NotationCategory headingAddMod
AUmenie
ABUmenie: všeobecné témy
ABATeória umenia
Pozri tiež: QDTN Etika a morálna filozofia
ABCOchrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne
ABKFalšovanie, falzifikácia a krádeže umeleckých diel
ABQUmenie: finančné aspekty
Sem zaradiť: predaj a dražby umeleckých diel, financovanie, záštity a sponzorstvo
AFVýtvarné umenie: druhy umenia
Popri kódoch AF* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AG* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AFCMaľby a obrazy
AFCCAkvarel a akvarelové maľby
AFCLOlejomaľby
AFCMMurals & wall paintings
Class here: trompe l’oeil, frescos, ceiling paintings
1.3
AFFKreslenie a kresby
AFHTlač a umelecká tlač
AFJOstatné grafické druhy umenia
Sem zaradiť: koláž; fotomontáž; grafity a street art; body art a tetovanie
AFKNegrafické druhy umenia
AFKBSochárstvo
AFKCRezby: umelecké diela
AFKGDrahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
Sem zaradiť: zlato- a striebrotepectvo, fabergé a pod.
Pozri tiež: WFJ Šperky a korálkovanie, WCP Starožitnosti a zberateľské predmety: šperky, WCR Starožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky), WFP Dekoratívne umelecké kováčstvo
AFKNInštalačné umenie
AFKPPerformancia
AFKVElektronické, holografické a video- umenie
AFPKeramika a sklo: umelecké diela
Sem zaradiť: keramika, porcelán, mozaiky, sklo a farebné sklo ako umelecké diela
Pozri tiež: WFN Hrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
AFTDekoratívne umenie
Použite pri postupoch podľa umeleckých kníh
Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
1.3
AFWUmelecké diela z textilu
Sem zaradiť: koberce, tapisérie a iné tkaniny ako umelecké diela
Pozri tiež: AKT Móda a textílie, WFB* Ručné práce a textilné umenie a podradené kategórie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie
AGVýtvarné umenie: postupy, metódy, stvárnenia a témy
Popri kódoch AG* priraďte podľa potreby tiež príslušný/é kód/y AF* a kvalifikátor/y ŠTÝLU
AGADejiny umenia
Použite podľa potreby kód AGA v spojení s ostatnými kódmi umenia; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
AGBJednotliví umelci, umelecké monografie
AGCKatalógy výstav a špecifické zbierky
Pozri tiež: WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod., GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
AGHĽudské postavy zobrazené v umení
AGHFPortréty v umení1.3
AGHNAkty v umení
AGHXErotické umenie
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: AJCX Erotická fotografia a fotografia aktov
AGKMalorozmerné svetské a rodinné scény v umení
Sem zaradiť: „žánrové“ témy v umení
1.3
AGNZvieratá a príroda v umení (zátišia, krajiny, morské scenérie a pod.)1.3
AGNAAnimals in art
Class here: animal painters, wildlife art, birds, insects, fish in art, etc
1.3
AGNBBotanické umenie
AGNLLandscapes / seascapes1.3
AGNSStill life
Class here: vanitas. Use for: depictions of small scale scenes of mostly inanimate objects both natural and man-made
1.3
AGPČlovekom vytvorené objekty zobrazené v umení (veľkomestské scenérie, stroje a pod.)
AGRNáboženské umenie
Použite podľa potreby príslušný kód z QR*
AGZVýtvarné techniky a princípy
Sem zaradiť: učebnice a práce o technikách na pokročilej úrovni, teória farieb, perspektíva a pod.
Pozri tiež: WFA Príručky o maľovaní a umení
AJFotografia a fotografie
AJCFotografie: zbierky
Use with: other codes to indicate thematic collections
Pozri tiež: WQP Miesta na starých fotografiách
1.3
AJCDJednotliví fotografi
AJCPPortrétovanie1.11.3
AJCXErotická fotografia a fotografia aktov
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: AGHX Erotické umenie
AJFFotožurnalizmus
Sem zaradiť: fotografické reportáže
Pozri tiež: DNP Reportáže a spravodajstvo
1.1
AJTFotografické zariadenia a techniky: všeobecné
Pozri tiež: UGP Úprava fotografií a obrázkov
AJTANávody k fotoaparátom
AJTFFotografia: špecifické techniky
Sem zaradiť: letecké snímkovanie
AJTVFoto a video
Pozri tiež: AFKV Elektronické, holografické a video- umenie, ATFX Filmová produkcia: technické zručnosti a práca v zákulisí, ATJX Televízne produkcie: technické zručnosti a práca v zákulisí
1.3
AKIndustriálne/komerčné umenie a dizajn
Popri kódoch AK* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AKBJednotliví dizajnéri
Use with: other subject codes to indicate what field of design if appropriate, eg AKT for fashion designers, plus AGA for historical approaches
1.3
AKCGrafický dizajn
AKDTypografia a lettering
Pozri tiež: WFU Kaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
AKHGrafická úprava kníh
Pozri tiež: WFT Remeslá spojené s knihami a papierom
AKHMManuscripts and illumination
Class here: miniatures, illuminated or painted manuscripts
1.3
AKLIlustrácie a komerčné umenie
AKLBIlustrácie
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
AKLCUmenie: komiksy a karikatúry
Pozri tiež: AFF Kreslenie a kresby
AKLC1Grafický román a manga
Tam, kde je to potrebné, označte formu daného umeleckého diela pomocou príslušného kódu z X*
Pozri tiež: XA* Grafické romány a komiksy: druhy a podradené kategórie, XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie, AFF Kreslenie a kresby
1.2
AKLFUmelecké aspekty tvorby počítačových hier
Použite pri prácach o umeleckých aspektoch game designu, umeleckých diel, hernej grafiky a pod.
Pozri tiež: UGG Game design (návrhárstvo počítačových hier)
1.1
AKLPPlagátové umenie
AKPProduktový dizajn
Pozri tiež: TBD Technický dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
AKRDizajn nábytku
AKTMóda a textílie
Use with: AKB for individual fashion designers, with AGA for history of fashion, plus TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, WFB Ručné práce a textilné umenie, WFF Výroba kobercov a rohoží, WFG Pradenie a tkanie, TDPF Textílie a vlákna, KNDD Apparel, garment & textile industries
1.3
AKTRNational or regional costume
Class here: folk, ethnic & traditional costume. Use with: PLACE Qualifiers 1* codes as appropriate
1.3
AMArchitektúra
Popri kódoch AM* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AMATeória architektúry
AMBJednotliví architekti a architektonické firmy
AMCArchitektonická štruktúra a dizajn
Class here: architectural drawings, sections, elevations, materials, architectural engineering
1.3
AMCDArchitectural details, components and motifs
Use for: works that examine the individual elements of a building or structure, eg windows, doors, roof design, ornamentation etc
1.3
AMCRArchitektúra šetrná k prírode („zelená“ architektúra) a dizajn
Class here: sustainable and energy-efficient architecture
1.3
AMDArchitektúra: odborná prax
AMGArchitektúra: verejné stavby
Sem zaradiť: občianske, komerčné a priemyselné stavby; tiež koncertné siene, arény, štadióny, pamätníky, monumenty a pod.
Pozri tiež: JWT Vojenské inštitúcie, pamätníky, WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
1.3
AMKArchitektúra: obytné budovy
Class here: private homes, houses, apartments, flats, lofts. Use with: AMR interior design if appropriate
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom, AMR Architektúra: interiérový dizajn
1.3
AMKHArchitektúra: rekreačné domy a chaty1.2
AMKLArchitektúra: hrady a opevnenia
AMKSArchitektúra: paláce, panské sídla a vily1.2
AMNArchitektúra: náboženské stavby
Class here: architectural aspects of abbeys, cathedrals, churches, mosques, synagogues, temples etc. Use for: books about the buildings
1.3
AMRArchitektúra: interiérový dizajn
Sem zaradiť: profesionálna práca
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
1.3
AMVZáhradné umenie a záhradná architektúra
Pozri tiež: WMD Záhradný dizajn a plánovanie
1.3
AMVDÚzemné plánovanie a urbanizmus: architektonické aspekty
Pozri tiež: RPC Mestské a komunálne územné plánovanie
AMXHistória architektúry
V prípade potreby zadajte tiež kvalifikátory ŠTÝLU, MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
ATMúzické umenie
ATCJednotliví herci a umelci
Použite s príslušným kódom AT* na označenie,konkrétneho média – divadla, filmu, televízie, rádia a pod.
Pozri tiež: DNBF* Biografie: umenie a zábava a podradené kategórie
1.3
ATDDivadelná veda
Pozri tiež: DD* Divadelné hry a scenáre a podradené kategórie
ATDCHerecké techniky
Sem zaradiť: monológy, prípravy na herecké konkurzy a pod.
ATDFDivadelná réžia a produkcia
ATDHDivadlo: technické a zákulisné zručnosti
Sem zaradiť: divadelníctvo, kostýmy a líčenie, osvetlenie, výprava a pod.
ATDSVedenie divadla
ATFFilmy, kino
Použite kódy ATF* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATFADejiny filmu, teória a kritika filmu
ATFBJednotliví filmoví režiséri, filmoví tvorcovia
ATFDFilmové scenáre
ATFGFilmoví sprievodcovia a filmové recenzie
ATFNFilm: štýly a žánre
Sem zaradiť: práce o špecifických žánroch, napr. o filme noir, westernoch, hororových filmoch a pod.
ATFRDokumentárne filmy
ATFVAnimované filmy
ATFV1Anime
Use for: Japanese style animated films
Pozri tiež: AKLC1 Grafický román a manga
1.3
ATFXFilmová produkcia: technické zručnosti a práca v zákulisí
Sem zaradiť: kinematografia
1.3
ATJTelevízia
Použite kódy ATJ* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATJDTelevízne scenáre a inscenácie
Pozri tiež: WHG Humor a televízia
1.2
ATJSTelevízna dráma
Sem zaradiť: práce o seriáloch, telenovelách, televíznych hrách a pod.
ATJXTelevízne produkcie: technické zručnosti a práca v zákulisí
Sem zaradiť: kamera v televízii
1.3
ATLRádio
Použite kódy ATL* iba pri aspektoch múzických umení
Pozri tiež: KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
ATLDRozhlasové hry, scenáre a inscenácie1.2
ATNInternet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
Sem zaradiť: všetky aspekty internetu ako mediálneho kanálu, najmä materiál, ktorý má pôvod online; internetové celebrity, blogeri a blogovanie, vlogeri, podcasty a pod.
Pozri tiež: UD* Digitálny životný štýl a podradené kategórie, KNTV Computer & video game industry, KNTX Informačné technológie
1.2
ATQTanec
Popri kódoch ATQ* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
ATQCChoreografia
ATQLBalet
ATQRSpoločenský tanec
Class here: Latin dance
1.3
ATQTSúčasný tanec
ATQVDancers / choreographers
Class here: dance troupes, dance groups, companies
1.3
ATQZĽudový tanec
ATXOstatné múzické umenia
Sem zaradiť: pantomíma, pouličné divadlo, stand-upy, kúzlenie, estrády, varieté, kabarety, žonglovanie, cirkus a cirkusové zručnosti a pod.
1.3
ATXCCircus & circus skills
Class here: clowns, funambulism, acrobatics
Pozri tiež: ATXZ Atrakcie so zvieratami, predvádzanie zvierat
1.3
ATXDComedy & stand-up
Class here: Improvisational comedy, impressionists, alternative comedy, sketch comedy, comedians
1.3
ATXFConjuring & magic
Class here: illusions, prestidigitation, card tricks, magicians as performers
Pozri tiež: QRYX2 Magické myslenie, alchýmia a hermetizmus, VXWM Mágia, kúzla a alchýmia
1.3
ATXMBábkarstvo, miniatúrne a papierové divadlo
ATXPSúťaže krásy, prehliadky a sprievody, festivaly
ATXZAtrakcie so zvieratami, predvádzanie zvierat
ATXZ1Býčie zápasy
AVHudba
Popri kódoch AV* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU
AVATeória hudby a muzikológia
AVCHudobné recenzie a kritika
AVDDiskografia a nákupní sprievodcovia
AVLHudba: štýly a žánre
Popri kódoch AVL* VŽDY priraďte vhodné kvalifikátor/y ŠTÝLU
AVLAKlasická hudba, orchestrálna a vážna hudba
AVLCChorály
AVLFOpera
AVLKDuchovná a náboženská hudba
AVLMFilmová a divadelná hudba
Sem zaradiť: práce o muzikálovej, filmovej hudbe
1.1
AVLPPopulárna hudba
Použite pri všetkých formách populárnej hudby (na rozdiel od umeleckej a tradičnej hudby), ako napr. koncertnej hudbe, hudbe od producentov Tin Pan Alley, všetkých druhoch jazzu, rocku a popu, soulu a rapu Konkrétny hudobný štýl či žáner VŽDY označte jedným alebo viacerými kvalifikátormi ŠTÝLU
1.3
AVLTTradičná a folková hudba
AVLW„Svetová hudba“ a oblastné štýly
Use with: PLACE Qualifiers 1* as appropriate
1.3
AVLXElektronická hudba
Pozri tiež: AVRS Elektronické hudobné nástroje
AVMHistória hudby
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
AVNHudobní skladatelia a autori textov
AVPHudobníci, speváci, kapely a skupiny
AVQHudobné partitúry, texty a libretá
AVQSSpevníky
Sem zaradiť: nenáročné skladby pre klavír, gitaru a pod.
AVRHudobné nástroje
AVRGKlávesové nástroje
AVRG1Klavír1.2
AVRJBicie nástroje
AVRLStrunové nástroje
AVRL1Gitara
AVRL2Brnkacie nástroje
AVRL3Husle1.2
AVRNDychové nástroje
AVRQMechanické hudobné nástroje
AVRSElektronické hudobné nástroje
Pozri tiež: AVLX Elektronická hudba
AVSHudobné techniky/hudobné výukové programy/výučba hudby
Sem zaradiť: učenie sa na hudobný nástroj; výukové programy pre samoukov a učebnice hudby alebo knihy o hudobnej výchove
1.2
AVSASpev: techniky
Class here: learning to sing
1.3
AVXHudobný záznam a reprodukcia
Pozri tiež: UDM Digitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky, TTA Zvukové inžinierstvo, KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
CJazyk a jazykoveda (lingvistika)
CBJazyk: príručky a všeobecné práce
Popri kódoch CB* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA
CBDSlovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBDXDvojjazyčné a viacjazyčné slovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBFSynonymické a náučné slovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBGPríručky používania jazyka a gramatiky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBPVerejné prejavy: rady a príručky
Použite pri všeobecných príručkách rétoriky, ukážkových prejavoch a citátoch Pri svadobných príhovoroch používajte s WJW
1.1
CBVTvorivé písanie a príručky o tvorivom písaní
CBVSTechniky písania scenárov
CBWPríručky o písaní a redigovaní
Sem zaradiť: všeobecné príručky aj príručky o publicistickom štýle, technickom písaní a pod.
1.3
CBXJazyk: história a všeobecné práce
CFLingvistika
Popri kódoch CF* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKA; kódy CF* používajte len pri akademických a odborných prácach
CFAFilozofia jazyka
Pozri tiež: GTD Sémiotika/sémiologia
CFBSociolingvistika
CFCGramotnosť
Pozri tiež: JNF Vzdelávacia stratégia a politika, VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých
CFDPsycholingvistika
Class here: neurolinguistics
1.3
CFDCOsvojovanie jazyka (akvizícia jazyka)
CFDMBilingvizmus a mnohojazyčnosť
CFFHistorická a komparatívna lingvistika
Sem zaradiť: etymológia, štúdie o jazykových rodinách
Pozri tiež: CBX Jazyk: história a všeobecné práce
CFFDDialekt, slang a žargón
Pozri tiež: WHL Humor založený na slangu a dialekte
CFGSémantika, diskurzívna analýza, štylistika
Sem zaradiť: pragmatika, lexikológia, rétorika
CFHFonetika, fonológia
CFKGramatika, syntax a morfológia
CFLPaleografia
Sem zaradiť: štúdium písma a písmo (jazykoveda)
1.2
CFLAPísma, abecedy
CFMLexikografia
CFPPreklady a tlmočenie
Sem zaradiť: hermeneutika
CFXPočítačová lingvistika1.3
CFZZnakové jazyky, Braillovo písmo a ďalšia jazyková komunikácia
CJVyučovanie jazykov a jazykové vzdelávanie
Použite kódy CJ* pri všetkých materiáloch na výučbu alebo štúdium cudzieho jazyka pre dospelých, vrátane materiálov ELT (English Language Teaching); priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y JAZYKOVÉHO a VZDELÁVACIEHO ÚČELU
CJATeória a metódy výučby jazyka
CJBVýučba jazyka, jazykové výukové materiály a seminárne práce
CJBGJazykové vzdelávanie: gramatika, slovná zásoba a výslovnosť
CJBRZjednodušené cudzojazyčné čítanky
Use for: purpose-written or simplified versions of texts written for language learners. These are usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, & with other subject codes to indicate if they are stories (F*) or non-fiction
1.3
CJBTTexty pre jazykových samoukov
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L
Pozri tiež: WTK Jazykové konverzačné knižky
1.3
CJCJazykové vzdelávanie: konkrétne zručnosti
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCKJazykové vzdelávanie: rozprávanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCLJazykové vzdelávanie: počúvanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCRJazykové vzdelávanie: čítanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCWJazykové vzdelávanie: písanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJPJazykové vzdelávanie na špecifické účely
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
CJPDJazykové vzdelávanie na obchodné účely
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
CJPGJazykové vzdelávanie na technické a vedecké účely
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
DBiografie, literatúra a literárna veda
DBStaroveké, klasické a stredoveké texty
Použite pri textoch, ktoré nemožno zaradiť pod ságy a eposy, v skorom, starovekom alebo klasickom jazyku, najlepšie s ďalším D* kódom na upresnenie literárneho druhu
1.1
DBSSágy a eposy
Použite pri starovekých a stredovekých ságach a eposoch, či už v origináli alebo v modernom preklade Podľa možnosti priraďte kvalifikátor/y MIESTA Použite kód FN na moderné románové prerozprávania
Pozri tiež: FT Generačné romány, FN Mýty a legendy podané ako beletrie
1.1
DBSGStaré grécke a rímske povesti
Use for: the texts of classical legends in the original language, an annotated version or a modern translation
Pozri tiež: QRSG Rímske náboženstvo a rímska mytológia, QRSL Keltské náboženstvo a keltská mytológia
1.11.3
DBSNIslandské a staroseverské ságy
Use for: the texts of Icelandic & Old Norse sagas in the original language, an annotated version or a modern translation
Pozri tiež: QRSW Aspekty náboženstva
1.11.3
DCPoézia
Popri kódoch DC* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátor ŠTÝLU
DCAKlasická poézia a poézia do 20. storočia
DCCModerná a súčasná poézia (od roku 1900)
DCFPoézia podľa jednotlivých básnikov
DCQAntológie poézie (rôzni básnici)
Pozri tiež: DNT Antológia: všeobecne
DDDivadelné hry a scenáre
Popri kódoch DD* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátor ŠTÝLU
Pozri tiež: ATFD Filmové scenáre, ATJD Televízne scenáre a inscenácie, ATLD Rozhlasové hry, scenáre a inscenácie
DDAKlasické divadelné hry a divadelné hry do 20. storočia
DDCModerné a súčasné divadelné hry (od roku 1900)
DDLKomédie
Class here: farce
1.21.3
DDTTragédie
Class here: tragedies, revenge tragedy
1.21.3
DNBiografie a literatúra faktu
Poznámka: ak je to pri kóde DN* možné, upresnite oblasť i zadaním konkrétneho kódu témy, napr. ku kódu DNBS pridajte tiež SFH pre „golf“
Pozri tiež: FC Biografická beletria
DNBBiografie: všeobecné
DNBAAutobiografie: všeobecne
DNBBBiografie: obchod a priemysel
DNBB1Autobiografie: obchod a priemysel
DNBFBiografie: umenie a zábava
Sem zaradiť: biografie známych osobností
DNBF1Autobiografie: umenie a zábava
Sem zaradiť: autobiografie známych osobností
DNBHBiografie: historické, politické a vojenské
DNBH1Autobiografie: historické, politické a vojenské
DNBLBiografia: literárne
DNBL1Autobiografie: literárne
DNBMBiografie: filozofia a spoločenské vedy1.2
DNBM1Autobiografie: filozofia a spoločenské vedy1.2
DNBPBiography: adventurers & explorers1.3
DNBP1Autobiography: adventurers & explorers1.3
DNBRBiografie: členovia kráľovských rodín
DNBR1Autobiografie: členovia kráľovských rodín
DNBSBiografie: šport
DNBS1Autobiografie: šport
DNBTBiografie: veda, technika a medicína
DNBT1Autobiografie: veda, technika a medicína
DNBXBiografie: náboženské a duchovné
DNBX1Autobiografie: náboženské a duchovné
DNBZSúborné biografie
Použite pri biografiách niekoľkých ľudí v jednom zväzku. Ak je to možné, použite po príslušnom kóde DNB* označujúcom oblasť literatúry
Pozri tiež: GBCB Biografické slovníky
DNCMemoáre
Memoáre sú zvyčajne menej štruktúrované a mávajú menší rozsah ako celistvé autobiografie. Takisto sa zvyčajne týkajú len určitej časti života (napr. detstvo, život politika počas výkonu funkcie). Ak je to možné, upresnite oblasť kódom pre autobiografie z vyššie uvedenej skupiny DNB*
DNDDenníky, listy a zápisky
Používajte skôr na označenie zozbieraných denníkov, zápiskov, či listov, než na práce písané ako autobiografie Používajte s konkrétnym kódom pre oblasť autobiografie z horeuvedenej skupiny DNB*
DNGPríbehy zo života zvierat
Použite pre biografie zvierat, ako sú cvičené zvieratá, závodné kone, zachránené zvieratá a pod.
1.3
DNLLiterárne eseje
Použite iba pri esejach týkajúcich sa viacerých tém; eseje o jednej konkrétnej téme, napr. o filozofii, ekonómii, zaraďte podľa témy
1.3
DNPReportáže a spravodajstvo
Použite iba pri všeobecných prácach. Reportáže a spravodajstvo o konkrétnej téme, napr. o ekonómii, kategorizujte v rámci tejto témy
Pozri tiež: WTL* Cestopisy a podradené kategórie, AJF Fotožurnalizmus
1.3
DNSPríhovory
Použite pri zbierkach prejavov v písomnej podobe. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému.
Pozri tiež: QRVH Modlitby a liturgický materiál
DNTAntológia: všeobecne
Použite pri antológiách okrem antológií poézie. Ak je to možné, použite s ďalším kódom označujúcim tému alebo literárny druh.
Pozri tiež: DCQ Antológie poézie (rôzni básnici)
DNXSkutočné príbehy: všeobecne
Použite kódy DNX* pri populárne písaných opisoch skutočných udalostí v románovom štýle
DNXCSkutočný zločin
Use with: JKV* or other codes as appropriate
1.3
DNXC3True crime: serial killers & murderers1.3
DNXHSkutočné príbehy objavov
Použite pri historických alebo vedeckých objavoch
1.2
DNXMSkutočné vojnové a bojové príbehy
DNXPSkutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
Použite predovšetkým pri fyzickom utrpení spôsobenom nešťastnou náhodou, konfliktom, katastrofou a pod.
Pozri tiež: DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
1.2
DNXRSkutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
Použite pri fyzickom a emočnom utrpení spôsobenom úmyselným týraním, justičnými omylmi a pod. Sem zaradiť: patografická literatúra („spomienky na utrpenie“). Uprednostnite DNXC pri objektívnych pohľadoch na kriminálnu činnosť a pri textoch písaných z pohľadu zločinca
Pozri tiež: DNXC Skutočný zločin, DNXP Skutočné príbehy o hrdinstve, vytrvalosti a prežití
1.21.3
DNXZErotické priznania a skutočné príbehy
DSLiteratúra: história a kritika
Popri kódoch DS* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátor/y ŠTÝLU a JAZYKA
DSATeória literatúry
DSBLiterárna veda: všeobecne
DSBBLiterárna veda: staroveká, klasická a stredoveká literatúra1.1
DSBCLiterárna veda: 1400 – 1600
DSBDLiterárna veda: 1600 – 1800
DSBFLiterárna veda: 1800 – 1900
DSBHLiterárna veda: 1900 – 2000
DSBH5Literárna veda: postkoloniálna literatúra
DSBJLiterárna veda: od r. 2000
DSCLiterárna veda: poézia a básnici
DSGLiterárna veda: divadelné hry a dramatici
DSKLiterárna veda: autori beletrie, románov a prózy
DSMKomparatívna literatúra1.2
DSRLiterárne príručky
DSRCLiterárni sprievodcovia, prehľady kníh a príručky
Pozri tiež: FZ Literárny sprievodcovia (beletriou), XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie
DSYLiterárna veda pre deti a mládež: všeobecne
DSYCSprievodcovia a kritiky kníh pre deti a mládež
FBeletria a súvisiace položky
Kódy F* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a/alebo ČASU, kde sú tieto aspekty obzvlášť relevantné a podstatné; kódy pre literatúru faktu môžu byť pridané po kódoch F* na označenie špecifických ústredných tém alebo námetov v beletrii
1.1
FBBeletria: všeobecná a literárna
FB použite iba pri literárnych a nežánrových fiktívnych dielach, kde nie je jednoznačne určený čas deja; podľa možnosti uprednostnite kódy FBA alebo FBC; kódy FB* možno použiť podľa potreby s ostatnými kódmi F* označujúcimi témy, žánre alebo vlastnosti diela
1.1
FBAModerná a súčasná beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované po roku 1960 (vrátane)
1.3
FBAN‘Street’ fiction
Class here: urban fiction. Use for: stories, usually set in urban, inner-city enclaves, that are often dark, focusing on the underside of city life
1.3
FBCKlasická beletria
Sem zaradiť: literárne a nežánrové fiktívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“. Ak je to ale možné, pojem „klasický“ uprednostňujte pri žánroch fiktívnej literatúry uvedených nižšie.
Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, FFC Klasický detektívny román, FLC Klasické sci-fi
1.3
FCBiografická beletria
Použite pri vysoko beletrizovaných opisoch životov skutočných ľudí (vrátane beletrizovaných autobiografií). Môže byť prípadne použité s FV
Pozri tiež: DN* Biografie a literatúra faktu a podradené kategórie
1.1
FDŠpekulatívne beletrie
FDBDystopie a utópie
Použite pri akejkoľvek beletrii odohrávajúcej sa v ideálnej, dysfunkčnej alebo rozkladajúce sa spoločnosti; použite podľa potreby s kódmi FL* alebo s inými kódmi F*
1.1
FDKAlternatívna historická beletria
Použite pri akejkoľvek beletrii okrem fantasy alebo diel pod kódom SF, odohrávajúcej sa v imaginárnom svete, ktorá by mohla nastať, keby sa kľúčové historické udalosti odohrali inak, napr. keby sa 2. svetová vojna skončila inak
FFDetektívne a záhadné príbehy
FFCKlasický detektívny román
Sem zaradiť: detektívne diela prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.3
FFDCrime & mystery: private investigator / amateur detectives
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFHHistorické záhady
Použite pri záhadných príbehoch publikovaných v súčasnosti, no odohrávajúcich sa v minulosti, napr. vo viktoriánskom, stredovekom období alebo období starovekého Ríma; použite podľa potreby kvalifikátory MIESTA a/alebo časového obdobia na označenie prostredia
1.3
FFJDetektívne a záhadné príbehy: „cozy mystery“ (nadľahčený detektívny román s prvkami humoru)
Použite pri záhadných príbehoch odohrávajúcich sa na vidieku v malých tradičných komunitách, s minimom násilia, obvykle s detektívom – amatérom
FFKZábavné (humorné) detektívne a záhadné príbehy
FFLDetektívne a záhadné príbehy: detektívky drsnej školy, román noir
FFPDetektívne a záhadné príbehy: policajný román s kriminálnou zápletkou
Class here: police and forensic investigation, judicial or detective investigators
1.3
FFSDetektívne a záhadné príbehy: ženy v úlohe detektívov
FGŠportové beletrie
Kódy S* možno pridať po kódoch FG na označenie konkrétnych spomínaných športov
1.1
FHTrilery/napínavé príbehy
FHDŠpionáže a špionážne trilery
FHKTechno-trilery
Použite pri trileroch a napínavých románoch, ktoré v sebe zahŕňajú vedecké, technologické (vrátane výpočtovej techniky), lekárske a pod. prvky ako dôležitú súčasť rozprávania
1.1
FHPPolitické/právnické trilery
FHQEzoterické trilery
Použite pri trileroch a napínavých románoch, v ktorých sa vyskytujú prastaré, tajné alebo ezoterické prvky, ako je napr. Svätý grál
FHXPsychologický triler
FJDobrodružná literatúra
FJHHistorická dobrodružná literatúra
Použite pri dobrodružných románoch odohrávajúcich sa v minulosti. Ak je to možné, preferujte kód FJM*; priraďte podľa potreby kvalifikátor/y MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
FJMVojnová a bojová beletria1.3
FJMCBeletria o napoleonských vojnách
FJMFBeletria o 1. svetovej vojne
FJMSBeletria o 2. svetovej vojne
FJMVBeletria o vojne vo Vietname
FJNSea stories
Class here: naval & maritime fiction
1.3
FJWDobrodružná literatúra: Westerny
FKHorory a beletrie s nadprirodzenými javmi
FKCKlasické horory a strašidelné príbehy
Sem zaradiť: horory a strašidelné príbehy prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne považované za „klasické“
1.3
FKMSúčasné horory
Use for: horror set in the present day or contemporary settings, typically published in the last 50 years
1.3
FKWOkultná beletria
FLScience fiction (sci-fi)
FLCKlasické sci-fi
Sem zaradiť: sci-fi prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.3
FLGSci-fi: cestovanie v čase
FLMSci-fi: Steampunk
Sem zaradiť: sci-fi v alternatívnom svete, kde sa parná sila 19. storočia stala dominantnou technológiou
1.3
FLPSci-fi: blízka budúcnosť
Sem zaradiť: Kyberpunk; sci-fi založené na postavách na okraji spoločnosti či postavách so spornou morálkou vo vysoko technicky vyspelej spoločnosti
1.3
FLPBScience fiction: cyberpunk / biopunk
Use for: science fiction based on marginalised or low-life characters in a highly technologically advanced society or focused on the implications of biotechnology or genetic engineering
1.3
FLQSci-fi: apokalyptické a post-apokalyptické1.1
FLRSci-fi: vojenské
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva v prostredí armády alebo v ktorom je organizované použitie zbraní kľúčové pre dej
Pozri tiež: FLS Sci-fi: Space opera (vesmírny epos)
1.1
FLSSci-fi: Space opera (vesmírny epos)
Použite pri sci-fi, ktoré sa odohráva vo vesmíre, obvykle s vyspelými kultúrami a technológiami
FLUSci-fi: mimozemšťania/UFO
Class here: first contact, alien invasion
1.11.3
FLWScience fiction: space exploration
Class here: colonisation of space
1.3
FMFantasy
FMBEpické fantasy
Sem zaradiť: Hrdinské fantasy
1.3
FMHHistorické fantasy
FMKKomické (humorné) fantasy
FMMMagický realizmus1.1
FMRĽúbostné fantasy, temná ľúbostná literatúra
Sem zaradiť: upírske milostné romány a pod.
Pozri tiež: FRV Dark romance, FRT Romance: fantasy & paranormal
1.3
FMTDark fantasy
Use for: fantasy stories with darker & frightening themes, often incorporating elements of horror or that have a gloomy & threatening atmosphere or a sense of horror & dread
1.3
FMWContemporary fantasy
Use for: fantasy set in the present day or contemporary settings
1.3
FMXMestské fantasy
FNMýty a legendy podané ako beletrie
Použite pri moderných románových prerozprávaniach
Pozri tiež: DBS* Ságy a eposy a podradené kategórie, QRS* Náboženstvo a mytológia starovekého Egypta a podradené kategórie, JBGB Folklór, mýty a legendy, YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy
1.3
FPErotická literatúra
Podľa potreby použite s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: FRX Erotický ľúbostný román
1.3
FQBeletria o súčasnom životnom štýle
Sem zaradiť: „chick lit“ (literatúra, kde je hlavná hrdinka žena/dievča), „lad lit“ (literatúra, kde je hlavným hrdinom muž/chlapec)
1.11.3
FRĽúbostný román
FRDErotický a súčasný ľúbostný román
Use for: romance where main characters live & work in a world most readers can understand, with modern conveniences and current social mores
1.3
FRFRomance: wholesome
Class here: sweetheart, clean & cosy romance. Use for: romance that does not contain any strong language or physical intimacy. Use with: FW for religious romance, if appropriate, & with 5P* values from INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
FRHHistorický ľúbostný román
Poznámka: použite pri ľúbostných románoch odohrávajúcich sa pred rokom 1900, napr. počas vlády konkrétneho kráľa. V prípade potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO OBDOBIA na označenie prostredia
1.3
FRJRomance: ‘western’, rural or ‘outback’
Class here: cowboy romance. Use for: romance that takes place in very rural environments, often set on farms, ranches or in small rural communities, usually far from any city
1.3
FRMNapínavý ľúbostný román
FRPRomance in uniform
Class here: military, armed services, firefighters, police, pilots, cabin crew etc. Use for: romance stories where one or more of the main protagonists is in a job that means wearing a formal uniform
1.3
FRQRomance: medical
Use for: romance stories featuring doctors, nurses, etc
1.3
FRTRomance: fantasy & paranormal
Class here: vampire romance, were/ shifter romance. Use for: a romance story which blends elements from the fantasy genre or features mythical creatures or supernatural elements but remain primarily & recognisably a romance story. Use with: FM* codes if appropriate
1.3
FRURomance: time travel1.3
FRVDark romance
Use for: genre romance stories where the themes are dark, often exploring themes of evil or horror, usually featuring an anti-hero or non-heroic characters and/or distressing situations
1.3
FRXErotický ľúbostný román
Použite pri ľúbostnej beletrii s explicitným sexuálnym obsahom. Použite podľa potreby s kvalifikátorom 5X
Pozri tiež: FP Erotická literatúra
1.3
FSBeletria o rodinnom živote
Použite pri románoch o domácom rodinnom živote alebo rodinnom živote v úzkom rodinnom kruhu
Pozri tiež: FT Generačné romány
1.1
FTGeneračné romány
Použite pri románoch, ktoré zachytávajú osudy rodiny alebo rodín často po niekoľko generácií; nepoužívajte pri islandských alebo severských ságach Sem zaradiť: rodinné ságy
Pozri tiež: FS Beletria o rodinnom živote
1.1
FUHumorná beletria
Použite pri beletrii, kde je humor primárnym zámerom a rysom. Ak je to možné, dávajte však prednosť žánrovo špecifickým označeniam humorných diel. V prípade potreby možno použiť s ostatnými kódmi F*
FUPSatirické romány a paródie
Použite pri satirickej humornej beletrii a/alebo humornej beletrii, ktorá paroduje už existujúci román, žáner alebo spisovateľa
Pozri tiež: WHP Paródia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra, FYH Beletria: pastiš
FVHistorická beletria
Použite pri súčasných románoch odohrávajúcich sa v minulosti, t. j. pred rokom 1900; ak je to ale možné, uprednostnite žánrovo špecifické historické označenia, ak sú dostupné. Použite podľa možnosti s inými kódmi F*; podľa potreby použite kvalifikátory MIESTA a/alebo ČASOVÉHO ODBOBIA na označenie prostredia
Pozri tiež: FFH Historické záhady, FJH Historická dobrodružná literatúra, FMH Historické fantasy, FRH Historický ľúbostný román
1.3
FWNáboženská a duchovné beletria
Použite pri beletrii určenej na propagáciu konkrétneho náboženského, duchovného alebo vizionárskeho posolstva. Podľa potreby použite s príslušným kódom 5PG* alebo, ak nie je k dispozícii, s kódom QR* alebo VX*
1.3
FXBeletrie: témy literárnych diel
Použite kódy FX* po iných kódoch F* označujúcich žáner alebo druh literatúry na označenie základných tém v beletrii
1.11.3
FXBTéma literárneho diela: dospievanie
Sem zaradiť: bildungsroman
1.1
FXDNarrative theme: Love & relationships
Use for: fiction where a relationship or love is the central theme but not a genre romance novel
1.3
FXETéma literárneho diela: problémy životného prostredia
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho problému, ktorý sa týka životného prostredia
1.2
FXLTéma literárneho diela: smrť, žiaľ, strata
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je strata blízkeho človeka alebo trúchlenie
1.2
FXMTéma literárneho diela: vnútorný život
Použite pri beletrii, ktorá kladie osobitý dôraz na charakterizáciu vnútorného sveta postáv a na ich motívy, pocity a myšlienky Pre psychologické trilery použite FHX
1.1
FXPTéma literárneho diela: politika
Použite pri beletrii, v ktorej sú základnou témou rozprávania politické záujmy. Zaraďte sem aj politické alegórie Pre politické trilery použite FHP
1.1
FXRTéma literárneho diela: Vnímanie miesta
Použite pri beletrii odohrávajúcej sa na skutočnom mieste (často, ale nie nevyhnutne, na vidieku alebo na historickom mieste), v ktorej prostredie veľmi hlboko prestupuje dielom až do takej miery, že by sa nemohlo odohrávať inde; napr. francúzsky „roman du terroir“ Pridajte príslušné kvalifikátory MIESTA
1.2
FXSTéma literárneho diela: Sociálne problémy
Použite pri beletrii, ktorej ústrednou témou je riešenie konkrétneho sociálneho problému alebo otázky
1.11.3
FYBeletria: špeciálne prvky
Použite kódy FY* po inom kóde F* označujúcom literárny žáner alebo druh
1.3
FYBPoviedky
FYDEpistolary fiction
Use for: fiction written in a series of documents, letters, diaries, emails, blogs etc
1.3
FYHBeletria: pastiš
Použite pri beletrii zámerne písanej v štýle iného autora (zvyčajne zo skoršieho obdobia a skôr ako poctu než ako paródiu), obvykle ako pokračovanie románu napísaného pôvodným autorom alebo s použitím populárnej postavy vytvorenej pôvodným autorom
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
FYMBeletria: mashup (spojenie dvoch diel)
Použite pri beletrii, ktorá kombinuje už existujúci text (často klasický román) s iným kontrastným žánrom, napr. hororom, a vytvára tak jeden príbeh; použite s ostatnými kódmi F* a kódmi pre literatúru faktu na označenie čiastkových prvkov
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
1.1
FYRCategory fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: the kind of romance, science fiction or other types of genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other F* code indicating genre or type. FYR codes should never be the primary or main subject code
1.3
FYTPrekladová beletria
Použite pri beletrii preloženej z iných jazykov. Nepoužívajte geografické alebo jazykové kvalifikátory na detailný popis pôvodného jazyka. Môžete však použiť geografický kvalifikátor, ak súvisí so zápletkou alebo prostredím diela. Použite ďalšie kódy F*, aby zaradenie dávalo zmysel aj mimo prekladu samotného diela.
1.3
FYVFiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example, novels inspired by a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3
FZLiterárny sprievodcovia (beletriou)
Sem zaradiť: sprievodcovia populárnou beletriou, zvyčajne nekritické, fanúšikovské, obdivné
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, XR* Grafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie a podradené kategórie
1.3
GOdborné, informačné a interdisciplinárne témy
GBEncyklopédie a príručky
GBAVšeobecné encyklopédie
Použite iba pri dielach, ktoré nie sú tematicky vyhranené
GBCPríručky
Kód GBC použite po iných tematických kódoch označujúcich oblasť alebo rozsah diela
Pozri tiež: CB* Jazyk: príručky a všeobecné práce a podradené kategórie, DSR* Literárne príručky a podradené kategórie
GBCBBiografické slovníky
Popri kódoch GBC* priraďte podľa potreby tiež kód témy označujúci oblasť alebo rozsah diela
1.3
GBCDOdborné slovníky
Použite pri slovníkoch z určitého odboru, napr. právnických slovníkoch
1.21.3
GBCQKnihy citátov
Sem zaradiť: zbierky bežných fráz alebo aforizmov, citáty na konkrétne účely
1.3
GBCRBibliografie, katalógy
Pozri tiež: AVD Diskografia a nákupní sprievodcovia
GBCSPeriodické publikácie, časopisy a magazíny, abstrakty, indexy
GBCTRegistre
GBCYRočenky, almanachy
GBDMiscellanies & compendia
Use for: works containing a mixture or assortment of pieces compiled from varied sources and that can include many subjects and be in a variety of different forms, such as quotes, facts, illustrations etc. Use with: other subject codes when the miscellany covers one broad subject, (eg for a bestiary use with WN* codes)
Pozri tiež: WDKX Vedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami
1.3
GLKnihovníctvo a informačné vedy/muzeológia
GLCSpráva knižníc, archívov a informácií
GLCAZískavanie informácií a prístup k informáciám
GLFIT, internet a elektronické zdroje v knižniciach
GLHVytváranie a rozširovanie zbierok
GLKBibliografie a organizácia podľa témy
Sem zaradiť: indexácie, katalogizácie a klasifikácie
GLMKnižničné a informačné služby
Sem zaradiť: akademické, odborné, verejné a školské knižnice; referenčné, komunitné služby a služby pre šírenie tlačovín
GLPArchivácia, konzervácia a digitalizácia
GLZMuzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
Sem zaradiť: muzeológia; kurátorské práce; interpretácia dedičstva; historické zachovanie miest kultúrneho a sociálneho významu, budov, pamätníkov a pod.
Pozri tiež: ABC Ochrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne, AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky, RNK Ochrana životného prostredia, TNKX Snaha o zachovanie budov a stavebného materiálu, WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
GPVýskum a informácie: všeobecne
GPFInformačné teórie
GPFCKybernetika a teória systémov
Sem zaradiť: riadenie a stabilita systémov, entropia
GPHAnalýza údajov: všeobecne
Class here: data visualization and infographics
Pozri tiež: UYZF Vizualizácia informácií
1.3
GPJTeória kódovania a kryptológie
Pozri tiež: URY Šifrovanie dát
GPQTeória rozhodovania: všeobecne
Pozri tiež: KJMD Rozhodovanie v manažmente
GPQDVyhodnotenie rizík
GPSVýskumné metódy: všeobecne
Use with: other subject codes for research methods within a particular discipline
Pozri tiež: JHBC Sociálny výskum a štatistika, KJT Operačný výskum
1.3
GTInterdisciplinárne štúdiá
GTBDejiny vzdelanosti/akademických štúdií (predovšetkým sociálne a humanitné vedy)
Pri historických štúdiách zaoberajúcich sa odbormi, ktoré nespadajú pod anglický pojem „science“ (porovnaj s dejinami vedy), ale patria napr. pod nemecký výraz „Wissenschaft“ (t. j. všetky druhy akademických štúdií)
Pozri tiež: PDA Filozofia vedy, PDX Dejiny vedy
1.1
GTCKomunikačné štúdiá
Použite pri učebniciach komunikačných štúdií a prácach zastrešujúcich viacero aspektov komunikácie – lingvistické, sociálne, priemyselné, technologické a pod.
Pozri tiež: JBCT* Mediálne štúdiá a podradené kategórie
GTDSémiotika/sémiologia
Pozri tiež: CFA Filozofia jazyka
GTKKognitívne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach
Pozri tiež: QDTM Filozofia: estetika, JM* Psychológia a podradené kategórie, MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, PSAN Neurovedy, UYQ* Umelá inteligencia a podradené kategórie, UXJ Počítačové aplikácie v sociálnych a behaviorálnych vedách
1.1
GTMRegionálne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach pokrývajúcich škálu tém v rámci vymedzenej oblasti; vždy zadajte kvalifikátor MIESTA
Pozri tiež: RGL Regionálna geografia
GTPRozvojové štúdiá
Pozri tiež: KCM Rozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
GTQGlobalizácia
GTTVlajky, emblémy, symboly, logá
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
GTUMierové štúdiá a riešenia konfliktov
Pozri tiež: JWLP Mierové operácie
GTVInštitúcie a vzdelané spoločnosti: všeobecne
Pozri tiež: JPSN Medzinárodné inštitúcie
GTZVšeobecné štúdiá
Použite pri seminárnych prácach zameraných špeciálne na kurzy všeobecných štúdií na pokročilej stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni
JSpoločnosť a spoločenské vedy
JBSpoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach
Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBCKultúrne a mediálne štúdiá
JBCCKultúrne štúdiá
Class here: cross-cultural studies
1.3
JBCC1Popkultúra
JBCC2Materiálna kultúra
Sem zaradiť: úloha ľudských výtvorov a predmetov v spoločnosti
1.3
JBCC3Kultúrne štúdiá: móda a spoločnosť
JBCC4Kultúrne štúdiá: jedlo a spoločnosť
JBCC6Kultúrne štúdiá: zvyky a tradície1.2
JBCC9Dejiny myslenia
JBCTMediálne štúdiá
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá
JBCT1Mediálne štúdiá: internet, digitálne médiá a spoločnosť
JBCT2Mediálne štúdiá: Televízia a spoločnosť
JBCT3Mediálne štúdiá: reklama a spoločnosť
JBCT4Mediálne štúdiá: Žurnalistika
Pozri tiež: KNTP Vydavateľský sektor a publicistika
1.2
JBFSociálne a etické problémy
Pozri tiež: PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť, RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia, QDTQ Sociálna a politická filozofia
JBFASociálna diskriminácia a rovnosť
Sem zaradiť: otázky nerovnosti aj diskriminácie a opatrenia na riešenie týchto problémov; pozitívna diskriminácia
1.3
JBFBSocial Integration & assimilation1.3
JBFCChudoba a nezamestnanosť
Class here: food poverty, food banks, unemployment or employment when linked to poverty
1.3
JBFDBývanie a bezdomovectvo
JBFFSociálny vplyv katastrof
Class here: famine, malnutrition, forced movement of peoples as a result of disasters etc. Use with: other subject codes as appropriate
Pozri tiež: RNR Prírodné katastrofy
1.3
JBFGUtečenci a politický azyl
JBFG1Aiding escape & evasion
Class here: the Underground Railroad, the Comet Line, Fluchthilfe, etc. Use for: titles about helping refugees escape repression, slavery, conflicts etc. Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
JBFHMigrácia, imigrácia a emigrácia
Class here: diasporas
1.3
JBFJHuman trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour
Pozri tiež: NHTS Otroctvo a zrušenie otroctva
1.3
JBFKNásilie v spoločnosti
Class here: violent crime, honour crimes, torture
Pozri tiež: JKV Kriminalita a kriminológia
1.3
JBFK1Zneužívanie detí
JBFK2Sexuálne zneužívanie a obťažovanie
Class here: sexual violence, rape, sexual assault
1.3
JBFK3Domáce násilie
Class here: domestic violence, family violence
1.3
JBFK4Bullying & harassment
Class here: mobbing, social media trolling, cyberbullying
1.3
JBFMTelesné postihnutie: sociálne aspekty
JBFNZdravie, choroba a závislosť: sociálne aspekty
Použite s MBP na označenie sociálnych aspektov týkajúcich sa systémov zdravotnej starostlivosti
1.2
JBFQSociálna mobilita
JBFSKonzumný spôsob života
JBFUZvieratá a spoločnosť
Sem zaradiť: práva zvierat, pokusy na zvieratách, poľovníctvo a ďalšie témy, ktoré sú považované za problematické
JBFVEtické otázky a debaty
Pozri tiež: QDTQ Sociálna a politická filozofia, PSAD Bioetika
1.1
JBFV1Etické otázky: potrat a plánované rodičovstvo1.1
JBFV2Etické otázky: trest smrti1.1
JBFV3Etické otázky: cenzúra1.1
JBFV4Etické otázky: eutanázia a právo zomrieť1.1
JBFV5Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj1.1
JBFWSex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
Sem zaradiť: práce o sexe a spoločnosti, pornografii a sexuálnom priemysle pre širokú verejnosť
Pozri tiež: VFVC Sex a sexualita: rady a otázky, JMU Psychológia: sexuálne správanie
1.3
JBFXSpoločenské postoje
Sem zaradiť: politická korektnosť
JBFZSpoločenské prognózovanie, futurológia
JBGPopulárne názory a kontroverzné poznatky1.2
JBGBFolklór, mýty a legendy
Sem zaradiť: Atlantída, Svätý grál a pod.
Pozri tiež: FN Mýty a legendy podané ako beletrie, QRS* Náboženstvo a mytológia starovekého Egypta a podradené kategórie, VXQM* Monštrá a legendárne bytosti a podradené kategórie
1.3
JBGXKonšpiračné teórie
Sem zaradiť: konšpiračné teórie, hoaxy a pod.
1.21.3
JBSSociálne skupiny
JBSASociálna triedy
JBSCVidiecke komunity
JBSDMestské komunity
JBSFRodové štúdiá, rodové skupiny
JBSF1Rodové štúdiá: ženy a dievčatá
JBSF11Feminizmus a feministická teória
JBSF2Rodové štúdiá: muži a chlapci
JBSF3Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia1.2
JBSJQueer štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PS* z kvalifikátorov ZÁUJMU
Pozri tiež: JBSF3 Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia
1.3
JBSLEtnické štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PB* z kvalifikátorov ZÁUJMU
JBSL1Etnické menšiny a multikultúrne štúdiá
Sem zaradiť: vzťahy medzi rasami
Pozri tiež: JBFA Sociálna diskriminácia a rovnosť
1.3
JBSL11Domorodci
JBSL13Mixed heritage / mixed race groups or people1.3
JBSPVekové skupiny a generácie1.2
JBSP1Vekové skupiny: deti
JBSP2Vekové skupiny: dospievajúci
JBSP3Vekové skupiny: dospelí
JBSP4Vekové skupiny: starší ľudia
JBSRSociálne skupiny: náboženské skupiny a komunity
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PG* z kvalifikátorov ZÁUJMU alebo kódy QR*
JBSWSociálne skupiny: alternatívne životné štýly
JBSXTajné spolky
Sem zaradiť: slobodomurárstvo
Pozri tiež: QRY* Alternatívne svetonázory a podradené kategórie, FHQ Ezoterické trilery
JBSYSociálne skupiny: kluby a spolky
Sem zaradiť: dobrovoľné združenia alebo skupiny spoločných záujmov, ako a prečo sa ľudia spájajú a stotožňujú s určitými skupinami
JHSociológia a antropológia
Použite kódy JH* pri učebniciach alebo akademických a odborných prácach; použite podľa potreby s inými kódmi J* označujúcimi konkrétne témy
JHBSociológia
JHBASociálna teória
JHBCSociálny výskum a štatistika
Pozri tiež: GPS Výskumné metódy: všeobecne
JHBDPopulácia a demografia
JHBKSociológia: rodina a vzťahy
Sem zaradiť: sociológia sexuálnych vzťahov
Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
JHBLSociológia: práca a zamestnanie
Class here: sociology of employment / unemployment
1.3
JHBSSociológia: šport a voľný čas
JHBZSociológia: smrť a umieranie
Pozri tiež: VFJX Ako sa vyrovnať so smrťou a stratou blízkeho
JHMAntropológia1.2
JHMCSociálna a kultúrna antropológia
Sem zaradiť: etnografia, príbuzenské väzby, zvyky a tradície
Pozri tiež: JBCC* Kultúrne štúdiá a podradené kategórie
JKSociálne služby a zabezpečenia, kriminológia
JKSSociálne zabezpečenie a sociálne služby
JKSBSociálne zabezpečenie a systémy dávok
JKSB1Starostlivosť o deti
JKSFAdopcia a pestúnska starostlivosť
JKSGStarostlivosť o starších ľudí
JKSMStarostlivosť o ľudí s mentálnym postihnutím
Pozri tiež: MBPK Starostlivosť o duševné zdravie
JKSNSociálna práca
JKSN1Charity, dobrovoľné služby a filantropia
JKSN2Sociálne poradenstvo a sociálne služby
JKSRProgramy pomoci a podpory
JKSWPohotovostné služby
JKSW1Polícia a bezpečnostné služby
JKSW2Hasičské zbory
JKSW3Záchranka a záchranná služba
JKVKriminalita a kriminológia
Pozri tiež: DNXC Skutočný zločin
JKVCPríčiny a prevencia kriminality
JKVFVyšetrovanie zločinov a ich odhaľovanie
JKVF1Forenzná veda
Pozri tiež: MKT Forenzná medicína, JMK Forenzná (kriminálna) psychológia
JKVGObchod/obchodovanie s drogami
JKVJPouličná kriminalita/trestné činy páchané zbraňami
Class here: mugging, pickpocketing, vandalism, knife crime, gun crime
1.3
JKVKPodniková trestná činnosť
Class here: financial crimes, fraud, scams, embezzlement, bribery & corruption etc
1.3
JKVMOrganizovaný zločin
Class here: criminal gangs, mafia, banditry, piracy
1.3
JKVPPenológia a tresty
Sem zaradiť: väzenia, nápravné systémy; trestné systémy a teórie
Pozri tiež: JWXR Vojnoví zajatci
JKVQPáchatelia
JKVQ1Rehabilitácia páchateľov
JKVQ2Mladiství páchatelia
Sem zaradiť: kriminalita mladistvých
JKVSProbačné služby
JKVVVictimology & victims of crime
Class here: victim’s rights
Pozri tiež: DNXR Skutočné príbehy o prekonaní zneužívania a nespravodlivosti
1.3
JMPsychológia
Použite kódy JM*pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
Pozri tiež: VSP* Populárna psychológia a podradené kategórie
JMAPsychologické teórie, systémy, školy a hľadiská
Pozri tiež: QDTM Filozofia: estetika
1.2
JMAFPsychoanalytická a freudovská psychológia
Sem zaradiť: psychoanalýza
1.2
JMAF1Lacanian psychoanalysis1.3
JMAJAnalytická a Jungova psychológia
JMALBehaviorizmus, behaviorálne teórie1.2
JMANHumanistická psychológia
JMAPPozitívna psychológia1.2
JMAQKognitivizmus, kognitívne teórie
JMBPsychologická metodológia
JMBTPsychologické testovanie a meranie
JMCDetská, vývojová psychológia a psychológia celoživotného vývinu
Pozri tiež: JNC Pedagogická psychológia
JMDPsychológia starnutia
JMFRodinná psychológia
JMGRodová psychológia
JMHSociálna, skupinová alebo kolektívna psychológia
JMHCInterpersonal communication & skills
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá
1.3
JMJPsychológia práce a priemyselná psychológia
Pozri tiež: SCGP Športová psychológia
JMKForenzná (kriminálna) psychológia
Pozri tiež: JKV* Kriminalita a kriminológia a podradené kategórie
JMLExperimentálna psychológia
JMMFyziologická psychológia a neuropsychológia, biopsychológia
JMPAbnormálna psychológia
Pozri tiež: MKM* Klinická psychológia a podradené kategórie
JMQPsychológia: emócie
JMRPoznanie a kognitívna psychológia
Sem zaradiť: psychologické práce o učení, pamäti, inteligencii, uvažovaní, vnímaní
JMSPsychológia: (bytostné) ja, ego, identita, osobnosť
JMTPsychológia: stavy vedomia
Sem zaradiť: psychologické práce o vedomí a nevedomí; spánok a sny; zmenené stavy vedomia, hypnóza, stavy vyvolané drogami a pod.
