN‑AHHimachal Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑AHSShimla / Simla1.2.8
1FKA‑IN‑AJJammu og Kashmir
Her: Ladakh
1.2.8
1FKA‑IN‑APPunjab1.2.8
1FKA‑IN‑APBAmritsar1.2.8
1FKA‑IN‑ARRajasthan1.2.8
1FKA‑IN‑ARBJaipur1.2.8
1FKA‑IN‑ARDJodhpur1.2.8
1FKA‑IN‑ARFUdaipur1.2.8
1FKA‑IN‑CSentrale India1.2.8
1FKA‑IN‑CBChhattisgarh1.2.8
1FKA‑IN‑CDMadhya Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑CFUttar Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑CFAAgra
Her: Taj Mahal
1.2.8
1FKA‑IN‑CFCVaranasi / Benares1.2.8
1FKA‑IN‑CHUttarakhand1.2.8
1FKA‑IN‑EAustlege India1.2.8
1FKA‑IN‑EBBihar1.2.8
1FKA‑IN‑EDJharkhand1.2.8
1FKA‑IN‑EFOdisha1.2.8
1FKA‑IN‑EHVest-Bengal1.2.8
1FKA‑IN‑EHCKolkata
Her: Calcutta
1.2.8
1FKA‑IN‑EHDDarjeeling1.2.8
1FKA‑IN‑GNordaustlege India1.2.8
1FKA‑IN‑GAAssam1.2.8
1FKA‑IN‑GCArunachal Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑GEManipur1.2.8
1FKA‑IN‑GHMeghalaya1.2.8
1FKA‑IN‑GJMizoram1.2.8
1FKA‑IN‑GLNagaland1.2.8
1FKA‑IN‑GNTripura1.2.8
1FKA‑IN‑GSSikkim1.3.2
1FKA‑IN‑JVestlege India1.2.8
1FKA‑IN‑JBDadra og Nagar Haveli1.2.8
1FKA‑IN‑JDDaman og Diu1.2.8
1FKA‑IN‑JFGoa1.2.8
1FKA‑IN‑JGGujarat1.2.8
1FKA‑IN‑JMMaharashtra1.2.8
1FKA‑IN‑JMMMumbai
Her: Bombay
1.2.8
1FKA‑IN‑LSørlege India1.2.8
1FKA‑IN‑LAAndhra Pradesh1.2.8
1FKA‑IN‑LCKarnataka1.2.8
1FKA‑IN‑LCBBangalore
Class here: Bangalore
1.2.8
1FKA‑IN‑LEKerala1.2.8
1FKA‑IN‑LECKochi
Her: Cochin
1.2.8
1FKA‑IN‑LGPuducherry1.2.8
1FKA‑IN‑LGBPondicherry
Her: Puducherry
1.2.81.4
1FKA‑IN‑LJTamil Nadu1.2.8
1FKA‑IN‑LJCChennai
Her: Madras
1.2.8
1FKA‑IN‑LKTelangana1.2.8
1FKA‑IN‑LKHHyderabad1.2.8
1FKA‑IN‑LNAndamanane og Nikobarane1.2.8
1FKA‑IN‑LPLakshadweep1.2.8
1FKBBangladesh
1FKB‑BD‑DDhaka1.2.8
1FKHBhutan
1FKNNepal
1FKN‑NP‑KKatmandu1.2.8
1FKPPakistan
1FKP‑PK‑BBalutsjistan1.2.8
1FKP‑PK‑DKhyber Pakhtunkhwa
Her: Den nordvestlige grenseprovinsen, Kyberpasset
1.2.8
1FKP‑PK‑FPunjab (PK)1.2.8
1FKP‑PK‑FBLahore1.2.8
1FKP‑PK‑HSindh1.2.8
1FKP‑PK‑HBKarachi1.2.8
1FKP‑PK‑LIslamabad1.2.8
1FKSSri Lanka
Her: Ceylon
1.2.8
1FKS‑LK‑CColombo1.2.8
1FMSøraust-Asia
1FMBMyanmar
Her: Burma
1.2.8
1FMCKambodsja
1FMC‑KH‑APhnom Penh1.2.8
1FMC‑KH‑BSiem Reap1.2.8
1FMC‑KH‑BAAngkor
Her: Angkor Vat
1.2.8
1FMLLaos
1FMMMalaysia
1FMM‑MY‑BKuala Lumpur1.2.8
1FMM‑MY‑MMalakka1.2.8
1FMM‑MY‑PPenang1.2.8
1FMM‑MY‑SSarawak1.2.8
1FMM‑MY‑TSabah1.2.8
1FMNIndonesia
1FMNBBali
1FMN‑ID‑BSumatra1.2.8
1FMN‑ID‑DJava1.2.8
1FMN‑ID‑DJJakarta1.2.8
1FMN‑ID‑FKalimantan
Her: indonesisk Borneo
1.2.8
1FMN‑ID‑KSulawesi1.2.8
1FMN‑ID‑MMolukkene1.2.8
1FMN‑ID‑PPapua
Se også 1MKLP Ny-Guinea
1.2.8
1FMN‑ID‑SDei små Sundaøyer
Her: Øst-Nusa Tenggara, Vest-Timor
1.2.8
1FMN‑ID‑SLLombok1.2.8
1FMNTAust-Timor1.2.8
1FMNXBorneo
Brukes for hele øya
1.2.8
1FMPFilippinene
1FMP‑PH‑AManila1.2.8
1FMRBrunei
1FMSSingapore
