KodKategoriaAddMod
ASztuka
ABSztuka – zagadnienia ogólne
ABATeoria sztuki
Zobacz też: QDTN Estetyka
ABCKonserwacja i restauracja dzieł sztuki
ABKFałszerstwa i kradzież dzieł sztuki
ABQFinansowe aspekty sztuki
Stosuj dla sprzedaży i aukcji dzieł sztuki, finansowania, mecenatu i sponsoringu
AFDziedziny sztuk pięknych
Stosuj z kodami AF* oraz z odpowiednimi kodami AG* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
AFCMalarstwo
AFCCAkwarela
AFCLMalarstwo olejne
AFCMMurals & wall paintings
Class here: trompe l’oeil, frescos, ceiling paintings
1.3
AFFRysunek
AFHGrafika
AFJInne techniki graficzne
Stosuj dla: kolażu, fotomontażu, graffiti i sztuki ulicznej, body artu i tatuażu
AFKRzeźba i inne sztuki wizualne
AFKBRzeźba
AFKCSnycerstwo i relief
AFKGZłotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
Stosuj dla złotnictwa, platernictwa, jajek Fabergé itd.
Zobacz też: WFJ Wyrób biżuterii, WCP Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria, WCR Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii), WFP Metaloplastyka
AFKNInstalacje artystyczne
AFKPPerformance
AFKVSztuka elektroniczna, wideo-art i holografia
AFPCeramika i szklarstwo artystyczne
Stosuj dla: ceramiki, garncarstwa, mozaik, i witraży artystycznych
Zobacz też: WFN Garncarstwo, ceramika i wyroby szklane
AFTSztuka użytkowa
Stosuj dla książek artystycznych
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
1.3
AFWTkaniny artystyczne
Stosuj dla dywanów, tapiserii i innych tekstyliów jako dzieł sztuki
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, WFB* Robótki ręczne i podkategoriami, WFF Wyrób dywanów, WFG Przędzenie i tkanie
AGSztuki piękne – ujęcia i tematy
Stosuj z kodami AF* i kwalifikatorami stylu
AGAHistoria sztuki
Stosuj kody AGA w połączeniu z innymi kodami dla sztuk w miarę potrzeb; gdzie to potrzebne, używaj kwalifikatorów stylu, geograficznych i czasowych
AGBArtyści, monografie o sztuce
AGCKatalogi wystaw i kolekcji
Zobacz też: WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd., GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
AGHPostacie ludzie w sztukach plastycznych
AGHFSztuka portretowa1.3
AGHNAkty artystyczne
AGHXSztuka erotyczna
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: AJCX Fotografia erotyczna i akty
AGKŻycie rodzinne, świeckie, osobiste w sztukach plastycznych
Stosuj dla scenek rodzajowych
1.3
AGNPrzedstawienia zwierząt i przyrody w sztuce (martwa natura, pejzaż itd.)1.3
AGNAAnimals in art
Class here: animal painters, wildlife art, birds, insects, fish in art, etc
1.3
AGNBSztuka botaniczna
AGNLLandscapes / seascapes1.3
AGNSStill life
Class here: vanitas. Use for: depictions of small scale scenes of mostly inanimate objects both natural and man-made
1.3
AGPPrzedstawienia wytworów działalności ludzkiej w sztuce (miasta, maszyny itd.)
AGRSztuka religijna
Stosuj z kodami QR* w miarę potrzeb
AGZTechniki i teorie w sztuce
Stosuj dla podręczników i prac specjalistycznych na temat technik artystycznych, teorii koloru, perspektywy itd.
Zobacz też: WFA Malowanie i podręczniki plastyki
AJFotografia i fotografika
AJCKolekcje fotograficzne
Use with: other codes to indicate thematic collections
Zobacz też: WQP Dawne fotografie wybranych miejsc
1.3
AJCDFotografowie i fotograficy
AJCPFotografia portretowa1.11.3
AJCXFotografia erotyczna i akty
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: AGHX Sztuka erotyczna
AJFFotoreportaż
Stosuj dla fotoreportażu
Zobacz też: DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
1.1
AJTSprzęt i techniki fotograficzne
Zobacz też: UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
AJTAObsługa aparatów fotograficznych
AJTFTechniki fotograficzne (zagadnienia szczegółowe)
Stosuj dla aerofotografii
AJTVReżyseria zdjęć
Zobacz też: AFKV Sztuka elektroniczna, wideo-art i holografia, ATFX Aspekty techniczne produkcji filmowej, ATJX Aspekty techniczne produkcji telewizyjnej
1.3
AKWzornictwo przemysłowe i sztuka użytkowa
Stosuj z kodami AK* oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
AKBProjektanci
Use with: other subject codes to indicate what field of design if appropriate, eg AKT for fashion designers, plus AGA for historical approaches
1.3
AKCProjektowanie graficzne
AKDTypografia i liternictwo
Zobacz też: WFU Kaligrafia i pismo odręczne
AKHProjektowanie książek
Zobacz też: WFT Papiernictwo
AKHMManuscripts and illumination
Class here: miniatures, illuminated or painted manuscripts
1.3
AKLIlustracja i sztuka użytkowa
AKLBIlustracja
Zobacz też: AFF Rysunek
AKLCKomiksy i powieści graficzne
Zobacz też: AFF Rysunek
AKLC1Powieści graficzne i manga
W miarę potrzeb oznacz formę dzieła sztuki, używając właściwego kodu X*
Zobacz też: XA* Komiks i powieść graficzna – style i odmiany i podkategoriami, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami, AFF Rysunek
1.2
AKLFSztuka w grach wideo (ang. computer game art)
Stosuj dla aspektów artystycznych gier i grafiki komputerowej
Zobacz też: UGG Projektowanie gier komputerowych
1.1
AKLPPlakat
AKPWzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe
Zobacz też: TBD Projektowanie techniczne, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
AKRProjektowanie mebli
AKTModa i tekstylia
Use with: AKB for individual fashion designers, with AGA for history of fashion, plus TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, WFB Robótki ręczne, WFF Wyrób dywanów, WFG Przędzenie i tkanie, TDPF Tekstylia i włókiennictwo, KNDD Apparel, garment & textile industries
1.3
AKTRNational or regional costume
Class here: folk, ethnic & traditional costume. Use with: PLACE Qualifiers 1* codes as appropriate
1.3
AMArchitektura
Stosuj z kodami AM oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
AMATeoria architektury
AMBArchitekci i biura projektowe
AMCProjektowanie i koncepcje architektoniczne
Class here: architectural drawings, sections, elevations, materials, architectural engineering
1.3
AMCDArchitectural details, components and motifs
Use for: works that examine the individual elements of a building or structure, eg windows, doors, roof design, ornamentation etc
1.3
AMCRArchitektura przyjazna środowisku
Class here: sustainable and energy-efficient architecture
1.3
AMDArchitektura – praktyka zawodowa
AMGArchitektura obiektów użyteczności publicznej
Stosuj dla architektury przemysłowej, sal koncertowych, stadionów, pomników itd.
Zobacz też: JWT Jednostki wojskowe i miejsca pamięci, WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
1.3
AMKArchitektura obiektów mieszkalnych
Class here: private homes, houses, apartments, flats, lofts. Use with: AMR interior design if appropriate
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i deokoracji, AMR Projektowanie wnętrz
1.3
AMKHArchitektura: działki i domki letniskowe1.2
AMKLArchitektura zamków i fortyfikacji
AMKSArchitektura: pałace, dwory, rezydencje1.2
AMNArchitektura obiektów sakralnych
Class here: architectural aspects of abbeys, cathedrals, churches, mosques, synagogues, temples etc. Use for: books about the buildings
1.3
AMRProjektowanie wnętrz
Stosuj dla publikacji specjalistycznych
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i deokoracji
1.3
AMVArchitektura krajobrazu
Zobacz też: WMD Projektowanie i planowanie ogrodów
1.3
AMVDArchitektura w urbanistyce
Zobacz też: RPC Urbanistyka
AMXHistoria architektury
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
ATAktorstwo i sztuki sceniczne
ATCAktorzy i wykonawcy
Stosuj z kodami AT* dla wskazania konkretnie teatru, filmu, telewizji, radia itd.
Zobacz też: DNBF* Biografie artystów i ludzi show biznesu i podkategoriami
1.3
ATDTeatrologia
Zobacz też: DD* Sztuki teatralne i podkategoriami
ATDCTechniki aktorskie
Stosuj dla monologów, przesłuchań itd.
ATDFReżyseria i produkcja teatralna
ATDHAspekty techniczne produkcji teatralnej
Stosuj dla techniki teatralnej, kostiumologii, charakteryzacji, oświetlenia, scenografii itd.
ATDSZarządzanie teatrem
ATFFilm i kino
Stosuj kody ATF tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja
ATFAFilmoznawstwo i krytyka filmowa
ATFBReżyserzy i producenci
ATFDScenariusze filmowe
ATFGPrzewodniki i recenzje filmowe
ATFNStyle i gatunki filmowe
Stosuj dla konkretnych gatunków, np. filmu noir, westernów, horrorów itd.
ATFRFilmy dokumentalne
ATFVFilmy animowane
ATFV1Anime
Use for: Japanese style animated films
Zobacz też: AKLC1 Powieści graficzne i manga
1.3
ATFXAspekty techniczne produkcji filmowej
Class here: cinematography, editing, wardrobe & makeup, lighting, scenery, costume etc
1.3
ATJTelewizja
Stosuj kody ATJ* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja
ATJDScenariusze telewizyjne
Zobacz też: WHG Humor w programach telewizyjnych
1.2
ATJSSeriale i filmy telewizyjne oraz teatr telewizji
Stosuj dla publikacji poświęconych serialom, operom mydlanym, teatrowi telewizji itd.
ATJXAspekty techniczne produkcji telewizyjnej
Stosuj dla reżyserii obrazu telewizyjnego
1.3
ATLRadio
Stosuj kody ATL* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja
ATLDSłuchowiska, występy i scenariusze radiowe1.2
ATNInternet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
Stosuj dla różnych aspektów Internetu w funkcji mediów, zwłaszcza dla materiałów pochodzenia internetowego, gwiazd Internetu, blogerów, blogerów, podcastów
Zobacz też: UD* Technologia informacyjna (IT) w życiu codziennym / Cyfrowy styl życia i podkategoriami, KNTV Computer & video game industry, KNTX Przemysł informatyczny
1.2
ATQTaniec
Stosuj z kodami ATQ* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
ATQCChoreografia
ATQLBalet
ATQRTaniec towarzyski
Class here: Latin dance
1.3
ATQTTaniec współczesny
ATQVDancers / choreographers
Class here: dance troupes, dance groups, companies
1.3
ATQZTaniec ludowy
ATXInne sztuki performatywne
Stosuj dla sztuki mimu, teatru ulicznego, kabaretu, prestidigitatorstwa, teatru variétés, żonglerki, cyrku itd.
1.3
ATXCCircus & circus skills
Class here: clowns, funambulism, acrobatics
Zobacz też: ATXZ Przedstawienia z udziałem zwierząt
1.3
ATXDComedy & stand-up
Class here: Improvisational comedy, impressionists, alternative comedy, sketch comedy, comedians
1.3
ATXFConjuring & magic
Class here: illusions, prestidigitation, card tricks, magicians as performers
Zobacz też: QRYX2 Magia, alchemia, hermetyzm, VXWM Magia, zaklęcia i alchemia
1.3
ATXMLalkarstwo i teatr kukiełkowy
ATXPPokazy, widowiska, parady
ATXZPrzedstawienia z udziałem zwierząt
ATXZ1Walki byków
AVMuzyka
Stosuj z kodami AV* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
AVATeoria muzyki i muzykologia
AVCKrytyka muzyczna
AVDDyskografie i opracowania dla słuchaczy
AVLStyle i gatunki muzyczne
Stosuj z kodami AVL*, zawsze dodając kwalifikator stylu
AVLAMuzyka klasyczna i orkiestrowa
AVLCMuzyka chóralna
AVLFOpera
AVLKMuzyka sakralna
AVLMMuzyka filmowa i sceniczna
Stosuj dla muzyki filmowej i musicali
1.1
AVLPMuzyka rozrywkowa
Stosuj dla wszystkich form muzyki popularnej w odróżnieniu od muzyki tradycyjnej i poważnej, w tym dla lekkiej muzyki orkiestrowej, jazzu, rocka, popu, soulu, rapu itd., zawsze dodając kwalifikator stylu dla wskazania konkretnego gatunku muzycznego
1.3
AVLTMuzyka tradycyjna i ludowa
AVLWMuzyka etniczna
Use with: PLACE Qualifiers 1* as appropriate
1.3
AVLXMuzyka elektroniczna
Zobacz też: AVRS Elektroniczne instrumenty muzyczne
AVMHistoria muzyki
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
AVNKompozytorzy i autorzy piosenek
AVPMuzycy, wokaliści, zespoły i grupy
AVQPartytury, libretta i teksty piosenek
AVQSŚpiewniki
Stosuj też dla łatwych utworów na fortepian, gitarę itd.
AVRInstrumenty muzyczne
AVRGInstrumenty klawiszowe
AVRG1Fortepian1.2
AVRJInstrumenty perkusyjne
AVRLInstrumenty strunowe
AVRL1Gitara
AVRL2Instrumenty strunowe szarpane
AVRL3Skrzypce1.2
AVRNInstrumenty dęte
AVRQMechaniczne instrumenty muzyczne
AVRSElektroniczne instrumenty muzyczne
Zobacz też: AVLX Muzyka elektroniczna
AVSNauka muzyki (gry na instrumentach), nauczanie muzyki
Stosuj do publikacji dot. nauki gry na instrumentach
1.2
AVSATechniki wokalne
Class here: learning to sing
1.3
AVXReżyseria dźwięku i nagrania muzyczne
Zobacz też: UDM Muzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika, TTA Akustyka i inżynieria dźwięku, KNT Media, rozrywka i komunikacja
CJęzyki i językoznawstwo
CBJęzyki – słowniki, poradniki i podręczniki
Use with: (all CB* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
CBDSłowniki
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBDXSłowniki dwu- i wielojęzyczne
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBFTezaurusy
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBGPodręczniki gramatyki
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBPPoradniki wystąpień publicznych
Stosuj dla ogólnych poradników występów publicznych, np. zbiory mów i cytatów. Dla mów ślubnych stosuj kod WJW
1.1
CBVKreatywne pisanie
CBVSScenariuszopisarstwo
CBWTworzenie i redakcja tekstu
Class here: general guides as well as journalist style guides, technical writing, letter writing guides, etc
1.3
CBXHistoria języka i zagadnienia ogólne
CFJęzykoznawstwo
Stosuj z kodami CF* oraz kwalifikatorami językowymi w miarę potrzeb; stosuj kody CF* tylko dla publikacji akademickich i specjalistycznych
CFAFilozofia języka
Zobacz też: GTD Semiotyka i semiologia
CFBSocjolingwistyka
CFCAlfabetyzm / Czytelnictwo
Zobacz też: JNF Strategie i polityka edukacyjna, VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
CFDPsycholingwistyka
Class here: neurolinguistics
1.3
CFDCAkwizycja języka
CFDMDwujęzyczność i wielojęzyczność
CFFJęzykoznawstwo historyczne i porównawcze
Stosuj też dla publikacji dot. etymologii, pokrewieństwa języków
Zobacz też: CBX Historia języka i zagadnienia ogólne
CFFDDialektologia
Zobacz też: WHL Humor slangowy i gwarowy
CFGSemantyka, analiza dyskursu i stylistyka
Stosuj też dla pragmatyki, leksykologii i retoryki
CFHFonetyka i fonologia
CFKGramatyka – składnia i morfologia
CFLPaleografia (nauka o rozwoju pisma)
Stosuj dla nauki o piśmie i jego systemach
1.2
CFLASystemy pisma i alfabety
CFMLeksykografia
CFPTranslatoryka
Stosuj też dla hermeneutyki
CFXLingwistyka komputerowa1.3
CFZJęzyk migowy, alfabet Braille’a i inne formy komunikacji
CJNauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb
CJAGlottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
CJBMateriały do nauki jezyków obcych
CJBGPodręczniki gramatyki, słownictwa i wymowy
CJBRKsiążki w opracowaniu dla osób uczących się języków
Use for: purpose-written or simplified versions of texts written for language learners. These are usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, & with other subject codes to indicate if they are stories (F*) or non-fiction
1.3
CJBTSamouczki językowe
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L
Zobacz też: WTK Rozmówki językowe
1.3
CJCNauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCKNauka języków – mówienie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCLNauka języków – rozumienie ze słuchu
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCRNauka języków – czytanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCWNauka języków – pisanie
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJPNauka języków – ujęcia tematyczne
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
CJPDNauka języków – język biznesowy
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
CJPGNauka języków – język naukowo-techniczny
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate plus other subject codes
1.3
DPoezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
DBLiteratura starożytna, antyczna i średniowieczna
Stosuj dla tekstów innych niż sagi i eposy, napisanych w językach dawnych, starożytnych lub klasycznych, najlepiej z kodem D* dla kwalifikatory formy literackiej
1.1
DBSSagi i mity
Stosuj dla sag starożytnych i średniowiecznych, w oryginale lub we współczesnym tłumaczeniu. Stosuj kwalifikatory geograficzne w miarę potrzeb. Stosuj kod FN dla współczesnych wersji fabularyzowanych mitów i legend
Zobacz też: FT Sagi rodzinne, FN Fabularyzowane mity i legendy
1.1
DBSGMity starożytnej Grecji i Rzymu
Use for: the texts of classical legends in the original language, an annotated version or a modern translation
Zobacz też: QRSG Religia i mitologia starożytnej Grecji, QRSL Religia i mitologia starożytnego Rzymu
1.11.3
DBSNSagi islandzkie i staroskandynawskie
Use for: the texts of Icelandic & Old Norse sagas in the original language, an annotated version or a modern translation
Zobacz też: QRSW Religia i mitologia nordycka
1.11.3
DCPoezja
Stosuj z kodami DC* i z kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
DCAPoezja do XIX wieku
DCCPoezja współczesna i najnowsza (od ok. 1900 roku)
DCFPoezja (autorzy indywidualni)
DCQAntologie poezji (różni autorzy)
Zobacz też: DNT Antologie
DDSztuki teatralne
Stosuj z kodami DD* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
Zobacz też: ATFD Scenariusze filmowe, ATJD Scenariusze telewizyjne, ATLD Słuchowiska, występy i scenariusze radiowe
DDASztuki klasyczne i do XIX wieku
DDCSztuki współczesne i najnowsze (od ok. 1900 roku)
DDLKomedie
Class here: farce
1.21.3
DDTTragedie
Class here: tragedies, revenge tragedy
1.21.3
DNBiografie i literatura faktu
Uwaga: stosując kod DN*, oznaczaj także temat, np. SFH „Golf” z DNBS
Zobacz też: FC Biografie fabularyzowane
DNBBiografie
DNBAAutobiografie
DNBBBiografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBB1Autobiografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBFBiografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla biografii celebrytów
DNBF1Autobiografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla autobiografii celebrytów
DNBHBiografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBH1Autobiografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBLBiografie ludzi pióra
DNBL1Autobiografie ludzi pióra
DNBMBiografie filozofów i socjologów1.2
DNBM1Autobiografie filozofów i socjologów1.2
DNBPBiography: adventurers & explorers1.3
DNBP1Autobiography: adventurers & explorers1.3
DNBRBiografie członków rodów panujących
DNBR1Autobiografie członków rodów panujących
DNBSBiografie sportowców
DNBS1Autobiografie sportowców
DNBTBiografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBT1Autobiografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBXBiografie duchownych i autorytetów religijnych
DNBX1Autobiografie duchownych i myślicieli religijnych
DNBZBiografie zbiorowe
Stosuj dla biografii kilku osób w jednym tomie; używaj po odpowienim kodzie DNB*, w miarę możliwości wskazując temat
Zobacz też: GBCB Słowniki biograficzne (Kto jest kim)
DNCWspomnienia
Wspomnienia są zwykle mniej zorganizowane i wyczerpujące niż kompletne autobiografie i często dotyczą wycinka życia (np. dzieciństwa, okresu sprawowania urzędu itd.), a nie jego całości; stosuj z kodem autobiografii DNB* powyżej dla wskazania tematu
DNDDzienniki, pamiętniki i listy
Stosuj do zbiorów wpisów do dziennika/pamiętnika i zbiorów listów, a nie dla książek napisanych od początku jako autobiografie. W miarę możliwości stosuj z kodam DNB* dla wskazania rodzaju autobiografii
DNGHistorie życia zwierząt
Stosuj dla historii życia zwierząt występujących na scenie, koni wyścigowych, psów ratowników itd.
1.3
DNLEseistyka literacka
Stosuj tylko dla esejów, przeważnie na różne tematy, autorstwa znanych pisarzy; określaj temat eseju, np. filozogia, ekonomia
1.3
DNPReportaż i dziennikarstwo śledcze
Class here: collected columns. Use with: appropriate codes, for example, an economics K* or a fiction F* code for reportage or collected journalism on these particular subjects, use on its own for more general works
Zobacz też: WTL* Literatura podróżnicza i podkategoriami, AJF Fotoreportaż
1.3
DNSMowy
Stosuj dla zbiorów spisanych mów; używaj innych kodów dla wskazania tematu
Zobacz też: QRVH Kazania
DNTAntologie
Stosuj dla wszystkich antologii oprócz antologii poezji; używaj innych kodów dla wskazania tematu lub gatunku literackiego
Zobacz też: DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
DNXLiteratura faktu
Stosuj kody DNX* dla popularnych relacji z wydarzeń autentycznych opowiedzianych w sposób fabularny
DNXCLiteratura faktu – kryminalna
Use with: JKV* or other codes as appropriate
1.3
DNXC3True crime: serial killers & murderers1.3
DNXHLiteratura faktu – odkrycia / geografia / historia
Stosuj dla literatury faktu na temat odkryć historycznych lub z zakresu nauk ścisłych
1.2
DNXMLiteratura faktu – wojna i walka zbrojna
DNXPLiteratura faktu – bohaterstwo, sztuka przetrwania
Stosuj dla zmagań fizycznych wynikających z wypadków, konfliktów, katastrof itd.
Zobacz też: DNXR Literatura faktu - sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.2
DNXRLiteratura faktu - sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
Stosuj dla opisów cierpień fizycznych lub psychicznych wynikających z celowego działania, wadliwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości itd. Stosuj dla wspomnień osób, które przeżyły tragedie. Stosuj kod DNXC dla obiektywnych lub kryminologicznych opisów działalności przestępczej
Zobacz też: DNXC Literatura faktu – kryminalna, DNXP Literatura faktu – bohaterstwo, sztuka przetrwania
1.21.3
DNXZLiteratura faktu – erotyczna
DSLiteraturoznawstwo i krytyka literacka
Use with: STYLE 6* & LANGUAGE 2* Qualifiers, as appropriate
DSATeoria literatury
DSBLiteraturoznawstwo
DSBBLiteraturoznawstwo – starożytność i średniowiecze1.1
DSBCLiteraturoznawstwo – XIV–XVI wiek
DSBDLiteraturoznawstwo – XVII–XVIII wiek
DSBFLiteraturoznawstwo – XIX wiek
DSBHLiteraturoznawstwo – XX wiek
DSBH5Literaturoznawstwo – literatura postkolonialna
DSBJLiteraturoznawstwo – XXI wiek
DSCLiteraturoznawstwo – poezja
DSGLiteraturoznawstwo – dramat
DSKLiteraturoznawstwo – proza
DSMLiteraturoznawstwo porównawcze1.2
DSRLiteraturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne
DSRCLiteraturoznawstwo – przewodniki, leksykony i recenzje książek
Zobacz też: FZ Proza w opracowaniach tematycznych, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
DSYLiteraturoznawstwo – literatura dziecięca i młodzieżowa (ogólne)
DSYCLiteratura dziecięca i młodzieżowa – recenzje i opracowania tematyczne
FProza fabularna
Symbole F* można stosować z kwalifikatorem GEOGRAFICZNYM lub CZASOWYM tam, gdzie to szczególnie przydatne; symbole z literatury faktu dodawać można dla określenia tematyki przeważającej w publikacji
1.1
FBProza literacka
FB stosuj tylko dla literatury pięknej i niegatunkowej, gdzie brak dat; najlepiej stosować FBA lub FBC tam, gdzie to możliwe; kwalifikatory FB* można stosować z kwalifikatorymi tematów, gatunków i innych cech
1.1
FBAWspółczesna proza literacka
Literatura piękna i niegatunkowa od ok. 1960 roku począwszy
1.3
FBAN‘Street’ fiction
Class here: urban fiction. Use for: stories, usually set in urban, inner-city enclaves, that are often dark, focusing on the underside of city life
1.3
FBCKlasyka prozy literackiej
Literatura piękna i niegatunkowa do ok. 1960 roku; zob. też „klasyka” dla literatury gatunkowej
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, FFC Klasyka kryminału, FLC Klasyka fantastyki naukowej
1.3
FCBiografie fabularyzowane
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki; można używać z kodami FV
Zobacz też: DN* Biografie i literatura faktu i podkategoriami
1.1
FDBeletrystyka spekulatywna
FDBDystopie i utopie
Akcja dzieje się w społecznościach zdegradowanych lub dysfunkcjonalnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem FL* lub innym F*
1.1
FDKAlternatywne wizje historii
Stosuj dla beletrystyki oprócz science-fiction, której akcja dzieje się w świecie, który mógłby istnieć, gdyby historia potoczyła się inaczej (np. gdyby Niemcy wygrały II Wojnę Światową)
FFLiteratura kryminalna i detektywistyczna
FFCKlasyka kryminału
Dla kryminałów opublikowanych przed ok. 1960 rokiem
1.3
FFDCrime & mystery: private investigator / amateur detectives
Use for: stories where the main investigator is not an official police or judicial investigator
1.3
FFHKryminały historyczne
Dla współczesnych książek osadzonych w realiach historycznych (np. w epoce wiktoriańskiej, średniowieczu, starożytnym Rzymie); w miarę potrzeb stosuj kwalifikatory GEOGRAFICZNE i chronologiczne
1.3
FFJDetektywistyczna powieść obyczajowa (cosy mystery)
Dla opowieści detektywistycznych osadzonych w realiach wspólnot tradycyjnych lub wiejskich, z niewielką ilością przemocy i z detektywem, który nie jest profesjonalistą
FFKKomedie kryminalne
FFLKryminały typu hardboiled i roman noir
Hardboiled – bohater (detektyw) ma cechy antybohatera, jest cyniczny; roman noir – głównym bohaterem jest często przestępca lub ofiara, dominuje atmosfera pesymizmu
FFPKryminały detektywistyczno-policyjne
Skupiają się na pracy przedstawiciela prawa (medycyna sądowa, sprawy proceduralne, często wiele spraw do rozwiązania naraz)
1.3
FFSLiteratura kryminalna – detektyw kobieta
FGBeletrystyka – tematyka sportowa
Po FG* można dodać oznaczenie S dla konkretnego sportu
1.1
FHThrillery i suspens
FHDThrillery szpiegowskie
FHKThrillery naukowe (technothriller)
Thrillery, w których występują motywy naukowe, techniczne, informatyczne, medyczne itd. jako istotne elementy fabuły
1.1
FHPThrillery prawnicze i polityczne
FHQThrillery ezoteryczne
Zawierają elementy zaczerpnięte z tradycji starożytnej, wiedzy tajemnej, ezoteryki (np. Święty Graal)
FHXThrillery psychologiczne
FJLiteratura przygodowa
FJHLiteratura przygodowo-historyczna
Powieści przygodowa, których akcja dzieje się w przeszłości; w miarę możliwości preferowane jest odpowiednie oznaczenie FJM; stosuj również oznaczenie GEOGRAFICZNE i chronologiczne
FJMLiteratura przygodowa – wojna i walka zbrojna1.3
FJMCLiteratura przygodowa – wojny napoleońskie
FJMFLiteratura przygodowa – I Wojna Światowa
FJMSLiteratura przygodowa – II Wojna Światowa
FJMVLiteratura przygodowa – wojna w Wietnamie
FJNSea stories
Class here: naval & maritime fiction
1.3
FJWWesterny
FKHorrory i literatura grozy
FKCKlasyczne horrory i opowieści o duchach
Dla horrorów i opowieści o duchach wydanych przed ok. 1960 rokiem lub powszechnie uważanych za klasykę gatunku
1.3
FKMHorrory współczesne
Use for: horror set in the present day or contemporary settings, typically published in the last 50 years
1.3
FKWliteratura grozy – okultyzm
FLFantastyka naukowa (science fiction)
FLCKlasyka fantastyki naukowej
Dla publikacji fantastycznonaukowych wydanych przed ok. 1960 rokiem lub powszechnie uważanych za klasykę gatunku
1.3
FLGFantastyka naukowa – podróże w czasie
FLMFantastyka naukowa – steampunk
Dla publikacji fantastycznonaukowych – alternatywnych wizji świata opartych na ewolucji XIX-wiecznych maszyn parowych
1.3
FLPFantastyka naukowa – niedaleka przyszłość
Dla literatury typu cyberpunk, skupiającej się na marginesie wysoko zaawansowanego technicznie społeczeństwa informacyjnego
1.3
FLPBScience fiction: cyberpunk / biopunk
Use for: science fiction based on marginalised or low-life characters in a highly technologically advanced society or focused on the implications of biotechnology or genetic engineering
1.3
FLQFantastyka naukowa – apokaliptyczna i postapokaliptyczna1.1
FLRFantastyka naukowa – militarna
Stosuj dla literatury fantastycznonaukowej osadzonej w realiach wojskowych z fabułą skupioną na użyciu uzbrojenia
Zobacz też: FLS Fantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
1.1
FLSFantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
Stosuj dla fantastyki naukowej osadzonej w kosmosie, zwykle opowiadającej o zaawansowanych cywilizacjach i technologiach
FLUFantastyka naukowa – obcy / UFO
Class here: first contact, alien invasion
1.11.3
FLWScience fiction: space exploration
Class here: colonisation of space
1.3
FMFantasy
FMBFantasy epickie
Class here: high fantasy
1.3
FMHFantasy historyczne
FMKFantasy humorystyczne
FMMRealizm magiczny1.1
FMRRomans fantasy
Stosuj dla romansu o wampirach itd.
Zobacz też: FRV Dark romance, FRT Romance: fantasy & paranormal
1.3
FMTDark fantasy
Use for: fantasy stories with darker & frightening themes, often incorporating elements of horror or that have a gloomy & threatening atmosphere or a sense of horror & dread
1.3
FMWContemporary fantasy
Use for: fantasy set in the present day or contemporary settings
1.3
FMXMiejskie fantasy
FNFabularyzowane mity i legendy
Class here: myths & legends, folk & fairy tales or fables told in a story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, JBGB Folklor, mity i legendy, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży
1.3
FPProza erotyczna
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: FRX Romans erotyczny
1.3
FQProza lifestyle’owa
Stosuj też do książek dla dziewcząt, książek dla chłopaków
1.11.3
FRRomans
FRDRomans współczesny
Use for: romance where main characters live & work in a world most readers can understand, with modern conveniences and current social mores
1.3
FRFRomance: wholesome
Class here: sweetheart, clean & cosy romance. Use for: romance that does not contain any strong language or physical intimacy. Use with: FW for religious romance, if appropriate, & with 5P* values from INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
FRHRomans historyczny
Dla romansów osadzonych w realiach sprzed XIX wieku; dla oznaczenia realiów stosuj w miarę potrzeb oznaczenie GEOGRAFICZNE i chronologiczne
1.3
FRJRomance: ‘western’, rural or ‘outback’
Class here: cowboy romance. Use for: romance that takes place in very rural environments, often set on farms, ranches or in small rural communities, usually far from any city
1.3
FRMRomans z dreszczykiem
FRPRomance in uniform
Class here: military, armed services, firefighters, police, pilots, cabin crew etc. Use for: romance stories where one or more of the main protagonists is in a job that means wearing a formal uniform
1.3
FRQRomance: medical
Use for: romance stories featuring doctors, nurses, etc
1.3
FRTRomance: fantasy & paranormal
Class here: vampire romance, were/ shifter romance. Use for: a romance story which blends elements from the fantasy genre or features mythical creatures or supernatural elements but remain primarily & recognisably a romance story. Use with: FM* codes if appropriate
1.3
FRURomance: time travel1.3
FRVDark romance
Use for: genre romance stories where the themes are dark, often exploring themes of evil or horror, usually featuring an anti-hero or non-heroic characters and/or distressing situations
1.3
FRXRomans erotyczny
Dla literatury typu romansowego, ale z ostrymi scenami erotycznymi; w miarę potrzeb stosuj z oznaczeniem 5X
Zobacz też: FP Proza erotyczna
1.3
FSLiteratura obyczajowo-rodzinna
Stosuj dla powieści osadzonych w realiach życia domowego i rodzinnego
Zobacz też: FT Sagi rodzinne
1.1
FTSagi rodzinne
Stosuj dla powieści, które opisują życie rodziny bądź rodzin na przestrzeni pokoleń; nie stosować dla sag islandzkich ani staroskandynawskich
Zobacz też: FS Literatura obyczajowo-rodzinna
1.1
FULiteratura humorystyczna
Stosuj dla publikacji, których główną funkcją jest funkcja humorystyczna; w miarę potrzeb stosuj z innymi oznaczeniami F*
FUPSatyra i parodia
Dla literatury humorystycznej o charakterze satyrycznym lub parodiującej istniejące dzieła, gatunki lub pisarzy
Zobacz też: WHP Parodia i satyra, FYH Pastisz
FVLiteratura historyczna
Dla współczesnych publikacji osadzonych w przeszłości, tzn. przed XIX wiekiem; w miarę możliwości lepiej stosować oznaczenia historyczne – stosuj z innymi kodami F*, a także oznzczeniem GEOGRAFICZNYM lub CZASOWYM
Zobacz też: FFH Kryminały historyczne, FJH Literatura przygodowo-historyczna, FMH Fantasy historyczne, FRH Romans historyczny
1.3
FWBeletrystyka – religia i duchowość
Dla beletrystyki mającej konkretny przekaz religijny lub duchowy; w miarę potrzeb stosuj z odpowiednim oznaczeniem QR* lub VX*
1.3
FXBeletrystyka – typy problematyki
Stosuj kody FX* z innymi kodami F* dla wskazania głównej problematyki dzieła literackiego
1.11.3
FXBBeletrystyka – problematyka dorastania
Stosuj też dla Bildungsroman
1.1
FXDNarrative theme: Love & relationships
Use for: fiction where a relationship or love is the central theme but not a genre romance novel
1.3
FXEBeletrystyka – problematyka ekologiczna
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problem związany z ochroną środowiska
1.2
FXLBeletrystyka – problematyka śmierci, żałoby, straty
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problemy związane ze strową lub żałobą
1.2
FXMBeletrystyka – problematyka życia wewnętrznego
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na wnętrzu bohaterów, ich motywacjach, uczuciach i myślach. Dla thrillerów psychologicznych stosuj FHX
1.1
FXPBeletrystyka – problematyka polityczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na polityce lub ustroju politycznym
1.1
FXRBeletrystyka – charakterystyczna lokalizacja
Stosuj dla beletrystyki osadzonej w rzeczywistym miejscu (często, choć niekoniecznie na wsi lub w realiach historycznych), tak ważnym dla struktury całego dzieła, że jego akcja nie mogłaby się dziać nigdzie indziej, np. francuska tradycja ‚roman du terroir’ (skupiająca się na życiu wiejskim, religii i rodzinie). Stosuj z właściwymi kwalifikatorami geograficznymi
1.2
FXSBeletrystyka – problematyka społeczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na temacie lub problemie społecznym
1.11.3
FYProza – dodatkowe cechy wyróżniające
Stosuj kody FY* z innymi kodami F* dla wskazania gatunku lub odmiany
1.3
FYBOpowiadania
FYDEpistolary fiction
Use for: fiction written in a series of documents, letters, diaries, emails, blogs etc
1.3
FYHPastisz
Stosuj dla beletrystyki celowo kopiującej styl innego (przeważnie wcześniejszego) autora, jednak nie w celach parodystycznych, niekiedy w kontynuacji powieści napisanej przez pastiszowanego autora lub przy wykorzystaniu jego bohaterów
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
FYMKolaż literacki
Stosuj dla beletrystyki łączącej wcześniejszy tekst (często klasycznej powieści) z innym, odmiennym gatunkiem, np. horrorem w spójną całość; używaj z innymi kodami F* lub D*, by wskazać wykorzystane elementy
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
1.1
FYRCategory fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: the kind of romance, science fiction or other types of genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other F* code indicating genre or type. FYR codes should never be the primary or main subject code
1.3
FYTProza w przekładzie
Stosuj dla prozy w przekładzie z języków obcych. Nie używaj kwalifikatorów geograficznych ani językowych do szczegółowego oznaczenia języka oryginału. Można jednak używać kwalifikatora geograficznego, jeśli ma on związek z fabułą lub scenerią książki. Dodatkowo stosuj kody F*, aby upewnić się, że ta klasyfikacja ma znaczenie poza samym przekładem dzieła
1.3
FYVFiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example, novels inspired by a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3
FZProza w opracowaniach tematycznych
Stosuj też dla opracowań poświęconych beletrystyce, niemających charakteru krytycznego, lecz pochodzących od miłośników pisarza
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
1.3
GPublikacje informacyjne i interdyscyplinarne
GBEncyklopedie i leksykony
GBAEncyklopedie wiedzy ogólnej
Stosuj tylko do publikacji ogólnych (niespecjalistycznych)
GBCOpracowania tematyczne (referencyjne)
Stosuj GBC po innym kodzie wskazującym temat lub zakres publikacji
Zobacz też: CB* Języki – słowniki, poradniki i podręczniki i podkategoriami, DSR* Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne i podkategoriami
GBCBSłowniki biograficzne (Kto jest kim)
Stosuj z kodami GBC*, używaj jednocześnie kodu tematu dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
1.3
GBCDSłowniki specjalistyczne
Stosuj dla słowników poświęconych konkretnej dziedzinie, jak np. słowniki terminologii prawniczej
1.21.3
GBCQKsięgi cytatów
Stosuj dla zbiorów powiedzeń i aforyzmów, przydatnych cytatów do konkretnych celów
1.3
GBCRBibliografie, katalogi
Zobacz też: AVD Dyskografie i opracowania dla słuchaczy
GBCSWydawnictwa ciągłe, czasopisma, abstrakty, indeksy
GBCTKatalogi
GBCYRoczniki i almanachy
GBDMiscellanies & compendia
Use for: works containing a mixture or assortment of pieces compiled from varied sources and that can include many subjects and be in a variety of different forms, such as quotes, facts, illustrations etc. Use with: other subject codes when the miscellany covers one broad subject, (eg for a bestiary use with WN* codes)
Zobacz też: WDKX Gry edukacyjne, quizy
1.3
GLBibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
GLCOrganizacja i zarządzanie w bibliotekarstwie i archiwistyce
GLCAPoszukiwanie i udostępnianie informacji
GLFInformatyka i internet w bibliotekarstwie
GLHGromadzenie i uzupełnianie zbiorów
GLKKlasyfikacja bibliograficzna i indeksowanie
Stosuj dla indeksowania, katalogowania i klasyfikacji
GLMInformacja i usługi biblioteczne
Stosuj dla publikacji poświęconych bibliotekom specjalistycznym, publicznym i szkolnym, wypożyczeniom i obsłudze czytelnika
GLPArchiwizacja, ochrona zbiorów i digitalizacja
GLZMuzeologia i dziedzictwo narodowe
Stosuj dla publikacji poświęconych muzealnictwu, ochronie dziedzictwa kulturowego, miejsc kultury i pamięci, pomników itd.
Zobacz też: ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, AGC Katalogi wystaw i kolekcji, RNK Ochrona środowiska, TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych, WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
GPInformacja naukowa
GPFTeoria informacji
GPFCCybernetyka i teoria systemów
Stosuj dla kontroli systemów, entropii
GPHAnaliza danych
Class here: data visualization and infographics
Zobacz też: UYZF Wizualizacja informacji
1.3
GPJKodowanie i kryptologia
Zobacz też: URY Szyfrowanie danych
GPQTeoria decyzji
Zobacz też: KJMD Podejmowanie dezycji w zarządzaniu
GPQDOcena ryzyka
GPSMetodologia badań
Use with: other subject codes for research methods within a particular discipline
Zobacz też: JHBC Badania socjologiczne i statystyka, KJT Badania operacyjne
1.3
GTZagadnienia interdyscyplinarne
GTBHistoria nauki (głównie nauki humanistyczne i społeczne)
Dla prac historycznych dot. nauk innych niż ścisłe, przyrodnicze i medyczne
Zobacz też: PDA Filozofia nauki, PDX Historia nauki
1.1
GTCTeoria komunikacji
Stosuj dla podręczników teorii komunikacji w ujęciu lingwistycznym, społecznym, technicznym itd.
Zobacz też: JBCT* Medioznawstwo i podkategoriami
GTDSemiotyka i semiologia
Zobacz też: CFA Filozofia języka
GTKKognitywistyka
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu, JM* Psychologia i podkategoriami, MKJ Neurologia i neurofizjologia, PSAN Neurobiologia, UYQ* Sztuczna inteligencja i podkategoriami, UXJ Aplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
1.1
GTMStudia regionalne
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych dot. tematów związanych z określonym obszarem geograficznym (stosuj zawsze z kwalifikatorem geograficznym)
Zobacz też: RGL Geografia regionalna
GTPStudia nad rozwojem
Zobacz też: KCM Ekonomia rozwoju i rynków wschodzących
GTQGlobalizacja
GTTFlagi, godła, symbole, logotypy
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
GTUBadania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
Zobacz też: JWLP Operacje pokojowe
GTVInstytucje społeczeństw rozwiniętych
Zobacz też: JPSN Instytucje międzynarodowe
GTZWiedza ogólna
Stosuj dla publikacji przeznaczonych specjalnie do zajęć z wiedzy ogólnej w szkołach średnich i na studiach I stopnia
JSpołeczeństwo i nauki społeczne
JBSpołeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne
Use for: (all JB* codes) both general & academic works on social topics. Use with: JH* codes for sociology textbooks & other specialist works as appropriate
Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
JBCKulturoznawstwo i medioznawstwo
JBCCKulturoznawstwo
Class here: cross-cultural studies
1.3
JBCC1Kultura popularna
JBCC2Kultura materialna
Stosuj dla publikacji dot. Roli przedmiotów w społeczeństwie
1.3
JBCC3Kulturoznawstwo – socjologia mody
JBCC4Kulturoznawstwo – socjologia żywienia
JBCC6Kulturoznawstwo – zwyczaje i tradycje1.2
JBCC9Historia idei
JBCTMedioznawstwo
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
JBCT1Medioznawstwo – socjologia Internetu i mediów cyfrowych
JBCT2Medioznawstwo – socjologia telewizji
JBCT3Medioznawstwo – socjologia reklamy
JBCT4Medioznawstwo – dziennikarstwo
Zobacz też: KNTP Branża wydawnicza i dziennikarska
1.2
JBFSocjologia i etyka
Zobacz też: PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo, RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska, QDTQ Etyka i filozofia moralna
JBFADyskryminacja społeczna i równe traktowanie
Stosuj dla zagadnień związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, także z dyskryminacją pozytywną
1.3
JBFBSocial Integration & assimilation1.3
JBFCBieda i bezrobocie
Class here: food poverty, food banks, unemployment or employment when linked to poverty
1.3
JBFDMieszkalnictwo i bezdomność
JBFFSpołeczne skutki katastrof
Class here: famine, malnutrition, forced movement of peoples as a result of disasters etc. Use with: other subject codes as appropriate
Zobacz też: RNR Katastrofy naturalne
1.3
JBFGUchodźcy i azyl polityczny
JBFG1Aiding escape & evasion
Class here: the Underground Railroad, the Comet Line, Fluchthilfe, etc. Use for: titles about helping refugees escape repression, slavery, conflicts etc. Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
JBFHMigracja, imigracja i emigracja
Class here: diasporas
1.3
JBFJHuman trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour
Zobacz też: NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
1.3
JBFKSpołeczeństwo a przemoc
Class here: violent crime, honour crimes, torture
Zobacz też: JKV Przestępczość i kryminologia
1.3
JBFK1Przemoc wobec dzieci
JBFK2Przemoc seksualna i molestowanie
Class here: sexual violence, rape, sexual assault
1.3
JBFK3Przemoc domowa
Class here: domestic violence, family violence
1.3
JBFK4Bullying & harassment
Class here: mobbing, social media trolling, cyberbullying
1.3
JBFMSpołeczne aspekty niepełnosprawności
JBFNSpołeczne aspekty zdrowia, choroby i uzależnienia
Stosuj z kodami MBP to oznaczenia aspektów społecznych opieki zdrowotnej
1.2
JBFQRuchliwość społeczna
JBFSKonsumpcjonizm
JBFUSpołeczeństwo a zwierzęta
Stosuj dla publikacji dot. praw zwierząt, wiwisekcji, polowań itd.
JBFVProblemy i debaty etyczne
Zobacz też: QDTQ Etyka i filozofia moralna, PSAD Bioetyka
1.1
JBFV1Problemy etyczne – aborcja i kontrola urodzin1.1
JBFV2Problemy etyczne – kara śmierci1.1
JBFV3Problemy etyczne – cenzura1.1
JBFV4Problemy etyczne – eutanazja i prawo do śmierci1.1
JBFV5Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny1.1
JBFWSeks, seksualność i związki
Stosuj do publikacji dot. roli seksu w społeczeństwie, a także pornografi i przemysłu seksualnego
Zobacz też: VFVC Seks i seksualność – poradniki, JMU Psychologia zachowań seksualnych
1.3
JBFXPostawy społeczne
Stosuj też do: poprawności politycznej
JBFZPrognozy społeczne
JBGPopularne wierzenia i wiedza nienaukowa1.2
JBGBFolklor, mity i legendy
Stosuj np. do: Atlantydy, Świętego Graala itd.
Zobacz też: FN Fabularyzowane mity i legendy, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, VXQM* Potwory i istoty z legend i podkategoriami
1.3
JBGXTeorie spiskowe
Stosuj dla teorii spiskowych, mistyfikacji itd.
1.21.3
JBSGrupy społeczne
JBSAKlasy społeczne
JBSCSpołeczności wiejskie
JBSDSpołeczności miejskie
JBSFGender studies (teoria płci)
JBSF1Gender studies – dziewczęta i kobiety
JBSF11Feminizm
JBSF2Gender studies – mężczyźni i chłopcy
JBSF3Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm1.2
JBSJSocjologia orientacji seksualnej
Stosuj z kodami 5PS* dla określenia obszaru zainteresowania
Zobacz też: JBSF3 Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm
1.3
JBSLEtnologia
Stosuj z kodami 5PB* dla określenia obszaru zainteresowania
JBSL1Mniejszości etniczne i wielokulturowość
Stosuj dla: socjologii ras ludzkich i relacji między rasami
Zobacz też: JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
1.3
JBSL11Ludy tubylcze
JBSL13Mixed heritage / mixed race groups or people1.3
JBSPGrupy wiekowe i generacje1.2
JBSP1Grupa wiekowa – dzieci
JBSP2Grupa wiekowa – nastolatkowie
JBSP3Grupa wiekowa – dorośli
JBSP4Grupa wiekowa – osoby starsze
JBSRGrupy społeczne – grupy i wspólnoty religijne
Stosuj również z kodem 5PG* dla określenia obszaru zainteresowania i kodami QR* w miarę potrzeby
JBSWGrupy społeczne – alternatywne style życia
JBSXTajne stowarzyszenia
Stosuj też dla masonerii
Zobacz też: QRY* Alternatywne systemy wierzeń i podkategoriami, FHQ Thrillery ezoteryczne
JBSYGrupy społeczne – kluby i stowarzyszenia
Stosuj dla publikacji dot. Dobrowolnego stowarzyszania się, ‚powinowactwa z wyboru’, na temat tego, dlaczego i w jaki sposób ludzie utożsamiają się z konkretnymi grupami
JHSocjologia i antropologia
Używaj kodów JH* dla podręczników akademickich i prac specjalistycznych; stosuj z innymi kodami J* dla wskazania w miarę potrzeb poszczególnych tematów
JHBSocjologia
JHBATeorie społeczne
JHBCBadania socjologiczne i statystyka
Zobacz też: GPS Metodologia badań
JHBDDemografia
JHBKSocjologia rodziny i relacji międzyludzkich
Stosuj też dla socjologii seksualności
Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami, JBFW Seks, seksualność i związki
JHBLSocjologia pracy
Class here: sociology of employment / unemployment
1.3
JHBSSocjologia sportu i wypoczynku
JHBZSocjologia śmierci
Zobacz też: VFJX Radzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
JHMAntropologia1.2
JHMCAntropologia społeczna (kulturowa)
Stosuj dla: etnografii, opracowań dot. relacji rodzinnych, zwyczajów i tradycji
Zobacz też: JBCC* Kulturoznawstwo i podkategoriami
JKUsługi społeczne i pomoc społeczna oraz kryminologia
JKSPomoc społeczna i usługi społeczne
JKSBPomoc społeczna i zasiłki
JKSB1Pomoc dzieciom
JKSFAdopcja i rodziny zastępcze
JKSGOpieka nad osobami starszymi
JKSMOpieka nad chorymi psychicznie
Zobacz też: MBPK Opieka psychiatryczna
JKSNPraca socjalna
JKSN1Organizacje charytatywne, wolontariat i filantropia
JKSN2Doradztwo i informacja społeczna
JKSRProgramy pomocowe
JKSWSłużby ratunkowe
JKSW1Policja i służby bezpieczeństwa
JKSW2Straż pożarna
JKSW3Ratownictwo (w tym medyczne)
JKVPrzestępczość i kryminologia
Zobacz też: DNXC Literatura faktu – kryminalna
JKVCPrzyczyny i zapobieganie przestępczości
JKVFDochodzenie kryminalne
JKVF1Forensyka
Zobacz też: MKT Medycyna sądowa, JMK Psychologia kryminologiczna i sądowa
JKVGHandel narkotykami i przemyt
JKVJPrzestępczość miejska, napady z bronią w ręku
Class here: mugging, pickpocketing, vandalism, knife crime, gun crime
1.3
JKVKPrzestępczość korporacyjna
Class here: financial crimes, fraud, scams, embezzlement, bribery & corruption etc
1.3
JKVMPrzestępczość zorganizowana
Class here: criminal gangs, mafia, banditry, piracy
1.3
JKVPPenologia i więziennictwo
Stosuj dla prac dotyczących: więzie i zakładów karnych, systemów i teorii karnych
Zobacz też: JWXR Jeńcy wojenni
JKVQPrzestępcy
JKVQ1Resocjalizacja przestępców
JKVQ2Młodociani przestępcy
Class here: juvenile delinquency
JKVSKuratela sądowa
JKVVVictimology & victims of crime
Class here: victim’s rights
Zobacz też: DNXR Literatura faktu - sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.3
JMPsychologia
Stosuj kody JM* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: VSP* Psychologia popularna i podkategoriami
JMATeorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu
1.2
JMAFPsychoanaliza (psychologia Freudowska)
Stosuj dla psychoanalizy
1.2
JMAF1Lacanian psychoanalysis1.3
JMAJPsychologia analityczna i Jungowska
JMALBehawioryzm1.2
JMANPsychologia humanistyczna
JMAPPsychologia pozytywna1.2
JMAQPsychologia poznawcza, kognitywistyka
JMBMetodologia badań psychologicznych
JMBTPsychometria i testy psychologiczne
JMCPsychologia dziecięca i rozwojowa
Zobacz też: JNC Psychopedagogika
JMDPsychologia starzenia się
JMFPsychologia rodzinna
JMGPsychologia płci
JMHPsychologia grup i zbiorowości
JMHCInterpersonal communication & skills
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
1.3
JMJPsychologia pracy i przemysłu
Zobacz też: SCGP Psychologia sportu
JMKPsychologia kryminologiczna i sądowa
Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
JMLPsychologia eksperymentalna
JMMPsychofizjologia i neuropsychologia
JMPPsychopatologia
Zobacz też: MKM* Psychologia kliniczna i podkategoriami
JMQPsychologia emocji
JMRProcesy poznawcze
Stosuj dla publikacji dot. nauki, pamięci, inteligencj, rozumowania i percepcji
JMSPsychologia ‚ja’, świadomości, tożsamości i osobowości
JMTPsychologia stanów świadomości
Stosuj dla publikacji psychologicznych dot. świadomości i nieświadomości, marzeń sennych i snu, odmiennych stanów świadomości, hipnozy, stanów po spożyciu środków odurzających
Zobacz też: VXN Senniki i interpretacja snów
JMUPsychologia zachowań seksualnych
Zobacz też: VFVC Seks i seksualność – poradniki, JBFW Seks, seksualność i związki
JMXParapsychologia
Używaj dla poważnych opracowań naukowych
Zobacz też: VXP Umiejętności i zjawiska parapsychologiczne
JNPedagogika
JNAPedagogika ogólna1.1
JNAMEtyczne i społeczne cele pedagogiki
Stosuj dla publikacjio na temat teorii edukacji ukazujących ją w kontekście społecznym
1.11.2
JNBHistoria pedagogiki
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNCPsychopedagogika
JNDSystemy i instytucje kształcenia
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc
JNDGTworzenie podstaw programowych
JNDHEwaluacja w edukacji
JNESocial pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNFStrategie i polityka edukacyjna
Stosuj dla: strategii edukacyjnych dla nauki czytania, rachunków itd. oraz dla polityki dot. edukacji ustawicznej, dostępności edukacji itd.