Pozri tiež: VXN Sny a ich výklad
JMUPsychológia: sexuálne správanie
Pozri tiež: VFVC Sex a sexualita: rady a otázky, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
JMXParapsychologické štúdiá
Použite pri serióznych akademických prácach
Pozri tiež: VXP Nadprirodzené sily a paranormálne javy
JNVzdelávanie
JNAFilozofia a teória vzdelávania1.1
JNAMMorálne a sociálne účely vzdelávania
Sem zaradiť: práce podporujúce teórie na pozadí vzdelávania zamerané predovšetkým na témy spojené so spoločnosťou a správaním v spoločnosti
1.11.2
JNBDejiny pedagogiky a školstva
Sem zaradiť: história konkrétnych škôl, vysokých škôl; všeobecná história
JNCPedagogická psychológia
JNDŠkolstvo a školský systém
Sem zaradiť: problematika výberu a prijatia, inšpekcie, vedenie a pod.
JNDGPlánovanie a vývoj študijných plánov
JNDHVzdelávanie: skúšky a hodnotenie
JNESocial pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNFVzdelávacia stratégia a politika
Sem zaradiť: výukové programy gramotnosti, matematickej gramotnosti a pod.; stratégie delenia žiakov/študentov do odborových/prospechových skupín a pod.
1.2
JNFCŠtudentské poradenstvo
Sem zaradiť: psychologické poradenstvo (vrátane osobných problémov, nie len školských)
1.21.3
JNFKVzdelávacie stratégie a politika: inkluzívne vzdelávanie
Use for: both formulating policy and practical applications
1.21.3
JNGEarly childhood care & education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject
Pozri tiež: JNLA Predškolské zariadenia a materské školy
1.3
JNHDomáce vzdelávanie
JNKSpráva a organizácia školských zariadení
Sem zaradiť: problematika šikanovania, záškoláctvo a disciplína
1.3
JNKGFinancovanie vzdelávania a finančná podpora žiakov/študentov
JNKHUčiteľský zbor
JNLŠkoly
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.3
JNLAPredškolské zariadenia a materské školy
JNLBZákladné a stredné školy
Sem zaradiť: základné, prípravné a stredné školy
JNLCStredné školy
Class here: senior and high schools
JNLPNezávislé školy, súkromné ​​vzdelávanie
JNLRCirkevné školy
JNLVOutdoor schools / education
Class here: adventure education, outdoor learning, forest schools. Use for: organized learning that takes place in the outdoors
1.3
JNMVyššie a ďalšie vzdelávanie, terciárne vzdelávanie
Sem zaradiť: všetko pokročilé a ďalšie vzdelávanie; nadstavbové vzdelávanie; vyššie odborné školy s odbornými a technickými odbormi alebo odbormi bez titulu; univerzity
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
JNMTPríprava učiteľov na povolanie
JNPVzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie
Pozri tiež: VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých, VSN Príručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
JNQOtvorené vyučovanie, dištančné štúdium
JNRProfesijné a kariérne poradenstvo
JNRDWork experience, placements & internships1.3
JNRVPriemyselná a odborná príprava
Použite pri prácach o priemyselnej/odbornej príprave ako téme; odborné kurzy zaraďte pod príslušný predmet
JNSŠpeciálna pedagogika
Class here: special education
1.3
JNSCPedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
Sem zaradiť: pedagogika študentov s poruchou sluchu alebo zraku alebo s iným fyzickým postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
JNSGPedagogika detí s poruchami učenia a správania
Sem zaradiť: pedagogika študentov s dyslexiou, autizmom, poruchami správania alebo iným mentálnym postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.3
JNSLTeaching of students with social, emotional or behavioural difficulties1.3
JNSPTeaching of gifted or talented students1.3
JNSRRemedial education & teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3
JNTPedagogické schopnosti, zručnosti a metódy
Sem zaradiť: vedenie triedy, mentoring
1.3
JNTCRozvoj kompetencií1.2
JNTPProject-based learning1.3
JNUVýučba konkrétneho predmetu
Podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
JNUMUčebné pomôcky a materiály
Sem zaradiť: interaktívne pomôcky, učebnice pre učiteľov a pod.; zadajte tiež kód vyučovaného predmetu, podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
JNUM1Lesson plans
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
1.3
JNVVzdelávacie vybavenie a technológie, výučba pomocou počítača (CAL)
Class here: media technology in classroom
1.3
JNWMimoškolské aktivity
Sem zaradiť: exkurzie, školské výlety, športové a spoločenské aktivity, akcie, predstavenia a pod.; tiež veľká prestávka a čas na jedlo, školské družiny a kluby a pod.
1.3
JNZŠtudijné a učebné zručnosti: všeobecne
JPPolitika a štát
JPAPolitológia a politické teórie
JPBKomparatívna politológia
JPFPolitické ideológie
JPFBAnarchizmus
JPFCMarxizmus a komunizmus
JPFFSocializmus a stredoľavé demokratické ideológie
JPFKLiberalizmus a demokratické ideológie politického stredu
JPFMKonzervativizmus a stredopravé demokratické ideológie
JPFNNacionalizmus
JPFQFašizmus a nacizmus
JPFRNáboženské a teokratické ideológie
JPHPolitická štruktúra a politické postupy a procesy
JPHCÚstava: vláda a štát
JPHFVoľby a referendá
Sem zaradiť: psefológia
1.3
JPHLVedúci politickí predstavitelia a politické vedenie
JPHVPolitické štruktúry: demokracia
JPHXPolitické štruktúry: totalita a diktatúra
JPLPolitické strany
JPNIndigenous people: government1.3
JPPVerejná správa
Pozri tiež: KNV Štátna správa a verejný sektor
JPQÚstredná/národná/federálna vláda
JPQBPolitiky ústredných/národných/federálných vlád
Pozri tiež: KCP Politická ekonomika
JPRRegionálna, štátna a iná miestna správa
Sem zaradiť: každá štátna správa, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT
Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPRBRegionálna, štátna a iná miestna správna politika
Sem zaradiť: každá štátna politika, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT
Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPSMedzinárodné vzťahy
JPSDDiplomacia
JPSFKontrola zbraní a vyjednávania o kontrole zbraní
Sem zaradiť: Preteky v zbrojení, hromadenie zbraní
JPSHŠpionáž a tajná služba
JPSLGeopolitika
JPSNMedzinárodné inštitúcie
Sem zaradiť: OSN a agentúry OSN, inštitúcie EÚ a pod.
Pozri tiež: GTV Inštitúcie a vzdelané spoločnosti: všeobecne
1.3
JPTObecné/mestské zastupiteľstvo
Môže zahŕňať mestské regióny, napr. Veľký Londýn, Bay Area alebo samosprávne mestské obvody a iné dôležité časti
1.21.3
JPVPolitická kontrola a slobody
Sem zaradiť: politická propaganda
JPVCObčianska výchova a občianstvo
JPVHĽudské práva, občianske práva
Sem zaradiť: sloboda prejavu, informácií, vierovyznania; územné práva a pod.
Pozri tiež: LNDC Ľudské práva a občianske slobody
JPVRPolitický útlak a perzekúcia
JPWPolitický aktivizmus
JPWAVerejná mienka a prieskumy verejnej mienky
JPWCPolitická agitácia a reklama
JPWGNátlakové skupiny a protestné hnutia
Sem zaradiť: lobovanie, demonštrácie, občianska neposlušnosť, pasívny odpor
1.3
JPWHMimovládne neziskové organizácie (tretí sektor)
JPWLTerorizmus, pokusy o prevraty
Sem zaradiť: politické atentáty
Pozri tiež: JWCG Partizánske/povstalecké jednotky a vojna
1.2
JPWQRevolučné skupiny a hnutia
Pozri tiež: NHTV Revolúcie, povstania, vzbury
JPWSOzbrojený konflikt
Sem zaradiť: povstania, ozbrojené šarvátky, ohniská vojenského napätia, každé prepuknutie organizovaného násilia okrem skutočnej vojny
JPZPolitická korupcia
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption etc
1.3
JWVojenstvo a obrana
JWATeória vojenského umenia a vojenská veda
JWCVojenské sily a odvetvia
JWCDPozemné sily a vojna
JWCGPartizánske/povstalecké jednotky a vojna
Class here: armed resistance movements. Use with: NHW* codes as appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
JWCKNámorné sily a vojna
Pozri tiež: NHTM Námorná história
JWCMVzdušné sily a vojna
JWCSŠpeciálne a elitné jednotky
JWJVojenská správa
Sem zaradiť: záležitosti mužstva, tresty, nábor, financovanie a pod.
JWKVojenská a obranná stratégia
Sem zaradiť: vojenská taktika, civilná obrana
JWKFVojenské spravodajské služby
JWLVojnové a obranné operácie
Pozri tiež: NHW* Vojenská história a podradené kategórie
JWLFBitky a vojenské ťaženia
JWLPMierové operácie
Pozri tiež: GTU Mierové štúdiá a riešenia konfliktov
JWMZbrane a výbava
Použite s kódom spomedzi JWC na označenie sektoru
Pozri tiež: WCK Militárie, zbrane a brnenia
JWMCChemické a biologické zbrane
JWMNJadrové zbrane
JWMVVojenské vozidlá
Použite s kódom spomedzi JWC na označenie sektoru
1.3
JWTVojenské inštitúcie, pamätníky
Sem zaradiť: pluky, uniformy, označenia, pamätníky, vojenské cintoríny a pod.
Pozri tiež: WCK Militárie, zbrane a brnenia, AMG Architektúra: verejné stavby
1.3
JWTUMilitary uniforms / insignia1.3
JWXIné oblasti vojenstva a obrany
JWXFObchod so zbraňami
JWXKVojnové zločiny
Pozri tiež: NHTZ Genocída a etnické čistky, NHTZ1 Holokaust
JWXNŽoldnieri
JWXRVojnoví zajatci
JWXTVzbury
JWXVVojnoví veteráni
JWXZBojové/obranné schopnosti a príručky
KEkonómia, financie, obchod a manažment
KCEkonómia
KCATeória a filozofie ekonómie
Zahŕňa dejiny ekonomického myslenia, pre ktoré zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory ČASOVÉHO OBDOBIA
1.2
KCBMakroekonómia
KCBMMonetárna ekonómia
Class here: monetary policy
1.3
KCCMikroekonómia
Sem zaradiť: ekonomika domáceho obchodu; spotreba, obchodné rozhodnutia a pod.
KCDEkonomika priemyselných organizácií
KCFEkonomika práce
Class here: wage & salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income
Pozri tiež: JBFC Chudoba a nezamestnanosť
1.3
KCGEkonomický rast
KCHEkonometria a ekonomické štatistiky
KCJEkonomická prognostika
KCKBehaviorálna ekonómia
KCLMedzinárodná ekonómia
Sem zaradiť: medzinárodné financie, medzinárodný obchod, obchodné zmluvy a pod.
Pozri tiež: RGCM Ekonomická geografia
1.3
KCMRozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
Pozri tiež: GTP Rozvojové štúdiá
KCLTInternational trade & commerce
Class here: International trade agreements
1.3
KCPPolitická ekonomika
KCSEkonomické systémy a štruktúry
Sem zaradiť: práce o systémoch ako voľný trh, prechodné ekonomiky, plánované hospodárstva a pod.
1.3
KCSACapitalism
Class here: laissez-faire, market economies, free market
1.3
KCSDMixed economic systems
Class here: social market economies, welfare economies
1.3
KCSGPlanned economic systems
Class here: centrally-planned economies, command economies
1.3
KCVEkonomiky konkrétnych sektorov
KCVDPoľnohospodárska ekonomika
KCVGEnvironmentálne hospodárstvo
KCVJEkonomika zdravotníctva
KCVKSociálna ekonomika
KCVMDigital or internet economics1.3
KCVPKnowledge economics
Class here: information economy
1.3
KCVSUrbánna ekonómia
KCXEkonomické a finančné krízy a katastrofy
KCYPopulárna ekonómia
Sem zaradiť: diela pre bežného čitateľa
KCZHospodárske dejiny
Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
KFFinancie a účtovníctvo
Použite kódy KF* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KFCÚčtovníctvo
Pozri tiež: UFK Účtovný softvér
KFCCNákladové účtovníctvo
KFCFFinančné účtovníctvo
KFCMManažérske účtovníctvo
Sem zaradiť: audity a revízie účtovníctva
KFCPÚčtovníctvo verejného sektora
KFCRVýkazníctvo, účtovné uzávierky
KFCXÚčtovníctvo: študijné príručky a repetitóriá
KFFFinancie
Class here: general works on the financial services sector, fintech etc but see also U* codes especially UXT for financial technologies
Pozri tiež: VSB Osobné financie
1.3
KFFDVerejné financie a daňový systém
Pozri tiež: KCP Politická ekonomika
KFFHPodnikové financie
KFFJCurrency / Foreign exchange
Class here: currency trading, money markets, cryptocurrencies (from a finance/investment aspect) etc
Pozri tiež: UNKD Distributed ledgers
1.3
KFFKBankovníctvo
KFFLÚvery a úverové inštitúcie
KFFMInvestície a cenné papiere
Sem zaradiť: komodity, akcie a podiely, dlhopisy, termínované obchody, hedgeové fondy a pod.
Pozri tiež: VSB Osobné financie
KFFNPoistné a poistno-matematické štúdiá
KFFPDôchodky
Pozri tiež: VSR Odchod do dôchodku
KFFRReality a nehnuteľnosti
Pozri tiež: VSH Bývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
KFFXBankovníctvo a financie: študijné príručky a repetitóriá
KJObchod a manažment
Použite kódy KJ* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KJBObchodné štúdiá: všeobecne
KJBXObchod a financie: študijné príručky a repetitóriá
KJCObchodná stratégia
KJDObchodné inovácie
KJDDPrevratné inovácie
Použite pri inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy a ktoré zvyčajne ničia a nahrádzajú existujúce trhy
KJEElektronické obchodovanie: obchodné aspekty
Pozri tiež: KJSG Online marketing
KJFObchodná konkurencia
KJGObchodná etika a sociálna zodpovednosť
KJHPodnikanie
KJJObchod a životné prostredie; ekologické prístupy k obchodu
KJKMedzinárodný obchod
KJLPoradenstvo a finančná podpora podnikov
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJMManažment a techniky manažmentu
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJMBManažment: vedenie (leadership) a motivácia
Class here: management of change
1.3
KJMDRozhodovanie v manažmente
Pozri tiež: GPQ Teória rozhodovania: všeobecne
KJMKZnalostný manažment
Pozri tiež: KCVP Knowledge economics
KJMPProjektový manažment
KJMQZabezpečovanie kvality (Quality Assurance – QA) a Komplexné riadenie kvality (Total Quality manažment – TQM)
KJMTOrganizácia času
KJMVManažment konkrétnych oblastí
KJMV1Rozpočtovanie a finančný manažment
KJMV2Personalistika a riadenie ľudských zdrojov
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJMV21Performance management / appraisals
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
1.3
KJMV22Diversity, inclusivity in the workplace1.3
KJMV4Správa nehnuteľností, realít a závodov
KJMV5Riadenie výroby a kvality
KJMV6Riadenie výskumu a rozvoja
KJMV7Riadenie predaja a marketingu
KJMV8Riadenie nákupu a zásobovania
KJMV9Riadenie distribúcie a logistiky
Pozri tiež: KNP Maloobchod a veľkoobchod
KJNObchodné rokovania
KJPObchodná komunikácia a prezentácia
KJQObchodná matematika a systémy
KJRSpráva a riadenie spoločností: úlohy a povinnosti vedenia a riaditeľov
Sem zaradiť: úlohy a povinnosti tajomníka spoločnosti a pod.
Pozri tiež: KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť
1.1
KJSPredaj a marketing
Pozri tiež: KJMV7 Riadenie predaja a marketingu
KJSAReklama
Class here: Advertising industry
1.3
KJSCObchodné značky a branding
KJSGOnline marketing
Sem zaradiť: využitie sociálnych médií a online prostriedkov na predaj produktov
Pozri tiež: KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
KJSJDirect marketing / telemarketing1.3
KJSMPrieskum trhu
KJSPPráca s verejnosťou (PR)
KJSUZákaznícky servis
KJTOperačný výskum
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
KJUTeória organizácie a organizačné správanie
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJVVlastníctvo a organizácia podnikov
KJVBPrevzatie, zlučovanie a skúpenie
KJVDPrivatizácia
KJVFFranšízy
KJVGNadnárodné spoločnosti
KJVNVerejné vlastníctvo/znárodnenie
KJVPMonopoly
KJVSMalé podniky a SZČO
Class here: creating & setting up your own business, freelancing
1.3
KJVTOutsourcing
KJVVPodniky so spoločnou/zahraničnou majetkovou účasťou
KJVWZamestnanecké vlastníctvo a družstvá
KJVXNeziskové organizácie
KJWKancelária a pracovisko
KJWBOffice manažment (starostlivosť o chod kancelárie)
KJWFKancelárske systémy a vybavenie
KJWSSekretárske, úradnícke a kancelárske zručnosti
KJWXPracovné časy a postupy
Sem zaradiť: telepráca (práca z domu po telefóne), call centrá a pod.
KJZHistória konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
Pozri tiež: NHTK Industrializácia a dejiny priemyslu
KNPriemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNAAgropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
Sem zaradiť: rybolov, lesníctvo, baníctvo a pod.
Pozri tiež: KCVD Poľnohospodárska ekonomika
1.3
KNACAgriculture, agribusiness & food production industries
Use for: titles about the agriculture & food production sector from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TV* Poľnohospodárstvo a chov a podradené kategórie
1.3
KNAFFisheries & related industries
Class here: whaling industry. Use for: titles about fishing sector from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TVT Akvakultúra a chov rýb: prax a techniky
1.3
KNALForestry industry
Use for: titles about the business or industry of creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Pozri tiež: TVR Lesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky, TDPJ Timber & wood processing
1.3
KNATExtractive industries
Class here: mining, drilling, dredging and quarrying. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TTU Technológie ťažobného priemyslu a banícke inžinierstvo, RBGL Ekonomická geológia
1.3
KNBEnergetický priemysel a technická infraštruktúra
Sem zaradiť: tuhé palivá, plyn, elektrina, jadrové elektrárne, ropa, obnoviteľná energia a vodné hospodárstvo
Pozri tiež: TH* Energetické technológie a inžinierstvo a podradené kategórie
1.3
KNBLElectrical power generation & distribution industries
Class here: public & private utility companies, nuclear power industry etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: THY* Energia, výroba, distribúcia a skladovanie energie a podradené kategórie
1.3
KNBPPetroleum, oil & gas industries
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: RBGL Ekonomická geológia, TDCF Pohonné látky a petrochemikálie
1.3
KNBTAlternative & renewable energy industries
Use for: works on the renewable energy industry (hydroelectrical, wind, solar, wave etc ) from a business, industrial studies perspective
Pozri tiež: THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie
1.3
KNBWWater industries
Class here: public & private utility companies, drinking water & waste water industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu, TQSW Zásobovanie vodou a úprava vôd
1.3
KNDSpracovateľský priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia spracovateľského priemyslu vrátane potravinárstva, chemického priemyslu, hi-tech, zbraní, motorových vozidiel a pod.
Pozri tiež: TDP* Ďalšie výrobné technológie a podradené kategórie
1.3
KNDCChemical, biotechnology & pharmaceutical industries
Class here: petrochemical, plastics industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDC* Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo a podradené kategórie
1.3
KNDDApparel, garment & textile industries
Use for: titles about the business or industry of manufacturing clothing, cloth etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDPF Textílie a vlákna, AKT Móda a textílie
1.3
KNDRVehicle manufacturing industries
Class here: car industry, shipbuilding, aviation industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Use with WG* codes to indicate what type of vehicle if appropriate
Pozri tiež: TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.3
KNGDopravný priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia dopravného priemyslu; cestný, lodný, železničný, letecký, kozmický a pod.
Pozri tiež: WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie, KNDR Vehicle manufacturing industries, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.3
KNJStavebný a ťažký priemysel
Sem zaradiť: železiarsky a oceliarsky priemysel, kovopriemysel
1.3
KNJCConstruction & building industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TN* Stavebníctvo, geodetické práce a výstavba a podradené kategórie
1.3
KNJHIron, steel & other metal industries
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TDPM Hutníctvo/metalurgia
1.3
KNPMaloobchod a veľkoobchod
Class here: Distribution, warehousing business. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: KJMV9 Riadenie distribúcie a logistiky
1.3
KNSPohostinstvo a sektor služieb
Sem zaradiť: turistický, hotelový a cateringový priemysel, športový a voľnočasový priemysel, bezpečnostný priemysel, módny a kozmetický priemysel
Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva
1.3
KNSBFood & drink service industries
Class here: catering industry
Pozri tiež: TTVC2 Catering & food preparation skills & trades, TDCT Technológia prípravy pokrmov a nápojov
1.3
KNSGHospitality, leisure & tourism industries
Class here: hotel industry. Use for: titles about the business or industry of leisure
Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva, WT* Cestovanie a prázdniny a podradené kategórie
1.3
KNSJEvents management industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
1.3
KNSXFashion & beauty industries
Class here: make up, perfume industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Pozri tiež: TTVH Kadernícke zručnosti, AKT Móda a textílie, JBCC3 Kultúrne štúdiá: móda a spoločnosť, WJF Sprievodca módou a štýlom, KNDD Apparel, garment & textile industries
1.3
KNTMediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
Sem zaradiť: reklamný priemysel, poštové a telekomunikačné služby a pod.
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá, JBCT Mediálne štúdiá
1.3
KNTCKino, televízia a rádio
Class here: video industry
1.11.3
KNTFHudobný priemysel
Sem zaradiť: sektor nahrávok a živej hudby, hudobné nakladateľstvo
1.1
KNTPVydavateľský sektor a publicistika1.2
KNTP1Nakladateľstvo a predaj kníh
Sem zaradiť: tlač, e-knihy a digitálne publikovanie, časopisy
1.2
KNTP2Spravodajské médiá a žurnalistika
Sem zaradiť: tlačené a online správy, noviny a časopisy
1.2
KNTVComputer & video game industry
Class here: Interactive entertainment industry
1.3
KNTXInformačné technológie
Class here: tech sector, tech industry, Silicon Valley
Pozri tiež: KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
1.3
KNVŠtátna správa a verejný sektor
Pozri tiež: JPP Verejná správa
KNXPracovnoprávne vzťahy, zdravie a bezpečnosť
Sem zaradiť: odbory, štrajky, arbitráže a vyjednávania, zdravie a bezpečnosť v priemysle a pod. Použite pri všetkých oblastiach priemyslu a obchodu, nie výhradne pre spracovateľský alebo ťažký priemysel
1.3
KNXCOtázky zdravia a bezpečnosti1.11.3
KNXNArbitráže a vyjednávania v priemysle1.1
KNXUOdbory
Class here: labour unions, organized labour
1.11.3
LPrávo
LAPrávna veda a všeobecné témy
LABMetódy, teória a filozofia práva
LAFPrávne systémy
LAFCPrávne systémy: zvykové/sudcovské právo
LAFDPrávne systémy: občianske zákonníky/občianske právo
LAFRPrávne systémy: rímske právo
LAFSPrávne systémy: islamské právo
Pozri tiež: LW Islamské právo šaría
LAFTPrávne systémy: židovské náboženské právo
LAFXPrávne systémy: cirkevné (kanonické) právo
LAMPorovnávacie právo
LAQPrávo a spoločnosť, sociológia práva
LAQGPrávo a spoločnosť, rodové otázky
LARPrávne aspekty kriminológie
LASPrávne zručnosti a právna prax
LASDPrávny zručnosti: obhajoba
LASHLegal skills: drafting & legal writing
Class here: academic legal writing
1.3
LASKLegal skills: negotiating and interviewing
Class here: legal skills: oral communication
1.3
LASNLegal skills: research methods
Class here: legal skills: using online tools, legal databases etc
1.3
LASPPrávna prax: právni asistenti
LATPrávne profesie: všeobecne
Pozri tiež: LNAL Právne systémy: regulácia právnickej profesie
LATCPrávna etika a profesionálne správanie
LAYAplikovanie práva v iných profesiách a disciplínach
Pozri tiež: VSD Zákony, občianstvo a práva pre laikov
LAZDejiny práva
LBMedzinárodné právo
LBBMedzinárodné právo verejné
LBBCMedzinárodné právo verejné: zmluvy, dohody a iné zdroje
LBBC1Medzinárodné právo verejné: zvykové právo
LBBDMedzinárodné právo verejné: diplomatické právo
LBBFMedzinárodné právo verejné: jurisdikcia a imunita
LBBJMedzinárodné právo verejné: územie a štátnosť
LBBKMedzinárodné právo verejné: morské právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa námornými hranicami, morskými zdrojmi a pod. čo sa nezávislých štátov týka
Pozri tiež: LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo, LNCB5 Lodné právo
LBBLMedzinárodné právo verejné: zdravie
LBBMMedzinárodné právo verejné: hospodárstvo a obchod
LBBM1Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: clo
LBBM3Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: investičné zmluvy a spory
LBBM5Medzinárodné právo verejné: energetické a prírodné zdroje
LBBM7Medzinárodné právo verejné, hospodárstvo a obchod: spoločnosti
LBBPMedzinárodné právo verejné: životné prostredie
LBBP1Medzinárodné právo verejné, životné prostredie: poľnohospodárske právo
LBBQMedzinárodné právo verejné: administratíva
LBBRMedzinárodné právo verejné: ľudské práva
LBBR1Medzinárodné právo verejné, ľudské práva: práca a sociálne aspekty
LBBSMedzinárodné právo verejné: humanitárne právo
Sem zaradiť: utečenecké právo, vojnové právo
LBBUMedzinárodné právo verejné: medzinárodné organizácie a inštitúcie
LBBVMedzinárodné právo verejné: zodpovednosť štátov a iných subjektov
LBBZMedzinárodné právo verejné: trestné právo
LBDMedzinárodné právo: doprava, komunikácie a obchodný styk
LBDAMedzinárodné právo, doprava: vesmírne a letecké právo
LBDKMedzinárodné právo: právo medzinárodného obchodu a medzinárodného predaja tovaru
LBDMMedzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa lodnou dopravou, nákladom, poistením, pirátstvom a pod., čo sa jednotlivých obchodných subjektov (a nie nezávislých štátov) týka
Pozri tiež: LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo, LNCB5 Lodné právo
LBDTMedzinárodné právo: masovokomunikačné prostriedky, telekomunikácie a médiá
LBGMedzinárodné právo súkromné a kolízie právnych predpisov
LBHMedzinárodné právo: medzinárodné spory a občianskoprávne konanie
LBHGMedzinárodné právo: súdy a procesy
LBHTMedzinárodné právo: arbitráže
LBJMedzinárodné právo: duševné vlastníctvo
LBKMedzinárodné právo: šport
LBLZbierky rozhodnutí medzinárodných súdov
LNPráva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNAPrávne systémy: všeobecne
LNAAPrávne systémy: súdy a procesy
LNAA1Právne systémy: súdne právomoci
LNAA2Právne systémy: pohŕdanie súdom
LNACPrávne systémy: občiansky súdny poriadok, súdne spory a riešenia sporov
Pozri tiež: LNFX Trestné konanie
LNAC1Opravné prostriedky v občianskoprávnom konaní
LNAC12Reštitúcia
LNAC14Škody a kompenzácia
LNAC16Súdne nariadenia a ďalšie príkazy
LNAC3Občianskoprávne konanie: dôkazy
LNAC4Občianskoprávne konanie: vyšetrovanie a konkrétne súdne konania
LNAC5Arbitráž, sprostredkovanie a alternatívne riešenie sporov
LNAFPrávne systémy: náklady a financovanie
LNALPrávne systémy: regulácia právnickej profesie
LNBSúkromné ​​alebo občianske právo: všeobecne
LNBAPrávnická osoba (fyzické a právnické osoby)
LNBBRegister obyvateľov
LNCFiremné, obchodné a súťažné právo: všeobecne
LNCBObchodné právo
LNCB1Licenčné právo
LNCB2Právo elektronického obchodu
LNCB3Právne aspekty predaja tovaru
LNCB4Právne aspekty outsourcingu
LNCB5Lodné právo
Use for: domestic law governing maritime activities
Pozri tiež: LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo, LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo
1.3
LNCB6Letecké právo
LNCB7Právne aspekty cateringu, reštaurácií a remesiel
LNCCDodržiavanie právnych predpisov
LNCDObchodné právo (právo obchodných spoločností)
LNCD1Právo fúzií a akvizícií
LNCEPrávo registračných a matričných úradov, konaní a postupov
LNCFPrávo obchodných spoločností a družstevné právo
LNCGTransformačné zákony, zmena právnej formy
LNCHSúťažné/antitrustové právo
LNCJZmluvné právo
LNCKFiremné a obchodné priestupky
LNCLPrávo (nielen obchodného) zastúpenia, fiduciárne právo
LNCNPrávo verejných zákaziek
LNCQStavebné právo
LNCQ1Súkromná výstavba a stavebné právo
LNCQ2Verejné stavebné právo
LNCREnergetické právo a právo prírodných zdrojov
LNDÚstavné a správne právo: všeobecne
LNDAPrávo: občianstvo a národnosť
LNDA1Imigračné právo
LNDA3Azylové právo
LNDBSprávna jurisdikcia a verejná správa
LNDB1Správne právo, všeobecne
LNDB2Správne konanie a súdy
LNDB3Štátne a verejné nehnuteľnosti a štátny a verejný majetok
LNDB4Sankčné právomoci (verejné) správy
LNDB5Nútené vyvlastnenie a nútené obmedzenie vlastníckeho práva
LNDB6Tvorba predpisov a správnych aktov
LNDB7Regulácia verejných služieb
Pozri tiež: LNCN Právo verejných zákaziek
1.2
LNDB8Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
Pozri tiež: PDJ Predpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie
LNDCĽudské práva a občianske slobody
Pozri tiež: JPVH Ľudské práva, občianske práva
1.3
LNDC1Ústavné právo a ľudské práva
LNDC2Právo na súkromie
LNDC4Právo na slobodu prejavu
LNDC5Dejiny ústavy a porovnávacie ústavné právo
LNDEPrávo týkajúce sa štátnych zamestnancov1.3
LNDFLegislatíva slobody informácií
LNDGNáboženské právo a konkordáty
LNDHPrávomoci štátu
LNDJZodpovednosť štátu a zákony o kompenzáciách
LNDKLegislatíva vojenskej a civilnej služby a obrany
LNDLBezpečnostné a policajné právo, legislatíva zbraní a ich regulácie
LNDMSúdne preskúmanie
LNDPParlamentné a legislatívne postupy
LNDSVolebný zákon
LNDULegislatíva miestnej správy
LNDVLegislatíva regionálnej správy
LNDXÚstava
LNEEkonomicko-správne právo a verejné obchodné právo
LNEAFinančná správa a legislatíva verejných financií
LNEBLegislatíva zahraničných ekonomík a colných zákonov
LNECLegislatíva dávok a dotácií
LNEFVerejné obstarávanie, služby a zásoby
LNFTrestné právo: súdne procesy a priestupky
LNFBLegislatíva orgánov činných v trestnom konaní
LNFGTrestné právo: trestné činy proti štátu
LNFG1Trestné činy proti štátu, verejnej správe a výkonu spravodlivosti
LNFG2Trestné činy proti predpisom v oblasti užívania pôdy, územného plánovania, ochrany pamiatok, pôdy a životného prostredia
LNFJTrestné právo: trestné činy proti životu a zdraviu
LNFJ1Obťažovanie a prenasledovanie
LNFJ2Rodové násilie
LNFLTrestné právo: trestné činy proti majetku
LNFNPodvody
LNFQTrestné právo mladistvých
LNFRTrestné činy proti verejnému zdraviu, bezpečnosti, poriadku
LNFSTrestné právo: dodatočné sankcie
LNFTLegislatíva cestnej dopravy, dopravné priestupky
LNFUTrestné právo: finančné trestné činy
LNFVTrestné právo: protiteroristická legislatíva
LNFWKorupcia
LNFXTrestné konanie
LNFX1Odsúdenie a trest
LNFX3Trestné konanie: dôkazy
LNFX31Trestné konanie: vyšetrovanie a konkrétne súdne konania
LNFX5Policajné právo a policajné postupy
LNFX51Policajné právo: predbežné opatrenia
LNFX7Právo väzby
LNFYSúdne konania pred porotou
LNHPracovné právo: všeobecne
LNHDPrávo diskriminácie na pracovisku a obťažovania
LNHHPrávo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právo pracovného času
LNHJPorušovanie pracovných pravidiel a sankcie
LNHRPrávo pracovnoprávnych vzťahov a odborových organizácií
LNHUPracovné zmluvy
LNHWPrávo odborných školení
LNHXPracovné právo: súdne procesy a riešenia sporov
LNJPrávo zábavného a mediálneho sektoru
LNJDPrávo urážky na cti, ohovárania, krivého obvinenia a nactiutŕhania
LNJSŠport a právo
LNJXPrávo reklamy, marketingu a sponzorstva
LNKPrávo ochrany životného prostredia, dopravy a plánovania: všeobecne
LNKFPrávo poľnohospodárstva
LNKGPrávo ochrany zvierat
LNKJPrávo životného prostredia
LNKKPrávo regulácie katastrof a protipožiarnej ochrany
LNKNPrávo ochrany prírody
LNKPPrávo vody a odpadových vôd
LNKTDopravné právo
LNKVPrávo v oblasti ciest a diaľnic
LNKWPrávo územného plánovania
LNKXOchrana historických budov a kultúrneho bohatstva
LNLPrávo: právo spravodlivosti, trust (dôvera) a nadácie
LNMRodinné právo
LNMBRodinné právo: manželstvo, odlúčenie manželov a rozvod
LNMCRodinné právo: partnerské spolužitie
LNMFRodinné právo: partnerstvo osôb rovnakého pohlavia
LNMIRodinné právo: vyhlásenia manželov o vzájomnej majetkovej a príjmovej pozícii
LNMKRodinné právo: deti
LNPFinančné právo: všeobecne
LNPAPrávo účtovníctva a auditu
LNPBBankové právo
LNPCBankrot a platobná neschopnosť
Sem zaradiť: súdne a so súdmi súvisiace prístupy k zatvoreniu alebo reorganizácii spoločnosti s finančnými problémami
1.2
LNPC1Konkurzné právo: mimosúdne postupy
Sem zaradiť: mimosúdne prístupy k finančným otázkam firmy, napr. dobrovoľné dohody
1.2
LNPDPrávo a legislatíva kapitálových trhov a cenných papierov
LNPFPrávo a legislatíva finančných služieb
LNPNPoistné právo
LNPPPrávo dôchodkového zabezpečenia
LNQPrávo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
Pozri tiež: LNCB2 Právo elektronického obchodu
LNQDPrávo ochrany údajov
LNQEPočítačová kriminalita
LNRPrávo duševného vlastníctva
LNRCAutorské právo
LNRDPatentové právo
LNRFPrávo obchodných značiek
LNRLPrávo dizajnov a návrhov
LNRVPrávo dôverných informácií
LNSVlastnícke právo: všeobecne
Pozri tiež: LNKW Právo územného plánovania
LNSHPozemkové a právo nehnuteľností
LNSH1Vlastnícke a záložné právo – vlastníctvo a hypotéky
LNSH3Právo podnájmu a prenájmu
LNSH5Právo majetkových prevodov
LNSH7Znalecké právo oceňovania majetku
LNSH9Bytové právo
LNSPPrávo osobného vlastníctva
LNTSociálna a zdravotnícke a medicínske právo
LNTCPrávo charitatívnych organizácií
LNTDŠkolské právo
LNTHPrávo sociálneho zabezpečenia a sociálnych dávok
LNTH1Právo sociálneho poistenia
LNTJPrávo ochrany verejného zdravia
LNTMZdravotnícke a medicínske právo a právo zdravotnej starostlivosti
LNTM1Právo duševného zdravia
LNTM2Regulácia liekov a zdravotníckej techniky
LNTNFarmaceutické právo
LNTQZdravotné postihnutie a právo
LNTSPrávo a seniori
LNTUPrávo ochrany spotrebiteľa
LNTVPotravinové právo
LNTXLicenčné právo (licencie na prevádzkovanie hazardných hier a klubov)
LNUDaňové a colné právo
LNUCKorporátne a živnostenské dane (dane z podnikania)
LNUDMiestne dane, poplatky, verejné ceny, spotrebné dane
LNUPOsobná daň
LNUSDaň z obratu, clo a colné poplatky
LNUTTrusty (zverenectvo), daň z dedičstva a darovania
LNUUDaň z nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností
LNUVSpotrebné dane
LNUWĎalšie dane z finančných transakcií
LNUXMedzinárodné daňové právo
LNUYPostup zdanenia
LNVPrávo občianskoprávnych deliktov, škôd a náhrad
Pozri tiež: LNAC14 Škody a kompenzácia
LNVCNedbanlivosť
Použite pri všeobecnej i profesionálnej nedbanlivosti
LNVFNarušenie verejného poriadku
LNVJFyzická ujma
LNWPrávo závetu, dedičského konania a dedičstva
LNXVerejné právo1.2
LNZHlavné pramene práva
LNZCPramene práva: precedenčné (sudcovské) právo, precedens
LNZLPramene práva: legislatíva
LWIslamské právo šaría
LWFPrávo šaría: islamské právne školy fikh
LWFAIslamské právo šaría: škola šafiovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFBIslamské právo šaría: škola hanbalovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFCIslamské právo šaría: škola malikovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWFDIslamské právo šaría: škola hanefíovcov (sunitská právna škola – mazháb)
LWKPrávo šaría: kľúčové témy a prax
LWKFPrávo šaría: rodinné vzťahy
LWKGPrávo šaría: zločin a trest
LWKHPrávo šaría: dedičstvo a nakladanie s majetkom
LWKLPrávo šaría: ekonomika a financie
LWKMPrávo šaría: stravovacie zvyklosti
LWKNPrávo šaría: alkohol a hazardné hry
LWKPPrávo šaría: zvyky a správanie
LWKRPrávo šaría: výkon spravodlivosti (vrátane trestov a odpadlíctva)
Class here: fatwa
1.3
LWKTIslamské právo šaría: Islamské rituály
LWKT1Islamské právo šaría: Islamské rituály: očista
LWKT2Islamské právo šaría: islamské rituály: džihád (svätá vojna)
LWKT3Islamské právo šaría: islamské rituály: modlitby a pohrebné modlitby
LWKT4Islamské právo šaría: islamské rituály: zakát (daň z majetku a príjmov)
LWKT5Islamské právo šaría: pôst
LWKT6Islamské právo šaría: islamské rituály: púť
LXPrávo: študijné príručky a repetitóriá
MMedicína a ošetrovateľstvo
MBMedicína: všeobecné témy
MBDLekárske povolanie
MBDCLekárska etika a profesionálne správanie
MBDPVzťah lekár – pacient
MBDSBezpečnosť pacienta
Použite pri profesionálnych a odborných prácach týkajúcich sa postupov, ochrany, štandardov a školení, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a dobrý stav pacientov v rámci systémov zdravotnej starostlivosti
Pozri tiež: MJCJ3 Nemocničné nákazy
1.1
MBFZdravotnícka a medicínska informatika
Pozri tiež: PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika
MBGZdravotnícke vybavenie a liečebné postupy
MBGLLekárske laboratórne testovanie a postupy
MBGRLekársky výskum
MBGR1Klinické testy
MBGTTelemedicína
MBNVerejné zdravie a profylaxia
MBNCLekárske vyšetrenie
Class here: mass screening, high-risk or selective screening of populations or groups
1.3
MBNHVerejné zdravie a zdravie jednotlivca
Sem zaradiť: odborné a profesionálne práce na tému výchovy ku zdraviu, edukácia pacientov
1.3
MBNH1Hygiena
MBNH2Faktory životného prostredia
MBNH3Dietetika a výživa
MBNH4Kontrola pôrodnosti, antikoncepcia, plánované rodičovstvo
MBNH9Psychológia zdravia
MBNKVaccination1.3
MBNSEpidemiológia a lekárske štatistiky
MBPSystémy a služby zdravotnej starostlivosti
MBPAPraktické lekárstvo, primárna zdravotná starostlivosť
MBPCPraktický lekár
MBPKStarostlivosť o duševné zdravie
MBPMAdministratíva a zdravotnícka dokumentácia, zdravotnícky manažment
MBPNDomovy s opatrovateľskou službou
Sem zaradiť: opatera starých ľudí, zotavovne, hospice
Pozri tiež: JKSG Starostlivosť o starších ľudí, MQCL4 Geriatrické ošetrovateľstvo, MQCL9 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
1.21.3
MBPRZdravotné poistenie
MBQMedicínsko-právne otázky
MBSMedicínska sociológia
MBXDejiny lekárstva
Pozri tiež: NHTF História: mor, choroby a pod.
MFPredklinická medicína: základné vedy
Pozri tiež: PSB Biochémia
MFCAnatómia
MFCCCytológia
MFCHHistológia
MFCRTopografická anatómia
MFCXPitva
MFGFyziológia
MFGCFyziológia bunky
MFGGTopografická fyziológia
MFGMMetabolizmus
MFGVBiomechanika, kinetika ľudského pohybu
Sem zaradiť: fyziológia telesných cvičení
Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova
MFKĽudská reprodukcia, vývoj a vývin človeka
MFKCReprodukčná medicína
MFKC1Neplodnosť a oplodnenie
Class here: assisted reproductive technology, IVF
1.3
MFKC3Embryológia
MFKHVývoj a vývin človeka
MFKH3Dospievanie a starnutie
MFNLekárska genetika
MJKlinická a interná medicína
MJALekárska diagnostika
MJADPrehliadky pacientov
MJCChoroby a poruchy
MJCGVrodené choroby a poruchy
MJCG1Dedičné choroby a poruchy
MJCJInfekčné a nákazlivé choroby
MJCJ1Pohlavné choroby
MJCJ2HIV/AIDS
MJCJ3Nemocničné nákazy
Pozri tiež: MBDS Bezpečnosť pacienta
MJCLOnkológia
MJCL1Rádioterapia
MJCL2Chemoterapia
MJCMImunológia
MJCM1Alergia
MJDKardiovaskulárna medicína
MJEMuskuloskeletálna medicína
Pozri tiež: MNS Ortopedická chirurgia a zlomeniny
MJFHematológia
MJGEndokrinológia
MJGDCukrovka
MJHGastroenterológia
MJJHepatológia
MJKDermatológia
MJLPneumológia
MJMReumatológia
MJPOtorinolaryngológia (ORL)
MJPDAudiológia a otológia
MJQOftalmológia
MJRNefrológia
MJRDHemodialýza
MJSUrológia a urogenitálna medicína
Sem zaradiť: mužské sexuálne dysfunkcie
MKLekárske špecializácie, odvetvia medicíny
MKAAnestetiká
MKALBolesť a liečba bolesti
MKBPaliatívna medicína
MKCGynekológia a pôrodníctvo
MKCMPerinatológia1.3
MKDPediatria
MKDNNeonatológia
MKEStomatológia
MKEPÚstna a maxilofaciálna chirurgia
MKFPatológia
MKFCCytopatológia (patológia bunky)
MKFHHistopatológia
Sem zaradiť: biopsia
MKFKChronické ochorenia1.2
MKFMLekárska mikrobiológia a virológia
MKFPLekárska parazitológia
MKFSPsychosomatika1.2
MKGFarmakológia
MKGTLekárska toxikológia
MKGWPsychofarmakológia
MKHRegeneratívna medicína1.1
MKHCRegeneratívna medicína: kmeňové bunky1.11.2
MKJNeurológia a klinická neurofyziológia
MKJAAutizmus a Aspergerov syndróm
MKJDAlzheimerova choroba a demencia
MKLPsychiatria
MKLDPsychiatric & mental disorders1.3
MKMKlinická psychológia
Pozri tiež: JMP Abnormálna psychológia
MKMTPsychoterapia
MKMT1Psychoterapia: všeobecne
MKMT2Psychoterapia: skupinová
MKMT3Psychoterapia: dieťa a adolescent
MKMT4Psychoterapia: páry a rodiny
MKMT5Psychoterapie: poradenstvo
MKMT6Kognitívna behaviorálna terapia
MKNGeriatrická medicína
MKPÚrazová a urgentná medicína
MKPBTrauma a šok
Class here: post traumatic stress disorder (PTSD)
1.3
MKPDPopáleniny
MKPLIntenzívna medicína
MKRNukleárna medicína
MKSZobrazovacia diagnostika
Pozri tiež: TTBM Zobrazovacie systémy a technológie
MKSFUltrazvuk1.3
MKSGNukleárna magnetická rezonancia (NMR/MRI)1.3
MKSHRádiológia1.3
MKSJTomografia1.3
MKTForenzná medicína
MKVEnviro-medicína
MKVBLetecké a kozmické lekárstvo
MKVDPotápačská a hyperbarická medicína
MKVPPracovné lekárstvo
Pozri tiež: KNX Pracovnoprávne vzťahy, zdravie a bezpečnosť
MKVQTravel medicine / emporiatrics1.3
MKVTTropická medicína
MKWŠportové zranenia a športová medicína
Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova
MKZTerapia a terapeutika
Pozri tiež: MJCL1 Rádioterapia, MJCL2 Chemoterapia, MKMT* Psychoterapia a podradené kategórie, MQS Fyzioterapia, MQT* Pracovná terapia a podradené kategórie
MKZDPoruchy príjmu potravy a ich liečba
MKZFObezita: liečba a terapia
MKZLLogopédia
MKZRZávislosť a liečba závislosti
MKZSPoruchy spánku a ich liečba
MKZVGénová terapia
MNChirurgia
Pozri tiež: MKEP Ústna a maxilofaciálna chirurgia
MNBChirurgické postupy
MNCVšeobecná chirurgia
MNDAbdominálna chirurgia
MNGChirurgia gastrointestinálneho traktu a kolorektálna chirurgia
MNHTorakochirurgia
MNJCievna chirurgia
MNKChirurgická onkológia
MNLAkútna chirurgia
MNNNeurochirurgia
MNPPlastická a rekonštrukčná chirurgia
MNPCKozmetická chirurgia
MNQTransplantačná chirurgia
MNSOrtopedická chirurgia a zlomeniny
Pozri tiež: MJE Muskuloskeletálna medicína
MNZPerioperačná starostlivosť
MQOšetrovateľstvo a pomocné zdravotné služby
MQCOšetrovateľstvo
MQCAZáklady ošetrovateľstva a ošetrovateľské zručnosti
MQCBOšetrovateľstvo: teória a výskum
MQCHVzťah zdravotná sestra – pacient
MQCLŠpecializačné štúdium v ošetrovateľstve
MQCL1Úrazová a urgentná ošetrovateľská starostlivosť
MQCL2Ošetrovateľstvo a intenzívna starostlivosť
MQCL3Pediatrické ošetrovateľstvo
MQCL4Geriatrické ošetrovateľstvo
MQCL5Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
MQCL6Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii
MQCL9Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
MQCMFarmakológia pre ošetrovateľstvo
MQCWSociológia a ošetrovateľstvo
MQCXKomunitné ošetrovateľstvo
MQCZManažment a vedenie ľudí v ošetrovateľskej starostlivosti
MQDPôrodníctvo a pôrodná asistencia
MQDBMetódy a techniky pôrodu, pôrodné postupy
MQFPrvá pomoc a nelekárske zdravotnícke služby
MQGMedical assistants1.3
MQHRöntgenografia
MQKPodiatria
MQPLekáreň/výdaj liekov
MQROptometria/optika
MQSFyzioterapia
MQTPracovná terapia
MQTCKreatívna terapia (napr. umenie, hudba, dráma)
MQULekárske poradenstvo
MQVRehabilitácia
MQVBRehabilitácia: úrazy mozgu a poranenia chrbtice
MQWBiomedicínske inžinierstvo
MQWBOrtotika
MQWPProtetika
MQZPostupy v márnici: preparačné, konzervačné, záchovné
MRLekárske študijné príručky, repetitóriá a odborné publikácie
MRGLekárske študijné príručky a repetitóriá
Use with: PLACE 1* or EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for medical exams as appropriate
1.3
MRGDOpakovacie pomôcky pre medikov: MRCP
MRGKOpakovacie pomôcky pre medikov: MRCS
MRGLOpakovacie pomôcky pre medikov: PLAB
MRTZdravotná dokumentácia, farebné atlasy
MXAlternatívna medicína
Použite kódy MX* pri prácach pre medikov a lekárov; preferujte kódy VXH* pri populárnych postupoch a postupoch o jednote tela, duše a mysle
Pozri tiež: VXH* Doplnková (podporná) liečba, terapia a zdravie a podradené kategórie
MXHChiropraxia a osteopatia
MZVeterinárne lekárstvo
MZCVeterinárne lekárstvo: malé zvieratá (domáce zvieratá)
MZDVeterinárne lekárstvo: veľké zvieratá (domáce/hospodárske)
MZDHVeterinárne lekárstvo koní
MZFVeterinárne lekárstvo: laboratórne zvieratá
MZGVeterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
MZHVeterinárna anatómia a fyziológia
MZKVeterinárna patológia a histológia
MZLVeterinárna výživa
MZMVeterinárne lekárstvo: infekčné choroby a terapeutika
MZMPVeterinárna bakteriológia, virológia, parazitológia
MZPVeterinárna farmakológia
MZRVeterinárne rádiológia
MZSVeterinárna chirurgia
MZSNVeterinárne anestetiká
MZTVeterinárna stomatológia
MZVVeterinárne ošetrovateľstvo
MZXAlternatívna medicína pre zvieratá
NHistória a archeológia
NHHistória
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.3
NHAHistória: teórie a metódy
NHAHHistoriografia
NHAPHistorický výskum: zdrojové dokumenty
Pozri tiež: CFL Paleografia
NHBVšeobecné a svetové dejiny
Use for: works that take a truly global view of history and that do not fit into a more precise history category. For general or global history of specific topics, use with an appropriate subject category, but prefer ‘history of’ categories from within that subject where they exist
NHCStaroveké dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDEurópske dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDAEurópske dejiny: Rimania
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDCEurópske dejiny: Kelti
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDEEurópske dejiny: Vikingovia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDGEurópske dejiny: Normanďania
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDJEurópske dejiny: stredovek
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDLEurópske dejiny: Renesancia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHDNEurópske dejiny reformácia
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHFDejiny Ázie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHGDejiny Stredného východu
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHHDejiny Afriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHHADejiny Afriky: predkoloniálne obdobie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHKDejiny Ameriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHKADejiny Ameriky: predkolumbovské obdobie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHMDejiny Australázie a Pacifiku
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHQDejiny konkrétnych krajín
Sem zaradiť: názvy, ktoré nespadajú pod iné kódy NH* Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.2
NHTDejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.3
NHTBSociálna a kultúrna história
NHTDOrálna história
NHTFHistória: mor, choroby a pod.
Pozri tiež: MBX Dejiny lekárstva
NHTGGenealógia, heraldika, mená a vyznamenania
Pozri tiež: WQY Rodinná história, pátranie po predkoch, VFXB1 Výber mena: sprievodca pre rodičov, GTT Vlajky, emblémy, symboly, logá
NHTKIndustrializácia a dejiny priemyslu
Pozri tiež: KJZ História konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
NHTMNámorná história
NHTPHistorická geografia
NHTP1Historické mapy a atlasy
Pozri tiež: RGXB Atlasy sveta/mapy sveta
NHTQKolonializmus a imperializmus
Pozri tiež: NHTR Národné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
NHTRNárodné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
Class here: decolonisation
1.3
NHTSOtroctvo a zrušenie otroctva
NHTTInvázia a okupácia
NHTVRevolúcie, povstania, vzbury
Pozri tiež: JPWQ Revolučné skupiny a hnutia
NHTWStudená vojna
NHTZGenocída a etnické čistky
NHTZ1Holokaust
NHWVojenská história
Ku všetkým kódom NHW* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
Pozri tiež: JW* Vojenstvo a obrana a podradené kategórie
NHWAStaroveké vojenstvo
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWFSkoré súčasné vojenstvo (vrátane vojen s použitím strelného prachu)
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWLSúčasné vojenstvo
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWRKonkrétne vojny a vojenské operácie
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR1Konkrétne bitky
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR3Občianske vojny
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR5Prvá svetová vojna
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR7Druhá svetová vojna
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR9Vojenská história: konflikty po 2. svetovej vojne
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NKArcheológia
NKATeória archeológie
NKDArcheológia podľa obdobia/regiónu
V prípade potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NKLArcheológia krajiny
NKPEnvironmentálna archeológia
NKRPodvodná (podmorská) archeológia
NKTPriemyselná archeológia
NKVArcheológia bojísk
NKXArcheologická veda, metodológia a techniky
PMatematika a veda
PBMatematika
PBBFilozofia matematiky
PBCMatematické základy
PBCDMatematická logika
PBCHTeória množín
PBCNČíselné sústavy
PBDDiskrétna matematika
Sem zaradiť: finitná matematika
PBFAlgebra
PBGGrupy a teória grúp
PBHTeória čísel
PBJPríprava na diferenciálny a integrálny počet
PBKDiferenciálny a integrálny počet a matematická analýza
PBKADiferenciálny a integrálny počet
PBKBReálna analýza, reálne premenné
PBKDKomplexná analýza, komplexné premenné
PBKFFunkcionálna analýza a transformácie
Sem zaradiť: Fourierova transformácia, Hilbertova transformácia, Laplaceova transformácia, Z-transformácia
PBKJDiferenciálny počet a rovnice
PBKLIntegrálny počet a rovnice
PBKQVariačný počet
PBKSNumerická analýza
PBMGeometria
PBMBTrigonometria
PBMHEuklidovská geometria
PBMLNeeuklidovská geometria
PBMPDiferenciálna a Riemannova geometria
PBMSAnalytická geometria
PBMWAlgebraická geometria
PBMXFraktálna geometria
PBPTopológia
PBPDAlgebraická topológia
PBPHAnalytická topológia
PBTPravdepodobnosť a štatistika
PBTBBayesovská štatistika
PBUOptimalizácia
PBUDTeória hier
PBUHLineárne programovanie
PBVKombinatorika a teória grafov
PBWAplikovaná matematika
Pozri tiež: TBJ Matematika pre technikov, PDE Matematika pre vedcov, UYAM Matematika pre informatikov
PBWHMatematické modelovanie
PBWLStochastika
PBWRNelineárna veda
PBWSTeória chaosu
PBWXTeória fuzzy množín
PBXHistória matematiky
PDVeda: všeobecné témy
PDAFilozofia vedy
PDCVedecká nomenklatúra a klasifikácia
PDDVedecké normy, merania a pod.