1FMTThailand
1FMT‑TH‑BBangkok1.2.8
1FMT‑TH‑CChiang Mai1.2.8
1FMT‑TH‑KKrabi1.2.8
1FMT‑TH‑KLKo Lanta1.2.8
1FMT‑TH‑PPhuket1.2.8
1FMT‑TH‑QSurat Thani1.2.8
1FMT‑TH‑QBKo Samui / Koh Samui1.2.8
1FMT‑TH‑YAyutthaya1.2.8
1FMVVietnam
1FMV‑VN‑BHo Chi Minh-byen
Her: Saigon
1.2.8
1FMV‑VN‑DHanoi1.2.8
1FPAust-Asia, Fjerne Austen
1FPCKina
1FPC‑CN‑DNordlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑DBBeijing1.2.2
1FPC‑CN‑DDTianjin1.2.2
1FPC‑CN‑DFHebei1.2.2
1FPC‑CN‑DHShanxi1.2.2
1FPC‑CN‑DJIndre Mongolia
Her: Nei Mongol
1.2.2
1FPC‑CN‑FNordaustlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑FBLiaoning1.2.2
1FPC‑CN‑FDJilin1.2.2
1FPC‑CN‑FFHeilongjiang1.2.2
1FPC‑CN‑HAustlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑HBShanghai1.2.2
1FPC‑CN‑HDJiangsu1.2.2
1FPC‑CN‑HFZhejiang1.2.2
1FPC‑CN‑HHAnhui1.2.2
1FPC‑CN‑HJFujian1.2.2
1FPC‑CN‑HLJiangxi1.2.2
1FPC‑CN‑HNShandong1.2.2
1FPC‑CN‑JSentrale Kina1.2.2
1FPC‑CN‑JBHenan1.2.2
1FPC‑CN‑JDHubei1.2.2
1FPC‑CN‑JFHunan1.2.2
1FPC‑CN‑LSørlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑LBGuangdong1.2.2
1FPC‑CN‑LDGuangxi1.2.2
1FPC‑CN‑LFHainan1.2.2
1FPC‑CN‑NSørvestlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑NBChongqing1.2.2
1FPC‑CN‑NDSichuan1.2.2
1FPC‑CN‑NFGuizhou1.2.2
1FPC‑CN‑NHYunnan1.2.2
1FPCTTibet
Her: Xizang
1FPC‑CN‑PNordvestlege Kina1.2.2
1FPC‑CN‑PBShaanxi1.2.2
1FPC‑CN‑PDGansu1.2.2
1FPC‑CN‑PFQinghai1.2.2
1FPC‑CN‑PHNingxia1.2.2
1FPC‑CN‑PJXinjiang1.2.2
1FPCWTaiwan
1FPCHHong Kong
1FPCMMacao
1FPJJapan
1FPJ‑JP‑AHokkaido (region)1.3
1FPJ‑JP‑AAHokkaido1.3
1FPJ‑JP‑BTohoku1.3
1FPJ‑JP‑BAAomori1.3
1FPJ‑JP‑BBIwate1.3
1FPJ‑JP‑BCMiyagi1.3
1FPJ‑JP‑BDAkita1.3
1FPJ‑JP‑BEYamagata1.3
1FPJ‑JP‑BFFukushima1.3
1FPJ‑JP‑CKanto1.3
1FPJ‑JP‑CAIbaraki1.3
1FPJ‑JP‑CBTochigi1.3
1FPJ‑JP‑CCGunma1.3
1FPJ‑JP‑CDSaitama1.3
1FPJ‑JP‑CEChiba1.3
1FPJ‑JP‑CFTokyo1.3
1FPJ‑JP‑CGKanagawa1.3
1FPJ‑JP‑DChubu1.3
1FPJ‑JP‑DANiigata1.3
1FPJ‑JP‑DBToyama1.3
1FPJ‑JP‑DCIshikawa1.3
1FPJ‑JP‑DDFukui1.3
1FPJ‑JP‑DEYamanashi1.3
1FPJ‑JP‑DFNagano1.3
1FPJ‑JP‑DGGifu1.3
1FPJ‑JP‑DHShizuoka1.3
1FPJ‑JP‑DJAichi1.3
1FPJ‑JP‑EKinki / Kansai1.3
1FPJ‑JP‑EAMie1.3
1FPJ‑JP‑EBShiga1.3
1FPJ‑JP‑ECKyoto1.3
1FPJ‑JP‑EDOsaka1.3
1FPJ‑JP‑EEHyogo1.3
1FPJ‑JP‑EFNara1.3
1FPJ‑JP‑EGWakayama1.3
1FPJ‑JP‑FChugoku1.3
1FPJ‑JP‑FATottori1.3
1FPJ‑JP‑FBShimane1.3
1FPJ‑JP‑FCOkayama1.3
1FPJ‑JP‑FDHiroshima1.3
1FPJ‑JP‑FEYamaguchi1.3
1FPJ‑JP‑GShikoku1.3
1FPJ‑JP‑GATokushima1.3
1FPJ‑JP‑GBKagawa1.3
1FPJ‑JP‑GCEhime1.3
1FPJ‑JP‑GDKochi (JP)1.3
1FPJ‑JP‑HKyushu1.3
1FPJ‑JP‑HAFukuoka1.3
1FPJ‑JP‑HBSaga1.3
1FPJ‑JP‑HCNagasaki1.3
1FPJ‑JP‑HDKumamoto1.3
1FPJ‑JP‑HEOita1.3
1FPJ‑JP‑HFMiyazaki1.3
1FPJ‑JP‑HGKagoshima1.3
1FPJ‑JP‑HHOkinawa1.3
1FPKKorea
1FPKNNord-Korea
1FPKSSør-Korea
1FPKS‑KR‑BSeoul1.2.8
1FPMMongolia
1FZAsia: fysiske aspekt
1FZAAsia: elver, innsjøar etc.