1.2
JNFCPsycholog/pedagog szkolny
Stosuj też dla doradztwa duchowego
1.21.3
JNFKStrategie i polityka edukacyjna - przeciwdziałanie wykluczeniom
Use for: both formulating policy and practical applications
1.21.3
JNGEarly childhood care & education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject
Zobacz też: JNLA Przedszkola
1.3
JNHEdukacja domowa
JNKZarządzanie w szkolnictwie
Stosuj też dla zagadnień związanych z przemocą w szkole, wagarowaniem i dyscypliną
1.3
JNKGFinanse w szkolnictwie
JNKHKadra nauczynielska
JNLInstytucje oświatowe
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.3
JNLAPrzedszkola
JNLBSzkoły podstawowe i gimnazja
Class here: elementary, preparatory, infant & junior schools
JNLCSzkoły średnie
Class here: senior and high schools
JNLPSzkolnictwo prywatne i społeczne
JNLRSzkoły wyznaniowe
JNLVOutdoor schools / education
Class here: adventure education, outdoor learning, forest schools. Use for: organized learning that takes place in the outdoors
1.3
JNMEdukacja wyższa
Stosuj dla edukacji pomaturalnej – uniwersytetów, szkoł wyższych zawodowych oraz studiów policealnych
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
JNMTKształcenie nauczycieli
JNPEdukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
Zobacz też: VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie, VSN Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
JNQKształcenie otwarte i na odległość
JNRDoradztwo zawodowe
JNRDWork experience, placements & internships1.3
JNRVKształcenie zawodowe lub przemysłowe
Stosuj do publikacji na temat kształcenia zawodowego; podręczniki kształcenia zawodowego oznaczaj odpowiednim kodem dziedziny
JNSKształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education
1.3
JNSCKształcenie uczniów niepełnosprawnych fizycznie
Stosuj dla publikacji dot. kształcenia uczniów z zaburzeniami słuchu lub wzroku oraz innymi problemami fizycznymi
JNSGKształcenie uczniów z problemami w nauce
Stosuj dla publikacji dot. Kształcenia uczniów z dysleksją, autyzmem, problemami z zachowaniem lub upośledzeniem psychicznym
1.3
JNSLTeaching of students with social, emotional or behavioural difficulties1.3
JNSPTeaching of gifted or talented students1.3
JNSRRemedial education & teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3
JNTTechniki nauczania i pracy z uczniem
Stosuj dla publikacji dot. Dyscypliny w klasie, wychowawstwa
1.3
JNTCRozwijanie kompetencji1.2
JNTPProject-based learning1.3
JNUNauczanie poszczególnych przedmiotów
Stosuj wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
JNUMMateriały dydaktyczne dla nauczyciela
Stosuj dla materiałów interaktywnych i podręczników dla nauczycieli itd.; wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
JNUM1Lesson plans
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
1.3
JNVPomoce i technologie dydaktyczne, nauczanie wspomagane komputerowo
Class here: media technology in classroom
1.3
JNWZajęcia pozalekcyjne
Stosuj dla publikacji dot. wycieczek, zielonych szkoł, zawodów sportowych, przedstawień itd.; a także posiłków w szkole, czasu na zabawę, zajęć po szkole, kół zainteresowań
1.3
JNZTechniki uczenia się
JPPolityka i administracja
JPAPolitologia
JPBPolitologia porównawcza
JPFDoktryny polityczne
JPFBAnarchizm
JPFCMarksizm i komunizm
JPFFSocjalizm i demokratyczna lewica
JPFKLiberalizm i demokratyczne centrum
JPFMKonserwatyzm i demokratyczna prawica
JPFNNacjonalizm
JPFQFaszyzm i nazizm
JPFRTeokracja i ideologie religijne
JPHUstroje i instytucje polityczne
JPHCKonstytucja, rząd i państwo
JPHFWybory i referenda
Stosuj też dla psefologii
1.3
JPHLPrzywództwo polityczne
JPHVUstroje polityczne – demokracja
JPHXUstroje polityczne – totalitaryzm i dyktatura
JPLPartie polityczne
JPNIndigenous people: government1.3
JPPAdministracja publiczna
patrz też KNV
Zobacz też: KNV Służba cywilna i sektor publiczny
JPQRządy centralne (narodowe, federalne)
JPQBPolityka rządów centralnych (narodowych, federalnych)
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
JPRRządy i samorządy lokalne (regionalne, stanowe)
Stosuj dla administracji w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla nich stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPRBPolityka rządów i samorządów lokalnych (regionalnych, stanowych)
Stosuj dla polityki administracyjnej w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla niej stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPSStosunki międzynarodowe
JPSDDyplomacja
JPSFKontrola uzbrojenia
Stosuj też dla: wyścigu zbrojeń itd.
JPSHSzpiegostwo i wywiad
JPSLGeopolityka
JPSNInstytucje międzynarodowe
Stosuj dla ONZ i jego agencji, instytucji UE itd.
Zobacz też: GTV Instytucje społeczeństw rozwiniętych
1.3
JPTAdministracja miejska i aglomeracyjna
Może dotyczyć aglomeracji, np. Greater London, Bay Area, lub gmin i innych jednostek podziału miast
1.21.3
JPVKontrola polityczna i swobody obywatelskie
Stosuj też dla: propagandy politycznej
JPVCEdukacja obywatelska
JPVHPrawa człowieka i prawa obywatelskie
Class here: freedom of speech, of information, of worship; land rights, etc
Zobacz też: LNDC Prawa człowieka i swobody obywatelskie
JPVRPrześladowania polityczne
JPWAktywizm polityczny
JPWABadania opinii publicznej
JPWCKampanie i marketing polityczny
JPWGGrupy nacisku i ruchy obywatelskie
Stosuj dla: lobbingu, demonstracji, nieposłuszeństwa obywatelskiego, biernego oporu itd.
1.3
JPWHOrganizacje pozarządowe
JPWLTerroryzm i walka zbrojna
Stosuj dla zamachów na życie polityków
Zobacz też: JWCG Działania nieregularne, walka partyzancka
1.2
JPWQUgrupowania i ruchy rewolucyjne
Zobacz też: NHTV Rewolucje, powstania, rebelie
JPWSKonflikty zbrojne
Stosuj dla: powstań, zamieszek, zorganizowanych walk zbrojnych innych niż pełnowymiarowa wojna
JPZKorupcja polityczna
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption etc
1.3
JWDziałania wojenne i obronność
JWATeoria działań wojennych i nauki wojskowe
JWCSiły zbrojne
JWCDWojska lądowe i wojna na lądzie
JWCGDziałania nieregularne, walka partyzancka
Class here: armed resistance movements. Use with: NHW* codes as appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
JWCKMarynarka wojenna i wojna na morzu
Zobacz też: NHTM Historia morska
JWCMLotnictwo wojskowe i wojna w powietrzu
JWCSSiły specjalne
JWJAdministracja wojskowa
Stosuj dla publikacji dot. Personelu wojskowego, dyscypliny wojskowej, zaopatrzenia i finansowania wojska itd.
JWKStrategia wojskowa
Stosuj dla taktyki wojskowej, obrony cywilnej
JWKFWywiad wojskowy
JWLWojna i działania obronne
Zobacz też: NHW* Historia militarna i podkategoriami
JWLFBitwy i kampanie
JWLPOperacje pokojowe
Zobacz też: GTU Badania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
JWMUzbrojenie i wyposażenie
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych
Zobacz też: WCK Militaria, broń i zbroje
JWMCBroń biologiczna i chemiczna
JWMNBroń atomowa
JWMVTransport wojskowy
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych
1.3
JWTJednostki wojskowe i miejsca pamięci
Stosuj dla: pułków, umundurowania, stopni wojskowych, pomników, cmentarzy wojennych itd.
Zobacz też: WCK Militaria, broń i zbroje, AMG Architektura obiektów użyteczności publicznej
1.3
JWTUMilitary uniforms / insignia1.3
JWXInne tematy związane z obronnością
JWXFHandel bronią
JWXKZbrodnie wojenne
Zobacz też: NHTZ Ludobójstwo i czystki etniczne, NHTZ1 Holocaust
JWXNWojska najemne
JWXRJeńcy wojenni
JWXTBunt
JWXVWeterani wojenni
JWXZPodręczniki sztuki wojennej
KEkonomia, finanse, biznes i zarządzanie
KCEkonomia
KCATeoria i filozofia ekonomii
Stosuj dla historii myśli ekonomicznej, przypisując także kwalifikator czasowy
1.2
KCBMakroekonomia
KCBMMonetaryzm
Class here: monetary policy
1.3
KCCMikroekonomia
Stosuj dla: handlu wewnęrznego, aktywności konsumenckiej, decyzji biznesowych itd.
KCDEkonomika przemysłu
KCFEkonomika pracy
Class here: wage & salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income
Zobacz też: JBFC Bieda i bezrobocie
1.3
KCGWzrost gospodarczy
KCHEkonometria i statystyka ekonomiczna
KCJPrognozowanie ekonomiczne
KCKEkonomia behawioralna
KCLEkonomia międzynarodowa
Stosuj dla: finansów międzynarodowych, handlu międzynarodowego, umów handlowych itd.
Zobacz też: RGCM Geografia ekonomiczna
1.3
KCMEkonomia rozwoju i rynków wschodzących
Zobacz też: GTP Studia nad rozwojem
KCLTInternational trade & commerce
Class here: International trade agreements
1.3
KCPEkonomia polityczna
KCSSystemy i instytucje ekonomiczne
Stosuj dla publikacji dot. Systemów wolnorynkowych, gospodarki przejściowej, planowej itd.
1.3
KCSACapitalism
Class here: laissez-faire, market economies, free market
1.3
KCSDMixed economic systems
Class here: social market economies, welfare economies
1.3
KCSGPlanned economic systems
Class here: centrally-planned economies, command economies
1.3
KCVEkonomia sektorowa
KCVDEkonomia rolnictwa
KCVGEkonomia środowiska
KCVJEkonomia zdrowia
KCVKEkonomia dobrobytu
KCVMDigital or internet economics1.3
KCVPKnowledge economics
Class here: information economy
1.3
KCVSEkonomika miast
KCXKryzysy finansowe i gospodarcze
KCYEkonomia (w ujęciu popularnym)
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla nieprofesjonalistów
KCZHistoria gospodarcza
Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
KFFinanse i rachunkowość
Stosuj kody KF* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KFCRachunkowość
Zobacz też: UFK Oprogramowanie dla księgowości
KFCCRachunek kosztów
KFCFRachunkowość finansowa
KFCMRachunkowość zarządcza i księgowość
Stosuj też dla audytu
KFCPRachunkowość w finansach publicznych
KFCRSprawozdawczość finansowa
KFCXRachunkowość – podręczniki i poradniki
KFFFinanse
Class here: general works on the financial services sector, fintech etc but see also U* codes especially UXT for financial technologies
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
1.3
KFFDFinanse publiczne i podatki
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
KFFHFinanse korporacyjne
KFFJCurrency / Foreign exchange
Class here: currency trading, money markets, cryptocurrencies (from a finance/investment aspect) etc
Zobacz też: UNKD Distributed ledgers
1.3
KFFKBankowość
KFFLPożyczki i instytucje kredytowe
KFFMInwestycje i papiery wartościowe
Stosuj dla: towarów, akcji i obligacji, funduszy hedgingowych, transakcji pochodnych itd.
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
KFFNUbezpieczenia i matematyka ubezpieczeniowa
KFFPEmerytury
Zobacz też: VSR Emerytura
KFFRNieruchomości
Zobacz też: VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
KFFXBankowość i finanse – podręczniki i poradniki
KJBiznes i zarządzanie
Stosuj kody KJ* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KJBNauka o przedsiębiorczości
KJBXBiznes i zarządzanie – podręczniki i poradniki
KJCStrategie biznesowe
KJDInnowacje biznesowe
KJDDTwórcza destrukcja
Stosuj dla tworzenia nowych rynków, które zwykle niszczą i zastępują istniejące rynki
KJEAspekty biznesowe handlu elektronicznego
Zobacz też: KJSG Marketing internetowy
KJFKonkurencja w biznesie
KJGEtyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
KJHPrzedsiębiorczość
KJJBiznes a środowisko, biznes ekologiczny
KJKHandel międzynarodowy
KJLKonsulting i dofinansowanie przedsiębiorstw
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJMZarządzanie i techniki zarządzania
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMBPrzywództwo i motywacja w zarządzaniu
Class here: management of change
1.3
KJMDPodejmowanie dezycji w zarządzaniu
Zobacz też: GPQ Teoria decyzji
KJMKZarządzanie wiedzą
Zobacz też: KCVP Knowledge economics
KJMPZarządzanie projektami
KJMQZarządzanie jakością
KJMTZarządzanie czasem
KJMVSzczegółowe dziedziny zarządzania
KJMV1Zarządzanie finansami i budżetem
KJMV2Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMV21Performance management / appraisals
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
1.3
KJMV22Diversity, inclusivity in the workplace1.3
KJMV4Zarządzanie nieruchomościami firmy
KJMV5Zarządzanie produkcją i kontrolą jakości
KJMV6Zarządzanie w badaniach i rozwoju
KJMV7Zarządzanie sprzedażą
KJMV8Zarządzanie zaopatrzeniem
KJMV9Zarządzanie logistyką i dystrybucją
Zobacz też: KNP Handel hurtowy i detaliczny
KJNNegocjacje biznesowe
KJPKomunikacja w biznesie
KJQMatematyka i informatyka w biznesie
KJRZarządzanie korporacyjne – funkcje organów zarządczych
Stosuj też dla zadań sekretarza spółki
Zobacz też: KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
1.1
KJSSprzedaż i marketing
Zobacz też: KJMV7 Zarządzanie sprzedażą
KJSAReklama
Class here: Advertising industry
1.3
KJSCMarka i budowanie świadomości marki
KJSGMarketing internetowy
Stosuj dla wykorzystania mediów społecznościowych i zasobów internetowych w marketingu
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
KJSJDirect marketing / telemarketing1.3
KJSMBadania rynku
KJSPPublic relations
KJSUObsługa klienta
KJTBadania operacyjne
KJUNauka o organizacji
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJVStruktura właścicielska i organizacja przedsiębiorstw
KJVBPrzejęcia, fuzje i wykup
KJVDPrywatyzacja
KJVFFranczyza
KJVGKorporacje międzynarodowe
KJVNWłasność państwowa, nacjonalizacja
KJVPMonopole
KJVSMałe przedsiębiorstwa i samozatrudnienie
Class here: creating & setting up your own business, freelancing
1.3
KJVTOutsourcing
KJVVJoint venture
KJVWAkcjonariat pracowniczy i spółdzielnie pracy
KJVXOrganizacje non-profit
KJWBiuro i miejsce pracy
KJWBZarządzanie biurem
KJWFSystemy i wyposażenie biurowe
KJWSUmiejętności biurowe i urzędnicze
KJWXMetody pracy
Stosuj do: pracy zdalnej, centrów obsługi telefonicznej itd.
KJZHistoria konkretnych firm
Zobacz też: NHTK Industrializacja i historia przemysłu
KNPrzemysł i usługi
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNARolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i wydobycie
Stosuj dla: rybołóstwa, leśnictwa, wydobycia itd.
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNACAgriculture, agribusiness & food production industries
Use for: titles about the agriculture & food production sector from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TV* Rolnictwo i podkategoriami
1.3
KNAFFisheries & related industries
Class here: whaling industry. Use for: titles about fishing sector from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
1.3
KNALForestry industry
Use for: titles about the business or industry of creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Zobacz też: TVR Leśnictwo i gospodarka leśna, TDPJ Timber & wood processing
1.3
KNATExtractive industries
Class here: mining, drilling, dredging and quarrying. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza, RBGL Geologia ekonomiczna
1.3
KNBPrzemysł energetyczny i media (infrastruktura)
Stosuj dla: paliw stałych, gazu, elektryczności, energii atomowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii, wodociągów i kanalizacji itd.
Zobacz też: TH* Energetyka i inżynieria energetyczna i podkategoriami
1.3
KNBLElectrical power generation & distribution industries
Class here: public & private utility companies, nuclear power industry etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: THY* Wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy i podkategoriami
1.3
KNBPPetroleum, oil & gas industries
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TDCF Paliwa i pochodne ropy naftowej
1.3
KNBTAlternative & renewable energy industries
Use for: works on the renewable energy industry (hydroelectrical, wind, solar, wave etc ) from a business, industrial studies perspective
Zobacz też: THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
1.3
KNBWWater industries
Class here: public & private utility companies, drinking water & waste water industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów, TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
1.3
KNDPrzemysł przetwórczy
Stosuj dla: wszelkich typów przetwórstwa, w tym przemysłu spożywczego, chemicznego, tekstylnego, elektronicznego, zbrojeniowego, samochodowego itd.
Zobacz też: TDP* Inne technologie przetwórcze i wytwórcze i podkategoriami
1.3
KNDCChemical, biotechnology & pharmaceutical industries
Class here: petrochemical, plastics industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TDC* Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna i podkategoriami
1.3
KNDDApparel, garment & textile industries
Use for: titles about the business or industry of manufacturing clothing, cloth etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TDPF Tekstylia i włókiennictwo, AKT Moda i tekstylia
1.3
KNDRVehicle manufacturing industries
Class here: car industry, shipbuilding, aviation industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Use with WG* codes to indicate what type of vehicle if appropriate
Zobacz też: TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.3
KNGPrzemysł transportowy
Stosuj dla: wszelkich typów transportu – drogowego, morskiego, szynowego, powietrznego itd.
Zobacz też: WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami, KNDR Vehicle manufacturing industries, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.3
KNJBudownictwo i przemysł ciężki
Stosuj też dla przemysłu stalowego i metalurgicznego
1.3
KNJCConstruction & building industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.3
KNJHIron, steel & other metal industries
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TDPM Metalurgia
1.3
KNPHandel hurtowy i detaliczny
Class here: Distribution, warehousing business. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: KJMV9 Zarządzanie logistyką i dystrybucją
1.3
KNSDziałalność usługowa
Stosuj też dla: turystyki, hotelarstwa i cateringu, sportu i rozrywki, ochrony, salonów piękności itd.
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody
1.3
KNSBFood & drink service industries
Class here: catering industry
Zobacz też: TTVC2 Catering & food preparation skills & trades, TDCT Technologia żywności
1.3
KNSGHospitality, leisure & tourism industries
Class here: hotel industry. Use for: titles about the business or industry of leisure
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, WT* Turystyka i wypoczynek i podkategoriami
1.3
KNSJEvents management industry
Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
1.3
KNSXFashion & beauty industries
Class here: make up, perfume industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka, AKT Moda i tekstylia, JBCC3 Kulturoznawstwo – socjologia mody, WJF Poradniki modowe, KNDD Apparel, garment & textile industries
1.3
KNTMedia, rozrywka i komunikacja
Stosuj też dla przemysłu reklamowego, telekomunikacyjnego, pocztowego itd.
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji, JBCT Medioznawstwo
1.3
KNTCRadio i telewizja, przemysł filmowy
Class here: video industry
1.11.3
KNTFPrzemysł muzyczny
Stosuj dla produkcji nagrań i koncertów, wydawnictw muzycznych itd.
1.1
KNTPBranża wydawnicza i dziennikarska1.2
KNTP1Wydawnictwa i handel książkami
Stosuj dla publikacji drukowanych, e-booków i publikacji cyfrowych, czasopism naukowych
1.2
KNTP2Wiadomości i dziennikarstwo
Stosuj dla wiadomości drukowanych i internetowych, gazet, magazynów
1.2
KNTVComputer & video game industry
Class here: Interactive entertainment industry
1.3
KNTXPrzemysł informatyczny
Class here: tech sector, tech industry, Silicon Valley
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
1.3
KNVSłużba cywilna i sektor publiczny
Zobacz też: JPP Administracja publiczna
KNXStosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
Stosuj dla: związków zawodowych, strajków, arbitrażu i negocjacji, zagadnień BHP. Używaj dla wszystkich gałęzi przemysłu (nie tylko wytwórczego czy ciężkiego)
1.3
KNXCBezpieczeństwo i higiena pracy1.11.3
KNXNArbitraż i negocjacje1.1
KNXUZwiązki zawodowe
Class here: labour unions, organized labour
1.11.3
LPrawo
LANauki prawne – zagadnienia ogólne
LABMetodologia, teoria i filozofia prawa
LAFSystemy prawne
LAFCSystemy prawne – prawo precedensowe
LAFDSystemy prawne – prawo kontynentalne (kodeksowe)
LAFRSystemy prawne – prawo rzymskie
LAFSSystemy prawne – prawo islamskie
Zobacz też: LW Szariat
LAFTSystemy prawne – prawo żydowskie
LAFXSystemy prawne – prawo kanoniczne
LAMKomparatystyka prawnicza
LAQPrawo i społeczeństwo, socjologia prawa
LAQGPrawo i społeczeństwo, zagadnienia związane z płcią
LARAspekty prawne kryminologii
LASKompetencje i praktyki prawne
LASDReprezentowanie grup interesu
LASHLegal skills: drafting & legal writing
Class here: academic legal writing
1.3
LASKLegal skills: negotiating and interviewing
Class here: legal skills: oral communication
1.3
LASNLegal skills: research methods
Class here: legal skills: using online tools, legal databases etc
1.3
LASPPrawnicze zawody pomocnicze
LATPrawo – praktyka zawodowa
Zobacz też: LNAL Systemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LATCEtyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników
LAYPrawo w innych zawodach i dyscyplinach
Zobacz też: VSD Prawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
LAZHistoria prawa
LBPrawo międzynarodowe
LBBPrawo międzynarodowe publiczne
LBBCPrawo międzynarodowe publiczne – traktaty i inne źródła prawa
LBBC1Prawo międzynarodowe publiczne – prawo zwyczajowe
LBBDPrawo międzynarodowe publiczne – prawo dyplomatyczne
LBBFPrawo międzynarodowe publiczne – jurysdykcje i immunitety
LBBJPrawo międzynarodowe publiczne – terytorium i państwowość
LBBKPrawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
Stosuj dla prawa dotyczącego granic morskich, zasobów itd. w odniesieniu do suwerennych państw
Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LNCB5 Prawo transportu wodnego
LBBLPrawo międzynarodowe publiczne – zdrowie
LBBMPrawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe
LBBM1Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: cła
LBBM3Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: porozumienia inwestycyjne i spory inwestycyjne
LBBM5Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: energia i zasoby naturalne
LBBM7Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: korporacje
LBBPPrawo międzynarodowe publiczne – środowisko naturalne
LBBP1Prawo międzynarodowe publiczne – rolnictwo
LBBQPrawo międzynarodowe publiczne – administracja
LBBRPrawo międzynarodowe publiczne – prawa człowieka
LBBR1Prawo międzynarodowe publiczne – praca i sprawy socjalne
LBBSPrawo międzynarodowe publiczne – prawo konfliktów zbrojnych
stosuj też dla uchodźctwa
LBBUPrawo międzynarodowe publiczne – organizacje i instytucje międzynarodowe
LBBVPrawo międzynarodowe publiczne – odpowiedzialność państw i innych podmiotów
LBBZPrawo międzynarodowe publiczne – karne
LBDPrawo międzynarodowe – transport, komunikacja i handel
LBDAPrawo międzynarodowe – transport: przestrzeń powietrzna i kosmiczna
LBDKPrawo międzynarodowe – handel zagraniczny i konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
LBDMPrawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie
Stosuj dla: prawa dotyczącego transportu morskiego, ubezpieczeń, piractwa w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, a nie suwerennych państw
Zobacz też: LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza, LNCB5 Prawo transportu wodnego
LBDTPrawo międzynarodowe – komunikacja, telekomunikacja i media
LBGPrawo prywatne międzynarodowe – kolizja norm
LBHPrawo międzynarodowe – spory międzynarodowe i postępowanie cywilne
LBHGPrawo międzynarodowe – sądy i postępowanie
LBHTPrawo międzynarodowe – arbitraż
LBJPrawo międzynarodowe – własność intelektualna
LBKPrawo międzynarodowe – sport
LBLPrawo międzynarodowe – raporty
LNPrawo poszczególnych jurysdykcji i gałęzie prawa
Z kodami LN* stosuj akże kwalifikatory geograficzne dla wskazania konkretnej jurysdykcji
LNASystemy prawne – zagadnienia ogólne
LNAASystemy prawne – sądy i postępowanie
LNAA1Systemy prawne – kompetencje sądów
LNAA2Systemy prawne – obraza sądu
LNACSystemy prawne – postępowanie cywilne, załatwienie sporu, proces
Zobacz też: LNFX Postępowanie karne
LNAC1Odszkodowania i inne
LNAC12Odszkodowanie
LNAC14Zadośćuczynienie
LNAC16Nakazy i zakazy sądowe
LNAC3Postępowanie cywilne – postępowanie dowodowe
LNAC4Postępowanie cywilne – konkretne procedury
LNAC5Arbitraż, mediacja i inne sposoby załatwienia sporu
LNAFSystemy prawne – koszty i finansowanie
LNALSystemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LNBPrawo cywilne – zagadnienia ogólne
LNBAOsoby fizyczne i prawne
LNBBDokumenty stanu cywilnego
LNCPrawo handlowe i prawo konkurencji – zagadnienia ogólne
LNCBPrawo handlowe
LNCB1Prawo dotyczące franczyzy
LNCB2Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNCB3Prawo dotyczące sprzedaży towarów
LNCB4Prawo dotyczące outsourcingu
LNCB5Prawo transportu wodnego
Use for: domestic law governing maritime activities
Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
1.3
LNCB6Prawo lotnicze
LNCB7Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle
LNCCZgodność z regulacjami prawnymi i normami
LNCDPrawo spółek
LNCD1Prawo dotyczące fuzji
LNCEPrawo dotyczące rejestracji
LNCFPrawo dotyczące funkcjonowania spółdzielni i spółek osobowych
LNCGPrawo dotyczące przekształceń spółek
LNCHPrawo konkurencji
LNCJPrawo umów
LNCKPrzestępstwa gospodarcze
LNCLPrawo dotyczące umów agencyjnych
LNCNPrawo zamówień publicznych
LNCQPrawo budowlane i inne techniczne
LNCQ1Prawo budowlane i inne techniczne – prywatne
LNCQ2Prawo budowlane i inne techniczne – publiczne
LNCRPrawo dotyczące energetyki i zasobów naturalnych
LNDPrawo konstytucyjne i administracyjne – zagadnienia ogólne
LNDAObywatelstwo i narodowość
LNDA1Prawo imigracyjne
LNDA3Prawo dotyczące udzielania azylu
LNDBPodział administracyjny i administracja publiczna
LNDB1Administracja publiczna – zagadnienia ogólne
LNDB2Postępowanie i sądy administracyjne
LNDB3Majątek skarbu państwa i własnośc publiczna
LNDB4Sankcje administracyjne
LNDB5Wywłaszczenie
LNDB6Rozporządzenia i postanowienia administracyjne
LNDB7Prawo dotyczące usług publicznych
Zobacz też: LNCN Prawo zamówień publicznych
1.2
LNDB8Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
Zobacz też: PDJ Regulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
LNDCPrawa człowieka i swobody obywatelskie
Zobacz też: JPVH Prawa człowieka i prawa obywatelskie
1.3
LNDC1Prawo konstytucyjne i prawa człowieka
LNDC2Ochrona danych osobowych
LNDC4Swoboda wypowiedzi
LNDC5Historia państwa i prawa, konstytucjonalizm
LNDEPrawo dotyczące służby cywilnej1.3
LNDFPrawo dostępu do informacji
LNDGPrawo wyznaniowe, konkordaty
LNDHWładza wykonawcza
LNDJOdpowiedzialność odszkodowawcza państwa
LNDKPrawo dotyczące obronności i służby wojskowej
LNDLPrawo bezpieczeństwa wewnętrznego, dotyczące policji i posiadania broni
LNDMFunkcja kontrolna władzy sądowniczej
LNDPFunkcjonowanie parlamentu i legislacja
LNDSPrawo wyborcze
LNDUPrawo samorządowe (na szczeblu lokalnym)
LNDVPrawo samorządowe (na szczeblu regionalnym)
LNDXKonstytucja
LNEPrawo administracyjne gospodarcze i publiczne gospodarcze
LNEAPrawo finansowe administracyjne i finansów publicznych
LNEBZagraniczna polityka ekonomiczna i prawo celne
LNECPrawo dotyczące ulg i subwencji
LNEFPrawo zamówień i usług publicznych
LNFPrawo i postępowanie karne
LNFBSądownictwo karne
LNFGPrawo karne – przestępstwa przeciwko władzy wykonawczej
LNFG1Przestępstwa przeciwko państwu, administracji publicznej i wymiarowi sprawiedliwości
LNFG2Przestępstwa – zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, ochrona pamięci oraz środowiska naturalnego
LNFJPrawo karne – przestępstwa przeciwko osobom
LNFJ1Molestowanie i nękanie
LNFJ2Przemoc na tle płciowym
LNFLPrawo karne – przestępstwa przeciw mieniu
LNFNOszustwa
LNFQPrawo karne – młodociani przestępcy
LNFRPrzestępstwa przeciwko zdrowiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
LNFSPrawo karne – dodatkowe środki karne
LNFTPrzestępstwa i wykroczenia drogowe
LNFUPrzestępstwa karnoskarbowe
LNFVPrawo karne – terroryzm
LNFWKorupcja
LNFXPostępowanie karne
LNFX1Orzekanie i wymiar kary
LNFX3Postępowanie karne – postępowanie dowodowe
LNFX31Postępowanie karne – śledztwo i procedury
LNFX5Prawo dotyczące funkcjonowania policji
LNFX51Prawo dotyczące funkcjonowania policji – nakaz wstępny
LNFX7Prawo dotyczące więziennictwa
LNFYProces z ławą przysięgłych
LNHPrawo pracy
LNHDDyskryminacja i molestowanie w pracy
LNHHPrawo bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czas pracy
LNHJPogwałcenie przepisów prawa pracy i grożące za nie kary
LNHRPrawo dotyczące stosunków między pracowawcą a pracownikami oraz związków zawodowych
LNHUUmowy o zatrudnienie
LNHWPrawo dotyczące kształcenia profesjonalnego
LNHXPrawo pracy – postępowanie i załatwianie sporów
LNJPrawo dotyczące mediów i rozrywki
LNJDPrawo dotyczące zniesławienia i pomówienia
LNJSPrawo dotyczące sportu
LNJXPrawo dotyczące reklamy, marketingu i sponsoringu
LNKPrawo dotyczące środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego i przewozowe – zagadnienia ogólne
LNKFPrawo dotyczące rolnictwa
LNKGPrawo dotyczące zwierząt
LNKJPrawo ochrony środowiska
LNKKPrawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej i katastrof naturalnych
LNKNPrawo dotyczące ochrony przyrody
LNKPPrawo dotyczące zasobów wody pitnej
LNKTPrawo przewozowe
LNKVPrawo dotyczące dróg i autostrad
LNKWPrawo dotyczące planowania przestrzennego
LNKXPrawo dotyczące konserwacji zabytów
LNLPrawo kapitałowe i fundacyjne
LNMPrawo rodzinne
LNMBPrawo rodzinne – małżeństwo, separacja i rozwód
LNMCPrawo rodzinne – konkubinat
LNMFPrawo rodzinne – związki jednopłciowe
LNMIPrawo rodzinne – rozdzielność majątkowa
LNMKPrawo rodzinne – dzieci
LNPPrawo finansowe – zagadnienia ogólne
LNPAPrawo dotyczące rachunkowości i audytu
LNPBPrawo bankowe
LNPCPrawo upadłościowe
Stosuj dla publikacji prawniczych i pokrewnych na temat upadłości lub restrukturyzacji firm z problemami finansowymi
1.2
LNPC1Prawo upadłościowe – postępowanie pozasądowe
Stosuj dla publikacji na temat problemów finansowych firm innych niż związane z drogą prawną, jak np. umowy dobrowolne
1.2
LNPDPrawo i regulacje dotyczące rynków kapitałowych i papierów wartościowych
LNPFPrawo i regulacje dotyczące usług finansowych
LNPNPrawo ubezpieczeń
LNPPPrawo emerytalne
LNQPrawo pocztowe i telekomunikacyjne
Zobacz też: LNCB2 Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNQDPrawo ochrony danych osobowych
LNQEPrzestępczość elektroniczna
LNRPrawo własności intelektualnej
LNRCPrawo autorskie
LNRDPrawo patentowe
LNRFPrawo dotyczące znaków towarowych
LNRLPrawo dotyczące wzorów przemysłowych
LNRVPrawo dotyczące informacji niejawnych
LNSPrawo własności – zagadnienia ogólne
Zobacz też: LNKW Prawo dotyczące planowania przestrzennego
LNSHPrawo nieruchomości
LNSH1Prawo własności i hipoteczne
LNSH3Prawo najmu
LNSH5Prawo przeniesienia własności
LNSH7Prawo dotyczące ekspertyz
LNSH9Prawo mieszkaniowe
LNSPPrawo własności osobistej
LNTPrawo medyczne i opieka społeczna
LNTCPrawo dotyczące działalności dobroczynnej
LNTDPrawo oświatowe
LNTHPrawo dotyczące opieki społecznej i zasiłków
LNTH1Prawo ubezpieczeń społecznych
LNTJPrawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
LNTMPrawo medyczne i opieka zdrowotna
LNTM1Prawo dotyczące zdrowia psychicznego
LNTM2Prawo dotyczące lekarstw i sprzętu medycznego
LNTNPrawo farmaceutyczne
LNTQPrawo dotyczące osób niepełnosprawnych
LNTSPrawo dotyczące osób starszych
LNTUPrawo ochrony konsumenta
LNTVPrawo dotyczące żywności
LNTXPrawo dotyczące licencji, gier i prowadzenia lokali
LNUPrawo podatkowe
LNUCPodatek od firm
LNUDLokalne podatki i opłaty, ceny urzędowe, akcyza
LNUPPodatek dochodowy od osób fizycznych
LNUSPodatek od towarów i cło
LNUTPodatek od funduszy powierniczych, spadkowy i od darowizn
LNUUPodatek od nieruchomości, wycena nieruchomości
LNUVPodatek akcyzowy
LNUWInne podatki od transakcji
LNUXMiędzynarodowe prawo podatkowe
LNUYPostępowanie podatkowe
LNVPrawo dotyczące odszkodowań
Zobacz też: LNAC14 Zadośćuczynienie
LNVCNiedbalstwo
Stosuj zarówno w konteście prywatnym, jak i zawodowym
LNVFImmisja
LNVJSzkoda niemajątkowa
LNWPrawo spadkowe i dziedziczenie
LNXPrawo publiczne1.2
LNZŹródła prawa
LNZCŹródła prawa – prawo precedensowe
LNZLŹródła prawa – ustawodawstwo
LWSzariat
LWFSzariat – cztery szkoły jurysprudencji muzułmańskiej (Fikh)
LWFASzariat – szkoła szafi’icka
LWFBSzariat – szkoła hanbalicka
LWFCSzariat – szkoła malikicka
LWFDSzariat – szkoła hanaficka
LWKSzariat – główne zagadnienia i praktyki
LWKFSzariat – relacje rodzinne
LWKGSzariat – zbrodnia i kara
LWKHSzariat – dziedziczenie i dysponowanie mieniem
LWKLSzariat – ekonomia i finanse
LWKMSzariat – odżywianie się
LWKNSzariat – alkohol i hazard
LWKPSzariat – zwyczaje i normy zachowania
LWKRSzariat – wymiar sprawiedliwości (w tym kary i apostazja)
Class here: fatwa
1.3
LWKTSzariat – powinności religijne
LWKT1Szariat – powinności religijne: oczyszczenie
LWKT2Szariat – powinności religijne: dżihad
LWKT3Szariat – powinności religijne: modlitwa i obrzędy pogrzebowe
LWKT4Szariat – powinności religijne: zakat (jałmużna)
LWKT5Szariat – powinności religijne: post
LWKT6Szariat – powinności religijne: pielgrzymka
LXPrawo – repetytoria
MMedycyna i opieka zdrowotna
MBMedycyna – zagadnienia ogólne
MBDMedyczna praktyka zawodowa
MBDCEtyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
MBDPRelacje lekarz-pacjent
MBDSBezpieczeństwo pacjenta
Stosuj dla publikacji fachowych i specjalistyczych dotyczących procedur, zasad norm i szkolenia personelu mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w obrębie systemu opieki zdrowotnej
Zobacz też: MJCJ3 Zakażenia szpitalne
1.1
MBFInformatyka w medycynie
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka
MBGSprzęt i techniki medyczne
MBGLDiagnostyka laboratoryjna
MBGRBadania naukowe w medycynie
MBGR1Badania kliniczne
MBGTMedycyna na odległość (telemedycyna)
MBNZdrowie publiczne i profilaktyka medyczna
MBNCBadania przesiewowe
Class here: mass screening, high-risk or selective screening of populations or groups
1.3
MBNHZdrowie publiczne i edukacja zdrowotna
Stosuj dla publikacji specjalistycznych i profesjonalnych na temat edukacji zdrowotnej, edukacji pacjenta
1.3
MBNH1Higiena
MBNH2Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie
MBNH3Dietetyka i żywienie
MBNH4Kontrola urodzin, antykoncepcja, planowanie rodziny
MBNH9Psychologia zdrowia
MBNKVaccination1.3
MBNSEpidemiologia i statystyka medyczna
MBPOpieka zdrowotna i służba zdrowia
MBPAPodstawowa opieka zdrowotna
MBPCMedycyna rodzinna, lekarze rodzinni
MBPKOpieka psychiatryczna
MBPMAdministracja i zarządzanie w opiece zdrowotnej
MBPNPielęgniarska opieka domowa
Stosuj dla opieki nad osobami starszymi, rekonwalescentami, domowej i w hospicjach
Zobacz też: JKSG Opieka nad osobami starszymi, MQCL4 Pielęgniarstwo geriatryczne, MQCL9 Pielęgniarstwo paliatywne
1.21.3
MBPRUbezpieczenia medyczne
MBQMedycyna a prawo
MBSSocjologia medycyny
MBXHistoria medycyny
Zobacz też: NHTF Historia – epidemie, zarazy itd.
MFMedycyna przedkliniczna – nauki podstawowe
Zobacz też: PSB Biochemia
MFCAnatomia
MFCCCytologia
MFCHHistologia
MFCRAnatomia narządów i układów
MFCXSekcja zwłok
MFGFizjologia
MFGCCytofizjologia
MFGGFizjologia narządów i układów
MFGMMetabolizm
MFGVBiomechanika i kinezjologia medyczna
Stosuj też dla fizjologii narządu ruchu
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MFKRozrodczość, wzrastanie i rozwój człowieka
MFKCMedycyna rozrodu
MFKC1Bezpłodność i zapłodnienie
Class here: assisted reproductive technology, IVF
1.3
MFKC3Embriologia
MFKHWzrastanie i rozwój człowieka
MFKH3Dojrzewanie i starzenie
MFNGenetyka medyczna
MJMedycyna kliniczna i interna
MJADiagnostyka medyczna
MJADBadanie lekarskie
MJCChoroby i wady
MJCGChoroby i wady wrodzone
MJCG1Choroby i wady dziedziczne
MJCJChoroby zakaźne
MJCJ1Choroby przenoszone drogą płciową
MJCJ2HIV/AIDS
MJCJ3Zakażenia szpitalne
Zobacz też: MBDS Bezpieczeństwo pacjenta
MJCLOnkologia
MJCL1Radioterapia
MJCL2Chemioterapia
MJCMImmunologia
MJCM1Alergologia
MJDKardiologia
MJEOrtopedia
Zobacz też: MNS Chirurgia ortopedyczna
MJFHematologia
MJGEndokrynologia
MJGDDiabetologia
MJHGastroenterologia
MJJHepatologia
MJKDermatologia
MJLPulmonologia (pneumonologia)
MJMReumatologia
MJPOtorynolaryngologia
MJPDAudiologia i foniatria
MJQOkulistyka
MJRNefrologia
MJRDHemodializa
MJSUrologia
Stosuj też dla zaburzeń seksualnych
MKSpecjalizacje medyczne, gałęzie medycyny
MKAAnestezjologia
MKALLeczenie bólu
MKBMedycyna paliatywna
MKCGinekologia i położnictwo
MKCMPerinatologia1.3
MKDPediatria
MKDNNeonatologia
MKEStomatologia
MKEPChirurgia twarzowo-szczękowa
MKFPatomorfologia
MKFCCytopatologia
MKFHHistopatologia
Stosuj też dla biopsji
MKFKChoroby przewlekłe1.2
MKFMMikrobiologia kliniczna
MKFPParazytologia kliniczna
MKFSChoroby psychosomatyczne1.2
MKGFarmakologia
MKGTToksykologia kliniczna
MKGWPsychofarmakologia
MKHMedycyna regeneracyjna1.1
MKHCMedycyna regeneracyjna – komórki macierzyste1.11.2
MKJNeurologia i neurofizjologia
MKJAAutyzm i zespół Aspergera
MKJDChoroba Alzheimera i otępienie
MKLPsychiatria
MKLDPsychiatric & mental disorders1.3
MKMPsychologia kliniczna
Zobacz też: JMP Psychopatologia
MKMTPsychoterapia
MKMT1Psychoterapia – zagadnienia ogólne
MKMT2Psychoterapia grupowa
MKMT3Psychoterapia dzieci i młodzieży
MKMT4Psychoterapia par i rodzinna
MKMT5Psychoterapia – poradnictwo
MKMT6Terapia poznawczo-behawioralna
MKNGeriatria
MKPRatownictwo medyczne
MKPBUrazy i wstrząs
Class here: post traumatic stress disorder (PTSD)
1.3
MKPDOparzenia
MKPLIntensywna terapia
MKRMedycyna nuklearna
MKSDiagnostyka obrazowa (radiologia)
Zobacz też: TTBM Systemy i technologia obrazowania
MKSFUltrasonografia (USG)1.3
MKSGMagnetyczny rezonans jądrowy (NMR, MRI) (medycyna)1.3
MKSHRentgenografia1.3
MKSJTomografia1.3
MKTMedycyna sądowa
MKVMedycyna środowiskowa
MKVBMedycyna lotnicza
MKVDMedycyna nurkowania i hiperbaryczna
MKVPMedycyna pracy
Zobacz też: KNX Stosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
MKVQTravel medicine / emporiatrics1.3
MKVTMedycyna tropikalna
MKWMedycyna sportowa
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MKZMetody leczenia, terapie
Zobacz też: MJCL1 Radioterapia, MJCL2 Chemioterapia, MKMT* Psychoterapia i podkategoriami, MQS Fizjoterapia, MQT* Terapia zajęciowa i podkategoriami
MKZDLeczenie zaburzeń odżywiania
MKZFLeczenie otyłości
MKZLLeczenie zaburzeń mowy
MKZRLeczenie uzależnień
MKZSLeczenie zaburzeń snu
MKZVTerapia genowa
MNChirurgia
Zobacz też: MKEP Chirurgia twarzowo-szczękowa
MNBMetody chirurgii
MNCChirurgia ogólna
MNDChirurgia jamy brzusznej
MNGChirurgia gastroenterologiczna
MNHChirurgia klatki piersiowej
MNJChirurgia naczyniowa
MNKChirurgia onkologiczna
MNLChirurgia stanów nagłych
MNNNeurochirurgia
MNPChirurgia plastyczna
MNPCChirurgia estetyczna
MNQTransplantologia
MNSChirurgia ortopedyczna
Zobacz też: MJE Ortopedia
MNZOpieka pooperacyjna
MQPielęgniarstwo i usługi pomocnicze medycyny
MQCPielęgniarstwo
MQCAPodstawy pielęgniarstwa
MQCBPielęgniarstwo w ujęciu naukowym
MQCHRelacja personel pielęgniarski-pacjent
MQCLSpecjalności pielęgniarskie
MQCL1Pielęgniarstwo wypadkowe i stanów nagłych
MQCL2Pielęgniarstwo w intensywnej terapii
MQCL3Pielęgniarstwo pediatryczne
MQCL4Pielęgniarstwo geriatryczne
MQCL5Pielęgniarstwo psychiatryczne
MQCL6Pielęgniarstwo operacyjne
MQCL9Pielęgniarstwo paliatywne
MQCMFarmakologia w pielęgniarstwie
MQCWSocjologia pielęgniarstwa
MQCXPielęgniarstwo środowiskowe
MQCZZarządzanie w pielęgniarstwie
MQDPołożnictwo (pielęgniarstwo)
MQDBMetody porodu
MQFPierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
MQGMedical assistants1.3
MQHRentgenografia (technicy RTG)
MQKPodologia (podiatria)
MQPAptekarstwo
MQROptometria
MQSFizjoterapia
MQTTerapia zajęciowa
MQTCArteterapia
MQUPoradnictwo medyczne
MQVRehabilitacja
MQVBRehabilitacja po urazach mózgowo-rdzeniowych
MQWInżynieria biomedyczna
MQWBOrtezy
MQWPProtezy
MQZFunkcjonowanie prosektorium
MRPodręczniki, repetytoria i kompendia medyczne
MRGPodręczniki i kompendia medyczne
Use with: PLACE 1* or EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for medical exams as appropriate
1.3
MRGDRepetytoria medyczne do egzaminu MRCP
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGKRepetytoria medyczne do egzaminu MRCS
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGLRepetytoria medyczne do egzaminu PLAB
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRTAtlasy i tabele medyczne
MXMedycyna alternatywna
Stosuj kody MX* dla publikacji przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych oraz pracowników opieki zdrowotnej; używaj kodów VXH* dla poradników popularnych związanych ze zdrowiem
Zobacz też: VXH* Terapie alternatywne, uzdrawianie i podkategoriami
MXHChiropraktyka i kręgarstwo
MZMedycyna weterynaryjna
MZCMedycyna weterynaryjna – małe zwierzęta
MZDMedycyna weterynaryjna – duże zwierzęta
MZDHMedycyna weterynaryjna – hodowla koni
MZFMedycyna weterynaryjna – zwierzęta laboratoryjne
MZGMedycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
MZHMedycyna weterynaryjna – anatomia i fizjologia zwierząt
MZKMedycyna weterynaryjna – patomorfologia i histologia
MZLDietetyka weterynaryjna
MZMMedycyna weterynaryjna – choroby zakaźne
MZMPBakteriologia, wirologia i parazytologia weterynaryjna
MZPFarmakologia weterynaryjna
MZRRadiologia weterynaryjna
MZSChirurgia weterynaryjna
MZSNAnestezjologia weterynaryjna
MZTStomatologia weterynaryjna
MZVPielęgniarstwo weterynaryjne
MZXWeterynaryjna medycyna alternatywna
NHistoria i archeologia
NHHistoria
Dla publikacji dotyczących danego tematu stosuj z oznaczeniem tego tematu, np. PDX „Historia nauki”
1.3
NHATeoria i metodologia badań historycznych
NHAHHistoriografia
NHAPDokumenty źródłowe w badaniach historycznych
Zobacz też: CFL Paleografia (nauka o rozwoju pisma)
NHBHistoria powszechna
Use for: works that take a truly global view of history and that do not fit into a more precise history category. For general or global history of specific topics, use with an appropriate subject category, but prefer ‘history of’ categories from within that subject where they exist
NHCHistoria starożytna
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDHistoria Europy
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDAHistoria Starożytnego Rzymu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDCHistoria Celtów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDEHistoria wikingów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDGHistoria Normanów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDJHistoria średniowiecza
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDLHistoria renesansu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHDNHistoria okresu reformacji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHFHistoria Azji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHGHistoria Bliskiego Wschodu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHHHistoria Afryki
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHHAHistoria Afryki w erze prekolonialnej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHKHistoria obu Ameryk
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHKAHistoria obu Ameryk w erze prekolumbijskiej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHMHistoria Australazji i Pacyfiku
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NHQHistoria poszczególnych obszarów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
1.2
NHTWydarzenia i tematy historyczne
Stosuj kody NHT* w miarę możliwości; używaj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
1.3
NHTBHistoria społeczna i kulturalna
NHTDTradycja oralna
NHTFHistoria – epidemie, zarazy itd.