PDEMatematika pre vedcov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
PDGPriemyselné aplikácie vedeckého výskumu a technologických inovácií
PDJPredpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie
Použite pri predpisoch a usmerneniach pre vedcov a odborníkov, či už právnych alebo vydaných inými orgánmi. Podľa potreby použite s ďalším kódom P*, ktorý označuje oblasť vedy. Pozri LNDB8 pre práce pre právnikov
Pozri tiež: LNDB8 Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
1.11.3
PDKFinancovanie vedy a politika
PDMVedecký výskum
PDNVedecké vybavenie, experimenty a postupy
PDRVplyv vedy a techniky na spoločnosť
Tam, kde je to možné, použite príslušný kód zo sekcie J.
1.1
PDTNanovedy
Použitie pri nanomateriáloch, nanomateriálnej syntéze, chémii nanočastíc. Pozri kód TBN pre všeobecné a nanoinžinierske aspekty nanotechnológie
Pozri tiež: TBN Nanotechnológie
1.11.3
PDXDejiny vedy
Pozri tiež: TBX Dejiny strojárstva a technológií
PDZPopulárna veda
Použite s ďalším kódom P* označujúcim oblasť vedy, ktorá bola populárne spracovaná
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre, WNW* Zem: prírodopis: všeobecný záujem a podradené kategórie
PDZMPopular and recreational mathematics
Use with: other PB* codes indicating the area of maths given popular treatment as appropriate
1.3
PGAstronómia, vesmír a čas
Pozri tiež: TTD* Vedy o vesmíre a podradené kategórie
PGCTeoretická a matematická astronómia
Pozri tiež: PHVB Astrofyzika
PGGAstronomické pozorovania: observatóriá, zariadenie a metódy
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
PGKKozmológia a vesmír
PGMGalaxie a hviezdy
PGSSlnečná sústava: Slnko a planéty
PGTAstronomické mapy a atlasy
PGZČas (chronológia), časové systémy a štandardy
PHFyzika
PHDKlasická mechanika
PHDBZákladná mechanika
PHDDAnalytická mechanika
PHDFMechanika tekutín1.3
PHDSVlnová kvantová mechanika (vibrácie a akustika)
PHDTDynamika a statika
PHDVGravitácia
PHDYEnergia
PHFLátky/látkové skupenstvo
PHFBFyzika nízkych teplôt
PHFCFyzika kondenzovaných látok (kvapalného a pevného skupenstva)
PHFC1Fyzika mäkkých látok
PHFC2Mezoskopická fyzika
PHFGFyzika plynov
PHFPFyzika plazmy
PHHTermodynamika a teplo
PHJOptická fyzika
PHJLLaserová fyzika
PHKElektrina, elektromagnetizmus a magnetizmus
PHMAtómová a molekulová fyzika
PHNNukleárna fyzika
PHPČasticová a vysokoenergetická fyzika
PHQKvantová fyzika (kvantová mechanika a kvantová teória poľa)
PHRTeória relativity
Sem zaradiť: fyzika času
1.2
PHSŠtatistická fyzika
PHUMatematická fyzika
PHVAplikovaná fyzika
PHVBAstrofyzika
PHVDLekárska fyzika
PHVGGeofyzika
Pozri tiež: RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie
PHVJFyzika atmosféry
PHVNBiofyzika
PHVQChemická fyzika
PHVSKryogenika
PNChémia
Pozri tiež: TDC Priemyselná chémia a chemické inžinierstvo, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
PNBMedicinálna chémia
Sem zaradiť: objavy, dizajn a vývoj liekov
Pozri tiež: MKG Farmakológia
1.1
PNCChémia životného prostredia
Použite TQ* pri praktickom použití chémie životného prostredia. Sem zaradiť: chémia atmosféry, pôdy a vody, chemické znečistenie a sanácia
Pozri tiež: RBGK Geochémia, TQ* Environmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie a podradené kategórie
1.1
PNDPotravinárska chémia
Použite TDCT2 pri praktickom použití potravinárskej chémie
Pozri tiež: TDCT2 Spracovanie a technika výroby potravín a nápojov
1.1
PNFAnalytická chémia
PNFCChromatografia
PNFRMagnetická rezonancia
PNFSSpektrálna analýza, spektrochémia, hmotnostná spektrometria
PNKAnorganická chémia
PNNOrganická chémia
PNNDOrganometalická chémia
PNNPMakromolekulová chémia
PNRFyzikálna chémia
PNRAVýpočtová chémia1.1
PNRCKoloidná chémia
PNRDKatalýza
PNRD1Biokatalýza1.1
PNREExperimentálna chémia1.2
PNRHElektrochémia a magnetochémia
Sem zaradiť: chémia batérií
1.2
PNRLNukleárna chémia, fotochémia a radiácia
PNRPKvantová a teoretická chémia
PNRRFyzikálna organická chémia1.1
PNRSChémia pevných látok
PNRWTermochémia a chemická termodynamika
PNRXPovrchová chémia a adsorpcia
PNTKryštalografia
PNVChémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov1.2
PSBiológia, vedy o živej prírode
Použite kódy PS* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*
Pozri tiež: WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
PSAVedy o živej prírode: všeobecné témy
PSABTaxonómia a systematika
PSADBioetika
Sem zaradiť: problematiky etickej praxe zvyčajne v súvislosti s novým vývojom v biológii a medicíne
Pozri tiež: MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie, JBFV Etické otázky a debaty
1.2
PSAFEkologická veda, biosféra
Použite pri všeobecných vedeckých, objektívnych a deskriptívnych prácach o živých organizmoch a o ich vzťahu s prostredím, v ktorom žijú
Pozri tiež: RNC Aplikovaná ekológia
PSAGXenobiotiká
PSAJEvolúcia
PSAKGenetika (nelekárska)
Sem zaradiť: DNA, genóm a pod.
Pozri tiež: TCBG Genetické inžinierstvo, MFN Lekárska genetika
PSANNeurovedy
Použite kód MKMT6 „Kognitívna behaviorálna terapia“ pri terapeutických aspektoch neurovedy
Pozri tiež: MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, GTK Kognitívne štúdiá, MKMT6 Kognitívna behaviorálna terapia
1.1
PSAN1Bunková a molekulárnej neuroveda1.1
PSAN2Vývojová neuroveda1.1
PSAN3Neurozobrazovacie metódy a neuroanatómia1.1
PSAN4Senzorické a motorické systémy1.1
PSAN5Kognitívna a behaviorálna neuroveda1.1
PSAXVýpočtová biológia/bioinformatika
Pozri tiež: MBF Zdravotnícka a medicínska informatika
PSBBiochémia
Sem zaradiť: biochemická imunológia, nelekárska toxikológia, enzymológia, lipidy a pod.
PSCVývojová biológia
PSDMolekulárna biológia
PSEChemická biológia
Sem zaradiť: syntetická biológia
1.1
PSFBunková biológia (cytológia)
PSGMikrobiológia (nelekárska)
Sem zaradiť: prvoky, nelekárska bakteriológia, parazitológia, virológia a pod.
PSGNPrvoky
PSPHydrobiológia
Pozri tiež: RBK Hydrológia a hydrosféra
PSPAFykológia (riasy a morské riasy)1.2
PSPFSladkovodná biológia
Pozri tiež: RBKF Limnológia (vnútrozemské vodné plochy)
PSPMMorská biológia
Pozri tiež: RBKC Oceánografia (more)
PSQMykológia, huby (nelekárske)
Sem zaradiť: lišajníky
1.3
PSTBotanika a vedy o rastlinách
PSTBBiológia rastlín1.1
PSTHFlowering plants (angiosperms)1.3
PSTJConifers & gymnosperms
Class here: cycads, Ginkgo & gnetophytes
1.3
PSTMFerns, mosses & liverworts
Class here: clubmosses, hornworts
1.3
PSVZoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi
Pozri tiež: WNC Zvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
PSVAZoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
Sem zaradiť: mäkkýše, kôrovce, pavúkovce (pavúky), obrúčkavce (červy a dážďovky)
Pozri tiež: WNCN Zvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
1.3
PSVA2Insects (entomology)
Class here: caterpillars, butterflies & moths
1.3
PSVA4Crustaceans (carcinology)
Class here: crabs, lobsters, crayfish, shrimp, krill, woodlice, barnacles etc
1.3
PSVA6Molluscs (malacology)
Class here: cephalopod, octopus, squid, gastropods, snails, slugs, bivalves, clams, oysters, cockles, mussels, scallops etc
1.3
PSVA8Arachnids (arachnology)
Class here: spiders, scorpions, ticks, mites etc
1.3
PSVCZoológia: ryby (ichtyológia)
Pozri tiež: WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
PSVFZoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
Pozri tiež: WNCK Zvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
PSVJZoológia: vtáky (ornitológia)
Pozri tiež: WNCB Zvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
PSVMZoológia: cicavce
Pozri tiež: WNCF Zvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
1.3
PSVM1Zoológia: vačkovce a kloakovce
PSVM2Zoológia: morské a sladkovodné cicavce
Sem zaradiť: veľryby a sirény – veľryby, delfíny, morské kravy a pod.; čeľade uškatcovité, tuleňovité, mrožovité a pod. zaraďte pod PSVM
Pozri tiež: WNCS Zvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem, PSVM Zoológia: cicavce
1.3
PSVM3Zoológia: primáty (primatológia)
Sem zaradiť: lemury, opice, ľudoopy
PSVPEthology & animal behaviour1.3
PSXBiológia človeka
PSXEEvolučná antropológia
Sem zaradiť: pračlovek, paleoantropológia, hominidi a predchodcovia človeka
1.3
QFilozofia a náboženstvo
QDFilozofia
QDHHistória filozofie, filozofické tradície
QDHAStaroveká filozofia
QDHCVýchodoázijská a indická filozofia
Pozri tiež: QRRL5 Taoism, QRRL1 Šintoizmus
QDHC2Stredoveká filozofia
Sem zaradiť: scholastika, Tomáš Akvinský, Erazmus a pod.
Pozri tiež: VFMG1 Joga ako cvičenie
1.3
QDHFHumanistická filozofia
Class here: Scholastic philosophy, Aquinas, etc
1.3
QDHHIslamská a arabská filozofia
Class here: Renaissance humanism, Erasmus
Pozri tiež: QRYA Humanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
1.21.3
QDHKZápadná filozofia: osvietenstvo
Sem zaradiť: Sem zaradiť: empirizmus, racionalizmus, od Descarta po Kanta
Pozri tiež: QRP* Islam: prúdy, tradície a skupiny a podradené kategórie
QDHMModerná filozofia: po r. 1800
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHRIdealizmus
QDHR1Pragmatizmus
QDHR3Fenomenológia a existencializmus
QDHR5Štrukturalizmus a postštrukturalizmus
QDHR7Analytická filozofia a logický pozitivizmus
QDHR9Filozofické témy
QDTFilozofia: metafyzika a ontológia
Pozri tiež: KCA Teória a filozofie ekonómie, JNA Filozofia a teória vzdelávania, CFA Filozofia jazyka, PBB Filozofia matematiky, PDA Filozofia vedy
QDTJFilozofia: epistemológia a teória poznania
Pozri tiež: QRAB Príroda a existencia Boha
QDTKFilozofia: logika
QDTLFilozofia mysle
QDTMFilozofia: estetika
Pozri tiež: JMA Psychologické teórie, systémy, školy a hľadiská, GTK Kognitívne štúdiá
QDTNEtika a morálna filozofia
Pozri tiež: ABA Teória umenia
QDTQSociálna a politická filozofia
Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť, LATC Právna etika a profesionálne správanie, MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie, PSAD Bioetika
QDTSPopulárna filozofia
Sem zaradiť: diela pre bežného čitateľa, ktoré sa snažia aplikovať filozofiu na každodenný život
Pozri tiež: JPA Politológia a politické teórie, JPF Politické ideológie, LAB Metódy, teória a filozofia práva
QDXNáboženstvo a svetonázor
Use for: accessible works for the general reader seeking to apply principles of philosophy to everyday life
Pozri tiež: JBFV Etické otázky a debaty, VSP Populárna psychológia
QRNáboženstvo: všeobecne
QRAFilozofia náboženstva
QRABPríroda a existencia Boha
QRAB1Porovnávacia religionistika
QRACMedzináboženské vzťahy
QRAFNáboženské otázky a debaty
Kódy QRAM* používajte s ďalším QR* kódom pre upresnenie konkrétneho náboženstva, alebo s QRAC kódom, ak ide o porovnávanie
QRAMNáboženská etika
Use with: (all QRAM* codes) other QR* code indicating religion concerned, or with QRAC if comparative
QRAM1Náboženstvo a politika
QRAM2Náboženstvo a veda
QRAM3Náboženský fundamentalizmus
QRAM6Rúhanie, kacírstvo, apostázia
QRAM7Náboženská neznášanlivosť, perzekúcie a konflikty
Sem zaradiť: „svätá vojna“, džihád
QRAM9Dejiny náboženstva1.3
QRAXHinduizmus
QRDHinduizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRDBHinduistické posvätné texty
QRDFHinduistické sväté spisy a texty Védy, upanišady
QRDF1Hinduistické sväté spisy a texty Bhagavad Gita
QRDF2Hinduizmus: život a prax
QRDPBudhizmus
QRFBudhizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRFBThéravádový budhizmus
QRFB1Mahájánový budhizmus
QRFB2Tibetský budhizmus
QRFB21Zen budhizmus
QRFB23Budhistické posvätné texty
QRFFBudhizmus: život a prax
QRFPJudaizmus
QRJJudaizmus: prúdy, tradície a skupiny
QRJBOrtodoxný judaizmus
QRJB1Liberálny a reformný judaizmus
QRJB3Judaizmus: posvätné texty
QRJFŽidovské sväté spisy a texty Tanach, Tóra
QRJF1Rabínska literatúra1.3
QRJF5Judaizmus: život a prax
QRJPKresťanstvo
QRMKresťanské cirkvi, vierovyznania, skupiny
QRMBRímsky katolicizmus, rímskokatolícka cirkev
QRMB1Pravoslávna a orientálna pravoslávna cirkev
Sem zaradiť: grécka, ruská, koptská, sýrska cirkev a pod.
QRMB2Protestantizmus a protestantská cirkev
Class here: Greek, Russian, Coptic, Syrian Churches, etc
QRMB3Anglikánska a episkopálna cirkev
Sem zaradiť: anglikánska cirkev
QRMB31Baptistická cirkev
Class here: Church of England, etc
QRMB32Kalvinisti, reformovaná a presbyteriánska cirkev
Sem zaradiť: jednotná reformovaná cirkev, škótska cirkev, hugenoti a pod.
QRMB33Luteránstvo
Class here: United Reformed, Church of Scotland, Huguenots, etc
QRMB34Metodistické cirkvi
QRMB35Pentekostálne (letničné) cirkvi
QRMB36Kvakeri (Spoločnosť priateľov)
QRMB37Ostatné nonkonformné a evanjelické cirkvi
QRMB39Náboženské skupiny amerického pôvodu
Sem zaradiť: Sem zaradiť: adventisti, mormóni (Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní), Svedkovia Jehovovi, Kresťanská veda a pod.
QRMB5Kresťanské a kvázi-kresťanské kulty a sekty
Class here: Adventists, Mormons (Latter Day Saints), Jehovah’s Witnesses, Christian Science, etc
QRMB8Ekumenizmus
QRMB9Kresťanstvo: posvätné texty
QRMFBiblia
QRMF1Starý zákon
QRMF12Nový zákon
QRMF13Biblické čítania, úryvky a rozjímania
QRMF19Kresťanstvo: život, vierovyznanie, úkony a obrady
QRMPSviatosti
QRMP1Islam
QRPIslam: prúdy, tradície a skupiny
QRPBIslamské skupiny: Sunnitský islam, Salafíja
QRPB1Islamské skupiny: Cháridža (Khawarij, Kharijite)
QRPB2Islamské skupiny: Šiitizmus
QRPB3Islamské skupiny: Sufizmus
QRPB4Islamské posvätné texty
QRPFKorán (Qur’an)
QRPF1Islam: život, vierovyznanie, úkony a obrady
QRPPĎalšie svetové náboženstvá
QRRBahájska viera
QRRBDžinizmus (jainizmus)
QRRCSikhizmus
QRRDZoroastrizmus
QRRFVýchodoázijské náboženstvá
QRRLKonfucianizmus
QRRL1Šintoizmus
QRRL3Taoizmus
QRRL5Taoism
QRRL6Chinese folk religion
Class here: Chinese mythology
1.3
QRRMAfro-American religions
Class here: Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Use for: Variations of African Religions in the Americas or African diasporic religions
1.3
QRRNKmeňové náboženstvá1.3
QRRTStaroveké náboženstvá a mytológie
Sem zaradiť: pohanstvo; použite podľa potreby s kvalifikátorom MIESTA
QRSNáboženstvo a mytológia starovekého Egypta
Class here: paganism. Use with: PLACE 1* Qualifier as appropriate
QRSANáboženstvo a mytológia starovekého Grécka
QRSGRímske náboženstvo a rímska mytológia
Pozri tiež: DBSG Staré grécke a rímske povesti
QRSLKeltské náboženstvo a keltská mytológia
Pozri tiež: DBSG Staré grécke a rímske povesti
QRSTSeverské náboženstvo a severská mytológia
QRSWAspekty náboženstva
Použite kódy QRV* po iných kódoch QR* označujúcich konkrétne náboženstvo, ak je to možné, preferujte vyššie uvedené kódy pri konkrétnych náboženstvách, napr. budhistické posvätné texty označte ako QRFF, nie QRF a QRVA
Pozri tiež: DBSN Islandské a staroseverské ságy
QRVPosvätné texty
Use with: (all QRV* codes) other QR* code indicating religion concerned. Prefer religion-specific codes above where available, eg for Buddhist sacred texts, use QRFF, not QRF with QRVA
1.1
QRVAKritika a exegéza posvätných textov
Sem zaradiť: konkordancia, komentáre
QRVCTeológia
Class here: concordances, commentaries
QRVGKázne
QRVHModlitby a liturgický materiál
Pozri tiež: DNS Príhovory
QRVJUctievanie, rituály a obrady
Sem zaradiť: náboženské slávnosti, púte a pod.
QRVJ1Modlitby a modlitebné knihy1.3
QRVJ2Náboženský materiál
QRVJ3Spiritualita a náboženská skúsenosť
QRVKSpirituality & religious experience
QRVK2Mysticizmus
QRVK4Miracles, apparitions & religious phenomena1.3
QRVPNáboženský život a náboženská prax
QRVP1Pilgrimage1.3
QRVP2Religious Festivals
Use with: other QR* codes to denote religion and 5HP* values from INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
QRVP3Náboženská výchova
QRVP4Fasting & abstinence1.3
QRVP5Duchovné poradenstvo
QRVP7Náboženské aspekty sexuality, pohlavia a vzťahov
QRVSNáboženské inštitúcie a organizácie
QRVS1Náboženské a duchovné osobnosti
Sem zaradiť: náboženskí vodcovia a vplyvné či inšpiratívne osobnosti, ako sú svätci, guruovia, mystici, proroci, teológovia a pod.
1.1
QRVS2Náboženské sociálne a pastoračné myslenie a činnosti
QRVS3Duchovné úrady
QRVS4Náboženské misie a konvertovanie
QRVS5Náboženské komunity a mníšstva
QRVXOsobné náboženské svedectvá a populárne inšpiratívne diela
QRYAlternatívne svetonázory
QRYAHumanizmus a svetské alternatívy k náboženstvu
Pozri tiež: QDHH Islamská a arabská filozofia
QRYA5Agnosticizmus a ateizmus
QRYCEklektické a ezoterické náboženstvá a svetonázory
QRYC1Gnosticizmus
QRYC5Teozofia a antropozofia
QRYMSúčasné nekresťanské a parakresťanské kulty a sekty
Sem zaradiť: Sem zaradiť: scientológia, apokalyptické sekty a pod.
QRYM2Spiritualizmus
QRYXOkultné štúdiá
Použite iba pri serióznych a akademických prácach
Pozri tiež: VXW* Mysticizmus, mágia a okultizmus a podradené kategórie
QRYX2Magické myslenie, alchýmia a hermetizmus
QRYX5Čarodejníctvo
Pozri tiež: VXWT Čarodejníctvo a wicca
QRYX9Satanizmus a démonológia
RVedy o Zemi, geografia, životné prostredie, územné plánovanie
RBVedy o Zemi
Použite kódy RB* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pre praktické prírodopisné práce pre bežného čitateľa uprednostňujte kódy WN*
Pozri tiež: RGB* Fyzikálna geografia a topografia a podradené kategórie, WN* Príroda a svet prírody: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3
RBCVulkanológia a seizmológia
RBGGeológia, geomorfológia a litosféra
Pozri tiež: PHVG Geofyzika
1.2
RBGBSedimentológia a pedológia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, TNCC Mechanika zemín a hornín, TVBP Pôdoznalectvo a obhospodárovanie pôdy
1.2
RBGDGeomorfológia a geologické procesy na zemskom povrchu
Sem zaradiť: erózia, naplavovanie, glaciológia, fluviálne a eolické procesy a pod.
1.2
RBGFHistorická geológia
Sem zaradiť: dosková tektonika, sťahovanie svetadielov
RBGGPetrológia, petrografia a mineralógia1.2
RBGHStratigrafia
RBGKGeochémia
Pozri tiež: PNC Chémia životného prostredia, PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov
RBGLEkonomická geológia
Sem zaradiť: geológia ropy a ťažby
RBKHydrológia a hydrosféra
Pozri tiež: PSP Hydrobiológia
RBKCOceánografia (more)
Pozri tiež: PSPM Morská biológia
1.3
RBKFLimnológia (vnútrozemské vodné plochy)
Sem zaradiť: vodstvo
Pozri tiež: PSPF Sladkovodná biológia
1.2
RBPMeteorológia a klimatológia
Class here: palaeoclimatology, meteorological phenomena
Pozri tiež: WNWM Počasie a podnebie: všeobecný záujem
1.3
RBXPaleontológia
RGGeografia
Popri kódoch RG* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA
RGBFyzikálna geografia a topografia
Pri riekach, jazerách a pod. použite RBKF
1.3
RGBAAridné oblasti, púšte
RGBCPlaniny a trávnaté pláne
RGBC1Prérie
RGBC2Savany
RGBDTundry
RGBFMokrade, močariny, močiare
RGBGRivers & lakes1.3
RGBLLesy a lesnaté oblasti
RGBL1Dažďový prales
RGBL2Zmiešané lesy
RGBL3Listnaté lesy
RGBL4Ihličnaté lesy
Sem zaradiť: Tajga
RGBPPobrežné čiary
Sem zaradiť: Delty a ústia riek
Pozri tiež: RBK* Hydrológia a hydrosféra a podradené kategórie
1.2
RGBRKoralové útesy
RGBSHory
RGBUGlaciers & ice caps1.3
RGCSocioekonomická geografia
RGCDGeografia rozvoja a environmentálna geografia1.2
RGCGGeografia obyvateľstva a migrácia
Sem zaradiť: rast počtu obyvateľov a pohyb obyvateľstva
1.2
RGCMEkonomická geografia
RGCPPolitická geografia
Pozri tiež: JPSL Geopolitika
RGCSSociálna geografia1.2
RGCTGeografia cestovného ruchu1.2
RGCUGeografia: sídla, mestá a dediny1.2
RGLRegionálna geografia
Pozri tiež: GTM Regionálne štúdiá
RGMBiogeografia
Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
RGRGeografické objavy a prieskumy
Pozri tiež: WTLP Expedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
RGVKartografia, tvorba máp a kartografické (mapové) zobrazenia
RGWGeografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
Sem zaradiť: geomatika, kvantitatívne a kvalitatívne metódy, geoštatistika, priestorová analýza, GPS
1.2
RGXPríručky o geografii
RGXBAtlasy sveta/mapy sveta
Sem zaradiť: glóbusy
Pozri tiež: NHTP1 Historické mapy a atlasy, WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
RGXHGeografické mapy (špecializované)
Sem zaradiť: iba špecializované/topografické mapy, ak je to možné, použiť s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému alebo využitie
Pozri tiež: WTR* Cestovné mapy a atlasy a podradené kategórie
RGXMNámorné a lodné mapy1.2
RGXPMiestne názvy a zemepisné slovníky
RNŽivotné prostredie
RNAEnvironmentalizmus a ekologické zmýšľanie
Sem zaradiť: ekocentrizmus, technocentrizmus, hlboká ekológia, ekofeminizmus a pod.
RNBEkologické organizácie na ochranu prírody a životného prostredia
RNCAplikovaná ekológia
Použite pri prácach so širokým záberom alebo pri prácach s tematickými okruhmi
Pozri tiež: PSAF Ekologická veda, biosféra
RNCBBiodiverzita
RNDEnvironmentálna politika a dohovory (protokoly) o otázkach životného prostredia
Pozri tiež: KCVG Environmentálne hospodárstvo
RNFEnvironmentálny manažment
Použite kód zo sekcie RBK* alebo RGB* na označenie konkrétneho prostredia alebo biotopu
1.2
RNFDObdobie sucha a zásobovanie vodou
Pozri tiež: TQSW Zásobovanie vodou a úprava vôd
RNFFPotravinová bezpečnosť (zabezpečenie trvalého prísunu jedla) a zásobovanie potravinami
RNFYZdroje energie
RNHOdpadové hospodárstvo
Sem zaradiť: recyklácia, biologická odbúrateľnosť
Pozri tiež: TQSR Spracovanie a likvidácia odpadu
RNKOchrana životného prostredia
RNKHOchrana voľne žijúcich živočíchov a biotopov
RNKH1Ohrozené druhy a vymieranie
RNPZnečistenie a hrozby pre životné prostredie
Pozri tiež: TQK Kontrola znečisťovania
RNPDOdlesňovanie
RNPGKlimatické zmeny
Sem zaradiť: globálne otepľovanie, skleníkový efekt, úbytok ozónu v atmosfére
RNQJadrové otázky
RNRPrírodné katastrofy
Pozri tiež: JBFF Sociálny vplyv katastrof
RNTSpoločenský vplyv problémov životného prostredia
RNUUdržateľnosť
Pozri tiež: TBR Primeraná technológia (ideológia), THV Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie, VSZ Sebestačnosť a ekologický životný štýl
RPRegionálne a územné plánovanie
RPCMestské a komunálne územné plánovanie
Sem zaradiť: územné plánovanie v mestách a veľkomestách
Pozri tiež: AMVD Územné plánovanie a urbanizmus: architektonické aspekty
RPGÚzemné plánovanie v dedinách a na vidieku
RPTDopravné plánovanie a dopravná politika
SŠportovanie a aktívny oddych vo voľnej prírode
SCŠport: všeobecne
SCBŠportové podujatia a športový manažment
Použite podľa potreby kódy SCB* s ďalším kódom označujúcim konkrétny šport
SCBBOlympijské a paralympijské hry
SCBGRiadiace orgány v oblasti športu
SCBMŠportový manažment a športové zariadenia a areály
SCBTŠportové tímy a kluby
SCBVŠportoviská
SCGŠportový tréning a koučovanie
SCGFVedy o športe, telesná výchova
Pozri tiež: MFGV Biomechanika, kinetika ľudského pohybu
SCGPŠportová psychológia
SCKDoping v športe
SCLŠporty pre ľudí so zdravotným postihnutím1.3
SCXDejiny športu
SFLoptové športy/loptové hry
Class here: Basque Pelota, jai alai. Use for: ball games that do not have their own code as well as general works
1.3
SFBVarianty futbalu a s ním súvisiace hry
SFBCFutbal1.2
SFBDAmerický futbal
SFBFAustrálsky futbal
SFBHKanadský futbal1.2
SFBKGalský futbal
SFBTRugbyová únia
SFBVRugbyová liga
SFCBejzbal
Sem zaradiť: softbal
1.2
SFDKriket
SFHGolf
SFJPozemný hokej
Pozri tiež: STK Ľadový hokej
1.2
SFKLakros
SFLHurling
Class here: camogie
1.3
SFMBasketbal
SFNNetball
SFPVolejbal
SFQHádzaná1.1
SFTRaketové hry
SFTATenis
SFTBBedminton
SFTCSquash a rakety1.2
SFTDStolný tenis
SFVKolky, bowling, petanque
SFXBiliard, snooker, pool
SHAtletika, gymnastika a príbuzné športy
SHBŠporty na dráhe a na ihrisku, atletika
SHBFMaratón a cezpoľný beh
SHBMŠporty zahŕňajúce viaceré disciplíny
Sem zaradiť: triatlon, päťboj, sedemboj a pod.
SHGGymnastika
SHPVzpieranie
Class here: powerlifting
Pozri tiež: VFMG Cvičenie a knihy o cvičení
1.3
SKJazdecké a zvieracie športy a športy so zvieratami
Class here: rodeo, polo
Pozri tiež: ATXZ1 Býčie zápasy, SVH Lovenie alebo strieľanie zveri a lovnej zveri
1.3
SKGKonské dostihy
SKLJazda na koni, parkúr a jazdectvo
Sem zaradiť: súťaže všestrannej spôsobilosti, drezúra a pod.
Pozri tiež: WNGH Kone a poníky: všeobecný záujem
SKRPsie dostihy
SMŠporty s vozidlami
SMCVzdušné športy a rekreácia
Sem zaradiť: let balónom, paragliding, parašutizmus, plachtenie a pod.
SMFMotoristické športy
Sem zaradiť: preteky motokár a jazdenie na motokárach, motokáry, všetky motorizované športy, ktoré nie sú uvedené nižšie
1.3
SMFAAutomobilové preteky
Sem zaradiť: Sem zaradiť: Formula 1, Grand Prix, Indianapolis 500 a pod.
1.3
SMFCAutomobilová rely
SMFFAutomobilové preteky: preteky (upravených) sériových áut a preteky tuningových áut
Sem zaradiť: NASCAR, Daytona 500 a pod.
1.3
SMFKMotocyklové preteky
Sem zaradiť: motocyklové preteky na ceste a na trati; Tourist Trophy na ostrove Man, pretekárske dráhy a pod.
SMQCyklistické preteky
Sem zaradiť: cestné a dráhové cyklistické preteky; Tour de France a pod.
Pozri tiež: SZD Cyklistika: všeobecne a cykloturistika, WGD Bicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
SMQBBMX
SMXKolieskové korčule, skateboarding a pod.
SPVodné športy a rekreácia
Class here: water aerobics, aquafitness, water polo
1.3
SPCPlávanie a skoky do vody1.2
SPCAPlávanie pod vodou
Class here: freediving
1.3
SPCA1Potápanie1.2
SPCA2Šnorchlovanie1.2
SPCDSkoky do vody
Sem zaradiť: skoky z veže a zo skokanského mostíka a pod.
1.2
SPCSPlávanie
Sem zaradiť: diaľkové plávanie na otvorenej vode a plávanie v bazéne
1.21.3
SPGSurfing, windsurfing, vodné lyžovanie
SPNČlnkovanie1.3
SPNDJazda na motorovom člne/lodi a výletnej lodi
Sem zaradiť: preteky na motorových člnoch
SPNGPlachtenie
Class here: learning to sail, knots, splices & rope work for sailors, certification etc
1.3
SPNKKanoistika a kajakárstvo
Class here: rafting
1.3
SPNLVeslovanie: párové a nepárové
SRBojové športy a sebaobrana
SRBBoxovanie
SRCWrestling
SRFŠermovanie
SRMBojové umenia
Sem zaradiť: Sem zaradiť: capoiera, krav maga, taekwondo a pod.
1.3
SRMAAikido1.2
SRMCCapoeira1.3
SRMJJudo1.2
SRMKDžiu-džicu1.2
SRMLKarate1.2
SRMMKendo1.2
SRMNKung-fu
Class here: wushu
1.21.3
SRMN1Tai Chi
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMN2Qigong
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMSSumo1.2
SRMTTaekwondo1.3
SRMVMixed martial arts1.3
STZimné športy
STALyžovanie
STAAAlpské lyžovanie
Sem zaradiť: Zjazdové lyžovanie
1.2
STABBiatlon1.2
STANKlasické lyžovanie
Sem zaradiť: Severská kombinácia
1.2
STAN1Beh na lyžiach1.2
STAN2Skoky na lyžiach1.2
STCSnowboarding
STGKorčuľovanie
STHRýchlokorčuľovanie1.2
STJKrasokorčuľovanie1.2
STKĽadový hokej
Pozri tiež: SFJ Pozemný hokej
STLSledding
Class here: luge, skeleton and bobsledding
1.3
STLNSled dog racing1.3
STPCurling1.3
SVŠporty v teréne: rybárčenie, poľovníctvo, strieľanie
SVFRybárčenie
Class here: coarse fishing
Pozri tiež: KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
1.3
SVFFFly fishing1.3
SVFSSea fishing
Class here: big game fishing
1.3
SVHLovenie alebo strieľanie zveri a lovnej zveri
SVHHProfessional qualifications for hunting / shooting
Use for: works for licences, exams, certificates, vocational courses linked to hunting or shooting
1.3
SVRLukostreľba
SVSMalé strelné zbrane, pištole a ďalšie vybavenie
SVTŠportová streľba
SXĎalšie športy a súťažné disciplíny
SXBKulturistika
SXDDarts1.3
SXEeSports / Professional video gaming
Use for: competitions, usually professional, using video games
1.3
SXQExtrémne športy
Sem zaradiť: bungee jumping a pod.
SZAktívne outdoorové športy
Class here: canyoning, free running & parkour, obstacle courses. Use for: (all SZ* codes) indoor analogues or training for outdoor activities
1.3
SZCChôdza, pešia turistika, trekking
SZDCyklistika: všeobecne a cykloturistika
Pozri tiež: SMQ Cyklistické preteky, WGD Bicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
SZEBeh a jogging
Pozri tiež: SHBF Maratón a cezpoľný beh
SZGLezenie a horolezectvo
SZKOrientačný beh
SZNJaskyniarstvo a speleológia
SZRKempovanie a zálesáctvo
Class here: all forms of camping, survival camping, glamping, backpacking
1.3
SZVTechniky prežitia v prírode
Class here: bushcraft, woodcraft (skills for living in the open air, close to nature), navigation skills
1.3
TTechnológie, strojárstvo, poľnohospodárstvo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TBTechnológie: všeobecné témy
TBCStrojárstvo: všeobecne
TBDTechnický dizajn
Pozri tiež: AKP Produktový dizajn, UGC Počítačom podporovaný dizajn (CAD)
TBDGErgonomika
TBGTechnická grafika a technické kreslenie
Use for: computer aided draughting. Use with: other codes such as architecture, design or engineering as appropriate
1.3
TBJMatematika pre technikov
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
TBMPrístroje a prístrojové inžinierstvo
TBMMMeranie a kalibrácia v inžinierstve
TBNNanotechnológie
TBRPrimeraná technológia (ideológia)
TBXDejiny strojárstva a technológií
Pozri tiež: PDX Dejiny vedy
TBYVynálezy a vynálezcovia
TCBiochemické inžinierstvo
TCBBiotechnológia
TCBGGenetické inžinierstvo
Sem zaradiť: klonovanie; technológie náhrady kmeňových buniek
Pozri tiež: PSAD Bioetika, PSAK Genetika (nelekárska)
TCBSBiosenzory
Pozri tiež: TJS Senzory
TDPriemyselná chémia a výrobné technológie
TDCPriemyselná chémia a chemické inžinierstvo
Sem zaradiť: technológia čistiacich/umývacích/pracích prostriedkov, gumy, biocídov, pesticídov a pod.
1.1
TDCAAgrochemikálie1.1
TDCFPohonné látky a petrochemikálie
Pozri tiež: KNBP Petroleum, oil & gas industries
1.1
TDCJTechnológia farbív, pigmentov a farieb
Sem zaradiť: technológia kozmetiky
1.1
TDCPPlasty a polyméry
Use for: all aspects of the professional manufacturing of plastics
Pozri tiež: TGMP Využitie polymérov a zloženín v inžinierstve
1.11.3
TDCQTechnológia keramiky a skla1.1
TDCTTechnológia prípravy pokrmov a nápojov
Použite TDCT* pri technológii varenie piva a výroby vína
Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva, PND Potravinárska chémia, WBXD1 Jedlo a pitie: víno, WBXD Jedlo a pitie: alkoholické nápoje, KNSB Food & drink service industries
1.3
TDCT1Bezpečnosť potravín a nápojov
Sem zaradiť: kvalita jedla, vplyv regulácie potravín a politiky
Pozri tiež: RNFF Potravinová bezpečnosť (zabezpečenie trvalého prísunu jedla) a zásobovanie potravinami
1.1
TDCT2Spracovanie a technika výroby potravín a nápojov
Sem zaradiť: spracovanie potravín podľa ingrediencií
1.1
TDCWFarmaceutická chémia a technológie1.1
TDCXTechnológia a techniky procesného inžinierstva
Sem zaradiť: reaktorové inžinierstvo
1.1
TDPĎalšie výrobné technológie
Sem zaradiť: technológia výroby kože, stavebného dreva, papiera; tiež výroba presných nástrojov, zariadení a pod.
1.3
TDPFTextílie a vlákna
Class here: technical manuals for the apparel and fashion industries. Use for: all aspects of professional textile manufacture, processing, spinning, weaving
Pozri tiež: KNDD Apparel, garment & textile industries, AKT Móda a textílie
1.11.3
TDPJTimber & wood processing
Use for: all aspects of the professional processing of wood and wood products
Pozri tiež: KNAL Forestry industry, TVR Lesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky
1.3
TDPJ1Paper & pulp manufacture & processing1.3
TDPMHutníctvo/metalurgia
TDPPPrinting & reprographic technologies
Pozri tiež: TDPT 3D Printing
1.3
TDPT3D Printing
Pozri tiež: TDPP Printing & reprographic technologies
1.3
TGStrojárstvo a materiály
TGBStrojárstvo
TGBFTribológia (trenie a mazanie)
TGBNMotory a prenos energie
TGMMateriológia
TGMBInžinierska termodynamika
TGMDMechanika pevných telies
Sem zaradiť: dynamika, vibrácie, tlak, rozbitie a pod.
1.3
TGMFMechanika kvapalín
Sem zaradiť: aerodynamika, hydraulika, pneumatika (odbor), prúdenie, turbulentné prúdenie, reológia a pod.
Pozri tiež: PHDF Mechanika tekutín
1.3
TGMF1Aerodynamics1.3
TGMF2Hydraulics / Pneumatics1.3
TGMLVyužitie biomateriálov v inžinierstve1.1
TGMMVyužitie elektronických, magnetických, optických materiálov v inžinierstve1.1
TGMPVyužitie polymérov a zloženín v inžinierstve
Pozri tiež: TDCP Plasty a polyméry
1.1
TGMSVyužitie povrchových náterov a filmov v inžinierstve1.1
TGMTTestovanie materiálov
Použite pri deštruktívnom a nedeštruktívnom testovaní
TGPVýrobné inžinierstvo1.3
TGPCPočítačom podporovaná výroba (CAM)
TGPQPriemyselná kontrola kvality
TGPRInžinierstvo spoľahlivosti
TGXInžinierske zručnosti a profesie
Sem zaradiť: výroba nástrojov, zváranie a pod.
1.3
THEnergetické technológie a inžinierstvo
THFTechnológie fosílnych palív
THFGTechnológie plynu
THFPTechnológie ropy
THFSTechnológie tuhých palív
THKJadrová energia a inžinierstvo
THNProcesy prenosu tepla
Class here: refrigeration, industrial air conditioning, heat pumps
Pozri tiež: TNKH Kúrenie, osvetlenie, vetranie
1.3
THRElektrotechnika
THRMElektromotory
THRXZručnosti a profesie v elektrotechnike
THVAlternatívne a obnoviteľné zdroje energie a technológie
Class here: wind, water power, tidal & wave energy, geothermal, biogas etc
Pozri tiež: RNU Udržateľnosť
1.3
THVBBiopalivá1.1
THVSSolárna energia1.1
THVWVeterná energia1.1
THYEnergia, výroba, distribúcia a skladovanie energie
Sem zaradiť: elektrické siete a elektrárne; využitie a používanie energie; premena a skladovanie energie vrátane technológií palivových článkov a batérií
1.2
THYCEnergetická účinnosť
TJElektronické a komunikačné inžinierstvo
TJFElektrotechnické inžinierstvo
TJFCElektronika: obvody a komponenty
TJFDElektronické prístroje a materiály
Sem zaradiť: mikroprocesory, čipy, tranzistory, polovodiče, supravodiče a pod.
TJFMAutomatická kontrola v inžinierstve
TJFM1Robotika
TJFNMikrovlnná technológia
TJKKomunikačná technika/telekomunikácie
TJKDRadarová technológia
TJKRRádiová technológia
TJKSSatelitné komunikačné technológie
TJKTTelefónne technológie
TJKT1Technológia mobilných telefónov
TJKVTelevízna technológia
TJKWTechnológia WAP (bezdrôtový prístupový bod)
TJSSenzory
Pozri tiež: TCBS Biosenzory
1.1
TNStavebníctvo, geodetické práce a výstavba
TNCInžinierske staviteľstvo
TNCBVymeriavanie, stavebný rozpočet
TNCCMechanika zemín a hornín
Pozri tiež: RBGB Sedimentológia a pedológia
TNCESeizmické inžinierstvo
TNCJMosty
TNFVodné stavby
Sem zaradiť: stavby priehrad, nádrží, prístavov a pod.; tiež rekultivácia pôdy a odtokový systém
TNFLProtipovodňové opatrenia
TNHDiaľnice a dopravné inžinierstvo
TNKPozemné staviteľstvo a materiály
Sem zaradiť: konštrukčné a stavebné normy
1.3
TNKABezbariérové ​​stavby a projektovanie stavieb
Sem zaradiť: bezbariérový dizajn a stavba
1.2
TNKEStavebná fyzika a energeticky úsporné stavby1.2
TNKFProtipožiarna ochrana a bezpečnosť
TNKHKúrenie, osvetlenie, vetranie
Pozri tiež: THN Procesy prenosu tepla
TNKPPlánovanie stavby1.2
TNKRSanácia budovy1.2
TNKSBezpečnostné a protipožiarne poplašné systémy
TNKXSnaha o zachovanie budov a stavebného materiálu
TNTStavebnícke zručnosti a profesie
Sem zaradiť: murárske, tesárske, inštalatérske a pokrývačské práce, omietanie, glazovanie
1.3
TQEnvironmentalistika, environmentálne inžinierstvo a technológie
Použite kódy TQ* pri technických a praktických aspektoch životného prostredia, znečistení, odpadovom hospodárstve a pod. Použite PNC pri vzdelávaní a výskume
Pozri tiež: RN* Životné prostredie a podradené kategórie
1.1
TQDMonitorovanie životného prostredia
TQKKontrola znečisťovania
Pozri tiež: RNP Znečistenie a hrozby pre životné prostredie
TQSSanitárne a komunálne inžinierstvo
TQSRSpracovanie a likvidácia odpadu
Sem zaradiť: likvidácia nebezpečného odpadu a odpadových vôd
Pozri tiež: RNH Odpadové hospodárstvo
TQSWZásobovanie vodou a úprava vôd
Sem zaradiť: čistenie vody a odsoľovanie
Pozri tiež: RNFD Obdobie sucha a zásobovanie vodou
TRDopravné technológie a profesie v dopravných technológiách
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, RPT Dopravné plánovanie a dopravná politika, WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie
TRCAutomobilová technika a technológia a profesie
TRCSZručnosti automechanikov
Pozri tiež: WGCV Údržba vozidiel a manuály k vozidlám
TRCTProfesie v cestnej a nákladnej doprave
TRFŽelezničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve
TRFTProfesie v železničnej doprave
TRLTechnológia stavby lodí a profesie v lodiarstve
TRLDDizajn a architektúra lodí
TRLNNavigovanie a námorníctvo
TRLTNámorné, námornícke a lodné profesie
TRPVzdušná a letecká technika
TRPSLetecké zručnosti a pilotovanie
Class here: learning to fly, practical manuals, pilot’s licence
1.3
TRTInteligentné a automatizované dopravné systémy
TTĎalšie technológie a aplikované vedy
TTAZvukové inžinierstvo
TTBAplikovaná optika
TTBFVláknová optika
TTBLLaserová technológia a holografia
TTBMZobrazovacie systémy a technológie
Pozri tiež: MKS* Zobrazovacia diagnostika a podradené kategórie
TTBSSkenovacie systémy a technológie
TTDVedy o vesmíre
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
TTDSAstronautika, kozmonautika
Sem zaradiť: technické aspekty prieskumu vesmíru, napr. dizajn a technológie kozmických lodí
1.2
TTDXObjavovanie vesmíru
Sem zaradiť: vesmírne misie a programy s posádkou a bez posádky, Apollo, Vostok, Sputnik, Voyager a pod.
Pozri tiež: WNX Populárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
1.2
TTMŽenijné vojsko
TTMWMunícia, technológia zbraní
TTPVýbušniny a pyrotechnika
TTSNámorné inžinierstvo
Sem zaradiť: pobrežné inžinierstvo, sonar a pod.
TTUTechnológie ťažobného priemyslu a banícke inžinierstvo
TTVIné profesijné zamerania v technológiách a iné zamestnania
TTVCProfesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva1.3
TTVC2Catering & food preparation skills & trades
Use for: any work aimed at professionals in the food and drinks industries
1.3
TTVHKadernícke zručnosti1.3
TTVRTradičné remeslá a zručnosti
Sem zaradiť: kováčstvo, pokrývanie slamených/trstinových striech, stavanie múrov nasucho a pod.
1.3
TTVSSecurity, safety & protection skills / professions
Use for: professional / vocational works for security & safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVTCaretakers, janitors, housekeepers, cleaners & related skills
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, etc
1.3
TTWAsistenčné technológie
Sem zaradiť: technológie určené na pomoc hendikepovaným ľuďom a umožňujúce ich samostatnosť
1.2
TTXTaxidermia (preparovanie zvierat)
TVPoľnohospodárstvo a chov
Pozri tiež: KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia, KCVD Poľnohospodárska ekonomika
TVBPoľnohospodárske vedy
TVBPPôdoznalectvo a obhospodárovanie pôdy1.2
TVDAgrotechnika a poľnohospodárske stroje
Pozri tiež: WGCT Traktory a farmárske vozidla: všeobecný záujem
TVDRZavlažovanie
TVFUdržateľné poľnohospodárstvo
TVGEkologické poľnohospodárstvo
TVHChov hospodárskych zvierat
Pozri tiež: WNF Hospodárske a pracovné zvieratá: všeobecný záujem
TVHBŠľachtenie zvierat
TVHFChov mliečneho dobytka
TVHHVčelárstvo
TVHPChov hydiny
TVKAgronómia a rastlinná výroba
TVMDrobné hospodárstvo
TVPBoj proti škodcom
Sem zaradiť: použitia pesticídov a herbicídov v poľnohospodárstve
TVQTropické poľnohospodárstvo: prax a techniky
TVRLesníctvo a pestovanie lesa: prax a techniky
Use for: practical or vocational titles about the creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Pozri tiež: KNAL Forestry industry, TDPJ Timber & wood processing
1.3
TVSKomerčné záhradníctvo
Sem zaradiť: zeleninárska farma; pestovanie kvetín
Pozri tiež: WM* Záhradkárstvo a podradené kategórie
TVSHHydroponics / hydroculture1.3
TVSWVinárstvo
TVTAkvakultúra a chov rýb: prax a techniky
TVUUrban farming / urban agriculture
Use with: TVH (Animal husbandry) or other TV* codes if appropriate
1.3
UVýpočtové a informačné technológie
UBInformačné technológie: všeobecné témy1.3
UBHZdravotné a bezpečnostné aspekty IT
UBJEtické a sociálne aspekty IT
UBLPrávne aspekty IT
Class here: legal aspects of open source, copyleft licensing, spamming, net neutrality, internet censorship, all legal aspects of the digital dissemination of information & software. Use for: works that discuss various legal aspects of IT
Pozri tiež: LNQ Právo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
1.3
UBMMaker and hacker culture
Use for: general works on technology-led subcultures
1.3
UBWInternet: všeobecné práce
UDDigitálny životný štýl
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.3
UDASoftvér a aplikácie pre osobnú organizáciu
UDBInternetové príručky a online služby
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDBAE-shopy a e-aukcie
UDBDInternetové vyhľadávanie
UDBGHazard na internete
UDBMOnline financie a investície
UDBRInternetové prehliadače
UDBSSociálne siete1.3
UDBVVirtuálne svety
UDDOnline safety & behaviour1.3
UDFE-mail: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDHČítačky e-kníh, tablety a ďalšie prenosné zariadenia: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDMDigitálna hudba a digitálne audio: spotrebiteľské/užívateľské príručky
Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.2
UDQDigitálne video: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDTMobilné telefóny a smartfóny: ​​spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDVDigitálna TV a mediálne centrá: spotrebiteľské/užívateľské príručky
UDXPočítačové hry/online hry: strategické príručky
UDYVirtual assistants: consumer / guides1.3
UFObchodné aplikácie
UFBIntegrované softvérové ​​balíky
Sem zaradiť: Sem zaradiť: Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus SmartSuite, OpenOffice a pod.
UFCTabuľkové procesory
Sem zaradiť: Excel, Lotus 1-2-3 a pod.
UFDTextové editory
UFGPrezentačný grafický softvér
UFKÚčtovný softvér
UFLPodnikový softvér
Class here: content management system (CMS), customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP)
1.3
UFLSSAP (systémy, aplikácie a produkty v databázach)
UFMMatematický a štatistický softvér
UFPSoftvér na riadenie projektov (na projektový manažment)
UFSSoftvér na spoluprácu a prácu v skupinách
UGGrafické a digitálne mediálne aplikácie
UGBWebová grafika a webový dizajn
UGCPočítačom podporovaný dizajn (CAD)
UGDStolný edičný systém
UGGGame design (návrhárstvo počítačových hier)
Použitie na logické a naratívne aspekty game designu. Pozri AKLF pre umelecký a grafický game design
Pozri tiež: AKLF Umelecké aspekty tvorby počítačových hier
1.3
UGKPočítačová 3D grafika a modelovanie
UGLSoftvér na ilustrácie a kreslenie
UGMDigitálna hudba: profesionálna
UGNDigitálne animácie
UGPÚprava fotografií a obrázkov
UGVDigitálne video: profesionálne
UKPočítačový hardvér
UKCSuperpočítače
UKDMainframe (strediskové počítače) a minipočítače
UKFServery
UKGGridové počítanie a paralelné výpočty
UKMVnorené systémy
UKNSieťové zariadenia
UKPOsobné počítače
UKPCPC (IBM PC kompatibilné počítače)
UKPMMacintosh
UKRÚdržba a opravy
UKSDátové nosiče a periférne zariadenia
UKXUtility (pomocné programy) a nástroje
ULOperačné systémy
ULDOperačné systémy Microsoft (Windows)
ULHOperačné systémy Apple (Mac OS)
Class here: mac OS, use with ULP to indicate iOS
1.3
ULJOpen-source (otvorené) operačné systémy a iné operačné systémy
ULJLLinux1.2
ULPOperačné systémy príručných počítačov
Class here: Android, iOS, Blackberry, Tizen. Use for: mobile OS for phones, tablets & smart watches
Pozri tiež: ULH Operačné systémy Apple (Mac OS), ULD Operačné systémy Microsoft (Windows)
1.3
ULQOperačné systémy počítačov mainframe (strediskových počítačov) IBM
ULROperačné systémy reálneho času
UMPočítačové programovanie/softvérové ​​inžinierstvo
UMAProgramovacie techniky
UMBAlgoritmy a dátové štruktúry
UMCPrekladače a interpretre
UMFAgilné programovanie
UMGAspektovo orientované programovanie (AOP)
UMHExtrémne programovanie
UMJFunkcionálne programovanie
UMKVývoj a programovanie hier
UMKB2D grafika: programovanie hier
UMKC3D grafika: programovanie hier
UMKLLevel dizajn (návrhy herných levelov): programovanie hier
UMLGrafické programovanie
UMNObjektovo orientované programovanie (OOP)
UMPProgramovanie v nástrojoch Microsoft
UMPNProgramovanie v nástrojoch .Net
UMPWProgramovanie v nástrojoch Windows
UMQProgramovanie v nástrojoch Macintosh
UMRSieťové programovanie
UMSProgramovanie pre mobilné a príručné zariadenia/programovanie aplikácií
UMTProgramovanie databázových aplikácií
UMWProgramovanie webových stránok
UMWSWebové služby
UMXProgramovacie a skriptovacie jazyky: všeobecne
UMZSoftvérové ​​inžinierstvo
UMZLJednotný modelovací jazyk (UML)
UMZTTestovanie a verifikácia softvéru
UMZWObjektovo orientované softvérové ​​inžinierstvo
UNDatabázy
UNADizajn a teória databáz
UNANNoSQL databases
Class here: Non-relational databases
1.3
UNARRelačné databázy
UNCUchovávanie a analýza dát
UNDDátový sklad
UNFHĺbková analýza dát (vyťažovanie dát)
UNHVyhľadávanie informácií
UNJObjektovo orientované databázy
UNKDistribuované databázy
UNKDDistributed ledgers
Class here: blockchain, cryptocurrencies
1.3
UNKPPeer-to-peer networks
Class here: BitTorrent, Freenet
1.3
UNNDatabáza a web
UNSDatabázový softvér
Sem zaradiť: Oracle, Access, SQL a pod.