1FZAGGanges og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1FZAJIndus og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1FZAMMekong og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1FZAXChang Jiang og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1FZAYHuang He og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1FZTAsia: fjell, åsar, sletter, kystlinjer etc.1.1
1FZTAAltajfjella
1FZTGGobiørkenen
1FZTHHimalaya
1FZTHAAnnapurna1.3
1FZTHKKarakorum1.3
1FZTHKKK2
Her: Godwin-Austen eller Chhogori
1.3
1FZTHMMahalangur Himal
Her: Makalu, Lhotse, Cho Oyu
1.3
1FZTHMEMount Everest
Her: Chomolungma
1.3
1HAfrika
1HBNord-Afrika
1HBAAlgerie
1HBA‑DZ‑AAlger1.2.8
1HBCTsjad
1HBEEgypt
1HBE‑AA‑DNildalen og -deltaet
1HBE‑AA‑DAAlexandria
1HBE‑AA‑DBAswan
Her: Abu Simbel
1.2.8
1HBE‑AA‑DCKairo
1HBE‑AA‑DDAl Buhayrah
1HBE‑AA‑DFBeni Suef
1HBE‑AA‑DGAd Daqahliyah
1HBE‑AA‑DHDamietta
1HBE‑AA‑DJAl Gharbiyah
1HBE‑AA‑DKGiza
Her: Memfis, Pyramidene
1.2.8
1HBE‑AA‑DLKafr el-Sheikh
1HBE‑AA‑DNAl-Minya
1HBE‑AA‑DPAl Minufiyah
1HBE‑AA‑DQAl Qalyubia
1HBE‑AA‑DSAsh Sharqiyah
1HBE‑AA‑DWSohag
1HBE‑AA‑DXLuxor
Her: Teben, Kongenes dal
1.2.8
1HBE‑AA‑JEgypt: Vestørkenen
1HBE‑AA‑JFFaiyum
1HBE‑AA‑JMMatruh
1HBE‑AA‑JVAl Wadi al Jadid (region)
1HBE‑AA‑MEgypt: Austørkenen
1HBE‑AA‑MAAsyut
1HBE‑AA‑MQQena
1HBE‑AA‑MRAl-Bahr al-Ahmar (region)
Se også 1QSL Rødehavet
1HBE‑AA‑SSinaihalvøya
1HBE‑AA‑SLIsmailia
1HBE‑AA‑SNNord-Sinai
1HBE‑AA‑SPPort Said
1HBE‑AA‑SSSør-Sinai
1HBE‑AA‑SZSuez
1HBLLibya
1HBL‑LY‑CKyrenaika1.2.8
1HBL‑LY‑CBBenghazi1.2.8
1HBL‑LY‑TTripolitania1.2.8
1HBL‑LY‑TTTripoli1.2.8
1HBMMarokko
1HBM‑MA‑BTanger-Tetouan-Al Hoceima1.2.8
1HBM‑MA‑BCTanger1.2.8
1HBM‑MA‑FFès-Meknès1.2.8
1HBM‑MA‑FEFez1.2.8
1HBM‑MA‑HRabat-Salé-Kenitra1.2.8
1HBM‑MA‑HRRabat1.2.8
1HBM‑MA‑LCasablanca-Settat1.2.8
1HBM‑MA‑LCCasablanca1.2.8
1HBM‑MA‑MMarrakesh-Safi1.2.8
1HBM‑MA‑MEEssaouira1.2.8
1HBM‑MA‑MMMarrakesh / Marrakech1.2.8
1HBM‑MA‑PDrâa-Tafilalet1.2.8
1HBM‑MA‑POOuarzazate1.2.8
1HBM‑MA‑RSouss-Massa1.2.8
1HBM‑MA‑RAAgadir1.2.8
1HBSSudan
1HBS‑SD‑BKhartoum1.2.8
1HBTTunisia
1HBT‑TN‑ATunisia
Her: Kartago
1.2.8
1HBT‑TN‑DDjerba / Jerba1.2.8
1HBWVest-Sahara
1HBZSør-Sudan
1HFAfrika sør for Sahara
Her: subsaharisk Afrika
1HFDVest-Afrika
1HFDAMauritania
1HFDBBenin
1HFDESierra Leone
1HFDFBurkina Faso
1HFDGGambia
1HFDHGhana
1HFDH‑GH‑AAccra1.2.8
1HFDLLiberia
1HFDL‑LR‑AMonrovia1.2.8
1HFDMMali
1HFDM‑ML‑ATimbuktu1.2.8
1HFDNNigeria
1HFDN‑NG‑ALagos1.2.8
1HFDRNiger
1HFDSSenegal
1HFDS‑SN‑ADakar1.2.8
1HFDTTogo
1HFDUGuinea
1HFDU‑GN‑AConakry1.2.8
1HFDVKapp Verde
1HFDXGuinea-Bissau
1HFDYElfenbenskysten
1HFDY‑CI‑AAbidjan1.2.8
1HFGaust-Afrika
1HFGAEtiopia
1HFGA‑ET‑AAddis Abeba1.2.8
1HFGDDjibouti
1HFGEEritrea
1HFGKKenya
1HFGK‑KE‑ANairobi1.2.8
1HFGK‑KE‑MMombasa1.2.8
1HFGQBurundi
1HFGRRwanda
1HFGR‑RW‑AKigali1.2.8
1HFGSSomalia
1HFGSRSomaliland
1HFGTTanzania
1HFGT‑TZ‑BDar es Salaam1.2.8
1HFGT‑TZ‑CZanzibar
Class here: Zanzibar Archipelago
1.2.8
1HFGT‑TZ‑ENordlege Tanzania1.2.8
1HFGT‑TZ‑EBKilimanjaro1.2.8
1HFGT‑TZ‑EDSerengeti1.2.8
1HFGUUganda
1HFGU‑UG‑AKampala1.2.8
1HFJSentral-Afrika
1HFJAKamerun
1HFJCRepublikken Kongo
Her: Kongo-Brazzaville
1.2.8
1HFJC‑CG‑ABrazzaville1.2.8
1HFJGGabon
1HFJQEkvatorial-Guinea
1HFJRDen sentralafrikanske republikk
1HFJSSão Tomé og Príncipe
1HFJZDen demokratiske republikken Kongo
Tidligere Zaïre
1.2.8
1HFJZ‑CD‑AKinshasa1.2.8
1HFMSørlege Afrika
1HFMAAngola
1HFMBBotswana
1HFMB‑BW‑AGaborone1.2.8
1HFMB‑BW‑VOkavangoelva og -deltaet
Her: elven, dens sideelver og elvedalen
1.2.8
1HFMKSwaziland
Class here: Kingdom of Eswatini
1.2.8
1HFMLLesotho
1HFMMMalawi
1HFMNNamibia
1HFMQMosambik
1HFMQ‑MZ‑AMaputo1.2.8
1HFMSSør-Afrika
1HFMS‑ZA‑AEastern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑BFree State1.2.8
1HFMS‑ZA‑BBBloemfontein1.2.8
1HFMS‑ZA‑DGauteng1.2.8
1HFMS‑ZA‑DBJohannesburg1.2.8
1HFMS‑ZA‑DDPretoria1.2.8
1HFMS‑ZA‑FKwaZulu-Natal1.2.8
1HFMS‑ZA‑FBDurban1.2.8
1HFMS‑ZA‑HLimpopo1.2.8
1HFMS‑ZA‑JMpumalanga
Her: Øst-Transvaal
1.2.8
1HFMS‑ZA‑KNorth West Province1.2.8
1HFMS‑ZA‑MNorthern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑NWestern Cape1.2.8
1HFMS‑ZA‑NBCape Town1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZSør-Afrika: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZDDrakensberg1.2.8
1HFMS‑ZA‑ZKKruger nasjonalpark1.2.8
1HFMWZimbabwe
1HFMW‑ZW‑AHarare1.2.8
1HFMZZambia
1HFMZ‑ZM‑ALusaka1.2.8
1HSØyer i Sør-Indiahavet
1HSCKomorene
1HSMMadagaskar
1HSUMauritius
1HSU‑MU‑BRodrigues1.2.8
1HSVMaldivene
1HSYSeychellene
1HS‑FR‑LLa Réunion
1HS‑FR‑LASaint-Denis (Réunion)1.2.6
1HS‑FR‑LBSaint-Benoît1.2.6
1HS‑FR‑LCSaint-Paul1.2.6
1HS‑FR‑LDSaint-Pierre (Réunion)1.2.6
1HS‑FR‑MMayotte
1HS‑FR‑MADzaoudzi
1HZAfrika: fysiske aspekt
1HZAAfrika: elver, innsjøar etc.