Zobacz też: MBX Historia medycyny
NHTGGenealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
Zobacz też: WQY Historia rodzinna, genealogia, VFXB1 Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców, GTT Flagi, godła, symbole, logotypy
NHTKIndustrializacja i historia przemysłu
Zobacz też: KJZ Historia konkretnych firm
NHTMHistoria morska
NHTPGeografia historyczna
NHTP1Mapy i atlasy historyczne
Zobacz też: RGXB Atlasy i mapy świata
NHTQKolonializm i imperializm
NHTRRuchy narodowe i niepodległościowe, postkolonializm
Class here: decolonisation
1.3
NHTSNiewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
NHTTInwazje i okupacje
NHTVRewolucje, powstania, rebelie
Zobacz też: JPWQ Ugrupowania i ruchy rewolucyjne
NHTWZimna wojna
NHTZLudobójstwo i czystki etniczne
NHTZ1Holocaust
NHWHistoria militarna
Ze wszystkimi kodami NHW* stosuj odpowiednie kwalifikatory geograficzne i chronologiczne
Zobacz też: JW* Działania wojenne i obronność i podkategoriami
NHWADawna sztuka wojenna
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWFWczesnonowożytna sztuka wojenna (w tym po wynalezieniu broni palnej)
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWLNowożytna sztuka wojenna
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWRWojny i kampanie
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR1Bitwy
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR3Wojny domowe
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR5I Wojna Światowa
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR7II Wojna Światowa
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWR9Konflikty zbrojne po II Wojnie Światowej
Use with: relevant PLACE 1* & TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NKArcheologia
NKATeoria badań archeologicznych
NKDArcheologia według okresu i obszaru
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
NKLArcheologia krajobrazu
NKPArcheologia środowiska
NKRArcheologia podwodna
NKTArcheologia przemysłowa
NKVArcheologia pól bitewnych
NKXMetodologia i techniki badań archeologicznych
PMatematyka i nauki ścisłe
PBMatematyka
PBBFilozofia matematyki
PBCPodstawy matematyki
PBCDLogika matematyczna
PBCHTeoria zbiorów
PBCNSystemy liczbowe
PBDMatematyka dyskretna
Stosuj też dla matematyki zbiorów skończonych
PBFAlgebra
PBGTeoria grup
PBHTeoria liczb
PBJWstęp do rachunku różniczkowego i całkowego
PBKRachunek różniczkowy i całkowy, analiza matematyczna
PBKARachunek różniczkowy i całkowy
PBKBAnaliza rzeczywista, zmienne rzeczywiste
PBKDAnaliza zespolona, zmienne zespolone
PBKFAnaliza funkcjonalna i transformaty
Stosuj dla transformaty Fouriera, Hilberta, Laplace’a i Laurenta
PBKJRachunek różniczkowy, równania różniczkowe
PBKLRachunek całkowy, równania całkowe
PBKQRachunek wariacyjny
PBKSAnaliza numeryczna
PBMGeometria
PBMBTrygonometria
PBMHGeometria euklidesowa
PBMLGeometria nieeuklidesowa
PBMPGeometria różniczkowa i riemannowska
PBMSGeometria analityczna
PBMWGeometria algebraiczna
PBMXGeometria fraktalna
PBPTopologia
PBPDTopologia algebraiczna
PBPHTopologia analityczna
PBTProbabilistyka i statystyka
PBTBTwierdzenie Bayesa
PBUOptymalizacja
PBUDTeoria gier
PBUHProgramowanie liniowe
PBVKombinatoryka i teoria grafów
PBWMatematyka stosowana
Zobacz też: TBJ Matematyka dla inżynierów, PDE Matematyka w naukach przyrodniczych, UYAM Matematyka w informatyce
PBWHModelowanie matematyczne
PBWLProcesy stochastyczne
PBWRZjawiska nieliniowe
PBWSTeoria chaosu
PBWXTeoria zbiorów rozmytych
PBXHistoria matematyki
PDNauki ścisłe
PDAFilozofia nauki
PDCNomeklatura i klasyfikacja w nauce
PDDStandardy i pomiary naukowe
PDEMatematyka w naukach przyrodniczych
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
PDGPrzemysłowe zastosowania badań naukowych i innowacje technologiczne
PDJRegulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla naukowców (przepisów prawa i innych zarządzeń). Używaj z innymi kodami P* dla wskazania konkretnej dziedziny. Zob. też LNDB8 – publikacje skierowane do prawników
Zobacz też: LNDB8 Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
1.11.3
PDKFinansowanie i polityk względem nauki
PDMBadania naukowe
PDNWyposażenie, technologie i doświadczenia naukowe
PDRWpływ nauki i techniki na społeczeństwo
Stosuj z właściwymi kodami J*, gdzie tylko to możliwe
1.1
PDTNanonauka
Stosuj dla nauki o nanomateriałach i ich syntezy oraz dla chemii nanocząstek. Zob. TBN dla ogólnych i inżynieryjnych aspektów nanotechnologii
Zobacz też: TBN Nanotechnologia
1.11.3
PDXHistoria nauki
Zobacz też: TBX Historia inżynierii i techniki
PDZPopularyzacja nauki
Stosuj z innymi kodami P* dla wskazania dziedziny
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu, WNW* Publikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi i podkategoriami
PDZMPopular and recreational mathematics
Use with: other PB* codes indicating the area of maths given popular treatment as appropriate
1.3
PGAstronomia; czas i przestrzeń
Zobacz też: TTD* Inżynieria przestrzeni kosmicznej i podkategoriami
PGCAstronomia teoretyczna i matematyczna
Zobacz też: PHVB Astrofizyka
PGGObserwacje astronomiczne – obserwatoria, sprzęt i metodologia
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
PGKKosmologia i wszechświat
PGMGalaktyki i gwiazdy
PGSUkład słoneczny – Słońce i planety
PGTWykresy i atlasy astronomiczne
PGZCzas (chronologia), rachuba czasu, czas standardowy
PHFizyka
PHDMechanika klasyczna
PHDBMechanika elementarna
PHDDMechanika analityczna
PHDFMechanika płynów (materiałoznawstwo)1.3
PHDSAkustyka, drgania mechaniczne
PHDTDynamika i statyka
PHDVGrawitacja
PHDYEnergia
PHFStany skupienia materii
PHFBFizyka niskich temperatur
PHFCFizyka materii skondensowanej (ciał stałych i cieczy)
PHFC1Fizyka miękkiej materii
PHFC2Fizyka mezoskopowa
PHFGFizyka gazów
PHFPFizyka plazmy
PHHTermodynamika
PHJOptyka
PHJLFizyka laserów
PHKElektryczność, elektromagnetyzm i magnetyzm
PHMFizyka atomowa i molekularna
PHNFizyka jądrowa
PHPFizyka cząstek i wysokich energii
PHQFizyka kwantowa (mechanika kwantowa, kwantowa teoria pola)
PHRRelatywistyka
Stosuj dla fizyki czasu
1.2
PHSFizyka statystyczna
PHUFizyka matematyczna
PHVFizyka stosowana
PHVBAstrofizyka
PHVDFizyka medyczna
PHVGGeofizyka
Zobacz też: RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami
PHVJFizyka atmosfery
PHVNBiofizyka
PHVQFizyka chemiczna
PHVSKriogenika
PNChemia
Zobacz też: TDC Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
PNBChemia medyczna
Stosuj dla projektowania i rozwoju leków
Zobacz też: MKG Farmakologia
1.1
PNCChemia środowiska
Dla praktycznych zastosowań chemii środowiska używaj kodów TQ*. Stosuj dla chemii atmosfery gleby i wody oraz dla usuwania zanieczyszczeń chemicznych
Zobacz też: RBGK Geochemia, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.1
PNDChemia żywności
Dla praktycznych zastosowań chemii żywności używaj kodu TDCT2
Zobacz też: TDCT2 Inżynieria wytwarzania żywności
1.1
PNFChemia analityczna
PNFCChromatografia
PNFRRezonans magnetyczny (chemia)
PNFSAnaliza widmowa, spektrochemia, spektrometria mas
PNKChemia nieorganiczna
PNNChemia organiczna
PNNDChemia związków organometalicznych
PNNPChemia polimerów
PNRChemia fizyczna
PNRAChemia obliczeniowa1.1
PNRCChemia koloidów
PNRDKataliza chemiczna
PNRD1Biokataliza chemiczna1.1
PNREChemia doświadczalna1.2
PNRHElektrochemia i magnetochemia
Stosuj dla chemii baterii
1.2
PNRLChemia jądrowa, fotochemia i radiochemia
PNRPChemia kwantowa i teoretyczna
PNRRFizyczna chemia organiczna1.1
PNRSChemia ciała stałego
PNRWTermochemia i termodynamika chemiczna
PNRXFizykochemia powierzchni
PNTKrystalografia
PNVChemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych1.2
PSBiologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego
Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSANauki o życiu – zagadnienia ogólne
PSABTaksonomia i systematyka
PSADBioetyka
Stosuj dla tematów związanych z etyką badań w biologii i medycynie
Zobacz też: MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy, JBFV Problemy i debaty etyczne
1.2
PSAFEkologia, biosfera
Stosuj dla wyczerpujących publikacji naukowych, obiektywnych i obszernych prac dot. organizmów żywych i ich związków ze środowiskiem
Zobacz też: RNC Ekologia stosowana
PSAGKsenobiotyki
PSAJEwolucjonizm
PSAKGenetyka (niemedyczna)
Stosuj też dla DNA, genomu itd.
Zobacz też: TCBG Inżynieria genetyczna, MFN Genetyka medyczna
PSANNeurobiologia
Stosuj kod MKMT6 „Terapia poznawczo-behawioralna” dla terapeutycznych aspektów neurobiologii
Zobacz też: MKJ Neurologia i neurofizjologia, GTK Kognitywistyka, MKMT6 Terapia poznawczo-behawioralna
1.1
PSAN1Neurobiologia komórkowa i cząsteczkowa1.1
PSAN2Neurobiologia rozwojowa1.1
PSAN3Neuroanatomia i obrazowanie w neurobiologii1.1
PSAN4Spostrzeganie i motoryka1.1
PSAN5Neurobiologia poznawczo-behawioralna1.1
PSAXBiologia obliczeniowa, bioinformatyka
Zobacz też: MBF Informatyka w medycynie
PSBBiochemia
Stosuj dla immunologii biochemicznej, toksykologii (w ujęciu niemedycznym), enzymologii, lipidologii itd.
PSCBiologia rozwoju
PSDBiologia molekularna
PSEBiologia chemiczna
Stosuj dla biologii syntetycznej
1.1
PSFBiologia komórkowa (cytologia)
PSGMikrobiologia (niemedyczna)
Stosuj dla biologii pierwotniaków, bakteriologii, wirologii i parazytologii (w ujęciu niemedycznym)
PSGNPierwotniaki
PSPHydrobiologia
Zobacz też: RBK Hydrologia
PSPAFikologia (algologia)1.2
PSPFBiologia wód słodkich
Zobacz też: RBKF Limnologia (wody śródziemne)
PSPMBiologia morska
Zobacz też: RBKC Oceanografia
PSQMikologia (niemedyczna)
Stosuj dla porostów
1.3
PSTBotanika
PSTBBiologia roślin1.1
PSTHFlowering plants (angiosperms)1.3
PSTJConifers & gymnosperms
Class here: cycads, Ginkgo & gnetophytes
1.3
PSTMFerns, mosses & liverworts
Class here: clubmosses, hornworts
1.3
PSVZoologia
Zobacz też: WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
PSVABiologia owadów (entomologia) i innych bezkręgowców
Stosuj dla mięczaków, skorupiaków, pajęczaków i pierścienic
Zobacz też: WNCN Publikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
1.3
PSVA2Insects (entomology)
Class here: caterpillars, butterflies & moths
1.3
PSVA4Crustaceans (carcinology)
Class here: crabs, lobsters, crayfish, shrimp, krill, woodlice, barnacles etc
1.3
PSVA6Molluscs (malacology)
Class here: cephalopod, octopus, squid, gastropods, snails, slugs, bivalves, clams, oysters, cockles, mussels, scallops etc
1.3
PSVA8Arachnids (arachnology)
Class here: spiders, scorpions, ticks, mites etc
1.3
PSVCBiologia ryb (ichtiologia)
Zobacz też: WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
PSVFBiologia płazów i gadów (herpetologia)
Zobacz też: WNCK Publikacje popularne na temat płazów i gadów
PSVJBiologia ptaków (ornitologia)
Zobacz też: WNCB Publikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
PSVMBiologia ssaków (teriologia)
Zobacz też: WNCF Publikacje popularne na temat ssaków
1.3
PSVM1Biologia stekowców i torbaczy
PSVM2Biologia ssaków morskich i słodkowodnych
Stosuj dla waleni i nozdrzaków (wieloryby, delfiny, krowy morskie itd.); foki, lwy morskie, morsy itd. oznaczaj kodem PSWM
Zobacz też: WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych, PSVM Biologia ssaków (teriologia)
1.3
PSVM3Biologia ssaków naczelnych (prymatologia)
Class here: lemurs, monkeys, apes
PSVPEthology & animal behaviour1.3
PSXBiologia człowieka
PSXECzłowiek pierwotny
Class here: early man, palaeoanthropology, hominidae, human forebears & archaic humans
1.3
QFilozofia i religia
QDFilozofia
QDHHistoria filozofii, tradycje filozoficzne
QDHAFilozofia starożytna
QDHCFilozofia Wschodniej Azji i Indii
QDHC2Yoga (as a philosophy)
Zobacz też: VFMG1 Joga (ćwiczenia)
1.3
QDHFFilozofia średniowieczna
Stosuj dla filozofii scholastycznej, Tomasza z Akwinu, Erazma z Rotterdamu itd.
1.3
QDHHFilozofia humanistyczna
Class here: Renaissance humanism, Erasmus
Zobacz też: QRYA Humanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
1.21.3
QDHKFilozofia islamska i arabska
Zobacz też: QRP* Islam i podkategoriami
QDHMFilozofia zachodnia – oświecenie
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHRFilozofia nowożytna – od XIX wieku
QDHR1Idealizm
QDHR3Pragmatyzm
QDHR5Fenomenologia i egzystencjalizm
QDHR7Strukturalizm i poststrukturalizm
QDHR9Filozofia analityczna i pozytywizm logiczny
QDTDziały filozofii
Zobacz też: KCA Teoria i filozofia ekonomii, JNA Pedagogika ogólna, CFA Filozofia języka, PBB Filozofia matematyki, PDA Filozofia nauki
QDTJMetafizyka i ontologia
Zobacz też: QRAB Filozofia religii
QDTKEpistemologia i teoria poznania
QDTLLogika (filozofia)
QDTMFilozofia umysłu
Zobacz też: JMA Teorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne, GTK Kognitywistyka
QDTNEstetyka
Zobacz też: ABA Teoria sztuki
QDTQEtyka i filozofia moralna
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, LATC Etyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy, PSAD Bioetyka
QDTSFilozofia społeczna i polityczna
Zobacz też: JPA Politologia, JPF Doktryny polityczne, LAB Metodologia, teoria i filozofia prawa
QDXFilozofia w ujęciu popularnym
Stosuj dla publikacji dostępnych dla czytelnika nieprofesjonalnego, dotyczących praktycznej realizacji idei filozoficznych
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, VSP Psychologia popularna
QRReligie i wierzenia
QRAReligioznawstwo
QRABFilozofia religii
QRAB1Istnienie i natura Boga
QRACReligioznawstwo porównawcze
QRAFRelacje między wyznaniami
QRAMSpory i debaty religijne
Stosuj kody QRAM* z innymi kodami QR* dla wskazania konkretnej religii lub QRAC dla ujęcia porównawcznego
QRAM1Etyka teologiczna
QRAM2Religia a polityka
QRAM3Religia a nauka
QRAM6Fundamentalizm religijny
QRAM7Bluźnierstwo, herezja, apostazja
QRAM9Nietolerancja, prześladowania i konflikty religijne
Stosuj dla ‚świętej wojny’, dżihadu itd.
1.3
QRAXHistoria religii
QRDHinduizm
QRDBOdłamy hinduizmu
QRDFŚwięte teksty hinduizmu
QRDF1Wedy, Upaniszady
QRDF2Bhagawadgita
QRDPPraktyki hinduizmu
QRFBuddyzm
QRFBOdłamy buddyzmu
QRFB1Buddyzm Theravada
QRFB2Buddyzm Mahajana
QRFB21Buddyzm tybetański
QRFB23Buddyzm Zen
QRFFŚwięte teksty buddyzmu
QRFPPraktyki buddyzmu
QRJJudaizm
QRJBOdłamy judaizmu
QRJB1Judaizm ortodoksyjny
QRJB3Judaizm liberalny i reformowany
QRJFŚwięte teksty judaizmu
QRJF1Teksty hebrajskie: Tanach, Tora1.3
QRJF5Literatura rabiniczna
QRJPPraktyki judaizmu
QRMChrześcijaństwo
QRMBKościoły i wyznania chrześcijańskie
QRMB1Kościół rzymskokatolicki
QRMB2Kościół prawosławny i katolickie Kościoły wschodnie
Stosuj dla grekokatolicyzmu, prawosławia, Kościoła koptyjskiego, syryjskich itd.
QRMB3Kościoły protestanckie
QRMB31Anglikanizm i episkopalianizm
Stosuj też dla Kościoła Anglii
QRMB32Baptyzm
QRMB33Kalwinizm, prezbiterianizm i Kościoły reformowane
Stosuj dla Zjednoczonego Kościoła reformowanego, Kościoła Szkocji, hugenotów itd.
QRMB34Luteranizm
QRMB35Metodyzm
QRMB36Kościoły zielonoświątkowe
QRMB37Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)
QRMB39Inne kościoły nonkonformistyczne i ewangeliczne
QRMB5Wyznania pochodzące z Ameryki Północnej
Stosuj dla adwentystów, mormonów, świadków Jehowy, Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki
QRMB8Sekty i grupy kultu chrześcijańskie i pokrewne
QRMB9Ekumenizm
QRMFŚwięte teksty chrześcijaństwa
QRMF1Biblia
QRMF12Stary Testament
QRMF13Nowy Testament
QRMF19Biblia – wybory i rozmyślania
QRMPPraktyki chrześcijańskie
QRMP1Sakramenty chrześcijańskie
QRPIslam
QRPBOdłamy islamu
QRPB1Sunnityzm, salafizm
QRPB2Charydżyzm
QRPB3Szyityzm
QRPB4Sufizm
QRPFŚwięte teksty islamu
QRPF1Koran
QRPPPraktyki islamskie
QRRInne religie świata
QRRBBahaizm
QRRCDźinizm
QRRDSikhizm
QRRFZoroastrianizm
QRRLReligie Azji Wschodniej
QRRL1Konfucjanizm
QRRL3Szintoizm
QRRL5Taoizm
QRRL6Chinese folk religion
Class here: Chinese mythology
1.3
QRRMAfro-American religions
Class here: Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Use for: Variations of African Religions in the Americas or African diasporic religions
1.3
QRRNTraditional African religions & mythologies1.3
QRRTReligie plemienne
QRSStarożytne religie i mitologie
Stosuj też dla pogaństwa; używaj kwalifikatora geograficznego
QRSAReligia i mitologia starożytnego Egiptu
QRSGReligia i mitologia starożytnej Grecji
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRSLReligia i mitologia starożytnego Rzymu
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRSTReligia i mitologia celtycka
QRSWReligia i mitologia nordycka
Zobacz też: DBSN Sagi islandzkie i staroskandynawskie
QRVAspekty religii
Stosuj kody QRV* po innych kodach QR* dla wskazania konkretnej religii; staraj się używać konkretnych kodów religii, gdzie tylko to możliwe, np. dla świętych tekstów buddyzmu wybierz QRFF, a nie QRF + QRVA
1.1
QRVAŚwięte teksty
QRVCKrytyka i egzegeza świętych tekstów
Stosuj dla konkordancji i komentarzy
QRVGTeologia
QRVHKazania
Zobacz też: DNS Mowy
QRVJModlitwy i materiały liturgiczne
QRVJ1Liturgia, rytuały i ceremonie
Stosuj dla obchodów świąt religijnych, pielgrzymek itd.
1.3
QRVJ2Modlitwy i modlitewniki
QRVJ3Dewocjonalia
QRVKDuchowośc i przeżycia religijne
QRVK2Mistyka
QRVK4Miracles, apparitions & religious phenomena1.3
QRVPPraktyki religijne
QRVP1Pilgrimage1.3
QRVP2Religious Festivals
Use with: other QR* codes to denote religion and 5HP* values from INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
QRVP3Nauczanie religii
QRVP4Fasting & abstinence1.3
QRVP5Poradnictwo duchowe
QRVP7Religia a seksualność, płeć i związki
QRVSInstytucje i organizacje religijne
QRVS1Przywódcy i autorytety religijne
Stosuj dla przywódców religijnych i wpływowych postaci religii, takich jak święci, guru, mistycy, prorocy, teolodzy itd.
1.1
QRVS2Myśl i działalność społeczno-religijna
QRVS3Duszpasterstwo
QRVS4Powołanie religijne i konwersja
QRVS5Wspólnoty religijne i zakonne
QRVXOsobiste świadectwo religijne i publikacje popularyzujące wiarę
QRYAlternatywne systemy wierzeń
QRYAHumanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
Zobacz też: QDHH Filozofia humanistyczna
QRYA5Agnostycyzm i ateizm
QRYCEklektyczne i ezoretyczne religie i systemy wierzeń
QRYC1Gnostycyzm
QRYC5Teozofia i antropozofia
QRYMWspółczesne sekty i grupy kultu niechrześcijańskie i parachrześcijańskie
Stosuj też dla scjentologii, sekt apokaliptycznych itd.
QRYM2Spirytualizm
QRYXOkultyzm
Stosuj tylko dla publikacji akademickich i innych poważnych prac
Zobacz też: VXW* Mistycyzm, magia, okultyzm i podkategoriami
QRYX2Magia, alchemia, hermetyzm
QRYX5Czary
Zobacz też: VXWT Czary i wicca (neopogaństwo)
QRYX9Satanizm i demonologia
RGeografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
RBNauki o ziemi
Stosuj kody RB* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów WN* dla publikacji nt. historii naturalnej skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: RGB* Geografia fizyczna i topografia i podkategoriami, WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
1.3
RBCWulkanologia i sejsmologia
RBGGeologia, geomorfologia, litosfera
Zobacz też: PHVG Geofizyka
1.2
RBGBSedymentologia i gleboznawstwo
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, TNCC Mechanika gleby i skał, TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami
1.2
RBGDGeomorfologia i geologiczne procesy powierzchniowe
Stosuj też dla erozji, glacjologii
1.2
RBGFGeologia historyczna
Stosuj też dla płyt tektonicznych, wędrówki kontynentów
RBGGPetrologia, petrografia i mineralogia1.2
RBGHStratygrafia
RBGKGeochemia
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
RBGLGeologia ekonomiczna
Stosuj dla wydobycia ropy naftowej i kopalni
RBKHydrologia
Zobacz też: PSP Hydrobiologia
RBKCOceanografia
Zobacz też: PSPM Biologia morska
1.3
RBKFLimnologia (wody śródziemne)
Stosuj dla rzek, jezior (w tym jezior słonych) itd.
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
1.2
RBPMeteorologia i klimatologia
Class here: palaeoclimatology, meteorological phenomena
Zobacz też: WNWM Publikacje popularne na temat pogody
1.3
RBXPaleontologia
RGGeografia
Stosuj z kodami RG* odpowiednie kwalifikatory geograficzne
RGBGeografia fizyczna i topografia
Dla rzek i jezior stosuj RBKF
1.3
RGBAObszary pustynne
RGBCRówniny i formacje trawiaste
RGBC1Prerie
RGBC2Sawanny
RGBDTundra
RGBFTereny podmokłe
RGBGRivers & lakes1.3
RGBLLasy
RGBL1Lasy deszczowe
RGBL2Lasy mieszane
RGBL3Lasy liściaste
RGBL4Lasy iglaste i borealne
Stosuj też dla tajgi
RGBPDelty, estuaria i obszary przybrzeżne
Stosuj dla delt i estuariów
Zobacz też: RBK* Hydrologia i podkategoriami
1.2
RGBRRafy koralowe
RGBSGóry
RGBUGlaciers & ice caps1.3
RGCGeografia społeczno-ekonomiczna
RGCDGeografia rozwoju i środowiska1.2
RGCGGeografia populacji i migracji
Stosuj też dla przyrostu i mobilności populacji
1.2
RGCMGeografia ekonomiczna
RGCPGeografia polityczna
Zobacz też: JPSL Geopolityka
RGCSGeografia społeczna1.2
RGCTGeografia turystyczna1.2
RGCUGeografia urbanistyczna1.2
RGLGeografia regionalna
Zobacz też: GTM Studia regionalne
RGMBiogeografia
Zobacz też: RN* Środowisko naturalne i podkategoriami, PSAF Ekologia, biosfera
RGROdkrycia geograficzne i eksploracja
Zobacz też: WTLP Publikacje popularne na temat ekspedycji
RGVKartografia, odwzorowania
RGWSystem Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcja
Stosuj dla geomatyki, metod ilościowych i jakościowych, geostatystyki, analizy przestrzennej, GPS
1.2
RGXAtlasy i geograficzne publikacje informacyjne
RGXBAtlasy i mapy świata
Stosuj też dla globusów
Zobacz też: NHTP1 Mapy i atlasy historyczne, WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
RGXHSpecjalistyczne mapy geograficzne
Stosuj tylko dla map specjalistycznych / topograficznych wraz z kodem wskazującym konkretny temat lub zastosowanie
Zobacz też: WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
RGXMMapy morskie i żeglarskie1.2
RGXPNazwy miejscowe i gazetery
RNŚrodowisko naturalne
RNAMyśl ekologiczna i ideologie ekologiczne
Stosuj dla ekocentryzmu, technocentryzmu, ekologii głębokiej, ekofeminizmu
RNBOrganizacje ochrony środowiska naturalnego
RNCEkologia stosowana
Stosuj dla publikacji z ujęciem globalnym lub problemowym zagadnień środowiskowych
Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera
RNCBBioróżnorodność
RNDPolityka i protokoły w ochronie środowiska
Zobacz też: KCVG Ekonomia środowiska
RNFZarządzanie ochroną środowiska
Stosuj z kodem z RBK* lub EGB* dla wskazania konkretnego środowiska
1.2
RNFDSusze i zaopatrzenie w wodę
Zobacz też: TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
RNFFZaopatrzenie w żywność
RNFYŹródła energii
RNHGospodarowanie odpadami
Stosuj dla recyclingu i biodegradowalności
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów
RNKOchrona środowiska
RNKHOchrona siedlisk dzikich zwierząt i roślin
RNKH1Gatunki zagrożone i wymieranie gatunków
RNPZanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
Zobacz też: TQK Kontrola zanieczyszczeń
RNPDWylesianie
RNPGZmiany klimatyczne
Stosuj dla globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej
RNQProblematyka nuklearna
RNRKatastrofy naturalne
Zobacz też: JBFF Społeczne skutki katastrof
RNTAspekty społeczne ochrony środowiska
RNUStabilność ekosystemów
Zobacz też: TBR Technologia średniozaawansowana, THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie, VSZ Samowystarczalność i ekologiczny styl życia
RPPlanowanie przestrzeni
RPCUrbanistyka
Stosuj dla urbanistyki i planowania przestrzeni
Zobacz też: AMVD Architektura w urbanistyce
RPGPlanowanie obszarów wiejskich
RPTPlanowanie transportu
SSport i rekreacja
SCSport – zagadnienia ogólne
SCBImprezy sportowe i zarządzanie w sporcie
Stosuj kody SCB* z innymi kodami na oznaczenie konkretnej dyscypliny sportu
SCBBOlimpiady i paraolimpiady
SCBGOrganizacje sportowe
SCBMZarządzanie sportem i obiektami treningowymi
SCBTKluby i drużyny sportowe
SCBVObiekty sportowe
SCGTrening sportowy i trenerstwo
SCGFNauki o sporcie, wychowanie fizyczne
Zobacz też: MFGV Biomechanika i kinezjologia medyczna
SCGPPsychologia sportu
SCKDoping
SCLSport osób niepełnosprawnych1.3
SCXHistoria sportu
SFGry w piłkę i pokrewne
Class here: Basque Pelota, jai alai. Use for: ball games that do not have their own code as well as general works
1.3
SFBOdmiany futbolu
SFBCPiłka nożna1.2
SFBDFutbol amerykański
SFBFFutbol australijski
SFBHFutbol kanadyjski1.2
SFBKFutbol gaelicki
SFBTRugby union
SFBVRugby league
SFCBejsbol
Stosuj też dla softball
1.2
SFDKrykiet
SFHGolf
SFJHokej na trawie
Zobacz też: STK Hokej na lodzie
1.2
SFKLacrosse
SFLHurling
Class here: camogie
1.3
SFMKoszykówka
SFNNetball
SFPSiatkówka
SFQPiłka ręczna1.1
SFTGry rakietkowe
SFTATenis
SFTBBadminton
SFTCSquash i rackets (racquets)1.2
SFTDTenis stołowy
SFVKręgle, bowls, bule (petanka)
SFXBilard i snooker
SHLekkoatletyka, gimnastyka i pokrewne
SHBSporty biegowe i na świeżym powietrzu, lekkoatletyka
SHBFMaraton i biegi przełajowe
SHBMWszechstronne dyscypliny sportowe
Stosuj dla triatlonu, pentatlonu, heptatlonu itd.
SHGGimnastyka
SHPPodnoszenie ciężarów
Class here: powerlifting
Zobacz też: VFMG Poradniki ćwiczeń fizycznych
1.3
SKJeździectwo i pokrewne
Class here: rodeo, polo
Zobacz też: ATXZ1 Walki byków, SVH Łowiectwo
1.3
SKGWyścigi konne
SKLJeździectwo, skoki przez przeszkody i ujeżdżenie
Stosuj dla wszechstronnego konkursu konia wierzchowego itd.
Zobacz też: WNGH Publikacje popularne na temat koni i kuców
SKRWyścigi psów
SMKolarstwo, sporty lotnicze i motorowe
SMCSporty powietrzne
Stosuj dla lotów balonem, paralotniarstwa, skoków spadochronowych, szybownictwa itd.
SMFSporty motorowe
Stosuj dla kartingu, gokartów i wszystkich sportów motorowych nie wymienionych poniżej
1.3
SMFAWyścigi samochodowe
Stosuj dla Formuły 1, Grand Prix, Indianapolis 500 itd.
1.3
SMFCRajdy samochodowe
SMFFWyścigi typu stock car i hot rod
Stosuj dla NASCAR, Daytona 500 itd.
1.3
SMFKWyścigi motocyklowe
Stosuj dla wyścigów drogowych, rajdów motocyklowych, Tourist Trophy, wyścigów żużlowych itd.
SMQWyścigi kolarskie
Stosuj dla wyścigów drogowych, kolarstwa torowego, Tour de France itd.
Zobacz też: SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
SMQBKolarstwo BMX
SMXJazda na rolkach i deskorolce
SPSporty wodne
Class here: water aerobics, aquafitness, water polo
1.3
SPCPływanie i nurkowanie1.2
SPCANurkowanie
Stosuj dla nurkowania z rurką i z akwalungiem
1.3
SPCA1Nurkowanie z akwalungiem1.2
SPCA2Nurkowanie z fajką1.2
SPCDNurkowanie (skoki)
Stosuj dla skoków do wody
1.2
SPCSPływanie
Class here: open water, pool swimming & wild swimming
1.21.3
SPGSurfing, windsurfing, narty wodne
SPNŻeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne1.3
SPNDSporty motorowodne
Stosuj też dla wyścigów motorówek
SPNGŻeglarstwo
Class here: learning to sail, knots, splices & rope work for sailors, certification etc
1.3
SPNKKajakarstwo
Stosuj także dla kanadyjek (canoe)
1.3
SPNLWioślarstwo
SRSztuki walki i samoobrona
SRBBoks
SRCZapasy
SRFSzermierka
SRMSztuki walki
Stosuj dla capoeiry, krav magi, taekwondo itd.
1.3
SRMAAikido1.2
SRMCCapoeira1.3
SRMJJudo1.2
SRMKJu-jitsu1.2
SRMLKarate1.2
SRMMKendo1.2
SRMNKung-fu
Class here: wushu
1.21.3
SRMN1Tai Chi
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMN2Qigong
Use with: VFMG for titles specifically about fitness aspects, or VXH for health aspects
1.3
SRMSSumo1.2
SRMTTaekwondo1.3
SRMVMixed martial arts1.3
STSporty zimowe
STANarciarstwo
STAANarciarstwo alpejskie
Stosuj też dla biegu zjazdowego
1.2
STABBiatlon1.2
STANNarciarstwo klasyczne
Stosuj też dla kombinacji norweskiej
1.2
STAN1Biegi narciarskie1.2
STAN2Skoki narciarskie1.2
STCSnowboarding
STGŁyżwiarstwo
STHŁyżwiarstwo szybkie1.2
STJŁyżwiarstwo figurowe1.2
STKHokej na lodzie
Zobacz też: SFJ Hokej na trawie
STLSledding
Class here: luge, skeleton and bobsledding
1.3
STLNSled dog racing1.3
STPCurling1.3
SVWędkarstwo, łowiectwo, strzelectwo
SVFWędkarstwo
Class here: coarse fishing
Zobacz też: KNA Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i wydobycie
1.3
SVFFFly fishing1.3
SVFSSea fishing
Class here: big game fishing
1.3
SVHŁowiectwo
SVHHProfessional qualifications for hunting / shooting
Use for: works for licences, exams, certificates, vocational courses linked to hunting or shooting
1.3
SVRŁucznictwo
SVSBroń palna krótka i inne wyposażenie
SVTStrzelectwo
SXInne sporty i zawody
SXBKulturystyka
SXDDarts1.3
SXEeSports / Professional video gaming
Use for: competitions, usually professional, using video games
1.3
SXQSporty ekstremalne
Stosuj dla skoków na bungee itd.
SZRekreacja w plenerze
Class here: canyoning, free running & parkour, obstacle courses. Use for: (all SZ* codes) indoor analogues or training for outdoor activities
1.3
SZCPiesze wycieczki, trekking
SZDJazda na rowerze, turystyka rowerowa
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
SZEBieganie i jogging
Zobacz też: SHBF Maraton i biegi przełajowe
SZGWspinaczka i wycieczki po górach
SZKBiegi na orientację
SZNSpeleologia, turystyka jaskiniowa
SZRObozownictwo i puszczaństwo
Class here: all forms of camping, survival camping, glamping, backpacking
1.3
SZVSurvival (sztuka przetrwania)
Class here: bushcraft, woodcraft (skills for living in the open air, close to nature), navigation skills
1.3
TTechnika, inżynieria i rolnictwo
Use for: associated skills, trades & professions
1.3
TBTechnika – zagadnienia ogólne
TBCInżynieria – zagadnienia ogólne
TBDProjektowanie techniczne
Zobacz też: AKP Wzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
TBDGErgonomia
TBGRysunek techniczny
Use for: computer aided draughting. Use with: other codes such as architecture, design or engineering as appropriate
1.3
TBJMatematyka dla inżynierów
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
TBMInżynieria urządzenia pomiarowe
TBMMPomiary inżynieryjne i kalibracja urządzeń
TBNNanotechnologia
TBRTechnologia średniozaawansowana
TBXHistoria inżynierii i techniki
Zobacz też: PDX Historia nauki
TBYWynalazcy i wynalazki
TCInżynieria biochemiczna
TCBBiotechnologia
TCBGInżynieria genetyczna
Stosuj dla klonowania, wykorzystania komórek macierzystych
Zobacz też: PSAD Bioetyka, PSAK Genetyka (niemedyczna)
TCBSBiosensory
Zobacz też: TJS Czujniki
TDChemia przemysłowa i inżynieria produkcji
TDCChemia przemysłowa i inżynieria chemiczna
Stosuj dla technologii detergentów, gumy, środków biobójczych
1.1
TDCAAgrochemikalia1.1
TDCFPaliwa i pochodne ropy naftowej
Zobacz też: KNBP Petroleum, oil & gas industries
1.1
TDCJPigmenty, barwniki i farby
Stosuj też dla technologii kosmetycznej
1.1
TDCPPlastik i polimery
Use for: all aspects of the professional manufacturing of plastics
Zobacz też: TGMP Zastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
1.11.3
TDCQCeramika i technologia szkła1.1
TDCTTechnologia żywności
Stosuj TDCT* dla piwowarstwa i produkcji wina
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, PND Chemia żywności, WBXD1 Wina, WBXD Napoje alkoholowe, KNSB Food & drink service industries
1.3
TDCT1Bezpieczeństwo wytwarzania żywności
Stosuj dla kontroli jakości pożywienia oraz przepisów bezpieczeństwa żywności
Zobacz też: RNFF Zaopatrzenie w żywność
1.1
TDCT2Inżynieria wytwarzania żywności
Stosuj dla wytwarzania żywności według produktów
1.1
TDCWChemia i inżynieria farmaceutyczna1.1
TDCXTechnologia i inżynieria procesowa
Stosuj dla inżynierii reakcji
1.1
TDPInne technologie przetwórcze i wytwórcze
Stosuj dla technologii skóry, drewna, papieru, a także instrumentów precyzyjnych itd.
1.3
TDPFTekstylia i włókiennictwo
Class here: technical manuals for the apparel and fashion industries. Use for: all aspects of professional textile manufacture, processing, spinning, weaving
Zobacz też: KNDD Apparel, garment & textile industries, AKT Moda i tekstylia
1.11.3
TDPJTimber & wood processing
Use for: all aspects of the professional processing of wood and wood products
Zobacz też: KNAL Forestry industry, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
TDPJ1Paper & pulp manufacture & processing1.3
TDPMMetalurgia
TDPPPrinting & reprographic technologies
Zobacz też: TDPT 3D Printing
1.3
TDPT3D Printing
Zobacz też: TDPP Printing & reprographic technologies
1.3
TGInżynieria mechaniczna i materiałowa
TGBInżynieria mechaniczna
TGBFTribologia (tarcie i zwilżanie)
TGBNSilniki i transmisja mocy
TGMMateriałoznawstwo
TGMBTermodynamika inżynieryjna
TGMDMechanika ciała stałego
Stosuj dla dynamiki, wibracji, naprężeń, pęknięć itd.
1.3
TGMFMechanika płynów
Stosuj dla aerodynamiki, hydrauliki, pneumatyki, turbulencji, reologii itd.
Zobacz też: PHDF Mechanika płynów (materiałoznawstwo)
1.3
TGMF1Aerodynamics1.3
TGMF2Hydraulics / Pneumatics1.3
TGMLZastosowania inżynieryjne materiału biologicznego1.1
TGMMZastosowania inżynieryjne materiału elektronicznego, magnetycznego i optycznego1.1
TGMPZastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
Zobacz też: TDCP Plastik i polimery
1.1
TGMSZastosowania inżynieryjne warstw powierzchniowych1.1
TGMTTestowanie materiałów
Stosuj dla testowania inwazyjnego i nieinwazyjnego
TGPInżynieria produkcji1.3
TGPCKomputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)
TGPQKontrola jakości produkcji przemysłowej
TGPRNiezawodność
TGXUmiejętności fachowe i zawody w inżynierii
Stosuj dla wytwarzania narzędzi, spawania itd.
1.3
THEnergetyka i inżynieria energetyczna
THFTechnologia paliw kopalnych
THFGTechnologia gazu
THFPTechnologia ropy
THFSTechnologia paliw stałych
THKInżynieria energii atomowej
THNProcesy przekazywania ciepła
Class here: refrigeration, industrial air conditioning, heat pumps
Zobacz też: TNKH Ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja
1.3
THRInżynieria elektryczna
THRMSilniki elektryczne
THRXUmiejętności fachowe i zawody w elektryce
THVAlternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
Class here: wind, water power, tidal & wave energy, geothermal, biogas etc
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.3
THVBBiopaliwa1.1
THVSEnergia słoneczna1.1
THVWEnergia wiatru1.1
THYWytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy
Stosuj dla sieci przesyłowych, elektrowni, zastosowań energii, przekształcania i przechowywania energii, w tym dla ogniw paliwowych i technologii baterii
1.2
THYCWydajność energetyczna
TJElektronika i telekomunikacja
TJFInżynieria elektroniczna
TJFCObwody i komponenty elektroniczne
TJFDUrządzenia i materiały elektroniczne
Stosuj dla mikroprocesorów, chipów, tranzystorów, półprzewodników, nadprzewodników itd.
TJFMAutomatyka przemysłowa
TJFM1Robotyka
TJFNTechnologia mikrofalowa
TJKInżynieria komunikacji i telekomunikacji
TJKDTechnologia radarowa
TJKRTechnologia radiowa
TJKSTechnologia komunikacji satelitarnej
TJKTTechnologia telefoniczna
TJKT1Technologia telefonii komórkowej
TJKVTechnologia telewizyjna
TJKWTechnologia bezprzewodowa
TJSCzujniki
Zobacz też: TCBS Biosensory
1.1
TNInżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany
TNCInżynieria strukturalna
TNCBNadzór, zarządzanie kosztami
TNCCMechanika gleby i skał
Zobacz też: RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
TNCEInżynieria zapobiegania skutkom trzęsień ziemi
TNCJMosty
TNFInżynieria hydrauliczna
Stosuj dla inżynierii tam, zapór, zbiorników wodnych oraz dla melioracji gleby
TNFLInżynieria przeciwpowodziowa
TNHInżynieria dróg i autostrad
TNKInżynieria budowlana i materiały budowlane
Stosuj dla standardów w budownictwie
1.3
TNKABudynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stosuj dla projektów i budowli bez schodów/bez barier, przyjaznych osobom niepełnosprawnym
1.2
TNKEBudynki energooszczędne i fizyka w budownictwie1.2
TNKFOchrona przeciwpożarowa
TNKHOgrzewanie, oświetlenie, wentylacja
Zobacz też: THN Procesy przekazywania ciepła
TNKPPlanowanie w budownictwie1.2
TNKRModernizacja budynków1.2
TNKSBezpieczeństwo i alarmy przeciwpożarowe
TNKXKonserwacja budynków i materiałów budowlanych
TNTUmiejętności fachowe i zawody w budownictwie
Stosuj dla murarstwa, tynkarstwa, szklarstwa, ciesielstwa, dekarstwa, hydrauliki
1.3
TQOchrona i inżynieria środowiska
Stosuj kody TQ* dla technicznych i praktycznych aspektów ochrony środowiska, składowania odpadów itd. Dla badań naukowych w tej dziedzinie używaj PNC
Zobacz też: RN* Środowisko naturalne i podkategoriami
1.1
TQDMonitoring środowiska
TQKKontrola zanieczyszczeń
Zobacz też: RNP Zanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
TQSInżynieria sanitarna i gospodarka komunalna
TQSRSkładowanie i neutralizacja odpadów
Stosuj dla postępowania ze ściekami i odpadami niebezpiecznymi
Zobacz też: RNH Gospodarowanie odpadami
TQSWWodociągi i uzdatnianie wody
Stosuj do oczyszczania i odsalania wody
Zobacz też: RNFD Susze i zaopatrzenie w wodę
TRInżynieria transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, RPT Planowanie transportu, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
TRCInżynieria transportu samochodowego
TRCSUmiejętności fachowe w transporcie samochodowym
Zobacz też: WGCV Podręczniki konserwacji pojazdów motorowych
TRCTTransport i spedycja drogowa
TRFInżynieria transportu szynowego
TRFTZawody w transporcie szynowym
TRLInżynieria budowy statków
TRLDProjektowanie statków i architektura okrętowa
TRLNNawigacja i żegluga
TRLTZawody w marynarce i żegludze
TRPTechnologia lotnicza
TRPSPilotaż (lotnictwo)
Class here: learning to fly, practical manuals, pilot’s licence
1.3
TRTTechnologia inteligentnych i automatycznych systemów transportu
TTInne gałęzie techniki i nauki stosowane
TTAAkustyka i inżynieria dźwięku
TTBOptyka stosowana
TTBFTechnika światłowodowa
TTBLTechnika laserowa i holografia
TTBMSystemy i technologia obrazowania
Zobacz też: MKS* Diagnostyka obrazowa (radiologia) i podkategoriami
TTBSSystemy i technologia skanowania
TTDInżynieria przestrzeni kosmicznej
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
TTDSAstronautyka
Stosuj dla technicznych aspektów eksploracji przestrzeni kosmicznej, np. projektowania i technologii statków kosmicznych
1.2
TTDXEksploracja kosmosu
Stosuj dla misji i programów załogowych i bezzałogowych, np. Apollo, Wostok, Sputnik, Voyager itd.
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
1.2
TTMInżynieria wojskowa
TTMWPrzemysł zbrojeniowy
TTPTechnologia materiałów wybuchowych i pirotechnika
TTSInżynieria morska
Stosuj dla inżynierii przybrzeżnej sonarów itd.
TTUInżynieria górnicza i wydobywcza
TTVInne dziedziny i zawody inżynieryjne
TTVCHotelarstwo i turystyka – zawody1.3
TTVC2Catering & food preparation skills & trades
Use for: any work aimed at professionals in the food and drinks industries
1.3
TTVHFryzjerstwo i kosmetyka1.3
TTVRTradycyjne zawody i umiejętności
Stosuj dla kowalstwa, strzecharstwa, murarstwa (z kamienia naturalnego)
1.3
TTVSSecurity, safety & protection skills / professions
Use for: professional / vocational works for security & safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVTCaretakers, janitors, housekeepers, cleaners & related skills
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, etc
1.3
TTWTechnologie asystujące
Stosuj dla technologii, które pomagają osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego życia
1.2
TTXTaksydermia
TVRolnictwo
Zobacz też: KNA Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i wydobycie, KCVD Ekonomia rolnictwa
TVBAgronomia
TVBPGleboznawstwo i zarządzanie gruntami1.2
TVDInżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
Zobacz też: WGCT Publikacje popularne na temat traktorów i pojazdów roliczych
TVDRIrygacja
TVFRolnictwo zrównoważone
TVGRolnictwo organiczne
TVHHodowla zwierząt
Zobacz też: WNF Publikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
TVHBRozród zwierząt
TVHFMleczarstwo
TVHHPszczelarstwo
TVHPHodowla drobiu
TVKHodowla zbóż
TVMMałe gospodarstwa rolne
TVPKontrola szkodników
Stosuj dla wykorzystania pestycydów i herbicydów w rolnictwie
TVQRolnictwo tropikalne
TVRLeśnictwo i gospodarka leśna
Use for: practical or vocational titles about the creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources
Zobacz też: KNAL Forestry industry, TDPJ Timber & wood processing
1.3
TVSOgrodnictwo (działalność zarobkowa)
Stosuj dla drobnego ogrodnictwa komercyjnego, kwiaciarstwa
Zobacz też: WM* Ogrodnictwo i podkategoriami
TVSHHydroponics / hydroculture1.3
TVSWUprawa winorośli
TVTHodowle wodne, hodowla ryb
TVUUrban farming / urban agriculture
Use with: TVH (Animal husbandry) or other TV* codes if appropriate
1.3
UInformatyka i technologie informacyjne (IT)
UBTechnologia informacyjna (IT) – zagadnienia ogólne1.3
UBHBezpieczeństwo i zdrowie a technologia informacyjna (IT)
UBJAspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
UBLAspekty prawne technologii informacyjnej (IT)
Class here: legal aspects of open source, copyleft licensing, spamming, net neutrality, internet censorship, all legal aspects of the digital dissemination of information & software. Use for: works that discuss various legal aspects of IT
Zobacz też: LNQ Prawo pocztowe i telekomunikacyjne
1.3
UBMMaker and hacker culture
Use for: general works on technology-led subcultures
1.3
UBWInternet – opracowania ogólne
UDTechnologia informacyjna (IT) w życiu codziennym / Cyfrowy styl życia
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.3
UDAOprogramowanie i aplikacje do organizowania życia osobistego
UDBPoradniki internetowe i usługi online
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDBAZakupy i aukcje internetowe
UDBDPrzeszukiwanie Internetu
UDBGHazard w Internecie
UDBMFinanse i inwestycje przez Internet
UDBRPrzeglądarki internetowe
UDBSSieci społecznościowe1.3
UDBVWirtualne światy
UDDOnline safety & behaviour1.3
UDFE-mail – poradniki
UDHCzytniki e-booków, tablety i inne urządzenia przenośne – poradniki użytkownika
UDMMuzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDQWideo w formie cyfrowej – poradniki użytkownika
UDTTelefony komórkowe i smartfony – poradniki użytkownika
UDVTelewizja i media cyfrowe – poradniki użytkownika
UDXGry komputerowe i online – poradniki strategii
UDYVirtual assistants: consumer / guides1.3
UFInformatyka w biznesie
UFBPakiety oprogramowania
Stosuj dla Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice itd.
UFCArkusze kalkulacyjne
Stosuj dla Excela, Lotusa 1-2-3 itd.
UFDEdytory tekstu
UFGOprogramowanie do tworzenia prezentacji
UFKOprogramowanie dla księgowości
UFLOprogramowanie dla przedsiębiorstw
Class here: content management system (CMS), customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP)
1.3
UFLSSystemy, aplikacje i produkty w bazach danych (SAP)
UFMOprogramowanie matematyczne i statystyczne
UFPOprogramowanie do zarządzania projektami
UFSOprogramowanie do pracy grupowej
UGNowe media w praktyce
UGBGrafika internetowa i projektowanie stron
UGCProjektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
UGDKomputerowe przygotowanie do druku (DTP)
UGGProjektowanie gier komputerowych
Stosuj dla aspektów logicznych i fabularnych projektowania gier. Dla projektowania graficznego gier zob. AKLF
Zobacz też: AKLF Sztuka w grach wideo (ang. computer game art)
1.3
UGKGrafika i modelowanie 3D
UGLOprogramowanie do rysowania i tworzenia ilustracji
UGMCyfrowa edycja muzyki (profesjonalna)
UGNAnimacja cyfrowa
UGPOprogramowanie do obróbki zdjęć
UGVOprogramowanie do obróbki wideo (profesjonalne)
UKSprzęt komputerowy
UKCSuperkomputery
UKDKomputery głównego szeregu (mainframe) i minikomputery
UKFSerwery
UKGPrzetwarzanie sieciowe (grid) i obliczenia równoległe
UKMSystemy wbudowane
UKNUrządzenia sieciowe
UKPKomputery osobiste
UKPCKomputery PC
UKPMMacintosh
UKRKonserwacja i naprawa komputerów
UKSNośniki danych i urządzenia peryferyjne
UKXOprogramowanie narzędziowe
ULSystemy operacyjne
ULDSystemy operacyjne Microsoft Windows
ULHSystemy operacyjne Apple (Mac; OS X)
Class here: mac OS, use with ULP to indicate iOS
1.3
ULJSystemy operacyjne – otwarte oprogramowanie (open source) i inne
ULJLLinux1.2
ULPSystemy operacyjne urządzeń przenośnych
Class here: Android, iOS, Blackberry, Tizen. Use for: mobile OS for phones, tablets & smart watches
Zobacz też: ULH Systemy operacyjne Apple (Mac; OS X), ULD Systemy operacyjne Microsoft Windows
1.3
ULQSystemy operacyjne głównego szeregu (mainframe) IBM
ULRSystemy operacyjne czasu rzeczywistego
UMProgramowanie komputerowe i tworzenie oprogramowania
UMATechniki programowania
UMBAlgorytmy i struktury danych
UMCKompilatory i interpretery
UMFProgramowanie zwinne (agile)
UMGProgramowanie aspektowe (AOP)
UMHProgramowanie ekstremalne
UMJProgramowanie funkcyjne
UMKProgramowanie i tworzenie gier
UMKBProgramowanie gier 2D
UMKCProgramowanie gier 3D
UMKLProgramowanie gier – tworzenie poziomów
UMLProgramowanie grafiki
UMNProgramowanie obiektowe
UMPProgramowanie: Microsoft
UMPNProgramowanie: .Net
UMPWProgramowanie: Windows
UMQProgramowanie: Macintosh
UMRProgramowanie sieciowe
UMSProgramowanie urządzeń przenośnych, tworzenie aplikacji
UMTProgramowanie baz danych
UMWProgramowanie internetowe
UMWSUsługi internetowe
UMXJęzyki skryptowe – zagadnienia ogólne
UMZInżynieria oprogramowania
UMZLZunifikowany Język Modelowania (UML)
UMZTTestowanie i weryfikacja oprogramowania
UMZWInżynieria oprogramowania obiektowego
UNBazy danych
UNAProjektowanie i teoria baz danych
UNANNoSQL databases
Class here: Non-relational databases
1.3
UNARRelacyjne bazy danych
UNCPozyskiwanie i analiza danych
UNDHurtownie danych
UNFEksploracja danych
UNHWyszukiwanie informacji
UNJObiektowe bazy danych
UNKRozproszone bazy danych
UNKDDistributed ledgers
Class here: blockchain, cryptocurrencies
1.3
UNKPPeer-to-peer networks
Class here: BitTorrent, Freenet
1.3
UNNBazy danych a Internet
UNSOprogramowanie baz danych
Stosuj dla Oracle, Access, SQL itd.
UPPractical applications of information technology
Class here: maker guides, home automation etc
1.3
UQCertyfikaty komputerowe
UQFCertyfikaty komputerowe: Microsoft
UQJCertyfikaty komputerowe: Cisco
UQLCertyfikaty komputerowe: ECDL
UQRCertyfikaty komputerowe: CompTIA
UQTCertyfikaty komputerowe: CLAiT
URBezpieczeństwo informatyczne
URDPrywatność i ochrona danych
URHOszustwa i hakerstwo komputerowe
URJWirusy, trojany i robaki komputerowe
URQZapory sieciowe
URSSpam
URWOprogramowanie szpiegowskie
URYSzyfrowanie danych
Zobacz też: GPJ Kodowanie i kryptologia
UTSieci komputerowe i telekomunikacja
UTCChmury obliczeniowe
UTDArchitektura klient-serwer
UTEAdministracja systemem
UTFZarządzanie siecią
UTFBKopie zapasowe i odzyskiwanie danych
UTGPrzetwarzanie sieciowe (grid)
UTMPoczta elektroniczna (materiały fachowe)
UTNBezpieczeństwo sieciowe
UTPStandardy i protokoły sieciowe
UTRSystemy rozproszone
UTSPakiety sieciowe
UTVWirtualizacja
UTWAplikacje i sieci WAP
UTXElektroniczna wymiana danych (EDI)
UXInformatyka stosowana
Class here: application of artificial intelligence in society
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka, MBF Informatyka w medycynie
1.3
UXAAplikacje komputerowe w sztuce i naukach humanistycznych
UXJAplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UXTAplikacje komputerowe w przemyśle i technice1.1
UYInformatyka (nauka)
UYAMatematyczna teoria obliczeń
UYAMMatematyka w informatyce
UYDAnaliza syztemowa i projektowanie
UYFProjektowanie architektury komputerowej i projektowanie logiczne
UYFLAsemblery
UYFPPrzetwarzanie równoległe
UYMModelowanie i symulacje komputerowe
UYQSztuczna inteligencja
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UYQESystemy ekspertowe / Systemy oparte na wiedzy
UYQLJęzyki naturalne i tłumaczenie automatyczne
UYQMUczenie maszynowe / Systemy uczące się
Class here: deep learning
1.3
UYQNSieci neuronowe i systemy rozmyte
UYQPRozpoznawanie wzorców
UYQSRozpoznawanie mowy
UYQVRozpoznawanie obrazów
UYSPrzetwarzanie sygnałów
UYTPrzetwarzanie obrazów
UYUPrzetwarzanie dźwięków
UYVRzeczywistość wirtualna
UYWAugmented reality (AR)1.3
UYZInterakcja człowiek-komputer
UYZFWizualizacja informacji
UYZGProjektowanie i ergonomia interfejsu użytkownika
UYZMArchitektura informacji
VZdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
VFRodzina i zdrowie
Stosuj kody VF* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów; używaj kodów J, M itd. dla publikacji akademickich i specjalistycznych
VFBBezpieczeństwo osobiste
VFDMedycyna i zdrowie w ujęciu popularnym
VFDFPierwsza pomoc w domu
VFDJZdrowie dzieci
VFDMZdrowie mężczyzn
Class here: andropause, prostate issues, etc
1.3
VFDWZdrowie kobiet
VFDW2Menopause1.3
VFGOpieka domowa
VFJRadzenie sobie z problemami osobistymi1.3
VFJBRadzenie sobie z problemami zdrowotnymi
Można stosować z kodem M* dla wskazania konkretnego schorzenia
1.3
VFJB1Radzenie sobie z alergiami (w tym pokarmowymi)
VFJB2Radzenie sobie z dolegliwościami pleców1.2
VFJB3Coping with cancer1.3
VFJB4Coping with heart conditions1.3
VFJB5Coping with diabetes1.3
VFJB6Coping with Alzheimer’s & dementia1.3
VFJDRadzenie sobie z niepełnosprawnością
VFJGRadzenie sobie ze starzeniem
VFJJRadzenie sobie z zaburzeniami odżywiania
Class here: anorexia, bulimia
1.3
VFJKRadzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
Class here: substance abuse
1.3
VFJLCoping with addiction
Use for: addictions not covered by other codes
1.3
VFJMRadzenie sobie z przemocą i molestowaniem
VFJPRadzenie sobie z lękiem i fobiami
Class here: panic attacks, OCD
1.3
VFJQCoping with mental health issues
Use for: general mental health & other issues not covered elsewhere
1.3
VFJQ1Coping with depression & other mood disorders1.3
VFJRCoping with neurodevelopmental issues1.3
VFJR1Coping with autism / Asperger’s
Class here: autism spectrum disorders
1.3
VFJR2Coping with ADHD
Class here: attention deficit hyperactivity disorder
1.3
VFJR3Coping with dyslexia & learning difficulties
Class here: dyscalculia, dysgraphia
1.3
VFJR4Coping with communication difficulties
Class here: stuttering, speech disorders
1.3
VFJSRadzenie sobie ze stresem
VFJTCoping with loneliness / solitude1.3
VFJVCoping with sleep problems
Class here: how to sleep well
1.3
VFJXRadzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
Class here: funerals, memorials, grief & loss
Zobacz też: JHBZ Socjologia śmierci
1.3
VFJX1Radzenie sobie z lękiem, fobiami i innymi problemami psychicznymi1.2
VFLRzucanie palenia
VFMFitness i diety
VFMDDiety
Zobacz też: WBH Zdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
VFMGPoradniki ćwiczeń fizycznych
Class here: Pilates, aerobics, stretching, zumba, spinning, circuit training, cross-training
1.3
VFMG1Joga (ćwiczenia)
Zobacz też: QDHC2 Yoga (as a philosophy)
1.3
VFMG2Weight training
Class here: strength training
Zobacz też: SHP Podnoszenie ciężarów
1.3
VFMSMasaże
Zobacz też: VXHJ Refleksoterapia
VFVRodzina i związki – poradniki
Zobacz też: WQY Historia rodzinna, genealogia, JHBK Socjologia rodziny i relacji międzyludzkich, JBFW Seks, seksualność i związki
VFVCSeks i seksualność – poradniki
Stosuj dla publikacji typu ‚sztuka kochania’
Zobacz też: JMU Psychologia zachowań seksualnych, JBFW Seks, seksualność i związki
VFVGRandki, związki, mieszkanie razem, małżeństwo – poradniki
Zobacz też: WJW Poradniki ślubne
VFVJProblem bezdzietności – poradniki
Class here: infertility
1.3
VFVKAdopcja i rodzicielstwo zastępcze – poradniki
VFVMŻycie w pojedynkę – problemy i porady jak żyć bez partnera/partnerki
Stosuj dla porad, jak żyć bez partner/partnerki
1.2
VFVSSeparacja i rozwód – poradniki
VFVXRelacje międzypokoleniowe – poradniki
Stosuj dla relacji matka-córka, dziadkowie-wnuczęta itd.