UPPractical applications of information technology
Class here: maker guides, home automation etc
1.3
UQPočítačové certifikáty
UQFPočítačový certifikát: Microsoft
UQJPočítačový certifikát: Cisco
UQLPočítačový certifikát: ECDL
UQRPočítačový certifikát: CompTia
UQTPočítačový certifikát: CLAiT
URPočítačová bezpečnosť
URDOchrana súkromia a údajov
URHPočítačové podvody a hacking
URJPočítačové vírusy, trójske kone a červy
URQFirewally
URSSpam
URWSpyware
URYŠifrovanie dát
Pozri tiež: GPJ Teória kódovania a kryptológie
UTPočítačové siete a komunikácia
UTCVýpočtové mračno (cloud computing)
UTDSieť klient – server
UTESpráva systému
UTFSpráva sietí
UTFBZálohovanie a obnovenie údajov v počítačových systémoch
UTGGridové počítanie
UTMElektronická pošta (e-mail): profesionálne
UTNZabezpečenie siete
UTPSieťové štandardy a protokoly
UTRDistribuované systémy
UTSSieťové balíky
UTVVirtualizácia
UTWWAP (bezdrôtový prístupový bod): sieťovanie a aplikácie
UTXEDI (elektronická výmena dát)
UXAplikované výpočty
Class here: application of artificial intelligence in society
Pozri tiež: PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika, MBF Zdravotnícka a medicínska informatika
1.3
UXAPočítačové aplikácie v umení a humanitných vedách
UXJPočítačové aplikácie v sociálnych a behaviorálnych vedách
Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá
UXTPočítačové aplikácie v priemysle a technológiách1.1
UYInformatika
UYATeória algoritmov
UYAMMatematika pre informatikov
UYDSystémová analýza a systémový dizajn
UYFArchitektúra počítača a logic dizajn
UYFLJazyky symbolických inštrukcií
UYFPMultitasking
UYMPočítačové modelovanie a simulácie
UYQUmelá inteligencia
Pozri tiež: GTK Kognitívne štúdiá
UYQEExpertné systémy/systémy založené na vedomostiach
UYQLPrirodzený jazyk a strojový preklad
UYQMStrojové učenie
Class here: deep learning
1.3
UYQNNeurónové siete a fuzzy systémy
UYQPRozpoznávanie vzorov
UYQSRozpoznávanie reči
UYQVPočítačové videnie
UYSSpracovanie signálov
UYTSpracovanie obrazu
UYUSpracovanie zvuku
UYVVirtuálna realita
UYWAugmented reality (AR)1.3
UYZInterakcia človek – počítač
UYZFVizualizácia informácií
UYZGDizajn používateľského rozhrania a použiteľnosť
UYZMInformačná architektúra
VZdravie, vzťahy a osobný rozvoj
VFRodina a zdravie
Použite kódy VF* pri populárnych prácach pre bežných čitateľov; kódy zo sekcie J, M a pod. preferujte pri odborných a akademických prácach
VFBOsobná bezpečnosť
VFDPopulárna medicína a zdravie
VFDFPrvá pomoc doma
VFDJZdravie detí
VFDMZdravie mužov
Class here: andropause, prostate issues, etc
1.3
VFDWZdravie žien
VFDW2Menopause1.3
VFGDomáce ošetrovanie a domáca starostlivosť
VFJAko na osobné problémy1.3
VFJBAko na choroby a konkrétne ochorenia
Pri konkrétnych zdravotných problémoch možno použiť pred kódom M*, ak taký kód existuje
1.3
VFJB1Ako na alergie, vrátane potravinových alergií
VFJB2Ako na problémy s chrbtom1.2
VFJB3Coping with cancer1.3
VFJB4Coping with heart conditions1.3
VFJB5Coping with diabetes1.3
VFJB6Coping with Alzheimer’s & dementia1.3
VFJDAko zvládnuť zdravotné postihnutie
VFJGAko na starnutie
VFJJAko na poruchy príjmu potravy
Class here: anorexia, bulimia
1.3
VFJKAko na problémy s drogami a alkoholom
Class here: substance abuse
1.3
VFJLCoping with addiction
Use for: addictions not covered by other codes
1.3
VFJMAko sa vyrovnať so zneužívaním
VFJPAko na úzkosť, fóbiu a iné mentálne problémy
Class here: panic attacks, OCD
1.3
VFJQCoping with mental health issues
Use for: general mental health & other issues not covered elsewhere
1.3
VFJQ1Coping with depression & other mood disorders1.3
VFJRCoping with neurodevelopmental issues1.3
VFJR1Coping with autism / Asperger’s
Class here: autism spectrum disorders
1.3
VFJR2Coping with ADHD
Class here: attention deficit hyperactivity disorder
1.3
VFJR3Coping with dyslexia & learning difficulties
Class here: dyscalculia, dysgraphia
1.3
VFJR4Coping with communication difficulties
Class here: stuttering, speech disorders
1.3
VFJSAko zvládnuť stres
VFJTCoping with loneliness / solitude1.3
VFJVCoping with sleep problems
Class here: how to sleep well
1.3
VFJXAko sa vyrovnať so smrťou a stratou blízkeho
Class here: funerals, memorials, grief & loss
Pozri tiež: JHBZ Sociológia: smrť a umieranie
1.3
VFJX1Ako sa vyrovnať so samovraždou blízkeho človeka1.2
VFLAko prestať fajčiť
VFMKondícia a strava
VFMDDiéty a stravovanie
Pozri tiež: WBH Zdravé varenie a varenie z nespracovaných potravín
VFMGCvičenie a knihy o cvičení
Class here: Pilates, aerobics, stretching, zumba, spinning, circuit training, cross-training
1.3
VFMG1Joga ako cvičenie
Pozri tiež: QDHC2 Stredoveká filozofia
1.3
VFMG2Weight training
Class here: strength training
Pozri tiež: SHP Vzpieranie
1.3
VFMSMasáže
Pozri tiež: VXHJ Reflexológia
VFVRodina a vzťahy: rady a otázky
Pozri tiež: WQY Rodinná história, pátranie po predkoch, JHBK Sociológia: rodina a vzťahy, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
VFVCSex a sexualita: rady a otázky
Sem zaradiť: sexuálne príručky
Pozri tiež: JMU Psychológia: sexuálne správanie, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
VFVGRandenie, vzťahy, spoločné bývanie a manželstvo: rady
Pozri tiež: WJW Svadby, svadobné plánovače
VFVJNedobrovoľne bezdetní: rady a otázky
Class here: infertility
1.3
VFVKAdopcia a pestúnska starostlivosť: rady a otázky
VFVMSingle životný štýl: rady a otázky
Sem zaradiť: rady o živote bez partnera
1.2
VFVSOdlúčenie a rozvod: rady a otázky
VFVXMedzigeneračné vzťahy: rady a otázky
Sem zaradiť: vzťah matka – dcéra, starý rodič – vnúča a pod.
VFXRodičovstvo: rady a otázky
VFXBTehotenstvo, pôrod a starostlivosť o dieťa: rady a otázky
VFXB1Výber mena: sprievodca pre rodičov
VFXCStarostlivosť o deti a výchova: rady pre rodičov
Use with: 5L* values from INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
VFXC1Tínedžeri: rady pre rodičov
VSMotivačné, self-help knihy a osobný rozvoj
Použite kódy VS* pri populárnych dielach pre bežných čitateľov; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií C, J, K, L, Q, R atď.
1.3
VSBOsobné financie
Class here: managing your money, income, household budget
1.3
VSCRady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
VSCBJob hunting / changing careers
Class here: CVs, resumes, cover letters, interview techniques, employment rights, dealing with job loss
1.3
VSDZákony, občianstvo a práva pre laikov
VSFVodičské zručnosti a šoférovanie
Sem zaradiť: učebnice a študijné pomôcky pre šoférov a autoškoly
1.3
VSGRady spotrebiteľom
Pozri tiež: WJS Sprievodca nakupovaním
VSHBývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
Pozri tiež: WK* Údržba domova a domu a podradené kategórie
VSKRady v oblasti vzdelávania
Pozri tiež: JN* Vzdelávanie a podradené kategórie
VSKBStudent life
Class here: practical guides to going away to study, life on campus, surviving as a student
1.3
VSLPríručky a manuály gramotnosti dospelých
Pozri tiež: CFC Gramotnosť
VSNPríručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
VSPPopulárna psychológia
Pozri tiež: QDX Náboženstvo a svetonázor
VSPDSati (všímavosť)
Sem zaradiť: terapia založená na meditácii a s ňou súvisiacich prístupoch
1.2
VSPMAsertivita, motivácia a sebaúcta1.3
VSPTZlepšovanie pamäti a spôsoby a metódy uvažovania
Sem zaradiť: Sem zaradiť: IQ testy a pod. na samotestovanie
VSPXNeurolingvistické programovanie (NLP)
VSROdchod do dôchodku
Pozri tiež: KFFP Dôchodky
VSSSoft skills a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi
Sem zaradiť: rady o zvládaní sociálnych situácií
1.2
VSWŽivot a práca v iných krajinách: praktické rady
VSZSebestačnosť a ekologický životný štýl
Pozri tiež: RNU Udržateľnosť
VXMyseľ, telo, duša
Použite kódy VF* iba pri prácach o jednote mysle, tela a duše určených bežným čitateľom; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcie J, M, Q a pod.
VXAMyseľ, telo, duša: úvahy a prax
VXFPredpovedanie budúcnosti a veštenie
VXFAAstrológia
VXFA1Hviezdne znamenia a horoskopy
VXFCVykladanie/veštenie z karát
VXFC1Tarot
VXFDI-ťing (Kniha premien)
VXFGGrafológia
VXFJVeštenie z fyzických znakov1.2
VXFJ1Veštenie z ruky, chiromantia
Sem zaradiť: chirológia
1.2
VXFJ2Frenológia a fyziognómia1.2
VXFNNumerológia
VXFTJasnovidectvo a jasnozrivosť
VXHDoplnková (podporná) liečba, terapia a zdravie
Sem zaradiť: naturopatia (prírodná liečba)
Pozri tiež: MX* Alternatívna medicína a podradené kategórie
1.2
VXHAAkupunktúra1.1
VXHCAromaterapia a esenciálne oleje
VXHFNature therapy
Class here: Ecotherapy, horticultural therapy. Use for: popular approaches, for more academic approaches see JM* Psychology codes
1.3
VXHHHomeopatia
VXHJReflexológia
Pozri tiež: VFMS Masáže
VXHKReiki
VXHTTradičná medicína a bylinné lieky
Sem zaradiť: práce o čínskej medicíne, ajurvédskej terapii a pod. pre širokú verejnosť. Použite s príslušným kvalifikátorom MIESTA
1.1
VXKEnergie Zeme
Sem zaradiť: prútikárstvo, energetické línie (ley lines)
1.1
VXMMyseľ, telo, duša: meditácia a vizualizácia
VXNSny a ich výklad
Pozri tiež: JMT Psychológia: stavy vedomia
VXPNadprirodzené sily a paranormálne javy
Sem zaradiť: MZV (mimozmyslové vnímanie), príbehy o telepatii, telekinéze a pod.
Pozri tiež: JMX Parapsychologické štúdiá
VXPCKryštály a farebná terapia
VXPHČakry, aura a spirituálna energia
VXPJAstrálne cestovanie a mimotelové skúsenosti
VXPRPosmrtný život, reinkarnácia a minulé životy
VXPSDuchovní sprievodcovia, anjeli a komunikácia s duchmi
VXQNevysvetliteľné/paranormálne javy
VXQBUFO a mimozemské bytosti
VXQGDuchovia a poltergeisti
VXQMMonštrá a legendárne bytosti
Class here: goblins, golems, griffins, mermaids, elves, fairies, unicorns, yetis, etc. Use for: non-fiction studies of these creatures. Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
Pozri tiež: JBGB Folklór, mýty a legendy
1.3
VXQM1Mythical creatures: Dragons
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXQM2Mythical creatures: Vampires, werewolves & other shapeshifters
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXQM3Mythical creatures: Zombies & the undead
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXVFeng Shui a prístupy k dizajnu a štýlu obytných priestorov
Sem zaradiť: vástu šástra
1.2
VXWMysticizmus, mágia a okultizmus
Použite kódy VXV* pri populárnych prácach o okultizme; preferujte kódy QRY* pri serióznych a akademických prácach
Pozri tiež: QRYX* Okultné štúdiá a podradené kategórie
VXWKKabala: diela pre širokú verejnosť
Pozri tiež: QRVK2 Mysticizmus
VXWMMágia, kúzla a alchýmia
VXWSŠamanizmus, pohanstvo a druidizmus
Pozri tiež: QRS Náboženstvo a mytológia starovekého Egypta
VXWTČarodejníctvo a wicca
Pozri tiež: QRYX5 Čarodejníctvo
WŽivotný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
WBKulinárske umenie/jedlo a pitie a pod.
WBAVšeobecné varenie, pečenie a recepty
WBACComfort food and food nostalgia1.3
WBBKuchárky televíznych/celebritných šéfkuchárov
Sem zaradiť: kuchárske knihy, ktoré vznikli na základe televíznych programov, recepty z konkrétnych reštaurácií a pod.
WBCVarenie pre jedného
WBDVarenie lacných jedál
WBFRýchle a jednoduché varenie1.3
WBHZdravé varenie a varenie z nespracovaných potravín
WBHSVarenie pri diétach a stravovacích obmedzeniach a zdravotných ťažkostiach
Use with: VF* or M* codes if appropriate
1.3
WBJVegetariánska kuchyňa
WBJKVegánska kuchyňa
WBKOrganic food / organic cookery1.3
WBNNárodná a regionálna kuchyňa
Zadajte tiež príslušný kvalifikátor MIESTA
1.3
WBNBStreet food1.3
WBQVarenie s deťmi a pre deti1.3
WBRVarenie na večierky a párty
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
WBSVarenie so špeciálnymi prístrojmi
Sem zaradiť: varenie v mikrovlnnej rúre, wok, barbecue a pod.
1.3
WBTVarenie a pečenie podľa ingrediencií1.3
WBTBVarenie a pečenie: mäso a divina1.3
WBTCVarenie a pečenie: kuracie mäso a hydina1.3
WBTFVarenie a pečenie: ryby a morské plody1.3
WBTHVarenie a pečenie: bylinky a koreniny1.3
WBTJVarenie a pečenie: ryža a obilniny
Class here: beans, peanuts, soy, oats, lentils
1.3
WBTMVarenie a pečenie: ovocie a zelenina1.3
WBTPVarenie a pečenie: cestoviny1.3
WBTRVarenie a pečenie: mliečne výrobky1.3
WBTXVarenie a pečenie: čokoláda1.3
WBVPríprava jedál a chodov
WBVDPríprava jedál a chodov: polievky a predjedlá
Class here: dips, appetizers, finger food
1.3
WBVGPríprava jedál a chodov: šaláty a zelenina
WBVHCookery dishes & courses: sauces
Class here: salsa, marinades, condiments, dressings
1.3
WBVMPríprava jedál a chodov: hlavné chody
WBVQPríprava jedál a chodov: dezerty
WBVSPečenie, chlieb, koláče a torty1.3
WBVS1Torty a zdobenie tort, polevy a cukrárske umenie1.1
WBWKulinárske umenie: zaváranie a mrazenie
Class here: chutneys, jams, pickles
1.3
WBXJedlo a pitie: nápoje
WBXDJedlo a pitie: alkoholické nápoje
WBXD1Jedlo a pitie: víno
Class here: home winemaking, wine tasting
1.3
WBXD2Jedlo a pitie: pivo
Class here: home brewing
1.3
WBXD3Jedlo a pitie: tvrdý alkohol a kokteily1.3
WBXNJedlo a pitie: nealkoholické nápoje
WBXN1Tea & coffee1.3
WBXN3Juices & smoothies1.3
WBZCigary a fajčenie
Pozri tiež: VFL Ako prestať fajčiť
WCStarožitnosti a zberateľské predmety
WCBStarožitnosti a zberateľské predmety: nákupní sprievodcovia
Sem zaradiť: sprievodcovia cenami, sprievodcovia aukciami, oceňovaním a pod.; použite podľa potreby s ďalším kódom WC*, ktorý označuje druhy položiek
Pozri tiež: UDBA E-shopy a e-aukcie
WCCStarostlivosť o starožitnosti a ich reštaurovanie
WCFZberateľské mince, bankovky, medaily, pečate (numizmatika)
Class here: collecting seals, numismatics
1.3
WCGZberateľské známky, filatelia
WCJStarožitné hodiny, hodinky, hracie skrinky a automaty
WCKMilitárie, zbrane a brnenia
WCLStarožitný nábytok/zberateľstvo nábytku
Use with: WCC for restoring antique furniture
1.3
WCNStarožitnosti a zberateľské predmety: keramika a sklo1.3
WCNCAntiques & collectables: ceramics, porcelain & pottery
Class here: collecting china
1.3
WCNGAntiques & collectables: glass
Class here: collecting bottles
1.3
WCPStarožitnosti a zberateľské predmety: šperky
WCRStarožitnosti a zberateľské predmety: zlato, striebro a ďalšie kovy (nie šperky)
WCRBAntiques & collectables: buttons, badges, pins & related small items1.3
WCSStarožitnosti a zberateľské predmety: knihy, rukopisy, pohľadnice, plagáty a tlačoviny
Sem zaradiť: cigaretové karty, programy, pohľadnice, komiksy, autogramy, fotografie, telefónne karty a pod.
WCTStarožitnosti a zberateľské predmety: športové memorabílie
WCUStarožitnosti a zberateľské predmety: obrazy, reprodukcie a mapy
WCVStarožitnosti a zberateľské predmety: koberce, rohože a textílie
WCWStarožitnosti a zberateľské predmety: hračky, hry, bábiky a modely
Class here: teddy bears
1.3
WCXStarožitnosti a zberateľské predmety: vedecké a hudobné nástroje1.3
WCXMStarožitnosti a zberateľské predmety: hudobné nástroje1.2
WCXSStarožitnosti a zberateľské predmety: vedecké prístroje1.2
WDZáľuby, kvízy a hry
WDHZáľuby
Pozri tiež: WF* Ručné práce, dekoratívne umenie a remeslá a podradené kategórie
WDHBModelárstvo a modely1.2
WDHMModely železníc
WDHRRádiom ovládané modely
WDHWRole-playing (hry na hrdinov), vojnové hry a fantasy športy
WDJ3D obrazy a optické ilúzie
WDKHádanky a kvízy
WDKCKrížovky
Class here: scrabble dictionaries, wordlists
1.3
WDKNSudoku a číselné hlavolamy
WDKXVedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami
Pozri tiež: GBD Miscellanies & compendia
WDMHry na hranie vnútri
Pozri tiež: UDX Počítačové hry/online hry: strategické príručky
WDMCKartové hry
WDMC1Kartové hry: bridž
WDMC2Kartové hry: poker
WDMGDoskové hry
WDMG1Doskové hry: šach
WDPHazardné hry: teórie a metódy
Pozri tiež: UDBG Hazard na internete
WFRučné práce, dekoratívne umenie a remeslá
Použite kódy WF* pri praktických prístupoch, návodoch a inštruktážach a prístupoch pre zanietencov a nadšencov; podľa potreby preferujte kódy zo sekcie A pri dejinách umenia a kritických prístupoch
Pozri tiež: AFT Dekoratívne umenie
WFAPríručky o maľovaní a umení
Pozri tiež: AGZ Výtvarné techniky a princípy
WFBRučné práce a textilné umenie
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
1.2
WFBCVyšívanie
Sem zaradiť: krížikový steh, výšivka na plátne, vyšívanie gobelínov, a pod.
WFBLČipka a paličkovanie
WFBQVýroba prešívaných diek, patchwork a nášivky
WFBSPletenie a háčkovanie
WFBS1Pletenie1.2
WFBS2Háčkovanie1.2
WFBVFarbenie tkanín
Sem zaradiť: batika a batikovaná látka
WFBWŠitie1.2
WFCDrhanie, viazanie uzlíkov a technika makramé (viazačka)
WFFVýroba kobercov a rohoží
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
WFGPradenie a tkanie
Pozri tiež: AFW Umelecké diela z textilu, AKT Móda a textílie
WFHHračky: tvorba a zdobenie
Vrátane mäkkých hračiek, bábik, domčekov pre bábiky a pod.
WFJŠperky a korálkovanie
Pozri tiež: AFKG Drahé kovy, drahé kamene a šperky: umelecké diela a dizajn
WFKDekoratívne úpravy povrchov
Sem zaradiť: dekupáž (tzv. servítková metóda)
WFNHrnčiarstvo, keramika a sklenárstvo
Pozri tiež: AFP Keramika a sklo: umelecké diela
WFPDekoratívne umelecké kováčstvo
WFQDekoratívne stolárske práce
Sem zaradiť: výroba dekoratívnych krabičiek, rámovanie
WFSRezba a modelovanie, formovanie a odlievanie
Sem zaradiť: drevorezba, práca s živicou a sadrou, tvorenie z cesta, výroba sviečok a pod.
Pozri tiež: AFKC Rezby: umelecké diela
WFTRemeslá spojené s knihami a papierom
Sem zaradiť: výroba papiera, kníhviazačstvo, výroba blahoželaní, scrapbooking (výroba fotoalbumov) a pod.
Pozri tiež: AKH Grafická úprava kníh
1.3
WFTMOrigami a tvorba z papiera
WFUKaligrafia a hand-lettering (kreslenie písmen)
Pozri tiež: AKD Typografia a lettering
WFVVidiecka remeslá
Pozri tiež: AFT Dekoratívne umenie
WFWAranžovanie kvetov a floristika
WFXMaľovanky a knihy s úlohami pre dospelých
WGDoprava: všeobecný záujem
Pozri tiež: KNG Dopravný priemysel, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
WGCCestné a motorové vozidlá: všeobecný záujem
Pozri tiež: TRCT Profesie v cestnej a nákladnej doprave
WGCBOsobné automobily: všeobecný záujem
WGCFAutobusy, električky a úžitkové vozidlá: všeobecný záujem
WGCKMotocykle: všeobecný záujem
WGCQRoad & motor vehicles: Camper vans, Recreational vehicles1.3
WGCTTraktory a farmárske vozidla: všeobecný záujem
Pozri tiež: TVD Agrotechnika a poľnohospodárske stroje
WGCVÚdržba vozidiel a manuály k vozidlám
Pozri tiež: TRCS Zručnosti automechanikov
WGDBicykle a nemotorizovaná doprava: všeobecný záujem a údržba
Pozri tiež: SMQ Cyklistické preteky, SZD Cyklistika: všeobecne a cykloturistika
WGFVlaky a železnice: všeobecný záujem
Class here: company histories, maps & atlases, general works on railways
Pozri tiež: TRF* Železničné staviteľstvo, technológie a profesie v železničnom staviteľstve a podradené kategórie
1.3
WGFDLocomotives & rolling stock
Class here: steam, diesel or electric locomotives, wagons, carriages etc
1.3
WGFLŽelezničná mestská doprava
Sem zaradiť: podzemné a ľahké koľajové systémy (metro, podzemná dráha a pod.), električky, jednokoľajky, akýkoľvek mestský prepravný alebo dopravný systém na báze pevných koľají
1.2
WGGLode a člny: všeobecný záujem
Sem zaradiť: vnútrozemské vodné cesty a zaoceánske plavidlá
Pozri tiež: SPN* Člnkovanie a podradené kategórie, NHTM Námorná história
1.3
WGGBBoats
Class here: rowing boats, narrowboats, barges, luxury yachts, houseboats. Use for: boats designed primarily for inland waterways or coastal waters
1.3
WGGDShips: Liners & other ocean-going vessels
Class here: cruise ships, sailing ships, tall ships. Use for: the history of these ships, the companies, larger ocean-going vessels etc
1.3
WGGPShips & boats: certification and licences
Class here: certification for driving small powered boats, amateur sailing qualifications etc
Pozri tiež: TRLN Navigovanie a námorníctvo, TRLT Námorné, námornícke a lodné profesie
1.3
WGGVStavba člnov a ich údržba
Pozri tiež: TRL* Technológia stavby lodí a profesie v lodiarstve a podradené kategórie
WGMLietadlá: všeobecný záujem
Class here: commercial aircraft, airlines, airports
Pozri tiež: TRP* Vzdušná a letecká technika a podradené kategórie
1.3
WHHumor
Pozri tiež: XY Kreslené seriály
WHGHumor a televízia
WHJVtipy a hádanky
WHLHumor založený na slangu a dialekte
WHPParódia a humorná mystifikácia: literatúra faktu a populárno náučná literatúra
Pozri tiež: FUP Satirické romány a paródie
WHXZbierky a antológie humoru
WJSprievodca životným a osobným štýlom
WJFSprievodca módou a štýlom
WJHKozmetika, vlasy a krása
WJKSprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
Pozri tiež: AMR Architektúra: interiérový dizajn
WJSSprievodca nakupovaním
Pozri tiež: VSG Rady spotrebiteľom, UDBA E-shopy a e-aukcie
WJWSvadby, svadobné plánovače
WJXVečierky, etiketa a zábava
WJXCSpôsoby (správanie)/vystupovanie na verejnosti: príručky a rady
WJXFTable settings & arts of the table1.3
WKÚdržba domova a domu
Pozri tiež: VSH Bývanie a reality pre jednotlivcov: kúpa/predaj a právne aspekty
WKDPre domácich majstrov: všeobecne
WKDMPre domácich majstrov: príručky o údržbe domu
WKDWPre domácich majstrov: tesárstvo a práca s drevom
WKHRady pre domácnosť
WKRRekonštrukcia a prístavba domova
Pozri tiež: WJK Sprievodca interiérovým dizajnom, dekorom a štýlom
WKUExteriér domu: dizajn a údržba
WMZáhradkárstvo
Pozri tiež: TVS Komerčné záhradníctvo
WMBZáhrady (popisy, história a pod.)
WMDZáhradný dizajn a plánovanie
WMFSkleníky, zimné záhrady, terasy
WMPZáhradkárstvo: rastliny a pestovanie: príručky
Sem zaradiť: pestovanie kvetín, ovocia a zeleniny, byliniek, sukulentov a kaktusov, izbových rastlín, kríkov a stromov
1.3
WMPCGardening: flowers & ornamental plants1.3
WMPFGardening: fruit & vegetable1.3
WMPSGardening: trees & shrubs1.3
WMPYGardening: pests & diseases1.3
WMQŠpecializované záhradnícke metódy
WMQBŠpecializované záhradnícke metódy: bonsaj1.3
WMQFOrganické záhradkárstvo
WMQLZáhradná architektúra
WMQNPrírodná a divoká záhrada
WMQPZáhradkárstvo s lokálnymi rastlinami
WMQRPestovanie v kvetináčoch
Use for: titles about growing plants in pots, tubs, baskets, etc indoors or outdoors
1.3
WMQR1Indoor gardening1.3
WMQWVodné záhrady, jazierka
WMTZáhradkárske kolónie
Pozri tiež: TVM Drobné hospodárstvo, TVU Urban farming / urban agriculture
1.3
WNPríroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNADinosaury a praveký svet: všeobecný záujem
Pozri tiež: RBX Paleontológia
WNCZvieratá vo voľnej prírode: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSV* Zoológia a vedy zaoberajúce sa živočíchmi a podradené kategórie
WNCBZvieratá vo voľnej prírode: vtáky a amatérska ornitológia: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVJ Zoológia: vtáky (ornitológia)
WNCFZvieratá vo voľnej prírode: cicavce: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVM Zoológia: cicavce
WNCKZvieratá vo voľnej prírode: plazy a obojživelníky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVF Zoológia: obojživelníky a plazy (herpetológia)
WNCNZvieratá vo voľnej prírode: motýle, iný hmyz a pavúky: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVA Zoológia: hmyz (entomológia) a ďalšie bezstavovce
WNCSZvieratá vo voľnej prírode: vodné tvory: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSVC Zoológia: ryby (ichtyológia), PSVM2 Zoológia: morské a sladkovodné cicavce, PSP Hydrobiológia
WNCS1Život v moriach a na pobreží: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPM Morská biológia
WNCS2Život v sladkých vodách: všeobecný záujem
Pozri tiež: PSPF Sladkovodná biológia
WNDVidiek, život na vidieku: všeobecný záujem
WNFHospodárske a pracovné zvieratá: všeobecný záujem
Use for: titles about working or service dogs
Pozri tiež: TVH Chov hospodárskych zvierat
1.3
WNGDomáce zvieratá a miláčikovia
WNGCMačky ako domáci miláčikovia
WNGDPsy ako domáci miláčikovia
WNGD1Psia poslušnosť a výcvik
WNGFRyby ako domáci miláčikovia a akváriá
WNGHKone a poníky: všeobecný záujem
WNGKVtáky (aj chované v klietke) ako domáci miláčikovia
WNGRKráliky a hlodavce ako domáci miláčikovia
Sem zaradiť: myši, škrečky, morčatá, pieskomily a pod. ako domáci miláčikovia
1.3
WNGSPlazy a obojživelníky ako domáci miláčikovia
Sem zaradiť: hady, jašterice, mloky, korytnačky močiarne a pod. ako domáci miláčikovia
1.3
WNGXHmyz a pavúky ako domáci miláčikovia
WNHZoologické záhrady a prírodné parky: všeobecný záujem
WNJNárodné parky a prírodné rezervácie: všeobecný záujem
Use with: PLACE Qualifiers 1*, plus travel codes WT* for guidebooks to National (state, provincial, regional etc) parks as appropriate
1.3
WNPStromy, poľné kvety a rastliny: všeobecný záujem
Pozri tiež: WMP Záhradkárstvo: rastliny a pestovanie: príručky
WNRHorniny, minerály a fosílie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o geologických témach vrátane príručiek o drahokamoch. Použite s kódmi pre príslušný odbor na označenie tém práce.
Pozri tiež: RBX Paleontológia, RBG* Geológia, geomorfológia a litosféra a podradené kategórie, PNV Chémia minerálov, kryštálov a drahých kameňov
1.2
WNWZem: prírodopis: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné prírodopisné práce o Zemi ako o celku, krajinných prvkoch a geografických systémoch a tiež živote na zemi. Sem zaradiť: populárno-náučné práce o sopkách, zemetraseniach a pod.
Pozri tiež: RB* Vedy o Zemi a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
WNWMPočasie a podnebie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o počasí a klíme vrátane búrok a iných extrémnych poveternostných podmienok
Pozri tiež: RBP Meteorológia a klimatológia
1.2
WNXPopulárno-náučné práce o astronómii a vesmíre
Sem zaradiť: príručky o hviezdach a konšteláciách, populárno-náučné príručky o astronómii a vesmíre, vrátane objavovania vesmíru
Pozri tiež: PG* Astronómia, vesmír a čas a podradené kategórie, TTD Vedy o vesmíre
WQMiestna a rodinná história, nostalgie
WQHMiestna história
Sem zaradiť: populárne práce o dejinách konkrétnej oblasti, spravidla iba na základe miestneho záujmu; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
WQNNostalgia: všeobecne
Sem zaradiť: populárne práce s nadšeným, nekritickým pohľadom na minulosť; použite podľa potreby s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému, napr. WGF „Vlaky a železnice: všeobecný záujem“
WQPMiesta na starých fotografiách
Sem zaradiť: zbierky raných alebo archívnych fotografií, ktoré sa vzťahujú na určité miesto alebo miesta; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
WQYRodinná história, pátranie po predkoch
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
WTCestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WTDCestovné tipy a rady: všeobecne
WTHCestovní a dovolenkoví sprievodcovia
Use for: general travel guides, lists of places to visit, ‘best of’ guides, that are not in a more specific category and that remain primarily guidebooks. Use with: the most specific appropriate PLACE 1* Qualifiers, plus INTEREST 5* Qualifier, or another subject code, to indicate a specialised guidebook. For example, 5PS to indicate holidays aimed at a particular group
Pozri tiež: WJS Sprievodca nakupovaním, WTM Miesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
1.3
WTHACestovní sprievodcovia: dobrodružné dovolenky
WTHBCestovní sprievodcovia: služobné cesty
WTHCCestovní sprievodcovia: ekoturizmus, „zelená“ turistika
WTHDCestovní sprievodcovia: miestna kuchyňa a miestne nápoje
Tu zaraďte: cestovní sprievodcovia zameraní na miestne jedlo, vinárske oblasti a pod. Popri kódoch MIESTA priraďte i vhodný kód WB* na upresnenie informácií o danej oblasti spojenej s dobrým jedlom či nápojom
Pozri tiež: WTHR Cestovní sprievodcovia: reštaurácie, kaviarne, krčmy, bary
1.2
WTHECestovní sprievodcovia: aktívna dovolenka
Sem zaradiť: cestovní sprievodcovia aktívnou dovolenkou, použite s kódmi SZ* na označenie konkrétnych aktivít
1.2
WTHFCestovní sprievodcovia: dovolenka s deťmi/rodinná dovolenka
WTHGTravel guides: budget travel1.3
WTHHCestovní sprievodcovia: sprievodca hotelovým a dovolenkovým ubytovaním
Use for: ‘where to stay’ guides, recommendations of specific establishments
1.3
WTHH1Cestovní sprievodcovia: sprievodca kempingmi a autokempingmi
WTHKTravel guides: beaches & coastal areas
Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTHMCestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.
WTHRCestovní sprievodcovia: reštaurácie, kaviarne, krčmy, bary
Sem zaradiť: publikácie o tom, kde sa dobre najesť, odporúčania konkrétnych podnikov
Pozri tiež: WTHD Cestovní sprievodcovia: miestna kuchyňa a miestne nápoje
1.3
WTHTCestovní sprievodcovia: tematické parky a lunaparky
WTHWTravel guides: routes & ways
Class here: guides to long distance routes, such as footpaths, trails, cycleways, waterways, highways, bridleways, etc. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate plus subject codes, such as SZ*, where appropriate
1.3
WTHXCestovní sprievodcovia: výletné plavby
Class here: river & sea cruises. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTKJazykové konverzačné knižky
Zadajte tiež kvalifikátor JAZYKA
Pozri tiež: CJBT Texty pre jazykových samoukov
WTLCestopisy
WTLCKlasické cestopisy
Sem zaradiť: cestopisy prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.3
WTLPExpedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
Sem zaradiť: správy z expedícií a prieskumov pre širokú verejnosť
Pozri tiež: RGR Geografické objavy a prieskumy
WTMMiesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
Use for: illustrated and inspirational travel books, books about places to visit, etc, that are NOT primarily guidebooks. Use with: the most specific PLACE 1* Qualifiers available plus INTEREST 5* qualifier or another subject code when the title has a specialised theme
Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
1.3
WTRCestovné mapy a atlasy
Pozri tiež: RGX* Príručky o geografii a podradené kategórie
WTRDCestné atlasy a mapy
WTRMCestovné mapy
Sem zaradiť: všetky skladacie mapy na bežné využitie a pre turistov okrem podrobných máp miest a automáp
WTRSMapy ulíc a miest
Sem zaradiť: mapy a knihy máp veľkomiest, miest a ulíc na všeobecné použitie
WZRôzne
WZGDarčekové knihy
Sem zaradiť: malé, zvyčajne dekoratívne, vtipné alebo inšpiratívne knihy, skôr darčekového charakteru
Pozri tiež: YZG Detské darčekové knihy
WZSKancelárske potreby
Sem zaradiť: akýkoľvek tlačený papierový predmet, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky a pod.; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet
WZSNPapierenský tovar s prázdnymi stranami
Sem zaradiť: prázdne zápisníky, pamätníky a ďalšie predmety bez obsahu
1.1
XGrafické romány, komiksy, kreslené vtipy
Pri grafických románoch a komiksoch zadajte najprv „typ“ spomedzi kódov XA* a podľa možnosti a potreby potom i „žáner“ spomedzi kódov XQ*
XAGrafické romány a komiksy: druhy
XABEurópske tradičné grafické romány
V európskej tradícii sú grafické romány spravidla publikované jednorazovo, nie ako časti série, zvyčajne určené dospelým čitateľom, často aj s výraznou grafikou a obsiahlejším textom. Zvyčajne bývajú skôr vážnejšieho než humorného charakteru; ide o diela pôvodne publikované ako grafické romány, nie o adaptácie textových diel
XADEurópske tradičné komiksy, bandes dessinées
V európskej tradícii sú komiksy, na rozdiel od „jednorazových“ grafických románov, či „bandes dessinées“ zvyčajne vydávané v sériách na pokračovanie, často s rovnakými postavami
XADCEurópske komiksy: všeobecné, klasické, pre všetky vekové skupiny
Sem zaradiť: „bandes dessinées tout public“, klasické komiksy pre všetky vekové skupiny
XAKAmerický/britský štýl komiksov a grafických románov
Sem zaradiť: grafické romány a komiksy americkej/britskej tradície
XAKCAmerické komiksy: klasické, z obdobia zlatej éry komiksu
Sem zaradiť: postavy z ranej a klasickej zlatej éry komiksu (1930-50) pre všetky vekové skupiny
XAMManga a komiksy ázijského štýlu
Táto séria obsahuje všetky japonské komiksy (manga) a komiksy z iných ázijských krajín vrátane Kórey (manhwa) a Číny (manhua)
XAMCManga: kodomo
Manga pre chlapcov a dievčatá, zhruba 6 – 10-ročných
XAMFManga: šódžo
Manga pre dievčatá a tínedžerky, zhruba 10 – 15-ročné
XAMGManga: šónen
Manga určená pre chlapcov a tínedžerov, zhruba 10 – 15-ročných
XAMLManga: seinen
Manga určená pre chlapcov a mužov zhruba od 16 rokov
1.3
XAMRManga: džosei
Manga pre dievčatá a ženy
XAMTManga: jaoi
Tiež ako „boy love“ (láska chlapcov), manga pre mladé dievčatá zobrazujúca homosexuálne vzťahy medzi mladými mužmi
XAMVManga: Bara
Class here: Men’s Love (ML) manga. Use for: manga focusing on male same-sex love, usually created by gay men for a gay audience. Use with: Qualifier 5X as appropriate
1.3
XAMXManga: pre dospelých (s erotickým obsahom, obsahujúca extrémne násilie)
Sem zaradiť: hentai, seijin manga manga pre dospelých, obsahuje scény otvorene sexuálnej alebo násilnej povahy; podľa potreby použite s kvalifikátormi 5X
Pozri tiež: XAMX2 Manga: hentai manga
1.3
XAMX2Manga: hentai manga
Use for: Manga designed for adults (over 18 years), of an extreme erotic or pornographic nature. Use with: Qualifier 5X as appropriate
Pozri tiež: XAML Manga: seinen
1.3
XAMYManga: yuri
Tiež ako „girls love“ (láska dievčat), manga (zvyčajne, no nielen) pre mladé ženy zobrazujúca homosexuálne vzťahy medzi mladými ženami
1.2
XQGrafické romány a komiksy: žánre
XQAGrafické romány/komiksy: memoáre, skutočné príbehy a populárno-náučná literatúra
Class here: ‘bandes dessinées d’auteur’, Slice of life, biographies, politics, travel
1.3
XQBGrafické romány/komiksy: literárne adaptácie
Sem zaradiť: adaptácie už existujúcich literárnych diel do grafickej podoby
XQCGrafické romány/komiksy: filmové a televízne adaptácie
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3
XQDGrafické romány/komiksy: detektívne, záhadné príbehy a trilery
XQGGrafické romány/komiksy: akčné a dobrodružné
XQGWGrafické romány a komiksy: westerny
XQHGrafické romány/komiksy: horory
XQKGrafické romány/komiksy: superhrdinovia a superzločinci
XQLGrafické romány/komiksy: sci-fi
XQMGrafické romány/komiksy: fantasy, ezoterické knihy
Použite pri komiksoch, ktoré obsahujú mýtické, tajné alebo ezoterické vedomosti
XQNGraphic novel / Comic book: anthropomorphic / animal stories1.3
XQRGrafické romány/komiksy: ľúbostné
XQSGraphic novel / Comic book: school / college life
Use with: 5L* code as appropriate
1.3
XQTGrafické romány/komiksy: humorné
XQVGrafické romány/komiksy: historické
XQXGrafické romány/komiksy: pre dospelých (s erotickým obsahom, obsahujúce extrémne násilie)
Sem zaradiť: komiksy pre dospelých zobrazujúce scény otvorene sexuálnej alebo násilnej povahy; podľa potreby použite s kvalifikátormi 5X
1.3
XQXEGraphic novel / Comic book: adult – erotic
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly erotic nature or dealing with graphic sexual themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XQXVGraphic novel / Comic book: adult – extreme violence / gore
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly violent or gory nature or dealing with graphic or disturbingly violent themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XRGrafické romány/komiksy: sprievodcovia a recenzie
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, FZ Literárny sprievodcovia (beletriou)
XRMSprievodcovia mangou a recenzie
Pozri tiež: DSR Literárne príručky, FZ Literárny sprievodcovia (beletriou)
XYKreslené seriály
Sem zaradiť: zbierky zvyčajne humorných kreslených vtipov na 3 – 5 paneloch, publikovaných najmä v novinách alebo časopisoch
YLiteratúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YBKnihy pre najmenších, detské obrázkové knihy a knihy s úlohami
Popri kódoch YB* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa
1.3
YBCDetské obrázkové knihy
Use with: other codes from Y* sections as appropriate (especially YF*, YX*, YN*)
1.3
YBCBKnihy pre najmenších
Sem zaradiť: maloformátové knihy, leporelá, látkové obrázkové knižky bez alebo s minimom textu a bez vzdelávacieho obsahu
YBCHObrázkové knihy: knihy so známymi postavami
Použite pri všetkých knihách založených na televíznych alebo filmových postavách a všetkých knihách zobrazujúcich známe kreslené postavičky použité v sérii kníh a/alebo ďalších výrobkoch
YBCSObrázkové rozprávky
Sem zaradiť: obrázkové knihy s výrazným príbehom
YBCS1Obrázkové rozprávky: večerníčky a rozprávky na dobrú noc1.1
YBCS2Obrázkové rozprávky: predstavivosť a hra
Sem zaradiť: obrázkové knihy pracujúce s predstavivosťou a/alebo hrou, napr. s hračkami, často také, ktoré vytvárajú vymyslený svet
1.1
YBGDetské interaktívne knihy, knihy s úlohami a balíky/kufríky hier, kníh a aktivít
Použite YBG pri detských a interaktívnych položkách určených pre všetky vekové kategórie, ako napr. súpravách kníh a iných predmetov, či knihách s nálepkami
1.1
YBGCMaľovanky1.2
YBGHDetské knihy s úlohami: hľadaj skrytý predmet
Sem zaradiť: knihy „magické oko“ a knihy, v ktorých je cieľom nájsť predmet alebo postavu na obrázkoch
1.1
YBLPre predškolákov
Kódy YB* používajte len pri materiáloch pre predškolákov
1.1
YBLAPre predškolský vek: písmená a slová
Sem zaradiť: šlabikáre, knihy prvé slová a pod.
1.1
YBLBPre predškolský vek: verše, rýmy a slovné hry
Sem zaradiť: riekanky a jednoduché rýmovačky pre najmenších, jazykolamy a pod.
Pozri tiež: YDP Pre deti a mládež: poézia
1.1
YBLCPre predškolský vek: čísla a počítanie1.1
YBLDPre predškolský vek: farby1.1
YBLFPre predškolský vek: protiklady1.1
YBLHPre predškolský vek: veľkosti, tvary a vzory1.1
YBLJPre predškolský vek: čas a ročné obdobia
Sem zaradiť: učíme sa hodiny, rozoznať deň a noc, vymenovať dni v týždni, ročné obdobia a pod.
1.1
YBLLPre predškolský vek: príroda a zvieratá1.1
YBLMPre predškolský vek: každodenné činnosti
Sem zaradiť: prvky každodenného života pre veľmi malé deti: osobná hygiena, čas ísť spať, privykanie na nočník (odplienkovávanie) a pod.
1.1
YBLNPre predškolský vek: prvé skúsenosti1.1
YBLN1Pre predškolský vek: zmysly1.3
YBLPPre predškolský vek: povolania1.1
YBLQEarly years: family
Use with: YXF* codes as appropriate
1.3
YBLTRané roky: dopravné prostriedky
Class here: books on ships, planes, trains, trucks, cars, bikes, buses and other moving vehicles for the very young
1.3
YDPoézia, zbierky, ročenky pre deti a mládež
Popri kódoch YD* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa
1.3
YDAPre deti a mládež: ročenky
Podľa možnosti použite najprv kód pre ročenky a za ním kódy, ktoré označujú druh alebo oblasť
YDCPre deti a mládež: zbierky
Použite podľa potreby s ďalším kódom odkazujúcim na literárny druh, napr. s kódom YF* pri beletristických zbierkach, s kódom YDP pri zbierkach poézie. Použite samostatne pri antológiách rôznych literárnych druhov
YDPPre deti a mládež: poézia
Pozri tiež: YBLB Pre predškolský vek: verše, rýmy a slovné hry, YFV Beletria pre deti a mládež: lyrizované príbehy
YFBeletria a skutočné príbehy pre deti a mládež
Popri kódoch YF* VŽDY zadajte príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa a 5X na označenie explicitných materiálov pre staršieho čitateľa; kódy YF* možno použiť s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA, ak sú tieto prvky obzvlášť dôležité či relevantné; použite s a pred príslušnými kódmi YN* pri beletrii s konkrétnymi témami alebo námetmi, ktoré nie sú dostatočne vyjadrené pomocou YF*; použite s YDC pri beletristických zbierkach; použite s a pred príslušnými kódmi YX* pri beletrii zaoberajúcej sa konkrétnymi sociálnymi alebo osobnými otázkami; použite kódy X* pri komiksoch fiktívneho charakteru
Pozri tiež: XADC Európske komiksy: všeobecné, klasické, pre všetky vekové skupiny, XAKC Americké komiksy: klasické, z obdobia zlatej éry komiksu, XAMC Manga: kodomo, XAMF Manga: šódžo, XAMG Manga: šónen
1.1
YFABeletria pre deti a mládež: klasická beletria
Sem zaradiť: romány pre deti a mládež publikované do roku 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.3
YFBBeletria pre deti a mládež: všeobecná beletria
Sem zaradiť: všetku súčasnú nežánrovú beletriu pre deti a mládež
YFCBeletria pre deti a mládež: akčné a dobrodružné príbehy1.1
YFCABeletria pre deti a mládež: interaktívne dobrodružné príbehy
Sem zaradiť: fyzické a digitálne knihy, v ktorých môže čitateľ výberom meniť dej; použite podľa možnosti s ďalším kódom YF* pre žáner, tento kód uvádzajte až po YF* kóde
YFCBBeletria pre deti a mládež: trilery, napínavé romány
YFCFBeletria pre deti a mládež: detektívne a záhadné príbehy
YFCWBeletria pre deti a mládež: vojenská a vojnová beletria1.1
YFDBeletria pre deti a mládež: klasické horory, strašidelné poviedky a „drasťáky“
Pozri tiež: YNXW Všeobecné záujmy detí a mládeže: čarodejnice a duchovia
YFEBeletria pre deti a mládež: špekulatívna, dystopická a utopická beletria
Sem zaradiť: beletrie odohrávajúce sa v dystopii alebo utópii, alternatívna historická beletria; použite podľa možnosti spolu s YFG alebo ďalšími kódmi YF*
1.1
YFGBeletria pre deti a mládež: science fiction (sci-fi)
YFGSBeletria pre deti a mládež: steampunk1.2
YFHBeletria pre deti a mládež: fantasy a magický realizmus1.3
YFHDChildren’s / Teenage fiction: Magical realism1.3
YFHRBeletria pre mládež: ľúbostné fantasy
Sem zaradiť: temné a upírske ľúbostné romány a pod.; zadajte podľa potreby tiež 5X
1.3
YFJBeletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy
Sem zaradiť: rozprávky, povesti, mýty a legendy rozprávané ako fikcia
1.3
YFKBeletria pre deti a mládež: náboženská beletria
YFMBeletria pre deti a mládež: ľúbostné romány a milostné príbehy1.3
YFNBeletria pre deti a mládež: rodinné a domáce príbehy
Použite s kódmi YXF* pri beletrii konkrétne zameranej na rodinné otázky
1.1
YFPBeletria pre deti a mládež: príbehy z prírody a o zvieratách
Use with: YNN* codes to indicate what type of animal or nature story
1.3
YFQBeletria pre deti a mládež: humorné príbehy
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
YFRBeletria pre deti a mládež: športové príbehy
YFSBeletria pre deti a mládež: školské príbehy
Use with: values from 5L* to indicate what school level if appropriate
1.3
YFTBeletria pre deti a mládež: historická beletria
Použite pri súčasných románoch s dejom v minulosti, t. j. pred rokom 1960
1.3
YFUBeletria pre deti a mládež: poviedky
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
YFVBeletria pre deti a mládež: lyrizované príbehy
Použite podľa možnosti po inom kóde YF* označujúcom žáner
Pozri tiež: YDP Pre deti a mládež: poézia
1.1
YFXBeletria pre deti a mládež: biografická beletria
Použite pre vysoko fiktívne biografie alebo autobiografie skutočných ľudí
1.1
YFYPre deti a mládež: pravdivé príbehy podané ako fikcia
Sem zaradiť: skutočné príbehy, napr. o prežití, objave, konflikte a pod., s výrazným rozprávačom, ako keby išlo o beletriu
YFZChildren’s / Teenage fiction: Special features & related items1.3
YFZRChildren’s / Teenage category fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZR codes should never be the main subject code
1.3
YFZVChildren’s / Teenage fiction: Inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, toy, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZV codes should never be the main subject code
1.3
YFZZChildren’s / Teenage fiction: Companion works
Use for: companion works to popular children’s or teenage fiction series or titles, typically uncritical, such as an atlas of a mythical world, a compendium of characters, a guide to the series, etc. Use with: other Y* codes or on its own as appropriate
1.3
YNVšeobecné záujmy detí a mládeže
Použite kódy YN* pri všetkých všeobecných záujmových materiáloch, ktoré nespadajú inam a ktoré nie sú určené špeciálne na školské použitie. Kódy YN* používajte samostatne pri literatúre faktu alebo podľa možnosti pri relevantných YF* kódoch pri beletrii o konkrétnych témach. Popri kódoch YN* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne, veku čitateľa, či akýkoľvek iný vhodný kvalifikátor
1.3
YNAVšeobecné záujmy detí a mládeže: Umenie a umelci
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YNBVšeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie1.1
YNCVšeobecné záujmy detí a mládeže: Hudba
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YNCSSpevníky pre deti1.2
YNDVšeobecné záujmy detí a mládeže: dráma a vystupovanie1.1
YNDBVšeobecné záujmy detí a mládeže: tanec, balet1.1
YNDSVšeobecné záujmy detí a mládeže: divadelné hry a scenáre1.1
YNFVšeobecné záujmy detí a mládeže: televízia a filmy
Class here: titles about making of a film, TV, series, etc
1.3
YNGVšeobecné záujmy detí a mládeže: všeobecné informácie a zaujímavosti1.3
YNGLVšeobecné záujmy detí a mládeže: knižnice, múzeá, školy
Class here: titles about libraries, museums, schools, etc. Use for: informative books about museums, galleries, libraries other cultural centres, and their content
1.3
YNHVšeobecné záujmy detí a mládeže: dejepis, história a minulosť
Použite YNB pri biografiách konkrétnych ľudí
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.3
YNHAVšeobecné záujmy detí a mládeže: dobrodruhovia a hrdinovia mimo zákona
Sem zaradiť: piráti, hľadači pokladov a pod.
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.11.3
YNHA1Children’s / Teenage general interest: Pirates1.3
YNHDVšeobecné záujmy detí a mládeže: Geografické objavy a bádania
Sem zaradiť: objavy nových kontinentov, vnútrozemí, planét a pod.
Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.11.3
YNHPVšeobecné záujmy detí a mládeže: život detí v minulosti
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.11.3
YNJVšeobecné záujmy detí a mládeže: vojny, bitky, ozbrojené sily
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Pozri tiež: YXZW Pre deti a mládež: sociálne problémy: vojna a konflikt
1.3
YNJCChildren’s / Teenage general interest: Castles & knights
Class here: medieval warfare
1.3
YNKVšeobecné záujmy detí a mládeže: práca a spoločnosť1.1
YNKAVšeobecné záujmy detí a mládeže: politika
Use with: YNB & YNH, as appropriate, for books about political figures
1.11.3
YNKCVšeobecné záujmy detí a mládeže: právo, polícia a zločin1.1
YNLVšeobecné záujmy detí a mládeže: literatúra, knihy a spisovatelia1.1
YNMVšeobecné záujmy detí a mládeže: miesta a národy
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNMCVšeobecné záujmy detí a mládeže: krajiny, kultúry a národná identita
Sem zaradiť: národné symboly, pamätníky, odevy a pod.