1HZACKongo og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1HZAGNiger og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1HZAMMalawisjøen1.2.8
1HZANNilen og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
Se også 1HBE-AA-D Nildalen og -deltaet
1.2.8
1HZASSuezkanalen
1HZATTanganyikasjøen
1HZAVVictoriasjøen1.2.8
1HZAZZambezi og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1HZAZVMosi-oa-Tunya / Victoriafalla1.3
1HZTAfrika: fjell, åsar, sletter, kystlinjer etc.1.1
1HZTAAtlasfjella
1HZTKKalahariørkenen
1HZTRRiftdalen
1HZTSSahara
1HZTTSahel
1KAmerika
1KBNord-Amerika (USA og Canada)1.1
1KBBUSA
1KBB‑US‑MMidtvesten
1KBB‑US‑MLMidtvesten: nordaustlege sentralstatar (Great Lakes)
1KBB‑US‑MLCIllinois
1KBB‑US‑MLCCChicago
1KBB‑US‑MLCSSpringfield (IL)1.2
1KBB‑US‑MLDIndiana
1KBB‑US‑MLDDIndianapolis1.2
1KBB‑US‑MLGMichigan
1KBB‑US‑MLGDDetroit1.2
1KBB‑US‑MLOOhio
1KBB‑US‑MLOLCleveland1.2
1KBB‑US‑MLONCincinnati1.2
1KBB‑US‑MLOOColumbus1.2
1KBB‑US‑MLTMinnesota
1KBB‑US‑MLTMMinneapolis-St. Paul1.2
1KBB‑US‑MLWWisconsin
1KBB‑US‑MLWMMilwaukee1.2
1KBB‑US‑MLWWMadison1.2
1KBB‑US‑MPMidtvesten: nordvestlege sentralstatar (Great Plains)
1KBB‑US‑MPAIowa
1KBB‑US‑MPKKansas
1KBB‑US‑MPMMissouri
1KBB‑US‑MPMKKansas City (MO)1.2
1KBB‑US‑MPMLSt. Louis1.2
1KBB‑US‑MPNNebraska
1KBB‑US‑MPNLLincoln1.2
1KBB‑US‑MPNOOmaha1.2
1KBB‑US‑MPRNorth Dakota
1KBB‑US‑MPTSouth Dakota
1KBB‑US‑MPTRMount Rushmore1.2
1KBB‑US‑NNordauststatane
1KBB‑US‑NANordauststatane: mellomatlantiske statar
1KBB‑US‑NAJNew Jersey
1KBB‑US‑NAJAAtlantic City1.2
1KBB‑US‑NAJHHoboken1.2
1KBB‑US‑NAJNNewark1.2
1KBB‑US‑NAJSJersey Shore1.2
1KBB‑US‑NAKNew York
1KBB‑US‑NAKAAlbany1.2
1KBB‑US‑NAKBBuffalo1.2
1KBB‑US‑NAKCNew York City
1KBB‑US‑NAKCBBrooklyn1.2
1KBB‑US‑NAKCMManhattan1.2
1KBB‑US‑NAKCMGGreenwich Village1.2
1KBB‑US‑NAKCMHHarlem1.2
1KBB‑US‑NAKLLong Island1.2
1KBB‑US‑NAKNNiagara Falls (by)1.2
1KBB‑US‑NAPPennsylvania
1KBB‑US‑NAPDPennsylvania Dutch Country1.2
1KBB‑US‑NAPGGettysburg1.2
1KBB‑US‑NAPHPhiladelphia
1KBB‑US‑NAPTPittsburgh1.2
1KBB‑US‑NENordauststatane: New England
1KBB‑US‑NECConnecticut
1KBB‑US‑NECHHartford1.2
1KBB‑US‑NEIMaine
1KBB‑US‑NEIAAcadia nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑NEIPPortland (ME)1.2
1KBB‑US‑NEMMassachusetts
1KBB‑US‑NEMBBoston
1KBB‑US‑NEMCCape Cod1.2
1KBB‑US‑NEMCMMartha’s Vineyard1.2
1KBB‑US‑NEMCNNantucket1.2
1KBB‑US‑NEMMCambridge (MA)1.2
1KBB‑US‑NEMSSalem (MA)1.2
1KBB‑US‑NENNew Hampshire
1KBB‑US‑NERRhode Island
1KBB‑US‑NERNNewport1.2
1KBB‑US‑NERPProvidence1.2
1KBB‑US‑NEVVermont
1KBB‑US‑SSørstatane
1KBB‑US‑SCSørstatane: søraustlege sentralstatar
1KBB‑US‑SCAAlabama
1KBB‑US‑SCAMMontgomery1.2
1KBB‑US‑SCKKentucky
1KBB‑US‑SCKLLouisville1.2
1KBB‑US‑SCMMississippi
1KBB‑US‑SCTTennessee
1KBB‑US‑SCTMMemphis1.2
1KBB‑US‑SCTNNashville1.2
1KBB‑US‑SESørstatane: søratlantiske statar
1KBB‑US‑SECDistrict of Columbia (Washington D.C.)