VFXRodzicielstwo – poradniki
VFXBCiąża, poród i opieka nad małym dzieckiem – poradniki
VFXB1Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców
VFXCOpieka nad dzieckiem i wychowanie – poradniki
Use with: 5L* values from INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
VFXC1Problemy wieku dojrzewania – poradniki dla rodziców
VSSamodzielne rozwiązywanie problemów i rozwój osobisty
Stosuj kod VS* dla publikacji popularnych przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla prac akademickich i specjalistycznych stosuj kody C, J, K, L, Q, R
1.3
VSBFinanse osobiste
Class here: managing your money, income, household budget
1.3
VSCPoradnictwo zawodowe, sukces i kariera
VSCBJob hunting / changing careers
Class here: CVs, resumes, cover letters, interview techniques, employment rights, dealing with job loss
1.3
VSDPrawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
VSFProwadzenie samochodu
Stosuj też dla zbiorów testów na prawo jazdy
1.3
VSGDoradztwo konsumenckie
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe
VSHHandel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
Zobacz też: WK* Utrzymanie domu i podkategoriami
VSKDoradztwo edukacyjne
Zobacz też: JN* Pedagogika i podkategoriami
VSKBStudent life
Class here: practical guides to going away to study, life on campus, surviving as a student
1.3
VSLKształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
Zobacz też: CFC Alfabetyzm / Czytelnictwo
VSNKształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
VSPPsychologia popularna
Zobacz też: QDX Filozofia w ujęciu popularnym
VSPDUważna obecność (mindfulness)
Stosuj dla terapii opartej na medytacji i działaniach pokrewnych
1.2
VSPMAsertywność, motywacja i poczucie własnej wartości1.3
VSPTĆwiczenie pamięci i technik myślenia
Stosuj też dla testów inteligencji do samodzielnego wykonania
VSPXProgramowanie neurolingwistyczne (NLP)
VSREmerytura
Zobacz też: KFFP Emerytury
VSSKompetencje miękkie i komunikacja międzyludzka
Stosuj dla porad, jak zachowywać się w sytuacjach międzyludzkich
1.2
VSWPraca i życie za granicą – porady praktyczne
VSZSamowystarczalność i ekologiczny styl życia
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
VXUmysł, ciało, duch
Stosuj kody VX* dla publikacji na temat umysłu, ciała i ducha, przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla publikacji specjalistycznych i akademickich stosuj kody J, M, Q itd.
VXAUmysł, ciało, duch – teoria i praktyka
VXFPrzepowiadanie przyszłości i wróżby
VXFAAstrologia
VXFA1Znaki Zodiaku i horoskopy
VXFCWróżenie z kart
VXFC1Tarot
VXFDI-ching (Yijing)
VXFGGrafologia
VXFJWróżenie z cech ciała1.2
VXFJ1Wróżenie z ręki, chiromancja
Stosuj też dla chirologii
1.2
VXFJ2Frenologia i fizjonomika1.2
VXFNNumerologia
VXFTJasnowidzenie i prekognicja
VXHTerapie alternatywne, uzdrawianie
Class here: Naturopathy
Zobacz też: MX* Medycyna alternatywna i podkategoriami
1.2
VXHAAkupunktura1.1
VXHCAromaterapia, olejki zapachowe
VXHFNature therapy
Class here: Ecotherapy, horticultural therapy. Use for: popular approaches, for more academic approaches see JM* Psychology codes
1.3
VXHHHomeopatia
VXHJRefleksoterapia
Zobacz też: VFMS Masaże
VXHKReiki
VXHTMedycyna tradycyjna i leki ziołowe
Stosuj dla publikacji popularnych na temat medycyny chińskiej, terapii ajurwedyjskich. Używaj z odpowiednim kwalifikatorem geograficznym
1.1
VXKEnergia ziemi
Stosuj dla różdżkarstwa i linii geomantycznych
1.1
VXMUmysł, ciało, duch – medytacja i wizualizacja
VXNSenniki i interpretacja snów
Zobacz też: JMT Psychologia stanów świadomości
VXPUmiejętności i zjawiska parapsychologiczne
Stosuj dla publikacji popularnych dotyczących postrzegania pozazmysłowego, telepatii, telekinezy itd.
Zobacz też: JMX Parapsychologia
VXPCKrystaloterapia i chromoterapia (terapia kolorem)
VXPHCzakry, aura i energia duchowa
VXPJProjekcje astralne i eksterioryzacja
VXPRŻycie po śmierci, reinkarnacja i poprzednie wcielenia
VXPSDuchy opiekuńcze, anioły i kanalizm
VXQZjawiska niewytłumaczalne i paranormalne
VXQBUFO i istoty pozaziemskie
VXQGDuchy i poltergeisty
VXQMPotwory i istoty z legend
Class here: goblins, golems, griffins, mermaids, elves, fairies, unicorns, yetis, etc. Use for: non-fiction studies of these creatures. Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy
1.3
VXQM1Mythical creatures: Dragons
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXQM2Mythical creatures: Vampires, werewolves & other shapeshifters
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXQM3Mythical creatures: Zombies & the undead
Use with: F*, JBGB or QR* codes if appropriate
1.3
VXVFeng shui i inne filozofie projektowania i dekorowania przestrzeni
Stosuja dla wastu śastry
1.2
VXWMistycyzm, magia, okultyzm
Stosuj kody VXV* dla publikacji popularnych na temat okultyzmu itd.; dla poważnych prac akademickich używaj kodów QRY*
Zobacz też: QRYX* Okultyzm i podkategoriami
VXWKKabała – publikacje popularne
Zobacz też: QRVK2 Mistyka
VXWMMagia, zaklęcia i alchemia
VXWSSzamanizm, pogaństwo, druidyzm
Zobacz też: QRS Starożytne religie i mitologie
VXWTCzary i wicca (neopogaństwo)
Zobacz też: QRYX5 Czary
WLifestyle, hobby i rozrywka
Stosuj kodó W dla publikacji popularnych dla nieprofesjonalistów; używaj kodów A, K, P, R, T dla publikacji akademickich i specjalistycznych
WBGotowanie, kulinaria itd.
WBAPrzepisy kulinarne i gotowanie
WBACComfort food and food nostalgia1.3
WBBKsiążki kucharskie znanych szefów kuchni / celebrytów
Stosuj dla publikacji powiązanych z programami telewizyjnymi, przepisów z konkretnych restauracji itd.
WBCGotowanie dla singli
WBDOszczędne gotowanie
WBFSzybkie i łatwe gotowanie1.3
WBHZdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
WBHSGotowanie – specjalne diety i wymagania żywieniowe
Use with: VF* or M* codes if appropriate
1.3
WBJKuchnia wegeteriańska
WBJKKuchnia wegańska
WBKOrganic food / organic cookery1.3
WBNKuchnie narodowe i regionalne
Stosuj z odpowiednim kwalifikatorem geograficznym
1.3
WBNBStreet food1.3
WBQGotowanie z dziećmi i dla dzieci1.3
WBRGotowanie na przyjęcia
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate
1.3
WBSWykorzystanie sprzętu do gotowania
Stosuj dla publikacji na temat gotowania w mikrofalówkach, na grillu, w woku itd.
1.3
WBTPotrawy według składników1.3
WBTBPotrawy z mięsa i dziczyzny1.3
WBTCPotrawy z drobiu1.3
WBTFPotrawy z ryb i owoców morza1.3
WBTHPotrawy z użyciem ziół i przypraw1.3
WBTJPotrawy z ryżu i zbóż
Class here: beans, peanuts, soy, oats, lentils
1.3
WBTMPotrawy z owoców i warzyw1.3
WBTPPotrawy z makaronów1.3
WBTRPotrawy z produktów mlecznych1.3
WBTXPotrawy z czekolady1.3
WBVRóżne rodzaje dań
WBVDZupy i zakąski
Class here: dips, appetizers, finger food
1.3
WBVGSałatki i warzywa
WBVHCookery dishes & courses: sauces
Class here: salsa, marinades, condiments, dressings
1.3
WBVMDania główne
WBVQDesery
WBVSWypiek chleba i ciast1.3
WBVS1Dekoracja ciast (zdobienie lukrem itd.)1.1
WBWKonserwacja i zamrażanie żywności
Class here: chutneys, jams, pickles
1.3
WBXNapoje
WBXDNapoje alkoholowe
WBXD1Wina
Class here: home winemaking, wine tasting
1.3
WBXD2Piwa
Class here: home brewing
1.3
WBXD3Napoje wysokoprocentowe i koktajle1.3
WBXNNapoje bezalkoholowe
WBXN1Tea & coffee1.3
WBXN3Juices & smoothies1.3
WBZWyroby tytoniowe i palenie
Zobacz też: VFL Rzucanie palenia
WCAntyki i kolekcjonerstwo
WCBKatalogi i przewodniki kolekcjonerów
Stosuj dla cenników, katalogów aukcyjnych, wyceny itd.; używam z kodami WC* dla wskazania rodzaju przedmiotów
Zobacz też: UDBA Zakupy i aukcje internetowe
WCCKonserwacja i restauracja antyków
WCFZbieranie monet, banknotów, medali i pieczęci
stosuj też dla numizmatyki, egzonumii, notafilii
1.3
WCGZbieranie znaczków (filatelistyka)
WCJAntyki – zegary, zegarki, pozytywki itd.
WCKMilitaria, broń i zbroje
WCLAntyki – meble
Use with: WCC for restoring antique furniture
1.3
WCNAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – ceramika i szkło1.3
WCNCAntiques & collectables: ceramics, porcelain & pottery
Class here: collecting china
1.3
WCNGAntiques & collectables: glass
Class here: collecting bottles
1.3
WCPAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria
WCRAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii)
WCRBAntiques & collectables: buttons, badges, pins & related small items1.3
WCSAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – książki, rękopisy, akcydensy, druki ulotne itd.
Stosuj dla kart papierosowych, programów, widokówek, komiksów, rękopisów, fotografii, kart telefonicznych itd.
WCTAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – pamiątki sportowe
WCUAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – obrazy, grafiki i mapy
WCVAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – dywany i tekstylia
WCWAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – zabawki, lalki, gry, modele
Class here: teddy bears
1.3
WCXAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – instrumenty muzyczne i przyrządy naukowe1.3
WCXMAntyki i przedmioty kolekcjonerskie - instrumenty muzyczne1.2
WCXSAntyki i przedmioty kolekcjonerskie - przyrządy naukowe1.2
WDHobby, gry i zabawy
WDHHobby
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
WDHBModelarstwo1.2
WDHMModele kolejowe i kolejki
WDHRModele zdalnie sterowane
WDHWGry fabularne, strategiczne i fantasy
WDJObrazki 3D i złudzenia optyczne
WDKGry i zabawy logiczne
WDKCKrzyżówki
Class here: scrabble dictionaries, wordlists
1.3
WDKNSudoku i gry liczbowe
WDKXGry edukacyjne, quizy
Zobacz też: GBD Miscellanies & compendia
WDMGry towarzyskie
Zobacz też: UDX Gry komputerowe i online – poradniki strategii
WDMCGry karciane
WDMC1Brydż
WDMC2Poker
WDMGGry planszowe
WDMG1Szachy
WDPTeorie i metody hazardu
Zobacz też: UDBG Hazard w Internecie
WFRękodzieło, plastyka i rzemiosło
Stosuj kody WF* dla poradników typu ‚zrób to sam’ i dla hobbostów; dla publikacji z dziedziny historii i krytyki sztyki stosuj kody A*
Zobacz też: AFT Sztuka użytkowa
WFAMalowanie i podręczniki plastyki
Zobacz też: AGZ Techniki i teorie w sztuce
WFBRobótki ręczne
Stosuj też dla szycia
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
1.2
WFBCWyszywanie
Stosuj dla haftu krzyżykowego, wyrobu tapiserii itd.
WFBLWyrób koronek
WFBQPatchwork, aplikacje itd.
WFBSRobienie na drutach i szydełku
WFBS1Robienie na drutach1.2
WFBS2Szydełkowanie1.2
WFBVFarbowanie tkanin
Stosuj też dla batiku i tie-dye
WFBWSzycie1.2
WFCPowroźnictwo i makrama
WFFWyrób dywanów
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFGPrzędzenie i tkanie
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFHWyrób i ozdabianie zabawek
Stosuj dla zabawek tekstylnych, lalek, domków dla lalek itd.
WFJWyrób biżuterii
Zobacz też: AFKG Złotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
WFKTechniki zdobnicze
Stosuj też dla dekupażu
WFNGarncarstwo, ceramika i wyroby szklane
Zobacz też: AFP Ceramika i szklarstwo artystyczne
WFPMetaloplastyka
WFQStolarka dekoracyjna
Stosuj dla wyrobu ozdobnych pudełek, ram do obrazów
WFSRzeźbiarstwo, snycerstwo odlewnictwo
Stosuj dla rzeźbienia w drewnie, odlewów w żywicy, gipsowych, wyrobu świec, rzeźbienia z modeliny itd.
Zobacz też: AFKC Snycerstwo i relief
WFTPapiernictwo
Stosuj dla wyrobu widokówek, albumów (tzw. scrapbooking), oprawiania książek
Zobacz też: AKH Projektowanie książek
1.3
WFTMOrigami i składanie papieru
WFUKaligrafia i pismo odręczne
Zobacz też: AKD Typografia i liternictwo
WFVRzemiosła tradycyjne
Zobacz też: AFT Sztuka użytkowa
WFWFlorystyka i kwiaciarstwo
WFXKsiążki aktywizujące i kolorowanki dla dorosłych
WGPublikacje popularne na temat transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
WGCPublikacje popularne na temat pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCT Transport i spedycja drogowa
WGCBPublikacje popularne na temat samochów
WGCFPublikacje popularne na temat autobusów, tramwajów i pojazdów transportowych
WGCKPublikacje popularne na temat motocykli
WGCQRoad & motor vehicles: Camper vans, Recreational vehicles1.3
WGCTPublikacje popularne na temat traktorów i pojazdów roliczych
Zobacz też: TVD Inżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
WGCVPodręczniki konserwacji pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCS Umiejętności fachowe w transporcie samochodowym
WGDPublikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa
WGFPublikacje popularne na temat transportu szynowego i kolei
Class here: company histories, maps & atlases, general works on railways
Zobacz też: TRF* Inżynieria transportu szynowego i podkategoriami
1.3
WGFDLocomotives & rolling stock
Class here: steam, diesel or electric locomotives, wagons, carriages etc
1.3
WGFLMiejski transport szynowy
Stosuj dla podziemnego i lekkiego transportu szynowego (metro itd.), tramwajów, kolei jednoszynowej i innych środków miejskiego transportu szynowego
1.2
WGGPublikacje popularne na temat statków i łodzi
Stosuj dla okrętów śródlądowych i morskich
Zobacz też: SPN* Żeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne i podkategoriami, NHTM Historia morska
1.3
WGGBBoats
Class here: rowing boats, narrowboats, barges, luxury yachts, houseboats. Use for: boats designed primarily for inland waterways or coastal waters
1.3
WGGDShips: Liners & other ocean-going vessels
Class here: cruise ships, sailing ships, tall ships. Use for: the history of these ships, the companies, larger ocean-going vessels etc
1.3
WGGPShips & boats: certification and licences
Class here: certification for driving small powered boats, amateur sailing qualifications etc
Zobacz też: TRLN Nawigacja i żegluga, TRLT Zawody w marynarce i żegludze
1.3
WGGVBudowa i konserwacja łodzi
Zobacz też: TRL* Inżynieria budowy statków i podkategoriami
WGMPublikacje popularne na temat lotnictwa
Class here: commercial aircraft, airlines, airports
Zobacz też: TRP* Technologia lotnicza i podkategoriami
1.3
WHHumor
Zobacz też: XY Pasek komiksowy
WHGHumor w programach telewizyjnych
WHJDowcipy i zagadki
WHLHumor slangowy i gwarowy
WHPParodia i satyra
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
WHXZbiory i antologie humoru
WJPoradniki praktyczne
WJFPoradniki modowe
WJHPoradniki kosmetyczne
WJKPoradniki wystroju wnętrz i deokoracji
Zobacz też: AMR Projektowanie wnętrz
WJSPoradniki zakupowe
Zobacz też: VSG Doradztwo konsumenckie, UDBA Zakupy i aukcje internetowe
WJWPoradniki ślubne
WJXPoradniki towarzyskie (etykieta, przyjęcia, rozrywka)
WJXCPoradnik dobrych manier
WJXFTable settings & arts of the table1.3
WKUtrzymanie domu
Zobacz też: VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
WKDZrób to sam
WKDMZrób to sam – utrzymanie domu
WKDWZrób to sam – ciesielstwo i stolarstwo
WKHPorady na temat utrzymania domu
WKROdnawianie i przebudowa domu
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i deokoracji
WKUProjektowanie i utrzymanie obszarów rekreacyjnych
WMOgrodnictwo
Zobacz też: TVS Ogrodnictwo (działalność zarobkowa)
WMBRodzaje i historia ogrodów
WMDProjektowanie i planowanie ogrodów
WMFSzklarnie, oranżerie, patia
WMPPoradniki hodowli roślin ogrodowych
Stosuj dla kwiatów, owoców, warzyw, ziół, sukulentów i kaktusów, roślin doniczkowych, krzewów i drzew
1.3
WMPCGardening: flowers & ornamental plants1.3
WMPFGardening: fruit & vegetable1.3
WMPSGardening: trees & shrubs1.3
WMPYGardening: pests & diseases1.3
WMQSzczególne metody ogrodnicze
WMQBBonsai1.3
WMQFOgrodnictwo organiczne
WMQLProjektowanie krajobrazu w ogrodnictwie
WMQNOgrodnictwo naturalne i dzikie ogrody
WMQPOgrodnictwo wykorzystujące rośliny endemiczne
WMQROgrodnictwo doniczkowe
Use for: titles about growing plants in pots, tubs, baskets, etc indoors or outdoors
1.3
WMQR1Indoor gardening1.3
WMQWOgrody wodne, baseny
WMTOgródki działkowe
Zobacz też: TVM Małe gospodarstwa rolne, TVU Urban farming / urban agriculture
1.3
WNPublikacje popularne – przyroda
Stosuj kody WN* dla publikacji popularnych; dla opracowań akademickich i specjalistycznych stosuj kody P, R, T itd.
WNAPublikacje popularne na temat dinozaurów i świata prehistorycznego
Zobacz też: RBX Paleontologia
WNCPublikacje popularne na temat dzikiej przyrody
Zobacz też: PSV* Zoologia i podkategoriami
WNCBPublikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
Zobacz też: PSVJ Biologia ptaków (ornitologia)
WNCFPublikacje popularne na temat ssaków
Zobacz też: PSVM Biologia ssaków (teriologia)
WNCKPublikacje popularne na temat płazów i gadów
Zobacz też: PSVF Biologia płazów i gadów (herpetologia)
WNCNPublikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
Zobacz też: PSVA Biologia owadów (entomologia) i innych bezkręgowców
WNCSPublikacje popularne na temat organizmów wodnych
Zobacz też: PSVC Biologia ryb (ichtiologia), PSVM2 Biologia ssaków morskich i słodkowodnych, PSP Hydrobiologia
WNCS1Publikacje popularne na temat fauny i flory morza
Zobacz też: PSPM Biologia morska
WNCS2Publikacje popularne na temat fauny i flory wód słodkich
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
WNDPublikacje popularne na temat życia na wsi
WNFPublikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
Use for: titles about working or service dogs
Zobacz też: TVH Hodowla zwierząt
1.3
WNGPublikacje popularne na temat zwierząt domowych
WNGCKoty jako zwierzęta domowe
WNGDPsy jako zwierzęta domowe
WNGD1Tresura psów
WNGFHodowla rybek akwariowych
WNGHPublikacje popularne na temat koni i kuców
WNGKPtaki jako zwierzęta domowe (w tym klatkowe)
WNGRKróliki i inne gryzonie jako zwierzęta domowe
Stosuj dla myszy, chomików, świnek morskich, myszoskoczków itd. jako zwierząt domowych
1.3
WNGSGady i płazy jako zwierzęta domowe
Stosuj dla węży, jaszczurek, traszek i żółwi
1.3
WNGXOwady i pajęczaki jako zwierzęta domowe
WNHPublikacje popularne na temat ogrodów zoologicznych i parków naturalnych
WNJPublikacje popularne na temat parków narodowych i rezerwatów przyrody
Use with: PLACE Qualifiers 1*, plus travel codes WT* for guidebooks to National (state, provincial, regional etc) parks as appropriate
1.3
WNPPublikacje popularne na temat roślin dzikorosnących
Zobacz też: WMP Poradniki hodowli roślin ogrodowych
WNRPublikacje popularne na temat skał, minerałów i skamieniałości
Stosuj dla publikacji popularnych na tematy geologiczne, w tym na temat kamieni szlachetnych. Stosuj z kodami z odnośnych dyscyplin, aby wskazać dokładny temat
Zobacz też: RBX Paleontologia, RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
1.2
WNWPublikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi
Stosuj dla publikacji popularnych na temat historii naturalnej Ziemii jako takiej, jak i poszczególnych cech i zjawisk. Używaj dla publikacji nt. wulkanów, trzęsień ziemi itd.
Zobacz też: RB* Nauki o ziemi i podkategoriami, PSAF Ekologia, biosfera
WNWMPublikacje popularne na temat pogody
Stosuj dla publikacji popularnych na temat pogody, w tym burz i ekstremalnych zjawisk pogodowych
Zobacz też: RBP Meteorologia i klimatologia
1.2
WNXPublikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
Stosuj dla publikacji nt. konstelacji i gwiazd, nieprofesjonalnych pozycji dot. astronomii i przestrzeni kosmicznej, w tym podróży kosmicznych
Zobacz też: PG* Astronomia; czas i przestrzeń i podkategoriami, TTD Inżynieria przestrzeni kosmicznej
WQHistoria lokalna i rodzinna, wspomnienia
WQHHistoria lokalna
Stosuj dla publikacji popularnych na temat konkretnego obszaru, głównie dla małych ojczyzn; używaj z kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
WQNWspomnienia rodzinne
Stosuj dla publikacji popularnych zawierających niekrytyczny, nacechowany uczuciowo pogląd na przeszłość; w miarę potrzeb stosuj z innymi kodami dla oznaczenia tematu
WQPDawne fotografie wybranych miejsc
Stosuj dla zbiorów wczesnych fotografii określonych miejsc; używaj z kwalifikatorami czasowymi i geograficznymi
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
WQYHistoria rodzinna, genealogia
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
WTTurystyka i wypoczynek
Z kodami WT* stosuj możliwie jak najdokładniejsze kwalifikatory geograficzne
WTDPoradniki turystyczne
WTHPrzewodniki turystyczne
Use for: general travel guides, lists of places to visit, ‘best of’ guides, that are not in a more specific category and that remain primarily guidebooks. Use with: the most specific PLACE 1* Qualifiers available, plus INTEREST 5* Qualifier, or another subject code, to indicate a specialised guidebook. For example, 5PS to indicate holidays aimed at a particular group
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe, WTM Miejsca i ludzie (również albumy)
1.3
WTHAPrzewodniki turystyczne – aktywny wypoczynek
WTHBPrzewodniki turystyczne – podróże w interesach
WTHCPrzewodniki turystyczne – ekoturystyka
WTHDPrzewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
Stosuj dla przewodników turystycznych skupiających się na lokalnej kuchni, regionach winnych itd. Oprócz kodu geograficznego stosuj właściwy kod WB*, żeby wskazać na rodzaj produktów, o których mowa
Zobacz też: WTHR Przewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
1.2
WTHEPrzewodniki turystyczne - wakacje ze sportem i rekreacją
Stosuj dla przewodników do aktywnego wypoczynku, dodając kod SZ* dla wskazania konkretnego sportu
1.2
WTHFPrzewodniki turystyczne – wakacje z dziećmi, wakacje rodzinne
WTHGTravel guides: budget travel1.3
WTHHPrzewodniki turystyczne – hotele i zakwaterowanie
Use for: ‘where to stay’ guides, recommendations of specific establishments
1.3
WTHH1Przewodniki turystyczne – kampingi i pola namiotowe
WTHKTravel guides: beaches & coastal areas
Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTHMPrzewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
WTHRPrzewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
Stosuj do przewodników kulinarnych (wskazujących konkretne lokale)
Zobacz też: WTHD Przewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
1.3
WTHTPrzewodniki turystyczne – parki rozrywki, wesołe miasteczka
WTHWTravel guides: routes & ways
Class here: guides to long distance routes, such as footpaths, trails, cycleways, waterways, highways, bridleways, etc. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate plus subject codes, such as SZ*, where appropriate
1.3
WTHXPrzewodniki turystyczne – rejsy statkiem
Class here: river & sea cruises. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.3
WTKRozmówki językowe
Use with: LANGUAGE Qualifier 2* as appropriate
Zobacz też: CJBT Samouczki językowe
WTLLiteratura podróżnicza
WTLCKlasyczna literatura podróżnicza
Stosuj dla publikacji podróżniczych wydanych przed ok. 1960 lub powszechnie postrzeganych jako klasyka
1.3
WTLPPublikacje popularne na temat ekspedycji
Class here: popular accounts of expeditions & exploration
Zobacz też: RGR Odkrycia geograficzne i eksploracja
WTMMiejsca i ludzie (również albumy)
Use for: illustrated and inspirational travel books, books about places to visit, etc, that are NOT primarily guidebooks. Use with: the most specific PLACE 1* Qualifiers available plus INTEREST 5* qualifier or another subject code when the title has a specialised theme
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
1.3
WTRMapy i atlasy turystyczne
Zobacz też: RGX* Atlasy i geograficzne publikacje informacyjne i podkategoriami
WTRDMapy i atlasy drogowe
WTRMMapy turystyczne
Stosuj dla map składanych innych niż plany miast i mapy drogowe, dla celów podróżniczych
WTRSPlany miast
Stosuj dla planów miast do użytku ogólnego
WZArtykuły papiernicze i upominki
WZGKsiążki podarunkowe
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczonych na prezent
Zobacz też: YZG Książki podarunkowe dla dzieci
WZSArtykuły papiernicze
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd.; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
WZSNNiezadrukowane artykuły papiernicze
Stosuj dla czystych notesów, książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
1.1
XKomiks i powieść graficzna
Dla powieści graficznej i komiksów oznacz najpierw typ z XA*, a następnie w miarę możliwości gatunek kodem XQ*
XAKomiks i powieść graficzna – style i odmiany
XABPowieść graficzna (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej powieści graficzne publikowane są raczej pojedynczo niż w serii, i są przeznaczone głównie dla odbiorców dorosłych, cechują się charakterystyczną grafiką i wartościowym literacko tekstem, tematyka jest częściej poważna niż humorystyczna. Są to dzieła oryginalne, nie zaś adaptacje istniejących tekstów
XADKomiks (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej komiksy zwykle publikowane są w seriach, występują w nich stali bohaterowie, w odróżnieniu od pojedynczych powieści graficznych
XADCKomiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych
Stosuj dla komiksów dla szerokiego grona odbiorców i klasycznych komiksów bez ograniczeń wiekowych
XAKKomiks i powieść graficzna (tradycja amerykańska i brytyjska)
Use for: graphic novels & comic books in the American / British tradition
XAKCKomiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu
Stosuj dla wczesnych i klasycznych komiksów Złotego Wieku bez ograniczeń wiekowych
XAMManga i komis azjatycki
Stosuj dla wszystkich japońskich komiksów manga oraz z innych krajów azjatyckich, w tym koreańskich (manhwa) i chińskich (manhua)
XAMCManga – kodomo
Manga dla dzieci obu płci w wieku ok. 6–10 lat
XAMFManga – shojo
Manga dla młodszych nastolatek w wieku ok. 10–15
XAMGManga – shonen
Manga głównie dla nastoletnich chłopców w wieku ok. 10–15 lat
XAMLManga – seinen
Manga dla młodzieży obu płci w wieku ok. 16 lat
1.3
XAMRManga – josei
Manga dla starszych nastolatek i dla kobiet
XAMTManga – yaoi
Manga opowiadająca o relacjach młodych homoseksualnych mężczyzn przeznaczona dla kobiet
XAMVManga: Bara
Class here: Men’s Love (ML) manga. Use for: manga focusing on male same-sex love, usually created by gay men for a gay audience. Use with: Qualifier 5X as appropriate
1.3
XAMXManga – dla dorosłych
Stosuj dla hentai i seijin, czyli mangi przeznaczonej dla osób pełnoletnich, zawierającej ostre sceny erotyczne
Zobacz też: XAMX2 Manga: hentai manga
1.3
XAMX2Manga: hentai manga
Use for: Manga designed for adults (over 18 years), of an extreme erotic or pornographic nature. Use with: Qualifier 5X as appropriate
Zobacz też: XAML Manga – seinen
1.3
XAMYManga – yuri
Manga opowiadająca o życiu uczuciowym młodych lesbijek, często (lecz nie zawsze) przeznaczona dla kobiet
1.2
XQKomiks i powieść graficzna – gatunki
XQAKomiks i powieść graficzna – wspomnienia i literatura faktu
Stosuj dla komiksów autorskich
1.3
XQBKomiks i powieść graficzna – adaptacje literackie
Stosuj dla adaptacji istniejących dzieł literackich
XQCKomiks i powieść graficzna – adaptacje filmów i programów telewizyjnych
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3
XQDKomiks i powieść graficzna – kryminały i thrillery
XQGKomiks i powieść graficzna – przygodowe i sensacyjne
XQGWKomiks i powieść graficzna – western
XQHKomiks i powieść graficzna – horror
XQKKomiks i powieść graficzna – superbohaterowie i superzłoczyńcy
XQLKomiks i powieść graficzna – fantastyka naukowa
XQMKomiks i powieść graficzna – fantasy, ezoteryczne
Stosuj dla komiksów opowiadających o wiedzy tajemnej i ezoterycznej oraz mitach
XQNGraphic novel / Comic book: anthropomorphic / animal stories1.3
XQRKomiks i powieść graficzna – romans
XQSGraphic novel / Comic book: school / college life
Use with: 5L* code as appropriate
1.3
XQTKomiks i powieść graficzna – humorystyczne
XQVKomiks i powieść graficzna – historyczne
XQXKomiks i powieść graficzna dla dorosłych
Stosuj dla komiksów przeznaczonych dla osób pełnoletnich zawierających ostre sceny erotyczne bądź przemoc. W miarę potrzeb stosuj z kodem 5X
1.3
XQXEGraphic novel / Comic book: adult – erotic
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly erotic nature or dealing with graphic sexual themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XQXVGraphic novel / Comic book: adult – extreme violence / gore
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly violent or gory nature or dealing with graphic or disturbingly violent themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XRKomiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XRMManga – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XYPasek komiksowy
Stosuj dla zbiorów najczęściej humorystycznych komiksów złożonych zwykle z 3–5 obrazków publikowanych w czasopismach
YPublikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YBPublikacje dla najmłodszych, książeczki obrazkowe i aktywizujące
Z kodami YB* stosuj także odpowiednie oznaczenia poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
YBCKsiążeczki obrazkowe dla dzieci
Use with: other codes from Y* sections as appropriate (especially YF*, YX*, YN*)
1.3
YBCBKsiążeczki dla niemowląt
Stosuj dla książek niewielkiego formatu, zwykle z kartonu z niewielką ilością tekstu lub bez tekstu i bez treści edukacyjnych
YBCHKsiążeczki obrazkowe – znane postacie
Stosuj dla książek opowiadających o bohaterach filmowych lub telewizyjnych lub innych serii i produktów
YBCSFabularne książki obrazkowe
Stosuj dla książek obrazkowych zawierających tekst z wyraźną fabułą
YBCS1Fabularne książki obrazkowe do czytania przed snem1.1
YBCS2Fabularne książki obrazkowe – wyobraźnia i zabawa
Stosuj dla książek rozwijających wyobraźnię i zachęcających do zabawy np. z zabawkami dla stworzenia świata fantazji
1.1
YBGKsiążki interaktywne oraz książki aktywizujące
Stosuj kod YBH dla książek z naklejkami i gadżetami
1.1
YBGCKsiążki do kolorowania1.2
YBGHKsiążki z zadaniami – ukryte obiekty
Stosuj też dla książek zawierających ilustracje 2D pozwalające zobaczyć ukryte obrazy 3D
1.1
YBLPierwsze lata życia – początki nauczania
Stosuj kody YBL* tylko dla materiału przedszkolnego
1.1
YBLAPierwsze lata życia – litery i słowa
Stosuj dla abecadeł itd.
1.1
YBLBPierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne
Stosuj dla rymowanek dziecięcych, prostych wierszyków dla najmłodszych, łamańców językowych itd.
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YBLCPierwsze lata życia – cyfry i liczenie1.1
YBLDPierwsze lata życia – kolory1.1
YBLFPierwsze lata życia – przeciwieństwa1.1
YBLHPierwsze lata życia – kształty, wzory, rozmiary1.1
YBLJPierwsze lata życia – mierzenie czasu i pory roku
Stosuj dla podawania godziny, określania dni tygodnia, pór roku itd.
1.1
YBLLPierwsze lata życia – przyroda i zwierzęta1.1
YBLMPierwsze lata życia – codzienne obowiązki
Class here: elements of daily life for very young children: washing, bedtime, potty training, etc
1.1
YBLNPierwsze lata życia – pierwsze doświadczenia1.1
YBLN1Pierwsze lata życia – zmysły1.3
YBLPPierwsze lata życia – ludzie wokół nas1.1
YBLQEarly years: family
Use with: YXF* codes as appropriate
1.3
YBLTPierwsze lata życia – pojazdy
Class here: books on ships, planes, trains, trucks, cars, bikes, buses and other moving vehicles for the very young
1.3
YDPoezja, antologie, roczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YD* również odpowiednie kwalifikatory przeznaczenia wiekowego 5A*
1.3
YDARoczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich publikacji z drugim kodem wskazkującym tematykę
YDCAntologie dla dzieci i młodzieży
Stosuj z drugim kodem dla określenia gatunku literackiego, np. z YF* dla antologii beletrystyki czy też z YDP dla antologii poezji. Stosuj bez dodatkowych kodów w przypadku antologii mieszanych gatunkowo
YDPPoezja dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YBLB Pierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne, YFV Opowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
YFProza (w tym literatura faktu) dla dzieci i młodzieży
Z kodami YF* zawsze stosuj odpowiedni kwalifikator grupy wiekowej oraz, w miarę potrzeb, kod 5X dla materiału dla starszych czytelników; jeśli to szczególnie istotne, można dodać kwalifikatory geograficzne i czasow; używaj z (i przed!) odnośnymi kodami YN* dla tematyki niewystarczająco oznaczonego przez YF*; używaj YDC dla antologii beletrystyki; używaj z (i przed!) właściwym kodem YX* dla beletrystyki skupionej na konkretnych problemach społecznych lub osobistych; dla komiksów używaj kodów X*
Zobacz też: XADC Komiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych, XAKC Komiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu, XAMC Manga – kodomo, XAMF Manga – shojo, XAMG Manga – shonen
1.1
YFAKlasyczna beletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla powieści dla dzieci i młodzieży opublikowanych przed 1960 lub powszechnie uważanych za klasykę
1.3
YFBBeletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich niegatunkowych książek fabularnych dla dzieci i młodzieży
YFCLiteratura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży1.1
YFCALiteratura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży – książki interaktywne
Stosuj dla książek (papierowych i cyfrowych), w których czytelnik ma możliwość wpływu na bieg narracji; stosuj z kodami YF* dla wskazania gatunku
YFCBThrillery dla dzieci i młodzieży
YFCFLiteratura detektywistyczna dla dzieci i młodzieży
YFCWOpowieści wojenne dla dzieci i młodzieży1.1
YFDHorrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
Zobacz też: YNXW Publikacje o czarach i duchach dla dzieci i młodzieży
YFELiteratura spekulacyjna dla dzieci i młodzieży
Fikcja osadzona w społecznościach utopijnych lub dystopijnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem YFG lub innym YF
1.1
YFGFantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży
YFGSFantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży – steampunk1.2
YFHFantasy dla dzieci i młodzieży1.3
YFHDChildren’s / Teenage fiction: Magical realism1.3
YFHRRomans fantasy dla młodzieży
Stosuj dla romansu o wampirach itd.; używaj oznaczenia 5X, gdzie to konieczne
1.3
YFJTradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla bajek, baśni, legend ludowych, sfabularyzowanych mitów
1.3
YFKOpowieści religijne dla dzieci i młodzieży
YFMOpowieści o uczuciach dla dzieci i młodzieży1.3
YFNOpowieści obyczajowe i rodzinne dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YXF* dla beletrystyki skupionej szczególnie na tematyce rodzinnej
1.1
YFPOpowieści o zwierzętach i przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Use with: YNN* codes to indicate what type of animal or nature story
1.3
YFQOpowieści humorystyczne dla dzieci i młodzieży
Use after other YF* code indicating genre if possible
YFROpowieści o sporcie dla dzieci i młodzieży
YFSOpowieści o szkole dla dzieci i młodzieży
Use with: values from 5L* to indicate what school level if appropriate
1.3
YFTOpowieści historyczne dla dzieci i młodzieży
Dla współczesnych publikacji osadzonych w przeszłości, tzn. przed 1960
1.3
YFUOpowiadania dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
YFVOpowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YFXBiografie fabularyzowane dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki
1.1
YFYFabularyzowana literatura faktu dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla literatury faktu (np. odkrycia, survival, konflikty) silnie sfabularyzowanej
YFZChildren’s / Teenage fiction: special features & related items1.3
YFZRChildren’s / Teenage category fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZR codes should never be the main subject code
1.3
YFZVChildren’s / Teenage fiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example story books based on a popular film franchise, toy, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc. Use with: other YF* code indicating genre or type. YFZV codes should never be the main subject code
1.3
YFZZChildren’s / Teenage fiction: companion works
Use for: companion works to popular children’s or teenage fiction series or titles, typically uncritical, such as an atlas of a mythical world, a compendium of characters, a guide to the series, etc. Use with: other Y* codes or on its own as appropriate
1.3
YNPublikacje popularne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kody YN* dla książek poświęconych zaintersowaniom gdzie indziej niesklasyfikowanych i nieprzeznaczonych do użytku szkolnego. Stosuj kody YN* same dla literatury faktu lub po kodzie YF* dla fikcji. Dodawaj kwalifikator grupy wiekowej 5A* i ewentualnie inne kwalifikatory
1.3
YNAPublikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
1.1
YNBBiografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży1.1
YNCPublikacje o muzyce dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
1.1
YNCSŚpiewniki dla dzieci1.2
YNDPublikacje o teatrze i występach dla dzieci i młodzieży1.1
YNDBPublikacje o tańcu i balecie dla dzieci i młodzieży1.1
YNDSScenariusze teatralne dla dzieci i młodzieży1.1
YNFPublikacje o telewizji i filmie dla dzieci i młodzieży
Class here: titles about making of a film, TV, series, etc
1.3
YNGPublikacje z wiedzy o świecie dla dzieci i młodzieży1.3
YNGLPublikacje o bibliotekach, muzeach i szkołach dla dzieci i młodzieży
Class here: titles about libraries, museums, schools, etc. Use for: informative books about museums, galleries, libraries other cultural centres, and their content
1.3
YNHPublikacje na temat historii i przeszłości dla dzieci i młodzieży
Dla biografii konkretnych osób stosuj YNB
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.3
YNHAPublikacje o poszukiwaczach przygód i awanturnikach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla piratów, skarbów, myśliwych itd.
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNHA1Children’s / Teenage general interest: Pirates1.3
YNHDPublikacje o odkryciach i poszukiwaczach dla dzieci i młodzieży
Class here: explorers, travellers, expedition, first contacts with other continents and peoples, exploring interiors, the seas, etc
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNHPPublikacje o życiu dzieci w przeszłości dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.11.3
YNJPublikacje o wojnie, bitwach i siłach zbrojnych dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
1.3
YNJCChildren’s / Teenage general interest: Castles & knights
Class here: medieval warfare
1.3
YNKPublikacje o pracy i społeczeństwie dla dzieci i młodzieży1.1
YNKAPublikacje o polityce dla dzieci i młodzieży
Use with: YNB & YNH, as appropriate, for books about political figures
1.11.3
YNKCPublikacje o prawie, policji i przestępstwie dla dzieci i młodzieży1.1
YNLPublikacje o literaturze, książkach i pisarzach dla dzieci i młodzieży1.1
YNMPublikacje o konkrentnych miejscach i ludziach dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNMCPublikacje o kulturze i tożsamości narodowej dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla symboli narodowych, pomników, strojów itd.
1.11.3
YNMDChildren’s / Teenage general interest: Celebrations, holidays, festivals & special events
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate, also use with YNR* codes if appropriate
Zobacz też: YNR* Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży i podkategoriami, 5H* Święta, uroczystości i specjalne okazje i podkategoriami
1.3
YNMFPublikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi dziewczęcość / kobiecość
1.1
YNMHPublikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi chłopięcość / męskość
1.1
YNMKPublikacje o życiu w mieście dla dzieci i młodzieży1.1
YNMLPublikacje o życiu na wsi dla dzieci i młodzieży1.1
YNMWPublikacje o członkach rodów panujących dla dzieci i młodzieży
Class here: royalty. Use for: titles about royals or featuring a royal character
1.11.3
YNNPublikacje o przyrodzie, zwierzętach i świecie natury dla dzieci i młodzieży1.1
YNNAPublikacje o dinozaurach i prehistorii dla dzieci i młodzieży1.1
YNNBPublikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNB1Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – morza i oceany1.1
YNNB2Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – dżungla i lasy tropikalne
Stosuj też dla lasów deszczowych
1.1
YNNB3Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – obszary pustynne1.1
YNNB9Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – lód, śnieg i tundra
Stosuj dla obszarów biegunowych i wysokich gór
1.1
YNNCPublikacje o ekosystemach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla prac poświęconych ekosystemom jako całościom
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNFPublikacje o gospodarstwach rolnych dla dzieci i młodzieży
Use for: general works that include multiple farm animals or for farm animals that do not have their own code
1.3
YNNHPublikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży1.1
YNNH1Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
Zobacz też: YNNJ21 Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH2Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
Zobacz też: YNNJ22 Publikacje o kotach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH3Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
Class here: mice, hamsters, guinea pigs, gerbils, rats etc, as pets
Zobacz też: YNNJ31 Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
1.3
YNNH4Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – konie i kuce1.1
YNNH5Children’s / Teenage general interest: Pets & pet care: birds
Class here: parrots, canaries, budgerigars etc as pets
1.3
YNNJPublikacje o ssakach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNJ1Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
Use for: mammals that live most of the time in water
Zobacz też: YNNS Publikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNNJ14Children’s / Teenage general interest: Whales, dolphins & porpoises
Use for: mammals that live permanently in water
1.3
YNNJ2Publikacje o dużych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
Class here: camels, elephants, giraffes, rhinoceros, deer, etc. Use for: any work featuring or about large mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ21Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
Class here: hyenas, foxes etc. Use for: any work featuring or about any type of dog (canid), that is not specifically about pet care
Zobacz też: YNNH1 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
1.11.3
YNNJ22Publikacje o kotach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla wielkich kotów
Zobacz też: YNNH2 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
1.11.3
YNNJ23Publikacje o niedźwiedziach dla dzieci i młodzieży
Class here: giant pandas
1.11.3
YNNJ24Publikacje o koniach i kucach dla dzieci i młodzieży
Class here: donkeys, asses, zebras
1.11.3
YNNJ25Publikacje o krowach i bydle dla dzieci i młodzieży
Class here: buffalo, bison, yaks
1.11.3
YNNJ26Children’s / Teenage general interest: Pigs, hogs & boars1.3
YNNJ27Children’s / Teenage general interest: Sheep & goats1.3
YNNJ29Publikacje o małpach dla dzieci i młodzieży
Class here: gorillas, chimpanzees, orangutans, gibbons
1.11.3
YNNJ3Publikacje o drobnych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
Class here: bats, hedgehogs, racoons, etc Use for: any work featuring or about small mammals that does not have its own code or note
1.11.3
YNNJ31Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
Class here: mice, rats, squirrels, hares, porcupines, capybaras etc, not as pets
Zobacz też: YNNH3 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
1.11.3
YNNJ9Publikacje o torbaczach, dziobakach i kolczatkach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla kangurów i koali
1.11.3
YNNKPublikacje o ptakch dla dzieci i młodzieży1.1
YNNLPublikacje o owadach, pajęczakach i innych małych zwierzętach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNMPublikacje o gadach i płazach dla dzieci i młodzieży
Class here: snakes, lizards, newts, terrapins, tortoises, turtles, frogs, toads, etc. Use with: YNNH for titles about pet care
1.11.3
YNNSPublikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
Stosuj YNN1 dla ssaków morskich
Zobacz też: YNNJ1 Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNNTPublikacje o drzewach i innych roślinach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNVPublikacje o skałach, pogodzie i świecie nieożywionym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla skał, skamielin, minerałów, wulkanów, trzęsień ziemi, geologii, atmosfery, klimatów, burz, tornad itd.
1.1
YNNZPublikacje o przestrzeni kosmicznej, gwiazdach i układzie słonecznym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla konstelacji, podróży kosmicznych, planet itd.
1.1
YNPPublikacje o praktycznych zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży1.1
YNPCPublikacje o gotowaniu i odżywianiu dla dzieci i młodzieży
Class here: nutrition, eating well
1.3
YNPGPublikacje o ogrodnictwie dla dzieci i młodzieży1.2
YNPHPublikacje o rzemiośle dla dzieci i młodzieży1.1
YNPH1Publikacje o rzeźbieniu w drewnie i wykonywaniu modeli dla dzieci i młodzieży1.1
YNPH2Publikacje o wyszywaniu i tkaniu dla dzieci i młodzieży1.1
YNPJPublikacje o ubiorze i modzie dla dzieci i młodzieży1.1
YNPKPublikacje o pieniądzach dla dzieci i młodzieży1.1
YNQChildren’s / Teenage: Youth clubs, societies, groups & organisations
Class here: Scouts, Guides & similar youth organisations
1.3
YNRPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne, YPJN* Edukacja – wiedza o religiach i podkategoriami
1.1
YNRDPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
Zobacz też: YPJN1 Edukacja – hinduizm
1.1
YNRFPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
Zobacz też: YPJN2 Edukacja – buddyzm
1.1
YNRJPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
Zobacz też: YPJN3 Edukacja – judaizm
1.1
YNRMPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
Zobacz też: YPJN4 Edukacja – chrześcijaństwo
1.1
YNRPPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
Zobacz też: YPJN5 Edukacja – islam
1.1
YNRRPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
Zobacz też: YPJN9 Edukacja – inne religie
1.1
YNRUPublikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla religii starożytnych Greków, nordyckiej itd.
Zobacz też: YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNXB Publikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
1.21.3
YNRXTeksty religijne, modlitwy itd. dla dzieci i młodzieży
Class here: editions of sacred texts, including simplified versions & stories based on sacred texts, prayerbooks & all devotional material, designed for children; use with other YNR* code indicating religion
1.1
YNTPublikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży
Use for: general works on science, including project ideas, experiments etc
1.3
YNTAPublikacje o ludzkim ciele dla dzieci i młodzieży
Class here: general descriptive, scientific approaches
Zobacz też: YXA* Problemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie i podkategoriami
1.1
YNTCPublikacje o komputerach i informatyce dla dzieci i młodzieży1.2
YNTC1Children’s / Teenage general interest: Programming & scripting languages
Class here: coding for children
1.3
YNTC2Children’s / Teenage general interest: Social media1.3
YNTDPublikacje o wynalazcach, wynalazkach i eksperymentach dla dzieci i młodzieży1.1
YNTGPublikacje o maszynach i działaniu urządzeń dla dzieci i młodzieży1.1
YNTMChildren’s / Teenage general interest: Mathematics & numbers
Use for: Non-educational books about math and numbers
1.3
YNTPPublikacje o budowlach i budownictwie dla dzieci i młodzieży1.1
YNTRPublikacje o transporcie i pojazdach dla dzieci i młodzieży1.1
YNTTChildren’s / Teenage general interest: Time travel
Use with: YF* codes as appropriate
1.3
YNUHumor i dowcipy dla dzieci i młodzieży1.1
YNUCKomiksy i paski komiksowe dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: XADC Komiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych, XAKC Komiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu, XAMC Manga – kodomo
1.1
YNVHobby, gry, zabawy i zabawki dla dzieci i młodzieży1.1
YNVDZabawki, lalki i kukiełki
Use for: books about toys, or featuring toys. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.11.3
YNVD1Children’s / Teenage general interest: Dolls, figures & similar toys
Class here: puppets, action figures, toy soldiers, etc. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVD2Children’s / Teenage general interest: Stuffed or soft toys
Class here: Teddy bears. Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVD3Children’s / Teenage general interest: Building bricks, blocks & construction toys
Use with: YB*, YF*, YNP* if appropriate
1.3
YNVPZagadki, krzyżówki dla dzieci i młodzieży1.1
YNVUPrzewodniki do gier komputerowych dla dzieci i młodzieży
Class here: gameplay guides
1.3
YNWPublikacje o sporcie i rekreacji dla dzieci i młodzieży
Class here: sporting events. Use with: other YNW* codes as appropriate
1.3
YNWDPublikacje o grach w piłkę i sporcie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla gier w piłkę niewymienionych poniżej
1.1
YNWD1Publikacje o piłce nożnej dla dzieci i młodzieży1.11.2
YNWD2Publikacje o futbolu amerykańskim dla dzieci i młodzieży1.11.2
YNWD3Publikacje o bejsbolu i softbolu dla dzieci i młodzieży1.1
YNWD4Publikacje o koszykówce dla dzieci i młodzieży1.1
YNWD6Informacje o grze w piłkę dla dzieci i młodzieży – siatkówka1.2
YNWD8Publikacje o piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży1.1
YNWGPublikacje o lekkoatletyce i gimnastyce dla dzieci i młodzieży1.1
YNWMPublikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla hokeja na lodzie, narciarstwa, łyżwiarstwa itd.