1.11.3
YNMDChildren’s / Teenage general interest: Celebrations, holidays, festivals & special events
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate, also use with YNR* codes if appropriate
Pozri tiež: YNR* Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor a podradené kategórie, 5H* Prázdniny, udalosti a sezónne záujmy a podradené kategórie
1.3
YNMFVšeobecné záujmy detí a mládeže: dievčatá a ženy
Použite pri knihách, v ktorých je ústrednou témou dievčenstvo a ženstvo
1.1
YNMHVšeobecné záujmy detí a mládeže: chlapci a muži
Použite pri knihách, kde je ústrednou témou chlapčenstvo a mužstvo
1.1
YNMKVšeobecné záujmy detí a mládeže: mesto a mestský život1.1
YNMLVšeobecné záujmy detí a mládeže: dedinský život a život na vidieku1.1
YNMWVšeobecné záujmy detí a mládeže: kráľovské rodiny
Class here: royalty. Use for: titles about royals or featuring a royal character
1.11.3
YNNVšeobecné záujmy detí a mládeže: príroda, zvieratá a svet prírody1.1
YNNAVšeobecné záujmy detí a mládeže: dinosaury a praveký svet1.1
YNNBVšeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie
Pozri tiež: YXZG Pre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
1.1
YNNB1Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: moria a oceány1.1
YNNB2Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: džungle a tropické pralesy
Sem zaradiť: dažďové pralesy
1.1
YNNB3Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: púšte1.1
YNNB9Všeobecné záujmy detí a mládeže: divoké zvieratá a ich prirodzené prostredie: ľad, sneh a tundra
Sem zaradiť: biotopy, polárne oblasti a vysoké hory
1.1
YNNCVšeobecné záujmy detí a mládeže: ekosystémy
Sem zaradiť: diela o celých ekosystémoch
Pozri tiež: YXZG Pre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
1.1
YNNFVšeobecné záujmy detí a mládeže: hospodárske zvieratá
Use for: general works that include multiple farm animals or for farm animals that do not have their own code
1.3
YNNHVšeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov1.1
YNNH1Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: psy
Pozri tiež: YNNJ21 Všeobecné záujmy detí a mládeže: psy a vlky
1.1
YNNH2Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: mačky
Pozri tiež: YNNJ22 Všeobecné záujmy detí a mládeže: mačkovité šelmy
1.1
YNNH3Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: hlodavce a králiky
Class here: mice, hamsters, guinea pigs, gerbils, rats etc, as pets
Pozri tiež: YNNJ31 Všeobecné záujmy detí a mládeže: hlodavce a králiky
1.3
YNNH4Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: kone a poníky1.1
YNNH5Children’s / Teenage general interest: Pets & pet care: Birds
Class here: parrots, canaries, budgerigars etc as pets
1.3
YNNJVšeobecné záujmy detí a mládeže: cicavce1.1
YNNJ1Všeobecné záujmy detí a mládeže: vodné a morské cicavce
Use for: mammals that live most of the time in water
Pozri tiež: YNNS Všeobecné záujmy detí a mládeže: ryby a podmorský život
1.11.3
YNNJ14Children’s / Teenage general interest: Whales, dolphins & porpoises
Use for: mammals that live permanently in water
1.3
YNNJ2Všeobecné záujmy detí a mládeže: veľké suchozemské cicavce
Class here: camels, elephants, giraffes, rhinoceros, deer, etc. Use for: any work featuring or about large mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ21Všeobecné záujmy detí a mládeže: psy a vlky
Class here: hyenas, foxes etc. Use for: any work featuring or about any type of dog (canid), that is not specifically about pet care
Pozri tiež: YNNH1 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: psy
1.11.3
YNNJ22Všeobecné záujmy detí a mládeže: mačkovité šelmy
Sem zaradiť: veľké mačkovité šelmy
Pozri tiež: YNNH2 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: mačky
1.11.3
YNNJ23Všeobecné záujmy detí a mládeže: medvede
Class here: giant pandas
1.11.3
YNNJ24Všeobecné záujmy detí a mládeže: poníky a kone
Class here: donkeys, asses, zebras
1.11.3
YNNJ25Všeobecné záujmy detí a mládeže: kravy a hovädzí dobytok
Class here: buffalo, bison, yaks
1.11.3
YNNJ26Children’s / Teenage general interest: Pigs, hogs & boars1.3
YNNJ27Children’s / Teenage general interest: Sheep & goats1.3
YNNJ29Všeobecné záujmy detí a mládeže: ľudoopy a opice
Class here: gorillas, chimpanzees, orangutans, gibbons
1.11.3
YNNJ3Všeobecné záujmy detí a mládeže: malé suchozemské cicavce
Class here: bats, hedgehogs, racoons, etc Use for: any work featuring or about small mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ31Všeobecné záujmy detí a mládeže: hlodavce a králiky
Class here: mice, rats, squirrels, hares, porcupines, capybaras etc, not as pets
Pozri tiež: YNNH3 Všeobecné záujmy detí a mládeže: domáce zvieratá a starostlivosť o domácich miláčikov: hlodavce a králiky
1.11.3
YNNJ9Všeobecné záujmy detí a mládeže: vačkovce, vtákopysky a ježury
Sem zaradiť: klokany, koaly
1.11.3
YNNKVšeobecné záujmy detí a mládeže: vtáky1.1
YNNLVšeobecné záujmy detí a mládeže: pavúky, hmyz a drobný hmyz1.1
YNNMVšeobecné záujmy detí a mládeže: plazy a obojživelníky
Class here: snakes, lizards, newts, terrapins, tortoises, turtles, frogs, toads, etc. Use with: YNNH for titles about pet care
1.11.3
YNNSVšeobecné záujmy detí a mládeže: ryby a podmorský život
Použite YNNJ1 pri morských cicavcoch
Pozri tiež: YNNJ1 Všeobecné záujmy detí a mládeže: vodné a morské cicavce
1.11.3
YNNTVšeobecné záujmy detí a mládeže: stromy a rastliny1.1
YNNVVšeobecné záujmy detí a mládeže: skaly, počasie a krajinná sféra
Sem zaradiť: horniny, fosílie, minerály, sopky, zemetrasenia, geológia, atmosféra, počasie, búrky, tornáda a pod.
1.1
YNNZVšeobecné záujmy detí a mládeže: vesmír, hviezdy a slnečná sústava
Sem zaradiť: sprievodcovia súhvezdiami, výskum vesmíru, planét a pod.
1.1
YNPVšeobecné záujmy detí a mládeže: praktické záujmy1.1
YNPCVšeobecné záujmy detí a mládeže: jedlo a varenie
Class here: nutrition, eating well
1.3
YNPGVšeobecné záujmy detí a mládeže: záhradkárstvo1.2
YNPHVšeobecné záujmy detí a mládeže: ručné práce1.1
YNPH1Všeobecné záujmy detí a mládeže: spracovanie dreva, modelárstvo1.1
YNPH2Všeobecné záujmy detí a mládeže: vyšívanie a textilné remeslá1.1
YNPJVšeobecné záujmy detí a mládeže: oblečenie a móda1.1
YNPKVšeobecné záujmy detí a mládeže: peniaze1.1
YNQChildren’s / Teenage: Youth clubs, societies, groups & organisations
Class here: Scouts, Guides & similar youth organisations
1.3
YNRVšeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
Pozri tiež: YXZR Pre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky, YPJN* Vzdelávacie materiály: religionistika a podradené kategórie
1.1
YNRDVšeobecné záujmy detí a mládeže: hinduizmus
Pozri tiež: YPJN1 Vzdelávacie materiály: religionistika: hinduizmus
1.1
YNRFVšeobecné záujmy detí a mládeže: budhizmus
Pozri tiež: YPJN2 Vzdelávacie materiály: religionistika: budhizmus
1.1
YNRJVšeobecné záujmy detí a mládeže: judaizmus
Pozri tiež: YPJN3 Vzdelávacie materiály: religionistika: judaizmus
1.1
YNRMVšeobecné záujmy detí a mládeže: kresťanstvo
Pozri tiež: YPJN4 Vzdelávacie materiály: religionistika: kresťanstvo
1.1
YNRPVšeobecné záujmy detí a mládeže: islam
Pozri tiež: YPJN5 Vzdelávacie materiály: religionistika: islam
1.1
YNRRVšeobecné záujmy detí a mládeže: iné náboženstvá
Pozri tiež: YPJN9 Vzdelávacie materiály: religionistika: iné náboženstvá
1.1
YNRUVšeobecné záujmy detí a mládeže: staroveké náboženstvá a mytológia
Sem zaradiť: grécke, nordické náboženstvo a pod.
Pozri tiež: YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNXB Všeobecné záujmy detí a mládeže: príšery, draky a mytologické bytosti
1.21.3
YNRXVšeobecné záujmy detí a mládeže: náboženské texty, modlitby a liturgické materiály
Sem zaradiť: edície posvätných textov, vrátane zjednodušených verzií a príbehov založených na posvätných textoch, modlitebné knižky a všetky náboženské materiály určené deťom; použite s ďalším kódom YNR* označujúcim náboženstvo
1.1
YNTVšeobecné záujmy detí a mládeže: veda a technológia
Use for: general works on science, including project ideas, experiments etc
1.3
YNTAVšeobecné záujmy detí a mládeže: veda: ľudské telo
Sem zaradiť: všeobecný popis, vedecké prístupy
Pozri tiež: YXA* Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: telo a zdravie a podradené kategórie
1.1
YNTCVšeobecné záujmy detí a mládeže: výpočtové a informačné technológie1.2
YNTC1Children’s / Teenage general interest: Programming & scripting languages
Class here: coding for children
1.3
YNTC2Children’s / Teenage general interest: Social media1.3
YNTDVšeobecné záujmy detí a mládeže: vynálezcovia, pokusy a vynálezy1.1
YNTGVšeobecné záujmy detí a mládeže: stroje a ako veci fungujú1.1
YNTMChildren’s / Teenage general interest: Mathematics & numbers
Use for: Non-educational books about math and numbers
1.3
YNTPVšeobecné záujmy detí a mládeže: budovy a výstavba1.1
YNTRVšeobecné záujmy detí a mládeže: doprava a dopravné prostriedky1.1
YNTTChildren’s / Teenage general interest: Time travel
Use with: YF* codes as appropriate
1.3
YNUVšeobecné záujmy detí a mládeže: humor a vtipy1.1
YNUCVšeobecné záujmy detí a mládeže: kreslené vtipy a komiksy
Pozri tiež: XADC Európske komiksy: všeobecné, klasické, pre všetky vekové skupiny, XAKC Americké komiksy: klasické, z obdobia zlatej éry komiksu, XAMC Manga: kodomo
1.1
YNVVšeobecné záujmy detí a mládeže: koníčky, kvízy, hračky a hry1.1
YNVDVšeobecné záujmy detí a mládeže: hračky, bábiky a bábky
Use for: books about toys, or featuring toys. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.11.3
YNVD1Children’s / Teenage general interest: Dolls, figures & similar toys
Class here: puppets, action figures, toy soldiers, etc. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVD2Children’s / Teenage general interest: Stuffed or soft toys
Class here: Teddy bears. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVD3Children’s / Teenage general interest: Building bricks, blocks & construction toys
Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVPVšeobecné záujmy detí a mládeže: knihy hádaniek1.1
YNVUVšeobecné záujmy detí a mládeže: sprievodcovia počítačovými hrami
Class here: gameplay guides
1.3
YNWVšeobecné záujmy detí a mládeže: šport a aktívny oddych vo voľnej prírode
Class here: sporting events. Use with: other YNW* codes as appropriate
1.3
YNWDVšeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy
Sem zaradiť: všetky loptové hry, ktoré nie sú uvedené nižšie
1.1
YNWD1Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: futbal1.11.2
YNWD2Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: americký futbal1.11.2
YNWD3Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: bejzbal a softbal1.1
YNWD4Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: basketbal1.1
YNWD6Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: volejbal1.2
YNWD8Všeobecné záujmy detí a mládeže: loptové hry a športy: hádzaná1.1
YNWGVšeobecné záujmy detí a mládeže: atletika a gymnastika1.1
YNWMVšeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy
Sem zaradiť: ľadový hokej, lyžovanie, korčuľovanie a pod.
1.3
YNWM1Všeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy lyžovanie1.2
YNWM2Všeobecné záujmy detí a mládeže: zimné športy: ľadový hokej1.2
YNWWVšeobecné záujmy detí a mládeže: vodné športy a plávanie1.1
YNWYVšeobecné záujmy detí a mládeže: cyklistika, skateboardovanie a korčuľovanie1.3
YNWZVšeobecné záujmy detí a mládeže: športové tímy a kluby
Použite YNWZ s ďalším kódom YNW* označujúcim šport
1.1
YNXVšeobecné záujmy detí a mládeže: záhadné príbehy a neobjasnené záhady1.1
YNXBVšeobecné záujmy detí a mládeže: príšery, draky a mytologické bytosti
Class here: monsters & legendary beings
1.3
YNXB1Children’s / Teenage general interest: Dragons1.3
YNXB2Children’s / Teenage general interest: Vampires, werewolves & shapeshifters1.3
YNXB3Children’s / Teenage general interest: Zombies, ghosts & the undead
Class here: mummies, skeletons, ghouls, poltergeists etc
1.3
YNXB4Children’s / Teenage general interest: Fairies, elves, etc1.3
YNXFVšeobecné záujmy detí a mládeže: UFO a mimozemské bytosti
Class here: aliens
1.3
YNXWVšeobecné záujmy detí a mládeže: čarodejnice a duchovia
Pozri tiež: YFD Beletria pre deti a mládež: klasické horory, strašidelné poviedky a „drasťáky“
1.3
YPVzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých
Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.3
YPAVzdelávacie materiály: humanitné/spoločenské vedy, všeobecné
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPABVzdelávacie materiály: umenie a dizajn
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPADVzdelávacie materiály: hudba
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPAFVzdelávacie materiály: dramatické umenie a performancia
Sem zaradiť: scenáre pre školské inscenácie, tanec
YPAGEducational: Fashion & textile1.3
YPAKEducational: Handicrafts
Class here: Sloyd, traditional arts & crafts in the classroom
1.3
YPCVzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť
Podľa potreby zadajte kvalifikátory JAZYKA
1.2
YPCAVzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk
YPCA1Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: základná gramotnosť
Use for: books aimed at teaching or encouraging primary skills such as letter & word recognition and formation
1.3
YPCA2Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: zručnosti čítania a písania
Use for: books aimed at teaching or encouraging independent reading & writing
1.3
YPCA21Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: čítanky, zjednodušené čítanky a šlabikáre
Use for: books that are part of a structured ‘learning to read’ scheme suitable for school and/or home use, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: EDUCATIONAL PURPOSE (4*) Qualifiers, and other Children’s & Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.3
YPCA22Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: písanie
YPCA23Educational: First / native language: Spelling & vocabulary1.3
YPCA4Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: gramatika a interpunkcia
YPCA5Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: rozprávanie
YPCA9Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: literárna veda
YPCA91Vzdelávacie materiály: materinský/rodný jazyk: vydania literárnych textov pre školy
YPCKVzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky
Use with: (all YPCK* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
YPCK2Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: jazykové vzdelávanie
Use for: language teaching & learning material & coursework
YPCK21Educational: Modern (non-native) languages: Language learning: grammar, vocabulary and pronunciation1.3
YPCK22Educational: Modern (non-native) languages: Language learning: readers
Use for: purpose-written or simplified versions of texts for language learners, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE (2*) and EDUCATIONAL PURPOSE (4*) Qualifiers, and other Children’s & Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.3
YPCK9Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: literárna veda
YPCK91Vzdelávacie materiály: (cudzie) moderné jazyky: vydania literárnych textov pre školy
YPCSVzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky
Use with: (all YPCS* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
YPCS4Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: jazykové vzdelávanie
YPCS9Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: literárna veda
YPCS91Vzdelávacie materiály: klasické a staroveké jazyky: vydania literárnych textov pre školy
YPJVzdelávacie materiály: humanitné a sociálne vedy, všeobecne
YPJHVzdelávacie materiály: história
Use with: PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
YPJJVzdelávacie materiály: sociálne vedy, sociálne štúdiá
YPJJ1Vzdelávacie materiály: politika a ústava
YPJJ3Vzdelávacie materiály: občianstvo a sociálne vzdelávanie
Class here: civics
1.3
YPJJ4Educational: Local / integrated studies
Use for: material for pupils that teach a mixture of subjects, often linked to the place where they are living and including its customs, history, geography, natural history etc
1.3
YPJJ5Vzdelávacie materiály: psychológia
YPJJ6Educational: Personal & health education
Class here: life skills, personal health, wellbeing, relationships, personal care, personal safety. Use with: Other YX* codes as appropriate. YXR for safety, YXAX for sex education
1.3
YPJKEducational: Media studies
Class here: schoolbooks on film studies, new media, television, electronic communication
1.3
YPJLVzdelávacie materiály: filozofia1.3
YPJMEducational: Law / legal studies
Use for: any material that deals with legal science, the law, specific types of law at a secondary school level
1.3
YPJNVzdelávacie materiály: religionistika
Pozri tiež: YNR Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
YPJN1Vzdelávacie materiály: religionistika: hinduizmus
Pozri tiež: YNRD Všeobecné záujmy detí a mládeže: hinduizmus
YPJN2Vzdelávacie materiály: religionistika: budhizmus
Pozri tiež: YNRF Všeobecné záujmy detí a mládeže: budhizmus
YPJN3Vzdelávacie materiály: religionistika: judaizmus
Pozri tiež: YNRJ Všeobecné záujmy detí a mládeže: judaizmus
YPJN4Vzdelávacie materiály: religionistika: kresťanstvo
Pozri tiež: YNRM Všeobecné záujmy detí a mládeže: kresťanstvo
YPJN5Vzdelávacie materiály: religionistika: islam
Pozri tiež: YNRP Všeobecné záujmy detí a mládeže: islam
YPJN9Vzdelávacie materiály: religionistika: iné náboženstvá
Pozri tiež: YNRR Všeobecné záujmy detí a mládeže: iné náboženstvá
YPJTVzdelávacie materiály: geografia
YPJVVzdelávacie materiály: obchodné štúdia a ekonómia
YPJV1Educational: Economics1.3
YPJV2Educational: Business administration & office skills
Class here: workplace practices. Use for: educational material that covers any aspect of business administration
1.3
YPJV3Educational: Accounting1.3
YPMVzdelávacie materiály: matematika, veda a technika, všeobecne
YPMFVzdelávacie materiály: matematika a matematická gramotnosť
YPMF1Vzdelávacie materiály: matematika a matematická gramotnosť: tabuľkové násobilky1.3
YPMPVzdelávacie materiály: prírodné vedy, všeobecná veda
YPMP1Vzdelávacie materiály: biológia
YPMP3Vzdelávacie materiály: chémia
YPMP5Vzdelávacie materiály: fyzika
YPMP51Educational: Astronomy1.3
YPMP6Educational: Environmental science1.3
YPMTVzdelávacie materiály: technológie
YPMT2Vzdelávacie materiály: dizajn a technológie
Class here: Educational: product design
1.3
YPMT3Educational: Engineering
Class here: Educational: vehicle engineering
1.3
YPMT4Vzdelávacie materiály: technológia prípravy pokrmov, kulinárske zručnosti
Class here: Educational: nutrition, food preparation
1.3
YPMT5Educational: Electronics
Class here: Educational: electronic products, systems & technology, electricity
1.3
YPMT6Vzdelávacie materiály: informačné a komunikačné technológie a programovanie
Class here: coding or programming classes
1.3
YPMT7Educational: Technical drawing1.3
YPMT8Educational: Woodwork, metalwork, etc1.3
YPWVzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
YPWBEducation: Family & consumer sciences / domestic management
Use for: material for pupils that deal with the economics and management of the home, the family and relationships with the wider community
1.3
YPWCVzdelávacie materiály: odborné (praktické) oblasti
Sem zaradiť: všetky na školách vyučované odborné predmety, ktoré nie sú uvedené oddelene, napr. zdravotná výchova, reštauračné a pohostinské služby a pod.
1.3
YPWC1Educational: Health & social care
Use for: material for pupils about professions linked to health & social care
1.3
YPWC2Educational: Child care / Child development
Use for: material for pupils about professions linked to child care
1.3
YPWC3Educational: Sales & retail skills
Use for: material for pupils about sales / retail sector
1.3
YPWC4Educational: Hospitality
Use for: material for pupils about the leisure industry, travel, tourism, hotels
1.3
YPWC5Educational: Hairdressing, salon & beauty therapy skills1.3
YPWC9Educational: Work experience / Careers
Use for: material for pupils about the world of work, the skills needed, placements
1.3
YPWFVzdelávacie materiály: telesná výchova
Class here: Sports studies, gym class, physical training (PT). Use for: material for pupils related to maintaining the human body through physical exercises & sports
1.3
YPWLVzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
YPZštudijné príručky a repetitóriá
Použite pri VŠETKÝCH študijných príručkách a repetitóriách pre základné a stredoškolské vzdelanie, podľa možnosti i s príslušným nadradeným kódom YP* označujúcim tému
1.3
YPZNEducation: Non-Verbal reasoning1.3
YPZPEducation: Verbal reasoning1.3
YRPríručky pre deti a mládež
YRDPríručky pre deti a mládež: slovníky, školské slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.3
YRDCPríručky pre deti a mládež: obrázkové slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.3
YRDLPríručky pre deti a mládež: dvoj- a viacjazyčné slovníky
Použite podľa potreby kvalifikátory JAZYKA
1.3
YRDMChildren’s / Teenage reference: Non-native language study and reference
Class here: self-study language learning, titles on second languages for home learning, word books etc
1.3
YREPríručky pre deti a mládež: encyklopédie, všeobecné zameranie
Použite len pri prácach, ktoré sa venujú širšiemu spektru tém; pri príručkách o konkrétnych témach použite YRG
YRGPríručky pre deti a mládež: príručky z konkrétnych oblastí
Použite po inom kóde Y* označujúcom predmet alebo oblasť, ktorou sa príručka zaoberá
YRWPríručky pre deti a mládež: atlasy a mapy
Podľa potreby použite s kvalifikátormi MIESTA
YXPre deti a mládež: osobné & sociálne problémy
Použite kódy YX* osve alebo s ďalšími kódmi Y* označujúcimi druh knihy; pri beletrii zaoberajúcej sa týmito otázkami použite s príslušným kódom YF*
1.3
YXAPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: telo a zdravie1.3
YXABChildren’s / Teenage personal & social topics: Fitness, exercise & healthy eating1.3
YXAXPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu1.3
YXBChildren’s / Teenage personal & social topics: LGBT
Use with: INTEREST Qualifiers 5PSG, 5PSL, 5PT as appropriate
1.3
YXCChildren’s / Teenage personal & social topics: Gender identity
Use for: titles that deal with anything to do with gender for young people, for example what it means to be a girl or boy or questions about identity. Use with: other codes as appropriate to give more information
Pozri tiež: YNMF Všeobecné záujmy detí a mládeže: dievčatá a ženy, YNMH Všeobecné záujmy detí a mládeže: chlapci a muži
1.3
YXDPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sebauvedomenie a sebaúcta
Class here: self-discovery
1.3
YXEPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: emócie
Sem zaradiť: porozumenie strachu, šťastie, solidarita, smútok, empatia, odcudzenie, frustrácie a pod.
1.3
YXFPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rodinné problémy
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXFDPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rozvod, odlúčenie rodičov, rozvrat rodiny1.3
YXFFChildren’s / Teenage personal & social topics: Adoption / fostering
Class here: orphans
1.3
YXFSChildren’s / Teenage personal & social topics: New baby
Class here: new brother, new sister
1.3
YXGPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: smrť a trúchlenie1.3
YXGSPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: samovražda1.21.3
YXHPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: vzťahy (mimo rodiny)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXHBPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: priatelia a problémy v priateľstvách1.3
YXHLPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sexualita a vzťahy1.3
YXHYPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: tehotenstvo mladistvých1.3
YXJPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: drogy a závislosť1.3
YXKPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: postihnutie a špeciálne potreby1.3
YXLPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: život s chorobou a dlhodobé ochorenia
Use for: titles aimed either at young people who are suffering themselves or dealing with someone else suffering from one of these conditions
1.21.3
YXLBChildren’s / Teenage personal & social topics: Illness & specific physical health conditions
Class here: living with disease & long-term physical conditions, injuries
1.3
YXLB1Children’s / Teenage personal & social topics: Cancer1.3
YXLDChildren’s / Teenage personal & social topics: Mental health
Class here: mental disorders
1.3
YXLD1Children’s / Teenage personal & social topics: Eating disorders1.3
YXLD2Children’s / Teenage personal & social topics: Anxiety, depression & self-harm
Class here: panic attacks
1.3
YXLD6Children’s / Teenage personal & social topics: Positive / good mental health
Class here: mindfulness
1.3
YXNPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rasizmus a multikulturalizmus1.3
YXPChildren’s / Teenage personal & social topics: Diversity / inclusivity
Use for: books that deal with these topics and stories with a particularly diverse cast of characters, or which illustrate inclusivity within the context of the story without necessarily being the subject of the story. Use with: YF* codes for stories and values from 5P* INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
YXPBChildren’s / Teenage personal & social topics: Prejudice & intolerance
Class here: discrimination
1.3
YXQPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: šikanovanie, násilie, zneužívanie a tlak okolia1.3
YXQDChildren’s / Teenage personal & social topics: Abuse
Class here: physical, mental, emotional or sexual abuse
1.3
YXQFChildren’s / Teenage personal & social topics: Bullying & harassment
Class here: cyber bullying, trolling
1.3
YXRPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: osobná bezpečnosť
Sem zaradiť: ako pristupovať k cudzím ľuďom, bezpečnosť na ceste, bezpečnosť doma a pod.
1.11.3
YXSPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: úteky z domova
Class here: homelessness
1.11.3
YXTPre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: záškoláctvo a školské problémy1.3
YXVPre mládež: osobné a sociálne problémy: kariérne poradenstvo a ďalšie vzdelávanie, odchod zo školy
Use for: titles about work, jobs, careers, professions aimed at a young audience but not educational
Pozri tiež: YPJV2 Educational: Business administration & office skills, YPWC9 Educational: Work experience / Careers
1.3
YXWChildren’s / Teenage personal & social topics: First experiences & growing up1.3
YXZPre deti a mládež: Sociálne problémy
YXZGPre deti a mládež: sociálne problémy: Ekologické problémy a problémy životného prostredia
YXZMPre deti a mládež: sociálne problémy: migrácia a utečenci1.2
YXZRPre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky
YXZWPre deti a mládež: sociálne problémy: vojna a konflikt
YZPre deti a mládež: papierenský a zmiešaný tovar
Použite iba pri detských papierenských potrebách a predmetoch (nie pri knihách), ktoré nemožno zaradiť pod žiadny iný kód Y*
YZGDetské darčekové knihy
Sem zaradiť: malé knižky, zvyčajne dekoratívne alebo humorné, určené ako darček deťom
YZSPapierenské potreby pre deti
Sem zaradiť: akékoľvek tlačené papierové predmety, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky do knihy, a pod. určené pre deti; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet
Pozri tiež: WZS Kancelárske potreby
1.1
YZSNPapierenské potreby pre deti bez potlače
Sem zaradiť: prázdne cvičebnice, knihy na autogramy a iné predmet bez obsahu určené pre deti
Pozri tiež: WZSN Papierenský tovar s prázdnymi stranami
1.1
1Kvalifikátory miesta
Nepoužívajte „1“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 1*
1.2
1ASvet
Používajte na označenie výhradne globálneho kontextu
1.2
1DEurópa
1DDZápadná Európa
1DDBBelgicko
1DDB‑BE‑BBruxelles/Brussel(s)/Brusel201608
1DDB‑BE‑FFlanders/Flandre/Flámsko201704
1DDB‑BE‑FAAntverpy/Antwerpen/Anvers (provincia/provincie)201704
1DDB‑BE‑FAAAntwerp/Antwerpen/Anvers/Antverpy201704
1DDB‑BE‑FBFlemish Brabant/Vlaams-Brabant/Brabant flamand/Flámsky Brabant/Flámske Barbantsko201704
1DDB‑BE‑FBALeuven
1DDB‑BE‑FCLimburg/Limbourg201710
1DDB‑BE‑FCAHasselt
1DDB‑BE‑FDOost-Vlaanderen/Flandre-Orientale/Východné Flandry201704
1DDB‑BE‑FDAGhent/Gand/Gent201704
1DDB‑BE‑FEWest-Vlaanderen/Flandre-Occidentale/Západné Flámsko201704
1DDB‑BE‑FEABrugge/Bruges/Bruggy201704
1DDB‑BE‑WWallonia/Wallonie/Valónsko201704
1DDB‑BE‑WABrabant wallon/Waals Brabant/Valónsky Brabant201704
1DDB‑BE‑WAAWavre
1DDB‑BE‑WBHainaut/Henegouwen/Henegavsko201704
1DDB‑BE‑WBAMons/Bergen201704
1DDB‑BE‑WBBCharleroi
1DDB‑BE‑WCLiège/Liège (provincia/provincie)201704
1DDB‑BE‑WCALiège/Luik201704
1DDB‑BE‑WDLuxembourg/Luxembursko (provincia/provincie)201704
1DDB‑BE‑WDAArlon/Arlen201704
1DDB‑BE‑WENamur/Namen (provincia/provincie)201704
1DDB‑BE‑WEANamur/Namen201704
1DDFFrancúzsko
1DDF‑FR‑XRegions of France201704
1DDF‑FR‑XAAuvergne-Rhône-Alpes201704
1DDF‑FR‑CAuvergne
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑CAAllier
1DDF‑FR‑CAAMoulins
1DDF‑FR‑CABMontluçon201704
1DDF‑FR‑CACVichy201704
1DDF‑FR‑CBCantal
1DDF‑FR‑CBAAurillac
1DDF‑FR‑CBBMauriac201704
1DDF‑FR‑CBCSaint-Flour201704
1DDF‑FR‑CCHaute-Loire
1DDF‑FR‑CCALe Puy-en-Velay
Class here: Velay
201704
1DDF‑FR‑CCBBrioude201704
1DDF‑FR‑CCCYssingeaux201704
1DDF‑FR‑CDPuy-de-Dôme
Class here: Chaîne des Puys
201704
1DDF‑FR‑CDAClermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDBAmbert201704
1DDF‑FR‑CDCIssoire201704
1DDF‑FR‑CDDRiom201704
1DDF‑FR‑CDEThiers201704
1DDF‑FR‑VRhône-Alpes (Rónske Alpy)201704
1DDF‑FR‑VAAin
1DDF‑FR‑VAABourg-en-Bresse
Class here: Bresse
201704
1DDF‑FR‑VABBelley201704
1DDF‑FR‑VACGex201704
1DDF‑FR‑VADNantua201704
1DDF‑FR‑VBArdèche
Class here: Vivarais
201704
1DDF‑FR‑VBAPrivas
1DDF‑FR‑VBBLargentière201704
1DDF‑FR‑VBCTournon-sur-Rhône201704
1DDF‑FR‑VCDrôme
1DDF‑FR‑VCAValence
1DDF‑FR‑VCBDie201704
1DDF‑FR‑VCCNyons201704
1DDF‑FR‑VDIsère
1DDF‑FR‑VDAGrenoble
1DDF‑FR‑VDBLa Tour-du-Pin201704
1DDF‑FR‑VDCVienne (Isère)201704
1DDF‑FR‑VELoire
Pozri tiež: 1DDF-FR-ZL The Loire & the Loire Valley
1DDF‑FR‑VEASaint-Étienne
1DDF‑FR‑VEBMontbrison201704
1DDF‑FR‑VECRoanne201704
1DDF‑FR‑VFRhône
1DDF‑FR‑VFALyon
Class here: Lyonnais
201704
1DDF‑FR‑VFBVillefranche-sur-Saône201704
1DDF‑FR‑VGSavoy
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑VGAChambéry
1DDF‑FR‑VGBAlbertville201704
1DDF‑FR‑VGCSaint-Jean-de-Maurienne201704
1DDF‑FR‑VHHaute-Savoie
1DDF‑FR‑VHAAnnecy
Class here: Lake Annecy
201704
1DDF‑FR‑VHBBonneville201704
1DDF‑FR‑VHCChamonix
Pozri tiež: 1DZTA-FR-B Mont Blanc Massif
201704
1DDF‑FR‑VHDSaint-Julien-en-Genevois201704
1DDF‑FR‑VHEThonon-les-Bains201704
1DDF‑FR‑XAZAuvergne-Rhône-Alpes: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XAZBBourbonnais
Class here: Bourbon
201704
1DDF‑FR‑XAZFForez / Livradois201704
1DDF‑FR‑XAZGBeaujolais201704
1DDF‑FR‑XAZHDauphiné / Dauphiny201704
1DDF‑FR‑XAZKChablais201704
1DDF‑FR‑XBBourgogne-Franche-Comté201704
1DDF‑FR‑EBurgundy201704
1DDF‑FR‑EACôte-d’Or
1DDF‑FR‑EAADijon
1DDF‑FR‑EABBeaune201704
1DDF‑FR‑EACMontbard201704
1DDF‑FR‑EBNièvre
Class here: Nivernais
201704
1DDF‑FR‑EBANevers
1DDF‑FR‑EBBChâteau-Chinon & the Morvan201704
1DDF‑FR‑EBCClamecy201704
1DDF‑FR‑EBDCosne-Cours-sur-Loire201704
1DDF‑FR‑ECSaône-et-Loire
1DDF‑FR‑ECAMâcon & the Mâconnais
Class here: Cluny
201704
1DDF‑FR‑ECBAutun201704
1DDF‑FR‑ECCChalon-sur-Saône & the Chalonnais201704
1DDF‑FR‑ECDCharolles & the Charolais201704
1DDF‑FR‑ECELouhans201704
1DDF‑FR‑EDYonne
1DDF‑FR‑EDAAuxerre
1DDF‑FR‑EDBAvallon201704
1DDF‑FR‑JFranche-Comté
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑JADoubs
1DDF‑FR‑JAAMontbéliard201704
1DDF‑FR‑JABBesançon
1DDF‑FR‑JACPontarlier201704
1DDF‑FR‑JBJura (39)
Pozri tiež: 1DZT-FR-J Jura Mountains
1DDF‑FR‑JBALons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBBDole201704
1DDF‑FR‑JBCSaint-Claude201704
1DDF‑FR‑JCHaute-Saône
1DDF‑FR‑JCAVesoul
1DDF‑FR‑JCBLure201704
1DDF‑FR‑JDTerritoire de Belfort
1DDF‑FR‑JDABelfort
1DDF‑FR‑XCOccitanie201704
1DDF‑FR‑MLanguedoc-Roussillon201704
1DDF‑FR‑MAAude
1DDF‑FR‑MAACarcassonne
1DDF‑FR‑MABLimoux201704
1DDF‑FR‑MACNarbonne201704
1DDF‑FR‑MADRennes-le-Château201704
1DDF‑FR‑MBGard
1DDF‑FR‑MBANîmes
Class here: Pont du Gard
201704
1DDF‑FR‑MBBAlès201704
1DDF‑FR‑MBCLe Vigan201704
1DDF‑FR‑MCHérault
1DDF‑FR‑MCAMontpellier
1DDF‑FR‑MCBBéziers201704
1DDF‑FR‑MCCLodève201704
1DDF‑FR‑MDLozère
1DDF‑FR‑MDAMende
1DDF‑FR‑MDBFlorac Trois Rivières201704
1DDF‑FR‑MEPyrénées-Orientales
1DDF‑FR‑MEAPerpignan
1DDF‑FR‑MEBCéret201704
1DDF‑FR‑MECPrades201704
1DDF‑FR‑PMidi-Pyrénées (Stredné Pyreneje)201704
1DDF‑FR‑PAAriège
1DDF‑FR‑PAAFoix
Class here: County of Foix
201704
1DDF‑FR‑PABPamiers201704
1DDF‑FR‑PACSaint-Girons
Class here: Couserans
201704
1DDF‑FR‑PBAveyron
Class here: Rouergue
201704
1DDF‑FR‑PBARodez
1DDF‑FR‑PBBMillau201704
1DDF‑FR‑PBCVillefranche-de-Rouergue201704
1DDF‑FR‑PCHaute-Garonne
1DDF‑FR‑PCAToulouse
Class here: Toulousain
201704
1DDF‑FR‑PCBMuret201704
1DDF‑FR‑PCCSaint-Gaudens
Class here: Comminges
201704
1DDF‑FR‑PDGers
1DDF‑FR‑PDAAuch
1DDF‑FR‑PDBCondom201704
1DDF‑FR‑PDCMirande201704
1DDF‑FR‑PELot
1DDF‑FR‑PEACahors
1DDF‑FR‑PEBFigeac201704
1DDF‑FR‑PECGourdon201704
1DDF‑FR‑PFHautes-Pyrénées
Class here: Bigorre, Lavedan, vallées des Gaves
201704
1DDF‑FR‑PFATarbes
1DDF‑FR‑PFBArgelès-Gazost201704
1DDF‑FR‑PFCBagnères-de-Bigorre201704
1DDF‑FR‑PFDLourdes201704
1DDF‑FR‑PGTarn
1DDF‑FR‑PGAAlbi
1DDF‑FR‑PGBCastres201704
1DDF‑FR‑PHTarn-et-Garonne
1DDF‑FR‑PHAMontauban
1DDF‑FR‑PHBCastelsarrasin201704
1DDF‑FR‑XCZOccitanie: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XCZAArmagnac201704
1DDF‑FR‑XCZBAubrac201704
1DDF‑FR‑XCZCCévennes201704
1DDF‑FR‑XCZGGévaudan201704
1DDF‑FR‑XCZLLanguedoc201704
1DDF‑FR‑XCZMCanal du Midi201704
1DDF‑FR‑XCZNCausses
Class here: Grandes Causses
201704
1DDF‑FR‑XCZQQuercy201704
1DDF‑FR‑XCZRRoussillion201704
1DDF‑FR‑XEGrand-Est201704
1DDF‑FR‑AAlsace (Alsasko)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑AABas-Rhin
1DDF‑FR‑AAAStrasbourg (Štrasburg)
1DDF‑FR‑AABHaguenau201704
1DDF‑FR‑AACMolsheim201704
1DDF‑FR‑AADSaverne201704
1DDF‑FR‑AAESélestat201704
1DDF‑FR‑ABHaut-Rhin
1DDF‑FR‑ABAColmar
1DDF‑FR‑ABBAltkirch201704
1DDF‑FR‑ABCMulhouse201704
1DDF‑FR‑ABDThann201704
1DDF‑FR‑HChampagne-Ardenne201704
1DDF‑FR‑HAArdennes
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑HAASedan201704
1DDF‑FR‑HABCharleville-Mézières
Class here: Givet
201704
1DDF‑FR‑HACRethel201704
1DDF‑FR‑HADVouziers201704
1DDF‑FR‑HBAube
1DDF‑FR‑HBATroyes
1DDF‑FR‑HBBBar-sur-Aube201704
1DDF‑FR‑HBCNogent-sur-Seine201704
1DDF‑FR‑HCMarne
1DDF‑FR‑HCAChâlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCBÉpernay201704
1DDF‑FR‑HCCReims201704
1DDF‑FR‑HCDSainte-Menehould201704
1DDF‑FR‑HCEVitry-le-François201704
1DDF‑FR‑HDHaute-Marne
1DDF‑FR‑HDAChaumont
1DDF‑FR‑HDBLangres201704
1DDF‑FR‑HDCSaint-Dizier201704
1DDF‑FR‑OLorraine (Lotrinsko)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑OAMeurthe-et-Moselle
1DDF‑FR‑OAANancy
1DDF‑FR‑OABLunéville201704
1DDF‑FR‑OACToul201704
1DDF‑FR‑OADVal-de-Briey201704
1DDF‑FR‑OBMeuse
1DDF‑FR‑OBABar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBBCommercy201704
1DDF‑FR‑OBCVerdun201704
1DDF‑FR‑OCMoselle
1DDF‑FR‑OCAMetz
1DDF‑FR‑OCBThionville201704
1DDF‑FR‑OCCSarreguemines201704
1DDF‑FR‑OCDSarrebourg201704
1DDF‑FR‑OCEForbach201704
1DDF‑FR‑ODVosges
1DDF‑FR‑ODAÉpinal
1DDF‑FR‑ODBNeufchâteau201704
1DDF‑FR‑ODCSaint-Dié-des-Vosges201704
1DDF‑FR‑XEZGrand-Est: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XEZCChampagne201704
1DDF‑FR‑XEZVVosges Mountains201704
1DDF‑FR‑FBretagne (Bretónsko)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑FACôtes-d’Armor
1DDF‑FR‑FAASaint-Brieuc
1DDF‑FR‑FABDinan201704
1DDF‑FR‑FACGuingamp201704
1DDF‑FR‑FADLannion201704
1DDF‑FR‑FBFinistère
1DDF‑FR‑FBAQuimper
1DDF‑FR‑FBBBrest201704
1DDF‑FR‑FBCChâteaulin201704
1DDF‑FR‑FBDMorlaix201704
1DDF‑FR‑FCIlle-et-Vilaine
1DDF‑FR‑FCARennes
1DDF‑FR‑FCBFougères201704
1DDF‑FR‑FCCRedon201704
1DDF‑FR‑FCDSaint-Malo201704
1DDF‑FR‑FDMorbihan
1DDF‑FR‑FDAVannes
1DDF‑FR‑FDBLorient201704
1DDF‑FR‑FDCPontivy201704
1DDF‑FR‑FDDCarnac201704
1DDF‑FR‑FZBrittany: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑FZCCornouaille201704
1DDF‑FR‑GCentre-Val de Loire201704
1DDF‑FR‑GACher
1DDF‑FR‑GAASaint-Amand-Montrond201704
1DDF‑FR‑GABBourges
1DDF‑FR‑GACVierzon201704
1DDF‑FR‑GADSancerre
Class here: Sancerrois
201704
1DDF‑FR‑GBEure-et-Loir
1DDF‑FR‑GBAChartres
1DDF‑FR‑GBBChâteaudun
Class here: Dunois
201704
1DDF‑FR‑GBCDreux201704
1DDF‑FR‑GBDNogent-le-Rotrou201704
1DDF‑FR‑GCIndre
1DDF‑FR‑GCAChâteauroux
1DDF‑FR‑GCBLe Blanc201704
1DDF‑FR‑GCCLa Châtre201704
1DDF‑FR‑GCDIssoudun201704
1DDF‑FR‑GDIndre-et-Loire
1DDF‑FR‑GDATours
1DDF‑FR‑GDBChinon201704
1DDF‑FR‑GDCLoches201704
1DDF‑FR‑GELoir-et-Cher
1DDF‑FR‑GEABlois
Class here: Blesois
201704
1DDF‑FR‑GEBRomorantin-Lanthenay201704
1DDF‑FR‑GECVendôme201704
1DDF‑FR‑GFLoiret
1DDF‑FR‑GFAOrléans
Class here: Orléanais
201704
1DDF‑FR‑GFBMontargis201704
1DDF‑FR‑GFCPithiviers201704
1DDF‑FR‑GZCentre-Val de Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑GZBBerry201704
1DDF‑FR‑GZSSologne201704
1DDF‑FR‑GZTTouraine201704
1DDF‑FR‑XHHauts-de-France201704
1DDF‑FR‑QNord-Pas-de-Calais201704
1DDF‑FR‑QANord
1DDF‑FR‑QAALille
1DDF‑FR‑QABAvesnes-sur-Helpe201704
1DDF‑FR‑QACCambrai201704
1DDF‑FR‑QADDouai201704
1DDF‑FR‑QAEDunkirk201704
1DDF‑FR‑QAFValenciennes201704
1DDF‑FR‑QBPas-de-Calais
1DDF‑FR‑QBAArras
1DDF‑FR‑QBBBéthune201704
1DDF‑FR‑QBCBoulogne
Class here: Boulogne-sur-Mer
201704
1DDF‑FR‑QBDCalais201704
1DDF‑FR‑QBELens201704
1DDF‑FR‑QBFMontreuil201704
1DDF‑FR‑QBGSaint-Omer201704
1DDF‑FR‑SPicardy
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑SAAisne
1DDF‑FR‑SAALaon
1DDF‑FR‑SABChâteau-Thierry201704
1DDF‑FR‑SACSaint-Quentin201704
1DDF‑FR‑SADSoissons201704
1DDF‑FR‑SAEVervins201704
1DDF‑FR‑SBOise
1DDF‑FR‑SBABeauvais
1DDF‑FR‑SBBClermont201704
1DDF‑FR‑SBCCompiègne201704
1DDF‑FR‑SBDSenlis201704
1DDF‑FR‑SCSomme
1DDF‑FR‑SCAAmiens
1DDF‑FR‑SCBAbbeville201704
1DDF‑FR‑SCCMontdidier201704
1DDF‑FR‑SCDPéronne201704
1DDF‑FR‑XHZHauts-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XHZAArtois201704
1DDF‑FR‑ICorsica (Korzika)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑IACorse-du-Sud
1DDF‑FR‑IAAAjaccio
1DDF‑FR‑IABSartène201704
1DDF‑FR‑IBHaute-Corse
1DDF‑FR‑IBABastia
1DDF‑FR‑IBBCalvi201704
1DDF‑FR‑IBCCorte201704
1DDF‑FR‑LÎle-de-France
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑LAParis 75 (Paríž 75)
1DDF‑FR‑LAAParis (Paríž)
1DDF‑FR‑LBSeine-et-Marne
1DDF‑FR‑LBAMelun
1DDF‑FR‑LBBFontainebleau201704
1DDF‑FR‑LBCMeaux201704
1DDF‑FR‑LBDProvins201704
1DDF‑FR‑LBETorcy201704
1DDF‑FR‑LCYvelines
1DDF‑FR‑LCAVersailles
1DDF‑FR‑LCBMantes-la-Jolie201704
1DDF‑FR‑LCCRambouillet201704
1DDF‑FR‑LCDSaint-Germain-en-Laye201704
1DDF‑FR‑LDEssonne
1DDF‑FR‑LDAÉvry
1DDF‑FR‑LDBÉtampes201704
1DDF‑FR‑LDCPalaiseau201704
1DDF‑FR‑LEHauts-de-Seine
1DDF‑FR‑LEANanterre
1DDF‑FR‑LEBAntony201704
1DDF‑FR‑LECBoulogne-Billancourt201704
1DDF‑FR‑LFSeine-Saint-Denis
1DDF‑FR‑LFABobigny
1DDF‑FR‑LFBLe Raincy201704
1DDF‑FR‑LFCSaint-Denis201704
1DDF‑FR‑LGVal-de-Marne
1DDF‑FR‑LGACréteil
1DDF‑FR‑LGBL’Haÿ-les-Roses201704
1DDF‑FR‑LGCNogent-sur-Marne201704
1DDF‑FR‑LHVal-d’Oise
1DDF‑FR‑LHAPontoise
1DDF‑FR‑LHBArgenteuil201704
1DDF‑FR‑LHCSarcelles201704
1DDF‑FR‑LZÎ̂le-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑LZBBrie201704
1DDF‑FR‑LZVVexin201704
1DDF‑FR‑XNNormandy
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑DBasse-Normandie (Dolná Normandia)201704
1DDF‑FR‑DACalvados
1DDF‑FR‑DAACaen
1DDF‑FR‑DABBayeux201704
1DDF‑FR‑DACLisieux201704
1DDF‑FR‑DADVire-Normandie201704
1DDF‑FR‑DBManche
Class here: Contentin / Cherbourg Peninsula
201704
1DDF‑FR‑DBASaint-Lô
1DDF‑FR‑DBBAvranches201704
1DDF‑FR‑DBCCherbourg-en-Cotentin201704
1DDF‑FR‑DBDCoutances201704
1DDF‑FR‑DBEMont Saint-Michel201704
1DDF‑FR‑DCOrne
1DDF‑FR‑DCAAlençon
1DDF‑FR‑DCBArgentan201704
1DDF‑FR‑DCCMortagne-au-Perche201704
1DDF‑FR‑KHaute-Normandie (Horná Normandia)201704
1DDF‑FR‑KAEure
1DDF‑FR‑KAAÉvreux
1DDF‑FR‑KABLes Andelys201704
1DDF‑FR‑KACBernay201704
1DDF‑FR‑KBSeine-Maritime
1DDF‑FR‑KBARouen
1DDF‑FR‑KBBDieppe201704
1DDF‑FR‑KBCLe Havre201704
1DDF‑FR‑XNZNormandy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XNZBNormandy Beaches201704
1DDF‑FR‑XNZDPerche201704
1DDF‑FR‑XNZFPays d’Auge201704
1DDF‑FR‑XNZHPays de Caux201704
1DDF‑FR‑XQNouvelle-Aquitaine201704
1DDF‑FR‑BAquitaine (Akvitánsko)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑BADordogne
Pozri tiež: 1DDF-FR-Z France: Places of interest
1DDF‑FR‑BAAPérigueux
1DDF‑FR‑BABBergerac201704
1DDF‑FR‑BACNontron201704
1DDF‑FR‑BADSarlat-la-Canéda201704
1DDF‑FR‑BBGironde
1DDF‑FR‑BBABordeaux
1DDF‑FR‑BBBArcachon201704
1DDF‑FR‑BBCBlaye201704
1DDF‑FR‑BBDLangon201704
1DDF‑FR‑BBELesparre-Médoc201704
1DDF‑FR‑BBFLibourne201704
1DDF‑FR‑BBGSaint-Émilion201704
1DDF‑FR‑BCLandes
1DDF‑FR‑BCAMont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCBDax201704
1DDF‑FR‑BDLot-et-Garonne
1DDF‑FR‑BDAAgen
1DDF‑FR‑BDBMarmande201704
1DDF‑FR‑BDCNérac201704
1DDF‑FR‑BDDVilleneuve-sur-Lot201704
1DDF‑FR‑BEPyrénées-Atlantiques
1DDF‑FR‑BEAPau
1DDF‑FR‑BEBBayonne201704
1DDF‑FR‑BECBiarritz201704
1DDF‑FR‑BEDOloron-Sainte-Marie201704
1DDF‑FR‑NLimousin (Limuzínsko)
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑NACorrèze
1DDF‑FR‑NAATulle
1DDF‑FR‑NABBrive-la-Gaillarde201704
1DDF‑FR‑NACUssel201704
1DDF‑FR‑NBCreuse
1DDF‑FR‑NBAGuéret
1DDF‑FR‑NBBAubusson201704
1DDF‑FR‑NCHaute-Vienne
1DDF‑FR‑NCALimoges
1DDF‑FR‑NCBBellac201704
1DDF‑FR‑NCCRochechouart201704
1DDF‑FR‑TPoitou-Charentes201704
1DDF‑FR‑TACharente
1DDF‑FR‑TAAAngoulême
Class here: Angoumois
201704
1DDF‑FR‑TABCognac201704
1DDF‑FR‑TACConfolens201704
1DDF‑FR‑TBCharente-Maritime
1DDF‑FR‑TBALa Rochelle
Class here: Aunis
201704
1DDF‑FR‑TBBJonzac201704
1DDF‑FR‑TBCRochefort201704
1DDF‑FR‑TBDSaint-Jean-d’Angély201704
1DDF‑FR‑TBESaintes
Class here: Saintonge
201704
1DDF‑FR‑TCDeux-Sèvres
1DDF‑FR‑TCANiort
1DDF‑FR‑TCBBressuire201704
1DDF‑FR‑TCCParthenay201704
1DDF‑FR‑TDVienne (86)
1DDF‑FR‑TDAPoitiers
1DDF‑FR‑TDBChâtellerault201704
1DDF‑FR‑TDCMontmorillon201704
1DDF‑FR‑XQZNouvelle-Aquitaine: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XQZBBéarn201704
1DDF‑FR‑XQZDGascony201704
1DDF‑FR‑XQZGGuyenne201704
1DDF‑FR‑XQZHNavarre (Lower)201704
1DDF‑FR‑XQZJPérigord201704
1DDF‑FR‑XQZKPoitou201704
1DDF‑FR‑XQZLLascaux
Class here: Prehistoric sites and caves of the Vézère Valley
201704
1DDF‑FR‑XQZMLa Marche (Province)201704
1DDF‑FR‑RPays de la Loire201704
1DDF‑FR‑RALoire-Atlantique
1DDF‑FR‑RAASaint-Nazaire201704
1DDF‑FR‑RABNantes
Class here: pays Nantais
201704
1DDF‑FR‑RACChâteaubriant201704
1DDF‑FR‑RBMaine-et-Loire
1DDF‑FR‑RBAAngers
1DDF‑FR‑RBBSaumur201704
1DDF‑FR‑RBCCholet201704
1DDF‑FR‑RBDSegré201704
1DDF‑FR‑RCMayenne
1DDF‑FR‑RCALaval
1DDF‑FR‑RCBChâteau-Gontier201704
1DDF‑FR‑RDSarthe
1DDF‑FR‑RDALe Mans
1DDF‑FR‑RDBLa Flèche201704
1DDF‑FR‑RDCMamers201704
1DDF‑FR‑REVendée
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑REALa Roche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REBFontenay-le-Comte201704
1DDF‑FR‑RECLes Sables-d’Olonne201704
1DDF‑FR‑RZPays de la Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑RZAAnjou201704
1DDF‑FR‑RZMMaine (province)201704
1DDF‑FR‑UProvence-Alpes-Côte d’Azur201704
1DDF‑FR‑UAAlpes-de-Haute-Provence
1DDF‑FR‑UAADigne-les-Bains
1DDF‑FR‑UABBarcelonnette201704
1DDF‑FR‑UACCastellane201704
1DDF‑FR‑UADForcalquier201704
1DDF‑FR‑UBHautes-Alpes
1DDF‑FR‑UBAGap
1DDF‑FR‑UBBBriançon201704
1DDF‑FR‑UCAlpes-Maritimes
1DDF‑FR‑UCANice
1DDF‑FR‑UCBGrasse201704
1DDF‑FR‑UCCCannes201704
1DDF‑FR‑UDBouches-du-Rhône
1DDF‑FR‑UDAMarseille
1DDF‑FR‑UDBAix-en-Provence201704
1DDF‑FR‑UDCArles201704
1DDF‑FR‑UDDIstres201704
1DDF‑FR‑UEVar
1DDF‑FR‑UEAToulon
1DDF‑FR‑UEBBrignoles201704
1DDF‑FR‑UECSaint-Tropez201704
1DDF‑FR‑UEDDraguignan201704
1DDF‑FR‑UFVaucluse
1DDF‑FR‑UFAAvignon
1DDF‑FR‑UFBApt201704
1DDF‑FR‑UFCCarpentras
Class here: Comtat Venaissin
201704
1DDF‑FR‑UFDOrange
Class here: principality of Orange. Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑UZProvence-Alpes-Côte d’Azur: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑UZCFrench Riviera / Côte d’Azur201704
1DDF‑FR‑UZDThe Luberon201704
1DDF‑FR‑UZFMercantour201704
1DDF‑FR‑UZGCamargue201704
1DDF‑FR‑UZPProvence201704
1DDF‑FR‑ZFrance: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704
1DDF‑FR‑ZBThe Seine
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZDThe Dordogne
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZLThe Loire & the Loire Valley
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZRThe Rhône
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZSMassif Central201704
1DDLLuxembursko
1DDMMonako
Class here: Monte Carlo
201704
1DDNHolandsko
1DDN‑NL‑AAmsterdam
1DDN‑NL‑BNorth Brabant201710
1DDN‑NL‑BBBreda201710
1DDN‑NL‑BEEindhoven201710
1DDN‑NL‑BHs-Hertogenbosch201710
1DDN‑NL‑BTTilburg201710
1DDN‑NL‑DDrenthe201710
1DDN‑NL‑DAAssen201710
1DDN‑NL‑DEEmmen201710
1DDN‑NL‑FFlevoland
1DDN‑NL‑FAAlmere201710
1DDN‑NL‑FLLelystad201710
1DDN‑NL‑GGelderland
1DDN‑NL‑GAArnhem201710
1DDN‑NL‑GDApeldoorn201710
1DDN‑NL‑GEEde201710
1DDN‑NL‑GNNijmegen201710
1DDN‑NL‑HNoord Holland (Severný Holland)201710
1DDN‑NL‑HHHaarlem201710
1DDN‑NL‑HMAlkmaar201710
1DDN‑NL‑LLimburg (Limbursko)201710
1DDN‑NL‑LMMaastricht201710
1DDN‑NL‑LVVenlo201710
1DDN‑NL‑NGroningen (province)201710
1DDN‑NL‑NGGroningen201710
1DDN‑NL‑RFriesland (Frízsko)
1DDN‑NL‑RLLeeuwarden201710
1DDN‑NL‑SZuid Holland (Južný Holland)201710
1DDN‑NL‑SAAlphen aan den Rijn201710
1DDN‑NL‑SCDordrecht201710
1DDN‑NL‑SDDelft201710
1DDN‑NL‑SHThe Hague201710
1DDN‑NL‑SLLeiden201710
1DDN‑NL‑SRRotterdam201710
1DDN‑NL‑SZZoetermeer201710
1DDN‑NL‑UUtrecht (province)201710
1DDN‑NL‑UAAmersfoort201710
1DDN‑NL‑UUUtrecht201710
1DDN‑NL‑VOverijssel
1DDN‑NL‑VEEnschede201710
1DDN‑NL‑VZZwolle201710
1DDN‑NL‑ZZeeland (Zéland)
1DDN‑NL‑ZGGoes201710
1DDN‑NL‑ZMMiddelburg201710
1DDN‑NL‑ZVVlissingen201710
1DDRÍrsko
1DDR‑IE‑CConnaught201704
1DDR‑IE‑CGCounty Galway201704
1DDR‑IE‑CGCConnemara201704
1DDR‑IE‑CGDThe Twelve Bens201704
1DDR‑IE‑CGGGalway201704
1DDR‑IE‑CLLeitrim201704
1DDR‑IE‑CMMayo201704
1DDR‑IE‑CRRoscommon201704
1DDR‑IE‑CSSligo201704
1DDR‑IE‑LLeinster201704
1DDR‑IE‑LCCarlow201704
1DDR‑IE‑LDCounty Dublin201704
1DDR‑IE‑LDDDublin201704
1DDR‑IE‑LHLouth201704
1DDR‑IE‑LIWicklow201704
1DDR‑IE‑LIMThe Wicklow Mountains201704
1DDR‑IE‑LKKildare201704
1DDR‑IE‑LLLaois201704
1DDR‑IE‑LMMeath201704
1DDR‑IE‑LMNNewgrange
Class here: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth
201704
1DDR‑IE‑LNLongford201704
1DDR‑IE‑LOOffaly201704
1DDR‑IE‑LWWestmeath201704
1DDR‑IE‑LXWexford201704
1DDR‑IE‑LYKilkenny201704
1DDR‑IE‑MMunster201704
1DDR‑IE‑MCCounty Cork201704
1DDR‑IE‑MCCCork201704
1DDR‑IE‑MKKerry201704
1DDR‑IE‑MKDDingle Peninsula201704
1DDR‑IE‑MKKKillarney201704
1DDR‑IE‑MKRRing of Kerry201704
1DDR‑IE‑MKSMacgillycuddy’s Reeks201704
1DDR‑IE‑MLClare201704
1DDR‑IE‑MLBThe Burren201704
1DDR‑IE‑MMCounty Limerick201704
1DDR‑IE‑MMLLimerick201704
1DDR‑IE‑MTTipperary201704
1DDR‑IE‑MWWaterford201704
1DDR‑IE‑UUlster
Use for: Refers to the nine counties of Ulster: three in Ireland and six in the U.K.