1KBB‑US‑SEDDelaware
1KBB‑US‑SEFFlorida
1KBB‑US‑SEFASt. Augustine1.2
1KBB‑US‑SEFEEverglades1.2
1KBB‑US‑SEFHTallahassee1.2
1KBB‑US‑SEFJJacksonville1.2
1KBB‑US‑SEFKFlorida Keys1.2
1KBB‑US‑SEFMMiami
1KBB‑US‑SEFOOrlando1.2
1KBB‑US‑SEFPTampa1.2
1KBB‑US‑SEGGeorgia (stat i USA)
1KBB‑US‑SEGSSavannah1.2
1KBB‑US‑SEGTAtlanta
1KBB‑US‑SEMMaryland
1KBB‑US‑SEMAAnnapolis1.2
1KBB‑US‑SEMBBaltimore1.2
1KBB‑US‑SENNord-Carolina
1KBB‑US‑SENAAsheville1.2
1KBB‑US‑SENBOuter Banks1.2
1KBB‑US‑SENCCharlotte1.2
1KBB‑US‑SENRRaleigh1.2
1KBB‑US‑SESSør-Carolina
1KBB‑US‑SESCCharleston (SC)1.2
1KBB‑US‑SESMMyrtle Beach1.2
1KBB‑US‑SEVVirginia
1KBB‑US‑SEVCCharlottesville1.2
1KBB‑US‑SEVRRichmond1.2
1KBB‑US‑SEVVVirginia Beach1.2
1KBB‑US‑SEVWWilliamsburg1.2
1KBB‑US‑SEWVest-Virginia
1KBB‑US‑SGGreat Smoky Mountains nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑SWSørstatane: sørvestlege sentralstatar
1KBB‑US‑SWAArkansas
1KBB‑US‑SWAHHot Springs1.2
1KBB‑US‑SWALLittle Rock1.2
1KBB‑US‑SWLLouisiana
1KBB‑US‑SWLBBaton Rouge1.2
1KBB‑US‑SWLNNew Orleans
1KBB‑US‑SWOOklahoma
1KBB‑US‑SWOCOklahoma City1.2
1KBB‑US‑SWOTTulsa1.2
1KBB‑US‑SWTTexas
1KBB‑US‑SWTAAustin1.2
1KBB‑US‑SWTDDallas1.2
1KBB‑US‑SWTHHouston
1KBB‑US‑SWTNSan Antonio1.2
1KBB‑US‑SWTPEl Paso1.2
1KBB‑US‑SWTWForth Worth1.2
1KBB‑US‑WVeststatane
1KBB‑US‑WMVeststatane: fjellstatane
1KBB‑US‑WMAArizona
1KBB‑US‑WMAFFlagstaff1.2
1KBB‑US‑WMAGGrand Canyon nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WMAPPhoenix1.2
1KBB‑US‑WMASSedona1.2
1KBB‑US‑WMATTucson1.2
1KBB‑US‑WMCColorado
1KBB‑US‑WMCAAspen1.2
1KBB‑US‑WMCBBoulder1.2
1KBB‑US‑WMCDDenver1.2
1KBB‑US‑WMCRRocky Mountain nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WMDIdaho
1KBB‑US‑WMDBBoise1.2
1KBB‑US‑WMMMontana
1KBB‑US‑WMMGGlacier nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WMNNevada
1KBB‑US‑WMNRReno1.2
1KBB‑US‑WMNVLas Vegas
1KBB‑US‑WMTNew Mexico
1KBB‑US‑WMTAAlbuquerque1.2
1KBB‑US‑WMTFSanta Fe1.2
1KBB‑US‑WMTTTaos1.2
1KBB‑US‑WMUUtah
1KBB‑US‑WMUSSalt Lake City1.2
1KBB‑US‑WMUZZion nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WMWWyoming
1KBB‑US‑WMWCCheyenne1.21.4
1KBB‑US‑WMWJJackson Hole1.2
1KBB‑US‑WMWTGrand Teton nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WMYYellowstone nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WPVeststatane: stillehavsstatane
1KBB‑US‑WPCCalifornia
1KBB‑US‑WPCALos Angeles
1KBB‑US‑WPCABBeverly Hills1.2
1KBB‑US‑WPCAHHollywood1.2
1KBB‑US‑WPCDSan Diego1.2
1KBB‑US‑WPCFSan Francisco
1KBB‑US‑WPCJSan Jose1.2
1KBB‑US‑WPCMMonterey1.2
1KBB‑US‑WPCNNapa og Sonoma1.2
1KBB‑US‑WPCPPalm Springs1.2
1KBB‑US‑WPCRFresno1.2
1KBB‑US‑WPCSSacramento1.2
1KBB‑US‑WPCYYosemite nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WPHHawaii
Brukes i forbindelse med politikk og sosiologi. Foretrekk/legg til 1MKPH i forbindelse med geofysikk, naturhistorie og reiser
Se også 1MKPH Hawaii-øyene
1KBB‑US‑WPHHHawaii (Big Island)1.2
1KBB‑US‑WPHKKauai1.2
1KBB‑US‑WPHMMaui1.2
1KBB‑US‑WPHOOahu1.2
1KBB‑US‑WPHOHHonolulu
Her: Waikiki
1.21.2.8
1KBB‑US‑WPNNordvestlege stillehavsstatar
1KBB‑US‑WPNAAlaska
1KBB‑US‑WPNAAAnchorage1.2
1KBB‑US‑WPNAJJuneau1.2
1KBB‑US‑WPNROregon
1KBB‑US‑WPNRPPortland (OR)1.2
1KBB‑US‑WPNWWashington (staten)
1KBB‑US‑WPNWOOlympic nasjonalpark1.2
1KBB‑US‑WPNWSSeattle
1KBCCanada
1KBC‑CA‑AAlberta
1KBC‑CA‑ANNorthern Alberta
1KBC‑CA‑ANBNorthern Alberta: Wood Buffalo og Waterton Lakes nasjonalparkar
1KBC‑CA‑ANDNorthern Alberta: Peace River Country (AB)
1KBC‑CA‑ANGNorthern Alberta: Alberta’s Rockies og Banff og Jasper nasjonalparkar
1KBC‑CA‑ASSouthern Alberta
1KBC‑CA‑ASCSouthern Alberta: Calgary-regionen
1KBC‑CA‑ASFSouthern Alberta: Edmonton Capital Region
1KBC‑CA‑ASJSouthern Alberta: Elk Island nasjonalpark
1KBC‑CA‑ASNSouthern Alberta: Waterton Lakes nasjonalpark
1KBC‑CA‑BBritish Columbia
1KBC‑CA‑BDBritish Columbia Interior