1.3
YNWM1Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – narciarstwo1.2
YNWM2Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – hokej1.2
YNWWPublikacje o pływaniu i sportach wodnych dla dzieci i młodzieży1.1
YNWYPublikacje o kolarstwie oraz jeździe na rolkach i desce dla dzieci i młodzieży1.3
YNWZPublikacje o drużynach i klubach sportowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj YNWZ z innym kodem YNW* dla określenia dyscypliny sportu
1.1
YNXPublikacje o niewyjaśnionych zjawiskach i tajemnicach dla dzieci i młodzieży1.1
YNXBPublikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
Class here: monsters & legendary beings
1.3
YNXB1Children’s / Teenage general interest: Dragons1.3
YNXB2Children’s / Teenage general interest: Vampires, werewolves & shapeshifters1.3
YNXB3Children’s / Teenage general interest: Zombies, ghosts & the undead
Class here: mummies, skeletons, ghouls, poltergeists etc
1.3
YNXB4Children’s / Teenage general interest: Fairies, elves, etc1.3
YNXFPublikacje o UFO i istotach pozaziemskich dla dzieci i młodzieży
Class here: aliens
1.3
YNXWPublikacje o czarach i duchach dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YFD Horrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
1.3
YPMateriały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce
Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.3
YPAEdukacja – sztuka zagadnienia ogólne
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPABEdukacja – sztuka i wzornictwo
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPADEdukacja – muzyka
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPAFEdukacja – teatr i sztuki performatywne
Stosuj też dla scenariuszy dla przedstawień szkolnych, występów tanecznych
YPAGEducational: Fashion & textile1.3
YPAKEducational: Handicrafts
Class here: Sloyd, traditional arts & crafts in the classroom
1.3
YPCEdukacja – język, literatura, pisanie i czytanie
Stosuj kwalifikator językowy w miarę potrzeb
1.2
YPCAEdukacja – pierwszy język (ojczysty)
YPCA1Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – nauka pisania i czytania
Use for: books aimed at teaching or encouraging primary skills such as letter & word recognition and formation
1.3
YPCA2Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Use for: books aimed at teaching or encouraging independent reading & writing
1.3
YPCA21Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – czytanki i proste lektury
Use for: books that are part of a structured ‘learning to read’ scheme suitable for school and/or home use, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: EDUCATIONAL PURPOSE (4*) Qualifiers, and other Children’s & Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.3
YPCA22Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – pismo odręczne
YPCA23Educational: first/native language: spelling & vocabulary1.3
YPCA4Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – gramatyka i ortografia
YPCA5Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wypowiedź ustna
YPCA9Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wiedza o literaturze
YPCA91Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wydania szkolne lektur i opracowania
YPCKEdukacja – języki obce nowożytne
Use with: (all YPCK* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
YPCK2Edukacja – języki obce nowożytne – podręczniki do nauki
Use for: language teaching & learning material & coursework
YPCK21Educational: modern (non-native) languages: language learning: grammar, vocabulary and pronunciation1.3
YPCK22Educational: modern (non-native) languages: language learning: readers
Use for: purpose-written or simplified versions of texts for language learners, usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE (2*) and EDUCATIONAL PURPOSE (4*) Qualifiers, and other Children’s & Teenage subject codes to indicate if they are stories (YF*) or general interest
1.3
YPCK9Edukacja – języki obce nowożytne – wiedza o literaturze
YPCK91Edukacja – języki obce nowożytne wydania szkolne lektur
YPCSEdukacja – języki starożytne i klasyczne
Use with: (all YPCS* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
YPCS4Edukacja – języki starożytne i klasyczne – podręczniki do nauki
YPCS9Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wiedza o literaturze
YPCS91Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wydania szkolne tekstów klasycznych
YPJEdukacja – nauki humanistyczne i społeczne
YPJHEdukacja – historia
Use with: PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
YPJJEdukacja – nauki społeczne, wiedza o społeczeństwie
YPJJ1Edukacja – polityka i konstytucja
YPJJ3Edukacja – edukacja obywatelska i wiedza o społeczeństwie
Class here: civics
1.3
YPJJ4Educational: Local / integrated studies
Use for: material for pupils that teach a mixture of subjects, often linked to the place where they are living and including its customs, history, geography, natural history etc
1.3
YPJJ5Edukacja – psychologia
YPJJ6Educational: Personal & health education
Class here: life skills, personal health, wellbeing, relationships, personal care, personal safety. Use with: Other YX* codes as appropriate. YXR for safety, YXAX for sex education
1.3
YPJKEducational: Media studies
Class here: schoolbooks on film studies, new media, television, electronic communication
1.3
YPJLEdukacja – filozofia1.3
YPJMEducational: Law / legal studies
Use for: any material that deals with legal science, the law, specific types of law at a secondary school level
1.3
YPJNEdukacja – wiedza o religiach
Zobacz też: YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
YPJN1Edukacja – hinduizm
Zobacz też: YNRD Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
YPJN2Edukacja – buddyzm
Zobacz też: YNRF Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
YPJN3Edukacja – judaizm
Zobacz też: YNRJ Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
YPJN4Edukacja – chrześcijaństwo
Zobacz też: YNRM Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
YPJN5Edukacja – islam
Zobacz też: YNRP Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
YPJN9Edukacja – inne religie
Zobacz też: YNRR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
YPJTEdukacja – geografia
YPJVEdukacja – podstawy przedsiębiorczości i ekonomia
YPJV1Educational: Economics1.3
YPJV2Educational: Business administration & office skills
Class here: workplace practices. Use for: educational material that covers any aspect of business administration
1.3
YPJV3Educational: Accounting1.3
YPMEdukacja – matematyka, nauki ścisłe i technika
YPMFEdukacja – matematyka i rachunki
YPMF1Edukacja – tabliczka mnożenia1.3
YPMPEdukacja – nauki ścisłe
YPMP1Edukacja – biologia
YPMP3Edukacja – chemia
YPMP5Edukacja – fizyka
YPMP51Educational: Astronomy1.3
YPMP6Educational: Environmental science1.3
YPMTEdukacja – technika
YPMT2Edukacja – zajęcia praktyczno-techniczne
Class here: Educational: product design
1.3
YPMT3Educational: Engineering
Class here: Educational: vehicle engineering
1.3
YPMT4Edukacja – technologia żywności, gotowanie
Class here: Educational: nutrition, food preparation
1.3
YPMT5Educational: Electronics
Class here: Educational: electronic products, systems & technology, electricity
1.3
YPMT6Edukacja – technologia informacyjna
Class here: coding or programming classes
1.3
YPMT7Educational: Technical drawing1.3
YPMT8Educational: Woodwork, metalwork, etc1.3
YPWEdukacja – przedmioty zawodowe i inne
YPWBEducation: Family & consumer sciences / domestic management
Use for: material for pupils that deal with the economics and management of the home, the family and relationships with the wider community
1.3
YPWCEdukacja – przedmioty zawodowe
Stosuj dla przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole nie wyszczególnionych osobno, np. zdrowie i higiena itd.
1.3
YPWC1Educational: Health & social care
Use for: material for pupils about professions linked to health & social care
1.3
YPWC2Educational: Child care / Child development
Use for: material for pupils about professions linked to child care
1.3
YPWC3Educational: Sales & retail skills
Use for: material for pupils about sales / retail sector
1.3
YPWC4Educational: Hospitality
Use for: material for pupils about the leisure industry, travel, tourism, hotels
1.3
YPWC5Educational: Hairdressing, salon & beauty therapy skills1.3
YPWC9Educational: Work experience / Careers
Use for: material for pupils about the world of work, the skills needed, placements
1.3
YPWFEdukacja – wychowanie fizyczne
Class here: Sports studies, gym class, physical training (PT). Use for: material for pupils related to maintaining the human body through physical exercises & sports
1.3
YPWLEdukacja – wiedza ogólna
YPZEdukacja – kompendia i repetytoria
Stosuj dla wszystkich kompendiów i repetytoriów przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w miarę możliwości wskazując kodem YP* temat
1.3
YPZNEducation: Non-Verbal reasoning1.3
YPZPEducation: Verbal reasoning1.3
YRPublikacje encyklopedyczne i słownikowe dla dzieci i młodzieży
YRDSłowniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDCSłowniki obrazkowe dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDLSłowniki dwu- i wielojęzyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDMChildren’s / Teenage reference: non-native language study and reference
Class here: self-study language learning, titles on second languages for home learning, word books etc
1.3
YREEncyklopedie ogólne dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla publikacji o tematyce ogólnej; dla publikacji z danych dziedzin stosuj YRG
YRGPublikacje tematyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj po innym kodzie Y* dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
YRWAtlasy i mapy dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory geograficzne gdzie to możliwe
YXProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXAProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie1.3
YXABChildren’s / Teenage personal & social topics: fitness, exercise & healthy eating1.3
YXAXProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – edukacja seksualna1.3
YXBChildren’s / Teenage personal & social topics: LGBT
Use with: INTEREST Qualifiers 5PSG, 5PSL, 5PT as appropriate
1.3
YXCChildren’s / Teenage personal & social topics: gender identity
Use for: titles that deal with anything to do with gender for young people, for example what it means to be a girl or boy or questions about identity. Use with: other codes as appropriate to give more information
Zobacz też: YNMF Publikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży, YNMH Publikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
1.3
YXDProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – samoświadomość i poczucie własnej wartości
Class here: self-discovery
1.3
YXEProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – emocje
Stosuj dla publikacji poświęconych rozumieniu lęku, szczęścia, solidarności, smutku itd.
1.3
YXFProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – problemy rodzinne
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXFDProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – rozwód, separacja, rozpad rodziny1.3
YXFFChildren’s / Teenage personal & social topics: adoption / fostering
Class here: orphans
1.3
YXFSChildren’s / Teenage personal & social topics: new baby
Class here: new brother, new sister
1.3
YXGProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – śmierć i sieroctwo1.3
YXGSProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – samobójstwo1.21.3
YXHProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – relacje międzyludzkie (poza rodziną)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXHBProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – przyjaźń1.3
YXHLProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – seksualność i związki1.3
YXHYProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – nastoletnie ciąże1.3
YXJProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – uzależnienia i narkotyki1.3
YXKProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – niepełnosprawność i specjalne potrzeby1.3
YXLProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – choroby, w tym przewlekłe
Use for: titles aimed either at young people who are suffering themselves or dealing with someone else suffering from one of these conditions
1.21.3
YXLBChildren’s / Teenage personal & social topics: illness & specific physical health conditions
Class here: living with disease & long-term physical conditions, injuries
1.3
YXLB1Children’s / Teenage personal & social topics: cancer1.3
YXLDChildren’s / Teenage personal & social topics: mental health
Class here: mental disorders
1.3
YXLD1Children’s / Teenage personal & social topics: eating disorders1.3
YXLD2Children’s / Teenage personal & social topics: anxiety, depression & self-harm
Class here: panic attacks
1.3
YXLD6Children’s / Teenage personal & social topics: positive / good mental health
Class here: mindfulness
1.3
YXNProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – rasizm i wielokulturowość1.3
YXPChildren’s / Teenage personal & social topics: diversity / inclusivity
Use for: books that deal with these topics and stories with a particularly diverse cast of characters, or which illustrate inclusivity within the context of the story without necessarily being the subject of the story. Use with: YF* codes for stories and values from 5P* INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
YXPBChildren’s / Teenage personal & social topics: prejudice & intolerance
Class here: discrimination
1.3
YXQProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – przemoc w szkole, presja rówieśnicza1.3
YXQDChildren’s / Teenage personal & social topics: abuse
Class here: physical, mental, emotional or sexual abuse
1.3
YXQFChildren’s / Teenage personal & social topics: bullying & harassment
Class here: cyber bullying, trolling
1.3
YXRProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – bezpieczeństwo osobiste
Stosuj dla porad, jak zachowywać się wobec obcych, na ulicy, na temat bezpieczeństwa w domu itd.
1.11.3
YXSProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – ucieczka z domu
Class here: homelessness
1.11.3
YXTProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – wagarowanie i problemy w szkole1.3
YXVProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – doradztwo zawodowe i dalsze kształcenie, ukończenie szkoły
Use for: titles about work, jobs, careers, professions aimed at a young audience but not educational
Zobacz też: YPJV2 Educational: Business administration & office skills, YPWC9 Educational: Work experience / Careers
1.3
YXWChildren’s / Teenage personal & social topics: first experiences & growing up1.3
YXZPublikacje dla dzieci i młodzieży oraz edukacyjne – problemy społeczne
YXZGProblemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
YXZMProblemy społeczne dzieci i młodzieży – migracje i uchodźcy1.2
YXZRProblemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
YXZWProblemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
YZArtykuły papiernicze dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla materiałów papierniczych i przedmiotów innych niż książki, których nie można zaklasyfikować pod innym kodem Y*
YZGKsiążki podarunkowe dla dzieci
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczone na prezent
YZSArtykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd. Przeznaczone dla dzieci; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
Zobacz też: WZS Artykuły papiernicze
1.1
YZSNNiezadrukowane artykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla czystych zeszytów książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
Zobacz też: WZSN Niezadrukowane artykuły papiernicze
1.1
1Kwalifikatory geograficzne
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.2
1AŚwiat
Stosuj, aby podkreślić globalny charakter zagadnienia
1.2
1DEuropa
1DDEuropa Zachodnia
1DDBBelgia
1DDB‑BE‑BBruksela201608
1DDB‑BE‑FFlandria201704
1DDB‑BE‑FAAntwerpia (prowincja)201704
1DDB‑BE‑FAAAntwerpia201704
1DDB‑BE‑FBBrabancja Flamandzka201704
1DDB‑BE‑FBALowanium
1DDB‑BE‑FCLimburg201710
1DDB‑BE‑FCAHasselt
1DDB‑BE‑FDFlandria Wschodnia201704
1DDB‑BE‑FDAGandawa201704
1DDB‑BE‑FEFlandria Zachodnia201704
1DDB‑BE‑FEABrugia201704
1DDB‑BE‑WWalonia201704
1DDB‑BE‑WABrabancja Walońska201704
1DDB‑BE‑WAAWavre
1DDB‑BE‑WBHainaut / Henegouwen201704
1DDB‑BE‑WBAMons / Bergen201704
1DDB‑BE‑WBBCharleroi
1DDB‑BE‑WCLiège / Luik (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WCALiège / Luik201704
1DDB‑BE‑WDLuksemburg (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WDAArlon / Arlen201704
1DDB‑BE‑WENamur / Namen (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WEANamur / Namen201704
1DDFFrancja
1DDF‑FR‑XRegions of France201704
1DDF‑FR‑XAAuvergne-Rhône-Alpes201704
1DDF‑FR‑COwernia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑CAAllier 03
1DDF‑FR‑CAAMoulins
1DDF‑FR‑CABMontluçon201704
1DDF‑FR‑CACVichy201704
1DDF‑FR‑CBCantal 15
1DDF‑FR‑CBAAurillac
1DDF‑FR‑CBBMauriac201704
1DDF‑FR‑CBCSaint-Flour201704
1DDF‑FR‑CCGórna Loara
1DDF‑FR‑CCAPuy-enVelay
Class here: Velay
201704
1DDF‑FR‑CCBBrioude201704
1DDF‑FR‑CCCYssingeaux201704
1DDF‑FR‑CDPuy-de-Dôme 63
Class here: Chaîne des Puys
201704
1DDF‑FR‑CDAClermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDBAmbert201704
1DDF‑FR‑CDCIssoire201704
1DDF‑FR‑CDDRiom201704
1DDF‑FR‑CDEThiers201704
1DDF‑FR‑VRodan-Alpy201704
1DDF‑FR‑VAAin 01
1DDF‑FR‑VAABourg-en-Bresse
Class here: Bresse
201704
1DDF‑FR‑VABBelley201704
1DDF‑FR‑VACGex201704
1DDF‑FR‑VADNantua201704
1DDF‑FR‑VBArdèche 07
Class here: Vivarais
201704
1DDF‑FR‑VBAPrivas
1DDF‑FR‑VBBLargentière201704
1DDF‑FR‑VBCTournon-sur-Rhône201704
1DDF‑FR‑VCDrôme 26
1DDF‑FR‑VCAWalencja (miasto)
1DDF‑FR‑VCBDie201704
1DDF‑FR‑VCCNyons201704
1DDF‑FR‑VDIsère 38
1DDF‑FR‑VDAGrenoble
1DDF‑FR‑VDBLa Tour-du-Pin201704
1DDF‑FR‑VDCVienne (Isère)201704
1DDF‑FR‑VELoara 42
Zobacz też: 1DDF-FR-ZL The Loire & the Loire Valley
1DDF‑FR‑VEASaint-Étienne
1DDF‑FR‑VEBMontbrison201704
1DDF‑FR‑VECRoanne201704
1DDF‑FR‑VFRodan 69
1DDF‑FR‑VFALyon
Class here: Lyonnais
201704
1DDF‑FR‑VFBVillefranche-sur-Saône201704
1DDF‑FR‑VGSabaudia 73
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑VGAChambéry
1DDF‑FR‑VGBAlbertville201704
1DDF‑FR‑VGCSaint-Jean-de-Maurienne201704
1DDF‑FR‑VHGórna Sabaudia 74
1DDF‑FR‑VHAAnnecy
Class here: Lake Annecy
201704
1DDF‑FR‑VHBBonneville201704
1DDF‑FR‑VHCChamonix
Zobacz też: 1DZTA-FR-B Mont Blanc Massif
201704
1DDF‑FR‑VHDSaint-Julien-en-Genevois201704
1DDF‑FR‑VHEThonon-les-Bains201704
1DDF‑FR‑XAZAuvergne-Rhône-Alpes: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XAZBBourbonnais
Class here: Bourbon
201704
1DDF‑FR‑XAZFForez / Livradois201704
1DDF‑FR‑XAZGBeaujolais201704
1DDF‑FR‑XAZHDauphiné / Dauphiny201704
1DDF‑FR‑XAZKChablais201704
1DDF‑FR‑XBBourgogne-Franche-Comté201704
1DDF‑FR‑EBurgundia201704
1DDF‑FR‑EACôte-d’Or 21
1DDF‑FR‑EAADijon
1DDF‑FR‑EABBeaune201704
1DDF‑FR‑EACMontbard201704
1DDF‑FR‑EBNièvre 58
Class here: Nivernais
201704
1DDF‑FR‑EBANevers
1DDF‑FR‑EBBChâteau-Chinon & the Morvan201704
1DDF‑FR‑EBCClamecy201704
1DDF‑FR‑EBDCosne-Cours-sur-Loire201704
1DDF‑FR‑ECSaona i Loara 71
1DDF‑FR‑ECAMâcon
Class here: Cluny
201704
1DDF‑FR‑ECBAutun201704
1DDF‑FR‑ECCChalon-sur-Saône & the Chalonnais201704
1DDF‑FR‑ECDCharolles & the Charolais201704
1DDF‑FR‑ECELouhans201704
1DDF‑FR‑EDYonne 89
1DDF‑FR‑EDAAuxerre
1DDF‑FR‑EDBAvallon201704
1DDF‑FR‑JFranche-Comté
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑JADoubs 25
1DDF‑FR‑JAAMontbéliard201704
1DDF‑FR‑JABBesançon
1DDF‑FR‑JACPontarlier201704
1DDF‑FR‑JBJura 39
Zobacz też: 1DZT-FR-J Jura Mountains
1DDF‑FR‑JBALons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBBDole201704
1DDF‑FR‑JBCSaint-Claude201704
1DDF‑FR‑JCGórna Saona 90
1DDF‑FR‑JCAVesoul
1DDF‑FR‑JCBLure201704
1DDF‑FR‑JDTerritoire de Belfort 90
1DDF‑FR‑JDABelfort
1DDF‑FR‑XCOccitanie201704
1DDF‑FR‑MLangwedocja-Roussillon201704
1DDF‑FR‑MAAude 11
1DDF‑FR‑MAACarcassonne
1DDF‑FR‑MABLimoux201704
1DDF‑FR‑MACNarbonne201704
1DDF‑FR‑MADRennes-le-Château201704
1DDF‑FR‑MBGard 30
1DDF‑FR‑MBANîmes
Class here: Pont du Gard
201704
1DDF‑FR‑MBBAlès201704
1DDF‑FR‑MBCLe Vigan201704
1DDF‑FR‑MCHérault 34
1DDF‑FR‑MCAMontpellier
1DDF‑FR‑MCBBéziers201704
1DDF‑FR‑MCCLodève201704
1DDF‑FR‑MDLozère 48
1DDF‑FR‑MDAMende
1DDF‑FR‑MDBFlorac Trois Rivières201704
1DDF‑FR‑MEPireneje Wschodnie 66
1DDF‑FR‑MEAPerpignan
1DDF‑FR‑MEBCéret201704
1DDF‑FR‑MECPrades201704
1DDF‑FR‑PMidi-Pireneje201704
1DDF‑FR‑PAAriège 09
1DDF‑FR‑PAAFoix
Class here: County of Foix
201704
1DDF‑FR‑PABPamiers201704
1DDF‑FR‑PACSaint-Girons
Class here: Couserans
201704
1DDF‑FR‑PBAveyron 12
Class here: Rouergue
201704
1DDF‑FR‑PBARodez
1DDF‑FR‑PBBMillau201704
1DDF‑FR‑PBCVillefranche-de-Rouergue201704
1DDF‑FR‑PCGórna Garonna 31
1DDF‑FR‑PCATuluza
Class here: Toulousain
201704
1DDF‑FR‑PCBMuret201704
1DDF‑FR‑PCCSaint-Gaudens
Class here: Comminges
201704
1DDF‑FR‑PDGers 32
1DDF‑FR‑PDAAuch
1DDF‑FR‑PDBCondom201704
1DDF‑FR‑PDCMirande201704
1DDF‑FR‑PELot 46
1DDF‑FR‑PEACahors
1DDF‑FR‑PEBFigeac201704
1DDF‑FR‑PECGourdon201704
1DDF‑FR‑PFPireneje Wysokie 65
Class here: Bigorre, Lavedan, vallées des Gaves
201704
1DDF‑FR‑PFATarbes
1DDF‑FR‑PFBArgelès-Gazost201704
1DDF‑FR‑PFCBagnères-de-Bigorre201704
1DDF‑FR‑PFDLourdes201704
1DDF‑FR‑PGTarn 81
1DDF‑FR‑PGAAlbi
1DDF‑FR‑PGBCastres201704
1DDF‑FR‑PHTarn i Garonna 82
1DDF‑FR‑PHAMontauban
1DDF‑FR‑PHBCastelsarrasin201704
1DDF‑FR‑XCZOccitanie: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XCZAArmagnac201704
1DDF‑FR‑XCZBAubrac201704
1DDF‑FR‑XCZCCévennes201704
1DDF‑FR‑XCZGGévaudan201704
1DDF‑FR‑XCZLLanguedoc201704
1DDF‑FR‑XCZMCanal du Midi201704
1DDF‑FR‑XCZNCausses
Class here: Grandes Causses
201704
1DDF‑FR‑XCZQQuercy201704
1DDF‑FR‑XCZRRoussillion201704
1DDF‑FR‑XEGrand-Est201704
1DDF‑FR‑AAlzacja
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑AADolny Ren 67
1DDF‑FR‑AAAStrasburg
1DDF‑FR‑AABHaguenau201704
1DDF‑FR‑AACMolsheim201704
1DDF‑FR‑AADSaverne201704
1DDF‑FR‑AAESélestat201704
1DDF‑FR‑ABGórny Ren 68
1DDF‑FR‑ABAColmar
1DDF‑FR‑ABBAltkirch201704
1DDF‑FR‑ABCMulhouse201704
1DDF‑FR‑ABDThann201704
1DDF‑FR‑HSzampania-Ardeny201704
1DDF‑FR‑HAArdeny 08
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑HAASedan201704
1DDF‑FR‑HABCharleville-Mézières
Class here: Givet
201704
1DDF‑FR‑HACRethel201704
1DDF‑FR‑HADVouziers201704
1DDF‑FR‑HBAube 10
1DDF‑FR‑HBATroyes
1DDF‑FR‑HBBBar-sur-Aube201704
1DDF‑FR‑HBCNogent-sur-Seine201704
1DDF‑FR‑HCMarna 51
1DDF‑FR‑HCAChâlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCBÉpernay201704
1DDF‑FR‑HCCReims201704
1DDF‑FR‑HCDSainte-Menehould201704
1DDF‑FR‑HCEVitry-le-François201704
1DDF‑FR‑HDGórna Marna 52
1DDF‑FR‑HDAChaumont
1DDF‑FR‑HDBLangres201704
1DDF‑FR‑HDCSaint-Dizier201704
1DDF‑FR‑OLotaryngia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑OAMeurthe i Mozela 54
1DDF‑FR‑OAANancy
1DDF‑FR‑OABLunéville201704
1DDF‑FR‑OACToul201704
1DDF‑FR‑OADVal-de-Briey201704
1DDF‑FR‑OBMoza 55
1DDF‑FR‑OBABar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBBCommercy201704
1DDF‑FR‑OBCVerdun201704
1DDF‑FR‑OCMozela 57
1DDF‑FR‑OCAMetz
1DDF‑FR‑OCBThionville201704
1DDF‑FR‑OCCSarreguemines201704
1DDF‑FR‑OCDSarrebourg201704
1DDF‑FR‑OCEForbach201704
1DDF‑FR‑ODWogezy 88
1DDF‑FR‑ODAÉpinal
1DDF‑FR‑ODBNeufchâteau201704
1DDF‑FR‑ODCSaint-Dié-des-Vosges201704
1DDF‑FR‑XEZGrand-Est: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XEZCChampagne201704
1DDF‑FR‑XEZVVosges Mountains201704
1DDF‑FR‑FBretania
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑FACôtes-d’Armor 22
1DDF‑FR‑FAASaint-Brieuc
1DDF‑FR‑FABDinan201704
1DDF‑FR‑FACGuingamp201704
1DDF‑FR‑FADLannion201704
1DDF‑FR‑FBFinistère 29
1DDF‑FR‑FBAQuimper
1DDF‑FR‑FBBBrest201704
1DDF‑FR‑FBCChâteaulin201704
1DDF‑FR‑FBDMorlaix201704
1DDF‑FR‑FCIlle-et-Vilaine 35
1DDF‑FR‑FCARennes
1DDF‑FR‑FCBFougères201704
1DDF‑FR‑FCCRedon201704
1DDF‑FR‑FCDSaint-Malo201704
1DDF‑FR‑FDMorbihan 56
1DDF‑FR‑FDAVannes
1DDF‑FR‑FDBLorient201704
1DDF‑FR‑FDCPontivy201704
1DDF‑FR‑FDDCarnac201704
1DDF‑FR‑FZBrittany: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑FZCCornouaille201704
1DDF‑FR‑GRegion Centralny201704
1DDF‑FR‑GACher 18
1DDF‑FR‑GAASaint-Amand-Montrond201704
1DDF‑FR‑GABBourges
1DDF‑FR‑GACVierzon201704
1DDF‑FR‑GADSancerre
Class here: Sancerrois
201704
1DDF‑FR‑GBEure-et-Loir 28
1DDF‑FR‑GBAChartres
1DDF‑FR‑GBBChâteaudun
Class here: Dunois
201704
1DDF‑FR‑GBCDreux201704
1DDF‑FR‑GBDNogent-le-Rotrou201704
1DDF‑FR‑GCIndre 36
1DDF‑FR‑GCAChâteauroux
1DDF‑FR‑GCBLe Blanc201704
1DDF‑FR‑GCCLa Châtre201704
1DDF‑FR‑GCDIssoudun201704
1DDF‑FR‑GDIndre i Loara 37
1DDF‑FR‑GDATours
1DDF‑FR‑GDBChinon201704
1DDF‑FR‑GDCLoches201704
1DDF‑FR‑GELoir-et-Cher 41
1DDF‑FR‑GEABlois
Class here: Blesois
201704
1DDF‑FR‑GEBRomorantin-Lanthenay201704
1DDF‑FR‑GECVendôme201704
1DDF‑FR‑GFLoiret 45
1DDF‑FR‑GFAOrlean
Class here: Orléanais
201704
1DDF‑FR‑GFBMontargis201704
1DDF‑FR‑GFCPithiviers201704
1DDF‑FR‑GZCentre-Val de Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑GZBBerry201704
1DDF‑FR‑GZSSologne201704
1DDF‑FR‑GZTTouraine201704
1DDF‑FR‑XHHauts-de-France201704
1DDF‑FR‑QNord-Pas-de-Calais201704
1DDF‑FR‑QANord 59
1DDF‑FR‑QAALille
1DDF‑FR‑QABAvesnes-sur-Helpe201704
1DDF‑FR‑QACCambrai201704
1DDF‑FR‑QADDouai201704
1DDF‑FR‑QAEDunkirk201704
1DDF‑FR‑QAFValenciennes201704
1DDF‑FR‑QBPas-de-Calais 62
1DDF‑FR‑QBAArras
1DDF‑FR‑QBBBéthune201704
1DDF‑FR‑QBCBoulogne
Class here: Boulogne-sur-Mer
201704
1DDF‑FR‑QBDCalais201704
1DDF‑FR‑QBELens201704
1DDF‑FR‑QBFMontreuil201704
1DDF‑FR‑QBGSaint-Omer201704
1DDF‑FR‑SPikardia
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑SAAisne 02
1DDF‑FR‑SAALaon
1DDF‑FR‑SABChâteau-Thierry201704
1DDF‑FR‑SACSaint-Quentin201704
1DDF‑FR‑SADSoissons201704
1DDF‑FR‑SAEVervins201704
1DDF‑FR‑SBOise 60
1DDF‑FR‑SBABeauvais
1DDF‑FR‑SBBClermont201704
1DDF‑FR‑SBCCompiègne201704
1DDF‑FR‑SBDSenlis201704
1DDF‑FR‑SCSomma 80
1DDF‑FR‑SCAAmiens
1DDF‑FR‑SCBAbbeville201704
1DDF‑FR‑SCCMontdidier201704
1DDF‑FR‑SCDPéronne201704
1DDF‑FR‑XHZHauts-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XHZAArtois201704
1DDF‑FR‑IKorsyka
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑IAKorsyka Południowa 2A
1DDF‑FR‑IAAAjaccio
1DDF‑FR‑IABSartène201704
1DDF‑FR‑IBGórna Korsyka
1DDF‑FR‑IBABastia
1DDF‑FR‑IBBCalvi201704
1DDF‑FR‑IBCCorte201704
1DDF‑FR‑LÎle-de-France
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑LAParyż 75
1DDF‑FR‑LAAParyż
1DDF‑FR‑LBSekwana i Marna 77
1DDF‑FR‑LBAMelun
1DDF‑FR‑LBBFontainebleau201704
1DDF‑FR‑LBCMeaux201704
1DDF‑FR‑LBDProvins201704
1DDF‑FR‑LBETorcy201704
1DDF‑FR‑LCYvelines 78
1DDF‑FR‑LCAWersal
1DDF‑FR‑LCBMantes-la-Jolie201704
1DDF‑FR‑LCCRambouillet201704
1DDF‑FR‑LCDSaint-Germain-en-Laye201704
1DDF‑FR‑LDEssonne 91
1DDF‑FR‑LDAÉvry
1DDF‑FR‑LDBÉtampes201704
1DDF‑FR‑LDCPalaiseau201704
1DDF‑FR‑LEHauts-de-Seine 92
1DDF‑FR‑LEANanterre
1DDF‑FR‑LEBAntony201704
1DDF‑FR‑LECBoulogne-Billancourt201704
1DDF‑FR‑LFSekwana-Saint-Denis 93
1DDF‑FR‑LFABobigny
1DDF‑FR‑LFBLe Raincy201704
1DDF‑FR‑LFCSaint-Denis201704
1DDF‑FR‑LGDolina Marny 94
1DDF‑FR‑LGACréteil
1DDF‑FR‑LGBL’Haÿ-les-Roses201704
1DDF‑FR‑LGCNogent-sur-Marne201704
1DDF‑FR‑LHDolina Oise 95
1DDF‑FR‑LHAPontoise
1DDF‑FR‑LHBArgenteuil201704
1DDF‑FR‑LHCSarcelles201704
1DDF‑FR‑LZÎle-de-France: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑LZBBrie201704
1DDF‑FR‑LZVVexin201704
1DDF‑FR‑XNNormandy
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑DDolna Normandia201704
1DDF‑FR‑DACalvados 14
1DDF‑FR‑DAACaen
1DDF‑FR‑DABBayeux201704
1DDF‑FR‑DACLisieux201704
1DDF‑FR‑DADVire-Normandie201704
1DDF‑FR‑DBManche 50
Class here: Contentin / Cherbourg Peninsula
201704
1DDF‑FR‑DBASaint-Lô
1DDF‑FR‑DBBAvranches201704
1DDF‑FR‑DBCCherbourg-en-Cotentin201704
1DDF‑FR‑DBDCoutances201704
1DDF‑FR‑DBEMont Saint-Michel201704
1DDF‑FR‑DCOrne 61
1DDF‑FR‑DCAAlençon
1DDF‑FR‑DCBArgentan201704
1DDF‑FR‑DCCMortagne-au-Perche201704
1DDF‑FR‑KGórna Normandia201704
1DDF‑FR‑KAEure 27
1DDF‑FR‑KAAÉvreux
1DDF‑FR‑KABLes Andelys201704
1DDF‑FR‑KACBernay201704
1DDF‑FR‑KBSekwana Nadmorska 76
1DDF‑FR‑KBARouen
1DDF‑FR‑KBBDieppe201704
1DDF‑FR‑KBCLe Havre201704
1DDF‑FR‑XNZNormandy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XNZBNormandy Beaches201704
1DDF‑FR‑XNZDPerche201704
1DDF‑FR‑XNZFPays d’Auge201704
1DDF‑FR‑XNZHPays de Caux201704
1DDF‑FR‑XQNouvelle-Aquitaine201704
1DDF‑FR‑BAkwitania
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑BADordogne 24
Zobacz też: 1DDF-FR-Z France: Places of interest
1DDF‑FR‑BAAPérigueux
1DDF‑FR‑BABBergerac201704
1DDF‑FR‑BACNontron201704
1DDF‑FR‑BADSarlat-la-Canéda201704
1DDF‑FR‑BBŻyronda 33
1DDF‑FR‑BBABordeaux
1DDF‑FR‑BBBArcachon201704
1DDF‑FR‑BBCBlaye201704
1DDF‑FR‑BBDLangon201704
1DDF‑FR‑BBELesparre-Médoc201704
1DDF‑FR‑BBFLibourne201704
1DDF‑FR‑BBGSaint-Émilion201704
1DDF‑FR‑BCLandy 40
1DDF‑FR‑BCAMont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCBDax201704
1DDF‑FR‑BDLot i Garonna 47
1DDF‑FR‑BDAAgen
1DDF‑FR‑BDBMarmande201704
1DDF‑FR‑BDCNérac201704
1DDF‑FR‑BDDVilleneuve-sur-Lot201704
1DDF‑FR‑BEPireneje Atlantyckie 64
1DDF‑FR‑BEAPau
1DDF‑FR‑BEBBayonne201704
1DDF‑FR‑BECBiarritz201704
1DDF‑FR‑BEDOloron-Sainte-Marie201704
1DDF‑FR‑NLimousin
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑NACorrèze 19
1DDF‑FR‑NAATulle
1DDF‑FR‑NABBrive-la-Gaillarde201704
1DDF‑FR‑NACUssel201704
1DDF‑FR‑NBCreuse 23
1DDF‑FR‑NBAGuéret
1DDF‑FR‑NBBAubusson201704
1DDF‑FR‑NCHaute-Vienne 87
1DDF‑FR‑NCALimoges
1DDF‑FR‑NCBBellac201704
1DDF‑FR‑NCCRochechouart201704
1DDF‑FR‑TPoitou-Charentes201704
1DDF‑FR‑TACharente 16
1DDF‑FR‑TAAAngoulême
Class here: Angoumois
201704
1DDF‑FR‑TABCognac201704
1DDF‑FR‑TACConfolens201704
1DDF‑FR‑TBCharente-Maritime 17
1DDF‑FR‑TBALa Rochelle
Class here: Aunis
201704
1DDF‑FR‑TBBJonzac201704
1DDF‑FR‑TBCRochefort201704
1DDF‑FR‑TBDSaint-Jean-d’Angély201704
1DDF‑FR‑TBESaintes
Class here: Saintonge
201704
1DDF‑FR‑TCDeux-Sèvres 79
1DDF‑FR‑TCANiort
1DDF‑FR‑TCBBressuire201704
1DDF‑FR‑TCCParthenay201704
1DDF‑FR‑TDVienne 86
1DDF‑FR‑TDAPoitiers
1DDF‑FR‑TDBChâtellerault201704
1DDF‑FR‑TDCMontmorillon201704
1DDF‑FR‑XQZNouvelle-Aquitaine: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XQZBBéarn201704
1DDF‑FR‑XQZDGascony201704
1DDF‑FR‑XQZGGuyenne201704
1DDF‑FR‑XQZHNavarre (Lower)201704
1DDF‑FR‑XQZJPérigord201704
1DDF‑FR‑XQZKPoitou201704
1DDF‑FR‑XQZLLascaux
Class here: Prehistoric sites and caves of the Vézère Valley
201704
1DDF‑FR‑XQZMLa Marche (Province)201704
1DDF‑FR‑RKraj Loary201704
1DDF‑FR‑RALoara Atlantycka 44
1DDF‑FR‑RAASaint-Nazaire201704
1DDF‑FR‑RABNantes
Class here: pays Nantais
201704
1DDF‑FR‑RACChâteaubriant201704
1DDF‑FR‑RBMaine i Loara 49
1DDF‑FR‑RBAAngers
1DDF‑FR‑RBBSaumur201704
1DDF‑FR‑RBCCholet201704
1DDF‑FR‑RBDSegré201704
1DDF‑FR‑RCMayenne 53
1DDF‑FR‑RCALaval
1DDF‑FR‑RCBChâteau-Gontier201704
1DDF‑FR‑RDSarthe 72
1DDF‑FR‑RDALe Mans
1DDF‑FR‑RDBLa Flèche201704
1DDF‑FR‑RDCMamers201704
1DDF‑FR‑REVendée 85
Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑REARoche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REBFontenay-le-Comte201704
1DDF‑FR‑RECLes Sables-d’Olonne201704
1DDF‑FR‑RZPays de la Loire: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑RZAAnjou201704
1DDF‑FR‑RZMMaine (province)201704
1DDF‑FR‑UProwansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże201704
1DDF‑FR‑UAAlpy Górnej Prowansji 04
1DDF‑FR‑UAADigne-les-Bains
1DDF‑FR‑UABBarcelonnette201704
1DDF‑FR‑UACCastellane201704
1DDF‑FR‑UADForcalquier201704
1DDF‑FR‑UBAlpy Wysokie 05
1DDF‑FR‑UBAGap
1DDF‑FR‑UBBBriançon201704
1DDF‑FR‑UCAlpy Nadmorskie 06
1DDF‑FR‑UCANicea
1DDF‑FR‑UCBGrasse201704
1DDF‑FR‑UCCCannes201704
1DDF‑FR‑UDDelta Rodanu 13
1DDF‑FR‑UDAMarsylia
1DDF‑FR‑UDBAix-en-Provence201704
1DDF‑FR‑UDCArles201704
1DDF‑FR‑UDDIstres201704
1DDF‑FR‑UEVar 83
1DDF‑FR‑UEATulon
1DDF‑FR‑UEBBrignoles201704
1DDF‑FR‑UECSaint-Tropez201704
1DDF‑FR‑UEDDraguignan201704
1DDF‑FR‑UFVaucluse 84
1DDF‑FR‑UFAAwinion
1DDF‑FR‑UFBApt201704
1DDF‑FR‑UFCCarpentras
Class here: Comtat Venaissin
201704
1DDF‑FR‑UFDOrange
Class here: principality of Orange. Use for: historical & cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑UZProvence-Alpes-Côte d’Azur: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑UZCFrench Riviera / Côte d’Azur201704
1DDF‑FR‑UZDThe Luberon201704
1DDF‑FR‑UZFMercantour201704
1DDF‑FR‑UZGCamargue201704
1DDF‑FR‑UZPProvence201704
1DDF‑FR‑ZFrance: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704
1DDF‑FR‑ZBThe Seine
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZDThe Dordogne
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZLThe Loire & the Loire Valley
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZRThe Rhône
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZSMassif Central201704
1DDLLuksemburg
1DDMMonako
Class here: Monte Carlo
201704
1DDNHolandia
1DDN‑NL‑AAmsterdam
1DDN‑NL‑BBrabancja201710
1DDN‑NL‑BBBreda201710
1DDN‑NL‑BEEindhoven201710
1DDN‑NL‑BHs-Hertogenbosch201710
1DDN‑NL‑BTTilburg201710
1DDN‑NL‑DDrenthe201710
1DDN‑NL‑DAAssen201710
1DDN‑NL‑DEEmmen201710
1DDN‑NL‑FFlevoland
1DDN‑NL‑FAAlmere201710
1DDN‑NL‑FLLelystad201710
1DDN‑NL‑GGeldria
1DDN‑NL‑GAArnhem201710
1DDN‑NL‑GDApeldoorn201710
1DDN‑NL‑GEEde201710
1DDN‑NL‑GNNijmegen201710
1DDN‑NL‑HHolandia Północna201710
1DDN‑NL‑HHHaarlem201710
1DDN‑NL‑HMAlkmaar201710
1DDN‑NL‑LLimburgia201710
1DDN‑NL‑LMMaastricht201710
1DDN‑NL‑LVVenlo201710
1DDN‑NL‑NGroningen201710
1DDN‑NL‑NGGroningen201710
1DDN‑NL‑RFryzja
1DDN‑NL‑RLLeeuwarden201710
1DDN‑NL‑SHolandia Południowa201710
1DDN‑NL‑SAAlphen aan den Rijn201710
1DDN‑NL‑SCDordrecht201710
1DDN‑NL‑SDDelft201710
1DDN‑NL‑SHThe Hague201710
1DDN‑NL‑SLLeiden201710
1DDN‑NL‑SRRotterdam201710
1DDN‑NL‑SZZoetermeer201710
1DDN‑NL‑UUtrecht201710
1DDN‑NL‑UAAmersfoort201710
1DDN‑NL‑UUUtrecht201710
1DDN‑NL‑VOverijssel
1DDN‑NL‑VEEnschede201710
1DDN‑NL‑VZZwolle201710
1DDN‑NL‑ZZelandia
1DDN‑NL‑ZGGoes201710
1DDN‑NL‑ZMMiddelburg201710
1DDN‑NL‑ZVVlissingen201710
1DDRIrlandia
1DDR‑IE‑CConnaught201704
1DDR‑IE‑CGCounty Galway201704
1DDR‑IE‑CGCConnemara201704
1DDR‑IE‑CGDThe Twelve Bens201704
1DDR‑IE‑CGGGalway201704
1DDR‑IE‑CLLeitrim201704
1DDR‑IE‑CMMayo201704
1DDR‑IE‑CRRoscommon201704
1DDR‑IE‑CSSligo201704
1DDR‑IE‑LLeinster201704
1DDR‑IE‑LCCarlow201704
1DDR‑IE‑LDCounty Dublin201704
1DDR‑IE‑LDDDublin201704
1DDR‑IE‑LHLouth201704
1DDR‑IE‑LIWicklow201704
1DDR‑IE‑LIMThe Wicklow Mountains201704
1DDR‑IE‑LKKildare201704
1DDR‑IE‑LLLaois201704
1DDR‑IE‑LMMeath201704
1DDR‑IE‑LMNNewgrange
Class here: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth
201704
1DDR‑IE‑LNLongford201704
1DDR‑IE‑LOOffaly201704
1DDR‑IE‑LWWestmeath201704
1DDR‑IE‑LXWexford201704
1DDR‑IE‑LYKilkenny201704
1DDR‑IE‑MMunster201704
1DDR‑IE‑MCCounty Cork201704
1DDR‑IE‑MCCCork201704
1DDR‑IE‑MKKerry201704
1DDR‑IE‑MKDDingle Penninsula201704
1DDR‑IE‑MKKKillarney201704
1DDR‑IE‑MKRRing of Kerry201704
1DDR‑IE‑MKSMacgillycuddy’s Reeks201704
1DDR‑IE‑MLClare201704
1DDR‑IE‑MLBThe Burren201704
1DDR‑IE‑MMCounty Limerick201704
1DDR‑IE‑MMLLimerick201704
1DDR‑IE‑MTTipperary201704
1DDR‑IE‑MWWaterford201704
1DDR‑IE‑UUlster
Use for: Refers to the nine counties of Ulster: three in Ireland and six in the U.K.