Pozri tiež: 1DDU-GB-N Severné Írsko
2017041.3
1DDR‑IE‑UCCavan201704
1DDR‑IE‑UDDonegal201704
1DDR‑IE‑UMMonaghan201704
1DDR‑IE‑ZIreland: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704
1DDR‑IE‑ZAAtlantic Coast of Ireland201704
1DDR‑IE‑ZSThe Shannon
Class here: the river, its tributaries, the valley & estuary
201704
1DDUSpojené kráľovstvo, Veľká Británia
1DDU‑GB‑EAnglicko
1DDU‑GB‑EAEast Anglia (Východné Anglicko)
1DDU‑GB‑EACCambridgeshire
1DDU‑GB‑EACDCambridge201704
1DDU‑GB‑EANNorfolk
1DDU‑GB‑EASSuffolk
1DDU‑GB‑EAXEssex
1DDU‑GB‑EAZEast Anglia: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EAZFThe Fens & the Wash201704
1DDU‑GB‑EAZNNorfolk Broads201704
1DDU‑GB‑EMMidlands (Stredné Anglicko)
1DDU‑GB‑EMDDerbyshire
Pozri tiež: 1DDU-GB-EMZD The Peak District
201704
1DDU‑GB‑EMDDDerby201704
1DDU‑GB‑EMFHerefordshire
1DDU‑GB‑EMHLeicestershire
1DDU‑GB‑EMHLLeicester201704
1DDU‑GB‑EMLLincolnshire
Class here: South Humberside
201704
1DDU‑GB‑EMLLLincoln (UK)201704
1DDU‑GB‑EMMNorthamptonshire
1DDU‑GB‑EMNNottinghamshire
Class here: Sherwood Forest
201704
1DDU‑GB‑EMNNNottingham201704
1DDU‑GB‑EMPShropshire
1DDU‑GB‑EMRRutland
1DDU‑GB‑EMSStaffordshire
1DDU‑GB‑EMSPStoke-on-Trent & The Potteries201704
1DDU‑GB‑EMTWorcestershire
1DDU‑GB‑EMWWarwickshire, West Midlands
1DDU‑GB‑EMWBBirmingham (UK)
1DDU‑GB‑EMWCCoventry201704
1DDU‑GB‑EMWSStratford-upon-Avon201704
1DDU‑GB‑EMWWWolverhapton & the Black Country201704
1DDU‑GB‑EMZMidlands: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EMZDThe Peak District201704
1DDU‑GB‑EMZMWelsh Marches
Class here: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Use with: a code from 1DDU-GB-W Wales if necessary
201704
1DDU‑GB‑ENNorth West England (Severozápadné Anglicko)
1DDU‑GB‑ENCCheshire
1DDU‑GB‑ENLLancashire, Greater Manchester (Veľký Manchester), Merseyside
1DDU‑GB‑ENLBBlackpool201704
1DDU‑GB‑ENLLLiverpool
1DDU‑GB‑ENLMManchester
1DDU‑GB‑ENMCumbria
Pozri tiež: 1DDU-GB-ENZL Lake District (Jazerná oblasť)
201704
1DDU‑GB‑ENZNorth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ENZLLake District (Jazerná oblasť)
Class here: the Lakeland Fells
201704
1DDU‑GB‑ESJužné a Juhovýchodné Anglicko
1DDU‑GB‑ESBBerkshire
1DDU‑GB‑ESBRReading201704
1DDU‑GB‑ESBWWindsor201704
1DDU‑GB‑ESDBedfordshire
1DDU‑GB‑ESFOxfordshire
1DDU‑GB‑ESFXOxford201704
1DDU‑GB‑ESHHampshire
1DDU‑GB‑ESHSSouthampton & the Solent201704
1DDU‑GB‑ESKKent
1DDU‑GB‑ESKCCanterbury201704
1DDU‑GB‑ESLLondon (Londýn), Greater London (Veľký Londýn)
1DDU‑GB‑ESLCCentral London (Centrálny Londýn)201510
1DDU‑GB‑ESLCWWestminster201704
1DDU‑GB‑ESLFCity of London (Londýnske City)201510
1DDU‑GB‑ESRSurrey
1DDU‑GB‑ESTHertfordshire
1DDU‑GB‑ESUBuckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUBBletchley Park201704
1DDU‑GB‑ESWIsle of Wight (ostrov Wight)
1DDU‑GB‑ESXSussex
1DDU‑GB‑ESXBBrighton & Hove201704
1DDU‑GB‑ESZSouth & South East England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ESZDNorth & South Downs, the Weald201704
1DDU‑GB‑ESZFThe New Forest201704
1DDU‑GB‑ESZTThe Thames
Class here: the river, its tributaries, the valley & the estuary
201704
1DDU‑GB‑EWJuhozápadné Anglicko
1DDU‑GB‑EWCCornwall
1DDU‑GB‑EWCSIsles of Scilly201704
1DDU‑GB‑EWDDevon
1DDU‑GB‑EWDPPlymouth201704
1DDU‑GB‑EWGGloucestershire
1DDU‑GB‑EWSSomerset
1DDU‑GB‑EWSBBristol201704
1DDU‑GB‑EWSGGlastonbury201704
1DDU‑GB‑EWSHBath201704
1DDU‑GB‑EWTDorset
1DDU‑GB‑EWTBBournemouth & Poole
Class here: Christchurch
201704
1DDU‑GB‑EWWWiltshire
1DDU‑GB‑EWWSSalisbury
Pozri tiež: 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
201704
1DDU‑GB‑EWZSouth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EWZCThe Cotswolds
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-C
2017041.3
1DDU‑GB‑EWZDJurassic Coast & Purbeck
Class here: Dorset & East Devon Coast
201704
1DDU‑GB‑EWZMDartmoor, Exmoor & Bodmin Moor201704
1DDU‑GB‑EWZSStonehenge
Class here: Avebury, Silbury Hill & other prehistoric sites on Salisbury Plain
201704
1DDU‑GB‑EWZWWessex201704
1DDU‑GB‑EYSeverné a severovýchodné Anglicko
1DDU‑GB‑EYDDurham
1DDU‑GB‑EYKYorkshire
Class here: North Humberside
201704
1DDU‑GB‑EYKHHull201704
1DDU‑GB‑EYKKYork201704
1DDU‑GB‑EYKLLeeds, Bradford1.1
1DDU‑GB‑EYKMMiddlesborough & Teesside201704
1DDU‑GB‑EYKSSheffield & Rotherham201704
1DDU‑GB‑EYNNorthumberland, Tyne & Wear
1DDU‑GB‑EYNCNewcastle
1DDU‑GB‑EYNSSunderland & Wearside201704
1DDU‑GB‑EYZNorth & North East England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EYZBThe Pennines
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-P
2017041.3
1DDU‑GB‑EYZFNorth York Moors201704
1DDU‑GB‑EYZHYorkshire Dales201704
1DDU‑GB‑EYZLFarne Islands & Lindisfarne (Holy Island)201704
1DDU‑GB‑EYZNNorthumberland National Park
Class here: The Cheviots
201704
1DDU‑GB‑EYZWHadrian’s Wall201704
1DDU‑GB‑NSeverné Írsko
1DDU‑GB‑NBBelfast
1DDU‑GB‑NCAntrim201704
1DDU‑GB‑NDArmagh201704
1DDU‑GB‑NECounty Derry / County Londonderry201704
1DDU‑GB‑NECDerry / Londonderry201704
1DDU‑GB‑NGDown201704
1DDU‑GB‑NJFermanagh201704
1DDU‑GB‑NTTyrone201704
1DDU‑GB‑NZNorthern Ireland: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑NZAGiant’s Causeway, North Antrim Coast & the Glens201704
1DDU‑GB‑NZMMourne Mountains201704
1DDU‑GB‑NZSSperrin Mountains201704
1DDU‑GB‑SŠkótsko
1DDU‑GB‑SBLowland Scotland & Borders
Class here: Dumfries & Galloway, Southern Uplands
201704
1DDU‑GB‑SBRRhinn of Kells & Galloway Hills
Class here: Galloway Forest Park
201704
1DDU‑GB‑SCStredné Škótsko
1DDU‑GB‑SCDDundee & Fife201704
1DDU‑GB‑SCEEdinburgh
1DDU‑GB‑SCGGlasgow
1DDU‑GB‑SCSStirling201704
1DDU‑GB‑SHSeverné Škótsko, Highlands (Škótska vysočina) a ostrovy
1DDU‑GB‑SHAAberdeen & Deeside201704
1DDU‑GB‑SHGThe Grampians
Class here: Cairngorms, Aviemore, Ben Nevis, Glencoe, Rannoch, Speyside etc
201704
1DDU‑GB‑SHNLoch Ness & the Great Glen201704
1DDU‑GB‑SHVInverness201704
1DDU‑GB‑SHWNorthwest Highlands
Class here: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Lochalsh, Cape Wrath etc
201704
1DDU‑GB‑SHFOrkney Islands (Orkneje)
1DDU‑GB‑SHJShetland Islands (Shetlandy)
1DDU‑GB‑SHLWestern Isles, Outer Hebrides (Vonkajšie Hebridy)
Class here: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, etc
201704
1DDU‑GB‑SHPInner Hebrides
Class here: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree etc
201704
1DDU‑GB‑SHPMIsle of Mull & Iona201704
1DDU‑GB‑SHQIsle of Skye (ostrov Skye)201704
1DDU‑GB‑SHRIsle of Arran201704
1DDU‑GB‑SHTLoch Lomond & the Trossachs201704
1DDU‑GB‑WWales
1DDU‑GB‑WCMid Wales (Stredný Wales)
1DDU‑GB‑WNNorth Wales (Severný Wales)
Class here: Anglesey
201704
1DDU‑GB‑WNSSnowdonia201704
1DDU‑GB‑WSSouth Wales (Južný Wales)
1DDU‑GB‑WSCCardiff
1DDU‑GB‑WSGSwansea & the Gower201704
1DDU‑GB‑WSYBrecon Beacons
Class here: Black Mountain, Black Mountains & Fforest Fawr
201704
1DDU‑GB‑WVSouthwest Wales (Juhozápadný Wales)
1DDU‑GB‑WVPPembrokeshire Coast201704
1DDU‑GB‑XChannel Islands (Normanské ostrovy)
1DDU‑GB‑XGGuernsey201704
1DDU‑GB‑XJJersey201704
1DDU‑GB‑ZIsle of Man (ostrov Man)
1DFStredná Európa
1DFARakúsko
1DFA‑AT‑BBurgenland
1DFA‑AT‑KKärnten (Korutánsko)
1DFA‑AT‑MSteiermark (Štajersko)
1DFA‑AT‑NNiederösterreich (Dolné Rakúsko)
1DFA‑AT‑ROberösterreich (Horné Rakúsko)
1DFA‑AT‑SSalzburg (Salzbursko)
1DFA‑AT‑TTirol (Tirolsko)
1DFA‑AT‑VVorarlberg (Vorarlbersko)
1DFA‑AT‑WWien (Viedeň)
1DFGNemecko
1DFG‑DE‑BSeverovýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑BEBerlin
1DFG‑DE‑BGBrandenburg (Brandenbursko)
1DFG‑DE‑BKNemecké pobrežie Baltského mora a ostrovy
1DFG‑DE‑BKARügen (Rujana)1.1
1DFG‑DE‑BMMecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Predpomoransko)
1DFG‑DE‑BSSachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko)
1DFG‑DE‑FVýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑FSSachsen (Sasko)
1DFG‑DE‑FSALeipzig (Lipsko)1.1
1DFG‑DE‑FSBDresden (Drážďany)1.1
1DFG‑DE‑FTThüringen (Durínsko)
1DFG‑DE‑TJuhovýchodné Nemecko
1DFG‑DE‑TBBayern (Bavorsko)
1DFG‑DE‑TBANiederbayern (Dolné Bavorsko)1.1
1DFG‑DE‑TBBOberbayern (Horné Bavorsko)1.1
1DFG‑DE‑TBCMünchen (Mníchov)1.1
1DFG‑DE‑TBDNürnberg (Norimberg)1.1
1DFG‑DE‑UJuhozápadné Nemecko
1DFG‑DE‑UBBaden-Württemberg (Bádensko-Württembersko)
1DFG‑DE‑UBAStuttgart1.1
1DFG‑DE‑UHHessen (Hesensko)
1DFG‑DE‑UHAFrankfurt1.1
1DFG‑DE‑URRheinland-Pfalz (Porýnie-Falcko)
1DFG‑DE‑URAPfalz (Falcko)1.1
1DFG‑DE‑USSaarland (Sársko)
1DFG‑DE‑VSeverozápadné Nemecko
1DFG‑DE‑VANemecké pobrežie Severného mora a ostrovy
1DFG‑DE‑VBBremen (Brémy)
1DFG‑DE‑VHHamburg
1DFG‑DE‑VNNiedersachsen (Dolné Sasko)
1DFG‑DE‑VNAHanover1.1
1DFG‑DE‑VRNordrhein-Westfalen (Severné Porýnie-Vestfálsko)
1DFG‑DE‑VRBDüsseldorf1.1
1DFG‑DE‑VRCKöln (Kolín nad Rýnom)1.1
1DFG‑DE‑VRDDortmund1.1
1DFG‑DE‑VREEssen1.1
1DFG‑DE‑VRRRuhrgebiet (Porúrie)1.1
1DFG‑DE‑VSSchleswig-Holstein (Šlezvicko-Holštajnsko)
1DFG‑DE‑XHistorické oblasti v Nemecku1.1
1DFG‑DE‑XAOberlausitz (Horné Lužice)1.1
1DFG‑DE‑XBSchwaben (Švábsko)1.1
1DFG‑DE‑XCAllgäu1.1
1DFHŠvajčiarsko
1DFH‑CH‑CEspace Mittelland
1DFH‑CH‑CBBern/Berne/Berna201704
1DFH‑CH‑CFFreiburg/ Fribourg/Friborgo/Friburg201704
1DFH‑CH‑CJJura/Giura201704
1DFH‑CH‑CNNeuenburg/Neuchâtel201704
1DFH‑CH‑CSSolothurn/Soleure/Soletta/Soloturn201704
1DFH‑CH‑GGenferseeregion/Ženevské jazero201704
1DFH‑CH‑GGGenf/Genève/Ginevra/Genevra/Ženeva201704
1DFH‑CH‑GVWaadt/Vaud/Vad201704
1DFH‑CH‑GVLLausanne201710
1DFH‑CH‑GWWallis/Vallais/Vallese/Valais201704
1DFH‑CH‑NNordwestschweiz/Severozápadné Švajčiarsko201704
1DFH‑CH‑NAAargau/Argovia/Argovia
1DFH‑CH‑NBBasel-Landschaft/Bâle-Campagne/Basilea-Campagna/Basilea-Champagna/Bazilej-vidiek201704
1DFH‑CH‑NDBasel-Stadt/Bâle-Ville/Basilea-Città/Basilea-Citadel/Bazilej-mesto201704
1DFH‑CH‑POstschweiz/Východné Švajčiarsko201704
1DFH‑CH‑PCAppenzell Innerrhoden/Appenzell Rhodes-intérieures/Appenzell Interno/Appenzell dadens
1DFH‑CH‑PDAppenzell Ausserrhoden/Appenzell Rhodes-extérieures/Appenzell esterno/Appenzell dador
1DFH‑CH‑PGGlarus/Glaris/Glarona/Glaruna
1DFH‑CH‑PKGraubünden/Grisons/Grigioni/Grischun
1DFH‑CH‑PNSt. Gallen/Saint-Gall/San Gallo/Son Gagl
1DFH‑CH‑PPSchaffhausen/Schaffhouse/Sciaffusa/Schaffusa
1DFH‑CH‑PRThurgau/Thurgovie/Turgovia
1DFH‑CH‑RTessin/Ticino
1DFH‑CH‑UZentralschweiz/Stredné Švajčiarsko201704
1DFH‑CH‑ULLuzern/Lucerne/Lucerna201704
1DFH‑CH‑UNNidwalden/Nidwald/Nidvaldo/Sutsilvania
1DFH‑CH‑UOObwalden/Obwald/Obvaldo/Sursilvania
1DFH‑CH‑USSchwyz/Schwytz/Svitto/Sviz
1DFH‑CH‑UUUri
1DFH‑CH‑UVZug/Zoug/Zugo
1DFH‑CH‑XZürich/Zürich/Zurich/Zurigo/Turitg201704
1DFLLichtenštajnsko
1DNSeverná Európa, Škandinávia
1DNCIsland
1DNC‑IS‑RReykjavík201710
1DNDDánsko
1DNDFFaroe Islands (Faerské ostrovy)
1DNDF‑FO‑TThorshavn (Tórshavn)201510
1DND‑DK‑BBornholm201510
1DND‑DK‑FFyn a ostrovy201510
1DND‑DK‑FOOdense201510
1DND‑DK‑JJylland (Jutsko)201510
1DND‑DK‑JEEsbjerg201510
1DND‑DK‑JLAalborg201510
1DND‑DK‑JRAarhus201510
1DND‑DK‑LLolland-Falster201510
1DND‑DK‑SSjælland201510
1DND‑DK‑SKKøbenhavn (Kodaň)201510
1DND‑DK‑SRRoskilde201510
1DNFFínsko
1DNF‑FI‑ASouthwest Finland
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑AATurku201904
1DNF‑FI‑ABTurku archipelago201904
1DNF‑FI‑BÅland201904
1DNF‑FI‑BAMariehamn201904
1DNF‑FI‑CUusimaa
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑CAWest Uusimaa201904
1DNF‑FI‑CBHelsinki Region201904
1DNF‑FI‑CBAHelsinki
Class here: Suomenlinna
201904
1DNF‑FI‑CBBEspoo201904
1DNF‑FI‑CBCVantaa201904
1DNF‑FI‑CCEast Uusimaa201904
1DNF‑FI‑CCAPorvoo201904
1DNF‑FI‑DHäme
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative. Class here: Tavastia
201904
1DNF‑FI‑DAKanta-Häme201904
1DNF‑FI‑DAAHämeenlinna201904
1DNF‑FI‑DBPäijät-Häme201904
1DNF‑FI‑DBALahti201904
1DNF‑FI‑DCPirkanmaa201904
1DNF‑FI‑DCATampere201904
1DNF‑FI‑DDCentral Finland201904
1DNF‑FI‑DDAJyväskylä201904
1DNF‑FI‑HSatakunta
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑HAPori201904
1DNF‑FI‑HBRauma201904
1DNF‑FI‑JSavonia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑JASouthern Savonia201904
1DNF‑FI‑JABMikkeli201904
1DNF‑FI‑JBNorthern Savonia201904
1DNF‑FI‑JBKKuopio201904
1DNF‑FI‑KKarelia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑KASouth Karelia201904
1DNF‑FI‑KABLappeenranta201904
1DNF‑FI‑KBNorth Karelia201904
1DNF‑FI‑KBAJoensuu201904
1DNF‑FI‑LKymenlaakso
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑LAKouvola201904
1DNF‑FI‑LBKotka201904
1DNF‑FI‑MOstrobothnia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑MAVaasa201904
1DNF‑FI‑NNorth Ostrobothnia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑NAOulu201904
1DNF‑FI‑PCentral Ostrobothnia201904
1DNF‑FI‑PAKokkola201904
1DNF‑FI‑QSouth Ostrobothnia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑QASeinäjoki201904
1DNF‑FI‑RKainuu
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑RAKajaani201904
1DNF‑FI‑SLappi
Class here: Finnish ‘Lapland’
201904
1DNF‑FI‑SARovaniemi201904
1DNF‑FI‑SBSámi native region of Finland201904
1DNNNórsko
1DNN‑NO‑DNord-Norge
1DNN‑NO‑DFFinnmark
1DNN‑NO‑DFVVadsø201704
1DNN‑NO‑DLNordland
1DNN‑NO‑DLBBodø201704
1DNN‑NO‑DLNNarvik
1DNN‑NO‑DTTroms
1DNN‑NO‑DTRTromsø201704
1DNN‑NO‑JSørlandet201704
1DNN‑NO‑JAAust-Agder
1DNN‑NO‑JALArendal
1DNN‑NO‑JGVest-Agder
1DNN‑NO‑JGFFarsund
1DNN‑NO‑JGKKristiansand
1DNN‑NO‑JGLLillesand
1DNN‑NO‑TTrøndelag201704
1DNN‑NO‑TDNord-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TDSSteinkjer
1DNN‑NO‑TRSør-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TRHTrondheim
1DNN‑NO‑VVestlandet
1DNN‑NO‑VHHordaland
1DNN‑NO‑VHBBergen
1DNN‑NO‑VMMøre og Romsdal201704
1DNN‑NO‑VMAÅlesund
1DNN‑NO‑VMKKristiansund
1DNN‑NO‑VMLMolde
1DNN‑NO‑VRRogaland
1DNN‑NO‑VRSStavanger
1DNN‑NO‑VWSogn og Fjordane
1DNN‑NO‑XØstlandet201704
1DNN‑NO‑XAAkershus
1DNN‑NO‑XBBuskerud
1DNN‑NO‑XBDDrammen
1DNN‑NO‑XFOslofjorden
1DNN‑NO‑XHHedmark
1DNN‑NO‑XHRHamar
1DNN‑NO‑XPOppland
1DNN‑NO‑XPLLillehammer
1DNN‑NO‑XSOslo
1DNN‑NO‑XTTelemark
1DNN‑NO‑XTKSkien
1DNN‑NO‑XVVestfold
1DNN‑NO‑XVLLarvik
1DNN‑NO‑XVNSandefjord
1DNN‑NO‑XVRTønsberg201704
1DNN‑NO‑XZØstfold201704
1DNN‑NO‑XZFFredrikstad
1DNN‑NO‑XZHHalden
1DNN‑NO‑XZMMoss
1DNN‑NO‑XZSSarpsborg
1DNSŠvédsko
1DNS‑SE‑ASvealand
1DNS‑SE‑AAStockholm (Štokholm)
1DNS‑SE‑AAAStockholms skärgård (Štokholmské súostrovie)1.2
1DNS‑SE‑ABUppland
1DNS‑SE‑ABAUppsala1.2
1DNS‑SE‑ACSödermanland
1DNS‑SE‑ACANyköping1.2
1DNS‑SE‑ADNärke
1DNS‑SE‑ADAÖrebro1.2
1DNS‑SE‑AEVästmanland
1DNS‑SE‑AEAVästerås1.2
1DNS‑SE‑AFDalarna
1DNS‑SE‑AFAFalun1.2
1DNS‑SE‑AGVärmland
1DNS‑SE‑AGAKarlstad1.2
1DNS‑SE‑AHBergslagen1.2
1DNS‑SE‑BGötaland
1DNS‑SE‑BASkåne
1DNS‑SE‑BAAMalmö
1DNS‑SE‑BABÖsterlen1.2
1DNS‑SE‑BBHalland
1DNS‑SE‑BBAHalmstad1.2
1DNS‑SE‑BCBlekinge
1DNS‑SE‑BCAKarlskrona1.2
1DNS‑SE‑BDSmåland
1DNS‑SE‑BDAVäxjö1.2
1DNS‑SE‑BDBKalmar1.2
1DNS‑SE‑BEÖland
1DNS‑SE‑BFGotland
1DNS‑SE‑BFAVisby1.2
1DNS‑SE‑BGÖstergötland
1DNS‑SE‑BGALinköping1.2
1DNS‑SE‑BHVästergötland
1DNS‑SE‑BJGöteborg
1DNS‑SE‑BJAGöteborgs skärgård (Göteborské súostrovie)1.2
1DNS‑SE‑BKBohuslän
1DNS‑SE‑BLDalsland
1DNS‑SE‑CNorrland
1DNS‑SE‑CAGästrikland
1DNS‑SE‑CAAGävle1.2
1DNS‑SE‑CBHälsingland
1DNS‑SE‑CCJämtland
1DNS‑SE‑CCAÖstersund1.2
1DNS‑SE‑CDHärjedalen
1DNS‑SE‑CEMedelpad
1DNS‑SE‑CFÅngermanland
1DNS‑SE‑CFAHärnösand1.2
1DNS‑SE‑CGVästerbotten
1DNS‑SE‑CGAUmeå1.2
1DNS‑SE‑CHNorrbotten
1DNS‑SE‑CHALuleå1.2
1DNS‑SE‑CJLappland (Laponsko)
1DNS‑SE‑CKTornedalen (Tornské údolie)
Class here: Meänmaa
1.2
1DSJužná Európa
1DSEŠpanielsko
1DSE‑ES‑AComunidad Autónoma de Andalucía (autonómne spoločenstvo Andalúzia)
1DSE‑ES‑AAAlmeria (Province)201701
1DSE‑ES‑AAAAlmeria (City)201701
1DSE‑ES‑ABCadiz (Province)201701
1DSE‑ES‑ABACadiz (City)201701
1DSE‑ES‑ACCordoba (Province)201701
1DSE‑ES‑ACACordoba (City)201701
1DSE‑ES‑ADGranada (Province)201701
1DSE‑ES‑ADAGranada (City)201701
1DSE‑ES‑ADXGranada: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑ADXASierra Nevada201707
1DSE‑ES‑AEHuelva (Province)201701
1DSE‑ES‑AEAHuelva (City)201701
1DSE‑ES‑AFJaen (Province)201701
1DSE‑ES‑AFAJaen (City)201701
1DSE‑ES‑AGMalaga (Province)201701
1DSE‑ES‑AGAMalaga (City)201701
1DSE‑ES‑AGXMalaga: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑AGXACosta del Sol201707
1DSE‑ES‑AHSeville (Province)201701
1DSE‑ES‑AHASeville (City)201701
1DSE‑ES‑BIlles Balears (Baleáry)
1DSE‑ES‑BABaleares (Province)201701
1DSE‑ES‑BAAMallorca201701
1DSE‑ES‑BAABPalma de Mallorca201701
1DSE‑ES‑BABMenorca201701
1DSE‑ES‑BABAMahon201701
1DSE‑ES‑BACIbiza (Island)201701
1DSE‑ES‑BACAIbiza (City)201701
1DSE‑ES‑BADFormentera201701
1DSE‑ES‑CComunidad Autónoma de Aragón (autonómne spoločenstvo Aragónsko)
1DSE‑ES‑CAHuesca (Province)201701
1DSE‑ES‑CAAHuesca (City)201701
1DSE‑ES‑CBTeruel (Province)201701
1DSE‑ES‑CBATeruel (City)201701
1DSE‑ES‑CCZaragoza (Province)201701
1DSE‑ES‑CCAZaragoza (City)201701
1DSE‑ES‑DPrincipado de Asturias (Astúrske kniežatstvo)
1DSE‑ES‑DAAsturias (Province)201701
1DSE‑ES‑DAAOviedo201701
1DSE‑ES‑DABGijon201701
1DSE‑ES‑EKanárske ostrovy
Použite pri politických a sociálnych aspektoch; preferujte/pridajte 1MTANC pri geofyzikálnych, prírodných historických a cestovných aspektoch
Pozri tiež: 1MTANC Madeira
1DSE‑ES‑EALas Palmas (Province)201701
1DSE‑ES‑EAAGran Canaria201701
1DSE‑ES‑EAAALas Palmas de Gran Canaria201701
1DSE‑ES‑EABFuerteventura201701
1DSE‑ES‑EACLanzarote201701
1DSE‑ES‑EBSanta Cruz de Tenerife (Province)201701
1DSE‑ES‑EBATenerife201701
1DSE‑ES‑EBAASanta Cruz de Tenerife (City)201701
1DSE‑ES‑EBBEl Hierro201701
1DSE‑ES‑EBCLa Gomera201701
1DSE‑ES‑EBDLa Palma201701
1DSE‑ES‑FComunidad Autónoma de Cantabria (autonómne spoločenstvo Kantábria)
1DSE‑ES‑FACantabria (Province)201701
1DSE‑ES‑FAASantander201701
1DSE‑ES‑GComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonómne spoločenstvo Kastília-La Mancha)
1DSE‑ES‑GAAlbacete (Province)201701
1DSE‑ES‑GAAAlbacete (City)201701
1DSE‑ES‑GBCiudad Real (Province)201701
1DSE‑ES‑GBACiudad Real (City)201701
1DSE‑ES‑GCCuenca (Province)201701
1DSE‑ES‑GCACuenca (City)201701
1DSE‑ES‑GDGuadalajara (Province)201701
1DSE‑ES‑GDAGuadalajara (City)201701
1DSE‑ES‑GEToledo (Province)201701
1DSE‑ES‑GEAToledo (City)201701
1DSE‑ES‑HComunidad Autónoma de Castilla y León (autonómne spoločenstvo Kastília a León)
1DSE‑ES‑HAAvila (Province)201701
1DSE‑ES‑HAAAvila (City)201701
1DSE‑ES‑HBBurgos (Province)201701
1DSE‑ES‑HBABurgos (City)201701
1DSE‑ES‑HCLeon (Province)201701
1DSE‑ES‑HCALeon (City)201701
1DSE‑ES‑HDPalencia (Province)201701
1DSE‑ES‑HDAPalencia (City)201701
1DSE‑ES‑HESalamanca (Province)201701
1DSE‑ES‑HEASalamanca (City)201701
1DSE‑ES‑HFSegovia (Province)201701
1DSE‑ES‑HFASegovia (City)201701
1DSE‑ES‑HGSoria (Province)201701
1DSE‑ES‑HGASoria (City)201701
1DSE‑ES‑HHValladolid (Province)201701
1DSE‑ES‑HHAValladolid (City)201701
1DSE‑ES‑HJZamora (Province)201701
1DSE‑ES‑HJAZamora (City)201701
1DSE‑ES‑JCatalunya (Katalánsko)
1DSE‑ES‑JABarcelona (Province)201701
1DSE‑ES‑JAABarcelona (City)201701
1DSE‑ES‑JBGirona (Province)201701
1DSE‑ES‑JBAGirona (City)201701
1DSE‑ES‑JBXGirona: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑JBXACosta Brava201707
1DSE‑ES‑JCLerida / Lleida (Province)201701
1DSE‑ES‑JCALerida / Lleida (City)201701
1DSE‑ES‑JDTarragona (Province)201701
1DSE‑ES‑JDATarragona (City)201701
1DSE‑ES‑KComunidad Autónoma de Extremadura (autonómne spoločenstvo Estremadura)
1DSE‑ES‑KACaceres (Province)201701
1DSE‑ES‑KAACaceres (City)201701
1DSE‑ES‑KBBadajoz (Province)201701
1DSE‑ES‑KBABadajoz (City)201701
1DSE‑ES‑LComunidad Autónoma de Galicia (autonómne spoločenstvo Galícia)
1DSE‑ES‑LACorunna (Province)201701
1DSE‑ES‑LAACorunna (City)201701
1DSE‑ES‑LABSantiago de Compostela201707
1DSE‑ES‑LBLugo (Province)201701
1DSE‑ES‑LBALugo (City)201701
1DSE‑ES‑LCOrense (Province)201701
1DSE‑ES‑LCAOrense (City)201701
1DSE‑ES‑LDPontevedra (Province)201701
1DSE‑ES‑LDAPontevedra (City)201701
1DSE‑ES‑MComunidad de Madrid (Madridské autonómne spoločenstvo)
1DSE‑ES‑MAMadrid (Province)201701
1DSE‑ES‑MAAMadrid (City)201701
1DSE‑ES‑NRegión de Murcia (autonómne spoločenstvo Murcia)
1DSE‑ES‑NAMurcia (Province)201701
1DSE‑ES‑NAAMurcia (City)201701
1DSE‑ES‑QComunidad Foral de Navarra (autonómne spoločenstvo Navarra)
1DSE‑ES‑QANavarre201701
1DSE‑ES‑QABPamplona201701
1DSE‑ES‑RComunidad Autónoma del País Vasco (autonómne spoločenstvo Baskicko)
1DSE‑ES‑RAAlava201701
1DSE‑ES‑RAAVitoria201701
1DSE‑ES‑RBGuipuzcoa201701
1DSE‑ES‑RBASan Sebastian201701
1DSE‑ES‑RCBiscay201701
1DSE‑ES‑RCABilbao201701
1DSE‑ES‑SComunidad Autónoma de La Rioja (autonómne spoločenstvo La Rioja)
1DSE‑ES‑SALogroño (Province)201701
1DSE‑ES‑SAALogroño (City)201701
1DSE‑ES‑TComunidad Valenciana (autonómne spoločenstvo Valencia)
1DSE‑ES‑TAAlicante (Province)201701
1DSE‑ES‑TAAAlicante (City)201701
1DSE‑ES‑TAXAlicante: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑TAXACosta Blanca201707
1DSE‑ES‑TBCastellon (Province)201701
1DSE‑ES‑TBACastellon (City)201701
1DSE‑ES‑TCValencia (Province)201701
1DSE‑ES‑TCAValencia (City)201701
1DSE‑ES‑UCiudad Autónoma de Ceuta (autonómne mesto Ceuta)
1DSE‑ES‑VCiudad Autónoma de Melilla (autonómne mesto Melilla)
1DSE‑ES‑XSpain: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑XAWay of St. James
Class here: The pilgrim trail, El Camino de Santiago
201707
1DSE‑ES‑XBLa Mancha201707
1DSE‑ES‑XCCantabrian Mountains201707
1DSGGibraltár
1DSMMalta
1DSM‑MT‑GGozo201710
1DSNAndorra
1DSPPortugalsko
1DSP‑PT‑BNorte (Northern Portugal)201710
1DSP‑PT‑BPPorto201710
1DSP‑PT‑CCentro (Central Portugal)201710
1DSP‑PT‑LLisboa (Region)201710
1DSP‑PT‑LLLisbon201710
1DSP‑PT‑LSSintra201710
1DSP‑PT‑NAlentejo201710
1DSP‑PT‑PAlgarve201710
1DSP‑PT‑PFFaro201710
1DSP‑PT‑RMadeira – Autonomous Region
Use for: political & social aspects; prefer/add 1MTANM for geophysical, natural history & travel aspects
201710
1DSP‑PT‑RFFunchal201710
1DSP‑PT‑TAzores – Autonomous Region
Use for: political & social aspects; prefer/add 1MTANZ for geophysical, natural history & travel aspects
201710
1DSTTaliansko
1DST‑IT‑NSeverné Taliansko
1DST‑IT‑NAValle d’Aosta201710
1DST‑IT‑NFFriuli Venezia Giulia (Furlansko-Júlske Benátky)
1DST‑IT‑NFGGorizia (Gorica)
1DST‑IT‑NFPPordenone
1DST‑IT‑NFTTrieste (Terst)
1DST‑IT‑NFUUdine
1DST‑IT‑NGLiguria (Ligúria)
1DST‑IT‑NGAGenova (Janov)
1DST‑IT‑NGMImperia
1DST‑IT‑NGSSavona
1DST‑IT‑NGZLa Spezia
1DST‑IT‑NLLombardia201710
1DST‑IT‑NLAVarese
1DST‑IT‑NLBBergamo
1DST‑IT‑NLCComo
1DST‑IT‑NLDLodi
1DST‑IT‑NLELecco
1DST‑IT‑NLMMilano (Miláno)
1DST‑IT‑NLNSondrio
1DST‑IT‑NLRCremona
1DST‑IT‑NLSBrescia
1DST‑IT‑NLTMantova201710
1DST‑IT‑NLVPavia
1DST‑IT‑NLZMonza e Brianza201710
1DST‑IT‑NPPiemonte201710
1DST‑IT‑NPAAlessandria (Alexandria)
1DST‑IT‑NPLBiella
1DST‑IT‑NPNNovara
1DST‑IT‑NPRVercelli
1DST‑IT‑NPSAsti
1DST‑IT‑NPTTorino (Turín)
1DST‑IT‑NPUCuneo
1DST‑IT‑NPVProvincia del Verbano Cusio Ossola201710
1DST‑IT‑NTTrentino Alto Adige
Class here: South Tyrol
201710
1DST‑IT‑NTRTrento
1DST‑IT‑NTZBolzano
1DST‑IT‑NVVeneto (Benátsko)
1DST‑IT‑NVDPadova
1DST‑IT‑NVEVenezia (Benátky)
1DST‑IT‑NVNVerona
1DST‑IT‑NVRRovigo
1DST‑IT‑NVSTreviso
1DST‑IT‑NVUBelluno
1DST‑IT‑NVZVicenza
1DST‑IT‑NZNorthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑NZBThe Northern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑NZDThe Dolomites201710
1DST‑IT‑NZLThe Italian lakes region
Class here: Lakes Orta, Lugano, Idro
201710
1DST‑IT‑NZLCLake Como201710
1DST‑IT‑NZLGLake Garda201710
1DST‑IT‑NZLMLake Maggiore201710
1DST‑IT‑NZLQLake Iseo201710
1DST‑IT‑NZPThe Po River & its tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑TStredné Taliansko
1DST‑IT‑TGEmilia Romagna
1DST‑IT‑TGBBologna (Boloňa)
1DST‑IT‑TGCForlì-Cesena
1DST‑IT‑TGFFerrara
1DST‑IT‑TGMModena
1DST‑IT‑TGNRimini
1DST‑IT‑TGPParma
1DST‑IT‑TGRReggio Emilia201710
1DST‑IT‑TGVRavenna
1DST‑IT‑TGZPiacenza
1DST‑IT‑TMMarky
1DST‑IT‑TMAAncona
1DST‑IT‑TMFFermo
1DST‑IT‑TMPPesaro e Urbino201710
1DST‑IT‑TMSAscoli Piceno
1DST‑IT‑TMTMacerata
1DST‑IT‑TRUmbria
1DST‑IT‑TRPPerugia (Perudža)
Class here: Assisi
201710
1DST‑IT‑TRPTLake Trasimeno201710
1DST‑IT‑TRTTerni
1DST‑IT‑TSToscana (Toskánsko)
1DST‑IT‑TSAArezzo
1DST‑IT‑TSESiena
1DST‑IT‑TSEBVal d’Orcia
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-N
2017101.3
1DST‑IT‑TSFFlorencia
1DST‑IT‑TSGGrosseto
1DST‑IT‑TSLLivorno
1DST‑IT‑TSLBMassa-Carrara201710
1DST‑IT‑TSMPisa
1DST‑IT‑TSPPrato
1DST‑IT‑TSRPistoia
1DST‑IT‑TSTLucca
1DST‑IT‑TSULazio
1DST‑IT‑TZFrosinone
1DST‑IT‑TZFLatina
1DST‑IT‑TZLRome (Rím)
1DST‑IT‑TZRRieti
1DST‑IT‑TZTViterbo
1DST‑IT‑TZVViterbo
1DST‑IT‑TXCentral Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑TXAThe Arno river & tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-C
2017101.3
1DST‑IT‑TXCThe Tiber river & tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, marshes and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-E
2017101.3
1DST‑IT‑TXFThe Central Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-B
2017101.3
1DST‑IT‑TXMMaremma
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-L
2017101.3
1DST‑IT‑UJužné Taliansko a ostrovy
1DST‑IT‑UAAbruzzo
1DST‑IT‑UAHChieti
1DST‑IT‑UAPPescara
1DST‑IT‑UAQL’Aquila
1DST‑IT‑UATTeramo
1DST‑IT‑UCCalabria (Kalábria)
1DST‑IT‑UCKCrotone
1DST‑IT‑UCRReggio Calabria
1DST‑IT‑UCSCosenza
1DST‑IT‑UCVVibo Valentia
1DST‑IT‑UCZCatanzaro
1DST‑IT‑UDSardegna (Sardínia)
1DST‑IT‑UDCCagliari
1DST‑IT‑UDGProvincia dell’Ogliastra201710
1DST‑IT‑UDMProvincia del Medio Campidano201710
1DST‑IT‑UDNCarbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDROristano
1DST‑IT‑UDSSassari
1DST‑IT‑UDSDCosta Smeralda
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-T
2017101.3
1DST‑IT‑UDTOlbia Tempio
1DST‑IT‑UDUNuoro
1DST‑IT‑UEMolise
1DST‑IT‑UECCampobasso
1DST‑IT‑UESIsernia
1DST‑IT‑ULSicilia (Sicília)
1DST‑IT‑ULAAgrigento
1DST‑IT‑ULCCaltanissetta
1DST‑IT‑ULEEnna
1DST‑IT‑ULMMessina
1DST‑IT‑ULMEAeolian Islands
Class here: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
201710
1DST‑IT‑ULNTrapani
1DST‑IT‑ULPPalermo
1DST‑IT‑ULRRagusa
1DST‑IT‑ULSSiracusa (Syrakúzy)
1DST‑IT‑ULTCatania
1DST‑IT‑ULTEMount Etna201710
1DST‑IT‑UMCampania
1DST‑IT‑UMLAvellino
1DST‑IT‑UMNNapoli (Neapol)
1DST‑IT‑UMNCCapri / Ischia201710
1DST‑IT‑UMNPPompeii / Herculaneum201710
1DST‑IT‑UMNVMount Vesuvius201710
1DST‑IT‑UMSSalerno
1DST‑IT‑UMSCThe Amalfi coast
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-R
2017101.3
1DST‑IT‑UMTCaserta
1DST‑IT‑UMVBenevento
1DST‑IT‑UPPuglia
Class here: Puglia
201710
1DST‑IT‑UPABari
1DST‑IT‑UPGFoggia
1DST‑IT‑UPGBTavoliere delle Puglie
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPLLecce
1DST‑IT‑UPRBarletta Andria Trani
1DST‑IT‑UPSBrindisi
1DST‑IT‑UPTTaranto
1DST‑IT‑USBasilicata
1DST‑IT‑USMMatera
1DST‑IT‑USPPotenza
1DST‑IT‑UZSouthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑UZCThe Southern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-C
2017101.3
1DST‑IT‑UZCEMonte Gran Sasso201710
1DST‑IT‑UZCPMonte Pollino201710
1DST‑IT‑UZDSila201710
1DST‑IT‑XHistorické a kultúrne oblasti v Taliansku1.1
1DST‑IT‑XNHistorické a kultúrne oblasti: Severné Taliansko1.1
1DST‑IT‑XNALanghe1.1
1DST‑IT‑XNCMonferrato1.1201710
1DST‑IT‑XNECanavese1.1
1DST‑IT‑XNFCinque Terre1.1
1DST‑IT‑XNHTigullio1.1
1DST‑IT‑XNLFranciacorta1.1
1DST‑IT‑XNNLomellina1.1
1DST‑IT‑XNPPolesine1.1
1DST‑IT‑XNRCarnia1.1
1DST‑IT‑XTHistorické a kultúrne oblasti: Stredné Taliansko1.1
1DST‑IT‑XTALunigiana1.1
1DST‑IT‑XTCGarfagnana1.1
1DST‑IT‑XTEChianti1.1
1DST‑IT‑XTGMugello1.1
1DST‑IT‑XTLVersilia1.1
1DST‑IT‑XTNCiociaria1.1
1DST‑IT‑XUHistorické a kultúrne oblasti: Južné Taliansko a ostrovy1.1
1DST‑IT‑XUACilento1.1
1DST‑IT‑XUCIrpinia1.1
1DST‑IT‑XUESannio1.1
1DST‑IT‑XUGSalento1.1
1DST‑IT‑XULGallura1.1
1DSUSan Marino
1DSVVatikán
1DTVýchodná Európa
1DTARusko
1DTA‑RU‑BRussia: Central District201710
1DTA‑RU‑BKKursk201710
1DTA‑RU‑BMMoscow201710
1DTA‑RU‑BSSmolensk201710
1DTA‑RU‑DRussia: Southern District201710
1DTA‑RU‑DBVolgograd
Class here: Stalingrad
201710
1DTA‑RU‑DDRostov-on-Don201710
1DTA‑RU‑FRussia: Northwestern District201710
1DTA‑RU‑FAArchangel / Arkhangelsk201710
1DTA‑RU‑FCKaliningrad201710
1DTA‑RU‑FDNovgorod201710
1DTA‑RU‑FPSaint Petersburg
Class here: Leningrad
201710
1DTA‑RU‑HRussia: Far Eastern District201710
1DTA‑RU‑JRussia: Siberian District201710
1DTA‑RU‑JZSiberia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DTA‑RU‑JZBSiberia: Lake Baikal201710
1DTA‑RU‑LRussia: Ural District201710
1DTA‑RU‑NRussia: Volga District201710
1DTA‑RU‑NNNizhny Novgorod201710
1DTA‑RU‑PRussia: North Caucasus District201710
1DTA‑RU‑PCChechen Republic (Chechnya)201710
1DTBBielorusko
1DTB‑BY‑MMinsk201710
1DTDLotyšsko
1DTD‑LV‑RRiga201710
1DTEEstónsko
1DTE‑EE‑TTallinn201710
1DTFLitva
1DTF‑LT‑VVilnius201710
1DTGGruzínsko
1DTG‑GE‑TTbilisi201710
1DTHMaďarsko
1DTH‑HU‑BCentral Hungary201710
1DTH‑HU‑BBBudapest201710
1DTH‑HU‑DTransdanubia201710
1DTH‑HU‑DBLake Balaton201710
1DTH‑HU‑DDLake Neusiedl / Ferto201710
1DTH‑HU‑DFMecsek Mountains201710
1DTH‑HU‑DGTransdanubian Mountains
Class here: Bakony mountains
201710
1DTH‑HU‑DHLittle Hungarian Plain201710
1DTH‑HU‑DPEsztergom201710
1DTH‑HU‑DQGyőr201710
1DTH‑HU‑DRPécs201710
1DTH‑HU‑DSSopron201710
1DTH‑HU‑DTSzékesfehérvár201710
1DTH‑HU‑DVVeszprém201710
1DTH‑HU‑FGreat Plain & the North201710
1DTH‑HU‑FDNorth Hungarian Mountains
Class here: Mátra, Bükk mountains
201710
1DTH‑HU‑FDEEger201710
1DTH‑HU‑FPGreat Hungarian plain
Class here: Great Alfold
201710
1DTH‑HU‑FPDHortobágy National Park201710
1DTH‑HU‑FPJDebrecen201710
1DTH‑HU‑FPKSzeged201710
1DTH‑HU‑FPWLake Tisza201710
1DTH‑HU‑ZHungary: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DTH‑HU‑ZDDanube–Tisza Interfluve201710
1DTH‑HU‑ZTTranstisza / Tiszántúl201710
1DTJČeská republika
Class here: Czech Republic
201710
1DTJ‑CZ‑APrague201710
1DTJ‑CZ‑BSouth Moravian Region201710
1DTJ‑CZ‑CSouth Bohemian Region201710
1DTJ‑CZ‑EPardubice Region201710
1DTJ‑CZ‑HHradec Kralove Region201710
1DTJ‑CZ‑JVysocina Region201710
1DTJ‑CZ‑KKarlovy Vary Region201710
1DTJ‑CZ‑LLiberec Region201710
1DTJ‑CZ‑MOlomouc Region201710
1DTJ‑CZ‑PPilsen Region201710
1DTJ‑CZ‑SCentral Bohemian Region201710
1DTJ‑CZ‑TMoravian-Silesian Region201710
1DTJ‑CZ‑UUsti nad Labem Region201710
1DTJ‑CZ‑ZZlin Region201710
1DTJ‑CZ‑XCzechia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DTJ‑CZ‑XBBohemia201710
1DTJ‑CZ‑XBFBohemian Forest201710
1DTJ‑CZ‑XBGKrkonoše / Giant Mountains201710
1DTJ‑CZ‑XBVVltava river & tributaries
Class here: Berounka, Luznice, Otava, Sazava rivers
201710
1DTJ‑CZ‑XMMoravia201710
1DTJ‑CZ‑XSCzech Silesia201710
1DTKSlovensko
1DTK‑SK‑BBratislava (region)2017101.3
1DTK‑SK‑BBBratislava1.3
1DTK‑SK‑KKosice Region1.3
1DTK‑SK‑NNitra Region1.3
1DTK‑SK‑PPresov Region1.3
1DTK‑SK‑SBanska Bystrica Region1.3
1DTK‑SK‑TTrencin Region1.3
1DTK‑SK‑VTrnava Region1.3
1DTK‑SK‑YZilina Region1.3
1DTK‑SK‑ZSlovakia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
1.3
1DTK‑SK‑ZVThe Vah & tributaries
Class here: Nitra, Orava rivers
1.3
1DTMMoldavsko
1DTNUkrajina
1DTN‑UA‑KKiev201710
1DTPPoľsko
1DTP‑PL‑AWest Pomerania voivodeship201904
1DTP‑PL‑ABSzczecin201904
1DTP‑PL‑APPomeranian Lake District201904
1DTP‑PL‑BEast Pomerania201904
1DTP‑PL‑BAKashubia201904
1DTP‑PL‑BAAGdańsk, Gdynia, Sopot – Tri-city201904
1DTP‑PL‑BDHel Peninsula201904
1DTP‑PL‑BFŻuławy region201904
1DTP‑PL‑BFAMalbork201904
1DTP‑PL‑CKuyavian-Pomeranian201904
1DTP‑PL‑CBBydgoszcz201904
1DTP‑PL‑CCToruń201904
1DTP‑PL‑DLodz / Łódź201904
1DTP‑PL‑EWarmia-Masuria Province201904
1DTP‑PL‑EAOlsztyn201904
1DTP‑PL‑EBBiskupiec201904
1DTP‑PL‑HPodlasie / Podlachia201904
1DTP‑PL‑HBBiałystok201904
1DTP‑PL‑HDSuwalki201904
1DTP‑PL‑HRBialowieza National Park201904
1DTP‑PL‑HSBiebrza National Park201904
1DTP‑PL‑JLubusz province
Class here: Lubusz Land
201904
1DTP‑PL‑JAZielona Góra201904
1DTP‑PL‑KKielce Upland / Holy Cross Province / Świętokrzyskie201904
1DTP‑PL‑KAKielce201904
1DTP‑PL‑KSSandomierz and the Sandomierz basin201904
1DTP‑PL‑LLublin Upland201904
1DTP‑PL‑LALublin201904
1DTP‑PL‑LKKazimierz Dolny201904
1DTP‑PL‑LRRoztocze National Park201904
1DTP‑PL‑MMasovian Voivodeship201710
1DTP‑PL‑MAWarsaw201710
1DTP‑PL‑MPPlock / Płock201904
1DTP‑PL‑MRKampinoski National Park201904
1DTP‑PL‑NGreater Poland (Wielkopolska)201904
1DTP‑PL‑NBPoznan201904
1DTP‑PL‑PLesser Poland Voivodeship201710
1DTP‑PL‑PKKrakow201710
1DTP‑PL‑PRKrakow-Częstochowa Upland
Class here: Polish Jurassic Highland, Polish Jura
201904
1DTP‑PL‑PTPodhale (Polish highlands)201904
1DTP‑PL‑PTZZakopane201904
1DTP‑PL‑RSilesian Voivodeship201904
1DTP‑PL‑RAKatowice201904
1DTP‑PL‑RCCzęstochowa201904
1DTP‑PL‑SLower Silesian Voivodeship201904
1DTP‑PL‑SAWroclaw201904
1DTTTurecko
1DTT‑TR‑AIstanbul1.3
1DTVArménsko
1DTV‑AM‑YYerevan201710
1DTXAzerbajdžan
1DTX‑AZ‑BBaku201710
1DTZKazachstan
1DXJuhovýchodná Európa
1DXAAlbánsko
1DXA‑AL‑TTirana201710
1DXBBulharsko
1DXB‑BG‑SSofia201710
1DXCChorvátsko
1DXC‑HR‑AZagreb201710
1DXC‑HR‑CCentral Croatia201710
1DXC‑HR‑DDalmatia201710
1DXC‑HR‑DDDubrovnik201710
1DXC‑HR‑DKŠibenik201710
1DXC‑HR‑DSSplit201710
1DXC‑HR‑DYZadar201710
1DXC‑HR‑JIstria201710
1DXC‑HR‑KKvarner & the Highlands201710
1DXC‑HR‑LLika-Karlovac
Class here: Northern Croatia
201710
1DXC‑HR‑SSlavonia201710
1DXDSeverné Macedónsko201710
1DXD‑MK‑SSkopje201710
1DXGGrécko
1DXG‑GR‑ECentral Greece201710
1DXG‑GR‑EAAttica
Class here: Mount Parnes / Parnithia, Marathon
201710
1DXG‑GR‑EAAAthens201710
1DXG‑GR‑EAEEleusis201710
1DXG‑GR‑EAPPiraeus201710
1DXG‑GR‑EEEuboea201710
1DXG‑GR‑EECChalcis201710
1DXG‑GR‑EFPhocis
Class here: Mount Parnassus
201710
1DXG‑GR‑EFDDelphi201710
1DXG‑GR‑EKAetolia-Acarnania201710
1DXG‑GR‑EKMMissolonghi201710
1DXG‑GR‑ETPhthiotis
Class here: Thermopylae, Phthia
201710
1DXG‑GR‑ETAAtalanti201710
1DXG‑GR‑EVBoeotia201710
1DXG‑GR‑EVTThebes201710
1DXG‑GR‑HEpirus201710
1DXG‑GR‑LThessaly201710
1DXG‑GR‑MMacedonia201710
1DXG‑GR‑MCChalkidiki
Class here: Mount Athos
201710
1DXG‑GR‑MEPella201710
1DXG‑GR‑MPPieria
Class here: Mount Olympus
201710
1DXG‑GR‑MTThessaloniki (region)201710
1DXG‑GR‑MTHThessaloniki201710
1DXG‑GR‑PPeloponnese201710
1DXG‑GR‑PAAchaea201710
1DXG‑GR‑PAPPatras201710
1DXG‑GR‑PDArcadia201710
1DXG‑GR‑PHElis / Ilia201710
1DXG‑GR‑PHOAncient Olympia201710
1DXG‑GR‑PKCorinthia201710
1DXG‑GR‑PKKCorinth201710
1DXG‑GR‑PLLaconia201710
1DXG‑GR‑PLSSparta201710
1DXG‑GR‑PLYMystras201710
1DXG‑GR‑PMMessenia201710
1DXG‑GR‑PRArgolis201710
1DXG‑GR‑PRAArgos201710
1DXG‑GR‑PRMMycenae201710
1DXG‑GR‑SGreek Islands201710
1DXG‑GR‑SANorth Aegean Islands201710
1DXG‑GR‑SACChios201710
1DXG‑GR‑SAHLemnos201710
1DXG‑GR‑SALLesbos201710
1DXG‑GR‑SASSamos201710
1DXG‑GR‑SCCrete201710
1DXG‑GR‑SCHHeraklion
Class here: Knossos
201710
1DXG‑GR‑SDDodecanese (Islands)201710
1DXG‑GR‑SDHKarpathos201710
1DXG‑GR‑SDKKos201710
1DXG‑GR‑SDLLeros201710
1DXG‑GR‑SDPPatmos201710