1KBC‑CA‑BDABritish Columbia Interior: Atlin District
1KBC‑CA‑BDBBritish Columbia Interior: Stikine Country
1KBC‑CA‑BDCBritish Columbia Interior: Peace River Country
1KBC‑CA‑BDDBritish Columbia Interior: Nechako
1KBC‑CA‑BDEBritish Columbia Interior: Bulkley
1KBC‑CA‑BDFBritish Columbia Interior: Cariboo
1KBC‑CA‑BDGBritish Columbia Interior: Chilcotin
1KBC‑CA‑BDHBritish Columbia Interior: Omineca-Prince George
1KBC‑CA‑BDJBritish Columbia Interior: Robson Valley
1KBC‑CA‑BDKBritish Columbia Interior: Kootenays
1KBC‑CA‑BDKABritish Columbia Interior: Kootenays nasjonalpark (Mount Revelstoke, Kootenay, Glacier og Yoho)
1KBC‑CA‑BDLBritish Columbia Interior: Okanagan
1KBC‑CA‑BDMBritish Columbia Interior: Boundary
1KBC‑CA‑BDNBritish Columbia Interior: Similkameen
1KBC‑CA‑BDPBritish Columbia Interior: Thompson
1KBC‑CA‑BDQBritish Columbia Interior: Shuswap
1KBC‑CA‑BDRBritish Columbia Interior: Lillooet-Fraser Canyon
1KBC‑CA‑BFBritish Columbia South Coast
1KBC‑CA‑BFBBritish Columbia South Coast: Lower Mainland
1KBC‑CA‑BFDBritish Columbia South Coast: Greater Vancouver
1KBC‑CA‑BFFBritish Columbia South Coast: Fraser Valley
1KBC‑CA‑BFJBritish Columbia South Coast: Sea-to-Sky Corridor
1KBC‑CA‑BFMBritish Columbia South Coast: Gulf Islands og Gulf Islands nasjonalpark
1KBC‑CA‑BFRBritish Columbia South Coast: Sunshine Coast
1KBC‑CA‑BLBritish Columbia Vancouver Island
1KBC‑CA‑BLCBritish Columbia Vancouver Island: Greater Victoria
1KBC‑CA‑BLKBritish Columbia Vancouver Island: Mid-Island
1KBC‑CA‑BLNBritish Columbia Vancouver Island: North Island
1KBC‑CA‑BLSBritish Columbia Vancouver Island: West Coast
1KBC‑CA‑BLWBritish Columbia Vancouver Island: Juan de Fuca region og Pacific Rim nasjonalpark
1KBC‑CA‑BPBritish Columbia Central Coast
1KBC‑CA‑BPDBritish Columbia Central Coast: Queen Charlotte Strait
1KBC‑CA‑BPLBritish Columbia Central Coast: Bella Coola Valley
1KBC‑CA‑BTBritish Columbia North Coast
1KBC‑CA‑BTEBritish Columbia North Coast: Haida Gwaii og Gwaii Haanas nasjonalpark og Haida Heritage Site
1KBC‑CA‑BTMBritish Columbia North Coast: Skeena
1KBC‑CA‑BTRBritish Columbia North Coast: Nass
1KBC‑CA‑BTYBritish Columbia North Coast: Stewart Country
1KBC‑CA‑CManitoba
1KBC‑CA‑CNNorthern Manitoba
1KBC‑CA‑CNBNorthern Manitoba: Wapusk nasjonalpark
1KBC‑CA‑CPInterlake and Central Manitoba
1KBC‑CA‑CPRInterlake and Central Manitoba: Riding Mountain nasjonalpark
1KBC‑CA‑CSSouthern Manitoba
1KBC‑CA‑CSWSouthern Manitoba: Winnipeg Capital Region
1KBC‑CA‑DNew Brunswick
1KBC‑CA‑DFNew Brunswick: Fundy nasjonalpark
1KBC‑CA‑DKNew Brunswick: Greater Saint John
1KBC‑CA‑DNNew Brunswick: Greater Fredericton
1KBC‑CA‑FNewfoundland og Labrador
1KBC‑CA‑FLLabrador
1KBC‑CA‑FLTLabrador: Torngat Mountains nasjonalpark
1KBC‑CA‑FNNewfoundland
1KBC‑CA‑FNANewfoundland: Avalon Peninsula
1KBC‑CA‑FNAJNewfoundland: Avalon Peninsula: St John’s
1KBC‑CA‑FNCNewfoundland: Burin Peninsula
1KBC‑CA‑FNENewfoundland: Bonavista Peninsula og Terra Nova nasjonalpark
1KBC‑CA‑FNHNewfoundland: South Coast
1KBC‑CA‑FNKNewfoundland: West Coast og Gros Morne nasjonalpark
1KBC‑CA‑FNMNewfoundland: Great Northern Peninsula
1KBC‑CA‑FNRNewfoundland: Northeast Coast
1KBC‑CA‑HNorthwest Territories
1KBC‑CA‑HLNorthwest Territories: Inuvik Region og Tuktut Nogait nasjonalpark
1KBC‑CA‑HPNorthwest Territories: Sahtu Region
1KBC‑CA‑HTNorthwest Territories: Dehcho Region og Nahanni og Naats’ihch’oh nasjonalparkar
1KBC‑CA‑HVNorthwest Territories: North Slave Region
1KBC‑CA‑HWNorthwest Territories: Yellowknife
1KBC‑CA‑HXNorthwest Territories: South Slave Region
1KBC‑CA‑JNova Scotia
1KBC‑CA‑JANova Scotia: Annapolis Valley
1KBC‑CA‑JBNova Scotia: Cape Breton Island og Cape Breton Highlands nasjonalpark
1KBC‑CA‑JCCentral Nova Scotia
1KBC‑CA‑JDNova Scotia: Eastern Shore og Sable Island nasjonalpark
1KBC‑CA‑JHNova Scotia: Halifax Regional Municipality (HRM)