Zobacz też: 1DDU-GB-N Irlandia Północna
2017041.3
1DDR‑IE‑UCCavan201704
1DDR‑IE‑UDDonegal201704
1DDR‑IE‑UMMonaghan201704
1DDR‑IE‑ZIreland: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704
1DDR‑IE‑ZAAtlantic Coast of Ireland201704
1DDR‑IE‑ZSThe Shannon
Class here: the river, its tributaries, the valley & estuary
201704
1DDUZjednoczone Królestwo, Wielka Brytania
1DDU‑GB‑EAnglia
1DDU‑GB‑EAAnglia Wschodnia
1DDU‑GB‑EACCambridgeshire
1DDU‑GB‑EACDCambridge201704
1DDU‑GB‑EANNorfolk
1DDU‑GB‑EASSuffolk
1DDU‑GB‑EAXEssex
1DDU‑GB‑EAZEast Anglia: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EAZFThe Fens & the Wash201704
1DDU‑GB‑EAZNNorfolk Broads201704
1DDU‑GB‑EMMidlands
1DDU‑GB‑EMDDerbyshire i Peak District
Zobacz też: 1DDU-GB-EMZD The Peak District
201704
1DDU‑GB‑EMDDDerby201704
1DDU‑GB‑EMFHerefordshire
1DDU‑GB‑EMHLeicestershire
1DDU‑GB‑EMHLLeicester201704
1DDU‑GB‑EMLLincolnshire
Class here: South Humberside
201704
1DDU‑GB‑EMLLLincoln (UK)201704
1DDU‑GB‑EMMNorthamptonshire
1DDU‑GB‑EMNNottinghamshire
Class here: Sherwood Forest
201704
1DDU‑GB‑EMNNNottingham201704
1DDU‑GB‑EMPShropshire
1DDU‑GB‑EMRRutland
1DDU‑GB‑EMSStaffordshire
1DDU‑GB‑EMSPStoke-on-Trent & The Potteries201704
1DDU‑GB‑EMTWorcestershire
1DDU‑GB‑EMWWarwickshire, West Midlands
1DDU‑GB‑EMWBBirmingham (Wielka Brytania)
1DDU‑GB‑EMWCCoventry201704
1DDU‑GB‑EMWSStratford-upon-Avon201704
1DDU‑GB‑EMWWWolverhampton & the Black Country201704
1DDU‑GB‑EMZMidlands: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EMZDThe Peak District201704
1DDU‑GB‑EMZMWelsh Marches
Class here: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Use with: a code from 1DDU-GB-W Wales if necessary
201704
1DDU‑GB‑ENAnglia Północno-Zachodnia
1DDU‑GB‑ENCCheshire
1DDU‑GB‑ENLLancashire, Greater Manchester, Merseyside
1DDU‑GB‑ENLBBlackpool201704
1DDU‑GB‑ENLLLiverpool
1DDU‑GB‑ENLMManchester
1DDU‑GB‑ENMCumbria i Lake District
Zobacz też: 1DDU-GB-ENZL The Lake District
201704
1DDU‑GB‑ENZNorth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ENZLThe Lake District
Class here: the Lakeland Fells
201704
1DDU‑GB‑ESSouth East England
1DDU‑GB‑ESBBerkshire
1DDU‑GB‑ESBRReading201704
1DDU‑GB‑ESBWWindsor201704
1DDU‑GB‑ESDBedfordshire
1DDU‑GB‑ESFOxfordshire
1DDU‑GB‑ESFXOxford201704
1DDU‑GB‑ESHHampshire
1DDU‑GB‑ESHSSouthampton & the Solent201704
1DDU‑GB‑ESKKent
1DDU‑GB‑ESKCCanterbury201704
1DDU‑GB‑ESLLondon, Greater London
1DDU‑GB‑ESLCCentral London201510
1DDU‑GB‑ESLCWWestminster201704
1DDU‑GB‑ESLFCity of London201510
1DDU‑GB‑ESRSurrey
1DDU‑GB‑ESTHertfordshire
1DDU‑GB‑ESUBuckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUBBletchley Park201704
1DDU‑GB‑ESWWyspa Wight
1DDU‑GB‑ESXSussex
1DDU‑GB‑ESXBBrighton & Hove201704
1DDU‑GB‑ESZSouth & South East England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ESZDNorth & South Downs, the Weald201704
1DDU‑GB‑ESZFThe New Forest201704
1DDU‑GB‑ESZTThe Thames
Class here: the river, its tributaries, the valley & the estuary
201704
1DDU‑GB‑EWAnglia Południowo-Zachodnia
1DDU‑GB‑EWCKornwalia
1DDU‑GB‑EWCSIsles of Scilly201704
1DDU‑GB‑EWDDevon
1DDU‑GB‑EWDPPlymouth201704
1DDU‑GB‑EWGGloucestershire
1DDU‑GB‑EWSSomerset, Bristol
1DDU‑GB‑EWSBBristol201704
1DDU‑GB‑EWSGGlastonbury201704
1DDU‑GB‑EWSHBath201704
1DDU‑GB‑EWTDorset
1DDU‑GB‑EWTBBournemouth & Poole
Class here: Christchurch
201704
1DDU‑GB‑EWWWiltshire
1DDU‑GB‑EWWSSalisbury
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
201704
1DDU‑GB‑EWZSouth West England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EWZCThe Cotswolds
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-C
2017041.3
1DDU‑GB‑EWZDJurassic Coast & Purbeck
Class here: Dorset & East Devon Coast
201704
1DDU‑GB‑EWZMDartmoor, Exmoor & Bodmin Moor201704
1DDU‑GB‑EWZSStonehenge
Class here: Avebury, Silbury Hill & other prehistoric sites on Salisbury Plain
201704
1DDU‑GB‑EWZWWessex201704
1DDU‑GB‑EYAnglia Północna i Północno-Wschodnia
1DDU‑GB‑EYDDurham
1DDU‑GB‑EYKYorkshire
Class here: North Humberside
201704
1DDU‑GB‑EYKHHull201704
1DDU‑GB‑EYKKYork201704
1DDU‑GB‑EYKLLeeds, Bradford1.1
1DDU‑GB‑EYKMMiddlesborough & Teesside201704
1DDU‑GB‑EYKSSheffield & Rotherham201704
1DDU‑GB‑EYNNorthumberland, Tyne i Wear
1DDU‑GB‑EYNCNewcastle
1DDU‑GB‑EYNSSunderland & Wearside201704
1DDU‑GB‑EYZNorth & North East England: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EYZBThe Pennines
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-P
2017041.3
1DDU‑GB‑EYZFNorth York Moors201704
1DDU‑GB‑EYZHYorkshire Dales201704
1DDU‑GB‑EYZLFarne Islands & Lindisfarne (Holy Island)201704
1DDU‑GB‑EYZNNorthumberland National Park
Class here: The Cheviots
201704
1DDU‑GB‑EYZWHadrian’s Wall201704
1DDU‑GB‑NIrlandia Północna
1DDU‑GB‑NBBelfast
1DDU‑GB‑NCAntrim201704
1DDU‑GB‑NDArmagh201704
1DDU‑GB‑NECounty Derry / County Londonderry201704
1DDU‑GB‑NECDerry / Londonderry201704
1DDU‑GB‑NGDown201704
1DDU‑GB‑NJFermanagh201704
1DDU‑GB‑NTTyrone201704
1DDU‑GB‑NZNorthern Ireland: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑NZAGiant’s Causeway, North Antrim Coast & the Glens201704
1DDU‑GB‑NZMMourne Mountains201704
1DDU‑GB‑NZSSperrin Mountains201704
1DDU‑GB‑SSzkocja
1DDU‑GB‑SBNizina Środkowoszkocka
Class here: Dumfries & Galloway, Southern Uplands
201704
1DDU‑GB‑SBRRhinn of Kells & Galloway Hills
Class here: Galloway Forest Park
201704
1DDU‑GB‑SCŚrodkowa Szkocja
1DDU‑GB‑SCDDundee & Fife201704
1DDU‑GB‑SCEEdynburg
1DDU‑GB‑SCGGlasgow
1DDU‑GB‑SCSStirling201704
1DDU‑GB‑SHSzkocja Północna, Highlands i wyspy
1DDU‑GB‑SHAAberdeen & Deeside201704
1DDU‑GB‑SHGThe Grampians
Class here: Cairngorms, Aviemore, Ben Nevis, Glencoe, Rannoch, Speyside etc
201704
1DDU‑GB‑SHNLoch Ness & the Great Glen201704
1DDU‑GB‑SHVInverness201704
1DDU‑GB‑SHWNorthwest Highlands
Class here: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Lochalsh, Cape Wrath etc
201704
1DDU‑GB‑SHFOrkady
1DDU‑GB‑SHJSzetlandy
1DDU‑GB‑SHLHebrydy Zewnętrzne
Class here: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, etc
201704
1DDU‑GB‑SHPInner Hebrides
Class here: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree etc
201704
1DDU‑GB‑SHPMIsle of Mull & Iona201704
1DDU‑GB‑SHQWyspa Skye201704
1DDU‑GB‑SHRIsle of Arran201704
1DDU‑GB‑SHTLoch Lomond & the Trossachs201704
1DDU‑GB‑WWalia
1DDU‑GB‑WCŚrodkowa Walia
1DDU‑GB‑WNPółnocna Walia
Class here: Anglesey
201704
1DDU‑GB‑WNSSnowdonia201704
1DDU‑GB‑WSPołudniowa Walia
1DDU‑GB‑WSCCardiff
1DDU‑GB‑WSGSwansea & the Gower201704
1DDU‑GB‑WSYBrecon Beacons
Class here: Black Mountain, Black Mountains & Fforest Fawr
201704
1DDU‑GB‑WVPołudniowo-Zachodnia Walia
1DDU‑GB‑WVPPembrokeshire Coast201704
1DDU‑GB‑XWyspy Normandzkie
1DDU‑GB‑XGGuernsey201704
1DDU‑GB‑XJJersey201704
1DDU‑GB‑ZWyspa Man
1DFEuropa Środkowa
1DFAAustria
1DFA‑AT‑BBurgenland
1DFA‑AT‑KKaryntia
1DFA‑AT‑MStyria
1DFA‑AT‑NDolna Austria
1DFA‑AT‑RGórna Austria
1DFA‑AT‑SSalzburg
1DFA‑AT‑TTyrol
1DFA‑AT‑VVorarlberg
1DFA‑AT‑WWiedeń
1DFGNiemcy
1DFG‑DE‑BNiemcy północno-wschodnie
1DFG‑DE‑BEBerlin
1DFG‑DE‑BGBrandenburgia
1DFG‑DE‑BKNiemieckie Wybrzeże Moża Bałtyckiego i wyspy
1DFG‑DE‑BKARugia1.1
1DFG‑DE‑BMMeklemburgia-Pomorze Przednia
1DFG‑DE‑BSSaksonia-Anhalt
1DFG‑DE‑FNiemcy Wschodnie
1DFG‑DE‑FSSaksonia
1DFG‑DE‑FSALipsk1.1
1DFG‑DE‑FSBDrezno1.1
1DFG‑DE‑FTTuryngia
1DFG‑DE‑TNiemcy południowo-wschodnie
1DFG‑DE‑TBBawaria
1DFG‑DE‑TBADolna Bawaria1.1
1DFG‑DE‑TBBGórna Bawaria1.1
1DFG‑DE‑TBCMonachium1.1
1DFG‑DE‑TBDNorymberga1.1
1DFG‑DE‑UNiemcy południowo-zachodnie
1DFG‑DE‑UBBadenia-Wirtembergia
1DFG‑DE‑UBAStuttgart1.1
1DFG‑DE‑UHHesja
1DFG‑DE‑UHAFrankfurt1.1
1DFG‑DE‑URNadrenia-Palatynat
1DFG‑DE‑URAPalatynat1.1
1DFG‑DE‑USSaara
1DFG‑DE‑VNiemcy północno-zachodnie
1DFG‑DE‑VAniemieckie wybrzeże Morza Północnego i wyspy
1DFG‑DE‑VBBrema
1DFG‑DE‑VHHamburg
1DFG‑DE‑VNDolna Saksonia
1DFG‑DE‑VNAHanower1.1
1DFG‑DE‑VRNadrenia Północna-Westfalia
1DFG‑DE‑VRBDüsseldorf1.1
1DFG‑DE‑VRCKolonia1.1
1DFG‑DE‑VRDEssen1.1
1DFG‑DE‑VREDortmund1.1
1DFG‑DE‑VRRZagłębie Ruhry1.1
1DFG‑DE‑VSSchleswig-Holstein
1DFG‑DE‑XHistoryczne regiony Niemiec1.1
1DFG‑DE‑XAGórne Łużyce1.1
1DFG‑DE‑XBSzwabia1.1
1DFG‑DE‑XCAllgäu1.1
1DFHSzwajcaria
1DFH‑CH‑CEspace Mittelland
1DFH‑CH‑CBBerno201704
1DFH‑CH‑CFFryburg201704
1DFH‑CH‑CJJura201704
1DFH‑CH‑CNNeuenburg / Neuchâtel201704
1DFH‑CH‑CSSolura201704
1DFH‑CH‑GJezioro Genewskie (region)201704
1DFH‑CH‑GGGenewa201704
1DFH‑CH‑GVWaadt / Vaud / Vad201704
1DFH‑CH‑GVLLausanne201710
1DFH‑CH‑GWWallis / Valais / Vallese / Vallais201704
1DFH‑CH‑NSzwajcaria Północna201704
1DFH‑CH‑NAAargau / Argovie / Argovia
1DFH‑CH‑NBBasel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna / Basilea-Champagna201704
1DFH‑CH‑NDBazylea201704
1DFH‑CH‑PSzwajcaria Wschodnia201704
1DFH‑CH‑PCAppenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno /Appenzell dadens
1DFH‑CH‑PDAppenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno / Appenzell dador
1DFH‑CH‑PGGlarus / Glaris / Glarona / Glaruna
1DFH‑CH‑PKGryzonia
1DFH‑CH‑PNSt. Gallen / Saint-Gall / San Gallo / Son Gagl
1DFH‑CH‑PPSzafuza
1DFH‑CH‑PRTurgowia
1DFH‑CH‑RTessyn
1DFH‑CH‑USzwajcaria Centralna201704
1DFH‑CH‑ULLucerna201704
1DFH‑CH‑UNNidwalden / Nidwald / Nidvaldo / Sutsilvania
1DFH‑CH‑UOObwalden / Obwald / Obvaldo / Sursilvania
1DFH‑CH‑USSchwyz / Schwytz / Svitto / Sviz
1DFH‑CH‑UUUri
1DFH‑CH‑UVZug / Zoug / Zugo
1DFH‑CH‑XZurych201704
1DFLLiechtenstein
1DNEuropa Północna, Skandynawia
1DNCIslandia
1DNC‑IS‑RReykjavík201710
1DNDDania
1DNDFWyspy Owcze
1DNDF‑FO‑TThorshavn201510
1DND‑DK‑BBornholm201510
1DND‑DK‑FFionia i inne wyspy201510
1DND‑DK‑FOOdense201510
1DND‑DK‑JJutlandia201510
1DND‑DK‑JEEsbjerg201510
1DND‑DK‑JLAlborg201510
1DND‑DK‑JRAarhus201510
1DND‑DK‑LLolland-Falster201510
1DND‑DK‑SZelandia (wyspa)201510
1DND‑DK‑SKKopenhaga201510
1DND‑DK‑SRRoskilde201510
1DNFFinlandia
1DNNNorwegia
1DNN‑NO‑DNord-Norge
1DNN‑NO‑DFFinnmark
1DNN‑NO‑DFVVadsø201704
1DNN‑NO‑DLNordland
1DNN‑NO‑DLBBodø201704
1DNN‑NO‑DLNNarwik
1DNN‑NO‑DTTroms
1DNN‑NO‑DTRTromsø201704
1DNN‑NO‑JSørlandet201704
1DNN‑NO‑JAAust-Agder
1DNN‑NO‑JALArendal
1DNN‑NO‑JGVest-Agder
1DNN‑NO‑JGFFarsund
1DNN‑NO‑JGKKristiansand
1DNN‑NO‑JGLLillesand
1DNN‑NO‑TTrøndelag201704
1DNN‑NO‑TDNord-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TDSSteinkjer
1DNN‑NO‑TRSør-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TRHTrondheim
1DNN‑NO‑VVestlandet
1DNN‑NO‑VHHordaland
1DNN‑NO‑VHBBergen
1DNN‑NO‑VMMøre og Romsdal201704
1DNN‑NO‑VMAÅlesund
1DNN‑NO‑VMKKristiansund
1DNN‑NO‑VMLMolde
1DNN‑NO‑VRRogaland
1DNN‑NO‑VRSStavanger
1DNN‑NO‑VWSogn og Fjordane
1DNN‑NO‑XØstlandet201704
1DNN‑NO‑XAAkershus
1DNN‑NO‑XBBuskerud
1DNN‑NO‑XBDDrammen
1DNN‑NO‑XFOslofjorden
1DNN‑NO‑XHHedmark
1DNN‑NO‑XHRHamar
1DNN‑NO‑XPOppland
1DNN‑NO‑XPLLillehammer
1DNN‑NO‑XSOslo
1DNN‑NO‑XTTelemark
1DNN‑NO‑XTKSkien
1DNN‑NO‑XVVestfold
1DNN‑NO‑XVLLarvik
1DNN‑NO‑XVNSandefjord
1DNN‑NO‑XVRTønsberg201704
1DNN‑NO‑XZØstfold201704
1DNN‑NO‑XZFFredrikstad
1DNN‑NO‑XZHHalden
1DNN‑NO‑XZMMoss
1DNN‑NO‑XZSSarpsborg
1DNSSzwecja
1DNS‑SE‑ASzwecja Właściwa
1DNS‑SE‑AASztokholm
1DNS‑SE‑AAAArchipelag Sztokholmski1.2
1DNS‑SE‑ABUppland
1DNS‑SE‑ABAUppsala1.2
1DNS‑SE‑ACSödermanland
1DNS‑SE‑ACANyköping1.2
1DNS‑SE‑ADNärke
1DNS‑SE‑ADAÖrebro1.2
1DNS‑SE‑AEVästmanland
1DNS‑SE‑AEAVästerås1.2
1DNS‑SE‑AFDalarna
1DNS‑SE‑AFAFalun1.2
1DNS‑SE‑AGVärmland
1DNS‑SE‑AGAKarlstad1.2
1DNS‑SE‑AHBergslagen1.2
1DNS‑SE‑BGötaland
1DNS‑SE‑BASkania
1DNS‑SE‑BAAMalmö
1DNS‑SE‑BABÖsterlen1.2
1DNS‑SE‑BBHalland
1DNS‑SE‑BBAHalmstad1.2
1DNS‑SE‑BCBlekinge
1DNS‑SE‑BCAKarlskrona1.2
1DNS‑SE‑BDSmalandia
1DNS‑SE‑BDAVäxjö1.2
1DNS‑SE‑BDBKalmar1.2
1DNS‑SE‑BEOlandia
1DNS‑SE‑BFGotlandia
1DNS‑SE‑BFAVisby1.2
1DNS‑SE‑BGÖstergötland
1DNS‑SE‑BGALinköping1.2
1DNS‑SE‑BHVästergötland
1DNS‑SE‑BJGöteborg
1DNS‑SE‑BJAArchipelag Göteborg1.2
1DNS‑SE‑BKBohuslän
1DNS‑SE‑BLDalsland
1DNS‑SE‑CNorrland
1DNS‑SE‑CAGästrikland
1DNS‑SE‑CAAGävle1.2
1DNS‑SE‑CBHälsingland
1DNS‑SE‑CCJämtland
1DNS‑SE‑CCAÖstersund1.2
1DNS‑SE‑CDHärjedalen
1DNS‑SE‑CEMedelpad
1DNS‑SE‑CFÅngermanland
1DNS‑SE‑CFAHärnösand1.2
1DNS‑SE‑CGVästerbotten
1DNS‑SE‑CGAUmeå1.2
1DNS‑SE‑CHNorrbotten
1DNS‑SE‑CHALuleå1.2
1DNS‑SE‑CJLaponia
1DNS‑SE‑CKTornedalen
Class here: Meänmaa
1.2
1DSEuropa Południowa
1DSEHiszpania
1DSE‑ES‑AAndaluzja
1DSE‑ES‑AAAlmeria (Province)201701
1DSE‑ES‑AAAAlmeria (City)201701
1DSE‑ES‑ABCadiz (Province)201701
1DSE‑ES‑ABACadiz (City)201701
1DSE‑ES‑ACCordoba (Province)201701
1DSE‑ES‑ACACordoba (City)201701
1DSE‑ES‑ADGranada (Province)201701
1DSE‑ES‑ADAGranada (City)201701
1DSE‑ES‑ADXGranada: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑ADXASierra Nevada201707
1DSE‑ES‑AEHuelva (Province)201701
1DSE‑ES‑AEAHuelva (City)201701
1DSE‑ES‑AFJaen (Province)201701
1DSE‑ES‑AFAJaen (City)201701
1DSE‑ES‑AGMalaga (Province)201701
1DSE‑ES‑AGAMalaga (City)201701
1DSE‑ES‑AGXMalaga: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑AGXACosta del Sol201707
1DSE‑ES‑AHSeville (Province)201701
1DSE‑ES‑AHASeville (City)201701
1DSE‑ES‑BBaleary
1DSE‑ES‑BABaleares (Province)201701
1DSE‑ES‑BAAMallorca201701
1DSE‑ES‑BAABPalma de Mallorca201701
1DSE‑ES‑BABMenorca201701
1DSE‑ES‑BABAMahon201701
1DSE‑ES‑BACIbiza (Island)201701
1DSE‑ES‑BACAIbiza (City)201701
1DSE‑ES‑BADFormentera201701
1DSE‑ES‑CAragonia
1DSE‑ES‑CAHuesca (Province)201701
1DSE‑ES‑CAAHuesca (City)201701
1DSE‑ES‑CBTeruel (Province)201701
1DSE‑ES‑CBATeruel (City)201701
1DSE‑ES‑CCZaragoza (Province)201701
1DSE‑ES‑CCAZaragoza (City)201701
1DSE‑ES‑DAsturia
1DSE‑ES‑DAAsturias (Province)201701
1DSE‑ES‑DAAOviedo201701
1DSE‑ES‑DABGijon201701
1DSE‑ES‑EWyspy Kanaryjskie (wspólnota autonomiczna)
Use for: political & social aspects; prefer/add 1MTANC for geophysical, natural history & travel aspects
Zobacz też: 1MTANC Wyspy Kanaryjskie (archipelag)
1DSE‑ES‑EALas Palmas (Province)201701
1DSE‑ES‑EAAGran Canaria201701
1DSE‑ES‑EAAALas Palmas de Gran Canaria201701
1DSE‑ES‑EABFuerteventura201701
1DSE‑ES‑EACLanzarote201701
1DSE‑ES‑EBSanta Cruz de Tenerife (Province)201701
1DSE‑ES‑EBATenerife201701
1DSE‑ES‑EBAASanta Cruz de Tenerife (City)201701
1DSE‑ES‑EBBEl Hierro201701
1DSE‑ES‑EBCLa Gomera201701
1DSE‑ES‑EBDLa Palma201701
1DSE‑ES‑FKantabria
1DSE‑ES‑FACantabria (Province)201701
1DSE‑ES‑FAASantander201701
1DSE‑ES‑GKastylia-La Mancha
1DSE‑ES‑GAAlbacete (Province)201701
1DSE‑ES‑GAAAlbacete (City)201701
1DSE‑ES‑GBCiudad Real (Province)201701
1DSE‑ES‑GBACiudad Real (City)201701
1DSE‑ES‑GCCuenca (Province)201701
1DSE‑ES‑GCACuenca (City)201701
1DSE‑ES‑GDGuadalajara (Province)201701
1DSE‑ES‑GDAGuadalajara (City)201701
1DSE‑ES‑GEToledo (Province)201701
1DSE‑ES‑GEAToledo (City)201701
1DSE‑ES‑HKastylia i León
1DSE‑ES‑HAAvila (Province)201701
1DSE‑ES‑HAAAvila (City)201701
1DSE‑ES‑HBBurgos (Province)201701
1DSE‑ES‑HBABurgos (City)201701
1DSE‑ES‑HCLeon (Province)201701
1DSE‑ES‑HCALeon (City)201701
1DSE‑ES‑HDPalencia (Province)201701
1DSE‑ES‑HDAPalencia (City)201701
1DSE‑ES‑HESalamanca (Province)201701
1DSE‑ES‑HEASalamanca (City)201701
1DSE‑ES‑HFSegovia (Province)201701
1DSE‑ES‑HFASegovia (City)201701
1DSE‑ES‑HGSoria (Province)201701
1DSE‑ES‑HGASoria (City)201701
1DSE‑ES‑HHValladolid (Province)201701
1DSE‑ES‑HHAValladolid (City)201701
1DSE‑ES‑HJZamora (Province)201701
1DSE‑ES‑HJAZamora (City)201701
1DSE‑ES‑JKatalonia
1DSE‑ES‑JABarcelona (Province)201701
1DSE‑ES‑JAABarcelona (City)201701
1DSE‑ES‑JBGirona (Province)201701
1DSE‑ES‑JBAGirona (City)201701
1DSE‑ES‑JBXGirona: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑JBXACosta Brava201707
1DSE‑ES‑JCLerida / Lleida (Province)201701
1DSE‑ES‑JCALerida / Lleida (City)201701
1DSE‑ES‑JDTarragona (Province)201701
1DSE‑ES‑JDATarragona (City)201701
1DSE‑ES‑KEstremadura
1DSE‑ES‑KACaceres (Province)201701
1DSE‑ES‑KAACaceres (City)201701
1DSE‑ES‑KBBadajoz (Province)201701
1DSE‑ES‑KBABadajoz (City)201701
1DSE‑ES‑LGalicia
1DSE‑ES‑LACorunna (Province)201701
1DSE‑ES‑LAACorunna (City)201701
1DSE‑ES‑LABSantiago de Compostela201707
1DSE‑ES‑LBLugo (Province)201701
1DSE‑ES‑LBALugo (City)201701
1DSE‑ES‑LCOrense (Province)201701
1DSE‑ES‑LCAOrense (City)201701
1DSE‑ES‑LDPontevedra (Province)201701
1DSE‑ES‑LDAPontevedra (City)201701
1DSE‑ES‑MMadryt
1DSE‑ES‑MAMadrid (Province)201701
1DSE‑ES‑MAAMadrid (City)201701
1DSE‑ES‑NMurcia
1DSE‑ES‑NAMurcia (Province)201701
1DSE‑ES‑NAAMurcia (City)201701
1DSE‑ES‑QNavarra
1DSE‑ES‑QANavarre201701
1DSE‑ES‑QABPamplona201701
1DSE‑ES‑RKraj Basków
1DSE‑ES‑RAAlava201701
1DSE‑ES‑RAAVitoria201701
1DSE‑ES‑RBGuipuzcoa201701
1DSE‑ES‑RBASan Sebastian201701
1DSE‑ES‑RCBiscay201701
1DSE‑ES‑RCABilbao201701
1DSE‑ES‑SLa Rioja
1DSE‑ES‑SALogroño (Province)201701
1DSE‑ES‑SAALogroño (City)201701
1DSE‑ES‑TWalencja (wspólnota autonomiczna)
1DSE‑ES‑TAAlicante (Province)201701
1DSE‑ES‑TAAAlicante (City)201701
1DSE‑ES‑TAXAlicante: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑TAXACosta Blanca201707
1DSE‑ES‑TBCastellon (Province)201701
1DSE‑ES‑TBACastellon (City)201701
1DSE‑ES‑TCValencia (Province)201701
1DSE‑ES‑TCAValencia (City)201701
1DSE‑ES‑UCeuta
1DSE‑ES‑VMelilla
1DSE‑ES‑XSpain: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201707201710
1DSE‑ES‑XAWay of St. James
Class here: The pilgrim trail, El Camino de Santiago
201707
1DSE‑ES‑XBLa Mancha201707
1DSE‑ES‑XCCantabrian Mountains201707
1DSGGibraltar
1DSMMalta
1DSM‑MT‑GGozo201710
1DSNAndora
1DSPPortugalia
1DSP‑PT‑BNorte (Northern Portugal)201710
1DSP‑PT‑BPPorto201710
1DSP‑PT‑CCentro (Central Portugal)201710
1DSP‑PT‑LLisboa (Region)201710
1DSP‑PT‑LLLisbon201710
1DSP‑PT‑LSSintra201710
1DSP‑PT‑NAlentejo201710
1DSP‑PT‑PAlgarve201710
1DSP‑PT‑PFFaro201710
1DSP‑PT‑RMadeira - Autonomous Region
Use for: political & social aspects; prefer/add 1MTANM for geophysical, natural history & travel aspects
201710
1DSP‑PT‑RFFunchal201710
1DSP‑PT‑TAzores - Autonomous Region
Use for: political & social aspects; prefer/add 1MTANZ for geophysical, natural history & travel aspects
201710
1DSTWłochy
1DST‑IT‑NWłochy północne
1DST‑IT‑NADolina Aosty201710
1DST‑IT‑NFFriuli-Wenecja Julijska
1DST‑IT‑NFGGorycja
1DST‑IT‑NFPPordenone
1DST‑IT‑NFTTriest
1DST‑IT‑NFUUdine
1DST‑IT‑NGLiguria
1DST‑IT‑NGAGenua
1DST‑IT‑NGMImperia
1DST‑IT‑NGSSavona
1DST‑IT‑NGZLa Spezia
1DST‑IT‑NLLombardia201710
1DST‑IT‑NLAVarese
1DST‑IT‑NLBBergamo
1DST‑IT‑NLCComo
1DST‑IT‑NLDLodi
1DST‑IT‑NLELecco
1DST‑IT‑NLMMediolan
1DST‑IT‑NLNSondrio
1DST‑IT‑NLRCremona
1DST‑IT‑NLSBrescia
1DST‑IT‑NLTMantua201710
1DST‑IT‑NLVPawia
1DST‑IT‑NLZMonza i Brianza201710
1DST‑IT‑NPPiemont201710
1DST‑IT‑NPAAlessandria
1DST‑IT‑NPLBiella
1DST‑IT‑NPNNovara
1DST‑IT‑NPRVercelli
1DST‑IT‑NPSAsti
1DST‑IT‑NPTTuryn
1DST‑IT‑NPUCuneo
1DST‑IT‑NPVProwincja Cusio Ossola201710
1DST‑IT‑NTTrydent-Górna Adyga
Class here: South Tyrol
201710
1DST‑IT‑NTRTrydent
1DST‑IT‑NTZBolzano
1DST‑IT‑NVVento
1DST‑IT‑NVDPadwa
1DST‑IT‑NVEWenecja
1DST‑IT‑NVNWerona
1DST‑IT‑NVRRovigo
1DST‑IT‑NVSTreviso
1DST‑IT‑NVUBelluno
1DST‑IT‑NVZVicenza
1DST‑IT‑NZNorthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑NZBThe Northern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑NZDThe Dolomites201710
1DST‑IT‑NZLThe Italian lakes region
Class here: Lakes Orta, Lugano, Idro
201710
1DST‑IT‑NZLCLake Como201710
1DST‑IT‑NZLGLake Garda201710
1DST‑IT‑NZLMLake Maggiore201710
1DST‑IT‑NZLQLake Iseo201710
1DST‑IT‑NZPThe Po River & its tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑TWłochy Środkowe
1DST‑IT‑TGEmilia Romagna
1DST‑IT‑TGBBolonia
1DST‑IT‑TGCForli-Cesena
1DST‑IT‑TGFFerrara
1DST‑IT‑TGMModena
1DST‑IT‑TGNRimini
1DST‑IT‑TGPParma
1DST‑IT‑TGRReggio nell’Emilia201710
1DST‑IT‑TGVRawenna
1DST‑IT‑TGZPiacenza
1DST‑IT‑TMMarchia Ankonitaństa
1DST‑IT‑TMAAnkona
1DST‑IT‑TMFFermo
1DST‑IT‑TMPPesaro i Urbino201710
1DST‑IT‑TMSAscoli Piceno
1DST‑IT‑TMTMacerata
1DST‑IT‑TRUmbria
1DST‑IT‑TRPPerugia
Class here: Assisi
201710
1DST‑IT‑TRPTLake Trasimeno201710
1DST‑IT‑TRTTerni
1DST‑IT‑TSToskania
1DST‑IT‑TSAArezzo
1DST‑IT‑TSESiena
1DST‑IT‑TSEBVal d’Orcia
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-N
2017101.3
1DST‑IT‑TSFFlorencja
1DST‑IT‑TSGGrosseto
1DST‑IT‑TSLLivorno
1DST‑IT‑TSLBElba201710
1DST‑IT‑TSMMassa-Carrara
1DST‑IT‑TSPPiza
1DST‑IT‑TSRPrato
1DST‑IT‑TSTPistoia
1DST‑IT‑TSULukka
1DST‑IT‑TZLacjum
1DST‑IT‑TZFFrosinone
1DST‑IT‑TZLLatina
1DST‑IT‑TZRRzym
1DST‑IT‑TZTRieti
1DST‑IT‑TZVViterbo
1DST‑IT‑TXCentral Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑TXAThe Arno river & tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-C
2017101.3
1DST‑IT‑TXCThe Tiber river and tributaries
Class here: the river, its tributaries, its valley, marshes and mouth. Preferred code: use instead of 1DZA-IT-E
2017101.3
1DST‑IT‑TXFThe Central Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-B
2017101.3
1DST‑IT‑TXMMaremma
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-L
2017101.3
1DST‑IT‑UWłochy Południowe i Wyspy
1DST‑IT‑UAAbruzja
1DST‑IT‑UAHChieti
1DST‑IT‑UAPPescara
1DST‑IT‑UAQL’Aquila
1DST‑IT‑UATTeramo
1DST‑IT‑UCKalabria
1DST‑IT‑UCKCrotone
1DST‑IT‑UCRReggio Calabria
1DST‑IT‑UCSCosenza
1DST‑IT‑UCVVibo Valentia
1DST‑IT‑UCZCatanzaro
1DST‑IT‑UDSardynia
1DST‑IT‑UDCCagliari
1DST‑IT‑UDGProwincja Ogliastra201710
1DST‑IT‑UDMProwincja Medio Campidano201710
1DST‑IT‑UDNCarbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDROristano
1DST‑IT‑UDSSassari
1DST‑IT‑UDSDCosta Smeralda
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-T
2017101.3
1DST‑IT‑UDTOlbia Tempio
1DST‑IT‑UDUNuoro
1DST‑IT‑UEMolise
1DST‑IT‑UECCampobasso
1DST‑IT‑UESIsernia
1DST‑IT‑ULSycylia
1DST‑IT‑ULAAgrygent
1DST‑IT‑ULCCaltanissetta
1DST‑IT‑ULEEnna
1DST‑IT‑ULMMesyna
1DST‑IT‑ULMEAeolian Islands
Class here: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
201710
1DST‑IT‑ULNTrapani
1DST‑IT‑ULPPalermo
1DST‑IT‑ULRRagusa
1DST‑IT‑ULSSyrakuzy
1DST‑IT‑ULTKatania
1DST‑IT‑ULTEMount Etna201710
1DST‑IT‑UMKampania
1DST‑IT‑UMLAvellino
1DST‑IT‑UMNNeapol
1DST‑IT‑UMNCCapri / Ischia201710
1DST‑IT‑UMNPPompeii / Herculaneum201710
1DST‑IT‑UMNVMount Vesuvius201710
1DST‑IT‑UMSSalerno
1DST‑IT‑UMSCThe Amalfi coast
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-R
2017101.3
1DST‑IT‑UMTCaserta
1DST‑IT‑UMVBenewent
1DST‑IT‑UPApulia
Class here: Puglia
201710
1DST‑IT‑UPABari
1DST‑IT‑UPGFoggia
1DST‑IT‑UPGBTavoliere delle Puglie
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPLLecce
1DST‑IT‑UPRProwincja Barletta-Andria-Trani
1DST‑IT‑UPSBrindisi
1DST‑IT‑UPTTarent
1DST‑IT‑USBazylikata
1DST‑IT‑USMMatera
1DST‑IT‑USPPotenza
1DST‑IT‑UZSouthern Italy: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DST‑IT‑UZCThe Southern Apennines
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-C
2017101.3
1DST‑IT‑UZCEMonte Gran Sasso201710
1DST‑IT‑UZCPMonte Pollino201710
1DST‑IT‑UZDSila201710
1DST‑IT‑XHistoryczne i kulturalne regiony Włoch1.1
1DST‑IT‑XNHistoryczne i kulturalne regiony północnych Włoch1.1
1DST‑IT‑XNALanghe1.1
1DST‑IT‑XNCMontferrato1.1201710
1DST‑IT‑XNECanavese1.1
1DST‑IT‑XNFCinque Terre1.1
1DST‑IT‑XNHTigullio1.1
1DST‑IT‑XNLFranciacorta1.1
1DST‑IT‑XNNLomellina1.1
1DST‑IT‑XNPPolesine1.1
1DST‑IT‑XNRCarnia1.1
1DST‑IT‑XTHistoryczne i kulturalne regiony Środkowych Włoch1.1
1DST‑IT‑XTALunigiana1.1
1DST‑IT‑XTCGarfagenana1.1
1DST‑IT‑XTEChianti1.1
1DST‑IT‑XTGMugello1.1
1DST‑IT‑XTLVersilia1.1
1DST‑IT‑XTNCiociara1.1
1DST‑IT‑XUHistoryczne i kulturalne regiony południowych Włoch i wysp włoskich1.1
1DST‑IT‑XUACilento1.1
1DST‑IT‑XUCIrpinia1.1
1DST‑IT‑XUESannio1.1
1DST‑IT‑XUGSalento1.1
1DST‑IT‑XULGallura1.1
1DSUSan Marino
1DSVWatykan
1DTEuropa Wschodnia
1DTARosja
1DTA‑RU‑BRussia: Central District201710
1DTA‑RU‑BKKursk201710
1DTA‑RU‑BMMoscow201710
1DTA‑RU‑BSSmolensk201710
1DTA‑RU‑DRussia: Southern District201710
1DTA‑RU‑DBVolgograd
Class here: Stalingrad
201710
1DTA‑RU‑DDRostov-on-Don201710
1DTA‑RU‑FRussia: Northwestern District201710
1DTA‑RU‑FAArchangel / Arkhangelsk201710
1DTA‑RU‑FCKaliningrad201710
1DTA‑RU‑FDNovgorod201710
1DTA‑RU‑FPSaint Petersburg
Class here: Leningrad
201710
1DTA‑RU‑HRussia: Far Eastern District201710
1DTA‑RU‑JRussia: Siberian District201710
1DTA‑RU‑JZSiberia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1DTA‑RU‑JZBSiberia: Lake Baikal201710
1DTA‑RU‑LRussia: Ural District201710
1DTA‑RU‑NRussia: Volga District201710
1DTA‑RU‑NNNizhny Novgorod201710
1DTA‑RU‑PRussia: North Caucasus District201710
1DTA‑RU‑PCChechen Republic (Chechnya)201710
1DTBBiałoruś
1DTB‑BY‑MMinsk201710
1DTDŁotwa
1DTD‑LV‑RRiga201710
1DTEEstonia
1DTE‑EE‑TTallinn201710
1DTFLitwa
1DTF‑LT‑VVilnius201710
1DTGGruzja
1DTG‑GE‑TTbilisi201710
1DTHWęgry
1DTH‑HU‑BCentral Hungary201710
1DTH‑HU‑BBBudapest201710
1DTH‑HU‑DTransdanubia201710
1DTH‑HU‑DBLake Balaton201710
1DTH‑HU‑DDLake Neusiedl / Ferto201710
1DTH‑HU‑DFMecsek Mountains201710
1DTH‑HU‑DGTransdanubian Mountains
Class here: Bakony mountains
201710
1DTH‑HU‑DHLittle Hungarian Plain201710
1DTH‑HU‑DPEsztergom201710
1DTH‑HU‑DQGyőr201710
1DTH‑HU‑DRPécs201710
1DTH‑HU‑DSSopron201710
1DTH‑HU‑DTSzékesfehérvár201710
1DTH‑HU‑DVVeszprém201710
1DTH‑HU‑FGreat Plain & the North201710
1DTH‑HU‑FDNorth Hungarian Mountains
Class here: Mátra, Bükk mountains
201710
1DTH‑HU‑FDEEger201710
1DTH‑HU‑FPGreat Hungarian plain
Class here: Great Alfold
201710
1DTH‑HU‑FPDHortobágy National Park201710
1DTH‑HU‑FPJDebrecen201710
1DTH‑HU‑FPKSzeged201710
1DTH‑HU‑FPWLake Tisza201710
1DTH‑HU‑ZHungary: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DTH‑HU‑ZDDanube–Tisza Interfluve201710
1DTH‑HU‑ZTTranstisza / Tiszántúl201710
1DTJCzechy
Class here: Czech Republic
201710
1DTJ‑CZ‑APrague201710
1DTJ‑CZ‑BSouth Moravian Region201710
1DTJ‑CZ‑CSouth Bohemian Region201710
1DTJ‑CZ‑EPardubice Region201710
1DTJ‑CZ‑HHradec Kralove Region201710
1DTJ‑CZ‑JVysocina Region201710
1DTJ‑CZ‑KKarlovy Vary Region201710
1DTJ‑CZ‑LLiberec Region201710
1DTJ‑CZ‑MOlomouc Region201710
1DTJ‑CZ‑PPilsen Region201710
1DTJ‑CZ‑SCentral Bohemian Region201710
1DTJ‑CZ‑TMoravian-Silesian Region201710
1DTJ‑CZ‑UUsti nad Labem Region201710
1DTJ‑CZ‑ZZlin Region201710
1DTJ‑CZ‑XCzechia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DTJ‑CZ‑XBBohemia201710
1DTJ‑CZ‑XBFBohemian Forest201710
1DTJ‑CZ‑XBGKrkonoše / Giant Mountains201710
1DTJ‑CZ‑XBVVltava river & tributaries
Class here:Berounka, Luznice, Otava, Sazava rivers
201710
1DTJ‑CZ‑XMMoravia201710
1DTJ‑CZ‑XSCzech Silesia201710
1DTKSłowacja
1DTK‑SK‑BBratislava (region)2017101.3
1DTK‑SK‑BBBratislava1.3
1DTK‑SK‑KKosice Region1.3
1DTK‑SK‑NNitra Region1.3
1DTK‑SK‑PPresov Region1.3
1DTK‑SK‑SBanska Bystrica Region1.3
1DTK‑SK‑TTrencin Region1.3
1DTK‑SK‑VTrnava Region1.3
1DTK‑SK‑YZilina Region1.3
1DTK‑SK‑ZSlovakia: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
1.3
1DTK‑SK‑ZVThe Vah & tributaries
Class here: Nitra, Orava rivers
1.3
1DTMMołdawia
1DTNUkraina
1DTN‑UA‑KKiev201710
1DTPPolska
1DTP‑PL‑MMasovian Voivodeship201710
1DTP‑PL‑MAWarsaw201710
1DTP‑PL‑PLesser Poland Voivodeship201710
1DTP‑PL‑PKKrakow201710
1DTTTurcja
1DTT‑TR‑AIstanbul1.3
1DTVArmenia
1DTV‑AM‑YYerevan201710
1DTXAzerbejdżan
1DTX‑AZ‑BBaku201710
1DTZKazachstan
1DXEuropa Południowo-Wschodnia
1DXAAlbania
1DXA‑AL‑TTirana201710
1DXBBułgaria
1DXB‑BG‑SSofia201710
1DXCChorwacja
1DXC‑HR‑AZagreb201710
1DXC‑HR‑CCentral Croatia201710
1DXC‑HR‑DDalmatia201710
1DXC‑HR‑DDDubrovnik201710
1DXC‑HR‑DKŠibenik201710
1DXC‑HR‑DSSplit201710
1DXC‑HR‑DYZadar201710
1DXC‑HR‑JIstria201710
1DXC‑HR‑KKvarner & the Highlands201710
1DXC‑HR‑LLika - Karlovac
Class here: Northern Croatia
201710
1DXC‑HR‑SSlavonia201710
1DXDMacedonia201710
1DXD‑MK‑SSkopje201710
1DXGGrecja
1DXG‑GR‑ECentral Greece201710
1DXG‑GR‑EAAttica
Class here: Mount Parnes / Parnithia, Marathon
201710
1DXG‑GR‑EAAAthens201710
1DXG‑GR‑EAEEleusis201710
1DXG‑GR‑EAPPiraeus201710
1DXG‑GR‑EEEuboea201710
1DXG‑GR‑EECChalcis201710
1DXG‑GR‑EFPhocis
Class here: Mount Parnassus
201710
1DXG‑GR‑EFDDelphi201710
1DXG‑GR‑EKAetolia-Acarnania201710
1DXG‑GR‑EKMMissolonghi201710
1DXG‑GR‑ETPhthiotis
Class here: Thermopylae, Phthia
201710
1DXG‑GR‑ETAAtalanti201710
1DXG‑GR‑EVBoeotia201710
1DXG‑GR‑EVTThebes201710
1DXG‑GR‑HEpirus201710
1DXG‑GR‑LThessaly201710
1DXG‑GR‑MMacedonia201710
1DXG‑GR‑MCChalkidiki
Class here: Mount Athos
201710
1DXG‑GR‑MEPella201710
1DXG‑GR‑MPPieria
Class here: Mount Olympus
201710
1DXG‑GR‑MTThessaloniki (region)201710
1DXG‑GR‑MTHThessaloniki201710
1DXG‑GR‑PPeloponnese201710
1DXG‑GR‑PAAchaea201710
1DXG‑GR‑PAPPatras201710
1DXG‑GR‑PDArcadia201710
1DXG‑GR‑PHElis / Ilia201710
1DXG‑GR‑PHOAncient Olympia201710
1DXG‑GR‑PKCorinthia201710
1DXG‑GR‑PKKCorinth201710
1DXG‑GR‑PLLaconia201710
1DXG‑GR‑PLSSparta201710
1DXG‑GR‑PLYMystras201710
1DXG‑GR‑PMMessenia201710
1DXG‑GR‑PRArgolis201710
1DXG‑GR‑PRAArgos201710
1DXG‑GR‑PRMMycenae201710
1DXG‑GR‑SGreek Islands201710
1DXG‑GR‑SANorth Aegean Islands201710
1DXG‑GR‑SACChios201710
1DXG‑GR‑SAHLemnos201710
1DXG‑GR‑SALLesbos201710
1DXG‑GR‑SASSamos201710
1DXG‑GR‑SCCrete201710
1DXG‑GR‑SCHHeraklion
Class here: Knossos
201710
1DXG‑GR‑SDDodecanese (Islands)201710
1DXG‑GR‑SDHKarpathos201710
1DXG‑GR‑SDKKos201710
1DXG‑GR‑SDLLeros201710
1DXG‑GR‑SDPPatmos201710
1DXG‑GR‑SDRRhodes201710
1DXG‑GR‑SFIonian Islands201710
1DXG‑GR‑SFCCorfu201710
1DXG‑GR‑SFFPaxos201710
1DXG‑GR‑SFKCephalonia / Kefalonia201710
1DXG‑GR‑SFLLefkada201710
1DXG‑GR‑SFPIthaca201710
1DXG‑GR‑SFRZakynthos201710
1DXG‑GR‑SKCyclades (Islands)201710
1DXG‑GR‑SKKMykonos201710
1DXG‑GR‑SKMMilos
Class here: Kimolos
201710
1DXG‑GR‑SKNNaxos201710
1DXG‑GR‑SKPParos201710
1DXG‑GR‑SKSSantorini
Class here: Thera
201710
1DXG‑GR‑SKYSyros201710
1DXG‑GR‑SRSaronic Islands
Class here: Agistri
201710
1DXG‑GR‑SRAAegina201710
1DXG‑GR‑SRSSalamis201710
1DXG‑GR‑SSSporades (Islands)201710
1DXG‑GR‑SSAAlonnisos201710
1DXG‑GR‑SSKSkiathos201710
1DXG‑GR‑STOther Greek Islands201710
1DXG‑GR‑STKKythira201710
1DXG‑GR‑STMSamothrace201710
1DXG‑GR‑STSSkyros201710
1DXG‑GR‑TThrace201710
1DXHBośnia i Hercegowina
1DXH‑BA‑SSarajevo201710
1DXKKosowo
1DXNCzarnogóra
1DXN‑ME‑PPodgorica201710
1DXRRumunia
1DXR‑RO‑BBucharest201710
1DXR‑RO‑ZRomania: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1DXR‑RO‑ZTTransylvania201710
1DXSSerbia
1DXS‑RS‑BBelgrade201710
1DXVSłowenia
1DXV‑SI‑CCarniola201710
1DXV‑SI‑CLLjubljana201710
1DXYCypr
1DXY‑CY‑CNicosia201710
1DZEuropa – geografia fizyczna
1DZAEuropa – rzeki, jeziora itd.
1DZADDunaj i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZADTRiver Tisza & tributaries
Class here: the river, its tributaries & its valley
1.3
1DZARRen i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1DZARCJezioro Bodeńskie1.1
1DZAVWołga i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZA‑DE‑EŁaba i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and estuary or mouth
1.1201710
1DZA‑DE‑NOdra i Nysa i ich dorzecza
Class here: the rivers, their tributaries, their vallies, the basin and estuary, mouth or delta
1.1201710
1DZA‑DE‑WWezera i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, and mouth
1.1201710
1DZA‑IT‑APad i jego dorzecze
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZP The Po River & its tributaries
1.1201710
1DZA‑IT‑CArno i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXA The Arno river & tributaries
1.1201710
1DZA‑IT‑ETyber i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXC The Tiber river and tributaries
1.1201710
1DZTEuropa – góry, wzgórza, równiny, wybrzeża1.1
1DZTAAlpy
1DZTAPPennine Alps
Class here: Valais Alps
1.3
1DZTAPMMatterhorn
Class here: Mount Cervin
1.3
1DZTAPRMont Rosa Massif
Class here: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑FR‑BMont Blanc Massif201704
1DZTA‑FR‑BMMont Blanc201704
1DZTA‑SI‑CJulian Alps1.3
1DZTBThe Caucasus
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTCKarpaty
1DZTCTTatra Mountains1.3
1DZTHThe Balkans
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTPPireneje
1DZTSGóry Skandynawskie1.2
1DZTUUral
1DZT‑DE‑AHarz1.1
1DZT‑DE‑BRhön1.1
1DZT‑DE‑CEifel1.1
1DZT‑DE‑DSchwarzwald1.1
1DZT‑DE‑EDolina Renu1.1
1DZT‑FR‑JJura Mountains201704
1DZT‑GB‑CCotswolds
Prefer code in South west England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZC The Cotswolds
201510201704
1DZT‑GB‑PPennines
Prefer code in North and northeast England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EYZB The Pennines
201510201704
1DZT‑IT‑AApeniny Północne
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZB The Northern Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑BApeniny Centralne
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXF The Central Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑CApeniny Południowe
Prefer code in Southern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-UZC The Southern Apennines
1.1201710
1DZT‑IT‑GKras1.1
1DZT‑IT‑LMearemmy
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXM Maremma
1.1201710
1DZT‑IT‑NValdorcia
Prefer code in Italy – Tuscany – Siena
Zobacz też: 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.1201710
1DZT‑IT‑PNizina Tavoliere
Prefer code in Italy – Apulia – Foggia
Zobacz też: 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie
1.1201710
1DZT‑IT‑RWybrzeże Amalfitańskie
Prefer code in Italy – Campania – Salerna
Zobacz też: 1DST-IT-UMSC The Amalfi coast
1.1201710
1DZT‑IT‑TSzmaragdowe Wybrzeże
Prefer code in Italy – Sardinia – Sassari
Zobacz też: 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.1201710
1FAzja
1FBŚrodkowy Wschód
1FBGJerusalem1.3
1FBHIzrael
1FBH‑IL‑ATel-Aviv
Class here: Jaffa
201710
1FBH‑IL‑HHaifa
Class here: Mount Carmel
201710
1FBJJordan
1FBJ‑JO‑PPetra201710
1FBLLiban
1FBL‑LB‑BBeirut201710
1FBNIran
1FBN‑IR‑ATehran201710
1FBN‑IR‑SShiraz
Class here: Persepolis
201710
1FBPPalestyna
1FBP‑PS‑GGaza201710
1FBQIrak
1FBQ‑IQ‑BBaghdad201710
1FBSSyria
1FBS‑SY‑AAleppo201710
1FBS‑SY‑DDamascus201710
1FBS‑SY‑PPalmyra201710
1FBXPółwysep Arabski
1FBXBBahrain
1FBXKKuwejt
1FBXMOman
1FBXQKatar
1FBXSArabia Saudyjska
1FBXS‑SA‑HHejaz /Hijaz201710
1FBXS‑SA‑HJJeddah201710
1FBXS‑SA‑HMMecca / Makkah201710
1FBXS‑SA‑HNMedina201710
1FBXS‑SA‑RRiyadh201710
1FBXUZjednoczone Emiraty Arabskie
1FBXU‑AE‑AAbu Dhabi201710
1FBXU‑AE‑DDubai201710
1FBXYJemen
1FBZMiddle East: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
1.3
1FBZBTigris & Euphrates rivers
Class here: the rivers, their tributaries, the valleys & marshes
1.3
1FBZJJordan River
Class here: the river, its tributaries, the Jordan Valley
1.3
1FBZJDDead Sea1.3
1FCAzja Centralna
1FCAAfganistan
1FCA‑AF‑KKabul201710
1FCDTadżykistan
1FCKKirgistan
1FCK‑KG‑BBishkek201710
1FCSSyberia
1FCTTurkmenistan
1FCUUzbekistan
1FKSubkontynent indyjski201710
1FKAIndie
1FKA‑IN‑ANorthern India201710
1FKA‑IN‑ABChandigarh201710
1FKA‑IN‑ADNational Capital Territory of Delhi201710
1FKA‑IN‑ADNNew Delhi201710
1FKA‑IN‑AGHaryana201710
1FKA‑IN‑AHHimachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑AHSShimla / Simla201710
1FKA‑IN‑AJJammu & Kashmir
Class here: Ladakh
201710
1FKA‑IN‑APPunjab201710
1FKA‑IN‑APBAmritsar201710
1FKA‑IN‑ARRajasthan201710
1FKA‑IN‑ARBJaipur201710
1FKA‑IN‑ARDJodhpur201710
1FKA‑IN‑ARFUdaipur201710
1FKA‑IN‑CCentral India201710
1FKA‑IN‑CBChhattisgarh201710
1FKA‑IN‑CDMadhya Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFUttar Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFAAgra
Class here: Taj Mahal
201710
1FKA‑IN‑CFCVaranasi / Benares201710
1FKA‑IN‑CHUttarakhand201710
1FKA‑IN‑EEastern India201710
1FKA‑IN‑EBBihar201710
1FKA‑IN‑EDJharkhand201710
1FKA‑IN‑EFOdisha201710
1FKA‑IN‑EHWest Bengal201710
1FKA‑IN‑EHCKolkata
Class here: Calcutta
201710
1FKA‑IN‑EHDDarjeeling201710
1FKA‑IN‑GNorth East India201710
1FKA‑IN‑GAAssam201710
1FKA‑IN‑GCArunachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑GEManipur201710
1FKA‑IN‑GHMeghalaya201710
1FKA‑IN‑GJMizoram201710
1FKA‑IN‑GLNagaland201710
1FKA‑IN‑GNTripura201710
1FKA‑IN‑JWestern India201710
1FKA‑IN‑JBDadra & Nagar Haveli201710
1FKA‑IN‑JDDaman & Diu201710
1FKA‑IN‑JFGoa201710
1FKA‑IN‑JGGujarat201710
1FKA‑IN‑JMMaharashtra201710
1FKA‑IN‑JMMMumbai
Class here: Bombay
201710
1FKA‑IN‑LSouthern India201710
1FKA‑IN‑LAAndhra Pradesh201710
1FKA‑IN‑LCKarnataka201710
1FKA‑IN‑LCBBengaluru
Class here: Bangalore
201710
1FKA‑IN‑LEKerala201710
1FKA‑IN‑LECKochi
Class here: Cochin
201710
1FKA‑IN‑LGPuducherry201710
1FKA‑IN‑LGBPondicherry201710
1FKA‑IN‑LJTamil Nadu201710
1FKA‑IN‑LJCChennai
class here: Madras
201710
1FKA‑IN‑LKTelangana201710
1FKA‑IN‑LKHHyderabad201710
1FKA‑IN‑LNAndaman & Nicobar Islands201710
1FKA‑IN‑LPLakshadweep201710
1FKBBangladesz
1FKB‑BD‑DDhaka201710
1FKHBhutan
1FKNNepal
1FKN‑NP‑KKathmandu201710
1FKPPakistan
1FKP‑PK‑BBalochistan201710
1FKP‑PK‑DKhyber Pakhtunkhwa
Class here: North-West Frontier Province, Khyber Pass
201710
1FKP‑PK‑FPunjab (PK)201710
1FKP‑PK‑FBLahore201710
1FKP‑PK‑HSindh201710
1FKP‑PK‑HBKarachi201710
1FKP‑PK‑LIslamabad201710
1FKSSri Lanka (Cejlon)
Class here: Ceylon
201710
1FKS‑LK‑CColombo201710
1FMAzja Południowo-Wschodnia
1FMBMyanmar (Birma)
Class here: Burma
201710
1FMCKambodża
1FMC‑KH‑APhnom Penh201710
1FMC‑KH‑BSiem Reap201710
1FMC‑KH‑BAAngkor
Class here: Angkor Wat
201710
1FMLLaos
1FMMMalezja
1FMM‑MY‑BKuala Lumpur201710
1FMM‑MY‑MMelaka / Malacca201710
1FMM‑MY‑PPenang201710
1FMM‑MY‑SSarawak201710
1FMM‑MY‑TSabah201710
1FMNIndonezja
1FMNBBali
1FMN‑ID‑BSumatra201710
1FMN‑ID‑DJava201710
1FMN‑ID‑DJJakarta201710
1FMN‑ID‑FKalimantan
Class here: Indonesian Borneo
201710
1FMN‑ID‑KSulawesi201710
1FMN‑ID‑MMaluku201710
1FMN‑ID‑PPapua
Zobacz też: 1MKLP Papua Nowa Gwinea
201710
1FMN‑ID‑SLesser Sunda Islands
Class here: East Nusa Tenggara, West Timor
201710
1FMN‑ID‑SLLombok201710
1FMNTTimor Wschodni201710
1FMNXBorneo
Use for: whole island
201710
1FMPFilipiny
1FMP‑PH‑AManila201710
1FMRBrunei
1FMSSingapur
1FMTTajlandia
1FMT‑TH‑BBangkok201710
1FMT‑TH‑CChiang Mai201710
1FMT‑TH‑KKrabi201710
1FMT‑TH‑KLKo Lanta201710
1FMT‑TH‑PPhuket201710
1FMT‑TH‑QSurat Thani201710
1FMT‑TH‑QBKo Samui / Koh Samui201710
1FMT‑TH‑YAyutthaya201710
1FMVWietnam
1FMV‑VN‑BHo Chi Minh City
Class here: Saigon
201710
1FMV‑VN‑DHanoi201710
1FPAzja Wschodnia, Daleki Wschód
1FPCChiny
1FPC‑CN‑DPółnocne Chiny201608
1FPC‑CN‑DBMiasto wydzielone: Pekin201608
1FPC‑CN‑DDMiasto wydzielone: Tiencin201608
1FPC‑CN‑DFProwincja Hebei201608
1FPC‑CN‑DHProwincja Shanxi201608
1FPC‑CN‑DJRegion Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej
Class here: Nei Mongol
201608
1FPC‑CN‑FChiny północno-wschodnie201608
1FPC‑CN‑FBProwincja Liaoning201608
1FPC‑CN‑FDProwincja Jilin201608
1FPC‑CN‑FFProwincja Heilongjiang201608
1FPC‑CN‑HWschodnie Chiny201608
1FPC‑CN‑HBMiasto wydzielone: Szanghaj201608
1FPC‑CN‑HDProwincja Jiangsu201608
1FPC‑CN‑HFProwincja Zhejiang201608
1FPC‑CN‑HHProwincja Anhui201608
1FPC‑CN‑HJProwincja Fujian201608
1FPC‑CN‑HLProwincja Jiangxi201608
1FPC‑CN‑HNProwincja Szantung201608
1FPC‑CN‑JŚrodkowe Chiny201608
1FPC‑CN‑JBProwincja Henan201608
1FPC‑CN‑JDProwincja Huber201608
1FPC‑CN‑JFProwincja Hunan201608
1FPC‑CN‑LPołudniowe Chiny201608
1FPC‑CN‑LBProwincja Guandong201608
1FPC‑CN‑LDRegion Autonomiczny Kuangsi-Czuang201608
1FPC‑CN‑LFProwincja Hainan201608
1FPC‑CN‑NChiny południowo-zachodnie201608
1FPC‑CN‑NBMiasto wydzielone: Chongqing201608
1FPC‑CN‑NDProwincja Syczuan201608
1FPC‑CN‑NFProwincja Kuejczou201608
1FPC‑CN‑NHProwincja Junnan201608
1FPCTTybet
Class here: Xizang
1FPC‑CN‑PChiny północno-zachodnie201608
1FPC‑CN‑PBProwincja Shaanxi201608
1FPC‑CN‑PDProwincja Gansu201608
1FPC‑CN‑PFProwincja Qinghai201608
1FPC‑CN‑PHRegion Autonomiczny Ningxia Hui201608
1FPC‑CN‑PJRegion Autonomiczny Sinciang-Ujgur201608
1FPCWTajwan
1FPCHHongkong
1FPCMMakau
1FPJJaponia
1FPJ‑JP‑AHokkaido (region)1.3
1FPJ‑JP‑AAHokkaido1.3
1FPJ‑JP‑BTohoku1.3
1FPJ‑JP‑BAAomori1.3
1FPJ‑JP‑BBIwate1.3
1FPJ‑JP‑BCMiyagi1.3
1FPJ‑JP‑BDAkita1.3
1FPJ‑JP‑BEYamagata1.3
1FPJ‑JP‑BFFukushima1.3
1FPJ‑JP‑CKanto1.3
1FPJ‑JP‑CAIbaraki1.3
1FPJ‑JP‑CBTochigi1.3
1FPJ‑JP‑CCGunma1.3
1FPJ‑JP‑CDSaitama1.3
1FPJ‑JP‑CEChiba1.3
1FPJ‑JP‑CFTokyo1.3
1FPJ‑JP‑CGKanagawa1.3
1FPJ‑JP‑DChubu1.3
1FPJ‑JP‑DANiigata1.3
1FPJ‑JP‑DBToyama1.3
1FPJ‑JP‑DCIshikawa1.3
1FPJ‑JP‑DDFukui1.3
1FPJ‑JP‑DEYamanashi1.3
1FPJ‑JP‑DFNagano1.3
1FPJ‑JP‑DGGifu1.3
1FPJ‑JP‑DHShizuoka1.3
1FPJ‑JP‑DJAichi1.3
1FPJ‑JP‑EKinki / Kansai1.3
1FPJ‑JP‑EAMie1.3
1FPJ‑JP‑EBShiga1.3
1FPJ‑JP‑ECKyoto1.3
1FPJ‑JP‑EDOsaka1.3
1FPJ‑JP‑EEHyogo1.3
1FPJ‑JP‑EFNara1.3
1FPJ‑JP‑EGWakayama1.3
1FPJ‑JP‑FChugoku1.3
1FPJ‑JP‑FATottori1.3
1FPJ‑JP‑FBShimane1.3
1FPJ‑JP‑FCOkayama1.3
1FPJ‑JP‑FDHiroshima1.3
1FPJ‑JP‑FEYamaguchi1.3
1FPJ‑JP‑GShikoku1.3
1FPJ‑JP‑GATokushima1.3
1FPJ‑JP‑GBKagawa1.3
1FPJ‑JP‑GCEhime1.3
1FPJ‑JP‑GDKochi (JP)1.3
1FPJ‑JP‑HKyushu1.3
1FPJ‑JP‑HAFukuoka1.3
1FPJ‑JP‑HBSaga1.3
1FPJ‑JP‑HCNagasaki1.3
1FPJ‑JP‑HDKumamoto1.3
1FPJ‑JP‑HEOita1.3
1FPJ‑JP‑HFMiyazaki1.3
1FPJ‑JP‑HGKagoshima1.3
1FPJ‑JP‑HHOkinawa1.3
1FPKKorea
1FPKNKorea Północna
1FPKSKorea Południowa
1FPKS‑KR‑BSeoul201710
1FPMMongolia
1FZAzja – geografia fizyczna
1FZAAzja – rzeki, jeziora itd.