1DXG‑GR‑SDRRhodes201710
1DXG‑GR‑SFIonian Islands201710
1DXG‑GR‑SFCCorfu201710
1DXG‑GR‑SFFPaxos201710
1DXG‑GR‑SFKCephalonia / Kefalonia201710
1DXG‑GR‑SFLLefkada201710
1DXG‑GR‑SFPIthaca201710
1DXG‑GR‑SFRZakynthos201710
1DXG‑GR‑SKCyclades (Islands)201710
1DXG‑GR‑SKKMykonos201710
1DXG‑GR‑SKMMilos
Class here: Kimolos
201710
1DXG‑GR‑SKNNaxos201710
1DXG‑GR‑SKPParos201710
1DXG‑GR‑SKSSantorini
Class here: Thera
201710
1DXG‑GR‑SKYSyros201710
1DXG‑GR‑SRSaronic Islands
Class here: Agistri
201710
1DXG‑GR‑SRAAegina201710
1DXG‑GR‑SRSSalamis201710
1DXG‑GR‑SSSporades (Islands)201710
1DXG‑GR‑SSAAlonnisos201710
1DXG‑GR‑SSKSkiathos201710
1DXG‑GR‑STOther Greek Islands201710
1DXG‑GR‑STKKythira201710
1DXG‑GR‑STMSamothrace201710
1DXG‑GR‑STSSkyros201710
1DXG‑GR‑TThrace201710
1DXHBosna a Hercegovina
1DXH‑BA‑SSarajevo201710
1DXKKosovo
1DXNČierna Hora
1DXN‑ME‑PPodgorica201710
1DXRRumunsko
1DXR‑RO‑BBucharest201710
1DXR‑RO‑ZRomania: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DXR‑RO‑ZTTransylvania201710
1DXSSrbsko
1DXS‑RS‑BBelgrade201710
1DXVSlovinsko
1DXV‑SI‑CCarniola201710
1DXV‑SI‑CLLjubljana201710
1DXYCyprus
1DXY‑CY‑CNicosia201710
1DZEurópa: krajinné prvky
1DZAEurópa: vodstvo
1DZADRieka Dunaj a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZADTRiver Tisza & tributaries
Class here: the river, its tributaries & its valley
1.3
1DZARRieka Rýn a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1DZARCBodamské jazero1.1
1DZAVRieka Volga a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZA‑DE‑ERieka Labe a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and estuary or mouth
1.1201710
1DZA‑DE‑NRieky Odra a Nisa a ich prítoky
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and estuary, mouth or delta
1.1201710
1DZA‑DE‑WRieka Weser a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth
1.1201710
1DZA‑IT‑ARieka Pád a jej prítoky
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-NZP The Po River & its tributaries
1.1201710
1DZA‑IT‑CRieka Arno a jej prítoky
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXA The Arno river & tributaries
1.1201710
1DZA‑IT‑ERieka Tiber a jej prítoky
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXC The Tiber river & tributaries
1.1201710
1DZA‑PL‑VVistula river and tributaries
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZA‑PL‑VBBug River / Western Bug
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZTEurópa: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1DZTAAlpy
1DZTAPPennine Alps
Class here: Valais Alps
1.3
1DZTAPMMatterhorn
Class here: Mount Cervin
1.3
1DZTAPRMont Rosa Massif
Class here: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑FR‑BMont Blanc Massif201704
1DZTA‑FR‑BMMont Blanc201704
1DZTA‑SI‑CJulian Alps1.3
1DZTBThe Caucasus
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTCKarpaty
1DZTCTTatra Mountains1.3
1DZTHThe Balkans
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTPPyreneje
1DZTSŠkandinávske vrchy1.2
1DZTUUral
1DZT‑DE‑AHarz1.1
1DZT‑DE‑BPohorie Rhön1.1
1DZT‑DE‑COblasť Eifelu1.1
1DZT‑DE‑DSchwarzwald (Čierny les)1.1
1DZT‑DE‑ERheinland (Porýnie)1.1
1DZT‑FR‑JJura Mountains201704
1DZT‑GB‑CCotswolds
Prefer code in South west England: Places of interest
Pozri tiež: 1DDU-GB-EWZC The Cotswolds
201510201704
1DZT‑GB‑PPeniny
Prefer code in North and northeast England: Places of interest
Pozri tiež: 1DDU-GB-EYZB The Pennines
201510201704
1DZT‑IT‑ASeverné Apeniny
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-NZB The Northern Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑BStredné Apeniny
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXF The Central Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑CJužné Apeniny
Prefer code in Southern Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-UZC The Southern Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑GKrasová plošina1.1
1DZT‑IT‑LMaremma
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Pozri tiež: 1DST-IT-TXM Maremma
1.1201710
1DZT‑IT‑NVal d’Orcia
Prefer code in Italy – Tuscany – Siena
Pozri tiež: 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.1201710
1DZT‑IT‑PTavoliere
Prefer code in Italy – Apulia – Foggia
Pozri tiež: 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie
1.1201710
1DZT‑IT‑RAmalfitana
Prefer code in Italy – Campania – Salerna
Pozri tiež: 1DST-IT-UMSC The Amalfi coast
1.1201710
1DZT‑IT‑TCosta Smeralda
Prefer code in Italy – Sardinia – Sassari
Pozri tiež: 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.1201710
1FÁzia
1FBStredný východ
1FBGJerusalem1.3
1FBHIzrael
1FBH‑IL‑ATel-Aviv
Class here: Jaffa
201710
1FBH‑IL‑HHaifa
Class here: Mount Carmel
201710
1FBJJordánsko
1FBJ‑JO‑PPetra201710
1FBLLibanon
1FBL‑LB‑BBeirut201710
1FBNIrán
1FBN‑IR‑ATehran201710
1FBN‑IR‑SShiraz
Class here: Persepolis
201710
1FBPPalestína
1FBP‑PS‑GGaza201710
1FBQIrak
1FBQ‑IQ‑BBaghdad201710
1FBSSýria
1FBS‑SY‑AAleppo201710
1FBS‑SY‑DDamascus201710
1FBS‑SY‑PPalmyra201710
1FBXArabský polostrov
1FBXBBahrajn
1FBXKKuvajt
1FBXMOmán
1FBXQKatar
1FBXSSaudská Arábia
1FBXS‑SA‑HHejaz /Hijaz201710
1FBXS‑SA‑HJJeddah201710
1FBXS‑SA‑HMMecca / Makkah201710
1FBXS‑SA‑HNMedina201710
1FBXS‑SA‑RRiyadh201710
1FBXUSpojené arabské emiráty
1FBXU‑AE‑AAbu Dhabi201710
1FBXU‑AE‑DDubai201710
1FBXYJemen
1FBZMiddle East: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
1.3
1FBZBTigris & Euphrates rivers
Class here: the rivers, their tributaries, the valleys & marshes
1.3
1FBZJJordan River
Class here: the river, its tributaries, the Jordan Valley
1.3
1FBZJDDead Sea1.3
1FCStredná Ázia
1FCAAfganistan
1FCA‑AF‑KKabul201710
1FCDTadžikistan (Tajikistan, Tadzhikistan)
1FCKKirgizsko (Kyrgyzstan, Kirghizstan, Kirghizia)
1FCK‑KG‑BBishkek201710
1FCSSibír
1FCTTurkménsko
1FCUUzbekistan
1FKIndický subkontinent201710
1FKAIndia
1FKA‑IN‑ANorthern India201710
1FKA‑IN‑ABChandigarh201710
1FKA‑IN‑ADNational Capital Territory of Delhi201710
1FKA‑IN‑ADNNew Delhi201710
1FKA‑IN‑AGHaryana201710
1FKA‑IN‑AHHimachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑AHSShimla / Simla201710
1FKA‑IN‑AJJammu & Kashmir
Class here: Ladakh
201710
1FKA‑IN‑APPunjab201710
1FKA‑IN‑APBAmritsar201710
1FKA‑IN‑ARRajasthan201710
1FKA‑IN‑ARBJaipur201710
1FKA‑IN‑ARDJodhpur201710
1FKA‑IN‑ARFUdaipur201710
1FKA‑IN‑CCentral India201710
1FKA‑IN‑CBChhattisgarh201710
1FKA‑IN‑CDMadhya Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFUttar Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFAAgra
Class here: Taj Mahal
201710
1FKA‑IN‑CFCVaranasi / Benares201710
1FKA‑IN‑CHUttarakhand201710
1FKA‑IN‑EEastern India201710
1FKA‑IN‑EBBihar201710
1FKA‑IN‑EDJharkhand201710
1FKA‑IN‑EFOdisha201710
1FKA‑IN‑EHWest Bengal201710
1FKA‑IN‑EHCKolkata
Class here: Calcutta
201710
1FKA‑IN‑EHDDarjeeling201710
1FKA‑IN‑GNorth East India201710
1FKA‑IN‑GAAssam201710
1FKA‑IN‑GCArunachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑GEManipur201710
1FKA‑IN‑GHMeghalaya201710
1FKA‑IN‑GJMizoram201710
1FKA‑IN‑GLNagaland201710
1FKA‑IN‑GNTripura201710
1FKA‑IN‑GSSikkim201904
1FKA‑IN‑JWestern India201710
1FKA‑IN‑JBDadra & Nagar Haveli201710
1FKA‑IN‑JDDaman & Diu201710
1FKA‑IN‑JFGoa201710
1FKA‑IN‑JGGujarat201710
1FKA‑IN‑JMMaharashtra201710
1FKA‑IN‑JMMMumbai
Class here: Bombay
201710
1FKA‑IN‑LSouthern India201710
1FKA‑IN‑LAAndhra Pradesh201710
1FKA‑IN‑LCKarnataka201710
1FKA‑IN‑LCBBengaluru
Class here: Bangalore
201710
1FKA‑IN‑LEKerala201710
1FKA‑IN‑LECKochi
Class here: Cochin
201710
1FKA‑IN‑LGPuducherry201710
1FKA‑IN‑LGBPondicherry201710
1FKA‑IN‑LJTamil Nadu201710
1FKA‑IN‑LJCChennai
class here: Madras
201710
1FKA‑IN‑LKTelangana201710
1FKA‑IN‑LKHHyderabad201710
1FKA‑IN‑LNAndaman & Nicobar Islands201710
1FKA‑IN‑LPLakshadweep201710
1FKBBangladéš
1FKB‑BD‑DDhaka201710
1FKHBhután
1FKNNepál
1FKN‑NP‑KKathmandu201710
1FKPPakistan
1FKP‑PK‑BBalochistan201710
1FKP‑PK‑DKhyber Pakhtunkhwa
Class here: North-West Frontier Province, Khyber Pass
201710
1FKP‑PK‑FPunjab (PK)201710
1FKP‑PK‑FBLahore201710
1FKP‑PK‑HSindh201710
1FKP‑PK‑HBKarachi201710
1FKP‑PK‑LIslamabad201710
1FKSSrí Lanka (Cejlón)
Class here: Ceylon
201710
1FKS‑LK‑CColombo201710
1FMJuhovýchodná Ázia
1FMBMjanmarsko (Barma)
Class here: Burma
201710
1FMCKambodža
1FMC‑KH‑APhnom Penh201710
1FMC‑KH‑BSiem Reap201710
1FMC‑KH‑BAAngkor
Class here: Angkor Wat
201710
1FMLJuhovýchodná Ázia
1FMMMjanmarsko (Barma)
1FMM‑MY‑BKuala Lumpur201710
1FMM‑MY‑MMelaka / Malacca201710
1FMM‑MY‑PPenang201710
1FMM‑MY‑SSarawak201710
1FMM‑MY‑TSabah201710
1FMNIndonézia
1FMNBBali
1FMN‑ID‑BSumatra201710
1FMN‑ID‑DJava201710
1FMN‑ID‑DJJakarta201710
1FMN‑ID‑FKalimantan
Class here: Indonesian Borneo
201710
1FMN‑ID‑KSulawesi201710
1FMN‑ID‑MMaluku201710
1FMN‑ID‑PPapua
Pozri tiež: 1MKLP Nová Guinea
201710
1FMN‑ID‑SLesser Sunda Islands
Class here: East Nusa Tenggara, West Timor
201710
1FMN‑ID‑SLBali201710
1FMNTVýchodný Timor201710
1FMNXBorneo
Use for: whole island
201710
1FMPFilipíny
1FMP‑PH‑AManila201710
1FMRBrunej
1FMSSingapur
1FMTThajsko
1FMT‑TH‑BBangkok201710
1FMT‑TH‑CChiang Mai201710
1FMT‑TH‑KKrabi201710
1FMT‑TH‑KLKo Lanta201710
1FMT‑TH‑PPhuket201710
1FMT‑TH‑QSurat Thani201710
1FMT‑TH‑QBKo Samui / Koh Samui201710
1FMT‑TH‑YAyutthaya201710
1FMVVietnam
1FMV‑VN‑BHo Chi Minh City
Class here: Saigon
201710
1FMV‑VN‑DHanoi201710
1FPVýchodná Ázia, Ďaleký východ
1FPCČína
1FPC‑CN‑DSeverná Čína201608
1FPC‑CN‑DBPeking201608
1FPC‑CN‑DDTiencin201608
1FPC‑CN‑DFChe-pej201608
1FPC‑CN‑DHŠan-si201608
1FPC‑CN‑DJÖbür Mongγol (Vnútorné Mongolsko)
Nei Mongol
201608
1FPC‑CN‑FSeverovýchodná Čína201608
1FPC‑CN‑FBLiao-ning201608
1FPC‑CN‑FDŤi-lin201608
1FPC‑CN‑FFChej-lung-Tiana201608
1FPC‑CN‑HVýchodná Čína201608
1FPC‑CN‑HBŠanghaj201608
1FPC‑CN‑HDJiangsu201608
1FPC‑CN‑HFČe-ťiang201608
1FPC‑CN‑HHAn-chuej201608
1FPC‑CN‑HJFu-ťien201608
1FPC‑CN‑HLŤiang-si201608
1FPC‑CN‑HNŠan-tung201608
1FPC‑CN‑JStredná Čína201608
1FPC‑CN‑JBChe-nan201608
1FPC‑CN‑JDChu-pej201608
1FPC‑CN‑JFChu-nan201608
1FPC‑CN‑LJužná Čína201608
1FPC‑CN‑LBKuang-tung201608
1FPC‑CN‑LDKuang-si201608
1FPC‑CN‑LFChaj-nan201608
1FPC‑CN‑NJuhozápadná Čína201608
1FPC‑CN‑NBČchung-čching201608
1FPC‑CN‑NDS‘-čchuan201608
1FPC‑CN‑NFKuej-čou201608
1FPC‑CN‑NHJün-nan201608
1FPCTTibet
Xizang
1FPC‑CN‑PSeverozápadná Čína201608
1FPC‑CN‑PBŠen-si201608
1FPC‑CN‑PDKan-su201608
1FPC‑CN‑PFČching-chaj201608
1FPC‑CN‑PHNing-sia201608
1FPC‑CN‑PJSin-ťiang201608
1FPCWTaiwan
1FPCHHongkong
1FPCMMacao
1FPJJaponsko
1FPJ‑JP‑AHokkaido (region)1.3
1FPJ‑JP‑AAHokkaido1.3
1FPJ‑JP‑BTohoku1.3
1FPJ‑JP‑BAAomori1.3
1FPJ‑JP‑BBIwate1.3
1FPJ‑JP‑BCMiyagi1.3
1FPJ‑JP‑BDAkita1.3
1FPJ‑JP‑BEYamagata1.3
1FPJ‑JP‑BFFukushima1.3
1FPJ‑JP‑CKanto1.3
1FPJ‑JP‑CAIbaraki1.3
1FPJ‑JP‑CBTochigi1.3
1FPJ‑JP‑CCGunma1.3
1FPJ‑JP‑CDSaitama1.3
1FPJ‑JP‑CEChiba1.3
1FPJ‑JP‑CFTokyo1.3
1FPJ‑JP‑CGKanagawa1.3
1FPJ‑JP‑DChubu1.3
1FPJ‑JP‑DANiigata1.3
1FPJ‑JP‑DBToyama1.3
1FPJ‑JP‑DCIshikawa1.3
1FPJ‑JP‑DDFukui1.3
1FPJ‑JP‑DEYamanashi1.3
1FPJ‑JP‑DFNagano1.3
1FPJ‑JP‑DGGifu1.3
1FPJ‑JP‑DHShizuoka1.3
1FPJ‑JP‑DJAichi1.3
1FPJ‑JP‑EKinki / Kansai1.3
1FPJ‑JP‑EAMie1.3
1FPJ‑JP‑EBShiga1.3
1FPJ‑JP‑ECKyoto1.3
1FPJ‑JP‑EDOsaka1.3
1FPJ‑JP‑EEHyogo1.3
1FPJ‑JP‑EFNara1.3
1FPJ‑JP‑EGWakayama1.3
1FPJ‑JP‑FChugoku1.3
1FPJ‑JP‑FATottori1.3
1FPJ‑JP‑FBShimane1.3
1FPJ‑JP‑FCOkayama1.3
1FPJ‑JP‑FDHiroshima1.3
1FPJ‑JP‑FEYamaguchi1.3
1FPJ‑JP‑GShikoku1.3
1FPJ‑JP‑GATokushima1.3
1FPJ‑JP‑GBKagawa1.3
1FPJ‑JP‑GCEhime1.3
1FPJ‑JP‑GDKochi (JP)1.3
1FPJ‑JP‑HKyushu1.3
1FPJ‑JP‑HAFukuoka1.3
1FPJ‑JP‑HBSaga1.3
1FPJ‑JP‑HCNagasaki1.3
1FPJ‑JP‑HDKumamoto1.3
1FPJ‑JP‑HEOita1.3
1FPJ‑JP‑HFMiyazaki1.3
1FPJ‑JP‑HGKagoshima1.3
1FPJ‑JP‑HHOkinawa1.3
1FPKKórea
1FPKNSeverná Kórea
1FPKSJužná Kórea
1FPKS‑KR‑BSeoul201710
1FPMMongolsko
1FZÁzia: krajinné prvky
1FZAÁzia: vodstvo
1FZAGRieka Ganga a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAJRieka Indus a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAMRieka Mekong a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
201710
1FZAXRieka Jang-c‘-ťiang a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAYŽltá rieka a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth
201710
1FZTÁzia: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1FZTAAltaj
1FZTGPúšť Gobi
1FZTHHimaláje
1FZTHAAnnapurna1.3
1FZTHKKarakoram1.3
1FZTHKKK2
Class here: Godwin-Austen or Chhogori
1.3
1FZTHMMahalangur Himal
Class here: Makalu, Lhotse, Cho Oyu
1.3
1FZTHMEMount Everest
Class here: Chomolungma
1.3
1HAfrika
1HBSeverná Afrika
1HBAAlžírsko
1HBA‑DZ‑AAlgiers201710
1HBCČad
1HBEEgypt
1HBE‑AA‑DÚdolie Nílu a delta Nílu
1HBE‑AA‑DAAlexandria
1HBE‑AA‑DBAswán
Class here: Abu Simbel
201710
1HBE‑AA‑DCKáhira
1HBE‑AA‑DDAl-Buhajra
1HBE‑AA‑DFBání Suvajf
1HBE‑AA‑DGDakahlia
1HBE‑AA‑DHDamietta
1HBE‑AA‑DJGharbia
1HBE‑AA‑DKAl-Džíza
Class here: Memphis, Great Pyramids
201710
1HBE‑AA‑DLKafr aš-Šajch
1HBE‑AA‑DNMinya
1HBE‑AA‑DPMinúfija
1HBE‑AA‑DQKaljúbija
1HBE‑AA‑DSŠarkíja
1HBE‑AA‑DWSuhag
1HBE‑AA‑DXLuxor
Class here: Thebes, Valley of the Kings
201710
1HBE‑AA‑JEgypt: Západná púšť
1HBE‑AA‑JFFajjúm
1HBE‑AA‑JMMatruh
1HBE‑AA‑JVAl-Wádí al-Džadíd
1HBE‑AA‑MEgypt: Východná púšť
1HBE‑AA‑MAAsjút
1HBE‑AA‑MQKena
1HBE‑AA‑MRGuvernorát Červené more
Pozri tiež: 1QSL Červené more
1HBE‑AA‑SSinajský polostrov
1HBE‑AA‑SLIsmá‘ílíja
1HBE‑AA‑SNSeverný Sinaj
1HBE‑AA‑SPPort Said
1HBE‑AA‑SSJužný Sinaj
1HBE‑AA‑SZSuez
1HBLLíbya
1HBL‑LY‑CCyrenaica201710
1HBL‑LY‑CBBenghazi201710
1HBL‑LY‑TTripolitania201710
1HBL‑LY‑TTTripoli201710
1HBMMaroko
1HBM‑MA‑BTanger-Tetouan-Al Hoceima201710
1HBM‑MA‑BCTangier201710
1HBM‑MA‑FFès-Meknès201710
1HBM‑MA‑FEFez201710
1HBM‑MA‑HRabat-Salé-Kenitra201710
1HBM‑MA‑HRRabat201710
1HBM‑MA‑LCasablanca-Settat201710
1HBM‑MA‑LCCasablanca201710
1HBM‑MA‑MMarrakesh-Safi201710
1HBM‑MA‑MEEssaouira201710
1HBM‑MA‑MMMarrakesh / Marrakech201710
1HBM‑MA‑PDrâa-Tafilalet201710
1HBM‑MA‑POOuarzazate201710
1HBM‑MA‑RSouss-Massa201710
1HBM‑MA‑RAAgadir201710
1HBSSudán
1HBS‑SD‑BKhartoum201710
1HBTTunisko
1HBT‑TN‑ATunis
Class here: Carthage
201710
1HBT‑TN‑DDjerba / Jerba201710
1HBWZápadná Sahara
1HBZJužný Sudán
1HFSubsaharská Afrika
1HFDZápadná Afrika
1HFDAMauritánia
1HFDBBenin
1HFDESierra Leone
1HFDFBurkina Faso
1HFDGGambia
1HFDHGhana
1HFDH‑GH‑AAccra201710
1HFDLLibéria
1HFDL‑LR‑AMonrovia201710
1HFDMMali
1HFDM‑ML‑ATimbuktu201710
1HFDNNigéria
1HFDN‑NG‑ALagos201710
1HFDRNiger
1HFDSSenegal
1HFDS‑SN‑ADakar201710
1HFDTTogo
1HFDUGuinea
1HFDU‑GN‑AConakry201710
1HFDVKapverdy
1HFDXGuinea-Bissau
1HFDYPobrežie Slonoviny
1HFDY‑CI‑AAbidjan201710
1HFGVýchodná Afrika
1HFGAEtiópia
1HFGA‑ET‑AAddis Ababa201710
1HFGDDžibutsko
1HFGEEritrea
1HFGKKeňa
1HFGK‑KE‑ANairobi201710
1HFGK‑KE‑MMombasa201710
1HFGQBurundi
1HFGRRwanda
1HFGR‑RW‑AKigali201710
1HFGSSomálsko
1HFGSRSoomaaliland
1HFGTTanzánia
1HFGT‑TZ‑BDar es Salaam201710
1HFGT‑TZ‑CZanzibar
Class here: Zanzibar Archipelago
201710
1HFGT‑TZ‑ENorthern Tanzania201710
1HFGT‑TZ‑EBKilimanjaro201710
1HFGT‑TZ‑EDSerengeti201710
1HFGUUganda
1HFGU‑UG‑AKampala201710
1HFJStredná Afrika
1HFJAKamerun
1HFJCKongo
Class here: Republic of the Congo
201710
1HFJC‑CG‑ABrazzaville201710
1HFJGGabon
1HFJQRovníková Guinea
1HFJRStredoafrická republika
1HFJSSvätý Tomáš a Princov ostrov
1HFJZDemokratická republika Kongo (Zair)
Class here: Congo-Kinshasa
201710
1HFJZ‑CD‑AKinshasa201710
1HFMJužná Afrika
1HFMAAngola
1HFMBBotswana
1HFMB‑BW‑AGaborone201710
1HFMB‑BW‑VOkavango River & Delta
Class here: the river, its tributaries &its valley
201710
1HFMKSvazijsko
Class here: Kingdom of Eswatini
201710
1HFMLLesotho
1HFMMMalawi
1HFMNNamíbia
1HFMQMozambik
1HFMQ‑MZ‑AMaputo201710
1HFMSJuhoafrická republika
1HFMS‑ZA‑AEastern Cape201710
1HFMS‑ZA‑BFree State201710
1HFMS‑ZA‑BBBloemfontein201710
1HFMS‑ZA‑DGauteng201710
1HFMS‑ZA‑DBJohannesburg201710
1HFMS‑ZA‑DDPretoria201710
1HFMS‑ZA‑FKwaZulu-Natal201710
1HFMS‑ZA‑FBDurban201710
1HFMS‑ZA‑HLimpopo201710
1HFMS‑ZA‑JMpumalanga
Class here: Eastern Transvaal
201710
1HFMS‑ZA‑KNorth West Province201710
1HFMS‑ZA‑MNorthern Cape201710
1HFMS‑ZA‑NWestern Cape201710
1HFMS‑ZA‑NBCape Town201710
1HFMS‑ZA‑ZSouth Africa: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1HFMS‑ZA‑ZDDrakensberg201710
1HFMS‑ZA‑ZKKruger National Park201710
1HFMWZimbabwe
1HFMW‑ZW‑AHarare201710
1HFMZZambia
1HFMZ‑ZM‑ALusaka201710
1HSOstrovy v južnej oblasti Indického oceánu
1HSCKomory
1HSMMadagaskar
1HSUMaurícius
1HSU‑MU‑BRodrigues201710
1HSVMaledivy
1HSYSeychely
1HS‑FR‑LRéunion
1HS‑FR‑LASaint-Denis (Réunion)201704
1HS‑FR‑LBSaint-Benoît201704
1HS‑FR‑LCSaint-Paul201704
1HS‑FR‑LDSaint-Pierre (Réunion)201704
1HS‑FR‑MMayotte
1HS‑FR‑MADzaoudzi
1HZAfrika: krajinné prvky
1HZAAfrika: vodstvo
1HZACRieka Kongo a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth or delta
201710
1HZAGRieka Niger a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
201710
1HZAMJazero Malawi201710
1HZANRieka Níl a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
Pozri tiež: 1HBE-AA-D Údolie Nílu a delta Nílu
201710
1HZASSuezský prieplav
1HZATJazero Tanganika
1HZAVViktóriino jazero a Viktóriine vodopády201710
1HZAZRieka Zambezi a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1HZAZVMosi-oa-Tunya / Victoria Falls1.3
1HZTAfrika: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1HZTAAtlas (pohorie)
1HZTKKalahari
1HZTRVýchodoafrická priekopová prepadlina
1HZTSSahara
1HZTTSahel
1KAmeriky
1KBSeverná Amerika (USA a Kanada)1.1
1KBBSpojené štáty americké, USA
1KBB‑US‑MAmerický Stredozápad
1KBB‑US‑MLAmerický Stredozápad: Štáty stredného severovýchodu (štáty Veľkých jazier)
1KBB‑US‑MLCIllinois
1KBB‑US‑MLCCChicago
1KBB‑US‑MLCSSpringfield (IL)1.2
1KBB‑US‑MLDIndiana
1KBB‑US‑MLDDIndianapolis1.2
1KBB‑US‑MLGMichigan
1KBB‑US‑MLGDDetroit1.2
1KBB‑US‑MLOOhio
1KBB‑US‑MLOLCleveland1.2
1KBB‑US‑MLONCincinnati1.2
1KBB‑US‑MLOOColumbus1.2
1KBB‑US‑MLTMinnesota
1KBB‑US‑MLTMMinneapolis-St. Paul1.2
1KBB‑US‑MLWWisconsin
1KBB‑US‑MLWMMilwaukee1.2
1KBB‑US‑MLWWMadison1.2
1KBB‑US‑MPAmerický Stredozápad: Štáty stredného severozápadu (Veľké prérie)
1KBB‑US‑MPAIowa
1KBB‑US‑MPKKansas
1KBB‑US‑MPMMissouri
1KBB‑US‑MPMKKansas City (Missouri)1.2
1KBB‑US‑MPMLSt. Louis1.2
1KBB‑US‑MPNNebraska
1KBB‑US‑MPNLLincoln1.2
1KBB‑US‑MPNOOmaha1.2
1KBB‑US‑MPRNorth Dakota (Severná Dakota)
1KBB‑US‑MPTSouth Dakota (Južná Dakota)
1KBB‑US‑MPTRNárodný pamätník Mount Rushmore1.2
1KBB‑US‑NSeverovýchod USA
1KBB‑US‑NASeverovýchod USA: Stredoatlantické štáty
1KBB‑US‑NAJNew Jersey
1KBB‑US‑NAJAAtlantic City1.2
1KBB‑US‑NAJHHoboken1.2
1KBB‑US‑NAJNNewark1.2
1KBB‑US‑NAJSJersey Shore1.2
1KBB‑US‑NAKNew York
1KBB‑US‑NAKAAlbany1.2
1KBB‑US‑NAKBBuffalo1.2
1KBB‑US‑NAKCNew York City
1KBB‑US‑NAKCBBrooklyn1.2
1KBB‑US‑NAKCMManhattan1.2
1KBB‑US‑NAKCMGGreenwich Village1.2
1KBB‑US‑NAKCMHHarlem1.2
1KBB‑US‑NAKLLong Island1.2
1KBB‑US‑NAKNNiagara Falls (mesto)1.2
1KBB‑US‑NAPPensylvánia
1KBB‑US‑NAPDPennsylvania Dutch Country1.2
1KBB‑US‑NAPGGettysburg1.2
1KBB‑US‑NAPHPhiladelphia
1KBB‑US‑NAPTPittsburgh1.2
1KBB‑US‑NESeverovýchod USA: Nové Anglicko
1KBB‑US‑NECConnecticut
1KBB‑US‑NECHHartford1.2
1KBB‑US‑NEIMaine
1KBB‑US‑NEIANárodný park Acadia1.2
1KBB‑US‑NEIPPortland (Maine)1.2
1KBB‑US‑NEMMassachusetts
1KBB‑US‑NEMBBoston
1KBB‑US‑NEMCCape Cod1.2
1KBB‑US‑NEMCMMartha’s Vineyard1.2
1KBB‑US‑NEMCNNantucket1.2
1KBB‑US‑NEMMCambridge (Massachusetts)1.2
1KBB‑US‑NEMSSalem (Massachusetts)1.2
1KBB‑US‑NENNew Hampshire
1KBB‑US‑NERRhode Island
1KBB‑US‑NERNNewport1.2
1KBB‑US‑NERPProvidence1.2
1KBB‑US‑NEVVermont
1KBB‑US‑SJuh USA
1KBB‑US‑SCJuh USA: Štáty stredného juhovýchodu
1KBB‑US‑SCAAlabama
1KBB‑US‑SCAMMontgomery1.2
1KBB‑US‑SCKKentucky
1KBB‑US‑SCKLLouisville1.2
1KBB‑US‑SCMMississippi
1KBB‑US‑SCTTennessee
1KBB‑US‑SCTMMemphis1.2
1KBB‑US‑SCTNNashville1.2
1KBB‑US‑SEJuh USA: Juhoatlantická oblasť
1KBB‑US‑SECDistrict of Columbia (Washington D.C.)
1KBB‑US‑SEDDelaware
1KBB‑US‑SEFFlorida
1KBB‑US‑SEFASt. Augustine1.2
1KBB‑US‑SEFEEverglades1.2
1KBB‑US‑SEFHTallahassee1.2
1KBB‑US‑SEFJJacksonville1.2
1KBB‑US‑SEFKFlorida Keys1.2
1KBB‑US‑SEFMMiami
1KBB‑US‑SEFOOrlando1.2
1KBB‑US‑SEFPTampa1.2
1KBB‑US‑SEGGeorgia (štát USA)
1KBB‑US‑SEGSSavannah1.2
1KBB‑US‑SEGTAtlanta
1KBB‑US‑SEMMaryland
1KBB‑US‑SEMAAnnapolis1.2
1KBB‑US‑SEMBBaltimore1.2
1KBB‑US‑SENNorth Carolina (Severná Karolína)
1KBB‑US‑SENAAsheville1.2
1KBB‑US‑SENBOuter Banks1.2
1KBB‑US‑SENCCharlotte1.2
1KBB‑US‑SENRRaleigh1.2
1KBB‑US‑SESSouth Carolina (Južná Karolína)
1KBB‑US‑SESCCharleston (Južná Karolína)1.2
1KBB‑US‑SESMMyrtle Beach1.2
1KBB‑US‑SEVVirginia (Virgínia)
1KBB‑US‑SEVCCharlottesville1.2
1KBB‑US‑SEVRRichmond1.2
1KBB‑US‑SEVVVirginia Beach1.2
1KBB‑US‑SEVWWilliamsburg1.2
1KBB‑US‑SEWWest Virginia (Západná Virgínia)
1KBB‑US‑SGNárodný park Great Smoky Mountains1.2
1KBB‑US‑SWJuh USA: Štáty stredného juhozápadu
1KBB‑US‑SWAArkansas
1KBB‑US‑SWAHHot Springs1.2
1KBB‑US‑SWALLittle Rock1.2
1KBB‑US‑SWLLouisiana
1KBB‑US‑SWLBBaton Rouge1.2
1KBB‑US‑SWLNNew Orleans
1KBB‑US‑SWOOklahoma
1KBB‑US‑SWOCOklahoma City1.2
1KBB‑US‑SWOTTulsa1.2
1KBB‑US‑SWTTexas
1KBB‑US‑SWTAAustin1.2
1KBB‑US‑SWTDDallas1.2
1KBB‑US‑SWTHHouston
1KBB‑US‑SWTNSan Antonio1.2
1KBB‑US‑SWTPEl Paso1.2
1KBB‑US‑SWTWFort Worth1.2
1KBB‑US‑WZápad USA
1KBB‑US‑WMZápad USA: Horské štáty
1KBB‑US‑WMAArizona
1KBB‑US‑WMAFFlagstaff1.2
1KBB‑US‑WMAGNárodný park Grand Canyon1.2
1KBB‑US‑WMAPPhoenix1.2
1KBB‑US‑WMASSedona1.2
1KBB‑US‑WMATTucson1.2
1KBB‑US‑WMCColorado
1KBB‑US‑WMCAAspen1.2
1KBB‑US‑WMCBBoulder1.2
1KBB‑US‑WMCDDenver1.2
1KBB‑US‑WMCRNárodný park Rocky Mountain1.2
1KBB‑US‑WMDIdaho
1KBB‑US‑WMDBBoise1.2
1KBB‑US‑WMMMontana
1KBB‑US‑WMMGNárodný park Glacier1.2
1KBB‑US‑WMNNevada
1KBB‑US‑WMNRReno1.2
1KBB‑US‑WMNVLas Vegas
1KBB‑US‑WMTNové Mexiko
1KBB‑US‑WMTAAlbuquerque1.2
1KBB‑US‑WMTFSanta Fe1.2
1KBB‑US‑WMTTTaos1.2
1KBB‑US‑WMUUtah
1KBB‑US‑WMUSSalt Lake City1.2
1KBB‑US‑WMUZNárodný park Zion1.2
1KBB‑US‑WMWWyoming
1KBB‑US‑WMWCCheyenne1.2
1KBB‑US‑WMWJJackson Hole1.2
1KBB‑US‑WMWTNárodný park Grand Teton1.2
1KBB‑US‑WMYYellowstonský národný park1.2
1KBB‑US‑WPZápad USA: Štáty na pobreží Pacifiku
1KBB‑US‑WPCKalifornia
1KBB‑US‑WPCALos Angeles
1KBB‑US‑WPCABBeverly Hills1.2
1KBB‑US‑WPCAHHollywood1.2
1KBB‑US‑WPCDSan Diego1.2
1KBB‑US‑WPCFSan Francisco
1KBB‑US‑WPCJSan José1.2
1KBB‑US‑WPCMMonterey1.2
1KBB‑US‑WPCNNapa a Sonoma1.2
1KBB‑US‑WPCPPalm Springs1.2
1KBB‑US‑WPCRFresno1.2
1KBB‑US‑WPCSSacramento1.2
1KBB‑US‑WPCYYosemitský národný park1.2
1KBB‑US‑WPHHavaj
Použite pri politických a sociálnych aspektoch; preferujte/pridajte 1MKPH pri geofyzikálnych, prírodopisných a cestovných aspektoch
Pozri tiež: 1MKPH Havajské ostrovy
1KBB‑US‑WPHHHavaj (Big Island)1.2
1KBB‑US‑WPHKKauai1.2
1KBB‑US‑WPHMMaui1.2
1KBB‑US‑WPHOOahu1.2
1KBB‑US‑WPHOHHonolulu
Class here: Waikiki
1.2201710
1KBB‑US‑WPNPacifický severozápad USA
1KBB‑US‑WPNAAljaška
1KBB‑US‑WPNAAAnchorage1.2
1KBB‑US‑WPNAJJuneau1.2
1KBB‑US‑WPNROregon
1KBB‑US‑WPNRPPortland (Oregon)1.2
1KBB‑US‑WPNWWashington (štát USA)
1KBB‑US‑WPNWOOlympijský národný park1.2
1KBB‑US‑WPNWSSeattle
1KBCKanada
1KBC‑CA‑AAlberta
1KBC‑CA‑ANNorthern Alberta (Severná Alberta)
1KBC‑CA‑ANBNorthern Alberta (Severná Alberta): Národné parky Wood Buffalo a Waterton Lakes
1KBC‑CA‑ANDNorthern Alberta (Severná Alberta): Peace River Country (Alberta)
1KBC‑CA‑ANGNorthern Alberta (Severná Alberta): Národné parky Alberta‘s Rockies a Banff a Jasper
1KBC‑CA‑ASSouthern Alberta (Južná Alberta)
1KBC‑CA‑ASCSouthern Alberta (Južná Alberta): Calgary Region
1KBC‑CA‑ASFSouthern Alberta (Južná Alberta): Edmonton Capital Region (Región provinčného hlavného mesta Edmonton)
1KBC‑CA‑ASJSouthern Alberta (Južná Alberta): Národný park Elk Island
1KBC‑CA‑ASNSouthern Alberta (Južná Alberta): Národný park Waterton Lakes
1KBC‑CA‑BBritish Columbia (Britská Kolumbia)
1KBC‑CA‑BDBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BDABritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Atlin District
1KBC‑CA‑BDBBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Stikine Country
1KBC‑CA‑BDCBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Peace River Country
1KBC‑CA‑BDDBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Nechako
1KBC‑CA‑BDEBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Bulkley
1KBC‑CA‑BDFBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Cariboo
1KBC‑CA‑BDGBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Chilcotin
1KBC‑CA‑BDHBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Omineca-princ George
1KBC‑CA‑BDJBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Robson Valley
1KBC‑CA‑BDKBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Kootenays
1KBC‑CA‑BDKABritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Národné parky Kootenays (Mount Revelstoke, Kootenay, Glacier and Yoho)
1KBC‑CA‑BDLBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Okanagan
1KBC‑CA‑BDMBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Boundary
1KBC‑CA‑BDNBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Similkameene
1KBC‑CA‑BDPBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Thompson
1KBC‑CA‑BDQBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Shuswap
1KBC‑CA‑BDRBritish Columbia Interior (vnútrozemie Britskej Kolumbie): Lillooet-Fraser Canyon
1KBC‑CA‑BFBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BFBBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Lower Mainland
1KBC‑CA‑BFDBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Greater Vancouver
1KBC‑CA‑BFFBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Fraser Valley
1KBC‑CA‑BFJBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Sea-to-Sky Corridor
1KBC‑CA‑BFMBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Gulf Islands a národná prírodná rezervácia Gulf Islands
1KBC‑CA‑BFRBritish Columbia South Coast (južné pobrežie Britskej Kolumbie): Sunshine Coast
1KBC‑CA‑BLBritish Columbia Vancouver Island
1KBC‑CA‑BLCBritish Columbia Vancouver Island: Greater Victoria
1KBC‑CA‑BLKBritish Columbia Vancouver Island: Mid-Island
1KBC‑CA‑BLNBritish Columbia Vancouver Island: North Island
1KBC‑CA‑BLSBritish Columbia Vancouver Island: West Coast
1KBC‑CA‑BLWBritish Columbia Vancouver Island: Juan de Fuca region a národná prírodná rezervácia Pacific Rim
1KBC‑CA‑BPBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BPDBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie): Queen Charlotte Strait
1KBC‑CA‑BPLBritish Columbia Central Coast (stredné pobrežie Britskej Kolumbie): Bella Coola Valley
1KBC‑CA‑BTBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie)
1KBC‑CA‑BTEBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Haida Gwaii a národná prírodná rezervácia Gwaii Haanas a Haida Heritage Site
1KBC‑CA‑BTMBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Skeena
1KBC‑CA‑BTRBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Nass
1KBC‑CA‑BTYBritish Columbia North Coast (severné pobrežie Britskej Kolumbie): Stewart Country
1KBC‑CA‑CManitoba
1KBC‑CA‑CNNorthern Manitoba (Severná Manitoba)
1KBC‑CA‑CNBNorthern Manitoba (Severná Manitoba): Národný park Wapusk
1KBC‑CA‑CPInterlake a Central Manitoba (Stredná Manitoba)
1KBC‑CA‑CPRInterlake a Central Manitoba (Stredná Manitoba): Národný park Riding Mountain
1KBC‑CA‑CSSouthern Manitoba (Južná Manitoba)
1KBC‑CA‑CSWSouthern Manitoba (Južná Manitoba): Winnipeg Capital Region (región provinčného hlavného mesta Winnipeg)
1KBC‑CA‑DNew Brunswick
1KBC‑CA‑DFNew Brunswick: Národný park Fundy
1KBC‑CA‑DKNew Brunswick: Greater Saint John
1KBC‑CA‑DNNew Brunswick: Greater Fredericton
1KBC‑CA‑FNewfoundland a Labrador
1KBC‑CA‑FLLabrador
1KBC‑CA‑FLTLabrador: Národný park Torngat Mountains
1KBC‑CA‑FNNewfoundland
1KBC‑CA‑FNANewfoundland: Avalonský polostrov
1KBC‑CA‑FNAJNewfoundland: Avalonský polostrov: St. John‘s
1KBC‑CA‑FNCNewfoundland: Burin Peninsula
1KBC‑CA‑FNENewfoundland: Bonavista Peninsula a národný park Terra Nova
1KBC‑CA‑FNHNewfoundland: Južné pobrežie
1KBC‑CA‑FNKNewfoundland: Západné pobrežie a národný park Gros Morne
1KBC‑CA‑FNMNewfoundland: Veľký severný polostrov
1KBC‑CA‑FNRNewfoundland: Northeast Coast (severovýchodné pobrežie)
1KBC‑CA‑HNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá)
1KBC‑CA‑HLNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): Región Inuvik a národný park Tuktut Nogait
1KBC‑CA‑HPNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): Sahtu Region
1KBC‑CA‑HTNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): Dehcho Region a národná prírodná rezervácia Nahanni a Naats’ihch‘oh
1KBC‑CA‑HVNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): North Slave Region
1KBC‑CA‑HWNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): Yellowknife
1KBC‑CA‑HXNorthwest Territories (Severozápadné teritóriá): South Slave Region
1KBC‑CA‑JNova Scotia (Nové Škótsko)
1KBC‑CA‑JANova Scotia (Nové Škótsko): Annapolis Valley
1KBC‑CA‑JBNova Scotia (Nové Škótsko): Cape Breton a národný park Cape Breton Highlands
1KBC‑CA‑JCCentral Nova Scotia (Stredné Nové Škótsko)
1KBC‑CA‑JDNova Scotia (Nové Škótsko): Eastern Shore (východné pobrežie) a národná prírodná rezervácia na ostrove Sable
1KBC‑CA‑JHNova Scotia (Nové Škótsko): Halifax (samospráva Halifax, HRM)
1KBC‑CA‑JKNova Scotia (Nové Škótsko): North Shore (severné pobrežie)
1KBC‑CA‑JMNova Scotia (Nové Škótsko): South Shore (južné pobrežie) a národný park Kejimkujik
1KBC‑CA‑KNunavut
1KBC‑CA‑KCNunavut: Kitikmeot Region
1KBC‑CA‑KNNunavut: Kivalliq Region a národný park Ukkusiksalik
1KBC‑CA‑KQNunavut: Qikiqtaaluk Region a národné parky Auyuittuq, Sirmilik a Quttinirpaaq
1KBC‑CA‑KQTNunavut: Qikiqtaaluk Region: Iqaluit
1KBC‑CA‑OOntario
1KBC‑CA‑OBNorthwestern Ontario (Severozápadné Ontario)
1KBC‑CA‑OBPNorthwestern Ontario (Severozápadné Ontario): Národný park Pukaskwa
1KBC‑CA‑ODNortheastern Ontario (Severovýchodné Ontario)
1KBC‑CA‑OGCentral Ontario (Centrálne Ontario)
1KBC‑CA‑OGCCentral Ontario (Centrálne Ontario): Haliburton a park Algonquin
1KBC‑CA‑OGFCentral Ontario (Centrálne Ontario): Jazerá Kawartha
1KBC‑CA‑OGJCentral Ontario (Centrálne Ontario): Muskoka
1KBC‑CA‑OGQCentral Ontario (Centrálne Ontario): Bay of Quinte
1KBC‑CA‑OMEastern Ontario (Východné Ontario)
1KBC‑CA‑OMCEastern Ontario (Východné Ontario): Ottawa/National Capital Region (región hlavného mesta)
1KBC‑CA‑OMLEastern Ontario (Východné Ontario): Ottawa Valley (Ottawské údolie)
1KBC‑CA‑OMTEastern Ontario (Východné Ontario): Thousand Islands (Tisíc ostrovov) a národný park Ostrovy svätého Vavrinca
1KBC‑CA‑OSSouthwestern Ontario (Juhozápadné Ontario)
1KBC‑CA‑OSBSouthwestern Ontario (Juhozápadné Ontario): Bruce Peninsula (poloostrov Bruce) a národný park
1KBC‑CA‑OSFSouthwestern Ontario (Juhozápadné Ontario): Georgian Triangle a národný park Georgian Bay Islands
1KBC‑CA‑OSMSouthwestern Ontario (Juhozápadné Ontario): Greater Toronto Area (Veľké Toronto)
1KBC‑CA‑OSRSouthwestern Ontario (Juhozápadné Ontario): Niagara Peninsula (Niagarský polostrov) a národný park Point Pele
1KBC‑CA‑PPrince Edward Island (Ostrov princa Eduarda)
1KBC‑CA‑PMPrince Edward Island (Ostrov princa Eduarda): North Shore (Severné pobrežie) a národný park Prince Edward Island (na Ostrove princa Eduarda)
1KBC‑CA‑PRPrince Edward Island (Ostrov princa Eduarda): South Shore (Južné pobrežie)
1KBC‑CA‑PTPrince Edward Island (Ostrov princa Eduarda): Summerside
1KBC‑CA‑PVPrince Edward Island (Ostrov princa Eduarda): Charlottetown
1KBC‑CA‑QQuébec
1KBC‑CA‑QBQuebec: Bas-Saint-Laurent
1KBC‑CA‑QBBRimouski201704
1KBC‑CA‑QBGKamouraska201704
1KBC‑CA‑QBKReford Gardens
Class here: Jardins de Métis
201704
1KBC‑CA‑QDQuebec: Saguenay–Lac-Saint-Jean
1KBC‑CA‑QDCSaguenay (city)201704
1KBC‑CA‑QDFSaguenay River201704
1KBC‑CA‑QDKLac Saint-Jean201704
1KBC‑CA‑QFQuebec, National Capital Region
1KBC‑CA‑QFCQuebec City201704
1KBC‑CA‑QFFOrleans Island201704
1KBC‑CA‑QFGCharlevoix201704
1KBC‑CA‑QHQuebec: Mauricie
Class here: La Mauricie National Park
201704
1KBC‑CA‑QHDTrois-Rivières201704
1KBC‑CA‑QHHShawanigan201704
1KBC‑CA‑QJQuebec: Estrie / Eastern Townships
1KBC‑CA‑QJSSherbrooke201704
1KBC‑CA‑QLQuebec: Outaouais
1KBC‑CA‑QLGGatineau201704
1KBC‑CA‑QMQuebec: Montréal (region)
1KBC‑CA‑QMMMontreal201704
1KBC‑CA‑QNQuebec: Abitibi-Témiscamingue
1KBC‑CA‑QPQuebec: Côte-Nord201704
1KBC‑CA‑QPCMingan Archipelago
Class here: Mingan Archipelago National Park
201704
1KBC‑CA‑QPDAnticosti Island201704
1KBC‑CA‑QRQuebec: Nord-du-Québec
1KBC‑CA‑QRKJames Bay201704
1KBC‑CA‑QRNNunavik
Class here: Kativik
201704
1KBC‑CA‑QRUUngava Bay201704
1KBC‑CA‑QSQuebec: Gaspésie
Class here: Forillon National Park, Gaspé Peninsula, Magdalen Islands
1KBC‑CA‑QSJChalleur Bay201704
1KBC‑CA‑QTQuebec: Chaudière-Appalaches
1KBC‑CA‑QUQuebec: Laval
1KBC‑CA‑QVQuebec: Lanaudière
1KBC‑CA‑QWQuebec: Laurentides
1KBC‑CA‑QXQuebec: Montérégie
1KBC‑CA‑QYQuebec: Centre-du-Québec
Class here: Bois-Franc
201704
1KBC‑CA‑SSaskatchewan
1KBC‑CA‑SDNorthern Saskatchewan (Severný Saskatchewan)
1KBC‑CA‑SGCentral Saskatchewan (Stredný Saskatchewan)
1KBC‑CA‑SGACentral Saskatchewan (Stredný Saskatchewan): Saskatoon
1KBC‑CA‑SGPCentral Saskatchewan (Stredný Saskatchewan): Národný park princa Alberta
1KBC‑CA‑SSSouthern Saskatchewan (Južný Saskatchewan)
1KBC‑CA‑SSACentral Saskatchewan (Stredný Saskatchewan): Regina
1KBC‑CA‑SSPCentral Saskatchewan (Stredný Saskatchewan): Národný Park Grasslands
1KBC‑CA‑UYukon
1KBC‑CA‑UDYukon: Severný Yukon, národné parky Vuntut a Ivvavik
1KBC‑CA‑UFYukon: Silver Trail Region
1KBC‑CA‑UKYukon: Región Klondike
1KBC‑CA‑ULYukon: Kluane Region a národný park a rezervácia Kluane
1KBC‑CA‑UOYukon: Campbell a Watson Lakes Regions
1KBC‑CA‑UWYukon: Whitehorse a Southern Lakes Regions
1KBC‑CA‑ZCanada: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704201710
1KBC‑CA‑ZHHudson Bay201704
1KBZSeverná Amerika: krajinné prvky
1KBZASeverná Amerika: vodstvo
1KBZAAGreat Lakes
1KBZAANNiagarské vodopády
1KBZACRieka Colorado a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1KBZAGRieka Rio Grande a jej prítoky
Class here: Río Bravo del Norte. Use for the river, its tributaries, its valley and mouth
201710
1KBZAKRieka Mackenzie a jej prítoky
1KBZAMRieka Mississippi a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth or delta
201710
1KBZASRieka Svätý Vavrinec a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and basin
201710
1KBZAS‑CA‑LGulf of St Lawrence201704
1KBZAYRieka Yukon a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, basin and mouth
201710
1KBZA‑US‑HRieka Hudson a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth
1.2201710
1KBZA‑US‑LGreat Salt Lake (Veľké Soľné jazero)1.2
1KBZA‑US‑ORieka Columbia a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth
1.2201710
1KBZA‑US‑PPotomac
Class here: the river, its tributaries, its valley, the mouth
1.2201710
1KBZTSeverná Amerika: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1KBZTAAppalachian Mountains (Apalačské vrchy)