1KBC‑CA‑JKNova Scotia: North Shore
1KBC‑CA‑JMNova Scotia: South Shore og Kejimkujik nasjonalpark
1KBC‑CA‑KNunavut
1KBC‑CA‑KCNunavut: Kitikmeot Region
1KBC‑CA‑KNNunavut: Kivalliq Region og Ukkusiksalik National Park
1KBC‑CA‑KQNunavut: Qikiqtaaluk Region og Auyuittuq, Sirmilik og Quttinirpaaq nasjonalparkar
1KBC‑CA‑KQTNunavut: Qikiqtaaluk Region: Iqaluit
1KBC‑CA‑OOntario
1KBC‑CA‑OBNorthwestern Ontario
1KBC‑CA‑OBPNorthwestern Ontario: Pukaskwa nasjonalpark
1KBC‑CA‑ODNortheastern Ontario
1KBC‑CA‑OGCentral Ontario
1KBC‑CA‑OGCCentral Ontario: Haliburton og Algonquin park
1KBC‑CA‑OGFCentral Ontario: Kawartha Lakes
1KBC‑CA‑OGJCentral Ontario: Muskoka
1KBC‑CA‑OGQCentral Ontario: Bay of Quinte
1KBC‑CA‑OMEastern Ontario
1KBC‑CA‑OMCEastern Ontario: Ottawa / National Capital Region
1KBC‑CA‑OMLEastern Ontario: Ottawa Valley
1KBC‑CA‑OMTEastern Ontario: Thousand Islands og St. Lawrence Islands nasjonalpark
1KBC‑CA‑OSSouthwestern Ontario
1KBC‑CA‑OSBSouthwestern Ontario: Bruce-halvøya og nasjonalpark
1KBC‑CA‑OSFSouthwestern Ontario: Georgian Triangle og Georgian Bay Islands nasjonalpark
1KBC‑CA‑OSMSouthwestern Ontario: Greater Toronto Area
1KBC‑CA‑OSRSouthwestern Ontario: Niagara Peninsula og Point Pelee nasjonalpark
1KBC‑CA‑PPrince Edward Island
1KBC‑CA‑PMPrince Edward Island: North Shore og Prince Edward Island nasjonalpark
1KBC‑CA‑PRPrince Edward Island: South Shore
1KBC‑CA‑PTPrince Edward Island: Summerside Area
1KBC‑CA‑PVPrince Edward Island: Charlottetown Area
1KBC‑CA‑QQuebec
1KBC‑CA‑QBQuebec: Bas-Saint-Laurent
1KBC‑CA‑QBBRimouski1.2.6
1KBC‑CA‑QBGKamouraska1.2.6
1KBC‑CA‑QBKReford Gardens
Her: Jardins de Métis
1.2.6
1KBC‑CA‑QDQuebec: Saguenay–Lac-Saint-Jean
1KBC‑CA‑QDCSaguenay (by)1.2.6
1KBC‑CA‑QDFSaguenay (elv)1.2.6
1KBC‑CA‑QDKLac Saint-Jean1.2.6
1KBC‑CA‑QFQuebec, National Capital Region
1KBC‑CA‑QFCQuebec City1.2.6
1KBC‑CA‑QFFOrleans Island1.2.6
1KBC‑CA‑QFGCharlevoix1.2.6
1KBC‑CA‑QHQuebec: Mauricie
Her: La Mauricie National Park
1.2.6
1KBC‑CA‑QHDTrois-Rivières1.2.6
1KBC‑CA‑QHHShawanigan1.2.6
1KBC‑CA‑QJQuebec: Estrie / Eastern Townships
1KBC‑CA‑QJSSherbrooke1.2.6
1KBC‑CA‑QLQuebec: Outaouais
1KBC‑CA‑QLGGatineau1.2.6
1KBC‑CA‑QMQuebec: Montréal (region)
1KBC‑CA‑QMMMontreal1.2.6
1KBC‑CA‑QNQuebec: Abitibi-Témiscamingue
1KBC‑CA‑QPQuebec: Côte-Nord1.2.6
1KBC‑CA‑QPCMingan Archipelago
Her: Mingan Archipelago National Park
1.2.6
1KBC‑CA‑QPDAnticosti Island1.2.6
1KBC‑CA‑QRQuebec: Nord-du-Québec
1KBC‑CA‑QRKJames Bay1.2.6
1KBC‑CA‑QRNNunavik
Her: Kativik
1.2.6
1KBC‑CA‑QRUUngava Bay1.2.6
1KBC‑CA‑QSQuebec: Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Her: Forillon nasjonalpark
1KBC‑CA‑QSJChaleur Bay1.2.6
1KBC‑CA‑QTQuebec: Chaudière-Appalaches
1KBC‑CA‑QUQuebec: Laval
1KBC‑CA‑QVQuebec: Lanaudière
1KBC‑CA‑QWQuebec: Laurentides
1KBC‑CA‑QXQuebec: Montérégie
1KBC‑CA‑QYQuebec: Centre-du-Québec
Her: Bois-Franc
1.2.6
1KBC‑CA‑SSaskatchewan
1KBC‑CA‑SDNorthern Saskatchewan
1KBC‑CA‑SGCentral Saskatchewan
1KBC‑CA‑SGACentral Saskatchewan: Saskatoon
1KBC‑CA‑SGPCentral Saskatchewan: Prince Albert National Park
1KBC‑CA‑SSSouthern Saskatchewan
1KBC‑CA‑SSACentral Saskatchewan: Regina
1KBC‑CA‑SSPCentral Saskatchewan: Grasslands nasjonalpark
1KBC‑CA‑UYukon Territory
1KBC‑CA‑UDYukon Territory: Northern Yukon, Vuntut og Ivvavik nasjonalparkar
1KBC‑CA‑UFYukon Territory: Silver Trail Region
1KBC‑CA‑UKYukon Territory: Klondike Region
1KBC‑CA‑ULYukon Territory: Kluane Region og Kluane nasjonalpark
1KBC‑CA‑UOYukon Territory: Campbell and Watson Lakes Regions
1KBC‑CA‑UWYukon Territory: Whitehorse and Southern Lakes Regions
1KBC‑CA‑ZCanada: reisemål
Brukes for fysiske egenskaper, historiske og kulturelle områder eller andre steder i regionen som er viktige eller av interesse
1.2.61.2.8
1KBC‑CA‑ZHHudson Bay1.2.6
1KBZNord-Amerika: fysiske aspekt
1KBZANord-Amerika: elver, innsjøar etc.