1FZAGGanges i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAJIndus i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAMMekong i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
201710
1FZAXJangcy i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and delta
201710
1FZAYRzeka Żółta i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth
201710
1FZTAzja – góry, wyżyny, równiny, wybrzeża itd.1.1
1FZTAAłtaj
1FZTGGobi
1FZTHHimalaje
1FZTHAAnnapurna1.3
1FZTHKKarakoram1.3
1FZTHKKK2
Class here: Godwin-Austen or Chhogori
1.3
1FZTHMMahalangur Himal
Class here: Makalu, Lhotse, Cho Oyu
1.3
1FZTHMEMount Everest
Class here: Chomolungma
1.3
1HAfryka
1HBAfryka Północna
1HBAAlgieria
1HBA‑DZ‑AAlgiers201710
1HBCCzad
1HBEEgipt
1HBE‑AA‑DNil, Diolina Nilu, Delta Nilu
1HBE‑AA‑DAAleksandria
1HBE‑AA‑DBAsuan
Class here: Abu Simbel
201710
1HBE‑AA‑DCKair
1HBE‑AA‑DDAl-Buhajra
1HBE‑AA‑DFBeni Suef
1HBE‑AA‑DGAd-Dakahlijja
1HBE‑AA‑DHDamietta
1HBE‑AA‑DJProwincja Zachodnia (Egipt)
1HBE‑AA‑DKGiza
Class here: Memphis, Great Pyramids
201710
1HBE‑AA‑DLKafr asz-Szajch
1HBE‑AA‑DNAl-Minja
1HBE‑AA‑DPAl-Minufijja
1HBE‑AA‑DQAl-Kaljubijja
1HBE‑AA‑DSProwincja Wschodnia (Egipt)
1HBE‑AA‑DWSauhadż
1HBE‑AA‑DXLuksor
Class here: Thebes, Valley of the Kings
201710
1HBE‑AA‑JPustynia Libijska
1HBE‑AA‑JFFajum
1HBE‑AA‑JMMatruh
1HBE‑AA‑JVNowa Dolina (prowincja, Egipt)
1HBE‑AA‑MPustynia Arabska (Pustynia Wschodnia)
1HBE‑AA‑MAAsjut
1HBE‑AA‑MQKina
1HBE‑AA‑MRProwincja Morza Czerwonego
Zobacz też: 1QSL Morze Czerwone
1HBE‑AA‑SPółwysep Synaj
1HBE‑AA‑SLIsmailia
1HBE‑AA‑SNSynaj Północny (prowincja)
1HBE‑AA‑SPPort Said
1HBE‑AA‑SSSynaj Południowy (prowincja)
1HBE‑AA‑SZSuez
1HBLLibia
1HBL‑LY‑CCyrenaica201710
1HBL‑LY‑CBBenghazi201710
1HBL‑LY‑TTripolitania201710
1HBL‑LY‑TTTripoli201710
1HBMMaroko
1HBM‑MA‑BTanger-Tetouan-Al Hoceima201710
1HBM‑MA‑BCTangier201710
1HBM‑MA‑FFès-Meknès201710
1HBM‑MA‑FEFez201710
1HBM‑MA‑HRabat-Salé-Kenitra201710
1HBM‑MA‑HRRabat201710
1HBM‑MA‑LCasablanca-Settat201710
1HBM‑MA‑LCCasablanca201710
1HBM‑MA‑MMarrakesh-Safi201710
1HBM‑MA‑MEEssaouira201710
1HBM‑MA‑MMMarrakesh / Marrakech201710
1HBM‑MA‑PDrâa-Tafilalet201710
1HBM‑MA‑POOuarzazate201710
1HBM‑MA‑RSouss-Massa201710
1HBM‑MA‑RAAgadir201710
1HBSSudan
1HBS‑SD‑BKhartoum201710
1HBTTunezja
1HBT‑TN‑ATunis
Class here: Carthage
201710
1HBT‑TN‑DDjerba / Jerba201710
1HBWSachara Zachodnia
1HBZSudan Południowy
1HFAfryka Subsaharyjska (Czarna Afryka)
1HFDAfryka Zachodnia
1HFDAMauretania
1HFDBBenin
1HFDESierra Leone
1HFDFBurkina Faso
1HFDGGambia
1HFDHGhana
1HFDH‑GH‑AAccra201710
1HFDLLiberia
1HFDL‑LR‑AMonrovia201710
1HFDMMali
1HFDM‑ML‑ATimbuktu201710
1HFDNNigeria
1HFDN‑NG‑ALagos201710
1HFDRNiger
1HFDSSenegal
1HFDS‑SN‑ADakar201710
1HFDTTogo
1HFDUGwinea
1HFDU‑GN‑AConakry201710
1HFDVZielony Przylądek
1HFDXGwinea Bissau
1HFDYWybrzeże Kości Słoniowej
1HFDY‑CI‑AAbidjan201710
1HFGAfryka Wschodnia
1HFGAEtiopia
1HFGA‑ET‑AAddis Ababa201710
1HFGDDżibuti
1HFGEErytrea
1HFGKKenia
1HFGK‑KE‑ANairobi201710
1HFGK‑KE‑MMombasa201710
1HFGQBurundi
1HFGRRwanda
1HFGR‑RW‑AKigali201710
1HFGSSomalia
1HFGSRSomaliland
1HFGTTanzania
1HFGT‑TZ‑BDar es Salaam201710
1HFGT‑TZ‑CZanzibar
Class here: Zanzibar Archipelago
201710
1HFGT‑TZ‑ENorthern Tanzania201710
1HFGT‑TZ‑EBKilimanjaro201710
1HFGT‑TZ‑EDSerengeti201710
1HFGUUganda
1HFGU‑UG‑AKampala201710
1HFJAfryka Środkowa
1HFJAKamerun
1HFJCKongo (państwo)
Class here: Republic of the Congo
201710
1HFJC‑CG‑ABrazzaville201710
1HFJGGabon
1HFJQGwinea Równikowa
1HFJRRepublika Środkowoafrykańska
1HFJSWyspy Świętego Tomasza i Książęca
1HFJZDemokratyczna Republika Konga (Zair)
Class here: Congo-Kinshasa
201710
1HFJZ‑CD‑AKinshasa201710
1HFMAfryka Południowa
1HFMAAngola
1HFMBBotswana
1HFMB‑BW‑AGaborone201710
1HFMB‑BW‑VOkavango River & Delta
Class here: the river, its tributaries &its valley
201710
1HFMKSuazi
Class here: Kingdom of Eswatini
201710
1HFMLLesotho
1HFMMMalawi
1HFMNNamibia
1HFMQMozambik
1HFMQ‑MZ‑AMaputo201710
1HFMSRepublika Południowej Afryki
1HFMS‑ZA‑AEastern Cape201710
1HFMS‑ZA‑BFree State201710
1HFMS‑ZA‑BBBloemfontein201710
1HFMS‑ZA‑DGauteng201710
1HFMS‑ZA‑DBJohannesburg201710
1HFMS‑ZA‑DDPretoria201710
1HFMS‑ZA‑FKwaZulu-Natal201710
1HFMS‑ZA‑FBDurban201710
1HFMS‑ZA‑HLimpopo201710
1HFMS‑ZA‑JMpumalanga
Class here: Eastern Transvaal
201710
1HFMS‑ZA‑KNorth West Province201710
1HFMS‑ZA‑MNorthern Cape201710
1HFMS‑ZA‑NWestern Cape201710
1HFMS‑ZA‑NBCape Town201710
1HFMS‑ZA‑ZSouth Africa: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1HFMS‑ZA‑ZDDrakensberg201710
1HFMS‑ZA‑ZKKruger National Park201710
1HFMWZimbabwe
1HFMW‑ZW‑AHarare201710
1HFMZZambia
1HFMZ‑ZM‑ALusaka201710
1HSWyspy na południowym Oceanie Indyjskim
1HSCKomory
1HSMMadagaskar
1HSUMauritius
1HSU‑MU‑BRodrigues201710
1HSVMalediwy
1HSYSeszele
1HS‑FR‑LReunion
1HS‑FR‑LASaint-Denis201704
1HS‑FR‑LBSaint-Benoît201704
1HS‑FR‑LCSaint-Paul201704
1HS‑FR‑LDSaint-Pierre (Réunion)201704
1HS‑FR‑MMajotta
1HS‑FR‑MADzaoudzi
1HZAfryka – geografia fizyczna
1HZAAfryka – rzeki, jeziora itd.
1HZACKongo i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth or delta
201710
1HZAGNiger i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
201710
1HZAMJezioro Niasa201710
1HZANNil i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and delta
Zobacz też: 1HBE-AA-D Nil, Diolina Nilu, Delta Nilu
201710
1HZASKanał Sueski
1HZATTanganika
1HZAVJezioro Wiktorii i Wodospady Wiktorii201710
1HZAZZambezi i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1HZAZVMosi-oa-Tunya / Victoria Falls1.3
1HZTAfryka – góry, wyżyny, równiny, wybrzeża itd.1.1
1HZTAAtlas
1HZTKKalahari
1HZTRWielkie Równiny Afrykańskie
1HZTSSahara
1HZTTSahel
1KAmeryki
1KBAmeryka Północna (USA i Kanada)1.1
1KBBStany Zjednoczone Ameryki (USA)
1KBB‑US‑MŚrodkowy Zachód
1KBB‑US‑MLŚrodkowy Zachód – Kraina Wielkich Jezior
1KBB‑US‑MLCIllinois
1KBB‑US‑MLCCChicago
1KBB‑US‑MLCSSpringfield (IL)1.2
1KBB‑US‑MLDIndiana
1KBB‑US‑MLDDIndianapolis1.2
1KBB‑US‑MLGMichigan
1KBB‑US‑MLGDDetroit1.2
1KBB‑US‑MLOOhio
1KBB‑US‑MLOLCleveland1.2
1KBB‑US‑MLONCincinnati1.2
1KBB‑US‑MLOOColumbus1.2
1KBB‑US‑MLTMinnesota
1KBB‑US‑MLTMMinneapolis-St. Paul1.2
1KBB‑US‑MLWWisconsin
1KBB‑US‑MLWMMilwaukee1.2
1KBB‑US‑MLWWMadison1.2
1KBB‑US‑MPŚrodkowy Zachód – Wielkie Równiny, stany północno-środkowo-zachodnie
1KBB‑US‑MPAIowa
1KBB‑US‑MPKKansas
1KBB‑US‑MPMMissouri
1KBB‑US‑MPMKKansas City (MO)1.2
1KBB‑US‑MPMLSt. Louis1.2
1KBB‑US‑MPNNebraska
1KBB‑US‑MPNLLincoln1.2
1KBB‑US‑MPNOOmaha1.2
1KBB‑US‑MPRDakota Północna
1KBB‑US‑MPTDakota Południowa
1KBB‑US‑MPTRMount Rushmore National Memorial1.2
1KBB‑US‑NStany północno-wschodnie
1KBB‑US‑NAStany północno-wschodnie – środkowoatlantyckie
1KBB‑US‑NAJNew Jersey
1KBB‑US‑NAJAAtlantic City1.2
1KBB‑US‑NAJHHoboken1.2
1KBB‑US‑NAJNNewark1.2
1KBB‑US‑NAJSJersey Shore1.2
1KBB‑US‑NAKNowy Jork
1KBB‑US‑NAKAAlbany1.2
1KBB‑US‑NAKBBuffalo1.2
1KBB‑US‑NAKCNowy Jork (Miasto)
1KBB‑US‑NAKCBBrooklyn1.2
1KBB‑US‑NAKCMManhattan1.2
1KBB‑US‑NAKCMGGreenwich Village1.2
1KBB‑US‑NAKCMHHarlem1.2
1KBB‑US‑NAKLLong Island1.2
1KBB‑US‑NAKNNiagara Falls (miasto)1.2
1KBB‑US‑NAPPensylwania
1KBB‑US‑NAPDPennsylvania Dutch Country1.2
1KBB‑US‑NAPGGettysburg1.2
1KBB‑US‑NAPHFiladelfia
1KBB‑US‑NAPTPittsburgh1.2
1KBB‑US‑NEStany północno-wschodnie-Nowa Anglia
1KBB‑US‑NECConnecticut
1KBB‑US‑NECHHartford1.2
1KBB‑US‑NEIMaine
1KBB‑US‑NEIAPark Narodowy Acadia1.2
1KBB‑US‑NEIPPortland (ME)1.2
1KBB‑US‑NEMMassachusetts
1KBB‑US‑NEMBBoston
1KBB‑US‑NEMCCape Cod1.2
1KBB‑US‑NEMCMMartha’s Vineyard1.2
1KBB‑US‑NEMCNNantucket1.2
1KBB‑US‑NEMMCambridge (MA)1.2
1KBB‑US‑NEMSSalem (MA)1.2
1KBB‑US‑NENNew Hampshire
1KBB‑US‑NERRhode Island
1KBB‑US‑NERNNewport1.2
1KBB‑US‑NERPProvidence1.2
1KBB‑US‑NEVVermont
1KBB‑US‑SStany Południowe
1KBB‑US‑SCStany Południowe – południowo-centralno-wschodnie
1KBB‑US‑SCAAlabama
1KBB‑US‑SCAMMontgomery1.2
1KBB‑US‑SCKKentucky
1KBB‑US‑SCKLLouisville1.2
1KBB‑US‑SCMMissisipi
1KBB‑US‑SCTTennessee
1KBB‑US‑SCTMMemphis1.2
1KBB‑US‑SCTNNashville1.2
1KBB‑US‑SEStany południowe – południowo-atlantyckie
1KBB‑US‑SECWaszyngton
1KBB‑US‑SEDDelaware
1KBB‑US‑SEFFloryda
1KBB‑US‑SEFASt. Augustine1.2
1KBB‑US‑SEFEEverglades1.2
1KBB‑US‑SEFHTallahassee1.2
1KBB‑US‑SEFJJacksonville1.2
1KBB‑US‑SEFKFlorida Keys1.2
1KBB‑US‑SEFMMiami
1KBB‑US‑SEFOOrlando1.2
1KBB‑US‑SEFPTampa1.2
1KBB‑US‑SEGGeorgia
1KBB‑US‑SEGSSavannah1.2
1KBB‑US‑SEGTAtlanta
1KBB‑US‑SEMMaryland
1KBB‑US‑SEMAAnnapolis1.2
1KBB‑US‑SEMBBaltimore1.2
1KBB‑US‑SENKarolina Północna
1KBB‑US‑SENAAsheville1.2
1KBB‑US‑SENBOuter Banks1.2
1KBB‑US‑SENCCharlotte1.2
1KBB‑US‑SENRRaleigh1.2
1KBB‑US‑SESKarolina Południowa
1KBB‑US‑SESCCharleston (SC)1.2
1KBB‑US‑SESMMyrtle Beach1.2
1KBB‑US‑SEVWirginia
1KBB‑US‑SEVCCharlottesville1.2
1KBB‑US‑SEVRRichmond1.2
1KBB‑US‑SEVVVirginia Beach1.2
1KBB‑US‑SEVWWilliamsburg1.2
1KBB‑US‑SEWWirginia Zachodnia
1KBB‑US‑SGPark Narodowy Great Smoky Mountains1.2
1KBB‑US‑SWStany Południowe – południowo-zachodnio-centralne
1KBB‑US‑SWAArkansas
1KBB‑US‑SWAHHot Springs1.2
1KBB‑US‑SWALLittle Rock1.2
1KBB‑US‑SWLLuizjana
1KBB‑US‑SWLBBaton Rouge1.2
1KBB‑US‑SWLNNowy Orlean
1KBB‑US‑SWOOklahoma
1KBB‑US‑SWOCOklahoma City1.2
1KBB‑US‑SWOTTulsa1.2
1KBB‑US‑SWTTeksas
1KBB‑US‑SWTAAustin1.2
1KBB‑US‑SWTDDallas1.2
1KBB‑US‑SWTHHouston
1KBB‑US‑SWTNSan Antonio1.2
1KBB‑US‑SWTPEl Paso1.2
1KBB‑US‑SWTWFort Worth1.2
1KBB‑US‑WStany zachodnie
1KBB‑US‑WMStany zachodnie – górskie
1KBB‑US‑WMAArizona
1KBB‑US‑WMAFFlagstaff1.2
1KBB‑US‑WMAGPark Narodowy Wielkiego Kanionu1.2
1KBB‑US‑WMAPPhoenix1.2
1KBB‑US‑WMASSedona1.2
1KBB‑US‑WMATTucson1.2
1KBB‑US‑WMCKolorado
1KBB‑US‑WMCAAspen1.2
1KBB‑US‑WMCBBoulder1.2
1KBB‑US‑WMCDDenver1.2
1KBB‑US‑WMCRPark Narodowy Gór Skalistych1.2
1KBB‑US‑WMDIdaho
1KBB‑US‑WMDBBoise1.2
1KBB‑US‑WMMMontana
1KBB‑US‑WMMGPark Narodowy Glacier1.2
1KBB‑US‑WMNNevada
1KBB‑US‑WMNRReno1.2
1KBB‑US‑WMNVLas Vegas
1KBB‑US‑WMTNowy Meksyk
1KBB‑US‑WMTAAlbuquerque1.2
1KBB‑US‑WMTFSanta Fe1.2
1KBB‑US‑WMTTTaos1.2
1KBB‑US‑WMUUtah
1KBB‑US‑WMUSSalt Lake City1.2
1KBB‑US‑WMUZPark Narodowy Zion1.2
1KBB‑US‑WMWWyoming
1KBB‑US‑WMWCCheyenne1.2
1KBB‑US‑WMWJJackson Hole1.2
1KBB‑US‑WMWTPark Narodowy Grand Teton1.2
1KBB‑US‑WMYPark Narodowy Yellowstone1.2
1KBB‑US‑WPStany zachodnie – pacyficzne
1KBB‑US‑WPCKalifornia
1KBB‑US‑WPCALos Angeles
1KBB‑US‑WPCABBeverly Hills1.2
1KBB‑US‑WPCAHHollywood1.2
1KBB‑US‑WPCDSan Diego1.2
1KBB‑US‑WPCFSan Francisco
1KBB‑US‑WPCJSan Jose1.2
1KBB‑US‑WPCMMonterey1.2
1KBB‑US‑WPCNNapa & Sonoma1.2
1KBB‑US‑WPCPPalm Springs1.2
1KBB‑US‑WPCRFresno1.2
1KBB‑US‑WPCSSacramento1.2
1KBB‑US‑WPCYPark Narodowy Yosemite1.2
1KBB‑US‑WPHHawaje (stan)
Stosuj dla aspektów politycznych i społecznych; zamiast tego kodu (lub razem z nim) stosuj kod 1MPKH dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki
Zobacz też: 1MKPH Hawaje
1KBB‑US‑WPHHHawaiʻi (wyspa)1.2
1KBB‑US‑WPHKKauai1.2
1KBB‑US‑WPHMMaui1.2
1KBB‑US‑WPHOOahu1.2
1KBB‑US‑WPHOHHonolulu
Class here: Waikiki
1.2201710
1KBB‑US‑WPNStany pacyficzne – północno-zachodnie
1KBB‑US‑WPNAAlaska
1KBB‑US‑WPNAAAnchorage1.2
1KBB‑US‑WPNAJJuneau1.2
1KBB‑US‑WPNROregon
1KBB‑US‑WPNRPPortland (OR)1.2
1KBB‑US‑WPNWWaszyngton (stan)
1KBB‑US‑WPNWOPark Narodowy Olympic1.2
1KBB‑US‑WPNWSSeattle
1KBCCanada
1KBC‑CA‑AAlberta
1KBC‑CA‑ANAlberta Północna
1KBC‑CA‑ANBAlberta Północna – Park Narodowy Bizona Leśnego
1KBC‑CA‑ANDAlberta Północna – Peace River Country (AB)
1KBC‑CA‑ANGAlberta Północna – Parki Narodowe Banff i Jasper
1KBC‑CA‑ASAlberta Południowa
1KBC‑CA‑ASCAlberta Południowa – Region Calgary
1KBC‑CA‑ASFAlberta Południowa – Region Stołeczny Edmonton
1KBC‑CA‑ASJAlberta Południowa – Park Narodowy Elk Island
1KBC‑CA‑ASNAlberta Południowa – Park Narodowy Waterton Lakes
1KBC‑CA‑BKolumbia Brytyjska
1KBC‑CA‑BDKolumbia Brytyjska Interior
1KBC‑CA‑BDAKolumbia Brytyjska Interior – Atlin District
1KBC‑CA‑BDBKolumbia Brytyjska Interior – Stikine Country
1KBC‑CA‑BDCKolumbia Brytyjska Interior – Peace River Country
1KBC‑CA‑BDDKolumbia Brytyjska Interior – Nechako
1KBC‑CA‑BDEKolumbia Brytyjska Interior – Bulkley
1KBC‑CA‑BDFKolumbia Brytyjska Interior – Cariboo
1KBC‑CA‑BDGKolumbia Brytyjska Interior – Chilcotin
1KBC‑CA‑BDHKolumbia Brytyjska Interior – Omineca-Prince George
1KBC‑CA‑BDJKolumbia Brytyjska Interior – Robson Valley
1KBC‑CA‑BDKKolumbia Brytyjska Interior – Kootenays
1KBC‑CA‑BDKAKolumbia Brytyjska Interior-Parki Narodowe Kootenays (Mount Revelstoke, Kootenay, Glacier i Yoho)
1KBC‑CA‑BDLKolumbia Brytyjska Interior – Okanagan
1KBC‑CA‑BDMKolumbia Brytyjska Interior – Boundary
1KBC‑CA‑BDNKolumbia Brytyjska Interior – Similkameen
1KBC‑CA‑BDPKolumbia Brytyjska Interior – Thompson
1KBC‑CA‑BDQKolumbia Brytyjska Interior – Shuswap
1KBC‑CA‑BDRKolumbia Brytyjska Interior-Lillooet-Fraser Canyon
1KBC‑CA‑BFKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże
1KBC‑CA‑BFBKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże: Lower Mainland
1KBC‑CA‑BFDKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże – Greater Vancouver
1KBC‑CA‑BFFKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże – Fraser Valley
1KBC‑CA‑BFJKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże – Sea-to-Sky Corridor
1KBC‑CA‑BFMKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże – Gulf Islands & Gulf Islands National Park Reserve
1KBC‑CA‑BFRKolumbia Brytyjska Interior – Południowe Wybrzeże – Sunshine Coast
1KBC‑CA‑BLKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver
1KBC‑CA‑BLCKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver – Greater Victoria
1KBC‑CA‑BLKKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver – Mid-Island
1KBC‑CA‑BLNKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver – North Island
1KBC‑CA‑BLSKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver – West Coast
1KBC‑CA‑BLWKolumbia Brytyjska Interior – Wyspa Vancouver – Juan de Fuca region & Pacific Rim National Park Reserve
1KBC‑CA‑BPKolumbia Brytyjska – Środkowe Wybrzeże
1KBC‑CA‑BPDKolumbia Brytyjska – Środkowe Wybrzeże – Cieśnina Królowej Charlotty
1KBC‑CA‑BPLKolumbia Brytyjska – Środkowe Wybrzeże – Bella Coola Valley
1KBC‑CA‑BTKolumbia Brytyjska – Północne Wybrzeże
1KBC‑CA‑BTEKolumbia Brytyjska – Północne Wybrzeże – Parki Narodowe Haida Gwaii, Gwaii Haanas Reserve i Haida Heritage Site
1KBC‑CA‑BTMKolumbia Brytyjska – Północne Wybrzeże – Skeena
1KBC‑CA‑BTRKolumbia Brytyjska – Północne Wybrzeże – Nass
1KBC‑CA‑BTYKolumbia Brytyjska – Północne Wybrzeże – Stewart Country
1KBC‑CA‑CManitoba
1KBC‑CA‑CNPółnocna Manitoba
1KBC‑CA‑CNBPółnocna Manitoba – Park Narodowy Wapusk
1KBC‑CA‑CPInterlake i Środkowa Manitoba
1KBC‑CA‑CPRInterlake i Środkowa Manitoba – Park Narodowy Riding Mountain
1KBC‑CA‑CSPołudniowa Manitoba
1KBC‑CA‑CSWPołudniowa Manitoba – Region Stołeczny Winnipegu
1KBC‑CA‑DNowy Brunszwik
1KBC‑CA‑DFNowy Brunszwik – Park Narodowy Fundy
1KBC‑CA‑DKNowy Brunszwik – Greater Saint John
1KBC‑CA‑DNNowy Brunszwik – Greater Fredericton
1KBC‑CA‑FNowa Funlandia i Labrador
1KBC‑CA‑FLLabrador
1KBC‑CA‑FLTLabrador – Park Narodowy Torngat Mountains
1KBC‑CA‑FNNowa Funlandia
1KBC‑CA‑FNANowa Funlandia – Półwysep Avalon
1KBC‑CA‑FNAJNowa Funlandia – Półwysep Avalon – St John’s
1KBC‑CA‑FNCNowa Funlandia – Półwysep Burin
1KBC‑CA‑FNENowa Funlandia – Półwysep Bonavista i Park Narodowy Terra Nova
1KBC‑CA‑FNHNowa Funlandia – Południowe Wybrzeże
1KBC‑CA‑FNKNowa Funlandia – Zachodnie Wybrzeże i Park Narodowy Gros Morne
1KBC‑CA‑FNMNowa Funlandia – Półwysep Great Northern
1KBC‑CA‑FNRNowa Funlandia – Wybrzeże Północno-Zachodnie
1KBC‑CA‑HTerytoria Północno-Zachodnie
1KBC‑CA‑HLTerytoria Północno-Zachodnie – Region Inuvik i Park Narodowy Tuktut Nogait
1KBC‑CA‑HPTerytoria Północno-Zachodnie – Region Sahtu
1KBC‑CA‑HTTerytoria Północno-Zachodnie – Region Dehcho oraz Rezerwaty Nahanni i Naats’ihch’oh
1KBC‑CA‑HVTerytoria Północno-Zachodnie – Region North Slave
1KBC‑CA‑HWTerytoria Północno-Zachodnie – Yellowknife
1KBC‑CA‑HXTerytoria Północno-Zachodnie – Region South Slave
1KBC‑CA‑JNowa Szkocja
1KBC‑CA‑JANowa Szkocja – Annapolis Valley
1KBC‑CA‑JBNowa Szkocja – Wyspa Cape Breton i Park Narodowy Cape Breton Highlands
1KBC‑CA‑JCŚrodkowa Nowa Szkocja
1KBC‑CA‑JDNowa Szkocja – Wybrzeże Wschodnie i Narodowy Rezerwat Wyspy Sable
1KBC‑CA‑JHNowa Szkocja – Halifax Regional Municipality
1KBC‑CA‑JKNowa Szkocja – Północne Wybrzeże
1KBC‑CA‑JMNowa Szkocja – Południowe Wybrzeże i Park Narodowy Kejimkujik
1KBC‑CA‑KNunavut
1KBC‑CA‑KCNunavut – Region Kitikmeot
1KBC‑CA‑KNNunavut – Region Kivalliq i Park Narodowy Ukkusiksalik
1KBC‑CA‑KQNunavut – Region Qikiqtaaluk i Parki Narodowe Auyuittuq, Sirmilik i Quttinirpaaq
1KBC‑CA‑KQTNunavut – Region Qikiqtaaluk – Iqaluit
1KBC‑CA‑OOntario
1KBC‑CA‑OBPółnocno-Zachodnie Ontario
1KBC‑CA‑OBPPółnocno-Zachodnie Ontario – Park Narodowy Pukaskwa
1KBC‑CA‑ODPółnocno-Wschodnie Ontario
1KBC‑CA‑OGŚrodkowe Ontario
1KBC‑CA‑OGCŚrodkowe Ontario – Park Haliburton i Alongquin
1KBC‑CA‑OGFŚrodkowe Ontario – Kawartha Lakes
1KBC‑CA‑OGJŚrodkowe Ontario – Muskoka
1KBC‑CA‑OGQŚrodkowe Ontario – Bay of Quinte
1KBC‑CA‑OMWschodnie Ontario
1KBC‑CA‑OMCWschodnie Ontario – Region Stołeczny Ottawa
1KBC‑CA‑OMLWschodnie Ontario – Ottawa Valley
1KBC‑CA‑OMTWschodnie Ontario – Park Narodowy Tysiąca Wysp i Wyspy św. Wawrzyńca
1KBC‑CA‑OSPołudniowo-Zachodnie Ontario
1KBC‑CA‑OSBPołudniowo-Zachodnie Ontario – Półwysep i Park Narodowy Bruce
1KBC‑CA‑OSFPołudniowo-Zachodnie Ontario – Georgian Triangle i Park Narodowy Georgian Bay Islands
1KBC‑CA‑OSMPołudniowo-Zachodnie Ontario – Obszar metropolitalny Toronto
1KBC‑CA‑OSRPołudniowo-Zachodnie Ontario – Półwysep Niagara i Park Narodowy Point Pelee
1KBC‑CA‑PWyspa Księcia Edwarda
1KBC‑CA‑PMWyspa Księcia Edwarda – Północne Wybrzeże i Park Narodowy Wyspy Księcia Edwarda
1KBC‑CA‑PRWyspa Księcia Edwarda – Południowe Wybrzeże
1KBC‑CA‑PTWyspa Księcia Edwarda – obszar Summerside
1KBC‑CA‑PVWyspa Księcia Edwarda obszar Charlottetown
1KBC‑CA‑QQuebec
1KBC‑CA‑QBQuebec – Bas-Saint-Laurent
1KBC‑CA‑QBBRimouski201704
1KBC‑CA‑QBGKamouraska201704
1KBC‑CA‑QBKReford Gardens
Class here: Jardins de Métis
201704
1KBC‑CA‑QDQuebec – Saguenay-Lac-Saint-Jean
1KBC‑CA‑QDCSaguenay (city)201704
1KBC‑CA‑QDFSaguenay River201704
1KBC‑CA‑QDKLac Saint-Jean201704
1KBC‑CA‑QFQuebec – miasto stołeczne Quebec
1KBC‑CA‑QFCQuebec City201704
1KBC‑CA‑QFFOrleans Island201704
1KBC‑CA‑QFGCharlevoix201704
1KBC‑CA‑QHQuebec – Mauricie i Park Narodowy La Mauricie
Class here: La Mauricie National Park
201704
1KBC‑CA‑QHDTrois-Rivières201704
1KBC‑CA‑QHHShawanigan201704
1KBC‑CA‑QJQuebec – Estrie
1KBC‑CA‑QJSSherbrooke201704
1KBC‑CA‑QLQuebec – Outaouais
1KBC‑CA‑QLGGatineau201704
1KBC‑CA‑QMQuebec – Montreal
1KBC‑CA‑QMMMontreal201704
1KBC‑CA‑QNQuebec – Abitibi-Témiscamingue
1KBC‑CA‑QPQuebec – Północne Wybrzeże i Park Narodowy Mingag Archipelago201704
1KBC‑CA‑QPCMingan Archipelago
Class here: Mingan Archipelago National Park
201704
1KBC‑CA‑QPDAnticosti Island201704
1KBC‑CA‑QRQuebec –
1KBC‑CA‑QRKJames Bay201704
1KBC‑CA‑QRNNunavik
Class here: Kativik
201704
1KBC‑CA‑QRUUngava Bay201704
1KBC‑CA‑QSQuebec – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine i Park Narodowy Forillon
Class here: Forillon National Park, Gaspé Peninsula, Magdalen Islands
1KBC‑CA‑QSJChalleur Bay201704
1KBC‑CA‑QTQuebec – Chaudière-Appalaches
1KBC‑CA‑QUQuebec – Laval
1KBC‑CA‑QVQuebec – Lanaudière
1KBC‑CA‑QWQuebec – Laurentides
1KBC‑CA‑QXQuebec – Montérégie
1KBC‑CA‑QYQuebec – Centre-du-Québec
Class here: Bois-Franc
201704
1KBC‑CA‑SSaskatchewan
1KBC‑CA‑SDSaskatchewan Północny
1KBC‑CA‑SGSaskatchewan Środkowy
1KBC‑CA‑SGASaskatchewan Środkowy – Saskatoon
1KBC‑CA‑SGPSaskatchewan Środkowy – Park Narodowy Prince Albert
1KBC‑CA‑SSSaskatchewan Południowy –
1KBC‑CA‑SSASaskatchewan Środkowy – Regina
1KBC‑CA‑SSPSaskatchewan Środkowy – Park Narodowy Grasslands
1KBC‑CA‑UTerytorium Jukon
1KBC‑CA‑UDTerytorium Jukon – Jukon Północny i Parki Narodowe Vunvut i Ivvavik
1KBC‑CA‑UFTerytorium Jukon – Region Silver Trail
1KBC‑CA‑UKTerytorium Jukon – Region Klondike
1KBC‑CA‑ULTerytorium Jukon – Region Kluane i Park Narodowy z Rezerwatem Kluane
1KBC‑CA‑UOTerytorium Jukon – Regiony Campbell i Watson Lakes
1KBC‑CA‑UWTerytorium Jukon Regiony Whitehorse i Southern Lakes
1KBC‑CA‑ZCanada: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201704201710
1KBC‑CA‑ZHHudson Bay201704
1KBZAmeryka Północna – geografia fizyczna
1KBZAAmeryka Północna – rzeki, jeziora, itd.
1KBZAAWielkie Jeziora
1KBZAANWodospad Niagara
1KBZACKolorado i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth or delta
201710
1KBZAGRio Grande i jego dorzecze
Class here: Río Bravo del Norte. Use for the river, its tributaries, its valley and mouth
201710
1KBZAKMackenzie i jej dorzecze
1KBZAMMissisipi z Missouri i ich dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth or delta
201710
1KBZASSt Lawrence i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and basin
201710
1KBZAS‑CA‑LGulf of St Lawrence201704
1KBZAYJukon i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, basin and mouth
201710
1KBZA‑US‑HRzeka Hudson z dopływami
Class here: the river, its tributaries, its valley and mouth
1.2201710
1KBZA‑US‑LWielkie Jezioro Słone1.2
1KBZA‑US‑ORzeka Columbia z dopływami
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and mouth
1.2201710
1KBZA‑US‑PRzeka Potomac
Class here: the river, its tributaries, its valley, the mouth
1.2201710
1KBZTAmeryka Północna – góry, wyżyny, równiny, wybrzeża itd.1.1
1KBZTAAppalachy
1KBZTGWielki Kanion
1KBZTPAmeryka Północna – Wielkie Równiny
1KBZTRGóry Skaliste
1KBZT‑US‑DDenali1.2
1KJKaraiby
1KJCKuba
1KJC‑CU‑DHavana201710
1KJC‑CU‑VGuantánamo201710
1KJDDominikana
1KJD‑DO‑DSanto Domingo201710
1KJHHaiti
1KJH‑HT‑PPort-au-Prince201710
1KJMKajmany
1KJPPuerto Rico
1KJP‑PR‑CSpanish Virgin Islands
Class here: Puerto Rican Virgin Islands
201710
1KJP‑PR‑CCCulebra201710
1KJP‑PR‑CDVieques201710
1KJP‑PR‑JSan Juan
Class here: El Yunque park
1.2201710
1KJWIndie Zachodnie
1KJWBBahamy
1KJWB‑BS‑ANassau201710
1KJWJJamajka
1KJWJ‑JM‑BKingston201710
1KJWTTurks i Caicos
1KJWVWyspy Podwietrzne
1KJWVAAnguilla
1KJWVBAntigua i Barbuda
1KJWVGGwadelupa
1KJWVG‑FR‑ABasseterre
1KJWVG‑FR‑BPointe-à-Pitre201704
1KJWVKSaint Kitts i Nevis201710
1KJWVMMontserrat
1KJWVVWyspy Dziewicze
1KJWVVKBrytyjskie Wyspy Dziewicze
1KJWVVSWyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
1KJWWWyspy Nawietrzne
1KJWWBBarbados
1KJWWDDominika
1KJWWGGrenada
1KJWWLSaint Lucia201710
1KJWWMMartynika
1KJWWM‑FR‑AFort-de-France
1KJWWM‑FR‑BLa Trinité201704
1KJWWM‑FR‑CLe Marin201704
1KJWWM‑FR‑DSaint-Pierre201704
1KJWWTTrynidad i Tobago
1KJWWT‑TT‑PPort of Spain201710
1KJWWVSaint Vincent i Grenadyny201710
1KJXMałe Antle
1KJXAAruba
1KJXNAntyle Holenderskie
Class here: Netherlands Antilles
Zobacz też: 1KJXA Aruba, 1KJX-BQ-B Bonaire, 1KJX-CW-C Curaçao, 1KJX-SX-M Sint Maarten, 1KJX-BQ-E Sint Eustatius, 1KJX-BQ-S Saba
201710
1KJX‑BL‑BSaint Barthélemy201710
1KJX‑BQ‑BBonaire201710
1KJX‑BQ‑ESint Eustatius201710
1KJX‑BQ‑SSaba201710
1KJX‑CW‑CCuraçao201710
1KJX‑MF‑MSaint Martin
Use for: French part
201710
1KJX‑SX‑MSint Maarten
Use for: Dutch part
201710
1KLAmeryka Południowa i Środkowa (z Meksykiem), Ameryka Łacińska201710
1KLCAmeryka Środkowa (z Meksykiem)201710
1KLCBBelize
Class here: Belize Barrier Reef & Cayes, Caracol, Xunantunich
201710
1KLCGGrwatemala
1KLCG‑GT‑AGuatemala department201710
1KLCG‑GT‑ACGuatemala City201710
1KLCG‑GT‑EGuatemala: Central region201710
1KLCG‑GT‑EBSacatepéquez201710
1KLCG‑GT‑EBAAntigua Guatemala201710
1KLCG‑GT‑FGuatemala: South western region201710
1KLCG‑GT‑FBSololá
Class here: Lake Atitlan
201710
1KLCG‑GT‑HPetan department201710
1KLCG‑GT‑HFFlores
Class here: Tikal
201710
1KLCHHonduras
1KLCH‑HN‑AHonduras: Western region201710
1KLCH‑HN‑ACCopan201710
1KLCH‑HN‑CHonduras: North Eastern Region201710
1KLCH‑HN‑CJBay Islands201710
1KLCH‑HN‑EHonduras: Central Eastern Region201710
1KLCH‑HN‑EAFrancisco Morazán (Department)201710
1KLCH‑HN‑EABTegucigalpa201710
1KLCMMeksyk
1KLCM‑MX‑ANorthwest Mexico201710
1KLCM‑MX‑AABaja California201710
1KLCM‑MX‑AABTijuana201710
1KLCM‑MX‑ABBaja California Sur201710
1KLCM‑MX‑ABBLos Cabos
Class here: Cabo San Lucas / Cabo José del Cabo
201710
1KLCM‑MX‑ACChihuahua201710
1KLCM‑MX‑ADDurango201710
1KLCM‑MX‑AESinaloa201710
1KLCM‑MX‑AEBMazatlan201710
1KLCM‑MX‑AFSonora201710
1KLCM‑MX‑BNortheast Mexico201710
1KLCM‑MX‑BACoahuila de Zaragoza201710
1KLCM‑MX‑BBNuevo Leon201710
1KLCM‑MX‑BCTamaulipas201710
1KLCM‑MX‑CWest Mexico201710
1KLCM‑MX‑CAColima201710
1KLCM‑MX‑CBJalisco201710
1KLCM‑MX‑CBAGuadalajara201710
1KLCM‑MX‑CBDPuerto Vallarta201710
1KLCM‑MX‑CCMichoacán de Ocampo201710
1KLCM‑MX‑CDNayarit201710
1KLCM‑MX‑DEast Mexico201710
1KLCM‑MX‑DAHidalgo201710
1KLCM‑MX‑DBPuebla201710
1KLCM‑MX‑DCTlaxcala201710
1KLCM‑MX‑DDVeracruz201710
1KLCM‑MX‑ENorth-Central Mexico201710
1KLCM‑MX‑EAAguascalientes201710
1KLCM‑MX‑EBGuanajuato201710
1KLCM‑MX‑EBBSan Miguel de Allende201710
1KLCM‑MX‑ECQueretaro201710
1KLCM‑MX‑EDSan Luis Potosi201710
1KLCM‑MX‑EEZacatecas201710
1KLCM‑MX‑FSouth-Central Mexico201710
1KLCM‑MX‑FAMexico City
Class here: Mexico-Tenochtitlan
201710
1KLCM‑MX‑FBMexico State201710
1KLCM‑MX‑FBMTeotihuacan201710
1KLCM‑MX‑FCMorelos201710
1KLCM‑MX‑GSouthwest Mexico201710
1KLCM‑MX‑GAChiapas
Class here: Palenque
201710
1KLCM‑MX‑GBGuerrero201710
1KLCM‑MX‑GBBAcapulco201710
1KLCM‑MX‑GBEIxtapa-Zihuatanejo201710
1KLCM‑MX‑GCOaxaca201710
1KLCM‑MX‑GCAOaxaca de Juarez201710
1KLCM‑MX‑HSoutheast Mexico201710
1KLCM‑MX‑HACampeche201710
1KLCM‑MX‑HBQuintana Roo201710
1KLCM‑MX‑HBBCancun201710
1KLCM‑MX‑HBCCozumel201710
1KLCM‑MX‑HBDPlaya del Carmen201710
1KLCM‑MX‑HBMTulum201710
1KLCM‑MX‑HBNRiviera Maya201710
1KLCM‑MX‑HCTabasco201710
1KLCM‑MX‑HDYucatán
Class here: Uxmal, Mayapan
201710
1KLCM‑MX‑HDAMerida201710
1KLCM‑MX‑HDMChichen Itza201710
1KLCM‑MX‑HXSoutheast Mexico: Places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1KLCM‑MX‑HXPYucatan Peninsula201710
1KLCM‑MX‑ZMexico: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of national interest or importance
201710
1KLCM‑MX‑ZCGulf of California / Sea of Cortes201710
1KLCNNikaragua
1KLCN‑NI‑MManagua201710
1KLCPPanama
1KLCP‑PA‑APanamá
Class here: Panama City
201710
1KLCP‑PA‑CColón201710
1KLCP‑PA‑DDarien201710
1KLCRKostaryka
1KLCR‑CR‑ASan José201710
1KLCSSalwador
1KLCS‑SV‑AEl Salvador: Western201710
1KLCS‑SV‑BEl Salvador: Central201710
1KLCS‑SV‑BASan Salvador201710
1KLCS‑SV‑CEl Salvador: Eastern201710
1KLSAmeryka Południowa
1KLSAArgentyna
1KLSA‑AR‑ANorthwest Argentina (NOA)201710
1KLSA‑AR‑AACatamarca201710
1KLSA‑AR‑ABJujuy
Class here: Quebrada de Humahuaca
201710
1KLSA‑AR‑ACLa Rioja201710
1KLSA‑AR‑ADSalta201710
1KLSA‑AR‑AESantiago del Estero201710
1KLSA‑AR‑AFTucuman201710
1KLSA‑AR‑BNortheast Argentina (NEA)201710
1KLSA‑AR‑BACorrientes201710
1KLSA‑AR‑BBChaco201710
1KLSA‑AR‑BCFormosa (AR)201710
1KLSA‑AR‑BDMisiones
Class here: Iguazú National Park
201710
1KLSA‑AR‑CCuyo201710
1KLSA‑AR‑CAMendoza201710
1KLSA‑AR‑CAMAconcagua201710
1KLSA‑AR‑CBSan Juan (AR)201710
1KLSA‑AR‑CCSan Luis (AR)201710
1KLSA‑AR‑DCentro201710
1KLSA‑AR‑DABuenos Aires
Class here: Mar del Plata
201710
1KLSA‑AR‑DBCórdoba (AR)201710
1KLSA‑AR‑DCEntre Rios (Mesopotamia)201710
1KLSA‑AR‑DDLa Pampa201710
1KLSA‑AR‑DESanta Fe (AR)201710
1KLSA‑AR‑EPatagonia201710
1KLSA‑AR‑EAChubut
Class here: Valdes Peninsula, Los Alerces
201710
1KLSA‑AR‑EBNeuquén201710
1KLSA‑AR‑ECRio Negro (AR)201710
1KLSA‑AR‑EDSanta Cruz (AR)
Class here: Perito Moreno, Fitz Roy / Chalten
201710
1KLSA‑AR‑EDMParque Nacional de los Glaciares201710
1KLSA‑AR‑EETierra del Fuego201710
1KLSA‑AR‑EEAUshuaia201710
1KLSBBrazylia
1KLSB‑BR‑ABrazil: North Region201710
1KLSB‑BR‑AAAcre (state)201710
1KLSB‑BR‑ABAmapa201710
1KLSB‑BR‑ACAmazonas (state)201710
1KLSB‑BR‑ADPara201710
1KLSB‑BR‑AERondônia201710
1KLSB‑BR‑AFRoraima201710
1KLSB‑BR‑AGTocantins201710
1KLSB‑BR‑BBrazil: Northeast Region201710
1KLSB‑BR‑BAAlagoas201710
1KLSB‑BR‑BBBahia201710
1KLSB‑BR‑BBBSalvador de Bahia201710
1KLSB‑BR‑BCCeara201710
1KLSB‑BR‑BDMaranhão201710
1KLSB‑BR‑BEParaíba201710
1KLSB‑BR‑BFPernambuco201710
1KLSB‑BR‑BFBRecife201710
1KLSB‑BR‑BGPiaui201710
1KLSB‑BR‑BHRio Grande do Norte201710
1KLSB‑BR‑BJSergipe201710
1KLSB‑BR‑CBrazil: Central-West Region201710
1KLSB‑BR‑CADistrito Federal201710
1KLSB‑BR‑CABBrasilia201710
1KLSB‑BR‑CBGoias201710
1KLSB‑BR‑CCMato Grosso201710
1KLSB‑BR‑CDMato Grosso do Sul201710
1KLSB‑BR‑CZBrazil: Central-West Region: places of interest
Use for: physical features, historical & cultural areas or other places of regional interest or importance
201710
1KLSB‑BR‑CZPPantanal201710
1KLSB‑BR‑DBrazil: Southeast Region201710
1KLSB‑BR‑DAEspirito Santo201710
1KLSB‑BR‑DBMinas Gerais201710
1KLSB‑BR‑DCRio de Janeiro (State)201710
1KLSB‑BR‑DCARio de Janeiro201710
1KLSB‑BR‑DDSão Paulo201710
1KLSB‑BR‑EBrazil: South Region201710
1KLSB‑BR‑EAParana
Class here: Iguaçu National Park
201710
1KLSB‑BR‑EBSanta Catarina201710
1KLSB‑BR‑ECRio Grande do Sul201710
1KLSCKolumbia
1KLSC‑CO‑AColombia: Amazonian Region201710
1KLSC‑CO‑BColombia: Andean region201710
1KLSC‑CO‑BAAntioquia201710
1KLSC‑CO‑BAAMedellin201710
1KLSC‑CO‑BBBoyaca201710
1KLSC‑CO‑BDCundinamarca201710
1KLSC‑CO‑BDABogota201710
1KLSC‑CO‑BFNorte de Santander201710
1KLSC‑CO‑BJSantander (department)201710
1KLSC‑CO‑CColombia: Caribbean Region201710
1KLSC‑CO‑CBBolivar (department)201710
1KLSC‑CO‑CBACartagena201710
1KLSC‑CO‑CGSan Andres, Providencia & Santa Catalina201710
1KLSC‑CO‑DColombia: Orinoco Region201710
1KLSC‑CO‑EColombia: Pacific Region201710
1KLSC‑CO‑EDValle del Cauca201710
1KLSC‑CO‑EDACali201710
1KLSEEkwador
1KLSE‑EC‑AEcuador: Coastal region201710
1KLSE‑EC‑BEcuador: Andean region201710
1KLSE‑EC‑BAAzuay201710
1KLSE‑EC‑BAACuenca201710
1KLSE‑EC‑BEChimborazo201710
1KLSE‑EC‑BFCotopaxi
Class here: Quilotoa
201710
1KLSE‑EC‑BJPichincha201710
1KLSE‑EC‑BJAQuito201710
1KLSE‑EC‑CEcuador: Amazonian region
Class here: Cayambe Coca, Yasuni, Sangay
201710
1KLSFGujana Francuska
1KLSF‑FR‑AKajenna
1KLSF‑FR‑BSaint-Laurent-du-Maroni201704
1KLSGGujana
1KLSG‑GY‑GGeorgetown201710
1KLSHChile
1KLSH‑CL‑CChile: Zona Central201710
1KLSH‑CL‑CDSantiago201710
1KLSLBoliwia
1KLSL‑BO‑APando201710
1KLSL‑BO‑BLa Paz
Class here:Tiwanaku, Tiahuanaco, Sorata
201710
1KLSL‑BO‑CBeni
Class here: Rurrenabaque, Madidi
201710
1KLSL‑BO‑DOruro201710
1KLSL‑BO‑ECochabamba201710
1KLSL‑BO‑FSanta Cruz
Class here: Noel Kempff Mercado, Chiquitania, Amboro, Samaipata
201710
1KLSL‑BO‑GPotosi
Class here: Salar de Uyuni, Torotoro
201710
1KLSL‑BO‑HChuquisaca201710
1KLSL‑BO‑HASucre201710
1KLSL‑BO‑JTarija201710
1KLSPParagwaj
1KLSP‑PY‑AAsunción201710
1KLSRPeru
1KLSR‑PE‑APeru: Amazon Region201710
1KLSR‑PE‑AAAmazonas region
Class here: Kuélap
201710
1KLSR‑PE‑AABChachapoyas201710
1KLSR‑PE‑ACMadre de Dios region201710
1KLSR‑PE‑ACTTambopata
Class here: Tambopata National Reserve
201710
1KLSR‑PE‑BPeru: Andean Region
Class here: Peruvian Highlands
201710
1KLSR‑PE‑BDCusco region201710
1KLSR‑PE‑BDCCusco / Cuzco201710
1KLSR‑PE‑BDDLa Convención
Class here: Choquequirao, Wamanmarka
201710
1KLSR‑PE‑BDMMachu Picchu
Class here: Sacred Valley of the Incas
201710
1KLSR‑PE‑BDVAusangate & the Cordillera Vilcanota201710
1KLSR‑PE‑CPeru: Northern coastal region201710
1KLSR‑PE‑DPeru: Central coastal region201710
1KLSR‑PE‑DAAncash region
Class here: Chavín de Huantar, Sechín, Pañamarca
201710
1KLSR‑PE‑DABHuaraz201710
1KLSR‑PE‑DASCordillera Blanca & Huascaran National Park
Class here: Cordillera Negra
201710
1KLSR‑PE‑DAYYerupaja & Huayhuash201710
1KLSR‑PE‑DCLa Libertad region
Class here: Huacas de Moche
201710
1KLSR‑PE‑DDLima region201710
1KLSR‑PE‑DDLLima201710
1KLSR‑PE‑EPeru: Southern coastal region201710
1KLSR‑PE‑EAArequipa region
Class here: Colca Canyon, Cotahuasi Canyon
201710
1KLSR‑PE‑EBIca region
Class here: Huacachina
201710
1KLSR‑PE‑EBNNazca
Class here: Lines and geoglyphs of Nazca and Pampas de Jumana
201710
1KLSSSurinam201710
1KLSS‑SR‑PParamaribo201710
1KLSUUrugwaj
1KLSU‑UY‑AUruguay: North201710
1KLSU‑UY‑BUruguay: North West201710
1KLSU‑UY‑CUruguay: South West201710
1KLSU‑UY‑DUruguay: East201710
1KLSU‑UY‑EUruguay: Southern central201710
1KLSU‑UY‑EFMontevideo201710
1KLSVWenezuela
1KLSV‑VE‑CCaracas201710
1KLZAmeryka Południowa i Środkowa – geografia fizyczna
1KLZAAmeryka Południowa i Środkowa – rzeki, jeziora itd.