1KBZTGGrand Canyon (Veľký kaňon)
1KBZTPJužná Amerika: Veľké prérie
1KBZTRSkalnaté vrchy
1KBZT‑US‑DDenali1.2
1KJKaribské ostrovy
1KJCKuba
1KJC‑CU‑ACuba: Western Region201904
1KJC‑CU‑BCuba: Central Region201904
1KJC‑CU‑CCuba: Eastern Region201904
1KJC‑CU‑DHavana201710
1KJC‑CU‑VGuantánamo201710
1KJDDominikánska republika
1KJD‑DO‑ANorte – Cilbao201904
1KJD‑DO‑BDominican Republic: South Region201904
1KJD‑DO‑CDominican Republic: Southeast / East Region201904
1KJD‑DO‑DSanto Domingo201710
1KJHHaiti
1KJH‑HT‑PPort-au-Prince201710
1KJMKajmanie ostrovy
1KJPPortoriko
1KJP‑PR‑CSan Juan
Class here: Puerto Rican Virgin Islands
201710
1KJP‑PR‑CCCulebra201710
1KJP‑PR‑CDVieques201710
1KJP‑PR‑JSan Juan
Class here: El Yunque park
1.2201710
1KJWZápadná India
1KJWBBahamy
1KJWB‑BS‑ANassau201710
1KJWJJamajka
1KJWJ‑JM‑BKingston201710
1KJWTTurks a Caicos
1KJWVZáveterné ostrovy
1KJWVAAnguilla
1KJWVBAntigua a Barbuda
1KJWVGGuadeloupe
1KJWVG‑FR‑ABasse-Terre
1KJWVG‑FR‑BPointe-à-Pitre201704
1KJWVKSvätý Krištof a Nevis201710
1KJWVMMontserrat
1KJWVVPanenské ostrovy
1KJWVVKVirgin Islands (Panenské ostrovy, Spojené kráľovstvo)
1KJWVVSVirgin Islands (Americké Panenské ostrovy)
1KJWWWindward Islands (Náveterné ostrovy)
1KJWWBBarbados
1KJWWDDominica (Dominika)
1KJWWGGrenada
1KJWWLSt Lucia (Svätá Lucia)201710
1KJWWMMartinique (Martinik)
1KJWWM‑FR‑AFort-De-France
1KJWWM‑FR‑BLa Trinité201704
1KJWWM‑FR‑CLe Marin201704
1KJWWM‑FR‑DSaint-Pierre201704
1KJWWTTrinidad a Tobago
1KJWWT‑TT‑PPort of Spain201710
1KJWWVSt Vincent (Svätý Vincent)201710
1KJXLesser Antilles (Malé Antily)
1KJXAAruba
1KJXNNederlandse Antillen (Holandské Antily)
Class here: Netherlands Antilles
Pozri tiež: 1KJXA Aruba, 1KJX-BQ-B Bonaire, 1KJX-CW-C Curaçao, 1KJX-SX-M Sint Maarten, 1KJX-BQ-E Sint Eustatius, 1KJX-BQ-S Saba
201710
1KJX‑BL‑BSaint Barthélemy201710
1KJX‑BQ‑BBonaire201710
1KJX‑BQ‑ESint Eustatius201710
1KJX‑BQ‑SSaba201710
1KJX‑CW‑CCuraçao201710
1KJX‑MF‑MSaint Martin
Use for: French part
201710
1KJX‑SX‑MSint Maarten
Use for: Dutch part
201710
1KLJužná a Stredná Amerika (vrátane Mexika), Latinská Amerika201710
1KLCStredná Amerika (vrátane Mexika)201710
1KLCBBelize
Class here: Belize Barrier Reef & Cayes, Caracol, Xunantunich
201710
1KLCGGuatemala
1KLCG‑GT‑AGuatemala department201710
1KLCG‑GT‑ACGuatemala City201710
1KLCG‑GT‑EGuatemala: Central region201710
1KLCG‑GT‑EBSacatepéquez201710
1KLCG‑GT‑EBAAntigua Guatemala201710
1KLCG‑GT‑FGuatemala: South western region201710
1KLCG‑GT‑FBSololá
Class here: Lake Atitlan
201710
1KLCG‑GT‑HPetan department201710
1KLCG‑GT‑HFFlores (El Petén)
Class here: Tikal
201710201904
1KLCHHonduras
1KLCH‑HN‑AHonduras: Western region201710
1KLCH‑HN‑ACCopan201710
1KLCH‑HN‑CHonduras: North Eastern Region201710
1KLCH‑HN‑CJBay Islands201710
1KLCH‑HN‑EHonduras: Central Eastern Region201710
1KLCH‑HN‑EAFrancisco Morazán (Department)201710
1KLCH‑HN‑EABTegucigalpa201710
1KLCMMexiko
1KLCM‑MX‑ANorthwest Mexico201710
1KLCM‑MX‑AABaja California201710
1KLCM‑MX‑AABTijuana201710
1KLCM‑MX‑ABBaja California Sur201710
1KLCM‑MX‑ABBLos Cabos
Class here: Cabo San Lucas / Cabo José del Cabo
201710
1KLCM‑MX‑ACChihuahua201710
1KLCM‑MX‑ADDurango201710
1KLCM‑MX‑AESinaloa201710
1KLCM‑MX‑AEBMazatlan201710
1KLCM‑MX‑AFSonora201710
1KLCM‑MX‑BNortheast Mexico201710
1KLCM‑MX‑BACoahuila de Zaragoza201710
1KLCM‑MX‑BBNuevo Leon201710
1KLCM‑MX‑BCTamaulipas201710
1KLCM‑MX‑CWest Mexico201710
1KLCM‑MX‑CAColima201710
1KLCM‑MX‑CBJalisco201710
1KLCM‑MX‑CBAGuadalajara201710
1KLCM‑MX‑CBDPuerto Vallarta201710
1KLCM‑MX‑CCMichoacán de Ocampo201710
1KLCM‑MX‑CDNayarit201710
1KLCM‑MX‑DEast Mexico201710
1KLCM‑MX‑DAHidalgo201710
1KLCM‑MX‑DBPuebla201710
1KLCM‑MX‑DCTlaxcala201710
1KLCM‑MX‑DDVeracruz201710
1KLCM‑MX‑ENorth-Central Mexico201710
1KLCM‑MX‑EAAguascalientes201710
1KLCM‑MX‑EBGuanajuato201710
1KLCM‑MX‑EBBSan Miguel de Allende201710
1KLCM‑MX‑ECQueretaro201710
1KLCM‑MX‑EDSan Luis Potosi201710
1KLCM‑MX‑EEZacatecas201710
1KLCM‑MX‑FSouth-Central Mexico201710
1KLCM‑MX‑FAMexico City
Class here: Mexico-Tenochtitlan
201710
1KLCM‑MX‑FBMexico State201710
1KLCM‑MX‑FBMTeotihuacan201710
1KLCM‑MX‑FCMorelos201710
1KLCM‑MX‑GSouthwest Mexico201710
1KLCM‑MX‑GAChiapas
Class here: Palenque
201710
1KLCM‑MX‑GBGuerrero201710
1KLCM‑MX‑GBBAcapulco201710
1KLCM‑MX‑GBEIxtapa-Zihuatanejo201710
1KLCM‑MX‑GCOaxaca201710
1KLCM‑MX‑GCAOaxaca de Juarez201710
1KLCM‑MX‑HSoutheast Mexico201710
1KLCM‑MX‑HACampeche201710
1KLCM‑MX‑HBQuintana Roo201710
1KLCM‑MX‑HBBCancun201710
1KLCM‑MX‑HBCCozumel201710
1KLCM‑MX‑HBDPlaya del Carmen201710
1KLCM‑MX‑HBMTulum201710
1KLCM‑MX‑HBNRiviera Maya201710
1KLCM‑MX‑HCTabasco201710
1KLCM‑MX‑HDYucatán
Class here: Uxmal, Mayapan
201710
1KLCM‑MX‑HDAMerida201710
1KLCM‑MX‑HDMChichen Itza201710
1KLCM‑MX‑HXSoutheast Mexico: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1KLCM‑MX‑HXPYucatan Peninsula201710
1KLCM‑MX‑ZMexico: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1KLCM‑MX‑ZCGulf of California / Sea of Cortes201710
1KLCNNikaragua
1KLCN‑NI‑ANicaragua: Pacific Region201904
1KLCN‑NI‑BNicaragua: Central Region201904
1KLCN‑NI‑CNicaragua: Caribbean Region201904
1KLCN‑NI‑MManagua201710
1KLCPPanama
1KLCP‑PA‑APanamá
Class here: Panama City
201710
1KLCP‑PA‑CColón201710
1KLCP‑PA‑DDarien201710
1KLCRKostarika
1KLCR‑CR‑ASan José201710
1KLCSSalvador
1KLCS‑SV‑AEl Salvador: Western201710
1KLCS‑SV‑BEl Salvador: Central201710
1KLCS‑SV‑BASan Salvador201710
1KLCS‑SV‑CEl Salvador: Eastern201710
1KLSJužná Amerika
1KLSAArgentína
1KLSA‑AR‑ANorthwest Argentina (NOA)201710
1KLSA‑AR‑AACatamarca201710
1KLSA‑AR‑ABJujuy
Class here: Quebrada de Humahuaca
201710
1KLSA‑AR‑ACLa Rioja201710
1KLSA‑AR‑ADSalta201710
1KLSA‑AR‑AESantiago del Estero201710
1KLSA‑AR‑AFTucuman201710
1KLSA‑AR‑BNortheast Argentina (NEA)201710
1KLSA‑AR‑BACorrientes201710
1KLSA‑AR‑BBChaco201710
1KLSA‑AR‑BCFormosa (AR)201710
1KLSA‑AR‑BDMisiones
Class here: Iguazú National Park
201710
1KLSA‑AR‑CCuyo201710
1KLSA‑AR‑CAMendoza201710
1KLSA‑AR‑CAMAconcagua201710
1KLSA‑AR‑CBSan Juan (AR)201710
1KLSA‑AR‑CCSan Luis (AR)201710
1KLSA‑AR‑DCentro201710
1KLSA‑AR‑DABuenos Aires
Class here: Mar del Plata
201710
1KLSA‑AR‑DBCórdoba (AR)201710
1KLSA‑AR‑DCEntre Rios (Mesopotamia)201710
1KLSA‑AR‑DDLa Pampa201710
1KLSA‑AR‑DESanta Fe (AR)201710
1KLSA‑AR‑EPatagonia201710
1KLSA‑AR‑EAChubut
Class here: Valdes Peninsula, Los Alerces
201710
1KLSA‑AR‑EBNeuquén201710
1KLSA‑AR‑ECRio Negro (AR)201710
1KLSA‑AR‑EDSanta Cruz (AR)
Class here: Perito Moreno, Fitz Roy / Chalten
201710
1KLSA‑AR‑EDMParque Nacional de los Glaciares201710
1KLSA‑AR‑EETierra del Fuego201710
1KLSA‑AR‑EEAUshuaia201710
1KLSBBrazília
1KLSB‑BR‑ABrazil: North Region201710
1KLSB‑BR‑AAAcre (state)201710
1KLSB‑BR‑ABAmapa201710
1KLSB‑BR‑ACAmazonas (state)201710
1KLSB‑BR‑ADPara201710
1KLSB‑BR‑AERondônia201710
1KLSB‑BR‑AFRoraima201710
1KLSB‑BR‑AGTocantins201710
1KLSB‑BR‑BBrazil: Northeast Region201710
1KLSB‑BR‑BAAlagoas201710
1KLSB‑BR‑BBBahia201710
1KLSB‑BR‑BBBSalvador de Bahia201710
1KLSB‑BR‑BCCeara201710
1KLSB‑BR‑BDMaranhão201710
1KLSB‑BR‑BEParaíba201710
1KLSB‑BR‑BFPernambuco201710
1KLSB‑BR‑BFBRecife201710
1KLSB‑BR‑BGPiaui201710
1KLSB‑BR‑BHRio Grande do Norte201710
1KLSB‑BR‑BJSergipe201710
1KLSB‑BR‑CBrazil: Central-West Region201710
1KLSB‑BR‑CADistrito Federal201710
1KLSB‑BR‑CABBrasilia201710
1KLSB‑BR‑CBGoias201710
1KLSB‑BR‑CCMato Grosso201710
1KLSB‑BR‑CDMato Grosso do Sul201710
1KLSB‑BR‑CZBrazil: Central-West Region: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1KLSB‑BR‑CZPPantanal201710
1KLSB‑BR‑DBrazil: Southeast Region201710
1KLSB‑BR‑DAEspirito Santo201710
1KLSB‑BR‑DBMinas Gerais201710
1KLSB‑BR‑DCRio de Janeiro (State)201710
1KLSB‑BR‑DCARio de Janeiro201710
1KLSB‑BR‑DDSão Paulo201710
1KLSB‑BR‑EBrazil: South Region201710
1KLSB‑BR‑EAParana
Class here: Iguaçu National Park
201710
1KLSB‑BR‑EBSanta Catarina201710
1KLSB‑BR‑ECRio Grande do Sul201710
1KLSCKolumbia
1KLSC‑CO‑AColombia: Amazonian Region201710
1KLSC‑CO‑BColombia: Andean Region201710
1KLSC‑CO‑BAAntioquia201710
1KLSC‑CO‑BAAMedellin201710
1KLSC‑CO‑BBBoyaca201710
1KLSC‑CO‑BDCundinamarca201710
1KLSC‑CO‑BDABogota201710
1KLSC‑CO‑BFNorte de Santander201710
1KLSC‑CO‑BJSantander (department)201710
1KLSC‑CO‑CColombia: Caribbean Region201710
1KLSC‑CO‑CBBolivar (department)201710
1KLSC‑CO‑CBACartagena201710
1KLSC‑CO‑CGSan Andres, Providencia & Santa Catalina201710
1KLSC‑CO‑DColombia: Orinoco Region201710
1KLSC‑CO‑EColombia: Pacific Region201710
1KLSC‑CO‑EDValle del Cauca201710
1KLSC‑CO‑EDACali201710
1KLSEEkvádor
1KLSE‑EC‑AEcuador: Coastal region201710
1KLSE‑EC‑BEcuador: Andean region201710
1KLSE‑EC‑BAAzuay201710
1KLSE‑EC‑BAACuenca201710
1KLSE‑EC‑BEChimborazo201710
1KLSE‑EC‑BFCotopaxi
Class here: Quilotoa
201710
1KLSE‑EC‑BJPichincha201710
1KLSE‑EC‑BJAQuito201710
1KLSE‑EC‑CEcuador: Amazonian region
Class here: Cayambe Coca, Yasuni, Sangay
201710
1KLSFFrancúzska Guyana
1KLSF‑FR‑ACayenne
1KLSF‑FR‑BSaint-Laurent-du-Maroni201704
1KLSGGuyana
1KLSG‑GY‑GGeorgetown201710
1KLSHČile
1KLSH‑CL‑ANorte Grande201904
1KLSH‑CL‑BNorte Chico201904
1KLSH‑CL‑CChile: Zona Central201710
1KLSH‑CL‑CDSantiago Metropolitan Region201710201904
1KLSH‑CL‑CVValparaíso201904
1KLSH‑CL‑DZona Sur201904
1KLSH‑CL‑DABiobío Region201904
1KLSH‑CL‑DAAConcepción201904
1KLSH‑CL‑DCLos Ríos Region201904
1KLSH‑CL‑DCAValdivia201904
1KLSH‑CL‑DDLos Lagos Region201904
1KLSH‑CL‑DDAChiloé Archipelago201904
1KLSH‑CL‑EZona Austral201904
1KLSH‑CL‑EAMagallanes & Chilean Antarctica Region201904
1KLSLBolívia
1KLSL‑BO‑APando201710
1KLSL‑BO‑BLa Paz
Class here:Tiwanaku, Tiahuanaco, Sorata
201710
1KLSL‑BO‑CBeni
Class here: Rurrenabaque, Madidi
201710
1KLSL‑BO‑DOruro201710
1KLSL‑BO‑ECochabamba201710
1KLSL‑BO‑FSanta Cruz
Class here: Noel Kempff Mercado, Chiquitania, Amboro, Samaipata
201710
1KLSL‑BO‑GPotosi
Class here: Salar de Uyuni, Torotoro
201710
1KLSL‑BO‑HChuquisaca201710
1KLSL‑BO‑HASucre201710
1KLSL‑BO‑JTarija201710
1KLSPParaguaj
1KLSP‑PY‑AAsunción201710
1KLSP‑PY‑BParaguay: Western Region201904
1KLSP‑PY‑CParaguay: Eastern Region201904
1KLSRPeru
1KLSR‑PE‑APeru: Amazon Region201710
1KLSR‑PE‑AAAmazonas region
Class here: Kuélap
201710
1KLSR‑PE‑AABChachapoyas201710
1KLSR‑PE‑ACMadre de Dios region201710
1KLSR‑PE‑ACTTambopata
Class here: Tambopata National Reserve
201710
1KLSR‑PE‑BPeru: Andean Region
Class here: Peruvian Highlands
201710
1KLSR‑PE‑BDCusco region201710
1KLSR‑PE‑BDCCusco / Cuzco201710
1KLSR‑PE‑BDDLa Convención
Class here: Choquequirao, Wamanmarka
201710
1KLSR‑PE‑BDMMachu Picchu
Class here: Sacred Valley of the Incas
201710
1KLSR‑PE‑BDVAusangate & the Cordillera Vilcanota201710
1KLSR‑PE‑CPeru: Northern coastal region201710
1KLSR‑PE‑DPeru: Central coastal region201710
1KLSR‑PE‑DAAncash region
Class here: Chavín de Huantar, Sechín, Pañamarca
201710
1KLSR‑PE‑DABHuaraz201710
1KLSR‑PE‑DASCordillera Blanca & Huascaran National Park
Class here: Cordillera Negra
201710
1KLSR‑PE‑DAYYerupaja & Huayhuash201710
1KLSR‑PE‑DCLa Libertad region
Class here: Huacas de Moche
201710
1KLSR‑PE‑DDLima region201710
1KLSR‑PE‑DDLLima201710
1KLSR‑PE‑EPeru: Southern coastal region201710
1KLSR‑PE‑EAArequipa region
Class here: Colca Canyon, Cotahuasi Canyon
201710
1KLSR‑PE‑EBIca region
Class here: Huacachina
201710
1KLSR‑PE‑EBNNazca
Class here: Lines and geoglyphs of Nazca and Pampas de Jumana
201710
1KLSSSuriname201710
1KLSS‑SR‑PParamaribo201710
1KLSUUruguaj
1KLSU‑UY‑AUruguay: North201710
1KLSU‑UY‑BUruguay: North West201710
1KLSU‑UY‑CUruguay: South West201710
1KLSU‑UY‑DUruguay: East201710
1KLSU‑UY‑EUruguay: Southern central201710
1KLSU‑UY‑EFMontevideo201710
1KLSVVenezuela
1KLSV‑VE‑AVenezuela: Andes Region201904
1KLSV‑VE‑AAMérida (Venezuela)201904
1KLSV‑VE‑BVenezuela: Central Region201904
1KLSV‑VE‑CCapital Region and Caracas201710201904
1KLSV‑VE‑DVenezuela: Guayana Region201904
1KLSV‑VE‑EVenezuela: Insular Region201904
1KLSV‑VE‑EAMargarita Island201904
1KLSV‑VE‑FLos Llanos Region201904
1KLSV‑VE‑GVenezuela: Northeast Region201904
1KLSV‑VE‑HVenezuela: Central-western Region201904
1KLSV‑VE‑JZuliana Region201904
1KLZJužná a Stredná Amerika: krajinné prvky
1KLZASeverná a Stredná Amerika: vodstvo
1KLZAARieka Amazonka a jej prítoky
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and estuary, mouth or delta
201710
1KLZACPanamský prieplav
1KLZAOOrinoco River
Class here: the river, its tributaries & delta
1.3
1KLZAPRieka Parana a jej prítoky
Class here: The River Plate, Uruguay River. Use for: the river, its tributaries, its valley and estuary
201710
1KLZAPFIguazu Falls & river
Class here: the river, its tributaries & its valley
1.3
1KLZATLake Titicaca1.3
1KLZTSeverná a Stredná Amerika: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1KLZTAAndy
1KLZTABAltiplano / Andean plateau1.3
1KLZTGGalapágy
1KLZTMPohorie Sierra Madre
1MAustralázia, Oceánia a ďalšie ostrovné oblasti201710
1MBAustralázia
1MBFAustrália
1MBF‑AU‑CAustralian Capital Territory (Teritórium austrálskeho hlavného mesta)
1MBF‑AU‑CACanberra
1MBF‑AU‑NNew South Wales (Nový Južný Wales)
1MBF‑AU‑NSSydney
1MBF‑AU‑QQueensland
1MBF‑AU‑QBBrisbane
1MBF‑AU‑SSouth Australia (Južná Austrália)
1MBF‑AU‑SAAdelaide
1MBF‑AU‑TTasmania (Tasmánia)
1MBF‑AU‑THHobart
1MBF‑AU‑VVictoria
1MBF‑AU‑VMMelbourne
1MBF‑AU‑WWestern Australia (Západná Austrália)
1MBF‑AU‑WPPerth
1MBF‑AU‑XNorthern Territory (Severné teritórium)
1MBF‑AU‑XDDarwin
1MBNNový Zéland
1MBZAustralázia: krajinné prvky
1MBZAAustralázia: vodstvo
1MBZADRieky v oblasti Murray-Darling a ich prítoky
Class here: the basin, the rivers, their tributaries & mouth
201710
1MBZTAustralázia: pohoria, vrchy, roviny, pobrežia a pod.1.1
1MBZTBGreat Dividing Range mountains (Veľké predelové vrchy)
1MBZTDGreat Barrier Reef (Veľká koralová bariéra)
1MBZTUUluru a Outback
1MKOceánia
1MKCMikronézia
1MKCBBelau (Palau)
Class here: Belau
201710
1MKCCCaroline Islands (Karolíny)
1MKCFFederálne štáty Mikronézie
1MKCGGilbert Islands (Gilbertove ostrovy)
Pozri tiež: 1MKPK Kiribati
1MKCMMarshall Islands (Marshallove ostrovy)
1MKCNNauru
1MKCUGuam
1MKCVNorthern Marianas (Severné Mariány)
1MKLMelanézia
1MKLFFidži
1MKLNNouvelle-Calédonie (Nová Kaledónia)
1MKLN‑FR‑NNouméa201704
1MKLPNová Guinea
Use for: the whole island of New Guinea
Pozri tiež: 1FMN-ID-P Papua
201710
1MKLPNPapua New Guinea
Pozri tiež: 1FMN-ID-P Papua, 1MKLP Nová Guinea
1.3
1MKLSŠalamúnove ostrovy
1MKLVVanuatu
1MKPPolynézia
1MKPCCookove ostrovy
1MKPCRRaratonga
1MKPEVeľkonočný ostrov
1MKPFFrancúzska Polynézia
1MKPFTTahiti
1MKPFT‑FR‑PPapeete201704
1MKPHHavajské ostrovy
Použite pri geofyzikálnych, prírodopisných a cestovných aspektoch; alebo v prípade, že publikácii nebol priradený kód spadajúci pod USA
Pozri tiež: 1KBB-US-WPH Havaj
1MKPKKiribati
Pozri tiež: 1MKCG Gilbert Islands (Gilbertove ostrovy)
1MKPNNiue
1MKPPPitcairnove ostrovy
1MKPRSamoa201710
1MKPRAAmerická Samoa
1MKPRWZápadná Samoa
1MKPTTonga
1MKPUTokelau1.3
1MKPVTuvalu
1MKPWWallis a Futuna
1MKPW‑FR‑MMata-Utu201704
1MTOstrovy Atlantiku201710
1MTAOstrovy Severného Atlantiku
1MTANBermudy
1MTANBKanárske ostrovy
Použite pri geofyzikálnych, prírodopisných a cestovných aspektoch, alebo v prípade, že dielu nebol priradený kód pre USA
1MTANCMadeira
Use for: geophysical, natural history & travel aspects; or if not using Spanish National Extensions
Pozri tiež: 1DSE-ES-E Kanárske ostrovy
201710
1MTANMAzory
1MTANZAzores
1MTAN‑FR‑PSaint Pierre & Miquelon201704
1MTASOstrovy Južného Atlantiku
1MTASCAscension
Pozri tiež: 1MTASH Svätá Helena (ostrov), 1MTAST Tristan da Cunha
1MTASFFalklandy
1MTASGJužná Georgia
Class here: South Sandwich Islands
201710
1MTASHSvätá Helena (ostrov)
Pozri tiež: 1MTASC Ascension, 1MTAST Tristan da Cunha
201710
1MTASTTristan da Cunha
Pozri tiež: 1MTASC Ascension, 1MTASH Svätá Helena (ostrov)
1MTNArktické oblasti
1MTNGGrónsko
1MTNG‑GL‑ANárodný Park Severovýchodné Grónsko201510
1MTNG‑GL‑DKommune Kujalleq201510
1MTNG‑GL‑GKommuneqarfik Sermersooq201510
1MTNG‑GL‑GNNuuk201510
1MTNG‑GL‑JQeqqata Kommunia201510
1MTNG‑GL‑JKKangerlussuaq (Sondra Strømfjord)201510
1MTNG‑GL‑MQaasuitsup Kommunia201510
1MTNG‑GL‑MPThule Air Base (Pituffik)201510
1MTN‑NO‑JJan Mayen
1MTN‑NO‑SSvalbard
Class here: Spitzbergen
1MTSAntarktída
1QOstatné geografická zoskupenia, oceány a moria201710
1QBHistorické štáty, ríše a regióny
1QBAStaroveký svet
1QBAAAsýrska ríša
1QBABBabylonia
1QBAEStaroveký Egypt
1QBAGStaroveké Grécko
Class here: Classical & Hellenistic Greek worlds
1.3
1QBAG‑IT‑AMagna Grecia (Veľké Grécko)1.1
1QBAHChetitská ríša
1QBALStaroveký/biblický Izrael
1QBAMMezopotámia
1QBAPPerzská ríša
1QBARStaroveký Rím
Class here: Roman Republic, the Roman Empire
1.3
1QBASSumer201710
1QBATEtrúria
1QBCHistorické štáty a ríše: presahujúce jeden kontinent
1QBCBByzantská ríša
1QBCEIslamský kalifát
1QBCLMongolská ríša
1QBCSOsmanská ríša
1QBCUBritské impérium
1QBC‑FR‑CFrench Colonial Empire201704
1QBDHistorické štáty a ríše: Európa
1QBDARakúsko-Uhorsko
1QBDFRímsko-nemecká ríša
1QBDKČeskoslovensko
1QBDLVýchodné Nemecko, DDR
1QBDNZápadné Nemecko
1QBDPPrusko1.2
1QBDRZSSR, Sovietsky zväz
1QBDTRuská ríša1.2
1QBDYJuhoslávia
1QBD‑FR‑GGaul
Class here: Celtic & Roman Gaul
201704
1QBD‑FR‑LCarolingian Empire201704
1QBD‑FR‑NNapoleonic Empire201704
1QBD‑FR‑ZFrancúzsko: regióny/terroirs historiques
Use with: codes for French regions
201710
1QBFHistorické štáty a ríše: Ázia
1QBHHistorické štáty a ríše: Afrika
1QBHKAšantská ríša
1QBKHistorické štáty a ríše: Ameriky
1QBKCKonfederované štáty americké1.2
1QBKLRíša Inkov201710
1QBKMMesoamerican civilisations1.3
1QBKMAAztec Empire1.3
1QBKMMMayan states1.3
1QBK‑CA‑QNew France201704
1QBK‑CA‑QANew France: Acadia201704
1QBK‑CA‑QLNew France: French Louisiana201704
1QBMHistorické štáty a ríše: Australázia, Oceánia a ďalšie ostrovné oblasti
1QFPolitické, sociálno-ekonomické a strategické zoskupenia201710
1QFAArab world / Arab League
Use for: grouping of Arabic speaking countries
1.3
1QFAMMaghreb1.3
1QFCBritský Commonwealth
Class here: The British Commonwealth
201710
1QFEEÚ (Európska únia)
1QFGRozvojové krajiny
1QFHPriemyselné/vyspelé krajiny
1QFLSapmi (Laponsko)1.2
1QFMIslamský svet
1QFNNATO
Class here: North Atlantic Treaty Organisation
201710
1QFPOPEC
Class here: Organization of the Petroleum Exporting Countries
201710
1QFSASEAN
Class here: Association of Southeast Asian Nations
201710
1QFUUnited Nations
Class here: specialized agencies of the UN
1.3
1QFWVaršavská zmluva, Východný blok
1QF‑CA‑AAtlantická Kanada (NB – New Brunswick, PE – Ostrov princa Eduarda, NS – Nové Škótsko, NL – Newfoundland a Labrador)
1QF‑CA‑CStredná Kanada (ON – Ontario, QC – Québec)
1QF‑CA‑EVýchodná Kanada (ON – Ontario, QC – Québec, NB – New Brunswick, PE – Ostrov princa Eduarda, NS – Nové Škótsko, NL – Newfoundland a Labrador)
1QF‑CA‑MPrímorské provincie Kanady (NB – New Brunswick, PE – Ostrov princa Eduarda, NS – Nové Škótsko, NL – Newfoundland a Labrador)
1QF‑CA‑PPrérijné provincie Kanady (AB – Alberta, SK – Saskatchewan, MB – Manitoba)
1QF‑CA‑TKanadské teritória (YT – Yukon, NT – Severozápadné teritóriá, NU – Nunavut)
1QF‑CA‑WZápadná Kanada (BC – Britská Kolumbia, AB – Alberta, SK – Saskatchewan, MB – Manitoba)
1QMKlimatické regióny
1QMPPolárne oblasti
1QMTTrópy
1QRZoskupenia prepojené morami
1QRMKrajiny Stredomoria
1QRPKrajiny Tichomoria
1QSmoria a oceány
1QSAAtlantický oceán
1QSANSeverný Atlantik
1QSASJužný Atlantik
1QSBBaltské more
1QSCKaribské more
1QSDMexický záliv
1QSEÍrske more
1QSFSeverné more
1QSGLamanšský prieliv
1QSJKaspické more
1QSKČierne more
1QSLČervené more
1QSMStredozemné more
1QSMALigúrske more
1QSMBTyrrhenské more
1QSMCJadranské more
1QSMDIónske more
1QSNIndický oceán
1QSNPPersian Gulf1.3
1QSPTichý oceán
1QSPNSeverné Tichomorie
1QSPSJužné Tichomorie
1QSRSeverný ľadový oceán
1QSSJužný oceán
1QSTTasmánske more
1ZVesmír, planéty a mimozemské lokality
Použite pre práce o mimozemských miestach, v ktorých toto prostredie hrá dôležitú úlohu buď ako miesto deja alebo ako téma väčšiny práce
1.2
1ZMSlnečná sústava1.2
1ZMASlnko1.2
1ZMCPlanéty1.2
1ZMCBMerkúr1.2
1ZMCDVenuša1.2
1ZMCEZem
Použite pre práce o Zemi ako o planéte, a to v kontexte Slnečnej sústavy alebo vesmíru
Pozri tiež: 1A Svet
1.2
1ZMCELMesiac1.2
1ZMCFMars1.2
1ZMCHJupiter1.2
1ZMCKSaturn1.2
1ZMCMUrán1.2
1ZMCNNeptún1.2
1ZMGĎalšie telesá v Slnečnej sústave1.2
1ZMGPPluto a trpasličie planéty
Class here: Kuiper Belt
1.2201710
1ZMGRKométy1.2
1ZMGTAsteroidy, Pásmo planétok1.2
2Jazykové kvalifikátory
Nepoužívajte „2“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 2*
2AIndoeurópske jazyky
2ACGermánske a škandinávske jazyky
2ACBAngličtina
Use with: PLACE Qualifier 1* if appropriate to give more precise detail
1.3
2ACBAAnglosaské jazyky1.3
2ACBCStredná angličtina
2ACBKAmerická angličtina
2ACBMAustrálska angličtina
2ACBRKanadská angličtina
2ACCŠkótska angličtina (lallans, doric)
2ACCUUlsterská škótčina (ullans)
2ACDHolandčina
2ACFFlámčina
2ACGNemčina
2ACGHŠvajčiarska nemčina (alamančina)
2ACGMStredná horná nemčina
2ACGPStará horná nemčina
2ACKAfrikánčina
2ACSŠkandinávske jazyky
2ACSCIslandčina
2ACSDDánčina
2ACSFFaerčina
2ACSJJutský dialekt
2ACSNNórčina
2ACSNBNórčina: bokmål (knižná nórčina)
2ACSNKNórčina: nynorsk (nová nórčina)
2ACSWŠvédčina
2ACSXStaroseverčina
2ACYJidiš
2ACZĎalšie germánske jazyky a dialekty
2ACZFFrízština
2ADRománske, italické a rétorománske jazyky
2ADCKatalánčina
2ADDValencijčina
2ADFFrancúzština
2ADFPProvensalčina
2ADFQKanadská francúzština201704
2ADFQ‑CA‑AAcadian French201704
2ADFQ‑CA‑CQuebec French (Quebecois)201704
2ADHKorzičtina
2ADLLatinčina
2ADPPortugalčina
2ADPBBrazílska portugalčina
2ADQGalícijčina (gallego, galego)
2ADRRumunčina
2ADSŠpanielčina
2ADSLLatinskoamerická španielčina
Use with: PLACE Qualifier 1* if appropriate to give more precise detail
1.3
2ADTTaliančina
2ADTXTalianske dialekty
2ADVSardínčina
2ADWLadinčina
2AD‑ES‑GAragonese201701
2AD‑ES‑NAranese201701
2AD‑ES‑TAsturian201701
2AD‑FR‑COccitan (lenga d’òc)1.3
2AFKeltské jazyky
2AFBBretónčina
2AFCKornčina
2AFGGaelčina
2AFMMančina
2AFRÍrska gaelčina
2AFSŠkótska gaelčina
2AFWWaleština
2AGSlovanské jazyky
2AGBBulharčina
2AGCStaroslovienčina
2AGKSlovenčina
2AGLBieloruština
2AGMMacedónčina
2AGPPoľština
2AGRRuština
2AGSSrbochorvátčina
2AGSCChorvátčina
2AGSSSrbčina
2AGUUkrajinčina
2AGVSlovinčina
2AGWHorná a dolná lužická srbčina
2AGZČeština
2AHGrécke jazyky
2AHAStarogréčtina
2AHBBiblická gréčtina
2AHMModerná gréčtina
2AJBaltské a iné indoeurópske jazyky
2AJBBaltické jazyky
2AJBLLitovčina
2AJBVLotyština
2AJKĎalšie indoeurópske jazyky
2AJKLAlbánčina
2AJKRArménčina
2BIndické, východné indoeurópske a drávidské jazyky
2BBRané indické jazyky
2BBASanskrit
2BBPPáli
2BMModerné indické jazyky
2BMBBengálčina
2BMDMaráthčina
2BMGGudžarátčina
2BMHHindčina
2BMJRadžastančina
2BMKKašmírčina
2BMNNepálčina
2BMPPandžábčina
2BMRRómčina
2BMSSinhálčina
2BMSMMaldivčina
2BMUUrdčina
2BRDrávidské jazyky
2BRBBráhujčina
2BRKKannadčina (Karnátaka)
2BRLTelugčina
2BRMMalajálamčina
2BRTTamilčina
2BXIndoiránske jazyky
2BXFPerzština (farsi)
2BXKKurdčina
2BXLPaštčina
2BXZAvestčina
2CAfroázijské jazyky
2CSSemitské jazyky
2CSAAramejčina
2CSBAsýrsko-babylonské jazyky (akkadčina)
2CSJHebrejčina
2CSMMaltčina
2CSRArabčina
2CSSSýrčina
2CSTEtiópčina
2CSTAAmharčina
2CSTTTigriňa
2CXNesemitské afroázijské jazyky
2CXBBerberské jazyky (tamašek)
2CXCKoptčina
2CXGEgyptčina
2CXHHauština
2CXSSomálčina
2CXSROromčina
2FUralsko-altajské a hyperborejské jazyky
2FCUgrofínske jazyky
2FCDEstónčina
2FCFFínčina
2FCLSaamske (laponské) jazyky1.3
2FCLDSeverná lapončina
2FCLFJužná lapončina
2FCLLLuleská saamčina
2FCLNInarijská saamčina
2FCLSSkoltská saamčina
2FCLXSaamske jazyky (iné)
2FCMMaďarčina
2FMTurkické jazyky
2FMCTurečtina
2FMHKirgizština
2FMKKazaština
2FMNTurkménčina
2FMUUzbečtina
2FMZAzerbajdžančina
2FVMongolčina
2FWTunguzské jazyky
2FWKEvenčina
2FWMMandžuština
2FXHyperborejské a paleosibírske jazyky
2GVýchodo- a juhovýchodoázijské jazyky
2GDSinotibetské jazyky
2GDBBarmčina
2GDCČínština
2GDCCKantončina
2GDCKDialekt hokkien
2GDCMMandarínska čínština
2GDCWJazyk wu
2GDCYJazyk amoy
2GDKKarenské jazyky
2GDTTibetčina
2GJJapončina
2GKKórejčina
2GRIné juhovýchodoázijské jazyky, austroázijské jazyky
2GRHKhmérčina
2GRLLaoština
2GRMMiaoština (miao)
2GRSThajčina (siamčina)
2GRVVietnamčina
2HAfrické jazyky
2HCNigerokonžské jazyky
2HCBBantuské jazyky
2HCBAJazyk bantu
2HCBBCentrálne bantuské jazyky
2HCBBCŇandža (čeva, maravi)
2HCBBFJazyk Lomwe
2HCBBHJazyk ňandža (čeva, maravi)
2HCBBJTongčina
2HCBBLJazyk tumbuka
2HCBBNYao
2HCBBPBembčina
2HCBBQJazyk kaonde
2HCBBRKongčina
2HCBBSJazyk lunda
2HCBBUJazyk luvale
2HCBDSwahilčina
2HCBHHererčina
2HCBKKikujčina
2HCBLNyoro-gandské jazyky
2HCBLGGandčina
2HCBLRNyankore (runyankore-rukiga)
2HCBMFang (yaunde-fang)
2HCBNJazyk duala
2HCBPVendčina
2HCBQŠončina
2HCBSSkupina jazykov sothčina – tswančina
2HCBSAJužná sothčina
2HCBSBSeverná sothčina, pedi
2HCBSDSetswančina (tswančina)
2HCBSFJazyk silozi
2HCBVTsongčina
2HCBWJazyk siswati (swazi)
2HCBXJazyk xhosa
2HCBYNdebelčina
2HCBZZuluština
2HCWZápadoatlantské a volto-konžské jazyky
2HCWFFulbčina
2HCWVVolto-konžské jazyky
2HCWVBIbčina
2HCWVDDagbani
2HCWVEEweština
2HCWVGJazyk ga
2HCWVNJazyk fante
2HCWVSAkanský jazyk Ašantov twi
2HCWVTAkanský jazyk Akuapov twi
2HCWVYJorubčina
2HKKhoisanské jazyky
2HNNílsko-saharské a šari-nílske (makrosudánske) jazyky
2HNDJazyk dinka
2HNMMasajčina
2HNRNúbijčina
2HNTJazyk teso (ateş)
2HXOstatné africké jazyky
2JAmerické domorodé jazyky
2JNDomorodé jazyky Severnej a Strednej Ameriky
2JNAAleutčina
2JNBInuitčina
2JNBKInuktitutčina
2JNCAlgonkinské jazyky
2JNCEJazyk krí
2JNCJJazyk odžibve
2JNDAthabaské jazyky a jazyky na-dene
2JNGIrokézske a makrosiouské jazyky
2JNMMayské jazyky
2JNNUto-aztécke jazyky
2JNZJazyk zuni
2JSDomorodé jazyky Južnej Ameriky a Karibiku
2JSCKaribské jazyky
2JSGGuaraníjčina
2JSQKečuánčina
2PAustroázijské jazyky a jazyky Oceánie
2PBAustrálske domorodé jazyky
2PCPapuánske jazyky
2PCSJazyk susu
2PGAustronézske a malajsko-polynézske jazyky
2PGBFormosanské jazyky
2PGGMalgaština
2PGJTagalčina, filipínčina, tagalog
2PGNZápadoaustronézske (indonézske) jazyky
2PGNAIndonézština (bahasa Indonesia)
2PGNCBalijčina
2PGNDJávčina
2PGNMMalajčina (bahasa Melayu)
2PGPJazyky Oceánie a polynézske jazyky
2PGPAMaorijčina
2PGPFFidžijčina
2PGPGTongčina
2PGPHTahitčina
2PGPRRarotongská maorijčina
2PGPSSamojčina
2PGPWHavajčina
2PGPXIné jazyky Oceánie
2PGPXKMokilese
2PGPXMMarshallčina
2PGPXNJazyk ponape
2PGPXPPalaučina
2PGPXTTokelaučina
2ZIné jazyky
2ZBBaskičtina
2ZCKaukazské jazyky
2ZCGGruzínčina
2ZMSumerčina
2ZPPidžiny a kreolčiny
2ZPTJazyk tok pisin
2ZXUmelé jazyky
Use for: works about constructed or invented languages
1.3
2ZXAJazyk afrihili
2ZXCOkcidentál
2ZXPEsperanto
2ZXTInterlingue
3Kvalifikátory časového obdobia
Nepoužívajte „3“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 3*
3BPravek
Kódy 3B* možno použiť pri rôznych časových obdobiach podľa geografickej oblasti
1.1
3BDKamenná doba1.1
3BDFKamenná doba: Staršia kamenná doba (paleolit)1.11.2
3BDKKamenná doba: Stredná kamenná doba (mezolit)1.11.2
3BDQKamenná doba: Mladšia kamenná doba (neolit)1.1
3BLBronzová doba
Sem zaradiť: chalkolit (medená doba), skorá, stredná a neskorá bronzová doba
1.1
3BRŽelezná doba
Sem zaradiť: skorá, stredná a neskorá železná doba
1.1
3B‑AA‑EEgypt: preddynastické obdobie1.3
3CObdobie pred n. l. – protohistorické obdobie
3CD4000 – 3000 pred n. l.
3CG3000 – 2000 pred n. l.
3CJ2000 – 1000 pred n. l.
3CT1000 pred n. l. po začiatok nášho letopočtu
3CT‑DE‑ANemecko: staroveký svet (800 pred n. l. – 500 n. l.)
3CT‑ES‑AŠpanielsko: staroveké dejiny1.3
3CT‑ES‑BŠpanielsko: rímska história (200 pred n. l. – 400 n. l.)
3CT‑IT‑AStaroveké Taliansko (1000 – 500 pred n. l.)
3C‑AA‑EStaroveký Egypt (2686 – 323 pred n. l.)
3KZačiatok n. l. – 1500
3KB1 – 500 n .l.
3KBF1. storočie: 1 – 99
3KBK2. storočie: 100 – 199
3KBN3. storočie: 200 – 299
3KBW4. storočie: 300 – 399
3KBY5. storočie: 400 – 499
3KB‑AA‑EEgypt: klasický starovek (332 pred n. l. – 630 n. l.)
3KB‑GB‑ARímska Británia1.3
3KH500 – 1000 n .l.
3KHF6. storočie: 500 – 599
3KHK7. storočie: 600 – 699
3KHN8. storočie: 700 – 799
3KHW9. storočie: 800 – 899
3KHY10. storočie: 900 – 999
3KH‑AA‑EStredoveký Egypt (630 – 1517)
3KH‑DK‑HDánsko: vikinské obdobie (800 – 1050)201510
3KH‑ES‑AŠpanielsko: nájazdy Germánov a Vizigótov (400 – 600)
3KH‑GB‑BAnglosaské Anglicko1.3
3KH‑IE‑SEarly Christian Ireland (c 400 to c 800)201704
3KH‑IE‑VViking Ireland (c 800 to c 1014)201704
3KH‑IT‑CTaliansko: od germánskych kráľovstiev po Frankov (500 – 1000)
3KH‑SE‑HŠvédsko: vikinské obdobie (800 – 1050)
3KL1000 n. l. – 1500 n .l.
3KLF11. storočie: 1000 – 1099
3KLK12. storočie: 1100 – 1199
3KLN13. storočie: 1200 – 1299
3KLN‑GB‑EDobytie Walesu Angličanmi1.3
3KLW14. storočie: 1300 – 1399
3KLY15. storočie: 1400 – 1499
3KLY‑GB‑FVojny ruží1.3
3KLY‑IT‑ETaliansko: renesancia (1400 – 1499)
3KLY‑PL‑APeriod of the Jagiellonian dynasty 1386–1572
3KL‑GB‑CDobytie Normanmi a normandská Británia1.3
3KL‑GB‑DPlantagenetovci a stredoveké Anglicko1.3
3KL‑IE‑NNorman Ireland (1169 to c 1350)201704
3KL‑IT‑DTaliansko: Panstvo „Signorie“ (1000 – 1400)
3KL‑PL‑APeriod of the Piast dynasty 960–1370201904
3KL‑SE‑JŠvédsko: stredovek (1050 – 1520)
3K‑ES‑AŠpanielsko: stredovek (400 – 1492)
3K‑ES‑BŠpanielsko: prítomnosť Arabov (711-1492)
3K‑ES‑CŠpanielsko: reconquista (711-1492)
3K‑IT‑BTaliansko: 500 pred n. l. – 1500 n .l.
3MOd r. 1500 do súčasnosti
3MD16. storočie: 1500 – 1599
3MDBPrvá polovica 16. storočia: 1500 – 1550
3MDBA1500 – 1509
3MDBF1510 – 1519
3MDBH1520 – 1529
3MDBJ1530 – 1539
3MDBL1540 – 1549
3MDQDruhá polovica 16. storočia: 1550 – 1599
3MDQM1550 – 1559
3MDQS1560 – 1569
3MDQV1570 – 1579
3MDQX1580 – 1589
3MDQZ1590 – 1599
3MD‑CA‑ANorth America: New France (1534–1763)201704
3MD‑GB‑GTudorovské Anglicko1.3
3MD‑GB‑GEElizabethan era (1558–1603)1.3
3MD‑IE‑PPlantations of Ireland (1556–1663)201704
3MD‑SE‑LŠvédsko: vláda Vasovcov (1520 – 1611)
3MG17. storočie: 1600 – 1699
3MGBRané 17. storočie: 1600 – 1650
3MGBA1600 – 1609
3MGBF1610 – 1619
3MGBH1620 – 1629
3MGBJ1630 – 1639
3MGBL1640 – 1649
3MGB‑GB‑HObdobie vlády Jakuba I. a prvých Stuartovcov
Class here: Caroline era
1.3
3MGQDruhá polovica 17. storočia: 1650 – 1699
3MGQM1650 – 1659
3MGQM‑GB‑JAnglická občianska vojna a bezvládie
Use for: period of the English Civil War, the Wars of the Three Kingdoms
1.3
3MGQM‑IE‑CCromwellian conquest of Ireland (1649–1653)201704
3MGQS1660 – 1669
3MGQS‑GB‑KReštaurácia Stuartovcov a Británia v čase neskorších Stuartovcov1.3
3MGQV1670 – 1679
3MGQX1680 – 1689
3MGQX‑GB‑MSlávna revolúcia1.3
3MGQZ1690 – 1699
3MG‑IT‑GTaliansko: Španielska nadvláda (1559 – 1714)
3MG‑PL‑APeriod of the Polish-Lithuanian Commonwealth 1569–1795201904
3MG‑SE‑NŠvédske kráľovstvo (1611 – 1718)
3MG‑US‑AUSA: Kolonizácia a osídlenie1.3
3ML18. storočie: 1700 – 1799
3MLBPrvá polovica 18. storočia: 1700 – 1750
3MLBA1700 – 1709
3MLBF1710 – 1719
3MLBH1720 – 1729
3MLBJ1730 – 1739
3MLBL1740 – 1749
3MLQDruhá polovica 18. storočia: 1750 – 1799
3MLQM1750 – 1759
3MLQS1760 – 1769
3MLQV1770 – 1779
3MLQX1780 – 1789
3MLQZ1790 – 1799
3MLQZ‑FR‑AFrancúzska revolúcia1.3
3MLQZ‑IE‑RIrish Rebellion of 1798201704
3MLQ‑PL‑APeriod of the Partitions of Poland 1772–1795201904
3MLQ‑SE‑RŠvédsko: gustaviánske obdobie (1772 – 1809)
3MLQ‑US‑BAmerická revolúcia1.3
3MLQ‑US‑CUSA: Nový národ1.3
3ML‑DE‑BNemecko: obdobie absolutizmu a osvietenstva (1648 – 1779)
3ML‑GB‑PGeorgiánska a regentská Británia1.3
3ML‑GB‑PRRegency Period (c 1811 to c 1820)1.3
3ML‑IT‑HTaliansko: rakúska nadvláda (1701 – 1796)
3ML‑SE‑QŠvédsko: obdobie slobody (1718 – 1772)
3MN19. storočie: 1800 – 1899
3MNBPrvá polovica 19. storočia: 1800 – 1850
3MNBA1800 – 1809
3MNBF1810 – 1819
3MNBH1820 – 1829
3MNBJ1830 – 1839
3MNBJ‑CA‑DLower Canada Rebellion / Patriots War (1837–1838)201704
3MNBL1840 – 1849
3MNBL‑IE‑FIreland: The Great Famine (1845–1852)201704
3MNB‑DE‑CNemecko: obdobie európskych revolúcií (1780 – 1848)
3MNB‑ES‑AŠpanielsko: španielska vojna za nezávislosť (1808 – 1813)
3MNB‑GB‑TBritánia: priemyselná revolúcia1.3
3MNB‑IT‑MTaliansko: napoleonské obdobie, reštaurácia, povstanie Risorgimento (1796 – 1848)
3MNB‑US‑DUSA: bádanie a expanzia1.3
3MNQDruhá polovica 19. storočia: 1850 – 1899
3MNQM1850 – 1859
3MNQS1860 – 1869
3MNQV1870 – 1879
3MNQX1880 – 1889
3MNQZ1890 – 1899
3MNQZ‑DE‑DNemecko: obdobie imperializmu (1890 – 1914)
3MNQ‑AR‑DArgentina: period of the Generation of ’80 & the Republica Conservadora 1880–1916201904
3MNQ‑GB‑VViktoriánska Británia1.3
3MNQ‑IE‑GIreland: The Gaelic Revival (c 1850 to 1916)201704
3MNQ‑IT‑NTaliansko: národná nezávislosť a risorgimento (1850 – 1861)
3MNQ‑IT‑PTaliansko: Národné zjednotenie a prvé dekády Talianskeho kráľovstva (1861-1900)
3MNQ‑US‑EAmerická občianska vojna a rekonštrukcia (1861 – 1877)
3MNQ‑US‑FUSA: Pozlátený vek (1877 – 1893)
3MN‑DK‑GDánsko: zlatý vek (1800 – 1850)201510
3MN‑ES‑AŠpanielsko: súčasná história (1808 – 2000)
3MN‑FI‑AFinland: period of Autonomy 1809–1917201904
3MN‑PA‑APeriod of the Union of Columbia & Panama 1821–1903201904
3MP20. storočie: 1900 – 1999
3MPBPrvá polovica 20. storočia: 1900 – 1950
3MPBA1900 – 1909
3MPBF1910 – 1919
3MPBFBWorld War One period (1914–1918)1.3
3MPBF‑FI‑APeriod of Finnish Civil War 1918201904
3MPBF‑IE‑RIreland: The Revolutionary Period (1916–1922)201704
3MPBGInter-war period c 1919 to c 1939
3MPBGHc 1920 to c 1929
3MPBGH‑ES‑ASpain: Dictatorship of Primo de Rivera (1923–1930)
3MPBGH‑IE‑CThe Irish Civil War (1922–1923)201704
3MPBGH‑US‑JUSA: jazzový vek1.3
3MPBGJ1930 – 1939
3MPBGJ‑AR‑AInfamous Decade 1930–1943 (Argentina)201904
3MPBGJ‑DE‑HNemecko: obdobie národného socializmu (1933-1945)1.1
3MPBGJ‑ES‑AŠpanielsko: Druhá španielska republika (1931 – 1936)
3MPBGJ‑ES‑BŠpanielsko: Občianska vojna (1936 – 1939)
3MPBGJ‑US‑KUSA: Veľká hospodárska kríza1.3
3MPBG‑DE‑GNemecko: Weimarská republika (1918 – 1933)1.1
3MPBG‑IE‑SIrish Free State (1922–1937)201704
3MPBG‑IT‑STaliansko: obdobie po 1. svetovej vojne a fašizmus (1918 – 1943)
3MPBL1940 – 1949
3MPBLBWorld War Two period (c 1939 to c 1945)1.3
3MPBLB‑FI‑APeriod of The Winter War 1939–1940 & the Continuation War 1941 to 1944201904
3MPBLB‑PL‑APeriod of the Warsaw Ghetto uprising of 1943201904
3MPBLB‑PL‑BPeriod of the Warsaw Rising of 1944201904
3MPBL‑AR‑CArgentina: period of Peronism & the Peron presidencies 1943–1955201904
3MPBL‑DK‑BDánsko: nemecká okupácia (1940 – 1945)201510
3MPBL‑ES‑AŠpanielsko: povojnové obdobie (1940 – 1949)
3MPBL‑IT‑TTaliansko: oslobodenie od fašizmu