1KBZAADei store sjøar
eng: Great lakes
1KBZAANNiagarafalla
1KBZACColorado og sideelver
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
1.2.8
1KBZAGRio Grande og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1KBZAKMackenzie og sideelver
1KBZAMMississippi-Missouri og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1KBZASSt. Lawrence og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1KBZAS‑CA‑LSt. Lawrence-bukta1.2.6
1KBZAYYukon og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.2.8
1KBZA‑US‑HHudson og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.21.2.8
1KBZA‑US‑LGreat Salt Lake1.2
1KBZA‑US‑OColumbia og sideelver
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.21.2.8
1KBZA‑US‑PPotomac og Chesapeake Bay
Her: elven, dens sideelver, elvedalen og elvedeltaet
1.21.2.8
1KBZTNord-Amerika: fjell, åsar, sletter, kystlinjer etc.1.1
1KBZTAAppalachene
1KBZTGGrand Canyon
1KBZTPNord-Amerika: Great Plains
1KBZTRRocky Mountains
1KBZT‑US‑DDenali1.2
1KJDei karibiske øyer
1KJCCuba
1KJC‑CU‑ACuba: den vestlege regionen1.3.2
1KJC‑CU‑BCuba: den sentrale regionen1.3.2
1KJC‑CU‑CCuba: den austlege regionen1.3.2
1KJC‑CU‑DHavana1.2.8
1KJC‑CU‑VGuantánamo1.2.8
1KJDDen dominikanske republikk
1KJD‑DO‑ANorte – Cilbao1.3.2
1KJD‑DO‑BDen dominikanske republikk: den sørlege regionen1.3.2
1KJD‑DO‑CDen dominikanske republikk: den søraustlege / austlege regionen1.3.2
1KJD‑DO‑DSanto Domingo1.2.8
1KJHHaiti
1KJH‑HT‑PPort-au-Prince1.2.8
1KJMCaymanøyene
1KJPPuerto Rico
1KJP‑PR‑CDei spanske jomfruøyer
Her: De puertorikanske Jomfruøyer
1.2.8
1KJP‑PR‑CCCulebra1.2.8
1KJP‑PR‑CDVieques1.2.8
1KJP‑PR‑JSan Juan
Class here: El Yunque park
1.21.2.8
1KJWVestindiske øyer
1KJWBBahamas
1KJWB‑BS‑ANassau1.2.8
1KJWJJamaica
1KJWJ‑JM‑BKingston1.2.8
1KJWTTurks- og Caicosøyene
1KJWVLeewardøyene
1KJWVAAnguilla
1KJWVBAntigua og Barbuda
1KJWVGGuadeloupe
1KJWVG‑FR‑ABasse Terre
1KJWVG‑FR‑BPointe-à-Pitre1.2.6
1KJWVKSaint Kitts og Nevis1.2.8
1KJWVMMontserrat
1KJWVVJomfruøyane
1KJWVVKDei britiske jomfruøyene
1KJWVVSDei amerikanske jomfruøyene
1KJWWWindwardøyene
1KJWWBBarbados
1KJWWDDominica
1KJWWGGrenada
1KJWWLSaint Lucia1.2.8
1KJWWMMartinique
1KJWWM‑FR‑AFort-De-France
1KJWWM‑FR‑BLa Trinité1.2.6
1KJWWM‑FR‑CLe Marin1.2.6
1KJWWM‑FR‑DSaint-Pierre1.2.6
1KJWWTTrinidad og Tobago
1KJWWT‑TT‑PPort of Spain1.2.8
1KJWWVSaint Vincent1.2.8
1KJXDe små Antillene
1KJXAAruba
1KJXNDei nederlandske Antiller
Class here: Netherlands Antilles
Se også 1KJXA Aruba, 1KJX-BQ-B Bonaire, 1KJX-BQ-E Sint Eustatius, 1KJX-BQ-S Saba, 1KJX-CW-C Curaçao, 1KJX-SX-M Sint Maarten
1.2.8
1KJX‑BL‑BSaint Barthélemy1.2.8
1KJX‑BQ‑BBonaire1.2.8
1KJX‑BQ‑ESint Eustatius1.2.8
1KJX‑BQ‑SSaba1.2.8
1KJX‑CW‑CCuraçao1.2.8
1KJX‑MF‑MSaint Martin
Brukes for den franske delen
1.2.8
1KJX‑SX‑MSint Maarten
Brukes for den nederlandske delen
1.2.8
1KLSør- og Sentral Amerika (inkludert Mexico), Latin-Amerika1.2.8
1KLCSentral-Amerika (inkludert Mexico)1.2.8
1KLCBBelize
Class here: Belize Barrier Reef and Cayes, Caracol, Xunantunich
1.2.8
1KLCGGuatemala
1KLCG‑GT‑AGuatemala department1.2.8
1KLCG‑GT‑