1KLZAAAmazonka i jej dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley, its basin and estuary, mouth or delta
201710
1KLZACKanał Panamski
1KLZAOOrinoco River
Class here: the river, its tributaries & delta
1.3
1KLZAPParana
Class here: The River Plate, Uruguay River. Use for: the river, its tributaries, its valley and estuary
201710
1KLZAPFIguazu Falls & river
Class here: the river, its tributaries & its valley
1.3
1KLZATLake Titicaca1.3
1KLZTAmeryka Południowa i Środkowa – góry, wyżyny, równiny, wybrzeża itd.1.1
1KLZTAAndy
1KLZTABAltiplano / Andean plateau1.3
1KLZTGGalapagos
1KLZTMSierra Madre
1MAustralazja, Oceania i inne terytoria201710
1MBAustralazja
1MBFAustralia
1MBF‑AU‑CAustralijskie Terytorium Stołeczne (ACT)
1MBF‑AU‑CACanberra
1MBF‑AU‑NNowa Południowa Walia
1MBF‑AU‑NSSydney
1MBF‑AU‑QQueensland
1MBF‑AU‑QBBrisbane
1MBF‑AU‑SAustralia Południowa
1MBF‑AU‑SAAdelajda
1MBF‑AU‑TTasmania
1MBF‑AU‑THHobert
1MBF‑AU‑VWiktoria
1MBF‑AU‑VMMelbourne
1MBF‑AU‑WAustralia Zachodnia
1MBF‑AU‑WPPerth
1MBF‑AU‑XTerytorium Północne
1MBF‑AU‑XDDarwin
1MBNNowa Zelandia
1MBZAustralazja – geografia fizyczna
1MBZAAustralazja – rzeki, jeziora, itd.
1MBZADMurray z Darling
Class here: the basin, the rivers, their tributaries & mouth
201710
1MBZTAustraloazja – góry, wyżyny, równiny, wybrzeża, itd.1.1
1MBZTBWielkie góry Wododziałowe
1MBZTDWielka Rafa Koralowa
1MBZTUUluru i Outback
1MKOceania
1MKCMikronezja
1MKCBPalau (państwo)
Class here: Belau
201710
1MKCCKaroliny
1MKCFSkonfederowane Stany Mikronezji
1MKCGWyspy Gilberta
Zobacz też: 1MKPK Kiribati
1MKCMWyspy Marshala
1MKCNNauru
1MKCUGuam
1MKCVMariany Północne
1MKLMelanezja
1MKLFFidżi
1MKLNNowa Kaledonia
1MKLN‑FR‑NNouméa201704
1MKLPPapua Nowa Gwinea
Use for: the whole island of New Guinea
Zobacz też: 1FMN-ID-P Papua
201710
1MKLPNPapua New Guinea
Zobacz też: 1FMN-ID-P Papua, 1MKLP Papua Nowa Gwinea
1.3
1MKLSWyspy Salomona
1MKLVVanuatu
1MKPPolinezja
1MKPCWyspy Cooka
1MKPCRRaratonga
1MKPEWyspa Wielkanocna
1MKPFPolinezja Francuska
1MKPFTTahiti
1MKPFT‑FR‑PPapeete201704
1MKPHHawaje
Stosuj dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki; w innych przypadkach stosuj kwalifikatory dla USA
Zobacz też: 1KBB-US-WPH Hawaje (stan)
1MKPKKiribati
Zobacz też: 1MKCG Wyspy Gilberta
1MKPNNiue
1MKPPPitcarin
1MKPRSamoa201710
1MKPRASamoa Amerykańskie
1MKPRWSamoa Zachodnie
1MKPTTonga
1MKPUTokelau1.3
1MKPVTuvalu
1MKPWWallis i Futuna
1MKPW‑FR‑MMata-Utu201704
1MTInne terytoria201710
1MTAWyspy Oceanu Atlantyckiego
1MTANWyspy na północy Oceanu Atlantyckiego
1MTANBBermudy
1MTANCWyspy Kanaryjskie (archipelag)
Stosuj dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki; w innych przypadkach stosuj kwalifikatory dla Hiszpanii
Zobacz też: 1DSE-ES-E Wyspy Kanaryjskie (wspólnota autonomiczna)
201710
1MTANMMadeira
1MTANZAzory
1MTAN‑FR‑PSaint Pierre & Miquelon201704
1MTASWyspy na południu Oceanu Atlantyckiego
1MTASCWyspa Wniebowstąpienia
Zobacz też: 1MTASH Wyspa Świętej Heleny, 1MTAST Tristan da Cunha
1MTASFFalklandy
1MTASGGeorgia Południowa i Sandwich Południowy
Class here: South Sandwich Islands
201710
1MTASHWyspa Świętej Heleny
Zobacz też: 1MTASC Wyspa Wniebowstąpienia, 1MTAST Tristan da Cunha
201710
1MTASTTristan da Cunha
Zobacz też: 1MTASC Wyspa Wniebowstąpienia, 1MTASH Wyspa Świętej Heleny
1MTNArktyka
1MTNGGrenlandia
1MTNG‑GL‑APółnocno-wschodnia Grenlandia (park narodowy)201510
1MTNG‑GL‑DKommune Kujalleq201510
1MTNG‑GL‑GKommuneqarfik Sermersooq201510
1MTNG‑GL‑GNNuuk201510
1MTNG‑GL‑JQeqqata Kommunia201510
1MTNG‑GL‑JKKangerlussuaq (Søndre Strømfjord)201510
1MTNG‑GL‑MQaasuitsup Kommunia201510
1MTNG‑GL‑MPThule Air Base (Pituffik)201510
1MTN‑NO‑JJan Mayen
1MTN‑NO‑SSvalbard
Class here: Spitzbergen
1MTSAntarktyda
1QInne obiekty geograficzne, morza i oceany201710
1QBHistoryczne kraje, imperia i regiony
1QBAŚwiat antyczny
1QBAAAsyria
1QBABBabilonia
1QBAEStarożytny Egipt
1QBAGStarożytna Grecja
Class here: Classical & Hellenistic Greek worlds
1.3
1QBAG‑IT‑AWielka Grecja (Graecia Magna)1.1
1QBAHImperium Hetyckie
1QBALAntyczny / Biblijny Izrael
1QBAMMezopotamia
1QBAPStarożytny Iran
1QBARStarożytny Rzym
Class here: Roman Republic, the Roman Empire
1.3
1QBASSumer201710
1QBATEtruria
1QBCPaństwa i cesarstwa historyczne transkontynentalne
1QBCBCesarstwo Bizantyńskie
1QBCEWielki Kalifat Islamski
1QBCLImperium Mongolskie
1QBCSImperium Osmańskie
1QBCUImperium brytyjskie
1QBC‑FR‑CFrench Colonial Empire201704
1QBDKraje i cesarstwa historyczne – Europa
1QBDAAustro-Węgry
1QBDFŚwięte Cesarstwo Rzymskie
1QBDKCzechosłowacja
1QBDLNiemiecka Republika Demokratyczna
1QBDNRepublika Federalna Niemiec
1QBDPPrusy1.2
1QBDRZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich
1QBDTCesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie)1.2
1QBDYJugosławia
1QBD‑FR‑GGaul
Class here: Celtic & Roman Gaul
201704
1QBD‑FR‑LCarolingian Empire201704
1QBD‑FR‑NNapoleonic Empire201704
1QBD‑FR‑ZFrancja – regiony i terytoria historyczne
Use with: codes for French regions
201710
1QBFKraje i cesarstwa historyczne – Azja
1QBHKraje i cesarstwa historyczne – Afryka
1QBHKKrólestwo Ashanti
1QBKKraje i cesarstwa historyczne – Ameryka
1QBKCSkonfederowane Stany Ameryki1.2
1QBKLImperium Inków, Państwo inków, Królestwo Inków201710
1QBKMMesoamerican civilisations1.3
1QBKMAAztec Empire1.3
1QBKMMMayan states1.3
1QBK‑CA‑QNew France201704
1QBK‑CA‑QANew France: Acadia201704
1QBK‑CA‑QLNew France: French Louisiana201704
1QBMKraje historyczne- Australia, Oceania i inne terytoria
1QFOrganizacje i ugrupowania polityczne i socjoekonomiczne201710
1QFAArab world / Arab League
Use for: grouping of Arabic speaking countries
1.3
1QFAMMaghreb1.3
1QFCBrytyjska Wspólnota Narodów
Class here: The British Commonwealth
201710
1QFEUnia Europejska
1QFGKraje rozwijające się
1QFHKraje rozwinięte
1QFLLaponia (Sapmi)1.2
1QFMKraje muzułmańskie
1QFNNATO
Class here: North Atlantic Treaty Organisation
201710
1QFPOrganizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
Class here: Organization of the Petroleum Exporting Countries
201710
1QFSStowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Class here: Association of Southeast Asian Nations
201710
1QFUUnited Nations
Class here: specialized agencies of the UN
1.3
1QFWUkład Warszawski, Blok Wschodni
1QF‑CA‑AKanada Atlantycka (NB, PE, NS, NL)
1QF‑CA‑CKanada Środkowa (ON, QC)
1QF‑CA‑EKanada Wschodnia (ON, QC, NB, PE, NS, NL)
1QF‑CA‑MKanada – prowincje morskie (NB, PE, NS)
1QF‑CA‑PKanada – prowincje preriowe (AB, SK, MB)
1QF‑CA‑TKanada – terytoria (YT, NT, NU)
1QF‑CA‑WKanada Zachodnia (BC, AB, SK, MB)
1QMStrefy klimatyczne
1QMPStrefa Podbiegunowa
1QMTStrefa Międzyzwrotnikowa
1QRKraje z granicą morską
1QRMKraje śródziemnomorskie
1QRPKraje nad Pacyfikiem
1QSMorza i oceany
1QSAOcean Atlantycki
1QSANAtlantyk Północny
1QSASAntalnyk Południowy
1QSBMorze Bałtyckie
1QSCMorze Karaibskie
1QSDZatoka Meksykańska
1QSEMorze Irlandzkie
1QSFMorze Północne
1QSGKanał La Manche
1QSJMorze Kaspijskie
1QSKMorze Czarne
1QSLMorze Czerwone
1QSMMorze Śródziemne
1QSMAMorze Liguryjskie
1QSMBMorze Tyrreńskie
1QSMCAdriatyk
1QSMDMorze Jońskie
1QSNOcean Indyjski
1QSNPPersian Gulf1.3
1QSPPacyfik
1QSPNPacyfik Północny
1QSPSPacyfik Południowy
1QSROcean Arktyczny
1QSSOcean Południowy
1QSTMorze Tasmana
1ZPrzestrzeń kosmiczna, planety, lokalizacje pozaziemskie
Stosuj dla publikacji, w których pozaziemska lokalizacja ma istnotne znaczenie dla miejsca akcji lub głównego tematu dzieła
1.2
1ZMUkład Słoneczny1.2
1ZMASłońce1.2
1ZMCPlanety1.2
1ZMCBMerkury1.2
1ZMCDWenus1.2
1ZMCEZiemia
Stosuj dla publikacji, w których Ziemia występuje w kontekście planet Układu Słonecznego lub przestrzeni kosmicznej
Zobacz też: 1A Świat
1.2
1ZMCELKsiężyc1.2
1ZMCFMars1.2
1ZMCHJowisz1.2
1ZMCKSaturn1.2
1ZMCMUran1.2
1ZMCNNeptun1.2
1ZMGInne ciała niebieskie w Układzie Słonecznym1.2
1ZMGPPluton i planety karłowate
Class here: Kuiper Belt
1.2201710
1ZMGRKomety1.2
1ZMGTPlanetoidy, pas planetoid1.2
2Kwalifikatory językowe
Nie stosuj samego kwalifikatora 2 do poszczególnych książek, lecz wybieraj odpowiednie kwalifikatory 2* poniżej
2AJęzyki indoeuropejskie
2ACJęzyki germańskie i skandynawskie
2ACBAngielski
Use with: PLACE Qualifier 1* if appropriate to give more precise detail
1.3
2ACBAStaroangielski1.3
2ACBCŚrednioangielski
2ACBKAmerykański angielski
2ACBMAustralijski angielski
2ACBRKanadyjski angielski
2ACCSzkocki (lallans, dorycki)
2ACCUSzkocki (ulsterski)
2ACDNiderlandzki
2ACFFlamandzki
2ACGNiemiecki
2ACGHSzwajcarski niemiecki (alemański(
2ACGMŚrednio-wysoko-niemiecki
2ACGPStaro-wysoko-niemiecki
2ACKAfrikaans
2ACSJęzyki skandynawskie
2ACSCIslandzki
2ACSDDuński
2ACSFFarerski
2ACSJJutlandzki
2ACSNNorweski
2ACSNBNorweski (bokmål)
2ACSNKNorweski (nynorsk)
2ACSWSzwedzki
2ACSXStaronordyjski
2ACYJidysz
2ACZInne języki i dialekty niemieckie
2ACZFFryzyjski
2ADJęzyki romańskie, italskie i retoromańskie
2ADCKataloński
2ADDWalencki
2ADFFrancuski
2ADFPProwansalski
2ADFQKanadyjski francuski201704
2ADFQ‑CA‑AAcadian French201704
2ADFQ‑CA‑CQuebec French (Quebecois)201704
2ADHKorsykański
2ADLŁaciński
2ADPPortugalski
2ADPBBrazylijski portugalski
2ADQGalicyjski
2ADRRumuński
2ADSHiszpański
2ADSLPołudniowoamerykański Hiszpański
Use with: PLACE Qualifier 1* if appropriate to give more precise detail
1.3
2ADTWłoski
2ADTXDialekty włoskie
2ADVSardyński
2ADWLadino
2AD‑ES‑GAragonese201701
2AD‑ES‑NAranese201701
2AD‑ES‑TAsturian201701
2AD‑FR‑COccitan (lenga d’òc)1.3
2AFJęzyki celtyckie
2AFBBretoński
2AFCKornwijski
2AFGGalijski
2AFMManx
2AFRIrlandzki
2AFSGaelicki szkocki
2AFWWalijski
2AGJęzyki słowiańskie
2AGBBułgarski
2AGCStaro-cerkiewno-słowiański
2AGKSłowacki
2AGLBiałoruski
2AGMMacedoński
2AGPPolski
2AGRRosyjski
2AGSSerbsko-chorwacki
2AGSCChorwacki
2AGSSSerbski
2AGUUkraiński
2AGVSłoweński
2AGWŁużyckie
2AGZCzeski
2AHJęzyki helleńskie
2AHAStarogrecki (greka)
2AHBStarogrecki biblijny (greka bibilijna)
2AHMNowogrecki
2AJJęzyki bałtyckie i inne języki indoeuropejskie
2AJBJęzyki bałtyckie
2AJBLLitewski
2AJBVŁotewski
2AJKInne języki indoeuropejskie
2AJKLAlbański
2AJKRArmeński
2BJęzyki indoaryjskie, wschodnioindoeuropejskie i drawidyjskie
2BBJęzyki staroindoaryjskie
2BBASanskryt
2BBPPali
2BMWspółczesne języki indoaryjskiej
2BMBBengalski
2BMDMarathi
2BMGGudżarati
2BMHHindi
2BMJRadżastani
2BMKKaszmirski
2BMNNepalski
2BMPPendżabski
2BMRRomski
2BMSSyngaleski
2BMSMMalediwski
2BMUUrdu
2BRJęzyki drawidyjskie
2BRBBrahui
2BRKKannada
2BRLTelugu
2BRMMalajalam
2BRTTamilski
2BXJęzyki indoirańskie
2BXFPerski (farsi)
2BXKKurdyjski
2BXLPasztuński
2BXZAwestyjski
2CJęzyki afroazjatyckie
2CSJęzyki semickie
2CSAAramejski
2CSBJęzyki asyryjsko-babilońskie (akadyjskie)
2CSJHebrajski
2CSMMaltański
2CSRArabski
2CSSSyryjski
2CSTEtiopski
2CSTAAmharski
2CSTTTigrinia
2CXJęzyki niesemickie
2CXBBerberyjski (tuareg)
2CXCKoptyjski
2CXGEgipski
2CXHHausa
2CXSSomalijski
2CXSROromski
2FJęzyki uralo-ałtajskie i paleosyberyjskie
2FCJęzyki ugrofińskie
2FCDEstoński
2FCFFiński
2FCLLapoński1.3
2FCLDPołudniodolapoński
2FCLFPółnocnolapoński
2FCLLLule
2FCLNInari
2FCLSSkolt
2FCLXInne języki lapońskie
2FCMWęgierski
2FMJęzyki turkijskie
2FMCTurecki
2FMHKirgijski
2FMKKazaski
2FMNTurkmeński
2FMUUzbecki
2FMZAzerski
2FVMongolski
2FWJęzyki tunguskie
2FWKEwenkijski
2FWMMandżurski
2FXJęzyki paleosyberyjskie
2GJęzyki wschodnioazjatyckie i południowoazjatyckie
2GDJęzyki chińsko-tybetańskie
2GDBBirmański
2GDCChiński
2GDCCKantoński
2GDCKHokkien
2GDCMMandaryński
2GDCWWu
2GDCYAmoy
2GDKKareński
2GDTTybetański
2GJJapoński
2GKKoreański
2GRInne języki Azji Południowo-Wchodniej, języki austroazjatyckie
2GRHKhmerski
2GRLLaotański
2GRMHmong
2GRSTajski
2GRVWietnamski
2HJęzyki afrykańskie
2HCJęzyki nigero-kongijskie
2HCBJęzyki bantu
2HCBABantu
2HCBBInne języki bantu
2HCBBCChichewa (Chewa)
2HCBBFChilomwe (Lomwe)
2HCBBHChinyanja (Cinyanja, Nyanja)
2HCBBJChitonga (Tonga)
2HCBBLChitumbuka (Tumbuka)
2HCBBNChiyao (Yao)
2HCBBPIcibemba (Bemba)
2HCBBQKiikaonde (Kaonde)
2HCBBRKongo
2HCBBSLunda
2HCBBULuvale
2HCBDSuahili
2HCBHHerero
2HCBKKikuju
2HCBLNyoro-ganda
2HCBLGLuganda (ganda)
2HCBLRNyankole (runyankole, hima)
2HCBMFang
2HCBNDuala
2HCBPWenda
2HCBQShona
2HCBSJęzyki sotho-tswana
2HCBSASotho
2HCBSBSepedi
2HCBSDSetswana
2HCBSFSilozi
2HCBVTsonga
2HCBWSiswati
2HCBXXhosa
2HCBYNdebele
2HCBZZulu
2HCWJęzyki zachodnioatlantyckie i wolta-kongijskie
2HCWFFulfulde (fulani)
2HCWVJęzyki wolta-kongijskie
2HCWVBIgbo
2HCWVDDagbani
2HCWVEEwe
2HCWVGGa
2HCWVNFante
2HCWVSAsante Twi
2HCWVTAkwapim Twi
2HCWVYJoruba
2HKJęzyki khoisan (języki buszmeńsko-hotentockie)
2HNJęzyki nilo-saharyjskie i chari-nilowe (makrosudańskie)
2HNDDinka
2HNMMasajski
2HNRNubijski
2HNTTeso
2HXInne języki afrykańskie
2JJęzyki autochtoniczne Ameryk
2JNJęzyki rdzenne Ameryki Północnej i Środkowej
2JNAAleucki
2JNBInuicki
2JNBKInuktitut
2JNCJęzyki algonkińskie
2JNCEKri
2JNCJOdżibwe
2JNDJęzyki atapaskańskie
2JNGJęzyki irokeskie i siouańskie
2JNMMajański
2JNNJęzyki utoazteckie
2JNZZuni
2JSRdzenne języki Południowej Ameryki i Karaibów
2JSCKaraibski
2JSGGuarani
2JSQKeczua
2PJęzyki oceaniczne i austronezyjskie
2PBJęzyki aborygeńskie
2PCJęzyki papuaskie
2PCSSusuami
2PGJęzyki austronezyjskie i malajsko-polinezyjskie
2PGBFormozański (tajwański)
2PGGMalgaski
2PGJTagalski
2PGNJęzyki indonezyjskie
2PGNAIndonezyjski
2PGNCBalijski
2PGNDJawajski
2PGNMMalajski
2PGPJęzyki oceaniczne i polinezyjskie
2PGPAMaoryski
2PGPFFidżyjski
2PGPGTongijski
2PGPHTahitański
2PGPRRarotonga
2PGPSSamoański
2PGPWHawajski
2PGPXInne języki oceaniczne
2PGPXKMokil
2PGPXMMarszalski
2PGPXNPohnpei
2PGPXPPalau
2PGPXTTokelau
2ZInne języki
2ZBBaskijski
2ZCJęzyki kaukaskie
2ZCGGruziński
2ZMSumeryjski
2ZPPidżiny i języki kreolskie
2ZPTTok pisin
2ZXJęzyki sztuczne
Use for: works about constructed or invented languages
1.3
2ZXAAfrihili
2ZXCOccidental (interligue)
2ZXPEsperanto
2ZXTInterlingua
3Kwalifikatory chronologiczne
DO NOT USE “3” on individual books, but select qualifiers from section 3* as appropriate
3BPrehistoria
Use for: (3B* codes) may be used for different time periods depending on the geographical area
1.1
3BDEpoka kamienia1.1
3BDFEpoka kamienia – paleolit1.11.2
3BDKEpoka kamienia – mezolit1.11.2
3BDQEpoka kamienia – neolit1.1
3BLEpoka brązu
Class here: Chalcolithic (Copper age), Early, Middle & Late Bronze Ages
1.1
3BREpoka żelaza
Class here: Early, Middle & Late Iron Ages
1.1
3B‑AA‑EEgipt predynastyczny1.3
3CProtohistoria (p.n.e.)
3CDok. 4000–3000 (p.n.e.)
3CGok. 3000–2000 (p.n.e.)
3CJok. 2000–1000 (p.n.e.)
3CTok. 1000 p.n.e. do początków naszej ery
3CT‑DE‑AGermania – okres starożytny / klasyczny (800 p.n.e. – 500 n.e.)
3CT‑ES‑AHiszpania – starożytność1.3
3CT‑ES‑BHiszpania – okres rzymski (ok. 200 p.n.e. – 400 n.e.)
3CT‑IT‑AStarożytna Italia (ok. 1000–500 p.n.e.)
3C‑AA‑EStarożytny Egipt (ok. 2686 p.n.e. – ok. 323 n.e.)
3KNasza era do ok. 1500
3KBok. 1 n.e. do ok. 500 (n.e.)
3KBFI wiek (ok. 1–99 n.e.)
3KBKII wiek (ok. 100–199 n.e.)
3KBNIII wiek (ok. 200–299 n.e.)
3KBWIV wiek (ok. 300–399 n.e.)
3KBYV wiek (ok. 400–499 n.e.)
3KB‑AA‑EStarożytny Egipt – okres klasyczny (ok. 323 p.n.e. – ok. 630 n.e.)
3KB‑GB‑ABrytania – okres rzymski1.3
3KHok. 500 (n.e.) – ok 1000 (n.e.)
3KHFVI wiek (ok. 500–599 n.e.)
3KHKVII wiek (ok. 600–699 n.e.)
3KHNVIII wiek (ok. 700–799 n.e.)
3KHWIX wiek (ok. 800–899 n.e.)
3KHYX wiek (ok. 900–999 n.e.)
3KH‑AA‑EEgipt – średniowiecze (ok. 630–1517)
3KH‑DK‑HDania – era wikingów (ok. 800–1050)201510
3KH‑ES‑AHiszpania – okres inwazji Germanów i Wizygotów (ok. 400–600)
3KH‑GB‑BAnglia – okres anglosaski1.3
3KH‑IE‑SEarly Christian Ireland (c 400 to c 800)201704
3KH‑IE‑VViking Ireland (c 800 to c 1014)201704
3KH‑IT‑CWłochy – od królestw germańskich po Franków (ok. 500–1000)
3KH‑SE‑HSzwecja – era wikingów (ok. 800–1050)
3KLok. 1000 do ok. 1500
3KLFXI wiek (ok. 1000–1099 n.e.)
3KLKXII wiek (ok. 1100–1199 n.e.)
3KLNXIII wiek (ok. 1200–1299 n.e.)
3KLN‑GB‑EPodbój Walii przez Anglików1.3
3KLWXIV wiek (ok. 1300–1399 n.e.)
3KLYXV wiek (ok. 1400–1499 n.e.)
3KLY‑GB‑FWojna Dwóch Róż1.3
3KLY‑IT‑EWłochy – renesans (ok. 1400–1499 n.e.)
3KL‑GB‑CBrytania od podboju Anglii przez Normanów1.3
3KL‑GB‑DPlantageneci i Anglia średniowieczna1.3
3KL‑IE‑NNorman Ireland (1169 to c 1350)201704
3KL‑IT‑DWłochy – epoka signorii (ok. 1000–1400 n.e.)
3KL‑SE‑JSzwecja – średniowiecze (ok. 1050–1520 n.e.)
3K‑ES‑AHiszpania – średniowiecze (ok. 400–1492)
3K‑ES‑BHiszpania – obecność Arabów (711–1942)
3K‑ES‑CHiszpania – rekonkwista (711–1942)
3K‑IT‑BItalia: ok. 500 (p.n.e.) – ok. 1500 (n.e.)
3Mod ok. 1500 do dzisiaj
3MDXVI wiek (ok. 1500–1599 n.e.)
3MDB1. poł. XVI wieku (ok. 1500–1550 n.e.)
3MDBAok. 1500–1509
3MDBFok. 1510–1519
3MDBHok. 1520–1529
3MDBJok. 1530–1539
3MDBLok. 1540–1549
3MDQ2. poł. XVI wieku (ok. 1550–1599 n.e.)
3MDQMok. 1550–1559
3MDQSok. 1560–1569
3MDQVok. 1570–1579
3MDQXok. 1580–1589
3MDQZok. 1590–1599
3MD‑CA‑ANorth America: New France (1534–1763)201704
3MD‑GB‑GAnglia za panowania Tudorów1.3
3MD‑GB‑GEElizabethan era (1558–1603)1.3
3MD‑IE‑PPlantations of Ireland (1556–1663)201704
3MD‑SE‑LSzwecja za panowania Wazów (ok. 1502–1611)
3MGXVII wiek (ok. 1600–1699 n.e.)
3MGB1. poł. XVII wieku (ok. 1600–1650 n.e.)
3MGBAok. 1600–1609
3MGBFok. 1610–1619
3MGBHok. 1620–1629
3MGBJok. 1630–1639
3MGBLok. 1640–1649
3MGB‑GB‑HWielka Brytania za Jakuba VI i na początku panowania Stuartów
Class here: Caroline era
1.3
3MGQ2. poł. XVII wieku (ok. 1650–1699 n.e.)
3MGQMok. 1650–1659
3MGQM‑GB‑JAngielska wojna domowa i bezkrólewie
Use for: period of the English Civil War, the Wars of the Three Kingdoms
1.3
3MGQM‑IE‑CCromwellian conquest of Ireland (1649–1653)201704
3MGQSok. 1660–1669
3MGQS‑GB‑KWielka Brytania – Restauracja i dalsze panowanie Stuartów1.3
3MGQVok. 1670–1679
3MGQXok. 1680–1689
3MGQX‑GB‑MChwalebna rewolucja1.3
3MGQZok. 1690–1699
3MG‑IT‑GWłochy – dominacja hiszpańska (1559–1714)
3MG‑SE‑NImperium szwedzkie (ok. 1611–1718)
3MG‑US‑AUSA – kolonizacja i osadnictwo1.3
3MLXVII wiek (ok. 1700–1799 n.e.)
3MLB1. poł. XVIII wieku (ok. 1700–1750 n.e.)
3MLBAok. 1700–1709
3MLBFok. 1710–1719
3MLBHok. 1720–1729
3MLBJok. 1730–1739
3MLBLok. 1740–1749
3MLQ2. poł. XVIII wieku (ok. 1750–1799 n.e.)
3MLQMok. 1750–1759
3MLQSok. 1760–1769
3MLQVok. 1770–1779
3MLQXok. 1780–1789
3MLQZok. 1790–1799
3MLQZ‑FR‑ARewolucja francuska1.3
3MLQZ‑IE‑RIrish Rebellion of 1798201704
3MLQ‑SE‑RSzwecja za panowania Gustawa III (ok. 1772–1809)
3MLQ‑US‑BWojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych1.3
3MLQ‑US‑CUSA – powstanie nowego państwa1.3
3ML‑DE‑BNiemcy – absolutyzm i oświecenie (1648–1779)
3ML‑GB‑PWielka Brytania w epoce georgiańskiej i w okresie regencji1.3
3ML‑GB‑PRRegency Period (c 1811 to c 1820)1.3
3ML‑IT‑HWłochy – dominacja austriacka (1701–1796)
3ML‑SE‑QSzwecja – era wolności (1718–1772)
3MNXIX wiek (ok. 1800–1899)
3MNB1. poł. XIX wieku (ok. 1800–1850)
3MNBAok. 1800–1809
3MNBFok. 1810–1819
3MNBHok. 1820–1829
3MNBJok. 1830–1839
3MNBJ‑CA‑DLower Canada Rebellion / Patriots War (1837–1838)201704
3MNBLok. 1840–1849
3MNBL‑IE‑FIreland: The Great Famine (1845–1852)201704
3MNB‑DE‑CNiemcy – okres rewolucji w Europie (1780–1848)
3MNB‑ES‑AHiszpania – wojna o niepodległość (1808–1813)
3MNB‑GB‑TWielka Brytania – rewolucja przemysłowa1.3
3MNB‑IT‑MWłochy – era napoleońska, restauracja i ruchy powstańcze (1796–1848)
3MNB‑US‑DUSA – rozwój i ekspansja1.3
3MNQ2. poł. XIX wieku (ok. 1850–1899)
3MNQMok. 1850–1859
3MNQSok. 1860–1869
3MNQVok. 1870–1879
3MNQXok. 1880–1889
3MNQZok. 1890–1899
3MNQZ‑DE‑DNiemcy – okres imperializmu (1890–1914)
3MNQ‑GB‑VWielka Brytania – okres wiktoriański1.3
3MNQ‑IE‑GIreland: The Gaelic Revival (c 1850 to 1916)201704
3MNQ‑IT‑NWłochy – niepodległość i Risorgimento (1850–1861)
3MNQ‑IT‑PWłochy – zjednoczenie i pierwsze dekady Królestwa Włoch (1861–1900)
3MNQ‑US‑EUSA – wojna secesyjna i rekonstrukcja (1861–1877)
3MNQ‑US‑FUSA – wiek pozłacany (1877–1893)
3MN‑DK‑GDania – złoty wiek (1800–1850)201510
3MN‑ES‑AHiszpania – historia współczesna (1808–2000)
3MPXX wiek (ok. 1900–1999)
3MPB1. poł. XX wieku (ok. 1900–1950)
3MPBAok. 1900–1909
3MPBFok. 1910–1919
3MPBFBWorld War One period (1914–1918)1.3
3MPBF‑IE‑RIreland: The Revolutionary Period (1916–1922)201704
3MPBGDwudziestolecie międzywojenne (ok. 1919–1939)
3MPBGHok. 1920–1929
3MPBGH‑ES‑AHiszpania – dyktatura Primo de Rivery (1923–1930)
3MPBGH‑IE‑CThe Irish Civil War (1922–1923)201704
3MPBGH‑US‑JUSA – epoka jazzu1.3
3MPBGJok. 1930–1939
3MPBGJ‑DE‑HNiemcy – okres narodowego socjalizmu (1933–1945)1.1
3MPBGJ‑ES‑AHiszpania – Druga Republika (1931–1936)
3MPBGJ‑ES‑BHiszpania – wojna domowa (1936–1939)
3MPBGJ‑US‑KUSA – wielki kryzys1.3
3MPBG‑DE‑GNiemcy – Republika Weimarska (1918–1933)1.1
3MPBG‑IE‑SIrish Free State (1922–1937)201704
3MPBG‑IT‑SWłochy po Pierwszej Wojnie Światowej i w okresie faszyzmu (1918–1943)
3MPBLok. 1940–1949
3MPBLBWorld War Two period (c 1939 to c 1945)1.3
3MPBL‑DK‑BDania – okupacja niemiecka (1940–1945)201510
3MPBL‑ES‑AHiszpania – lata powojenne (1940–1949)
3MPBL‑IT‑TWłochy – wyzwolenie od faszyzmu włoski ruch oporu (1943–1945)
3MPBL‑IT‑UWłochy – lata po Drugiej Wojnie Światowej i założenie Republiki Włoskiej (1946–1968)
3MPB‑ES‑ASpain: End of the Monarchy (c 1900 to c 1931)201701
3MPB‑IT‑RWłochy – rządy Giolittiego (1900–1914)
3MPB‑US‑HUSA – era postępowa (ok. 1890–1929)
3MPQ2. poł. XX wieku (ok. 1950–1999)
3MPQMok. 1950–1959
3MPQM‑US‑NUSA – wojna koreańska1.3
3MPQSok. 1960–1969
3MPQS‑CA‑QQuebec: The Quiet Revolution (1960–1968)201704
3MPQS‑DE‑KNiemcy – protesty roku 19681.1
3MPQS‑US‑PUSA – działalność Afroamerykańskiego Ruchu na Rzecz Praw Obywatelskich1.3
3MPQS‑US‑QUSA – wojna wietnamska1.3
3MPQVok. 1970–1979
3MPQV‑DE‑LNiemiecka jesień 19771.1
3MPQV‑IT‑WWłochy – protesty i ‚Lata ołowiu’ (1969–1980)
3MPQXok. 1980–1989
3MPQZok. 1990–1999
3MPQZ‑IT‑XWłochy – kryzys lat 90. i tzw. Druga Republika (1990–1999)
3MPQ‑DE‑JNiemcy – zimna wojna (1945–1990)
3MPQ‑ES‑AHiszpania – dyktatura generała Franco (ok. 1940–1975)
3MPQ‑ES‑BHiszpania – demokratyczna transformacja ustrojowa (ok. 1975–1982)
3MPQ‑ES‑CHiszpania – demokracja (od ok. 1982 do dziś)
3MPQ‑IE‑TIreland: The Troubles (1968–1999)201704
3MPQ‑IT‑VWłoch – rekonstrukcja, cud gospodarczy, transformacje społeczne i polityczne (1950–1968)
3MP‑AA‑EEgipt współczesny (od ok. 1882 do dziś)
3MP‑SE‑ASzwecja – Folkhemmet (ok. 1930–1965)1.2
3MRXXI wiek (ok. 2000–2100)
3MRB1. poł. XXI wieku (ok. 2000–2050)
3MRBAok. 2000–2009
3MRBFok. 2010–2019
3MRBHok. 2020–2029
3MRBJok. 2030–2039
3MRBLok. 2040–2049
3M‑AA‑EWczesny Egipt nowożytny i współczesny (ok. 1517–1914)
3M‑ES‑AHiszpania – historia nowożytna (1808–2000)
3M‑ES‑ABHiszpania – złoty wiek (1492–1690)
4Kwalifikatory celów edukacyjnych
DO NOT USE “4” on individual books, but select qualifiers from section 4* as appropriate
4CWszystkie poziomy edukacyjne
Use for: (all 4C* codes) titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CANauczanie przedszkolne
4CDSzkoła podstawowa
4CFGimnazjum
4CLObowiązkowa edukacja średnia
4CNOpcjonalna / rozszerzona edukacja średnia
4CPKształcenie zawodowe
Use with: 4CT for tertiary level or with 4CL or 4CN at secondary level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CPCFor vocational / professional certification / qualifications1.3
4CTKształcenie wyższe
Use for: titles published for educational use in higher or university education, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CTBFor undergraduate education & equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at undergraduate or equivalent level, eg Bachelor’s degree, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CTMFor graduate / post-graduate & equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at post-graduate or equivalent level, eg Master’s degree, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CXEdukacja dorosłych
4GProgramy i egzaminy międzynarodowe
4GAMatura międzynarodowa (IB) – programy1.1
4GAJMatura międzynarodowa (IB) – programy dla młodszych dzieci (3–12 lat)1.1
4GASMatura międzynarodowa (IB) – programy dla starszych dzieci (12–16 lat)1.1
4GBMatura mięzynarodowa (IB) – egzamin maturalny
4GCMatura międzynarodowa (IB) – program kariery (16–19 lat)1.1
4GHMiędzynarodowy egzamin GCSE (IGCSE)
4LKursy i certyfikaty językowe
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
4LBFor language proficiency tests / exams
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
4LEEgzaminy i certyfikaty w nauczaniu języka angielskiego
4LEACambridge English Exams
Class here: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE
1.3
4LECJęzyk angielski – egzamin IELTS1.1
4LEFJęzyk angielski – egzamin TOEFL
4LEHTest of English for International Communication (TOEIC)1.3
4LEPNauczanie języka angielskiego specjalistycznego
Class here: BULATS, BEC, ICFE, ILEC, TOLES
1.3
4LZNauczanie języka specjalistycznego i kursy języków innych niż angielskiego
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
4LZ‑ES‑DDiplomas of Spanish as a Foreign Language (DELE)201707
4LZ‑FR‑DDiplomas of French as a Foreign Language (DELF / DALF / DILF / TCF / TEF)
Use for: works preparing for exams or diplomas for French as a foreign language
1.3
4LZ‑IT‑HCertyfikaty z języka włoskiego
4LZ‑IT‑HBJęzyk włoski – certyfikat CELI
4LZ‑IT‑HDJęzyk włoski – certyfikat CIC
4LZ‑IT‑HFJęzyk włoski – certyfikat PLIDA
4LZ‑IT‑HHJęzyk włoski – certyfikat CILS
4TCele edukacyjne
4TCPodręczniki, kursy
4TMRepetytoria, skrypty, kompendia
4TNFor examinations / tests / assessments
Class here: past papers, mock exam papers, model tests, exam preparation titles
1.3
4TNCFor citizenship exams / tests
Use with: appropriate PLACE Qualifier 1 * and subject code depending on contents
1.3
4TPContent and language integrated learning (CLIL)
Use for: material that is suitable to be used to teach non-linguistic subjects in a second or non-native language
1.3
4TVFor supplementary education programmes (compensatory / complementary education)
Use for: educational material intended to make up for experiences (such as cultural experiences) lacked by disadvantaged children
1.3
4TWKształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Stosuj dla materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla klas wielokulturowych, nauczania indywidualnego itd. oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.1
4TYSamodzielna nauka w domu
4ZProgram nauczania w poszczególnych krajach
Use with: Appropriate PLACE Qualifier 1* if the country does not have its own specific 4Z* codes
1.3
4Z‑AA‑Systemy edukacji w krajach arabskich
Use with: Appropriate PLACE Qualifier 1* if the country does not have its own specific 4Z* codes
1.3
4Z‑AA‑ESystem edukacji w Egipcie
4Z‑AA‑EASystem edukacji al-Azhar (Egipt)
4Z‑CA‑Program nauczania w Kanadzie
4Z‑CA‑AEdukacja podstawowa (Kanada)
4Z‑CA‑CEdukacja ponadpodstawowa (Kanada)
4Z‑CA‑FPrzygotowanie do studiów wyższych (Kanada)
4Z‑CA‑HPrzygotowanie do studiów wyższych technicznych (Kanada)
4Z‑CA‑JStudia licencjackie (Kanada)
4Z‑CA‑LStudia magisterskie (Kanada)
4Z‑CA‑MStudia doktoranckie (Kanada)
4Z‑CA‑QFor Quebec educational curricula201704
4Z‑CA‑QAQuebec: for Elementary education201704
4Z‑CA‑QCQuebec: for Secondary education201704
4Z‑CA‑QFQuebec: CEGEP pre-university programme201704
4Z‑CA‑QHQuebec: CEGEP technical programme201704
4Z‑CA‑QJQuebec: for university Batchelor’s degree201704
4Z‑CA‑QKQuebec: for university Master’s degree201704
4Z‑CA‑QLQuebec: for university Doctorate201704
4Z‑CB‑For educational curricula in the Caribbean
Use with: Appropriate PLACE Qualifier 1* if the country does not have its own specific 4Z* codes and other EDUCATIONAL PURPOSE Qualifiers 4* to indicate level
1.3
4Z‑DE‑Program nauczania w Niemczech
4Z‑DE‑AFor pre-school learning (Germany)201707
4Z‑DE‑BFor primary education (Germany)201707
4Z‑DE‑BAFor German elementary school201707
4Z‑DE‑CFor German common school201707
4Z‑DE‑DFor secondary education (Germany)201707
4Z‑DE‑DAFor German academic high school add on education201707
4Z‑DE‑DABFor German integrated secondary school201707
4Z‑DE‑DADFor German cooperative comprehensive school201707
4Z‑DE‑DAEFor German laboratory school201707
4Z‑DE‑DAFFor German intermediate school201707
4Z‑DE‑DAGFor German pre-intermediate school201707
4Z‑DE‑DAHFor German ten-class secondary school201707
4Z‑DE‑DAJFor German upper school college201707
4Z‑DE‑DAKFor German junior high school201707
4Z‑DE‑DALFor German combined middle & secondary school201707
4Z‑DE‑DBFor German middle school add on education201707
4Z‑DE‑DBAFor German regular school201707
4Z‑DE‑DBBFor German regional school201707
4Z‑DE‑DBCFor German orientation classes201707
4Z‑DE‑DBDFor German schools of a special kind201707
4Z‑DE‑DBEFor German secondary school201707
4Z‑DE‑DBFFor German municipality school201707
4Z‑DE‑DBGFor German craft related junior high or main school201707
4Z‑DE‑DCFor German comprehensive school201707
4Z‑DE‑DDFor German academic high school201707
4Z‑DE‑DDAFor German academic high school – eight year201707
4Z‑DE‑DDBFor German academic high school – nine year201707
4Z‑DE‑DJFor German general school201707
4Z‑DE‑DLFor German integrated comprehensive school201707
4Z‑DE‑FFor vocational education (Germany)201707
4Z‑DE‑FAFor German vocational high school201707
4Z‑DE‑FABFor German vocational professional school, two-year course201707
4Z‑DE‑FADFor occupational training one year basic course or for German vocational elementary school201707
4Z‑DE‑FAFFor German vocational college201707
4Z‑DE‑FAHFor German vocational secondary school201707
4Z‑DE‑FAJFor German vocational professional school qualifying for a certain profession201707
4Z‑DE‑FALFor German vocational school201707
4Z‑DE‑FAMFor German preliminary vocational training201707
4Z‑DE‑FANFor German build-up year for vocational training201707
4Z‑DE‑FAPFor German courses of education – with double qualifications201707
4Z‑DE‑FBFor German vocational upper secondary school201707
4Z‑DE‑FBBFor German dual vocational school201707
4Z‑DE‑FBDFor German professional academy201707
4Z‑DE‑FBFFor German professional high school201707
4Z‑DE‑FBHFor German university of applied sciences201707
4Z‑DE‑FBJFor German specialist classes of the dual system of vocational training201707
4Z‑DE‑FBLFor German upper secondary vocational school201707
4Z‑DE‑FBMFor German secondary vocational school201707
4Z‑DE‑FBNFor German upper secondary professional school201707
4Z‑DE‑FBPFor German commercial college201707
4Z‑DE‑FBRFor German technical college201707
4Z‑DE‑FCFor German vocational academy201707
4Z‑DE‑FCBFor German integrated vocational training preparation201707
4Z‑DE‑FCDFor German independent vocational schools201707
4Z‑DE‑FCFFor German occupational training one year prep classes201707
4Z‑DE‑FCHFor German independent vocational schools with focus on crafts201707
4Z‑DE‑FCJFor German commercial school201707
4Z‑DE‑FDFor German vocational buildup school201707
4Z‑DE‑FFFor preparation of entry into professional life – one year school (Germany)201707
4Z‑DE‑FHFor preparation of entry into professional life – class (Germany)201707
4Z‑DE‑FJFor preparation of entry into professional life – school (Germany)201707
4Z‑DE‑FLFor German vocational professional school201707
4Z‑DE‑FNFor German vocational professional school, one year course201707
4Z‑DE‑GFor special needs schools (Germany)201707
4Z‑DE‑GAFor German special-needs school (with focus on assistance with learning disabilities)201707
4Z‑DE‑GCFor German special-needs school (with focus on assistance with mental development)201707
4Z‑DE‑GEFor German special-needs school (with focus on assistance with emotional & social development)201707
4Z‑DE‑GHFor German special-needs school (with focus on assistance with language learning)201707
4Z‑DE‑GJFor German special-needs school (with focus on assistance with physical & motor development)201707
4Z‑DE‑GLFor German special-needs school (with focus on assistance with hearing)201707
4Z‑DE‑GNFor German special-needs school (with focus on assistance with vision)201707
4Z‑DE‑HFor German College or University Education201707201710
4Z‑DE‑JFor adult education (Germany)201707
4Z‑DE‑JBFor German three-year school of adult education201707
4Z‑DE‑LFor learning years (Germany)201707
4Z‑DE‑LAFor learning year 1 (Germany)201707
4Z‑DE‑LBFor learning year 2 (Germany)201707
4Z‑DE‑LCFor learning year 3 (Germany)201707
4Z‑DE‑LDFor learning year 4 (Germany)201707
4Z‑DE‑LEFor learning year 5 (Germany)201707
4Z‑DE‑LFFor learning year 6 (Germany)201707
4Z‑DE‑LGFor learning year 7 (Germany)201707
4Z‑DE‑LHFor learning year 8 (Germany)201707
4Z‑DE‑LJFor learning year 9 (Germany)201707
4Z‑DE‑LKFor learning year 10 (Germany)201707
4Z‑DE‑LLFor learning year 11 (Germany)201707
4Z‑DE‑LMFor learning year 12 (Germany)201707
4Z‑DE‑LNFor learning year 13 (Germany)201707
4Z‑DE‑UEdukacja zawodowa i uniwersytecka (Niemcy)201710
4Z‑DE‑UDKształcenie wyższe i podyplomowe (Niemcy)201710
4Z‑DE‑UDAStudia prawnicze – licencjat i równorzędne (Niemcy)
4Z‑DE‑UDBStudia prawnicze – magisterium, studia podyplomowe i doktoranckie (Niemcy)
4Z‑DE‑UDCNiemiecki egzamin I stopnia w zawodach licencjonowanych (Erste Staatsexamen)
4Z‑DE‑UDDNiemieckie kwalifikacje do zawodów licencjonowanych (Refendariat)
4Z‑DE‑UDENiemiecki egzamin II stopnia w zawodach licencjonowanych (Zweite Staatsexamen)
4Z‑DE‑UDFPrawnicy i zawody pokrewne w Niemczech (kształcenie zawodowe i kompendia)
4Z‑DE‑UDGDoradztwo podatkowe w Niemczech (kształcenie zawodowe i kompendia)
4Z‑DE‑UDHNiemieckie materiały przygotowujące do certyfikatów prawniczych
4Z‑DE‑UDINiemieckie egzaminy na doradców podatkowych
4Z‑DE‑UDJNiemieckie egzaminy na notariuszy
4Z‑DE‑UDKNiemieckie egzaminy na audytorów
4Z‑DE‑UHFor specific German professional/vocational qualifications & degrees (dual education system)201710
4Z‑DE‑UHAFor German vocational qualifications working in the land sector201710
4Z‑DE‑UHAAFor German vocational qualifications in agriculture, husbandry, forestry, landscaping & horticulture201710
4Z‑DE‑UHABFor German vocational qualifications in land surveying201710
4Z‑DE‑UHBFor German vocational qualifications in the food industries201710
4Z‑DE‑UHBAFor German vocational qualifications in baking, pastry making & confectionary201710
4Z‑DE‑UHBBFor German vocational qualifications as a butcher201710
4Z‑DE‑UHBCFor German vocational qualifications as a chef201710
4Z‑DE‑UHBDFor German vocational qualifications as a food & beverage specialist201710
4Z‑DE‑UHDFor German vocational qualifications in metal production & metal working industries201710
4Z‑DE‑UHDAFor German vocational qualifications in precision engineering & related professions201710
4Z‑DE‑UHDBFor German vocational qualifications in metal production & processing201710
4Z‑DE‑UHDCFor German vocational qualifications in metalworking, plant construction, sheet metalwork, casting, & fitting201710
4Z‑DE‑UHDDFor German vocational qualifications as an industrial mechanic or toolmaker201710
4Z‑DE‑UHEFor German vocational qualifications in stone, glass & ceramic production & related industries201710
4Z‑DE‑UHEAFor German vocational qualifications in stone, glass or ceramics processing & building materials201710
4Z‑DE‑UHEBFor German vocational qualifications in mining & quarrying201710
4Z‑DE‑UHFFor German vocational qualifications in the cloth & leather industries201710
4Z‑DE‑UHFAFor German vocational qualifications in spinning, weaving, textile finishing201710
4Z‑DE‑UHFBFor German vocational qualifications in textile processing & leatherworking201710
4Z‑DE‑UHHFor German vocational qualifications in engineering, manufacturing & construction201710
4Z‑DE‑UHHAFor German vocational qualifications in electrical trades201710
4Z‑DE‑UHHBFor German vocational qualifications as technicians or mechanical engineer201710
4Z‑DE‑UHHCFor German vocational qualifications as a drafter or drafting technician201710
4Z‑DE‑UHHDFor German vocational qualifications in vehicle or aircraft manufacture & maintenance201710
4Z‑DE‑UHHEFor German vocational qualifications in construction, wood & plastic processing201710
4Z‑DE‑UHHFFor German vocational qualifications in the chemical & plastics industries201710
4Z‑DE‑UHHGFor German vocational qualifications in paper manufacture, processing & printing201710
4Z‑DE‑UHJFor German vocational qualifications in scientific, geographical and IT related professions201710
4Z‑DE‑UHJAFor German vocational qualifications in chemistry, physics or natural sciences201710
4Z‑DE‑UHJBFor German vocational qualifications in IT201710
4Z‑DE‑UHLFor German vocational qualifications in transport, logistics, security & safety201710
4Z‑DE‑UHLAFor German vocational qualifications in the transport sector201710
4Z‑DE‑UHLBFor German vocational qualifications in aviation or seafaring201710
4Z‑DE‑UHLCFor German vocational qualifications in quality control & inspection201710
4Z‑DE‑UHLDFor German vocational qualifications as packers, warehouse or transport workers201710
4Z‑DE‑UHLEFor German vocational qualifications in personal protection & security201710
4Z‑DE‑UHLFFor German vocational qualifications in the safety & security professions201710
4Z‑DE‑UHLGFor German vocational qualifications in cleansing & waste disposal201710
4Z‑DE‑UHMFor German vocational qualifications in commercial services, retail, distribution, hospitality and tourism201710
4Z‑DE‑UHMAFor German vocational qualifications in the retail sector201710
4Z‑DE‑UHMBFor German vocational qualifications in the wholesale sector201710
4Z‑DE‑UHMCFor German vocational qualifications as caretakers & property management201710
4Z‑DE‑UHMDFor German vocational qualifications in the hospitality industry201710
4Z‑DE‑UHPFor German vocational qualifications in the finance, business & administration sectors201710
4Z‑DE‑UHPAFor German vocational qualifications in banking or insurance201710
4Z‑DE‑UHPBFor German vocational qualifications in commercial office skills201710
4Z‑DE‑UHPCFor German vocational qualifications in management, accounting & business consulting201710
4Z‑DE‑UHPDFor German vocational qualifications in public administration201710
4Z‑DE‑UHPEFor German vocational qualifications in finance & bookkeeping201710
4Z‑DE‑UHPFFor German vocational qualifications in secretarial & office skills201710
4Z‑DE‑UHPGFor German vocational qualifications in the legal sector201710
4Z‑DE‑UHQFor German vocational qualifications in the health, social care & educational sectors201710
4Z‑DE‑UHQAFor German vocational qualifications in personal care201710
4Z‑DE‑UHQBFor German vocational qualifications in health care (licenced)201710
4Z‑DE‑UHQCFor German vocational qualifications in health care (without a licence)201710
4Z‑DE‑UHQD